CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

Stichting Bureau Jeugdzorg Groningen

bjz02082532 Stichting Bureau Jeugdzorg Groningen, Waterloolaan 1, Postbus 1203, 9701 BE Groningen
bjz02082532 Advies & Meldpunt Kindermishandeling Groningen, Queridolaan 5, 9721 SZ Groningen
229 Zicht op de trucjes van "artiesten" in het "circus" Stichting Bureau Jeugdzorg Groningen
OUDERS LET OP! Wat er ook gebeurt blijf altijd rustig en kalm en procedeer systematisch en procedureel.
Ga NIMMER met jeugdzorg in gesprek als u niet eerst over alle stukken beschikt.
Verwijs systematisch naar: Schending 6 EVRM, schending Equality of arms, schending HVRM Mc. Michael door SBJNB.
Bij een of meer van bovengenoemde schendingen van mensenrechten wijs op het artikel "Beesten" in de jeugdzorg.

 

 

 

Contactjournaal: Derde bonafide uitspraak Provinciale Klachtencommissie Groningen

Hop namens klagers X tegen Stichting Centraal Bureau Jeugdzorg Groningen Uitspraak 030700 Citaat:

Vervolgens doet de commissie u de aanbeveling het contactjournaal in te richten dat daarin alleen de contacten tussen hulpverlener en anderen betrokkenen staan vermeld, zodat deze aan cliŽnt kan worden verstrekt en onderdeel kan zijn van de processtukken in geval van een klacht. Klager verzoekt uw klachtencommissie het complete contactjournaal in casu op te vragen als onderdeel van de processtukken bij de behandeling van deze klacht en klager daarvan afschrift te sturen?

Mevrouw M. Dissel-Van Erp, voorzitter (Vice-president rechtbank Groningen)
H. Nijland, lid
W.A. Verbeek, plaatsvervangend lid

 

 

16 klachten gegrond tegen Stichting Jeugdzorg Groningen in twee klachtrondes met Hop als gemachtigde van klagers
De redacteur moet deze publicatie nog op deze website verwerken

 

 

 

Klopt de onderstaande informatie over Stichting Bureau Jeugdzorg Groningen?


De redacteur verzoekt correctie van onjuiste informatie en/of aanvulling van ontbrekende gegevens onverwijld door te geven?

bjz02082532 Stichting Bureau Jeugdzorg Groningen, Waterloolaan 1, Postbus 1203, 9701 BE Groningen
bjz02082532 Advies & Meldpunt Kindermishandeling Groningen, Queridolaan 5, 9721 SZ Groningen
UITNODIGING U kunt GRATIS meehelpen door uitnodigingen te verspreiden om te beginnen in uw eigen netwerk, in flatgebouwen
met veel brievenbussen, in wachtkamers, voor de ingang van scholen, kinderdagverblijven, rechtbanken of buro jeugdzorg enz.
PERS Persberichten en aandachtsvestigingen! Wilt u meehelpen om aan deze informatie zoveel mogelijk bekendheid te geven?
134 Zorg dat u de omschrijving van een VERDACHTE uit uw hoofd kent en steeds adequaat toepast in communicatie met "jeugdzorg"
229 Zicht op de trucjes van "artiesten" in het "circus" Stichting Bureau Jeugdzorg Groningen
720 Trucje 1 van Poes "de Rat" *, weigering ontvangstbevestiging bij inleveren van procedures/stukken door ouder op kantoor jeugdzorg
720 Trucje 2 van Poes "de Rat" *, weigering inleveren van procedures/stukken door ouder op kantoor jeugdzorg
505 Netwerken achter uithuisplaatsing van kinderen en het ontzetten van hun ouders uit het gezag om kinderen aan toezicht ouders te onttrekken
057 1. Contactjournaal: Derde bonafide uitspraak Provinciale Klachtencommissie Groningen
2. Zestien klachten gegrond tegen Stichting Jeugdzorg Groningen in twee klachtrondes met Hop als gemachtigde van klagers

top
Censuur in Nederland ©
Stem Groep Hop in 2014