Slavernij in Nederland en het ondermijnen van de democratie door de overheid zelf ©

Netwerk Tilburg

 

 


835 Voorbeeld brief jeugdzorg
215 Voorbeeld brief jeugdzorg
88 Voorbeeld brief jeugdzorg
722 Voorbeeld brief jeugdzorg
535 Voorbeeld brief jeugdzorg
310 Voorbeeld brief jeugdzorg
460 Voorbeeld brief jeugdzorg
386 Voorbeeld brief jeugdzorg
120 Voorbeeld brief jeugdzorg
723 Voorbeeld brief jeugdzorg
588 Voorbeeld brief jeugdzorg
590 Voorbeeld brief jeugdzorg
594 Voorbeeld brief jeugdzorg
595 Voorbeeld brief jeugdzorg
598 Voorbeeld brief jeugdzorg
731 Voorbeeld brief jeugdzorg

 

 

 

 

Inleiding voorbeeld brieven

Succesvol weerwerk tegen jeugdzorg bemoeienis begint met zicht krijgen op de denk- en werkwijze van jeugdzorg personeel
(732) RT. PROACTIEF systematisch leren denken en werken. Dien een Wob verzoek in.
(10) Weerbaar worden tegen Raad voor de Kinderbescherming is weten hoe een raadsrapport wordt geschreven
(11) Weerbaar worden tegen Raad voor de Kinderbescherming is weten dat wanneer een raadsrapport niet deugt, "kinderbeschermers" toch blijven doorgaan
(137) Weerbaar worden tegen "jeugdzorg" is weten hoe beslissingen in de jeugdzorg in achterkamertjes genomen worden
(50) Weerbaar worden tegen "jeugdzorg" is eerbetoon voor ouders die in een emotioneel vaak moeilijke en lastige situatie meededen aan de strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd
(80) Weerbaar worden tegen "jeugdzorg" is weten dat rechters meestal partijdig zijn voor overheidsdienaren
(338) Laura Dekker zeilt -na contact met "jeugdzorg"- de wereld rond en veel Nederlanders wensen haar veel succes toe
(804) Voorbeeld geheim overleg om toe te kunnen blijven schrijven naar steeds meer omzet in de jeugdzorgindustrie
(521) Aapjes kijken in een jeugdzorgkooi om toe te kunnen schrijven naar de door jeugdzorg gewenste conclusie
 

 

U begint met procedureel en systematisch leren denken en werken

(7) U begint met ieder document systematisch en chronologisch in een word document vast te leggen
(134) POM Leer de omschrijving van een verdachte zoals in de wet omschreven uit uw hoofd
(367) U zorgt dat u eerst over complete dossiers beschikt. U bestudeert "De Velpse Verhoormethode"
(123) Kinderbeschermingsmaatregelen na gefabriceerd bewijs en verzonnen verhalen is fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt
(276) U begrijpt hoe u als burger kan worden genaaid door een rechter die ook advocaat is
(815) Hoger beroep met Hop tegen beschikking rechtbank Arnhem inzake niet-ontvankelijk Wob-verzoek gegrond
(50) Hop moet bloeden schrijft een CHRISTELIJKE jeugdzorg advocaat met bijbaantjes bij kerk en school na strijd om afgifte contactjournaal
(1000) Netwerken in Nederland om informatie in kennis en kennis in informatie om te zetten
 

 

Voorbeeld brieven

(465) Voorbeeld brief 465 school inzake afschrift complete dossiers
(464) Voorbeeld brief 464 school inzake welzijn en ontwikkeling minderjarige
(173) Voorbeeld brief 173 school na jeugdzorg bemoeienis met de minderjarige

(206) Voorbeeld brief 206 verzoek aan politie om afschrift alle dossiers
(343) Voorbeeld brief 343 verzoek aan Openbaar Ministerie om afschrift dossier door verdachte
(548) Voorbeeld 548 brief verzoek aan rechtbank om afschrift/inzage dossier voor de hoorzitting door verdachte

(102) Voorbeeld brief verzoek afschrift compleet dossier jeugdzorg
(110) Voorbeeld brief verzoek afschrift compleet dossier gemeente
(575) Voorbeeld brief verzoek afschrift compleet dossier Voorziening voor Pleegzorg
 

 

Zicht op de exploitatie van kinderen door de jeugdzorg industrie

Lees verder.........

 

 

Na contact met politie of Openbaar Ministerie als verdachte begint u gelijk met procedureel en systematisch leren denken en werken

Praktijkvoorbeelden van gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking gericht tegen Hop

Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Hop: "Doen bekennen?" Ik beken geen letter, wanneer gaan jullie die kinderrechter van die geantidateerde beschikking oppakken, wanneer gaan jullie die jeugdzorg medewerkers en politieagenten oppakken die een kind jatten zonder rechterlijke beschikking? Doen bekennen? Pak die kinderrechter op en trap haar de rechtspraak uit met haar geantidateerde beschikking op verzoek van jeugdzorg tuig.

(367) POM Vrijspraak Nienhuis! Bestudeer de zaak Nienhuis wanneer u onverhoopt met politie of OM in aanraking komt!
(206) POM Voorbeeld brief 206 verzoek aan politie om afschrift alle dossiers
(134) POM Leer de omschrijving van een verdachte zoals in de wet omschreven uit uw hoofd
(690) POM Na contact met politie of Openbaar Ministerie als verdachte begint u gelijk PROACTIEF met procedureel en systematisch leren denken en werken
(343) POM Voorbeeld brief verzoek aan Openbaar Ministerie om afschrift dossier door verdachte
(548) POM Voorbeeld brief verzoek aan rechtbank om afschrift/inzage dossier voor de hoorzitting door verdachte
(609) POM & Wob & RT. PROACTIEF leren denken en werken. U verzoekt om alle namen van de 800+ Officieren van Justitie die werken voor het Openbaar Ministerie
(566) POM & Wob & RT. PROACTIEF leren denken en werken. U verzoekt om naam, titel, initialen, afschrift Koninklijk Besluit en nevenfuncties van de Officier van Justitie in uw zaak
(732) RT. PROACTIEF systematisch leren denken en werken. Dien een Wob verzoek in.

 


www.bureaujeugdzorg.nl
www.burojeugdzorg.nl
Referenties
Disclaimer
Contact
Copyright © 2018 J. Hop. Alle rechten voorbehouden. Censuur in Nederland, Zicht op onderaannemers in de jeugdzorg Gezocht namen bestuurders van stichtingen die verborgen zitten achter onderaannemers in de jeugdzorg. Gezocht jaaromzet per stichting, aantal werknemers en aantal plaatsen voor kinderen dat ieder jaar gevuld moet worden?

