CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

Nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht Spectrum CMO Gelderland

Ir. D.H.A. van Hemmen
Burgemeester gemeente Nunspeet
- Lid archiefcommissie Streekarchivariaat
- Beschermheer Oranjevereniging Nunspeet
- Beschermheer Harmonie Nunspeet

- Lid stuurgroep Toekomst Waterketen Gelderland
- Lid College van Arbeidszaken van de VNG
- Lid CDA-royementscommissie

- Voorzitter Raad van Toezicht Stichting De Essenburgh
- Voorzitter Raad van Toezicht ROC-Flevoland

- Voorzitter Raad van Toezicht NAI (Nederlands Ambulance Instituut) - Voorzitter Raad van Toezicht Stichting TriAde

- Voorzitter stichtingsbestuur De Kubus, Centrum voor Kunst en Cultuur - Voorzitter Raad van Toezicht Careander te Harderwijk

- (onafhankelijk) voorzitter Regionaal Bestuurlijk Handhavingsoverleg van de Handhavingssamenwerking Noord-Veluwe.

- Voorzitter van de Maatschappij voor Handel en Nijverheid, departement Veluwe/Flevoland. - Lid/vice-voorzitter bestuur regio Noord-Veluwe

- Bestuurslid IZA

- Secretaris Burgemeesterskring Noord-Veluwe

- Voorzitter Raad van Toezicht Spectrum CMO Gelderland

 

Mevrouw T.C. Lamers

Voorzitter College van Bestuur Roc Rijn IJssel, Arnhem -Voorzitter Bestuur Stichting Vitesse Betrokken,
-Lid Raad van Commissarissen Dudok Wonen,
-Lid Raad van Toezicht Spectrum CMO Gelderland

 

de heer C. van Ewijk

directeur de Gelderse Roos Arnhem (3) en directeur Indigo Gelderland -Lid Raad van Toezicht Spectrum CMO Gelderland

 

de heer J. Marringa

Clusterdirecteur a.i. Openbaar Onderwijs Almeerse Scholen Groep -Voorzitter Stichting Fluvium, openbaar onderwijs Geldermalsen - Neerijnen -Voorzitter Stichting Culemborg en Ontwikkelingssamenwerking
-Secretaris Stichting Werk aan het Spoel, Culemborg

-Bestuurslid Studiefonds Centrum voor de Kunsten De Plantage, Tiel (Rivierenland) -Lid Raad van Toezicht Spectrum CMO Gelderland

 

mevrouw M. Gianotten

directeur Bestuur en Dienstverlening, Gemeente Nieuwegein -Lid Raad van Toezicht Spectrum CMO Gelderland

 

mevrouw P. Buis

Adviseur/coach K2-consult

-Lid Raad van Toezicht Slingeland Ziekenhuis Doetinchem Secretaris/vice-voorzitter Borstkanker Vereniging Nederland. -Lid Raad van Toezicht Spectrum CMO Gelderland

 

Mevrouw A.J. van Zon

directeur hulpverlening bij Lindenhout (3)

-voorzitter Landelijke vereniging Ambulante Spoedhulp Jeugdzorg -Lid Raad van Toezicht Spectrum CMO Gelderland

 

 

Wie zijn we?


Spectrum is een non-profit adviesbureau voor overheden en instellingen in de provincie Gelderland. Werken aan een goed maatschappelijk leefklimaat is onze taak.

Bij Spectrum staat de mens voorop
Een goed maatschappelijk leefklimaat in Gelderland, dat is in het belang van iedereen die in onze provincie woont. Overheden en maatschappelijke instellingen zijn daarom samen met talloze inwoners van Gelderland dagelijks actief om daaraan vorm te geven. Een uitdagende en inspirerende opdracht die vraagt om inlevingsvermogen en deskundigheid van alle betrokkenen.

Spectrum speelt een actieve rol bij de invulling van deze opdracht. Deskundig, betrokken en creatief. Drie karakteristieken voor onze werkwijze. Deskundig omdat wij de regio’s, gemeenten en vele lokale instellingen goed kennen, kunnen putten uit een brede vakkennis en kunnen bouwen op een uitgebreid netwerk. Betrokken, omdat wij handelen vanuit een visie: de mogelijkheden in plaats van de tekortkomingen van mensen en groepen vormen altijd het uitgangspunt. Creatief omdat wij samen met de klant de beste oplossing zoeken voor de vaak complexe maatschappelijke vraag.

CMO Gelderland
Onlangs hebben we de omslag gemaakt van een steunfunctie naar een Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling (CMO). Een CMO houdt zich bezig met ondersteuning van het uitvoerend werk, ondersteuning van beleidsontwikkeling en -implementatie en kennis verzamelen, analyseren en verspreiden. Ze weet wat er speelt, maakt thema’s bespreekbaar, geeft ondersteuning bij het formuleren en implementeren van beleid, zorgt ervoor dat de uitvoering aansluit op het beleid en dat uitvoerend werk kwalitatief goed werk levert.

Maatwerk
Klantgerichtheid staat bij Spectrum hoog in het vaandel, maatwerk leveren is essentieel. Op praktische wijze, in overleg met opdrachtgevers en in samenspraak met doelgroepen wordt een opdracht vastgelegd en uitgevoerd. Vanuit de teams leveren ruim dertig ervaren adviseurs en beleidsmedewerkers hun diensten, zodat directe contacten met de klant gewaarborgd zijn.
Spectrum is als kennisintensieve organisatie iso gecertificeerd.

Spectrum bedient het werkveld vanuit twee teams (Jeugd en Volwassenen & Ouderen) en wordt daarbij ondersteund door de activiteiten van het Spectrum Cursus- en Congresbureau (SCC) en het Informatiecentrum (IC).
Spectrum heeft ruim 70 mensen in dienst.

Spectrum maakt deel uit van het CMOnet (voorheen VSW)het netwerk van provinciale Centra voor Maatschappelijke Ontwikkeling. Bij CMOnet zijn dertien instellingen aangesloten met in totaal zo’n 500 adviseurs die deskundig zijn op een veelvoud van werkterreinen rond welzijn en zorg.

Informanten:

 

Informanten: