Slavernij in Nederland en het ondermijnen van de democratie door de overheid zelf ©

Gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking en de respectloze bejegening van overheidsdienaren jegens de gewone burgers.

Hop geeft u op onnavolgbare wijze inzicht in de jeugdzorg mentaliteit.
Hop moet bloeden (na strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd aan ouders van kinderen) schrijft vervolgens de CHRISTELIJKE jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school. Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen " Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat jeugdzorg op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.

 

 

Openbaar register nevenfuncties bestuurders gemeenten, leden bezwaarcommissie op internet

Beginletter W BSC, 147=A, 190=B, 207=C, 243=D, 248=E, 287=F, 295=G, 304=H, 313=I, 315=J, 396=K, 405=L, 493=M, 494=N, 495=O, 496=P en Q, 501=R, 503=S, 507=T, 553=U, 554=V, 570=W, 571=X, 589=Y, 675=Z, Griffier, Gemeentesecretaris.

ONDERZOEK NAAR GEHEIME NEVENFUNCTIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS GEMEENTE WINSUM
Dhr. M.A.P. Michels (CDA) Burgemeester gemeente Winsum
Geen nevenfuncties
Bron gemeente Winsum 30-06-2010

Dhr.P.E. Broeksma GroenLinks wethouder gemeente Winsum
NEVENFUNCTIES
Teamleider Hanzehogeschool Groningen
BBC Hop 30-06-2010

Dhr. J. Hoekzema Gemeentebelangen Winsum wethouder gemeente Winsum
NEVENFUNCTIES
Adviseur stichting Jumelage Winsum-Lubraniec
Leraar Gereformeerde Scholengroep Groningen
BBC Hop 30-06-2010

Dhr. W. Zorge PvdA wethouder gemeente Winsum
NEVENFUNCTIES
Onderwijzer OBS De Octopus Eenrum
Voorzitter begrafenisvereniging Pieterburen Westernieland
BBC Hop 30-06-2010

 

ACTUEEL VERZOEK 04-10-2011xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Hop verzoekt op 4 oktober 2011 om toezending namen, titels, initialen leden rekenkamer gemeente Waalwijk

Dhr. drs. G.W.M. van Vugt MPA, voorzitter rekenkamercommissie Waalwijk

Mw. drs. Y. Bouwman-Bakker
Lid klachtencommissie V Raad voor de Kinderbescherming
Vicevoorzitter Raad van Toezicht Stichting Bernezorg Heeswijk
Vicevoorzitter Raad van Toezicht Stichting Adoptievoorziening Utrecht
Voorzitter bezwaaradviescommissie Universiteit Twente
Voorzitter bezwaarcommissie Universiteit Twente
Lid rekenkamer gemeente Waalwijk 2007
lid rekenkamercommissie Gemeente 's-Hertogenbosch 2011
OUD:
Hoofd bedrijfsvoering Openbaar Ministerie 1998 – 2006
Opleiding Universiteit van Tilburg
C04-10-2011 J. Hop diverse bronnen waaronder gemeente Den Bosch
AANDACHTSVESTIGING
Klachtencommissie V RvdK Hoorzitting 20 oktober 2011 om 14.00 uur Vergadercomplex Hooghuis, Keizersgracht 5, Eindhoven
Hoorzitting klachtencommissie V RvdK klachtzaak (758)  (759) Hop tegen RvdK Eindhoven
Onderzoek Hop naar leden RvdK klachtencommissie V: Voorzitter (32) dhr. C.A.R.M. van Leuven, leden (570) mw. drs. Y. Bouwman-Bakker,  (570) dhr. mr. J.W. Rauh.

Dhr. drs. N.M.J. van 't Hof lid rekenkamer Waalwijk From: cinermelo@hotmail.com To: info@waalwijk.nl Subject: Verzoek toezending namen, titels, initialen leden rekenkamer gemeente Waalwijk Date: Tue, 4 Oct 2011 15:23:08 +0200

Gemeente Waalwijk, Geachte heer/mevrouw, Beleefd verzoek ik om toezending namen, titels, initialen leden rekenkamer gemeente Waalwijk? Met vriendelijke groet, J. Hop Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dhr. J.W. Rauh
Advocaat benoemd 11-12-1975
Lid klachtencommissie V Raad voor de Kinderbescherming
AANDACHTSVESTIGING
Klachtencommissie V RvdK Hoorzitting 20 oktober 2011 om 14.00 uur Vergadercomplex Hooghuis, Keizersgracht 5, Eindhoven
Hoorzitting klachtencommissie V RvdK klachtzaak (758)  (759) Hop tegen RvdK Eindhoven
Onderzoek Hop naar leden RvdK klachtencommissie V: Voorzitter (32) dhr. C.A.R.M. van Leuven, leden (570) mw. drs. Y. Bouwman-Bakker,  (570) dhr. mr. J.W. Rauh.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Drs. J. de Geus, burgemeester gemeente Waalwijk per 1april 2007 pensioen
NEVENFUNCTIES
Commissaris Eindhoven Airport
Voorzitter Platform Brabants Toeristisch Bedrijfsleven
Lid Provinciale Commissie Revitalisering Landelijk Gebied (PCLG-constructie wet)
Lid Programmaraad Stichting Wetenschappelijk OnderzoekVerkeersveiligheid
Lid Visitatiecommissie Bestuurskrachtmonitor GemeentenLimburg
Voorzitter Gebiedscommissie Wijde Biesbosch
Lid Bestuur HAS ‘s-Hertogenbosch

Dhr.mr. H.C.R.M. Baron de Wijkerslooth de Weerdesteijn (VVD) Burgemeester gemeente Waalre
Nevenfuncties
lid van de Commissie Aansturing Politie van het Regionale College
lid van het dagelijks bestuur van het SRE (Samenwerkingsverband Regio Eindhoven)
lid van de Regioraad van het SRE (Samenwerkingsverband Regio Eindhoven)
lid van het bestuur van Stichting Brainport
lid van de Hoge Raad van Adel
voorzitter van de Stuurgroep A2-gemeenten
Bron 17-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Dhr. drs. A.M.P. Kleijngeld PvdA burgemeester gemeente Waalwijk
Lid comitť van Aanbeveling Scouting Mrg. Bekkersgroep
Lid stuurgroep Project Samenwerking Veiligheidshuizen-Centra voor Jeugd en Gezin Noord-Brabant Een Brabantbreed dekkend netwerk van effectief en efficiŽnt samenwerkende Veiligheidshuizen en Centra voor Jeugd en Gezin realiseren als voorbeeld voor andere regio’s in het land
Vicevoorzitterschap Tourtocht Francinus de Wind
Lid INTERACTIEteam interetnische spanningen, jeugd en veiligheid
Voorzitter Raad van Toezicht/Bestuur van PON
Raadsheer Gilde Sint Lambertus in Helden
Beschermheer Gilde St. Crispinus en St. Crispinianus in Waalwijk
Voorzitter (oktober 2007) Jury afstudeerprijs Nederlandse Vereniging voor Integrale Veiligheid NVIV-afstudeerprijs
Bestuurslid (juni 2005) Onderlinge gemeentelijke bosbrandverzekering WA
Bron 17-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Lid INTERVENTIEteam Onafhankelijk interventieteam op het terrein van jeugd, veiligheid en interetnische spanningen
Voorzitter Comitť van Aanbeveling van de Nederlands Hervormde Kerk aan de haven in Waalwijk
Burgemeester gemeente Helden in Noord-Limburg
Wethouder en raadslid in Waalwijk

Dhr. drs. H.P.L. Cremers (PvdA) Burgemeester gemeente Waddinxveen
Penningmeester Centrum Lokaal Bestuur (PvdA bestuurdersvereniging)
Bestuurslid Waiffree(vereniging huiseigenaren)
Bron 24-08-2010 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm
lid algemeen bestuur ISMH;
plv. bestuurslid bestuurscie Milieudienst en volkshuisvesting ISMH;
lid alg bestuur Veiligheidsregio;
directeur GBE NV (gemeenschappelijk Bezit Evides NV
President-commissaris van Parkeergarage Vlaardingen BV 2 PCW

VVD Dhr H.C.J. Roijers VVD Burgemeester gemeente Waddinxveen?
Nevenfunctie:
Directeur GBE NV (Gemeenschappelijk Bezit Evides NV)
Deze NV beheert voor 24 gemeenten de (50%) aandelen voor het waterleidingbedrijf Evides NV.
President-commissaris van Parkeergarage Vlaardingen BV.

Dhr. G.J.M. van Rumund (PvdA) burgemeester gemeente Wageningen
NEVENFUNCTIES
Lid regionaal college politie Gelderland Midden
Deelname districtsoverleg politie De Vallei
Lid regionaal college hulpverlening Gelderland Midden
Voorzitter Raad van Toezicht en Advies Stichting Collectieve Beveiliging
Voorzitter samenwerkingsverband tussen de gemeenten Wageningen,Ede, Rhenen en Veenendaal (WERV)
Bestuurslid DB en AB Stichting Foodvalley
Lid van de Raad van Advies van de Stichting Wagenings Universiteits Fonds
Bestuurslid Stichting Nationaal Cultureel Erfqoed Hotel De Wereld
Secretaris Nationaal cormitť Herdenking capitulaties 1945 waqeningen
Lid van Raad van Toezicht van het Maritiem Research Institute Nederland (MARIN)
Voorzitter Burgemeesterskring De Liemers en Veluwezoom
Bron 12-06-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm Bestuurslid Politiek-Cultureel Centrum O42, Nijmegen (1986 – 1994)
Lid Raad van Commissarissen van de Zuid Gelderse Nutsbedrijven (1994 – 1995)
Secretaris/penningmeester Stedelijk Netwerk Nijmegen (1989 – 1998)
Lid Steunpunt Noodopvang Vluchtelingen Nijmegen (1994 – 1998)
Bestuurslid Dominicaans Activiteiten Centrum, Huissen (1995 – 2005)
Bestuurslid Dominicaans Studiecentrum (2005 – heden)
Lid Bestuurlijke Kerngroep Grote Stedenbeleid (1998 – 2005)
Voorzitter GGD regio Nijmegen (1998 – 2005)
Bestuur VNG-afdeling Gelderland (1998 – 2006)
Voorzitter Bestuurlijk Overleg WERV (2006 – heden)
OUD
1973 Eindexamen Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs,
Liemers College te Zevenaar
1974 Eindexamen Atheneum A,
Liemers College te Zevenaar
1981 Kandidaatsexamen Theologie,
Katholieke Universiteit Nijmegen
Werkervaring
1981 – 1983 Jongerenbegeleider Wegloophuis Nijmegen
1983 – 1994 Ambtelijk secretaris PvdA gemeenteraadsfractie Nijmegen
1994 – 1998 Fractievoorzitter PvdA gemeenteraadsfractie Nijmegen
1994 – 1998 Ambtelijk secretaris Ondernemingsraad Streekziekenhuis/Verpleeghuis Zevenaar
1998 – 2002 Wethouder Sociale Zaken, Zorg en Grote Stedenbeleid gemeente Nijmegen
2002 – 2005 Wethouder Onderwijs, Zorg en Grote Stedenbeleid gemeente Nijmegen

Dhr. drs. J.Th. Hoekema (D66) Burgemeester Gemeente Wassenaar
Voorzitter Comitť van Toezicht Prins Claus Conservatorium
Lid Raad van Advies Hanze Hogeschool Groningen opleiding dans en muziek
Lid AB Raad van Advies Nieuwe Kerk Amsterdam
Lid bestuur Toneelschuur Haarlem
Lid bestuur Codart Foundation Den Haag
Lid bestuur Vrienden van de Pieterskerk Leiden
Lid Ledenraad Koninklijk Instituut voor de Tropen Amsterdam
Lid bestuur Nationale Commissie Duurzame Ontwikkeling (NCDO)  Amsterdam
Voorzitter Stichting Nieuwe Philharmonie Utrecht
Lid bestuur Stichting Cultuurfonds Leiden
Lid Raad van Toezicht museum van Oudheden Leiden
Voorzitter bestuur Nederlands Letterenfonds Amsterdam,
Voorzitter bestuur Stichting Jeugd en Samenleving Rijnland Leiden
Docent ROI opleidingen Coaching en Advies Den Haag
Voorzitter bestuur Concerto d’Amsterdam Amsterdam
Lid algemeen bestuur Comenius museum Naarden
Lid comitť van aanbeveling Collegium Musicum Den Haag
Lid bestuur Stichting Viola Amsterdam
Voorzitter Stichting Ad Gloriam Pavonis Wassenaar
Voorzitter Stichting Vrienden van het Brandweermuseum Wassenaar
Lid Comitť van Aanbevelingen Stichting Vleermuisbunker Wassenaar
Ere-voorzitter Muziekvereniging Excelsior Wassenaar
Ere-voorzitter Wassenaarse Oranjevereniging Koningin Wilhelmina
Ere-voorzitter Wassenaarse ReddingsBrigade
Bron 26-08-2010 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Lid algemeen bestuur SAMAH (stichting alleenstaande minderjarige asielzoekers Humanitas
Voorzitter Europees Centrum conflict preventie (ECCP)
Lid bestuur Instituut for migration studies
Docent ROI, politiek-bestuurlijke gevoeligheden (PBG)
Lid Raad van Toezicht Koninklijk Instituut van de Tropen

Dhr. mr. E.F. Jongmans (CDA)burgemeester gemeente Waterland
Lid regionaal College Regiopolitie Zaanstreek-Waterland
Lid AB en DB Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Lid Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur ISW portefeuilles Economische Zaken, Toerisme en Landschap
Lid dagelijks bestuur stichting (i.o.) Nationaal Landschap Laag Holland / daarvoor Groene Long
Lid ILG-commissie Laag Holland
Lid Regioraad Stadsregio Amsterdam
Lid BSC Stadsregio Amsterdam
Adviserend lid recreatieschap Waterland
Voorzitter RvT Stichting Veehouder op Markten
Licl Samenwerkingsverband Toekomst Markermeer/IJmeer /daarvoor Stuurgroep Toekomst Markermeer/IJmeer
Voorzitter provinciale afdeling Noord-Holland Nationale Vereniging De Zonnebloem
Lid AB Nationale Vereniging De Zonnebloem
Voorzitter Plaatselijke commissie Station Marken KNRM
Bondsraadslid N-H ANWB
Lid comitť van aanbeveling Landelijke Stichting Tegen Zinloos Geweld
Bron 26-08-2010 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Lid dagelijks bestuur Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland (ISW),  portefeuille Landschap, recreatie en toerisme
Lid commissie Investeringsbudget Landelijk Gebied
Lid stuurgroep Metropolitane Landschap
Adviseur dagelijks- en algemeen bestuur recreatieschap Landschap Waterland
Lid algemeen bestuur G.H.O.R. Amsterdam e.o.
Lid commissie vorming en training burgemeester van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters
Voorzitter K.N.R.M. Station Marken
Lid Bondsraad A.N.W.B.

W.J.A. Dijkstra ???? burgemeester gemeente Weert
Lid kring van Midden-Limburgse burgemeesters
Lid Nederlands Genootschap burgemeesters
Lid AB en DB Veiligheidsregio Limburg-Noord
Lid DB, het regionaal College en Stuurgroep Convenant Samenwerkende Overheden van de politieregio Limburg Noord
Voorzitter Hoge Dunk Weert
Vice voorzitter Raad van Toezicht Xonar Maastricht jeugdzorgaanbieder
Vice vorzitter Louis Paul Boongenootschap Aalst
Voorzitter Vlaams Culureel Kwartier Nijmegen
Lid Raad van Toezicht Film by the sea Vlissingen
Adviseur Oranjefonds
Bron 25-07-2011 www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Dhr. J.M.L. Niederer (VVD)Burgemeester gemeente Weert
NEVENFUNCTIES
1. Regio Noord- en Midden-Limburg AB (Regioraad) / DB/ Pho ABIZ/ Pho Veiligheid
2. Euregio Rijn-Maas-Noord Afgevaardigde in Algemene
Ledenvergadering namens deelnemende Nederlandse gemeenten
3. Interregio Brabant-Limburg
Lid stuurgroep
Anders dan uit hoofde van burgemeesterambt
4. Stichting Dag- en Woonvoorzieningen verstandelijk enkele vergaderingen per jaar
gehandicapten in Westelijk Noord-Brabant (SDW)
Voorzitter Raad van Toezicht vergaderingen)
5. Klachtencommissie Woningstichting Woensdrecht 
Voorzitter Vereniging tot Behartiging der Belangen van 
Burgemeesters (VBBB)
Voorzitter Club van Midden-Limburgse Burgemeesters
Lid Nederlands Genootschap van Burgemeesters
Lid Weerter Mannenkoor
Beschermheer
10. Stedelijke Harmonie St. Antonius
Beschermheer
11. vv De Rogstaekers
Opper-Rogstaeker
12. Stichting vrienden van de Limburgse Jagers Lid
1. Politieregio Limburg Noord (Regionaal College, Driehoeksoverleg)
2. Sector Veiligheid Regio Noord en Midden – Limburg (Ph- overleg, Veiligheidsberaad)
3. Samenwerkingsverband “Hoge Dunk Land van Weert en Cranendonck
4. “Taskforce Triple Weert ”
5. Stuurgroep Samenwerking Midden-Limburg
GOG25-07-2011

Dhr. B. Horseling (PvdA) burgemeester gemeente Weesp
Nevenfunctie:
Lid Raad van Toezicht Vivium Zorggroep
Bron 12-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Dhr. drs. J.A.M. Van Agt (CDA) burgemeester gemeente Werkendam GOG17-05-2010

Mw. drs. C. (Carla) Breuer ??? burgemeester gemeente Werkendam
Bestuurslid Steunstichting Waterstaatskerk Woudrichem
Beschermvrouw Liliane Fonds Land van Heusden en Altena
Lid van de Raad van Advies UVIT
Lid van de landelijke scoutingcommissie CDA
Bron 17-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm

H. (Henk) Hellegers burgemeester gemeente Werkendam
Voorzitter van het Natuur-en Recreatieschap Nationaal Park de Biesbosch
Vice-voorzitter Nationaal Park de Biesbosch, tevens lid Overlegorgaan
Bestuurslid Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Voorzitter Streekarchief voor het Land van Heusden en Altena
Voorzitter van de burgemeesterskring West-Brabant
Vice-voorzitter bestuurlijke begeleidingscommissie Noordwaard
Vice-voorzitter Stichting A27
Plv. lid Milieu en Afvalregeling Breda
Lid Regionale Ambulancevoorziening
Plv. lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Welstandszorg
Voorzitter Vlagheidefonds
Bestuurslid van het Nationaal Rampenfonds te Den Haag
Bestuurslid van de Brabantse Kastelen Stichting
Lid Raad van Advies van de Molenstichting voor het Land van Heusden en Altena
Commissaris van de Waterleidingmaatschappij Brabant Water N.V. )

Dhr. F. Vletter (VVD) burgemeester Gemeente Wervershoof
lid van de VVD-commissie Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit
Bron 12-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Lid van de commissie landbouw, natuur en voedselkwaliteit van de VVD, een adviescommissie voor de fracties in het Europees parlement, de eerste - en tweede kamer
Voorzitter van de Kamer Centrale Noord Holland Noord van de VVD

Dhr. Th.A.M. Steenkamp (CDA) Burgemeester gemeente West Maas en Waal
Lid bestuur Veiligheidsregio Gelderland Zuid
Lid bestuur Politieregio Gelderland Zuid
Lid begeleidingsgroep Regionalisering Brandweer Gelderland Zuid
NEVENFUNCTIES
Bron 26-08-2010 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Voorzitter VNG Gelderland
Lid Euregio Raad Rijn - Waal

Mw. T. Slagman-Bootsma (PvdA)Burgemeester waarnemend gemeente Westerveld
NEVENFUNCTIES
lid Regionaal College (politie)
Lid bestuur veiligheidsregio Drenthe
vice-voorzitter commissie veiligheid van de VNG
vice-voorzitter Recreatieschap Drenthe
voorzitter Netwerk Veilig Drenthe
voorzitter commissie Korpsbeleidsplan Politie Drenthe
lid regionaal criminaliteitsplatform
lid regiegroep aanpak huiselijk geweld
lid Arrondissementaal Justitieel Beraad
bestuurslid Vereniging van Drentse gemeenten
lid dagelijks bestuur samenwerkingsverband Zuidwest Drenthe
lid bestuur Bestuursacademie Noord Nederland (BANN)
lid vereniging bestuursacademie Oost- en Noord Nederland
bestuurslid Stichting Drentse Bedrijfslocaties
lid Toeristisch Platform Westerveld
lid Overlegorgaan Nationaal Park Dwingelderveld
voorzitter Georganiseerd Overleg
lid stuurgroep BelvedŤre (Frederiksoord)
Bestuurslid IGSD Steenwijkerland-Westerveld
plaatsvervangend lid van de commissie van beroep voor de examens van het Drenthe college, Noorderpoortcollege en het Terra college
lid Raad van Toezicht Jeugdzorg Drenthe
Commissaris woningbouwcorperatie Lefier
Bron 22-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
lid algemeen bestuur en dagelijks bestuur Regionale Brandweer Drenthe
lid algemeen bestuur Grootschalige hulp bij ongevallen en rampen

Dhr. mr. J.J.G.M. Geukers (CDA)Burgemeester gemeente Westervoort
Voorzitter Stichting Telematica KAN
Ambassadeur Stichting Doe een Wens
Ambassadeur Stichting Varen met Joop
Voorzitter Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie
Lid van de Euregioraad
AB-lid KAN-raad Stadsregio
Lid Commissie Bestuur en FinanciŽn Stadsregio
Lid van Regionaal College Hulpverlening Midden Gelderland
Lid van Contact Liemerse Gemeenten
Lid Politieregio Gelderland-Midden
Lid Districtsoverleg Rivierenland (politie)
Lid Vergadering van Aandeelhouders NUON
Lid Vergadering van Aandeelhouders Grondbank Midden Gelderland
Lid Vereniging van Aandeelhouders Vitens 4
Bron 21-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Dhr. J. van der Tak (CDA)burgemeester gemeente Westland
Voorzitter Greenport(s) Nederland 
Voorzitter Plaatselijke Commissie KNRM station Ter Heide
Voorzitter RvB en lid AvA Holding IOPW NV
Beschermheer Westlands mannenkoor
Lid AB en DB CAI Westland
Lid AB Stadsgewest Haaglanden
Lid AB Hulpverleningsregio Haaglanden 
Vertegenwoordiger VNG in GlaMi
Lid van de Raad van Advies van Best Fresh Functional Food (BF3)
Bestuurlijk duo met de Minister van LNV i.h.k.v. de Transitie Greenports (Kabinetsprogramma Randstad Urgent)
Bestuursvoorzitter van de Bestuursacademie Nederland
Lid bestuur VNG, tevens commissie voorzitter Bestuur en Veiligheid
Voorzitter van Raad van Toezicht LOC-LPR
Lid raad van Toezicht van Hogeschool INHolland
Bron 12-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Lid Projectgroep Veiligheidsregio VNG
Lid algemeen bestuur / dagelijks bestuur CAIW
Lidalgemeen bestuur Haaglanden
Voorzitter IOPW
Lid stuurgroep GlaMi(doelgroepoverleg Glastuinbouw en Milieu)
Comitť van aanbeveling Zinloos Geweld Nederland
Ambassadeur Vrijwillige Inzet
Lid van de Nationale Onderwijs Raad
Voorzitter Bestuursacademie Nederland
Lid partijbestuur CDA

Dhr. drs. G. van Klaveren (VVD) burgemeester Gemeente Weststellingwerf
Agendacommissie/raadspresidium
CommerciŽle Club Weststellingwerf (lid)
CommerciŽle Club Friesland (lid)
Bestuursacademie Noord Nederland(lid)
Commissie voor Georganiseerd Overleg (lid)
Hulpverleningsdienst Friesland
IBOW (lid)
Honorair consul van IJsland
Stichting tot behoud van het cultureel erfgoed van Harry Muskee (voorzitter)
Raad van Advies Stichting Friesland Pop (voorzitter)
Stichting Frysk Festival (voorzitter)
Bron 04-06-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Regionale brandweer Friesland (lid)
Caparis NV (plv. lid)
Club Diplomatique Friesland (lid)
OndernemerssociŽteit SC Heerenveen (lid)
Social Club Drafcentrum (lid)
Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (lid)
Vereniging SOD (lid)
Vereniging Bestuursacademie (lid)
Vereniging van gemeenten aandeelhouders (Essent) binnen Noord Nederland (VEGANN) (lid)
Stichting Liet (voorzitter)

Dhr. P.E. de Jong (PvdA) Burgemeester Gemeente Westvoorne
Onderstaand een overzicht van zijn bestuurlijke nevenfuncties. Hierbij moet ik wel aantekenen dat onze gemeenteraad op 25 mei 2010 een besluit zal nemen over de vertegenwoordiging in de besturen van gemeenschappelijke regelingen. Er zal dan nog een aantal bestuurlijke functies bijkomen. Dit zijn echter allen functies vanuit zijn taak als burgemeester.
Voorzitter projectgroep Leader
Lid Raad van Toezicht Ruwaard van Putten Ziekenhuis
Voorzitter Vrienden van Hospice Waterlelie
Lid Comitť van Aanbeveling Koepel Zeeburg
Lid Comitť van Aanbeveling Stichting Leergeld
Bron 12-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Dhr. J.G. Kristen burgemeester gemeente Wierden
Voorzitter KISS (Kennisinstituut Stedelijke Samenleving)
Voorzitter kamerorkest Sinfonietta Aurora
Voorzitter SLOD (Stichting Lokale Omroep Deventer)
Lid van Bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel
Voorzitter Kunsten op Straat
Voorzitter Enschede Muziek Kwartier
President Commissaris van RegiZorg
Bron 12-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Kobes, L.B. Burgemeester gemeente Wierden GOG12-05-2010
Erevoorzitter Harmonie Wierden
Erelid Vereniging De Motorsleepboot
Voorzitter Landinrichtingscommissie Rouveen
Voorzitter Landinrichtingscommissie Enter
Voorzitter Sportraad Overijssel
Lid Raad van Toezicht RTVOOST
Lid Bondsraad ANWB
Bestuurslid "Het Oversticht"
Lid Raad van Commissarissen Wadinko NV
Lid Raad van Commissarissen Cogas Energie NV
Lid Commissie Nieuwe Leden NOC*NSF

Dhr. P.F. Leegwater (CDA) burgemeester gemeente Wieringermeer
voorzitter Stichting Administratiekantoor Aqualis Beheer
directeur Aqualis Beheer BV
voorzitter adviescommissie Hoogheemraadschap HHNK Edam
Bron 12-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
plv. lid gemeenschappelijke regeling Centraal Afvalverwijderingsbedrijf West-Friesland;
lid Algemeen Bestuur gemeenschappelijke regeling Meldkamer Brandweer / Centrale Ambulancepost;
lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord;
voorzitter Adviesraad Landbouw en Zorg;
lid Regionaal College Politie Noord-Holland Noord;
lid raad van aandeelhouders Ontwikkelingsbedrijf NHN NV;
lid AB Regionale Ambulancedienst
lid RvC Gasbedrijf GKNH
voorzitter Stichting Aquatis Beheer
Directeur Aquatis Beheer BV
kerkrentmeester PKN SChermer

Dhr. drs. M.E. Smit (PvdA) burgemeester gemeente Wijdemeren
Lid raad van Commissarissen van Stichting Landzijde te Purmerend.
Natuurmonumenten: Ambassadeurschap van het herstelplan voor de buitenplaatsen
Gewest Gooi en Vechtstreek: Lid Algemeen bestuur
Recreatie Midden Nederland: Lid dagelijks bestuur
Plassenschap: Voorzitter
Regionaal College Politie:lid Commissie Beleid & Strategie
Politie: Portefeuillehouder Veiligheidshuis
Lid Bestuurscommissie informatievoorziening
Brandweer: Lid Veiligheidregio
Bron 10-10-2011 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Klopt de onderstaande informatie over nevenfuncties wethouders gemeente Wijdemeren?
Dhr. J. Boermans (D66) wethouder gemeente Wijdemeren Lid Stichting Kunstbezit Lid Dagelijks Bestuur Tomin Groep
Dhr. G. Gert Zagt (Dorpsbelangen Loosdrecht) wethouder gemeente Wijdemeren
Dhr. G. Zagt (Dorpsbelangen Loosdrecht)raadslid gemeente Wijdemeren
Nevenfuncties als raadslid gemeente Wijdemeren
Zelfstandig ondernemer
Dhr. J.C. van Waveren (Dorpsbelangen Loosdrecht)
Dhr. J.C. Jaap van Waveren (Dorpsbelangen Loosdrecht)raadslid gemeente Wijdemeren
geen nevenfuncties controle Hop 19 mei 2008
Dhr. G. Abrahamse (VVD) Woerdens Beraad (namens het Gewest) Secretaris Stichting Steunfonds Vereniging Oud-Utrecht voorzitter Sint Maartensberaad Utrecht voorzitter Stichting Utrecht Centrum van Historie en Cultuur secretaris Stichting Fundatie Kamer van het voormalig Gerecht van Hogelanden * secretaris Stichting De EleŽmosynae van Oud Munster * secretaris Stichting Fundatie Sint Margaretenhof * secretaris Fundatie Tullingh’s Stichting * bestuurslid Stichting Publicaties Oud-Utrecht (SPOU) adviseur Genootschap Kunstliefde Utrecht ressorterend onder de Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel N.V.

Dhr. ing. G.K. (Guus) Swillens (PvdA) Burgemeester gemeente Wijk bij Duurstede
Nevenfuncties
Voorzitter redactieraad Documentenbeheer Crisisbeheersing ten behoeve van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
Lid Nederlands Genootschap van Burgemeesters
Lid Werkgroep Nadeelcompensatie en Brandkranen
Lid Bestuur Nationaal Brandweermuseum.
Lid Raad van Toezicht Bibliotheekservicecentrum (BiSC), provincie Utrecht
Lid dagelijks bestuur veiligheidsregio Utrecht
Beschermheer Wijkse Molen.
Lid algemeen bestuur Veiligheidsregio Utrecht
Lid Regionaal College Politie Utrecht
Lid districtscollege Heuvelrug politie.
Lid districtscollege Heuvelrug brandweer.
Lid (agendacommissie) Samenwerkingsverband Zuidoost Utrecht.
Lid agendacommissie gemeente Wijk bij Duurstede
Bron 02-06-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Beschermheer Wijkse Molen.
Voorzitter adviescommissie Cultuurhuizen provincie Utrecht
Portefeuillehouder/bestuurlijk trekker multidisciplinair regionaal beheersplan VRU.
Voorzitter cultureel overleg Kromme Rijn
Lid archiefcommissie Streekarchivariaat

Mw. M.J.P. van Kampen-Nouwen (CDA)burgemeester gemeente Wieringen
lid AB Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Lid adviescommissie brandweerzaken Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord
Lid benoemingscommissie Veiligheidsregio
Lid Dagelijks bestuur Waddenzeegemeenten
Voorzitter Convenant Vaarrecreatie
Voorzitter werkgroep Bestuurlijke Toekomst Kop van Noord-Holland
Lid van commissie Investeringsgelden Landelijk gebied
Lid Stuurgroep Klimaatbuffer Waddenzee
Lid werkgroep huisvesting Regionaal archief
Lid stuurgroep Wieringerrandmeer
Voorzitter Plaatselijke groep KNRM Den Oever
Voorzitter Kerkenveiling Westwoud
Vertrouwenspersoon Sociale werkvoorziening OP/Maat West-Friesland
Bron 12-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
lid algemeen bestuur regionaal Historisch centrum Alkmaar
lid raad van aandeelhouders Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord
lid overleg RO/EZ in de Kop van Noord-Holland-Noord
voorzitter ondernemersplatform Wieringen
voorzitter parochieveiling tbv instandhouding Martinuskerk te Westwoud

Dhr. G.H.W. Noordewier (PvdA)burgemeester gemeente Wijchen
Voorzitter DB/AB Bijsterhuizen
Voorzitter Districtsoverleg Politie Tweestromenland
Lid Adviescollege Politie Gelderland Zuid
Lid Regionaal college Politie Gelderland Zuid
Lid DB/AB Veiligheidsregio Gelderland Zuid
Voorzitter bestuurlijke commissie Politie Gelderland Aanpak Jeugd
Lid bestuur Gelders Genootschap
Voorzitter Raad van Toezicht STMG Arnhem
Bron 18-08-2010 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Dhr. mr. ing. P. van der Zaag (CDA) Burgemeester waarnemend gemeente Winschoten GOG10-06-2010

J. van Dijk, burgemeester gemeente Winsum per 21 april GOG28-06-2010
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Landinrichtingscommissie Peize
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Ambulance Zorg Groningen
Bestuurlijke Procesbegeleider IPO Den Haag: Ombouw Programma Natuur Beheer
Voorzitter Stichting Noorderbreedte te Groningen
Voorzitter Stichting Groninger Landschap te Haren
Vice-voorzitter van De Landschappen te De Bilt
Voorzitter: Commissie Abel Tasman Art Price Grootegast
Vice Voorzitter: Bestuur Vogelbescherming Nederland te Zeist
Voorzitter Stichting Waddenproducten gevestigd te Texel
Voorzitter Geref. Kerkenraad Oldekerk
CHop 3 juni 2008 In de jaren 1987 tot 1999 was hij gedeputeerde in Groningen. Daarna waarnemend burgemeester van Ten Boer (2001-2002), Loppersum (2003), Zwartewaterland (2005) en Eemsmond (2007). Tot 21 april ???? vervult hij nog een aantal nevenfuncties op het terrein van de landinrichting, ambulancezorg en natuurbeheer.

Dhr. drs. M.J. van Beem (PvdA) burgemeester gemeente Winterswijk
lid DB Regio Achterhoek
voorzitter Stichting Boerderij en erf in Gelderland
lid bestuur Stichting Buitenbeheer
lid AB Veiligheidsregio NO-Gelderland
voorzitter Stuurgroep Huiselijk Geweld Achterhoek
lid Regionaal College Politie Regio NO-Gelderland
lid Commissie Middelen Politie Regio NO-Gelderland
deelnemer overleg driehoek politiedistrict Achterhoek
lid DB Euregioraad
lid Streekcommissie Achterhoek en Liemers
lid Integraal Platform Plattelandsontwikkeling Oost-Achterhoek
voorzitter Stuurgroep Herinrichting Winterswijk-Oost
Bron 12-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Deelnemer overleg driehoek politie district Achterhoek
Lid commissie Bestuur Regio Achterhoek
Lid AB Regio Achterhoek
Lid DB Regio Achterhoek
Lid Lenkungsausschuss Wirtschaft (adviescie. economische zaken) Euregio
Lid commissie Grens Regio Achterhoek
Lid Reconstructiecommissie Achterhoek en Liemers
Voorzitter Stuurgroep Huiselijk Geweld Achterhoek
Lid Bestuur Plattelandhuis

Dhr. M.A. Fršnzel (D66) burgemeester gemeente Woensdrecht
Lid RvC NV Parkeerservice Amersfoort 
Voorzitter Bestuurlijke kerngroep Aviolanda
Lid Adviescollege Landelijk Management Development Brandweer BZK 
Vice-voorzitter BeNeGo 
Lid commissie Grensoverschijdende samenwerking rampen 
Lid bestuur  Bestuurlijke regiegroep West-Brabant 
College van advies OMO scholengroep Bergen op Zoom 
Raad van toezicht RSG 't Rijks Bergen op Zoom 
Lid Landschapspark Kempen Zeeland 
Voorzitter Stuurgroep deregulering West-Brabant 
Lid Platform Maintenance Noord-Brabant 
Lid Regionaal college politie Midden- en West-Brabant 
Lid Algemeen bestuur veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 
Lid Professionaliseringsfonds Nederlands Genootschap Burgemeesters 
Lid Stuurgroep loopbaanbeleid brandweer A+O fonds gemeenten 
Bron 12-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Lid Stuurgroep BIBOB

RECHTER!
Dhr. mr. H.W. Schmidt (VVD) burgemeester gemeente Woerden
lid Archiefcommissie Streekarchivariaat Rijnstreek
lid Veiligheidsregio Utrecht
lid Samenwerking Utrecht-West
plv lid Recreatieschap Stichtse Groenlanden
plv lid Welstandscommissie Midden-Nederland
voorzitter vereniging Laat Esther Tennissen
voorzitter Regionaal Platform Criminaliteitsbestrijding
voorzitter provinciale werkgroep Cameratoezicht
voorzitter provinciale werkgroep Misdrijven met een grote impact
ambassadeur Stichting Historische Spelen Woerden
ambassadeur Stichting Beursvloer Woerden
ambassadeur Stichting De Mantelmeeuw
ambassadeur Stichting De Kievit
ambassadeur Stichting Woerden helpt RoemeniŽ en OekraÔne
ambassadeur Pax Romana 163 AD
lid Comitť van Aanbeveling inloophuis Leven met kanker in Woerden
lid Comitť van Aanbeveling Nieuw Batestein
lid Comitť van Aanbeveling Academie voor Zelfstandigheid
ambassadeur Samen voor Woerden
ambassadeur Milleniumplatform
ambassadeur Sraattheaterfestival Woerden
lid Dijkring 14
Bron 24-08-2010 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Rechter-plaatsvervangerschap in de rechtbank Arnhem.

Dhr. dr. F.A. Petter (CDA) Burgemeester gemeente Woudrichem
Voorzitter Prof.Dr. G. van der Leeuw Stichting
Bestuurslid Socires
Voorzitter Raad van Toezicht Willem van Oranje
Voorzitter algemeen bestuur en hoofdbestuur Brabants Landschap
Lid redactie Tijdschrift voor de Politie
Voorzitter Task force Biodiversiteit Provincie Noord-Brabant
Voorzitter Federatie Noord-Brabants Monumentenoverleg
Voorzitter VBC Benedenrivieren (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
Voorzitter Raad van Toezicht, Besturenraad
Voorzitter Commissie Erfgoed, Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie
Predikant Algemene Dienst PKN
Bron 26-06-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Voorzitter Taskforce Toekomst Kerkgebouwen
Bestuurslid Stuurgroep Werken in de Wijngaard
Voorzitter MOLO-werkgroep
Voorzitter Debatcentrum Openbaar Bestuur Slot Loevestein“De Groote Gedachte”
Lid Klankbordgroep Cultuur, Recreatie en Toerisme CDA Brabant
Erevoorzitter Rode Kruis Afd. Woudrichem/Almkerk
Voorzitter Molenstichting Noord-Brabant
Bestuurslid Bureau Halt Breda e.o.
Bestuurslid Stichting Vrienden van het Slot Loevestein
Bestuurslid Stichting Slot Loevestein RvT
Voorzitter Gemeenschappelijke Regeling Hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR) Midden en West Brabant
Regeling Overleg Platform Regio Breda (portefeuillehouders overleg)Algemene Zaken
REWIN
NV Brabant Water,
NV Intergas
Portefeuillehouders overleg) NV Bank v Ned. Gemeenten
Portefeuillehouders overleg) Gemeenschappelijke regeling Hypotheekfonds Noord-Brabantse gemeenten
Portefeuillehouders overleg) Gemeenschappelijke regeling Streekarchief
Portefeuillehouders overleg) Stichting GMK
Portefeuillehouders overleg) Gemeenschappelijke regeling Hulpverlening bij ongevallen en rampen

Dhr. P.C. Tange (GroenLinks) Burgemeester Wormerland
Nevenfuncties
Lid dagelijks bestuur Vereniging Noord-Hollandse Gemeenten
Bestuur Gerrit Blaauw Fonds
Voorzitter Provinciale Molencommissie
Lid raad van toezicht Schoolbegeleidingsdienst Zaanstreek-Waterland
Voorzitter Raad van Toezicht Openbaar Voorgezet Onderwijs Zaanstad
Voorzitter Bestuurscommissie Openbaar Onderwijs Purmerend vergoeding € 1500
Bron 12-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Dhr. J.G.P. van Bergen (PvdA)burgemeester gemeente Woudenberg
Bestuurslid Kasteel Amerongen Amerongen
Bestuurslid Theater De Lieve Vrouw Amersfoort
Voorzitter Stichting Kasteel Oudaen  Utrecht
Jurylid Nieuwenoordprijs
Bron 12-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Voorzitter Nederlandse Verenigingvoor Autisme
Lid commissie van toezicht Huis van Bewaring Zeist
Bestuurslid Stichting Vrede van Utrecht Utrecht
Raad van Toezicht Reinaerde Utrecht

Dhr. drs. Th.R. Piersma (FNP)burgemeester WŻnseradiel
NEVENFUNCTIES
Voorzitter ISDzwf (db- en ab-lid)
AB-lid ISZF
Vice-voorzitter VFG
Vice-voorzitter Gebiedsplatform NW Friesland
Vice-voorzitter Tuinbouwstichting NW Friesland
Lid PCLG
Lid VNG-commissie FinanciŽn
Lid PBOW
Commissaris NV Empatec
Voorzitter Obe Postma Stichting
Voorzitter KNKB
Lid van diverse comitťsvan aanbeveling
Bron 19-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Woonwagenschap Friesland (in liquidatie)
NV Bank Nederlandse Gemeente
Energiebedrijf Essent
Gem. Regeling hulpverlenings-dienst Friesland
Klaske Bonnemafonds

Dhr. drs. ing. J. Reitsma (CDA) burgemeester Gemeente Wymbritseradiel
LidRaad van Toezicht Stenden Hogeschool te Leeuwarden
Lidbestuur Stichting Steunfonds Stenden Hogeschool te Leeuwarden
VoorzitterAdviesraad Christelijk Voortgezet Onderwijs (CVO) Zuidwest Friesland te Sneek
LidCommissie van aanbeveling Stichting Stoom Stad Sneek
Vice-voorzitterHulpverleningsdienst Friesland te Leeuwarden
Vice-voorzitterBestuurscommissie Veiligheidsregio i.o. te Leeuwarden
VoorzitterIJswegencentrale Sneek-Wymbritseradiel en voorzitter organisatiecommissieElfmerentocht
Lidsollicitatiecommissie en lid Bestuur Studiefonds Van der Wal-Tromp
Voorzittervan het Bestuur en provisoren van het Sint Geertruidsleen te Abbega
LidRegionaal College van Politie Friesland
Waarnemendvoorzitter en lid adviescommissie ‘Breed wateroverleg Politie Friesland’
Lidstuurgroep Meldkamer Noord Nederland
Lidbestuur Stichting Beheer Openbare Voorziening Meldkamer Noord Nederland
LidBestuurscommissie Veiligheidsberaad Brandweer te Den Haag
LidBestuurscommissie GHOR Veiligheidsberaad te Den Haag
Bron 11-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Vice-voorzitter GGD/GHOR/CPA Friesland te Leeuwarden
VoorzitterDB Regionale Brandweer te Leeuwarden
Vice-voorzitterbestuurscommissie 'Veiligheid, Rampenbeheersing enGezondheid Friesland"
Lid Stichting Heit Piersma te IJlst
Lid Raad van Toezicht Chr. Hogeschool Nederland te Leeuwarden
Voorzitter KNSB te Amersfoort

M.J.P.H. Waltmans (Mike) D66 raadslid gemeente Westervoort
D66 lid Provinciale Staten Gelderland
Adviseur,Rijkswaterstaat
Lid raadscommissie bestuur, samenleving en financien

Westvoorne, Dhr. mr. J.M.C. Postema gemeentesecretaris gemeente Westvoorne
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron gemeente Westvoorne Sent: Tuesday, February 17, 2009 11:06 AM

Gemeente Waalre
Raadsgriffier Dhr. J.A.J. Claessen
Raadslid Dhr. T.J.A. Oor (Aalst Waalre Belang)
Mw. M.J. van de Vijfeijke-Wuyts (Aalst Waalre Belang)
Dhr. A.J. Links (CDA)
Dhr. F.J.A. Vreeswijk (CDA)
Mw. J. Zevenhek (CDA)
Dhr. C.W. de Zeeuw (D66)
Dhr. M.J.W. van Tongeren (Gemeente Belangen '74)
Dhr. P.J. Oolbekkink (Gemeente Belangen '74)
Dhr. R. Parť (GroenLinks)
Dhr. A.M.J. Liebregts (PvdA)
Mw. C.A.A.M. Wezenbeek (PvdA)
Mw. J.M. Hendriks-Stolk (PvdA)
Mw. L. van de Ven (PvdA)
Dhr. F.L.M. Berkers (VVD)
Dhr. F.P.T. Steenberghe (VVD)
Mw. E.H.H. Gremmťe (VVD)
Mw. M.H.G. Janbroers (VVD)
Gemeentesecretaris Mw. A.G.M. van der Knaap
Wethouder Dhr. ing. A.R.G.B. Teeven (Aalst-Waalre Belang)
Dhr. J.P. Hazelaar (PvdA)
Dhr. drs. A.J. Bonouvriť (VVD)
Waalre

Waalre , Mw. mr. A.G.M. (Grada) van der Knaap, gemeentesecretaris gemeente Waalre miv010208 
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron gemeente Waalre Sent: Monday, March 02, 2009 4:58 PM
Dhr. J.A.J. Claessen raadsgriffier gemeente Waalre
GEEN NEVENFUNCTIES Bron gemeente Waalre 20 november 2008 
Maart 2008
1
Nevenfuncties Raadsleden
Naam Functies Openbare betrekkingen Nevenfuncties
Dhr. F.L.M. Berkers VVD Geen Directeur onderstaande ondernemingen:
-RE/MAX Life
Advies-, Beheer- en Beleggingsmaatschappij F. Berkers
BV
L’Amitie Nederland BV
Dent Art BV
Caselli BV
Berkhold BV
Mw. E.H.H. Gremmťe VVD Geen Geen
Mw. J.M. Hendriks-Stolk PvdA Geen Procestechnoloog bij DSM Pharma Chemicals BV te
Venlo.
Mw. M.H.G. Janbroers VVD Geen CoŲrdinator woonruimtebemiddeling in Helmond
Dhr. A.M.J. Liebregts PvdA Geen Afdelingshoofd bij VROM-inspectie.
Dhr. A.J. Links CDA Geen Leraar
Dhr. P.J. Oolbekkink GB’74 Geen Inkoopmanager PGE-bedrijven.
Voorzitter St. Christoffelstichting Ekenrooi.
Dhr. T.J.A. Oor A-WB Geen Geen
Dhr. R. Parť Groen links Directeur/eigenaar Poost Holding
Directeur/eigenaar Grafico de Poost
Voorzitter Stichting MAD > Directeur Stichting MAD
St. bestuur SRU
Ver. Bestuur ICT Brabant
Ver. Bestuur i.o. business club Ekenrooi
Werknemer Poost Holding B.V.
Dhr. F.P.T. Steenberghe VVD Geen Directeur Steenberghe Advies B.V.
Dhr. M.J.W. van Tongeren GB’74 Geen Werkzaam bij Brinks Nederland B.V. Veldhoven
Vice-voorzitter ondernemingsraad Brinks Nederland
Houten
2
Wapenmeester Martinus Gilde
Vrijwilliger braderie markt Waalre
Vrijwilliger devotionalia beurs klooster Waalre
Lid onderdeelcommissie Brinks Veldhoven
Kaderlid FNV bondgenoten
Vrijwilliger Stichting Samen Verder
Voorzitter en penningmeester speeltuin De Klimbim
Lid landelijke kader groep Brinks FNV bondgenoten
Utrecht
Vrijwilliger voetbalvereniging Waalre/Harmonie Juliana.
Vrijwilliger werkgroep opbouw Kerststal markt Waalre
Mw. L. van de Ven PvdA Ambtenaar gemeente Bladel Geen
Mw. M.J. van de Vijfeijke-Wuijts A-WB Geen Catharina ziekenhuis te Eindhoven en op oproep basis
voor de stichting Sint Anna Klooster in de wijk.
Dhr. F.J.A. Vreeswijk CDA Geen Geen
Mw. C.A.A.M. Wezenbeek PvdA Geen Rijksambtenaar
Dhr. C.W. de Zeeuw D66 Lid van de rekenkamer van de gemeente
Boxmeer
directeur eigenaar IGI adviesgroep
directeur eigenaar Nederlands Instituut voor
Studiereizen
Mw. J. Zevenhek CDA Lid Algemeen Bestuur Waterschap De
Dommel
Lid Algemeen Bestuur Bestuurdersverenging CDA
Brabant
Global IT Asset Manager bij Philips Versie: d.d. 21 maart 2008

Gemeente Waalwijk

Dhr. J.M. van Baardwijk (Lokaal Belang)Raadslid,Voorzitter Stichting Senioren Waalwijk Lid Algemeen bestuur

Dhr. F.A.Th. den Braven (Groenlinksaf) raadslid
Docent S.G. de Langstraat
Lid Bestuur tennisvereniging
De Mattenkloppers

Dhr. J.F. Broeders (Werknemersbelang)raadslid Geen nevenfuncties

Dhr. W.J.M. Bruurmijn (PvdA)Raadslid Geen nevenfuncties

Mw. F.I.H.M. de Bruijn (CDA)Raadslid
Lid raad van toezicht St. Maas en Leye
Secretaris C.N.V. seniorengroep Midden Brabant
Lid van bestuur K.B.O. ouderenbond afd. Waspik

Dhr. W.M.Dekker (ChristenUnie) Fractievoorzitter /raadslid
Voorzitter St. Bijstandsfonds Koninklijke Schouten Group N.V., Giessen

Dhr. J.G. van Dinther (Lokaal Belang)Raadslid
Bestuurslid Nederlands leder en schoenenmuseum
Voorzitter bestuur Steunstichting voor jongeren
Voorzitter bestuur Vereniging van eigenaren WAARVAN??????