 

Zicht op exploitatie van uw kinderen door jeugdzorg


Ouders volg het jeugdzorg geld in uw zaak? Dien Wob verzoeken in en vraag jaarverslagen op!
082 Exploitatie kinderen! Ouders volg het jeugdzorg geld in uw zaak?
071 Exploitatie kinderen! Ouders dien een verzoek in hoeveel geld verborgen zit achter ieder indicatiebesluit in uw zaak
867 Exploitatie kinderen! VLINDER zat opgesloten in een kamertje van een paar vierkante meter zonder raam
132 Exploitatie kinderen! Inkomsten en arbeidsvoorwaarden voor jeugdbeschermer met eindejaarsuitkering vast deel 5,15% resultaatafhankelijk deel 3,15%.
(s41052011) Exploitatie kinderen! Jeugdzorg in Nederland is niet kindgericht maar gericht op SCHAALVERGROTING!

 

 

(505) Zicht op onderaannemers in de jeugdzorg


Gezocht namen bestuurders van stichtingen die verborgen zitten achter onderaannemers in de jeugdzorg?
Gezocht jaaromzet per stichting, aantal werknemers en aantal plaatsen voor kinderen dat ieder jaar gevuld moet worden?
Gezocht, hoe reageerden onderaannemers in de jeugdzorg op informatieverzoek (575)

Stichting Gereformeerde Jeugdhulphulpverlening (sgj41025318)

Stichting Stichting Joseph (s41076982)
Stichting Leger des Heils Welzijn en Gezondheidszorg (s41208154)
Stichting Lindenhout (s41052011)

Stichting William Schrikker Groep (swsg44200840)
 

 

Gezocht, hoe reageerden onderaannemers in de jeugdzorg op uw informatieverzoek (575)
550 Iedere zaak begint met verzoek afschrift gegevens van u in het centraal justitieel informatieregister!
489 Wie weet namen van ZORGVERLENERS in Nederland die BESLUITEN nemen als bestuursorgaan over pleeggezinnen?
169 Niet zeuren en klagen bij RTL en SBS als uw pleegkind wordt weggehaald, wurgcontracten zijn representatief voor pleegzorg
700 Klacht GEGROND tegen klacht pleegouder niet-ontvankelijk bij interne klachtencommissie Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn
204 Geschiedenis! Klacht gegrond met Hop, Voorziening Pleegzorg Flevoland had twee na wetgeving geen interne klachtencommissie
312 Grootvader Visscher: "Als ik mag kiezen tussen de GESTAPO of de Raad voor de Kinderbescherming dan kies ik de GESTAPO"
691 Geschiedenis! Klacht gegrond met Hop tegen Stichting Centrum voor Pleegzorg Rotterdam
509 UHP kind in instelling! Briefadres bij ouders! Bezwaarschrift tegen BESLUIT gemeente om uw kind uit te schrijven uit de gemeente
125 UHP kind in instelling! Briefadres bij ouders! Verzoek aan gemeente om uw kind in te schrijven in de gemeente
214 Kinderrechter over de positie van een pleegouder
467 LBIO en wat iedereen behoort te weten over de mentaliteit bij het LBIO

 

 

 

Tot uw dienst. Gratis informatie voor de burger bij problemen met school, jeugdzorg, gemeente, rechtspraak

Welke onderstaande informatie kan verbeterd worden om uw kennis om te zetten in informatie voor de Groep Hop netwerken uit uw gemeente zodat burgers na u informatie beter kunnen toepassen?
Wie zoekt contact met andere burgers uit uw (naburige)gemeente om samen te werken, informatie uit te wisselen?
721 De gevaren van de rechtspraak in Nederland, door J. Hop
007 U begint met systematisch werken, probeert jeugdzorgpersoneel uit te horen tijdens ieder gesprek
134 Zorg dat u de omschrijving van een verdachte goed kent en ook steeds opnieuw toepast!
003 De zes wetten van Hop, uitgangspunt in iedere procedure
080 Succesvolle tegenwerking van ouders door "jeugdzorg" bij kinderbeschermingsmaatregelen
123 Organisatiecriminaliteit. Hop: Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is fraude!
550 Model informatieverzoek justitieel informatieregister Info: (OM)
355 Model informatieverzoek politie
173 14-daags informatieverzoek school bij kinderbeschermingsmaatregelen
464 Model informatieverzoek school m.b.t. welzijn en ontwikkeling minderjarige
465 Model informatieverzoek school m.b.t. afschrift complete dossiers
102 Model informatieverzoek bureau jeugdzorg Info: (20)(815)
226 Model informatieverzoek bureau jeugdzorg, incl. verzoek OR, beŽindiging UHP
575 Model informatieverzoek Voorziening voor Pleegzorg Info: (505)
110 Model informatieverzoek gemeente. Info: (623)
664 Model klacht geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen Info: (653)(470)
227 Faxverzoek aan de kinderrechter direct faxen na ontvangst van een oproep hoorzitting
756 Faxverzoek aan de kantonrechter/politierechter direct faxen na ontvangst van een oproep hoorzitting
360 Model verweerschrift tegen verzoekschrift RvdK om OTS van uw kind
361 Model verweerschrift tegen verzoekschrift RvdK om machtiging uithuisplaatsing van uw kind
418 Vervang parkeerbedrijf door jeugdzorg en/of RvdK mbt de bewijslast
Kloppen de nevenfuncties bestuurders gemeente
Info Hop:A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P&Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
Welke kandidaten/bestuurders in uw gemeente hadden/hebben niet opgegeven baantjes in de stembureaus tijdens verkiezingen gemeenteraad om de uitslag te beÔnvloeden door zelf stemmen te tellen, stemmen van andere partijen op het stapeltje van de eigen partij te leggen en/of stemmen van andere partijen ongeldig te maken en/of nog even een praatje te maken in het stembureau om de kiezer vlak voor dat deze gaat stemmen te kunnen beÔnvloeden?
Tenslotte heeft u een kopie ontvangen van het contract dat is afgesloten tussen jeugdzorg en gemeente met daaronder welke namen en handtekeningen om de jeugdzorg over te dragen naar de gemeente en is dit contract in uw gemeente wel of niet in de gemeenteraad besproken? Indien neen, waarom niet?
Correcties, verbeteringen, aanvullingen internet informatie, procedureel weerwerk tegen de jeugdzorgindustrie
Contact Dhr. J. Hop)

 

 

 

 

Werkaantekeningen, onderstaande websites moeten nog nagekeken worden:

