CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

RECHTBANKTERRORISTEN GESIGNALEERD!
De rechtspraak in Nederland functioneert niet! De rechtspraak in Nederland is niet onafhankelijk! De rechtspraak in Nederland is ingesteld om burgers te TERRORISEREN, uit te zuigen en uit te buiten in zaakjes van burgers tegen de overheid!
Praktijkvoorbeeld.
Een bejaarde Nederlander woont legaal voor 1996 in zijn recreatiewoning in Ermelo daarover bestaat bij niemand discussie. Dat is het enigste wat deze nu 72-jarige Nederlander heeft gedaan. Iedereen die voor 1996 in Ermelo in recreatiewoningen woonde mocht er blijven wonen BEHALVE DEZE NEDERLANDER daarover bestaat ook bij niemand discussie! Vervolgens krijgt deze 72-jarige meneer te maken te maken met een walgelijke bende CDA TERRORISTEN uit de gemeente Ermelo te maken en met een voor de gewone burger onbegrijpelijke CHRISTELIJKE (INCASSOTERREUR) simpelweg omdat het CHRISTELIJKE CDA in de gemeente Ermelo op de meest walgelijke wijze Nederlanders discrimineert tov van buitenlanders en buitenlanders in Ermelo wel in recreatiewoningen mogen wonen. Een Nederlander die al voor 1996 in zijn recreatiewoning woonde opgejaagd en geterroriseerd moeten worden als uitwas van de CHRISTELIJKE VERROTTE CDA mentaliteit in gemeente Ermelo. En zondags zitten die farizeeŽrs met hun schijnheilige smoelen vooraan in de kerk, door de week vullen ze de Veluwse recreatiewoningen met buitenlandse werknemers voor de christelijke werkgevers en terroriseren ze Nederlanders zodat de christelijke werkgevers op de Veluwe hun zakken kunnen vullen met steeds goedkopere buitenlandse arbeidsmigranten......

De Raad van Toezicht Gerechtsdeurwaarders is een ook weer zo'n organisatie waar de griffier van de rechtbank Amsterdam met een bijbaantje secretaris Raad van Toezicht deurwaarders de dienst uitmaakt. In de praktijk betekent dit dat klachten van burgers anderhalf jaar onbehandeld blijven liggen omdat de rechtspraak samen met de deurwaarders burgers blijven terroriseren en elkaar helpen om hun zakken te vullen met het geld van burgers die genaaid worden door rechtbanken zo partijdig als de pest voor het personeel van overheden. Ik kots inmiddels van de stroom rechtbankterroristen weerzinwekkend vpartijdig voor personeel van de overheid steeds weer opnieuw partijdige rechters, griffiers en zelfs baliepersoneel. Bij de rechtspraak is een grote schoonmaak nodig onder personeel opgeleid met CDA-tunnelvisie waarbij ook alle bijbanen van rechters en het personeel van rechtbanken moet worden uitgeroeid. Dit soort CDA praktijken bijbanen van rechters ook uitgeroeid moet worden om een einde te maken aan de weerzinwekkend lange doorlooptijden bij rechtbanken in van zaakjes van burgers tegen overheden waardoor altijd de burger genaaid wordt of nog erger VERMOORD wordt want de RECHTBANKTERREUR tegen burgers moet kost wat kost aangepakt worden. Ik verwacht dan ook steeds minder zaken bij rechtbanken wanneer het personeel van overheden er niet meer klakkeloos vanuit kan gaan dat rechtbanken vrijwel steeds in hun voordeel gaat beslissen.

Ook deurwaarders worden ook steeds agressiever, een zo'n klootzak (zie klacht Hop tegen deurwaarder) dacht dat ik bang voor hem was maar ik ging geen centimeter aan de kant. Steeds agressiever sloeg hij mijn mobieltje uit mijn handen toen ik filmde wat dit soort terroristen aanricht bij bijvoorbeeld gepensioneerde burgers. De RECHTBANKTERREUR van de Raad van Toezicht Gerechtsdeurwaarders tegen burgers wordt op onnavolgbare wijze zichtbaar door dit soort zeer ernstige klachten van burgers tegen deurwaarders niet te behandelen.

Laat ik het hier wat anders en harder schrijven. De griffier van de rechtbank Amsterdam met zijn bijbaantje secretaris Raad van Toezicht Gerechtsdeurwaarders is gewoon een RECHTBANKTERRORIST © die de rechtspraak uitgetrapt moet worden om een begin te maken met een betere bescherming van burgers tegen agressieve deurwaarders. Welke RECHTBANKTERRORISTEN zijn er nog meer actief in Amsterdam bijvoorbeeld om het volledige AOW van een bejaarde burger te jatten tbv van de CDA TERRORISTEN in Ermelo en hoe zit het met die klachtafhandeling tegen de betrokken deurwaarders. Het jatten van het complete AOW van een bejaarde mevrouw is regelrechte DIEFSTAL het (net)werk van RECHTBANKTERRORISTEN in opdracht van de CDA terroristen in de gemeente Ermelo. Fijntjes. Wie adviseerde Hop tegen rechters te gaan procederen om openbaarheid van hun bijbaantjes en van welke partij was die persoon? Antwoord: lees gelinkt aan bovenstaande tekst ook de strijd van Hop om de bijbaantjes van rechters en u vindt het antwoord op een van die sites.

