Slavernij in Nederland en het ondermijnen van de democratie door de overheid zelf ©

Gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking en de respectloze bejegening van overheidsdienaren jegens de gewone burgers.

Hop geeft u op onnavolgbare wijze inzicht in de jeugdzorg mentaliteit.
Hop moet bloeden (na strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd aan ouders van kinderen) schrijft vervolgens de CHRISTELIJKE jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school. Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen " Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat jeugdzorg op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.

 

 

Openbaar register nevenfuncties bestuurders gemeenten, leden bezwaarcommissie op internet

Beginletter U BSC, 147=A, 190=B, 207=C, 243=D, 248=E, 287=F, 295=G, 304=H, 313=I, 315=J, 396=K, 405=L, 493=M, 494=N, 495=O, 496=P en Q, 501=R, 503=S, 507=T, 553=U, 554=V, 570=W, 571=X, 589=Y, 675=Z, Griffier, Gemeentesecretaris.

Dhr. P.G.I. Wilbers (PvdA)Burgemeester gemeente Ubbergen
voorzitter van de provinciale streekcommissie Rivierengebied
lid raad van toezicht Stichting Jeugdtandverzorging te Oss/Nijmegen
vice-voorzitter van de economische commissie van de euregio Rijn-Waal
voorzitter stichting partnerschap Körmend -Kranenburg- Groesbeek-Ubbergen
Voorzitter volleybalvereniging Ikaros te Groesbeek
Bron 25-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Dhr.drs. H.A.G. Hellegers (PvdA) Burgemeester gemeente Uden
lid regionaal college en dagelijks bestuur Regiopolitie Brabant-Noord
lid algemeen bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord
voorzitter Vlagheide fonds
lid Nationaal Rampenfonds Den Haag
commissaris waterleidingmaatschappij Brabant Water N.V.
Bron 12-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Mw. drs. A.E.H. Baltus  (CDA) burgemeester gemeente Uitgeest

Uitgeest Burgemeester, mevrouw drs. A.E.H. Baltus
Lid van het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland
Lid van het Regionaal College (betreft politiezaken)
Lid raad van commissarissen Rabobank IJmond Noord
Lid Stuurgroep IJmond Veelzijdig
Bron 12-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Voorzitter Stuurgroep Dorpsvernieuwing: inbreidlocaties

A.W.M. Spruit ????burgemeester gemeente Uithoorn
lid van de raad van Commissarissen bij Vitens watermaatschappij
Vice-voorzitter Raad van Toezicht MEE IJsseloevers
Voorzitter jury clienten jaarprijs Flevoziekenhuis
Bron 19-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Mw. H.L. Groen (GroenLinks)burgemeester gemeente Uithoorn GOG19-05-2010
Lid Commissie Professionalisering van het Nederlands Genootschap van Burgemeester (NGB)
Voorzitter Stichting Burgemeester Kootfonds
Lid College van Arbeidszaken van de VNG
Lid raad van toezicht Stichting Slachtofferhulp Nederland
Lid Raad van Toezicht Ons Tweede Thuis
Lid DB en AB GR Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
Lid Regionaal College politie Amsterdam Amstelland
Lid Regiegroep Amstelland en Meerlanden
Voorzitter regionaal milieu handhavingsorgaan en regionale milieusamenwerking Amstelland en Meerlanden
Plv. lid AB GR Schadeschap Schiphol
GOG19-05-2010
Voorzitter klachtencommissie ongewenste omgangsvormen Regiopolitie Zaanstreek Waterland
Lid AB GR Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR)
Lid DB en AB Regionale Brandweer Amstelland en omstreken
Lid DB en AB GGD Amstelland en Meerlanden
Voorzitter werkgroep communicatie van de Cros
Gedelegeerd Commissaris van Signaallevering Uithoorn BV (SLU)

Dhr. J. Kroon (CDA) burgemeester gemeente Urk
Voorzitter Bestuurdersvereniging CDA Afdeling Flevoland
Lid Regionaal College Regiopolitie Flevoland
Lid Bestuur Veiligheidsregio Flevoland
Lid Algemeen bestuur Werkvoorzieningschap IJsselmeergroep
Bestuurslid Vereniging Zuiderzeegemeenten
Bestuurslid Provinciale Afdeling VNG-Flevoland
Bestuurslid Bestuurlijk Begeleidingsorgaan Samij(Samenwerking IJselmeergebied)
Geen nevenfuncties BESLUIT gegeven op 19 augustus 2010
Bron 15-10-2011 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm
ONDERZOEK NAAR GEHEIME BIJBAANTJES WETHOUDERS GEMEENTE URK
Dhr. B. Visser (ChristenUnie) wethouder gemeente Urk
Is dit dezelfde?
De heer B. Visser (ChristenUnie) raadslid gemeente Urk
Sales manager bij Gebr. de Boer Fresh Fish
Free lance consultant bij Visser Consultancy
Dhr. G. Post (Hart voor Urk)wethouder gemeente Urk
Dhr. G. Post (SGP)wethouder gemeente Urk
Is dit dezelfde?
De heer G. Post SGP raadslid gemeente Urk
Geen nevenfuncties

Dhr. mr. A. Wolfsen PvdA burgemeester gemeente Utrecht
korpsbeheerder Regiopolitie Utrecht
voorzitter van het Bestuur Regio Utrecht
voorzitter bestuur Veiligheidsregio Utrecht
voorzitter van het bestuur van Het Utrechts Archief
lid van het College van Regenten Slot Zuylen
auditeur van Rekening van de Fundatie vrijvrouwe van Renswoude te Utrecht
lid bestuur "De Winter-Heijnsiusstichting"
penningmeester van de Stichting tot Restauratie en Instandhouding van Stadskasteel Oudaen
superintendent van het Evert Zoudenbalchhuis
lid bestuur stichting Rietveldprijs
Voorzitter jury FGH Vastgoedprijs
Lid Raad van Toezicht Slachtofferhup Nederland
Voorzitter De Letselschaderaad
Voorzitter Stichting Erfgoed Nederland
voorzitter Politie Kennis Raad
Voorzitter Partnership Aanpak Seksueel Geweld
Lid Beheer adviesraad van het Centraal Justitieel IncassoBureau
Lid Politieonderwusraad
Voorzitter KEI Kenniscentrum Stedelijke Vernieuwing
Voorzitter Raad van Toezicht Jantje Beton
Voorzitter Raad van Toezicht Expertisecentrum Forensische Psychiatrie
Lid van Olympisch Plan 2028
Lid Raad van Advies College Bescherming Persoonsgegevens
Lid Raad van Ambassadeurs Muziekcentrum van de Omroep
Bron 03-08-2011 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm
OUD
1980-1982 Medewerker parket Arrondissementsrechtbank Zwolle
1992-1995 Griffier Arrondissementsrechtsbank Zwolle
1994-1998 Lid gemeenteraad Oldebroek
1995-1998 Hoofdafdeling juridische zaken en beleid directie rechtspleging MvJ
l998-2001 Rechter Arrrondissementsrechtbank Amsterdam
2001-2002 Vice-president ArrondÍssementsrechtbank Haarlem
2002 tot 2008 Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal

Dhr. G.F. Naafs(VVD) burgemeester gemeente Utrechtse Heuvelrug

Utrechtse Heuvelrug
Voorzitter Streekarchivariaat Kromme-Rijngebied - Utrechtse Heuvelrug
Voorzitter Milieudienst zuid oost Utrecht
Lid Regionaal college politie
Lid Districtiscollege politie/brandweer
Lid Algemeen Bestuur veiligheidsregio
Lid Comite van Aanbeveling Stichting Andrieskerk te Amerongen
Lid Aandeelhoudersvergadering Vitens
Lid Raad van Toezicht Stichting Het Utrechts Landschap
Lid van bestuur van de Stichting ‘Het Veteraneninstituut’
Voorzitter PG Leader Kromme Rijn
Bron 12-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Voorzitter Vuilnisstortplaats Maarsbergen

Gemeente Ubbergen Raadsgriffier Dhr. H.W.G.M. Vreman  () Raadslid Dhr. J.A.F. Peters  (CDA)
Dhr. P.J.M. Ekelschot  (CDA)
Dhr. J.M.W. Koks  (Combinatie '90)
Dhr. L.G.K.J.E. Houkes  (Combinatie '90)
Dhr. W.T.B. Heinen  (Combinatie '90)
Mw. W.M.L.A. Borremans  (Combinatie '90)
Dhr. B. Nelemans  (PvdA/Groen Links)
Dhr. M.S.M. Hoeken  (PvdA/Groen Links)
Dhr. R. van Ewijk  (PvdA/Groen Links)
Mw. W.T.G.M. Toonen-van den Berg  (PvdA/Groen Links)
Dhr. A.J.M. de Jong  (Ubbergen Anders)
Dhr. G. Mochel  (Ubbergen Anders)
Dhr. J.H.M. Groothuijse  (VVD) Wethouder Mw. M.A. Barber-Hendriks  (Combinatie '90)
A.A.vanderAalst-Wolken=Mw. A.A. van der Aalst-Wolken  (PvdA/Groen Links)

Dhr. H.W.G.M. Vreman raadsgriffier gemeente Ubbergen 18 uur
NEVENFUNCTIES
Hoofd van de afdeling Voorlichting Juridische- en Facilitaire Zaken gemeente Ubbergen 18 uur
Raadslid gemeentebelangen gemeente Overbetuwe
Bron gemeente Ubbergen 25 november 2008


Welstandscommissie X

Gemeenten Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Mook en Middelaar, Ubbergen, West Maas en Waal, Wijchen

Voorzitter: P. van Veen
Architect-leden: G.J. Thuijs, J.A.H. Hendriks
Landschapsarchitect (op afroep): mevr. ir. A.G.S.M. Kho
Rayonarchitecten: mevr. E. de Wilde de Ligny en mevr. ir. W. Broer (Groesbeek, Millingen, Ubbergen)

 

 

Klopt de onderstaande lijst van leden bezwaarcommissie met al hun nevenfuncties? Indien neen, wilt u een recent overzicht aan de redacteur sturen?
Ledenlijst commissie bezwaarschriften gemeente Ubbergen per 010907
Voorzitter de heer mr. S. Visser
Lid de heer mr. T.P. Grünbauer
Lid mevrouw mr. ing. B.M.F. Schouten-Willemsen
Lid mevrouw mr. J.M.C. van Gorkum
Zowel de voorzitter als de leden zijn niet werkzaam voor de gemeente Ubbergen. De wet stelt ook dat de commissie een onafhankelijke dient te zijn. Mevrouw Judith Koster, Secretaris Commissie bezwaarschriften/Gemeente Ubbergen Afdeling Juridische zaken
Informatie op verzoek J. Hop snel en keurig netjes beschikbaar bij gemeente Ubbergen

Een lijst met nevenfuncties gemeente Ubbergen is ontvangen en moet nog op internet worden gezet

Gemeente Uden
Raadsgriffier Dhr. mr. J. van Roessel  ()
mr.A.G.Bultman=Mw. mr. A.G. Bultman  ()
Raadslid Dhr. H.F.J.M. Verwijst  (CDA)
Dhr. J.M.A. Wijdeven  (CDA)
Dhr. J.M.J. Timmers  (CDA)
Dhr. P. van der Wilden  (CDA)
Mw. E.A.A.M. Alofs-van den Boogaard  (CDA)
Dhr. A.J.M. Biemans  (Gewoon Uden)
Dhr. M.J.M. Geerders  (Gewoon Uden)
Dhr. J.T.A. Wijdeven  (Jong Uden)
Dhr. R.A.W. Smits  (Jong Uden)
Mw. I.A. Geurts-Tros  (Jong Uden)
Mw. Y.T.E. Donkers  (Jong Uden)
Dhr. H.J.L.A. Broekhaus  (Leefbaar Uden)
Dhr. W.N.L.M. van den Bosch  (Leefbaar Uden)
Mw. J.A. de Lange-Methöfer  (Leefbaar Uden)
Dhr. C.L.M.F. Custers  (PvdA)
Dhr. H.H. Polat  (PvdA)
Mw. I.G.J. Oude Luttikhuis  (PvdA)
Mw. J.J.M. Louwers  (PvdA)
Dhr. J.H.M. Verbruggen  (SP)
Dhr. S.J. Zeegers  (SP)
Dhr. W.L.M. Somers  (SP)
Mw. J.A.M. van Genugten- van der Horst  (SP)
Mw. M.A.A.F. van Bergen  (SP)
Dhr. M.J.M. Heeren  (VVD)
Dhr. M.S.M. van de Koolwijk  (VVD)
Mw. M. van der Avoird  (VVD)
Mw. M.M.G. Bosman-van Wouwe  (VVD)
Wethouder Mw. drs. Y. Schram  (CDA)
Dhr. M.C. Bakermans  (Jong Uden)
Dhr. M.J.A. Delhez  (Leefbaar Uden)
Mw. S. Gunal-Gezer  (PvdA)
Dhr. drs. R.P.J.M. Peerenboom  (VVD)

Dhr. C.J. Baten wnd. raadsgriffier gemeente Uden
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron: Gemeente Uden 11 november 2008

Voormalig gemeentesecretaris Kees Baten wordt waarnemend griffier van de gemeente Uden. Per 1 september 2008 treedt griffier Jan van Roessel uit dienst bij de gemeente Uden en voormalig gemeentesecretaris Kees Baten zal tijdelijk zijn functie overnemen.