Info: (20)(815)
226 Voorbeeld brief informatieverzoek
 bureau jeugdzorg, incl. verzoek OR, beŽindiging UHP Info: (505) Info: (623)
(1000) Kenmerken organisatiecriminaliteit
(Contact) Hop per E-mail voor verbetering van onjuiste gegevens van ťťn vermelding
574 Kinderrechter pleegt zelfmoord en springt voor de trein in Utrecht
780 De Zaanse Verhoormethode in de jeugdzorg
6     Risicofactoren jeugdzorg, de weerzinwekkende partijdigheid van het rechtersleger voor jeugdzorg en RvdK
1000 U kruist steeds aan met welke kenmerken van organisatiecriminaliteit u te maken heeft
177 En hoe ging het eigenlijk verder na het weghalen van die kinderen door "jeugdzorg"
547 Frontale opsporingsactie jeugdzorg tegen ouders, omschrijving complot
132 Zicht op exploitatie van uw kinderen door jeugdzorg. Volg de enorme geldstromen!
689 Zicht op exploitatie kinderen. Bij gelijke geschiktheid een allochtoon. Interculturele jeugdzorg, door Max Wattimena Stichting Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (Omdat het werkgelegenheidsaspect bij deze projecten voorop staat, bestaat de kans dat de instromers niet al te veel affiniteit hebben met de jeugdzorg. Of dat men bij de werving voor het project nauwelijks eisen stelt aan het opleidingsniveau van de werkzoekenden, zoals in Amsterdam is gebeurd.)
s41052011 Zicht op exploitatie kinderen. Jeugdzorg in Nederland is niet kindgericht maar gericht op SCHAALVERGROTING!
189 Zicht op exploitatie kinderen. Salarissen overheidspersoneel
174 Geld en arbeidsproductiviteit. Geef jeugdzorg de controle over valuta en het maakt ze niet meer uit wie wetten maakt
217 Geld en arbeidsproductiviteit. Voorkom problemen, weg met de jeugdzorg maak geen schulden en leen geen geld
219 Media. Als je de gesubsidieerde leugens van de leugens maar vaak genoeg herhaald gaan mensen dat geloven
429 Media. Iedere Nederlander behoort de geschiedenis van de Omroepbijdrage te kennen
246 Media -
CDA - mentaliteit in Nederland RAMP voor kinderen/ouders die met "jeugdzorg"te maken krijgen
721 De gevaren van de rechtspraak in Nederland, door J. Hop
79 President rechtbank Maastricht: "Wie de zaken verdeeld kan de uitspraak beÔnvloeden"
7 U begint met systematisch werken, probeert jeugdzorgpersoneel uit te horen tijdens ieder gesprek
Inzicht in denk- en werkwijze "jeugdzorg" 72 73 97 122 339 388 436 437 445 481 545 549 600 602 617
108Handleiding voor ieder gesprek tussen ouder en gezinsvoogd
134 Zorg dat u de omschrijving van een verdachte goed kent en ook steeds opnieuw toepast!
101 Voorbeeld brief klacht tegen gezinsvoogd, geen vermelding beroepsmogelijkheden onder BESLUIT
3 De zes wetten van Hop, uitgangspunt in iedere procedure
145 Gemeente Ermelo (
CDA bestuur) praktijk voorbeeld zinloos klagen over onjuiste/geen ontvangstbevestiging
664 Voorbeeld brief klacht geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen Info: (653)(470)
123 Organisatiecriminaliteit. Hop: Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is fraude!
550 Voorbeeld brief informatieverzoek
 justitieel informatieregister Info: (OM)
355 Voorbeeld brief informatieverzoek
 politie
173 Iedere 14 dagen een informatieverzoek naar school bij kinderbeschermingsmaatregelen
403 Geld, school, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), geld en de geheime onderonsjes COMPLOT TEGEN OUDERS!
509 Voorbeeld brief bezwaarschrift gemeente tegen uitschrijving kind van uw woonadres
311 Jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming werken samen TEGEN OUDERS!
664 Voorbeeld brief klacht geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen Info: (653)(470)
81 Klacht 81 ouder(s) tegen BESLUIT jeugdzorg=STICHTING om RvdK te verzoeken onderzoek te doen naar de opvoedingssituatie
385 Voorbeeld brief klacht tegen BESLUIT RvdK om onderzoek te doen naar de opvoedingssituatie
497 U maakt bezwaar tegen het benaderen van informanten door de RvdK
339 Landelijke afspraak tussen jeugdzorg en kinderrechters: Verzoekschriften geen ’inhoudelijke’ informatie meer hoeven te bevatten!
227 Faxverzoek aan de kinderrechter direct faxen na ontvangst van een oproep hoorzitting
756 Faxverzoek aan de kantonrechter/politierechter direct faxen na ontvangst van een oproep hoorzitting
360 Voorbeeld brief verweerschrift tegen verzoekschrift RvdK om OTS van uw kind
361 Voorbeeld brief verweerschrift tegen verzoekschrift RvdK om machtiging uithuisplaatsing van uw kind
663 Verzoekschrift omgangsregeling bij KIR na BESLUIT jeugdzorg
636 Voorbeeld brief verzoek om compleet afschrift contactjournaal jeugdzorg
255 Voorbeeld brief klacht tegen BESLUIT weigering compleet contactjournaal jeugdzorg
637 Voorbeeld brief verzoek om compleet afschrift contactjournaal RvdK
170 Voorbeeld brief klacht tegen BESLUIT weigering compleet afschrift contactjournaal RvdK
639 Voorbeeld brief klacht tegen indicatiebesluit
642 Voorbeeld brief verzoek KIR om ieder onderdeel indicatiebesluit te toetsen
640 Voorbeeld brief klacht tegen Plan van Aanpak
366 Voorbeeld brief verzoek KIR om ieder onderdeel Plan van Aanpak te toetsen
641 Voorbeeld brief klacht tegen HVP Zorgverlener
499 Voorbeeld brief verzoek KIR om ieder onderdeel HVP Zorgverlener te toetsen
443 Voorbeeld brief klacht tegen gezinsvoogd PvA/indicatiebesluit naar KIR zonder inzichten
657 Verzoek KIR retour sturen PvA/indicatiebesluit zonder inzichten ouder
679 Voorbeeld brief verzoek wraking rechter meenemen naar iedere hoorzitting rechter en toetsen met info 457
658 Checklist ouder voor procederen bij de kinderrechter
263 Na (afloop) hoorzitting rechter levert u verzoek afschrift PV in bij de informatiebalie
384 Voorbeeld brief klacht tegen weigering afgifte proces-verbaal van de hoorzitting
124 Wraking Kamer van Toezicht Notarissen Zwolle met Hop GEGROND!
(s41076982) Onderaannemers in de jeugdzorg
(s41208154) Onderaannemers in de jeugdzorg
(s41052011) Onderaannemers in de jeugdzorg
(100) Verzoek 100 "Zorg dat u iedere maand de werkwijze van de gezinsvoogd in uw zaak goed controleert!"
(441) Voorbeeld aangifte tegen jeugdzorg medewerkers inzake een jeugdzorgrapportage
(442) Voorbeeld aangifte tegen psycholoog jeugdzorg inzake psychologenrapportage
(138) Verzoek 138 aan de Raad voor de Kinderbescherming afschrift compleet dossier met genummerde pagina's
(139) Het complot! Vraag Hop in Justitiekrant: "Is het gewenst dat de Raad zelf onderzoek mag verrichten als belanghebbende bij de uitslag"
(141) Raad voor de Kinderbescherming
(142) Het complot! Gebruik voornamen kinderrechter en kinderbescherming medewerker bij rechtbank Utrecht voortaan taboe
(143) Het complot! Voorgedrukte griffieformulieren Voogdij: De moeder
(144) De Hooymans-van Oerle norm. Een kinderrechter behandelt zelf de zaken van het bestuursorgaan Raad voor de Kinderbescherming waarvan haar echtgenoot de algemeen directeur is
(146) Raad voor de Kinderbescherming
(148) Het complot! kinderbescherming: Indienen klachten tegen kinderbescherming werkt contraproductief mbt gevraagde omgangsregeling
(131) Rechtbank Den Bosch eist juridisceh stappen tegen Hop na publicatie nevenfuncties rechters.
(133) Jeugdzorg - Openbaar Ministerie
(149) Raad voor de Kinderbescherming
(150) Raad voor de Kinderbescherming
(151) Raad voor de Kinderbescherming
(152) PR-campagne van de Kinderbescherming met "De Raad stelt zich open op" blijkt misleiding van de burger
(153) Raad voor de Kinderbescherming
(154) Raad voor de Kinderbescherming
(155) Raad voor de rechtspraak Den Haag Het voornemen is om in het jaar 2004 de gehele organisatie met het baten en lastenstelsel te laten proefdraaien
(156) Raad voor de Kinderbescherming
(157) Raad voor de Kinderbescherming
(158) Raad voor de Kinderbescherming
(397) Jeugdzorgmentaliteit: Record aantal klachten gegrond verklaart na intimidatie van klaagster door medewerker Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht
(398) Jeugdzorgmentaliteit: Klacht gegrond tegen Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht na klagen over gebruik van een juridisch onjuiste naam
(413) Jeugdzorgmentaliteit: Ten einde tot overeenstemming te komen over de wijze waarop u bijstand verleent in zaken van onze cliŽnten
(415) Raad voor de Kinderbescherming
(800)
(801)
(802)
(803)
(804)
(805)
(806)
(808)
(810)
(811)
(812)
(815)
(816)
(817)
(818) POM & jeugdzorg Jeugdige daders die "Vlinder" zeer ernstig met lichamelijk letsel mishandelden worden niet vervolgd omdat die vervolging niet past in de Gelderland jeugdzorg conclusies
(819)
(820)
(822)
(827)
(831)
(838)
(839)
(840)
(841)
(842)
(843)
(844)
(845)
(846)
(848)
(849) Stockholmsyndroom in de jeugdzorg
(851)
(854)
(855)
(856)
(864)
(878)
(879)
(880)
(882)
(883)
(886)
(888)
(Referenties) Referenties J. Hop Ermelo
(Start kinderbescherming) Overzicht van al mijn websites gelinkt aan de Raad voor de Kinderbescherming
Uitnodiging Voorwoord met uitnodiging om na te denken over 20 jaar (christelijke) Staatsterreur tegen Hop
PERS Persberichten van Hop over de jeugdzorgmentaliteit in Nederland doodgezwegen door het NEP Parlement in Den Haag
(Jeugdzorg Groningen) Groningen Onderaannemers in de jeugdzorg
(Jeugdzorg Friesland) Friesland Onderaannemers in de jeugdzorg
(Jeugdzorg Drenthe) Drenthe Onderaannemers in de jeugdzorg
(Jeugdzorg Overijssel) Overijssel Onderaannemers in de jeugdzorg
(Jeugdzorg Gelderland) Gelderland Onderaannemers in de jeugdzorg
(Jeugdzorg Utrecht) Utrecht Onderaannemers in de jeugdzorg
(Jeugdzorg Noord-Holland) Noord-Holland Onderaannemers in de jeugdzorg
(bjz34185945) Amsterdam Onderaannemers in de jeugdzorg
(Jeugdzorg Zuid-Holland) Zuid-Holland Onderaannemers in de jeugdzorg
(Jeugdzorg Zeeland) Zeeland Onderaannemers in de jeugdzorg
(Geen jeugdzorg in Noord-Brabant) Noord-Brabant Onderaannemers in de jeugdzorg
(Jeugdzorg Limburg) Limburg Onderaannemers in de jeugdzorg
(Stichting Gereformeerde Jeugdhulpverlening) Onderaannemers in de jeugdzorg
(Stichting William Schrikker Groep) Onderaannemers in de jeugdzorg
(160) Mr. Moszkowicz: Geen omgang tussen kind en vader omdat er geen sprake is van incest
(161) Raad voor de Kinderbescherming
(162) Raad voor de Kinderbescherming
(165) Raad voor de Kinderbescherming
(166) Raad voor de Kinderbescherming
(168) Raad voor de Kinderbescherming
(319) Voeding! Waarom is gebruik medicatie voor ADHD onder CDA Balkenende en ChristenUnie Roevoet explosief gestegen?
(320) Raad voor de Kinderbescherming
(321) Raad voor de Kinderbescherming
(322) Klacht gegrond
(325) Raad voor de Kinderbescherming
(333) Raad voor de Kinderbescherming
(310) Onderaannemers in de jeugdzorg
(298) Raad voor de Kinderbescherming
(261) Raad voor de Kinderbescherming
(267) POM CDA Minister van Justitie: Een druppel is niet gevaarlijk maar een stroom holt de steen uit
(268) Raad voor de Kinderbescherming
(269) POM & jeugdzorg & Kinderbescherming De moeder van zeilmeisje Laura Dekker heeft de jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming in het Algemeen Dagblad criminele organisaties genoemd
(270) POM & Jeugdzorgmentaliteit: Klager moet hetzelfde klachttraject overnieuw doen als de jeugdzorg niets heeft gedaan met gegrond verklaarde klachten. Dus aangifte doen!
(271) Startpagina huiselijk geweld
(285) Mr. Moszkowicz: Hijheeft als enige mij correct behandeld en was naar eigen zeggen niet thuis in het gezondheidsrecht
(289) POM & verhoor De Gelderse Verhoormethode! Een vader mocht een minderjarige niet bijstaan bij verhoor door de politie
(300) Hop moet bloeden schrijft vervolgens de jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school: Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen" Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X overheid op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.
(302) Het complot! Referteverklaring rechtbank Zwolle alweer representatief voorbeeld partijdigheid voor de moeder
(521) Onderaannemers in de jeugdzorg
(354) POM U kunt bij de politie alleen nog maar met DigiD aangifte doen via internet en inloggen op Mijn Politie.
(355) Jeugdzorg
(383) Jeugdzorg heeft een commercieel belang bij het handhaven van kinderbeschermingsmaatregelen.
(386) Onderaannemers in de jeugdzorg
(363) Het complot! Arnhemse rechter namens Rijksmuseum Amsterdam: "Moeders zijn beter geschikt dan vaders om leuke dingen met hun kinderen te doen"
(357) Raad voor de Kinderbescherming
(1) Kinderbescherming & "rechtbank" tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting rechtbank Zutphen met kinderrechter tevens President Soroptemistenclub
(2) Voorbeeld brief
 Heeft u al een kopietje van Suwinet Inkijk over u ontvangen?
(4) Wraking kinderrechter mevrouw mr. A.E.H. Sutorius-Joekes door heer P. Struyk
(5) De uitgesproken tekst van K.H. de Werd. Persconferentie Wittebergen Laren d.d. 25 maart 2007
(8) Verwijs steeds naar jurisprudentie en kamervragen over "dubbele petten" in de Nederlandse rechtspraak!
(9) Het complot! kinderbescherming/Kinderrechter weigert (verplichte) waarheidsvinding na "kinderbescherming verzonnen verhalen" in de zaak Hop
(12) Het complot! kinderbescherming en KIR overleggen over Hop voor, na en tijdens schorsing hoorzitting kinderrechter
(13) Het complot! Vereniging rechters ASZM probeert onderzoek Hop tegen te werken
(14) Resultaat: kinderbescherming maakt einde aan (geheim) overleg voor, na, en tijdens schorsing hoorzitting rechter
(15) Bijlmerramp I CDA rechter Rein Jan Hoekstra kan vrachtbrieven en mannen in witte pakken niet vinden
(16) SOGM publicatie over Hop. "Mede door Hop werd internetsite soort rebellenclub"
(17) Kamerlid Hendriks: Hop ga zo door! Oorkonde voor Kamerlid Hendriks voor open democratie
(18) Het complot! Klacht Hop tegen Staat der Nederlanden mbt 8 EVRM niet-ontvankelijk bij Europese commissie
(19) Het complot! Klacht Hop tegen Staat der Nederlanden mbt 6 EVRM niet-ontvankelijk bij Europese commissie
(20) Ermelo. WOB werkt niet. Macht is recht! Wie meer macht heeft heeft meer rechten!

