Slavernij in Nederland en het ondermijnen van de democratie door de overheid zelf ©

Gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking en de respectloze bejegening van overheidsdienaren jegens de gewone burgers.

Hop geeft u op onnavolgbare wijze inzicht in de jeugdzorg mentaliteit.
Hop moet bloeden (na strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd aan ouders van kinderen) schrijft vervolgens de CHRISTELIJKE jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school. Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen " Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat jeugdzorg op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.

 

 

Openbaar register nevenfuncties bestuurders gemeenten, leden bezwaarcommissie op internet

Beginletter T BSC, 147=A, 190=B, 207=C, 243=D, 248=E, 287=F, 295=G, 304=H, 313=I, 315=J, 396=K, 405=L, 493=M, 494=N, 495=O, 496=P en Q, 501=R, 503=S, 507=T, 553=U, 554=V, 570=W, 571=X, 589=Y, 675=Z, Griffier, Gemeentesecretaris.


Mw. drs. F.C. Giskes  (D66)burgemeester gemeente Texel
Voorzitter Stichting Pensioenregister
Voorzitter Raad van Toezicht HIVOS (Humanistisch Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking)
Bron 09-09-2010 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm
14-10-2010 PRUTSER WAARSCHUWING!
De gemeente Texel weigert een BESLUIT te nemen vatbaar voor bezwaar en beroep op verzoek (bestuurlijke) nevenfuncties burgemeester


Dhr. F.R. Visman  (D66) Wethouder gemeente Texel
Voorzitter Kerkenraad, Doopsgezinde Kerk Gemeente Texel
Penningmeester Stichting Beheer Doopsgezinde Kerk Oosterend
Penningmeester Stichting Oosterend Present
C14-09-2010 J.Hop website Texel


Dhr. E. Hercules  (PvdA) Wethouder gemeente Texel
Eigenaar Complot Communicatie
Voorzitter Stichting Waantij
Voorzitter Stichting Softwareconsulent
C14-09-2010 J.Hop website Texel


Dhr. E. Kooiman  (Texel 2010) Wethouder gemeente Texel
Eigenaar Edo Kooiman fotografie
C14-09-2010 J.Hop website Texel


Mw. H. Huisman-Peelen  (VVD)Wethouder gemeente Texel
Geen nevenfuncties
C14-09-2010 J.Hop website Texel


Dhr. C. van Wijngaarden gemeente secretaris gemeente Texel
GEEN NEVENFUNCTIES

C14-09-2010 J.Hop website Texel


Dhr. A. Schaatsenberg  (PvdA) Raadslid gemeente Texel
Voorzitter Traanroeier
C14-09-2010 J.Hop website Texel


Dhr. N. Lelij  (PvdA)Raadslid gemeente Texel
Docent geschiedenis en maatschappijleer op de OSG De Hoge Berg
Voorzitter Stichting Popmuziek Texel
C14-09-2010 J.Hop website Texel


Mw. M. Hilstra  (PvdA)Raadslid gemeente Texel
Maatschappelijke makelaar in het kader van maatschappelijke stages voortgezet onderwijs
C14-09-2010 J.Hop website Texel


Dhr. G. Poster  (Texel 2010)Raadslid gemeente Texel
Voorzitter vereniging van eigenaren van St. Jan
C14-09-2010 J.Hop website Texel


Mw. J.M. Hin-Hin  (Texel 2010)Raadslid gemeente Texel
Penningmeester Bridgeclub ‘Groot Slem’
C14-09-2010 J.Hop website Texel


Dhr. N. Waerts  (Texel 2010)Raadslid gemeente Texel
Trainer Budokai Texel
C14-09-2010 J.Hop website Texel


Mw. M. de Groot-Kooi  (VVD)Raadslid gemeente Texel
Docent Engels Osg De Hoge Berg
C14-09-2010 J.Hop website Texel


Mw. M. Merkelbach  (CDA) Raadslid gemeente Texel
Bestuurslid Stichting Samenwerkingsscholen
Vrijwillig medewerker TexelEnergie
C14-09-2010 J.Hop website Texel


Dhr. K.J. Veenbaas  (CDA)Raadslid gemeente Texel
Eigenaar Bouwbedrijf Veenbaas
lid van Ondernemersvereniging Oudeschild
C14-09-2010 J.Hop website Texel


Dhr. J. Groeskamp  (Texels Belang)Raadslid gemeente Texel
Werkzaam bij B & B Accountants en adviseurs B.V.
C14-09-2010 J.Hop website Texel


Dhr. C. Hoogerheide  (D66) Raadslid gemeente Texel
Lid van het bestuur van SIGT (Stichting Integratie Gehandicapten Texel)
C14-09-2010 J.Hop website Texel


Dhr. W. Vlas  (Texels Belang)Raadslid gemeente Texel
Geen nevenfuncties
C14-09-2010 J.Hop website Texel


Mw. A. van de Wetering  (D66)
Werkzaam in de Wijkverpleging


Dhr. H. Kieft  (GroenLinks)Raadslid gemeente Texel
Eigen adviesbureau (Kieft Noord)
voorzitter Raad van Commissarissen TexelEnergie
voorzitter Wereldwinkel Stichting
C14-09-2010 J.Hop website Texel


Dhr. J.J. Schuiringa  (VVD)Raadslid gemeente Texel
Eigenaar Standpaviljoen Westerslag
Voorzitter Vereniging Strandexploitanten Texel
C14-09-2010 J.Hop website Texel

 Mw. M. de Porto raadsgriffier gemeente Texel
NEVENFUNCTIES

Medezeggenschapsraad Jac. P. Thijsseschool
Bron gemeente Texel 11 november 2008

De heer M. (Marc) Oosterdijk, loco-griffier

Dhr. N.A. van de Nadort (PvdA) Burgemeester gemeente Ten Boer
lid Algemeen Bestuur gemeenschappelijke regeling Hulpverlening en Openbare Gezonds­heids­zorg (g.r. H. &OG.)
bestuurscommissie Regionale brand­weer van de g.r. H. &OG.
lid bestuurscommissie GGD van de g.r. H. & G.
lid Regionaal Overleg College Politie
lid Bestuur van de Regioraad Noord Groningen
lid Algemeen Bestuur ARCG (Afvalverwijdering)
lid algemeen bestuur Regiovisie Groningen-Assen
plv. lid van het Algemeen Bestuur Werkvoorzieningschap Fivelingo
plv. lid van het AB SOVSO(speciaal onderwijs)
lid LAG leader Hoogeland
lid van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling EDR
Lid RvT TWT (kenniscentrium wonen en zorg)
Bron 19-08-2010 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Dhr. J.A.H. Lonink (PvdA) burgemeester gemeente Terneuzen
Voorzitter Raad van Toezicht Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland
Voorzitter Stichting Technisch Onderwijs en Bedrijfsleven (STOeB)
Voorzitter Sport Zeeland
Voorzitter Stichting Restauratie Opleidings Project Nederland en Zuid-West Nederland
Voorzitter Bestuurscommissie Brandweer (Veiligheidsberaad)
Lid AB en DB Veiligheidsberaad Nederland, portefeuille brandweer
Lid Platform Transportveiligheid (portefeuille buisleidingen)
Plaatsvervangend Korpsbeheerder Politie Zeeland
Lid Werkgroep Brandweer (College voor Arbeidszaken)
Medevoorzitter Landelijke Commissie Tunnelveiligheid
Lid Raad van Toezicht Theaterhuis Zeelandia
Bron 12-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Lid Stuurgroep Waterrand (Ministeries BZK en V&W)
Lid Stuurgroep Cell-Broadcast (Ministerie BZK)

Dhr. mr. J.M. Jurrit Visser (PvdA) Burgemeester gemeente Terschelling
NEVENFUNCTIES per juni 2008.
Voorzitter plaatselijke commissie KNRM
Voorzitter Klaas Knopfonds
Gecommiteerde Dirk Mentzfonds
Bestuur Dienst SoZaWe Franeker
Bestuur Vereniging van Friese Gemeenten
Bestuur Empatec (SW)
Bestuur Hulpverleningsdienst Friesland
Bestuur brandweer NW Fryslân
Lid dagelijks bestuur eilander samenwerking
Bron 27-08-2010 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Mw. mr. C.J. Geldorp- (VVD) burgemeester gemeente Texel GOG 09-09-2010
NEVENFUNCTIES
Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio
Lid Regionaal College (algemeen bestuur politie NHN)
Voorzitter Bestuur Openbaar Onderwijs primair/ voortgezet
Lid algemeen bestuur Regionale Meldkamer NHN
Voorzitter Eilander College (dagelijks bestuur)
Voorzitter Regionale Ambulance Dienst
Lid Bestuur Stichting VVV Texel promotie
Voorzitter van de gemeenteraad
Voorzitter Beheers Overleg Groep Texel (BOGT)
Lid Bestuur Stichting Agrarisch Texel
Voorzitter overlegorgaan NH-kustgemeenten
Lid van Provinciaal Overleg Kustgemeenten (POK)
Lid Burgemeesterskring
Onafhankelijk voorzitter ILG gebiedscommissie (benoemd door GS Provincie NH)
Onafhankelijk voorzitter plaatselijk commissie KNRM
4-5 mei comité
Lid Comité van Aanbeveling “de Gouden Driehoek”

Dhr. drs. S.W.J.G. Schelberg (VVD) Burgemeester gemeente Teylingen
Lid Regionaal college Politie Hollands Midden
Lid AB Veiligheidsregio Hollands Midden
Lid Districtcollege Duin- en Bollenstreek
Bestuurslid Burgemeesterskring Leidse Regio
Lid AB regio Holland Rijnland
Voorzitter Landelijke Organisatie van Politie Vrijwilligers (LOPV
Lid AB Stichting Recreatie Toervaart Nederland (SRN) namens de VNG
Lid redactieraad burgemeestersblad (NGB)
Lid Godfried Bomans Genootschap
Lid Ned. Mediation Instituut (NMI)
Lid Ned. Genootschap Burgemeesters (NGB)
Lid Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten (VZHG)
Beschermheer schietvereniging St. Hubertus
Beschermheer R.K. Voetbalvereniging Teylingen
Erevoorzitter Oranje Vereniging Voorhout
Ambassadeur Historische Kring Voorhout
Vroedschapspenning gemeente Den Haag
Bestuurspenning provincie Zuid-Holland
Bron 31-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
lid AB GR Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden

Dhr. W. Nuis (ChristenUnie) Burgemeester gemeente Tholen
NEVENFUNCTIES
Lid van de vereniging Dorp,Stad en Land
Lid ven de stichting Dorp, Stad en Land
Lid van het bestuur van stichting Halt Zeeland
Lid van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland
Lid van het Regionaal College Politie Zeeland
Lid van de Districtscollege Politie Oosterscheldebekken
Lid van de Bestuurlijke Regiegroep Westelijk Noord-Brabant en Tholen
Lid van het algemeen bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Lid van het dagelijks bestuur van de Vereniging van de Zeeuwse Gemeenten + vicevoorzitter
Voorzitter van de Raad van Toezicht Lievensberg Ziekenhuis
Voorzitter van het Pot-Meijer-Fonds
Bron 27-08-2010 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Dhr. drs. S.P.M. de Vreeze (PvdA)Burgemeester Gemeente Tiel
NEVENFUNCTIES
plv korpsbeheerder politie Gelderland-Zuid met portefeuilles financièn en brandweerzorg)
voorzitter politiedistrict Betuwe/De Waarden
Voorzitter Regionaal Platform Criminaliteitsbestrijding
voorzitter StER Platform Stimulering Economie Rivierenland
plaatsvervangend voorzitter Regio Rivierenland
oozitter Stichting Vrienden van de Sint Maarten
Voozitter Stichting Centrum Beeldende Kunst Gelderland-Tiel
Stichting Vrienden Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg
B.V. Recreatiemaatschappij Rivierengebied,President-Commissaris
Bron 26-08-2010 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Dhr. G.J. Polderman (VVD) Burgemeester gemeente Tietsjerksteradiel
Lid algemeen Bestuur Hulpverleningsdienst Fryslân
Regent familiestichting Van Keimpema
Lid Collegevan Arbeidszaken (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)
Lid Comitévan aanbeveling Pater Doesburgfonds
Lid Erecomité Hynstedagen Tytsjerksteradiel
Lid Comitévan aanbeveling kerk Wyns
Lid Comitévan aanbeveling Stichting Winninghe (openluchtspel Wyns)
BeschermheerStichting De Fryske Dream (steunt ontwikkelingswerk Afrika)
LidCommissie van Georganiseerd Overleg (GO)
Lid Comitévan aanbeveling Stichting Klaas Koopmans
Lid van hetcollege van vereffenaars van het CEVAN (in liquidatie)
Lid Comitévan aanbeveling Internationaal Dansfestival Burgum 2009
Lid Comitévan Aanbeveling realisatie boek Spiegelingen van beeldend kunstenaar Gerde Groot teSumar
Lidcommissie van goede diensten Vitensgemeenten inzake problematiek leidingrechten/nadeelcompensatieen bluswater/brandkranen
VoorzitterStichting Samenwerkende Bouwbedrijven Friesland
VoorzitterStichting Bouwcultuurfonds
Friesland/AdviescommissieCultuurfonds voor de monumenten Fryslân
Lid van deRaad van Toezicht van de Stichting Jeugdhulp Friesland te Leeuwarden
Lid van hetbestuur van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel,departementLeeuwarden
VoorzitterRaad van Toezicht StichtingZorggroepGroningen (ouderenzorg)
Bron 11-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Regionale Brandweer Centrale Post Ambulancevervoer
Lid Bestuurscommissie Veiligheid, Rampenbestrijding en Gezondheid
Plv. korpsbeheerder Politie Fryslân
Lid Raad van Commissarissen Afvalsturing Friesland
Voorzitter Bestuurlijk Overleg Stadsregio Leeuwarden
Lid Werkgroep Halt Friesland
Voorzitter Stichting It Partoer (provinciale steunorganisatie welzijn), Leeuwarden
Vice-voorzitter Stichting RIONED, Ede (voorlichting en belangenbehartiging buitenriolering)
Voorzitter vriendenstichting Hospitia Leek-Burgum
Lid bestuur Stichting Cultuurfonds Bouwfonds Nederlandse Gemeenten
Voorzitter Stichting Bouwcultuurfonds
Dhr. I.W. Ivo Opstelten waarnemend burgemeester van Tilburg miv 4 november 2009
1 jan. 1970 – 16 aug. 1972 : Werkzaam op de afdeling juridische en kabinetszaken van de Secretarie Gem. Vlaardingen.
16 aug. 1972 – 1 okt.1977 : Burgemeester Dalen
1 okt. 1977 – 1 nov. 1980  : Burgemeester Doorn
1 nov. 1980 – 1 sept. 1987 : Burgemeester Delfzijl
1 sept. 1987 – 1 nov. 1992 : Directeur-Generaal voor Openbare Orde en Veiligheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
1 nov. 1992 – 16 febr. 1999 : Burgemeester Utrecht
16 febr. 1999 - 31 dec. 2008  : Burgemeester Rotterdam
Partijvoorzitter VVD
Voorzitter Raad van Toezicht Netherlands Genomics Initiative>
Voorzitter Raad van Commissarissen Nationale Goede Doelen Loterij
Ambassadeur Energie Technische Universiteit Delft
Lid Raad van Toezicht Universiteit Utrecht
Lid Raad van Toezicht Oogziekenhuis Rotterdam
Voorzitter Vereniging Rijksgesubsidieerde Musea
Voorzitter Raad van Toezicht Nederlandse Politie Academie
Voorzitter Stuurgroep Aanpak Kindermishandeling
Voorzitter Raad van Commissarissen Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Voorzitter Counsil Olympisch Plan 2028
Voorzitter Stichting Ronde van het Groene Hart
Bron 31-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Voorzitter Stichting Rotterdam Maaskant
Erevoorzitter Stichting Boijmans van Beuningen
Voorzitter Vereniging Rijksgesubsideerde Musea

Dhr. dr. R.L. Vreeman (PvdA)burgemeester gemeente Tilburg GOG31-05-2010
Vreeman kwam in opspraak omdat hij de gemeenteraad van Tilburg niet direct op de hoogte had gesteld van overschrijding van het bouwbudget van het nieuwe Midi Theater in Tilburg. De raad nam om deze reden een motie van afkeuring aan.
Lid VNG Europees Comité voor de regio's
Functies Korpsbeheerder Politie Regio Midden en West Brabant
Lid Commissie Veiligheidszaken KNVB
Lid Raad van Advies Landelijk Expertisecentrum Diversiteit
voorz. Regionale Brandweer Midden & West Brabant
Voorzitter Commissie management development brandweer
Lid Raad van Commissarissen Arbo Unie
Lid Raad van Advies Centrum voor Werk en Inkomen (CWI)
Voorzitter Bestuur Stichting Contractspelers Fonds KNVB (CFK)
Voorzitter Bestuur Zuidelijk Toneel / Hollandia
Bestuurslid 'Kunst en Zaken'
Lid Hoofdbestuur Koninklijke Nederlandse Hockey Bond
Lid Klankbordgroep Klimaatbestendig Nederland
Lid Raad voor Verkeer en Waterstaat
Bestuurslid Stichting EK Zwemmen 2008
Commissaris Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM)
Voorzitter Brabant Medical School
Lid Raad van Advies van OTTO Work Force
Lector 'Management van veranderingsprocessen in het publieke domein', Bestuursacademie Zuid Nederland
GOG31-05-2010

Dhr. mr. M.K.M. Stegers (CDA) burgemeester gemeente Tubbergen
vicevoorzitter Euregioraad
lid commissie Grens
lid Mozercommissie
lid Euregiocommissie Openbare Orde en Veiligheid
erevoorzitter stichting Tukkerstocht
voorzitter comité van aanbeveling CSI
voorzitter carnavalsoverlegorgaan gemeente Tubbergen
voorzitter stichting Dr. Schaepmancentrum
voorzitter Nationaal Platform Zwembaden / NRZ
vicevoorzitter Vereniging Sport en Gemeenten
lid comité van aanbeveling Stichting tegen zinloos geweld
lid comité van aanbeveling Stichting Matthijs
voorzitter M.H.C. Almelo
voorzitter stichting vocaal ensemble Capella Isalana
voorzitter stg. 't Hinseveld
voorzitter stg. financieel fonds tot bevordering van activiteiten van zwembaden in Nederland
Bestuurslid stichting Stimuland
bestuurslid Stichting Arbeidsmarktstrategie Noord Holland
commissaris NGXchange
eigenaar mediation en adviesbureau
Bron 12-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
secretaris/penningmeester burgemeesterskring Twente
penningmeester M.H.C. Almelo
commissaris NGXchange
lid raad van toezicht stichting Gemini Ziekenhuis Den Helder

Dhr. C.L. Visser CDA burgemeester gemeente Twenterand
Vennoot Visser-Schuurman Landbouwbedrijf/V.O.F.
Bron 28-07-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Dhr. L.B. Kobes (CDA) Burgemeester waarnemend gemeente Twenterand
Memo SUSPECT!!!

Dhr. F.A. (Frank Antonius) van Zuilen (VVD)Burgemeester gemeente Tynaarlo
Nevenfuncties
Comite van Aanbeveling van de Profronde van Zuidlaren, de Walk for life Groningen, de Hoornse Meer concerten en de Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld.
Bestuurslid Kraus-Groeneveld Stichting
Bestuurslid Stichting Nationaal Brandweer Monument
Bron 11-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm 
Vanaf april 2006 bekleedt de heer Van Zuilen de functie van wethouder in de gemeente Ede (ruim 100.000 inwoners).
Daarvoor was hij algemeen en financieel directeur van het Dierenpark Amersfoort
Comité van aanbeveling Support Ede
Lid alliantie commissie Olympisch Netwerk De Vallei
VVD wethouder gemeente Ede

Dhr J. Rijpstra Burgemeester gemeente Tynaarlo GOG11-05-2010
Voorzitter Stichting Hephaitos (publiceert boeken over gehandicaptensport)
Voorzitter Jury Sportiefste School van Nederland
Lid Jury Sportiefste School van Europa
Voorzitter Platform Sport en Ontwikkelingssamenwerking
Lid diverse comités van aanbeveling; o.a. Special Olympics Nederland
Columnist op verzoek
Lid van de Raad van commissarissen van Sport Drenthe
Lid Bestuur Vereniging Sport en Gemeenten
Lid Strategische Adviesraad Alfa-college
Lid Adviesraad Right to play
Voorzitter Hanzevast/Capitals (Basketbal)
GOG11-05-2010 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

A. van der Hoek, burgemeester 240709 Partij van de Arbeid

mevr. Pot, burgemeester
lid Algemeen Bestuur gemeenschappelijke regeling Hulpverlening en Openbare Gezondsheidszorg (g.r. H. &OG.)
lid bestuurscommissie Regionale brandweer van de g.r. H. &OG.
lid bestuurscommissie GGD van de g.r. H. & G.
lid Regionaal Overleg College Politie
lid Driehoeksoverleg Politie-Justitie-Bestuur District Noord, Regio Groningen
lid dagelijks Bestuur van de Regioraad Noord Groningen
lid Algemeen Bestuur ARCG (Afvalverwijdering)
lid stuurgroep Regiovisie Groningen-Assen 2030
Vc. vz pilot, project Wonen, welzijn en Zorg
lid dagelijks bestuur Regiovisie Groningen – Assen
plv. lid van het Algemeen Bestuur Werkvoorzieningschap Fivelingo
plv. lid van het Algemeen Bestuur Overlegorgaan RGAB
plv. lid van het AB SOVSO(speciaal onderwijs)
lid van de LAG Leader Hoogeland
lid van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling EDR
Vz. Raad van Toezicht 'Het Poortje', justitiële inrichting
Vz. Raad van Toezicht woonzorgcentrum Westerkwartier
Vz. Stichting CMK-fonds voor kinderopvang
Vc. vz bestuur Stichting Ommelander College
Voorzitter burgemeesterskring Provincie Groningen
Voorzitter CMO-Groningen. Provinciaal Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling te Groningen
Comité van aanbeveling: Witte Meul’n
Comité van aanbeveling: Somaliland Bouwen
districtsvoorzitter van Veilig Verkeer Nederland

Gemeente Ten Boer
Raadslid

Dhr. R.F. Stayen (Algemeen Belang)
Mw. E. Hoekstra-Blaauw (Algemeen Belang)
Dhr. A. Bolhuis (CDA)
Dhr. B. Bosch  (CDA)
Dhr. J.A. Joling (CDA)
Dhr. T. Penninga (ChristenUnie)
Mw. C.J. Venema-van der Heide (ChristenUnie)
Dhr. P. Pierie  (PvdA)
Mw. D.R. Kruizinga-van Bruggen (PvdA)
Mw. H.A. Kort  (PvdA)
Mw. H.T. Pestman (PvdA)
Mw. M.H. Meester (PvdA)
Dhr. A. Jager(VVD)
Dhr. L. Stoel (PvdA) wethouder gemeente Ten Boer

dhr. Jurjens, ??? wethouder gemeente Ten Boer
ambtenaar dienst Onderwijs, Cultuur Sport en Welzijn(OCSW) gemeenteGroningen
plv. lid Algemeen Bestuur Hulpverlening en Openbare gezondheidszorg(H&OG)
plv lid bestuurscommissie brandweer GHOR
plv lid bestuurscommissie GGD HVD
vertegenwoordiging in aandeelhouderschap Essent
vertegenwoordiging in aandeelhouderschap Waterbedrijf
lid van de stuurgroep Provinciaal Ontwikkelingsplan ( POP) Noord-Groningen
lid van de stichting Grootschalige Basiskaart Nederland(GKBN)
lid, tevens voorzitter van de marktcommissie
lid van het Algemeen Bestuur werkvoorzieningsschap Fivelingo
plv. lid van het AB van het ARCG(afvalverwerking)
plv lid van het Algemeen bestuur SOVSO(speciaal onderwijs)

Mw. J.A. Zwerver-Roerig (ChristenUnie)wethouder gemeente Ten Boer
lid van het Algemeen Bestuur van het SOVSO
lid van de molenstichting Hunsingo
lid van de molenstichting Fivelingo
lid van het Algemeen Bestuur van het Centraal meldpunt Zorg
lid van de bestuur van de gemeenschappelijke regeling Sociale Recherche
Vz. van het bestuur van de Schutterstichting
lid van de raad van commissarissen N.V. Waterbedrijf Groningen

Lijst van hoofd- en nevenfuncties van de raadsleden gemeente Ten Boer november 2007)

mevr. Hoekstra-Blaauw
plv. lid Algemeen Bestuur Werkvoorzieningsschap Fivelingo te Appingedam
lid van de Marktcommissie

dhr. Jager
Teammanager intergemeentelijke Sociale dienst Noordoost
lid bestuur Molenstichting Fivelingo

dhr. Joling
agrarisch ondernemer
lid Algemeen Bestuur Regioraad Noord-Groningen
lid bestuur Wild beheer Eenheid "Hunsingo
lid van de rekenkamercommissie, gemeente Ten Boer

mevr. Meester
Afdelingshoofd Jeugdbescherming Stichting Jeugdzorg Groningen
Afdelingshoofd Advies- en Meldpunt Kindermishandeling bij Stichting Jeugdzorg Groningen
Voorzitter werkgroep Ontwikkelingssamenwerking

dhr. Penninga
lid van het Algemeen bestuur van het werkvoorzieningschap Fivelingo
lid van het Algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling EDR
Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, gemeente Ten Boer
Secretaris van de Vereniging tot inrichting en instandhouding ener begraafplaats te Wittewierum
Voorzitter Technische Commissie Vereniging Dit Koningskind te Utrecht
Penningmeester Comité Ouderlingenconferenties Provincie Groningen
Deputaat Appélzaken Classis Appingedam Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt

Ouderling van de Geref. Kerk Vrijgemaakt te Ten Post

Secretaris uitvaartvereniging Ten Post e.o.
Scriba van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Ten Post
Voorzitter mannenvereniging “ Schrift en Belijdenis” te Ten Post
Voorzitter Ten Boer Duurzaam

secretaris van de Historische vereniging Ten Post en omstreken.

dhr. Tammeling
Asfalt-uitvoerder bij Oosterhof-Holman Infra te Grijpskerk
Voorzitter Noord Nederlandse crazyrace-organisatie

mevr. Venema-van der Heide
voorzitter Senioren Geref. Kerk Vrijgemaakt Ten Boer
vrijwilliger VVV Postagentschap Ten Boer
lid Duurzaam Ten Boer
bestuurslid Ontwikkelingssamenwerking Ten Boer
lid Auditcommissie, gemeente Ten Boer
vrijwilliger Bloemhof

dhr. J.A. Bolhuis
Lid Auditcommissie gemeente Ten Boer
agrarier

dhr.Pierie
Hoofd magazijn Vos interieur te Groningen
Lid rekenkamercommissie Gemeente Ten Boer

dhr. Verhagen
Communicatie- en adviesburo: Rogier Verhagen Communicatie

dhr. Corporaal
Coordinator Cultuur provincie Groningen
lid commissie dualisme

Penningmeester Historische vereniging Ten Post en omstreken.

dhr. Bosch
manager gemeenschappelijke meldkamer, Regiopolitie Groningen

dhr. Stoel
ambtenaar dienst regelingen (Agentschap ministerie LNV)

Gemeente Terneuzen
Raadsgriffier
mr.A.W.deFeijter=Dhr. mr. A.W. de Feijter
Raadslid
A.C.J.M.Kesbeke=Dhr. A.C.J.M. Kesbeke (CDA)
A.W.vanHoeve=Dhr. A.W. van Hoeve (CDA)
G.Korver=Dhr. G. Korver  (CDA)
H.Siersema=Dhr. H. Siersema (CDA)
J.D.Scheele=Dhr. J.D. Scheele (CDA)
M.M.D.Calon=Dhr. M.M.D. Calon (CDA)
A.D.W.Dijkhuis-Dieleman=Mw. A.D.W. Dijkhuis-Dieleman (CDA)
C.J.Leunis=Dhr. C.J. Leunis (ChristenUnie)
G.M.Loof-Bakker=Mw. G.M. Loof-Bakker (ChristenUnie)
A.L.Stoffels=Dhr. A.L. Stoffels (GBK)
P.C.M.Clijsen=Dhr. P.C.M. Clijsen (GroenLinks)
C.J.Freeke=Dhr. C.J. Freeke (Lijst Cees Freeke)
W.H.Broekhuysen=Dhr. W.H. Broekhuysen (Lijst Pim Broekhuysen)
G.vandenBerg=Dhr. G. van den Berg (PvdA)
J.A.C.Jonkman=Dhr. J.A.C. Jonkman (PvdA)
J.A.M.d'Hooghe=Dhr. J.A.M. d' Hooghe (PvdA)
J.J.Dubbeldam=Dhr. J.J. Dubbeldam (PvdA)
M.VanOyen=Dhr. M. Van Oyen (PvdA)
M.deRegt=Dhr. M. de Regt (PvdA)
R.deMeyer=Dhr. R. de Meyer (PvdA)
W.F.tenHoor=Dhr. W.F. ten Hoor (PvdA)
K.L.M.IJzermans=Mw. K.L.M. IJzermans (PvdA)
N.Atmaç-Yigit=Mw. N. Atmaç-Yigit (PvdA)
J.Pladdet=Dhr. J. Pladdet (SGP)
P.J.Hamelink=Dhr. P.J. Hamelink (SGP)
G.vanBoom=Dhr. G. van Boom (TOP/Gemeente-belangen)
J.Baart=Dhr. J. Baart (TOP/Gemeente-belangen)
J.J.M.Verdurmen=Dhr. J.J.M. Verdurmen (TOP/Gemeente-belangen)
P.A.A.Snoodijk=Dhr. P.A.A. Snoodijk (TOP/Gemeente-belangen)
B.H.Beumer=Dhr. B.H. Beumer (VVD)
R.J.M.Noët=Dhr. R.J.M. Noët (VVD)
Gemeentesecretaris
F.M.L.LauretRA=Dhr. F.M.L. Lauret RA
Wethouder
A.M.G.vanWaes=Dhr. A.M.G. van Waes (CDA)
J.Bos=Dhr. J. Bos  (CDA)
C.L.Liefting=Dhr. C.L. Liefting (PvdA)
J.M.vanSchaik=Dhr. J.M. van Schaik (PvdA)
drs.F.O.vanHulle=Dhr. drs. F.O. van Hulle (Top/Gemeente-belangen)


 


Terneuzen, Dhr. F.M.L. Lauret RA gemeentesecretaris gemeente Terneuzen
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron gemeente Terneuzen Sent: Wednesday, February 18, 2009 2:00 PM

 


Dhr. mr. A.W. de Feijter raadsgriffier gemeente Terneuzen
GEEN NEVENFUNCTIES Bron gemeente Terneuzen 24 november 2008


Theo Leeraert, raadsgriffier (wnd.)