Kees Baten is waarnemend secretaris geweest van 1 januari 2007 tot eind maart 2008. Daarna heeft hij het stokje overgedragen aan de huidige gemeentesecretaris Jeroen Smarius.

Baten dankt zijn nieuwe baan aan zijn jarenlange ervaring als gemeentesecretaris en zijn kennis van de organisatie. Hij zal aanblijven tot er een nieuwe burgemeester komt. Burgemeester Kersten gaat per 1 april 2009 met pensioen en de raad gaat in de tussenliggende periode op zoek naar een geschikte kandidaat die de functie van griffier vast kan gaan bekleden.

Dhr. mr. J. van Roessel

 
RAADSVOORSTEL

NR. 2006/46
Onderwerp:
Benoeming van een griffier van de gemeente Uden
Leden van de Raad,
Conform de in het presidium van 15 december 2005 afgesproken procedure heeft de werving en
selectie van een nieuwe griffier plaatsgevonden.
Op 2 mei 2006 heeft een sollicitatiecommissie vanuit de gemeenteraad gesprekken gevoerd met een
aantal kandidaten voor de vacature van griffier van de gemeente Uden. Vanuit deze commissie is de
heer mr. J.C.M. van Roessel voorgedragen aan het presidium.
Op 22 mei 2006 is het presidium akkoord gegaan met het voordragen aan de gemeenteraad van de heer
mr. J.C.M. van Roessel als griffier van de gemeente Uden. Het presidium is ervan overtuigd dat deze
kandidaat over de juiste houding, ervaring, kennis en eigenschappen beschikt om goed invulling te
geven aan de functie van griffier van de gemeente Uden.
De formele benoeming van deze kandidaat als griffier van de gemeente Uden met ingang van 17 juli
2006 ligt nu aan u voor. De vergoeding voor de griffier is vastgesteld op basis van salarisschaal 13 en
de normale secundaire voorwaarden van de gemeente Uden.
In de (ingelaste) raadsvergadering van 8 juli 2006 zal de heer mr. J.C.M. van Roessel conform de eed
(of verklaring en belofte) afleggen.
Taken van de griffier
De taak van de griffier bestaat uit het terzijde staan van de Raad en de raadscommissies bij de
uitoefening van hun taak. Verder is de griffier aanwezig in de raadsvergaderingen en bij het
medeondertekenen van raadsstukken. De griffier vervult dus de functie van secretaris tijdens de
raadsvergaderingen.
De Raad bepaalt verder zelf de precieze taken en werkzaamheden van de griffier. Deze kunnen
variëren van administratieve, procesmatige tot inhoudelijke ondersteuning van de Raad.
Communicatieconsequenties (o.a. doelgroepen, middelen, tijdspad)
Door middel van een publicatie van een artikel in de rubriek ‘Uit de Raad’ zal via de infopagina van
het Udens Weekblad aandacht worden besteed aan de benoeming van de griffier van de gemeente
Uden.
Betrokkenheid van de Raad
Op basis van de gemeentewet artikel 107 benoemd de Raad de griffier.
Samenvattend stellen wij u voor te besluiten tot het benoemen van de heer mr. J.C.M. van Roessel,
geboren op 12 mei 1959 te Oisterwijk in de functie van griffier van de gemeenteraad van Uden
ingaande 17 juli 2006.
Uden, 23 mei 2006
Namens het presidium
vice-voorzitter gemeenteraad Uden
J. Timmers
Jtol01.rvs
RAADSBESLUIT
De Raad van de gemeente Uden;
gelezen het voorstel van het presidium van 23 mei 2006;
gelet op artikel 107 van de Gemeentewet;
b e s l u i t
tot het benoemen van de heer mr. J.C.M. van Roessel, geboren op 12 mei 1959 te Oisterwijk in de
functie van griffier van de gemeenteraad van Uden ingaande 17 juli 2006.
Vastgesteld in de openbare vergadering van 8 juni 2006.
De Raad voornoemd
de griffier de burgemeester
Dr. J.W. Kersten
lid regionaal college en dagelijks bestuur Regiopolitie Brabant-Noord
lid algemeen bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord

lid Raad van Commissarissen Werkvoorzieningschap WAA Venlo

secretaris Stichting Nationale Parken

voorzitter Nationaal Park de Meinweg

bestuurslid Limburgs Landschap

bestuurslid Regionaal Historisch Centrum Limburg

bestuurslid ROC de Leijgraaf

lid adviescommissie cultuur provincie Limburg H.L.A. Nota
plv. lid algemeen bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord
lid algemeen bestuur Onderlinge Gemeentelijke Bosbrandverzekering
lid Reconstructiecommissie Peel & Maas
lid Gemeenschappelijk orgaan Openbaar Basisonderwijs
bestuurslid Stichting Bezoekerscentrum Slabroek
lid bestuur Stichting Brabants landschap
lid onderwijscommissie VNG
vertegenwoordiger gemeente in aandeelhoudersvergadering Theater Markant N.V.
plv. lid algemeen bestuur GGD Hart voor Brabant M.C. Bakermans
vice-voorzitter Stichting Beheer Bedrijventerreinen Uden (SBBU)
vice-voorzitter Stichting Centrum Beheer Uden
lid Pact Brabant Comité van Toezicht
lid algemeen bestuur GGD Hart voor Brabant
voorzitter Upgrade
lid Arrondissementaal Platform Jeugd Brabant-Noord
voorzitter Comité van aanbeveling Kleurrijk Brabant werkt
lid algemeen bestuur Samenwerkingsverband kleinschalig collectief vervoer Brabant-Noordoost
lid stuurgroep Gebiedsgerichte aanpak verkeer en vervoer, VGGA + RIA
lid bestuur Glasfiber Uden BV
drs. R.P.J.M. Peerenboom
lid algemeen bestuur Welstandszorg Noord-Brabant
lid algemeen bestuur Regionaal Milieubedrijf Brabant-Noordoost
lid commissie COVM (commissie van overleg en voorlichting milieuhygiëne) vliegbasis Volkel
S. Günal-Gezer
voorzitter commissie Zelfstandigen
lid Sociaal Economisch Platform Noordoost-Brabant
lid Regionale stuurgroep WMO
lid algemeen bestuur Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant
lid platform Fraudebestrijding Zuidoost Nederland
plv. vertegenwoordiger gemeente in aandeelhoudersvergadering Theater Markant NV
M. Delhez
plv. lid algemeen bestuur Samenwerkingsverband kleinschalig collectief vervoer Brabant-Noordoost Yvonne Schram wordt nieuwe CDA wethouder in Uden
Het CDA heeft ervoor gekozen om voor de nog resterende bestuursperiode (maart 2010) een ervaren bestuurder van buiten Uden aan te trekken als opvolger van Hidde Nota. Het is mevrouw Yvonne Schram. Met mevrouw Schram krijgt Uden een wethouder met veel ervaring in zowel het openbaar bestuur als het bedrijfsleven. Mevrouw Schram zal de portefeuilles van wethouder Nota overnemen. Drs. Yvonne Schram (52) woont in Engelen bij Den Bosch en heeft Onderwijskunde gestudeerd in Leiden. Zij heeft 10 jaar ervaring in het onderwijs, was 12 jaar raadslid in Den Bosch en was daar van 1996-1998 ook wethouder. Van 2005 - 2008 was zij interim gemeentesecretaris in Valkenswaard. Daarnaast heeft ze sinds 1998 in Den Bosch haar eigen adviesbureau. 

Lijst van nevenfuncties van de leden van de Raad en plaatsvervangend commissieleden

E.A.A.M. Alofs-van den Boogaard
Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand;
Bestuurslid provinciaal CDA-vrouwenberaad;
Exportmanager Boogaard International;
Secretaris Vrouwenraad UVO.

M. van der Avoird

M.A.A.F. van Bergen

A.J.M. Biemans

W.N.L.M. van den Bosch
Voorzitter ondernemingsvereniging Volkel.
Ondernemer Bosch Beton.

M.M.G. Bosman-van Wouwe
Geen (neven)functies

H.J.L.A. Broekhaus
Fotograaf fotospeciaalzaak “de vakman” te Uden

C.L.M.F. Custers

Y.T.E. Donkers

M.J.M. Geerders

Geen (neven)functies. 11">

Drs. J.A.M. van Genugten-van der Horst
Docent Fontys Hogescholen;
Landelijk projectleider Kid2 sector fondsen Zorg en welzijn.
I.A. Geurts
Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.
Lid regiobestuur Scouting
M.J.M. Heeren
Financieel medewerker Mars BV Veghel
R.A. Koene

M.S.M. van de Koolwijk

Geen (neven)functies
J.A. de Lange-Methöfer

Geen (neven)functies
J.J.M. Louwers

I.G.J. Oude Luttikhuis Raadslid Nevenfunctie

H.H. Polat
R.A.W. Smit
Medewerker Schmidt-Gemert te Gemert
W.L.M. Somers
Medewerker landelijk secretariaat SP Rotterdam
Voorzitter en lid klachtencommissie Maatschappelijke Opvang Regio Noord Oost Brabant VerdiHuis
Lid dagelijks en algemeen bestuur SP afdeling Uden
J.M.J. Timmers
Zelfstandige in technische dienstverlening (TTD)
Medewerker Ruimtelijke Ordening, Landstein te Schaijk
Bestuurslid Stichting Ovilio
Lid carnavalsvereniging “De Schoapenwaesers”.

J.H.M. Verbruggen
Expeditiemedewerker Sligro, Veghel;
Voorzitter Toer Wieler Club Volkel
H.F.J.M. Verwijst
P. van der Wilden

Geen (neven)functies.
J.M.A. Wijdeven
Vestigingsmanager van de Stad Uden;
Lid COVM Vliegbasis Volkel;
Voorzitter actiecomité Volkel.

J.T.A. Wijdeven
S.J. Zeegers
Stafmedewerker bureau zorgontwikkeling GGZ Oost Brabant.
Voorzitter Stichting Theaterspoor.
Lid Platform Indicatiestelling LZA

Nevenfuncties van de vervangende commissieleden Nevenfunctie

C.J.H.J. Hoefs

Y.T.E. Donkers

J. Bedeschi
Deelgenoot V.O.F. Bedeschi&Van Schadewijk Coaching en Interim-management te Uden
Mededirecteur en groot aandeelhouder in Bedeschi & Van Schadewijk (o.g.-investeringen).
Lid dagelijks bestuur en penningmeester SBBU

P.T.N. van Orsouw
Voorzitter van de Centrale Ouderraad (COR) van het Udens College; Filiaalmanager van “de Kruiderij”te Uden.

A.A.H. Maassen

Gemeente Uitgeest
Raadsgriffier Dhr. W. Zoetelief  ()
Raadslid Dhr. J. de Wit  (CDA)
Dhr. W. Spaanderman  (CDA)
Mw. E.C.M. Cornelisse-Putter  (CDA)
Dhr. H. de Bruin  (D66)
Dhr. K.H. Boer  (D66)
Dhr. J. Dubbelaar  (Progressief Uitgeest)
Dhr. T.J. Velthuis  (Progressief Uitgeest)
Mw. M. Heijne-Zonneveld  (Progressief Uitgeest)
Mw. M.H.M. Van der Zee-Van Vuuren  (Progressief Uitgeest)
Dhr. C. Feenstra  (PvdA)
Dhr. H. Runneboom  (PvdA)
Dhr. J. Rodenburg  (PvdA)
Dhr. J.W. van den Berg  (Uitgeester Vrije Partij)
Mw. G. Krom  (Uitgeester Vrije Partij)
Dhr. J. Kuijt  (VVD)
Wethouder Dhr. J.C. van der Hoek  (D66)
Dhr. A. Sely  (Progressief Uitgeest)
Dhr. P.K. Linnartz  (VVD

Dhr. W. Zoetelief raadsgriffier gemeente Uitgeest 
NEVENFUNCTIES
secretaris van de Stichting Werk en Dienstverlening Heemskerk.
Bron gemeente Uitgeest 20 november 2008

Bron gemeente Uitgeest 24 maart 2009

Wethouder J.Chr. van der Hoek - Beleidsmedewerker gemeente Haarlem
- Lid 4 mei comité Uitgeest
- Vrijwilliger Postmastichting Uitgeest
Wethouder A. Sely
Geen nevenfuncties Wethouder P.K. Linnartz
Buitengewoon ambtenaar Burgerlijke Stand Openbare nevenfuncties bestuurders gemeente Uitgeest COLLEGE

Wethouder, mevrouw H.M. Edzes-Altena

Coördinator Nederlandse Stand Frankfurter Buchmesse Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand
Lid van de ISOB-Raad (openbaar onderwijs)
Lid van bestuur Stichting Skoop (speciaal onderwijs) Wethouder A. Sely
Geen nevenfuncties (anders dan direct voortvloeiend uit de uitoefening van het wethouderschap)
Wethouder drs. H.H. Eilert

- Beleidsmedewerker MCA (Medisch Centrum Alkmaar)
- Lid raad van toezicht Hospice Alkmaar
GEMEENTERAAD Mevrouw E.C.M. Cornelisse-Putter
- Hoofdingeland Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
- Voorzitter Hertenpark Uitgeest
H. Runneboom
-
Rijksambtenaar ministerie van Financiën, belastingdienst Holland-Noord

Mevrouw C.H.M. v.d Zee-Van Vuuren
- mede-eigenaar SlenTime Heemskerk

J. van den Berg
Geen nevenfuncties

J. Dubelaar
Geen nevenfuncties

Mevrouw G. Krom
Geen nevenfuncties
J. Kuijt
Geen nevenfuncties

P.K. Linnartz
Geen nevenfuncties
J.T.M. Rodenburg
Geen nevenfuncties

T.J. Velthuis
Geen nevenfuncties

J.P.C.S. de Wit
Geen nevenfuncties

C. Feenstra
Geen nevenfuncties.

M. Heijne-Zonneveld
Geen nevenfuncties.

J.C. van der Hoek
Ambtenaar gemeente Haarlem.