Publicatie bijbanenregisters rechters & Officieren van Justitie door Hop sloeg in als een bom
(210) CDA Minister van Justitie adviseerde Hop om tegen rechters te procederen om bijbanenwetgeving te handhaven
(21) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter A
(22) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter B
(23) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter C
(24) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter D
(25) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter E
(26) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter F
(27) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter G
(28) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter H
(29) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter I
(30) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter J
(31) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter K
(32) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter L
(33) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter M
(34) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter N
(35) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter O
(36) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter P
(37) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter Q
(38) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter R
(39) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter S
(40) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter T
(41) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter U
(42) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter V
(43) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter W
(45) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter Y
(46) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter Z

2. Groep Hop vindt een voedselbank abnormaal.
(392) Voeding! Wie controleren media en jeugdzorg met berichtgeving over ADHD en toedienen van kindercocaÔne?
(400) Voeding! Is voedsel opgewarmd in een magnetron gezond? Indien ja, waarom babymelk niet opwarmen in een magnetron?
(401) Voeding! Waarom mogen boeren in Nederland geen gratis melk geven aan arme kinderen en moeten ze boetes betalen?
(406) Voeding! Wie hebben belangen bij arbeidsproductiviteit (BurgerSlavenNummer) om burgers in de gaten te houden?
(253) Voeding! Is gentechnologie gevaarlijk voor kleine winkeliers/bakkers en boeren in arme landen die zelf hun voedsel verbouwen?

3. Falende scholen waar kinderen gepest worden sluiten!
(172) Rietveld Lyceum Doetinchem en omgeving ONVEILIG voor meisje A. Dit vrolijke meisje zit nu opgesloten in KINDERGEVANGENIS

 

 

 