J.M. van Schaik Lid Algemeen Bestuur Waterschap Zeeuws-Vlaanderen 2 uur p/w ja
wethouder Voorzitter Bestuur Stichting cultureel centrum De Halle 1,5 uur p/w nee
A.M.G. van Waes
wethouder
Vennoot v.o.f. Van Waes graszoden 4 uur p/w ja
Directeur/eigenaar Van Waes B.V. (slapende vennootschap in automatisering en
handel van graszoden)
incidenteel ja
Schatbewaarder schuttersgilde St. Sebastiaan Zuiddorpe wisselend nee
drs. F.O. van Hulle Vice-voorzitter Harmonie de Vereenigde Vrienden wisselend nee
wethouder Voorzitter Sasse Leutesnokkers wisselend nee
J. Bos
wethouder
geen
C.L. Liefting
wethouder
geen
F.M.L. Lauret RA
gemeentesecretaris
geen

 
1
* H = hoofdfunctie / N = nevenfunctie
Nevenfuncties raadsleden versie 30-11-2007
NAAM FRACTIE
DATUM
OPGAVE
INSTANTIE FUNCTIE H / N

Atmaç –Yigit mw. N. PvdA 01-10-2007 ; Ziekenhuis De Honte
Raadscommissies gem. Terneuzen
SCOOP
Praktijkopleider
Lid
Bestuurslid
H
Baart J. TOP/
Gemeentebelangen

21-04-2007 ;

Raadscommissies gem. Terneuzen1
Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling

Dethon (namens gemeenteraad)
Gemeenschappelijke regeling Budget Woninggebonden
subsidies Zeeuwsch-Vlaanderen
(namens gemeenteraad)
Waterschap Zeeuws-Vlaanderen
Commissielid
Plv. lid Algemeen Bestuur
Lid Algemeen Bestuur
Lid Algemeen Bestuur

Berg G. van den PvdA 01-10-2007 ; Dethon
Raadscommissies gem. Terneuzen
Rekenkamercommissie gem. Terneuzen
Gemeenschappelijke regelingbudget woninggebonden

subsidies Zeeuwsch-Vlaanderen (namens
gemeenteraad)
Zeldenrust Steelant College
Ondernemersvereniging Terneuzen Zuid-West
Kleurrijk Terneuzen
Stichting Leergeld Terneuzen
Stichting Clavis
Bedrijfsmanager
Commissielid
Lid
Plv. lid Algemeen Bestuur
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Commissaris
H

Beumer B.H. VVD 23-04-2007 ; Zelfstandig agrarisch adviseur en bemiddelaar
Raadscommissies gem. Terneuzen
Presidium
Rabobank Terneuzen / Sas van Gent
;
commissielid
lid
bestuurslid
H
1 N.B. de gemeente Terneuzen kent geen vaste leden in de drie raadscommissies (respectievelijk: Samenleving, Omgeving en Besuur & Middelen). De fracties bepalen zelf
welke raadsleden of fractievolgers een vergadering zullen bijwonen.
2
Nevenfuncties raadsleden versie 30-11-2007
NAAM FRACTIE
DATUM
OPGAVE
INSTANTIE FUNCTIE H / N

Boom G. van TOP/GB 20-04-2007 ; Raadscommissies Terneuzen
Presidium
Werkgroep Internationale Samenwerking
Dorpsbelangen te Hoek
Wijkraad H. Kruiskerk te Hoek
Overlegcommissie ‘Emmaus-Elisabeth parochie
Terneuzen
HSV Hoek (verzekeringsadviseur / medewerker
onderhoudsgroep)
Crawford & Company (Nederland) B.V. Rotterdam
commissielid
lid
lid
lid
voorzitter
lid
lid
agent
Broekhuysen W.H. Lijst Broekhuysen

23-04-2007 ;

Aannemingsbedrijf Gebr. De Bruijne BV
Raadscommissies Terneuzen
Presidium
Werkgroep Internationale samenwerking
Boeken (regionaal geschiedkundige werken)
Heemkundige Vereniging Terneuzen
Bewindvoerder
Adviseur
Commissielid
Lid
Lid
Uitgever
Penningmeester
H
Burg C. van

SGP 26-4-2007 ;

DOW Chemical
Raadscommissies Terneuzen
Provinciale vereniging SGP
Raad van advies SGP
Director capital purchasing

Commissielid
Bestuurslid
Lid
H
Calon M.M.D.

CDA 14-09-2007 ;

Cargill Sas van Gent
Raadscommissies gem. Terneuzen
Rekeningcommissie gem. Terneuzen
Algemeen Bestuur gemeenschappelijke regeling

Dethon (namens gemeenteraad)
Medewerker en lid
Ondernemingsraad
Commissielid
Commissielid
Plaatsvervangend lid (vervanger
van dhr. Dubbeldam/Baart,
H
3
Nevenfuncties raadsleden versie 30-11-2007
NAAM FRACTIE
DATUM
OPGAVE
INSTANTIE FUNCTIE H / N

Calon M.M.D. (vervolg)
Algemeen Bestuur gemeenschappelijke regeling
collectief vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen
Voetbalvereniging Sluiskil
beiden raadslid)
Plaatsvervangend lid (vervanger
van dhr. Van Hoeve, raadslid)
Penningmeester

Clijsen P.C.M. GroenLinks 19-09-2007 ; Beeldend kunstenaar / glazenier
Raadscommissies Terneuzen
Presidium
Rekeningcommissie
Werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing
Algemeen Bestuur gemeenschappelijke regeling
collectief vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen
Gemeenschappelijk Openbaar Lichaam ‘AAN

Z’ (namens gemeenteraad)
Samenwerkingsverband collectief vervoer
Zeeuwsch-Vlaanderen
Planologiegroep Steltkluut
Zelfstandig ondernemer
Commissielid
Lid
Lid
Lid
Plaatsvervangend lid (vervanger
van dhr. Dubbeldam, raadslid)
Lid
Lid Algemeen Bestuur
Lid
H
Dijkhuis-Dieleman mw.
A.D.W.

CDA 30-11-2007 ;

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
Raadscommissies Terneuzen
Gemeenschappelijk Openbaar Lichaam ‘Aan Z’
(namens gemeenteraad)
Protestantse Vrouwengroep Terneuzen
CDA-Bestuurdersvereniging afdeling Zeeland
Algemene Vergadering Grensoverschrijdend
Openbaar Lichaam Gent-Terneuzen
Medewerker front office / back

office
Commissielid
Bestuurslid
Voorzitter
Bestuurslid
Bestuurslid (namens gemeenteraad)
H
4
Nevenfuncties raadsleden versie 30-11-2007
NAAM FRACTIE
DATUM
OPGAVE
INSTANTIE FUNCTIE H / N

Dooms J. PvdA 14-05-2007 ; Sidmar
Raadscommissies Terneuzen
V.V. Philippine
KNVB
Hoofd technicus burgerlijke

bouw
Commissielid
Bestuurslid
Consul
H

Dubbeldam J.J. PvdA 21-04-2007 ; Raadscommissies Terneuzen
Gemeenschappelijke Regeling Dethon (namens
gemeenteraad)
Gemeenschappelijke Regeling Collectief Vervoer
Zeeuwsch-Vlaanderen (namens gemeenteraad)
Bewonerscommissie Clavis
Stichting Welzijn Ouderen Sluiskil
Huiscommissie ‘Meulengat’ Sluiskil
Woonconsumenten buro
V.V. Sluiskil
Gemeenschappelijk Openbaar Lichaam ‘Aan Z’
Commissielid
Lid Algemeen Bestuur
Lid Algemeen Bestuur
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
Bestuurslid
Bestuurslid
Adviseur

Freeke C.J. LCF 07-05-2007 ; Raadscommissies Terneuzen
Presidium
Commissielid
Lid

Hamelink P.J. SGP 10-05-2007 ; Raadscommissies Terneuzen ; Commissielid

Hoeve A.D. CDA 23-04-2007 ; Akkerbouwer
Raadscommissies gem. Terneuzen
Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband
Collectief Vervoer Zeeuwsch-
Vlaanderen
Werkgroep Internationale Samenwerking
Vereniging van pachters van staatgronfen in
Zelfstandig ondernemer
Commissielid
Lid Algemeen Bestuur
Lid
Secretaris
H
5
Nevenfuncties raadsleden versie 30-11-2007
NAAM FRACTIE
DATUM
OPGAVE
INSTANTIE FUNCTIE H / N
Zeeuwsch-Vlaanderen
Ruilverkavelingcommissie Philippine
Werkgroep Thematisering Philippine
Vice-voorzitter
Lid

Hooghe J.A.M. d’ PvdA 20-04-2007 ; Veolia
Raadscommissies gem. Terneuzen
Kamer van Koophandel
Adviescommissie Centrum voor Werk en Inkomen
Sectorraad stad/streek FNV bondgenoten
Buschauffeur
Commissielid
Lid Algemeen bestuur
Lid
Voorzitter
H

Hoor W.F. ten PvdA 23-04-2007 ; Anco Reclame – Sas van Gent
Raadscommissies gem. Terneuzen
Platform Kunst en Cultuur Terneuzen
Zelfstandig ondernemer
Commissielid
Voorzitter
H

Jonkman J.A.C. PvdA 26-04-2007 ; Onderwijsorganisatie OpenBasis
Basisschool
Raadscommissies gem. Terneuzen
Agendacommissie gem. Terneuzen
Rekeningcommissie
Werkgroep bestuurlijke vernieuwing
Raad van toezicht Stedelijke Scholengemeenschap
De Rede
A.V.D. ‘Bram de Meyer’
Manager
Directeur
Commissielid en voorzitter
commissie Samenleving
Lid
Lid
Voorzitter
Bestuurslid
Lid
H
H

Kesbeke A.C.J.M. CDA 23-04-2007 ; Gemeenteraad Terneuzen
Raadscommissies gem. Terneuzen
Agendacommissie gem. Terneuzen
Plaatsvervangend-raadsvoorzitter
Commissielid en voorzitter
commissie Omgeving
Lid
6
Nevenfuncties raadsleden versie 30-11-2007
NAAM FRACTIE
DATUM
OPGAVE
INSTANTIE FUNCTIE H / N
Rekeningcommissie gem. Terneuzen
Katholieke Bond voor ouderen (afd. Axel)
Cultureel Centrum De Halle
Voorzitter
Voorzitter
Bestuurslid

Korver mw. G. CDA 25-05-2007 ; A.C. Rijnberg Transportservice bv
Raadscommissies gem. Terneuzen
Community Advisory Panel DOW Benelux
Administratief medewerkster

organisatie en P&O
Commissielid
Lid
H
Leunis C.J. Christen-
Unie

23-04-2007 ;

DOW Benelux
Raadscommissies gem. Terneuzen
Quality Coördinator
Commissielid
H

Meyer R. de PvdA 20-04-2007 ; Provincie Zeeland
Raadscommissies gem. Terneuzen
ambtenaar
Commissielid
H

Noët R.J.M. VVD 07-05-2007 ; Ziekenhuis De Honte Terneuzen
Raadscommissies gem. Terneuzen
Agendacommissie
Stichting Cultureel Centrum De Speye Sas van
Gent
Algemeen bestuur Dela Uitvaartverzekeringen
Stichting ‘Vrienden van de Redoute’
Coördinator servicecentrum

Commissielid en voorzitter
commissie voor Bestuur en
Middelen
Lid
Voorzitter
Lid
Penningmeester
H

Oyen M. Van PvdA 15-09-2007 ; ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen
Raadscommissies gem. Terneuzen
Presidium
Ondernemersvereniging Axclusief
Hoofd Zorgeenheid Transfer /
Coördinator functiewaardering

Commissielid
Lid
Bestuurslid
H
7
Nevenfuncties raadsleden versie 30-11-2007
NAAM FRACTIE
DATUM
OPGAVE
INSTANTIE FUNCTIE H / N
Regt M. de

PvdA 25-04-2007 ;

Raadscommissies gem. Terneuzen
Vereniging voor Openbaar Onderwijs afd.
Zeeuws-Vlaanderen
Stichting Cultureel Centrum De Halle
Stichting Welzijn Terneuzen
Commissielid
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid

Scheele J.D. CDA 20-04-2007 ; Yacht
Raadscommissies gem. Terneuzen
Werkgroep Internationale samenwerking
Stichting Jeugdactiviteiten Zaamslag
Stichting Jeugdkerkbeweging Zeeuws-
Vlaanderen
Stichting Samen Geven Is Fijn Fonds (SGIFF)
Protestantse Gemeente Zaamslag
Koninklijke Landmacht
Projectleider civiele techniek

Commissielid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Kapitein / functioneel specialist
bij vredesmissies
H

Siersema H. CDA 25-05-2007 ; Raadscommissies gem. Terneuzen
Presidium
Rekenkamercommissie Terneuzen
Centrum voor Competentiemeting en Monitoring
(bureau CCM-Politie)
Henk (internationaal netwerk t.b.v. studenten
uit Oost-Europese lidstaten van de Europese
Unie)
Commissie voor Erkenning van Eerder Verworven
Competenties (bureau EVC-Politie)
Commissielid
Lid
Lid
Examinator
Directeur
Adviseur
Snoodijk P.A.A.
TOP/
Gemeente-

16-09-2007 ;

Snoodijk Autocenter
Zelfstandig ondernemer bezoldigd)
H
8
Nevenfuncties raadsleden versie 30-11-2007
NAAM FRACTIE
DATUM
OPGAVE
INSTANTIE FUNCTIE H / N

Snoodijk P.A.A. (vervolg)

belangen ;

Raadscommissies
Stichting Oldtimer Axel
Ondernemingsvereniging Axclusief
Wielercomité Axel
Classic Vehikel Club Zeeland
Vereniging van huiseigenaren Molenstraat Oneven
Lid Regionale Adviescommissie ROC
Bovag Bondraad
Regionale Arbeidscommissie ZW Nederland
Commissielid
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter
Lid
Lid
Lid
Stoffels A.L.
Gemeentebelangen

Coördinatie en Management Terneuzen
Raadscommissies gem. Terneuzen
Waterschap Zeeuws-Vlaanderen
Terneuzense OndernemersVereniging
Wijktafel Binnenstad
Coördinator
Commissielid
Lid Algemeen Bestuur
Voorzitter
Lid
H
Verdurmen J.J.M.
Gemeentebelangen

Yara Sluiskil
Raadscommissies gem. Terneuzen
Gemeenschappelijk Openbaar Lichaam ‘AAN(namens gemeenteraad)
Watersportvereniging ‘Griete’
Commissie Economie & Mobiliteit provincie
Zeeland
Beveiligingsbeambte bezoldigd)
Commissielid
Lid
Secretaris
Lid
H

Gemeente Terschelling
Raadsgriffier Mw. B. Wiener 
Raadslid Dhr. A.J. Romar (CDA)
Dhr. H.K. van der Wielen (CDA)
Dhr. A.F.W. van den Berg (Plaatselijk Belang Terschelling)
Dhr. J.R. Hoeve (Plaatselijk Belang Terschelling)
Dhr. P. Mast  (Plaatselijk Belang Terschelling)
Dhr. M. Schellenberg (PvdA)
Dhr. P. de Haan (PvdA)
Dhr. T.D. de Jong (PvdA)
Dhr. P.P. van Sijp (VVD)
Dhr. S. Procee  (VVD)
=Mw. R. Cupido-Pootjes (VVD)

Jelle Hoogkamer, gemeentesecretaris gemeente Terschelling
NEVENFUNCTIES - secretaris/penningmeester van de Vereniging van Friese gemeentesecretarissen - algemeen bestuurslid Bestuursacademie Bron gemeente Terschelling Sent: Wednesday, February 11, 2009 1:32 PM Mw. B. Wiener raadsgriffier gemeente Terschelling
GEEN NEVENFUNCTIES Bron gemeente Terschelling 13 november 2008

Dhr. W.M. Heere (VVD) Wethouder gemeente Terschelling
W.M. Heere Boekhouding & Advies
CHop 00-06-2008-27-08-2010

Dhr. I.J. van Zwol (Plaatselijk Belang)Wethouder gemeente Terschelling
Geen nevenfuncties
CHop 00-06-2008-27-08-2010 Raadsleden: T.D. de Jong, Raadslid ( gemeente Terschelling
Postbesteller TNT-post
Voorzitter Vogelwacht Terschelling
Voorzitter Doeksen-Houtkooper Stichting P. de Haan, Raadslid ( gemeente Terschelling
Bakker supermarkt Mier
Secretaris PvdA Terschelling
Horecaportier
Lid Sigma-team Terschelling
Marktmeester Beestemerk Meszlâns M. Schellenberg (PvdA), Raadslid ( gemeente Terschelling 
Penningmeester Formerumer Buren
Lid Commissie Beroep en Bezwaar LET OP! Het is een vreemde zaak dat niet gemeld wordt bij welke commissie!
Bron: Gemeente Terschelling
Installatie raadsleden de heren M. Schellenberg (PvdA) en J.P. Lodder (CDA) (Gem. blad nr. 33/2004)
De voorzitter zegt dat in de vorige vergadering de geloofsbrieven zijn goedgekeurd. Nu kan worden overgegaan tot de beëdiging. De heer M. Schellenberg (PvdA) legt de gelofte af en de heer J.P. Lodder (CDA) legt de eed af. Beide heren zijn hiermee geïnstalleerd. A.F.W. van den Berg, Raadslid ( gemeente Terschelling
Gepensioneerd
Nevenfunctie: Geen J.R. Hoeve, Raadslid ( gemeente Terschelling
Verkeersleider, min. Verkeer en Waterstaat P. Mast, Raadslid ( gemeente Terschelling
Gepensioneerd
Nevenfunctie: Geen S. Procee, Raadslid ( gemeente Terschelling
Docent HBO-opleiding Mw. R. Cupido-Pootjes, Raadslid ( gemeente Terschelling
Zelfstandig ondernemer landbouw P.P. van Sijp, Raadslid ( gemeente Terschelling
Medewerker horecabedrijf A.J. Romar, Raadslid ( gemeente Terschelling
Postbesteller TNT-post
Voorzitter Gezamenlijke MR Christelijke basisscholen Terschelling H.K. van der Wielen, Raadslid ( gemeente Terschelling
Docent VMBO
Voorzitter Terschellinger Jagers Vereniging
Voorzitter Wildbeheereenheid Terschelling
Secretaris Stichting Reeënbeheer Terschelling
Lid Werkgroep Duurzame Landbouw     Samenstelling bestuur Landschapsbeheer Nederland van het dagelijks en algemeen bestuur van het samenwerkingsverband, 2008   Dagelijks bestuur Mevrouw S. de Jong, voorzitter De heer J. Boelen, secretaris (Landschapsbeheer Friesland) De heer W. Menkveld, penningmeester (Landschapsbeheer Flevoland) De heer R.J. van der Wal, algemeen lid Mevrouw M. van Schendelen, algemeen lid, vice-voorzitter
  Algemeen bestuur De heer J. Boelen (Landschapsbeheer Friesland) De heer H. van 't Land (Landschapsbeheer Groningen) De heer D. van der Weij 
(Landschapsbeheer Drenthe) De heer C.H. van der Kleij– de Groen (Landschap Overijssel) De heer A.H.M. Poelman (Landschapsbeheer Gelderland) De heer S.W.G. de Clerq (Landschapsbeheer Utrecht) Mevrouw M.L. Ebbens-Smit (Landschapsbeheer Flevoland) Mevrouw M. Alting (Landschap Noord-Holland) De heer L. Coppoolse (Landschapsbeheer Zeeland) Mevrouw E.N.M. Peters – van Dijk (Coördinatiepunt Landschapsbeheer Noord-Brabant) De heer D.A.M. Akkermans (Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen Limburg)   Utrecht, 23 januari 2007

Drs. L.M.L.H.A. Louis Marie Lucien Henri Alphonse (Loek) Hermans
Loek Hermans (1951) is sinds 12 juni 2007 lid van de VVD-fractie in de Eerste Kamer. Tevens is hij voorzitter van MKB Nederland. De heer Hermans was eerder onder meer Tweede Kamerlid (1977-1990), burgemeester van Zwolle (1990-1994), Commissaris van de Koningin in Friesland (1994-1998) en minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (1998-2002). De heer Hermans is voorzitter van de Eerste-Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken, Hoge Colleges van Staat en Algemene Zaken en houdt zich onder meer bezig met financiën, onderwijs en landbouw. VVD in de periode 1977-heden: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, minister, Commissaris van de Koning(in)
leraar maatschappijleer en bestuurskunde, Bestuursschool te Gelderland, van 1 augustus 1972 tot mei 1977
lid gemeenteraad van Nijmegen, van 3 september 1974 tot 5 september 1978
lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 8 juni 1977 tot 24 september 1990
burgemeester van Zwolle, van 16 september 1990 tot 25 april 1994
Commissaris van de Koningin in Friesland, van 25 april 1994 tot 3 augustus 1998
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, van 3 augustus 1998 tot 22 juli
lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 mei 2002 tot 25 juli 2002
voorzitter Koninklijke Vereniging MKB-Nederland, vanaf 1 juli 2003
lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, vanaf 12 juni 2007
diverse bestuursfuncties JOVD (Jongeren Organisatie "Vrijheid en Democratie")
vicevoorzitter JOVD, van 1973 tot november 1974
lid Des-Indesberaad
penningmeester fractie VVD Tweede Kamer der Staten-Generaal, van juni 1982 tot juli 1986
tweede vicefractievoorzitter VVD Tweede Kamer der Staten-Generaal, van juli 1986 tot september 1988
eerste vicefractievoorzitter VVD Tweede Kamer der Staten-Generaal, van september 1988 tot 24 september 1990
lid commissie kandidaatstelling VVD Tweede Kamer, van juni 1996 tot 1997
voorzitter evaluatiecommissie verkiezingscampagnes 2002 en 2003
nevenfuncties
voorzitter Stichting Innovatiealliantie
voorzitter Nederlands Uitgeversverbond, vanaf november 2002
lid (en lid dagelijks bestuur) SER (Sociaal-Economische Raad), vanaf 2003
lid Raad van Commissarissen S.C. Heerenveen, vanaf juli 2003
lid bestuur Stichting van de Arbeid
lid Bankraad
lid bestuur Raad van de Centrale Ondernemersorganisaties
lid bestuur Stichting voor de Jaarverslaggeving
lid Raad van Advies Stichting Instituut GAK
lid Adviescommissie Waddenfonds
lid bestuur Schouwburg "De Lawei" te Drachten
lid bestuur Academie voor Wetgeving
lid bestuur Syntens
lid Raad van Advies DDB Amsterdam
lid Raad van Toezicht Cartesius Instituut
lid Raad van Toezicht LOFAR
lid Strategische Adviesraad Witteveen en Bos
senior counsel Boer & Croon
adviseur Ernst & Young
lid Taskforce Handicap en Samenleving, vanaf juni 2004
lid Nationaal platform anders betalen voor mobiliteit, vanaf november 2004
voorzitter commissie evaluatie dualisering provinciebestuur, vanaf mei 2005
voorzitter Commissie Governance voor de kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven, vanaf september 2005
voorzitter Raad van Toezicht COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers), vanaf 1 juli 2006
lid algemeen bestuur NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie)
voorzitter Adviesraad Algemene Bestuursdienst Rijksoverheid
voorzitter Raad van Toezicht Meavitagroep Den Haag
voorzitter Raad van Toezicht Revalidatie Friesland
voorzitter Raad van Commissarissen Alberts Nienhuis, Sittard
voorzitter Raad van Commissarissen DAR holding Milieudienst
voorzitter Raad van Commissarissen USUS woon-zorg-dienstverlening
voorzitter Raad van Toezicht Alysis Zorggroep
voorzitter Raad van Advies DIV
lid Raad van Commissarissen Friesland Bank
lid Raad van Advies Corporatieholding Friesland
lid Raad van Commissarissen Free Record Shop
lid Raad van Commissarissen Luzac College
lid Raad van Commissarissen De Facultatieve
lid Raad van Commissarissen Vlieg Adviesgroep
voorzitter Voorselectiecommissie topmanagement ABD (Algemene Bestuursdienst), vanaf 1 juli 2006
voorzitter Stichting Vrienden van het Nationaal Archief, vanaf 2007
voorzitter Raad van Toezicht "Anno", promotiebureau voor de Nederlandse geschiedenis, vanaf mei 2007
voorzitter Adviescommissie Waddenfonds, vanaf 1 november 2007
voorzitter Stichting Katholieke Universiteit Nijmegen, vanaf april 2008
voorzitter Care Nederland, vanaf 1 juli 2008
lid gewestraad Stadsgewest van Nijmegen, van 1 september 1974 tot 1 oktober 1977
lid algemene vergadering Zuiveringsschap "Rivierenland", van 1975 tot 1978
lid Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad, van 1982 tot 1990
gastdocent Politiekaderschool te Zutphen
algemeen bestuur Stichting Crematorium en Begraafplaatsen te Nijmegen
lid bestuur Stichting Verantwoord Wonen
lid bestuur Stichting "De Ombudsman", van 1986 tot 1996
lid raad van advies Stichting Voorlichtingscentrum Crematoriumbouw
lid Raad van Commissarissen Blauwhoed B.V., van 1987 tot 1997
voorzitter Raad van Commissarissen adviesbureau PNO Twente b.v., van 1987 tot 1996
voorzitter toneelgroep "Splien", van 1991 tot 1994
voorzitter Regio IJssel-Vecht
voorzitter stichting "De Thuiskopie", van 1991 tot 1998
lid Raad van Commissarissen Result DDB Amstelveen, van 1991 tot 1998
lid bestuur Stichting Radio Nederland Wereldomroep, van december 1991 tot juli 1994
lid voorlopige Raad voor de Vastgoedinformatie (namens de gemeenten), vanaf 15 februari 1991
voorzitter Korpsbeheerdersraad, van 1992 tot 1994
lid voorlopige Raad van advies inzake Post en Telecommunicatie, van 15 maart 1992 tot januari 1993
voorzitter commissie Advies Politiële Informatievoorziening, van 1992 tot 1995
lid vaste commissie Post en Telecommunicatie Raad voor Verkeer en Waterstaat, van januari 1993 tot 1994
voorzitter VNG Politiecommissie, van 1993 tot 1994
lid Raad van Toezicht Academisch Ziekenhuis Groningen, van 1994 tot 1997
voorzitter commissie Betuweroute, van oktober 1994 tot 1996
voorzitter Beleidsadviescollege Politiële Informatie Voorziening
lid Raad van Commissarissen Bouwcentrum te Rotterdam
voorzitter Cotass (invoering clubcard betaald voetbal), van 1995 tot 1997
voorzitter Stichting Theater van het Oosten, van oktober 1995 tot 1998
lid Raad van Toezicht Korps Landelijke Politiediensten, van oktober 1995 tot 1998
lid Raad van Commissarissen Versatel
lid Raad van Advies Akkermans & Partners
voorzitter Raad van Commissarissen PRC-Bouwcentrum te Bodegraven, van 1995 tot 1998
voorzitter Landelijke Veranderingsorganisatie (voor de uitvoering van de Algemene Bijstandswet), van juni 1994 tot augustus 1998
voorzitter Waarderingskamer, van 1 januari 1995 tot augustus 1998
voorzitter begeleidingscommissie verkenning ruimtetekort mainport Rotterdam, van juni 1996 tot augustus 1998
voorzitter Aids-fonds, van 1997 tot 1998
voorzitter voorzitterscollege Toekomst studiefinanciering, van 30 januari 1997 tot 1998
lid Raad van Commissarissen Vision Network (KPN), van 1997 tot 1998
voorzitter Brancheorganisatie Arbo-diensten, van 1997 tot 1998
voorzitter jury van de Mercur-prijzen voor de beste publiekstijdschriften, tot 9 december 2004
voorzitter ACIR (Adviescommissie Coördinatie ICT en Rampenbestrijding), van maart 2004 tot maart 2005
lid Adviescommissie Waddenzee, van 2004 tot 2005
lid Nationaal Comité Zilveren Regeringsjubileum Koningin Beatrix, van 21 februari 2004 tot 1 maart 2006
voorzitter Commissie onderzoek dualisering provincies, van 2005 tot 2006
onderzoeker bestuurlijke gang van zaken Nijmeegse Vierdaagse 2006, van juli 2006 tot september 2006
lid/voorzitter Commissie besluitvorming stemmachines, van 19 december 2006 tot 17 april 2007