Dhr. M. Ergin (PvdA)Raadslid
Directeur (bouwkundige) Ergin beheer b.v.
Dhr. A.A.van Hamond (Lokaal Belang)raadslid
Eigenaar Advisie-2002 Advies- en organisatieburo
Penningmeester K.B.O Waalwijk
Adviseur H.V. Axias-Tachos

Dhr. G.A. Damen (Lokaal Belang)Raadslid
Lid Centrale Klantenraad Thebe Tilburg
Lid Platform voor gehandicapten Waalwijk
Lid Klantenraad zorggroepWest en Midden Brabant
Voorzitter Katholieke Bond voor ouderen
Penningmeester Oranje vereniging Trouw aan Oranje

Dhr. L. van Helden (ChristenUnie)Raadslid
Ouderling-pastoraat Ned.herv. Kerk Sprang (P.K.N.)
Secretaris/V.O.S.C. Ondernemersvereniging Sprang-Capelle
Directeur Brabant ARGI
Uitvaartleider L. van Helden uitvaartverzorging

Dhr. A.J.G. Hooijmaijers (CDA)Raadslid
Bestuurslid Belangenvereniging Overdiepse Polder

Dhr. C.M.A. Kuijten (VVD)Raadslid
Voorzitter Koninklijke Harmonie Waspik
Hoofd financieel beleid Gemeente Werkendam
Dhr. mr. M. van Dongen (CDA)Wethouder
Dhr. drs. J. van Groos (ChristenUnie)Wethouder
Dhr. J.H.H. Heuverling (LokaalBelang)Wethouder
Dhr. mr. U. Santi (PvdA)WethouderMw. E.Y. IJpelaar-Alias (PvdA)Raadslid
Voorzitter/secretaris Stichting NOS Orgullo
Lid Platform Gehandicapten
Lid Algemeen bestuur Provinciale Vrouwenraad
Lid Dagelijks Bestuur Kerngroep Armoede<
Provinciale Allochtone zelforganisaties<
Lid Knooppunt Waalwijk<
Lid Multi Etnische Vrouwen PvdA
Lid Platform Antilliaanse/Arubaanse Politici
Projectleider Mi Sonjo Armoedebestrijdingsproject
Bestuurslid Platform Huiselijk Geweld Allochtone Vrouwen<
Gespreksleider (Antilliaans) Drie generaties in dialoog
Dhr. G.C.J. de Kort (PvdA)Raadslid
IT-er Docra, Rotterdam
Penningmeester Bestuur PvdA Waalwijk

Dhr. W.C.P.B. Lodenstijn (Lokaal Belang)Raadslid
Adviseur Werk en Inkomen Marktbewerking CWI
ODC/OR-lidcCWI
Waalwijk, Dhr. drs. A. de Wit, gemeentesecretaris gemeente Waalwijk
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Mibri.
Bron gemeente Waalwijk Sent: Wednesday, March 11, 2009 11:30 AM
Dhr. G.H.(Guus)Kocken raadsgriffier gemeente Waalwijk
GEEN NEVENFUNCTIES OP 1 JANUARI 2009
Bron: Gemeente Waalwijk Monday, December 22, 2008 1:59 PM
Waalwijk
Dhr. R.J.M. Spohr (CDA) raadslid
Dhr. P.A.J.J. van Meeuwen (Groenlinksaf)raadslid
Dhr. F.P.M.Simon (PvdA)raadslid
Dhr. R.A.A. Tiemstra (SGP) raadslid
Dhr. J.M.M. van Tuijl (VVD)raadslid
Dhr. C.J.G.H. van der Sloot (CDA)Raadslid
Dhr. W. van Veelen (ChristenUnie)Raadslid
Dhr. C. Metzke (Lokaal Belang)Raadslid
Dhr. P.W.E. Monsieurs (Lokaal Belang)Raadslid
Mw. H. Marasabessy (Lokaal Belang)Raadslid
Dhr. L. Ottens (PvdA)Raadslid
Dhr. J. van Well (VVD)Raadslid
Nevenfuncties van raadsleden

I. Marasabessy (PBI)
Voorzitter Molukse Vrouwengroep Waalwijk/Stichting GPPA
Bestuurslid Stichting Kumpulan Tulehu Waalwijk

P.A.J.J. van Meeuwen (Groenlinksaf)
Bestuurslid/secretaris< Groenlinksaf
Bestuurslid/secretaris Afd. Groenlinks Waalwijk-Heusden
bestuurslid Vereniging DBK

C. Metzke (De Acht Kernen)
eigenaar administratiekantoor
voorzitter Jeu de Boulesclub
Lid werkgroep< Heemkundevereniging

P.W.E. Monsieurs (PBI)
Voorzitter N.K.S. Atletiek
Werkgroepen en kalender- en regiocoŲrdinator K.N.A.U.
PR en businesszaken /bestuurslidOrganisator
Stichting int. Warandaloop Tilburg
Verslaggever Maasstad radio
Jurytaken microfonist K.N.A.U. div. Atletiek evenementen
Adviseur Alg. Ver. Van Belastingdeurwaarders/AVB Vakbond
Verenigings- en clusterondersteuner Sportadviseur
Ned. Kath. Sportfederatie

L.Ottens (PvdA)
Beleidsmedewerker Gemeente Den Bosch, afd. Stadstoezicht
Voorzitter OR Stadsbedrijven Gemeente Den Bosch
Lid algemeen bestuur Centrum voor Muziek en Dans<

F.P.M. Simon (PvdA)
Bedrijfsleider De Lampenier

C.J.G.H. van der Sloot (CDA)
Toezichthouder namens College van B&W
BVO RKC Waalwijk
Directeur/eigenaar
Eric van den DungenB.V.
Directeur
Rioolzorg B.V.
Directeur/eigenaar
D.C.L.S.
Directeur/eigenaar D.C.L.S. Corporation
H. Heuverling(PBI)
Voorzitter R.B.G. Midden-Brabant
Stichting Regionaal Beraad GehandicaptenzorgMidden-Brabant
Adviseur Bewonerscommissie ‘De Blyde Inkomste’
P.A.J.J. vanMeeuwen (Groenlinksaf)
Bestuurslid/secretaris
Groenlinksaf
Bestuurslid/secretaris
Afd. Groenlinks Waalwijk-Heusden
bestuurslid Vereniging DBK
C. Metzke (DeAcht Kernen)
eigenaar administratiekantoor
voorzitter Jeu de Boulesclub
Lid werkgroep Heemkundevereniging
P.W.E. Monsieurs (PBI)
Voorzitter N.K.S. Atletiek
Werkgroepen en kalender- en regiocoŲrdinator K.N.A.U.1
PR en businesszaken /bestuurslidOrganisator Stichting int. Warandaloop Tilburg
Verslaggever Maasstad radio
Jurytaken microfonist
K.N.A.U. div. Atletiek evenementen
Adviseur Alg. Ver. Van Belastingdeurwaarders/AVB Vakbond
Verenigings- en clusterondersteuner Sportadviseur Ned. Kath. Sportfederatie
L.Ottens (PvdA)
Beleidsmedewerker Gemeente Den Bosch, afd. Stadstoezicht
Voorzitter OR Stadsbedrijven Gemeente Den Bosch
Lid algemeen bestuur
Centrum voor Muziek en Dans
F.P.M. Simon (PvdA)
Bedrijfsleider De Lampenier
C.J.G.H. van der Sloot (CDA)
Leraar Lichamelijke Opvoeding Dr. Mollercollege
Eigen bedrijf Instituut van bewegingsbegeleiding “ Olympus”

Dhr. M.G.H. Smits (Werknemersbelang)Raadslid gemeente Waalwijk
Voorzitter Bouw FNV, afdeling Waspik
Bondsraadslid Bouw FNV
Vraagbaak Bouw FNV
Kaderlid FNV
Begeleider ReÔntegratie en WAO begeleider Bouw FNV
Lid Landelijke cliŽntenraad
Lid Centrale cliŽntenraad UWV
Voorzitter Kermis en reisvereniging “De Dubbeldekkers”
R.J.M. Spohr (CDA)
Bedrijfsjurist
K.N.Z.B. official KNZB
R.A.A. Tiemstra (SGP)
Hoofd Inkoop en productie B.V. Druma-lozeti
Ouderling Herv.gem, i.h.v. ‘s Grevelduin en Vrijhoeve Capelle
J.M.M. van Tuyl(VVD)
Zelfstandig gevestigd belastingadviseur Mr. J.M.M. van Tuyl, Federatie Belastingadviseur
Hulp bij aangiften Ouderenbonden
Lid pensioencommissie VOM (Vereniging oud-medewerkers Interpolis)
Bestuurslid Stichting Pensioenfonds Interpolis
Voorzitter KBO Waalwijk
W.van Veelen
Voorzitter bestuur
I.F.E.S nederland (Int.fellowship of evangelicalstudents
Docent biologie Willem van Oranje college

Mr. ing. H. Bleekendaal (wethouder)
Geen nevenfuncties
B. van Eeten (wethouder)
Lid Partijraad
GroenLinks
P.J.M. van Steenoven (wethouder)
Bestuurslid 80 van de Langstraat
Commissaris Parkmanagement B.V.

Gemeente Waddinxveen
Raadsgriffier
mr.F.W.vanderDussen=Dhr. mr. F.W. van der Dussen
Raadslid
H.A.vanBerkesteijn=Dhr. H.A. van Berkesteijn (CDA)
J.Beekman=Dhr. J. Beekman (CDA)
drs.ing.W.F.deBoer=Dhr. drs. ing. W.F. de Boer (CDA)
E.N.C.Doornenbal=Mw. E.N.C. Doornenbal (CDA)
Y.W.G.vanWent-Rietveld=Mw. Y.W.G. van Went-Rietveld (D66)
A.vanDoorn=Dhr. A. van Doorn (PCW)
C.deJong=Dhr. C. de Jong (PCW)
drs.C.D.Bax=Dhr. drs. C.D. Bax (PCW)
mr.C.P.W.vandenBerg=Dhr. mr. C.P.W. van den Berg (PCW)
J.M.Nieboer-Buitinga=Mw. J.M. Nieboer-Buitinga (PCW)
R.E.Boehlť=Dhr. R.E. Boehlť (PvdA)
T.H.Twigt=Dhr. T.H. Twigt (PvdA)
drs.M.J.C.Stoffers-Bosch=Mw. drs. M.J.C. Stoffers-Bosch (PvdA)
R.J.Visscher=Dhr. R.J. Visscher (VVD)
T.H.G.vanderVelde=Dhr. T.H.G. van der Velde (VVD)
drs.ing.R.J.A.A.Boer=Dhr. drs. ing. R.J.A.A. Boer (VVD)
M.L.Kroes-vanderMaas=Mw. M.L. Kroes-van der Maas (VVD)
S.I.Peters=Dhr. S.I. Peters (WeWa)
D.P.Windrich=Mw. D.P. Windrich (WeWa)
A.Alhaft=Dhr. A. Alhaft (onafhankelijke fractie Alhaft)
Wethouder
T.M.B.Gerts=Mw. T.M.B. Gerts (CDA)
mr.W.H.K.Dijksterhuis=Dhr. mr. W.H.K. Dijksterhuis (PCW)
drs.D.Lont=Dhr. drs. D. Lont (PvdA)
Rekenkamercommissie Waddinxveen
1 Dhr A.P.W. (Lex) van Eijndhoven
Extern lid, voorzitter Concerncontroller/manager bedrijfsvoering
Stadstoezicht Amsterdam
geen
2 Dhr J.W. (Hans) Slagmolen
Extern lid Senior medewerker Inspectie Werk en Inkomen
(Min. van Szw)
Voorzitter mr school kinderen
3 Dhr C.J. (Kees-Jan) Groen
Extern lid Managing Consultant Berenschot Public
Management
geen
4 Dhr A. (Ton) van Doorn
Intern lid/gemeenteraadslid Ambtenaar gemeente Delft Bezoldigd
geen
:
kaderlid CNV;
5 Dhr T.H.G. (Theo) van der Velde
Intern lid/gemeenteraadslid Gepensioneerd geen

Dhr. mr. A. Hoogendoorn gemeentesecretaris gemeente Waddixveen
NEVENFUNCTIES

Lid bezwaarschriftencommissie gemeente Lansingerland en
Curator Groen van Prinsterer Stichting (Wetenschappelijk Instituut ChristenUnie)
CHop 27-08-2010

Dhr. mr. F.W. (Frederik) van der Dussenraadsgriffier gemeente Waddinxveen
NEVENFUNCTIES
Provinciale Staten-lidmaatschapZuid-Holland (VVD) sinds: 18 april 1995
Fractievoorzitter 19 maart 2003 - 8 maart 2007
Fractievoorzitter sinds 25 april 2007

Functies voortvloeiend uit net statenlidmaatschap:
Lid van alle door PS ingestelde statencommissies
Plv. lid algemeen bestuur Hollandsche Biesbosch
Plv. lid Algemene Vergadering IPO

Bron gemeente Waddinxveen 24 november 2008
Overzicht hoofdfuncties/nevenfuncties d.d. april 2008
Raadsleden

1 PCW C.D. (Kees) Bax
Raadslid gemeente Waddinxveen
Quality Assurance Manager
DuSart Pharma bv, Katwijk
aan Zee
Lid commissie bezwaarschriften
gemeente Waddinxveen;
geen
2 PCW mw J.M. (Jannette) Nieboer-Buitinga
Raadslid gemeente Waddinxveen
Unitmanager IND Rijswijk Voorzitter commissie Samenleving Geen
3 PCW C.P.W. (Peter) van den Berg
Raadslid gemeente Waddinxveen
Handhavingsjurist gemeente
Oudewater
plv lid commissie bezwaarschriften
gemeente Waddinxveen;
lid AB Gouwepark
Bezoldigd
geen
:
Netwerk contactpersoon v/d sectie ambtenaren v/d
RMU;
secretaris van commissie van advies van de
Christelijke Afgescheiden Gemeente/Hersteld
Hervormde Gemeente (Dorpstraat);
lid commissie actualisering toelichting
gemeenteprogramma (SGP, landelijk)
4 PCW A. (Ton) van Doorn
Raadslid gemeente Waddinxveen
Ambtenaar gemeente Delft - lid Rekenkamercommissie Bezoldigd
geen
:
kaderlid CNV;
5 PCW C. (Kees) de Jong
Raadslid gemeente Waddinxveen
Pluimveehouder - Plaatsvervangend lid bestuur
Openbaar Lichaam Coenecoop
College
Bezoldigd:
geen
:
bestuurslid SGP-afdeling Waddinxveen;
voorzitter van afdeling Zuid-Holland van de NL
Organisatie van Pluimveehouders;
voorzitter studieclub van pluimveehouders;
namens NOP lid provinciaal bestuur ZH van LTONoord
6 PvdA mw M.J.C. (Marjan) Stoffers-Bosch
Raadslid gemeente Waddinxveen
Programma Manager Aim for
Human Rights Utrecht
Bestuurslid Openbaar Lichaam
Coenecoop College
geen
7 PvdA R.E. (Richard) Boehlť
Raadslid gemeente Waddinxveen
Chef de Bureau Advocatenkantoor
De Brauw Blackstone
Westbroek
Geen geen

Mw. C. (Lottie van den Berg-Bouwman (PvdA)raadslid gemeente Waddinxveen
Bestuurslid Natuur- en recreatieschap Reeuwijkse Plassen en omgeving
9 PvdA T.H. (Teus) Twigt
Raadslid gemeente Waddinxveen
Hoofd Administratie Van den
Berg Zwammerdam
-Plv bestuurslid Bedrijvenschap
Regio Gouda
:
Lid jeugdcie vv Waddinxveen;
lid voorbereidingscie mogelijke fusie WSE/ vv
Waddinxveen
10 PvdA A. (Abdelkader) Alhaft
Raadslid gemeente Waddinxveen
Taxichauffeur Geen geen
11 CDA H.A. (Hugo) van Berkesteijn
Raadslid gemeente Waddinxveen
Directeur/eigenaar Van
Berkesteijn Wooncultuur BV
Geen Geen
12 CDA J. (Jan) Beekman
Raadslid gemeente Waddinxveen
Portfolio Manager Beleggingen
Goudse Verzekeringen Gouda
voorzitter commissie Openbare
Ruimte;
Lid AB Grondbank RZG Zuidplas
Geen
13 CDA W.F. (Willem) de Boer
Raadslid gemeente Waddinxveen
Gepensioneerd - Plv bestuurslid Natuur- en
recreatieschap Reeuwijkse Plassen
en omgeving;
Bezoldigd: geen

lid exploitatiecommissie Ontmoetingskerk (PKN)
voorzitter Vrijwilligerswerk Waddinxveen;
coach bij Lokaal Arbeidsmarkt project ;
14 CDA E.N.C. (Liesbeth) Doornenbal
Raadslid gemeente Waddinxveen
Controlemedewerker Douane Geen Bezoldigd
geen

Redactielid “Bij Blijven” (uitgave Remonstrantse
Gemeente Waddinxveen)
15 VVD R.J. (Robert) Visscher
Raadslid gemeente Waddinxveen
Gepensioneerd - Lid commissie bezwaarschriften
gemeente Waddinxveen;
bestuurslid Bedrijvenschap Regio
Gouda;
bestuurslid Openbaar Lichaam
Coenecoop College
Bezoldigd
freelance journalist

geen
16 VVD mw M.L. (Marleen) Kroes-van der
Maas
Raadslid gemeente Waddinxveen
Agrarisch ondernemer - Plv bestuurslid Natuur- en
recreatieschap Reeuwijkse Plassen
en omgeving
geen
17 VVD R.J.A.A. (Raymond) Boer
Raadslid gemeente Waddinxveen
Projectmanager
Rijkswaterstaat
Voorzitter commissie Bestuur &
Middelen
plv bestuurslid Grondbank RZG
Zuidplas
geen
18 VVD T.H.G. (Theo) van der Velde
Raadslid gemeente Waddinxveen
Gepensioneerd - lid Rekenkamercommissie Geen
nr Partij Naam+adres Hoofdfunctie/beroepsmatige
Functie
Functies voortkomend uit raadslidmaatschap
Nevenfuncties
19 Wewa S.I. (Stephan) Peters
Raadslid gemeente Waddinxveen
Sales Manager Atos Origin
Nederland BV
plv. bestuurslid Bedrijvenschap
Regio Gouda;
Geen
20 Wewa Mw D.P. (Diana) Windrich
Raadslid gemeente Waddinxveen
Geen - plv lid commissie bezwaarschriften
gemeente Waddinxveen;
bestuurslid Natuur- en recreatieschap
Reeuwijkse Plassen en
omgeving;
plv bestuurslid Openbaar lichaam
Coenecoop College
Geen
21 D66 Mw Y.W.G. (Yvonne) van Went-
Rietveld
Raadslid gemeente Waddinxveen
Geen - nestor van de raad;
voorzitter presidium;

vrijwilligster bij SV “de Overkant”
vrijwilligster bij Weidevogelvereniging

gemeente Waddinxveen

Dhr W.H.K. Dijksterhuis
gemeente Waddinxveen
Wethouder - lid Stuurgroep Boomteelt regio Boskoop;
lid stuurgroep RZG;
lid RO-overleg Z5 gemeenten;
plv. lid AB ISMH
voorzitter bestuurscie milieudienst ;
lid portefeuillehouderoverleg Volkshuisvesting Midden
Holland
lid bestuurlijk overleg Vervoerregio Midden-Holland;
lid portefeuillehouderoverleg RO en Groene Hart Midden
Holland
lid stuurgroep Rijngouwelijn;
lid project Gouwe Wiericke West;
lid bestuurlijk regieteam Reeuwijk;
lid bestuurlijk overleg Gebieds-profiel RijnGouwestreek;
lid bestuurlijk overleg Corridorstudie N207;
lid Deelgebiedscommissie Bentwoud;
plv. lid DB Grondbank RZG Zuidplas;
Eigenaar juridisch adviesbureau;
3 CDA Mw T.M.B. Gerts
gemeente Waddinxveen
Wethouder (langdurig politiek
verlof Coenecoop College op
grond van onderwijs CAO)
lid commissie voor marktwezen;
lid commissie Straatnaamgeving;
lid bestuurscie Educatie en Ras van ISMH;
lid Centrale Post Ambulancevervoer HM;
lid bestuur Natuur- en recreatieschap Reeuwijkse Plassen
en omgeving;
lid bestuur Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg
H-M (RDOG);
plv lid bestuur Pro Men;
lid bestuur Bedrijvenschap Regio Gouda;
lid bestuur Streekarchief Midden-Holland;
lid Toezichthoudend Orgaan openbaar primair en speciaal
onderwijs BGRW
geen
Nevenfuncties
4 PvdA Dhr D. Lont
gemeente Waddinxveen
Wethouder - plv lid commissie voor markwezen;
plv lid commissie straatnaamgeving;
plv. lid bestuurscie educatie en RAS van ISMH;
plv lid bestuur Natuur- en recreatieschap Reeuwijkse
Plassen en omgeving;
plv lid bestuur Regionale Dienst Openbare
Gezondheidszorg (RDOG);
plv lid bestuur Bedrijvenschap Regio Gouda;
plv lid bestuur Streekarchief Midden-Holland;
lid bestuur Grondbank RZG Zuidplas;
lid bestuur Pro Men
lid commissie voor Georganiseerd Overleg
lid aandeelhoudersvergaderingen van Cyclus, BNG en
OASEN

voorzitter/penningmeester Regionale
werkgroep Humanistische
Uitvaartbegeleiding
Rekenkamercommissie Waddinxveen

1 Dhr A.P.W. (Lex) van Eijndhoven
gemeente Waddinxveen
Extern lid, voorzitter Concerncontroller/manager bedrijfsvoering
Stadstoezicht Amsterdam
geen
2 Dhr J.W. (Hans) Slagmolen
gemeente Waddinxveen
Extern lid Senior medewerker Inspectie Werk en Inkomen
(Min. van Szw)
Voorzitter mr school kinderen
3 Dhr C.J. (Kees-Jan) Groen
Lijsterstraat 9
3514 TA Utrecht
Extern lid Managing Consultant Berenschot Public
Management
geen
4 Dhr A. (Ton) van Doorn
gemeente Waddinxveen
Intern lid/gemeenteraadslid Ambtenaar gemeente Delft Bezoldigd
geen
:
kaderlid CNV;
5 Dhr T.H.G. (Theo) van der Velde
gemeente Waddinxveen
Intern lid/gemeenteraadslid Gepensioneerd geenB&W

Wiebrand Dijksterhuis
Wethouder
PCW portefeuille
Project Triangel
Project Centrum (samen met wethouder Gerts)
Volkshuisvesting
Ruimtelijke ordening
Zuidplasontwikkeling
Milieu
Verkeer
In het kader van het project Leefbare Wijken tevens bestuurlijk aanspreekpunt voor de wijken Victorwijk, Oostpolderwijk, Zeeheldenbuurt en het Centrum.

Nevenfunctie:

Eigenaar juridisch adviesbureau

drs. Dirk Lont

Wethouder

PvdA Portefeuille
Project Centraal Voetbalpark
Project Coenecoop III
FinanciŽn/Belastingen
Grondbeleid en vastgoedzaken
Sociale zaken, arbeid en armoedebeleid
Personeel, organisatie en automatisering
Sport
Beheer openbare ruimte
Waterbeheer
In het kader van het project Leefbare Wijken tevens bestuurlijk aanspreekpunt voor de wijken Vondelwijk enOranjewijk.

Nevenfunctie: Geen

Dorenda Gerts

Wethouder

CDA portefeuille
Project Centrum (samen met wethouder Dijksterhuis)
Welzijn en Zorg (incl. invoering Wet maatschappelijke ondersteuning)
Onderwijs, educatie en de brede school
Integratie
Kunst en cultuur
Accommodatiebeleid
Vrijwilligersbeleid
Ontwikkelingssamenwerking/Vriendschapsband
Economische Zaken
Herstructurering Noordkade
In het kader van het project Leefbare Wijken tevens bestuurlijk aanspreekpunt voor de wijken Groenswaard I, II en III, Bomenwijk, Zuidplas '80 en '90.

Nevenfunctie: Geen

Mr. Adriaan Hoogendoorn

Gemeentesecretaris
Nevenfunctie:
Lid bezwaarschriftencommissie gemeente Lansingerland en Curator Groen van Prinsterer Stichting (Wetenschappelijk Instituut ChristenUnie)


Raadsleden:

drs. C.D. (Kees) Bax Functie: Fractievoorzitter
PCW
Nevenfunctie:

J.M. (Jannette) Nieboer-Buitinga Functie: Raadslid
PCW
Nevenfunctie:

mr. C.P.W. (Peter) van den Berg Functie: Raadslid
PCW
Nevenfunctie:

A. (Ton) van Doorn Functie: Raadslid
PCW
Nevenfunctie:

C. (Kees) de Jong Functie: Raadslid
PCW
Nevenfunctie:

M.J.C. (Marjan) Stoffers-Bosch Functie: Fractievoorzitter
PvdA
Nevenfunctie:

R.E. (Richard) Boehlť Functie: Raadslid
PvdA
Nevenfunctie:

T.H. (Teus) Twigt Functie: Raadslid
PvdA
Nevenfunctie:

A. (Abdelkader) Alhaft Functie: Raadslid
PvdA
Nevenfunctie:

H.A. (Hugo) van Berkesteijn Functie: Fractievoorzitter
CDA
Nevenfunctie:

J. (Jan) Beekman Functie: Raadslid
CDA
Nevenfunctie:

Drs. ing. W.F. (Willem) de Boer Functie: Raadslid
CDA
Nevenfunctie:

E.N.C. (Liesbeth) Doornenbal Functie: Raadslid
CDA
Nevenfunctie:

R.J. (Robert) Visscher Functie: Fractievoorzitter
VVD
Nevenfunctie:

M.L. (Marleen) Kroes-van der Maas Functie: Raadslid
VVD
Nevenfunctie:

Drs.ing. R.J.A.A. (Raymond) Boer Functie: Raadslid
VVD
Nevenfunctie:

T.H.G. (Theo) van der Velde Functie: Raadslid
VVD
Nevenfunctie:

S.I. (Stephan) Peters Functie: Fractievoorzitter
Weerbaar Waddinxveen
Nevenfunctie:

D.P. (Diana) Windrich Functie: Raadslid
Weerbaar Waddinxveen
Nevenfunctie:

Y.W.G. (Yvonne) van Went-Rietveld Functie: Fractievoorzitter
D66
Nevenfunctie:
Leden van de rekenkamercommissie:

Ton van Doorn, raadslid

Theo van der Velden, raadslid

Lex van Eijndhoven, externe voorzitter

Hans Slagmolen, extern lid

Kees-Jan Groen, extern lid

Gemeente Wageningen
Raadsgriffier
mr.H.C.vanGelder=Dhr. mr. H.C. van Gelder
Raadslid
T.Lubbers=Dhr. T. Lubbers (CDA)
W.D.I.Hendrickx=Dhr. W.D.I. Hendrickx (CDA)
M.A.Blokzijl=Mw. M.A. Blokzijl (CDA)
H.J.Berenschot=Dhr. H.J. Berenschot (ChristenUnie)
I.Lefeber=Mw. I. Lefeber (D66)
M.C.Uitdehaag=Mw. M.C. Uitdehaag (D66)
P.G.N.vanHaren=Mw. P.G.N. van Haren (Fractie Nelly van Haren)
A.M.Hoefsloot=Dhr. A.M. Hoefsloot (GroenLinks)
J.Tielens=Dhr. J. Tielens (GroenLinks)
L.D.deBrito=Mw. L.D. de Brito (GroenLinks)
T.M.vandeLaak=Mw. T.M. van de Laak (GroenLinks)
C.J.Vromans=Dhr. C.J. Vromans (PvdA)
D.B.vanderMeer=Dhr. D.B. van der Meer (PvdA)
J.M.Teunisse=Dhr. J.M. Teunisse (PvdA)
I.Mauritz-Assendelft=Mw. I. Mauritz-Assendelft (PvdA)
L.A.Ottens=Mw. L.A. Ottens (PvdA)
M.Maijer=Mw. M. Maijer (PvdA)
J.Soolsma=Dhr. J. Soolsma (SP)
M.A.C.Breedijk=Mw. M.A.C. Breedijk (SP)
H.A.J.vanRoekel=Dhr. H.A.J. van Roekel (Stadspartij Wageningen)
M.K.Bor=Dhr. M.K. Bor (Stadspartij Wageningen)
T.Sijm=Dhr. T. Sijm (Stadspartij Wageningen)
H.vanderHoeve=Dhr. H. van der Hoeve (VVD)
J.Osinga=Dhr. J. Osinga (VVD)
M.A.Kiel=Dhr. M.A. Kiel (VVD)
Gemeentesecretaris
/VACANT=VACANT
Wethouder
I.A.Stadhouders=Mw. I.A. Stadhouders (CDA)
H.B.S.Slegten=Dhr. H.B.S. Slegten (PvdA)
S.L.Efdť=Mw. S.L. Efdť (PvdA)
M.S.G.Walma=Mw. M.S.G. Walma (Stadspartij Wageningen)
M.H.Kroes=Mw. M.H. Kroes (VVD)


Neder-Betuwe, Mw Mr. M.J.F. (Marijke) Verstappen loco-gemeentesecretaris gemeente Neder-Betuwe
NEVENFUNCTIES
Penningmeester IJsclub Nooit-Gedacht Spijk
Penningmeester Mondaccordeonvereniging De Hohnerboys
Spreker op uitvaarten Humanistische Uitvaartbegeleiding
Bron gemeente Neder-Betuwe Sent: Friday,March 06, 2009 10:22 AM
Mevrouw mr. M.J.F (Marijke) Verstappen wordt de nieuwe gemeentesecretaris gemeente Wageningen per 1 oktober 2009
Werkervaring
TNO waarvoor zij enige tijd in Silicon Valley werkte
Zelfstandig interim manager en adviseur in grote gemeenten als Rotterdam, Utrecht en Amsterdam
Wageningen, interim gemeentesecretaris Jaap Diepeveen tot 011009

Wageningen , Dhr. Diepenveen, a.i. gemeentesecretaris gemeente Wageningen
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron gemeente Wageningen Sent: Wednesday, March 04, 2009 8:31 AM


OUD: Dhr. mr. H.C. van Gelder raadsgriffier gemeente Wageningen

Raadsgriffier Nevenfunctie(s) Bezoldigd(B)/

H.Chr. van Gelder Commissie Regionaal Overleg
Schiphol (CROS)


Wethouders Nevenfunctie(s) Bezoldigd(B)
Efdť, S.L. Geen
Huijbers, F.J.H.G. Zitting in de Raad van Toezicht van de Stichting Veluws Bureau voor Toerisme
Kroes, M.H. Statenlid provincie Gelderland voor de VVD
Lid DB van de Bestuurdersvereniging van de VVD Lid van de stuurgroep talentmanagement van de VVD
Lid van de Haya van Somerenstichting VVD
Bestuurslid van een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Wageningen, Ede,
Walma, M.S.G. Geen
Slegten, H.B.S. Bestuur IVR Rijn-Ijssel
Bestuur Stichting Help Desa Les
Begeleidingscommissie 100 jaar Volkshuis
Gemeentesecretaris Nevenfunctie(s)
Jeltema, R. Voorzitter PvdA afdelingsbestuur
Rhenen, Achterberg, Elst.
Lid van het dagelijks bestuur van de Vereniging Gemeentesecretarissen (VGS)
Vice-voorzitter van de Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS)

Leden van de Rekenkamer Hoofdfunctie(S) Bezoldigd(B)/
Brito, Lara de Freelance journalist / student journalistiek B en O Geen
Bor, M.K. WUR B Geen
Breedijk, M.A.C Adviseur groene ruimte, zelfstandige zonder personeel
(ZZP'er)
Bestuurslid SP, Afdeling Wageningen
Daris, M. Aangiftemedewerker, Berk accountants &
belanstingadviseurs
B Geen
Haren, P.G.N. Geen Geen
Heger, M.C. Tech. medewerker Inrichting, Ministerie van LNV, Dienst
Landelijk Gebied
B Voorzitter Kiesvereniging Christenunie Wagenignen
Bestuurslid Vereniging van Eigenaren 'De SteenenBrug'
Hoefsloot, A.M.
Consulent Vereniging Kleine Kernen Gelderland
Hoeve, H. van der
Directeur Ruimte, Economie en Welzijn, Provincie Gelderland
Lid Raad van Toezicht Landgoed Schovenhorst
Vertrouwenspersoon Vereniging voor Neutraal Basisonderwijs Wageningen
Jongh, O.E. de Projectmanager (24 uur), Pensioen (12 uur) B Voorzitter van Vereniging van eigenaren O
Laak, T.M. van de in bewerking Geen
Lefeber, I Secretaresse Development Economics Group, WUR B Geen
Lubbers, Th. Belastingambtenaar B Kaderlid CW/CWV Publieke Zaak
Maijer, M
Huisvrouw Geen

Osinga, J
Dir. Visievorming, ontwerp en strategie, D4 Ruimte Ministerie VROM
Voorzitter bestuur Schoolvereniging Basisonderwijs Wageningen
Roekel, H.A.J.
Retail Manager B Geen
Sijm, T Secretariaatmedewerker bij Tempo Team (gedetacheerd) B Penningmeester Stichting Hand &Spandiensten
20-6-2006
Commissieleden niet zijnde
raadsleden (alfabetisch)
Hoofdfunctie Bezoldigd (B)
Nevenfunctie(s) Bezoldigd(B) /
Baren, J.H.V. van Geen (gepensioneerd) Bestuurslid Commission 4-5 International Union of Soil
Sciences (tot en met 18 juli 2006)
Berge, C.N. van den in bewerking
Boer, R. de Directeur eigen bedrijf B Lid van een commissie van de Wageningse golfclub
Bos, F.G. Ecoloog B Geen
Brouwer, N.M. Medewerkster 'de Kardoen' natuurvoeding B Maatschappelijk Platform Duurzaam Wageningen
Freelance opdrachten 'Duurzaam Voedsel' B Jeugdtrainer Atletiek Pallas '67
Grintweg Fietsveilig
Bruggen-Berens, H.J. v. in bewerking
Bijl, N.H. in bewerking
Diepersloot, J.H. Geen Geen
Dijkstra, J. Universitair Docent Leerstoelgroep Diervoeding, Wageningen
UR
B Lid Internationale Adviesraad Voeding Herbivoren
Geenen, H.G.M. Geen Geen
Geurts, P.G.P. Hoofd Centrale Studenten Administratie WUR B Secretaris PvdA Wageningen
Graus, L.G. Student WUR O Adviesraad commissie algemene introductiedagen
Vrijwilliger Jongerenverening Unitas
Haan, P. de in bewerking
Heemskerk, J.C.J. Baanloos docent maatschappijleer/ Huisvader O Organisatiesecretaris SP (Socialistische Partij) afd. Wageningen
Hell, H.A. van in bewerking
Horsman, K. Senior beleidsmed. onderzoekschool EPS (in dienst bij WU) B Voorzitter Stichting JazzDance Wageningen
20-6-2006

Wethouders (alfabetisch) Nevenfunctie(s) Bezoldigd (B)/

(O)
Efdť, S.L. Lid Gelders Beraad Bouwen en Wonen (provincie Gelderland) O
Kroes, M.H. Statenlid provincie Gelderland voor de VVD B
Lid DB van de Bestuurdersvereniging van de VVD O
Lid van de stuurgroep talentmanagement van de VVD O
Lid van de Haya van Somerenstichting VVD O
Bestuurslid van een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal
(WERV)
O
Walma, M.S.G. Geen
Slegten, H.B.S. Bestuur IVR Rijn-IJssel O
Bestuur Stichting Help Desa Les O
Begeleidingscommissie 100 jaar Volkshuis O
Stadhouders, I.A.
Gemeentesecretaris Hoofdfunctie (s) Bezoldigd (B)/

(O)
Nevenfunctie(s) Bezoldigd (B)/

(O)
W.S.A. Franssen Voorzitterschap van Beroepenveld Commissie
Sport, Gezondheid en Management (SGM).
Onderdeel van de Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen (HAN).
O
Adviseur in het openbaar bestuur en not-forprofit
sector
B
Leden van de Rekenkamer
(niet zijnde raadsleden)
Hoofdfunctie (s) Bezoldigd (B)/

(O)
Nevenfunctie(s) Bezoldigd (B)/

(O)
Vossenberg, B.J.
(extern voorzitter)
Organisatieontwikkelaar B Wnd. voorzitter Stichting De Bries Renkum O
Voorzitter Examencommissie HSB3 stichting
EXIN Utrecht
B
Docent Bestuursacademie Nederland Zwolle B
Docent Rijksopleidingsinstituut Den Haag B
Dammingh, H.J.
(extern lid)
Hoofd afdeling Publiekszaken gemeente Haaren B

Gemeente Wassenaar
Raadsgriffier
drs.H.G.Stradmeijer=Mw. drs. H.G. Stradmeijer
Raadslid
C.W.Tukker=Dhr. C.W. Tukker (CDA)
T.H.P.M.Overdevest=Dhr. T.H.P.M. Overdevest (CDA)
drs.M.Stolk=Dhr. drs. M. Stolk (CDA)
D.E.J.Vree-vanDam=Mw. D.E.J. Vree-van Dam (CDA)
G.M.A.denHartog-Fast=Mw. G.M.A. den Hartog-Fast (CDA)
mr.A.M.Sanders=Dhr. mr. A.M. Sanders (D66)
drs.A.T.S.Claassen=Dhr. drs. A.T.S. Claassen (GroenLinks)
A.F.Wessel=Dhr. A.F. Wessel (PvdA)
W.J.C.vanMoort=Dhr. W.J.C. van Moort (PvdA)
H.P.deGreef=Dhr. H.P. de Greef (VVD)
J.H.P.Meurs=Dhr. J.H.P. Meurs (VVD)
M.J.M.V.vanDijk=Dhr. M.J.M.V. van Dijk (VVD)
dr.E.C.M.Ooms=Dhr. dr. E.C.M. Ooms (VVD)
M.E.R.deVosvanSteenwijk-Groeneveld=Mw. M.E.R. de Vos van Steenwijk-Groeneveld (VVD)
mr.I.ZweertsdeJong=Mw. mr. I. Zweerts de Jong (VVD)
B.Boon=Dhr. B. Boon (WWW)
H.P.Fransen=Dhr. H.P. Fransen (WWW)
M.Rahusen=Dhr. M. Rahusen (WWW)
ing.J.H.deVries=Dhr. ing. J.H. de Vries (WWW)
ir.D.P.G.vanGalenLast=Dhr. ir. D.P.G. van Galen Last (WWW)
A.F.M.J.Dekker=Mw. A.F.M.J. Dekker (WWW)
Wethouder
N.J.Alkemade=Dhr. N.J. Alkemade (CDA)
mr.P.vandeLocht=Dhr. mr. P. van de Locht (PvdA, GroenLinks, D66)
M.J.M.V.vanDijk=Dhr. M.J.M.V. van Dijk

Mw. drs. W.A. (Annemiek) Unkgemeentesecretaris gemeente Wassenaar
NEVENFUNCTIES
Vertrouwenspersoon Vereniging van gemeentesecretarissen
Bron gemeente Wassenaar Sent: Tuesday, February 17, 2009 8:45 AM

WASSENAARS NIEUWSBLAD 12 augustus 2009. Ook gemeentesecretaris Annemiek Unk is gestruikeld over de ambtelijke organisatie. Het ambtelijke apparaat is al jaren onderwerp van gesprek.
In de raadsperiode 2002 2006 stuurde de VVD aan op het terugbrengen van het aantal personeelsleden op het gemeentekantoor. De discussie liep zo hoog op, dat burgemeester Herman van den Muijsenberg vertrok. Kort daarop nam gemeentesecretaris Ruud Bitter afscheid. Direct na het aantreden van de interim burgemeester Luigi van Leeuwen kwam hij met andere ideeŽn over de gemeentelijke organisatie. Het Nieuw Wassenaars Model beoogde een betere efficiŽntie. Het aantal directieplaatsen werd teruggebracht van 22 naar 12 en 200 ambtenaren kregen een nieuwe functie. Unk werd aangetrokken om rust te brengen in de organisatie. Zij begeleidde al menige reorganisatie. Bij het vertrek van Van Leeuwen was het karwei nog niet af. Het was nu aan Jan Hoekema om de draad op te pakken. Geen eenvoudige taak met 20 vacatures op essentiŽle functies. Het leidde dit jaar tot een onderzoek, op voorstel van WWW, naar de effecten van de reorganisatie. Het eerste slachtoffer is Annemieke Unk, die per 1 augustus haar taak heeft neergelegd na een onoverbrugbaar verschil van inzicht over de aansturing van het ambtelijke apparaat.

Mw. drs. H.G. Stradmeijerraadsgriffier gemeente Wassenaar
GEEN NEVENFUNCTIES Bron gemeente Wassenaar 11 november 2008


A.P. van der Lee
Wethouder
WWW

Nevenfuncties
Adviseur Projekt Uitzendingen Managers (P.U.M.)
Procesbegeleider div. parochies Bisdom Rotterdam
Voorzitter Stichting Rijnsburg Klassiek
Bestuurslid Dr. Schaepmanstichting Tubbergen
Voorzitter Bond van Wapenbroeders Leiden e.o.
Internationaal waarnemer verkiezingen
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Voorzitter Commissie van Beroep Landelijke Bond van Wapenbroeders
C Hop 23 mei 2008

N.J. Alkemade

Wethouder
CDA

Nevenfuncties
Bestuurslid verenigde vergadering Hoogheemraadschap Rijnland
Voorzitter Stichting mestbureau
Voorzitter RvC Mestbureau holding B.V.
C Hop 23 mei 2008

mr. P. van de Locht

Wethouder
PvdA/ GroenLinks/ D66

Nevenfuncties
Beleidsmedewerker in Algemene dienst (Sinds april 2006 met buitengewoon verlof) Ministerie van EZ
Lid Stuurgroep Duurzame Bedrijfsvoering Ministerie VROM
C Hop 23 mei 2008
drs W.A. (Annemiek)Unk
gemeentesecretaris
De gemeentesecretaris bekleedt de volgende functies:
secretaris (maar geen lid) van het college van B&W;
opdrachtgever namens het college van bestuursprojecten zoals Centrum Noord;
voorzitter van het ambtelijk management team;
overlegpartner van de Ondernemingsraad.
C Hop 23 mei 2008
E.C.M. Bert Ooms
Beroep / Baan
Patholoog anatoom Medisch manager afdeling Pathologie Medisch Centrum Haaglanden in Den Haag
Nevenactiviteit(en)
Raad van Toezicht verpleeghuis īElisabeth- van Wijker Sloothī, bestuur zorgcentrum Rustenborch, beleidsadviesraad Integraal Kankercentrum West (IKW), voorzitter visitatiecommissie IKW.
C Hop 23 mei 2008
Dijk, Marc van VVD raadslid
Nevenactiviteit(en)
lid Dagelijks Bestuur Avalex, Lid Raad van Toezicht Spinoza Scholengroep, Lid bestuur Jazz Societeit Wassenaar, Lid Rotaryclub Voorschoten-Leidschendam, Lid Gemeenteraad Wassenaar. C Hop 23 mei 2008


Greef, Henk de VVD raadslid
Nevenactiviteit(en)
geen C Hop 23 mei 2008


Meurs, Jan


Vos van Steenwijk-Groeneveld, Margaret barones de VVD raadslid
Nevenactiviteit(en)
vice-voorzitter bestuur Stichting Fonds Instituut Clingendael en vertrouwenspersoon Instituur Clingendael- , Bestuurslid UNESCO Centrum Nederland te Amsterdam- , Lid bestuur Kamercentrale ZHN van de VVD (voor Liberaal Vrouwen Netwerk)-, Secretary General van International Network of Liberal Woman (INLW)-, Lid Commssie Rechten van de Mens van de NVR (Nederlandse Vrouwen Raad)-, Afgevaardigde van de VVD bij ELWIN (European Liberal Womans Network)-, Secretaris Stichting van Limburg Stirum Fonds-, Lid bestuur Stichting Monument Dorpskerk te Wassenaar-,C Hop 23 mei 2008
Politiek actief sinds
In de raad sinds 1998


Zeerts de Jong, Inge VVD raadslid
Beroep / Baan
Directeur Ingesurance BV advieskantoor voor risk-, insurance en captivemanagement
Nevenactiviteit(en)
lid MR van de Thermiek school voor speciaal onderwijs in Leiden, lid bestuur St. Nationale Dierenzorg Wassenaar, lid commissie Pnderwijs en Jeugd van de VVD C Hop 23 mei 2008
Politiek actief sinds
actief in de politiek sinds 2000


Rahusen, Michiel VWWV raadslid
Nevenactiviteit(en)
voorzitter Stichting Mejuffrouw M.C. van der Honert. Directeur RAFIN b.v.C Hop 23 mei 2008


Boon, Bart VWWV raadslid
Nevenactiviteit(en)
geenC Hop 23 mei 2008


Dekker, Astrid VWWV raadslid
Nevenactiviteit(en)
Secretaresse Buurtvereniging "Dorpskern & Duinrell"C Hop 23 mei 2008


Vries, Henk deVWWV raadslid
Beroep / Baan
Manager Network & Services bij KPN Mobile InternationalC Hop 23 mei 2008


Fransen, Hans VWWV raadslid
Nevenactiviteit(en)
secretaris April 2000 FoundationC Hop 23 mei 2008


Galen Last, Dick van VWWV raadslid
Beroep / Baan
GepensioneerdC Hop 23 mei 2008


Stolk, Meindert CDA raadslid
Beroep / Baan
senior adviseur van Pauw Sanders Zeilstra van Spaendonck Den Haag
Nevenactiviteit(en)
lid van de Maatschappelijke Adviesraad van de Stichting PhiladelphiaC Hop 23 mei 2008


Hartog-Fast, Dineke den CDA raadslid
Nevenactiviteit(en)
Pastoraal medewerker de KievitkerkC Hop 23 mei 2008


Overdevest, Theo CDA raadslid
Nevenactiviteit(en)
geenC Hop 23 mei 2008


Tukker, Kees CDA raadslid
Beroep / Baan
Marktmanager marketing Nationale Nederlanden Hypotheken te Amsterdam
Nevenactiviteit(en)
penningmeester van de Stichting Vrienden van het Prot.Chr. Onderwijs te WassenaarC Hop 23 mei 2008


Vree-van Dam, Dymphna CDA raadslid
Beroep / Baan
Parttime werkzaam bij binnenhuisarchitect, Parttime werkzaam bij een advocaat
Nevenactiviteit(en)
Vice voorzitter Sportvereniging De Kieviten, Bestuurslid Trombose Stichting Nederland, Kas-commissie Sportcontact, Vice-fractievoorzitter CDA C Hop 23 mei 2008
Politiek actief sinds
raadslid sinds 1999


Moort, Willem van WJC PvdA raadslid
Beroep / Baan
Directeur Muziekschool Leiden
Nevenactiviteit(en)
Raad van Bestuur BplusC LeidenC Hop 23 mei 2008


Wessel, Arend onbekend van welke partij
Nevenactiviteit(en)
geenC Hop 23 mei 2008


Mr A.M. Sanders, Fred
Beroep / Baan
Communicatieadviseur/ directeur van Pauw Sanders Zeilstra Van Spaendonck communicatiemanagement en public affairs in Den Haag
Nevenactiviteit(en)
Secretaris van de Vereniging van Europese Journalisten (VEJ) en bestuurslid van de Association of European Journalists (AEJ)
raadslid in Wassenaar sinds 1991, met een onderbreking van 2002 tot maart 2006 C Hop 23 mei 2008
Drs ATS Claassen, Antoon GroenLinks raadslid
Nevenactiviteit(en)
Lobbyist en lid MT Stichting Vluchtelingen-, Vice-voorzitter en secretaris Stichting Medisch Comite Nederland-Vietnam en redactielid MCNV -krant-. Lid Programma Overleg Vergadering Communicatie en Fondsenwerving van de Portestantse Kerk in Nederland-. Voorzitter Stichting Tijd voor Groen en voorzitter SnelwegofGroenweg-. Voorzitter Stichting Roodborstje. C Hop 23 mei 2008


E.E.M. Liz Schafer VVD Raadslid
Beroep / Baan
Beroep / Baan Corporate Finance Adviseur - Directeur First Dutch Capital BV, Amsterdam adviesbureau voor bedrijfsfusies en overnames, waarderingen en financieringen
Nevenactiviteit(en)
Penningmeester Parochie St. Willibrordus Wassenaar-, Penningmeester Federatie Wassenaarse Parochies-, Lid Raad van Toezicht Stichting Sponsoring Nieuwbouw Rijnlands Lyceum-, Lid Raad van Advies Van Doorne Advocaten Amsterdam (sectie ondernemingsrecht). C Hop 23 mei 2008
Politiek actief sinds
2004

Leden van de rekenkamercommissie
Samenstelling Rekenkamercommissie Wasenaar, Voorschoten en Oegstgeest


Voorzitter
dr. W. Kuiper

Externe leden:

drs. F.P.G. van den Broek
, benoemd door de gemeente Wassenaar

Mw.
drs. D. Vroom-de Boer, benoemd door de gemeente Voorschoten

drs. M.A. van Ruremonde
, benoemd door de gemeente Oegstgeest


Raadsleden:

Ir. A.J.F. de Vries
, gemeente Wassenaar
(raadslid tot en met 16 maart 2006);

H.H. Bos
, gemeente Voorschoten;