(44) Observaties Hop: Voorzitter Kamer van Toezicht koninklijke notarissen Zwolle steeds agressiever na wraking op 41 onderdelen
(47) Voeding! Waarom deed de Raad voor de Kinderbescherming niets tegen giftig afval in houten speeltoestellen?
(48) Kamervragen van Oud-Tweede Kamerlid Th.J.M. Hendriks over de dubbelfuncties Officier van Justitie tevens rechterplaatsvervanger
(49) Brief van de Minister van Justitie m.b.t. het niet opgeven van bijbanen door rechterlijke ambtenaren
(50) De strijd van Hop, namens klagende burgers, tegen de gezinsvoogdij om afgifte van het contactjournaal gezinsvoogd
(51) Uitspraak Provinciale Klachtencommissie Jeugdzorg Noord-Brabant: "Hop ten onrechte geweigerd als belangenbehartiger klagende ouders na VEDIVO hetze op grond van Amerikaanse internetsites"
(52) J. Hop mag van Stichting Jeugdzorg Noord-Brabant NIET STEEDS OPNIEUW dezelfde (gegrond verklaarde) klachten indienen waar de Stichting niets mee wil doen
(53) Vedivo opent helpdesk (mevrouw Herreveld) om de gezinsvoogdij in juridische procedures tegen Hop bij te staan om afgifte van de contactjournalen gezinsvoogd en navolgbaar en transparant werken te voorkomen
(54) Vedivo besluit tot afgifte van het contactjournaal (gezins)voogd
(55) Klacht gegrond inzake werkaantekeningen en contactjournaal
(56) Contactjournaal: Twee bonafide uitspraak Provinciale Klachtencommissie Noord-Brabant
(57) Contactjournaal: Derde bonafide uitspraak Provinciale Klachtencommissie Groningen
(58) Contactjournaal: Vierde bonafide uitspraak Provinciale Klachtencommissie Zuid-Holland over werkaantekeningen, contactjournaal en inzage dossier
(59) Contactjournaal: Vijfde bonafide uitspraak Provinciale Klachtencommissie Rotterdam, Haaglanden
(60) Contactjournaal: Zesde bonafide uitspraak Provinciale Klachtencommissie Noord-Brabant
(61) Op grond van Europees recht (HVRM McMichael) hebben ouders recht op alle stukken bij een kinderbeschermingsmaatregel.
(62) Jeugdzorgmentaliteit: Inzicht in netwerken van gesubsidieerde klachtondersteuners en hoe elkaar zaakjes toegespeeld worden
(63) Censuur! Hop krijgt verbod op plaatsen van foto's demonstratie gezinsvoogden met kinderrechters
(64) Oproep aan gezinsvoogden: "Ga demonstreren voor 200 miljoen! Neem je eigen kinderrechter mee!
(65) Hop deelt samen met andere burgers folders uit voor de deur van Parlement en Ministeries
(66) Alweer een beroepsverbod tegen Hop wegens aanzetten tot klagen over afgifte contactjournaal gezinsvoogd
(67) Jeugdzorgmentaliteit: Ik leefde in een hel bij Bureau Jeugdzorg Utrecht en toen ik jou (Hop) tegenkwam kwam ik in de hemel
(68) Lachwekkend! Vereniging directeuren Gezinsvoogdij-instellingen: "Het contactjournaal is dus nadrukkelijk niet bedoeld om met cliŽnten te bespreken dan wel in een procedure te gebruiken."
(69) Oneerlijk rechtsproces bij klachtafhandeling, klagers hadden geen stukken/contactjournaal
(70) Raad voor de Kinderbescherming
(71) Exploitatie van uw kinderen door de jeugdzorg
(74) POM & jeugdzorg Hop adviseert niet klagen tegen kinderbescherming! Bezwaar en beroep wordt toch onderdrukt. Dus aangifte doen!
(75) Lijsttrekker Hop weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door Ermelo's Weekblad
(76) Ouders tijdelijk geschorst uit ouderlijk gezag op verzoek Raad voor de Kinderbescherming om artsen in de gelegenheid te stellen over te gaan tot pijnbestrijding bij een kind
(77) Turkse regering komt wel op voor Turkse pleegkinderen en wil Turkse kinderen in (Nederlandse) christelijke pleeggezinnen volkomen terecht gaan terughalen
(78) Proces-verbaal Griffier Gerechtsdeurwaarder
(80) POM & "jeugdzorg" & "rechtbank" tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting rechtbank Assen met een "onpartijdige rechter".
(81) Klop Klop werd gepresenteerd op een landelijke bijeenkomst Stichting Dwaze Vaders
(82) Exploitatie van uw kinderen door de jeugdzorg
(83) Resultaat: Landelijk directeur kinderbescherming Hooymans schrijft brief aan de gerechten mbt belangenverstrengeling
(84) Advocaat Stichting Jeugd en Gezin Flevoland tegen Hop op 17 april 2002: Citaat: "Ik acht het rechtvaardig dat de heer HOP MOET BLOEDEN"
(85) Raad voor de Kinderbescherming
(86) Publicatie namen medewerkers werkzaam bij de overheid met hun telefoonnummer bij de overheid is niet in strijd met de privacy
(87) Persbericht Stichting Jeugd en Gezin Flevoland over J. Hop te Ermelo inzake afgifte contactjournalen
(89) Mr. Moszkowicz: "Onbegrijpelijk dat zoveel advocaten dubbelfunctie rechter-plaatsvervanger vervullen
(91) Bezwaar maken tegen de afname vingerafdrukken en opslag in digitale overheidsdatabank.
(92) Nadere toelichting 92 na ontvangst COMPLEET LBIO dossier inzake het ingediende BEZWAARSCHRIFT 118
(93) Het complot! kinderbescherming laat belang moeder zwaarder wegen dan belang vader
(95) Raad voor de Kinderbescherming
(96) Stichting William Schrikker Groep Zicht op onderaannemers in de jeugdzorg
(106) Het complot! Kinderrechter weigert vader meermalig inzage dossier bij de rechtbank
(107) Hop tegen Ermelo: "Burgers zijn geen klanten"
(109) POM Criminoloog Cyrille Fijnaut onderzocht de georganiseerde misdaad voor Van Traa
(112) POM Het complot! Een vader heeft geen recht op inzage dossier van zijn kinderen bij de politie
(114) POM De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak is de beroepsvereniging van rechters en officieren van Justitie in Nederland
(115) POM Vormverzuim onrechtmatige vrijheid ontneming verdachte door Openbaar Ministerie
(116) Bezwaren interprovinciale klachtencommissie jeugdzorg Flevoland, Overijssel en Gelderland tegen Hop als gemachtigde van klagers tegen de gezinsvoogdij
(117) Proces-verbaal Griffier
(118) Voorbeeld brief bezwaar en Voorbeeld brief verzoek 118 gericht aan de Landelijk Buro Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)
(119) Een heerlijk CDA onderonsje in Den Haag bij de Raad van State met het gemeentebestuur van Den Haag
(121) bjz01099530 Beroepsverbod voor Hop. Een Stasi werkwijze in strijd met het negende gebod zonder hoor en wederhoor
(125) Voorbeeld brief
 Verzoek 125 aan de gemeente om uw kind weer in te schrijven in het GBA
(126) swsg44200840 Klacht gegrond tegen Stichting William Schrikker Groep "Ouders ten onrechte geen hulpverleningsplan ontvangen"
(127) Telegraaf 251198: "Wie helpt eigenlijk ouders in nood?"
(128) Lijsttrekker Hop weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door Bedrijvenkring Ermelo (BKE)
(129) POM Veroordeling journalist Undercover in Nederland
(130) Hevig verzet klachtencommissie Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg en de Stichting zelf tegen afgifte van het contactjournaal gezinsvoogd
(135) "De regter moet volgens de wet regt spreken; hij mag in geen geval de innerlijke waarde of billijkheid der wet beoordelen"
(136) Het complot! kinderbescherming: Omgangsregeling afwijzen omdat omgang niet met een rechterlijke beschikking kan worden afgedwongen
(159) Verzoek (159) aan LBIO inning (met) terugwerkende kracht te stoppen. Gewijzigde omstandigheden!
(163) De belangrijkste taak van de Hoge Raad is burgers geen recht geven op rechtseenheid en rechtsbescherming
(164) Notaris
(169) Selectiecriteria pleegouders! Niet zeuren en klagen bij RTL en SBS als een pleegkind wordt weggehaald, wurgcontracten zijn representatief voor de pleegzorg
(175) Hop tegen Ermelo: Hop ontdekt dat de Ermelose gemeente ambtenaar een natuurlijk gezag moet kunnen uitoefenen over burgers en bestuurders
(180) Notaris
(181) Voeding! Ethische ondernemingen met smerige streken, "schone schijn" achter PR?
(184) Het complot! Kinderrechter ook President Soroptemistenclub om belangen van vrouwen te bevorderen
Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Kinderrechters op hun congres verbijsterd achterlatend.....
(185) De positie van de vader na echtscheiding in de rechtspraak
(186) Gewijzigde vaststelling van de rijksbijdragen en terugvordering van de ten onrechte aan de stichting betaalde bedragen
(187) CDA: De Staat heeft er een groot belang bij dat burgers niet zelf mogen procederen maar dat het procesmonopolie bij de NOvA blijft.
190=B Hop publiceert nevenfuncties bestuurders en topambtenaren van uw gemeente met beginletter B
(192) Een klacht indienen tegen een psycholoog bij het Medisch Tuchtcollege met als grondslag de beroepscode voor psychologen 2007
(194) POM en afhandeling strafzaken tegen CDA elite "achter gesloten deuren"..... FotoVoorbeeld brief tegen CDA-er Eurlings. Welke bijbaantjes met VOG heeft deze Eurlings?
(195) Raad voor de Kinderbescherming
(194) OM Openbaar Ministerie en afhandeling strafzaken tegen de elite. FotoVoorbeeld brief tegen CDAer Eurlings
(196) Raad voor de Kinderbescherming
(197)
(198)
(199) Lijsttrekker Hop weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door Christelijk College Groevenbeek
(200)
(201) POM Stemfraude? Knippen en plakken in Ermelose verkiezingsformulieren mag wel van Ermelose CDA burgemeester
(202)
(203) POM Politie wil identificatieplicht op anoniem communiceren De politie wil dat anoniem internetten en het anoniem kopen van prepaid telefoonkaarten verboden wordt
(204)
(208) Raad voor de Kinderbescherming
(209) Raad voor de Kinderbescherming
(211) Jeugdzorgmentaliteit: Vedivo terreur tegen Hop betekende ook het einde van alle Provinciale Klachtencommissies in Nederland
(212) Mr. Moszkowicz: Valse aanklacht tegen vader gegrond maar ook dit kind blijft in handen van de gesubsidieerde voogdij
(213)
(214)
(218) Als je een gesubsidieerde leugen maar vaak genoeg herhaald gaat iedereen dat vanzelf als de waarheid beschouwen
(220)
(222) Raad voor de Kinderbescherming
(228)
(229) POM & Jeugdzorg Korpschef Nationale politie niet goed genoeg voor de politie en wordt daarom directeur bij de jeugdzorg
(231) Raad voor de Kinderbescherming
(233) Raad voor de Kinderbescherming
(236)
(237)
(238)
(245)
248=E Hop publiceert nevenfuncties bestuurders en topambtenaren van uw gemeente met beginletter E
(249) Raad voor de Kinderbescherming
(250)
(251)
(252)
(256)
(257)
(258) Notaris
(259)
(262)
(264)
(277)
(279)
(283)
(290)
(291)
(297)
(299)
(312)
(316)
(317)
(318)
(326)
(328)
(329)
(344)
(345)
(346)
(349)
(350)
(352)
(353)
(359) Notaris
(356) Notaris
(368)
(371)
(374)
(376)
(382)
(387)
(390)
(399)
(393)
(394)
(395)
(404)
(407)
(408)
(409) Voorbeeld verzoek burger bij aanhouding en/of na een staande houding
(410)
(411)
(416)
(419)
(422)
(426)
(427)
(430)
(438)
(440)
(444)
(446)
(447)
(448)
(450)
(453)
(454)
(455)
(456)
(457) 457 Startpagina wraking met aanvullende informatie voor burger en Parlement
(458) Voorbeeld brief klacht tegen deurwaarder
(459) Kent u de geschiedenis nog van de omroepbijdrage?
(461) SGJ Klacht gegrond
(462) Voorbeeld aangifte tegen medewerker kinderbescherming inzake kinderbeschermingrapportage
(463) Verzoek vrijstelling griffierecht
(466) Notaris
(467)
(469)
(470) Voorbeeld brief
 Klacht GEGROND n.a.v. Voorbeeld brief klacht geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen
(471)
(472)
(473)
(474) Jeugdzorg Amsterdam
(476)
(478)
(479) Voorbeeld brief klacht tegen deurwaarder
(480)
(484)
(488)
(489) Notaris
(490)
(491)
(492) Voorbeeld brief klacht tegen deurwaarder
(498)
(500)
(504) Klacht tegen gemeente Ermelo is bekend bij de Europese Commissie
(505) Onderaannemers in de jeugdzorg
(506) Ermelose commissie bezwaarschriften gaat gewoon door na wraking Hop van weerzinwekkend partijdige BSC
(511) Een sfeerverslag uit Ermelo. Ermelo Weekblad heeft geen ruimte om correct over milieu Project 31 van Hop te berichten
(513) ZWIJGRECHT! Aangifte tegen politie medewerkers wegens bedreigen en intimideren van burgers die van het ZWIJGRECHT gebruik willen maken
(516) Voorbeeld aangifte tegen griffier rechtbank inzake rechtbankgriffier-PV
(517)
(518)
(519)
(522)
(523)
(524)
(525)
(526)
(527)
(528)
(529)
(530)
(531)
(532)
(533)
(534)
(536)
(537)
(538)
(539)
(540)
(542)
(543)
(546)
(551) Proces-verbaal Griffier Gerechtsdeurwaarder
(552) Nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht Spectrum CMO Gelderland
(555) Voorbeeld aangifte tegen gerechtsdeurwaarder
(556)
(559) Actie vaders tegen kinderbescherming in Zutphen! Medewerkers kinderbescherming onderworpen aan "verhoor" door vaders. Politie greep niet in!
(563)
(566) POM Voorbeeld Wob verzoek om de naam, titel, initialen, afschrift Koninklijk Besluit en nevenfuncties van de officier van justitie in uw zaak te verkrijgen
(569)
(572)
(573)
(577)
(578)
(582)
(583)
(584) POM/rechtersleger/advocaat. Openbaar Ministerie en rechtspraak irriteren zich aan het gebruik maken van zwijgrecht (Bandidos) in ieder geval zolang er geen bijstand van een advocaat is.
(585) Woonruimte! Om nieuwe kindertehuizen te vullen met kinderen word toegeschreven naar de gewenste conclusie
(586)
(587) Proces-verbaal Griffier
(591)
(592)
(593)
(596) POM Hoeveel personen zijn inmiddels betrokken bij een eenvoudig zaak dat escaleert door politiegeweld uit de polder?
(597) POM Waarom werd de witte Iphone van Weber in beslag genomen voor NFI onderzoek omdat Weber het politieoptreden gelijk filmde?
(599) Ermeloer George Elsing: Ik begrijp het (CDA)niet zo goed..........
(601) Ermelo CDA "In de raadsvergadering is er geen mogelijkheid tot inspreken van burgers en andere betrokkenen"
(605)
(606) Raad voor de Kinderbescherming
(607)
(610) Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Hop ontdekt dat ambtenaren GEZAG over inwoners en politici moeten uitoefenen
(613)
(615) Ermelo Hop voorspelt: "Wet dwangsom wordt uitgehold om burgers te naaien en uit te zuigen"
(618)
(620)
(621)
(632)
(633)
(632)
(635)
(643)
(644)
(645)
(647)
(650) Raad voor de Kinderbescherming
(651)
(652) Uitspraak Raad van State wraking commissie bezwaarschriften
(653)
(654)
(659)
(661)
(666) Raad voor de Kinderbescherming
(667) Raad voor de Kinderbescherming
(668)
(669)
(670)
(671)
(672) Raad voor de Kinderbescherming
(673) Raad voor de Kinderbescherming
(674)
(676)
(677)
(678)
(680) Jeugdzorgmentaliteit: NEP Parlement in Den Haag veranderd klachtwetgeving tegen jeugdzorg om effectief klagen te onderdrukken
(682)
(683)
(684)
(691)
(692)
(693)
(696)
(699)
(700)
(701)
(702)
(703)
(704)
(705)
(706)
(707)
(708)
(709)
(710)
(711)
(712)
(713)
(714)
(715)
(716)
(717)
(719)
(720)
(724)
(726)
729 Felle succesvolle campagnes tegen vernietiging natuur door CDA-ers leverde Hop de bijnaam natuurterrorist op
(741)
(742) Ermelo Alleen Groep Hop wil kwaliteitshandvest voor ambtenarij gemeente Ermelo invoeren
(BSN) Uw BSN nummer is uw burgerslavennummer
(Oude uitgangsformule) De oude uitgangsformule
Aangifte Aangifte tegen Hop na publicatie over "succesvolle tegenwerking" Groep Hop Lelystad
partijdigheid Zicht op verkiezingen in de gemeente Ermelo
christelijk Zicht op CDA onderwijs Christelijk College Groevenbeek Ermelo
CBS J. Hop ontvangt graag reacties BSC op uw Wobverzoek 687 voor publicatie op internet?