gedelegeerde commissies
ondervoorzitter vaste commissie voor Welzijn en Cultuur (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van november 1982 tot juni 1986
voorzitter bijzondere commissie voor onderzoek paspoortproject (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 11 mei 1988 tot 14 juni 1988
voorzitter parlementaire enquêtecommissie paspoortproject (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 14 juni 1988 tot 24 september 1990

erefuncties, comité's van aanbeveling etc.
lid Comité van Aanbeveling Ronald McDonald Kinderfonds
CURRICULUM VITAE
voorzitter Koninklijke Vereniging MKB-Nederland
Vertegenwoordigende functies:
Lid dagelijks bestuur Sociaal-Economische Raad
Lid bestuur Stichting van de Arbeid
Lid bestuur Raad van de Centrale Ondernemersorganisaties
Lid Bankraad
Lid Raad van Advies Stichting Instituut GAK
Lid bestuur Stichting voor de Jaarverslaggeving
 
Overige functies:
Voorzitter Nederlands Uitgevers Verbond
President-commissaris Alberts Nienhuis Sittard
President-commissaris DAR Holding milieudienst
President-commissaris USUS woon-zorg-dienstverlening
Commissaris Friesland Bank
Commissaris sportclub Heerenveen
Lid Raad van Advies Corporatieholding Friesland
Lid bestuur Het Nederlandse Accreditatie Orgaan
Voorzitter Raad van Toezicht Meavitagroep Den Haag
Voorzitter Raad van Toezicht Alysis Zorggroep
Voorzitter Raad van Toezicht Revalidatie Friesland
Voorzitter Adviesraad Algemene Bestuursdienst Rijksoverheid
Bestuurslid Schouwburg De Lawei Drachten
Bestuurslid Academie voor Wetgeving
Bestuurslid Avond van de Wetenschap en Maatschappij
Official delegate World Skills International Vocational Trainings Organisation
Bestuurslid Studentensport Nederland
Senior-counsel Boer & Croon
Lid Raad van Advies Ernst & Young
Voorzitter ICT Raad Rampenbestrijding
 
Loopbaan: 1.5pt; mso-padding-alt:1.5pt 1.5pt 1.5pt 1.5pt">
1998-2002 minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen
1994-1998 commissaris van de Koningin in de provincie Friesland
1990-1994 burgemeester van Zwolle
1977-1990 lid Tweede Kamer der Staten-Generaal/vice-voorzitter VVD-fractie
1972-1976 docent maatschappijleer en bestuurskunde Bestuursschool Gelderland
 
 
 
Drs.ing. J. Walsma zesenhalf jaar Eerste Kamerlid voor het CDA was. Werkte als docent biologie, adjunct-directeur en directeur van de Bijzondere Hogere Landbouwschool in Leeuwarden en was daarna in de periode 1986-1999 lid van Gedeputeerde Staten van Friesland. Had zodoende gedegen kennis van de landbouw en van het landbouwonderwijs. In de Senaat voerde hij over die onderwerpen het woord en daarnaast over hoger onderwijs (onder meer over de invoering van de bachelor-masterstructuur) en waterstaat. Was tevens voorzitter van de Landbouwcommissie in de Eerste Kamer. Ervaren bestuurder, die als vriendelijk en doortastend bekend stond ARP (Anti-Revolutionaire Partij), tot 11 oktober 1980 CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980 (sinds 1973 lid van de Federatieve CDA) part-time leraar biologie, bijzondere Hogere Landbouwschool te Leeuwarden, van 1 september 1969 tot 1 januari 1973 adjunct-directeur bijzondere Hogere Landbouwschool te Leeuwarden, van 1 januari 1973 tot 1 september 1974 directeur bijzondere Hogere Landbouwschool te Leeuwarden, van 1 september 1974 tot 24 september 1986 lid Provinciale Staten van Friesland, van 6 juli 1978 tot 12 april 1999 lid Gedeputeerde Staten van Friesland (Fryslân) (onder meer belast met cultuur (1986-1991), onderwijs (1986-1999), agrarische zaken (1987-1999), verkeer en vervoer (1987-1999), openbare orde/veiligheid (1991-1999), vastgoed (1991-1999) en algemeen bestuur (1995-1999)), van 24 september 1986 tot 12 april 1999 lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 14 november 2000 tot 12 juni 2007 vicefractievoorzitter CDA Provinciale Staten van Friesland, van juli 1982 tot 24 september 1986 fractiesecretaris CDA Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 2 oktober 2001 tot juni 2003
nevenfuncties voorzitter Th. van Welderen Rengers-fonds, vanaf 1998 voorzitter bezoekerscentrum Schiermonnikoog, vanaf 2000 lid bestuur Stichting Agrarisch Onderwijs 'Casamance Senegal', vanaf 2000 lid klankbordgroep AVEBE, vanaf 2002 voorzitter Raad van Toezicht project 'Foar Elkoar', vanaf 2003 lid Raad van Advies van het Nationaal Rijtuigmuseum te Leek, vanaf 1 november 2004 voorzitter Stichting Development Russian Dairy Sector, vanaf 1 mei 2005 lid Politike Kommisje fan de Ried fan de Fryske Beweging, vanaf 1 maart 2007 voorzitter bestuur Voedselbank Zuidoost-Fryslân, vanaf 1 april 2007< voorzitter Protestantse Gemeente te Hardegarijp, vanaf 1 mei 2007 voorzitter Stichting Fryso Huys (dressuursport Friese paarden), vanaf 1 mei 2007< voorzitter Rabobank te Bergum-Oostermeer e.o., van 1976 tot mei 200 lid landelijk overleg Verkeer en Vervoer lid landelijke Stuurgroep Beleidsvisie Recreatie Toervaart Nederland voorzitter Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid in Friesland lid bestuur Stichting Maatschappij voor de aanleg van de Zuiderzeespoorlijn voorzitter stuurgroep Spoorverbinding Leeuwarden-Groningen voorzitter Grondonteigeningscommissie lid dagelijks bestuur en algemeen bestuur Samenwerkingsverband Noord-Nederland< lid Stuurgroep Neue Hanze Interregio plaatsvervangend lid Nederlandse delegatie Comité van de Regio's voorzitter Stichting Fûns Universitaire Festiging Fryslân< voorzitter Stichting Thorbecke Fonds lid Raad van Commissarissen vervoersbedrijf "FRAM", tot 1 januari 1995 lid dagelijks bestuur Friesch Dagblad, tot 1 januari 1995 voorzitter Provinciale Landbouwcommissie, tot 1 mei 1995 voorzitter Stichting Tuinbouwontwikkeling Friesland tot 1 mei 1995 lid Provinciale Raad voor Bedrijfsontwikkeling, tot 1 mei 1995< lid bestuur Agriana tot 1 mei 1995 voorzitter CSI Indoor Friesland, van 1 maart 1993 tot december 2003 voorzitter Fonds Hoger Agrarisch Onderwijs, van 1995 tot 2004 lid/voorzitter kringbestuur Rabobank Friesland, van 1994 tot december 2003 lid bestuurscommissie Dairy Training Centre Friesland, tot 1 april 1999 vicevoorzitter Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij, van 24 november 1995 tot mei 2007 kerkvoogd Gereformeerde Kerk te Hurdegaryp, van 1999 tot december 2003 voorzitter Stichting Boslandbouw, van 1999 tot 2004< lid Centrale Adviesraad Arbeidsaangelegenheden, Rabobank Nederland, van 1999 tot 2005 diverse bestuursfuncties bij Rabobank Friesland, vanaf 1999 lid bestuur Stichting Stimulering Kunstzinnig Onderwijs in Noord-Nederland tot 1 april 1999 lid stuurgroep WEB (Wet Educatie Beroepsonderwijs), van 1 juni 1999 tot 1 december 2000 lid Stichting Stuurgroep Rabobank CAO, van september 1999 tot december 2003 voorzitter Stichting Loket 'T Stip de Friese Wâlden, van 1999 tot mei 2007 voorzitter Fryske Akademy, van 27 november 1999 tot 2004 lid bestuur Noord-Nederlands Bureau voor Toerisme, van oktober 2000 tot december 2003< voorzitter Provinciale Stuurgroep Diensten, Districts Huisartsen Vereniging, van januari 2001 tot december 2003 lid Structuurcommissie Friesch Paarden Stamboek, van 2002 tot 2004 lid projectgroep Corporate Governance Rabobank Nederland, van 2003 tot 2005 voorzitter Federatie van Internationale Culturele en Vriendschapsverenigingen, van 2003 tot mei 2007 lid Werkgeverscommissie Rabobank Nederland, van 2003 tot mei 2007 voorzitter Goedkeuringscommissie Arbeidsvoorwaarden, Algemeen Directeuren Rabobank Nederland, van 2003 tot mei 2007
gedelegeerde commissies loco-Commissaris der Koningin in Friesland, van 1992 tot 1999 voorzitter vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 1 juli 2003 tot 12 juni 2007 lid Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde< lid KNHM (Koninklijke Nederlandse Heide-Maatschappij) Het Kadaster Jaarverslag 2006   2.6 Personalia leden Raad van Bestuur en Raad van Toezicht Personalia, nevenfuncties leden Raad van Bestuur De leden van de Raad van Bestuur zijn benoemd voor onbepaalde tijd. Mevrouw drs. Th. A.J. Burmanje Benoemd per 1 mei 2004 Hoofdfunctie: Voorzitter Raad van Bestuur Nevenfuncties: - Voorzitter Stichting Nederlandse Waterkamer - Lid Algemeen Bestuur De Baak - Lid Bestuur Nederlandse Commissie voor Geodesie - Lid Comité van Aanbeveling van Autest - Lid Comité van Aanbeveling Kunstnacht Arnhem - Lid Comité van Aanbeveling Special Olympics - Lid Curatorium Nederlandse School voor Openbaar Bestuur - Lid Programmaraad OTB (Onderzoeksinstituut Technische Bestuurskunde) - Lid Raad van Advies van Het Expertise Centrum - Lid Raad van Advies Thremen - Lid Raad van Advies Trust Alert - Lid Raad voor Economische Aangelegenheden bisdom Utrecht - Lid Vertrouwenscommissie TenneT - Lid Ambassadeursnetwerk De heer G.J.M. Barnasconi Benoemd per 1 mei 2004 Hoofdfunctie: Lid Raad van Bestuur Nevenfuncties: - Voorzitter Stichting Ziekenorganisatie Zonnebloem Provincie Utrecht De heer ir. A.P.G. Groothedde Benoemd per 1 mei 2004 Hoofdfunctie: Lid Raad van Bestuur Nevenfuncties: - Lid Programmaraad GBO.Overheid (Gemeenschappelijke Beheer Organisatie) - Lid Stuurgroep IMAC Overheidsacademie voor Informatiemanagement - Lid College Standaardisatie Pagina 23 Personalia, nevenfuncties en benoemingstermijnen leden Raad van Toezicht De leden van de RvT worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar. Zij kunnen één maal worden herbenoemd. De heer drs. E.H.T.M. Nijpels, geboren 1950 Benoemd per 1 mei 2001, herbenoeming per 1 mei 2005 Hoofdfunctie: Commissaris der Koningin van Friesland Voorzitter Raad van Toezicht. Verdere nevenfuncties zijn: - Voorzitter bestuur Stichting Milieu Centraal - Voorzitter Raad van Toezicht van de Raad voor de Accreditatie - Voorzitter regiegroep ‘Grijs Werkt’ - Voorzitter Ronald McDonald Kinderfonds - Voorzitter Sena (stichting ter exploitatie van naburige rechten voor producenten en uitvoerenden) - Voorzitter Stichting Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders - Voorzitter Stichting Sterkin - President-Commissaris Maeyveld - President-Commissaris Maltha Recycling B.V. - Lid Raad van Commissarissen DSB-Groep N.V. - Lid Raad van Commissarissen Peute Papierrecycling B.V. - Lid Raad van Toezicht Universitair Medisch Centrum Groningen Voor een compleet overzicht van nevenfuncties, zie de website en het jaarverslag van de provincie Friesland (www.fryslan.nl) en de website van Parlement & Politiek (www.parlement.com). Mevrouw C.E. Dallinga-Hunter, geboren 1943 (†) Met verslagenheid heeft het Kadaster kennis genomen van het overlijden van Carry Dallinga-Hunter in juni 2006. Ook het afgelopen jaar waren haar inzichten van grote waarde voor het Kadaster. Benoemd per 1 mei 2000, herbenoeming per 1 mei 2004 Hoofdfunctie: geen hoofdfunctie Portefeuille ICT binnen Raad van Toezicht Nevenfuncties: geen Mevrouw Dallinga-Hunter is opgevolgd door Mevrouw prof.dr. C.A. van Egten, geboren 1958 Benoemd per 1 januari 2007, herbenoeming per 1 januari 2011 Hoofdfuncties: Vice-president Capgemini en Hoogleraar management control en bestuurlijke informatievoorziening aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde, Vrije Universiteit Portefeuille ICT binnen Raad van Toezicht. Verdere nevenfuncties zijn: - Lid Raad van Toezicht Universiteit Utrecht - Lid auditcomité Ministerie van SZW - Lid audticomité Ministerie van Verkeer en Waterstaat - Lid commissie verkiezingsprogramma VVD 2006 - Lid curatorium Rijksacademie Den Haag Jaarverslag 2006 Mevrouw mr. E.H. Swaab, geboren 1946 Benoemd per 1 mei 2000, herbenoeming per 1 mei 2004 Hoofdfunctie: advocaat, senior advisor Boekel De Nerée Portefeuille juridische zaken binnen Raad van Toezicht. Verdere nevenfuncties zijn: - Voorzitter Raad voor Cultuur - Voorzitter Bestuur Nederlands Mediation Instituut - Voorzitter Mondriaan Stichting (eindigt in 2006) - Voorzitter Nationaal Comité 4 en 5 mei - Voorzitter Raad van Toezicht Schouwburg Amsterdam (eindigt in 2006) - Voorzitter Stichting Common Purpose Nederland - Voorzitter Stichting Democratie en Media - Lid Bestuur ACB Mediation - Lid Commissie van Beroep van de Vereniging Jonge Balie te Amsterdam - Lid Hof van Discipline Nederlandse Orde van Advocaten (geëindigd in 2006) - Lid Visitatiecommissie Gerechten en Hoven - Lid Raad van Commissarissen SNR Services BV - Lid/tevens secretaris Raad van Commissarissen van De Nederlandsche Bank De heer ir. P.O. Vermeulen, geboren 1947 Lid Raad van Toezicht Het Kadaster Benoemd per 1 mei 2002, herbenoeming per 1 mei 2006 Hoofdfunctie: Voorzitter Raad van Bestuur N.V. Bank Nederlandse Gemeenten BNG Portefeuille financiën binnen Raad van Toezicht. Verdere nevenfuncties zijn: - Voorzitter Bestuur Forum voor Stedelijke Vernieuwing - Lid Bestuur Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) - Lid Bestuur Stichting Groenfonds - Lid Raad van Toezicht Maritiem Museum Rotterdam - Penningmeester Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie De heer prof. mr. F.B.J. Grapperhaus, geboren 1959 Benoemd per 1 mei 2006, herbenoeming per 1 mei 2010 Hoofdfunctie: Advocaatpartner bij Allen & Overy Portefeuille sociale zaken binnen Raad van Toezicht. Verdere nevenfuncties zijn: - Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Olympisch Stadion Amsterdam - Hoogleraar (Europees) arbeidsrecht Universiteit Maastricht - Kroonlid Sociaal Economische Raad Onafhankelijkheid Naar het oordeel van de RvT is door alle leden voldaan aan het onafhankelijkheidsvereiste.           Curricula vitae leden van de Raad van Commissarissen SNS Reaal Groe De Raad van Commissarissen van SNS Reaal Groep telt zeven leden, die alle de Nederlandse nationaliteit hebben. In het overzicht hieronder wordt een selectie gegeven van de huidige, vroegere en nevenfuncties van deze leden. Samen met de Raad van Bestuur vormt de Raad van Commissarissen het bestuur van de Stichting Beheer, die alle aandelen houdt van SNS Reaal Groep N.V. De Raad van Commissarissen vormt tevens het bestuur van de Stichting Administratiekantoor, die houder is van de certificaten van aandelen SNS Reaal Groep N.V. De Raad van Bestuur vormt de directie van de Stichting Administratiekantoor. SNS Reaal Groep N.V. is 100%-aandeelhouder van SNS bank N.V., SNS Reaal Verzekeringen N.V. en SNS Reaal Invest N.V. Prof.dr. J.L. Bouma (67), voorzitter Emeritus hoogleraar bedrijfseconomie Rijksuniversiteit Groningen; lid Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen; voorzitter Raad van Commissarissen van Albron, Eriks Group, Intereffekt, Koop Holding Europe, Kumij, O. de Leeuw Holding en Raab Karcher Nederland; vice-voorzitter van het bestuur van de Vereniging Aegon. Drs. H.M. van de Kar (58), vice-voorzitter Docent fiscaal-economisch departement Rijksuniversiteit Leiden; vice-voorzitter Raad van Toezicht R.I.J.; voorzitter bestuur Stichting Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis; voorzitter Pensioenfonds voor het Nederlandse Theater; treasurer International Institute of Public Finance; decaan opleiding Crisis and Disaster Management; voorzitter Stichting Sportfonds Leo van de Kar. Drs. J.V.M. van Heeswijk (63) Lid Raad van Commissarissen Tref, Mammoet Holding; voormalig algemeen directeur Geveke; voormalig voorzitter Raad van Commissarissen Calpam Internationale Petroleum Company, SSM Coal, Merrem & La Porte, Sligro. Drs. D. Huisman (66) Voorzitter Raad van Toezicht MCL / Zorggroep Noorderbreedte; voorzitter Raad van Commissarissen Ophtec; voormalig voorzitter bestuur Kamer van Koophandel Friesland; voormalig vice-voorzitter van het Verbond van Verzekeraars; voormalig vice-voorzitter van de Raad van Bestuur Avéro-Centraal Beheergroep. Prof.mr. S.C.J.J. Kortmann (51) Hoogleraar burgerlijk recht Katholieke Universiteit Nijmegen; voorzitter Onderzoekcentrum Onderneming & Recht; voorzitter bestuur Stichting Grotius Academie; raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshoven Arnhem en ’s- Hertogenbosch; lid Raad van Commissarissen Kropman, Dela Coöperatie, Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen; voorzitter dan wel lid van diverse besturen van administratiekantoren of beschermingsstichtingen van beursgenoteerde vennootschappen. H. Muller (59) Voorzitter Raad van Commissarissen van ABF, Het Andere Beleggingsfonds Webefo; voorzitter Bestuur De Burcht (Nationaal Vakbondsmuseum en Henri Polak Instituut); voorzitter Nederlands Platform Ouderen en Europa; voormalig Federatiebestuurder en penningmeester van de FNV, lid Sociaal-Economische Raad en Stichting van de Arbeid. Drs. J.W.M. Simons (67) Voorzitter Raad van Commissarissen Huybregts en Boldrik bouw en vastgoedgroep, Orange European Property Fund, MAB Groep; lid Raad van Commissarissen Vesteda Management, Copaco, M.J. de Nijs en Zonen Holding; voorzitter Stichting Administratiekantoor ING Groep; voorzitter College Sluitend Stelsel Ministerie van Volkshuisvesting; voorzitter Europese Beirat Depfa Gruppe; voormalig voorzitter Raad van Bestuur Bouwfonds Nederlandse Gemeenten. 106 Jaarverslag 2001 / SNS Reaal Groep Drs. C.H. van den Bos RA (49) Lid Raad van Commissarissen Trustinstelling Hoevelaken. Mr. M.W.J. Hinssen (45) Bestuurslid Nederlandse Vereniging van Banken; lid Raad van Commissarissen Interpay Nederland; lid Raad van Commissarissen Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij. Nevenfuncties leden Raad van Bestuur Bij de leeftijden is uitgegaan van de situatie per 12 maart 2002.

Gemeente Teylingen
Raadsgriffier
R.vanDijk=Dhr. R. van Dijk
Raadslid
C.P.vanVelzen=Dhr. C.P. van Velzen (CDA)
H.Langenberg=Dhr. H. Langenberg (CDA)
J.G.denHollander=Dhr. J.G. den Hollander (CDA)
J.T.Keulen=Dhr. J.T. Keulen (CDA)
P.vanderSalm=Dhr. P. van der Salm (CDA)
R.S.Alewijnse=Dhr. R.S. Alewijnse (CDA)
A.D.Fortanier=Mw. A.D. Fortanier (CDA)
R.M.Keijzer-Zweers=Mw. R.M. Keijzer-Zweers (D66)
A.J.Vink=Dhr. A.J. Vink  (PvdA)
H.R.Goudsmit=Dhr. H.R. Goudsmit (PvdA)
drs.J.H.M.Peetoom=Dhr. drs. J.H.M. Peetoom (PvdA)
E.W.A.Koek=Mw. E.W.A. Koek (PvdA)
G.H.B.J.Krijgsman-Grabijn=Mw. G.H.B.J. Krijgsman-Grabijn (PvdA)
G.J.J.vanderLubbe=Dhr. G.J.J. van der Lubbe (Trilokaal)
L.C.M.vanSteijn=Dhr. L.C.M. van Steijn (Trilokaal)
R.M.tenBoden=Dhr. R.M. ten Boden (Trilokaal)
G.A.vanderSteur=Dhr. G.A. van der Steur (VVD)
J.Bosman=Dhr. J. Bosman  (VVD)
J.H.vanDijk=Dhr. J.H. van Dijk (VVD)
L.P.G.Keeven=Dhr. L.P.G. Keeven (VVD)
P.D.vanderBent=Dhr. P.D. van der Bent (VVD)
M.D.A.Nieuwenhuizen-deJager=Mw. M.D.A. Nieuwenhuizen-de Jager (VVD)
M.E.I.Volten-deVos=Mw. M.E.I. Volten-de Vos (VVD)
Gemeentesecretaris
M.J.A.vanRhijn=Mw. M.J.A. van Rhijn
Wethouder
W.T.Hollart=Dhr. W.T. Hollart (CDA)
H.A.Wilbrink-Dreef=Mw. H.A. Wilbrink-Dreef (CDA)
G.vanderMeer=Dhr. G. van der Meer (PvdA)
B.Homan=Dhr. B. Homan  (VVD)
L.J.P.vanderZon=Dhr. L.J.P. van der Zon (VVD

Mw. E.W.A. (Elsbeth) Koek Gemeentesecretaris gemeente Noordwijk ontslag per 010406 Gemeentesecretaris gemeente Bennebroek Raadslid gemeente Teylingen voor de PvdA  
Teylingen is per 1 januari 2006 ontstaan door samenvoeging van de voormalige gemeenten Sassenheim, Voorhout en Warmond.

