Slavernij in Nederland en het ondermijnen van de democratie door de overheid zelf ©

Gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking en de respectloze bejegening van overheidsdienaren jegens de gewone burgers.
Netwerk Ermelo

 

 

De jeugdzorgindustrie Vereniging directeuren gezinsvoogdij-instellingen (VEDIVO) openden een helpdesk voor jeugdzorg medewerkers om Hop aan te pakken met door de jeugdzorg gefabriceerd bewijs te weten Amerikaanse websites die niet van Hop zijn als praktijkvoorbeeld van de blunderende jeugdzorg in Nederland

De Vereniging directeuren van gezinsvoogdij-instellingen Vedivo laat de volgende informatie uit laat gaan naar de GVI's. Bron: Mevrouw Arriane Herreveld, juridische helpdesk Vedivo:

"Zowel de Raad als GVI's in den lande zijn bekend met de heer Hop, als bijstandsverlener. In gerechtelijke procedures is met succes de heer Hop geweigerd als bijstandverlener. Er zijn ernstige bezwaren op grond van het feit, dat hij op internet zijn rancune tegen kinder- en jeugdbescherming openlijk betuigt. Hij roept mensen op om te klagen en biedt zich aan als bijstandsverlener. Vanuit zijn persoonlijke rancune belet hij een zorgvuldige uitvoering van de gedwongen hulpverlening in het kader van een kinderbeschermingsmaatregel. De bedoeling van de wet om te klagen is te komen tot probleemoplossing. Bijstand verlenen vanuit persoonlijke rancune draagt niet bij tot een probleemoplossing. Rechtstreekse communicatie bevordert voortgang van het hulpverleningstraject."

 

 

Jeugdzorg prutser Arriane Herreveld, zou jij je excuses niet eens gaan aanbieden voor het door jou en door de jeugdzorg gefabriceerd bewijs dat over mij is verspreid

He falende jeugdzorg prutser Arriane Herreveld, het contactjournaal gezinsvoogd is openbaar! Heb jij dat heel goed begrepen, falende en weerzinwekkende jeugdzorg prutser die mij probeerde aan te pakken met verzonnen verhalen en gefabriceerd bewijs om openbaar maken van de contactjournalen gezinsvoogd te voorkomen als praktijkvoorbeeld van totaal verrotte jeugdzorg mentaliteit.

Ik wil van jou een complete namenlijst en een complete lijst van organisaties aan wie jij, als praktijkvoorbeeld van de bekende jeugdzorg prutser, verzonnen verhalen en gefabriceerd bewijs over mij (Hop) heeft verspreid.

Ik wil van jou een complete namenlijst van alle kinderrechters waar de jeugdzorg uitmaakt wie ouders als deskundige en daardoor lastige tegenstander (Hop) tegen de jeugdzorg bijstaat.

Advies van Hop aan ouders die onverhoopt met jeugdzorg te maken krijgen: "Werk systematisch en procedureel. Ga achter iedere jeugdzorgmedewerker aan die verzonnen verhalen en gefabriceerd bewijs over u heeft verspreid. Pak ze aan dat soort jeugdzorg prutsers!

 

 

Voorbeeld van een persbericht dat door de jeugdzorg over Hop werd verspreid: "Hun Hoofddoel is het openbaar maken van contactjournaals / werkaantekeningen

Stichting Jeugd en Gezin Flevoland gebouw 'de Pomp'
Bezoekadres Almere
De Stelling 13-01 Westeinde 36
8232 EJ LELYSTAD Almere-Buiten
Tel: 0320- 223308
Fax :0320-249174

Aan platform SCJF
t.a.v. mevrouw T.P. Barendse-Cornelissen
p/a Koninginneweg 90
2012 GR HAARLEM

datum Lelystad, 14 september

uw kenmerk

ons kenmerk 0403-2000/pht/mhs

betreft bijgaand persbericht

Via internetsites, persberichten en acties als het uitdelen van flyers probeert een aantal (ex) cliŽnten van de kinderbescherming, waaronder ook cliŽnten van onze Stichting, onder aanvoering van de heer J. Hop uit Ermelo, onze Stichting in diskrediet te brengen, waarbij zij het nogal op de man spelen.

Hun Hoofddoel is het openbaar maken van contactjournaals / werkaantekeningen.

Ons beleid is om er niet te veel aandacht aan te besteden. De door hen gekozen actievormen kunnen echter ook in uw organisatie tot vragen leiden. Voor de beantwoording van deze vragen hebben wij bijgaand persbericht opgesteld.

Als directie en bestuur van de Stichting Jeugd en Gezin Flevoland hopen wij u hiermee voldoende te hebben geÔnformeerd

Bijlage: persbericht

 

 

Kenmerk van een betere kinderrechter is dat bij hem/haar NIET de jeugdzorg uitmaakt wie (Hop) als deskundige en daardoor lastige tegenstander ouders tegen de jeugdzorg bijstaat

Bron: Rekestnummer 107133/JERK 99-972

Citaat uit 107133/JERK 99-972:

De heer Smit
Bureau Jeugdzorg accepteert de heer Hop niet als gemachtigde. We willen  niet in aanwezigheid van de heer Hop gehoord worden. We hebben dit ook aan een brief aan hem laten weten. Bureau Jeugdzorg retourneert alle post die we van de heer Hop ontvangen

Mw. X
Ik vind het plezierig als de heer Hop aanwezig is.

Dhr. Hop
Ik ben gespecialiseerd in klachtprocedures tegen de gezinsvoogdij-instelling. Bureau Jeugdzorg heeft moeder een dreigbrief gestuurd, vanwege de klacht die moeder heeft ingediend. We hebben daarop een klacht ingediend bij de klachtencommissie. De klacht van moeder is gegrond verklaard. De dreigbrief is echter nog niet ingetrokken.
-de heer Hop verlaat (tijdelijk) de zittingzaal -

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- Mw. X geeft Bureau Jeugdzorg een kopie van de pleitnotities van de heer Hop.
De medewerkers van Bureau Jeugdzorg verlaten de zittingzaal;
De heer Hop komt weer binnen-

Dhr Hop.
Moeder heeft zich niet gesteund gevoeld door Bureau Jeugdzorg. De Interne Klachtencommissie van Bureau Jeugdzorg heeft de klachten van moeder gegrond verklaard, maar heeft er verder nog niets mee gedaan. Er is erkend dat Bureau Jeugdzorg niet op de hoogte was van de situatie van moeder. Moeder heeft van Bureau Jeugdzorg een dreigbrief ontvangen naar aanleiding van haar klacht. De klacht van moeder over die brief is gegrond verklaard. Er bestaat in Utrecht nog geen provinciale klachtencommissie; deze gaat pas per 1 januari 2000 werken. Moeder kan dus niet meer verder met haar klachten.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

De dreigbrief door Bureau Jeugdzorg moet worden ingetrokken. Ook bij andere ouders is gedreigd door Bureau Jeugdzorg. Bureau Jeugdzorg probeert zo lastige tegenstanders kwijt te raken. Moeder wil wel een goed contact en een goede samenwerking met Bureau Jeugdzorg.

De kinderrechter
Ik zal op X een beslissing op beide verzoeken nemen.

 

 

 

 

Wie zitten er in Vedivo en zijn dus betrokken bij het BESLUIT hetze tegen Hop in een Vedivo achterkamertje zonder hoor en wederhoor