© Het woord RECHTBANKTERRORIST is voor het eerst gebruik door politicus J. Hop Ermelo op 27 juni 2015. Met mijn "innovatief taalgebruik" ga ik taalgebruik op oudere websites verbeteren.

Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

 

551 Wie is de GRIFFIER van de rechtbank Amsterdam, van rechtswege secretaris, Kamer van Toezicht Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam?


Rechtbanktraining tip 1 van Hop: "In iedere zaak controleert u de juridisch juiste naam, titel en initialen van de griffier in uw zaak. U verzoekt om een kopie van de benoeming van die griffier en controleert altijd of de griffier in uw zaak juridisch wel bestaat of dat u zoals vaak gebruikelijk is in de NL rechtspraak gewoon wordt bedonderd door een persoon die zegt dat hij/zij de griffier is maar dat helemaal niet is en/of in uw beschikking de naam van een griffier staat maar die persoon is helemaal geen griffier."

Rechtbanktraining tip 2 van Hop: Doe aangifte tegen de persoon die zich voordoet als griffier maar dat niet is en/of tegen de persoon die in uw beschikking als griffier staat vermeld terwijl die persoon helemaal geen griffier is.

Rechtbanktraining tip 3 van Hop: Staat de naam en initialen van de griffier in uw uitnodiging vermeld, indien neen, waarom niet?

Rechtbanktraining tip 4 van Hop: Wie is de GRIFFIER van de rechtbank Amsterdam en wie lukt het een kopie benoeming griffier rechtbank Amsterdam te krijgen?

Veel succes

 

 

De secretaris van de Raad van Toezicht Gerechtsdeurwaarders Amsterdam is een RECHTBANKTERRORIST met het bijbaantje GRIFFIER RECHTBANK AMSTERDAM

Het CDA is een voorstander van bijbaantjes in de rechtspraak het CDA is dus ook een voorstander van weerzinwekkend lange doorlooptijden bij rechtbanken zodat rechtbankpersoneel in Nederland hun zakken kunnen vullen met bijbantjes en burgers in de steek laten met weerzinwekkend lange doorlooptijden. De CDA burgemeester van Ermelo terroriseert bejaarde burgers in Ermelo met gigantische dwangsommen en kosten en die CDA burgemeester van Ermelo heeft goede contacten bij de rechtspraak want het CDA is voorstander van veel bijbaantjes in de rechtspraak. Door zo'n verrotte CDA mentaliteit en bijbaantjes in de rechtspraak blijven klachtzaken van burgers tegen deurwaarders onbehandeld liggen en gaat het terroriseren van burgers door deurwaarders met als opdrachtgever de CDA burgemeester van Ermelo gewoon ongestoord door

Datum heden.

De onderstaande zaken worden niet behandeld door de Raad van Toezicht Gerechtsdeurwaarders Amsterdam
03-12-2014 Verzoek Dhr. H. om naam GRIFFIER rechtbank Amsterdam met de nevenfunctie secretaris Kamer van toezicht Gerechtsdeurwaarders
21-04-2014 Dhr. H. tegen agressieve deurwaarder Groenenwegen en Partners

04-11-2014 Mw. W. tegen deurwaarder Groenwegen en Partners
03-11-2014 Mw. W. tegen deurwaarder Groenewegen en Partners
02-11-2014 Mw. W. tegen deurwaarder Groenewegen en Partners
01-11-2014 Mw. W. tegen deurwaarder Groenewegen en Partners
08-05-2014 Mw. W. tegen deurwaarder Groenewegen en Partners
05-05-2014 Mw. W. tegen deurwaarder Groenewegen en Partners
28-03-2014 Mw. W. tegen deurwaarder Groenewegen en Partners

28-11-2014 Dhr. E. tegen deurwaarder Groenwegen en Partners
04-11-2014 Dhr. E. tegen deurwaarder Groenwegen en Partners
04-11-2014 Dhr. E. tegen deurwaarder Groenwegen en Partners
14-04-2014 Dhr. E. tegen deurwaarder Groenwegen en Partners
21-04-2014 Dhr. E. tegen deurwaarder Groenwegen en Partners
28-03-2014 Dhr. E. tegen deurwaarder Groenwegen en Partners
27-03-2014 Dhr. E. tegen deurwaarder Groenwegen en Partners
26-03-2014 Dhr. E. tegen deurwaarder Groenwegen en Partners

 

top
De website www.groephop.nl © is het eigendom van politicus, schrijver, journalist Dhr. J. Hop.
Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: Hop Ermelo. Disclaimer 2015 en vrijwaring. Op alle websites van Groep Hop is een 2015 disclaimer van toepassing. Procedures inzake publicatie van nieuwsfeiten, vrijheid van drukpers, belemmering vrijheid van meningsuiting, belemmering politieke activiteiten, gerechtvaardigde verdediging van Hop tegen improductieve bureaucratie en/of de voor de overheid vrijwel altijd partijdige rechtspraak in zaakjes van burgers (tegen personeel van) overheden uitsluitend via de rechtbank Gelderland met gelijktijdig verzoek om t.b.v. openbaarheid van de rechtspraak ook beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting o.a. t.b.v. publicatie op bovengenoemde websites. Door mijn website te raadplegen accepteert u mijn vrijwaring. Hop streeft ernaar, op een integere wijze, dat alle informatie op de websites correct is. Hop verleent ten aanzien van die informatie echter geen enkele garantie, noch kan Hop worden geacht een dergelijke garantie stilzwijgend te hebben verleend. Hop zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, waaronder directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of betreden van deze website.