 

Teylingen, Mw. M.J.A. van Rhijn gemeentesecretaris gemeente Teylingen
NEVENFUNCTIES
DB lid van GovUnited - het samenwerkingsverband met de gemeente.
Bron gemeente Teylingen
Sent: Monday, March 02, 2009 6:00 PM

 


Dhr. R. van Dijk raadsgriffier gemeente Teylingen
GEEN NEVENFUNCTIES Bron gemeente Teylingen 20 november 2008

W. Th. Hollart
CDA
Wethouder
lid AB GR Regionale dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden
lid AB GR Werkvoorzieningsschap Kust-, Duin- en Bollenstreek
lid DB en AB GR Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek
plv. lid AB GR Milieudienst West-Holland
plv. lid AB GR Holland Rijnland
plv. lid AB GR Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden

G. van der Meer
PvdA
Wethouder
voorz. DB en AB GR Milieudienst West-Holland
lid cluster Zuid-West Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS)
 
 
lid AB GR Holland Rijnland
 
 
 
Mw. H.A. Wilbrink-Dreef
CDA
Wethouder
lid AB GR Raad van Toezicht openbaar basisonderwijs Duin- & Bollenstreek
 
 
lid AB GR Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek
plv lid AB GR Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek (VAB)
lid AB GR Vuilverwerking voor Leiden en omgeving (Gevulei)
lid AB GR Holland Rijnland
plv. lid AB GR Schadeschap Luchthaven Schiphol
 
 
 
L. van der Zon
VVD
Wethouder
lid DB en AB GR Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek (VAB)
lid DB en AB GR Vuilverwerking voor Leiden en omgeving (Gevulei)
lid AB GR Milieudienst West-Holland
lid AB GR Schadeschap Luchthaven Schiphol
plv. lid AB GR Holland Rijnland
lid AB Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS)
lid AB Stuurgroep Pact van Teylingen
lid aandeelhoudersvergadering NUON
zelfst. ondernemer via Helios Management BV
voorz. Stichting Bloemencorso Bollenstreek
voorz. Stichting H&H tot oprichting en instandhouding huisvesting plaatselijke hockey- en handbalvereniging
voorz. Judovereniging Noordwijkerhout


B. Homan, VVD wethouder gemeente Teylingen
Lid rekenkamercommissie emeente Blaricum, Eemnes en Laren
Trainer, coach
Voorzitter Deelraad Rotterdam Centrum
Interim Salesmanager Benelux
Voorzitter Raad van commissarissen Waterwolf
Interim voorzitter/directeur sociaal maatschappelijke organisatie Meerwaarde
Directeur/eigenaar enkele bedrijven
Marketing en Salesmanager Ricoh Europe
lid AB GR Holland Rijnland
plv. lid AB GR Milieudienst West-Holland
plv. lid AB GR Regionale dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden
plv. lid AB GR Werkvoorzieningsschap Kust-, Duin- en Bollenstreek
trainer/kerndocent Haya van Someren Stichting (opleidingsinstituut VVD)
freelance interviewer en regisseur bij RWD-producties voor politieke items

Opgave functies en nevenfuncties raadsleden en burgerleden
Rudy Alewijnse
cda
architect
incidenteel
 
Docent architectuur en bouwkunde
Free lance
 
 
 
 
 
 
div. functies op kerkelijk gebied
 
ja
Pieter v.d. Bent
vvd
intern adviseur zakelijke relaties bij de Rabobank
 
 
geen
 
 
Rob ten Boden
trilokaal
teammanager IT Fortis
ja
 
Lid financiele commissie Fioretti College Lisse
 
ja
John Bosman
vvd
Hypotheek adviseur
ja
 
Bestuurslid supportersvereniging
 
ja

 
Corrector/auteur opleidingen LOI
Free lance
 
 
Corrector examens
Free lance
 
Govert Buyze
cda
student
 
ja
geen
 
 
John van Dijk
vvd
"kruidenier"
 
 
geen
 
 
Angelique Fortanier
cda
geen
 
 
geen
 
 
Hans Goudsmit
pvda
Vakdidacticus Algemene Economie/Management & Organisatie, Onderwijscentrum VU
ja
 
geen
 
 
Hans den Hollander
cda
directeur Diaconessenhuis Leiden
ja
 
Bestuurslid NVZ ver. Van ziekenhuizen
onkostenver-goeding
 
Bob Keeven
vvvd
directeur Van Stijn Rijnwoude B.V.
 
 
geen
 
 
Hans Keulen
cda
beleidsmanager internationale zaken ministerie LNV
 
 
geen
 
 

Rose Marie Keijzer
d66
raadslid
ja
DGA eigen (stamrecht) BV
ja
 
 
 
 
pianist/organist Mariensteate
onkostenver-goeding
 
 
schipper gemeentelijk voetveer
 
ja
Elsbeth Koek
pvda
secretaris gem. Bennebroek
ja
 
Gertrude Krijgsman
pvda
geen
 
 
 
 
 
Henny Langenberg
cda
Eigenaar Schoonheids- en voetverzorgingspraktijk
ja
 
Penningmeester Branchorganisatie PROVOET
presentie-geld

 
KOC-Nederland (kennis- en ontwikkelcentrum Uiterlijke Verzorging): Lid van vaststellings- en analysecommissie Voetverzorging
presentie-geld

 
Hoofd(praktijk)docent bij het Nederlands Talen Instituut in de uiterlijke verzorging (pedicure)
ja

 
Penningmeester EURO-TOQUES Nederland. Genootschap van koks en restaurants
ja
 
Penningmeester Warmondse Bond van Ouderen
 
ja
Gerard v.d. Lubbe
trilokaal
treasurer Siemens Financieringsmaatschappij N.V.
ja
 
directeur Siemens Finance B.V.
 
ja

 
directeur Siemens Capital B.B.
ja
 
 
Bestuurslid Stichting Pensioenfonds Siemens
 
ja
Daisy Nieuwenhuisen
vvd
geen
 
 
geen
 
 
Joost Peetoom
pvda
Applicatiearchitect Schiphol Nederland BV
ja
 
geen
 
 
Leo van Steijn
trilokaal
 
 
 
 
 
 
Ard v.d. Steur
vvd
Universitair Docent Faculteit der rechtsgeleerdheid, dep. Meta-Juridica, afd. Moot Court Universiteit Leiden
ja
 
Lid Facultaire Pleitcommissie, Faculteit der rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden
 
ja

 
Lid van de Raad van Advies Flexibility B.V. uitzendbureau
ja
Lid van de Facultaire Kunstcommissie, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden
ja

 
Lid van de geschillencommissie v.e. landelijk retailketen
ja
Vice-voorzitter Stichting Holland Debate
ja
 
Ondernemer/eigenaar Sturgeon Training
ja
Lid curatorium Stichting Huys te Warmont
 
ja
Kees van Velzen
cda
directeur/eigenaar Parli BV en parli loonverpakking BV
ja
 
Erelid Oranjevereniging Voorhout
 
ja

 
(tijdelijk) voorzitter Oranjevereniging Voorhout
ja

 
Bestuurslid Parochiebestuur Bartholomeuskerk
ja

 
Voorzitter commissie beheer Bartholomeuskerk
ja

 
Voorzitter samenwerkingsverband Oranjeverenigingen Duin- en Bollenstreek
ja

 
Penningmeester Houd Moed
ja

 
 
 

 
 
 

Albert Vink
pvda
landelijk onderhandelaar/manager ABVAKABO FNV
ja
lid algemeen bestuur Sectorbestuur Onderwijs markt (SBO)
Voorzitter SOFOKLES
Bestuurslid St. Sassem aan de Kaag
Llid bestuurscommissie ziektekostenverzkering NFU
Lid van Raad van Advies van Kenteq 
Hilversum

Marlies Volten vvd
beleidsadviseur gemeente Wassenaar

Wim van den Ende
burgerlid D66
voorzitter stichtingsbestuur Vrienden Hospice Duin- en Bollenstreek
lid organisatiecomite "Kasteel Cultureel" van het Kasteel Keukenhof Lisse
Arno van Kempen
burgerlid D66

Gemeente Tholen
Raadslid
J.J.P.A.Boulogne=Dhr. J.J.P.A. Boulogne (ABT)
L.J.vanDoorn=Dhr. L.J. van Doorn (ABT)
M.Ligtendag-Ouist=Mw. M. Ligtendag-Ouist (CDA)
A.G.vandeSande=Dhr. A.G. van de Sande (ChristenUnie)
J.L.Hage=Dhr. J.L. Hage (ChristenUnie)
H.Nieuwenhuis=Dhr. H. Nieuwenhuis (PvdA)
J.Oudesluijs=Dhr. J. Oudesluijs (PvdA)
J.P.M.Heshof=Dhr. J.P.M. Heshof (PvdA)
M.A.H.denHaan=Dhr. M.A.H. den Haan (PvdA)
E.Bastianen=Mw. E. Bastianen (PvdA)
E.M.vanderWal-Vermeulen=Mw. E.M. van der Wal-Vermeulen (PvdA)
M.J.Klippel=Dhr. M.J. Klippel (Reformatorische Fractie Tholen (RFT))
H.Geluk=Dhr. H. Geluk  (SGP)
H.W.vanEenennaam=Dhr. H.W. van Eenennaam (SGP)
J.M.Aarnoudse=Dhr. J.M. Aarnoudse (SGP)
P.W.J.Hoek=Dhr. P.W.J. Hoek (SGP)
F.J.A.Hommel=Dhr. F.J.A. Hommel (VVD)
E.Frigge-Hogesteeger=Mw. E. Frigge-Hogesteeger (VVD)
Gemeentesecretaris
S.Nieuwkoop=Dhr. S. Nieuwkoop
Wethouder
C.L.vanDis=Dhr. C.L. van Dis (CDA)
M.A.E.Velthuis=Mw. M.A.E. Velthuis (PvdA)
K.A.Heijboer=Dhr. K.A. Heijboer (SGP)
F.J.Goossen=Dhr. F.J. Goossen (VVD)

Nevenfuncties top-ambtenaren gemeente Tholen


Simon
Nieuwkoop
gemeentesecretaris Secretaris;
Vice-voorzitter;
Voorzitter;
Ned./Belgisch comité
Oorlogsgravencomité;
St.Hervormd Rusthuis
"de Westhoek"
Zevenbergen;
Streekmuseum Sint-
Annaland
1976
1997
2004
Ben van Olffen Hoofd afdeling
Middelen
Lid
Free-lance docent
Voorzitter
Bezwarencommissie
Functiewaardering
gemeente
Cromstrijen;
Bezwarencommissie
rechtspositie
gemeente
Cromstrijen;
Bestuursacademie
Zuid-Nederland;
Bezwarencommissie
Rechtspositie
gemeente Korendijk
Roeland, G.D., lid provinciale staten Zeeland
Wnd. hoofd Afdeling Volkshuisvesting, Milieu- en Bouwkundige zaken gemeente Tholen
Voorzitter van de kerkenraad Gereformeerde Gemeente Sint-Annaland
De rekenkamercommissie Schouwen-Duiveland & Tholen bestaat uit de volgende personen:

Mr. A. van ’t Laar (Bert), voorzitter

Drs. Ing. C.G.A.M. Mens (Kees), lid

Ir. S.M. Hoven (Steven), lid

Functies op 110809

Dhr. J.J.P.A. Boulogne  (ABT)

Dhr. A.G. van de Sande  (ChristenUnie)

Dhr. J. Oudesluijs (PvdA)

Dhr. M.J. Klippel  (Reformatorische Fractie Tholen (RFT))

Dhr. P.W.J. Hoek (SGP)

Dhr. F.J.A. Hommel (VVD)

Locoburgemeester

Mw. M.A.E. Velthuis  (PvdA)

Raadslid

Dhr. J.J.P.A. Boulogne  (ABT)

Dhr. L.J. van Doorn (ABT)

Mw. M. Ligtendag-Ouist  (CDA)

Dhr. A.G. van de Sande  (ChristenUnie) >Dhr. J.L. Hage (ChristenUnie)

Dhr. H. Nieuwenhuis  (PvdA)

Dhr. J. Oudesluijs (PvdA)

Dhr. J.P.M. Heshof (PvdA)

Dhr. M.A.H. den Haan  (PvdA)

Mw. E. Bastianen (PvdA)

Mw. E.M. van der Wal-Vermeulen  (PvdA)

Dhr. M.J. Klippel  (Reformatorische Fractie Tholen (RFT))

Dhr. H. Geluk (SGP)

Dhr. H.W. van Eenennaam  (SGP)

Dhr. J.M. Aarnoudse (SGP)

Dhr. P.W.J. Hoek (SGP)

Dhr. F.J.A. Hommel (VVD)

Mw. E. Frigge-Hogesteeger  (VVD)

Secretaris

Dhr. S. Nieuwkoop 

Wethouder

Dhr. C.L. van Dis (CDA)

Mw. M.A.E. Velthuis  (PvdA)

Dhr. K.A. Heijboer (SGP)

Dhr. F.J. Goossen   Ambtenaren gelinkt aan bezwaarschriften L. Vermey, AMBTELIJKE bezwaarcommissie/procesvertegenwoordiger Tholen bij RvS N. Damman, AMBTELIJKE bezwaarcommissie/procesvertegenwoordiger Tholen bij RvS M. van der Linden


S. Nieuwkoop, gemeentesecretaris gemeente Tholen
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Ned./Belgisch comité Oorlogsgravencomité;Voorzitter van het Streekmuseum Tholen- Sint Philipsland "De Meestof"
Vicevoorzitter Stichting Hervormd Rusthuis Zevenbergen (Verzorgingshuis De Westhoek)
Lid van het Belgisch Comité Willemstad 1940
Lid van de Ambtelijke Regiegroep Westelijk Noord-Brabant en Tholen
Secretaris-penningmeester van het Pot-Meijer-Fonds
Bron: Gemeente Tholen 2008
Bron gemeente Tholen 2008-130209

 
Ben van Olffen Hoofd afdeling Middelen


Lid
Free-lance docent
Voorzitter
Bezwarencommissie
Functiewaardering
gemeente
Cromstrijen;
Bezwarencommissie
rechtspositie
gemeente
Cromstrijen;
Bestuursacademie
Zuid-Nederland;
Bezwarencommissie
Rechtspositie
gemeente Korendijk;

Mw. mr. W.C. Antes Raadsgriffier gemeente Tholen
NEVENFUNCTIES 


Voorzitter van bezwaarschriftencommissies van de gemeente Vlissingen:
Kamer I  – algemene aangelegenheden
Kamer II – sociale aangelegenheden
Kamer III – personele aangelegenheden  
Voorzitter van bezwaarschriftencommissies van de gemeente Kapelle:
Kamer I  – algemene aangelegenheden
Kamer II – sociale aangelegenheden
Voorzitter van de bezwaarschriftencommissie van de Sociale Dienst Walcheren
Voorzitter van de bezwaarschriftencommissie Ambtenarenzaken gemeente Veere
Plaatsvervangend lid van de algemene bezwaarschriftencommissie van de gemeente Veere
Official Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging


 • Overzicht per Juli 2008
  Dit overzicht strekt tot openbaarmaking van alle functies die worden vervuld naast het lidmaatschap van de raad. Het betreft hier derhalve de (neven) functies die wel en welke niet uit hoofde van het ambt worden vervuld, zowel bezoldigde als niet-bezoldigde.
   
  De heer Ing. J.M. Aarnoudse
  Functies binnen en namens het gemeentebestuur:
  a. raadslid (politieke partij) SGP
  b. lid raadscommissie Ruimte 
  plv lid raadscommissie Samenleving
  lid hoorcommissie Ruimtelijke plannen
   
  Functies buiten het gemeentebestuur:
  a. In loondienst of als zelfstandige:
  - vertegenwoordiger 
  b. Openbare betrekkingen:
  --
  c. Persoonlijke (bestuurs)functies:
  --

  Mevrouw E.Bastianen
  Functies binnen en namens het gemeentebestuur:
  a. raadslid (politieke partij) PvdA
  b lid raadscommissie Samenleving

  Functies buiten het gemeentebestuur:
  a. In loondienst of als zelfstandige:
  - eigenaar van Centrum voor Equitherapie en Hippische Begeleiding Equimio
  b. Openbare betrekkingen:
  --
  c. Persoonlijke (bestuurs)functies:
  - medezeggenschapsraad van OBS de Schalm. 


  De heer J.J.P.A. Boulogne
  Functies binnen en namens het gemeentebestuur:
  a. raadslid (politieke partij) ABT fractievoorzitter
  b. lid raadscommissie Bestuurszaken
   
  Functies buiten het gemeentebestuur:
  a. In loondienst of als zelfstandige:
  -- 
  b. Openbare betrekkingen:
  --
  c. Persoonlijke (bestuurs)functies:
  - lid cliëntenraad ZWN CWI
  - lid Bondsraad Hout en Bouwbond CNV
  - lid ontslagcommissie CWI

  Dhr. J.P. Bout (CDA) raadslid gemeente Tholen
  Functies
  lid cliëntenraad SVRZ Tholen


  De heer L.J. van Doorn
  Functies binnen en namens het gemeentebestuur:
  a. raadslid (politieke partij) ABT
  b. plv lid raadscommissie Bestuurszaken
   
  Functies buiten het gemeentebestuur:
  a. In loondienst of als zelfstandige:
  - zelfstandig ondernemer in de fruitteelt
  - bestuurslid Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland
  b. Openbare betrekkingen:
  --
  c. Persoonlijke (bestuurs)functies:
   

  De heer H.W. van Eenennaam  
  Functies binnen en namens het gemeentebestuur:
  a. raadslid (politieke partij) SGP
  b. lid raadscommissie Samenleving
  plv lid raadscommissie Ruimte
  wnd voorzitter raadscommissie Bestuurszaken
  plv lid raadscommissie Bestuurszaken

  Functies buiten het gemeentebestuur:
  a. In loondienst of als zelfstandige:
  - docent voortgezet onderwijs Calvijn College te Goes 
  b. Openbare betrekkingen:
  --
  c. Persoonlijke (bestuurs)functies:
  - voorzitter college van diakenen Hersteld Hervormde Gemeente te Sint Annaland
  - voorzitter Stichting Hersteld Hervormde Gemeente te Sint Annaland
  - penningmeester decanenkring Noord en Zuid-Beveland
  - secretaris p.k.v. SGP te St-Annaland
  - bestuurslid Provinciale vereniging SGP in Zeeland
  - buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente Tholen ( Babs)

   
  De heer H.Geluk
  Functies binnen en namens het gemeentebestuur:
  a. raadslid (politieke partij) SGP
  plv voorzitter van de raad
  b. voorzitter raadscommissie Ruimte
  lid raadscommissie Samenleving
  lid raadscommissie Bestuurszaken

  Functies buiten het gemeentebestuur:
  a. In loondienst of als zelfstandige:
  - bedrijfsleider keukenafdeling Fa. van Noort BV Zuidland
  b. Openbare betrekkingen:
  --
  c. Persoonlijke (bestuurs)functies:
  - voorzitter Zangvereniging VZOS te St-Philipsland
  - bestuurslid p.k.v. SGP te Sint Philipsland
    
  De heer J.L. Hage
  Functies binnen en namens het gemeentebestuur:
  a. raadslid (politieke partij) CU
  b lid raadscommissie Ruimte
  plv lid raadscommissie Bestuurszaken

  Functies buiten het gemeentebestuur:
  a. In loondienst of als zelfstandige:
  - Sales Director KPN.
  b. Openbare betrekkingen:
  --
  c. Persoonlijke (bestuurs)functies:
  --

  De heer drs. J.P.M. Heshof
  Functies binnen en namens het gemeentebestuur:
  a. raadslid (politieke partij) PvdA
  b lid raadscommissie Samenleving
  plv lid raadscommissie Bestuurszaken

  Functies buiten het gemeentebestuur:
  a. In loondienst of als zelfstandige:
  - manager gezondheidszorg
  b. Openbare betrekkingen:
  --
  c. Persoonlijke (bestuurs)functies:
  voorzitter vv Tholense Boys
  - voorzitter Thoolse Voetbal Federatie  
   
  De heer ing G.J.Hoek
  Functies binnen en namens het gemeentebestuur:
  a. raadslid (politieke partij) VVD 
  b. lid raadscommissie Ruimte

  Functies buiten het gemeentebestuur:
  a. In loondienst of als zelfstandige:
  -  zelfstandig ondernemer landbouw
  -  directeur Gabri Hoek Beheer BV
  -  directeur Windpark Noordpolder BV
  b. Openbare betrekkingen:
  --
  c. Persoonlijke (bestuurs)functies:
  -  secretaris/penningmeester arbeidsrationalisatiekern Tholen


  De heer drs P.W.J. Hoek
  Functies binnen en namens het gemeentebestuur:
  a. raadslid (politieke partij) SGP fractievoorzitter
  b lid raadscommissie Ruimte
  lid raadscommissie Bestuurszaken

  Functies buiten het gemeentebestuur:
  a. In loondienst of als zelfstandige:
  - bestuurlijk juridsch coördinator WSNS 
  b. Openbare betrekkingen:
  --
  c. Persoonlijke (bestuurs)functies:
  - bestuurslid Stichting Anthonie Keldermans concerten
    
  De heer F.J.A. Hommel
  Functies binnen en namens het gemeentebestuur:
  a. raadslid (politieke partij) VVD fractievoorzitter
  b wnd voorzitter raadscommissie Ruimte
  lid raadscommissie Bestuurszaken

  Functies buiten het gemeentebestuur:
  a. In loondienst of als zelfstandige:
  ambtenaar gemeente Moerdijk
  b. Openbare betrekkingen:
  --
  c. Persoonlijke (bestuurs)functies:
  - voorzitter bestuur Vosmeer 600 jaar
  Carnavalsvereniging de Vlooientrappers functie Prins Weijte
  Sint-Nicolaascomite functie zwarte Piet
   
  De heer ing. M.J. Klippel
  Functies binnen en namens het gemeentebestuur:
  a. raadslid (politieke partij) RFT fractievoorzitter
  b lid raadscommissie Ruimte
  lid raadscommissie Samenleving
  lid raadscommissie Bestuurszaken

  Functies buiten het gemeentebestuur:
  a. In loondienst of als zelfstandige:
  -  beleidsmedewerker Emissies Waterschap Zeeuwse Eilanden
  -  voorzitter Regioteam Zuiver Zeeuws Water
  b. Openbare betrekkingen:
  --
  c. Persoonlijke (bestuurs)functies:
  - contactpersoon dovenzorg Gereformeerde Gemeenten

  Mevrouw M. Ligtendag-Quist 
  Functies binnen en namens het gemeentebestuur:
  a. raadslid (politieke partij) CDA
  b lid raadscommissie Samenleving
  plv lid raadscommissie Bestuurszaken

  Functies buiten het gemeentebestuur:
  a. In loondienst of als zelfstandige:
  -- 
  b. Openbare betrekkingen:
  --
  c. Persoonlijke (bestuurs)functies:
  - ouderling Gereformeerde Kerk Bergen op Zoom

  De heer. H. Nieuwenhuis  
  Functies binnen en namens het gemeentebestuur:
  a. raadslid (politieke partij) PvdA
  b voorzitter raadscommissie Bestuurszaken
  lid raadscommissie Ruimte
  Functies buiten het gemeentebestuur:
  a. In loondienst of als zelfstandige:
  -- 
  b. Openbare betrekkingen:
  --
  c. Persoonlijke (bestuurs)functies:
  --
   
  De heer J. Oudesluijs 
  Functies binnen en namens het gemeentebestuur:
  a. raadslid (politieke partij) PvdA fractievoorzitter
  b plv lid raadscommissie Ruimte
  lid raadscommissie Bestuurszaken

  Functies buiten het gemeentebestuur:
  a. In loondienst of als zelfstandige:
  - docent 
  b. Openbare betrekkingen:
  --
  c. Persoonlijke (bestuurs)functies:

  De heer A.G. van de Sande
  Functies binnen en namens het gemeentebestuur:  
  a. raadslid (politieke partij) CU fractievoorzitter
  b voorzitter raadscommissie Samenleving
  lid raadscommissie Bestuurszaken

  Functies buiten het gemeentebestuur:
  a. In loondienst of als zelfstandige:
  -- 
  b. Openbare betrekkingen:
  --
  c. Persoonlijke (bestuurs)functies:
  --

  De heer P.Suurland
  a. raadslid (politieke partij) PvdA
  b. lid raadscommissie Bestuurszaken

  Functies buiten het gemeentebestuur:
  a. In loondienst of als zelfstandige:
  Trainer / Praktijkopleider Philip Morris Holland b.v.
  b. Openbare betrekkingen:
  --
  c. Persoonlijke (bestuurs)functies:
  Voorzitter Schuttersvereniging Cloveniersgilde
  Secretaris Cloveniersgilde
  Bestuurslid PvdA Afdeling Tholen

  Mevrouw E.M. van der Wal-Vermeulen
  Functies binnen en namens het gemeentebestuur:
  a. raadslid (politieke partij) PvdA
  b lid raadscommissie Ruimte
  plv lid raadscommissie Samenleving


  Functies buiten het gemeentebestuur:
  a. In loondienst of als zelfstandige:
  - consulente educatie zieke leerlingen 
  b. Openbare betrekkingen:
  --
  c. Persoonlijke (bestuurs)functies:
  --
     
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  De heer Ing. J.M. Aarnoudse
  Functies binnen en namens het gemeentebestuur:
  a. raadslid (politieke partij) SGP
  b. lid raadscommissie Ruimte 
  plv lid raadscommissie Samenleving
  lid hoorcommissie Ruimtelijke plannen  
  Functies buiten het gemeentebestuur:
  a. In loondienst of als zelfstandige:

  vertegenwoordiger 
  b. Openbare betrekkingen:
  --
  c. Persoonlijke (bestuurs)functies:

  bestuurslid plaatselijke politieke vereniging 

  Mevrouw E.Bastianen
  Functies binnen en namens het gemeentebestuur:
  a. raadslid (politieke partij) PvdA

  lid raadscommissie Samenleving

  Functies buiten het gemeentebestuur:
  a. In loondienst of als zelfstandige:

  eigenaar van Centrum voor Equitherapie en Hippische Begeleiding Equimio
  b. Openbare betrekkingen:
  --
  c. Persoonlijke (bestuurs)functies:  De heer J.J.P.A. Boulogne
  Functies binnen en namens het gemeentebestuur:
  a. raadslid (politieke partij) ABT fractievoorzitter
  b. lid raadscommissie Bestuurszaken  
  Functies buiten het gemeentebestuur:
  a. In loondienst of als zelfstandige:
  -- 
  b. Openbare betrekkingen:
  --
  c. Persoonlijke (bestuurs)functies:

  lid cliëntenraad ZWN CWI

  lid Bondsraad Hout en Bouwbond CNV

  lid ontslagcommissie CWI

  De heer J.P. Bout
  Functies binnen en namens het gemeentebestuur:
  a. raadslid (politieke partij) CDA fractievoorzitter
  b. plv lid raadscommissie Ruimte
  plv lid hoorcommissie Ruimtelijke plannen
  lid raadscommissie Bestuurszaken  
  Functies buiten het gemeentebestuur:
  a. In loondienst of als zelfstandige:
  -- 
  b. Openbare betrekkingen:
  --
  c. Persoonlijke (bestuurs)functies:
  - lid cliëntenraad CWI Zuid-West Nederland

  De heer L.J. van Doorn
  Functies binnen en namens het gemeentebestuur:
  a. raadslid (politieke partij) ABT
  b. plv lid raadscommissie Bestuurszaken  
  Functies buiten het gemeentebestuur:
  a. In loondienst of als zelfstandige:

  zelfstandig ondernemer in de fruitteelt

  bestuurslid Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland

  b. Openbare betrekkingen:
  --
  c. Persoonlijke (bestuurs)functies:


  De heer H.W. van Eenennaam 

  Functies binnen en namens het gemeentebestuur:
  a. raadslid (politieke partij) SGP
  b. lid raadscommissie Samenleving

  plv lid raadscommissie Ruimte

  wnd voorzitter raadscommissie Bestuurszaken
  plv lid raadscommissie Bestuurszaken

  Functies buiten het gemeentebestuur:
  a. In loondienst of als zelfstandige:

  docent voortgezet onderwijs Calvijn College te Goes 
  b. Openbare betrekkingen:
  --
  c. Persoonlijke (bestuurs)functies:


  voorzitter bestuur zorgcentrum "de Schutse"

  voorzitter college van diakenen Hersteld Hervormde Gemeente te Sint Annaland

  voorzitter Stichting Hersteld Hervormde Gemeente te Sint Annaland

  penningmeester decanenkring Noord en Zuid-Beveland

  - secretaris p.k.v. SGP te St -Annaland

  1; mso-ansi-language: EN-GB" lang="EN-GB">

  bestuurslid Provinciale vereniging SGP in Zeeland - buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente Tholen ( Babs)