bjz41177220 Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht, Nijenoord 2-4, 3552 AS UTRECHT
CBS Ermelo. Commissie bezwaarschriften Ermelo weigert nevenfuncties openbaar te maken

 

 

Inleiding voorbeeld brieven

Succesvol weerwerk tegen jeugdzorg bemoeienis begint met zicht krijgen op de denk- en werkwijze van jeugdzorg personeel
(732) RT. PROACTIEF systematisch leren denken en werken. Dien een Wob verzoek in.
(10) Weerbaar worden tegen Raad voor de Kinderbescherming is weten hoe een raadsrapport wordt geschreven
(11) Weerbaar worden tegen Raad voor de Kinderbescherming is weten dat wanneer een raadsrapport niet deugt, "kinderbeschermers" toch blijven doorgaan
(137) Weerbaar worden tegen "jeugdzorg" is weten hoe beslissingen in de jeugdzorg in achterkamertjes genomen worden
(50) Weerbaar worden tegen "jeugdzorg" is eerbetoon voor ouders die in een emotioneel vaak moeilijke en lastige situatie meededen aan de strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd
(80) Weerbaar worden tegen "jeugdzorg" is weten dat rechters meestal partijdig zijn voor overheidsdienaren
(338) Laura Dekker zeilt -na contact met "jeugdzorg"- de wereld rond en veel Nederlanders wensen haar veel succes toe
(804) Voorbeeld geheim overleg om toe te kunnen blijven schrijven naar steeds meer omzet in de jeugdzorgindustrie
(521) Aapjes kijken in een jeugdzorgkooi om toe te kunnen schrijven naar de door jeugdzorg gewenste conclusie
 

 

U begint met procedureel en systematisch leren denken en werken

(7) U begint met ieder document systematisch en chronologisch in een word document vast te leggen
(134) POM Leer de omschrijving van een verdachte zoals in de wet omschreven uit uw hoofd
(367) U zorgt dat u eerst over complete dossiers beschikt. U bestudeert "De Velpse Verhoormethode"
(123) Kinderbeschermingsmaatregelen na gefabriceerd bewijs en verzonnen verhalen is fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt
(276) U begrijpt hoe u als burger kan worden genaaid door een rechter die ook advocaat is
(815) Hoger beroep met Hop tegen beschikking rechtbank Arnhem inzake niet-ontvankelijk Wob-verzoek gegrond
(50) Hop moet bloeden schrijft een CHRISTELIJKE jeugdzorg advocaat met bijbaantjes bij kerk en school na strijd om afgifte contactjournaal
(1000) Netwerken in Nederland om informatie in kennis en kennis in informatie om te zetten
 

 

Voorbeeld brieven

(465) Voorbeeld brief 465 school inzake afschrift complete dossiers
(464) Voorbeeld brief 464 school inzake welzijn en ontwikkeling minderjarige
(173) Voorbeeld brief 173 school na jeugdzorg bemoeienis met de minderjarige

(206) Voorbeeld brief 206 verzoek aan politie om afschrift alle dossiers
(343) Voorbeeld brief 343 verzoek aan Openbaar Ministerie om afschrift dossier door verdachte
(548) Voorbeeld 548 brief verzoek aan rechtbank om afschrift/inzage dossier voor de hoorzitting door verdachte

(102) Voorbeeld brief verzoek afschrift compleet dossier jeugdzorg
(110) Voorbeeld brief verzoek afschrift compleet dossier gemeente
(575) Voorbeeld brief verzoek afschrift compleet dossier Voorziening voor Pleegzorg
 

 

Zicht op de exploitatie van kinderen door de jeugdzorg industrie

Lees verder.........

 

 

Na contact met politie of Openbaar Ministerie als verdachte begint u gelijk met procedureel en systematisch leren denken en werken

Praktijkvoorbeelden van gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking gericht tegen Hop

Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Hop: "Doen bekennen?" Ik beken geen letter, wanneer gaan jullie die kinderrechter van die geantidateerde beschikking oppakken, wanneer gaan jullie die jeugdzorg medewerkers en politieagenten oppakken die een kind jatten zonder rechterlijke beschikking? Doen bekennen? Pak die kinderrechter op en trap haar de rechtspraak uit met haar geantidateerde beschikking op verzoek van jeugdzorg tuig.

(367) POM Vrijspraak Nienhuis! Bestudeer de zaak Nienhuis wanneer u onverhoopt met politie of OM in aanraking komt!
(206) POM Voorbeeld brief 206 verzoek aan politie om afschrift alle dossiers
(134) POM Leer de omschrijving van een verdachte zoals in de wet omschreven uit uw hoofd
(690) POM Na contact met politie of Openbaar Ministerie als verdachte begint u gelijk PROACTIEF met procedureel en systematisch leren denken en werken
(343) POM Voorbeeld brief verzoek aan Openbaar Ministerie om afschrift dossier door verdachte
(548) POM Voorbeeld brief verzoek aan rechtbank om afschrift/inzage dossier voor de hoorzitting door verdachte
(609) POM & Wob & RT. PROACTIEF leren denken en werken. U verzoekt om alle namen van de 800+ Officieren van Justitie die werken voor het Openbaar Ministerie
(566) POM & Wob & RT. PROACTIEF leren denken en werken. U verzoekt om naam, titel, initialen, afschrift Koninklijk Besluit en nevenfuncties van de Officier van Justitie in uw zaak
(732) RT. PROACTIEF systematisch leren denken en werken. Dien een Wob verzoek in.

 


www.bureaujeugdzorg.nl
www.burojeugdzorg.nl
Referenties
Disclaimer
Contact
Copyright © 2018 J. Hop. Alle rechten voorbehouden.