W. Spaanderman
Geen nevenfuncties.

mw. H.M. Edzes-Altena
Wethouder

H.H. Eilert

Wethouder
A. Sely >Wethouder

Raadsleden >CDA


E.C.M. Cornelisse-Putter
Fractievoorzitter J. de Wit
W. Spaanderman UVP

 

G. Krom
fractievoorzitter


J.W. van den Berg PVDA


J. Rodenburg
Fractievoorzitter


H. Runneboom
  


C. Feenstra PU


T.J.Velthuis
M. Heijne- ZonneveldM.H.M. Van der Zee-Van Vuuren


J. Dubelaar

VVD


P.K. Linnartz

J. Kuijt D66

J.C. van der Hoek

Gemeente Uithoorn
Raadsgriffier Dhr. J.A. Pot  ()
Raadslid Dhr. A.C.M. Smits  (CDA)
Dhr. J.J.P. Keimes  (CDA)
Dhr. T.F.M. Verlaan  (CDA)
Mw. G. Veninga  (CDA)
Mw. A.E. van den Aardweg-Hakfoort  (E.D.U.)
Dhr. J. Baak  (Gemeentebelangen)
Dhr. J.W.M. Bosma  (Gemeentebelangen)
Dhr. K.T.J. Bijlsma  (Gemeentebelangen)
Dhr. R.A.J. Timmers  (Gemeentebelangen)
=Mw. C.G. Le Noble  (GroenLinks)
Mw. D.J. Zijlstra  (GroenLinks)
Dhr. B.J. van Dam  (PvdA)
Dhr. J. Mollema  (PvdA)
Dhr. R. de Boer  (PvdA)
Mw. M.M. Dongelmans  (PvdA)
Mw. P.D. Gasseling  (PvdA)
Dhr. D. Wolfensperger  (VVD)
M.D.Polak=Dhr. M.D. Polak  (VVD)
Dhr. N.A.L. Roosendaal  (VVD)
Dhr. ing. J.H. Hoogkamer  (VVD)
Mw. K. Laugs  (VVD)
Wethouder Mw. drs. M.M.C.M. Oudshoorn-van Egmond  (CDA)
Dhr. M.O. Levenbach  (PvdA)
Dhr. J.A.J. Verheijen  (VVD)

Voorzitter:
Mr. Drs. F. (Frouwke) J.R. de Boer
Ambtelijk Secretaris:
drs. A.G. Bekker
 
Leden:
Mr. J. (Jan) G.M. Reerink
Dhr. Gerrits Jans

 

 
>Dhr. J.A. Pot raadsgriffier gemeente Uithoorn  >
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron gemeente Uithoorn November 26, 2008 3:18 PM 

Plaatsvervangend griffier en raadsadviseur is de heer J.H. van Leeuwen

J.A.J. Verheijen wethouder)
Vice-voorzitter van het bestuur van de VVD Kamercentrale Haarlem
Lid AB Stichting verbetering Agrarische Structuur de Meerlanden-Amstelland (STIVAS)
Lid Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS)
Voorzitter van de werkgroep Klachten van de CROS
Lid stuurgroep AmstelGroen
Lid stuurgroep Greenport Aalsmeer
Lid stuurgroep ruimtebehoefte VBA
Lid Bestuurlijk overleg N201
Aandeelhouder Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V.
Plv lid DB en AB GR Veiligheidsregio Amstelland en omstreken
Plv lid Regiegroep Amstelland en Meerlanden
Lid AB GR Schadeschap Schiphol >

M.O. Levenbach (wethouder)
Directeur/eigenaar Levenbach Management bv.
Voorzitter museum De Ronde Venen
Vertegenwoordiging van gemeente Uithoorn in vergadering van aandeelhouders ENECO Holding N.V.
Vertegenwoordiging van de gemeente Uithoorn in vergadering van aandeelhouders BNG
Plv lid DB werkvoorzieningschap  Amstelland en Meerlanden
Plv lid DB en AB GGD Amstelland en Meerlanden

M.M.C.M. Oudshoorn- van Egmond (wethouder)
Lid van de Raad van Toezicht van MEE Amstel en Zaan (tot 1-3-2008)
Lid bestuur Stichting Nazorgfonds (met ingang van april 2008)
Lid DB werkvoorzieningschap  Amstelland en Meerlanden
Lid DB van GR SoZa Aalsmeer-Uithoorn
Lid Regioraad Stadsregio Amsterdam 24 juni 2008 Overzicht (neven) functies van de raadsleden vanaf 17 augustus 2007.

Baak (J.)

manager Logistiek bij Bloemenveiling Aalsmeer

Boer (R.de )

Penningmees­ter KBO de Kwakel

secretaris Groengroep Uithoorn

secretaris Twaalf Hooiers (bewonersver.)

Bosma (J.W.M.)

Voorzitter parochiebe­stuur

lid van de raad van Kerken

adviseur van dekenaat Meerlanden

Bijlsma (K.Tj.)

vertegenwoordiger in de Klankbord-groep Plus

Dam (B.J.van)

senior consultant

ConQuaestor

Dongelmans (mevr. M.M.)

directeur kinderopvang

Gasseling- Boone (mevr. P.D.)

Hakfoort (mevr. A.E.)

zelfstandig communicatie adviseur

secretaris Kwakelse Handels Vereniging

Hoogkamer (J.H.)

directeur Techniek, Veiligheid en Milieu (NVKL)

adviseur FKL

secretary general (AREA)

Member EU Normalisation committee (CEN-TV182)

Keimes (J.J.P)

directeur Autokeimes


Laugs

(mevr. K)

teamleider Stichting DUWO Amstelveen

Le Noble (mevr. C.G.)

Trajectbegeleidster Bureau Arbeid

Mollema (J.)

opsporings-ambtenaar GVB

voorzitter personeelsvereniging

Polak (M.D.)

directeur Modan

Roosendaal (N.A.L)


directeur Credit Control Fortis Bank

Smits  

(A.C.M)
buitengewoon ambtenaar Burgerlijke Stand

Timmers (R.A.J.

manager P&O Van  Duijnen Holding bv.

Veninga

(mevr. G.)

Communicatie-adviseur gemeenteraad Velsen

Verlaan (T.F.M.)

assurantie adviseur Athena Adviesgroep

voorzitter  ondersteuning St. Nicolaas school (Dolfijn)

binnen  hoofd-activiteit, ook voorzitter OR en secretaris GOR

Wolffensperger (D.)

districtmanager Albron Carewell

binnen hoofd-activiteit, ook lid OR

Zijlstra (mevr. D.J.)

Stedelijk Coordinator Brede School Amstelveen
Archief

 

Ledenlijst commissie bezwaarschriften.

Nevenfuncties 8 januari 2007

J.A.J. Verheijen (wethouder)
Lid VVD partijcommissie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
Lid AB Stichting verbetering Agrarische Structuur de Meerlanden-Amstelland (STIVAS)
Lid Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS)
Lid stuurgroep AmstelGroen
Lid Bestuurlijk overleg N201
Aandeelhouder Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V.
Plv lid AB GR Geneeskundige Hulpverlening bij  Ongevallen en Rampen (GHOR)
Plv lid DB en AB Regionale Brandweer Amstelland en omstreken
Plv lid Regiegroep Amstelland en Meerlanden

J.N.P. van Velzen(wethouder)  
Vertegenwoordiging van gemeente Uithoorn in vergadering van aandeelhouders ENECO Holding N.V.
Vertegenwoordiging van de gemeente Uithoorn in vergadering van aandeelhouders BNG
Plv lid DB werkvoorzieningschap Amstelland en Meerlanden
Plv lid DB en AB GGD Amstelland en Meerlanden
Plv lid AB GR Schadeschap Schiphol

M.M.C.M. Oudshoorn- van Egmond(wethouder)
Lid van de Raad van Toezicht van MEE Amstel en Zaan
Lid DB werkvoorzieningschap Amstelland en Meerlanden
Lid DB van GR SoZa Aalsmeer-Uithoorn
Lid Regioraad ROA

PLV: plaatsvervangend; AB: Algemeen Bestuur; DB: Dagelijks Bestuur; GR: Gemeenschappelijke regeling

 

 

Overzicht nevenfuncties burgemeester en wethouders 2006.

Overzicht nevenfuncties bestuursleden vanaf 1 mei 2006

J.A.J. Verheijen (wethouder)
Lid VVD partijcommissie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
Lid AB Stichting verbetering Agrarische Structuur de Meerlanden-Amstelland (STIVAS)
Lid Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS)
Lid stuurgroep AmstelGroen
Lid Bestuurlijk overleg N201
Aandeelhouder Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V.
Plv lid AB GR Geneeskundige Hulpverlening bij  Ongevallen en Rampen (GHOR)
Plv lid DB en AB Regionale Brandweer Amstelland en omstreken
Plv lid Regiegroep Amstelland en Meerlanden

J.N.P. van Velzen(wethouder)  
Vertegenwoordiging van gemeente Uithoorn in vergadering van aandeelhouders ENECO Holding N.V.
Vertegenwoordiging van de gemeente Uithoorn in vergadering van aandeelhouders BNG
Plv lid DB werkvoorzieningschap Amstelland en Meerlanden
Plv lid DB en AB GGD Amstelland en Meerlanden
Plv lid AB GR Schadeschap Schiphol

M.M.C.M. Oudshoorn- van Egmond(wethouder)
Lid van de Raad van Toezicht van MEE Amstel en Zaan
Lid DB werkvoorzieningschap Amstelland en Meerlanden
Lid DB van GR SoZa Aalsmeer-Uithoorn
Lid Regioraad ROA

PLV: plaatsvervangend; AB: Algemeen Bestuur; DB: Dagelijks Bestuur; GR: Gemeenschappelijke regeling

Bron: Opgaven van collegeleden, besluit gemeenteraad dd. 1 juni 2006,

 

Nevenfuncties 25 september 2005
President-Commissaris van Signaallevering Uithoorn BV (SLU)
R.B. de Leeuw-Vromen (wethouder)
 
Lid AB Stichting verbetering Agrarische Structuur de Meerlanden-Amstelland (STIVAS)

Vertegenwoordiging van gemeente Uithoorn in vergadering aandeelhouders ENECO energie

Plv. Dagelijks bestuur werkvoorzieningschap Amstelland en Meerlanden te Hoofddorp

Plv. lid AB Regionale Brandweer Amstelland en omstreken

PLV. Lid AB GGD Amstelland en Meerlanden

PLV. Lid AB GR Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen

M.M.C.M. Oudshoorn-Van Egmond (wethouder)
 
Dagelijks bestuur werkvoorzieningschap Amstelland en Meerlanden te Hoofddorp
Commissaris van Signaallevering Uithoorn BV (SLU)
G.K. Verbruggen (wethouder)
Voorzitter Stichting Arijan-ski
PLV. lid AB GR Schadeschap Schiphol

Plv. lid bestuur AZAM

Commissaris van Signaallevering Uithoorn BV (SLU)

PLV: plaatsvervangend; AB: Algemeen Bestuur; DB: Dagelijks Bestuur; GR: Gemeenschappelijke regeling

(Neven)functies raadsleden 27 augustus 2007 Overzicht (neven) functies van de raadsleden vanaf 17 augustus 2007
Baak (J.)
manager Logistiek bij Bloemenveiling Aalsmeer
Boer (R.de )

 

 
Penningmees­ter KBO de Kwakel
secretaris Groengroep Uithoorn
secretaris Twaalf Hooiers (bewonersver.)
Bosma (J.W.M.)
Voorzitter parochiebe­stuur
lid van de raad van Kerken
adviseur van dekenaat Meerlanden
Bijlsma (K.Tj.)