  De heer H.Geluk
  Functies binnen en namens het gemeentebestuur:
  a. raadslid (politieke partij) SGP

  plv voorzitter van de raad
  b. voorzitter raadscommissie Ruimte

  lid raadscommissie Samenleving

  lid raadscommissie Bestuurszaken

  Functies buiten het gemeentebestuur:
  a. In loondienst of als zelfstandige:

  bedrijfsleider keukenafdeling Fa. van Noort BV Zuidland

  b. Openbare betrekkingen:
  --
  c. Persoonlijke (bestuurs)functies:


  voorzitter Zangvereniging VZOS te St-Philipsland

  bestuurslid p.k.v. SGP te Sint Philipsland


  De heer J.L. Hage
  Functies binnen en namens het gemeentebestuur:
  a. raadslid (politieke partij) CU

  lid raadscommissie Ruimte

  plv lid raadscommissie Bestuurszaken

  Functies buiten het gemeentebestuur:
  a. In loondienst of als zelfstandige:
  - senior cliënt executive KPN
  b. Openbare betrekkingen:
  --
  c. Persoonlijke (bestuurs)functies:

  bestuurslid Schoolbestuur VPCO Scholen

  De heer drs. J.P.M. Heshof
  Functies binnen en namens het gemeentebestuur:
  a. raadslid (politieke partij) PvdA

  lid raadscommissie Samenleving

  plv lid raadscommissie Bestuurszaken

  Functies buiten het gemeentebestuur:
  a. In loondienst of als zelfstandige:

  manager gezondheidszorg
  b. Openbare betrekkingen:
  --
  c. Persoonlijke (bestuurs)functies:
  - voorzitter vv Tholense Boys

  voorzitter Thoolse Voetbal Federatie 


  De heer drs P.W.J. Hoek
  Functies binnen en namens het gemeentebestuur:
  a. raadslid (politieke partij) SGP fractievoorzitter

  lid raadscommissie Ruimte

  lid raadscommissie Bestuurszaken

  Functies buiten het gemeentebestuur:
  a. In loondienst of als zelfstandige:

  bestuurlijk juridsch coördinator WSNS 
  b. Openbare betrekkingen:
  --
  c. Persoonlijke (bestuurs)functies:

  bestuurslid Stichting Anthonie Keldermans concerten

    

  De heer F.J.A. Hommel
  Functies binnen en namens het gemeentebestuur:
  a. raadslid (politieke partij) VVD fractievoorzitter

  voorzitter raadscommissie Samenleving

  wnd voorzitter raadscommissie Ruimte

  lid raadscommissie Bestuurszaken

  Functies buiten het gemeentebestuur:
  a. In loondienst of als zelfstandige:
  - ambtenaar gemeente Moerdijk
  b. Openbare betrekkingen:
  --
  c. Persoonlijke (bestuurs)functies:

  voorzitter bestuur Vosmeer 600 jaar
  - Carnavalsvereniging de Vlooientrappers functie Prins Weijte
  - Sint-Nicolaascomite functie zwarte Piet  De heer ing. M.J. Klippel
  Functies binnen en namens het gemeentebestuur:
  a. raadslid (politieke partij) RFT fractievoorzitter

  lid raadscommissie Ruimte

  lid raadscommissie Samenleving

  lid raadscommissie Bestuurszaken

  Functies buiten het gemeentebestuur:
  a. In loondienst of als zelfstandige:

  beleidsmedewerker Emissies Waterschap Zeeuwse Eilanden

  voorzitter Regioteam Zuiver Zeeuws Water
  b. Openbare betrekkingen:
  --
  c. Persoonlijke (bestuurs)functies:  contactpersoon dovenzorg Gereformeerde Gemeenten

  Mevrouw M. Ligtendag-Quist
  Functies binnen en namens het gemeentebestuur:
  a. raadslid (politieke partij) CDA

  lid raadscommissie Samenleving

  plv lid raadscommissie Bestuurszaken

  Functies buiten het gemeentebestuur:
  a. In loondienst of als zelfstandige:
  -- 
  b. Openbare betrekkingen:
  --
  c. Persoonlijke (bestuurs)functies:


  ouderling Gereformeerde Kerk Bergen op Zoom

  begeleidingsgroep vluchtelingen (voorzitter kern Tholen)

  De heer. H. Nieuwenhuis  

  Functies binnen en namens het gemeentebestuur:
  a. raadslid (politieke partij) PvdA

  wnd voorzitter raadscommissie Samenleving

  plv lid raadscommissie Bestuurszaken

  Functies buiten het gemeentebestuur:
  a. In loondienst of als zelfstandige:
  -- 
  b. Openbare betrekkingen:
  --
  c. Persoonlijke (bestuurs)functies:

  --

  De heer J. Oudesluijs

  Functies binnen en namens het gemeentebestuur:
  a. raadslid (politieke partij) PvdA fractievoorzitter

  plv lid raadscommissie Ruimte

  lid raadscommissie Bestuurszaken

  Functies buiten het gemeentebestuur:
  a. In loondienst of als zelfstandige:

  docent 
  b. Openbare betrekkingen:
  --
  c. Persoonlijke (bestuurs)functies:

  De heer A.G. van de Sande
  Functies binnen en namens het gemeentebestuur:


  a. raadslid (politieke partij) CU fractievoorzitter

  lid raadscommissie Bestuurszaken

  Functies buiten het gemeentebestuur:
  a. In loondienst of als zelfstandige:
  -- 
  b. Openbare betrekkingen:
  --
  c. Persoonlijke (bestuurs)functies:
  --

  Mevrouw E.M. van der Wal-Vermeulen

  Functies binnen en namens het gemeentebestuur:
  a. raadslid (politieke partij) PvdA

  lid raadscommissie Ruimte

  plv lid raadscommissie Samenleving


  Functies buiten het gemeentebestuur:
  a. In loondienst of als zelfstandige:

  consulente educatie zieke leerlingen 
  b. Openbare betrekkingen:
  --
  c. Persoonlijke (bestuurs)functies:

   

   

  Gemeente Tiel
  Raadsgriffier
  J.W.Westerholt=Dhr. J.W. Westerholt
  Raadslid
  G.T.H.vanWel=Dhr. G.T.H. van Wel (CDA)
  H.A.Driessen=Dhr. H.A. Driessen (CDA)
  J.H.vanDijk=Dhr. J.H. van Dijk (CDA)
  N.Demirel=Dhr. N. Demirel (CDA)
  T.H.J.M.vanOostrom=Dhr. T.H.J.M. van Oostrom (CDA)
  G.J.R.Spekman=Dhr. G.J.R. Spekman (D66)
  P.G.vanWijk=Dhr. P.G. van Wijk (GroenLinks)
  C.M.deHeus=Mw. C.M. de Heus (GroenLinks)
  P.vandenBurg=Dhr. P. van den Burg (Lijst Van den Burg)
  J.denHaan=Dhr. J. den Haan (ProTiel)
  J.F.Groenhuizen=Dhr. J.F. Groenhuizen (ProTiel)
  J.H.deWild=Dhr. J.H. de Wild (ProTiel)
  L.Dijkstra=Dhr. L. Dijkstra (ProTiel)
  W.G.Volmer=Dhr. W.G. Volmer (ProTiel)
  A.A.G.Maassen=Dhr. A.A.G. Maassen (PvdA)
  C.W.F.M.deWildt=Dhr. C.W.F.M. de Wildt (PvdA)
  F.Groen=Dhr. F. Groen  (PvdA)
  J.Beijer=Dhr. J. Beijer  (PvdA)
  M.AouladHadj=Dhr. M. Aoulad Hadj (PvdA)
  N.H.J.Michielsen=Dhr. N.H.J. Michielsen (PvdA)
  R.vanDam=Dhr. R. van Dam (PvdA)
  C.A.A.vanRhee-OudAmmerveld=Mw. C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld (PvdA)
  N.Budak=Mw. N. Budak  (PvdA)
  B.G.J.Spanjer=Dhr. B.G.J. Spanjer (VVD)
  M.C.Blom=Dhr. M.C. Blom  (VVD)
  M.J.J.Melissen=Dhr. M.J.J. Melissen (VVD)
  A.Buiteman-Brouwer=Mw. A. Buiteman-Brouwer (VVD)
  Gemeentesecretaris
  W.J.C.Timmers=Dhr. W.J.C. Timmers
  Wethouder
  L.Verspuij=Dhr. L. Verspuij (D66)
  C.Anker=Dhr. C. Anker  (Groen Links)
  F.A.vanOostveen=Dhr. F.A. van Oostveen (PvdA)
  mr.drs.W.Gradisen=Dhr. mr. drs. W. Gradisen (PvdA)
  R.C.Vermeulen=Dhr. R.C. Vermeulen (VVD)

  Tiel, Dhr. drs. W.J.C. Timmers , gemeentesecretaris gemeente Tiel, was nummer 26 op 19 maart 2009

  GEEN NEVENFUNCTIES
  Bron gemeente Tiel BESLUIT op Wobverzoek met zaaknummer Monday, February 23, 2009 6:27 PM d.d. 19 maart 2009.

   

   


  Tiel, Dhr . J.W. Westerholt, raadsgriffier gemeente Tiel

  ,
  was 13 op 21 maart 2009

  GEEN NEVENFUNCTIES
  Bron gemeente Tiel BESLUIT op Wobverzoek met zaaknummer Monday, February 23, 2009 6:27 PM d.d. 19 maart 2009.

  Te benoemen voor de kalenderjaren 2006 tot en met 2009 voor het hoofdstembureau ten behoeve van de verkiezing van de leden van de gemeenteraad:
  tot plaatsvervangend voorzitter-lid J.A. van Elst
  tot leden F.A.M. Brugman, A. Moret, D.C. Haasdijk tot plaatsvervangend leden J.C. Pluim, M. Finkers en J.W. Westerholt.

   

  Mr. drs. W. Gradisen
  wethouder


  PvdA
    Nevenfuncties:
  Bestuurslid Centrum Lokaal Bestuur (landelijke bestuurdersvereniging van de PvdA) 


  Lid Stichting Studiefonds De Plantage


  Lid bestuurscommissie StER (Stimuleringsprogramma Economie Rivierenland)


  Voorzitter Industrieschap Medel Rivierenland


  Voorzitter Marktcommissie14">


  Lid van het bestuur (Stuurgroep) van de Vereniging van Nederlandse Riviergemeenten (VNR)9">


  Voorzitter van de Taakgroep Waal/Lek van de Vereniging van Nederlandse Riviergemeenten (VNR)9"> 


  Lid van het Bestuurlijk Overleg Bovenrivieren namens de Vereniging van Nederlandse Riviergemeenten (VNR)  voorzitter Waalweelde cluster-midden9">   102%;mso-list:l1 level1 lfo2;tab-stops:-85.0pt -49.0pt -13.0pt 15.3pt 22.95pt list 1.0cm left 43.65pt 58.95pt 72.0pt 94.95pt 100.35pt 128.7ptvoorzitter Regiegroep Bakens aan het Water

  C10 april 2008.  Drs. C.R. Vermeulen

  wethouder

  VVD  

  Nevenfuncties:

  Geen

  C10 april 2008.  F.A. van Oostveen wethouder PvdA

  Nevenfuncties:
  Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand 

  Lid bestuur PCI parochie Dominicus 

  C10 april 2008.

  C. Anker (deeltijd) wethouder Groen Links

  Nevenfuncties: Nevenfuncties:
  Vice voorzitter Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal  


  Vice voorzitter Industrieschap Medel


  Lid Bestuurlijke Begeleidingsgroep Treindienst Tiel-Arnhem

  C10 april 2008.  L. Verspuij (deeltijd)
  wethouder
  D66

  Nevenfuncties:

  Geen

  C10 april 2008.

  RAADSLID GEMEENTE TIEL

  N.H.J. Michielsen
  PvdA   Nevenfuncties:

  Coördinator ouderenwerk bij Mozaïek 
  X

  Welzijnsdiensten  Century Gothic; mso-ansi-language:
  laatstelijk gewijzigd 1 april 2008 Nevenfuncties: 102%;mso-list:l4 level1 lfo9;tab-stops:-85.0pt -49.0pt -13.0pt 15.3pt list 18.0pt left 22.95pt 43.65pt 58.95pt 72.0pt 94.95pt 100.35pt

  adviserende en ondersteunende rol
  X


  X

  Voorzitter Wijkcomité Westroijen
  X
  RAADSLID GEMEENTE TIEL

  C.A.A. van Rhee-oud Ammerveld 

  PvdA Nevenfuncties: 102%;mso-list:l10 level1 lfo2;tab-stops:-85.0pt -49.0pt -13.0pt 15.3pt list 18.0pt left 22.95pt 43.65pt 58.95pt 72.0pt 94.95pt 100.35pt 128.7pt

  Adviseur TMOP (beleidsadviseur voor
  non profit + gemeenten)
  X
  RAADSLID GEMEENTE TIEL

  N. Budak
  PvdA Nevenfuncties: Geen
  RAADSLID GEMEENTE TIEL

  C.W.F.M. de Wildt

  PvdA Nevenfuncties: 102%;mso-list:l10 level1 lfo2;tab-stops:-85.0pt -49.0pt -13.0pt 15.3pt list 18.0pt left 22.95pt 43.65pt 58.95pt 72.0pt 94.95pt 100.35pt 128.7pt

  Senior adviseur/partner bij Altersum,
  X
  adviseurs arbeidsverhoudingen 102%;mso-list:l10 level1 lfo2;tab-stops:-85.0pt -49.0pt -13.0pt 15.3pt list 18.0pt left 22.95pt 43.65pt 58.95pt 72.0pt 94.95pt 100.35pt 128.7pt

  Voorzitter RvT Stichting Thuiszorg en
  Maatschappelijk Werk Rivierenland
  X 102%;mso-list:l7 level1 lfo3;tab-stops:-85.0pt -49.0pt -13.0pt 15.3pt list 18.0pt left 22.95pt 43.65pt 58.95pt 72.0pt 94.95pt 100.35pt 128.7pt

  Voorzitter Kinderopvang Rivierenland BV
  X 102%;mso-list:l7 level1 lfo3;tab-stops:-85.0pt -49.0pt -13.0pt 15.3pt list 18.0pt left 22.95pt 43.65pt 58.95pt 72.0pt 94.95pt 100.35pt 128.7pt

  Secr./penningmeester St. Rijdende School9">  
  X
  RAADSLID GEMEENTE TIEL

  R. van Dam 

  PvdA Nevenfuncties: geen

  FUNCTIES RAADSLID GEMEENTE TIEL
  D. Engbers
  PvdA Nevenfuncties: -
  Maintenance Engineer bij AVR-AVIRA 
  X -
  ERigenaar van ERVAS-Engineering
  X -
   
  Xfont-family:"Century Gothic"; mso-bidi-font-family:"Century Gothic";mso-ansi-language:

  FUNCTIES RAADSLID GEMEENTE TIEL
  H.A. Driessen

  CDA Nevenfuncties: 102%;mso-list:l5 level1 lfo4;tab-stops:-85.0pt -49.0pt -13.0pt 15.3pt list 18.0pt left 22.95pt 43.65pt 58.95pt 72.0pt 94.95pt 100.35pt 128.7pt

  Manager Zorginstelling
  X 102%;mso-list:l5 level1 lfo4;tab-stops:-85.0pt -49.0pt -13.0pt 15.3pt list 18.0pt left 22.95pt 43.65pt 58.95pt 72.0pt 94.95pt 100.35pt 128.7pt

  AB lid Bestuursvereniging CDA
  X 102%;mso-list:l5 level1 lfo4;tab-stops:-85.0pt -49.0pt -13.0pt 15.3pt list 18.0pt left 22.95pt 43.65pt 58.95pt 72.0pt 94.95pt 100.35pt 128.7pt

  Voorzitter Wielercom. Tiel14">
  X 102%;mso-list:l5 level1 lfo4;tab-stops:-85.0pt -49.0pt -13.0pt 15.3pt list 18.0pt left 22.95pt 43.65pt 58.95pt 72.0pt 94.95pt 100.35pt 128.7pt

  AB lid Industrieschap Medel13">
  X 102%;mso-list:l5 level1 lfo4;tab-stops:-85.0pt -49.0pt -13.0pt 15.3pt list 18.0pt left 22.95pt 43.65pt 58.95pt 72.0pt 94.95pt 100.35pt 128.7pt

  AB lid Regio Rivierenland14"> 
  X
  RAADSLID GEMEENTE TIEL

  G.Th. van Wel 

  CDA Nevenfuncties: Geen
  FUNCTIES RAADSLID GEMEENTE TIEL
  Th.J.M. van Oostrom 

  CDA Nevenfuncties: geen
  RAADSLID GEMEENTE TIEL
  J.H. van Dijk 

  CDA Nevenfuncties:

  Sectorhoofd directie Cure Vrije beroeps-
  beoefenaar CTG/ZAio te Utrecht
  X 102%;mso-list:l9 level1 lfo10;tab-stops:-85.0pt -49.0pt -13.0pt 15.3pt 22.95pt list 1.0cm left 43.65pt 58.95pt 72.0pt 94.95pt 100.35pt 128.7pt

  Senior beleidsmedewerker directie Zorgmarkten Cure (unit Vrije beroepsbeoefenaren 

    
  X
  RAADSLID GEMEENTE TIEL

  N. Demirel
  CDA   Nevenfuncties:

  Polyheter Snijder
  X

  ambassadeur project "verbinden en 
  X
  samenwerken" 5">

  RAADSLID GEMEENTE TIEL

  L. Dijkstra
  ProTiel

  Century Gothic; mso-ansi-language:
  Nevenfuncties:

  Century Gothic; mso-ansi-language: EN-GB">Commercieel Directeur First Class Bakery  
  X
  RAADSLID GEMEENTE TIEL

  J.F. Groenhuijzen
  ProTiel Nevenfuncties: Geen
  RAADSLID GEMEENTE TIEL

  J. den Haan 

  ProTiel Nevenfuncties:

  Steunpunt Landelijke Stichting tegen
  Zinloos Geweld17"> 
  X

  Nationaal Volleybal scheidsrechter  
  X
  RAADSLID GEMEENTE TIEL

  W.G. Volmer

  ProTiel Nevenfuncties:

  bestuursecretaris stichting Aqua Viva
  X
  RAADSLID GEMEENTE TIEL

  J.H. de Wild 

  ProTiel Nevenfuncties:

  Bestuurslid KBO-Tiel
  X

  Voorzitter Gehandicaptenraad
  Tiel (ad-interim)
  X

  Lid Overleg Orgaan Ouderenbonden Tiel
  X

  Vrijwillig ouderen adviseur14">  
  X

  Belasting invulhulp ouderenbonden 
  X
  FUNCTIES RAADSLID GEMEENTE TIELfont-family:"Century Gothic"; mso-bidi-font-family:"Century Gothic";mso-ansi-language:

  B.G.J. Spanjer

  VVD Nevenfuncties:

  Leraar Nederlands aan RSG Lingecollege
  X

  Secretaris/penningmeester van Stichting 108+ 7">
  X13">
  X

  Secretaris/penningmeester van LVVN
  (Vereniging in ruste) 
  X
  RAADSLID GEMEENTE TIEL

  M.J.J. Melissen

  VVD Nevenfuncties:

  Manager Wonen SCW-Tiel  
  X

  Vice-voorzitter Lokaal Comité Olympia's Toer 7"> 
  X
  RAADSLID GEMEENTE TIEL

  A. Buiteman-Brouwer
  VVD Nevenfuncties: Geen
  RAADSLID GEMEENTE TIEL

  M.C. Blom
  VVD Nevenfuncties: - Penningmeester WNF regio Rivierenland FUNCTIES RAADSLID GEMEENTE TIEL
  P.G. van Wijk

  GroenLinks Nevenfuncties:

  Bestuurslid CPOB
  X

  Secretaris Contactgroep Moluks-Protestantse Kerken
  SHE&Q manager
  RAADSLID GEMEENTE TIEL
  C.M. de Heus
  GroenLinks Nevenfuncties:
  lid promoteam van Groen Links
  lid kandidatencommissie van DWARS (pjo GL)
  RAADSLID GEMEENTE TIEL
  G.J.R. Spekman
  D66 Nevenfuncties: geen

  Mevrouw A. Buiteman-Brouwer VVD


  Raadslid  

  M.J.J. Melissen

  VVD
  Raadslid

  M.C. Blom
  VVD Raadslid
  B.G.J. Spanjer
  VVD

  Raadslid/Fractievoorzitter  

  P.G. van Wijk Raadslid  Groen Links

  Mevrouw C.M. de Heus Raadslid


  Groen Links  

  G.J.R. Spekman Raadslid

  D66

   
  J.F. Groenhuijzen Raadslid

  ProTiel  
  L. Dijkstra Raadslid

  ProTiel
  J. den Haan Raadslid

  ProTiel

   
  W.G. Volmer Raadslid

  ProTiel

  Nevenfunctie  
  J.H. de Wild Raadslid

  ProTiel

  H.A. Driessen
  CDA Raadslid


  Fractievoorzitter. 
  Lid raadscommissies Bestuur en Beleidscyclus

  Werkzaamheden

  Manager Zorginstelling voor missionarissen en kloosterlingen.  
  Nevenactiviteiten 1">
  Sinds 1998 zit ik, namens het CDA, in de gemeenteraad en als raadslid in de commissie
  Algemene bestuurlijke zaken. Sinds 2002 ben ik voorzitter van de commissie
  Stadsontwikkeling en –beheer van de gemeente Tiel.
  Ik vertegenwoordig de gemeente Tiel in het Algemeen Bestuur van Industrieschap Medel en het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland.
  Daarnaast ben ik bestuurslid van diverse besturen zoals CDA Bestuurdersvereniging en Wielercomité Tiel


  N. Demirel
  CDA Raadslid


  Lid raadscommissies Samenleving en Bestuur
  1"> 
  Medewerker polyetherbedrijf  
  Nevenactiviteiten 1">
  Op dit moment ben ik nog steeds bestuurslid van de Turkse moskee in Tiel, en tevens
  aspirant raadslid van CDA

  G.Th. van Wel
  CDA Raadslid

  Gepensioneerd  
  Lid raadscommissies Bestuur en Beleidscyclus


  Nevenactiviteiten


  vanaf 1982 zit ik namens het CDA in de gemeenteraad. Als raadslid zit ik in de commissie


  Middelen en de commissie Stadsontwikkeling en Beheer.
  Tevens ben ik vervangend voorzitter van de gemeenteraad.
  Als raadslid van de gemeente Tiel zit ik in het algemeen bestuur van Lander en het
  algemeen bestuur van het Regionaal Archief Rivierenland. Daarnaast zit ik namens het
  CNV in het algemeen bestuur van de Kamer van Koophandel Rivierenland.
  J.H. van Dijk
  CDA Raadslid

  Vanaf 1 februari 1991 werk ik als (senior) beleidsmedewerker bij College Tarieven Gezondheidszorg/Zorgautoriteit in oprichting op de afdeling vrije beroepsbeoefenaren en sinds 1 februari 2005 ben ik sectorhoofd van de afdeling Vrije beroepsbeoefenaren (onder meer huisartsen, verloskundigen) binnen de directie Cure
  Fractiesecretaris. Lid raadscommissies Beleidscyclus en Ruimte

  Nevenactiviteiten
  Sinds april 1998 zit ik, namens het CDA, als niet-raadslid in de commissie Algemene bestuurlijke zaken en vanaf 1 januari 2003 in de commissie Stadsontwikkeling en van de gemeente Tiel.
  Th. J.M. van Oostrom
  CDA Raadslid
  Lid raadscommissies Samenleving en Ruimte  
  Directeur van ComtechDDS te Culemborg. ComtechDDS is een onafhankelijk project- adviesbureau dat zich richt op het creëren, overdragen, beheren en publiceren
  van (technische) informatie. Verder informatie: www.comtechdds.com.  
  Nevenactiviteiten

  Als ruim 25 jaar ben ik actief voor de scouting in Tiel. In beginsel als jeugdleider, tegenwoordig als voorzitter. Ook geef ik zo nu en dan trainingen voor scouting
   (regio Rivierenland)
  Tevens ben ik voorzitter van het Dierenasiel te Tiel. Door te kiezen voor de politiek, zal ik hiermee in maart 2006 stoppen. Tenslotte zing ik als tenor in het
   kerkkoor van de Dominicuskerk te Tiel. Van dit koor ben ik voorzitter
  Mw. C.A.A. van Rhee-oud Ammerveld
  PvdA
  Raadslid  
  M. Aoulad Hadj PvdA
  Raadslid
  Mw. N. Budak
  PvdA
  Raadslid
  A.A.G. Maassen
  PvdA
  Raadslid
  J. Beijer
  PvdA
  Raadslid
  C.W.F.M. de Wildt
  PvdA
  Raadslid
  N.H.J. Michielsen
  PvdA
  Raadslid
  F. Groen
  PvdA
  Raadslid
  R. van Dam
  PvdA
  Raadslid
  D. Engbers
  PvdA
  Raadslid  

   

  Centraal Bureau Fondsenwerving

  College van Beroep

  Benoemd door het bestuur op persoonlijke titel:
  Mevrouw mr. T.A.C. van Hartingsveldt (voorzitter), coördinerend vicepresident van het Gerechtshof in Amsterdam
  De heer mr. G.P. van Ham, vicepresident van de rechtbank Den Haag
  De heer prof. mr. A.L.G.A. Stille, vicepresident van het Gerechtshof Den Haag

   

  Bestuur

  Benoemd op persoonlijke titel:
  De heer mr. H.E. Koning (voorzitter), Oud-president Algemene Rekenkamer, Oud-staatssecretaris Financiën en Binnenlandse Zaken
  Mevrouw A. van den Berg (secretaris/ penningmeester), Lid Onderzoeksraad voor Veiligheid
  De heer prof. dr. Th.N.M. Schuyt, hoogleraar Filantropische studies bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit

  Benoemd op voordracht van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG):
  De heer drs. J.B. Waaijer, Burgemeester van Zoetermeer
  De heer drs. G.E.W. Prick (vice-voorzitter), Burgemeester van Groesbeek
  De heer J.R.A. Nawijn, Burgemeester van Heemskerk

  Benoemd op voordracht van de Vereniging Fondsenwervende Instellingen (VFI):
  De heer dr. J.C.G. Stam, Algemeen Directeur Nederlandse Hartstichting
  Mevrouw I.F.L. Sybesma, Directeur Stichting Fonds Slachtofferhulp Nederland

  Door de minister van Justitie is als adviseur van het bestuur aangewezen:
  De heer drs. W.S. Buwalda, Directie Sanctie- en Preventiebeleid
  Plaatsvervanger: de heer drs. A.S. Toonstra

  Commissie Keurmerk
  de heer drs. J.B.Waaijer, (Voorzitter) Burgemeester van Zoetermeer
  De heer drs. G.E.W. Prick, Burgemeester van Groesbeek
  De heer J.R.A. Nawijn, Burgemeester van Heemskerk

   

  Bestuur

  Benoemd op persoonlijke titel:
  De heer mr. H.E. Koning (voorzitter), Oud-president Algemene Rekenkamer, Oud-staatssecretaris Financiën en Binnenlandse Zaken
  Mevrouw A. van den Berg (secretaris/ penningmeester), Lid Onderzoeksraad voor Veiligheid
  De heer prof. dr. Th.N.M. Schuyt, hoogleraar Filantropische studies bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit

  Benoemd op voordracht van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG):
  De heer drs. J.B. Waaijer, Burgemeester van Zoetermeer
  De heer drs. G.E.W. Prick (vice-voorzitter), Burgemeester van Groesbeek
  De heer J.R.A. Nawijn, Burgemeester van Heemskerk

  Benoemd op voordracht van de Vereniging Fondsenwervende Instellingen (VFI):
  De heer dr. J.C.G. Stam, Algemeen Directeur Nederlandse Hartstichting
  Mevrouw I.F.L. Sybesma, Directeur Stichting Fonds Slachtofferhulp Nederland

  Door de minister van Justitie is als adviseur van het bestuur aangewezen:
  De heer drs. W.S. Buwalda, Directie Sanctie- en Preventiebeleid
  Plaatsvervanger: de heer drs. A.S. Toonstra

  Commissie Keurmerk
  de heer drs. J.B.Waaijer, (Voorzitter) Burgemeester van Zoetermeer
  De heer drs. G.E.W. Prick, Burgemeester van Groesbeek
  De heer J.R.A. Nawijn, Burgemeester van Heemskerk

   

  College van Deskundigen

  Benoemd door het bestuur op persoonlijke titel:
  De heer prof. mr. T.J. van der Ploeg (voorzitter), Hoogleraar privaatrecht Vrije Universiteit Amsterdam
  De heer M.H.A. Bauman RA, Registeraccountant en Partner, PricewaterhouseCoopers NV
  De heer mr. S.J.J. Wiersema

  Benoemd door het bestuur op voordracht van de VNG:
  De heer drs. S.P.M. de Vreeze, Burgemeester van Tiel

  Benoemd door het bestuur als vertegenwoordiger van consumentenbelangen:
  Mevrouw E.H.C. Salomons, voormalig ombudsman gemeente Amsterdam

  Benoemd door het bestuur op voordracht van de Vereniging Fondsenwervende Instellingen:
  De heer R.A. Boogaard, Directeur Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM)
  Mevrouw H. Kloeze, Directeur Stichting Doe een Wens Nederland

  Werkgroep Toetsingscriteria voor onafhankelijk toezicht van lokale goede doelen

  Directie

  drs. A.J.J. (Adri) Kemps,directeur
  drs. A. (Arie) de Kluijver, adjunct-directeur

  Bureausecretaris/juridisch medewerker:

  mr. A.S. (Anouk) Smit

  Beleids- en kwaliteitsfunctionaris

  A.H.J. (Ad) Graaman

  Archief

  A.G.L. (Ad) Heitzer, archivaris
  S. (Soza) Gaffaf, archiefmedewerker

  Beoordelingen

  drs. A.H.J. (Anton) Meijer, senior controller
  drs. D. (Dick) Koopmans, senior controller
  K. (Krista) Jansen, senior controller
  R. (Rekha) Joshi, controller
  dr. H.B. (Hotze) Lont, senior controller
  G.M. (Rita) Meijer, controller
  J.J.C. (Jan) Koster, controller
  drs. C.R.M. (Mariska) de Boer, keurmerkbeheerder

  Informatie en secretariaat

  F.C.M. (Frans) Verhaar, systeembeheerder
  M. P. (Micky) Bictorina, bureaumanager
  Y.H. (Yvonne) Jansen-Roelofsen, secretariaat

  Publiciteit

  drs. M.J. (Map) van der Wilden, communicatie- en publiciteitsmedewerker
  S. (Soza) Gaffaf, publiciteitsmedewerker

  Financiën

  A.H.J. (Ad) Graaman, administrateur
  J.T.C. (Astrid) Fransen, financieel medewerker

  Project Databank Filantropie

  Mr. H.M. (Mark) Hagen, projectcoördinator

  Gemeente Tilburg
  Raadsgriffier
  mr.G.J.C.M.Vrenken=Dhr. mr. G.J.C.M. Vrenken
  Raadslid
  M.A.F.H.vandenHoven=Dhr. M.A.F.H. van den Hoven (Algemeen Belang)
  EdeRidder=Dhr. E de Ridder (CDA)
  J.A.A.vanHuijgevoort=Dhr. J.A.A. van Huijgevoort (CDA)
  J.J.F.M.Robben=Dhr. J.J.F.M. Robben (CDA)
  M.W.M.vandenTillaart=Dhr. M.W.M. van den Tillaart (CDA)
  P.A.M.vanIersel=Dhr. P.A.M. van Iersel (CDA)
  C.Stalpers=Mw. C. Stalpers (CDA)
  M.T.J.Blomme=Mw. M.T.J. Blomme (CDA)
  M.A.H.vanEsch=Dhr. M.A.H. van Esch (D66)
  M.A.M.Vintges=Dhr. M.A.M. Vintges (GroenLinks)
  P.Oerlemans=Dhr. P. Oerlemans (GroenLinks)
  M.Frenk=Mw. M. Frenk (GroenLinks)
  A.Roos=Dhr. A. Roos (LST)
  H.A.J.Smolders=Dhr. H.A.J. Smolders (LST)
  H.C.M.deSwart=Dhr. H.C.M. de Swart (LST)
  P.H.J.M.vandenHoven=Dhr. P.H.J.M. van den Hoven (LST)
  P.P.H.B.vandeWijgert=Dhr. P.P.H.B. van de Wijgert (LST)
  A.A.M.Blaauwbroek=Dhr. A.A.M. Blaauwbroek (PvdA)
  A.A.P.M.vanTrier=Dhr. A.A.P.M. van Trier (PvdA)
  A.M.Pronk=Dhr. A.M. Pronk (PvdA)
  G.vanderZee=Dhr. G. van der Zee (PvdA)
  J.J.V.D.M.vanEsch=Dhr. J.J.V.D.M. van Esch (PvdA)
  K.Baydar=Dhr. K. Baydar  (PvdA)
  M.Azzougarh=Dhr. M. Azzougarh (PvdA)
  S.C.A.Wilthagen=Dhr. S.C.A. Wilthagen (PvdA)
  M.Butalid=Mw. M. Butalid  (PvdA)
  N.Iskenderkaptanoglu=Mw. N. Iskenderkaptanoglu (PvdA)
  T.vandeWeyer=Mw. T. van de Weyer (PvdA)
  A.A.P.T.vandeCamp=Dhr. A.A.P.T. van de Camp (SP)
  C.Kastelijn=Dhr. C. Kastelijn (SP)
  J.M.A.Kokke=Dhr. J.M.A. Kokke (SP)
  A.vanEsch=Mw. A. van Esch (SP)
  V.T.C.Slegers=Mw. V.T.C. Slegers (SP)
  L.T.M.vanDielissen=Mw. L.T.M. van Dielissen (TVP)
  drs.O.Dusschooten=Dhr. drs. O. Dusschooten (VVD)
  mr.R.G.J.Lauwerier=Dhr. mr. R.G.J. Lauwerier (VVD)
  C.B.M.E.Franssen=Mw. C.B.M.E. Franssen (VVD)
  L.H.G.J.vanHeeswijk=Mw. L.H.G.J. van Heeswijk (VVD)
  P.A.Schoenmakers=Mw. P.A. Schoenmakers (Verenigde Senioren Partij (VSP))
  Gemeentesecretaris
  drs.G.G.H.M.HaanenMBA=Mw. drs. G.G.H.M. Haanen MBA
  Wethouder
  G.H.E.Mevis=Dhr. G.H.E. Mevis (GroenLinks)
  drs.J.Hamming=Dhr. drs. J. Hamming (PvdA)
  M.A.H.Moorman=Mw. M.A.H. Moorman (PvdA)
  J.J.C.vandenHout=Dhr. J.J.C. van den Hout (SP)
  P.A.H.Huijgen=Dhr. P.A.H. Huijgen (SP)
  J.H.Möller=Dhr. J.H. Möller  (VVD)
  drs.P.H.A.Horn=Dhr. drs. P.H.A. Horn

   

   

  de heer ir. N. (Noud) Derks, gemeentesecretaris gemeente Tilburg tot 011008
  NEVENFUNCTIES
  1) lid van de Raad van Commissarissen van Zayaz in Den Bosch 2) bestuurslid van de Tilburgse Bouwsociëteit 3) lid van de Raad van Advies van het IVA te Tilburg

  Bron gemeente Tilburg 2008

  Gemeentesecretaris/algemeen directeur Derks neemt afscheid van gemeente Tilburg.Derks wordt directeur Ruimtelijke Ontwikkeling en Handhaving bij de provincie.Gemeentesecretaris en algemeen directeur Noud Derks verlaat per 1 oktober a.s. de gemeente Tilburg. Hij is door het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant benoemd tot directeur Ruimtelijke Ontwikkeling en Handhaving. Noud Derks heeft 28 jaar bij de gemeente Tilburg gewerkt. De laatste tien jaar was hij werkzaam als gemeentesecretaris. Sinds de dualisering in 2002 trad hij tevens op als algemeen directeur van de ambtelijke organisatie. Noud Derks heeft gewerkt met de burgemeesters Stekelenburg en Vreeman."Ik heb tal van verschillende functies vervuld in die jaren dat ik bij de gemeente heb gewerkt", licht Noud Derks toe. "Ik heb de ambtelijke organisatie zien ontwikkelen tot een steeds efficiënter werkende organisatie. Het beste voor de inwoners realiseren, dat was telkens het uitgangspunt bij al die veranderingen. De laatste tien jaar mocht ik als gemeentesecretaris functioneren. En alhoewel dat een geweldige baan is, ben ik toe aan een nieuwe uitdaging. En die heb ik gevonden bij de provincie. Ik ga me weer écht met de inhoud bemoeien, en daar heb ik zin in."Functies Noud Derks is 55 jaar en sinds 1980 werkzaam bij de gemeente Tilburg. Hij heeft verschillende functies bekleed: projectleider Stadsvernieuwing bij het Stafbureau Stadsvernieuwing, projectleider Woningbouw bij de afdeling Volkshuisvesting en Bouwwerken, hoofd van de Sectie Woningbouw, hoofd van de afdeling Volkshuisvesting en Bouwwerken, hoofd van de sector Grond- en Bouwzaken, directeur van de Milieudienst, directeur van de dienst Wijkzaken en gemeentesecretaris / algemeen directeur.

   

  de heer Marco Wilke, a.i. gemeentesecretaris gemeente Tilburg per 011008 tot 010309
  De heer Wilke is bekend met de gemeentelijke organisatie, waar hij tot vorig jaar directeur Beleidsontwikkeling was. - dhr. F. van Oosterwijk, directeur Publiekszaken, hij geeft tevens op aanvraag presentaties - dhr. C. Paridaans, directeur Bedrijven, hij functioneert tevens op aanvraag als docent en adviseur - dhr. M. Appeldoorn, directeur/commandant Brandweer, hij functiontioneert tevens als instructeur/waarnemer voor de NIBRA, maar ook op uitnodiging voor andere brandweerorganisaties. De heren van Oosterwijk en Paridaans verrichten de werkzaamheden op uitnodiging en dus niet voor één specifieke organisatie. De overige dienstdirecteuren en de gemeentesecretaris/algemeen directeur hebben geen (bestuurlijke) nevenfuncties

  mevrouw drs. Gabrielle Haanen MBA,
  gemeentesecretaris gemeente Tilburg per 010309
  NEVENFUNCTIES

  Bron gemeente Tilburg 2008

  Nieuwe gemeentesecretaris Tilburg

  Per 1 maart 2009 heeft Tilburg een nieuwe gemeentesecretaris/algemeen directeur. Het college heeft in zijn vergadering van 11 november 2008 mevrouw drs. Gabrielle Haanen MBA in de functie benoemd. Zij volgt de heer ir. Noud Derks op, die per 1 oktober in zijn nieuwe functie bij de provincie Noord-Brabant is begonnen. Tot 1 maart blijft de heer dr. Marco Wilke als interim-secretaris in Tilburg aan. Gabrielle Haanen is momenteel nog gemeentesecretaris van de gemeente Heerlen, waar zij sinds 2004 werkzaam is. Zij heeft zich hier met name ingezet voor de verandering van de organisatie van een dienstenmodel naar een directiemodel en de invoering van programmasturing. Daarvoor heeft zij ruim drie jaar als adjunct-gemeentesecretaris/adjunct-directeur gewerkt bij de gemeente Maastricht. In het bijzonder was zij daar verantwoordelijk voor organisatieontwikkeling, middelenbeleid en strategie/communicatie en hoofd van de Concernstaf. Gabrielle Haanen is in 1956 geboren in Maastricht, is van huis uit sociaal pedagoog en heeft een masterstudie Business Administration afgerond.


  Dhr. mr. G.J.C.M. Vrenken raadsgriffier gemeente Tilburg

  NEVENFUNCTIES
  bestuurslid van de Parochie Petrus en Paulus te Tilburg.
  Bron gemeente Tilburg 21 november 2008
  Nevenfuncties Wethouders van Tilburg 2006 - 2010
  Jan Hamming
  Wethouder
  Nevenfuncties Jan Hamming
  Naast mijn werk als wethouder van de stad, bekleed ik ook nog een klein aantal nevenfuncties. Hoewel de tijd hiervoor beperkt is, doe ik dat graag. Er zijn tal van mensen die naast hun reguliere baan vrijwilligerswerk doen of zich maatschappelijk voor iets inzetten. Dat is niet alleen mooi en vaak ook heel dankbaar maar voor veel verenigingen en instellingen ook bijzonder nuttig en bittere noodzaak.
  Voor zover de tijd het toelaat, wil ik ook op dit terrein iets doen.
  Sinds 1 januari 2005 ben ik bestuurslid van de Stg. Benoobnoma (Ondersteuning Jeugdproject Burkina Fasso). En vanaf 1 januari 2007 ben ik vice-voorzitter van de landelijk PvdA. Ik vergader 12 keer per jaar en krijg daarvoor een onkostenvergoeding.
  Uit hoofde van mijn wetthoudersfunctie ben ik, vanaf 2006 tot op heden) lid bestuur Vof WOM Quirijnboulevard


  Hugo Backx
  Wethouder
  Naast mijn werk als wethouder heb ik een aantal nevenfuncties. Ik ben momenteel lid van de commissie Functiewaardering OMO. Die commissie komt één keer per jaar bijeen, ik krijg daarvoor een onkostenvergoeding. De overige nevenfuncties zijn ambtsgebonden.
  Ambstgebonden nevenfuncties
  1. Plaatsvervangend Lid commissie Georganisseerd overleg
  2. Lid AB en DB GGD Hart voor Brabant
  3. Voorzitter DB Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulancevoorziening
  4. Lid AB Hypotheekfonds Noordbrabantse Gemeenten
  5. Lid AB en DB Gemeenschappelijke Regeling Diamant-Groep
  6. Commissaris NV TWM
  7. Commissaris Bemij BV
  8. Lid bestuur Stichting Kunstcluster
  9. Lid bestuur Gemeente Tilburg Project Quirijnboulevard Holding BV


  Gon Mevis
  Wethouder
  Naast mijn werk als wethouder heb ik ook een aantal nevenfuncties. Deze zijn allemaal onbezoldigd.
  1. Lid commissie Werk en Inkomen VNG (5 vergaderingen per jaar)
  2. Lid Platform Asielbeleid en Inburgering VNG (4 vergaderingen per jaar)
  3. Lid Platform Europese Stedenbanden (4 vergaderingen per jaar)
  4. Lid Comité van Aanbeveling Gaude Mater Polonia (één dagdeel per jaar)
  5. Bestuurslid Stichting Herstel Vertrouwen In de Toekomst (vier dagdelen per jaar)
  Ambtsgebonden
  Ik heb ook een viertal ambtsgebonden nevenfuncties.

  1. Voorzitter bestuurscommissie Diamantgroep
  2. Lid commissie voor Georganiseerd Overleg
  3. Voorzitter Stuurgroep project Wonen, Zorg en Service in de Wijk
  4. Voorzitter Regionaal Platform Fraudebestrijding

   

   
  mr. C.J.M. Aarts-Engbers
  Wethouder
  Overzicht nevenfuncties (alles onbezoldigd)
  1. Lid DB GSB Pijler Fysiek (6 verg. per jaar)
  2. Lid Raad van Advies Atelier Brabant Stad
  3. Vz. Raad van Toezicht Stg. Bevolkingsonderzoek Borstkanker
  Ambtsgebonden:
  1. Lid AB en DB Samenwerkingsverband Midden-Brabant (SMB) (raadsperioden 2002 - 2006 - nu)
  2. Plv. Lid AB Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Midden-Brabant (raadsperiode 2006 - nu)
  3. Lid bestuur Vervoersautoriteit Openbaar Vervoer Centrumgemeenten (raadsperioden 2002 - 2006 - nu)
  4. Commissaris Samenstromen BV (raadsperioden 2002 - 2006 - nu)
  5. Lid AB Belgisch-Nederlands Grensoverleg (Benego) (raadsperiode 2006 - nu)

   

   
  Hans Janssen
  Wethouder
  NEVENFUNCTIES Naast mijn werk als wethouder heb ik ook een aantal nevenfuncties. Deze zijn allemaal onbezoldigd.
  Eerdere nevenfuncties
  - Lid Universiteitsraad KTU, lid DB
  - Voorzitter Theologisch Werkgezelschap Osmose, Utrecht
  - Voorzitter zangvereniging Dekoor Close Harmony, Utrecht
  - Gastpredikant Willibrordusparochie Berkel-Enschot
  - Bestuurslid Vereniging Tilburg-Lekoa Vaal
  - Vice-voorzitter ITSO (landelijk netwerk grote industriesteden)
  - Bestuurslid Vereniging Brabantse Gemeenten (VBG)
  - Bestuurslid Nederlandse Sectie Raad der Europese Gemeenten en Regio's
  - Voorzitter Economische Zaken Regionaal Overleg Midden-Brabant
  - Lid Stuurgroep Interreg Benelux Middengebied
  - Lid aandeelhouderscommissie Essent
  Huidige nevenfuncties
  - Bestuurslid PON Tilburg
  - Voorzitter Stichting Tilburg Digitaal
  - Lid AB Raad Europese gemeenten
  - Bestuurslid VBG
  - Lid Cté van Aanbeveling Fondswerving restauratie torenspits H. Caeciliakerk
  - Lid Cté van Aanbeveling SK Konica Minolta Businessclub
  - Lid Cté van Aanbeveling 'Geef ze de Vijf', Udenhout
  - Voorzitter Stichting Stedenlink (landelijk grote-steden-netwerk ICT)
  - Lid Platform Maintenance Brabant-Zeeland
  - Lid Adviesraad Zorgportaal Midden-Brabant
  - President-commissaris Tilburgsche Waterleiding Maatschappij
  - President-commissaris Pieter Vreedeplein C.V. (centrumontwikkeling)
  - Lid Raad van Toezicht Stichting Mommerskwartier (Audax Textielmuseum)
  - Lid Stuurgroep Provinciaal Aanvalsplan Laaggeletterdheid

   

   
  Marieke Moorman
  Wethouder
  Geen nevenfuncties opgegeven

   

   

   

   

   
  Griffier, nevenfuncties?
  Onderzoeksvraag Hop: Is Mr. G.J.C.M. (Gerard) Vrenken raadsgriffier gemeente Tilburg dezelfde persoon als de voorzitter
  van de commissie bezwaar- en beroepschriften van de Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant
  ?

   

   
   

   
  De leden van de gemeenteraad Tilburg 2006 - 2010
  Auke Blaauwbroek
  PvdA fractievoorzitter raadslid gemeente Tilburg - Bestuurslid PON
  - Secretaris Brabantse Milieufederatie
  - Lid Commissie Economie en Innovatie van de Brabantse SER
  - Coördinator Europees en Internationaal beleid van de FNV
  - Coördinator FNV-Kantoor te Brussel
  - Lid van de Commissie Internationale Sociaal-economische aangelegenheden van de SER
  - Lid werkgroep internationale zaken van de SER

   
  Arjan Pronk
  PvdA / plv. fractievoorzitter raadslid gemeente Tilburg
  Geen nevenfuncties opgegeven? 

   
  Driek van Griensven
  PvdA  raadslid gemeente Tilburg - Zelfstandig ondernemer: G.A.C. ( Griensven Advies & Consultantcy)
  - Kaderlid FNV Bondgenoten
  - Kaderlid UNIE
  - Bestuurslid “ Grote vijf”
  - lid van RvC Rabobank De Leijstroom

   
  Nol van Trier
  PvdA raadslid gemeente Tilburg
  Geen nevenfuncties opgegeven 

   
  Tine van de Weyer
  PvdA  raadslid gemeente Tilburg - Docent Willem de Kooningacademie Rotterdam
  - Freelance adviseur beeldende kunst (zie website)

   
  Bas Wilthagen
  PvdA raadslid gemeente Tilburg
  Geen nevenfuncties opgegeven

   
  Gabe van der Zee
  PvdA  raadslid gemeente Tilburg
  Naast mijn raads- en gewone werk, ben ik nog voorzitter van de Vereniging Afgestudeerde Sociologen Tilburg.


  Vraagje van Hop: O ja, waarom geeft deze de nevenfuncties "zijn gewone werk"niet op?

   
  Nihan Iskenderkaptanoglu
  PvdA  raadslid gemeente Tilburg - Lid cliëntenraad Elisabeth Ziekenhuis
  - Lid 4 mei comité
  - Tilburgse Jongerenambassadeur
  - Verder actief binnen allerlei organisaties

   
  Jan van Esch
  PvdA raadslid gemeente Tilburg
  Geen nevenfuncties opgegeven

   
  Mohamed Azzougarh
  PvdA raadslid gemeente Tilburg
  - Programma manager Onderwijs en Educatie
  - Bestuurslid Contour
  - Lid NPI (Politie en allochtonen)
  - Bestuurslid Delinkwentie en Samenleving te Utrecht

   
  Maya Butalid
  PvdA raadslid gemeente Tilburg
  - Coordinator van het Moedercentrum de Ketting (locatie Groenewoud), 14 uur per week
  - Vrijwilligerswerver, Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingenwerk (SNV), 24 uur per week, tijdelijk tot eind december 2007

   
  Maarten van den Tillaart
  CDA / fractievoorzitter raadslid gemeente Tilburg
  - Accountmanager Bedrijven Rabobank Tilburg-Goirle

   
  Sjef Robben
  CDA/plv. fractievoorzitter raadslid gemeente Tilburg
  - Bestuurder “ Stichting De Bocht” Tilburg

   
  Charlotte Stalpers
  CDA raadslid gemeente Tilburg
  Geen nevenfuncties opgegeven

   
  Peter van Iersel
  CDA raadslid gemeente Tilburg
  - Agrarisch ondernemer
  - Bestuurslid Overlegplatform Duinboeren
  - Bestuurslid Stichting DUMIVER
  -Bestuurslid Brameco-Zon Eindhoven

   
  Joost van Huijgevoort
  CDA raadslid gemeente Tilburg
  Naast mijn hoofdfunctie bij de Diamant-groep had en heb ik thans nog onder andere de volgende functies:
  * lid gemeenteraad namens het C.D.A.
  * voorzitter vereniging van eigenaren appartementen zuiderstrand
  * free lance organisatieadviseur
  * docent bestuurs- en organisatiekunde
  * voorzitter redactieraad Elsevier welzijn
  * bestuurslid S.E.W.
  * lid orde van organisatieadviseurs en -deskundigen/certified management consultant
  * publicist

   
  Marie-Thérèse Blomme
  CDA raadslid gemeente Tilburg
  Geen nevenfuncties opgegeven
  CDA Kasper Groten
  CDA raadslid gemeente Tilburg - directeur MTB more than business ARTSERVICE
  Voorzitter Stichting Harrie Boom
  - Lid activiteitencommissie vrienden Theaters Tilburg
  - Bestuurslid Stichting Tilburgse Revue
  - Productieleider Tilburgse Revue
  - Bestuurslid wordt van Feniks, stedelijk centrum voor (vrouwen-)emancipatie in Tilburg

   
  Johan van den Hout
  SP / fractievoorzitter  raadslid gemeente Tilburg - Bestuurslid SP Tilburg
  - Beleidsmedewerker SP fractie in het Europees Parlement

   
  Veerle Slegers
  SP raadslid gemeente Tilburg
  Geen nevenfuncties opgegeven

   
  Marjolein Buijssen
  SP raadslid gemeente Tilburg
  - Persvoorlichter Milieudefensie
  - Campagnemedewerker stichting Wonder
  - Diverse activiteiten binnen SP Tilburg

   
  Bart van de Camp
  SP raadslid gemeente Tilburg
  - Administratief medewerker Diamantgroep
  - Bestuurslid SP
  - Lid regionale cliëntenraad Amarant
  - Lid centrale cliëntenraad Amarant
  - Lid oudervereniging De Vleugel

   
  Hans Smolders
  Lijst Smolders Tilburg / fractievoorzitter raadslid gemeente Tilburg

  Raadslid Smolders al deels vrijgesproken


  Het Tilburgse raadslid Hans Smolders (LST) is deels vrijgesproken van het schenden van het ambtsgeheim. Bij de rechter in Breda bleek dat de stukken over wachtgeld niet meer vertrouwelijk waren op het moment dat Smolders die naar buiten bracht. Officier van justitie E. Harderwijk schrapte onmiddellijk dit deel van de tenlastelegging.

  e loco-burgemeester
  Nevenfuncties
  BGO-NOT
  lid AB Het Oversticht
  lid reconstructiecommissie Overijssel
  voorzitter informatie servicepunt milieu Twente
  lid Regioraad Twente
  voorzitter CDA bestuurdersvereniging Overijssel
  lid bestuur CDA bestuurdersvereniging (landelijk)
  lid AB Waterschap Regge en Dinkel
  lid commissie bezwaar en beroep ROC Twente Plus
  docent AOC De groene Welle (buitengewoon verlof)
  lid maatschap akkerbouwbedrijf
  adviserend lid CDA Overijssel
  H.B.M. Oude Geerdink
  wethouder
  Nevenfuncties:
  voorzitter VSG Oost
  lid raad van advies VSG landelijk
  docent St. Canisius (buitengewoon verlof)
  lid bestuur Dr. Schaepmanstichting


  J.E.F. Harmelink wethouder
  Nevenfuncties
  Arbeidsdeskundige U.W.V.
  Bron: Gemeente Tubbergen


  Addy Woesthuis, raadslid gemeente Tubbergen
  NEVENFUNCTIES
  Rayonmanager Peprico International
  Algemeen bestuur openbare lichaam en crematorium Twente
  Bron: Gemeente Tubbergen


  Truus Schlepers-Kuipers, raadslid gemeente Tubbergen
  NEVENFUNCTIES
  Teamleider Zorggroep St. Maarten
  Zorggroep St. Maarten locatie Tubbergen
  Bron: Gemeente Tubbergen


  Wim Beute
  NEVENFUNCTIES
  Bedrijfsleider SOWECO, divisie Bouw & Groen
  Bestuurslid Stichting Dorpsraad Tubbergen
  Bron: Gemeente Tubbergen


  Angela Olde Olthof-Kottink, raadslid gemeente Tubbergen
  NEVENFUNCTIES
  Docent handel en economie ROC van Twente
  Bestuurslid Stichting Sporthal Geesteren
  Bron: Gemeente Tubbergen


  Anke Haarhuis-Oude Luttikhuis, raadslid gemeente Tubbergen
  NEVENFUNCTIES
  Adjunct-Griffier Gemeente Hengelo
  Bron: Gemeente Tubbergen


  Eric van der Aa, raadslid gemeente Tubbergen
  NEVENFUNCTIES
  Senior acoountmanager Maat Adviseurs
  Bron: Gemeente Tubbergen


  Gerrit Ophof, raadslid gemeente Tubbergen
  NEVENFUNCTIES
  Docent met taken, planning en organisatie ROC van Twente (gezondheidszorg, welzijn en sport)
  Bron: Gemeente Tubbergen


  Jan Hümmels, raadslid gemeente Tubbergen
  NEVENFUNCTIES
  Divisiecontroller divisie Bouw & Groen Soweco Almelo
  Bestuurslid PvdA afdeling gemeente Tubbergen
  Bron: Gemeente Tubbergen


  Johan Steggink, raadslid gemeente Tubbergen
  NEVENFUNCTIES
  Directeur basisschool in Denekamp RK. Alexanderschool
  Voorzitter directieberaad Dinkelland, lid vangnetoverleg Denekamp,
  bestuurslid 3VO, voorzitter Hist. Kring Vasse Mander Hezingen
  voorganger bij woord-communievieringen
  Bron: Gemeente Tubbergen


  Joop Norder, raadslid gemeente Tubbergen
  NEVENFUNCTIES
  Toezichthouder op de uitvoering van sociale Inspectie Werk en Inkomen van het Ministerie van zekerheidswetgeving (WWB en WSW) Sociale zaken en Werkgelegenheid
  Bron: Gemeente Tubbergen


  Marian Huiskes-Steggink, raadslid gemeente Tubbergen
  NEVENFUNCTIES
  Office manager VVV gemeente Tubbergen
  Bestuurslid Stichting Bus, Bestuurslid Schaepmanstichting
  Bestuurslid TVCO
  Bron: Gemeente Tubbergen


  Niek Ritzen, raadslid gemeente Tubbergen
  NEVENFUNCTIES
  Student Bestuurskunde Sacion Hogescholen te Enschede
  Landelijk Bestuurslid Jonge Socialisten in de PvdA
  Politiek Forum lid Partij van de Arbeid
  Bron: Gemeente Tubbergen


  Peter Kooiker, raadslid gemeente Tubbergen
  NEVENFUNCTIES
  Accountmanager AEGON Schadeverzekeringen AEGON Schadeverzekeringen nv.
  Lector/voorganger in de St. Pancratius basiliek in Tubbergen
  Bron: Gemeente Tubbergen


  Petra Kienhuis-Albers, raadslid gemeente Tubbergen
  NEVENFUNCTIES Groepsleerkracht basisonderwijs Basisschool Kadoes te Albergen
  Bron: Gemeente Tubbergen


  Siny Poppink, raadslid gemeente Tubbergen
  GEEN (INFORMATIE OVER) NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN!
  Bron: Gemeente Tubbergen


  Tom Vleerbos, raadslid gemeente Tubbergen
  NEVENFUNCTIES
  Manager Operational Excellence Programs Eaton Electric B.V.<
  Bestuurslid van het oranjecomité Albergen
  Lid algemeen bestuur Soweco Almelo, Vanuit functie en opleidingen in verschillende commissies en verenigingen
  LET OP! NIET OPGEGEVEN:
  Vanuit functie en opleidingen in verschillende commissies en verenigingen
  Bron: Gemeente Tubbergen


  Tonny Busscher, raadslid gemeente Tubbergen
  GEEN (INFORMATIE OVER) NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN!
  Bron: Gemeente Tubbergen


  Tonny Eidhof, raadslid gemeente Tubbergen
  NEVENFUNCTIES
  Adviseur
  DHV bv. Te Deventer
  Secretaris Kerkbestuur, pancratiusparochie Albergen
  Bron: Gemeente Tubbergen

  Gemeente Twenterand
  Dhr. A. Wessels (CDA)Raadslid Gemeente Twenterand
  Dhr. C. Bos (CDA)Raadslid Gemeente Twenterand
  FDhr. F. Stolte (CDA)Raadslid Gemeente Twenterand
  Dhr. H.A. Otter (CDA)Raadslid Gemeente Twenterand
  Dhr. H.W. Nieboer (CDA)Raadslid Gemeente Twenterand
  Dhr. J. Schipper (CDA)Raadslid Gemeente Twenterand
  Mw. H. Lamberink-Wijnveen (CDA)Raadslid Gemeente Twenterand
  Mw. J.A. Ribberink-Bosch (CDA)Raadslid Gemeente Twenterand
  Mw. S.G.A.M. Neep - Boerkamp (CDA)Raadslid Gemeente Twenterand
  Dhr. G. Laarman (ChristenUnie)Raadslid Gemeente Twenterand
  Dhr. G. Smelt (ChristenUnie)Raadslid Gemeente Twenterand
  Dhr. H. Veurink (ChristenUnie)Raadslid Gemeente Twenterand
  Dhr. A. Engels  (Gemeente Belangen Twenterand)Raadslid Gemeente Twenterand
  Dhr. W. Roozeboom (Gemeente Belangen Twenterand)Raadslid Gemeente Twenterand
  Mw. H.C.A.M. van Tol (Hart voor Twenterand)Raadslid Gemeente Twenterand
  Dhr. W.B. Verboom (Lokaal Liberaal Twenterand)Raadslid Gemeente Twenterand
  Mw. G.H.W. Witzand-van Nederpelt (Lokaal Liberaal Twenterand)Raadslid Gemeente Twenterand
  Dhr. H. Bulder  (PvdA)Raadslid Gemeente Twenterand
  Dhr. H. Visser  (PvdA)Raadslid Gemeente Twenterand
  Dhr. H.W. Zebel (PvdA)Raadslid Gemeente Twenterand
  Dhr. W.H. Brand (PvdA)Raadslid Gemeente Twenterand
  Mw. M.H. Spang-Middeljans (PvdA)Raadslid Gemeente Twenterand
  Dhr. B. Engberts (SGP) Raadslid Gemeente Twenterand

  Twenterand,Dhr. H. Ridderinkhof gemeentesecretaris gemeente Twenterand

  NEVENFUNCTIES

  lid van de Contact Groep Gemeente Financiën


  lid van het Cooperatiefonds Rabobank Nijverdal

  Bron gemeente Twenterand Sent: Monday, March 09, 2009 9:20 AM&

  drs.J.E.M. op de Weegh, raadsgriffier gemeente Twenterandc


  Dhr. drs. R.J.M. Ros raadsgriffier gemeente Twenterand

  NEVENFUNCTIES
  Lid gemeenteraad gemeente Hof van Twente 2001-heden
  Vice voorzitter gemeenteraad Hof van Twente 2003-heden
  Lid raadspresidium gemeente Hof van Twente 2003-heden
  Bron gemeente Twenterand 20 november 2008

  De griffiemedewerker mevrouw M.D.E. van Belkum
  Wat is de naam van de burgemeester en welke (bestuurlijke) nevenfuncties heeft de burgemeester?
  Worden de (bestuurlijke) nevenfuncties van de burgemeester geweigerd? Indien ja, waarom dan?
  ( Iedere burgemeester behoort te weten dat in Nederland burgers door het rechtersleger worden genaaid zonder aanklacht op schrift en de burger krijgt geen (compleet) procesdossier!
  NEVENFUNCTIES
  ?
  NEVENFUNCTIES GELINKT AAN "JEUGDZORG" en/of ELEKTRONISCH KINDDOSSIER?
  ?

   

   

   


  Klopt de onderstaande lijst van bestuurders met al hun nevenfuncties? Indien neen, wilt u een recent overzicht aan de redacteur sturen?

  ?

   

  Archief


  Ledenlijst commissie bezwaarschriften.
  ?

  Overzicht nevenfuncties burgemeester en wethouders 2006.
  Burgemeester drs. Helmer Koetje
  Plv. lid commissie Integriteit Rijksdienst (sector Rijk), niet bekend,bezoldigd
  Ere-voorzitter Vriezenveense Harmonie, geen
  Reg. Maatschappelijke Raad Salland Twente van de St. Philadelphia Zorg, lid, 1 á 2 x p.j., onbezoldigd
  Radio Nederland, Wereldomroep, lid bestuur, 5x per jaar, bezoldigd
  St. Rekenschap, lid bestuur, 5x per jaar
  Interkerkelijke omroep (IKON) voorzitter, 5x per jaar, bezoldigd
  Voorzitter St. Ons Erfgoed Den Ham, onbekend
  Beschermheer Chr. Mannenkoor Vriezenveen, onbekend
  Lid van het bestuur CNV Publieke Zaak, beroepsverband burgemeesters, 2x per jaar
  Lid van het Comité van Aanbeveling van de St. Restauratie Orgel Capella, onbekend
  Advisieur Projectenfonds Rabobank NW Twente, 1x per jaar
  St. Aanpak Interferentie, voorzitter, 4x per jaar, bezoldigd
  St. Zorg Accent voorzitter Raad van Toezicht, 5x per jaar
  Historisch Centrum Overijssel, lid Algemeen bestuur, 2x per jaar
  Het Oversticht lid Algemeen bestuur,3x per jaar
  Commissie bezwaarschriften CDA 2e kamerfractie, lid, onbekend, bezoldigd
  Raadsledennieuws, redactielid, 5x per jaar
  Comité van aanbeveling St. Tegen Zinloos Geweld, lid, geen
  SEV (Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting) voorzitter, 6x per jaar, bezoldigd

 •  
  Plv. lid commissie Integriteit Rijksdienst (sector Rijk), niet bekend, bezoldigd
  Ere-voorzitter Vriezenveense Harmonie, geen
  Reg. Maatschappelijke Raad Salland Twente van de St. Philadelphia Zorg, lid, 1 á 2 x p.j., onbezoldigd
  Radio Nederland, Wereldomroep, lid bestuur, 5x per jaar, bezoldigd
  Interkerkelijke omroep (IKON), voorzitter, 5x per jaar, bezoldigd
  Voorzitter St. Ons Erfgoed Den Ham, onbekend
  Beschermheer Chr. Mannenkoor Vriezenveen, geen
  Lid van het bestuur CNV Publieke Zaak, beroepsverband burgemeesters, 2x per jaar
  Adviseur Projectenfonds Rabobank NW Twente , 1x per jaar
  St. Aanpak Interferentie, voorzitter, 2x per jaar, bezoldigd
  Historisch Centrum Overijssel, lid Algemeen bestuur, 2 x per jaar
  Het Oversticht lid Algemeen bestuur, 3x per jaar
  Commissie bezwaarschriften CDA 2e kamerfractie, lid, onbekend, bezoldigd
  Raadsledennieuws, redactielid, 5x per jaar
  Comité van aanbeveling St. Tegen Zinloos Geweld, lid, geen
  VNG Cultuurfonds Nederlandse Gemeenten, 3x per jaar
  Cogas Cultuurfonds, commissielid, 1x per jaar
  Voorzitter van de Gebruikersvereniging Pinkroccade Civility, 2 dagdelen per maand, onbezoldigd

  Wethouder Wim Blokland (CDA)


  Lid Maatschap Eigen Agrarisch Bedrijf wisselend bezoldigd

  Lid raad van beheer D.O.C. Hoogeveen 3 uur per mnd bezoldigd

  Voorzitter Vrienden van de Nierstichting District Twente
  Bestuurslid Vrienden van de Nierstichting Nederland

  Wethouder Auke Koops van 't Jagt (CDA)
  Voorzitter St. Jacht en Natuuropleidingen Nederland, 6 dagdelen
  Directeur Jansen Finance Holding (NB: wordt lid R.v.C.), 6 dagdelen per jaar, bezoldigd
  Directeur Kovab BV, nihil, onbezoldigd
  Bestuurslid Raad van beheer voor de kynologie, 9 dagdelen
  Nevenfunctie wethouder Koops van 't Jagt
  Voorzitter St. Jacht en Natuuropleidingen Nederland
  Jansen Finance Holding (lid Raad van Commissartissen)
  Directeur Kovab BV
  Adviseur Stichting Flora en Fauna wet examens
  Wethouder Hidde Visser (PvdA.)
  Voorzitter wezen en diaconiefonds Doopsgezinde Kerk Almelo
  Afgevaardigde van de Doopsgezinde kerk naar landelijk ADS

  Wethouder Bert Lambers (ChristenUnie)

  Geen nevenfuncties

  Dhr. G.J. Binnenmars (CDA)Wethouder gemeente Twenterand
  Geen nevenfuncties

  3e Wethouder Freek Becker (LLT)
  Geen nevenfuncties


  Mw. M. Martha van Abbema-Wijtsma (ChristenUnie)Wethouder gemeente Twenterand
  Geen nevenfuncties
  Dhr. J.J. Oordt (CDA)Wethouder gemeente Twenterand
  Gemeentesecretaris: Mw Mr M.D. Haalstra uit Driebergen is per 1 januari 2005 benoemd als nieuwe gemeentesecretaris.
  dhr. Schiphorst Nevenfuncties c.a. externe leden Rekenkamercommissie Twenterand
  D. (Nico) Schiphorst
  Hoofdfunctie
  Algemeen directeur Cogas
  RvT Trombosedienst
  Voorzitter IKT Almelo
  RvC Impuls
  Lid Almeloos Kinderfonds
  Voorzitter Molenstichting Almelo
  RvT Twente en Aziëa
  Dhr. Bos Nevenfuncties c.a. externe leden Rekenkamercommissie Twenterand

  Vriezenveen 16 februari 2006
  Betreft vermelding nevenfuncties van


  J.M.Bos dr.
  FPU

  Nevenfunctie(s)
  a. Externe lid van de rekenkamer in Haaksbergen

  Sven Booij


  PvdAPvdA Raadslid ( gemeente Twenterand
  Manager
  Organisatie adviesbureau BMC 40 uur per week Bezoldigd
  te Leusden

  Couzijn Bos CDA

  Raadslid Couzijn Bos Raadslid ( gemeente Twenterand
  Hoofd Verkoop & Marketing
  GD / Gezondheidsdienst
  voor Dieren te Deventer fulltime Bezoldigd


  Lid CDA-Focusgroep
  Diergezondheid / Dierenwelzijn
  van de CDA 2e kmr.fractie
  Lid van de commissie voor geldwerving,
  Hervormde Diakonie Vriezenveen
  Redactielid CDA Actualiteiten
  Lid Algemeen Bestuur SW Instelling
  SOWECO te Almelo
  Lid commissie voor geloofsbrieven

  Marinus Bossers Raadslid ( gemeente Twenterand SGP


  Fractievertegenwoordiger SGP


  Practiserend dierenarts 60 uur bezoldigd


  Voorzitter Plaatselijke kiesvereniging van de SGP 1-2 uur
  Lid van de Provinciale vereniging SGP Overijssel 1 uur
  Lid van Raad van Commissarissen Rabobank Twenterand 2-3 uur symbolisch
  bezoldigd

  Lid fusiecommissie Rabobank Twenterand / Rabobank
  Holten-Markelo (tijdelijk voor een halfjaar) 1 uur

  Lid adviesraad varkensgezondheidszorg Gezondheidsdienst
  voor Dieren ½ uur onkostenverg.

  Voorzitter van stichting “Hulp…met elkaar, voor elkaar…”
  (hulpverlening in Roemenië) 4 uur onbezoldigd

  Wim Brand Raadslid ( gemeente Twenterand PvdA
  Hoofdfunctie Tijdsbeslag per week Bezoldigd / FPU

  Herman Bulder Raadslid ( gemeente Twenterand PvdA

  Raadslid Herman Bulder<
  Hoofdfunctie tijdsbeslag bezoldigd/
  per week niet bezoldigd
  Geen

  Ben Engberts Raadslid ( gemeente Twenterand SGP
  Fractievoorzitter van de SGP<
  Docent wiskunde 1e grd. Jac.Fruytier
  Scholengemeenschap te Apeldoorn 4 dagen bezoldigd


  Nevenfunctie(s) tijdsbeslag bezoldigd/
  per week niet bezoldigd

  voorzitter SGP Studievereniging
  oud. Kerkvoogd in HNHK “Beth El”
  lid rekenkamercommissie onbezoldigd

  Albert Engels Raadslid ( gemeente Twenterand
  Gemeentebelangen Twenterand
  Voorzitter gebruikersgroep
  Engbertsdijkvenen

  Carla Hilberink Raadslid ( gemeente Twenterand

  Hart Voor Twenterand

  Fractievertegenwoordiger Hart voor Twenterand


  Ondersteuner/begeleider
  Via Thuiszorg Service
  Nederland. Op free-lance
  Basis ongeveer 3 uur per week bezoldigd.

  Roel Koster Raadslid ( gemeente Twenterand
  Gemeentebelangen%20TwenterandGemeentebelangen Twenterand


  Fractievertegenwoordiger Gemeentebelangen Twenterand


  Medewerker Politie Twente 36 uur per week Bezoldigd  Zelfstandig musicus en 30 uur per week Bezoldigd
  muziekproducent

  Gerrit Laarman Raadslid ( gemeente Twenterand


  ChristenUnie

  Fractievertegenwoordiger ChristenUnie


  Nederlandse Vereniging
  Voor K.I.
  Penningmeester Taakgroep
  Gemeenteopbouw N.H. Kerk 3 uur per week
  Jeugdleider VV Den Ham 2 uur per week
  Fractievertegenwoordiger
  ChristenUnie

  Heleen Lamberink- Wijnveen Raadslid ( gemeente Twenterand CDA
  Opgave (neven-) functies
  ondernemer ( eigenaar
  sportzaak te Vroomshoop) 50 uur bezoldigd


  Aerobicinstructrice 1 uur Bezoldigd

  Simone Neep-Boerkamp Raadslid ( gemeente Twenterand CDA
  Materiedeskundige WMO 18 uur bezoldigd
  Werkgever: Postbus 52

  Secretaresse Training en Zorg
  CDA 3 keer per jaar onbezoldigd

  Henk Nieboer Raadslid ( gemeente Twenterand CDA
  CSG HetNoordik
  Locatie Vroomshoop Afdelingsleider Bovenbouw

  Johan Oordt Raadslid ( gemeente Twenterand CDA
  Regiomanager Centraal Bureau
  voor de Statistiek te Heerlen 36 uur bezoldigd

  Hein Otter Raadslid ( gemeente Twenterand CDA
  FPU nvt nvt<
  Lid rekenkamercommissie
  Twenterand 1 uur onbezoldigd

  Henk Overweg Raadslid ( gemeente Twenterand CDA Ouderling-kerkrentmeester 2 avonden per maand Herv. kerk Vriezenveen
  Bestuurslid Werkgr.O.Europa 1 dag per week Commissaris St.MAN/Agamemnon halve dag per jaar bezoldigd
  Onderdeel Schuitema.Amersfoort

  Annie Ribberink-Bosch Raadslid ( gemeente Twenterand CDA
  medewerkster Bouwbedrijf
  Gebr. KleinJan B.V. 20 uur bezoldigd

  lid Raad van Toezicht
  St. Woningbouw Den Ham-
  Vroomshoop.

  Warner Roozeboom Raadslid ( gemeente Twenterand Gemeentebelangen
  Bouwmaat 40 uur


  - Voorzitter V.Z.P.C Vriezenveen
  (Vriezenveense Zwem- en poloclub)

  Gerjan Smelt Raadslid ( gemeente Twenterand Christenunie
  Vestigingsmanager
  Raab Karcher Eshuis regio Oost
  Bouwmaterialen te Apeldoorn full-time bezoldigd

  Margreeth Spang-Middeljans Raadslid ( gemeente Twenterand PvdA
  groepsleerkracht o.b.s. De Schakel ± 35 uur bezoldigd
  te Vroomshoop

  Hélène van Tol Raadslid ( gemeente Twenterand Fractievoorzitter van Hart voor Twenterand
  Commercieel Directeur 70 Bezoldigd
  Magproductions te
  Enschede

  Wibe Verboom Raadslid ( gemeente Twenterand


  Lokaal Liberaal Twenterand

  Raadslid Wibe Verboom

  Lid van de LLT fractie

  VUT


  Hoofdbestuurslid Militaire Vakbond
  ACOM / CNV
  Christenunie

  Raadslid Henk Veurink


  Lid van de ChristenUnie fractie


  - werknemer Frieslandfoods Balkbrug 32 bezoldigd

  - zoogkoeien 10 bezoldigd


  Liturgie commissie geref .kerk. vrijg.
  Voorzitter personeels ver. frico balkbrug.
  Lid oc frico balkbrug
  CDARaadslid Bertus Wessels


  Lid van de CDA fractie

  Kwaliteitsmanager 40 uur Bezoldigd
  Nido-Universal Machines BV
  Holten

  Vice voorzitter 1 uur Commissie PR en communicatie
  DOS’37
  Lokaal Liberaal Twenterand

  Raadslid Trudy Witzand-van Nederpelt


  Fractievoorzitter LLT


  - Competitieleidster F.T.O.
  (fed.tennishallen oost-ned.) 20 uur bezoldigd


  - Commissielid Tennisver.
  De Bosbaan te Vroomshoop
  - Tennislerares (invalkracht) 2 á 3 uur bezoldigd

  Raadslid Hans Zebel


  Lid van de PvdA fractie


  Regiobestuurder
  F.N.V. Bondgenoten 35 uur bezoldigd

  Nevenfunctie Tijdsbeslag per week Bezoldigd /
  Bestuurslid Badmintonvereniging Onder één hoedje

  De heer Brand (raadslid PvdA) is benoemd op 6 november jl.
  De heer Brand heeft geen nevenfuncties.

  Gemeente Tynaarlo
  Raadsgriffier
  J.L.deJong=Dhr. J.L. de Jong 
  Raadslid
  L.M.Kremers=Dhr. L.M. Kremers  (CDA)
  J.vanGelder-vandenBerg=Mw. J. van Gelder-van den Berg  (CDA)
  J.Hoogenboom=Dhr. J. Hoogenboom  (ChristenUnie)
  ir.C.H.vandenBerg-Huisman=Mw. ir. C.H. van den Berg-Huisman  (D66)
  J.Brink=Dhr. J. Brink  (Gemeentebelangen)
  P.vanEs=Dhr. P. van Es  (Gemeentebelangen)
  J.Terwal-Arends=Mw. J. Terwal-Arends  (Gemeentebelangen)
  A.M.Meerman=Dhr. A.M. Meerman  (GroenLinks)
  O.D.Rietkerk=Dhr. O.D. Rietkerk  (GroenLinks)
  R.M.M.Zuiker=Mw. R.M.M. Zuiker  (GroenLinks)
  C.H.Kloos=Dhr. C.H. Kloos  (Leefbaar Tynaarlo/EVZ2000)
  P.A.vanMombergen=Dhr. P.A. van Mombergen  (Leefbaar Tynaarlo/EVZ2000)
  R.Kraaijenbrink=Dhr. R. Kraaijenbrink  (Leefbaar Tynaarlo/EVZ2000)
  A.Kalk=Dhr. A. Kalk  (PvdA)
  H.J.Bolhuis=Dhr. H.J. Bolhuis  (PvdA)
  J.Talens=Dhr. J. Talens  (PvdA)
  R.Prins=Dhr. R. Prins  (PvdA)
  A.E.Brinkman=Mw. A.E. Brinkman  (PvdA)
  G.B.Bomhof-Ruijs=Mw. G.B. Bomhof-Ruijs  (PvdA)
  G.Pieters=Dhr. G. Pieters  (VVD)
  J.L.Stel=Dhr. J.L. Stel  (VVD)
  N.Hofstra=Mw. N. Hofstra  (VVD)
  T.A.M.Buis=Mw. T.A.M. Buis  (VVD)
  Wethouder
  H.H.Assies=Dhr. H.H. Assies  (GroenLinks)
  H.Kosmeijer=Dhr. H. Kosmeijer  (PvdA)
  mr.ing.J.D.Frieling=Dhr. mr. ing. J.D. Frieling  (VVD)

  Dhr. mr. P. Post gemeentesecretaris gemeente Tynaarlo
  NEVENFUNCTIES
  Lid Ambtenarenkamer Commissie Bezwaar en Beroep gemeente Noordenveld
  Bron gemeente Tynaarlo Sent: Monday, February 23, 2009 9:43 AM

   


  Dhr. J.L. de Jong raadsgriffier gemeente Tynaarlo  
  NEVENFUNCTIES

  ambtelijk secretaris van de rekenkamercommissie gemeente Tynaarlo.
  secretaris van de Rekenkamercommissie gemeente Bellingwedde-Vlagtwedde . Bron gemeente Tynaarlo 11 november 2008 Oost, dhr. B.
  Lid Adviescommissie bezwaar en beroep gemeente Tynaarlo
  Nevenfuncties onder Lid gemeenteraad gemeente Groningen
  VVD

  H.Kosmeijer
  Wethouder
  NEVENFUNCTIES
  Bezoldigd; secretaris van de klachtencommissie Noord Nederland (vergoeding per zitting). Onbezoldigd: lid regioadviesraad Alfacollege
  PvdA

  Assies, H.H. Wethouder
  NEVENFUNCTIES
  Bestuurslid Stamm te Assen
  GroenLinks

  Frieling, J.D. Wethoude
  NEVENFUNCTIES
  Voorzitter RvT Stichting Drents plateau, Lid Algemeen Bestuur Meerschap Paterswolde
  VVD

  Post, P.
  Gemeentesecretaris

  Berg-Huisman, van den C.H. Raadslid gemeente Tynaarlo
  NEVENFUNCTIES
  lid Raad van Advies IVN Noord: onbezoldigd. Tuinarchitect, freelance
  D66

  Bolhuis, H.J. Raadslid gemeente Tynaarlo
  NEVENFUNCTIES
  Lid Algemeen Bestuur Meerschap Paterswolde
  PvdA

  Bomhof-Ruijs, G.B. Raadslid gemeente Tynaarlo
  NEVENFUNCTIES
  Voorzitter van de plaatselijke afdeling van Humanitas; onbezoldigd. Eigenaresse van Bed & Breakfast "De Boomhof"
  PvdA

  Brink, J Raadslid gemeente Tynaarlo
  NEVENFUNCTIES
  Bestuurslid boermarke Bunne/Winde, lid subcommissie v.d. Landinrichtingscommissie Peize e.o.
  Gemeentebelangen

  Brinkman, A.E. Raadslid gemeente Tynaarlo
  NEVENFUNCTIES
  Geen
  PvdA

  Buis, T.A.M. Raadslid gemeente Tynaarlo
  NEVENFUNCTIES
  Geen andere functies
  VVD

  Es, van P. Raadslid gemeente Tynaarlo
  NEVENFUNCTIES
  Geen andere functies.
  Gemeentebelangen

  Gelder- van den Berg, van J. Raadslid gemeente Tynaarlo
  NEVENFUNCTIES
  Gedeeltelijk werkzaam bij Flora Holland Lid van de OR en COR
  CDA

  Hofstra, N. Raadslid gemeente Tynaarlo
  NEVENFUNCTIES
  geen
  VVD

  Hoogenboom, J. Raadslid gemeente Tynaarlo
  NEVENFUNCTIES
  Lid van de kerkenraad van de Chr.Geref.Kerk te Zuidlaren; Redactiemedewerker van het Kerkblad voor het Noorden: beide onbezoldigd, ondernemer (Hoogenboom Communicatie): bezoldigd
  ChristenUnie

  Kalk, A. Raadslid gemeente Tynaarlo
  NEVENFUNCTIES
  Docent voortgezet onderwijs
  PvdA

  Kloos, C.H. Raadslid gemeente Tynaarlo
  NEVENFUNCTIES
  Statenlid Prov. Drenthe
  Leefbaar Tynaarlo

  Kraayenbrink, R.A. Raadslid gemeente Tynaarlo
  NEVENFUNCTIES
  Netwerk specialist RU Groningen; bezoldigd. Voorzitter Drents Belang
  Leefbaar Tynaarlo

  Kremers, L.M. Raadslid gemeente Tynaarlo
  NEVENFUNCTIES
  Teamleider bij het Centraal Justitieel Incassobureau
  CDA

  Meerman, A.M. Raadslid gemeente Tynaarlo
  NEVENFUNCTIES
  Preventiemedewerker Waterbedrijf Groningen
  GroenLinks

  Mombergen, van P.A Raadslid gemeente Tynaarlo
  NEVENFUNCTIES
  Medewerker provincie Drenthe, lid AB Waterschap Noorderzijlvest
  Leefbaar Tynaarlo

  Pieters, G. Raadslid gemeente Tynaarlo
  NEVENFUNCTIES
  Penningmeester OVIV, Lid Algemeen Bestuur Meerschap Paterswolde
  VVD

  Prins, R. Raadslid gemeente Tynaarlo
  NEVENFUNCTIES
  Sectorhoofd Stichting Trias; bezoldigd
  PvdA

  Rietkerk, O.D. Raadslid gemeente Tynaarlo
  NEVENFUNCTIES
  adviseur bij TNO bezoldigd; penningmeester TTV Vries; vice-voorzitter MR obs Vijverstee
  GroenLinks

  Stel, J.L. Raadslid gemeente Tynaarlo
  NEVENFUNCTIES
  Bezoldigd: lid Prov. Bestuur LTO Noord Drenthe, LTO Noord lid van stuurgroep Hunze, LTO Noord lid van overlegorgaan Beek- en Esdorpenlandschap Drentse A, LTO Noord lid van landinrichtingscommissie Peize. Onbezoldigd: Voorzitter MR OBS Centrum Peize.
  VVD

  Terwal-Arends, J. Raadslid gemeente Tynaarlo
  NEVENFUNCTIES
  GEEN
  Gemeentebelangen

  Talens, J Raadslid gemeente Tynaarlo
  NEVENFUNCTIES
  Projectleider bij Timmer- en aannemersbedrijf G.Geerts & Zn bv te Zeijen Commissielid sv Halen afdeling Korfbal

  PvdA

  Zuiker, R.R.M. Raadslid gemeente Tynaarlo
  Nevenactiviteiten Geen andere functies.
  GroenLinks

  raadsgriffier de Jong, J.L. gemeente Tynaarlo

  Gemeente Tietsjerksteradiel
  Raadsgriffier
  mr.S.K.Dijkstra=Dhr. mr. S.K. Dijkstra 
  Raadslid
  E.Hoekstra=Dhr. E. Hoekstra  (CDA)
  E.Speerstra=Dhr. E. Speerstra  (CDA)
  G.vanderSchaaf=Dhr. G. van der Schaaf  (CDA)
  W.Haanstra=Dhr. W. Haanstra  (CDA)
  ir.A.Hoekstra=Dhr. ir. A. Hoekstra  (CDA)
  A.Tuinier-Koster=Mw. A. Tuinier-Koster  (CDA)
  J.A.Zuidema-Elzinga=Mw. J.A. Zuidema-Elzinga  (CDA)
  J.A.Marcus=Dhr. J.A. Marcus  (ChristenUnie)
  H.Schoorstra=Dhr. H. Schoorstra  (FNP)
  W.K.Postma=Dhr. W.K. Postma  (FNP)
  dr.S.deJong=Dhr. dr. S. de Jong  (FNP)
  H.Bouma=Dhr. H. Bouma  (Gemeentebelangen Tietjerksteradeel)
  J.L.Bakker=Dhr. J.L. Bakker  (GroenLinks)
  mr.D.vanderWal=Dhr. mr. D. van der Wal  (GroenLinks)
  G.J.B.M.Hendriksen=Dhr. G.J.B.M. Hendriksen  (PvdA)
  P.J.A.vandeHoef=Dhr. P.J.A. van de Hoef  (PvdA)
  R.H.Eizema=Dhr. R.H. Eizema  (PvdA)
  S.I.vanderMeulen=Dhr. S.I. van der Meulen  (PvdA)
  E.M.BruinsSlot-Janmaat=Mw. E.M. Bruins Slot-Janmaat  (PvdA)
  L.Boskma-vanderMeer=Mw. L. Boskma-van der Meer  (PvdA)
  T.Laverman=Mw. T. Laverman  (PvdA)
  L.Efdé-Kleefstra=Mw. L. Efdé-Kleefstra  (VVD)
  T.Wijbenga=Mw. T. Wijbenga  (VVD)
  GemeentesecretarisDhr. T. Dijk 
  Wethouder
  D.A.Fokkema=Dhr. D.A. Fokkema  (CDA)
  mr.M.Prins-Meindertsma=Mw. mr. M. Prins-Meindertsma  (CDA)
  B.R.Bakker=Dhr. B.R. Bakker  (PvdA)
  drs.H.Rijpstra=Mw. drs. H. Rijpstra  (PvdA)

   

   

  Dhr. T. Dijk, gemeentesecretaris gemeente Tietjerksteradeel 
  NEVENFUNCTIES   - Voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Chronisch Zieken- en  Gehandicaptenraad Nederland  (CG-raad Utrecht)
  - Bestuurslid (treasurer) van de International Federation for Spina Bifida and Hydrocephalus  (IFSBH  Brussel)
  - Voorzitter van de commissie Voorzieningen en lid van de werkgroep ethiek van de BOSK, vereniging van mensen met een motorische handicap en hun ouders (Utrecht)
  - Bestuurslid van Vereniging Landelijk Contact Gemeentelijk Welzijnsbeleid (LCGW) voor district Noord-Nederland
  - Bestuurslid (vice-voorzitter) van Stichting STIP "De Fryske Wâlden"  (stichting is in afbouw)
  - Bestuurslid (secretaris) van de Stichting IJswegencentrale Tytsjerksteradiel

  Bron gemeente Tietjerksteradeel 10 februari 2009

   

  Dhr. mr. S.K. Dijkstra raadsgriffier gemeente Tietjerksteradeel

  NEVENFUNCTIES
  Lid Commissie voor bezwaarschriften en klachten gemeente Harlingen

  Lid / vice-voorzitter Raad van Toezicht Woningcorporatie Dongeradeel Dokkum

  Organisator en presentator politieke cafés en debatten in Dongeradeel

  Bron gemeente Tietjerksteradeel 12 november 2008

  wethouder Bart R. Bakker
  Lid Algemeen Bestuur Welstandszorg "Hûs en Hiem"
  Vertegenwoordiger in de Algemene leden- vergadering van de Frauderisico-Onderlinge Gemeenten
  Niet betaald
  wethouder Doeke A. Fokkema
  NEVENFUNCTIES
  Lid Algemien Bestjoer Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Fryslân
  Lid Gemeenschappelijk Afstemmingsorgaan Onderwijsbegeleiding Friesland
  Vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Caparis N.V.
  Lid Platform jeugdzaken Tytsjerksteradiel
  Lid Overlegplatform Onderwijs Tytsjerksteradiel
  Lid Platform wonen,welzijn, zorg en dienstverlening Tytsjerksteradiel
  wethouder Maaike Prins-Meindertsma
  NEVENFUNCTIES
  Lid Algemeen Bestuur Recreatieschap "De "Marrekrite
  Lid Bestuurlijk Overleg Stadsregio Leeuwarden
  Lid Overleg Verkeer en Vervoer Fryslân
  Lid Commissie Groene Kustweg
  Lid Platform "De Alde Feanen"
  Lid Platform Plattelânsprojekten Mid-Fryslân
  Lid Recreatieplatform Tytsjerksteradiel
  wethouder Houkje Rijpstra
  NEVENFUNCTIES
  Lid Algemeen Bestuur Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Friesland
  Lid Bestuur Servicebureau "De Friese Wouden"
  Lid Algemeen bestuur Sociale Werkvoorziening Fryslân
  Vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Afvalsturing Friesland
  Lid Commissie overleg en voorlichting milieuhygiëne Vliegbasis Leeuwarden


  NJONKENFUNKSJES WETHALDERS (OARS AS OP GRUN FAN IT WETHALDERSAMT)
  wethouder Bart R. Bakker
  NEVENFUNCTIES
  Vice-voorzitter Stichting It Partoer (provinciale steunorganisatie welzijn), Leeuwarden
  Niet betaald
  wethouder Doeke A. Fokkema
  NEVENFUNCTIES
  Lid A.B. CDA Fryslân
  Teambegelieder kuorbalteam
  Foarsitter sjury lokaal kompliment frijwilligers Tytsjerksteradiel
  wethouder Maaike Prins-Meindertsma
  NEVENFUNCTIES
  Actuarius classis Bûtenpost PKN
  Plakferfangend. lid kommisje beswierskiften gemeente Ameland
  wethouder Houkje Rijpstra
  NEVENFUNCTIES
  Lid Provinsjale Advyskommisje Fryske Literatuer
  Betelle (presinsjejild; reiskosten)
  Lid p.r.-kommisje Folkshegeskoalle Skylgeralân, Skylge

  dhr. E. (Eelke) Hoekstra   (Fractievoorzitter)
  Raadslid gemeente Tietjerksteradeel 1174">
  CDA
  Fractievoorzitter
  nevenfuncties
  Directeur basisschool De Wrâldpoarte te Garyp

  Ambassadeur Nederlandse Schoolleiders Academie (NSA) te Utrecht (onkostenvergoeding)

  Bovenschoolse ICT-er PCBO Tytsjerksteradiel (onderdeel functie bij PCBO T’diel)

  Lid werkgroep ICT Tytsjerksteradiel (onderdeel functie PCBO T’diel)

  Secretaris Stifting Easterbarren te Eastermar

  mevr. A. (Anneke) Tuinier-Koster   (Fractiesecretaris)
  Raadslid gemeente Tietjerksteradeel 1174">
  CDA
  Fractiesecretaris
  nevenfuncties
  Secretaris Bestuur van de Vereniging voor Prot. Chr. Basisonderwijs in de Gemeente Tytsjerksteradiel

  Bestuurslid AB Caparis (vertegenwoordiger Gemeente Tytsjerksteradiel)

  Lid klachtencommissie Zorgkwadrant Fryslân Oost

  dhr. W. (Wietze) Haanstra
  Raadslid gemeente Tietjerksteradeel 1174">
  CDA
  Raadslid
  nevenfuncties
  Account-manager Structura Friesland

  Smit Reïntegratie, adviseur

  WH Consultancy, eigen onderneming

  Voorzitter begrafenisvereniging De Eendracht, Garyp

  Lid adviesraad Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland

  Lid redactie commissie Tsjerkeweagen

  dhr. A. (Arend) Hoekstra
  Raadslid gemeente Tietjerksteradeel
  CDA
  Raadslid
  nevenfuncties
  Assistent accountant bij Galama Deelstra Jansen acc.kantoor te Grou

  Vennoot in varkens- en melkveebedrijf te Burgum

  Voorzitter afdeling volleybal van sportvereniging DFS te Burgum

  dhr. G. (Gooitzen) van der Schaaf
  Raadslid gemeente Tietjerksteradeel
  CDA
  Raadslid
  nevenfuncties
  Credion Friesland

  Lid van de Lionsclub “De Walden”

  Lid van de Commerciële Club “De Walden”

  dhr. E. (Eize) Speerstra
  Raadslid gemeente Tietjerksteradeel 1174">
  CDA
  Raadslid
  nevenfuncties
  Vereningingsconsul Voetbalvereniging Hardegarijp

  Vrijwilliger voetbalvereniging Hurdegaryp

  Voorzitter fusiecommissie PKN kerk i.w. te Hurdegaryp

  mevr. J.A. (Jeltje) Zuidema-Elzinga
  Raadslid gemeente Tietjerksteradeel 1174">
  CDA
  Raadslid
  nevenfuncties
  Directiesecretaresse bij Rabobank Bergum-Oostermeer e.o.

  dhr. P.J.A. (Peter) van de Hoef   (Fractievoorzitter)
  Raadslid gemeente Tietjerksteradeel
  PvdA
  Fractievoorzitter
  nevenfuncties
  medewerker productontwikkeling bij Staatsbosbeheer regio Noord te Groningen

  dhr. A. (Albert) Ruiter   (Fractiesecretaris)


  De heer Ruiter is tijdelijk de fractiesecretaris van de PvdA.


  Raadslid gemeente Tietjerksteradeel
  PvdA
  Fractiesecretaris
  nevenfuncties
  (EU) Programme Controller/Coördinator Interreg IVA - Provincie Fryslan

  Lid parkoerscommissie (controle wedstrijden) Survival Bond Nederland - SBN

  Initiatiefnemer/bestuurslid oprichten middenlange afstand groep Fryslan

  PR Bikkel Survival Run Leeuwarden - AV Lionitas

  Overige vrijwilligers activiteiten op gebied van Survival en Atletiek (Sportstadloop etc.)

  mevr. L. (Didi) Boskma-Van der Meer
  Raadslid gemeente Tietjerksteradeel
  PvdA
  Raadslid
  nevenfuncties
  Bestuurslid Stichting Sirène

  Mede-organisator Rescueday Burgum

  mevr. E.M. (Ellen) Bruins Slot-Janmaat
  Raadslid gemeente Tietjerksteradeel
  PvdA
  Raadslid
  nevenfuncties
  zitting in het schoolbestuur van de Ichtusschool te Gytsjerk

  dhr. R.H. (Rinze) Eizema
  Raadslid gemeente Tietjerksteradeel
  PvdA
  Raadslid
  nevenfuncties
  Hoofdoperator bij SONAC

  Scheidsrechter (club) voor KNVB

  mevr. T. (Tineke) Laverman


  Mevrouw Laverman heeft t/m 21 november 2007 tijdelijk het raadswerk van mevrouw J.G. van der Zee overgenomen. Op 22 november 2007 is Laverman definitief benoemd tot raadslid voor de PvdA in de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel.
  Raadslid gemeente Tietjerksteradeel
  PvdA
  Raadslid
  nevenfuncties
  Medewerker gemeente Leeuwarden, dienst Stadsontwikkeling, sector Wijkzaken.

  dhr. S.I. (Sipke) van der Meulen
  Raadslid gemeente Tietjerksteradeel
  PvdA
  Raadslid
  nevenfuncties
  Senior beleidsmedewerker Provincie Fryslân,

  Lid Beroepenveldcommissie Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Sector Techniek (binnen functie bij provincie Fryslân)

  Lid Begeleidingscommissie "Regio" van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (binnen functie bij provincie Fryslân)

  Lid Stuurgroep "Handboek Verkeersveiligheid" bij CROW (binnen functie bij provincie Fryslân)

  Penningmeester Huisinga Frietema Stichting

  Voorzitter Klachtencommissie Openbaar Primair Onderwijs Smallingerland (onkostenvergoeding)

  Voorzitter Klaas Tiglerleen

  Bestuurslid Mr. Frankeskoalle

  Bestuurslid Samenwerkingsverband Weer Samen Naar School

  dhr. S. (Sikko) de Jong   (Fractievoorzitter)
  Raadslid gemeente Tietjerksteradeel
  FNP
  Fractievoorzitter
  nevenfuncties
  foarsitter stifting Frysktalige Berneopfang (net betelle)

  foarsitter fisitaasjekommisje Frysktalige Berneopfang (net betelle)

  skriuwer fan it bestjoer fan it Verzetsmuseum Friesland (net betelle)

  lid fan de yntegrale begeliedingsgroep Undersyk Boppeslach (net betelle)

  lid fan de Provinsjale Koördinaasje Advysgroep Foarskoalsk ûnderwiis (net betelle)

  freelance meiwurker fan bureau Meesterschap yn Assen (betelle)

  dhr. W.K. (Wijbe) Postma   (Fractiesecretaris)
  gemeente Tietjerksteradeel 1202">
  FNP
  Fractiesecretaris
  nevenfuncties
  Skoalmaster by de OBO-T-diel (betelle)

  Foarsitterje by de Kommisje Fûnswerving Burgerkamp, Eastermar (net betelle)

  Foarsitter St. Eastermarder Skûtsje (net betelle)

  dhr. H. (Henk) Schoorstra
  Raadslid gemeente Tietjerksteradeel 1202">
  FNP
  Raadslid
  nevenfuncties
  Districtmanager Tarkett Sommer (betelle)

  Voorzitter sup. Harkemaseboys te Harkema

  mevr. T. (Trienke) Wijbenga   (Fractievoorzitter)
  Raadslid gemeente Tietjerksteradeel 1244">
  VVD
  Fractievoorzitter
  nevenfuncties
  TNT Post, medewerker Labour Cost Accounting (FSSC)

  mevr. L. (Lolkje) Efdé-Kleefstra   (Fractiesecretaris)
  gemeente Tietjerksteradeel 1244">
  VVD
  Fractiesecretaris
  nevenfuncties
  Lid provinciaal bestuur Liberaal Vrouwennetwerk.

  Bestuurslid Vereniging van Gepensioneerden uit de zuivelindustrie, de agrarische sector en aanverwante organisaties in Noord-, Midden- en Oost-Nederland (VG Zuivel NMO).

  Contactpersoon van de afdeling Tytsjerksteradiel van de Federatie Particulier Grondbezit/Friesch grondbezit.

  Plaatsvervangend bestuurslid Kamercentrale Friesland (via lib. Vrouwennetwerk).

  dhr. J.L. (Louis) Bakker   (Fractievoorzitter)
  Raadslid gemeente Tietjerksteradeel 1241">
  GrienLinks
  Fractievoorzitter
  nevenfuncties
  Werkzaam bij de Protestantse Kerk Nederland als gemeenteadviseur Kerk in Aktie-interactief

  Lid van landelijke ondernemingsraad van de Protestantse Kerk Nederland PKN

  Leider jeugdvoetbalelftal vv Rijperkerk

  dhr. D. (Dirk) van der Wal   (Fractiesecretaris)
  Raadslid gemeente Tietjerksteradeel 1241">
  GrienLinks
  Fractiesecretaris
  nevenfuncties
  Advocaat bij Machiels advocaten te Drachten/Buitenpost

  dhr. J.A. (Jos) Marcus   (Fractievoorz./secretaris)
  Raadslid gemeente Tietjerksteradeel 1243">
  ChristenUnie
  Fractievoorz./secretaris
  nevenfuncties
  Ambtenaar Regiopolitie IJsselland

  Lid RGO /ACP Zwolle (bondsbestuurder)

  Pastoraal medewerker ACP/CNV( onbetaald)

  Freelance schadeonderzoeker

  dhr. H. (Hessel) Bouma   (Fractievoorz./secretaris)
  Raadslid gemeente Tietjerksteradeel 1242">
  GBT
  Fractievoorz./secretaris
  nevenfuncties
  Directeur/eigenaar Administratiekantoor Bouma

  Directeur/eigenaar Assurantiekantoor Bouma

  Directeur/eigenaar Belastingadviesbureau Bouma

  Directeur/eigenaar Noord Net Regiopost

  Directeur/eigenaar Bedrijvencentrum Noord Nederland

  Directeur/eigenaar Mail Delivery Holland

  Voorzitter Commerciële Club De Wâlden

  Voorzitter Stichting Ondersteuning Stadsposten

  dhr. G.J. (Gerrit Jan) Polderman
  nevenfuncties
  Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Regionale Brandweer / Centrale Post Ambulancevervoer

  Lid Bestuurscommissie Veiligheid, Rampenbestrijding en Gezondheid

  Regent familiestichting Van Keimpema (betaald, presentiegeld wordt teruggestort in gemeentekas)

  Plv. korpsbeheerder Politie Fryslân

  Lid Raad van Commissarissen Afvalsturing Friesland (betaald, wordt teruggestort in gemeentekas)

  Voorzitter Bestuurlijk Overleg Stadsregio Leeuwarden

  Lid College van Arbeidszaken, VNG
  Lid Comité van aanbeveling Pater Doesburgfonds

  Lid Erecomité Hynstedagen Tytsjerksteradiel

  Lid Comité van aanbeveling kerk Wyns

  Lid Comité van aanbeveling St.Winninghe (Openluchtspel Wyns)
  Beschermheer St.De Fryske Dream (steunt ontwikkelingswerk Afrika)

  Lid Commissie van Georganiseerd Overleg (GO)

  Lid Werkgroep Halt Friesland

  lid Comité van aanbeveling Stichting Klaas Koopmans

  Voorzitter St. Samenwerkende Bouwbedrijven Friesland (betaald, presentiegeld)

  Voorzitter St.Bouwcultuurfonds Frl/Adviescommissie Cultuurfonds voor de monumenten Fryslân

  Voorzitter vriendenstichting Hospitia Leek-Burgum

  Vice-voorzitter St. RIONED, Ede(voorlichting en belangenbehartiging buitenriolering) (niet betaald (reiskosten)

  dhr. S.K. (Sytze) Dijkstra


  griffier
  nevenfuncties
  Lid Commissie voor bezwaarschriften en klachten gemeente Harlingen

  Lid / vice-voorzitter Raad van Toezicht Woningcorporatie Dongeradeel Dokkum

  Organisator en presentator politieke cafés en debatten in Dongeradeel

  Gemeentesecretaris

  - Voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Chronisch Zieken- en Gehandicaptenraad Nederland (CG-raad Utrecht)
  - Bestuurslid (treasurer) van de International Federation for Spina Bifida and Hydrocephalus (IFSBH Brussel)
  - Voorzitter van de commissie Voorzieningen en lid van de werkgroep ethiek van de BOSK, vereniging van mensen met een motorische handicap en hun ouders (Utrecht)
  - Bestuurslid van Vereniging Landelijk Contact Gemeentelijk Welzijnsbeleid (LCGW) voor district Noord-Nederland
  - Bestuurslid (vice-voorzitter) van Stichting STIP "De Fryske Wâlden" (stichting is in afbouw)
  - Bestuurslid (secretaris) van de Stichting IJswegencentrale Tytsjerksteradiel

  Mw. M. Merkelbach (CDA) wethouder gemeente Texel GOG 14-09-2010
  Lid Dagelijks bestuur GGD Hollands Noorden
  Lid Algemeen bestuur GGD Hollands Noorden
  Lid Eilander College
  Adviescommissie Kunst en Cultuur
  Bestuurlijk overleg Stichting Wonen
  Periodiek Jongeren Overleg
  Bestuurlijk overleg Jeugdbeleid
  Platform Jeugd, Onderwijs en Zorg (JOZ)
  Eilanderraad
  Werkgroep Minder Regels
  Lid Stuurgroep Texel Vitaal

  Dhr. P. Bakker (GroenLinks)wethouder gemeente Texel GOG 14-09-2010
  Advisering lid werkgroep Stichting Duurzaam Texel
  Innovatieplatform Bestuurlijk Kenniskring Klimaatverandering
  Lid stuurgroep De Gouden Driehoek
  Medewerker Beleid Duurzame energie Provincie Noord-Holland

  Dhr. K.N. Kikkert (Texels Belang wethouder gemeente Texel GOG 14-09-2010
  Lid plaatselijke groep Leader
  Lid ILG gebiedscommissie ROVEZ
  Stuurgroep gemeentehuis
  StuurgroepVolmolen
  Taskforce Ruimte
  Stuurgroep Ruimte voor Ontwikkeling
  Lid raad van commissarissen Luchtvaartterrein Texel
  Lid Begeleidingscommissie structuuronderzoek Texel
  Overleg TVO bouw + architecten + makelaars
  Overleg strandexploitanten
  Overleg VVV-directie
  Overleg visserijgemeenten Den Oever – Den Helder – Texel
  Overleg SBB
  Vestigingsleider Agrifirm
  Directeur CAB
  Directeur/eigenaar Kikkert Texel Beheer BV
  Commissiemedewerker PR landbouw
  Voorzitter Basketbalvereniging De Marels
  Dhr. H.J. Klok  (Texels Belang) raadslid gemeente Texel GOG14-09-2010
  Ezelvereniging Texel

  Mw. R. Bakker (Texels Belang)Raadslid gemeente Texel GOG14-09-2010

  Dhr. J.J. de Wolf (VVD) Raadslid gemeente Texel GOG14-09-2010
  Personeelsfunctionaris Krim Texel
  Voorzitter damclub Oosterend/Texel
  Bestuurslid Postzegelvereniging ‘de Postzegelbeurs’

  Dhr. E. Hercules (PvdA)Raadslid gemeente Texel GOG 14-09-2010

  Dhr. F. Kingma (VVD)Raadslid gemeente Texel GOG 14-09-2010
  MZR Daalderschool, voorzitter
  De heer E. (Eric) Hercules raadslid gemeente Texel GOG 14-09-2010
  Stichting Waantij, voorzitter
  Stichting Software Consulent, voorzitter
  Directeur/eigenaar communicatiebureau ‘complot’

  Mw. M.A.A. Eelman-van der Vegt (CDA)Raadslid gemeente Texel GOG 14-09-2010
  Tesselhuus, bestuurslid
  D.G.A. van Albatros International b.v. 

  Dhr. M. Eelman (CDA)Raadslid gemeente Texel GOG 14-09-2010
  Vrijwillige Brandweer Texel
  Brandweer Haarlemmermeer
  Ondernemer (‘InterSafe’)

  Mw. H.G.M. Festen (GroenLinks)Raadslid gemeente Texel GOG 14-09-2010
  Geen openbare betrekkingen

  Dhr. R. Heijman (GroenLinks)Raadslid gemeente Texel GOG 14-09-2010
  Stichting behoud loodsvaartuig Texelstroom bestuurslid

  Dhr. F.R. Visman (D66)Raadslid gemeente Texel GOG 14-09-2010
  Kerkenraad Doopsgezinde gemeente, voorzitter
  Stichting Oosterend Present, penningmeester
  Stichting tot beheer van de Doopsgezinde Kerk te Oosterend, penningmeester
  Stichting Kerken en minima, bestuurslid

  Dhr. G.J.J. Weijers (Lijst Weijers)Raadslid gemeente Texel GOG 14-09-2010
  Geen openbare betrekkingen

   

   

   

  Tot uw dienst. J. Hop Ermelo publiceert alle troonredes 1900-2019 voor u op internet!

  Maar heeft u inmiddels ook heel goed begrepen?
  50 Hop moet bloeden schrijft een "CHRISTELIJKE" jeugdzorgadvocaat in de landelijke strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd

  Referentie 1: Bron Memo Openbaar Ministerie Team Gevoelige Zaken over Hop 4 juni 2012 Daphne van der Kolk aan Ron Tenge Citaat: De heer Hop is een kinderbeschermingdeskundige die veel families en ouders bijstaat wanneer zij te maken krijgen met de Raad voor de Kinderbescherming en andere jeugdzorg instanties. Hij is van huis uit geen jurist of hulpverlener maar heeft in de loop der tijd veel ervaring opgedaan met dergelijke zaken. Daarbij laat hij zich zeer kritisch uit over deze instanties. Tevens is hij oprichter van de (gemeentelijke) politieke partij Groep Hop. Zie ter info de site www.burojeugdzorg.nl, geen website van BJZ, maar een domeinnaam geclaimd en ingevuld door de heer Hop.

  Referentie 2: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk Coördinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

  Een FRONTALE OPSPORINGSACTIE op Hop, OPHALEN, DOEN BEKENNEN EN VERVOLGEN!
  Ik beken geen letter! Hebben jullie dat allemaal heel goed begrepen!

  581 Troonrede 2019
  579 Troonrede 2018
  562 Troonrede 2017
  560 Troonrede 2016
  514 Troonrede 2015
  247 Troonrede 2014
  567 Troonrede 2013
  254 Troonrede 2012
  477 Troonrede 2011
  660 Troonrede 2010
  616 Troonrede 2009
  662 Troonrede 2008
  Troonrede 2007
  Troonrede 2006
  Troonrede 2005
  Troonrede 2004
  Troonrede 2003
  Troonrede 2002
  Troonrede 2001
  Troonrede 2000
  Troonrede 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991,1990
  Troonrede 1989, 1988, 1987, 1986, 1985, 1984, 1983, 1982, 1981, 1980
  Troonrede 1979, 1978, 1977, 1976, 1975, 1974, 1973, 1972, 1971, 1970
  Troonrede 1969, 1968, 1967, 1966, 1965, 1964, 1963, 1962, 1961, 1960
  Troonrede 1959, 1958, 1957, 1956, 1955, 1954, 1953, 1952, 1951, 1950
  Troonrede 1949, 1948, 1947 1946, 1945, geschiedenis omroepbijdrage
  Troonrede 1939, 1938, 1937, 1936, 1935, 1934, 1933, 1932, 1931, 1930
  Troonrede 1929, 1928, 1927, 1926, 1925, 1924, 1923, 1922, 1921, 1920
  Troonrede 1919, 1918, 1917, 1916, 1915, 1914, 1913, 1912, 1911, 1910
  Troonrede 1909, 1908, 1907, 1906, 1905, 1904, 1903, 1902, 1901, 1900

   

   


  www.bureaujeugdzorg.nl
  www.burojeugdzorg.nl
  Referenties
  Disclaimer
  Contact
  Copyright © 1997-2019 J. Hop. Alle rechten voorbehouden.