 

 
vertegenwoordiger in de Klankbord-groep Plus
Dam (B.J.van)
senior consultant
ConQuaestor
AM groep

 

 
Dongelmans (mevr. M.M.)
directeur kinderopvang
32 uur p/w

 
Gasseling- Boone (mevr. P.D.)
Hakfoort (mevr. A.E.)
zelfstandig communicatie adviseur
40 uur p/w
secretaris Kwakelse Handels Vereniging
Hoogkamer (J.H.)
directeur Techniek, Veiligheid en Milieu (NVKL)
adviseur FKL
secretary general (AREA)
Member EU Normalisation committee (CEN-TV182)

Hubers (G.J.A.F.)
projectmanager Facilitaire Zaken VU Amsterdam
SOVA

Keimes (J.J.P)
teammanager Rabobank

 
penningmeester CDA Uithoorn
1 uur

 

 

 

Laugs
(mevr. K)
teamleider Stichting DUWO Amstelveen
32 uur p/w

 

 

 

 

 
Le Noble (mevr. C.G.)
Trajectbegeleidster Bureau Arbeid
28 uur p/w

 

 

 

 
Lid algemeen bestuur
Hoog­heem­raad­schap Amstel, Gooi en Vecht (bezoldigd)
Mollema (J.)
opsporings-ambtenaar GVB
voorzitter personeelsvereniging
Polak (M.D.)
directeur Modan
Roosendaal (N.A.L)

directeur Credit Control Fortis Bank
Timmers (R.A.J.)
manager P&O Van Duijnen Holding bv.
Veninga
(mevr. G.)
Communicatie-adviseur gemeenteraad Velsen
Verlaan (T.F.M.)
assurantie adviseur Athena Adviesgroep
voorzitter  ondersteuning St. Nicolaas school (Dolfijn)
binnen  hoofd-activiteit, ook voorzitter OR en secretaris GOR
Wolffensperger (D.)
districtmanager Albron Carewell binnen hoofd-activiteit, ook lid OR
Zijlstra (mevr. D.J.)
projectleider JSO
voorzitter stichting IVN zomerweek

Gemeente Urk

Dhr. M. Bogerd gemeentesecretaris gemeente Urk
NEVENFUNCTIES

Statenlid in Flevoland.
Lid van de Raad van Toezicht van RST Zorgverleners (een thuiszorg- en kraamzorginstelling)
Bron gemeente Urk Sent: Friday February 27, 2009 1:09 PM

Dhr. G.J.B. Pruim Raadsgriffier gemeente Urk
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron: Gemeente Urk Gert Jan Pruim November 25, 2008 12:19 PM

De heer J. Koffeman ChristenUnie Wethouder gemeente Urk GOG 07-10-2011
Juridisch beleidsmedewerker in de gemeente Zwartewaterland

De heer K. Kramer CDA wethouder gemeente Urk GOG 07-10-2011
geen nevenfuncties

Mevrouw D. Hoekstra ChristenUnie Wethouder gemeente Urk GOG 07-10-2011
onderwijzeres op een basisschool
De heer A. Woord (ChristenUnie) raadslid gemeente Urk
Lid commissie II
Lid Presidium
Bouwkundig opzichter bij de  Chr. Woonstichting Patrimonium Urk
De heer J. Kramer (ChristenUnie) raadslid gemeente Urk
Lid commissie I
Lid rekenkamer commissie
Directeur / Algemeen Directeur (per 1-5-2008) Northseafood Holland BV
Bestuurslid Veilig Verkeer Nederland
De heer F. Snoek (ChristenUnie) raadslid gemeente Urk
Lid commissie III
Gemeentelijk vertegenwoordiger N.V. Afvalverwerkingsbedrijf Het Friese Pad
Voorzitter van de mannenzangvereniging
De heer A. Toering (ChristenUnie) raadslid gemeente Urk
Geen nevenfuncties
Mevrouw M. Kramer (ChristenUnie) raadslid gemeente Urk
Intercedente Randstad Nederland
De heer L. Visser SGP raadslid gemeente Urk
Consultant bij Bureau Jurjen de Vries
De heer S. Pasterkamp SGP raadslid gemeente Urk
Geen nevenfuncties
De heer A.P. Hakvoort SGP raadslid gemeente Urk
Medewerker Waterschap Zuiderzeeland
Zelfstandig ondernemer administratief en ambachtelijke dienstverlening
De heer T. Hakvoort CDA raadslid gemeente Urk
lid van de seniorencommissie van de Sportvereniging Urk
De heer K. Brouwer CDA raadslid gemeente Urk
Zelfstandig ondernemer
Voorzitter college van kerkrentmeesters Hervormde gemeente Urk PKN
Dirigent Hervormd kerkkoor Organist Hervormde gemeente
Organist van het Scheepke
Mevrouw H. Molenaar-Kiefte CDA raadslid gemeente Urk
Zelfstandig ondernemer
Bestuurslid buurtvereniging
De heer T. de Boer CDA raadslid gemeente Urk
Geen nevenfuncties
Mevrouw J. Snoek-Kramer (UnieGemeentebelangen)raadslid gemeente Urk
Geen nevenfuncties
Mw. A. Keuter-Kapitein  (UnieGemeentebelangen)raadslid gemeente Urk
Geen nevenfuncties
De heer Ph. Ten Napel Unie Gemeentebelangen raadslid gemeente Urk
De heer J. Koffeman (Hart voor Urk) raadslid gemeente Urk
Geen nevenfuncties

Gemeente Utrecht
Raadsgriffier Dhr. drs. A.A.H. Smits  ()
Raadslid Dhr. drs. C.J. Verhoef  (B en G)
Dhr. A. Taskan  (CDA)
Dhr. M. van Ditmarsch  (CDA)
Dhr. drs. E. Smid  (CDA)
Dhr. drs. W.G. Rietkerk  (ChristenUnie)
Mw. M.H. Bikker  (ChristenUnie)
Dhr. J.A. Kleuver  (D66)
Mw. A. van Rooij  (D66)
Mw. G.A. Oskam  (D66)
Dhr. H.J. Kampers  (GroenLinks)
Dhr. J.L. Ravesteijn  (GroenLinks)
Dhr. M. Cavusoglu  (GroenLinks)
Dhr. P. Zwanenberg  (GroenLinks)
Dhr. P.H. van Corler  (GroenLinks)
Mw. N.R. Schipper  (GroenLinks)
Mw. S.M.L. Bottse  (GroenLinks)
Mw. mr. M. Schuring  (GroenLinks)
Dhr. M.D. van den Tooren  (Groep Mossel)
Mw. M.M.L.H. Mossel  (Groep Mossel)
Dhr. J.J. Peetoom  (Leefbaar Utrecht)
Dhr. V. Oldenborg  (Leefbaar Utrecht)
Mw. drs. S.A. Willemsen  (Leefbaar Utrecht)
Dhr. A. Essousi  (PvdA)
Dhr. C.G. Jansen op de Haar  (PvdA)
Dhr. G.P. Isabella  (PvdA)
Dhr. H.Y. van der Roest  (PvdA)
Dhr. J. Verkaik  (PvdA)
Dhr. N.J.H. Gravesteijn  (PvdA)
Dhr. Y. Aydemir  (PvdA)
Dhr. drs. F.M. Beerlage  (PvdA)
Dhr. drs. L.J.A. Engbers  (PvdA)
Mw. K. Bouazani  (PvdA)
Mw. R. Dibi  (PvdA)
Mw. drs. C.H.M. Boudewijns  (PvdA)
Mw. drs. F.I. van Iperen  (PvdA)
Mw. drs. K.E.M. Monnink  (PvdA)
Dhr. M.E.J. Eggermont  (SP)
Dhr. T.W. Schipper  (SP)
Mw. A. Koenders-van den Hurk  (SP)
Dhr. dr. ir. W.W. Buunk  (VVD)
Dhr. drs. C.A. Geldof  (VVD)
Dhr. mr. E. van der Marel  (VVD)
Mw. drs. E.M.J. Schell  (VVD)
Mw. ir. I.G.M. de Bondt  (VVD)
Wethouder Dhr. drs. H.H. Janssen  (CDA)
Dhr. P van der Sluijs  (ChristenUnie)
Dhr. drs. H.P.A.M. Bosch  (PvdA)
Mw. drs. A.C. den Besten  (PvdA)
Mw. drs. M.K.M. Spit  (PvdA)
Dhr. mr. FA de Gelder  (VVD)
Mw. ir. I.G.M. de Bondt  (VVD)

Mevrouw drs. J. M.E. (Jennemieke) Kleijwegt-Tak MBA 37), is sinds 28 januari 2008 secretaris van het Samenwerkingsverband Utrecht West. Hiervoor was zij werkzaam als adviseur bij BMC

Mevrouw P.A.M. (Monique) van Bavel(43), is sinds 15 januari 2005 secretaris van de deelgemeente Noord. Hiervoor was zij werkzaam bij de gemeente Tiel. Utrecht
naam nevenfunctie(s)
mevrouw ir. H.A.G.M. Linden,
directeur Gemeentelijke Geneeskundige
en Gezondheidsdienst - Regionaal geneeskundig functionaris (piketfunctionaris) Veiligheidsregio Utrecht
Lid Raad van Toezicht Gezondheidscentra Leidsche Rijn
Lid Raad van Advies Zorgkantoor
Lid Raad van Toezicht MOA (Medische Opvang Asielzoekers) Zuid-Holland/Utrecht.
drs. W.W. van der Poel,
directeur Dienst Projectbureau
Leidsche Rijn aandeelhouder Gemeenschappelijke Exploitatie Maatschappij Vleuterweide
H. van Soelen
Directeur Bibliotheek Utrecht - voorzitter provinciale directieoverleg, de Stichting Utrechtse Bibliotheken;
lid Raad van Toezicht provinciale serviceorganisatie voor bibliotheken, de BISC

Overzicht nevenwerkzaamheden
naam nevenwerkzaamheden
J. Bakker, Sectorhoofd Bestuurszaken bestuurslid Vereniging van Eigenaren (appartementencomplex Balans, Leidsche Rijn);
P. Bos
Sectorhoofd Bestuurs- en
Concernonderdersteuning - voorzitter Raad van Toezicht van de Rabobank Veenstromen (hoofdvestiging in Mijdrecht
voorzitter klachtencommissie van de Woningbouwvereniging in Kockengen
mevrouw ir. M.M. van de Braak-
van Bodegom, directeur
Dienst Ondersteuning geen
L. Claus, directeur Stadsschouwburg - voorzitter ad hoc commissie Podium-kunstenaanbod voor de jeugd van de Raad voor Cultuur
lid Raad van Toezicht Theaterinstituut Nederland;
gastdocent bij diverse instellingen, waaronder de HKU
E.J. de Haan, directeur
Muziekcentrum Vredenburg - bestuurslid van het Utrecht Uitfeest;
lid van de audit commissie van FC Utrecht
ir. A.J.H. Hutschemaekers, directeur
Projectorganisatie Stationsgebied geen
drs. W.J.P. Kok, directeur Dienst Wijken voorzitter Stichting Heksenwaag Oudewater
mevrouw ir. H.A.G.M. Linden, directeur
Gemeentelijke Geneeskundige
en Gezondheidsdienst - lid bestuur GGD Nederland, lid portefeuille Openbare Gezondheidszorg
voorzitter Raad van Advies stichting Raedelijn;
lid bestuur Stichting Eerstelijnszorg Renkum
mevrouw drs. J.G. Manshanden,
directeur Dienst Maatschappelijke
Ontwikkeling Kroonlid Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling
J. van Neerven
commandant Brandweer geen
mr. T. Nijenkamp, directeur Dienst
Burgerzaken en Gemeentebelastingen en
Sectorhoofd Financiën en Personeel a.i. bestuurder Stichting administratiekantoor Vitesse.
drs. W.W. van der Poel, directeur Dienst
Projectbureau Leidsche Rijn geen
drs. J. Schuilenburg
Gemeentesecretaris/Algemeen directeur - raadslid gemeente Arnhem (tot 28/1/2008)
lid Raad van Advies vakgebied Finance van Yacht
H. van Soelen,
directeur Gemeentelijke Bibliotheek Utrecht projectleider landelijke strategische discussie over marketing en cultureel ondernemerschap van de VOB (landelijke vereniging van openbare bibliotheken
mevrouw ir. M. Teer,
Programmadirecteur Utrecht Vernieuwt geen
mevrouw drs. P.J. Terreehorst
directeur Gemeentelijke Musea Utrecht - stuurslid Stichting Fort Asperen - Asperen
penningmeester Stichting Fotografie in Nederland, Amsterdam;
bestuurslid Stichting Museum Nieuw Land - Lelystad;
voorzitter van de Kunstcommissie van de Universiteit Utrecht;
lid Wetenschappelijke Raad van het Onderzoeksinstituut voor Geschiedenis en Cultuur van de Universiteit Utrecht
drs. A.G.J. van Vlimmeren,
directeur Dienst Wijken geen
ir. G.C.F. de Wit,
directeur Stadswerken geen

Dhr. drs. A.A.H. Smits raadsgriffier gemeente Utrecht
NEVENFUNCTIES

Lid van de commissie Belangenbehartiging van de Vereniging van Griffiers.
Bron: Gemeente Utrecht November 26, 2008 11:17 AM

 

Commissiegriffier, Andrea Berghuizen

Commissiegriffier, Marcel Kiewik ?

 
mevrouw mr. A.H. Brouwer-Korf, burgemeester
q.q. nevenfuncties:
- korpsbeheerder Regiopolitie Utrecht;
- voorzitter van het dagelijks en algemeen
bestuur van de Regionale Brandweer
Utrechts Land;
- voorzitter van het Bestuur Regio Utrecht;
- voorzitter van het bestuur van Het Utrechts
Archief;
lid van de VNG-commissie Veiligheid;
lid van het College van Regenten Slot Zuylen;
- Auditeur van Rekening van de Fundatie
Vrijvrouwe van Renswoude te Utrecht;
lid bestuur Stichting Rietveldprijs;
lid bestuur “De Winter-Heijnsiusstichting”;
- penningmeester van de Stichting tot
Restauratie en Instandhouding van
Stadskasteel Oudaen;
- Superintendent van het Evert
Zoudenbalchhuis;
- plaatsvervangend lid algemeen bestuur
Samenwerkingsverband Randstad. nevenfuncties
- vice-voorzitter van de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten **);
lid van de Raad van Advies van de Utrecht
School of Governance (USG);
GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2004 Nr. 1
Overzicht van functies, als bedoeld in
de artikelen 12, eerste lid, 41b, tweede lid
en 67, derde lid Gemeentewet.***
(stand per 1 januari 2004)
STREKT TER VERVANGING
2
lid van de Raad van Advies van de Stichting
Maatschappij Veiligheid en Politie **);
lid van de Raad voor de Transportveiligheid;
lid College van St. Alumni Rijksuniversiteit
Groningen;
lid van het bestuur van de Stichting Connekt
(Kenniscentrum Verkeer en Vervoer);
- voorzitter Nationaal Reumafonds;
- voorzitter Consumentenplatform van het
Ministerie van Landbouw *);
- voorzitter regiegroep Belvedère.
de heer drs. G.H. Abrahamse - commissaris “De Vechtsebanen”;
lid werkgroep “Singels” van Vereniging Oud
Utrecht;
lid sponsorcommissie Genootschap
Kunstliefde Utrecht.
mevrouw M.M.L.H. Anthony-Mossel
plv.-lid algemeen bestuur Bestuur Regio
Utrecht;
lid algemeen bestuur en dagelijks bestuur
recreatieschap Stichtse Groenlanden;
lid bezwaarschriftencommissie;
lid van het bestuur P.A Hens Memorial Fund
te Maastricht.
de heer Y. Aydemir - teamcoördinator bij Centrum Werk en
Inkomen;
plv.-lid algemeen bestuur Bestuur Regio
Utrecht;
plv.-lid algemeen bestuur van gemeenschappelijke
regeling Afvalverwijdering Utrecht;
lid Bezwaarschriftencommissie.
de heer J.H. Berends - interim manager;
- bestuurslid Stichting Ondersteuning Leefbaar
Utrecht
mevrouw ing. M.A. van den Bergh, wethouder
q.q. nevenfuncties:
lid VNG-commissie Milieubeheer;
- voorzitterVNG-Verkeerscommissie;
lid algemeen bestuur Bestuur Regio Utrecht;
lid dagelijks bestuur Bestuur Regio Utrecht;
lid algemeen bestuur Samenwerkingsverband
Randstad;
3
plv.-lid algemeen bestuur Plassenschap
Loosdrecht e.o.;
plv.-lid algemeen bestuur recreatieschap
Stichtse Groenlanden;
plv.-lid algemeen bestuur recreatieschap
Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme
Rijngebied;
lid van de Remu aandeelhoudersmaatschappij;
lid van de Raad van Commissarissen GVU NV
niet-q.q. nevenfuncties:
geen.
mevrouw drs. A.C. den Besten
- organisatieadviseur Stichting De Beuk
de heer K. Boers - ASR verzekeringsgroep NV
de heer A. van den Bosch - algemeen directeur Bottum Up Management
& Consulting BV te Utrecht;
mevrouw N.D. van den Broek - lid algemeen bestuur Bestuur Regio Utrecht;
plv.-lid Bezwaarschriftencommissie.
de heer mr. V.A. Dalmijn - beleidsmedewerker ministerie van Justitie;
de heer drs. K.E. Driehuijs - Raadsgriffier gemeente Hilversum
de heer A. Farsi - opbouwwerker bij Stichting Welzijn Utrecht-
Zuidwest;
lid bestuur Centrum Eenheid in Diversiteit;
- adviseur Stichting ZIAD;
- freelance vertaler: Berbers-Arabisch en Frans-
Engels;
- freelance mediator.
de heer drs. R.M. Freeke - vennoot in de maatschap 3namiek;
- freelance publicist;
- buitengewoon onbezoldigd ambtenaar
van de burgerlijke stand van de gemeente
Utrecht;
lid Rekenkamercommissie;
plv.-lid algemeen bestuur recreatieschap
Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme
Rijngebied.
- voorzitter Stichting De lokale Rekenkamer.
4 - lid van het bestuur van de Stichting tot
bevordering ZMOK-onderwijs Utrecht (Dr.
Pelsschool);
- voorzitter Rekenkamercommissie gemeente
Alphen aan den Rijn.
de heer R.J.F. Giesberts - penningmeester Vereniging “De Kasko”;
- freelance journalist vakblad “Afval!”
lid algemeen bestuur Bestuur Regio Utrecht;
lid algemeen bestuur van gemeenschappelijke
regeling Afvalverwijdering Utrecht;
de heer T. Gispen
q.q. nevenfuncties
- vice-voorzitter van het College van
Arbeidszaken van de VNG;
- vice-voorzitter VNG-commissie Cultuur en
Media;
lid van de VNG-commissie Informatiebeleid;
- voorzitter van de Stichting Personeelsfonds
Utrechts Gemeentepersoneel;
- voorzitter Commissie van Overleg;
lid van het algemeen bestuur van IZANederland;
lid van de VNG-commissie Welzijn en
Volksgezondheid;
lid van de VNG-subcommissie Gezonde
Steden;
lid van het dagelijks bestuur gemeenschappelijke
regeling Centrale Post Ambulancevervoer
Utrecht/GHOR;
lid AB Gemeenschappelijke Regeling
Bestuursacademie Randstad;
lid DB van het bestuur E-gem.
- voorzitter Stuurgroep Zorg Leidsche Rijn;
- voorzitter Huisartsenoverleg Utrecht;
lid van BZK/VNG-commissie ICT en gemeente;
lid Raad van Toezicht Gezondheidszorg
Leidsche Rijn.
niet-q.q. nevenfuncties
- directeur T. Gispen Beheer BV.
mevrouw E. Göçmen - personeelsfunctionaris bij de Stichting
Vrouwenopvang Utrecht;
plv.-lid algemeen bestuur Bestuur Regio
Utrecht;
5
plv.-lid Bezwaarschriftencommissie;
- secretaris ouderraad Bauwcapel;
lid districtsbestuur Humanitas district
Noordwest.
de heer E.R. van Holthe - lid van het bestuur van de Stichting Utrechtse
Kastelen;
- eenmanszaak De Haar Advies;
lid bestuur Stichting Katholiek Lyceum ‘t Gooi
Bijzondere Activiteiten;
lid van het Algemeen Bestuur van de
Stichting Het Evert Zoudenbalch Huis;
- buitengewoon onbezoldigd ambtenaar van
de burgerlijke stand.
de heer mr. C.J.P. Huijsman - coördinator Justitie in de buurt te Gouda
de heer P.F.C. Jansen - algemeen secretaris Socialistische Partij;
lid algemeen bestuur Bestuur Regio Utrecht;
lid Bezwaarschriftencommissie.
de heer drs. H.H. Janssen - Raadsgriffier gemeente Sint Michielsgestel;
- bestuurslid CDA bestuurdersvereniging, provincie
Utrecht;
- Adviseur T&A Survey BV;
plv.-lid algemeen bestuur Bestuur Regio
Utrecht;
lid algemeen bestuur recreatieschap
Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme
Rijngebied.
de heer H.J. Kampers - medewerker ruimtelijke ordening en milieu
Miliueucentrum Utrecht;
lid bestuur Stichting “Geen Sneltram door de
Binnenstad”;
lid algemeen bestuur Bestuur Regio Utrecht.
mevrouw drs. M.L. van Kleef, wethouder
q.q. nevenfuncties:
plv.-voorzitter van de Stichting
Personeelsfonds Utrechts
Gemeentepersoneel;
lid van de VNG-commissie Volkshuisvesting
en Bouwzaken;
lid van de VNG-commissie Ruimtelijke
Ordening;
6 - lid van de Raad van Commissarissen van
Hydron Midden-Nederland NV;
lid dagelijks en algemeen bestuur
Samenwerkings- verband Randstad;
plv.-lid algemeen bestuur Bestuur Regio
Utrecht.
lid van de Landinrichtingscommissie
Raamplan Groengebied Utrecht West.
lid van het Bestuurlijk Platform Groene Hart.
niet-q.q. nevenfuncties:
- bestuurslid Scholengroep Esprit Amsterdam).
- voorzitter van de Stuurgroep kwaliteit
Kinderopvang.
de heer R.W. Kok - freelance docent informatica;
- freelance kwaliteitsmanager;
- plaatsvervangend voorzitter van de
Gemeenteraad.
- voorzitter van het Presidium
mevrouw C.E. Koolstra - medisch secretaresse
mevrouw J.C.A. Kuijf-Kurver - zelfstandig ondernemer in administratie- en
advieswerk;
- financieel manager;
plv.-voorzitter/lid Bezwaarschriftencommissie;
lid Rekenkamercommissie.
de heer drs. W.A. Lenting, wethouder
q.q. nevenfuncties:
geen
niet-q.q. nevenfuncties:
- directeur-eigenaar natuurkundig onderzoeksen
adviesbureau;
- buitengewoon onbezoldigd ambtenaar van
de burgerlijke stand;
mevrouw A.H.C. Leijenaar - voorzitter platform Beter Wonen;
mevrouw drs. M.C. Mos - medewerker bij het Platform GGZ Utrecht;
lid van het bestuur van de Stichting
Drugsbeleid.
de heer R. Nandlal - scout FC Utrecht;
- ondernemer.
7
de heer V. Oldenborg - lid van het bestuur van de Utrechtse
Volksuniver-siteit.
de heer J.J. Peetoom - projectmanager koeltechnische installaties op
freelance basis;
- voorzitter stichting Lombok Anders.
mevrouw G. Raadsveld - opbouwwerker Stichting Welzijn Amersfoort;
lid commissie van aanbeveling Stichting
Bovenbouw;
lid algemeen bestuur Bestuur Regio Utrecht;
lid Rekenkamercommissie.
mevrouw A. van Rooij - voorzitter Stichting Gezondheidscentrum
Kanaalstraat;
- penningmeester van het bestuur van
de Stichting Ouders voor het Openbaar
Onderwijs;
lid algemeen bestuur Bestuur Regio Utrecht;
lid van het Dagelijks Bestuur Presidium.
mevrouw drs. W.L. Sanderink-Koedam
- tandarts algemeen prakticus;
- voorzitter werkgroep opleidingen der
Nederlandse Maatschappij tot bevordering
der tandheelkunde;
lid van de commissie Buitenslands Gediplomeerden
Volksgezondheid (ministerie van
VWS).
de heer drs. R.P. Schat - planoloog provincie Flevoland
de heer drs. J.H. Scheffer - psychiater/psychoanalyticus in eigen praktijk;
- zenuwarts verbonden aan het Pieter baan
Centrum;
- penningmeester Nederlandse Vereniging voor
Forensische Psychotherapie;
- bestuurslid Stichting Psychoanalyse en
Cultuur;
- gedelegeerde International Psychoanalytical
Association;
- bestuurslid Het Utrechts Archief;
- bestuurslid Geveltekenfonds.
mevrouw N.R. Schipper - eenmanszaak;
- secretaris Stichting Voorstaete;
lid raad van toezicht Wijkwerkbedrijf Utrecht;
- penningmeester fractie GroenLinks;
8 - plv.-lid algemeen bestuur Bestuur Regio
Utrecht.
mevrouw mr. M. Schuring - penningmeester Stichting “De Breuk”;
coördinator Stichting Leergeld Utrecht;
lid bestuur Volksuniversiteit Utrecht;
- plv.-lid algemeen bestuur Bestuur Regio
Utrecht;
- voorzitter/lid Bezwaarschriftencommissie;
lid Gemeentelijke Werkgroep
Vriendschapsband Utrecht-Leòn.
de heer D. Schuurman - lid bestuur Stichting Pastoor Mersel-fonds
van de Algemene Christelijke Politiebond;
- buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke
stand Utrecht;
- voorzitter afdeling recherche ACP;
lid dagelijks bestuur Landelijke Raad
Algemene Christelijke Politiebond;
- voorzitter Stichting Onderwijs Mereveld;
- voorzitter Stichting Bevordering Onderwijs
Vleuten-De Meern e.o.;
lid dagelijks bestuur Stichting Restauratieve
Voorzieningen Centrale Recherche
Informatiedienst;
- voorzitter Aditorial Board Paspoort Boek
Keesing R&F;
lid algemeen bestuur Bestuur Regio Utrecht
member of the Planning Committee of
Intergraf, the International Confederation for
Printing and Allied Industries;
lid Georganiseerd Overleg Korps Landelijke
Politie diensten.
de heer F. Siebelink - free-lance VARA-organisatie
de heer M. Sini - directeur Grotestedenbeleid bij Regionaal
Opleidingen Centrum Utrecht;
- voorzitter Stichting Islam en Burgerschap;
lid College van Curatoren Bijzondere
Leerstoel Humanisme en Islam bij de
Universiteit voor de Humanistiek;
- voorzitter Commissie ter voorbereiding van
het Contactorgaan Moslims en de Overheid;
lid van het Nationaal Platform voor
Samenwerking tegen Racisme en
Discriminatie;
9
lid van de Initiatiefgroep Nederlandse Coalitie
voor Vrede in het Midden-Oosten;
- vice-voorzitter van Encounter of Worldviews
Foundation towards a Global Ethos;
lid van het bestuur van de Vereniging
Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk
(NOV);
lid van de Examencommissie voor
Gerechtstolken (Marokkaans-Nederlands).
de heer J.L. Spekman, wethouder
q.q. nevenfuncties:
lid van de VNG-commissie Sociale Zaken en
Werkgelegenheid;
lid van de VNG-subcommissie
Arbeidsvoorziening;
lid van de VNG-subcommissie Sociale
Werkvoorziening;
lid van de kamer Gesubsidieerde Arbeid van
de VNG;
lid van de Raad van Commissarissen van de
BV UW-Holding;
lid Landelijke Stuurgroep Interventieteams
fraudebestrijding;
- plv.-lid algemeen bestuur gemeenschappelijke
regeling Centrale Post Ambulancevervoer
Utrecht;
lid Regionaal Bestuur Arbeidsvoorziening
Midden-Nederland;
lid van de stuurgroep Kromme Rijnlandschap;
lid algemeen bestuur Plassenschap
Loosdrecht e.o.;
lid algemeen bestuur recreatieschap Stichtse
Groenlanden;
lid algemeen bestuur recreatieschap
Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme
Rijngebied.
niet-q.q. nevenfuncties:
- penningmeester Stichting Comité Keepers.
de heer ing. W.A. Spier - bouwkundige;
lid algemeen bestuur Bestuur Regio Utrecht.
mevrouw drs. M.K.M. Spit - projectmedewerker Gildevaart, Instituut voor
bedrijfs- en beroepsopleidingen;
lid algemeen bestuur Bestuur Regio Utrecht.
10 de heer A. Taskan - directeur Stichting Educatief Centrum
Utrecht;
- projectmedewerker FORUM, Instituut voor
Multiculturele Ontwikkeling;
lid bestuur Stichting Eenheid in Diversiteit;
- penningmeester Stichting Educatief Centrum
Utrecht;
- vice-voorzitter Landelijk Overleg
Schoolinternaten;
- adviseur werkgroep Broedplaats
Interculturele Media-initiatieven;
lid werkgroep ter oprichting Stichting Turkse
Woningbezitters;
lid werkgroep ter oprichting Stichting Intercul
turalisatiecentrum;
lid Klankbordgroep Landelijke Centrum
Opbouwwerk;
lid discussiegroep Intercultureel Utrecht.
de heer G.A.M. van de Vecht - standbouwer;
- plv.-lid algemeen bestuur Bestuur Regio
Utrecht.
de heer drs. C.J. Verhoef - lid van het bestuur van de Stichting Sport en
Vriendschap;
lid van het bestuur van de Stichting Burger en
Gemeenschap;
- gemeente Eindhoven.
de heer mr. L.J. Verhulst, wethouder
q.q. nevenfuncties:
lid VNG-afdeling Utrecht;
lid van de VNG-Onderwijscommissie;
lid van de VNG-commissie Sport, Recreatie
en Toerisme;
lid VNG-commissie Internationale
Aangelegenheden;
lid algemeen bestuur Bestuur Regio Utrecht;
lid dagelijks bestuur Bestuur Regio Utrecht;
lid bestuur Vereniging voor Bestuurskunde;
lid Stuurgroep Nieuwe Hollandse Waterlinie;
lid van de Begeleidingscommissie onderzoek
Grote Stedenbeleid in de lidstaten van de
Europese Unie;
- plaatsvervangend lid algemeen bestuur
Samenwerkingsverband Randstad.
11
niet-q.q. nevenfuncties:
lid van het bestuur van de Stichting Jongerenhuisvesting
Nyenrode;
- adviseur Stichting Nyenrode (bezoldigd);
lid van het bestuur van de Stichting
Interacademiale Opleidingen
Organisatiekunde;
- schrijver;
- buitengewoon onbezoldigd ambtenaar
van de burgerlijke stand van de gemeente
Utrecht;
lid van de Raad van Advies van de Citogroep.
de heer drs. R. Vriezen - medewerker bij Financieringsmaatschappij
Ontwikkelingslanden (FMO);
- voorzitter van de Stichting Burger en
Gemeenschap;
- plv.-lid algemeen bestuur Bestuur Regio
Utrecht.
mevrouw drs. S.A. Willemsen - architectuurhistoricus
- communicatiedeskundige
de heer mr. J.H.C. van Zanen, wethouder
q.q. nevenfuncties:
lid VNG-commissie Gemeentelijke Financiën
en Belastingen;
lid algemeen bestuur VNG**)
- voorzitter Stichting Regres en Verhaal Schade
en Kosten Bouwfraude (VNG)**);
- President-commissaris Raad van
Commissarissen NV Hydron Midden-
Nederland (bezoldigd)*);
lid dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke
regeling Afvalverwijdering Utrecht;
- voorzitter Utrechts Monumenten Fonds **);
niet-q.q. nevenfuncties:
- voorzitter van het Utrechts Oranje Comité;
- voorzitter VVD;
lid van het bestuur van de De Winter-
Heijnsiusstichting te Utrecht;
lid van het bestuur van de stichting liberaal
Reveil te Den Haag;
- buitengewoon onbezoldigd ambtenaar
van de burgerlijke stand van de gemeente
Utrecht.
12
de heer drs. H. Zijlstra - directeur Improvex BV

 

 
Naam: Nevenfuncties:
de heer R.A. (Xander) van Asperen - medewerker Stichting
Emmaus Haarzuilens;
inval chauffeur/busbeheerder
Tussenbus;
secretaris Stichting Emmaus
Haarzuilens;
secretaris Stichting Emmaus
Utrecht;
voorzitter Stichting De
Hoeksteen.
mevrouw R.J.J. (Roos) Beekman-van der Vorst geen
de heer H.J. (Hans) Berends - voorzitter Stichting
Ondersteuning Leefbaar
Utrecht;
docent en afstudeercoach
HBO onderwijs
(TIO Hogeschool voor
Hospitality en toerisme,
vestigingen Utrecht en
Hengelo);
- buitengewoon ambtenaar
van de burgerlijke stand.
mevrouw H.M. (Hiske) van den Bergh verzorgt het Nederlandse deel
van de nieuwsbrief voor het
netwerk voor Platform for
Undocumented Migrants in
Brussel (PICUM)
de heer P.J.M.M. (Paul) van den Biggelaar - voorzitter CDA Utrecht;
director oncentra bij
Nucletron B.V.;
gemeenteblad van utrecht 2007 n r. 1
Overzicht van nevenfuncties
van fractiemedewerkers *)
(stand per 1 januari 2007)
*) Deelname aan een raadscommissie is niet opgenomen.
de heer R. (Roeland) Bol - penningmeester USFStudentenbelangen
(Studentenvakbond
Utrecht);
- penningmeester Stichting
Contact Rooms-Katholieken
(CRK);
bestuurslid CDA Den Haag;
adviserend lid bestuur CDJA
Den Haag;
lid Klantenpanel GVU;
lid Consumentenplatform
BRU;
lid ROCOV Provincie
Utrecht;
lid Raad van Advies,
Stichting Sixpack;
lid Organisatiegroep
Katholiek Jongeren-magazine
Omega;
lid Diocesane
Roepingenraad (notulist),
Aartsbisdom Utrecht;
lid Rotaract, Scheveningen.
mevrouw M. (Manu) Bühring redacteur tijdschrift LOVER
de heer drs. C. (Carlo) van Dijk - morator HBB-Sociëteit;
- adviseur/onderzoeker
Jacques Necker
mevrouw S. (Sonia) Drannikova lid Mediavrouw netwerk en
werkgroep Webdesign
de heer J. (Joost) van Ellinkhuizen - student Nederlands Recht;
student Bestuurs- en
Organisatiewetenschap
de heer C.P. (Kees) van der Graaf vormgever/dtp-er
de heer B. (Bas) Hendriksen geen
de heer H.J. (Herman) Kampers lid bestuur Stichting “Geen
Sneltram door de Binnenstad
de heer H.B.G. (Hink) Ketting - voorzitter van de wijkraad
Vleuten-De Meern;
voorzitter van zalenverhuur-
en activiteitencentrum
de Kargadoor;
- adviseur/aspirant bestuurslid
van de Vereniging
Leefbaar Utrecht.
mevrouw K.A. (Karin) Korterink geen
de heer J. ( Jorrit) Linders - student Bestuurs- en
Organisatiewetenschap
(UU);
lid van de
Opleidingscommissie USBO.
mevrouw E. (Eva) van der Meer geen
de heer P.A. (Aart) Reurink - bachelorstudent Sociale
Geografie & Planologie aan
de Universiteit Utrecht;
werkzaam bij Huize
Molenaar (horeca);
bestuurder Stichting
Europese Studenten
Sociëteit Utrecht (SESSU);
bestuurder Stichting
International Centre (SIC);
actief lid van de Europese
studenten organisatie
AEGEE;
lid van de PvdA
de heer B.J.C. (Meep) Raven geen
de heer J.J. (Jesper) Rijpma - student,
lid faculteitsraad REBO;
lid sub-faculteitsraad B&O
mevrouw J.C. (Ans) Steenbrink geen
de heer M. (Maurits) van Stuijvenberg - vice-praeses van bestuur
studenten-vereniging Sola
Scriptura;
student geschiedenis aan
de Univrsiteit Utrecht;
werkzaam bij uitgeverij
Matrijs Utrecht.
de heer J. (Joram) Verspaget - bestuurslid SP-afdeling
Utrecht;
lid stichting woonbestuur
Stadspanden van de
woningbouwvereniging SSH
Utrecht
de heer N.J. (Klaas) Verschuure bestuursadviseur gemeente
Aalsmeer
de heer A.J. (Ad) van Zoeren sr. - eigenaar kapsalon;
erelid Historische
Vereniging;
- erevoorzitter Begrafenis
Vereniging “De laatste eer”
de heer Y. (Yücel) Aydemir - Vestigingsmanager bij Centrum Werk en Inkomen te Zeist;
voorzitter Stichting de Verrehand.
de heer drs. B.F.M. (Bart) Beerlage - werkgroepsecretaris bij de commissie voor de milieueffectrapportage;
deelnemer aan het Natuur- en Milieuplatform Leidsche Rijn;
lid Klankbordgroep Natuurmonumenten, district Utrecht;
lid Bewonersvereniging Parkwijk-zuid.
mevrouw drs. A.C. (Rinda) den Besten, wethouder
q.q. nevenfuncties:
voorzitter van het OOGO+ (Op Overeenstemming Gericht Overleg)
niet-q.q. nevenfuncties
plaatsvervangend lid van het Comité voor de Regio's/ lid van de Commissie voor Educatie en Cultuur;

Stand per 1 januari 2008 - lid bestuurlijk platform Europa/VNG.
mevrouw M.H. (Mirjam) Bikker geen.
mevrouw ir. I.G.M. (Ingrid) de Bondt werkgroepsecretaris bij commissie voor de Milieueffect rapportage
de heer drs. H.P.A.M. (Harrie) Bosch, wethouder
lid VNG commissie Ruimte & wonen;
lid VNG afdeling Utrecht;
plaatsvervangend lid algemeen bestuur recreatieschap Stichtse Groenlanden;
plaatsvervangend lid algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht.
niet-q.q. nevenfuncties:
geen
mevrouw S.M. (Stephanie) Bottse milieuonderzoeker/medewerker inhoudelijk secretariaat bij ministerie van Justitie Dienst Justitiële Inrichting Rijksinrichting voor Jeugdigen De Heuvelbrug, locatie Eikenstein.
mevrouw K. (Gadiza) Bouazani - Sociaal raadsvrouw bij Portes;
lid Ledenraad Rabobank.
mevrouw drs. C.H.M. ( Karin) Boudewijns zorginkoper bij Agis Zorgverzekeringen in Amersfoort
de heer dr. ir. W.W. (Willem) Buunk - programmaleider bij het NIROV;
- lid partijcommissie VRO van de VVD.
de heer M. (Mesut) Çavu
productmanager Jeugd en Jongerenwerk bij St. Welzijn Westelijke Tuinsteden (IMPULS)
hoofd technische zaken Turkse Voetbal Federaties Nederland;
lid comité van aanbevelingen ISKB.
de heer P.H. (Peter) van Corler - freelance websitebouwer;
lid rekeningcommissie algemeen bestuur Bestuur Regio Utrecht;
lid oudercommissie Saartje - BSO Victor Hugo;
buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand.
mevrouw B. (Bouchra) Dibi - lid denktank Vrouw en Milieu;
lid van de commissie werk en inkomen van de VNG.
de heer M. (Maarten) van Ditmarsch - voorzitter Centrum voor Internationale Samenwerking Provincie Utrecht (Cos Utrecht).;
- bestuurslid SKW-Certificatie;
penningmeester Commissie ZWO, PKN Utrecht Oost;
kerkrentmeester PKN Utrecht Oost;
lid Ledenraad Rabobank Utrecht-Nieuwegein;
adviseur Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad Nederland, (CG-Raad);
lid International Standardization Organisation (ISO, werkgroep design for all).

Stand per 1 januari 2008<
de heer M.E.J. (Michel) Eggermont servicemedewerker NS
de heer drs. L.J.A. (Bart) Engbers directeur Vader Rijn College.
de heer A. (Ahmed) Essousi beleidsmedewerker bij Forum, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling.
de heer C.J.M. (Cees) van Eijk, wethouder
lid VNG onderhandelingscommissie Cultuur;
lid VNG commissie Asiel en Integratie;
lid onderhandelingscommissie VNG-Asiel;
lid Raad van Advies Deltaplan Inburgering.
niet-q.q. nevenfuncties:
geen
de heer C.A. (Kees) Geldof lid VVD-partijcommissie Veiligheid en Justitie.
de heer R.J.F. (Robert) Giesberts, wethouder
q.q. nevenfuncties
voorzitter van de Stichting Personeelsfonds Utrechts gemeentepersoneel;
voorzitter Commissie van Overleg;
lid van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht;
lid van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht;
lid Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland-Nicaragua;
lid algemeen bestuur Bestuur Regio Utrecht;
lid dagelijks bestuur Bestuur Regio Utrecht: portefeuille Milieu en Landschap (incl. Hollandsche Waterlinie);
lid dagelijks bestuur recreatieschap Stichtse Groenlanden;
lid van het college voor arbeidszaken;
lid van bestuur facilitaire dienst Utrechtse Recreatieschappen;
lid landinrichtingscommissie Utrecht West;
lid landinrichtingscommissie Groenraven-Oost;
lid VNG adviescommissie internationale samenwerking.
niet-q.q. nevenfuncties:
geen
de heer N.J.H. (Klaas) Gravesteijn - directiesecretaris bij de Stichting Gemeenschappelijk Begeleidingsinstituut Ondernemingsraden (GBIO),
voorzitter Veiligheidsprijs.
mevrouw drs. F.I. (Frauke) van Iperen - Bestuurslid van Stichting Kunst en Dementie;
vrijwilliger bij de ‘Torteltuin’, speeltuin in de Vogelenbuurt
de heer G.P. (Gilbert) Isabella - projectleider/strategisch beleidsmedewerker gemeente Dordrecht;
voorzitter Panel Deurbeleid namens de gemeente Utrecht o.b.v. Convenant Veilig Uitgaan.
de heer C.G. (Constantijn) Jansen op de Haar - student;
verkoper bij tassenzaak Schrandt;
focusgroep 4 en 5 mei viering ministerie VWS;
v.a. september 2006 leraar in opleiding bij Scholengemeenschap Schoonhovenscollege
de heer drs. H.H. (Harm) Janssen, wethouder
q.q. nevenfuncties
lid algemeen bestuur recreatieschap Stichtse Groenlanden
plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht
lid Raad van commissarissen REMU
voorzitter van de z.g. Enveloppecommissie Kraag van Utrecht.
lid bestuur Het Utrechts Archief
niet-q.q. nevenfuncties
geen
de heer J.A. (Arjan) Kleuver secretaris van de afdelingen BBT (Belangen Behartiging Tankstations) en WAS (Autowasbedrijven) bij de BOVAG
mevrouw mr. S.L. (Sheila) Kroes-van Sauers - eigenaar/directeur Talent Connection;
lid bestuur Stichting Primair Onderwijs Utrecht;
lid bestuur Artikel 1;
eigenaar/directeur Style Shopper.
de heer mr. E. (Erik) van der Marel - hoofd Informatiecentrum BOVAG;<
hoofd Bemiddelingsbureau BOVAG;
statutair directeur Erigom BV;
statutair directeur Porta Laverna BV;
statutair bestuurder van De Leckere B.V.
mevrouw drs. K.E.M. (Karin) Monnink student pedagogiek (Master, Universtiteit van Amsterdam)
mevrouw M.C. (Marry) Mos - projectmedewerker crisiskaart, Reijer ter Burgh, Centrum voor Informatie en Advies Geestelijke Gezondheid;
onbezoldigd ambtenaar burgerlijke stand.
mevrouw M.M.L.H. (Mary) Mossel geen
de heer V. (Vincent) Oldenborg lid van het bestuur van de Utrechtse Volksuniversiteit.
mevrouw G.A. (Gerda) Oskam - senior purser KLM;
lid Raad van Advies Azotod;
deelnemer Muziekplatform Leidsche Rijn.

Stand per 1 januari 2008<
mevrouw W.P. (Mieke) Peetoom organisatieadviseur.
de heer J.L. (Jan) Ravesteijn directeur groot aandeelhouder Jan Ravesteijn Beheer B.V.
de heer drs. W.G. (Wim) Rietkerk - voorzitter van het bestuur van de l'ABRI Fellowship Foundation;
directeur Stichting l'ABRI-Nederland;
emeritus predikant;
medewerker van diverse christelijke tijdschriften. de heer H.IJ. (Bert) van der Roest - KNVB regio afgevaardigde;
directeur eigenaar Annebel Produkties,
lid van het platform Regionale Amateursclubs en FC Utrecht.
mevrouw A. (Alice) van Rooij
voorzitter Stichting Gezondheidscentrum Lombok;
penningmeester van het bestuur van de Stichting Ouders voor het Openbaar Onderwijs (SOOO);
lid van het bestuur van het Landelijk platform openbaar onderwijs;
bestuurslid Stichting ‘Het gesticht der Liefde’ >
mevrouw C.P. (Caroline) Sarolea - organisatie adviseur bij adviesbureau EPROM te Den Haag;
- vrijwiliger project Wereldvrouwen Leidsche Rijn.
mevrouw drs. E.M.J. (Eveline) Schell leerlingbegeleider bij Eduniek locatie Amersfoort
mevrouw N.R. (Niki) Schipper
eenmanszaak;
secretaris Stichting Voorstaete;
lid raad van toezicht Cartesius.
de heer T.W. (Tim) Schipper
onbezoldigd bestuurslid SP-afdeling Utrecht;
bezorger/koerier bij Selektvracht
mevrouw mr. M. (Marjan) Schuring - bestuurslid Stichting "De Breuk";
lid bestuur Volksuniversiteit Utrecht;
beleidsmedewerker bij LFOS in Nieuwegein.
de heer drs. E. (Eiko) Smid
senior adviseur communicatie public-affairs bij adviesbureau Dröge en Van Drimmelen, Den Haag;
onbezoldigd free lance trainer Eduardo Frei Stichting;
bestuurslid Stichting Vrienden van de Domkerk;
verkiezingswaarnemer via ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
mevrouw drs. M.K.M. (Marka) Spit, wethouder
q.q. nevenfuncties
lid van de Raad van Commissarissen van de BV UW-Holding *);
lid comité van toezicht Doelstelling 2 Stedelijke gebieden Nederland;
lid van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht;
plaatsvervangend lid van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht;
plaatsvervangend lid algemeen bestuur recreatieschap Stichtse Groenlanden;
voorzitter Regionaal Platform Fraudebestrijding Utrecht-Gooi & Vechtstreek;
plaatsvervangend lid Landelijke Stuurgroep Interventieteams Fraudebestrijding;
plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur van het Samenwerkingsverband Regio Randstad;
lid bestuur Holland Art Cities;
lid van de algemene deelnemersvergadering WIGO4it.
niet-q.q. nevenfuncties
geen
de heer A. (Ahmet) Taskan - voorzitter stichting Annifer (interim);
voorzitter stichting Challenges;
directeur Bureau De Collage;
directeur Annifer BV (interim);
projectleider stichting Cosmicus;
mede eigenaar Burc holding;
commissielid toegankelijkheid van mevr. Verdonk;
lid kerngroep integrale VNG;
algemeen secretaris van HOGIAF.
de heer M.D. (Marcel) van den Tooren geen

de heer drs. C.J. (Kees) Verhoef - secretaris bij de Stichting Sport en Vriendschap;<
secretaris van Burger en Gemeenschap;
ambtenaar gemeente Eindhoven.
de heer J. (Jan) Verkaik geen
de heer T.H.D. (Tymon) de Weger, wethouder
q.q. nevenfuncties
lid VNG-commissie Milieu en Mobiliteit;
lid algemeen bestuur Bestuur Regio Utrecht;
lid dagelijks bestuur Bestuur Regio Utrecht: portefeuille Verkeer en Infrastructuur;
lid Raad van commissarissen REMU;
lid bestuur Stichting nazorg stortplaats Weber;
lid bestuur van Het Utrechts Archief.
niet-q.q. nevenfuncties
geen
mevrouw N.A.M.E. (Nicole) Wigny - voorzitter CDA Vrouwenberaad
tekstschrijver;
secretaris Brigde Vereniging Overvecht;

Stand per 1 januari 2008
secretaris Wijk- & Oranjevereniging over de Dreven Overvecht.
mevrouw drs. S.A. (Salóme) Willemsen - zelfstandig ondernemer;
communicatie trainer.
de heer P. (Pepijn) Zwanenberg lid bestuur stichting Lombok-Transvaal 100 jaar.

Stand per 1 januari 2008
Overzicht van nevenwerkzaamheden en nevenfuncties van de directeuren van de diensten binnen de gemeente Utrecht
(stand van zaken 31 december 2007)
naam nevenfunctie(s)
mevrouw ir. H.A.G.M. Linden,
directeur Gemeentelijke Geneeskundige

en Gezondheidsdienst - Regionaal geneeskundig functionaris (piketfunctionaris) Veiligheidsregio Utrecht
- Lid Raad van Toezicht Gezondheidscentra Leidsche Rijn
- Lid Raad van Advies Zorgkantoor
- Lid Raad van Toezicht MOA (Medische Opvang Asielzoekers) Zuid-Holland/Utrecht.
drs. W.W. van der Poel,
directeur Dienst Projectbureau
Leidsche Rijn aandeelhouder Gemeenschappelijke Exploitatie Maatschappij Vleuterweide
H. van Soelen
Directeur Bibliotheek Utrecht - voorzitter provinciale directieoverleg, de Stichting Utrechtse Bibliotheken;<
- lid Raad van Toezicht provinciale serviceorganisatie voor bibliotheken, de BISC
Overzicht nevenwerkzaamheden
naam nevenwerkzaamheden
J. Bakker, Sectorhoofd Bestuurszaken bestuurslid Vereniging van Eigenaren (appartementencomplex Balans, Leidsche Rijn);

P. Bos
Sectorhoofd Bestuurs- en
Concernonderdersteuning - voorzitter Raad van Toezicht van de Rabobank Veenstromen (hoofdvestiging in Mijdrecht);
- voorzitter klachtencommissie van de Woningbouwvereniging in Kockengen
mevrouw ir. M.M. van de Braak-
van Bodegom, directeur
Dienst Ondersteuning geen
Stand per 31 december 2007
L. Claus, directeur Stadsschouwburg - voorzitter ad hoc commissie Podium-kunstenaanbod voor de jeugd van de Raad voor Cultuur;<
- lid Raad van Toezicht Theaterinstituut Nederland;
- gastdocent bij diverse instellingen, waaronder de HKU
E.J. de Haan, directeur
Muziekcentrum Vredenburg - bestuurslid van het Utrecht Uitfeest;
- lid van de audit commissie van FC Utrecht
ir. A.J.H. Hutschemaekers, directeur
Projectorganisatie Stationsgebied geen
drs. W.J.P. Kok, Programmadirecteur Jeugd,
Diversiteit en Integratie voorzitter Stichting Heksenwaag Oudewater

mevrouw ir. H.A.G.M. Linden, directeur
Gemeentelijke Geneeskundige
en Gezondheidsdienst - lid bestuur GGD Nederland, lid portefeuille Openbare Gezondheidszorg;
- voorzitter Raad van Advies stichting Raedelijn;
- lid bestuur Stichting Eerstelijnszorg Renkum
mevrouw drs. J.G. Manshanden,
directeur Dienst Maatschappelijke
Ontwikkeling Kroonlid Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling
J. van Neerven
commandant Brandweer geen
mr. T. Nijenkamp, directeur Dienst
Burgerzaken en Gemeentebelastingen en
Sectorhoofd Financiën en Personeel a.i. bestuurder Stichting administratiekantoor Vitesse.
drs. W.W. van der Poel, directeur Dienst
Projectbureau Leidsche Rijn geen
drs. J. Schuilenburg
Gemeentesecretaris/Algemeen directeur - raadslid gemeente Arnhem (tot 28/1/2008);
- lid Raad van Advies vakgebied Finance van Yacht
H. van Soelen,
directeur Gemeentelijke Bibliotheek Utrecht projectleider landelijke strategische discussie over marketing en cultureel ondernemerschap van de VOB (landelijke vereniging van openbare bibliotheken
mevrouw ir. M. Teer,
Programmadirecteur Utrecht Vernieuwt geen
Stand per 31 december 2007
mevrouw drs. P.J. Terreehorst
directeur Gemeentelijke Musea Utrecht - stuurslid Stichting Fort Asperen - Asperen;
- penningmeester Stichting Fotografie in Nederland, Amsterdam;
- bestuurslid Stichting Museum Nieuw Land - Lelystad;
- voorzitter van de Kunstcommissie van de Universiteit Utrecht;
- lid Wetenschappelijke Raad van het Onderzoeksinstituut voor Geschiedenis en Cultuur van de Universiteit Utrecht.
drs. A.G.J. van Vlimmeren,
directeur Dienst Wijken geen
ir. G.C.F. de Wit,
directeur Stadswerken geen

Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Raadsgriffier Dhr. drs. W. Hooghiemstra  ()
Raadslid Dhr. S. Streekstra  (BVH)
Dhr. H.J.J. Veltman  (CDA)
Dhr. T. Reedijk  (CDA)
Dhr. W. Stegeman  (CDA)
Dhr. W. van Drie  (CDA)
Mw. D.G. Boom  (CDA)
Mw. T. van Amerongen-Huizenga  (CDA)
Mw. J. Foekens  (ChristenUnie)
Dhr. C.A.F. Heijmerink  (D66)
Dhr. J.W. Eggink  (D66)
Dhr. J.E. Waaldijk  (GroenLinks)
Dhr. O. de Jong  (GroenLinks)
Dhr. T.J. Verhoef  (GroenLinks)
Mw. W.L. Hielema  (GroenLinks)
Dhr. A.E.J. van Spaandonk  (PvdA)
Dhr. R. van Veenendaal  (PvdA)
W.J.M.Zoet=Dhr. W.J.M. Zoet  (PvdA)
Dhr. G. Boonzaaier  (SGP)
Dhr. G.J. van den Brink  (SGP)
Dhr. A.J. Schiedon  (SP)
Dhr. J.R. van Geijtenbeek  (SP)
Dhr. B. van Lierop  (VVD)
Dhr. H. van Zetten  (VVD)
Dhr. J. van Ankum  (VVD)
Dhr. P.C. van der Zee  (VVD)
Dhr. R.J. Letema  (VVD)
Mw. H.E. Kuiper  (VVD)
Mw. H.E. van Valkenburg-Lely  (VVD)
Wethouder Dhr. C. van der Burg  (CDA)
Dhr. J. Salverda  (CDA)
Mw. mr. E.J. van Oostrum-Rutjes  (D66)
Dhr. W. van Wikselaar  (SGP)
Dhr. R. Pamboer  (VVD)
Dhr. R. Waltmann  (VVD)

 

Dhr. drs. W. Hooghiemstra raadsgriffier gemeente Utrechtse Heuvelrug
NEVENFUNCTIES
Ik ben lid van twee landelijke commissies van de vereniging van griffiers
commissie professionalisering regiegroep integriteit

Bron gemeente Utrechtse Heuvelrug 11 november 2008

 

 

Klopt de onderstaande lijst van bestuurders met al hun nevenfuncties? Indien neen, wilt u een recent overzicht aan de redacteur sturen?
?

 

B&W

R.F.Th. Pamboer (VVD)
Wethouder
Portefeuille:
Economische Zaken
Werkgelegenheid
Toerisme
Sport en sportaccommodaties
Kunst en cultuur (incl. bibliotheken)
Dorpskern Doorn

Informatie:
Wethouder Pamboer is 1e loco-burgemeester

Geen nevenfuncties
Geen lid van een commissie

 

drs. J.C. Salverda (CDA)
Wethouder
Portefeuille:
Verkeer en vervoer
Infrastructuur
Openbaar vervoer
Openbare ruimte
Wijkbeheer
Dorpsgericht werken
Dorpskern Driebergen-Rijsenburg >
Wethouder Salverda is 2e loco-burgemeester

Geen nevenfuncties
Geen lid van een commissie

 

 

 

drs. R.P. Waltmann (VVD)

Wethouder
Bestuurslid Wethoudersplaform VVD
Portefeuille:
Ruimtelijke Ordening, stedelijk gebied
Volkshuisvesting
Handhaving
Grote Ruimtelijke Ordening projecten
Structuurvisie
Milieu
Woonwagenbeleid
Dorpskern Amerongen
Nevenfuncties:
Geen lid van een commissie

 

 

W. van Wikselaar (SGP)
Wethouder
Docent IVA Driebergen B.V.
Mw mr. E.J. van Oostrum (D66)
Wethouder
Nevenfuncties:
Bestuurslid Rotary Doorn

Raadsleden

 
Mw. T. van Amerongen-Huizenga
CDA (Voorzitter), Geen lid van een commissie

 
Nevenfuncties
Raadslid, voorzitter CDA-fractie, plaatsvervangend -voorzitter raad gemeente Utrechtse Heuvelrug ;
Lid Raad van Toezicht Interkerkelijke Stichting Zorgvoorzieningen De Brug (één verpleeghuis, twee verzorgingshuizen) te Driebergen-Rijsenburg;
(Plv) contactpersoon Marie Muntendamfonds (Soroptimistclub Zeist e.o.);
Lid van de Stichting Steunfonds Richard Hooglandstichting (Utrecht).

 
J. Ankum
VVD

 
G. Boonzaaijer
SGP (voorzitter)

>Nevenfuncties
Penningmeester WeerSamenNaarSchool regio Ede (ca 30 scholen en 7.500 leerlingen) 
Bestuurslid plaatselijke kiesvereniging SGP
Zelfstandig Ondernemer

 

G.J. van den Brink
SGP

 
A.M.M. van den Broek
PvdA functies:
projectmanager bij de gemeente Wijk bij Duurstede
lid rekenkamercommissie Utrechtse Heuvelrug; lid namens/vanuit de raad >  >2. bestuurslidmaatschap>:
harmonie Aurora Driebergen - aftredend >  >3. vrijwilligerswerk
lid initiatiefgroep cutuurhuis Driebergen
monitor paddestoelenmeetnet Nederlandse mycologische vereniging/CBS
ambassadeur stichting de Voetstap >  >4. overig
``eigenaar`` boekwinkel fons www.boekwinkeltjes.nl
af en toe meewerkend in  huiskamerrestaurant /cateringbedrijfje van mijn vrouw ``de blauwvoet`` (hobbybedrijf, Kvk

 

 
W. van Drie
CDA
Nevenfuncties
Medewerker technische dienst bij Camping Kleine Ruwinkel

 

J.W. Eggink
D'66

 
Mw. J. Foekens
CU (Voorzitter)

 
C.A.F. Heijmerink 
D'66 (Voorzitter)

 
Mw. W.L. Hielema
GL (Voorzitter)

>Nevenfuncties
projectleider bij de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn - Heuvelrug in Zeist
vertegenwoordiger in het AB van het woonwagenschap Zeist

 

Mw. D.G. van Huissteden-Boom
CDA

 
O. de Jong
GL

 
Mw. M.W.I. Lauran
GL
Nevenfuncties
Werkzaam voor de gemeente Scherpenzeel
Vrijwilligerswerk:
Dorp & Natuur
KNNV afd. Zeist, Heuvelrug en Kromme Rijn

 

R.J. Letema
VVD
Raadscommissie Ruimte (voorzitter)

 
B. van Lierop
VVD

 

T. Reedijk
CDA

 
A.J. Schiedon
SP (voorzitter)

>Nevenfuncties
bestuurslid van de Stichting Ondersteuning SP fractie Prov.Staten van Utrecht. Deze stichting treedt op als formele werkgever van het aan de fractie verbonden ondersteunende personeel.
scholingsmedewerker van het landelijke scholingsteam SP

 

A.E.J. van Spaandonk
PvdA
Nevenfuncties
Manager Bartiméus, zuid west Nederland.
Voorzitter stichting “zwem en sportaccommodaties Doorn” , voorgedragen door raad Heuvelrug

 

W. Stegeman
CDA

 

 

S. Streekstra
BHV (voorzitter)
Nevenfuncties
Lid Centrale Examen Commissie LOI;
Commissaris Terra Nova te Utrecht;
Lid Commissie van Beroep Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie;
Lid Redactie MG Car Club Holland;
Voorzitter Driebergse Automobiel Club;
Voorzitter Welstand en Monumenten Commissie Baarn;
Lid Schietvereniging Driebergen-Rijsenburg

 

 

W.J.A. Struyck
VVD (voorzitter)
Geen lid van een commissie

 
S. Uitslag
SP

>Nevenfuncties
Medewerker SP Tweede Kamerfractie
Lid partijbestuur SP
Lid bestuur SP afdeling Heuvelrug

 

H.E. Valkenburg-Lely
VVD
Geen lid van een commissie

 

R. Veenendaal
PvdA
Raadscommissie Middelen (voorzitter)

 
H.J.J. Veltman
CDA
Raadscommissie Samenleving (voorzitter)

>Nevenfuncties
directeur/ eigenaar van advies/trainingsburo; Veltman Management B.V.
voorzitter programmacommissie van de serviceclub Kiwanis in Driebergen

 

J.E. Waaldijk
GL
Nevenfuncties
"manager wonen"  bij Bartimeus locatie Doorn;
lid van een lokaal zaalvoetbalteam (FCTD)
met enige regelmaat actief bij de carnavalsvereninging in Driebergen

P.C. van der Zee
VVD
Geen lid van een commissie

 

H. van Zetten
VVD
Geen lid van een commissie
Nevenfuncties
Presentatie van (sport)evenementen
Mediatraining & advies
Publicaties & verslaggeving
Dagvoorzitter symposia 
 
Televiecommentaar

- Turnen
Ritmische gymnastiek
Trampolinespringen
Kunstrijden op de schaats
IJsdansen
Ski-acrobatiek

 
W.J.M. Zoet
PvdA (voorzitter)
Geen lid van een commissie

>Nevenfuncties
Strategisch adviseur bij de directie Financieel-economische Zaken van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties rekenkamercommissi

Dhr. F. van den Bro ek
Projectmanager gemeente Wijk-bij-Duurstede, bezoldigd
Lid gemeenteraad Utrechtse Heuvelrug, vergoeding
Lid bestuur harmonie Aurora, Driebergen, aftredend
Lid initiatiefgroep cultuurhuis Driebergen
Monitor paddenstoelenmeetnet Nederlandse mycologische vereniging/CBS
Ambassadeur stichting ‘De Voetstap’
Eigenaar ‘Boekwinkel Fons’
Af en toe meewerkend in huiskamerrestaurant /cateringbedrijf echtgenote De Blauwvoet

Dhr. C.J. van Kranenburg MA
Directeur Van Kranenburg Beheer BV, bezoldigd
Lid van Provinciale Staten Utrecht, vergoeding

Drs. H.M.H. Satijn
Lid gemeenteraad Nieuwegein, vergoeding
Lid Algemeen Bestuur Bestuur Regio Utrecht
Lid Stuurgroep Bestuurlijke betrokkenheid BRU
Voorzitter Unie van Vrijwilligers Nieuwegein
Voorzitter Stichting Promotie Vreeswijk
Lid Bestuur SOS Telefonische Hulpdienst Utrecht

 

 

 

Tot uw dienst. J. Hop Ermelo publiceert alle troonredes 1900-2019 voor u op internet!

Maar heeft u inmiddels ook heel goed begrepen?
50 Hop moet bloeden schrijft een "CHRISTELIJKE" jeugdzorgadvocaat in de landelijke strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd

Referentie 1: Bron Memo Openbaar Ministerie Team Gevoelige Zaken over Hop 4 juni 2012 Daphne van der Kolk aan Ron Tenge Citaat: De heer Hop is een kinderbeschermingdeskundige die veel families en ouders bijstaat wanneer zij te maken krijgen met de Raad voor de Kinderbescherming en andere jeugdzorg instanties. Hij is van huis uit geen jurist of hulpverlener maar heeft in de loop der tijd veel ervaring opgedaan met dergelijke zaken. Daarbij laat hij zich zeer kritisch uit over deze instanties. Tevens is hij oprichter van de (gemeentelijke) politieke partij Groep Hop. Zie ter info de site www.burojeugdzorg.nl, geen website van BJZ, maar een domeinnaam geclaimd en ingevuld door de heer Hop.

Referentie 2: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk Coördinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Een FRONTALE OPSPORINGSACTIE op Hop, OPHALEN, DOEN BEKENNEN EN VERVOLGEN!
Ik beken geen letter! Hebben jullie dat allemaal heel goed begrepen!

581 Troonrede 2019
579 Troonrede 2018
562 Troonrede 2017
560 Troonrede 2016
514 Troonrede 2015
247 Troonrede 2014
567 Troonrede 2013
254 Troonrede 2012
477 Troonrede 2011
660 Troonrede 2010
616 Troonrede 2009
662 Troonrede 2008
Troonrede 2007
Troonrede 2006
Troonrede 2005
Troonrede 2004
Troonrede 2003
Troonrede 2002
Troonrede 2001
Troonrede 2000
Troonrede 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991,1990
Troonrede 1989, 1988, 1987, 1986, 1985, 1984, 1983, 1982, 1981, 1980
Troonrede 1979, 1978, 1977, 1976, 1975, 1974, 1973, 1972, 1971, 1970
Troonrede 1969, 1968, 1967, 1966, 1965, 1964, 1963, 1962, 1961, 1960
Troonrede 1959, 1958, 1957, 1956, 1955, 1954, 1953, 1952, 1951, 1950
Troonrede 1949, 1948, 1947 1946, 1945, geschiedenis omroepbijdrage
Troonrede 1939, 1938, 1937, 1936, 1935, 1934, 1933, 1932, 1931, 1930
Troonrede 1929, 1928, 1927, 1926, 1925, 1924, 1923, 1922, 1921, 1920
Troonrede 1919, 1918, 1917, 1916, 1915, 1914, 1913, 1912, 1911, 1910
Troonrede 1909, 1908, 1907, 1906, 1905, 1904, 1903, 1902, 1901, 1900

 

 


www.bureaujeugdzorg.nl
www.burojeugdzorg.nl
Referenties
Disclaimer
Contact
Copyright © 1997-2019 J. Hop. Alle rechten voorbehouden.