C. Oudendijk
, RA, gemeente Oegstgeest
(raadslid tot en met 16 maart 2006)


secretaris:
M.C.Teunissen

Gemeente Waterland
Raadsgriffier
drs.E.G.H.Dijk=Dhr. drs. E.G.H. Dijk
Raadslid
M.Hendriksen=Dhr. M. Hendriksen (ABW (Algemeen Belang Waterland))
W.W.Verdooren=Dhr. W.W. Verdooren (ABW (Algemeen Belang Waterland))
J.Kaars=Dhr. J. Kaars (CDA)
J.W.Meijer=Dhr. J.W. Meijer (CDA)
ing.N.OussorenMCM=Dhr. ing. N. Oussoren MCM (CDA)
ing.S.G.Verbeek=Dhr. ing. S.G. Verbeek (CDA)
drs.S.M.KrŲner-RoosRA=Mw. drs. S.M. KrŲner - Roos RA (CDA)
F.Ronchetti=Dhr. F. Ronchetti (GroenLinks)
drs.J.P.Lok=Dhr. drs. J.P. Lok (GroenLinks)
drs.L.Bromet=Mw. drs. L. Bromet (GroenLinks)
B.G.Schalkwijk=Dhr. B.G. Schalkwijk (PvdA)
J.M.Hoeksema=Dhr. J.M. Hoeksema (PvdA)
drs.A.A.vanNieuwkerk=Dhr. drs. A.A. van Nieuwkerk (PvdA)
mr.T.Tanja=Dhr. mr. T. Tanja (PvdA)
drs.B.BuisMSM=Mw. drs. B. Buis MSM (PvdA)
drs.P.S.vanLint=Mw. drs. P.S. van Lint (PvdA)
R.SchrŲder=Dhr. R. SchrŲder (VVD)
mr.drs.T.Hoekstra=Dhr. mr. drs. T. Hoekstra (VVD)
D.Borghardt-deKat=Mw. D. Borghardt-de Kat (Waterland '95)
Y.Gras-Hogerwerf=Mw. Y. Gras-Hogerwerf (Waterland '95)
Gemeentesecretaris
H.J.vanBilderbeekMBA=Dhr. H.J. van Bilderbeek MBA
Wethouder
A.G.B.Brom=Mw. A.G.B. Brom (ABW)
Dhr. drs. J.J. Wortel (GroenLinks

Gemeente Weert
Raadsgriffier
Mw. mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten
Raadslid
A.G.Jacobs=Dhr. A.G. Jacobs (CDA)
G.E.M.Gigase=Dhr. G.E.M. Gigase (CDA)
R.W.M.Jeurissen=Dhr. R.W.M. Jeurissen (CDA)
T.W.G.Meulen=Dhr. T.W.G. Meulen (CDA)
J.C.M.I.OpdenKamp-Smans=Mw. J.C.M.I. Op den Kamp-Smans (CDA)
M.J.L.M.Nouwen-Jacobs=Mw. M.J.L.M. Nouwen-Jacobs (CDA)
M.M.C.F.Stokbroeks=Mw. M.M.C.F. Stokbroeks (D66)
A.J.Egging=Dhr. A.J. Egging (Kernpunt)
A.Arissa=Dhr. A. Arissa (PvdA)
A.J.L.Heijmans=Dhr. A.J.L. Heijmans (PvdA)
G.SoyugŁzel=Dhr. G. SoyugŁzel (PvdA)
G.J.A.Marechal=Dhr. G.J.A. Marechal (PvdA)
F.Kadra=Mw. F. Kadra (PvdA)
I.F.A.J.Beenders-vanDooren=Mw. I.F.A.J. Beenders-van Dooren (PvdA)
M.Za‚boul=Mw. M. Za‚boul (PvdA)
H.J.H.Beuvens=Dhr. H.J.H. Beuvens (SP)
J.A.F.Tak=Dhr. J.A.F. Tak (SP)
R.F.Nordhausen=Dhr. R.F. Nordhausen (SP)
F.H.H.Weekers=Dhr. F.H.H. Weekers (VVD)
H.P.M.Lempens=Dhr. H.P.M. Lempens (VVD)
J.M.Cardinaal=Dhr. J.M. Cardinaal (VVD)
M.A.Engelen=Dhr. M.A. Engelen (VVD)
S.Altun=Dhr. S. Altun (VVD)
F.L.J.A.Adriaens=Dhr. F.L.J.A. Adriaens (Weert Lokaal)
H.A.Litjens=Dhr. H.A. Litjens (Weert Lokaal)
H.J.W.M.vandeLoo=Dhr. H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal)
L.C.G.Kusters=Dhr. L.C.G. Kusters (Weert Lokaal)
P.J.R.L.Verheggen=Dhr. P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal)
C.J.C.Jacobs-Verstappen=Mw. C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal)
Gemeentesecretaris
mr.J.F.C.vanGilse=Dhr. mr. J.F.C. van Gilse
Wethouder
H.W.J.Coolen=Dhr. H.W.J. Coolen (CDA)
P.J.H.Sijben=Dhr. P.J.H. Sijben (CDA)
L.F.A.Heuvelmans=Dhr. L.F.A. Heuvelmans (PvdA)
S.Strous=Dhr. S. Strous (PvdA)
A.W.P.Kirkels=Dhr. A.W.P. Kirkels (VVD)

Gemeente Weesp
Raadsgriffier
Mw. M. Walrave
Raadslid
T.A.vanHarreveld=Dhr. T.A. van Harreveld (AOV/Unie 55+)
C.P.Nelis=Dhr. C.P. Nelis (CDA)
T.L.W.Jansen-vanderMeer=Mw. T.L.W. Jansen-van der Meer (CDA)
S.Rahmouni=Dhr. S. Rahmouni (DEP)
L.H.J.M.Sanders=Mw. L.H.J.M. Sanders (GroenLinks)
J.Kappert=Dhr. J. Kappert (PvdA)
R.deBoer=Dhr. R. de Boer (PvdA)
A.Blommestein=Mw. A. Blommestein (PvdA)
H.J.F.X.P.Stulemeijer=Dhr. H.J.F.X.P. Stulemeijer (VVD)
J.M.Vos=Dhr. J.M. Vos (VVD)
A.vanGemert=Dhr. A. van Gemert (WSP)
J.H.vanVeen=Dhr. J.H. van Veen (WSP)
M.H.vanGeenen=Dhr. M.H. van Geenen (WSP)
T.Booij=Dhr. T. Booij (WSP)
K.T.Booij-vanWilligen=Mw. K.T. Booij-van Willigen (WSP)
Gemeentesecretaris
C.J.Rootjes=Dhr. C.J. Rootjes

Gemeente Werkendam
Raadsgriffier
mr.I.Bakker=Dhr. mr. I. Bakker
Raadslid
A.H.vanDriel=Dhr. A.H. van Driel (CDA)
C.A.J.Schalken=Dhr. C.A.J. Schalken (CDA)
D.Altena=Dhr. D. Altena (CDA)
G.J.Paans=Dhr. G.J. Paans (CDA)
M.P.Penning=Dhr. M.P. Penning (CDA)
O.A.vanBreugel=Dhr. O.A. van Breugel (CDA)
W.Drabbe=Dhr. W. Drabbe (CDA)
ing.M.Verdoorn=Dhr. ing. M. Verdoorn (ChristenUnie)
S.M.duBurck=Dhr. S.M. du Burck (Du Burck)
H.P.F.vanSeters=Dhr. H.P.F. van Seters (PvdA)
J.Methorst=Dhr. J. Methorst (PvdA)
C.W.Verweij=Mw. C.W. Verweij (PvdA)
C.Baggerman=Dhr. C. Baggerman (SGP)
J.A.Versluis=Dhr. J.A. Versluis (SGP)
T.A.Meijboom=Dhr. T.A. Meijboom (SGP)
A.J.Bakkers=Dhr. A.J. Bakkers (Stuurgroep-Dorpsbelang combinatie)
H.G.C.Bouman=Dhr. H.G.C. Bouman (Stuurgroep-Dorpsbelang combinatie)
J.M.Dokman=Dhr. J.M. Dokman (Stuurgroep-Dorpsbelang combinatie)
K.A.G.Vaal=Dhr. K.A.G. Vaal (Stuurgroep-Dorpsbelang combinatie)
P.C.M.Ribbers=Dhr. P.C.M. Ribbers (Stuurgroep-Dorpsbelang combinatie)
J.E.vanBeek-vanderPol=Mw. J.E. van Beek-van der Pol (Stuurgroep-Dorpsbelang combinatie)
Gemeentesecretaris
drs.H.A.Koenen=Dhr. drs. H.A. Koenen
Wethouder
W.S.M.deJong=Dhr. W.S.M. de Jong (CDA)
M.Hak=Mw. M. Hak (CDA)
E.Begemann=Dhr. E. Begemann (PvdA)
J.J.Luteijn=Dhr. J.J. Luteijn (SGP)

Gemeente Wervershoof
Raadsgriffier
C.W.Zwakman=Dhr. C.W. Zwakman
Raadslid
A.G.M.Broedersz=Dhr. A.G.M. Broedersz (ABC (Algemene Belangen Combinatie))
L.E.Plekker=Dhr. L.E. Plekker (ABC (Algemene Belangen Combinatie))
P.N.M.Otten=Dhr. P.N.M. Otten (ABC (Algemene Belangen Combinatie))
H.J.Jaeqx=Dhr. H.J. Jaeqx (CDA)
S.P.J.Ruiter=Dhr. S.P.J. Ruiter (CDA)
C.A.Neefjes=Dhr. C.A. Neefjes (Progressief Wervershoof)
A.M.N.M.vanderGeest=Mw. A.M.N.M. van der Geest (Progressief Wervershoof)
E.Vroegop=Dhr. E. Vroegop (PvdA)
G.B.M.vanDiepen=Mw. G.B.M. van Diepen (PvdA)
F.deGroot=Dhr. F. de Groot (VVD)
T.H.Steltenpool=Dhr. T.H. Steltenpool (VVD)
P.N.M.Duin=Dhr. P.N.M. Duin (Zwaagdijker Dorpsbelang)
T.J.W.Sijm=Dhr. T.J.W. Sijm (Zwaagdijker Dorpsbelang)
Gemeentesecretaris
H.M.Rood=Dhr. H.M. Rood
Wethouder
P.W.Mosch=Dhr. P.W. Mosch (ABC (Algemene Belangen Combinatie))
M.J.Wilms-Nielen=Mw. M.J. Wilms-Nielen (PvdA)

Gemeente West Maas en Waal
Raadsgriffier
mr.G.E.M.Gieling=Mw. mr. G.E.M. Gieling
Raadslid
H.R.N.W.Mulders=Dhr. H.R.N.W. Mulders (CDA)
J.E.-vanOijen=Dhr. J.E. - van Oijen (CDA)
R.Frederiks=Dhr. R. Frederiks (CDA)
L.W.Gehlmann-Schoon=Mw. L.W. Gehlmann-Schoon (Federatie Dorpslijsten Beneden-Leeuwen)
H.B.M.Janssen=Dhr. H.B.M. Janssen (Federatie Dorpslijsten Boven-Leeuwen)
M.P.Ruiter-Coppes=Mw. M.P. Ruiter-Coppes (Federatie Dorpslijsten Boven-Leeuwen)
A.deVree=Dhr. A. de Vree (Federatie Dorpslijsten Dreumel)
J.H.M.vanWezel-Sas=Mw. J.H.M. van Wezel-Sas (Federatie Dorpslijsten Dreumel)
T.P.M.Hol=Dhr. T.P.M. Hol (Federatie Dorpslijsten Maasdorpen)
T.F.D.Boerakker-Hijmans=Mw. T.F.D. Boerakker-Hijmans (Federatie Dorpslijsten Maasdorpen)
Dhr. J. Mol-van de Camp (Federatie Dorpslijsten Wamel)
R.G.C.M.Cruijsen=Dhr. R.G.C.M. Cruijsen (Lijst Cruijsen)
J.H.vandenHurk=Dhr. J.H. van den Hurk (Partij Beneden-Leeuwen)
J.J.T.M.Beurskens=Dhr. J.J.T.M. Beurskens (PvdA)
M.W.Seelen=Dhr. M.W. Seelen (PvdA)
K.M.Kalkers=Dhr. K.M. Kalkers (VVD)
Gemeentesecretaris
P.G.Arissen=Dhr. P.G. Arissen
Wethouder
P.G.vanToor=Dhr. P.G. van Toor (CDA)
A.P.M.vanSwam=Dhr. A.P.M. van Swam (Federatie Dorpslijsten Boven-Leeuwen)
J.N.M.J.Wassink=Dhr. J.N.M.J. Wassink (Federatie Dorpslijsten Dreumel)
J.P.M.vanGruijthuijsen=Dhr. J.P.M. van Gruijthuijsen (VVD)

Welstandscommissie X Gemeenten Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Mook en Middelaar, Ubbergen, West Maas en Waal, Wijchen

Voorzitter: P. van Veen
Architect-leden: G.J. Thuijs, J.A.H. Hendriks
Landschapsarchitect (op afroep): mevr. ir. A.G.S.M. Kho
Rayonarchitecten: mevr. E. de Wilde de Ligny en mevr. ir. W. Broer (Groesbeek, Millingen, Ubberge
Berdiny Cornielje (voorzitter)
Berdiny woont in Elst. Van opleiding accountant en van beroep adviseur/consultant bij een internationaal bureau voor interim en project management (Resources Global Professionals). Zij is daar mede verantwoordelijk voor de dienstverlening aan lokale overheden.

Nic Bakker
Woont in Wijchen en werkt als senior beleidsmedewerker op het regionaal hoofdbureau van de politie Gelderland-Zuid in Nijmegen, op de afdeling Managementondersteuning van de Korpsstaf. Hij is daar clusterhoofd Beleid & Beheer en verantwoordelijk voor de regionale beleidsontwikkeling, planning en control. Daarnaast fungeert hij als regionaal kwaliteitscoŲrdinator. Ook jaarlijkse bevolkingsonderzoeken, zoals de bekende Politie-monitor Bevolking, behoren tot zijn specifieke takenpakket. Als auditor neemt hij regelmatig deel aan (kwaliteits)onderzoeken bij andere politiekorpsen, het openbaar ministerie of het gevangeniswezen

Dhr. M.H.J.M. (Mat) Knapen D'66 raadslid gemeente Gennep
Lid en plv. voorzitter Rekenkamer(commissie)s van de gemeenten Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen a/d Rijn, Ubbergen en West Maas en Waal
Voorzitter Ondernemers Vereniging Gennep (OVG)
Voorzitter De Ottersumse Ondernemers (DOO) i.v.m. doortocht Nijmeegse Vierdaagse
Secretaris/penningmeester Vereniging van Eigenaren E. Hoffmannplein 2-28
Secretaris Genneps Vocaal Ensemble (GVE)
Projectleider Nationale Gedichtendag voor Gennep
Docent sociologie aan de Volksuniversiteit Venlo
Voorzitter van de projectgroep 'Jongeren & Politiek'
Zelfstandig ondernemer voor beleidsonderzoek en -advies op de terreinen van zorg, welzijn en zekerheid. In zijn vrije tijd was hij actief als publicist, bestuurder (o.a. van vakbladen, kruiswerk, provinciale en landelijke belangenbehartigingsorganisaties voor onderzoekbureaus en zorg-consumenten, D66 afdeling, (wijk)gezondheidscentra en RIAGG.
Bron 2008-2009 gemeente Gennep en West Maas en Waal

Dhr. P.G. (Perry) Arissen, gemeentesecretaris gemeente West Maas en Waal
NEVENFUNCTIES
Vennoot Boekhoud- en Administratiekantoor Compear vof in Bunschoten/Spakenburg.
Bron gemeente West Maas en Waal Wednesday, December 03, 2008 1:05 PM

Mw. mr. G.E.M. Gielingraadsgriffier gemeente West, Maas en Waal
NEVENFUNCTIES
NB. I.v.m. zwangerschaps- en ouderschapsverlof van de griffier (vanaf 280908 tot 250309 wordt zij vervangen door Dhr. A.W.A. Janssen.


West, Maas en Waal, Dhr. A.W.A. (Anton) Janssena.i. raadsgriffier gemeente West, Maas en Waal miv 280908
NEVENFUNCTIES
Nevenfuncties ontvangen moeten nog op internet worden gezet
Bron gemeente West Maas en Waal 12 juni 2009


Mw. W.T. M. Bouman ,
griffiemedewerker
Nevenfuncties wethouders
J.P.M. van Gruijthuijsen VVD wethouder gemeente West Maas en Waal
Nevenfuncties
Dir. Eig. J. v. Gruijthuijsen B.V.
Bestuurslid O.V. Gouden Ham
A.P.M. van Swam FD Boven-Leeuwen wethouder gemeente West Maas en Waal
Nevenfuncties
Arbeidsdeskundige
Adviseur VVN Afdeling West Maas en Waal
Voorzitter c.v. de Roefelbus
P.G. van Toor CDA wethouder gemeente West Maas en Waal
Nevenfuncties
Secretaris kerkbestuur Maasbommel
Voorzitter biljartvereniging ODB
Voorzitter ijsver. "De Putrijders"
Voorzitter Kabeltelevisie Brabant / Gelderland
Lid provinciaal verenfonds Gelderland
J.N.M.J. Wassink FD Dreumel wethouder gemeente West Maas en Waal
Nevenfuncties
Voorzitter Bridgeclub Dreumel
Medewerker Algemene Inspectiedienst Ministerie van Landbouw


Nevenfuncties raadsleden West Maas en Waal
J.J.T.M. Beurskens raadslid gemeente West Maas en Waal
Nevenfuncties
Vicevoorzitter cliŽntenraad ZZG zorggroep gebied Wijchen - Maas en Waal
Vrijwilliger Bezoekerscentrum
De Grote Rivieren, Heerewaarden
Voorzitter PvdA afd. West Maas en Waal
T.F.D. Boerakker-Hijmans Federatie Dorpslijsten raadslid gemeente West Maas en Waal
Nevenfuncties
Contact Verzorgende Sivoz
Bestuurslid Dorpscomitť Maasbommel
R.G.C.M. Cruijsen Partij: Lijst Cruijsen / Fractievoorzitter raadslid gemeente West Maas en Waal
Nevenfuncties
Bestuurslid Waterschap Rivierenland
Voorzitter CoŲp Eko melk Holland
Bestuurslid Dreumelse Ondernemers Vereniging
R.S.B. Frederiks
CDA raadslid gemeente West Maas en Waal
Nevenfuncties
Voorzitter Dreumelse Ondernemers

Vereniging
L.W. Gehlmann-Schoon Federatie Dorpslijsten
raadslid en fractievoorzitter
gemeente West Maas en Waal
Nevenfuncties
Voorzitter Stichting Vrienden van de
Doorbraak, Beneden-Leeuwen
Secretaris Stichting Koppeling
T.P.M. Hol Federatie Dorpslijsten raadslid gemeente West Maas en Waal
Nevenfuncties
Bestuurslid Stichting De Dammes, Alphen
J.H. van den Hurk Partij Beneden-Leeuwen / Fractievoorzitter
raadslid gemeente West Maas en Waal
Zelfstandig ondernemer meubelind.
Adm. & Ass. kantoor
Voorzitter Para-Commandovereniging
Lid commissie Landelijke V.O.C. Landelijke Vereniging

Commando’s
Lid Raad van Toezicht Stichting Maasveren
H.B.M. Janssen Federatie Dorpslijsten
raadslid gemeente West Maas en Waal
Nevenfuncties
Voorzitter Z.L.T.O. Land van Maas en Waal
Lid Raad van Commissarissen Rabo Maas en Waal
Reco bestuurslid C.H.V. regio Noord
Leden raadslid C.H.V.
Lid Rundvee advies commissie C.H.V.
Lid vereniging Streekbeheer

Rijk Maas en Waal
Voorzitter F.D. afd. Boven-Leeuwen
K.M. Kalkers VVD Fractievoorzitter
raadslid gemeente West Maas en Waal
Nevenfuncties
Beleggingsadviseur
Secretaris Stichting Maasveren
Docent Volksuniversiteit
A.G.M. de Kock CDA raadslid en fractievoorzitter
Nevenfuncties
Voorzitter St. Streekhistorisch Museum
Tweestromenland, Beneden-Leeuwen
Voorzitter Erfgoed Maas en Waal,
Beneden-Leeuwen
J.E.M. Mol-van de Camp Federatie Dorpslijsten / Plv. fractievoorzitter raadslid gemeente West Maas en Waal
Nevenfuncties
Makelaar / directeur / mede-eigenaar
Lid commissie VROM NVM
Lid NVM
J.E. van Oijen CDA raadslid gemeente West Maas en Waal
Nevenfuncties
Lid arm. bestuur R.K. Kerk, Altforst
Hobbybedrijf veehouderij - akkerbouw
M.P. de Ruiter-Coppes Federatie Dorpslijsten raadslid gemeente West Maas en Waal
Nevenfuncties
Voorzitter - Secretaris K.V.O. - kring Maas en Waal
M.W. Seelen PvdA / Fractievoorzitter raadslid gemeente West Maas en Waal
Nevenfuncties
Teamleider Diosynth, Oss
A.H.M. de Vree Federatie Dorpslijsten raadslid gemeente West Maas en Waal
Nevenfuncties
Teamleider facilitaire dienstverlening
Voorzitter T.T.V. Trumelo
J.H.M. van Wezel-Sas Federatie Dorpslijsten raadslid gemeente West Maas en Waal
Nevenfuncties
Woonconsulent Woningstichting Rivierengebied
Dhr. J.A. - Voorhorst (VVD)Raadslid gemeente West Maas en Waal
Geen nevenfuncties opgegeven

mr. M.G.A. Seelen PVDA
raadslid gemeente West Maas en Waal

Geen nevenfuncties opgegeven

Plaatsen, dorpen, gehuchten, stadsdelen (geen wijken)
Alphen, Altforst, Appeltern, Beneden-Leeuwen, Boven-Leeuwen, Dreumel, Maasbommel, Wamel

Gemeente Westerveld
Raadsgriffier
I.Middelkamp=Mw. I. Middelkamp
Raadslid
D.J.Bruins=Dhr. D.J. Bruins (CDA)
L.S.Bijl=Dhr. L.S. Bijl (CDA)
M.Smidt-Beudeker=Mw. M. Smidt-Beudeker (CDA)
H.Das=Dhr. H. Das (Gemeentebelangen)
J.Y.H.deHaas=Dhr. J.Y.H. de Haas (Gemeentebelangen)
R.J.Smeenk=Dhr. R.J. Smeenk (Gemeentebelangen)
I.Kraaijenbrink=Mw. I. Kraaijenbrink (Gemeentebelangen)
N.Vogelzang=Dhr. N. Vogelzang (Plaatselijke Partij)
J.vanDalen=Dhr. J. van Dalen (Progressief Westerveld)
P.E.Wijers=Dhr. P.E. Wijers (Progressief Westerveld)
M.L.vanLoon=Mw. M.L. van Loon (Progressief Westerveld)
A.G.M.Spijkerman=Dhr. A.G.M. Spijkerman (PvdA)
F.B.Wiekens=Dhr. F.B. Wiekens (PvdA)
J.Puper=Dhr. J. Puper (PvdA)
M.Bakker=Mw. M. Bakker (PvdA)
F.Foreman=Dhr. F. Foreman (VVD)
J.J.Moes=Dhr. J.J. Moes (VVD)
Gemeentesecretaris
N.Dusink=Dhr. N. Dusink
Wethouder
H.Geertsma=Dhr. H. Geertsma (CDA)
A.KleineDeters=Mw. A. Kleine Deters (Progressief Westerveld)
E.vanSchelven=Dhr. E. van Schelven (PvdA)

Gemeente Westervoort
Raadsgriffier
ing.J.A.M.G.vanBodegom=Dhr. ing. J.A.M.G. van Bodegom
Raadslid
G.J.Ekkelboom=Dhr. G.J. Ekkelboom (CDA)
K.Westerbeek=Dhr. K. Westerbeek (CDA)
R.C.Pol=Dhr. R.C. Pol (CDA)
J.J.vanSchuylenburg=Mw. J.J. van Schuylenburg (CDA)
M.C.T.W.Abbink=Mw. M.C.T.W. Abbink (D66)
C.R.Cobussen=Dhr. C.R. Cobussen (GroenLinks)
I.W.M.Bon=Mw. I.W.M. Bon (GroenLinks)
A.vanOverbeeke=Dhr. A. van Overbeeke (PvdA)
A.B.S.Boschman=Dhr. A.B.S. Boschman (PvdA)
G.J.P.M.Wieggers=Dhr. G.J.P.M. Wieggers (PvdA)
H.Lippinkhof=Dhr. H. Lippinkhof (PvdA)
J.Mustert=Dhr. J. Mustert (PvdA)
K.Roorda=Dhr. K. Roorda (PvdA)
M.vanSchie=Dhr. M. van Schie (PvdA)
Y.L.W.deJager-Reder=Mw. Y.L.W. de Jager-Reder (PvdA)
A.M.Boone=Dhr. A.M. Boone (VVD)
A.Bakker=Mw. A. Bakker (VVD)
Gemeentesecretaris
A.Vink=Dhr. A. Vink
Wethouder
J.P.Breunissen=Dhr. J.P. Breunissen (CDA)
S.J.Wobma=Mw. S.J. Wobma (GroenLinks)
P.W.vanEgmond=Dhr. P.W. van Egmond (PvdA

Westervoort, Dhr. A. Vinkgemeentesecretaris gemeente Westervoort
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron gemeente Westervoort Sent: Monday, February 16, 2009 5:31 PM
Dhr. ing. J.A.M.G. van Bodegom raadsgriffier gemeente Westervoort
GEEN NEVENFUNCTIES Bron gemeente Westervoort 11 november 2008

J.P. Breunissen (CDA) Wethouder:

Nevenfuncties ontvangen moeten nog op internet worden gezet

P.W. van Egmond (PvdA) Wethouder: Geen nevenfuncties opgave 6 november 2007.

S.J. Wobma (VVD) Wethouder: Geen nevenfuncties opgave 6 november 2007.

A. Vink Secretaris:

J.A.M.G. van Bodegom Griffier:
PvdA
A.B.S. Boschman
bestuurslid Intercambio
vrijwilliger bij Mikado
voorzitter consumentenplatform Regiotaxi KAN
G.J.P.M. Wieggers
docent VMBO
K.Roorda
- muziekdocent V.O.
muziekdocent B.O.

J.C. Mustert
EN-GB">- examinatorEN-GB"> S.I.R.
M. van Schie
fotograaf
Y.L.W. de Jager-Reder
financieel beheerder Gemeente Arnhem
H. Lippinkhof
secretaris Humanitas afdeling “de Liemers”
secretaris/penningmeester PvdA afd. Westervoort
A. Overbeeke
vrijwilliger klussen voor kerk
bestuurslid Ver. v. Vrienden v. W5
CDA
J.J. van Schuylenburg-Wieringa
bestuurslid kerk Rafael Elburg
bestuurslid kerk Rafael Oase Arnhem
R.C. Pol
communicatieadviseur
G.J. Ekkelboom
coŲrdinator Lokale Dienstverlening
K.Westerbeek
teamleider maatschappelijke activering GOMA
procesbegeleider vereniging van kleine kernen
campagneleider CDA noordelijk deel KAN gebied
VVD

A.M. Boone
commercieel Medewerker VBI Huissen
H.R.M. Sanders
planoloog Tennet
GroenLinks
I.W.M. Bon
consultant jeugdbibliotheek biblioserviceEN-GB">
Gelderland
secretaris standingcomitť’s Children and Young
Adults IFLA
J.C.R Cobussen
medewerker ING
Griffier
J.A.M.G. van Bodegom

Gemeente Westland
Raadsgriffier
drs.N.Broekema=Dhr. drs. N. Broekema
Raadslid
/C.Verbree=C. Verbree (CDA)
A.J.A.Wijten=Dhr. A.J.A. Wijten (CDA)
C.L.J.Duijvesteijn=Dhr. C.L.J. Duijvesteijn (CDA)
J.Bogaard=Dhr. J. Bogaard (CDA)
J.J.vanRossum=Dhr. J.J. van Rossum (CDA)
J.W.vanderBeukel=Dhr. J.W. van der Beukel (CDA)
M.Buitelaar=Dhr. M. Buitelaar (CDA)
N.M.F.vanRijn=Dhr. N.M.F. van Rijn (CDA)
R.G.M.Duijvestijn=Dhr. R.G.M. Duijvestijn (CDA)
Th.H.A.M.Spanbroek=Dhr. Th.H.A.M. Spanbroek (CDA)
A.C.M.vanVliet-Vijverberg=Mw. A.C.M. van Vliet-Vijverberg (CDA)
J.C.Vreugdenhil=Mw. J.C. Vreugdenhil (CDA)
A.vanHeteren=Dhr. A. van Heteren (ChristenUnie/SGP)
J.W.Koolstra=Dhr. J.W. Koolstra (ChristenUnie/SGP)
A.J.W.Remmerswaal=Dhr. A.J.W. Remmerswaal (GemeenteBelang Westland)
A.P.vanderMeer=Dhr. A.P. van der Meer (GemeenteBelang Westland)
F.C.Rijneveen=Dhr. F.C. Rijneveen (GemeenteBelang Westland)
G.Prins=Dhr. G. Prins (GemeenteBelang Westland)
G.H.Jansen=Dhr. G.H. Jansen (GemeenteBelang Westland)
J.deNooy=Dhr. J. de Nooy (GemeenteBelang Westland)
L.G.Boekestijn=Dhr. L.G. Boekestijn (GemeenteBelang Westland)
L.P.Geubbels=Dhr. L.P. Geubbels (GemeenteBelang Westland)
M.R.Ouwendijk=Dhr. M.R. Ouwendijk (GemeenteBelang Westland)
R.K.Keizer=Dhr. R.K. Keizer (GemeenteBelang Westland)
G.Kooistra-vanIperen=Mw. G. Kooistra-van Iperen (GemeenteBelang Westland)
B.A.Doelman=Dhr. B.A. Doelman (Lijst Pim Fortuyn)
D.vanderMeer=Dhr. D. van der Meer (Lijst Pim Fortuyn)
J.G.M.Witkamp=Dhr. J.G.M. Witkamp (Lijst Pim Fortuyn)
C.Vis=Mw. C. Vis (Lijst Pim Fortuyn)
J.A.Gardien-Reinders=Mw. J.A. Gardien-Reinders (Lijst Pim Fortuyn)
J.A.Prins=Dhr. J.A. Prins (Progressief Westland (PvdA/GROENLINKS))
M.elMokaddem=Dhr. M. el Mokaddem (Progressief Westland (PvdA/GROENLINKS))
U.M.Spaans=Dhr. U.M. Spaans (Progressief Westland (PvdA/GROENLINKS))
G.J.Alleblas-Behrtel=Mw. G.J. Alleblas-Behrtel (Progressief Westland (PvdA/GROENLINKS))
M.Elema=Dhr. M. Elema (VVD)
/E.W.vanderWilk-vanBaren=E.W. van der Wilk-van Baren (VVD)
C.Y.vanStaalduinen=Mw. C.Y. van Staalduinen (VVD)
Gemeentesecretaris
M.vanBeek=Dhr. M. van Beek
Wethouder
T.A.M.Duijvestijn=Dhr. T.A.M. Duijvestijn (CDA)
M.A.A.deGoeij-vanderKlugt=Mw. M.A.A. de Goeij-van der Klugt (CDA)
A.W.Meijer=Dhr. A.W. Meijer (GemeenteBelang Westland)
B.P.M.vanderStee=Dhr. B.P.M. van der Stee (Lijst Pim Fortuyn)

Westland , Dhr. M. van Beekgemeentesecretaris gemeente Westland
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron gemeente Westland Sent: Thursday, February 19, 2009 6:57 PM

Dhr. drs. N. Broekemaraadsgriffier gemeente Westland
GEEN NEVENFUNCTIES Bron: Gemeente Westland 12 november 2008

Buck, G.I.W.M. (Guy)
Curriculum Vitae (verkort) Geboren op 27-11-1963 in Kerkrade Opleidingen:
Gymnasium Beta in Kerkrade, afgerond in 1982
Universiteit Twente, Bestuurskunde, afgerond in 1987
Top-coach, afgerond in 1999
Universiteit van Rotterdam Erasmus; post-academische opleiding Zorgvernieuwing, afgerond in 2000
Universiteit van Amsterdam, Master of ChangeManagement (MCCM) afgerond in 2006
01/2004 - heden
Gemeente Westland
gemeentesecretaris/algemeen directeur
06/2002 - 01/2004
GGD Zuid-Holland West
algemeen directeur
07/2000 - 06/2002
GGD Delfland
algemeen directeur
12/1996 - 07/2000
Provincie Zuid-Holland
afdelingshoofd ruimtelijke ordening
09/1993 - 12/1996
Gemeente Delft
sectorhoofd bouwen&wonen /plv. directeur
06/1986 - 09/1993
Ministerie VROM
diverse functies

Nevenfuncties:
Geen

Duijvestijn, T.A.M. (Theo) Wethouder CDA
Lid aandeelhouders-vergadering Nutsbedrijf Westland
Lid aandeelhouders-vergadering Waterbedrijf Evides
Lid van bestuur bij Holding IOPW NV

Goeij-van der Klugt de, M.A.A. (Marga)Wethouder CDA<
Lid van bestuur GGD

Meijer, A.W. (Bram) Wethouder GemeenteBelang Westland

Stee van der, B.P.M. (Ben) Wethouder Is lid van de politieke partij de Lijst Pim Fortuyn.
B. van der Stee
Bestuurslid/penning-meester Club van 100 Macdonald

Zwan van der, M. (Maarten) Wethouder GemeenteBelang Westland. Nevenfuncties:

Geen
NEVENFUNCTIES LEDEN GEMEENTERAAD WESTLAND
De gemeenteraad van Westland
Mw. A.W. Bom-Lemstra (CDA)
Geen
Ondernemingen en organisat ies waar in bet rokkene een f inancieel belang heef t:
Geen
Dhr. J.W. van den Beukel (CDA)
Docent geschiedeni s Vmbo ISW te Naaldwi jk
Ondernemingen en organisat ies waar in bet rokkene een f inancieel belang heef t:
Geen
Dhr. J. Bogaard (CDA)
Vri jgesteld voorzi t ter vd OR ’s Heerenloo West Nederland te Monster
Bestuursl id Monsterse Reddingsbrigade
Adviseur Bestuurscommissie De Wielepet
(Ti jdel i jk) voorzi t ter Belangenvereniging HINT Ter Hei jde i .o.
Lid AB Haaglanden
Ondernemingen en organisat ies waar in bet rokkene een f inancieel belang heef t:
Geen
Dhr. M. Buitelaar (CDA)
Docent Economie en Management &
Organi satie
Havo/VWO
Student Economie en Nederlands Recht Erasmus Universi tei t te Rot terdam
Voorzi t ter VVE
Ondernemingen en organisat ies waar in bet rokkene een f inancieel belang heef t:
Geen
Dhr. C.L.J. Duijvesteijn (CDA)
Tuinder Zel fstandig ondernemer
Commissaris Gibo-groep
Bestuursl id Kamer van Koophandel Haaglanden
Commissiel id Kamer van Koophandel regio West land
LID Klankbord RO LTO-Glaskracht
Lid bestuur St . Tuinbouwbelangen Westland
Ondernemingen en organisat ies waar in bet rokkene een f inancieel belang heef t:
Geen
Dhr. R.G.M. Duijvesteijn
Agrar isch ondernemer Zel fstandig
Ondernemingen en organisat ies waar in bet rokkene een f inancieel belang heef t:
Geen
Dhr. N.M.F. van Rijn (CDA)
Regiomanager Ui tzendorganisatie te Monster
Voorzi t ter VV Verburch te Poeldi jk
Bestuursl id St . Exploi tat ie Verburch te Poeldi jk
Ondernemingen en organisat ies waar in bet rokkene een f inancieel belang heef t:
Geen
Dhr. J.J. van Rossum (CDA)
Functioneel anal i st /ontwikkelaar van sof tware Del ias te Arnhem
Lid over leggroep Pol i t iek met bedr i j fsleven (TOP)
Ondernemingen en organisat ies waar in bet rokkene een f inancieel belang heef t:
Geen
Dhr. T.H.A.M. Spanbroek (CDA)
Hoofd Salar is- en Urenadminist ratie BAM Rai l BV
Lid AB CAIW
Penningmeester St . Ondersteuning West landse
Gemeenteraadsf ract ie CDA

Voorzi t ter St . Administ rat iekantoor CAIW
Ondernemingen en organisat ies waar in bet rokkene een f inancieel belang heef t:
Geen
Mw. A.C.M. van Vliet-Vijverberg (CDA)
Medewerker en inkoper Luxe detai lhandel
Lid ledenraad Rabobank Westland
Groep- en themabegeleidster Kat . Vrouwengi lde Z-H
Lid Vangnet Diaconie MaNaHo
Lid adviesraad Gender JP Par tners
Ondernemingen en organisat ies waar in bet rokkene een f inancieel belang heef t:
Geen
Mw. J.C. Vreugdenhil (CDA)
Secretar i s Raad van Bestuur ’ t Lange Land te Zoetermeer
Ondernemingen en organisat ies waar in bet rokkene een f inancieel belang heef t:
Geen
Dhr. A.J.A. Wijten (CDA)
Concerndi recteur Gemeente Pi jnacker
Voorzi t ter St . DTC (Derdengelden Theater Castel lum)
Ondernemingen en organisat ies waar in bet rokkene een f inancieel belang heef t:
Geen
Dhr. R.K. Keizer (GBW)
Bestuurder R. Keizer Holding B.V.
Bestuurder Green Job
Bui tengewoon Ambtenaar Burgel i jke Stand Gemeente West land
Lid AB Haaglanden
Ondernemingen en organisat ies waar in bet rokkene een f inancieel belang heef t:
Geen
Dhr. L.B. Boekestijn (GBW)
Medewerker Bruna De Lier
Meewerkend echtgenoot De Bladwi jzer Naaldwi jk
Geen
D
e heer L.P. Geubbels (GBW)
Afdel ingshoofd Archi tectuur IC TU
Compet i tie leider TC Honselersdi jk
Lid Buur tprev. Honselersdi jk PR-communi catie
Geen
Dhr. G.H. Janssen (GBW)
Klein ondernemer Zel fstandig
Vice voorzi t ter Buur tprevent ie Kwintsheul
Lid Zorgkr ing Westland
Lid Kwal i tei tskring Westland
Geen
Mw. G. Kooistra-van Iperen (GBW)
Bui tengewoon Ambtenaar Burger l i jke Stand Gemeente West land
Voorzi t ter Bridgeclub
Pastoraal ouder l ing Gereformeerde Kerk Monster
Opr i chter huurdersvereniging (adviseur ) Monster
Geen
D
e heer A.P. van der Meer (GBW)
Bedr i j fsleider Hema Naaldwi jk
Lid st raatcommissie Naaldwi jk
Geen
Dhr. J. de Nooy (GBW)
Chef autospui ter i j Del f t
Lid Klachtencommissie Sophia Reval idat ie Den Haag/Del f t /Dordrecht
Lid bestuur Gehandicaptenplat form Westland
Jeugdvoorzi t ter en hoof d bestuursl id VV MVV ‘27
Geen
Dhr. M.R. Ouwendijk (GBW)
Ondernemer HEW te ’s-Gravenzande
Lid AB CAI
Geen
Dhr. G. Prins (GBW)
Commisseur Diverse bedr i jven
Lid DB Kamer van Koophandel
Lid AB Kamer van Koophandel regio West land
Voorzi t ter DHTVT Kamer van Koophandel
Voorzi t ter /di recteur a. i . Ned. Exper t -groep (onkostenvergoeding)
Bestuursl id MKB Randstad-West
Geen
Dhr. A.J.W. Remmerswaal (GBW)
Ambtel i jk secretar i s Gemeenschappel i jk Regel ing
Hulpver leningsregio Haaglanden
Bezoldigd
Geen
Dhr. J.G.M. Witkamp (LPF)
Regiodi recteur ( regio Noord-West ) verenigde
bedri jven Vanderval k&DeGroot Holding
Van der Valk & De Groot
Lid management -Team verenigde bedr i jven
Vandervalk&Degroot BV
Van der Valk & De Groot
Lid PR commissie Branchevereniging “Verenigingen
Afvalbedr i jven” Den Bosch

Algemeen bestuursl id NVA sectie Z-H
Lid GWW-commissie CROW-Ede
Gastdocent (vei l igheidscursus voor gemeentepersoneel
BME-opleidingen Vianen
Lid AB Haaglanden
Geen
Dhr. B.A. Doelman (LPF)
Tuinder Zel fstandig ondernemer
Voorzi t ter landel i jke slacommissie LTO Groeiservice
Lid Energie Commissie Productschap Tuinbouw
Geen
Mw. J.A. Gardien-Reinders (LPF)
Ambtenaar Gemeente Pi jnacker -Nootdorp
Geen
Dhr. D. van der Meer (LPF)
Di recteur Bloemengroothandel
Geen
Mw. C.A. Vis (LPF)
Ondernemer Eigen bedr i j f
Geen
Mw. G.J. Alleblas-Behrtel (PW)
Voorzi t ter Histor ische Vereniging Oud Honselersdi jk-
Naaldwi jk

Lid Over leggroep pol i t iek met bedr i j fsleven
Geen
Dhr. J.A. Prins (PW)
Onderzoeker cluster decent rale overheden Nationale ombudsman
Voorzi t ter St . West lands Cent rum voor St reekhistor ies
Voorzi t ter St reekhistorie vd St . Er fgoed West land
Voorzi t ter Stadsgewestel i jke adviescommissie voor rangsverklaringen

Penningmeester St . Progressief West land
Lid DB en AB Schap Pati jnenburg
Geen
Dhr. M. el Mokadem (PW)
Werknemer KNVB
Geen
Dhr. E. van Noort (PW)
Hoofd cent rale studentenadmini st rat ie TU
Lid werkgroep Vrienden van de Banken
Bestuursl id GroenLinks West land
Geen
Mw. C.Y. van Staalduinen (VVD)
Lid AB Haaglanden
Geen
Dhr. P. van der Ende (VVD)
Adviseur Advies- en Bemiddel ingsbureau van Leerdam
Agrar isch ondernemer (actief in product ie,
handel en detai lhandel )
Zel fstandig
Lid AB Chr i stel i jk Lyceum Del f t (onkostenvergoeding)
Lid I r . Lel y Kr ing
Bestuursl id Hoogheemraadschap Del f land (onkostenvergoeding)
Lid AB CAIW (onkostenvergoeding)
Schouwmeester Kral ingerpolder (onkostenvergoeding)
Geen
Dhr. F.C. Rijneveen (VVD)
Ondernemer Zel fstandig
Bestuursl id Cul tureel Cent rum De Novi tei t te Monster
Geen
Dhr. M. Elema (VVD)
Secretar i s Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten
en Hoofdproductschap Akkerbouw
Bezoldigd
Voorzi t ter Bestuur St . Beheer Broban-Krat
Secretar i s Bestuur St . Neder lands insti tuut voor
brouwgerst , mout en bier (Nibem)

Lid Bestuur Pensioenfonds Productschappen
Penningmeester St . Ondersteuning West landse
Gemeenteraadsf ract ie VVD

Geen
Dhr. A. van Heteren (CU/SGP)
Bui tengewoon Ambtenaar Burger l i jke Stand Gemeente West land
Voorzi t ter Vereniging De Haven te Monster
Secretar i s/penningmeester St . Busvervoer Scholen Rot terdam te Westland
Geen
Dhr. J.W. Koolstra (CU/SGP)
Research manager Ri jk Zwaan Breeding BV te De Lier
Geen
Steunraadsleden:
Dhr. N.G.J. Arkesteijn (GBW)
Di recteur Basi sschool De Regenboog te Naaldwi jk
Geen
Mw. E. Nunes Farinha Bessa-Pronk (GBW)
Ambtenaar Ministerie van VROM
Geen
Mw. J.C.F. Spronsen-van der Linden (GBW)
Medewerkster P. van Foreeststichting, locat ie Duinhof
Lid Werkgroep Sociale Vernieuwing Ter Hei jde aan
Zee

Lid Besuur bi j Huurdersvereniging West land
Lid Buur tprevent ie Monster
Geen
Dhr. P.A.M. Barendse (LPF)
Potplantenkweker Zel fstandig ondernemer
Geen
Mw. C.E. de Jager (PW
Verenigingsbegeleider Koninkl i jke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB)
Geen
Dhr. U.M. Spaans (PW)
Adjunct -di recteur Basi sschool Waterman
Fract iemedewerker Fract ie Progressief West land
Voorzi t ter Ned. Triat lon Trainersvereniging
Geen
Mw. J.M. Zuijdervliet-Droog
Arbeidsdeskundige Arboned
Geen
D
e heer R. Batelaan (VVD)
Bestel ler TNT-Post
Student recht Erasmusuni versi tei t te Rot terdam
Lid Wieler ronde Monster
Lid PR-commi ssie VVD Westland
Geen
Dhr. A. van der Meer (CU/SGP)
Product Engineer P.L.J. Bom Kassenbouw BV
Geen

Gemeente Weststellingwerf
Raadsgriffier
A.Zijlstra=Mw. A. Zijlstra
Raadslid
B.Hassing=Dhr. B. Hassing (CDA)
S.Bron=Dhr. S. Bron (CDA)
J.Zonderland=Mw. J. Zonderland (CDA)
drs.A.Kester=Mw. drs. A. Kester (CDA)
F.A.Prins=Dhr. F.A. Prins (GroenLinks)
G.E.vanLeeuwen=Mw. G.E. van Leeuwen (GroenLinks)
Dhr. T.L. Koning (Lijst Koning)
E.Bommerson=Dhr. E. Bommerson (PvdA)
J.Menger=Dhr. J. Menger (PvdA)
K.vanderKooij=Dhr. K. van der Kooij (PvdA)
M.vanderLaan=Dhr. M. van der Laan (PvdA)
R.C.A.Westenberg=Dhr. R.C.A. Westenberg (PvdA)
T.G.Stoker=Dhr. T.G. Stoker (PvdA)
F.vanEijk=Mw. F. van Eijk (PvdA)
M.Elzinga=Mw. M. Elzinga (PvdA)
B.Harder=Dhr. B. Harder (VVD)
C.Bonnema=Dhr. C. Bonnema (VVD)
H.R.vanderBroek=Dhr. H.R. van der Broek (VVD)
A.vanDijk-vanderLende=Mw. A. van Dijk-van der Lende (VVD)
A.Mulder=Dhr. A. Mulder (Weststellingwerfs Belang)
J.deWolff=Dhr. J. de Wolff (Weststellingwerfs Belang)
Wethouder
W.Schukken=Dhr. W. Schukken (CDA)
C.Trompetter=Dhr. C. Trompetter (PvdA)
W.Plekkenpol=Dhr. W. Plekkenpol (VVD)

OUD: Mw. drs. I.L. Rozemeijerraadsgriffier gemeente Weststellingwerf

Mw. A. (Afke) Zijlstraraadsgriffier gemeente Weststellingwerf
NEVENFUNCTIES
bestuurslid bij korfbalvereniging St‚nfries te Reduzum
Bron: Gemeente Weststellingwerf 12 november 2008

de heer C. Trompetter
Bestuursacademie (plv. lid)
IBOW (lid)
Commissie voor Georganiseerd Overleg (plv. lid)
Sociale Werkvoorziening Friesland (lid DB)
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (lid)
Landelijk Contact Gemeentelijk Welzijnsbeleid (lid)
Vereniging Sport en Gemeenten (lid)
Vereniging voor bestuur en management in het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs (lid)
de heer A.K. van den Berg wethouder
Welstandsadvisering “HŻs en Hiem”(lid).
Omrin NV (plv. lid)
Caparis NV (lid)
Vereniging van Grondbedrijven (lid)
Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland (lid)
Nederlandse Vereniging voor gemeentebelastingen (lid)
Jurylid Langebaanschaatsen Thialf

de heer W. Plekkenpol
Welstandsadvisering “HŻs en Hiem”(plv. lid)
Omrin NV (lid)
IBOW (lid)
Woonwagenschap Friesland (lid)
Vereniging Stadswerk Nederland (lid)
RTV Drenthe (verslaggever, presentator)
Trainer/coach van Voetbalvereniging Olyphia Noordwolde.
R. van Maurik gemeentesecretaris gemeente Weststellingwerf
secretaris Stichting Remco Heite Schaaktoernooi
Statenlid PvdA provincie Friesland

Leden PvdA (Partij van de Arbeid)

>M. van der Laan (Marcel)Fractievoorzitter Raadslid gemeente Weststellingwerf
Financieel beleidsmedewerker Gemeente Leeuwarden
Mw. M. Elzinga (Minke)
Raadslid gemeente Weststellingwerf
nevenfuncties:
DiŽtiste Thuiszorg De Friese Wouden
Bestuurslid Stichting Studentensponsoring Nepal en Musakar
J.Menger (Jan)
Raadslid gemeente Weststellingwerf
nevenfuncties:
Voorzitter Stichting Research en Documentatie 1939-1945
K. van der Kooij (Klaas)
Raadslid gemeente Weststellingwerf
Deze heeft geen informatie over nevenfuncties opgegeven op 1 december 2007!!!!!!
E. Bommerson (Egbert)
Raadslid gemeente Weststellingwerf
nevenfuncties:
Campingbeheerder
R.Westenberg (Ronald)
Raadslid gemeente Weststellingwerf
nevenfuncties:
Medewerker pensioenbureau Achmea Human Resources
T.G.Stoker (Teun)
Raadslid gemeente Weststellingwerf
nevenfuncties:
Penningmeester/secretaris Stichting Clubgebouw Steggerda
CoŲrdinator Belastingservice FNV
Mw. F. van Eijk (Fieneke)
Raadslid gemeente Weststellingwerf
Deze heeft geen informatie over nevenfuncties opgegeven op 1 december 2007!!!!!!
CDA

S. Bron (Sippe)
Fractievoorzitter
Raadslid gemeente Weststellingwerf
nevenfuncties:
Penningmeester Agrarisch natuurbeheer Weststellingwerf
Lid Stichting Waterschapswerken Sevenwolden
P.V. Wetterskip Friesland

Mw. J. Zonderland (Hanneke) Raadslid gemeente Weststellingwerf
nevenfuncties:
Doktersassistente
Lid Klankbordgroep project "Matchpoint"

mw. A. Kester (Afke) Raadslid gemeente Weststellingwerf
nevenfuncties:
Melkveehoudster
Lid Agrarisch natuurbeheer Weststellingwerf

A.A. Hassing (Bert) Raadslid gemeente Weststellingwerf nevenfunctie:
Assistent-accountant midden- en kleinbedrijf
Leden VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

B. Harder (Bob)
Fractievoorzitter
Raadslid gemeente Weststellingwerf
nevenfuncties:
Directeur/eigenaar H&G Partners
Penningmeester dorpsfeest Oosterstreek
Penningmeester Stichting Heite Schaaktoernooi

H.R. van der Broek (Lenus) Fractiesecretaris
Raadslid gemeente Weststellingwerf nevenfuncties: Lid examencommissie HBO Communicatie Groningen
Redacteur "The Lion"
Voorzitter werkgroep UNICEF sponsorloop
Communicatieadviseur
Fotograaf
Communicatieadviseur CCW
Docent Seniorenweb
Verslaggever dorpenwebsite Ter Idzard e.o.
Landelijke ledenraad van Seniorweb
Lid van de Clientenraad ziekenhuis De Tjongerschans Heerenveen
C. Bonnema (Cees)
Raadslid gemeente Weststellingwerf

nevenfuncties:
Lid financiŽle commissie korfbalvereniging SIOS
Webmaster korfbalvereniging SIOS
Mw.A. van Dijk-van der Lende (Antje)
Raadslid gemeente Weststellingwerf
nevenfuncties:
Lid Ledenraad Rabobank De Stellingwerven
Leden WB (Weststellingwerfs Belang)
T.L.Koning (Theo) Raadslid gemeente Weststellingwerf
nevenfuncties:
Bedrijfsleider afbouwbedrijf
Bestuurslid TROS
Voorzitter IJswegencentrale Weststellingwerf
Bestuurslid Friese IJsbond
Bestuurslid Oudheidkamer
A.H.Mulder (Ton)
Raadslid gemeente Weststellingwerf
Fractiesecretaris
nevenfuncties:
Bankemployť ING Bank
J.J. de Wolff (Jacob)
Raadslid gemeente Weststellingwerf

Deze heeft geen informatie over nevenfuncties opgegeven op 1 december 2007!!!!!!
Leden GroenLinks
G.E. van Leeuwen (Gertrud)
Fractievoorzitter
Raadslid gemeente Weststellingwerf
Deze heeft geen informatie over nevenfuncties opgegeven op 1 december 2007!!!!!!
F.A. Prins (Frans)
Raadslid gemeente Weststellingwerf
Deze heeft geen informatie over nevenfuncties opgegeven op 1 december 2007
Statenleden Friesland PvdA
Naam Nevenfuncties Bezoldigd Tijdsbeslag in uren per jaar.
mw. H. van Asten. Opzetten van cursussen en trainingen en uitvoering daarvan (op freelance basis ja divers
Als boven: dagvoorzitter ja en nee divers
Secretaris Platform Noord PvdA Friesland nee divers
A. Autar Stichting Hulp Welzijn Leeuwarden ja 16 uur p.w.
Sta voor opleidinen BV ja 24 uur p.w.
mw. G.L. van Duinen programmamaker televisie Omrop Friesland ja 32 uur p.w.
bestuurslid Tryater nee 5 uur p.m.
bestuurslid Stichting Keimptille, it pontsje weromnee nee 12 uur p.m
W.J.M. Haarsma manager afdeling Ruimte, Wonen en Ondernemen gemeente Den Helder ja fulltime
mw. F. Hijlkema bestuurlijk-juridisch beleidsmedewerker gemeente Ooststellingwerf ja 1000
voorzitter ondernemingsraad gemeente Ooststellingwerf nee 320
secretaris platform zuidoost PVDA Friesland nee 100
lid politiek forum PvdA nee 40
J.H.J. Konst eerste verpleeghuisarts ja fulltime
lid college voor huisarts en verpleeghuisgeneeskunde KNMG ja 20
lid bestuur KNMG Friesland nee 20
SCEN-arts ja 20
lid SCEN-adviesraad KNMG nee 6
H. Korthof vakbondsbestuurder FNV Bondgenoten ja fulltime
bestuurslid pensioenfonds BFBN nee 10 dagen
bestuurslid pensioenfonds kalkzandsteen en cellen betonindustrie nee 10 dagen
gemeenteraadslid Menaldumadeel ja 100 dagen
R. van Maurik gemeentesecretaris gemeente Weststellingwerf ja fulltime
secretaris Stichting Remco Heite Schaaktoernooi nee 60 uur
Statenlid PvdA provincie Friesland
mw. A. Postma teamlider technisch team/preventiemedewerker Woningstichting De Wieren Sneek ja ca 1400 uur
lid landelijke kerngroep Vrouwen FNV Bouw verletverg. ca 40 uur
invuller belastingservice FNV nee 40
secretaris Stichting Cross Culture Groningen nee 20
mw. M.M. van der Veen algemeen maatschappelijk werker/school (basisonderwijs/speciaal onderwijs)/ lid
ondernemingsraad/video-hometrainer
ja 32 uur p.w.
A.H.J. Versteeg geen
H. vd Vlugt adviseur CMO Partoer

Gemeente Westvoorne
Raadsgriffier
drs.R.deVries=Dhr. drs. R. de Vries
Raadslid
L.Braber=Dhr. L. Braber (CDA)
mr.drs.A.Littooy=Dhr. mr. drs. A. Littooy (CDA)
W.M.Hartog=Dhr. W.M. Hartog (D66)
J.Gorzeman=Dhr. J. Gorzeman (Gemeentebelangen Westvoorne)
J.W.Rehorst=Dhr. J.W. Rehorst (Gemeentebelangen Westvoorne)
P.Kraaijenbrink=Dhr. P. Kraaijenbrink (Gemeentebelangen Westvoorne)
C.vandenAkker=Dhr. C. van den Akker (PvdA)
H.C.vanIersel=Dhr. H.C. van Iersel (PvdA)
E.P.M.Jonkers-Groot=Mw. E.P.M. Jonkers-Groot (PvdA)
W.vanVliet-Elderhorst=Mw. W. van Vliet-Elderhorst (PvdA)
L.J.Laaij=Dhr. L.J. Laaij (VVD)
R.F.L.vanLeeuwen=Dhr. R.F.L. van Leeuwen (VVD)
W.vanMontfoort=Dhr. W. van Montfoort (VVD)
J.Krajenbrink-Meinds=Mw. J. Krajenbrink-Meinds (VVD)
C.M.Langendoen-Briggeman=Mw. C.M. Langendoen-Briggeman (fractie Langendoen)
Wethouder
drs.I.F.Klok=Dhr. drs. I.F. Klok (D66)
ir.C.J.A.vanLith=Dhr. ir. C.J.A. van Lith (Gemeentebelangen Westvoorne)
B.M.A.A.Geers-vanWijk=Mw. B.M.A.A. Geers-van Wijk (PvdA)

Gemeente Wierden
Raadsgriffier
drs.W.H.J.Wienk=Dhr. drs. W.H.J. Wienk
Raadslid
Dhr. A. Hagedoorn (CDA)raadslid gemeente Wierden
G.H.Schapink=Dhr. G.H. Schapink (CDA)
H.A.Ooms=Dhr. H.A. Ooms (CDA)
J.H.J.terBeke=Dhr. J.H.J. ter Beke (CDA)
J.M.Bekke=Dhr. J.M. Bekke (CDA)
P.H.J.Lammertink=Dhr. P.H.J. Lammertink (CDA)
J.Post-Lodewijks=Mw. J. Post-Lodewijks (CDA)
T.W.terHorst-Oppewal=Mw. T.W. ter Horst-Oppewal (CDA)
G.D.Nijzink=Dhr. G.D. Nijzink (ChristenUnie)
W.J.Goosen=Dhr. W.J. Goosen (ChristenUnie)
H.G.Brinkman-Jansen=Mw. H.G. Brinkman-Jansen (ChristenUnie)
drs.J.R.J.vanMaasacker=Dhr. drs. J.R.J. van Maasacker (Fractie van Maasacker)
A.J.Klaas=Dhr. A.J. Klaas (PPW)
B.F.M.Ros=Dhr. B.F.M. Ros (PPW)
H.B.M.Slagers=Dhr. H.B.M. Slagers (PPW)
A.M.I.vanRijk-Veenendaal=Mw. A.M.I. van Rijk-Veenendaal (PPW)
F.J.Fruytier=Dhr. F.J. Fruytier (VVD/Gemeentebelangen)
J.F.A.Timmerman=Dhr. J.F.A. Timmerman (VVD/Gemeentebelangen)
H.H.F.J.Ekkelenkamp-Assink=Mw. H.H.F.J. Ekkelenkamp-Assink (VVD/Gemeentebelangen)
Gemeentesecretaris
drs.J.C.Koldeweid=Dhr. drs. J.C. Koldeweid
Wethouder
D.F.Velten=Dhr. D.F. Velten (CDA)
R.Broeze-vanderKolk=Mw. R. Broeze - van der Kolk (CDA)
T.P.dePutter=Dhr. T.P. de Putter (Platform Progressief Wierden (PPW

J.P. van Vree
Hoofd stafafdeling Algemene
Zaken en Communicatie
gemeente Wierden

LET OP! Artikel 13 van de gemeentewet! Een raadslid kan geen lid van de rekenkamer zijn!
Welke personen zijn lid van de rekenkamercommissie van uw gemeente met welke nevenfuncties? Worden nevenfuncties geweigerd?
Welke personen zijn griffier/secretaris van de rekenkamercommissie met welke nevenfuncties? Worden nevenfuncties geweigerd?
Directeur:
Drs. R.M. (Roel) Freeke

Ambtelijk Secretaris:
drs. A.M.I. (Anja) van de Westelaken

Wierden, Dhr. drs. J.C. Koldeweidgemeentesecretaris gemeente Wierden
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron gemeente Wierden Sent: Tuesday, February 24, 2009 1:40 PM

Wierden,
Walter Wienk
raadsgriffier gemeente Wierden miv 020709
NEVENFUNCTIES

Raadslid gemeente Tubbergen

Juridisch medewerker controller adviseur gemeente Wierden

Secretaris Commissie Bezwaarschriften gemeente Wierden

Lid Raad van Commissarissen Rabobank Tubbergen
Overzicht nevenfuncties raadsleden
Gemeenteraad


Beke, ter, J.H.J.
CDA
Informatieanalist UNIV… Verzekeringen in Zwolle
Ja
--
Nvt


Bekke, J.M.
CDA
Accountmanager ABN/AMRO in Enschede
Ja
Voorzitter Jong Nederland Wierden
President/bestuurslid carnavalsvereniging De Tolmennekes
Bestuurslid Stichting "De Noaber" in Wierden
Nee
Nee
Nee


Boer, de, J.K.
CDA
R&D manage, Aerotor Techniek
Ja
Lid van de adviesraad Duwind
Lid NEC88, normcommissie windenergie
Nee
Nee


Brinkman-Jansen, H.G.
ChristenUnie
Maatschappelijk bij Mediant
Ja
Lid van de werkgroep Papoea–Twente
Nee


Ekkelenkamp -Assink, H.H.F.J.
VVD/
Gemeentebelang
Bankemployee ABN/AMRO in Goor
Ja
lid van de werkgroep Waterland Wierden
Jurylid Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond
Nee
Nee


Fruytier, F.J.
VVD/
Gemeentebelang
Apotheker in Wierden


Goosen W.J.
ChristenUnie
Sectormanager FinanciŽn en Bedrijfsvoering gemeente Hengelo
Ja
--
Nvt


Hagedoorn, A.J.
CDA
Projectleider/Consultant bij NS Project Consult
Horst, ter-Oppewal, T.W.
CDA
--
Nvt
Ouderling/bestuurslid PKN Wierden
NeeKlaas, A.J.
PPW
Directeur De Enkschool in Zwolle
Ja
--
NvtLammertink, P.H.J.
CDAMaasacker, van, J.R.J.
Van Maasacker
Senior Consultant Evers en Manders Consult te Hoevelaken
Ja
--
NvtNijzink, G.D.
ChristenUnie
Eigenaar Bouwonderneming
Ja
Bestuurslid vereniging Hervormd Verenigingsgebouw Hoge Hexel
NeeOoms, H.A.
CDA
AgrariŽr
Ja
Penningmeester DLV Studieclub
NeeRijk, van -Veenendaal, A.M.I.
PPW
--
Nvt
Bestuurslid Stichting Vluchtelingenwerk Wierden
NeeRos, B.F.M.
PPW
Medewerker
Ja
--
NvtSchapink, G.H.
CDA
Locatieleider PC Basisschool De Wierde in Almelo
Ja
vice-voorzitter Sport Vereniging Zwaluwen Wierden
NeeSlagers, H.B.M.
PPW
Docent Biologie Pius X College in Rijssen
Ja
Voorzitter van IJsclub "De Lee"
NeeTimmerman, J.F.A.
VVD/
Gemeentebelang
Areamanager ASITO BV
Ja
Bestuurslid Belangenvereniging Industrieterrein Twentekanaal Hengelo
Nee


College B&WDe Putter, T.P.
PPW
Wethouder gemeente Wierden
Ja
--
NvtBroeze-Van der Kolk, R.
CDA
Wethouder gemeente Wierden
Ja
(mede) Eigenaar akkerbouwbedrijf
Lid Raad van Commissarissen Rabobank Noordwest Twente
Ja
JaVelten, D.F..
CDA
Wethouder gemeente Wierden
Ja
Voorzitter Enterse Dagen

Gemeente Wieringen
Raadsgriffier
H.J.G.Leenders=Dhr. H.J.G. Leenders
Raadslid
M.Burghout-Lont=Mw. M. Burghout-Lont (CDA)
A.A.vanDalen=Dhr. A.A. van Dalen (OW'91)
T.Beneker=Dhr. T. Beneker (OW'91)
G.Franke=Dhr. G. Franke (PvdA)
J.vanBerkum=Dhr. J. van Berkum (PvdA)
G.C.Burm-Blom=Mw. G.C. Burm-Blom (PvdA)
J.Dammers-Meurs=Mw. J. Dammers-Meurs (PvdA)
J.C.Koorn=Dhr. J.C. Koorn (VVD)
O.A.Klink=Dhr. O.A. Klink (VVD)
W.A.deHerder=Dhr. W.A. de Herder (VVD)
J.Brouwer=Dhr. J. Brouwer (WR05)
J.Koppe=Dhr. J. Koppe (WR05)
P.Hoitinga=Dhr. P. Hoitinga (WR05)
Gemeentesecretaris
drs.J.Wittink=Dhr. drs. J. Wittink
Wethouder
E.C.Volkers=Dhr. E.C. Volkers (PvdA)
E.H.Busser=Dhr. E.H. Busser (VVD

Gemeente Wieringermeer
Raadsgriffier
Mw. S. Kromkamp
Raadslid
C.P.vanNoorloos=Dhr. C.P. van Noorloos (CDA)
P.J.Goedbloed=Dhr. P.J. Goedbloed (CDA)
T.J.M.Groot=Dhr. T.J.M. Groot (CDA)
A.vanDam-vanderVeer=Mw. A. van Dam-van der Veer (CDA)
J.P.deDoornbos=Dhr. J.P. de Doornbos (ChristenUnie)
B.P.deLange=Dhr. B.P. de Lange (Gemeentebelangen (GBW))
A.B.Staal-Blokdijk=Mw. A.B. Staal-Blokdijk (Gemeentebelangen (GBW))
A.Stielstra=Dhr. A. Stielstra (OW'04)
I.T.J.Voogt=Dhr. I.T.J. Voogt (Progressief Wieringermeer)
I.D.Sijbenga-vandenOutenaar=Mw. I.D. Sijbenga-van den Outenaar (Progressief Wieringermeer)
F.Koopman=Dhr. F. Koopman (PvdA)
H.Fortuin=Dhr. H. Fortuin (PvdA)
J.M.Oomen=Mw. J.M. Oomen (PvdA)
E.Annaert=Dhr. E. Annaert (VVD)
ing.C.J.List=Dhr. ing. C.J. List (VVD) Rekenkamercommissie Wieringermeer:
Voorzitter, de heer mr. T.H.A.J. Koning Nevenactiviteiten van de heer Koning zijn:
Senior adviseur algemene juridische zaken bij de afdeling Bestuur, Communicatie en FinanciŽn van de Gemeente Den Helder;
Bestuurslid van de Stichting Hageveld Beheer te Heemstede;
Bestuurslid van de Onderwijsstichting College Hageveld te Heemstede.
Dhr. mr. Drs. G.J.M.H. Willems Nevenactiviteiten van de heer Willems zijn:
Bestuurslid van de Stichting Behoud Koepelkerk Hoorn;
Lid van het onder deze stichting vallende actie comitť;
Beheerder van het Oost-Indisch pakhuis van de Vereniging Oud Hoorn;
Lid van de groepsraad postactieven van de Algemene Onderwijs Bond FNV;
Plaatsvervangend afgevaardigde vanuit het Rayon Noord-West naar de Algemene Vergadering van de Algemene Onderwijs Bond FNV.
Dhr. P.P.B. Wisman MPG Nevenactiviteiten van de heer Wisman zijn:
Controller bij de gemeente Zaanstad (full time);
Lid Raad van Toezicht Hospice Hoorn;
Lid Raad van Toezicht Stichting Kinder Opvang Purmerend.
Directeur van ABC Wisman B.V. Gericht op Advies, Beheer en Coaching/Counseling. Hieronder valt ook Wijze Raad, specifiek gericht op kennisoverdracht binnen het openbaar bestuur; Secretaris, de heer mr. E. Thomas Nevenactiviteiten van de heer Thomas zijn:
Horlings Belastingadviseurs;
Lid Rekenkamercommissie Schagen/Zijpe (ťťn gecombineerde rekenkamercommissie)
Lid Rekenkamercommissie Anna Paulowna;
Auteur bij Kluwer en SDU.
Dhr. mr. Th.A.J. Koning
Voorzitter
Dhr. mr. drs. G.J.M.H. Willems
Lid

Dhr. P.P.B. Wisman
Lid
Dhr. mr. E. Thomas
Secretaris

Mevrouw S. Kromkamp raadsgriffier gemeente Wieringermeer
NEVENFUNCTIES
-lid programmaraad Essent/Ziggo werkingsgebied Essent/Friesland
-lid maatschap TKMW (exploitatie windturbine)
-commissiestatenlid van Provinciale Staten in Friesland.

Bron: Gemeente Wieringermeer Monday, January 12, 2009 1:45 PM
J. de Vries, plv. griffier.
Plaatsvervangende griffiers:
dhr. J. de Vries
dhr. J.K.K. Vroegindeweij

Besluit

Vergadering 31 mei 2006
Nummer

Benoemen van de leden van de Programmaraad Friesland van Essent Kabelcom BV

De raad van de gemeente Skarsterl‚n;
gelezen het voorstel van burgemeester en griffier, nr. …/2006;
gelet op de bepalingen van de Gemeentewet, de Mediawet, alsmede de Wet op de telecommunicatievoorzieningen;

besluit:

tot lid van de programmaraad Friesland van Essent Kabelcom BV te benoemen:
•mevrouw F. Haanstra–Hilverda, Bolsward, 57 jaar
•de heer H.S. Buwalda, Westhoek, 29 jaar
•de heer J.A. Boer, Lemmer, 44 jaar
•mevrouw H.S. Wolthuizen, Mantgum, 47 jaar
•de heer A. Wiersma, Franeker, 52 jaar
•de heer T. van der Graaf, Joure, 26 jaar
•de heer R. Elsinga, Sintjohannesga, 38 jaar
•mevrouw S. Kromkamp, Franeker, 47 jaar
•de heer J.J. Sieswerda, Bakkeveen, 40 jaar
•mevrouw Schotsman–Tebbens, Roodhuis, 62 jaar

tot reservelid te benoemen:
•de heer M. van der Galien, Ureterp, 48 jaar
•de heer H.J.B. Miedema, Sneek, 46 jaar

Aldus besloten door de raad van de gemeente Skarsterl‚n in zijn openbare vergadering van 31 mei 2006.

De raad voornoemd,

voorzittergriffier

M.P.J. Dekkers Wethouder Christen Democratisch AppŤl
Externe functies:
lid portefeuillehouderoverleg VROM in het Gewest;
lid Algemeen Bestuur gemeenschappelijke regeling Centraal Afvalverwijderingsbedrijf West-Friesland;
lid Stuurgroep Wieringerrandmeer
plv. lid Algemeen Bestuur gemeenschappelijke regeling Meldkamer Brandweer/Centrale Ambulancepost
plv. lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord;
plv. lid AB Regionale Ambulancedienst. Nevenfuncties
lid diverse werkgroepen afgeleid van de werkgroep pootaardappelen;
Van Rijn BV, vertrouwenscommissie telersgroep pootaar

Dhr. IJ.T. Galama (PvdA) Wethouder
lid samenwerkingsregeling sociale recherche
lid gemeenschappelijke regeling gesubsidieerde arbeid kop van Noord-Holland WIW – WSW;
lid algemeen en dagelijks bestuur Regionaal Historisch Centrum
plv. lid gemeenschappelijke regeling Destructiekring Kop van Noord-Holland
lid AB GGD Noordhollands Noorden
lid AB Intergemeentelijke Sociale Dienst Kop van Noord-Holland Nevenfuncties:
bestuurslid Stichting Scagon Theater;
bestuurslid Stichting Rocco Film.
Wethouder
P.J.F.Ruijter=Dhr. P.J.F. Ruijter (CDA)

Dhr. J.H. van den Bos wethouder (Gemeentebelangen Wieringermeer (GBW)
Externe functies:
lid portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken Gewest;
lid bestuur Noordwest 8 en lid Lobbygroep NoordWest8;
vertegenwordiger in raad van aandeelhoudersGasbedrijf;
plv. vergadering van aandeelhouders Ontwikkelingsbedrijf NHN NV;
plv. lid AB Intergemeentelijke Sociale Dienst Kop van Noord-Holland.
Projecthouder:
recreatieve ontwikkelingen, waaronder durfsportcentrum;
bedrijventerreinen;
Agriport A7;
uitrol structuurplan, al dan niet gedeelde verantwoordelijkheid op projectniveaubasis. Nevenfuncties
voorzitter van Gemeente Belangen Wieringermeer;
bestuurder CoŲperatie Parkmanagement Wieringermeer UA

A. Doesburg
Functie: Raadslid Christen Democratisch AppŤl Introductie: Nevenfuncties:
- Voorzitter Stichting Dorpsbelangen Kreileroord
- Lid Raad van Toezicht van het Rijksmuseum van Volkenkunde Leiden


T.J.M. Groot
Functie: Raadslid Christen Democratisch AppŤl Introductie: Geen nevenfuncties.


C.P. Van Noorloos
Functie: Raadslid Christen Democratisch AppŤl Introductie: Geen nevenfuncties.


W. Rispens-Nieuwhof
Functie: Raadslid Christen Democratisch AppŤl

Nevenfuncties NIET OPGEGEVEN op 5 oktober 2007!

H. Fortuin
Functie: Raadslid Partij van de Arbeid Introductie: Geen nevenfuncties.


J.M. Oomen
Functie: Raadslid Partij van de Arbeid Introductie: Nevenfuncties NIET OPGEGEVEN op 5 oktober 2007!


F Koopman
Functie: Raadslid Partij van de Arbeid

Nevenfuncties NIET OPGEGEVEN op 5 oktober 2007!

C.J. List
Functie: Raadslid Volkspartij voor Vrijheid en Democratie Introductie: Geen nevenfuncties.

Langedijk >, Dhr. E. Annaert, (Erik) VVD gemeentesecretaris gemeente Langedijk
NEVENFUNCTIES

Gemeenteraadslid van de gemeente Wieringermeer

Lid van het bestuur van de stichting Wieringerwerf Op Wielen

Bron gemeente Langedijk Verzonden: dinsdag 3 maart 2009 8:56

B.P. De Lange
Functie: Raadslid
Gemeente Belangen Wieringermeer
Introductie: Geen nevenfuncties.


A.B. Staal-Blokdijk
Functie: Raadslid
Gemeente Belangen Wieringermeer
Introductie: Geen nevenfuncties.


L.G. Van der Veldt
Functie: Raadslid
Progressief Wieringermeer
Introductie: Nevenfuncties NIET OPGEGEVEN op 5 oktober 2007!


A. Voogt
Functie: Raadslid
Progressief Wieringermeer

Nevenfuncties NIET OPGEGEVEN op 5 oktober 2007!

G.H. Doornbos
Functie: Raadslid
ChristenUnie
Introductie: Geen nevenfuncties.

A. Stielstra
Functie: Raadslid
Introductie: Nevenfuncties NIET OPGEGEVEN op 5 oktober 2007!

Gemeente Wijchen
Raadsgriffier
drs.P.vanVugt=Dhr. drs. P. van Vugt
Raadslid
A.J.H.Prudon=Dhr. A.J.H. Prudon (CDA)
W.Th.H.Lemmers=Dhr. W.Th.H. Lemmers (CDA)
mr.P.W.M.Rissewijck=Dhr. mr. P.W.M. Rissewijck (CDA)
A.J.M.VanHaren-vanBeek=Mw. A.J.M. Van Haren - van Beek (CDA)
B.E.M.Schouten=Mw. B.E.M. Schouten (CDA)
R.J.H.vanHaren=Dhr. R.J.H. van Haren (Fractie Ruud van Haren)
H.W.Bakker=Dhr. H.W. Bakker (Leefbaar Wijchen)
P.L.J.Loermans=Dhr. P.L.J. Loermans (Leefbaar Wijchen)
R.J.Reijnen=Dhr. R.J. Reijnen (Leefbaar Wijchen)
S.A.A.G.M.vanderPut=Mw. S.A.A.G.M. van der Put (Leefbaar Wijchen)
A.A.A.M.vanBronkhorst=Dhr. A.A.A.M. van Bronkhorst (Lokale Dorpspartijen)
A.B.W.Koenders=Dhr. A.B.W. Koenders (Lokale Dorpspartijen)
F.Derks=Dhr. F. Derks (Lokale Dorpspartijen)
J.G.M.Driessen=Dhr. J.G.M. Driessen (Lokale Dorpspartijen)
J.J.Tap=Dhr. J.J. Tap (Lokale Dorpspartijen)
G.H.M.Toonen=Mw. G.H.M. Toonen (Lokale Dorpspartijen)
F.H.Dolmans=Dhr. F.H. Dolmans (PvdA)
J.P.deKievit=Dhr. J.P. de Kievit (PvdA)
P.Gertsen=Dhr. P. Gertsen (PvdA)
P.G.Rademaker=Dhr. P.G. Rademaker (PvdA)
P.G.W.Gatzen=Dhr. P.G.W. Gatzen (PvdA)
W.H.M.Roosenboom=Dhr. W.H.M. Roosenboom (PvdA)
A.Schaap=Mw. A. Schaap (PvdA)
A.Coenen=Dhr. A. Coenen (VVD)
R.W.M.Engels=Dhr. R.W.M. Engels (VVD)
Gemeentesecretaris
drs.J.W.M.vanderKnaap=Dhr. drs. J.W.M. van der Knaap
Wethouder
G.W.J.Hendriks=Dhr. G.W.J. Hendriks (CDA)
P.R.J.deBruijn=Dhr. P.R.J. de Bruijn (CDA)
H.P.E.Loermans=Dhr. H.P.E. Loermans (PvdA)
M.J.F.J.Thijsen=Dhr. M.J.F.J. Thijsen (PvdA)
R.G.P.Jeurissen=Dhr. R.G.P. Jeurissen

J.W.M. van der Knaap, gemeentesecretaris Gemeente Wijchen
NEVENFUNCTIES
Lid en vicesecretaris DB van de Vereniging van gemeentesecretarissen
Voorzitter Commissie bestuurlijke ontwikkeling Vereniging van gemeentesecretarissen
Voorzitter van de Kring Arnhem Nijmegen Vereniging van gemeentesecretarissen
Lid van de Raad van Advies van het Actieprogramma Lokaal Bestuur
Lid van het bestuur van Stichting Fonds Hartman
Voorzitter stichting i.o. Werken in Gelderland
Lid bestuurlijke commissie Politie Gelderland Zuid Additioneel toezicht

Bron gemeente Wijchen 10 februari 2009

Dhr. drs. P. van Vugtraadsgriffier gemeente Wijchen
NEVENFUNCTIES
Diverse vrijwilligersactiviteiten, zoals meedenken over invulling Wmo

Leider van een (kerkelijke) jeugdclub van 8-12 jarigen
Bron gemeente Wijchen 12 november 2008

Ledenlijst commissie bezwaarschriften Wijchen per 090107:
Kamer Jansen
de heer O.J.D.M.L. Jansen
mevrouw L.H.M. van Willigen Rodenburg
de heer W.J. van Vlijmen
mevrouw A.C.J. Kattenberg-Zijlstra
Kamer Raben
mevrouw A.T.M. Raben plaatsvervangend voorzitter
mevrouw T.L. Hemrica
de heer A.G.P. Philipse
mevrouw F.A.M. Jaspers-Derks
Informatie op verzoek snel en netjes beschikbaar bij gemeente Wijchen
Gegevens uit het verleden:

WILLEKENS, P.C.J. Willekens voorzitter van de commissie voor de bezwaar en beroepschriften
Advocaat te Helmond

Overzicht nevenfuncties burgemeester, wethouders en raadsleden per 2007

Agnes Wagelmans PvdA
nevenfuncties
voorzitter Urnekabinet
bestuurslid St. Uitzicht
bestuurslid Unique (lokale omroep Heumen)
Peter Gatzen PvdA
nevenfuncties
Operationeel Manager en organisatie-adviseur van FullFact BV in Lieshout; FullFact ontwikkelt en implementeert software ter ondersteuning van verbeterprocessen in bedrijven
Frans Dolmans PvdA

Directeur Dolmans & Partners BV
Wim Roosenboom
docent en coŲrdinator BBL onderwijs Vakschool Wageningen
voorzitter CMR Rijn Ijssel College
secretaris Jeugdvakwedstrijden
Paul Rademaker PvdA
nevenfuncties
Piet Gertsen PvdA
breed inzetbaar binnen de vakbond
Johan de Kievit PvdA
senioradviseur bij BRO te Vught
Bea Schouten
CDA
nevenfuncties
stafmedewerker MOA Brabant en Zeeland
vrijwilliger gezinsvieringen Anthonius Abtkerk
lid Medezeggenschapsraad basisschool De Boskriek
lid wedstrijdorganisatie commissie Atletiek Vereniging
Gepubliceerd op 24 december 2005
Wim Lemmers CDA
nevenfuncties
penningmeester biljartclub Waaijershof
Pieter Rissewijck CDA
Nevenfuncties
Hoofd sector Grondgebied, gemeente Bergen (L)
Voorzitter zwemvereniging Wijchen
Vice-voorzitter/lid medezeggenschapsraad Kath. Basisschool Klim-op in Wijchen-Zuid
Voorzitter onafhnakelijke commissie Bezwaar en beroep, gemeente Landerd
Andre Prudon CDA
nevenfuncties Geen
Elaine van Haren - van Beek CDA
Financieel beleidsadviseur Regio Politie Gelderland-Zuid (parttime)
Thuismanager (mama van Tim en Lars fulltime)
Rudie van Haren CDA
nevenfuncties
vice-voorzitter Heemkunde kring Pagus Balgoye
Twan van Bronkhorst Lokale Dorpspartijen
nevenfuncties
ontwikkelgroep nieuwsbouw Dorpshuis Bergharen
secretaris

horecamedewerker
Joop Driessen Lokale Dorpspartijen
nevenfuncties
bestuurslid Waterschap
Anton Koenders Lokale Dorpspartijen
nevenfuncties
voorzitter van de VoedselbankStichting Vraag & Aanbod
zangkoor Soli Deo Gloria
voorzitter Stichting Vraag & Aanbod
Gerrie Toonen Lokale Dorpspartijen
Gezins?
nevenfuncties
vrijwilliger bij kringloopwinkel Vraag en Aanbod
Jan Jilles Tap Lokale Dorpspartijen
Makelaar in onroerend goed voor Wijchen e.o.
Frans Derks Lokale Dorpspartijen
medewerker Talis woondiensten
regioconsultant KNVB
voorzitter SV AWV Wijchen
Paul Loermans Leefbaar Wijchen
nevenfuncties
Lokatie leider Speciaal Onderwijs Cluster IV
bestuurslid 't Goede Spoor
bestuurslid De Blije Dries
Harrie Bakker Leefbaar Wijchen
nevenfuncties
gildemeester van het Sint Damianusgilde
adviseur HRM
bestuurslid KBO
secretaris van de Stichting Mlambe (t.b.v. Malawi-Zuid Afrika)
Rene Reijnen Leefbaar Wijchen
nevenfuncties
belangenbehartiger VAN WIE wordt door deze NIET opgegeven!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sacha van der Put Leefbaar Wijchen
bestuurslid "De Blije Dries"
Lex Coenen VVD
nevenfuncties
lid KNVB, sectie betaald voetbal, Poolcollege
lid Lions Club Wijchen
commissaris bij diverse bedrijven
adviseur bij verschillende ondernemingen
Lex is oud-voorzitter van NEC, betaald voetbal, oud voorzitter van SCE en oud-bestuurslid van de KNVB, afdeling Nijmegen. Hij is medeoprichter van Stichting de Groene Grasvelden.
Rob Engels VVD
nevenfuncties
zelfstandig ondernemer
bedrijfsadviseur
voorzitter Kasteelfeesten
voorzitter MKB Wijchen
Gepubliceerd op 24 december 2005

Gemeente Wijdemeren
Raadsgriffier
J.vanDitmarsch=Dhr. J. van Ditmarsch
Raadslid
H.J.Veldhuisen=Dhr. H.J. Veldhuisen (CDA)
J.vandenBroeck=Dhr. J. van den Broeck (CDA)
T.H.Reijn=Dhr. T.H. Reijn (CDA)
E.F.M.Luijer=Mw. E.F.M. Luijer (CDA)
H.Kastelein-Beaujon=Mw. H. Kastelein - Beaujon (CDA)
W.L.J.vanHattem-Allon=Mw. W.L.J. van Hattem-Allon (Dorpsbelangen Loosdrecht)
R.H.J.Voigt=Dhr. R.H.J. Voigt (Dorpsbelangen Wijdemeren)
M.J.Hennis=Mw. M.J. Hennis (Dorpsbelangen Wijdemeren)
E.A.Bult=Dhr. E.A. Bult (GroenLinks)
H.Korver=Mw. H. Korver (GroenLinks)
B.W.M.Steenvoorden=Dhr. B.W.M. Steenvoorden (PvdA)
C.W.F.Bosdijk=Dhr. C.W.F. Bosdijk (PvdA)
H.Karssemeijer=Mw. H. Karssemeijer (PvdA)
J.Frijdal=Dhr. J. Frijdal (VVD)
M.V.vanBalen=Dhr. M.V. van Balen (VVD)
R.Buijs=Dhr. R. Buijs (VVD)
L.M.Krštzschmar=Mw. L.M. Krštzschmar (VVD)
Gemeentesecretaris
drs.J.Visser=Dhr. drs. J. Visser
Wethouder
B.R.vanHenten-Meijer=Mw. B.R. van Henten-Meijer (CDA)
N.H.Schenkkan=Mw. N.H. Schenkkan (GroenLinks)
C.S.A.Moote=Mw. C.S.A. Moote (PvdA)

Gemeente Wijk bij Duurstede

Mw. A. Aukje Boer (PvdA)Wethouder gemeente Wijk bij Duurstede
Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Regeling Werkvoorzieningschap Zeist e.o.
Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Regeling GGD Midden Nederland.
Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Regeling Sociale Dienst

Dhr. ir. H. Henk Muis (GroenLinks)Wethouder gemeente Wijk bij Duurstede
Directeur/eigenaar van milieuadviesbureau (adviesbureau voor produkt en milieu te Wijk bij Duurstede; dit bureau is ingaande het wethoudersschap inactief geworden
Secretaris van stichting Eternally Yours te Wijk bij Duurstede
Voorzitter overlegplatform Midden en Kleinbedrijf.
Lid Stuurgroep Kromme Rijnlandschap.
Lid algemeen bestuur Regeling Recreatieschap Vallei en Heuvelrug.
Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Regeling Welstand en Monumenten.
Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Regeling Woonwagenschap Zeist e.o.
Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Regeling Afvalverwijdering Utrecht.
Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Regeling Vuilnisstortplaats Maarsbergen

Dhr. J. Burger (SP)Wethouder gemeente Wijk bij Duurstede
Plaatsvervangend voorzitter Overlegplatform Midden en Kleinbedrijf.
Plaatsvervangend lid Stuurgroep Kromme Rijnlandschap.
Lid algemeen bestuur Regeling Werkvoorzieningschap Zeist e.o.
Lid algemeen bestuur Regeling GGD Midden Nederland.
Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Regeling Recreatieschap Vallei en Heuvelrug.
Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Regeling Welstand en Monumenten.
Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Regeling Woonwagenschap Zeist e.o.
Lid algemeen bestuur Regeling Afvalverwijdering Utrecht.
Lid algemeen bestuur Regeling Vuilnisstortplaats Maarsbergen.
Lid algemeen bestuur Regeling Regionale Sociale Dienst

Dhr. L. Bergsma (PvdA)raadslid gemeente Wijk bij Duurstede
Leerkracht basisschool ‘De Windroos’
Secretaris netwerk SOVO

Dhr. F. Hoving (PvdA)raadslid gemeente Wijk bij Duurstede
Kwartiermaker voor het Project Nieuwe Perspectieven bij Terugkeer in dienst bij de Leo Stichting
Coach/supervisor bij werving en selctie Bureau Berg en de Vries
Supervisor in dienst van de Hoge School Utrecht
Bestuurslid Werkartaal te Zeist

Mw. N.E. Mertens (PvdA)raadslid gemeente Wijk bij Duurstede
Directiesecretaresse Eduniek
Stagiaire basisschool De Windroos
Lid algemeen bestuur Regeling Recreatieschap Vallei en Heuvelrug.

Dhr. J.C. Bloemheuvel (PvdA)raadslid gemeente Wijk bij Duurstede
Ambtenaar bij gemeente Utrecht
Lid Overlegplatform Midden en Kleinbedrijf

Mw. W.A.J. Kosterman (GroenLinks)raadslid gemeente Wijk bij Duurstede
Directeur van de Stichting Welzijn Ouderen Geldermalsen
Voorzitter Stichting Kasteel Cultureel Wijk bij Duurstede.
Bijzonder ambtenaar van de Burgelijke Stand van de gemeente Wijk bij Duurstede
Plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad Wijk bij Duurstede
Lid agendacommissie gemeente Wijk bij Duurstede.
Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Regeling Recreatieschap Vallei en Heuvelrug

Dhr. H. Balvers (GroenLinks)raadslid gemeente Wijk bij Duurstede
Locatiemanager SKA (Stichting Kinderopvang Amersfoort?) Amersfoort
Trainer Communicatie, coaching en loopbaanbegeleiding
Gecertificeerd Mediator, facultatief op verzoek
Lid Hoorcommissie Ruimtelijke plannen gemeente Wijk bij Duurstede.
Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Regeling Werkvoorzieningschap Zeist e.o.

Dhr. J. Brouwer (SP)raadslid gemeente Wijk bij Duurstede
Sportcorrespondent Wijkse Courant
Tijdelijk Docent Geschiedenis Revius Wijk bij Duurstede
lid Overlegplatform Midden en Kleinbedrijf

Mw. C. van Kappel (GroenLinks)raadslid gemeente Wijk bij Duurstede
Secretaris rompbestuur ST. Cultureel Centrum Rondeel tot 1 januari 2007

Mw. H. Sanders (SP)raadslid gemeente Wijk bij Duurstede
Adviseur bij de Taksforse Huisvesting Statushouders op detacheringsbasis
Lid algemeen bestuur Regeling Woonwagenschap Zeist e.o.

Dhr. G.J. de Heus (SP)raadslid gemeente Wijk bij Duurstede
VTSP Nederland Driebergen
lid Hoorcommissie Ruimtelijke plannen gemeente Wijk bij Duurstede

Pieter Pieterse, VVD raadslid gemeente Wijk bij Duurstede
Schaderegelaar bij Fortis
Voorzitter raad van toezicht Woningbouwvereniging Cothen
Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Regeling Woonwagenschap Zeist e.o.

Dhr. J.W.F. van der Laag (VVD)raadslid gemeente Wijk bij Duurstede
Manager special accounts VGZ-IZA-Trias Group.
Penningmeester VVD kamercentrale Utrecht
Lid Auditoverleg.

Mw. D.A.M. Bakker-Achten (VVD)raadslid gemeente Wijk bij Duurstede
Voorzitter agendacommissie gemeente Wijk bij Duurstede.
Secretaris Stichting Kasteel Cultureel.
Lid monumentendagcommissie
Lid Overlegplatform Midden en Kleinbedrijf

Dhr. R.W. Peek (CDA)raadslid gemeente Wijk bij Duurstede
Juridisch beleidsmedewerker gemeente Neerijnen
Lid Hoorcommissie Ruimtelijke plannen gemeente Wijk bij Duurstede.

Dhr. drs. J.B. Smudde (CDA) raadslid gemeente Wijk bij Duurstede
Smudde Advies, zelfstandig organisatie-adviseur
Lid van de Raad van Toezicht van de Woningbouwstichting Cothen

Mw. S. van Ee-Reedijk (CDA)raadslid gemeente Wijk bij Duurstede
Mede-firmant vof D. van Ee, Administratiekantoor
Lid advies en klankbordgroep Wozoco, Langbroek
Lid algemeen bestuur Regeling Werkvoorzieningschap Zeist e.o.

Dhr. J. Marchal (Protestants Christelijke Groepering (PCG))raadslid gemeente Wijk bij Duurstede
Boonzaaijer & Van Overbeek Accountants.
Bestuurslid Hervorm-Gereformeerd Comitť Doorn
Lid Auditoverleg.

Dhr. G. Taute (Protestants Christelijke Groepering (PCG))raadslid gemeente Wijk bij Duurstede
Directeur Finance & Administration, NS.
Bestuurslid St. Raad voor de FinanciŽle Betrouwbaarheid.
Lid Raad van Toezicht Stichting 3XM te Amersfoort

Dhr. W. Smit BurgerBelangen Nu) raadslid gemeente Wijk bij Duurstede
Directeur RobaxHolding BV; ontvang salaris
Directeur AFDO-NCI BV
Directeur WISMEX BV
Free-lance adviseur/spreker/dagvoorzitter
Auteur en docent cursussen/workshops
Commissaris/toezichthouder
Vrijwilligerswerk, muzikant, bestuurslid vereniging en stichting
Lid Overlegplatform Midden en Kleinbedrijf

Dhr. W.P.C.M. Lucassen (VVD)raadslid gemeente Wijk bij Duurstede
In strijd met de wet geen opgave nevenfuncties gevonden

Gemeente Winschoten
Raadsgriffier
mr.E.P.vanCorbach=Mw. mr. E.P. van Corbach
Raadslid
G.vanderWal=Dhr. G. van der Wal (CDA)
K.A.Troost-Scheltens=Mw. K.A. Troost-Scheltens (CDA)
H.Kootstra=Dhr. H. Kootstra (GroenLinks)
K.O.KŲtz=Dhr. K.O. KŲtz (GroenLinks)
E.Boddejr=Dhr. E. Bodde jr (PvdA)
F.Tuin=Dhr. F. Tuin (PvdA)
G.Engelkens=Dhr. G. Engelkens (PvdA)
H.G.vanderLaan=Dhr. H.G. van der Laan (PvdA)
J.Pals=Dhr. J. Pals (PvdA)
J.H.Bijl=Dhr. J.H. Bijl (PvdA)
O.A.SchrŲder=Dhr. O.A. SchrŲder (PvdA)
R.M.Breurken=Mw. R.M. Breurken (PvdA)
P.R.Postmus=Dhr. P.R. Postmus (SBW)
M.A.Menger=Dhr. M.A. Menger (VVD)
I.Vrooland-Demand=Mw. I. Vrooland-Demand (VVD)
Gemeentesecretaris
A.J.vanDam=Dhr. A.J. van Dam
Wethouder
mr.J.Klopstra=Dhr. mr. J. Klopstra (PvdA)
B.vandenBergh=Mw. B. van den Bergh (PvdA)
H.T.Jansema=Dhr. H.T. Jansema (VVD

Slochteren Dhr. drs. P. Norderraadsgriffier gemeente Slochteren tot 1 oktober 2009?
GEEN NEVENFUNCTIES Bron gemeente Slochteren 21 november 2008

Pieter Norder is vanaf 1 januari aanstaande griffier van de nieuwe gemeente Oldambt. De fractievoorzitters van de drie gemeenteraden van Reiderland, Scheemda en Winschoten besloten tot de benoeming van Norder in de regiegroepvergadering. Kwartiermaker Na de definitieve benoeming door de nieuwe raad, treedt hij per 1 januari 2010 in dienst als raadsgriffier van de Vijf nieuwe gemeenten nieuwe gemeente Oldambt. Hij zal vanaf 1 oktober als kwartiermaker met zijn werkzaamheden starten. Norder is 41 jaar en tot zijn aantreden in de nieuwe gemeente griffier in de gemeente Slochteren. Daarvoor werkte hij bij de provincie Groningen als interim-griffier en daarvoor als kwartiermaker griffier in de gemeente Vlagtwedde. Norder was na de invoering van het dualisme ťťn van de eerste griffiers in Nederland.

CHECK!!!!!!!!!!!!!!!!

Reiderland, Scheemda en Winschoten

Reiderland, Mw. J.P.I.M. Floorenraadsgriffier gemeente Reiderland

CHECK!!!!!!!!!!!!!!!!

Reiderland, Scheemda en Winschoten

Scheemda, Mw. C.M.I. Kramerraadsgriffier gemeente Scheemda

CHECK!!!!!!!!!!!!!!!!

Reiderland, Scheemda en Winschoten

Winschoten, Mw. mr. E.P. (Pascal) van Corbachraadsgriffier gemeente Winschoten


Winschoten,
Dhr. A.J. van Dam, a.i.
gemeentesecretaris gemeente Winschoten
GEEN (bestuurlijke) NEVENFUNCTIES
Bron gemeente Winschoten
Sent: Wednesday, February 25, 2009 2:02 PM


Mw. mr. E.P. (Pascal) van Corbach raadsgriffier gemeente Winschoten
NEVENFUNCTIES
1. Voorzitter van het bestuur van de Dierenbescherming afdeling Groningen.

2. Raadscommissielid voor GroenLinks / D66 in de gemeente Slochteren.

Bron gemeente Winschoten Monday, December 01, 2008 3:58 PM


Burgemeester Mevrouw J.G. Vlietstra (PvdA), burgemeester gemeente Winschoten Nevenfuncties:
Lid Regionaal College Regiopolitie Groningen, tevens 1e plaatsvervangend korpsbeheerder
Lid Bestuur Hulpverlening & Openbare Gezondheidszorg
Voorzitter Werkvoorzieningschap Synergon
Commissaris Waterbedrijf Groningen
Voorzitter Deelgebiedscommissie Oldambt
Commissaris BV Blauwe Stad
Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur Streekraad Oost Groningen
Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Blauwe Stad
Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur Intergemeentelijke Sociale Dienst
Voorzitter Intergemeentelijke Brandweer Oldambt
Lid Dagelijks Bestuur EDR-raad
Lid Bestuur Vereniging Groninger Gemeenten
Voorzitter Vereniging Sport en Gemeenten, afdeling Noord
Lid Bestuur Stichting Oude Groninger Kerken en Federatie Monumentenorganisaties
Voorzitter jury Tine Clevering - Meijerprijs
Voorzitter Stichting Klokkenspel Groningen
Voorzitter Raad van toezicht VOS/ABB (651), de landelijke organisatie van bestuur en management in het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs
Voorzitter Nationaal Park Lauwersmeer
Voorzitter Commissie Rechtspositionele Besluiten Universitair Medisch Centrum Groningen
Vice-voorzitter Raad van Toezicht Onderwijsgroep Noord
Voorzitter Raad van Toezicht Biblionet Groningen
Wethouder mevrouw D. van den Bergh (PvdA) Nevenfuncties:
- gerelateerd aan het wethouderschap
Lid van hetAlgemeen Bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst
Lid vanhetAlgemeen Bestuur van de Intergemeentelijke Brandweer Oldambt
Vertegenwoordigervan de aandeelhouder gemeente Winschoten in Publiq

Wethouder de heer F.F.J.M. Verheggen (PvdA) Nevenfuncties:
- gerelateerd aan het wethouderschap
Secretaris Algemeen en Dagelijks bestuur Bestuur Algemene Muziekschool Oost-Groningen
Voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur Cultureel Centrum "De Klinker"
Algemeen lid Volkskredietbank Noord-Oost Groningen
Secretaris Stichting Opmaat
Secretaris Stichting Arbeid
Voorzitter Georganiseerd Overleg
Lid Regionaal Arbeidsplatform Provincie Groningen
Lid Stuurgroep Regionaal Cultuurplan Oost Groningen
Lid Algemeen Bestuur Intergemeentelijke Brandweer Oldambt
Plv. lid gemeenschappelijke regeling "de Blauwe Stad"
Lid stuurgroep Herindeling
Lid werkgroep Oost Groningen Digitaal
Lid bestuur Stichting Jeugdtheater Educatie Oost-Groningen


Wethouder de heer H.T. Jansema (VVD)

Lid Dagelijks Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Blauwe Stad
Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Blauwe Stad
Lid Algemeen Bestuur Samenwerkingsverband Afvalstoffenverwijdering (SOZOG)
Lid Algemeen Bestuur Intergemeentelijke Brandweer Oldambt
Lid Algemeen Bestuur Intergemeentelijke Sociale Dienst
Vertegenwoordiger van de aandeelhouder gemeente Winschoten in de BV Blauwe Stad
Vertegenwoordiger van de programmagemeenten in de provinciale ISV commissie stedelijke vernieuwing.
Vertegenwoordiger van de aandeelhouder gemeente Winschoten in Publiq
Lid Raad van Toezicht St. Lucasziekenhuis

Otto SchrŲder
Functie: Gemeenteraadslid
PvdA
Raadslid gemeente Winschoten
Taken:
Nevenfuncties binnen en namens het gemeentebestuur
Algemeen bestuurslid Streekraad Oost Groningen
Algemeen bestuurslid Ems - Dollard Regio
Algemeen bestuurslid Blauwe Stad
Fractievoorzitter PvdA gemeenteraad Winschoten Nevenfuncties buiten het gemeentebestuur
geen

Gert Engelkens
Functie: Gemeenteraadslid PvdA Raadslid gemeente Winschoten
Taken:
Nevenfuncties binnen en namens het gemeentebestuur
Lid regiegroep Plůnsk
Reserve lid bestuur Muziekschool
Reserve lid bestuur Klinker Nevenfuncties buiten het gemeentebestuur
Administratie en business-point medewerker en postbode bij TPGPost Winschoten

Ineke Breurken
Functie: Gemeenteraadslid PvdA Raadslid gemeente Winschoten
Taken:
Nevenfuncties binnen en namens het gemeentebestuur
Reserve bestuurslid Synergon Nevenfuncties buiten het gemeentebestuur
Trajectbegeleider gezondheidszorg

Henk van der Laan
Functie: Gemeenteraadslid
PvdA Raadslid gemeente Winschoten
Taken:
Nevenfuncties binnen en namens het gemeentebestuur
Kredietbank Groningen
Muziekschool Groningen
Voorzitter Raadscommissie Nevenfuncties buiten het gemeentebestuur
Lid Koninklijke Marechaussee

Fokko Tuin
Functie: Gemeenteraadslid
PvdA Raadslid gemeente Winschoten
Taken:
Nevenfuncties binnen en namens het gemeentebestuur
De Klinker Nevenfuncties buiten het gemeentebestuur
Hoofd technische dienst bij Stichting Opmaat
Bestuurslid ANBO
Bestuurslid personeelsvertegenwoordiging Opmaat

Jans Pals Gemeenteraadslid PvdA gemeente Winschoten
Taken: Nevenfuncties binnen en namens het gemeentebestuur
Lid GR Klinker Nevenfuncties buiten het gemeentebestuur
Instructeur bij het Noorderpoortcollege

Jan Bijl
Functie: Gemeenteraadslid PvdA Raadslid gemeente Winschoten
Taken:
Nevenfuncties binnen en namens het gemeentebestuur
Bestuurslid Algemene Muziekschool
Lid financiŽle commissie Nevenfuncties buiten het gemeentebestuur
Penningmeester ANBO

Eppe Bodde jr.
Functie: Gemeenteraadslid
PvdA
Raadslid gemeente Winschoten

Karel KŲtz
Functie: Gemeenteraadslid
Groenlinks Raadslid gemeente Winschoten
Taken:
Nevenfuncties binnen en namens het gemeentebestuur
Lid algemeen bestuur Synergon
Lid algemeen bestuur Streekraad
Lid algemeen bestuur de Klinker
Plv lid algemeen bestuur Blauwe Stad
Fractievoorzitter GroenLinks Nevenfuncties buiten het gemeentebestuur
Voorzitter stichting Woonzorg Winschoten
Diverse functies Abvakabo

Appie Kootstra
Functie: Gemeenteraadslid Groenlinks Raadslid gemeente Winschoten
Taken:
Nevenfuncties binnen en namens het gemeentebestuur
Geen Nevenfuncties buiten het gemeentebestuur
Lid werkgroep NUSO-Noord (organisatie voor speeltuinen voor de drie noordelijkeprovincies)
Lid dagelijks en algemeen bestuur NUSO te Utrecht (Landelijke organisatie voor ondersteuning van speeltuinen)
Lid afdelingsbestuur GroenLinks Winschoten
Lid provinciaal bestuur GroenLinks Groningen
Lid partijraad GroenLinks Utrecht
VoorzittercliŽntenraad van zorgcentrum deRenselheerdt
Lid van de centrale cliŽntenraad van Oosterlengte te Winschoten 

Martin Menger
Functie: Gemeenteraadslid VVD Raadslid gemeente Winschoten
Taken:

Nevenfuncties binnen en namens het gemeentebestuur
Lid algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling de Blauwe Stad Nevenfuncties buiten het gemeentebestuur
TeamcoŲrdinator, afdeling Korsakov te Zuidlaren van GGZ Groningen

Irene Vrooland-Demand
Functie: Gemeenteraadslid VVD Raadslid gemeente Winschoten
Taken:
Nevenfuncties binnen en namens het gemeentebestuur
Algemeen bestuur Muziekschool Nevenfuncties buiten het gemeentebestuur
Lid Adrillencomitť

Geert van der Wal
Functie: Gemeenteraadslid CDA gemeente Winschoten
Taken:
Nevenfuncties binnen en namens het gemeentebestuur
Gemeenschappelijke Regeling Algemeen Bestuur De Blauwe Stad
Streekraad (vervanger) Nevenfuncties buiten het gemeentebestuur
Lid ledenraad VGZ-IZA
Lid Dagelijks Bestuur stichting Job Explosion Stadskanaal

Corrie Troost-Scheltens
Functie: Gemeenteraadslid CDA Raadslid gemeente Winschoten
Taken:
Nevenfuncties binnen en namens het gemeentebestuur
De Klinker
Blauwe Stad (vervanger)
Lid financiŽle commissie Nevenfuncties buiten het gemeentebestuur
Verkoopster bij Kral Superphoto
Voorzitter cliŽntenraad Old Wold

Ammy van Eerden
Functie: Gemeenteraadslid ChristenUnie Raadslid gemeente Winschoten
Taken:
Nevenfuncties binnen en namens het gemeentebestuur
Lid AB GR Muziek
Lid AB Blauwe Stad
Lid financiŽle commissie Nevenfuncties buiten het gemeentebestuur
Telefoniste Toeslagen bijBelastingdienst Groningen
Voorzitter IKEP (Interkerkelijk Evangelisatie Platform)
Bestuurslid St. Deaj (RoemeniŽ)
Lid van Inclusief (vrouwenemancipatie en integratie binnen de ChristenUnie)
Lid van de Denktank ChristenUnie

Pieter Postmus
Functie: Gemeenteraadslid
Sociaal Bewogen Winschoten
Raadslid gemeente Winschoten
Taken:
Nevenfuncties binnen en namens het gemeentebestuur
Lid raadswerkgroep Stadsregels Nevenfuncties
Geen

Grietje Musch-Dijkhuis Gemeenteraadslid

Gemeente Winsum

H.J. ter Bogt
Lid Rekenkamercommissie Het Hoogeland gemeente De Marne, Eemsmond, Winsum
bijzonder hoogleraar en universitair hoofddocent aan de Rijks Universiteit

mw S. Tillema
Lid Rekenkamercommissie Het Hoogeland gemeente De Marne, Eemsmond, Winsum
Universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen
H.E. Clevering
Lid Rekenkamercommissie Het Hoogeland gemeente De Marne, Eemsmond, Winsum
Landbouwer

Dhr. H.P. de Vink (PvdA)raadslid gemeente Winsum CHECK 28-06-2010
NEVENFUNCTIES

Functionaris Informatiebeveiliging Unive Schade Assen
BBC Hop 30-06-2010

N.R. Werkman, CDA raadslidgemeente Winsum CHECK 28-06-2010
NEVENFUNCTIES
Financieel beleidsmedewerker gemeente Groningen
Correspondent Ommelander Courant voor Baflo e.o.
Lid provinciale Staten van Groningen
Secretaris damvereniging Warffum
Lid CDA-werkcommissie Baflo
Vice voorzitter CDA bestuurdersver. Groningen
Voorzitter Algemene Oranjevereniging Baflo
Voorzitter Stichting Uitvaartcentrum Baflo
BBC Hop 30-06-2010

Dhr. M.L. Kamminga (ChristenUnie)raadslid gemeente Winsum CHECK 28-06-2010
NEVENFUNCTIES
Productmanager Militair Geneeskundig Logistiek Centrum
BBC Hop 30-06-2010

Nevenfunctie

Senior Logisticus bij Min. van Defensie

Dhr. M.M.H. Verschuren (GroenLinks)raadslid gemeente Winsum CHECK 28-06-2010
NEVENFUNCTIES
Adviseur Multi Channel Management DUO
BBC Hop 30-06-2010

Nevenfunctie

Bedrijfsanalist Informatiebeheer Groep Groningen

Penningmeester vereniging Dorpsbelangen Den Andel

Dhr. H. Blok (ChristenUnie)raadslid gemeente Winsum CHECK 28-06-2010
NEVENFUNCTIES
Werkzaam bij gemeente Bedum
Secretaris Provinciaal Uniebestuur ChristenUnie
Lid bestuur stichting Dorpshuis Ubbegaheem Sauwerd
BBC Hop 30-06-2010

Dhr. J.W. Nanninga (PvdA)raadslid gemeente Winsum CHECK 28-06-2010
NEVENFUNCTIES
Beleidsadviseur sportontw. Huis voor de Sport Groningen
BBC Hop 30-06-2010

Dhr. W. Berghuis (PvdA)raadslid gemeente Winsum CHECK 28-06-2010
NEVENFUNCTIES
Stafmedewerker Oogheelkunde UMCG
Voorzitter VV Ezinge
Penningmeester Stichting ECVP 2000 UMCG
BBC Hop 30-06-2010

G. Kersaan (Gemeentebelangen)raadslid gemeente Winsum CHECK 28-06-2010
NEVENFUNCTIES
Accountant Ministerie van Financien
Penningmeester Stichting beheer OG Gezondsheidscentrum Winsum
BBC Hop 30-06-2010

P. Wieringa (Gemeentebelangen)raadslid gemeente Winsum CHECK 28-06-2010
NEVENFUNCTIES
IBT docent regiopolitie Groningen en tijdelijk secretaris OR Regiopolitie Groningen
Voorzitter ijsvereniging Noorder Rondritten
BBC Hop 30-06-2010

J. van Dijk (Gemeentebelangen)raadslid gemeente Winsum CHECK 28-06-2010
NEVENFUNCTIES
Zelfstandig ondernemer vleesfokbedrijf handelsonderneming agrarische dienstverlening
BBC Hop 30-06-2010

Dhr. P.F. Ritzema (CDA)raadslid gemeente Winsum CHECK 28-06-2010
NEVENFUNCTIES
Vakdirectiecontroller Gemeente Groningen dienst RO/EZ
Coordinator gemeenschappelijk samenw. Groningen (Ten Boer/Groningen) dienst RO/EZ
BBC Hop 30-06-2010

Dhr. H.T. Jonkman (VVD)raadslid gemeente Winsum CHECK 28-06-2010
NEVENFUNCTIES
Universitair Hoofddocent Rijksuniversiteit Groningen
Bestuurslid Stichting Electron Correlatie
BBC Hop 30-06-2010

Mw. A.W. Bulthuis (VVD)raadslid gemeente Winsum CHECK 28-06-2010
NEVENFUNCTIES
Eigenaar OntwikkelCoaching Groningen
Founder HRM Netwerk Groningen
Founder Ontwikkelnetwerk Groningen
BBC Hop 30-06-2010

H. van Reijswoud (GroenLinks) raadslid gemeente Winsum CHECK 28-06-2010
NEVENFUNCTIES
Zelfstandig ondernemer Bureau Spoor
Adviseur Stichting Eeterie de Globe
Voorzitter stichting FOC facilitair ondersteuning centrum
BBC Hop 30-06-2010

A. van der Drift (D66)raadslid gemeente Winsum CHECK 28-06-2010
NEVENFUNCTIES
Docent ICT en ICT Coordinator Zernike College Groningen
Voorzitter St. Loopcircuit Stad en Ommeland
Lid PR commissie atletiekvereniging Artemis
Bestuurslid I&I conferentie Vereniging I&I
Microsoft promotie Live@edu projectbasis
BBC Hop 30-06-2010

Winsum GOG 28-06-2010:

Dhr. J. Steen (PvdA) wethouder gemeente Winsum GOG28-06-2010

Geen nevenfuncties CHop 3 juni 2008

Dhr. N.R. Werkman, (CDA) wethouder gemeente Winsum GOG28-06-2010
Nevenfuncties
Financieel beleidsmedewerker gemeente Groningen (deeltijd)
Correspondent Ommelander Courant voor Baflo
Secretaris damvereniging Warffum
Voorzitter Provinciaal Groninger Dambond
Lid CDA-werkcommissie Baflo
Lid CDA-promotieteam Groningen
Bestuurslid CDA-bestuurdersvereniging Groningen
Voorzitter Algemene Oranjevereniging Baflo
Voorzitter Stichting Uitvaartcentrum Baflo

CHop 3 juni 2008

H.J. Zeevalking (demissionair)wethoudergemeente Winsum GOG28-06-2010

J. Warris (demissionair)wethoudergemeente Winsum GOG28-06-2010

mw C. van der Schoor (demissionair)wethoudergemeente Winsum GOG28-06-2010

J. Steen PvdA raadslidgemeente Winsum GOG28-06-2010
Nevenfunctie
Vastgoedbeheerder / projectleider
Voorzitter museum Wierdenland

Mw. H.G. Tuininga-Renzema (PvdA)raadslid gemeente Winsum GOG28-06-2010
Nevenfunctie
Geen

Dhr. R.A. Meulman (PvdA)raadslid gemeente Winsum GOG28-06-2010
Nevenfunctie
Docent Hanzehogeschool

Mw. K.E. Wieringa-Ritzema (CDA)raadslid gemeente Winsum GOG 28-06-2010
Nevenfunctie
Lid Geref. Vr. Gespreksgroep
Collecte-organisator Hartstichting
Oppas
Ledenadministratie CDA
Bezigheden op kerkelijk terrein, zoals rondbrengen kerkblad, zieken- en bejaardenbezoek
Lid commissie feesten en herdenkingen

Dhr. J.M. Pot (CDA)raadslid gemeente Winsum GOG 28-06-2010
Nevenfunctie
Niks opgegeven 18 maart 2008

Dhr. R.J. de Weijs (VVD)raadslid gemeente Winsum GOG 28-06-2010
Nevenfunctie
Comm. Gebuwin B.V.
AB Ability
Dir. Aduarda b.v.
Mede-eiganaar De Weijs Advies

Mw. C.M. Judkins-Nugteren (VVD) raadslid gemeente Winsum GOG 28-06-2010
Nevenfunctie
Secretaris Vereniging voor Volksvermaken Ezinge

Dhr. P.H. Broeksma (GroenLinks)raadslid gemeente Winsum GOG28-06-2010
Nevenfunctie
Teamleider bouwkunde/architectuur Hanzehogeschool Groningen
Voorzitter GroenLinks Winsum

Dhr. T.H.J.J. Mol (Gemeentebelangen Winsum)raadslid gemeente Winsum GOG28-06-2010
Nevenfunctie
Niks opgegeven 18 maart 2008

Mw. A.G. Modderman-v.d. Velde (Gemeentebelangen Winsum)raadslid gemeente Winsum GOG28-06-2010
Nevenfunctie
Secr. St. Winsum-Lubraniec

Dhr. H. Koopmans (CDA)raadslid gemeente Winsum GOG28-06-2010

Dhr. A.A.M. Bruininks (PvdA)raadslid gemeente Winsum GOG28-06-2010

Mw. W. Guikema-Boer (PvdA)raadslid gemeente Winsum GOG28-06-2010

Gemeente Winterswijk
Raadsgriffier
mr.J.Eppinga=Dhr. mr. J. Eppinga
Raadslid
A.T.M.Sletering=Dhr. A.T.M. Sletering (CDA)
W.J.deGraaff=Dhr. W.J. de Graaff (CDA)
drs.I.G.Saris=Mw. drs. I.G. Saris (CDA)
ir.H.vanLith=Dhr. ir. H. van Lith (PW (Progressief Winterswijk))
C.J.Zomer=Mw. C.J. Zomer (PW (Progressief Winterswijk))
B.J.Harfsterkamp=Dhr. B.J. Harfsterkamp (PvdA)
G.D.Buursink=Dhr. G.D. Buursink (PvdA)
H.A.M.Geessinck=Dhr. H.A.M. Geessinck (PvdA)
J.Oonk=Dhr. J. Oonk (PvdA)
R.teBrummelstroete=Dhr. R. te Brummelstroete (PvdA)
T.W.B.M.Hartjes=Dhr. T.W.B.M. Hartjes (PvdA)
D.E.Wolfert=Dhr. D.E. Wolfert (VVD)
G.B.Samberg-Wassink=Mw. G.B. Samberg-Wassink (VVD)
B.H.W.teWinkel=Dhr. B.H.W. te Winkel (Winterswijks Belang)
D.J.Oonk=Dhr. D.J. Oonk (Winterswijks Belang)
D.L.Willink=Dhr. D.L. Willink (Winterswijks Belang)
E.J.W.teSelle=Dhr. E.J.W. te Selle (Winterswijks Belang)
H.J.Tannemaat=Dhr. H.J. Tannemaat (Winterswijks Belang)
H.J.A.Oonk=Dhr. H.J.A. Oonk (Winterswijks Belang)
J.S.F.Keetels=Dhr. J.S.F. Keetels (Winterswijks Belang)
J.W.vanderBeek-Ligtenbarg=Mw. J.W. van der Beek-Ligtenbarg (Winterswijks Belang)
Gemeentesecretaris
J.P.M.Scheinck=Dhr. J.P.M. Scheinck
Wethouder
drs.H.S.Kok=Dhr. drs. H.S. Kok (Progressief Winterswijk)
B.J.H.Uffink=Dhr. B.J.H. Uffink (PvdA)
drs.A.vanNijkerken=Dhr. drs. A. van Nijkerken (Winterswijks Belang)
ing.H.J.G.Gommers=Dhr. ing. H.J.G. Gommers (Winterswijks Belang) ?

Welstandscommissie VI Gemeenten Aalten, Berkelland, Oost Gelre, Winterswijk

Voorzitter: A.A.J. Baars
Architect-leden: H. de Soeten, M.H.M. Heerkens
Stedenbouwkundige (op afroep): ir. J. Wabeke
Burgerleden: R.F. Wellink, A.J. Ormel
Vervangende burgerleden: mevr. M. de Vries-van Tricht, J.J. Hartog
Rayonarchitect: mevr. ir. T. Stahlie-Biersteker

LET OP! Artikel 13 van de gemeentewet! Een raadslid kan geen lid van de rekenkamer zijn!
Welke personen zijn lid van de rekenkamercommissie van uw gemeente met welke nevenfuncties? Worden nevenfuncties geweigerd?
Welke personen zijn griffier/secretaris van de rekenkamercommissie met welke nevenfuncties? Worden nevenfuncties geweigerd? Samenstelling en nevenfuncties rekenkamercommissie gemeente Aalten,Oost-Gelre en Winterswijk
Mevr. W.J.Oosterveld-Sanders
Voorzitter Interim manager en adviseur

1. Voorzitter Rekenkamercommissie Almelo.

2. Voorzitter Rekenkamercommissie Berkelland, Bronckhorst, Lochem, Montferland.

3. Penningmeester Bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs Deventer

Samenstelling en nevenfuncties rekenkamercommissie gemeente Aalten,Oost-Gelre en Winterswijk

Dhr. J. de Kruijf
Lid en plv. voorzitter
1. Universitair docent, faculteit Management en Bestuur Universiteit Twente.

2. Controller bij UWV.1. Penningmeester Stichting De Basis, organisatie voor openbaar onderwijs Arnhem.

2. Bestuurslid UWV pensioensfonds en plv. bestuurslid UWV-Vut-fonds.

Samenstelling en nevenfuncties rekenkamercommissie gemeente Aalten,Oost-Gelre en Winterswijk
Dhr. D. Engelsman
Lid< Controller Reporting bij Tennet TSO BV
in Arnhem.

Geen


Samenstelling en nevenfuncties rekenkamercommissie gemeente Aalten,Oost-Gelre en Winterswijk
Dhr. M.J. Meinema
Secretaris
Plv. raadsgriffier en commissiegriffier gemeente Winterswijk.

Samenstelling en nevenfuncties rekenkamercommissie gemeente Aalten,Oost-Gelre en Winterswijk

Winterswijk, Dhr. J.P.M. Scheinckgemeentesecretaris gemeente Winterswijk
NEVENFUNCTIES
- Voorzitter Directeuren Net Achterhoek
- Bestuursvoorzitter Oderlinge Verzekeringsmij Univť Oost (Varsseveld)
- Lid Raad van Toezicht van Stichting De Lichtenvoorde (Lichtenvoorde)
- Voorzitter Raad van Commissarissen Sitť Woondiensten (Doetinchem)

Bron gemeente Winterswijk Sent: Thursday, February 19, 2009 10:50 AM


Dhr. mr. J. Eppinga raadsgriffier gemeente Winterswijk
GEEN NEVENFUNCTIES Bron gemeente Winterswijk 13 november 2008

Wethouders

B.J.H. (Ben) Uffink (PvdA), wethouder gemeente Winterswijk
Nevenfuncties:
Lid DB SEO
Voorzitter Stuurgroep Project Breedbandinitiatief Achterhoek
Voorzitter Commissie Centrum Voorzieningen
Voorzitter Marktoverleg
Voorzitter OICD
Vertegenwoordiger namens de gemeente in de algemene aandeelhoudersvereniging NUON
Vertegenwoordiger namens de gemeente in de algemene aandeelhoudersvereniging Vitens
Voorzitter DB en AB Hamelandgroep
Lid Platform Onderwijs en Arbeidsmarktbeleid
Voorzitter Stuurgroep Werk & Inkomen
Lid commissie Bestuur en Veiligheid van de VNG
Lid DB Stadsbank Oost Nederland
Vice-voorzitter RMC
Vice-voorzitter bestuurscommissie Volwasseneneducatie Achterhoek
Voorzitter Winterswijks Onderwijs Beraad
Lid commissie Economische Zaken Regio Achterhoek
Lid Stuurgroep bedrijventerreinen Regio Achterhoek
Lid van het algemeen bestuur van Het Recreatieschap Achterhoek en Liemers
drs. A. (Andrť) van Nijkerken (WB), wethouder gemeente Winterswijk Lid commissie Bestuur Regio Achterhoek Lid AB Hameland Voorzitter Adviescommissie Beeldende Kunst Voorzitter Jury Culturele Prijs Gemeente Winterswijk Lid Stuurgroep project Shared Service Centrum Lid Stuurgroep Privatisering Schouwburg Voorzitter Georganiseerd Overleg Voorzitter van de Rewog (Regionale Woonwagencentra Oost Achterhoek) in liquidatie
ing. H.J.G. (Rik) Gommers (WB), wethouder gemeente Winterswijk Nevenfuncties:
Lid commissie Milieu/Afval Regio Achterhoek
Lid Integraal Platform Plattelandsontwikkeling Oost-Achterhoek
Voorzitter Landinrichtingscommissie
Voorzitter Stichting WCL
Lid commissie VRO Regio Achterhoek
Lid commissie Plattelandsontwikkeling Regio Achterhoek
drs. H.S. (Henk) Kok (PW), wethouder gemeente Winterswijk Lid AB Regio Achterhoek Lid DB OLCT (openbaar Lichaam Crematoria Twente) Lid bestuurscommissie CVV Regio Achterhoek Lid Adviescommissie Welzijn en Zorg Regio Achterhoek Lid AB GGD Gelre-IJssel Lid Stuurgroep Jeugdgezondheidszorg Gelre-IJssel Lid Stuurgroep Overlegorgaan Zorg Lid Stuurgroep Jeugdadviesteams Oost-Achterhoek Lid commissie Verkeer en Vervoer Regio Achterhoek


Winterswijks Belang

De heer D.L. Willink, raadslid gemeente Winterswijk
Fractievoorzitter Dierenarts in eigen praktijk in maatschapsverband
’specialist gynaecologie & urologie paard’< Voorzitter Specialisatie Commissie Reproductie Paard Lid Formularium commissie Paard
Mevrouw J.W. van der Beek-Ligtenbarg, raadslid gemeente Winterswijk Secretaresse/administratief medewerkster in bedrijf echtgenoot

Geen

De heer H.J. Tannemaat, raadslid gemeente Winterswijk Ondernemer

Relatiebeheerder Koffiebranderij Hesselink

De heer B.H.W. te Winkel, raadslid gemeente Winterswijk Assistent Controller

Voorzitter Jong Gelre/CPJ/AJK Winterswijk (t/m januari 2007) Interim bestuurder Plattelands Jongeren Gelderland (voor 1 jaar, juni 2007 eventueel vervolg) De heer D.J. Oonk, raadslid gemeente Winterswijk Accountmanager IGEPA Group

Geen

De heer J.S.F. Keetels, raadslid gemeente Winterswijk Finance Manager Brink&Campman BV Lichtenvoorde

Penningmeester beleggingsclub i.o. Financieel adviseur
De heer H.J.A. Oonk, raadslid gemeente Winterswijk Geen

Geen


De heer E.J.W. te Selle, raadslid gemeente Winterswijk Ontwerper/constructeur Philips Lighting BV Winterswijk


Penningmeester Winterswijkse Watersport Vereniging
Penningmeester Corsoclub Bloemenbende
PvdA
De heer B.J. Harfsterkamp, raadslid gemeente Winterswijk Fractievoorzitter Algemeen CoŲrdinator Centrum Natuur- en Milieu-educatie Oost-Achterhoek

Lid Algemeen Bestuur Stichting PAN (Particulier Agrarisch Natuurbeheer)
De heer J. Oonk, raadslid gemeente Winterswijk Geen

CoŲrdinator FNV Belastingservice
De heer H.A.M. Geessinck, raadslid gemeente Winterswijk Hoofd Material Handling Philips Lighting BV Winterswijk

Voorzitter Pronova Vice-voorzitter Kynologenclub Winterswijk e.o. Voorzitter Dierentehuis Achterhoek
De heer R. te Brummelstroete, raadslid gemeente Winterswijk Docent Economie Almende College, locatie Wesenthorst, Ulft

Geen

De heer G.D. Buursink, raadslid gemeente Winterswijk NetwerkcoŲrdinator IJsselkring Doetinchem

Geen
De heer Th.W.B.M. Hartjes, raadslid gemeente Winterswijk Accountmanager Intermediair MS Reaal Groep

Geen

Mevrouw I.G. Saris, raadslid gemeente Winterswijk
Fractievoorzitter Beleidsmedewerker Economische Zaken en bedrijfscontactfunctionaris

Geen


De heer A.Th.M. Sletering, raadslid gemeente Winterswijk Sectorhoofd zorg/ wonen-zorg bij Stichting Zorgcombinatie Marga Klompť

Geen


De heer W.J. de Graaff, raadslid gemeente Winterswijk Onderwijs-manager

Voorzitter Voetbalvereniging FC Trias


VVD
De heer Chr. van den Bos, raadslid gemeente Winterswijk
Fractievoorzitter Luitenant-Kolonel Koninklijke Landmacht b.d.

Geen


Mevrouw B.Th. Abbink-te Brummelstroete, raadslid gemeente Winterswijk Adviseur Denion Consulting Informatie- en Organisatieadvies

Veehouderijbedrijf in maatschap

Geen Progressief Winterswijk
De heer H. van Lith, raadslid gemeente Winterswijk
Fractievoorzitter Leraar Openbaar Onderwijs

Geen
Mevrouw C.J. Zomer, raadslid gemeente Winterswijk
Technisch oogheelkundig assistente Streekziekenhuis Koningin Beatrix

Geen

Verslag van de besloten informatieve bijeenkomst over het KPMG-rapport Onderzoek naar onregelmatigheden met financiŽle middelen in de gemeente Winterswijk, op donderdag 13 november 2008 om 19.30 uur


Voorzitter: de heer M.J. van Beem, burgemeester.

Aanwezig bij de opening van de vergadering zijn:
de raads- en commissieleden, het managementteam, de directiestaf, commissiegriffier en griffier.

Mede aanwezig zijn:
de heren M. Janssen, M. Nooitgedacht en R. Rozekrans van KPMG.

Mede aanwezig zijn de wethouders:
de heren A. van Nijkerken (WB) en B.J.H. Uffink (PvdA).

Mede aanwezig is de gemeentesecretaris, de heer J.P.M. Scheinck.


AGENDA:

1. Opening (burgemeester)
2. Opleggen geheimhouding (burgemeester M.J. van Beem)
3. Introductie KPMG Forensic (burgemeester M.J. van Beem)
4. Toelichting op verdere indeling van de bijeenkomst (burgemeester M.J. van Beem)
5. Stand van zaken en vervolg (burgemeester M.J. van Beem)
6. Toelichting op het rapport door KPMG (door de heer R. Rozekrans, met ondersteuning van de heren M. Nooitgedacht en M. Janssen), gevolgd door een inhoudelijke vragenronde voor de raads- en commissieleden
7. Reactie van de organisatie (de heer J.P.M. Scheinck)
8. Reactie van het college op de ambtelijke reactie (wethouder A. van Nijkerken)
9. Uiteindelijk oordeel en standpunt van het college (wethouder B.J.H. Uffink)
10. Organisatie persconferentie op vrijdag 14 november 2008 (burgemeester M.J. van Beem)
11. Inhoud van de persconferentie (wethouder A. van Nijkerken)
12. Algemene vragenronde voor de raads- en commissieleden
13. Raadsvoorstel voor de raadsvergadering op 27 november 2008 (wethouder B.J.H. Uffink)
14. Afsluiting

1. OPENING

De voorzitter: Hartelijk welkom op deze informatieve bijeenkomst voor raads- en commissieleden, waarbij het college en KPMG een toelichting zullen geven op de fraudezaak. Ik moet u vooraf zeggen dat ik met gemengde gevoelens naar deze vergadering ben gekomen. Besturen is niet alleen maar leuk. Soms moeten er ook echt vervelende onderwerpen aan de orde komen en dit is er een van. Vanaf het begin hebben het college en ik als burgemeester gezegd dat dit ons overkomt in Winterswijk. Wij zullen dit professioneel en open gaan behandelen via een zorgvuldige procedure en ik heb het college, de raad en de ambtenaren opgeroepen daaraan bij te dragen, zodat de schade voor Winterswijk niet nodeloos vergroot wordt. Er is in overleg met alle betrokkenen en alle fractievoorzitters een zorgvuldig stappenplan opgezet, waarin thuishoort dat wij u vanavond vertrouwelijk informeren. U hebt gisteren het KPMG-rapport thuisbezorgd gekregen en morgen is de persconferentie, waarover u inhoudelijk wordt geÔnformeerd en waarvoor u nog suggesties kunt geven.
Ik heet de ambtenaren op de publieke tribune welkom, die door hun aanwezigheid blijk geven van hun betrokkenheid bij deze zaak. Ook heet ik de gasten van KPMG welkom (agendapunt 3), de heer Rozekrans, de heer Nooitgedacht en de heer Janssen, die een toelichting zullen geven op het KPMG-rapport.


2. OPLEGGEN GEHEIMHOUDING

De voorzitter: Het college legt u geheimhouding op over alle informatie die u hebt gehad en die u vanavond nog zult krijgen. Als morgen de stukken door ons openbaar gemaakt worden, gaat de geheimhouding eraf. Maar ik reken erop dat de mondelinge informatie, die vanavond over tafel gaat, niet naar buiten wordt gebracht. Ik vraag daarvoor van u allen uw medewerking.


4. TOELICHTING OP VERDERE INDELING VAN DE BIJEENKOMST

De voorzitter: De agendapunten 5, 8, 9, 10, 11 en 12 worden in elkaar geschoven. Bij agendapunt 10 worden de opzet en indeling van de persconferentie toegelicht. Daarna komt bij agendapunt 11 de inhoud van de persconferentie aan de orde. U kunt hierover vragen stellen. De agendapunten 5, 8 en 9 komen te vervallen en zullen aan de orde komen bij de agendapunten 10, 11 en 12.


6. TOELICHTING OP HET RAPPORT VAN KPMG, GEVOLGD DOOR EEN INHOUDELIJKE VRAGENRONDE VOOR RAADS- EN COMMISSIELEDEN

De heer Rozekrans: Hartelijk dank mijnheer Van Beem voor de uitnodiging om het rapport kort toe te lichten.
Begin september 2008 hebt u ons gevraagd onderzoek te doen naar onregelmatigheden, die geconstateerd waren naar aanleiding van vragen van de Rabobank over een betaling. Er is een intern onderzoek opgestart, dat adequaat en zeer snel de belangrijkste feiten in kaart heeft gebracht. De werkzaamheden van KPMG waren enerzijds om te kijken of er nog meer was dan datgene wat door het intern onderzoek al was vastgesteld. Er is veel tijd gestoken in het inzichtelijk maken van mogelijk nog andere vormen van geldverduistering. Daaruit zijn geen andere bevindingen gekomen dan die al bekend waren. Het is nagenoeg zeker dat er geen andere vormen van geldverduistering meer uit onverwachte hoek naar boven komen.
De tweede onderzoeksvraag was: ‘Hoe heeft het kunnen gebeuren?’ In het rapport wordt daarvoor een aantal argumenten genoemd en beschreven. Het belangrijkste argument is dat de betrokken ambtenaar redelijk veel valse en vervalste documenten heeft aangemaakt, waaraan een organisatie moeilijk weerstand kan bieden, omdat alle financiŽle processen gebaseerd zijn op externe bescheiden. Een andere oorzaak is de beperking van het IT-systeem, waarbij iemand, die toegang heeft tot dat systeem, niet alleen leesrecht heeft, maar ook het recht heeft om invoer te plegen en om te muteren.
Een derde aspect is dat er door betrokkene zeer geraffineerd te werk is gegaan door consequent misbruik te maken van de speling die er zit in de verschillende budgetposten. Een bijzondere omstandigheid is dat de betrokken ambtenaar juist is aangetrokken om het administratieve proces te verbeteren naar aanleiding van constateringen uit 2003/2004, met name van de accountant. Het lijkt erop dat de betrokken ambtenaar precies wist waar de zwakke plekken in het administratieve systeem zaten. Hij zal juist in dienst zijn genomen vanwege zijn administratieve vaardigheden.
De derde onderzoeksvraag was: ‘Zijn er nog andere ambtenaren bij de fraudezaak betrokken?’ Uit alles blijkt dat de betrokken ambtenaar alleen op eigen houtje heeft gehandeld. Dat zal voor u een geruststelling zijn.
Ter aanvulling van wat wij gedaan hebben, hebben wij de advocaat ondersteund om vast te stellen waar al dat geld, 2,7 miljoen euro in vier jaar tijd, gebleven is. Daarnaar is veel onderzoek gedaan, waaraan betrokkene heeft meegewerkt. Er is helaas vastgesteld dat het geld in belangrijke mate is verdampt door verliezen in financiering van privťondernemingen. Er zijn geen grote sommen geld aangetroffen op geparkeerde bankrekeningen. In deze situatie heeft men redelijk nauwkeurig kunnen vaststellen hoeveel geld in de verschillende ondernemingen is opgegaan.
Samenvattend kan ik zeggen dat het een redelijk slimme fraude is, waarbij betrokkene op meedogenloze wijze misbruik heeft gemaakt van de zwakke plekken in de administratieve organisatie.

VRAGENRONDE VOOR RAADS- EN COMMISSIELEDEN

De heer Wolfert (VVD): Een groot deel van het geld is naar de holding van de betrokken ambtenaar gegaan en is vervolgens doorgesluisd naar bijvoorbeeld grondstoffenleveranciers. Liquide middelen verdampen niet zomaar, maar blijven ergens. Is dat onderzocht?

De heer Rozekrans (KPMG): De holding van de betrokken ambtenaar leed verlies en daardoor zijn rekeningen van grondstoffenleveranciers betaald met het verduisterde geld. Leveranciers van geleverde producten hebben recht op hun geld en het maakt niet uit van welke bankrekening het geld komt.

De heer Wolfert (VVD): Hebt u uit jaarrekeningen kunnen constateren dat de holding van de betrokken ambtenaar verlieslijdend was?

De heer Nooitgedacht (KPMG): Er zijn geen jaarrekeningen opgemaakt. De financiŽle administratie van de bakkerijen en de lingeriewinkel was in een zodanige staat dat daarop geen eenvoudige controle was uit te oefenen. KPMG heeft geen bevoegdheid, alleen op vrijwillige basis, om daarin vergaande controlestappen te doen. De recherche mag dat wel en is, naar mijn weten, nog steeds bezig te onderzoeken of er mogelijk geld is witgewassen.

De heer Wolfert (VVD): Hoe weet KPMG dat de holding van de betrokken ambtenaar verliesgevend was als er geen jaarrekeningen zijn?

De heer Rozekrans (KPMG): Dat is geconstateerd uit de bankrekeningenadministratie van de ondernemingen, die per saldo verlieslijdend waren, onder voorbehoud dat mogelijk niet alles is gezien. Er zijn geen aanwijzingen dat er nog geld naar verborgen bankrekeningen is doorgesluisd.

De heer Sletering (CDA): In bakkerijen en in een lingeriewinkel wordt meestal contant afgerekend en dat geld hoeft niet op een bankrekening te zijn gestort.

De heer Rozekrans (KPMG): Er zijn bankrekeningen gezien met stortingen van contant geld. Over de volledigheid van de contant geldstortingen kan ik geen uitspraak doen. In theorie en ook feitelijk kan er contant geld weggelekt zijn, maar die hoeveelheid staat niet in verhouding tot de grote som geld die verduisterd is.

De heer De Graaff (CDA): Op bladzijde 3 van het rapport geeft u aan dat u geen controle- of beoordelingsopdracht hebt uitgevoerd. Als u dat wel had gedaan zouden er wellicht andere zaken zijn geconstateerd, die voor rapportage in aanmerking zouden komen. Kunt u daarover wat zeggen?

De heer Rozekrans (KPMG): De paragraaf op bladzijde 3 is verplichte kost voor accountants en geeft aan dat wij geen accountantscontrole, maar alleen een feitenonderzoek hebben gedaan.

De heer De Graaff (CDA): Betekent dat een beperking van de opdracht als zou u wel graag een accountantscontrole hebben uitgevoerd?

De heer Rozekrans (KPMG): Neen, de opdracht voor het feitenonderzoek is sluitend. De paragraaf op bladzijde 3 is theoretisch verplicht.

De voorzitter: De opdrachtformulering is tot stand gekomen in samenspraak met KPMG.

De heer Sletering (CDA): Op bladzijde 12, een na laatste alinea, staat vermeld dat er in 2000 een crediteur is aangemaakt, maar de betrokken ambtenaar is pas in 2003 in dienst getreden.

De voorzitter: In 2000 is een crediteur aangemaakt, die later is gewijzigd.

Mevrouw Saris (CDA): Op bladzijde 7, tweede alinea, staat over inloggen vermeld: “Volgens een geÔnterviewde zijn de rechten mogelijk toegekend omdat de betrokken ambtenaar bemoeienis had met deze budgetten en enkel raadpleegrecht niet kon worden toegekend.” Verder is te lezen dat de betrokken ambtenaar heeft aangegeven melding te hebben gedaan van deze rechten, maar daarmee is vervolgens niets gedaan. Mijn vraag is of dit klopt. Want verder in het rapport wordt gesteld dat het raadplegen niet automatisch leidt tot het autoriseren van facturen op budgetten. Maar tijdens deze vergadering is door KPMG gezegd dat het raadplegen en het muteren in het financiŽle systeem niet te scheiden zijn. Wellicht kan KPMG daarop een toelichting geven.

De heer Rozekrans (KPMG): De opmerking van de betrokken ambtenaar is voor de volledigheid in het rapport opgenomen, maar je kunt er op zich niet veel mee na wat er gebeurd is. Het hangt samen met het inloggen, waarbij niet geheel duidelijk is wie wat gedaan heeft. Inloggen is vastleggen wie, op welk tijdstip, met naam en paswoord in het systeem heeft gewerkt. Het inloggen staat vaker uit bij systemen, omdat dat het systeem vertraagt. Er wordt nog wel ingelogd, maar niet meer op de manier van vůůr 2005.

Mevrouw Saris (CDA): Wat is een superuser in de organisatie in relatie tot de stamgegevens van crediteuren?

De heer Rozekrans (KPMG): Bijna elk IT-systeem heeft superusers. Superusers zijn mensen die in het financiŽle systeem overal bij kunnen en rechten kunnen toekennen aan anderen.

Mevrouw Saris (CDA): Zijn stamgegevens van crediteuren gegevens zoals bankrekeningnummers, naam en adresgegevens?

De heer Rozekrans (KPMG): Dat is juist. Stamgegevens van crediteuren staan altijd in een heel kwetsbaar bestand. Op zich was dat bestand goed beveiligd in die zin dat er maar een klein aantal mensen in dat bestand kon komen. Hoewel de betrokken ambtenaar zelf geen toegang had tot het bestand is het hem gelukt met valse documenten rekeningnummers van bestaande crediteuren te laten wijzigen.

Mevrouw Saris (CDA): Op bladzijde 17 staat dat er vier crediteuren zijn gesignaleerd, die de betrokken ambtenaar heeft laten aanmaken. Wie is gerechtigd om crediteuren aan te maken?

De heer Rozekrans (KPMG): De mensen van de afdeling Financieel Beheer zijn gerechtigd om nieuwe crediteuren aan te maken en gegevens te wijzigen. Als zich bij de gemeente een nieuwe leverancier van diensten aandient is het gebruikelijk een nieuwe crediteur aan te maken in het stamgegevensbestand van crediteuren.

Mevrouw Saris (CDA): Onder het tabelletje op bladzijde 17 staat in de laatste regel van dezelfde alinea: “Deze betalingen zijn in negen gevallen niet onderbouwd met een factuur of een subsidiebrief, maar verricht op een door de betrokken ambtenaar vervalste betalingsopdracht.” Is een betalingsopdracht een voorblad dat normaliter bij een factuur zit?

De heer Rozekrans (KPMG): Het is een intern document – een soort geleidebrief – dat aangemaakt wordt om een betalingsopdracht te geven. Daar horen normaliter documenten bij te zitten. Op de betalingsopdracht staan parafen.

Mevrouw Saris (CDA): Op bladzijde 18 staat dat de betrokken ambtenaar er verschillende keren op is aangesproken dat er een medeparaaf ontbrak. Hoe is dat te rijmen met het aanstellen van deze betrokken ambtenaar om juist het financiŽle systeem te verbeteren?

De heer Nooitgedacht (KPMG): Verschillende geÔnterviewden hebben aangegeven dat er onvoldoende is gedaan met het ontbreken van een medeparaaf. Bovendien is er geen aantekening van gemaakt dat die paraaf nog moest komen. Men ging weer over tot de orde van de dag. Men stelde juist een groot vertrouwen in de betrokken ambtenaar vanwege zijn kennis en vaardigheden op het terrein van de financiŽle administratie.

De heer De Graaff (CDA): Komt bij een accountantscontrole niet boven tafel dat er een medeparaaf ontbreekt?

De heer Rozekrans (KPMG): Bij de accountantscontrole wordt er primair naar de jaarrekening gekeken en niet naar de individuele posten. Soms nemen accountants een steekproef in allerlei transacties, maar dan moet de 'valse transactie' er maar net in vallen. De accountant heeft in de zogenaamde managementletter wel melding gemaakt van een aantal leemtes in het financiŽle systeem, maar daarbij is het ontbreken van een medeparaaf niet vermeld.

Mevrouw Saris (CDA): Op bladzijde 20, paragraaf 2.4.5.4, derde alinea, staat vermeld: “Door betalingen via memoriaalboekingen te verantwoorden als investeringen of onttrekkingen aan een voorziening werden deze niet opgemerkt door budgethouders of controllers.” Kijkt een accountant daar niet naar bij een accountantscontrole?

De heer Rozekrans (KPMG): Je mag verwachten dat memoriaalboekingen ook van de accountant wat meer aandacht krijgen. KPMG heeft niet onderzocht waarom de accountantscontrole de memoriaalboekingen wel of niet gezien heeft.

Mevrouw Saris (CDA): De overboekingen tussen de budgetten zijn niet van een akkoord voorzien door de budgethouders. Dat is juist iets wat in de AOIC-structuren kan worden vastgelegd. De accountant heeft in 2004 het een en ander geconstateerd en dat is wel daarin vastgelegd.

De heer Rozekrans (KPMG): Bij de accountantscontrole ga je uit van de informatie die wordt aangereikt en daarop wordt voor een deel de controle gebaseerd. Ik kan mij voorstellen dat de accountant informatie heeft gekregen, ook van de betrokken ambtenaar, en bij navraag een onjuist antwoord heeft gekregen.

Mevrouw Saris (CDA): Op bladzijde 23 wordt melding gemaakt van onttrekkingen aan de voorzieningen en vermindering daarvan. In de jaarrekening van 2007 wordt gesproken over 'totaalkrediet' en 'werkelijk krediet'. Op bladzijde 24 staat een lijstje 'onrechtmatig'. Moeten de onttrekkingen aan de voorzieningen en vermindering daarvan in de jaarrekening worden toegelicht?

De heer Rozekrans (KPMG): Er zijn wel voorschriften dat je grote onttrekkingen moet toelichten, maar je hoeft niet iedere post toe te lichten. Ik krijg ingefluisterd dat de accountant heeft gezegd dat de jaarrekening verbeterd moet worden qua toelichting.

De heer Keetels (WB): In principe kun je bij het vaststellen van budgetten uitgaan van 'management by exception' of van 'management by objectives'. Bij 'management by exception' wordt er gecontroleerd, terwijl bij 'management by objectives' alleen achteraf wordt gekeken of de verplichting die is aangegaan ook is nagekomen en of er een stuk aanwezig is, dat ook aanwezig had moeten zijn. Er staat vermeld dat er voor miljoenen investeringen zijn gedaan, waarvan 800.000 euro in het resultaat is gevallen. Maar die investeringen zijn niet aanwezig en er is geen volledige aanwezigheidscontrole van materieel belang. Dat vind ik een ernstige tekortkoming van de controlerend accountant. Is die opmerking van mij terecht?
Er lopen verschillende zaken door elkaar. Iemand bestelt wat ten laste van een project en de bestelling wordt uitgevoerd. Dan komt er een factuur van een onderneming van de betrokken ambtenaar, met wie geen verplichting is aangegaan. De administratie ten aanzien van aangegane verplichtingen was niet sluitend. Achteraf had men moeten kijken of alles afgewerkt is zoals het afgewerkt had moeten worden. Mijn mening is dat de budgethouders alleen gekeken hebben naar afwijkingen en niet naar wat er werkelijk gebeurd is. Heeft de KPMG daar een mening over?

De heer Rozekrans (KPMG): Ik kan niet zeggen of de accountant zijn werk wel of niet goed heeft gedaan. De conclusie, die u daarover trekt, is niet zondermeer juist. Daarvoor is gedetailleerd onderzoek nodig en dat heeft KPMG niet gedaan. Je mag van een accountant verwachten dat hij een bepaalde inspanning levert. Maar ook als een accountant voldoende inspanning levert kan er zich fraude voordoen.
Budgethouders hebben een bepaalde verantwoordelijkheid. Niet alleen bij budgethouders, maar bij alle controlemechanismen hangt het ervan af hoe je die verantwoordelijkheid invult. De praktijk leert dat het voor een budgethouder belangrijk is dat hij binnen het budget blijft, zodat hij geen vragen hoeft te beantwoorden. De betrokken ambtenaar heeft handig misbruik gemaakt van de speling bij de verschillende posten. Ik kan mij voorstellen dat een budgethouder, die wellicht wat minder administratief inzicht heeft, de fraude niet heeft opgemerkt. KPMG is niet in de positie om te oordelen of een budgethouder de fraude had moeten vaststellen.

De heer Keetels (WB): Wanneer een budgethouder zijn budget uitgeeft aan verschillende partijen ziet hij toch dat er een onrechtmatige betaling is gedaan aan een onrechtmatige partij?

De heer Rozekrans (KPMG): Dat ziet de budgethouder niet, omdat bij betaling in de fraudezaak de vermelde geadresseerde uit het crediteurenbestand niet de werkelijke geadresseerde was. Ook was er geen nauwkeurige omschrijving van de investering waarvoor het geld werd overgemaakt: Korenburg factuur 1, Korenburg factuur 2, enzovoort.

De heer Nooitgedacht (KPMG): De budgethouder ziet de overboekingen van de bank niet en beschikt niet over gedetailleerde bankgegevens. Hij ziet alleen een boeking ten laste van zijn budget.

De heer Keetels (WB): Als er zo'n willekeur zit in de besteding van budgetten begrijp ik het nut ervan niet.

De heer Rozekrans (KPMG): Stel je wilt als budgethouder vier plannen uitvoeren en die worden begroot. Met het toegekende budget worden de plannen uitgevoerd. Als alle plannen zijn uitgevoerd en er is geld aan uitgegeven kijk je niet aan wie je daadwerkelijk betaald hebt. De vraag is of de budgethouder zich richt op de uitvoering van zijn plannen of op de verantwoording van het geld. Dat laatste doet zich voor als aan het einde van het jaar niet alle vier plannen zijn uitgevoerd of als de plannen veel goedkoper zijn uitgevallen dan is begroot en het budget toch volledig is opgegaan. In het laatste geval had de budgethouder dat moeten zien.

De heer Keetels (WB): Er zijn badgebetalingen en handmatige betalingen. Wordt er bij badgebetalingen door de eindcontrole een naam-nummercontrole verricht?

De heer Rozekrans (KPMG): Naam-nummercontrole gebeurt incidenteel bij banken. Bij betalingen van mijn bank aan uw bank staat op mijn afschrift het bankrekeningnummer en de omschrijving, die ik heb opgegeven. De bank controleert dan alleen of het opgegeven bankrekeningnummer een bestaande bankrekening is.

De heer Keetels (WB): Maar de vraag blijft staan of er bij badgebetalingen door de eindcontrole een naam-nummercontrole wordt verricht?

De heer Nooitgedacht (KPMG): U gaat voorbij aan het feit dat de betrokken ambtenaar met valse documenten al in de crediteuren-stamgegevens een wijziging van rekeningnummers heeft laten aanbrengen, terwijl de geadresseerde onveranderd bleef.

Mevrouw Saris (CDA): Er is geld betaald voor onderhoud aan scholen en dat is opgevoerd als een voorziening. Ik begrijp niet dat de verantwoordelijke budgethouder niet opgemerkt heeft dat het budget kleiner is geworden, terwijl er geen onderhoud is gepleegd aan scholen.

De voorzitter: De vraag van mevrouw Saris wordt meegenomen naar agendapunt 7 (beantwoording door de heer Scheinck).

De heer Keetels (WB): Ik heb gelezen dat men op elkaars computer liet werken. Begrijp ik het goed dat controletechnische functiescheiding op deze manier geen zin heeft?

De heer Rozekrans (KPMG): Dat is wel een van de aspecten die bij de fraudezaak een rol heeft gespeeld. U moet dat wel in de juiste context zien. De betrokken ambtenaar was zeer behulpzaam en wellicht veel handiger met het systeem dan zijn collega's.

De heer Keetels (WB): Dat ontslaat mensen niet van hun verantwoordelijk voor hun eigen vakgebied.

De heer Rozekrans (KPMG): Dat ben ik met u eens. Er is hierbij te veel geleund op het vertrouwen in de betrokken ambtenaar.

De heer Te Winkel (WB): De betrokken ambtenaar heeft budgetten gebruikt waarvan nog niets was uitgegeven voor de uitvoering van plannen. Het is vreemd dat de budgethouders dat niet hebben opgemerkt.

De heer Rozekrans (KPMG): Die constatering is terecht. Omdat het om budgetten gaat kan deze vraag beter door de heer Scheinck worden beantwoord bij agendapunt 7.

De heer Tannemaat (WB): Ik ben in dit soort zaken altijd geÔnteresseerd in de vraag of er nog geld terug te halen is. U hebt gezegd dat de bakkerijen en de lingeriewinkel van de betrokken ambtenaar verliesgevend waren. Kan het niet zo zijn dat in de genoemde ondernemingen bewust veel verlies is gemaakt en dat het geld via een omweg toch weer bij de betrokken ambtenaar terechtkomt? Is het u bekend of de gemeente nog ergens een vakantiehuisje heeft?

De heer Rozekrans (KPMG): Afgaande op de bankafschriften is niet gebleken dat er grote bedragen aan de genoemde ondernemingen zijn onttrokken. De vraag over het vakantiehuisje kan beter door de advocaat van de gemeente worden beantwoord.

De heer Tannemaat (WB): De betrokken ambtenaar kan voor zijn bakkerijen met gemanipuleerde gegevens een kneedmachine van 30.000 euro hebben besteld, die vervolgens nooit is aangeschaft.

De heer Rozekrans (KPMG): Zoiets is mogelijk, maar het onderzoek van KPMG is niet zover gegaan.

De heer Tannemaat (WB): Er zou dus nog geld teruggehaald kunnen worden.

De heer Nooitgedacht (KPMG): De advocaat van de gemeente is daarmee nog bezig. Er is beslag gelegd op de ondernemingen en op vorderingen, die door derden zijn gedaan.

De heer Willink (WB): De laatste malversatie dateert van juni 2008. Op dat moment waren er nog twee betalingen onderweg. Ik neem aan dat dit geld onderschept is en bij de gemeente is gebleven.

De heer Rozekrans (KPMG): Dat klopt.

De heer Willink (WB): U hebt geen toegang gekregen tot de Postbankgegevens van de betrokken ambtenaar. Hoe kan dat?

De heer Nooitgedacht (KPMG): het is waarschijnlijk dat er onvoldoende gegevens bewaard zijn gebleven. Maar dat is gissen.

De heer Willink (WB): Zit er dan een groot zwart gat in het onderzoek?

De heer Nooitgedacht (KPMG): Neen, het gaat om een relatief klein bedrag. De betrokken ambtenaar heeft overigens wel toestemming gegeven aan de Postbank om de gegevens aan te leveren. Wellicht gebeurt dat ook nog.

De heer Willink (WB): Op bladzijde 34 staat: “De betrokken ambtenaar heeft geen verklaring voor de stortingen van 300.000 euro van de Rabobank en de SNS bank naar de giro in de onderzoekstijd.” Ik neem aan dat dit geld teruggehaald kan worden.

De heer Rozekrans (KPMG): Met onderzoekstijd wordt bedoeld de periode waarin de fraude zich heeft afgespeeld.

De heer Willink (WB): Weet u hoeveel budgethouders de gemeente Winterswijk heeft en hoeveel budgethouders bij dit proces betrokken zijn?

De heer Nooitgedacht (KPMG): Ik heb net gehoord dat het totale aantal budgethouders in de gemeente Winterswijk tachtig bedraagt. Vijf ŗ zes budgethouders zijn bij dit proces betrokken.

Mevrouw Van der Beek-Ligtenbarg (WB): Ik heb op radio Gelderland een schoonzus van de betrokken ambtenaar gehoord over deze fraudezaak. Het kwam op mij over alsof de familie van niets wist. Heeft de betrokken ambtenaar daarover nog iets gezegd?

De heer Rozekrans (KPMG): Daarover heeft de betrokken ambtenaar niets gezegd. Hij heeft binnen de gemeente alleen geopereerd en ik acht het waarschijnlijk dat ook zijn familie van niets heeft geweten.

De heer Willink (WB): In het rapport staat dat behalve de gemeente Winterswijk meerdere mensen zijn opgelicht. Weet u om welke mensen en om welke bedragen het gaat?

De heer Nooitgedacht (KPMG): Uit openbare bronnen zoals internet hebben we vernomen dat er meerdere mensen zijn opgelicht. KPMG heeft daarnaar geen verder onderzoek gedaan.

Mevrouw Zomer (PW): Op bladzijde 11 staat dat de betrokken ambtenaar in 2004 met kleine bedragen is begonnen te frauderen, terwijl de fraude in 2007 opgelopen is tot een aanzienlijk bedrag. Had men intern of extern niet eerder aan de bel kunnen trekken op grond daarvan?

De heer Rozekrans (KPMG): De fraudezaak vertoont het klassieke patroon van klein beginnen en groot eindigen. Dat is niet verbazingwekkend. Dat de fraude vier jaar lang heeft kunnen duren is wel verbazingwekkend. Maar nogmaals, in deze situatie was het een bijzondere combinatie van iemand die aangesteld was om het financiŽle systeem te verbeteren en daarvan grondig misbruik heeft gemaakt.

Mevrouw Zomer (PW): Verbaast het u ook niet dat er intern of extern niet eerder aan de bel is getrokken?

De heer Rozekrans (KPMG): Neen, er is in deze fraudezaak door de betrokken ambtenaar zeer effectief misbruik gemaakt van het vertrouwen, waardoor het vier jaar lang heeft kunnen duren. Maar de organisatie had een fraude van deze omvang eerder kunnen ontdekken.

De heer Hartjes (PvdA): Hadden, in het algemeen gezegd, mensen binnen de organisatie de fraude kunnen zien? Aan de betrokken ambtenaar zijn een aantal kwalificaties toegekend als uniek, slim, geraffineerd en meedogenloos. Stel dat die kwalificaties voor de hele organisatie gelden, hoeveel mensen binnen de organisatie hadden dan hetzelfde kunnen doen?

De heer Rozekrans (KPMG): Uw eerste vraag wordt door de heer Scheinck beantwoord bij agendapunt 7. Uw tweede vraag is hypothetisch en daardoor lastig te beantwoorden. In het systeem zaten wel een paar zwakheden, die een verleiding tot fraude kunnen vormen. Het is wel denkbaar dat naarmate er meer verleidingen in het systeem zitten, er meer mensen zullen zijn die de verleiding tot fraude niet kunnen weerstaan.

De heer Hartjes (PvdA): Kan het in dit geval niet zo zijn dat het systeem de dief heeft gemaakt?

De heer Rozekrans (KPMG): Dat is te stellig gezegd. De deur van de kluis stond niet open. Er is heel bewust gebruikgemaakt van vervalste documenten.

De heer Te Brummelstroete (PvdA): Er is gezegd dat het meeste geld is verdampt doordat de bakkerijen en de lingeriewinkel verlieslijdend waren. Maar ik vraag me af of je met de genoemde ondernemingen in drie jaar tijd 2,7 miljoen euro kunt laten verdampen.

De heer Nooitgedacht (KPMG): De betrokken ambtenaar heeft het geld ook nog gestoken in vastgoed, muziek en een Audi. Er zijn wel wat activa aangetroffen, maar het gaat om kleine bedragen. Ik denk dat je in drie jaar tijd wel degelijk 2,7 miljoen euro op die manier kunt laten verdampen.

De heer Wolfert (VVD): Het vastgoed en de lingeriewinkel waren een vennootschap in oprichting en hebben dus maar korte tijd bestaan.

De heer Nooitgedacht (KPMG): Dat neemt niet weg dat daarnaar in korte tijd grote sommen geld zijn overgemaakt.

De heer Te Brummelstroete (PvdA): Binnen de gemeente had de betrokken ambtenaar aanzien vanwege zijn kennis en vaardigheden op het terrein van de financiŽle administratie. Hoe heeft hij dan in drie jaar tijd 2,7 miljoen euro verlies kunnen lijden met zijn ondernemingen?

De heer Rozekrans (KPMG): De betrokken ambtenaar had inderdaad kennis en vaardigheden op het terrein van de financiŽle administratie, maar dat wil nog niet zeggen dat hij ook zakelijk inzicht had.

De heer Keetels (WB): Bakker Bart is een grote organisatie, die voor zijn winkels de jaaromzet tot op 50.000 euro nauwkeurig kan bepalen. Is daarnaar onderzoek gedaan? Wellicht ligt daar nog een sleutel om te achterhalen waar het geld gebleven is.

De heer Rozekrans (KPMG): KPMG heeft dat niet onderzocht. Mogelijk zou een onderzoek nog meer inzicht kunnen opleveren.

De heer Buursink (PvdA): In het rapport heeft KPMG aangegeven dat in de gemeente Winterswijk onvoldoende functiescheiding en verificatie heeft plaatsgevonden. In hoeverre is de gemeente Winterswijk daarin uniek in vergelijking tot andere gemeentes waarvan de organisatie vergelijkbaar groot is?

De heer Rozekrans (KPMG): Een fraude van deze omvang komt voor bij gemeentes, grote- en kleine bedrijven. Winterswijk is daarin niet uniek.

De heer Te Selle (WB): Mijnheer Rozekrans, kunt u op grond van uw ervaring in fraudezaken zeggen of de betrokken ambtenaar bij de gemeente in dienst is gekomen om te gaan frauderen of dat hij dat gaandeweg is gaan doen?

De heer Rozekrans (KPMG): Meestal is het zo dat mensen gaandeweg de verleiding om te frauderen niet kunnen weerstaan. Maar in het geval van de betrokken ambtenaar, die vrijwel meteen met frauderen is begonnen, twijfel ik.

De heer Willink (WB): In het rapport staat dat de betrokken ambtenaar op 9 september 1992 al met een bedrijfje is begonnen. Zijn daarvan bij de Kamer van Koophandel jaarrekeningen bekend dat het een goed en niet verlieslijdend bedrijfje was?

De heer Nooitgedacht (KPMG): Het was een eenmansbedrijfje waarin niet veel geld omging. Van een eenmansbedrijf is het niet verplicht bij de Kamer van Koophandel jaarrekeningen in te dienen.

De heer Te Brummelstroete (PvdA): Mijnheer Rozekrans, wat vindt u van de reactie van het management, die aan de orde komt bij agendapunt 7?

De heer Rozekrans (KPMG): Ik deel de analyse van het management dat hier sprake is van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Het technische probleem in het systeem wordt nog geadresseerd en een aantal procedures worden aangescherpt. Ik herken alle maatregelen die hier zijn beschreven. Misschien kun je een kleine kanttekening plaatsen bij 'wie je welke bevoegdheden moet geven' en bij 'het betrekken van de afdelingscontrole bij het accorderen van betalingen'. Eigenlijk is dat laatste ook weer functievermenging. De vraag is of dat anders georganiseerd kan worden gezien de grootte van de organisatie. Ik denk dat de superuser per definitie niet bij de afdeling Financieel Beheer moet liggen, maar juist ergens daarbuiten, omdat Financieel Beheer een kwetsbare plek is in de organisatie waar je niet te veel bevoegdheden moet neerleggen. Verder denk ik dat de reactie van het management adequaat en realistisch is. Bij aanstelling van een nieuwe werknemer is het ook goed om meer te doen met een verklaring van goed gedrag. Als aanvulling zou je bijvoorbeeld met de vorige werkgever kunnen gaan praten om te horen waarom iemand daar weg is gegaan. Maar het globale beeld van de reactie van het management is goed.

De heer Te Brummelstroete (PvdA): Ik deel uw verbazing over het gestelde op bladzijde 6 dat banken in het algemeen geen naam-nummercontrole uitvoeren, maar iedereen, die iets met financiŽn van doen heeft, weet dat.

De heer Rozekrans (KPMG): Een naam-nummercontrole wordt wel verricht door de Postbank. Maar bij andere banken gaat het zover dat op mijn afschrift van mijn betaling het rekeningnummer en de geadresseerde staan, die ik heb opgegeven, ook al is de geadresseerde fictief. En dat is niet algemeen bekend. Het dubbele is dat bankafschriften als een belangrijk bewijs worden gezien, terwijl ze vrij gemakkelijk te manipuleren zijn.

De heer Te Brummelstroete (PvdA): Functiescheiding is een van de basiselementen van financieel management. Met het softwarepakket voor de financiŽle administratie zou functiescheiding moeilijk zijn. Is dat in het algemeen zo of heeft de gemeente Winterswijk een verkeerd softwarepakket?

De heer Rozekrans (KPMG): Functiescheiding is wel een element waarop de organisatie gebaseerd moet zijn. Ik ken het softwarepakket niet en kan er geen uitspraken over doen. Ik weet niet met welke specificaties het softwarepakket gebouwd en gekocht is.

De heer Te Winkel (WB): Alle betalingen zouden via het bestand van de crediteuren-stamgegevens moeten lopen. Als er een stuk binnenkomt met het verzoek om een crediteur aan te maken zou men meteen de telefoon moeten pakken om te horen wie men aan de lijn krijgt om vervolgens te vragen naar een banknummer.

De heer Rozekrans (KPMG): Je kunt het crediteuren-stambestand niet goed genoeg beveiligen. Overigens was de procedure hier niet slecht, maar is deze inmiddels wel aangescherpt.

De heer Wolfert (VVD): In het rapport staat uitvoerig beschreven wat er is gebeurd. Ik mis echter een advies om stappen te ondernemen of om feiten te onderzoeken waardoor de gemeente Winterswijk geld kan terughalen. Kunt u daarover iets zeggen?

De heer Rozekrans (KPMG): Wij hebben samen met de advocaat van de gemeente geÔnventariseerd wat er is gebeurd. De advocaat van de gemeente bekijkt of er mogelijkheden zijn om geld terug te halen.

De heer Nooitgedacht (KPMG): Op termijn zullen we weer contact met de advocaat hebben.

Mevrouw Zomer (PW): Wordt deze fraude binnen de organisatie geclassificeerd als een bedrijfsongeval?

De heer Rozekrans (KPMG): Dit is de gemeente Winterswijk overkomen en dat overkomt je altijd een eerste keer. Organisaties functioneren op basis van vertrouwen, maar vertrouwen heeft grenzen. En die grenzen lagen in deze situatie net iets te ver. Nu het gebeurd is, is de kans op herhaling aanzienlijk kleiner geworden, omdat iedereen alert is. Dit is een patroon dat je heel veel ziet.

De voorzitter: Ik bedank de heren van KPMG voor hun komst en voor de toelichting op het rapport. Er is vanavond een stukje extra duidelijkheid en met name meer gevoel gegeven bij het kaderrapport. Wat dat betreft was het een geslaagde toelichting. Ik dank u daarvoor en wens u goede reis terug.


7. REACTIE VAN DE ORGANISATIE (DE HEER SCHEINCK)

De heer Scheinck: U hebt gisteren de reactie van de organisatie samen met het rapport thuisbezorgd gekregen. U hebt een aantal scherpe vragen gesteld waarop ik nader zal ingaan. Maar er zal ook een kritische noot in mijn verhaal zitten.

Ÿ Het KPMG-rapport wordt onderschreven. Daarop hebben we niets af te doen.
Ÿ De verificatie van de betalingsopdracht is niet altijd adequaat geweest.
Ÿ De functiescheiding is in bepaalde gevallen gewoon niet nageleefd. En dat is op het niveau van budgethouders.
Ÿ De technische onvolkomenheid in het financiŽle systeem is herkend. Het ligt iets minder zwart-wit dan in het KPMG-rapport wordt gesteld. Eigenlijk moeten alle budgethouders inzage hebben in alle budgetten. Maar als je als budgethouder in het financiŽle systeem maar een budget hebt, dat je moet beheren, dan krijg je automatisch mutatierechten voor alle andere budgetten in het financiŽle systeem. Dat is een onvolkomenheid die we al eerder aan Centric hebben gemeld. Centric heeft dat twee weken geleden nog bevestigd. Inmiddels heeft Centric die onvolkomenheid uit de release gehaald. De gemeente Winterswijk zal volgens planning de release in 2009 installeren. Die onvolkomenheid heeft ons in deze situatie wel parten gespeeld, afgezien van de rol van de budgethouder daarbij.
Ÿ Wat heeft de accountant wel of niet gezien ten aanzien van de functiescheiding? In 2005 heeft de accountant gezien dat een budgethouder wel heel veel alleen mocht doen. De organisatie en de accountant hebben besloten om daarop een intern controleplan te ontwikkelen. Wij hebben dat controleplan ontwikkeld en daaraan een intern controleprotocol gehangen, waarin staat wat je per jaar controleert: welke controles, wanneer en op welke processen. In dat kader wordt ook ieder jaar getoetst of de transacties rechtmatig zijn gedaan.
Ÿ Hadden de transacties van de frauderende ambtenaar kunnen opvallen? Ja, als de transacties binnen een steekproef waren gevallen. Neen, omdat de betrokken ambtenaar door correctieboekingen de transacties geweldig kloppend heeft gemaakt. En dat heeft zelfs de accountant niet gezien. Dit is het gezamenlijke antwoord van de organisatie en van de accountant, ook naar aanleiding van de vraag van wethouder Van Nijkerken of er wel een systeem is en of dat wordt nageleefd. Wij hebben een goed werkend controleplan. Het probleem zat in de naleving ervan, maar KPMG heeft ook benadrukt dat door valsheid in geschrifte de fraude moeilijk was te zien.
Ÿ Processen met financiŽle transacties liggen vast. Met name is beschreven hoe een financiŽle transactie verloopt.
Ÿ In het interne controleprotocol staat beschreven op hoeveel aspecten wordt gecontroleerd. Gemiddeld zijn dat driehonderd aspecten. Vanuit dat interne controleplan wordt ook ieder jaar getoetst of die processen worden nageleefd. De accountant moet het interne controleplan toetsen en mag daarover opmerkingen maken in de managementletter. Dat pakken wij op en in het volgende jaar moet de accountant in het kader van de rechtmatigheidverklaring vragen of het adequaat is opgelost. De accountant heeft het interne controleplan getoetst en daarop goedgekeurde jaarrekeningen geschreven. Dat vindt hij lastig om te zeggen, maar dat is wel wat er gebeurd is. En dat verklaart hij dus ook.
Ÿ De budgethouder beheert het geld en krijgt het geld vanuit de gemeentebegroting, die door de raad wordt vastgesteld. Er worden producten gemaakt, die u kunt zien in de werkdoelen. Aan de producten wordt geld gehangen en dat zijn de zogenaamde budgetten. Aan een budget wordt een budgethouder gehangen en in het financiŽle systeem wordt vastgelegd wie waarvan budgethouder is. De betalingsopdrachten worden gemaakt door de budgethouder en hij is verantwoordelijk voor de betaling. Daar is het deels fout gegaan in de functiescheiding.
Ÿ Bij de afdeling Financieel beheer is wat anders fout gegaan in die zin dat er onvoldoende is getoetst of er onder de betalingsopdrachten daadwerkelijk stukken lagen. Dat moet u wel in perspectief zien van valsheid in geschrifte. Van de 38 keer heeft de betrokken ambtenaar 28 keer valse stukken onder een betalingsopdracht gelegd, die ook al vals was. En 10 keer is dat niet gebeurd. De accountant zegt terecht dat er 10 keer een fictieve factuur of brief ontbreekt.
Ÿ In ons systeem is een strakke scheiding tussen de inkoopfunctie en de betaalfunctie. En in het betalingsproces zit weer een strakke functiescheiding tussen 'accepteren, dat wil zeggen in het systeem zetten' en 'op de knop drukken voor betaling naar een bank'. Verder is er nog iemand die de betalingsbadges controleert. Hij controleert of de factuur overeenkomt met de opgedragen betaling aan de bank, die de betaling op de goede manier heeft afgewikkeld. En dan komt het probleem van het bankafschrift met het rekeningnummer van de fraudeur en met een bekende geadresseerde, waardoor de transactie door een ambtenaar zondermeer wordt afgevinkt.
Ÿ Een andere functiescheiding is dat de concerncontroller en de afdelingscontroller geen budgethouder kunnen zijn, want zij moeten controleren. Er was geen functiescheiding bij de inkoopfunctie als budgethouder, omdat enerzijds de meeste mensen weinig van budgetten afweten en omdat anderzijds de betaling aanzienlijk vertraagd wordt en meer bureaucratie oplevert.
Ÿ Het proces van inkoop is exact beschreven: hoe iemand kan inkopen, aan welke richtlijnen hij moet voldoen, wanneer hij moet aanbesteden, wanneer hij Europees moet aanbesteden en hoe dat proces naar het financiŽle systeem moet gaan. De acties om het proces van inkoop te controleren zijn beschreven in het interne controleplan.
Ÿ De mogelijkheid van mutatie bij raadpleging is een gat in het financiŽle systeem Tot de tijd dat de nieuwe release van Centric wordt geÔnstalleerd wordt het financiŽle systeem gedicht. Het financiŽle systeem wordt ook op intranet geplaatst, zodat budgethouders voor raadpleging naar intranet en voor mutatie naar het financiŽle systeem moeten inloggen.
Ÿ De verificatie van crediteurengegevens vond al plaats, maar bij mutaties wordt vanaf nu ook nagetrokken van welke bankrekening het geld afgaat.
Ÿ Als we niet weten wie de afzender is van een storting wordt het geld niet meer op een tussenrekening gezet, maar naar het budget gestort. Vanaf het budget kunnen vervolgens betalingen worden gedaan. De fraudeur heeft zich af en toe gemeld als budgethouder van zo’n tussenrekening, waarop ook geld van andere budgetten werd gestort. De echte budgethouder heeft in dit geval zeker niet goed opgelet.
Ÿ Er worden geen handmatige betalingen meer gedaan. Zelfs de kleinste declaraties worden vanaf nu in het financiŽle systeem verwerkt. De declaratie van een bloemetje wordt niet meer rechtstreeks van een gemeentelijke bankrekening betaald, maar het bonnetje wordt gescand en komt als declaratie bij de afdeling Financieel beheer terecht. Daarvoor wordt een nieuwe crediteur aangemaakt, zodat de budgethouder de uiteindelijke betaling moet autoriseren.

De heer Tannemaat (WB): Als Woz-geld van een onduidelijke afzender op een gemeentelijke tussenrekening wordt geparkeerd krijgt die persoon te zijner tijd een aanmaning. De afzender reclameert en zegt te hebben betaald. Hoe kan de fraudeur dan geld van de tussenrekening hebben gehaald?

De heer Scheinck: De betrokken ambtenaar haalde geld van een gemeentelijke tussenrekening, waarna hij het geld – het bedrag veelal iets gewijzigd – intern terugboekte vanaf andere budgetten en dan ben je als organisatie het spoor bijster.

De heer Oonk (WB): Kan er in de betalingen door de gemeente niet veel beter een grens worden aangelegd, bijvoorbeeld vanaf 25 euro?

De heer Scheinck: Het antwoord komt dadelijk aan de orde.

Mevrouw Saris (CDA): Ik heb zelf met Centric gewerkt, maar kon daarin geen gegevens muteren. Maar budgethouders geven wijzigingen toch door aan de afdeling Financieel beheer en hoeven toch niet zelf te muteren?

De heer Scheinck: Als u een keer budgethouder was geweest had u wel kunnen muteren. Met muteren wordt niets anders bedoeld dan een opdracht tot betalen gegeven.

Ÿ De organisatie heeft nog een aantal aanvullende maatregelen genomen. Een tweede paraaf is verplicht voor betalingen van 1000 tot 10.000 euro. Boven de 10.000 euro wordt een extra controle, paraaf, door bijvoorbeeld de afdelingsmanager verplicht gesteld. De afdelingsmanager is namelijk geen budgethouder. Ongeveer eenderde van alle betalingen wordt dan voorzien van een extra paraaf. KPMG heeft aangegeven dat, gezien de grootte van de organisatie, deze aanvullende maatregel mogelijk is.
Ÿ Wanneer je kijkt naar onze eigen controlemechanismen, de audits die wij doen op de processen, kunnen er per jaar een paar extra worden gedaan op kwetsbare plekken zoals landschap en ruimte- en infrastructuurtrajecten, waarbij de accountant meekijkt.
Ÿ Bij de poort wordt een verklaring van goed gedrag voor nieuwe werknemersverplicht gesteld. Ook moeten nieuwe werknemers hun originele diploma’s bij de gemeente zelf kopiŽren. Ook dit is niet goed gegaan bij de frauderende ambtenaar.

De heer Hartjes (PvdA): Al in 2005 heeft de betrokken ambtenaar het vertrouwen geschaad, omdat er beslag moest worden gelegd op een deel van zijn salaris in verband met schulden aan een compagnon van een van zijn bv's. Wat heeft de gemeente toentertijd gedaan?

De heer Scheinck: Het loonbeslag van 510 euro per maand is in december 2005 opgelegd. De melding van de beslaglegging is rechtstreeks, zonder tussenkomst van de manager, bij mij gekomen. Ik heb de betrokkene opgeroepen en gevraagd: “Hoe zit dit en hoe kan ik je helpen?” Ik heb hem gezegd dat hij in zijn positie geen schuld van 38.000 euro kon hebben. Hij gaf aan dat wellicht zijn schoonvader hem een voorschot kon geven voor zijn werk in diens bakkerijen. De afspraak was dat er na drie maanden weer een gesprek met hem zou zijn. Na drie maanden was het loonbeslag opgeheven en zei hij dat zijn schoonvader het bedrag had voorgeschoten. Wrang genoeg blijkt nu dat er in die tijd, binnen de gemeente, een transactie van 36.000 euro is geweest naar zijn eigen bankrekening.
Om geld terug te kunnen halen heeft de gemeente beslag gelegd op zijn ondernemingen, een civiele procedure aangespannen om het hele bedrag terug te halen en zich gevoegd in het strafproces. Op 3 december 2008 is de uitspraak van de civiele procedure. Dan is de gemeente gerechtigd om spullen uit huis te halen. Op verzoek van de burgemeester is een stichting in de arm genomen, die gespecialiseerd is in het terughalen van geld bij criminele activiteiten. De stichting doet dat op 'no cure no pay basis'. Wij hebben sterk het vermoeden dat er geld van de bakkerijen en de lingeriewinkel is witgewassen. Er is een claim gelegd bij een fraudeverzekeraar, waarbij de gemeente ondersteund wordt door juridische expertise. De gemeente bekijkt nog hoe ze haar positie ten opzichte van de banken kan verscherpen. De heer Hendriks van de genoemde stichting ziet daarvoor een mogelijkheid in het kader van 'het melden van ongebruikelijke transacties'. Hij komt nog met een goed advies daarover.

Ÿ De gemeente is 2,7 miljoen spaargeld kwijt. Als we dat nodig hebben moeten we het lenen tegen rentekosten van 135.000 euro per jaar – 3 fte – en dat twintig jaar lang. Dat betekent een forse bezuiniging bovenop de taakstellende bezuiniging van twee keer 100.000 euro, die vorige week is vastgesteld.

De heer Wolfert (VVD): Het personeel kan deze strop van 135.000 euro per jaar niet terugbetalen. Maar als u 3 fte kunt besparen zou u het moeten doen.

De heer Willink (WB): Hoe is dat proces van 'bezuiniging van 135.000 euro per jaar of besparing van 3 fte binnen het management verlopen?

De heer Scheinck: Dat was vreselijk en uiteindelijk heb ik het laatste woord gehad.

De voorzitter: Ook het college heeft hierover diep nagedacht. Het punt zal bij de reactie van het college nog aan de orde komen.

Ÿ Het witwassen is aan de orde geweest, ook bij de recherche. Het gerechtelijk onderzoek loopt door tot eind december 2008. De banken vertonen niet veel beweging. De betrokken ambtenaar tekent geen schuldbekentenis, waardoor een civiele procedure is gestart. De discrepantie tussen de juridische en de werkelijke wereld maken we iedere dag mee. De gemeente moet het doen met de trage juridische stappen, terwijl de dader gewoon verder gaat met zijn eigen acties in de echte wereld. Zo heeft hij twee weken geleden, samen met zijn schoonzus, een onderneming om laten leggen, waardoor het beslag van de gemeente vervalt. De gemeente heeft daarop moeten reageren met het vestigen van pandrecht op zijn bezittingen, om te voorkomen dat hij dit een tweede keer uithaalt. We hebben bij de Bank Nederlandse Gemeenten een coulanceverzoek ingediend, waarop niet positief is gereageerd. U ziet hier de procedure van achterstallige betalingen, die ondertussen zijn ingelopen.

De heer Willink (WB): Hoe komt zo’n bericht over het omleggen van zo'n onderneming bij de gemeente binnen?

De heer Scheinck: De gemeente krijgt alleen een bericht over het faillissement. Dat is alles.

Ÿ De accountant meldt zich bij de gemeente nadat hij het rapport van KPMG heeft bestudeerd en is bereid een verklaring af te leggen. Dat is gebeurd en deze verklaring hebt u gehoord en is opgenomen in de reactie van het management. Hij biedt alsnog aan een verklaring af te leggen aan de auditcommissie van de gemeenteraad. Het antwoord ligt bij u, omdat u zijn opdrachtgever bent.
Ÿ Mijn collega’s hebben verklaard dat het financiŽle systeem nog niet waterdicht is.
Ÿ De FIOD heeft zich erin gemengd.
Ÿ Het spel met de verzekeringsmaatschappij bij fraude begint nu.
Ÿ De hoorzitting voor de civiele procedure heeft vorige week plaatsgevonden en is goed afgelopen.
Ÿ De medewerkers, die in het KMPG-rapport stonden, zijn er uitgehaald. Zij zijn hierover geÔnformeerd en staan nog wel in het officiŽle rapport, voorzien van handtekeningen van KPMG, dat voor u ter inzage ligt.
Ÿ Vanmiddag is het voltallige personeel van de gemeente geÔnformeerd.
Ÿ In de informatieset die u hebt gekregen zitten het KPMG-rapport, de reactie van het management, de reactie van het college en de inhoud van de persconferentie van 14 november 2008.

Mevrouw Saris (CDA): Hoe kan het dat een budgethouder, die budget heeft voor onderwijskundige vernieuwingen, niet opmerkt dat er op de scholen geen onderwijskundige vernieuwingen hebben plaatsgevonden, terwijl zijn budget hiervoor slinkt?

De heer Scheinck: Een ŗ twee budgethouders hebben gewoon zitten slapen. Het college zal daarover een oordeel uitspreken. Ik vind het van blindheid getuigen dat niet is gezien dat bedragen voor de verschillende scholen allemaal geboekt zijn op naam van 'De Korenburg'. Vijftien transacties, die goed zijn voor ongeveer 900.000 euro zijn gegaan naar een advocatenkantoor, dat normaliter voor de gemeente volslagen onbekend is.
De budgethouders en het verantwoordelijke personeel zijn daarop hard aangesproken. Zij hebben echt niet goed gekeken. Al die boekingen zijn daarna door de betrokken ambtenaar gecorrigeerd, maar er lagen allemaal fictieve stukken onder de betalingen.

De heer Willink (WB): Wat zeggen de betreffende budgethouders erover?

De heer Scheinck: Zij zeggen het niet gezien te hebben. Zij hebben bij de betrokken ambtenaar wel eens navraag over boekingen op tussenrekeningen gedaan, maar dan had hij altijd een verhaal waarom hij het zo gedaan had. Het werken op elkaars computer, indien noodzakelijk, is tot daaraan toe, maar achteraf zul je als verantwoordelijke altijd moeten controleren wat er gebeurd is. Het zogenaamde advocatenkantoor, waarnaar de betrokken ambtenaar 900.000 euro heeft geboekt, heeft van de gemeente een keer een betaling van 85 euro ontvangen en komt daarna in de administratie niet meer voor. Als budgethouder heb je dan gewoon niet goed opgelet. Budgethouders hebben les gehad hoe ze hun budget moeten beheren en zij krijgen voortdurend les. En dan is het zeer frustrerend dat dit gebeurd is.

De heer Willink (WB): Is het aantal van 80 budgethouders op 230 medewerkers een reŽel getal?

De heer Scheinck: Ja dat is een reŽel getal. Als het aantal groter wordt, worden de budgetten te veel versplinterd. Als het aantal kleiner wordt krijg je zeer grote bedragen per budget, waardoor de budgethouder te veel vakspecialistisch bezig is.

Mevrouw Zomer (PW): Heeft de betrokken ambtenaar dat allemaal in werktijd kunnen doen?

De heer Scheinck: De betrokken ambtenaar had zijn werk meestal af. Hij had een 36-urige werkweek en had daardoor nogal wat verlof. Hij stelde wel eens wat uit, maar hij werkte een enkele keer ook wel eens over. Wel zat hij veel te bellen tijdens zijn werk. Daarop hadden zijn collega’s best wat kritischer kunnen zijn. Maar nogmaals, hij gaf goede adviezen voor de financiŽle administratie. Hij stopte in zijn vrije tijd veel tijd in zijn bv’s en dat gebeurde, achteraf gezien, ook op zijn werk. Collega’s zouden best wat meer kritisch vermogen mogen ontwikkelen zonder dat het wantrouwen wordt.

De heer Tannemaat (WB): Stel dat er in de toekomst een betaling van 100.000 euro wordt gedaan, krijgt de ontvanger dan een e-mail met leesbevestiging, waarin de gemeente vraagt of hij het ontvangen heeft? En gaat de gemeente het bedrag daarna pas inboeken? Want het is toch vreemd dat niemand ooit geld heeft gemist terwijl het van budgetten af ging.

De heer De Graaff (CDA): Het is niet zo vreemd dat de scholen niet gemerkt hebben dat het budget voor onderwijsvernieuwing uitgegeven werd. Het uitgeven van het budget voor onderwijsvernieuwing was niet aan een datum gebonden. De scholen wisten niet wanneer ze het geld konden verwachten.


10. ORGANISATIE VAN DE PERSCONFERENTIE OP VRIJDAG 14 NOVEMBER 2008

De voorzitter: De persconferentie begint om 10.00 uur en om 9.00 uur liggen de stukken klaar voor belangstellende journalisten, die dan een uur kunnen lezen. Om 10.00 uur kunnen wij dan volstaan met een korte persconferentie. Ik begin met een korte inleiding van een paar minuten. Daarna geeft wethouder Van Nijkerken een korte toelichting op het KPMG-rapport. Vervolgens geeft de heer Scheinck de reactie van het management zoals hij die vanavond gegeven heeft. Daarna geeft wethouder Uffink de reactie van het college. Wethouder Van Nijkerken sluit af en gaat kort in op de maatregelen, die genomen worden. Om aan de persconferentie geen extra lading te geven wordt uw aanwezigheid niet verwacht. Normaliter bent u ook niet aanwezig bij een persconferentie van de gemeente. Om 10.00 uur krijgt u per e-mail, als bijlage, de inhoud van de persconferentie en om ongeveer 12.00 uur krijgt u nogmaals een e-mail met de vragen en antwoorden van de persconferentie.

9. UITEINDELIJK OORDEEL EN STANDPUNT VAN HET COLLEGE

Wethouder Uffink: Geachte aanwezigen Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen. Ja, wij zijn verantwoordelijk en wij voelen ons ook verantwoordelijk. Daarover is geen enkel misverstand. Wij, burgemeester en wethouders, worden betaald om de belangen van de bevolking te behartigen. Dat wij dat doen met hulp van ons ambtenarenkorps spreekt vanzelf en ook dat wij dat doen met het overdragen van mandaten en verantwoordelijkheden, zal helder zijn. Toch maakt dat laatste ons niet minder verantwoordelijk. Wij moeten er immers op toezien dat het goed gebeurt en dat er interne controle en functiescheiding is. Nogmaals, wij zijn verantwoordelijk en wij voelen dat ook zo.
Kun je ook verantwoordelijk zijn voor nalatigheid en verwijtbaar gedrag? Verantwoordelijk zijn betekent in ieder geval op de hoogte zijn van de procedures, de interne afspraken en de gedragingen. Dat waren wij en dat zijn wij. Zaken als functiescheiding, controleprotocollen en nevenfuncties zijn door het college vastgesteld en zijn periodiek onderwerp van gesprek. Maar ja, dan nog overkomt het ons dat we slachtoffer worden van fraude. Het is niet uniek, het is al eerder gebeurd, ook bij ons, maar niet in deze omvang.
Hebben we signalen gehad? Neen, niet vanuit de organisatie, niet vanuit de omgeving en niet van de accountant. Integendeel zelfs, de accountant was de laatste tijd zeer lovend over onze interne controle en over de kwaliteit van onze verantwoording.
Hebben we dan wel voldoende preventief en proactief gehandeld? In ieder geval zijn we voortdurend bezig de kwaliteit van onze dienstverlening en van onze organisatie te verbeteren, omdat we weten dat het altijd nog beter kan. In dit kader zijn ook maatregelen getroffen als het invoeren van de eed en het verplicht melden van nevenfuncties. Ook investeren we flink in professionaliteit en zakelijkheid van de cultuur in onze organisatie, getuige ondermeer van het brede cultuurveranderingproject, dat in de gemeente twee jaar geleden is gestart.
De betrokken ambtenaar was geen gelegenheidsdief, maar iemand die met voorbedachte rade tot zijn daden is gekomen. Immers, wie een half jaar na zijn indiensttreding bedragen overmaakt naar zijn eigen rekening en vervolgens vier jaar lang willens en wetens het vertrouwen van zijn collega’s misbruikt, is geen gelegenheidsdief. Wie onmiddellijk daarna, bij zijn volgende werkgever, ook weer geld ontvreemdt, is geen gelegenheidsdief. En wie zo doortrapt te werk gaat als de betrokken ambtenaar is in onze ogen oprecht een crimineel.
We hebben elkaar naar aanleiding van deze fraude aangesproken, de ernst onder ogen gezien en ons beraden op consequenties. De eerste gedeelde mening was dat wij verantwoordelijk zijn. Maar de tweede constatering was dat we niet verwijtbaar onverantwoordelijk zijn geweest. Wij hebben ons afgevraagd of we iets nagelaten hebben om het te kunnen voorkomen. Neen, wij vinden dat we altijd zorgvuldig hebben gehandeld. Hebben wij dan een incompetente organisatie en zijn we niet voldoende gefocust op de kwaliteit van onze medewerkers? Ook daarop is ons antwoord neen. Integendeel zelfs, wij zijn kien op deze punten en wij zijn trots op onze organisatie en op onze mensen.
Als college hebben we dan ook de conclusie getrokken dan het aftreden van een van ons of van ons als collectief geen goede reactie is. Integendeel zelfs, wij achten ons verantwoordelijk en capabel om te kunnen reageren op deze fraudezaak – als ervaringsdeskundigen zou je kunnen zeggen. Het laatste woord hierover is uiteraard aan de gemeenteraad van Winterswijk. Er is ruiterlijk erkend dat ook binnen het ambtenarenapparaat van Winterswijk fouten zijn gemaakt. Geen enkel mens en geen enkele organisatie is perfect en ook die van de gemeente Winterswijk is dat niet.
Het college is op basis van het KPMG-rapport en de reactie daarop van het ambtelijke apparaat tot het eindoordeel gekomen dat in deze fraudezaak geen sprake is van opzettelijke nalatigheid, maar wel van onoplettendheid. De collega’s, die het is overkomen, hoeven mij niets meer te vertellen over het belang van oplettendheid en het strikt toepassen van richtlijnen en regels. Zij hebben hun lesje geleerd, maar ook dat geeft geen enkele garantie voor de toekomst. Immers, waar mensen werken worden fouten gemaakt. Dat was zo, dat is zo en dat blijft zo.
Voor het college staat, met afstand, voorop dat de kans op herhaling moet worden geminimaliseerd. Als het vervangen van mensen daarvoor het middel is, dan moet het middel worden toegepast, zonder aanzien des persoon. Het college is er allerminst van overtuigd dat het vervangen van mensen een oplossing biedt. De fraudezaak in kwestie is daarvan misschien nog wel het beste bewijs. Ook in 2003, toen er een vacuŁm ontstond op de afdeling Onderwijs moesten wij iemand vervangen en toen kwam de betrokken ambtenaar in dienst. Nieuwe gezichten geven dus geen garantie. Dieven zijn er altijd geweest en zullen er ook altijd blijven. Je zou kunnen zeggen dat het een fatalistische houding is. Dat vinden wij niet, want wij zijn strijdbaarder dan ooit, maar zonder de realiteit uit het oog te verliezen. De realiteit is dat elk systeem wel ergens een zwakke plek heeft en houdt, en dat criminelen daarvan, ook in de toekomst, misbruik van zullen kunnen maken. Het enige wat we daartegen kunnen doen is goed opletten, beter opletten en de zwakke plekken, die we hebben gezien, zo sterk mogelijk maken. En dat is wat we gaan doen.

8. REACTIE VAN HET COLLEGE OP DE AMBTELIJKE REACTIE

Wethouder Van Nijkerken: Winterswijk en de gemeente Winterswijk is, in onze ogen, slachtoffer geworden van een crimineel. Het is ons overkomen en daarmee hebben wij te dealen. Dat criminaliteit overal voorkomt en dat politie, justitie en een bureau als KPMG er dagelijks hun handen aan vol hebben, is voor ons niet eens een schrale troost. We zijn ons er wel van bewust dat wij moeten zorgen dat het bij ons niet kan voorkomen. En we beseffen terdege dat het onderzoek van KPMG heeft aangetoond dat ook bij de gemeente Winterswijk dingen niet goed zijn gegaan. Dat trekken wij ons buitengewoon aan. Het spreekt voor zich dat we alles in het werk zullen stellen om de kans op herhaling te minimaliseren en om het vertrouwen van de gemeenschap terug te winnen.
Het college steunt de aanvullende maatregelen die door het management zijn voorgesteld. Het college zal de vinger aan de pols houden en zal zorgen voor tussentijdse evaluaties en verantwoording aan de raad. Ook achten wij het noodzakelijk dat door KPMG wordt getoetst of de akkoord bevonden, aanvullende maatregelen adequaat en voldoende zijn om de kans op herhaling te minimaliseren. Het college steunt ook het voorstel van het management om deskundig advies in te winnen om de positie van de gemeente ten opzichte van de banken scherper te bepalen. Ook het college heeft nog vragen over de zorgplicht van de banken en over de wetmelding 'ongebruikelijke transacties'.
En dan tot slot het voorstel van het management om de kosten van het lenen van dat deel van het verduisterde geld, dat niet terugkomt, binnen de organisatie te bezuinigen. Dat voorstel vinden wij sympathiek, maar tegelijkertijd hechten wij ook aan een hoogwaardige dienstverlening en aan het realiseren van onze en uw ambities voor Winterswijk. Voor de begroting van 2009 is al een taakstellende bezuiniging op de bedrijfsvoering opgenomen. Die kan gerealiseerd worden met efficiencymaatregelen, ook na verhuizing naar het nieuwe gemeentekantoor. Het lijkt ons niet realistisch om daarnaast een aanvullende bezuiniging binnen de bedrijfsvoering door te voeren, zonder dat de dienstverlening en de ambities van de gemeente in het nauw komen c.q. zonder dat de burgers van Winterswijk daaronder lijden. Daarnaast constateert het college dat er nog geen zicht is op de opbrengst van de beslagleggingen. Het is lastig om een bezuiniging uit te voeren zonder dat al duidelijk is, vaststaat, om welk bedrag het exact gaat. We stellen dan ook voor om eerst af te wachten wat de totale omvang van de fraude is na verrekening van de terugontvangen bedragen, om daarna de consequenties voor onze begroting in beeld te brengen.

De voorzitter: De voorgelezen teksten van de beide wethouders zijn voor onze verantwoording, maar u kunt er vragen over stellen.

De heer Willink (WB): Ik zou in de tekst van wethouder Van Nijkerken 'vertrouwen terugwinnen' willen veranderen in 'vertrouwen versterken', om niet de suggestie te wekken alsof het vertrouwen helemaal verdwenen is. Verder omarm ik het voorstel van het college ten aanzien van de bezuiniging, die het managementteam voorstelt. Ik vind het niet terecht dat je wel functionerende ambtenaren laat bloeden voor een ambtenaar die niet functioneert.

Wethouder Uffink: We hebben met het managementteam een discussie gehad over de bezuiniging. Als daardoor twee beleidsambtenaren weg moeten missen wij, als college, onmiddellijk de beleidsmatige ondersteuning, want beleidsambtenaren zijn er niet te veel. Integendeel, wij hebben ze hard nodig voor de ambities en de projecten van de gemeente Winterswijk. Niet alleen de organisatie, het college en de gemeenteraad zijn bestolen, maar ook de burgers van Winterswijk. Er is 2,7 miljoen aan belastinggeld verduisterd. En dan moeten we niet ook nog de kwaliteit van de dienstverlening voor de burgers omlaag brengen. Zo moeten we het uitleggen aan de burgers.

De heer Hartjes (PvdA): Wat betreft de vermelding van de naam wil ik u in overweging geven het KPMG-rapport te volgen en niet de volledige naam van de fraudeur te noemen. Hij is op dit moment nog verdachte.

Wethouder Uffink: De verdachte heeft bekend. Wij, als collectief hebben gemeend niets te moeten verbloemen door de volledige naam te noemen.

Wethouder Van Nijkerken: In strikt juridische zin pleit ik voor de stelling van de heer Hartjes. Hoewel de fraudeur heeft bekend is hij nog niet schuldig bevonden. Ik zou de opmerking van de heer Hartjes in overweging willen nemen.

De heer Te Brummelstroete (PvdA): In het KPMG-rapport wordt de volledige naam van de fraudeur niet genoemd tot bijlage c. Vanaf bijlage c wordt de naam wel genoemd.

Mevrouw Van der Beek-Ligtenbarg (WB): Als we het volledige bedrag van 2,7 miljoen kunnen terughalen zou ik de volledige naam niet noemen. Als dat niet zo is zou ik de volledige naam wel noemen.

Wethouder Van Nijkerken: Het is goed mogelijk dat op de persconferentie de volledige naam op enig moment valt. Als wij dat niet doen wordt het wel een gekunstelde discussie.

De voorzitter: Ik stel voor de meningen op dit punt te peilen.

De heer Wolfert (VVD): Laten we ons veel correcter gedragen dan degene die ons bestolen heeft.

De voorzitter: De volledige naam van de fraudeur wordt uit de teksten gehaald.

De heer Tannemaat (WB): Het college heeft zijn eigen klinische afweging gemaakt om de voorgestelde bezuiniging van het management niet te volgen. Maar ik mis daarin dat je de medewerkers niet moet straffen voor de daden van de fraudeur. De organisatie is al genoeg gestraft. Heeft het college dat aspect opzettelijk weggelaten?

Wethouder Van Nijkerken: We hebben heel uitgebreid over deze passage met elkaar gesproken. Daarover heeft een behoorlijke discussie plaatsgevonden. Het gaat om de taxatie of je denkt dat het mogelijk is om nog aanvullend in je bedrijfsvoering die bezuinigingsmaatregel te kunnen vinden bovenop de maatregel die we hadden afgesproken en vastgelegd in de begroting. Wij hebben het aanbod van het management als een sympathiek gebaar opgevat en niet als een manier om de organisatie, met name de medewerkers te straffen. Het college maakt een andere inschatting dan het management en krijgt ook nu al signalen uit de omgeving dat wij met de grootte van onze organisatie tegen de grenzen aanlopen van de ondersteuning voor de afzonderlijke beleidsvelden.

De heer Wolfert (VVD): In het verhaal van wethouder Van Nijkerken wordt opengelaten wat het saldo van de financiŽle strop wordt om dan alsnog het inleveren van de 3 fte te kunnen aanvaarden. Althans, zo heb ik het uitgelegd. En ik wil in principe personeelsbezuinigingen los zien van deze fraudezaak.

Mevrouw Zomer (PW): Ik vind het zelfs geen sympathiek gebaar, want je gaat over de ruggen van de ambtenaren en dat is een stap te ver.

Mevrouw Van der Beek-Ligtenbarg (WB): Het sleutelwoord in deze hele fraudezaak is misbruik van vertrouwen en je kunt het niemand aanrekenen dat hij vertrouwen heeft gehad in de fraudeur.
Wethouder Uffink: Je moet het aanbod van het management zien als een uiting van verantwoordelijkheid.

De heer Scheinck: Ik vind dat er vanavond een aantal kritische vragen zijn gesteld over een aantal medewerkers, die ik volkomen terecht vind. Ik vind ook dat die fouten door medewerkers zijn gemaakt en zo gaat de burger dat ook vertellen. Er is 2,7 miljoen weg en ik ben daar verantwoordelijk voor. Daar is geen misverstand over. Het gaat niet om de medewerkers, maar om de verantwoordelijkheid, die ervoor staat. En dat ben ik. En zo heb ik dat afgelopen dinsdag ook gezegd tegen het college. Ik leg mijn functie in jullie handen.

Wethouder Uffink: De heer Scheinck voelt zich terecht verantwoordelijk voor het managementteam, het managementteam voelt zich verantwoordelijk voor de budgethouders, enzovoort. Maar wij voelen ons verantwoordelijk voor de heer Scheinck. Het college wordt door de raad benoemd en de raad kan ons wegsturen. Daarover is geen discussie mogelijk. De gemeentesecretaris wordt benoemd door het college. Het college twijfelt op geen enkele manier aan de integriteit van de heer Scheinck of aan die van het managementteam. Wij zijn verantwoordelijk, maar zijn niet onverantwoordelijk verwijtbaar. En dat is heel essentieel in dit geval. Daarover hebben we inmiddels uren gesproken. Maar in dit geval gaat het om het slijk der aarde. We hebben dit niet kunnen voorkomen, zijn wel verantwoordelijk, maar niet onverantwoordelijk verwijtbaar. En dan moet je als college niet opstappen en dat geldt ook voor de heer Scheinck. Wij kunnen ons in deze kwestie geen betere algemeen directeur voorstellen dan de heer Scheinck, die het niet beter had kunnen laten uitzoeken door KPMG en die zich nog steeds als een pitbull vastbijt in deze zaak en daarmee door zal gaan. Hij heeft ons in deze zaak perfect ondersteund en ik hoop dat u dat gevoel ook hebt.

De heer Tannemaat (WB): Ik ben het met u eens dat niemand van het college, noch de heer Scheinck of iemand van de ambtelijke organisatie moet opstappen. In mijn beleving was het passender geweest om de tekst aan te passen met: “Er is geen sprake van dat wij gebruikmaken van het aanbod van het management, dat is neergelegd.”

De voorzitter: Het is terecht dat de heer Scheinck zijn punt heeft ingebracht en ook dat u weet hoe het college daarover denkt. Er zit een koppeling in met een gebaar van boete. Het college wijst dat af. De raad kan daarover in de raadsvergadering van november ook nog wat zeggen. De vraag blijft over of het zo fout is dat het genoemd wordt in de ambtelijke reactie. Ik denk van niet.

De heer Tannemaat (WB): Als het college van mening is dat er geen sprake is van verwijtbaar gedrag, ook niet aan het adres van de heer Scheinck of van de ambtelijke organisatie vind ik dat er geen sprake kan zijn van het bezuinigingsvoorstel van het management. Want het geheel is ťťn package deal.

De heer Te Brummelstroete (PvdA): Ik denk dat het ook zit in de verwoording van het laatste stuk. In ‘de organisatie voelt zich verantwoordelijk’ worden organisatie en management door elkaar gehaald.

De voorzitter: Waar 'organisatie' staat moet je 'management' lezen.

Wethouder Van Nijkerken: U kunt van ons aannemen dat de aangevoerde argumenten wel degelijk over tafel zijn gegaan, maar we dachten dat we met deze tekst ons standpunt voldoende hadden benadrukt. Wij blijven verantwoordelijk voor de tekst. U geeft een signaal af en we zullen de tekst op dit punt bijstellen.

De voorzitter: Bedankt voor de tip om het maar eens lichtvoetig te zeggen.

De heer De Graaff (CDA): Komt het raadsvoorstel van agendapunt 13 niet meer aan de orde?

De voorzitter: Agendapunt 13 is procedureel van aard. Inmiddels is het college bezig met een conceptraadsvoorstel, dat is afgeleid van de teksten van wethouder Uffink en van wethouder Van Nijkerken. Dus inhoudelijk bent u op de hoogte. Het conceptraadsvoorstel wordt dinsdag a.s. vastgesteld en gaat daarna naar de gemeenteraad.

Wethouder Uffink: In het conceptraadsvoorstel staat niets wat u nog niet weet. Maar we zijn nog bezig met het fijnslijpen van de juiste woorden en laten ons daarbij adviseren. In dit geval wordt het conceptraadsvoorstel niet opgesteld door de ambtelijke organisatie, want het gaat juist over de ambtelijke organisatie. Het college wil het graag aan u voorleggen.


14. SLUITING

De voorzitter: Ik stel vast dat we een interessante gedachtewisseling hebben gehad en dat we er allemaal wat wijzer van zijn geworden. Wij gaan morgen de persconferentie houden. Ik wens u vanaf morgen veel sterkte met het reageren vanuit de gemeenteraad. Bedankt en wel thuis. De bijeenkomst wordt om 22.30 uur gesloten.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders d.d. 9 december 2008,


de voorzitter, de secretaris,

Woensdrecht
Raadsgriffier
ing.D.C.Rijk=Dhr. ing. D.C. Rijk
Raadslid
A.P.C.M.Gelten=Dhr. A.P.C.M. Gelten (ABZ)
J.P.M.deWaal=Dhr. J.P.M. de Waal (ABZ)
M.R.G.Adriaansen=Dhr. M.R.G. Adriaansen (ABZ)
V.L.J.Huijgens=Dhr. V.L.J. Huijgens (ABZ)
M.C.A.Verdult-vanMechelen=Mw. M.C.A. Verdult-van Mechelen (ABZ)
A.P.H.vanAgtmaal=Dhr. A.P.H. van Agtmaal (CDA)
A.T.S.vanderWijstMBA=Dhr. A.T.S. van der Wijst MBA (CDA)
M.A.Mouwen=Dhr. M.A. Mouwen (CDA)
W.J.Clarijs=Dhr. W.J. Clarijs (CDA)
E.MeijerDrees=Dhr. E. Meijer Drees (D66)
S.P.C.Musters=Dhr. S.P.C. Musters (D66)
E.Slootweg=Mw. E. Slootweg (D66)
J.P.J.Mens=Dhr. J.P.J. Mens (PvdA)
P.J.Hugens=Dhr. P.J. Hugens (PvdA)
R.B.Gaarkeuken=Dhr. R.B. Gaarkeuken (PvdA)
R.R.E.Berben=Dhr. R.R.E. Berben (PvdA)
E.vanOevelen-Theunissen=Mw. E. van Oevelen-Theunissen (PvdA)
E.J.M.Bolders=Dhr. E.J.M. Bolders (VVD)
R.A.H.Boussen=Dhr. R.A.H. Boussen (VVD)
Gemeentesecretaris
A.P.E.BaartMBA=Mw. A.P.E. Baart MBA
Wethouder
P.A.M.Meeuwisse=Dhr. P.A.M. Meeuwisse (CDA)
C.Jaspers=Dhr. C. Jaspers (PvdA)
P.J.Konings=Dhr. P.J. Konings (PvdA)
M.P.Groffen=Dhr. M.P. Groffen (VVD)

Gemeente Woerden
Raadsgriffier
G.A.Karssenberg=Dhr. G.A. Karssenberg
/VACANT=VACANT
Raadslid
B.deJong=Dhr. B. de Jong (CDA)
C.M.Hoogerbrugge=Dhr. C.M. Hoogerbrugge (CDA)
G.A.P.Kooijman=Dhr. G.A.P. Kooijman (CDA)
H.R.M.Ekelschot=Dhr. H.R.M. Ekelschot (CDA)
J.Sneep=Dhr. J. Sneep (CDA)
J.A.vanDam=Dhr. J.A. van Dam (CDA)
J.A.G.vanRiet=Dhr. J.A.G. van Riet (CDA)
V.S.M.Streng=Mw. V.S.M. Streng (CDA)
H.J.vanRossum=Dhr. H.J. van Rossum (ChristenUnie)
ing.C.vanIersel=Dhr. ing. C. van Iersel (ChristenUnie)
C.Stouthart-vanVliet=Mw. C. Stouthart-van Vliet (ChristenUnie)
J.C.vanderDoes=Dhr. J.C. van der Does (D66)
A.vanEkeren=Dhr. A. van Ekeren (Inwonersbelangen)
A.H.J.vanderWal=Dhr. A.H.J. van der Wal (Inwonersbelangen)
E.L.Bom=Dhr. E.L. Bom (Inwonersbelangen)
H.A.vanAssem=Dhr. H.A. van Assem (Inwonersbelangen)
F.A.B.Gottmer=Dhr. F.A.B. Gottmer (Progressief Woerden (PvdA/GroenLinks))
G.C.H.vanderLit=Dhr. G.C.H. van der Lit (Progressief Woerden (PvdA/GroenLinks))
R.Abarkane=Dhr. R. Abarkane (Progressief Woerden (PvdA/GroenLinks))
R.Verbeij=Dhr. R. Verbeij (Progressief Woerden (PvdA/GroenLinks))
drs.W.vanGeelen=Dhr. drs. W. van Geelen (Progressief Woerden (PvdA/GroenLinks))
J.A.M.vanEngelen-vanderMeer=Mw. J.A.M. van Engelen-van der Meer (Progressief Woerden (PvdA/GroenLinks))
drs.Y.Koster-Dreese=Mw. drs. Y. Koster-Dreese (Progressief Woerden (PvdA/GroenLinks))
C.J.vanTuijl=Dhr. C.J. van Tuijl (SGP)
M.J.Rijnders=Dhr. M.J. Rijnders (VVD)
ing.R.A.Mees=Dhr. ing. R.A. Mees (VVD)
I.Berkhof-deVos=Mw. I. Berkhof-de Vos (VVD)
drs.D.vandenBerg-Kuijf=Mw. drs. D. van den Berg-Kuijf (VVD)
Gemeentesecretaris
A.G.J.Kwakkernaat=Dhr. A.G.J. Kwakkernaat
Wethouder
W.G.Groeneweg=Dhr. W.G. Groeneweg (CDA)
mr.B.G.Westerink=Dhr. mr. B.G. Westerink (CDA)
T.Cnossen-Looijenga=Mw. T. Cnossen-Looijenga (ChristenUnie)
J.C.H.G.M.Strik=Dhr. J.C.H.G.M. Strik (Progressief Woerden (PvdA/GroenLinks))
L.Ypma=Mw. L. Ypma (Progressief Woerden (PvdA/GroenLinks)

Gemeente Wormerland
Raadsgriffier
mr.I.P.Vrolijk=Mw. mr. I.P. Vrolijk
Raadslid
C.J.G.Bijvoet=Dhr. C.J.G. Bijvoet (CDA)
J.M.Schalkwijk=Dhr. J.M. Schalkwijk (CDA)
N.J.deJong=Dhr. N.J. de Jong (CDA)
J.N.Stevens=Dhr. J.N. Stevens (GroenLinks)
N.M.Koelemeijer=Dhr. N.M. Koelemeijer (GroenLinks)
J.J.M.N.Welagen=Mw. J.J.M.N. Welagen (GroenLinks)
M.J.T.Wielenga-Beeks=Mw. M.J.T. Wielenga-Beeks (GroenLinks)
A.H.B.vanHaarlem=Dhr. A.H.B. van Haarlem (PvdA)
C.Ricken=Dhr. C. Ricken (PvdA)
C.J.Kindt=Dhr. C.J. Kindt (PvdA)
J.H.Broenland=Dhr. J.H. Broenland (PvdA)
C.J.M.Gerssen=Dhr. C.J.M. Gerssen (VVD)
L.J.vanBerkel=Dhr. L.J. van Berkel (VVD)
R.J.G.Berkhout=Dhr. R.J.G. Berkhout (VVD)
C.Molog=Dhr. C. Molog (Vereniging Liberaal Wormerland)
H.J.Al=Dhr. H.J. Al (Vereniging Liberaal Wormerland)
R.P.Hendriks=Dhr. R.P. Hendriks (Vereniging Liberaal Wormerland)
Wethouder
drs.P.H.Roos=Dhr. drs. P.H. Roos (GroenLinks)
H.A.Stuurman=Dhr. H.A. Stuurman (PvdA)
F.J.W.Saelman=Dhr. F.J.W. Saelman (VVD


Mw. mr. I.P. (Irene) Vrolijkraadsgriffier gemeente Wormerland
GEEN NEVENFUNCTIES Bron gemeente Wormerland 24 november 2008

Samenstelling Raadsgriffie op 151108

Raadsgriffier: mw I.P. Vrolijk

medewerker griffie: mw. A.C. Meijer

medewerker griffie: mw. L. Ouwehand-Brussel

secretariaatsmedewerkster griffie: mw L. Ackerman

P.H. Roos Wethouder ∑ Door de raad benoemd in een aantal
besturen van Gemeenschappelijke
Regelingen (GGD-ZW, SW-Baanstede);
geen vergoeding;
∑ Zitting in de VNG-commissie Werk &
Inkomen; geen vergoeding;
∑ Plaatsvervangend lid voor de Raad voor
Werk & Inkomen (RWI); vergoeding in
gemeentekas;
∑ Lid van de Kamer Gesubsidieerde Arbeid
van de VNG; geen vergoeding;
∑ Lid van het bestuur van de vereniging tegen
discriminatie Art. 1; geen vergoeding.
H.A. Stuurman Wethouder
Regiocontroller Evean
∑ Bestuurslid van de Stichting Derdengelden
PeCunia
∑ Organisator lezingen en contactavonden voor de
vogelbeschermingswacht Zaanstreek;
∑ Voorzitter Stichting Natuur- en milieueducatie
Zaanstreek; geen vergoeding.
F.J.W. Saelman Wethouder Geen
P.H. Roos
Wethouder

Door de raad benoemd in een aantal besturen van Gemeenschappelijke Regelingen (GGD-ZW, SW-Baanstede)
Zitting in de VNG-commissie Werk&Inkomen
Plaatsvervangend lid voor de Raad voor Werk & Inkomen
Agenda lid van de Kamer Gesubsidieerde Arbeid van de VNG
Penningmeester van Amsterdam Brass


H.A. Stuurman
Wethouder Regiocontroller Evean

Bestuurslid van de Stichting Derdengelden PeCunia
Organisator lezingen en contactavonden voor de vogelbeschermingswacht Zaanstreek
Voorzitter Stichting Natuur-en mileueducatie Zaanstreek
F.J.W. Saelman
Wethouder
Geen nevenfuncties
Raadsleden 13 oktober 2008
A.H.B. van Haarlem PvdA Ambtelijk secretaris werkgeversvereniging
FNV-organisaties / Ambtelijk secretaris
Pensioenfonds FNV
Beiden gedetacheerd vanuit een
dienstverband met de FNV vakcentrale te
Amsterdam.
Lid bestuur Stichting Gemeenschappelijk Werknemersbelang
C. Ricken PvdA Beleidsmedewerker NPB te Woerden ∑ Lid van Raadgevend college Sector Politie van het ABP
J.H. Broenland PvdA (pre)Pensioen -
JC.J. Kindt PvdA Algemeen directeur van GDA B.V. te Tiel,
Directeur van Amway Nederland Ltd., te Tiel
Penningmeester Vereniging COS Noord-Holland te Alkmaar
Penningmeester Vereniging COS Nederland, te Dordrecht
R.J.G. Berkhout VVD Lid Collegiaal Managementteam
Belastingdienst/FIOD-ECD/ regio Noordwest
Hoofd team Internationaal te Amsterdam
Bestuurslid (penningmeester) bij Cuisine Culinaire Zaanstad
C.J.M. Gerssen VVD Bovenformatief werkzaam bij
Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier
Momenteel gedetacheerd als administrateur bij
de Overheid Bemiddeling Groep bv. te
Opmeer.
Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand gemeente Wormerland
Directeur Stichting Buitenwerk Z.V.H.
Administrateur Stichting Dierencentrum Zaanstreek
Administrateur Protestantse gemeente te Wormer
L.J. van Berkel VVD Pre-pensioen -
C.J.G. Bijvoet CDA Pensioen -
J.M. Schalkwijk CDA Informatieambtenaar Korps Landelijke
Politiediensten
-
N.J. de Jong CDA Agrarisch ondernemer ∑ Bestuurslid IJsclub Wijdewormer Eendracht Maakt Macht
Bestuurslid Agrarische Natuurvereniging Waterland
Bestuurslid Stichting Verbetering Agrarische Structuur Noord-
Holland-midden
J.N. Stevens GroenLinks (pre)Pensioen ∑ Namens de FNV lid van het Sociaal Economisch Overleg Noord-
Holland
Werknemerslid Ontslagadviescommissie CWI
M.J.T. Wielenga-
Beeks
GroenLinks Doktersassistente huisartsenpraktijk in
Amsterdam
Op invalbasis doktersassistente bij
prinsenstichting in Purmerend
-
N.M. Koelemeijer GroenLinks (pre)Pensioen (miv september ’08 pensioen) ∑ Bestuurslid Historisch Genootschap Wormer
Voorzitter Oudheidkundige Commissie Jisp
Lid van de ledenraad Rabobank Zaanstreek
Lid van het Algemeen bestuur van de Stichting Oude Hollandse
Kerken in Delft
Voorzitter van de Plaatselijke commissie van de Stichting Oude
Hollandse Kerken
Voorzitter van de Stichting Vrienden van de Jisperkerk.
J.J.M.N. Welagen GroenLinks - ∑ Penningmeester van de Stichting MIES
R.P. Hendriks VLW Werkzaam bij KLM Engineering &
Maintenance, onderdeel van de Koninklijke
Luchtvaart Maatschappij N.V. te Amstelveen
Bestuurslid Vereniging Liberaal Wormerland te Wormer
H.J. Al VLW Werkzaam bij Corus te IJmuiden, afdeling
Projects & Technical Consultancy in de functie
van Senior Design Engineer Mechanical
-
C. Molog VLW Zelfstandig ondernemer -
Datum laatste wijziging: 13 oktober 2008


R.J.G. Berkhout
VVD

Lid Collegiaal Managementteam
Belastingdiens/FIOD-ECD regio Noordwest
Hoofd team International te Amsterdam
Bestuurslid (penningmeester) bij Cuisine Culinaire Zaanstad


C.J.M. Gerssen
VVD

Bovenformatief werkzaam bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartie
Buitengewoon Ambtenaar Burgelijke Stand gemeente Wormerland
Directeur Stichting Buitenwerk Z.V.H.
Administrateur Stichting Dierencentrum Zaanstad
Administrateur PKD-gemeente Wormer-Knollendam


L.J. van Berkel
VVD

Docent voortgezet onderwijs


C.J.G. Bijvoet
CDA

Pensioen


J.M. Schalkwijk
CDA

Informatieambtenaar Korps Landelijke Polietiediensten


N.J. de Jong
CDA

Agrarisch ondernemer
Bestuurslid Ijsclub Wijdewormer Eendracht Maakt Macht
Bestuurslid Agrarisch Natuurvereniging Waterland
Bestuurslid Stichting Verbetering Agrarische Structuur Noord Holland-midden


J.N. Stevens
Groen Links

(pre)Pensioen
Namens de FNV lid van het Sociaal Economisch Overleg Noord-Holland
Namens de FNV lid van de Maatsschappelijke klankbordgroep Masterplan Noordzeekanaalgebied
Werknemerslid Ontslagadviescommissie CWI


M.J.T. Wielenga-Beeks
Groen Links

TNT postbesteller


N.M. Koelemeijer
Groen Links

(pre)Pensioen
Bestuurslid Historisch Genootschap Wormer
Voorzitter Oudheidkundige Commissie Jisp
Lid van de ledenraad Rabobank Zaanstreek
Lid van het Algemeen bestuur van de Stichting Oude Hollandse Kerken in Delft
Voorzitter van de plaatselijke commissie van de stichting Oude Hollandse Kerken
Voorzitter van de Stichting Vrienden van de Jisperkerk


J.J.M.N. Welagen
Groen Links

Geen nevenfunctie


R.P. Hendriks
VLW
Werkzaam bij KLM Engineering& Maintenance, onderdeel van de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. te Amstelveen
Bestuurslid Vereniging Liberaal Wormerland te Wormer
H.J. Al
VLW
Werkzaam bij Corus te IJmuiden, afdeling Projects & Technical Consultancy in de functie van Senior Design Engineer Mechanical

C. Molog
VLW
Zelfstandig ondernemer

Gemeente Woudenberg
Raadsgriffier
K.Wiesenekker=Dhr. K. Wiesenekker
Raadslid
G.A.deKruif=Dhr. G.A. de Kruif (CDA)
D.Apeldoorn-vandenBrandhof=Mw. D. Apeldoorn-van den Brandhof (CDA)
P.F.Kroon=Mw. P.F. Kroon (CDA)
A.N.vandenBergh=Dhr. A.N. van den Bergh (ChristenUnie)
G.J.Wolfswinkel=Dhr. G.J. Wolfswinkel (ChristenUnie)
A.Wagensveld=Dhr. A. Wagensveld (GemeenteBelangen Woudenberg)
D.P.deKruif=Dhr. D.P. de Kruif (GemeenteBelangen Woudenberg)
E.W.Boom=Dhr. E.W. Boom (GemeenteBelangen Woudenberg)
H.W.vandenBerg=Dhr. H.W. van den Berg (GemeenteBelangen Woudenberg)
M.vandeHoef=Dhr. M. van de Hoef (GemeenteBelangen Woudenberg)
F.J.Reijne=Dhr. F.J. Reijne (PvdA)
E.vanBlokland-deJong=Mw. E. van Blokland-de Jong (PvdA)
J.vanBentum=Dhr. J. van Bentum (SGP)
J.vandeLagemaat=Dhr. J. van de Lagemaat (SGP)
J.A.Mulder=Dhr. J.A. Mulder (SGP)
Wethouder
J.C.Schreuder=Dhr. J.C. Schreuder (CDA)
E.P.Zandbergen=Dhr. E.P. Zandbergen (ChristenUnie)
J.Ravestein-vanEndhoven=Mw. J. Ravestein-van Endhoven (Gemeentebelangen Woudenberg


Woudenberg, Mw. S.M.T. (Simone) van der Marck-Verschoor
gemeentesecretaris gemeente Woudenberg
NEVENFUNCTIES
Se cretaris van Stichting Onderwijsgemeenschap De Hoeve te Hoevelaken
Bron gemeente Woudenberg Sent: Wednesday, March 11, 2009 10:17 AM

Dhr. K. Wiesenekker raadsgriffier gemeente Woudenberg

NEVENFUNCTIES
Secretaris intergemeentelijke onafhankelijke bezwarencommissie Scherpenzeel en Woudenberg,
Lid van het bestuur van de Stichting Gasthuis-Westerveld te Barneveld,
Lid van de raad van toezicht commissie van de Hervormde Diaconale Stichting (HdS) te Barneveld,
Lid van het bestuur ven de Hervormde Diaconale Stichting Hulpverlening i.o. (HdS H) te Barneveld, - Plaatsvervangend lid van de bezwarencommissie woningurgentie van de gemeente Barneveld.

Bron gemeente Woudenberg 20 november 2008

Mevrouw J.C. Jongerius-Dijkhof plv. raadsgriffier gemeente Woudenberg m.i.v. 1 maart 2008 Nevenfuncties Raadsleden
D. Apeldoorn-van den Brandhof
J. van Bentum
Docent
Hoornbeeck College
Amersfoort
H.W. van den Berg
Voorzitter
Buurtvereniging ’t Spoor
Woudenberg A.N. van den Bergh
1. Partner
2. Voorzitter NCOD
Stichting Across (beheer financiŽle middelen die zijn voortgekomen uit stichtingsactiviteiten)
Ermelo
Woudenberg
E. van Blokland-de Jong
1. Administratieve dienstverlening
2. Penningmeester badmintonver.
Eigen bureau Van Zijderveld Woudenberg Amstelveen
E.W. Boom
Adviseur BMC
Leusden
M. van de Hoef
Accountmanager Revon Grafische Bedrijven BV
Leerdam
P.F. Kroon
1. Account Manager MC Wombarg
2. Secretaris
Bayer
Mijdrecht
Woudenberg
G.A. de Kruif
1. Eigenaar
2. Voorzitter
De Kruif Rentmeesters
Bestuurlijke Begeleidingscommissie landbouw
Woudenberg
Reconstructiegebied GelderseVallei-Utrecht oost
D.P. de Kruif
Projectleider
Technion Adviseurs
Amersfoort

J. van de Lagemaat
1. AgrariŽr
2. Manschap vrijwillige brandweer
3. Lid commissie rundveehouderij
4. Lid commissie RGW
Agrarisch bedrijf
Brandweer
Reformatorische Maatschappelijke Unie
Provinciale Staten
Woudenberg
Woudenberg
Veenendaal
Utrecht
J.A. Mulder
1. Directeur en lid van de
clusterdirectie
2. Lid van de Raad van Toezicht #ece9d8; WIDTH: 160.3pt;HEIGHT: 16.95pt;.75pt" vAlign="top" width="214">
Alfa Accountants en Adviseurs

Landelijke Stichting Adullam voor gehandicaptenzorg
#ece9d8; PADDING-LEFT: 3.5pt;#ece9d8; WIDTH: 195.6pt;HEIGHT: 16.95pt;.75pt; mso-border-right-alt:vAlign="top" width="261">
Bennekom, Dodewaard en Veenendaal

Barneveld
F.J. Reijne
monteur
Enerpac Nederland
Ede
A. Wagensveld
1.Coordinator afdeling Personeel
2.Penningmeester
Dyade
Stichting Jeugdwerk Woudenberg

Amersfoort
Woudenberg
G. J. Wolfswinkel
Support Analyst
Rabobank International Utrecht
J. Ravestein-Van Endhoven
Geen
J.C. Schreuder
Voorzitter bestuur
Rabobank Woudenberg e.o. Woudenberg
E.P. Zandbergen
Mediator
Nederlands Mediation Instituut
Rotterdam J. Ravestein-Van Endhoven Geen J.C. Schreuder Voorzitter bestuur Rabobank Woudenberg e.o. Woudenberg E.P. Zandbergen Mediator Nederlands Mediation Instituut Rotterdam< H. Jonkvorst (directeur/secretaris) Docent Bestuursacademie Nederland Maarsen Plv. Voorzitter Stichting Grebbelinie in het vizier oudenberg Algemeen adjunct Koepelstichting Hoeve de Beek

J. Ravestein-Van Endhoven
Geen

J.C. Schreuder
Voorzitter bestuur Rabobank Woudenberg e.o.

E.P. Zandbergen
Mediator Nederlands Mediation Instituut Rotterdam
D. Apeldoorn-van den Brandhof Woudenberg

D.P. de Kruif
Projectleider Schreuder Ins
AgrarischeV.O.F. (met man en zoon) Melkveebedrijf Woudenberg
J. van Bentum
Docent Hoornbeeck College Amersfoort
H.W. van den Berg
Voorzitter Buurtvereniging ’t Spoor Woudenberg
A.N. van den Bergh
Voorzitter Stichting Across (beheer van geluidsinstallatie + instrumenten) Woudenberg

E. van Blokland-de Jong
Geen functie
G.A. de Kruif
Ondernemer Woudenberg
Voorzitter Bestuurlijke begeleidingscommissie landbouw Reconstructiegebied Gelderse Vallei/Utrecht-oost
L ritiest Renswoude/Scherpenzeel/tallatietechniek BV Amersfoort

J. van de Lagemaat
AgrariŽrAgrarisch bedrijf Woudenberg
Commissaris CoŲperatie Arkervaart Twente Nijkerk
Lid commissie rundveehouderij Reformatorische Maatschappelijke Unie Veenendaal

J.A. Mulder
Directeur en lid van de clusterdirectie
Alfa Accountants en AdviseursBennekom, Dodewaard en Veenendaal

A. Wagensveld
Senior personeels- en salarisadministratie Dyade Dienstverlening Amersfoort

Leden van de rekenkamercommissie
voor Barneveld, Leusden, Nijkerk, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en Zeewolde

Organisatie: Leden Rekenkamer Vallei-in-Perspectief
drs. Jan van Dort cmc (voorzitter en lid van de commissies Leusden/Barneveld/Zeewolde, Nijkerk, RSW) is organisatieadviseur en interimmanager. Ook heeft hij een zeer brede ervaring als bestuurder en als commissaris dan wel lid van de raad van toezicht van diverse maatschappelijke organisaties.
Dirk Jans (lid van de commissies Nijkerk en RSW) is directeur bij een financieel adviesbureau. Hij heeft jarenlange ervaring bij diverse gemeenten als bestuursambtenaar, controller en afdelingshoofd.
drs. Ron Kamphues (lid van de commissie Leusden/Barneveld/Zeewolde) heeft bij diverse gemeenten meegewerkt aan rekenkameronderzoek en doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoek van B&W. Hij is in 2003 afgestudeerd aan de Universiteit Leiden op de rol van de rekenkamers.
dr. Joost Scheltinga (lid van de commissies Leusden/Barneveld/Zeewolde en RSW) heeft zowel ervaring in het bedrijfsleven, bij de overheid, als in de universitaire onderzoekswereld. Hij is alweer enige tijd lid van de rekenkamer-commissies Rheden en Werkendam.
Mw ir. Ine van de Vlierd EMFC RC (lid van de commissie Nijkerk) is na een studie Technische bedrijfskunde en postdoctorale opleiding tot controller werkzaam als adviseur Planning en Control bij een gemeente. Zij is ook lid van de rekenkamercommissie Amersfoort.
Mw drs. Barbara Does (ambtelijk secretaris) heeft na een studie politicologie gewerkt in de sociale zekerheid. De laatste vijf en half jaar als beleidsonderzoeker bij een particulier bureau.
Mw drs. Patricia van Putten (secretaris) heeft na een studie Bedrijfseconomie onder andere gewerkt bij het ministerie voor Verkeer en Waterstaat als projectleider/beleidsadviseur en vervolgens bij de gemeente Papendrecht als communicatiemanager. Zij is per 1 december 2006 in dienst getreden als onderzoeker/tweede secretaris.

Gemeente Woudrichem
Raadsgriffier
drs.ing.P.Paulides-Ruitenberg=Mw. drs. ing. P. Paulides-Ruitenberg
Raadslid
A.deGraaf=Dhr. A. de Graaf (CDA)
C.J.Ambachtsheer=Dhr. C.J. Ambachtsheer (CDA)
D.Sonneveld=Dhr. D. Sonneveld (CDA)
J.H.Westerlaken=Dhr. J.H. Westerlaken (CDA)
drs.T.B.vanderZalm=Dhr. drs. T.B. van der Zalm (CDA)
F.vanKalkeren=Dhr. F. van Kalkeren (ChristenUnie)
G.J.Noeverman=Dhr. G.J. Noeverman (ChristenUnie)
H.Boevť=Dhr. H. Boevť (Gemeentebelangen)
R.Hoegee=Dhr. R. Hoegee (Gemeentebelangen)
H.E.vanderStelt-Lievaart=Mw. H.E. van der Stelt-Lievaart (Gemeentebelangen)
I.J.Baks=Dhr. I.J. Baks (PvdA)
J.Kant=Dhr. J. Kant (PvdA)
W.Kant=Dhr. W. Kant (PvdA)
A.W.vanVessem=Dhr. A.W. van Vessem (VVD)
D.C.vanDriel=Dhr. D.C. van Driel (VVD)
Gemeentesecretaris
A.G.Dolislager=Dhr. A.G. Dolislager
Wethouder
R.Bergsma=Dhr. R. Bergsma (CDA)
B.dePeuter=Dhr. B. de Peuter (Gemeentebelangen)
Jhr.M.A.RŲell=Dhr. Jhr. M.A. RŲell (VVD

Gemeente Wymbritseradiel
Raadsgriffier
R.vanderWoude=Dhr. R. van der Woude
Raadslid
J.visser=Dhr. J. visser (CDA)
P.Greidanus=Dhr. P. Greidanus (CDA)
B.vandeTamminga-Lageweg=Mw. B. van de Tamminga-Lageweg (CDA)
T.Muurling-vanderMeer=Mw. T. Muurling-van der Meer (CDA)
P.F.Walinga=Dhr. P.F. Walinga (ChristenUnie)
F.Ringnalda=Dhr. F. Ringnalda (FNP)
S.Rypma=Dhr. S. Rypma (FNP)
R.Hiemstra-Krikke=Mw. R. Hiemstra - Krikke (FNP)
T.Martens=Mw. T. Martens (FNP)
B.A.Walsma=Dhr. B.A. Walsma (Gemeentebelangen)
F.Zuurveen=Dhr. F. Zuurveen (Gemeentebelangen)
R.Abma=Dhr. R. Abma (Gemeentebelangen)
R.deBoer=Dhr. R. de Boer (Gemeentebelangen)
K.P.Douma=Dhr. K.P. Douma (PvdA)
P.IJssels=Dhr. P. IJssels (PvdA)
M.G.Regeling-Snijder=Mw. M.G. Regeling-Snijder (PvdA)
E.F.deJong=Dhr. E.F. de Jong (VVD)
Gemeentesecretaris
D.Hoekstra=Dhr. D. Hoekstra
Wethouder
D.Attema=Dhr. D. Attema (CDA)
G.Gerbrandy=Dhr. G. Gerbrandy (FNP)
S.Kanselaar-Rinzema=Mw. S. Kanselaar - Rinzema (PvdA)

LET OP! Artikel 13 van de gemeentewet! Een raadslid kan geen lid van de rekenkamer zijn!
Welke personen zijn lid van de rekenkamercommissie van uw gemeente met welke nevenfuncties? Worden nevenfuncties geweigerd?
Welke personen zijn griffier/secretaris van de rekenkamercommissie met welke nevenfuncties? Worden nevenfuncties geweigerd?

Voorzitter van de rekenkamercommissie is de heer Nysius van Rijn uit Garyp. Hij heeft diverse functies gehad, onder andere bij de Kamer van Koophandel Friesland. Tevens is hij voorzitter van nog andere rekenkamercommissies. Als leden zijn mevrouw Tjitske Martens (FNP) en de heer Eile de Jong (VVD) benoemd. De commissie wordt secretarieel ondersteund door de raadsgriffier, de heer Roelf van der Woude.

Leden van de rekenkamercommissie: Voorzitter Nysius van Rijn uit Garyp.

Hij heeft diverse functies gehad, onder andere bij de Kamer van Koophandel Friesland. Tevens is hij voorzitter van nog andere rekenkamercommissies.

Leden zijn mw Tjitske Martens (FNP)

Eile de Jong (VVD) benoemd.

De commissie wordt secretarieel ondersteund door de raadsgriffier, de heer Roelf van der Woude.

Wymbritseradiel, Dhr. ing. S. Joustragemeentesecretaris gemeente Wymbritseradiel
NEVENFUNCTIES
directeur/secretaris van Stichting De Draai, De Draai 16, 8621 CZ Heeg. Doelstelling: starters en werkervaringsprojecten voor werklozen
lid van de profisoren van Het Sint Geertruidsleen Betreft een zgn studieleen
secretaris van de Ijswegencentrale Sneek-Wymbritseradeel-Ijlst Bron: Gemeente Wymbritseradiel Sent: Monday, March 16, 2009 9:08 AM

OUD: Mw. G. Heeg raadsgriffier gemeente Wymbritseradiel

Dhr. R. (Roelf) van der Woude
raadsgriffier gemeente Wymbritseradiel
NEVENFUNCTIES
Raadslid PvdA gemeente Boarnsterhim
ZZP-er
Bron gemeente Wymbritseradiel 24 november 2008
Voorzitter

Dhr. R.J. van der Wal
Leden
Mw. mr. K.E. Haagsma-Bijlsma,
Mw. mr. A. Glastra van Loon-van der Gaast,

Plaatsvervangende leden
Dhr. mr. S. Lemstra Mevrouw mr.
J. Schouten-Wouda
Secretaris

Mw. H. Gutman
Plaatsvervangend secretaris
Mw. mr. A. Rodenhuis

Plaatsvervangend secretaris (tijdelijk)
Dhr. drs. J. Bouwmeester

Wethouder
de heer G. Gerbrandy (FNP)

gemeente Wymbritseradiel

Nevenfuncties
Lid van de Ruilverkavelingcommissie Wymbritseradiel
Lid van het Algemeen Bestuur van Afvalsturing Friesland
Lid van de organisatie van eerdere aandeelhouders van hetNV Gasbedrijf Westergo te Sneek
Voorzitter commissie brug- en sluisopeningstijden Marrekrite
Lid van de Provisoren van het Sint Geertruidsleente Abbega
Voorzitter van de zangvereniging Auke Raukes te Gau
Lid van de vereniging van Frysk yn it Underwiis
Lid van de klankbordgreop Ried fan de Fryske Beweging

Wethouder
mevrouwS. Kanselaar-Rinzema(PvdA)
gemeente Wymbritseradiel
Voorzitter van de stichting De Draei teHeeg
Lid van de Raad van Toezichtvan het werkvoorzieningenschap Empatec te Sneek
Lid van de Bijeenkomst van Aandeelhouders van het werkvoorzieningenschap Empatec te Sneek
Lid van de Provisoren vanhet Sint Geertruidsleen te Abbega

Wethouder de heer D.Attema (CDA gemeente Wymbritseradiel
Lid van de Provisoren van het Sint Geertruidsleen te Abbega

Gemeentesecretaris

Geen nevenfuncties! Bron:Roelf van der Woude, raadsgriffier 19 mei 2008

Raadsleden CDA& J. Visser (fractievoorzitter) Raadslid gemeente Wymbritseradiel
Politie Friesland in de functie van chef bedrijfsvoering en regionale planning


Mw B. Tamminga-v.d. Lageweg Raadslid gemeente Wymbritseradiel
Laborante bij VDL STUD in Bears
Mw T. Muurling-v.d. Meer Raadslid gemeente Wymbritseradiel
Altijd gewerkt als docent en sinds vorig jaar in de vut. P. Greidanus Raadslid gemeente Wymbritseradiel

Geen nevenfuncties! Bron:Roelf van der Woude, raadsgriffier 19 mei 2008

FNP S. Rypma (fractievoorzitter) Raadslid gemeente Wymbritseradiel
Rabobank yn Snits.
Foto’s meitsje fan doarpske aktiviteiten en it gea.
Bestjoerslid Gerben Rypma Stifting, Oaljemole en Karitas. Dieltiidkoster.
Gemeenteried
Riedslid foar de FNP, foar in goede bal‚ns yn it politike spektrum fan
Wymbritseradiel. Noed stean foar it plattel‚nslibben, de kultuer, natuer, it iepen
l‚nskip en de moaie marren, iepen stean foar nije inisjativen.

Mw R. Hiemstra-Krikke Raadslid gemeente Wymbritseradiel


Wy hawwe in feeh‚lderijbedriuw oan de Rigedyk.

Mw T. Martens Raadslid gemeente Wymbritseradiel
Geen nevenfuncties! Bron:Roelf van der Woude, raadsgriffier 19 mei 2008

F. Ringnalda Raadslid gemeente Wymbritseradiel
Berop: meiwurkjend foarman by Kramer’s Boubedriuw, Sint Nyk
Gemeentebelangen
R. Abma (fractievoorzitter) Raadslid gemeente Wymbritseradiel
Geen nevenfuncties! Bron:Roelf van der Woude, raadsgriffier 19 mei 2008

R. de Boer
Raadslid gemeente Wymbritseradiel
Geen nevenfuncties! Bron:Roelf van der Woude, raadsgriffier 19 mei 2008

F. Zuurveen Raadslid gemeente Wymbritseradiel
Geen nevenfuncties! Bron:Roelf van der Woude, raadsgriffier 19 mei 2008

B.A. Walsma Raadslidgemeente Wymbritseradiel
Dhr. B. Walsma
Financieel rechercheur van een landelijk opererend fraudeteam.

PVDA
K.P. Douma Raadslidgemeente Wymbritseradiel
Geen nevenfuncties! Bron: Roelf van der Woude, raadsgriffier 19 mei 2008
P. IJssels Raadslidgemeente Wymbritseradiel
Geen nevenfuncties! Bron: Roelf van der Woude, raadsgriffier 19 mei 2008
Mw M.G. Regeling-Snijder Raadslid gemeente Wymbritseradiel
Geen nevenfuncties! Bron: Roelf van der Woude, raadsgriffier 19 mei 2008

VVD
E.F. de Jong Raadslid gemeente Wymbritseradiel
Geen nevenfuncties! Bron: Roelf van der Woude, raadsgriffier 19 mei 2008

CHRISTENUNIE
P.F. Walinga Raadslid gemeente Wymbritseradiel
Myn berop is ferkeaper by Pijttersen yn Joure in gruthannel yn hegedruk pompen

Gemeente WŻnseradiel
Raadsgriffier
G.Heeg=Mw. G. Heeg
Raadslid
E.K.Strijker=Dhr. E.K. Strijker (CDA)
J.J.M.Haarsma=Dhr. J.J.M. Haarsma (CDA)
J.W.A.Galema=Dhr. J.W.A. Galema (CDA)
S.Kooistra=Dhr. S. Kooistra (CDA)
S.S.Reitsma=Dhr. S.S. Reitsma (CDA)
L.Flapper=Mw. L. Flapper (FNP)
L.A.Postmus=Mw. L.A. Postmus (FNP)
P.PosthumadeBoer=Dhr. P. Posthuma de Boer (ProWun)
W.Hennink=Mw. W. Hennink (ProWun)
H.Waterlander=Dhr. H. Waterlander (PvdA)
J.G.Lutgendorff=Dhr. J.G. Lutgendorff (PvdA)
L.J.Altenburg=Dhr. L.J. Altenburg (PvdA)
T.Groeneveld=Dhr. T. Groeneveld (PvdA)
G.J.Broekhuijsen=Dhr. G.J. Broekhuijsen (VVD)
H.vanderGaast=Dhr. H. van der Gaast (VVD)
Gemeentesecretaris
mr.D.L.Visser=Dhr. mr. D.L. Visser
Wethouder
ir.R.Boersma=Dhr. ir. R. Boersma (CDA)
W.Sinnema=Dhr. W. Sinnema (PvdA)

drs. A.J. (Ton) Bonouvriť
Wethouder
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie Nevenfuncties
Lid van de Regioraad van het SRE (Samenwerkingsverband Regio Eindhoven) - Secretaris Stichting Vrienden van het Wolders Ven

ing. A.R.G.B. (Harry) Teeven
Wethouder
Aalst-Waalre Belang Nevenfuncties
Bestuurslid Stichting CAI - Lid van de reconstructiecommisse Boven Dommel - Zelstandig ondernemer: Teeven Consultancy

J.P. (Janpeter) Hazelaar
Wethouder
Partij van de Arbeid
Nevenfuncties
Bestuurslid Ergon Bedrijven (Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorziening Regio Eindhoven) - Bestuurslid GGD Brabant Zuidoost (fusie GGD Eindhoven en GGD Zuidoost Brabant) - lid bestuurscommissie Stedelijke Gebied Eindhoven - Zelfstandig ondernemer van communicatie adviesbureau 'Naturel' - Voorzitter Commissie Communicatie & PR

mr. A.G.M. (Grada) van der Knaap
Gemeentesecretaris Ton Bonouvriť Functie: Wethouder
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
Portefeuille
Ruimtelijke ontwikkeling - Grondzaken - FinanciŽn - Verkeer (Regionaal, SRE) - Vergunningen (beleid)

Projecten: Markt - Walra / Kendix - Bestemmingsplan Ekenrooi - N69 - Brabantiaterrein - Waalre Noord Nevenfuncties
Geen

Harry Teeven Functie: Wethouder
Aalst-Waalre Belang Portefeuille Civiel - Integrale handhaving - Verkeer (lokaal) - Personeel & Organisatie - Informatievoorziening / automatisering - Dienstverlening - Vergunningen (verlening) - Water (milieu) - Economische Ontwikkeling - Breedband - Aanbestedingen (BizoB) - Monumentenzorg Projecten: Bestuurlijke vernieuwing - Herijking regelgeving - Wijkbeheer - Leefomgevingsplan Nevenfuncties Freelancer. Consultaat Projectmanagement, adviseur civiele techniek. Schrijft in dit kader ook specialistische artikelen voor verschillende opdrachtgevers. Janpeter Hazelaar Functie: Wethouder
Partij van de Arbeid Nevenfuncties Voorzitter Commissie Communicatie & PR. Zelfstandig ondernemer in advies en projectmanagement op het gebied van organisatie, marketing en communicatie

Ton Bonouvriť Functie: Wethouder
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
Nevenfuncties
Lid van de Regioraad van het SRE (Samenwerkingsverband Regio Eindhoven) - Secretaris Stichting Vrienden van het Wolders Ven

Harry Teeven Functie: Wethouder
Aalst-Waalre Belang Nevenfuncties
Bestuurslid Stichting CAI - Lid van de reconstructiecommisse Boven Dommel - Zelstandig ondernemer: Teeven Consultancy

Janpeter Hazelaar Functie: Wethouder
Partij van de Arbeid Nevenfuncties
Bestuurslid Ergon Bedrijven (Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorziening Regio Eindhoven) - Bestuurslid GGD Brabant Zuidoost (fusie GGD Eindhoven en GGD Zuidoost Brabant) - lid bestuurscommissie Stedelijke Gebied Eindhoven - Zelfstandig ondernemer van communicatie adviesbureau 'Naturel' - Voorzitter Commissie Communicatie & PR

Grada van der Knaap Functie: Gemeentesecretaris

Onze gemeentesecretaris heeft geen nevenfuncties op 31 maart 2008


Nevenfuncties Raadsleden
Dhr. F.L.M. Berkers VVD
Geen
Directeur onderstaande ondernemingen:
-RE/MAX Life
Advies-, Beheer- en Beleggingsmaatschappij F. Berkers BV
L’Amitie Nederland BV
Dent Art BV
Caselli BV
Berkhold BV Mw. E.H.H. Gremmťe
VVD
Geen
Geen
Mw. J.M. Hendriks-Stolk PvdA
Procestechnoloog bij DSM Pharma Chemicals BV te Venlo.
Mw. M.H.G. Janbroers VVD
CoŲrdinator woonruimtebemiddeling in Helmond
Dhr. A.M.J. Liebregts PvdA
Afdelingshoofd bij VROM-inspectie.
Dhr. A.J. Links
CDA
Geen
Leraar
Dhr. P.J. Oolbekkink
GB’74
Geen
Inkoopmanager PGE-bedrijven.
Voorzitter St. Christoffelstichting Ekenrooi.
Dhr. T.J.A. Oor
A-WB
Geen
Geen

Dhr. R. Parť Groen links

Directeur/eigenaar Poost Holding
Directeur/eigenaar Grafico de Poost
Voorzitter Stichting MAD > Directeur Stichting MAD
St. bestuur SRU
Ver. Bestuur ICT Brabant
Ver. Bestuur i.o. business club Ekenrooi Werknemer Poost Holding B.V.
Dhr. F.P.T. Steenberghe VVD
Geen
Directeur Steenberghe Advies B.V.
Dhr. M.J.W. van Tongeren GB’74
Geen
Werkzaam bij Brinks Nederland B.V. Veldhoven
Vice-voorzitter ondernemingsraad Brinks Nederland Houten
Wapenmeester Martinus Gilde
Vrijwilliger braderie markt Waalre
Vrijwilliger devotionalia beurs klooster Waalre
Lid onderdeelcommissie Brinks Veldhoven
Kaderlid FNV bondgenoten
Vrijwilliger Stichting Samen Verder
Voorzitter en penningmeester speeltuin De Klimbim
Lid landelijke kader groep Brinks FNV bondgenoten Utrecht
Vrijwilliger voetbalvereniging Waalre/Harmonie Juliana.
Vrijwilliger werkgroep opbouw Kerststal markt Waalre
Mw. L. van de Ven PvdA
Ambtenaar gemeente Bladel
Mw. M.J. van de Vijfeijke-Wuijts
A-WB
Geen
Catharina ziekenhuis te Eindhoven en op oproep basis voor de stichting Sint Anna Klooster in de wijk.
Dhr. F.J.A. Vreeswijk CDA
Geen
Mw. C.A.A.M. Wezenbeek PvdA
Rijksambtenaar
Dhr. C.W. de Zeeuw D66
Lid van de rekenkamer van de gemeente Boxmeer
directeur eigenaar IGI adviesgroep
directeur eigenaar Nederlands Instituut voor Studiereizen
Mw. J. Zevenhek CDA
Lid Algemeen Bestuur Waterschap De Dommel
Lid Algemeen Bestuur Bestuurdersverenging CDA Brabant Global IT Asset Manager bij Philips. Versie: d.d. 21 maart 2008.


Raadsleden: F.L.M. Berkers Functie: Gemeenteraadslid
VVD

Nevenfuncties

E.H.H. Gremmťe Functie: Gemeenteraadslid
VVD

Nevenfuncties

J.M. Hendriks-Stolk Functie: Gemeenteraadslid
PvdA

Nevenfuncties

M.H.G. Janbroers Functie: Gemeenteraadslid
VVD

Nevenfuncties

A.M.J. Liebregts Functie: Gemeenteraadslid
PvdA

Nevenfuncties

A.J. Links Functie: Gemeenteraadslid
CDA

Nevenfuncties

P.J. Oolbekkink Functie: Gemeenteraadslid
Gemeente Belangen '74

Nevenfuncties

T.J.A. Oor Functie: Gemeenteraadslid
Aalst-Waalre Belang

Nevenfuncties

R. Parť Functie: Gemeenteraadslid
Groen Links

Nevenfuncties

F.P.T. Steenberghe Functie: Gemeenteraadslid
VVD

Nevenfuncties

M.J.W. van Tongeren Functie: Gemeenteraadslid
Gemeente Belangen '74

Nevenfuncties

L van de Ven Functie: Gemeenteraadslid
PvdA

Nevenfuncties

M.J. van de Vijfeijke-Wuyts Functie: Gemeenteraadslid
Aalst-Waalre Belang

Nevenfuncties

F.J.A. Vreeswijk Functie: Gemeenteraadslid
CDA

Nevenfuncties

C.A.A.M. Wezenbeek Functie: Gemeenteraadslid
PvdA

Nevenfuncties

C.W. de Zeeuw Functie: Gemeenteraadslid
D66

Nevenfuncties

J. Zevenhek Functie: Gemeenteraadslid
CDA

Nevenfuncties


Leden van de rekenkamercommissie:

Best, Heeze-Leende, Nuenen c.a., Son en Breugel en Waalre

De drie leden van de rekenkamer zijn:
Prof. Dr. Ir. F. (Fred ) Heemstra (voorzitter)
Fred Heemstra is hoogleraar bedrijfskunde en informatica aan de Open Universiteit Nederland en senior consultant bij KWD resultaatmanagement bv te Nieuwegein


Drs. W (Walter) Gouw
Na zijn studie beleids- en organisatiewetenschappen heeft Walter de eerste zeven jaren van zijn loopbaan diverse functies vervuld bij enkele gemeenten. Sinds 1998 is hij werkzaam als adviseur en interim-manager bij lokale overheden.


Drs. W.J.H.S. Lindelauf RA RO
Wil startte zijn loopbaan bij een van de grote accountantskantoren van Nederland. Vervolgens vervulde hij managementfuncties bij twee gemeenten. Sinds 2003 is Wil zelfstandig ondernemer en actief als controller, consultant en interim-manager bij de gemeentelijke overheid. Wil is tevens lid van de rekenkamer van Sittard-Geleen en de intergemeentelijke  rekenkamer van de gemeenten Beek, Eijsden, Gulpen-Wittem, Meersen, Nuth en Valkenburg a/d Geul.


Waterland, Dhr. H.J. van Bilderbeek MBA gemeentesecretaris gemeente Waterland
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron gemeente Waterland Sent: Wednesday, February 25, 2009 9:34 AM

 
Dhr. drs. E.G.H. van Dijkraadsgriffier gemeente Waterland
GEEN NEVENFUNCTIES 14 november 2008

 

Wie zitten er in de commissie bezwaarschriften en wat zijn hun nevenfuncties? Worden nevenfuncties geweigerd?
Is er sprake van een interne- of externe bezwaarcommissie?
Indien nevenfuncties worden geweigerd omdat de gemeente DIE NEVENFUNCTIES NIET WIL WETEN EN DUS NIET KAN GEVEN is er dan sprake van een interne of externe bezwaarcommissie? Hoe weet je dat het een externe bezwaarcommissie is als de gemeente de nevenfuncties leden bezwaarcommissie niet wil weten? Dhr. W.P.L.M. Runderkamp, VVD raadslid gemeente Edam-Volendam

beroep: zelfstandig jurist/manager

nevenfuncties: lid bezwaarschriftencommissie Gemeente Raadslid Waterland

mw. drs B. Buis MSM
wethouder
Nevenfunctie(s)
Lid Raad van Toezicht KGCA
Voorzitter Rekenkamercommissie Heerhugowaard
Mede-directeur advies bureau WEP We Empower People

Dhr. F.E. Bouwman (CDA) raadslid gemeente Waterland
wethouder gemeente Waterland
Nevenfuncties
Ambtenaar Gemeente Purmerend

mw. A.G.B. Brom
wethouder
Nevenfunctie(s)
Zelfstandig administratiekantoor

Th.J. Luitjes
gemeentesecretaris
Nevenfunctie(s)
Geen

Raadsleden 

ing. S.G. Verbeek (Simon) (fractievoorzitter)

CDA
Nevenfunctie(s)
Hoofd Bedrijfsbureau van Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Raad van Toezicht Sportfondsbad
Voorzitter vereniging "Steunt Elkander"
Voorzitter stichting Zaagmolen De Vriendschap
Kaderlid CNV Publieke zaak
Secretaris WijnsociŽteit West Nederland
Bestuurslid NV Hulpbetoon en Spinfabriek

J.W. Meijer (Jan)

CDA
Nevenfunctie(s)
Scriba Hervormde Gemeente

mw drs. S.M. KrŲner-Roos (Simone) RA

CDA
Nevenfunctie(s)
Leguit en Roos, aannemersbedrijf BV
Bestuurslid Rabobank Waterland e.o.
Voorzitter Stichting Museum de Speeltoren

J. Kaars (Jelle)

CDA
Nevenfunctie(s)
Beleidsmedewerker verkeer en vervoer
Lid van technische commissie tennisvereniging Marken

ing. N. Oussoren (Nico) MCM

CDA
Nevenfunctie(s)
Lid dagelijks bestuur CDA provincie Noord-Holland


Duo-raadslid: J.J. Zondervan, CDA


mw Y. Gras - Hogerwerf (Yvonne) (fractievoorzitter)
Waterland 95
Nevenfunctie(s)
Verkoop bij KLM

mw D. Borghardt - de Kat (Dorothy)
Waterland 95
Nevenfunctie(s)
Huisvrouw

Duo-raadsleden:

J. Blakborn, Waterland 95

C. te Boekhorst, Waterland 95

C. de Wilde, Waterland 95


A.L. Montauban (Andrť) (fractievoorzitter)
Groen Links
Nevenfunctie(s)
Manager Adviezen Gemeente Purmerend 
ABVA/RABO

mw drs. L. Bromet (Laura)
Groen Links
Nevenfunctie(s)
Secretaris Stichting Buitenspelen IJpendam
Directie Bromet & Dochters
Redactielid Perspectief Hillen & Roosen, bouwbedrijf/projectontwikkelaar 

F. Ronchetti (Frans)
Groen Links
Nevenfunctie(s)
Projectmanager bij Luro Projectmanagement

Duo-raadsleden:

S. Kijlstra, Groen Links

J. Lok, Groen Links

mw J. Lindeboom, Groen Links


drs. A.A. van Nieuwkerk (Ton) (fractievoorzitter)
PvdA
Nevenfunctie(s)
Hoofd afdeling Beleid bij Raad van Werk & Inkomen

B.G. Schalkwijk (Bert)
PvdA
Nevenfunctie(s)
Oproepkracht gehandicapenvervoer

mr. Th. Tanja (Theun)
PvdA
Nevenfunctie(s)
Jurist politiekorps Amsterdam-Amstelland


R. SchrŲder (Rob) (fractievoorzitter)
VVD
Nevenfunctie(s)
Bestuurder Stichting Stadsrechten
Directeur diverse BV's, waaronder EXPL. mij. Alliance BV, Wilbrano BV, SchrŲder beheer BV

mr. drs. Tj. Hoekstra (Tjeerd)
VVD
Nevenfunctie(s)
onderzoeker aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU
Zelfstandig ondernemer: (fiscaal-)juridische advisering en samenstellen jaarrekeningen
Secretaris a.i. VVD afdeling Waterland
Secretaris kerkenraad Doopsgezinde gemeente Waterland
Penningmeester Raad van Kerken Monnickendam
Bestuurslid Ring Waterland (samenwerkingsverband doopgezinde gemeenten in de Regio Waterland)
Lid Raad van Toezicht Stichting Wonen en Zorg Purmerend
Penningmeester Vereniging Democratisch Europa

Duo-raadsleden:

H.U. de Jong, VVD

N.W.A. Lens, VVD


W.W. Verdooren (Wouter) (fractievoorzitter)
Algemeen Belang Waterland (AWB)
Nevenfunctie(s)
Advieswerk/projecten Coaching/inkoop
Hobbychauffeur lijndienst

C. de Vries (Cor)
Algemeen Belang Waterland (AWB)
Nevenfunctie(s)
Lid Landinrichtingscommissie Waterland

Duo-raadsleden:
J.A.L. de Leeuw, Algemeen Belang Waterland (AWB)

D. Schenk, Algemeen Belang Waterland (AWB)

drs. E.G.H. Dijk (Erich)
Griffier
Nevenfunctie(s)


Weert

 

 

Dhr. mr. J.F.C. van Gilse, gemeentesecretaris gemeente Weert 
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron gemeente Weert Sent: Monday, February 16, 2009 3:49 PM

OUD: Dhr. R.J.C.M. Rutten, raadsgriffier gemeente Weert en welke (bestuurlijke) nevenfuncties heeft deze TOPambtenaar?
Worden de (bestuurlijke) nevenfuncties van de raadsgriffier geweigerd? Indien ja, waarom dan?
NEVENFUNCTIES
?
NEVENFUNCTIES GELINKT AAN "JEUGDZORG" en/of ELEKTRONISCH KINDDOSSIER?
?

 

NIEUW: Mw. mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten, raadsgriffier gemeente Weert en welke (bestuurlijke) nevenfuncties heeft deze TOPambtenaar?
Worden de (bestuurlijke) nevenfuncties van de raadsgriffier geweigerd? Indien ja, waarom dan?
GEEN NEVENFUNCTIES Bron: Gemeente Weert 10 november 2008.

dhr. H.W.J. Coolen (wethouder gemeente Weert)
Datum, augustus 2006
Anders dan uit hoofde van wethoudersambt
Geen
Overzicht van nevenfuncties van dhr. L.F.H. Heuvelmans (wethouder gemeente Weert)
Datum, augustus 2006
Uit hoofde van wethoudersambt
1. Werkvoorzieningschap Weert e.o. “De Risse” Ĺ dg per week ja (rechtstreekse verrekening tussen
Lid AB en voorzitter AB en DB “De Risse” en gemeente)
2. Regio Rijn-Maas-Noord
plv. afgevaardigde in Algemene
Ledenvergadering
Anders dan uit hoofde van wethoudersambt
3. Koningin Wilhelmina Fonds (KWF) voor de
Nederlandse Kankerbestrijding
Wijkhoofd
4. Buurtvereniging Graanmolen enkele uren p/j nee
Lid
Overzicht van nevenfuncties van dhr. A.W.P. Kirkels (wethouder gemeente Weert)
Datum, augustus 2006
Uit hoofde van wethoudersambt
1. Euregio Rijn-Maas-Noord
plv. afgevaardigde in Algemene
Ledenvergadering
2. Interregio Brabant-Limburg
plv. lid stuurgroep
Anders dan uit hoofde van wethoudersambt
3. Limburgse bestuurdersvereniging VVD in de praktijk al niet nee
Penningmeester (wordt beŽindigd) meer van toepassing
4. Schuttersgilde St.Hieronymus – Biest 2-3 x p/mnd nee
President (voorzitter)
5. Dorus Rooymans Stichting 1-2 x p/j nee
Bestuurslid
6. Stichting De Hoeksteen in de praktijk al niet nee
Penningmeester (wordt beŽindigd) meer van toepassing
Overzicht van nevenfuncties van dhr. P.J.H. Sijben (wethouder gemeente Weert)
Datum, augustus 2006
Uit hoofde van wethoudersambt
1. Vereniging voor Nederlandse Gemeenten
Lid College voor Arbeidszaken
2. Vereniging van Gemeenten Aandeelhouders
in Limburg binnen Essent N.V. (VEGAL)
Lid bestuur namens gemeenten regio
Midden-Limburg
3. Regio Noord- en Midden-Limburg
plv. lid Algemeen bestuur
4. Gebiedscommissie reconstructiegebied Nederweert
Lid
Anders dan uit hoofde van wethoudersambt
5. Kerkbestuur parochie Laar
Penningmeester
6. Stichting Louis Speth (SLS) Maastricht
Bestuurslid
(beheer gelden voor welzijnsprojecten)
Overzicht van nevenfuncties van dhr. S.H.M. Strous (wethouder gemeente Weert)
Datum, augustus 2006
Uit hoofde van wethoudersambt
1. Werkvoorzieningschap Weert e.o. “De Risse” 4 x per jaar ja (rechtstreekse verrekening tussen
Lid AB “De Risse” en gemeente)
2. Regio Rijn-Maas-Noord
Afgevaardigde in Algemene
Ledenvergadering
Anders dan uit hoofde van wethoudersambt
3. Buurtvereniging De Molenwiek
Voorzitter
4. Koningin Wilhelmina Fonds (KWF) voor de
Nederlandse kankerbestrijding
Voorzitter
5. Stichting Bevordering Vakmanschap te Eindhoven
Lid Frans Adriaens (FrŤnske) is de zoon van ereburger van Weert (1979) Baer Adriaens (Baerke) welke 28 jaar raadslid was en enkele periodes in de Provinciale Staten zat.
Frans werd op 2 juni 1982 in de raad gekozen waarna hij op 7 september van dat jaar als raadslid van de Groep Wiel Derckx werd beŽdigd.
Hij werd gekozen in de commissie Gemeentewerken, Gemeentebedrijven en milieuzaken.
Tevens nam hij plaats in de commissie Meerjarenbegroting.
In 1986 werd hij met 187 stemmen gekozen en naam plaats in dezelfde commissie en de commissies Sportorgaan en de monumentencommissie. Hij ontpopte zich als het raadslid met de groene vingers zoals de Limburger schreef. Hij was het dan ook die B en W aanzette tot inschrijving voor de milieuprijs 1988. Weert werd milieustad van Nederland.
Ook amendeerde hij een voorstel van B en W om –het gebied wat nu Molenakker heet- de straten naar molens en onderdelen van molens te noemen in plaats van naar rivieren, wat het voorstel was.
In 1990 werd hij herkozen met 284 stemmen en belandde in dezelfde commissies en zette zich bijzonder in voor het milieu, de monumenten, het welzijn en de omgeving. Hij nam ook zitting namens de raad in het bestuur van het Cultureel Centrum De Munt. (diverse periodes van 4 jaar)
In 1994 werd hij met hetzelfde aantal stemmen gekozen voor zijn derde periode in de raad.
Hij werd door de raad gekozen in diverse commissies met als items Cultuur en Welzijn, Volkshuisvesting Stadsontwikkeling Ruimtelijke Ordening en milieu, monumentencommissie en als lid van het bestuur van het Cultureel Centrum de Munt. Hij zette zijn werk voort met speciale aandacht voor seniorenbouw en cultuur met o.a het Waagtheater.
In 1997 (in verband met de gemeentelijke herindeling) werd Frans met 360 stemmen herkozen in de gemeenteraad waar hij van de lijst Pact `97 deel uitmaakte.
Pact `97 was een fusiepartij van de vroegere partijen Groep Wiel Derckx, Weert u Waardig en Royer Belang. Hij werd door de raad gekozen in de commissies Welzijn Onderwijs en Personeelszaken, Sport en Sportieve Recreatie. Tevens werd hij weer door de raad herkozen als lid van het bestuur van het Cultureel Centrum De Munt.
Hij zette zijn werk voort met speciale aandacht voor Cultuur, Kunst, Welzijn en Sport.
De Culturele en Kunstzinnige vorming van de jeugd was een hoofd-item voor hem.
In 2002 fuseerden de partijen Pact `97 en de Werknemerspartij na de verkiezingen (wat van tevoren bekend was gemaakt) met elkaar. Frans werd weer met voorkeursstemmen (352)  in de raad gekozen en begon aan zijn 6e periode.
De raad koos hem in de commissie met de items Economische Zaken, Gemeentewerken, Sport, Toerisme en Verkeer. Ook werd hij gekozen als plaatsvervangend voorzitter van voornoemde commissie.
Hij manifesteert zich tevens o.a.voor cultuur (verenigingen in de Poort van Limburg) en gaat veel naar de verenigingen en mensen toe in wijken, buurten en dorpen.
Het “tussen de mensen staan” is altijd een rode lijn geweest in zijn politieke denken, gebaseerd op een christelijke grondslag.
Op 7 maart 2006 werd hij weer met voorkeurstemmen (336) herkozen en op 16 maart beŽdigd.
Hij werd door de raad gekozen in de commissie Economische zaken, Sociale zaken en arbeidsbeleid, gemeentewerken, verkeer, toerisme en recreatie (tevens werd hij weer plaatsvervangend voorzitter van deze commissie) en begon aan zijn 7e raadsperiode van 4 jaar. In 2007 zit hij dus 25 jaar in de Weerter gemeenteraad! (Neven)functies:
Periode 2006-heden: lid en plv. voorzitter van de raadscommissie Economische Zaken, Sociale Zaken,  Arbeidsmarktbeleid, Gemeentewerken, Verkeer, Toerisme en Recreatie.
Auteur De Limburger en andere bladen en boeken
voorzitter Stichting Weerter Operettes en musicals (vanaf 2000)
Idem bestuurslid Molenstichting Weerterland (vanaf 2005)
Idem voorzitter (president) fanfare Bronchitia (vanaf 1969)
Bestuurslid “GroeŽte knoup” behorende bij de Lambieckknoup (vanaf oprichting 1979)
Groot-officier en ereartiest van de Rogstaekers, waar ik nog diverse werkzaamheden voor uitvoer
Lid van verdienste Wichter Boont Middug waar ik nog diverse werkzaamheden voor uitvoer

 

  Frans Adriaens (FrŤnske) is de zoon van ereburger van Weert (1979) Baer Adriaens (Baerke) welke 28 jaar raadslid was en enkele periodes in de Provinciale Staten zat.
Frans werd op 2 juni 1982 in de raad gekozen waarna hij op 7 september van dat jaar als raadslid van de Groep Wiel Derckx werd beŽdigd.
Hij werd gekozen in de commissie Gemeentewerken, Gemeentebedrijven en milieuzaken.
Tevens nam hij plaats in de commissie Meerjarenbegroting.
In 1986 werd hij met 187 stemmen gekozen en naam plaats in dezelfde commissie en de commissies Sportorgaan en de monumentencommissie. Hij ontpopte zich als het raadslid met de groene vingers zoals de Limburger schreef. Hij was het dan ook die B en W aanzette tot inschrijving voor de milieuprijs 1988. Weert werd milieustad van Nederland.
Ook amendeerde hij een voorstel van B en W om –het gebied wat nu Molenakker heet- de straten naar molens en onderdelen van molens te noemen in plaats van naar rivieren, wat het voorstel was.
In 1990 werd hij herkozen met 284 stemmen en belandde in dezelfde commissies en zette zich bijzonder in voor het milieu, de monumenten, het welzijn en de omgeving. Hij nam ook zitting namens de raad in het bestuur van het Cultureel Centrum De Munt. (diverse periodes van 4 jaar)
In 1994 werd hij met hetzelfde aantal stemmen gekozen voor zijn derde periode in de raad.
Hij werd door de raad gekozen in diverse commissies met als items Cultuur en Welzijn, Volkshuisvesting Stadsontwikkeling Ruimtelijke Ordening en milieu, monumentencommissie en als lid van het bestuur van het Cultureel Centrum de Munt. Hij zette zijn werk voort met speciale aandacht voor seniorenbouw en cultuur met o.a het Waagtheater.
In 1997 (in verband met de gemeentelijke herindeling) werd Frans met 360 stemmen herkozen in de gemeenteraad waar hij van de lijst Pact `97 deel uitmaakte.
Pact `97 was een fusiepartij van de vroegere partijen Groep Wiel Derckx, Weert u Waardig en Royer Belang. Hij werd door de raad gekozen in de commissies Welzijn Onderwijs en Personeelszaken, Sport en Sportieve Recreatie. Tevens werd hij weer door de raad herkozen als lid van het bestuur van het Cultureel Centrum De Munt.
Hij zette zijn werk voort met speciale aandacht voor Cultuur, Kunst, Welzijn en Sport.
De Culturele en Kunstzinnige vorming van de jeugd was een hoofd-item voor hem.
In 2002 fuseerden de partijen Pact `97 en de Werknemerspartij na de verkiezingen (wat van tevoren bekend was gemaakt) met elkaar. Frans werd weer met voorkeursstemmen (352)  in de raad gekozen en begon aan zijn 6e periode.
De raad koos hem in de commissie met de items Economische Zaken, Gemeentewerken, Sport, Toerisme en Verkeer. Ook werd hij gekozen als plaatsvervangend voorzitter van voornoemde commissie.
Hij manifesteert zich tevens o.a.voor cultuur (verenigingen in de Poort van Limburg) en gaat veel naar de verenigingen en mensen toe in wijken, buurten en dorpen.
Het “tussen de mensen staan” is altijd een rode lijn geweest in zijn politieke denken, gebaseerd op een christelijke grondslag.
Op 7 maart 2006 werd hij weer met voorkeurstemmen (336) herkozen en op 16 maart beŽdigd.
Hij werd door de raad gekozen in de commissie Economische zaken, Sociale zaken en arbeidsbeleid, gemeentewerken, verkeer, toerisme en recreatie (tevens werd hij weer plaatsvervangend voorzitter van deze commissie) en begon aan zijn 7e raadsperiode van 4 jaar. In 2007 zit hij dus 25 jaar in de Weerter gemeenteraad!even)functies:
Periode 2006-heden: lid en plv. voorzitter van de raadscommissie Economische Zaken, Sociale Zaken,  Arbeidsmarktbeleid, Gemeentewerken, Verkeer, Toerisme en Recreatie.
Auteur De Limburger en andere bladen en boeken
voorzitter Stichting Weerter Operettes en musicals (vanaf 2000)
Idem bestuurslid Molenstichting Weerterland (vanaf 2005)
Idem voorzitter (president) fanfare Bronchitia (vanaf 1969)
Bestuurslid “GroeŽte knoup” behorende bij de Lambieckknoup (vanaf oprichting 1979)
Groot-officier en ereartiest van de Rogstaekers, waar ik nog diverse werkzaamheden voor uitvoer
Lid van verdienste Wichter Boont Middug waar ik nog diverse werkzaamheden voor uitvoer

 
Dhr.S. Altun
Periode 2006-heden: lid van de raadscommissie Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Stadsontwikkeling, Grondzaken en Milieu.
Ondernemer

 
Dhr.A. (Abdelfattah) Arissa Periode 2006-heden: Lid raadscommissie Economische zaken, sociale zaken, arbeidsmarktbeleid, gemeentewerken, verkeer, toerisme en recreatie.
Waarnemend zorgmanager van het ambulante team bij de Combinatie Jeugdzorg in Eindhoven
Lid van Phorsa: belangenvereniging maatschappelijk werkers
Lid van VCW: vereniging contextuele werkers
Mevr.I.F.A.J. (Conny) Beenders-van Dooren Periode 2006-heden: lid van de raadscommissie Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Stadsontwikkeling, Grondzaken en Milieu.
Sinds 1 juli 2007 werkzaam bij Stichting de Boei, gevestigd te Eindhoven, als facilitair coŲrdinator.
Dhr.H.J.H. (Herman) Beuvens
Periode 2007-heden: fractievoorzitter
Periode 2007-heden: lid presidium
Periode 2006-heden: lid commissie onderzoek jaarrekening
Periode 2006-heden: lid van de raadscommissie Economische Zaken, Sociale Zaken,  Arbeidsmarktbeleid, Gemeentewerken, Verkeer, Toerisme en Recreatie.
Periode 2006-heden: lid van de raadscommissie Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Stadsontwikkeling, Grondzaken en Milieu.
Vrijwilligerswerk NMC
Vrijwilligerswerk Tafeltje Dekje
Dhr.J.M. (John) Cardinaal

Periode 2006-heden: lid van de raadscommissie Economische Zaken, Sociale Zaken,  Arbeidsmarktbeleid, Gemeentewerken, Verkeer, Toerisme en Recreatie.
Horeca ondernemer
Bestuur KHNAW
Dhr.A.J. (Ton) Egging

fractievoorzitter

lid Presidium

lid Commissie Volkshuisvesting, Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Ordening,
Milieu en Grondzaken (kortweg R.O. genoemd)
Zelfstandig ondernemer

Mevr.M.A. (Marienel) Engelen (Neven)functies:

Periode 2006-heden: lid van de raadscommissie Economische Zaken, Sociale Zaken,  Arbeidsmarktbeleid, Gemeentewerken, Verkeer, Toerisme en Recreatie.
Activiteitenvoorzitter Centrum Weert Promotie
Voorzitter Kinder Vakantie Werk Weert
Dhr. G.E.M. (Guido) Gigase

Periode 2006-heden: lid van de raadscommissie Economische Zaken, Sociale Zaken,  Arbeidsmarktbeleid, Gemeentewerken, Verkeer, Toerisme en Recreatie.
Relationship manager bij de afdeling corporate clients ABN/AMRO
Dhr.A.J.L (Alouis) Heijmans (Neven)functies:

Periode 2006-heden: lid van de raadscommissie Economische Zaken, Sociale Zaken,  Arbeidsmarktbeleid, Gemeentewerken, Verkeer, Toerisme en Recreatie.
Periode 2006-heden: voorzitter van de raadscommissie Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Stadsontwikkeling, Grondzaken en Milieu.
Voorzitter Commissie Onderzoek Jaarrekening
Bedrijfsadviseur Brinkmans Advies Groep
Lid Provinciale Staten Limburg
Vice-voorzitter stadsschutterij St. Catahrina 1480 Weert
Voorzitter Stichting fokpaardendag Weert
Lid raad van toezicht Stichting Koraal Groep: een zorginstelling met 9 werkstichitngen in Limburg en Zuid-Oost Brabant.
Dhr.A.G. (Anton) Jacobs Neven)functies:

Periode 2006-heden: lid van de raadscommissie Economische Zaken, Sociale Zaken,  Arbeidsmarktbeleid, Gemeentewerken, Verkeer, Toerisme en Recreatie.
Lid sv. Moesel
Directeur (mede) van zelfstandig Makelaars- en assurantiekantoor Jacobs & Gijsen
Lid van Buurtvereniging dīn Heuvel
Mevr. C.J.C. (Carla) Jacobs-Verstappen (Neven)functies:

Periode 2006-heden: plv. Fractievoorzitter
Periode 2006-heden: lid van de werkgroep dualisme
Periode 2006-heden: lid van de raadscommissie Welzijn, Onderwijs, Cultuur, Volksgezondheid en Sport
Periode 27 juni 2007 – heden: lid van de raadscommissie Economische Zaken, Sociale Zaken,  Arbeidsmarktbeleid, Gemeentewerken, Verkeer, Toerisme en Recreatie.
Periode 2006-27 juni 2007: plv. voorzitter van de raadscommissie Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Stadsontwikkeling, Grondzaken en Milieu.
Geen nevenfuncties
Dhr. R.W.M. (Richard) Jeurissen Neven)functies:

Periode 2006-heden: lid van de raadscommissie Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Stadsontwikkeling, Grondzaken en Milieu.
Docent wiskunde aan het Bisschoppelijk College te Weert
Ondernemer “De stelling van Jeurissen”
Mevr. F. (Fanida) Kadra Neven)functies:

Periode 2006-heden: lid van de raadscommissie Welzijn, Onderwijs, Cultuur, Volksgezondheid en Sport
Student Nederlands Recht in Maastricht
Mevr. J.C.M.I. (Marianne) Op den Kamp - Smans (Neven)functies:

Periode 2006-heden: lid van de raadscommissie Welzijn, Onderwijs, Cultuur, Volksgezondheid en Sport
Parttime gedetacheerd bij Actief Bodembeheer de Kempen (Eindhoven).


Dhr. L.C.G. (Leon) Kusters (Neven)functies:

Periode 27 juni 2007 – heden: lid van de raadscommissie Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Stadsontwikkeling, Grondzaken en Milieu.
Financieel adviseur bij Nationaal Spaarfonds – Waalwijk.
Dhr. H.P.M. (Bert) Lempens (Neven)functies:

Periode 2006-heden: fractievoorzitter
Periode 2006-heden: lid presidium
Periode 2006-heden: lid van de raadscommissie Algemene zaken, veiligheid, stadstoezicht, handhaving openbare orde, coŲrdinatie wijk- en dorpsraden en specifieke financiŽle aangelegenheden.
Periode 2006-heden: lid van de raadscommissie Welzijn, Onderwijs, Cultuur, Volksgezondheid en Sport
Eigenaar Drukkerij / grafisch bureau Lempens
Dhr. M.C.M. (Marco) Lempens
Periode 2006-heden: lid van de agendacommissie
Periode 2006-heden: plv. fractievoorzitter
Periode 2006-heden: voorzitter van de raadscommissie Welzijn, Onderwijs, Cultuur, Volksgezondheid en Sport
Periode 2006-heden: lid van de raadscommissie Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Stadsontwikkeling, Grondzaken en Milieu.
Geen nevenfuncties
Dhr. H.A. (Harrie) Litjens
Periode 2006-heden: fractievoorzitter
Periode 2006-heden: lid presidium
Periode 2006-heden: lid en plv. voorzitter van de raadscommissie Algemene zaken, veiligheid, stadstoezicht, handhaving openbare orde, coŲrdinatie wijk- en dorpsraden en specifieke financiŽle aangelegenheden.
Geen nevenfuncties
Dhr. H.J.W.M. (Henk) Loo, van de Neven)functies:

Periode 2006-heden: lid van de raadscommissie Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Stadsontwikkeling, Grondzaken en Milieu.
Periode 27 juni 2007 – heden: lid van de raadscommissie Algemene zaken, veiligheid, stadstoezicht, handhaving openbare orde, coŲrdinatie wijk- en dorpsraden en specifieke financiŽle aangelegenheden
Zelfstandig adviseur/cursusdocent in voedingsmiddelenindustrie
Secretaris Stichting verbreding basisschool Altweerterheide
Vereniging Dorpsraad Altweerterheide, lig van de werkgroep īKermis Altweerterheide 2007ī.  De onderlinge taakverdeling heeft er in geresulteerd dat de werkgroep mij gevraagd heeft het voorzitterschap op me te nemen. Ik heb hier in toegestemd. Het voorzitterschap eindigt met het afleggen van rekening en verantwoording aan het bestuur van de dorpsraad medio oktober 2007.
Dhr. G.J.A. (Hans) Marechal (Neven)functies:

Periode 2006-heden: fractievoorzitter
Periode 2006-heden: lid presidium
Periode 2006-heden: lid van de raadscommissie Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Stadsontwikkeling, Grondzaken en Milieu.
Directeur Stichting De Boei, Eindhoven
Secretaris Landelijke stichting Dagbesteding en Arbeid
Lid klachtencommissie GGZ te Eindhoven

Lid van de Klachtencommissie voor CliŽnten van Kempenhaege
Dhr. T.W.G. (Theo) Meulen
Periode 2006-heden: fractievoorzitter
Periode 2006-heden: lid presidium
Periode 2006-heden: lid van de raadscommissie Welzijn, Onderwijs, Cultuur, Volksgezondheid en Sport
Hoofd afdeling Bestuurs- en Organisatie Ondersteuning gemeente Nederweert
Trainer, adviseur, coach Mind style Trainersomgeving
Verder ben ik gestart met coachingstrajecten in het kader van begeleiding aandachtsleerlingen (project 2gether, samenwerking Weert, Spark en Provincie Limburg)
Dhr. R.F. (Rudy) Nordhausen Neven)functies:

Periode 2006-heden: lid van de raadscommissie Welzijn, Onderwijs, Cultuur, Volksgezondheid en Sport
Gespecialiseerd Verzorgende Thuiszorg Midden-Limburg
Werkgroeplid Voor Iedereen

bestuurslid stichting Solidariteits Fonds.
Mevr. M.J.L.M. (Margriet) Nouwen-Jacobs
Periode 2006-heden: plv. Fractievoorzitter
Periode 2006-heden: lid van de agendacommissie
Periode 2006-heden: voorzitter van de raadscommissie Economische Zaken, Sociale Zaken,
Arbeidsmarktbeleid, Gemeentewerken, Verkeer, Toerisme en Recreatie.
Periode 2006-heden: lid van de raadscommissie Algemene zaken, veiligheid, stadstoezicht, handhaving openbare orde, coŲrdinatie wijk- en dorpsraden en specifieke financiŽle aangelegenheden
Periode 2006-heden: lid Breed Financieel Overleg
Periode 2006-heden: lid van de werkgroep dualisme
Kwaliteitsfunctionaris laboratorium St. Jans Gasthuis
Lid cliŽntenraad Thuiszorg Midden-Limburg
Externe auditor CCKL (CoŲrdinatie Commissie ter bevordering van de Kwaliteitsbeheersing op het gebied van Laboratoriumonderzoek in de gezondheidszorg)
Dhr. G. (GŲksel) SoyugŁzel

Periode 2006-heden: lid van de raadscommissie Welzijn, Onderwijs, Cultuur, Volksgezondheid en Sport
Werkzaam bij een drukkerij in Venlo (VistaPrint)
Bestuurlid Stichting Turks Cultureel Centrum Weert
Voorzitter Provinciaal Platform Minderheden
RZO. Weerter kwartier Turkse zorgvrager
ATL: Adviesorgaan Turken Limburg
Mevr. M.M.C.F. (Marie-MichŤle) Stokbroeks Neven)functies:

Periode 2006-heden: fractievoorzitter
Periode 2006-heden: lid presidium
Periode 2006-heden: lid van de werkgroep dualisme
Periode 2006-heden: lid en plv. voorzitter  van de raadscommissie Welzijn, Onderwijs, Cultuur, Volksgezondheid en Sport
Beleidsmedewerker Onderwijs (huisvesting en accommodatiebeleid) Gemeente Deurne
Lid buurtvereniging Kerkstraat
Dhr. J.A.F. (Jan) Tak Neven)functies:

Periode 2006-heden: lid van de raadscommissie Algemene zaken, veiligheid, stadstoezicht, handhaving openbare orde, coŲrdinatie wijk- en dorpsraden en specifieke financiŽle aangelegenheden
Periode 2006-heden: lid Breed Financieel Overleg
Periode 2006-heden: lid van de werkgroep dualisme
Geen nevenfuncties
Dhr. P.J.R.L. (Renť) Verheggen Neven)functies:

Sinds april 2006:
plaatsvervangend voorzitter gemeenteraad
lid van het presidium
voorzitter van de agendacommissie
voorzitter van de werkgroep dualisme
voorzitter van de raadscommissie Algemene zaken, Veiligheid, Stadstoezicht, Handhaving openbare ode, CoŲrdinatie Wijk- en dorpsraden en Specifieke financiŽle aangelegenheden
voorzitter Stichting Lunchcafť Weert
voorzitter Stichting Vrienden van het Lunchcafť
lid Beschermcomitť Harmonie St. Josef Weert Zuid
voorzitter Veilig Verkeer Nederland district Limburg
lid Districtsraad / Verenigingsraad Veilig Verkeer Nederland
lid Stuurgroep / Platform Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg
lid Platform Openbaar Vervoer Limburg
voorkomende advieswerkzaamheden op free-lance basis
Mevr. M. (Malika) Za‚boul Neven)functies:

Periode 2006-heden: lid van de raadscommissie Algemene zaken, veiligheid, stadstoezicht, handhaving openbare orde, coŲrdinatie wijk- en dorpsraden en specifieke financiŽle aangelegenheden.
Kinderverpleegkundige St. Jans Gasthuis
Voorzitter van de Verpleegkundig Adviesraad (V.A.R.)
Lid van de ouderraad BS de Zevensprong (Moesel)

Weesp

Weesp, Dhr. C.J. (Cees) Rootjes PVDA gemeentesecretaris gemeente Weesp
NEVENFUNCTIES

Fractievoorzitter politieke partij gemeenteraad Heiloo
Lid van de commissie Openbare Ruimte
Voorzitter raadscommissie maatschappelijke Zaken - Lid van de gemeentelijke rekenkamer Heiloo
Secretaris/penningmeester van de Stichting Sporthal Oostzaan - Lid Raad van Toezicht woningbouwcorporatie woningbouwvereniging Oostzaanse volkshuisvesting

Bron gemeente Weesp Sent: Wednesday, February 18, 2009 10:44 AM

 

 

 

Weesp, Mw. M. (Margreet) Walrave raadsgriffier gemeente Weesp, nevenfuncties ontvangen na teldatum 150109 was nog 25 bron Nienhuis/Leenders (3)
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron gemeente Weesp 16 januari 2009

Weesp krijgt per 1 september een interim-griffier, mevrouw M. Walrave. De gemeenteraad heeft deze keuze gemaakt in het licht van de gemeentelijke herindeling per 1-1-2010
Margreet Walrave (1951) heeft een juridische achtergrond en is sinds november 2002 werkzaam geweest als raadsgriffier op tijdelijke basis in negen verschillende gemeenten. Ze heeft in gemeenten gewerkt van 10.000 tot 50.000 inwoners. Mevrouw Walrave heeft ervaring opgedaan in verschillende fusies van gemeenten. Als griffier heeft ze in de gemeente Utrechtse Heuvelrug (fusie van vijf kernen) en Coevorden ervaren wat de impact van een fusie is. Ze is bekend met de wet Arhi en de projectorganisaties en ambtelijke werkgroepen die bij een dergelijk fusietraject worden ingericht. Door haar rijke ervaring is zij goed bekend met de ambtelijke processen in een gemeentelijke organisatie. Mevrouw Walrave wordt officieel benoemd in de raadsvergadering van 27 september. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Tijdelijke benoemingen griffier en gemeentesecretaris Utrechtse Heuvelrug. Gedeputeerde staten van Utrecht hebben besloten om mevrouw drs. L.M.E. Boot als tijdelijk gemeentesecretaris en mevrouw M. Walrave, als tijdelijk griffier van de nieuwe gemeente Utrechtse Heuvelrug te benoemen. GS hebben de bevoegdheid om voor een nieuwe heringedeelde gemeente een tijdelijk gemeentesecretaris en een tijdelijk griffier te benoemen. De benoemingen gaan in per 1 januari 2006 en duren tot de dag waarop de gemeenteraad in hun eerste vergadering (gepland op 2 januari 2006) de griffier heeft benoemd en het college van Burgemeester en Wethouders in hun eerste vergadering (gepland op 3 januari 2006) de gemeentesecretaris hebben benoemd. De benoemde personen zijn ook de beoogde gemeentesecretaris en beoogde griffier van de gemeente Utrechtse Heuvelrug

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Mevrouw M. Walrave (extern) en de heer P.C.M. de Groot te benoemen in de functie van commissiegriffier c.q. vervanger van de onderzoekscommissieWOZ Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van Blaricum op 15 maart 2007.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Coevorden mevrouw M. Walrave (griffier) 13 oktober 2003

D. Spel Wethouder
GroenLinks
Portefeuille: FinanciŽn en grondbedrijf, inkoop, milieu, onderwijs, informatiebeheer, achterstanden beleid en loco-burgemeester

Nevenfuncties:
Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur van het Gewest
Lid Dagelijks Bestuur STIVAM (St. contractpartners VAM) Lid Dagelijks bestuur ESGEVA (St. GFT-contractanten VAM)
Lid van WGR orgaan Stichting Primair
J.C. Fleming Wethouder
PvdA
Portefeuille: Ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, sport, verkeer & vervoer, 2e loco-burgemeester Nevenfunctie: Voorzitter Stichting de Wijk (onbetaald)
mr J.J. van der Hoeven Wethouder
CDA
Portefeuille: Sociale zaken, economische zaken inclusief grondzaken, sociale voorzieningen en subsidies, maatschappelijke dienstverlening & gezondheidszorg, toerisme, cultuur en recreatie, stadsbeheer , 3e loco-burgemeester Nevenfunctie: Internationaal waarnemer verkiezingen - ministarie van Buitenlandse Zaken

K.T. Booij-van Willigen Gemeenteraadslid
WSP
Portefeuille: Nevenfunctie: Administratiekantoor Booij
Geen foto M.H. van Geenen

Gemeenteraadslid
WSP
Portefeuille: Nevenfunctie: Belfor Weesp
A.J.M. van Gemert Gemeenteraadslid
WSP
Portefeuille: Nevenfuncties: Casparus College Weesp, docent techniek Kreatieve Groep Weesp, cursusleider
J.H. van Veen Gemeenteraadslid
WSP
Portefeuille: Nevenfuncties: J.H. van veen Consultancy J.H. van Veen Management Associates O-A B.V. Stichting Popkoor Weesp Stichting Popkoor Fun4U
T.V. Booij Gemeenteraadslid
WSP
Portefeuille: Nevenfunctie: Nobel Naarden, projectmanager ICT
J. Kappert Gemeenteraadslid
PvdA
Portefeuille: Intomart GfK te Hilversum, seneior researcher Gewest Gooi en Vechttsreek, lid Algemeen Bestuur Stichting Weesper Kunst en Cultuur, voorzitter Werkgroep Bloemendalerpolder/KNSF terrein, lid Stembureau tjdens verkiezingen, lid/voorzitter
A.M. Blommestein Gemeenteraadslid
PvdA
Portefeuille: Nevenfunctie: Ondernemersvereniging ORAM, beleidsmedewerker 
R. de Boer Gemeenteraadslid
PvdA
Portefeuille: Nevenfunctie: Dienst Sociale Zaken gemeente Almere, beleidsmedewerker
mw T.L.M. Jansen-van der Meer Gemeenteraadslid
CDA
Portefeuille: Nevenfuncties: R.J. van Dam B.V., hoofd financiŽn ) Buitengewoon Ambtenaar ban de Burgerlijke Stand 
C.P. Nelis Gemeenteraadslid
CDA
J.A. Renzenbrink Gemeenteraadslid
CDA
Portefeuille: Nevenfuncties: TNT Post, manager VBG Utrecht CA Werkgroep Vecht Noord van het Kon. Ned. Watersportverbond, voorzitter
L..H.J.M. Sanders Gemeenteraadslid
GroenLinks
Portefeuille: Nevenfunctie: Zelfstandig adviseur Wonen, Welzijn en Zorg
A.P.M. van Daalen Gemeenteraadslid
GroenLinks
Portefeuille: Nevenfunctie: Zelfstandig organisatie-adviseur
J.M. Vos Gemeenteraadslid
VVD
Portefeuille: Nevenfuncties: Blokker Holding B.V. te Laren (N.H.), adj. directeur en hfd. afdeling vastgoed ) Samenvast B.V. te Laren (N.H.), directeur CoŲperatieve Vereniging van Eigenaren van winkelcentrum Schalkwijk te Haarlem, bestuurslid namens Blokker Holding B.V. Stichting Retail Innovation Nederland, bestuurslid namens Blokker Holding B.V. Raad Nederlandse Detailhandel, lid commissie vestigingsvraagstukken namens Blokker Holding B.V.
H.J.F.X.P Stulemeijer Gemeenteraadslid
VVD
Portefeuille: Nevenfuncties: Casparus Beheer te Muiderberg, directie assistent VVE Keurstraat Weesp, algemeen bestuurslid Stichting Vrienden vm Laurentiusschool Weesp, secretaris Thorbecke Comitť, algemeen bestuurslid
B.A. Heezius Fractievoorzitter
AOV Weesp
Portefeuille: Nevenfunctie: Wijkoverleg Aetsveld, lid
S. Rahmouni Gemeenteraadslid
DEP
Portefeuille: Nevenfuncties: Rijschool, ondernemer Auto-Lion, mobiliteitsadviseur

Werkendam

H.A. (Erwin) Koenen, gemeentesecretaris gemeente Werkendam
NEVENFUNCTIES

Onze gemeentesecretaris bekleedt een tweetal nevenfuncties. Hij is bestuurslid Allumnivereniging Open Universiteit Nederland en daarnaast is hij lid van de referentiegroep Msc-opleiding Public Management, faculteit Managementwetenschappen van de Open Universiteit Nederland.

Bron gemeente Werkendam 2008


Dhr. mr. I. (Iede) Bakker raadsgriffier gemeente Werkendam
NEVENFUNCTIES
Nevenfuncties ontvangen moeten nog op internet worden gezet
Bron 25 november 2008 gemeente Werkendam

Nevenfuncties wethouders (2007)

Wethouder E. (Evert) Begemann
Namens gemeente

Plv. lid Regionale Ambulancevoorziening

Lid Algemeen Bestuur Kleinschalig Collectief Vervoer

Wethouder M. (Marjolein) Hak
Lid Algemeen Bestuur GGD

Plv. lid Algemeen Bestuur Kleinschalig Collectief Vervoer

(Voorzitter) Regionaal Ketenoverleg

Vice-voorzitter cliŽntenraad Beatrixziekenhuis

Assistent fondsenwerving Villa Pardoes

Deputy Director Optin

Lid comitť van aanbeveling Bijtelskil

Wethouder W. (Wim) de Jong
Lid Stichting A27

Plv lid Streekarchief voor het Land van Heusden en Altena

Lid SES West-Brabant (incl. NV REWIN en Brabants Bureau voor Toerisme)

Secretaris Raad van Commissarissen Rabobank

Vicevoorzitter Rotaryclub Geertruidenberg

Secretaris Stichting De Toren

Wethouder J. (Jan) Luteijn
Namens gemeente:


Lid Dagelijks Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Milieu en Afvalregeling Breda

Lid Vereniging Nederlandse Gemeenten, cie. milieu en mobiliteit

Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Welstandszorg

Lid gebiedscommissie Wijde Biesbosch (vicevoorzitter)

Burgerlid Provinciale Staten Noord-Brabant

Secretaris Stichting Fractieondersteuning ChristenUnie-SGP

Lid Raad van Advies SGP

Lid bestuur Stichting Klimaatlandschap

 
Fractie Naam vrl. adres postcode plaats functie Organisatie
Bezoldigd
ja/nee
CDA Altena D. voorzitter St. tot steun van de Prot.geestelijke verzorging
bij de krijgsmacht
nee
voorzitter Raad van Bestuur Prot. Interk. Thuisfront
voorzitter Stichting Nationaal Biesbosch museum
preses Kerkenraad Ger.Herk
Berg, van den V.G.M. directeur Service Centrum Drechtsteden ja
directeur Van den Berg BV
Breugel, van O.A. ambtenaar Gemeente Rotterdam ja
bestuurslid Regenboogschool Nieuwendijk
Drabbe W directeur Drabbe electrotechniek ja
Paans G.J. Bestuurslid tot juni 2008 Ver.PCO Land van Heusden en Altena
Penning M.P. Dir. architect Arch. & Ir. bureau Penning BNA ja
Voorzitter Steunst. Prot. Chr. Ouderen Bond Gewest
N.Brabant
nee
Penningmeester Prot. Chr. Ouderenbond Gewest Noord-
Brabant
nee
Lid Gezamenlijk overleg Ouderen Bonden
Werkendam
nee
Lid Adviesraad Wonen, Woonservice Meander
voorzitter Dorpscontactgroep Sleeuwijk
Schalken C.A.J. voorzitter C.S.-Klaitrappers Dussen
Bestuurslid Molenkadeloop Dussen
PvdA Burck du S.M. secretaris Watersport vereniging Werkendam
Methorst J. leraar Stichting OVO Gorinchem ja
Seters, van H.P.F. voorzitter Natuur en milieuver. "VMB"
Verweij C.W. correspondent/journalist en
fotograaf
drukkerij Damen/Nieuwsblad ja, freelance
hand- en spandiensten
(klassenass. congiŽrge, RTwerk,
creamoeder,
luizenmoeder)
Basisschool "De Regenboog" in Nieuwendijk
fotograaf Alka-design, via deze voor woonstichting Land
van Altena ja, freelance
SGP Meijboom T.A Ambtsdrager Kerkenraad Chr.Ger.Kerk te Werkendam
Ambtenaar Ministerie Min. van Justitie (IND) 's-Hertogenbosch
Baggerman C. Projectmanager Quadraat Infraprojecten ja
Werkgroeplid R.O. B.K.A.
Versluis J.A. adj. directeur Aannemersbedrijf J. van Daalen BV ja
directeur REWOUT Holding BV
directeur NOG Vastgoed BV
leider/penningmeester Zondagschool "Jozef" Ger. Gem. Werkendam
12-03-2008
Fractie Naam vrl. adres postcode plaats functie Organisatie
SDc Bakkers A.J.
Beek-v.d. Pol, van J.E. Voorzitter Ver. Vrienden van
het Biesboschmuseum
Biesboschmuseum
nee
Bouman H.G.C. Kerkenraadslid Ned. Herv. Kerk
Technische Cie Foranto
Scheidsrechter regio NeVoBo
Dokman J.M. voorzitter Raad van Toezicht Stichting Stromenland ja
corrector werkcolleges en
examen auditing
Universiteit van Tilburg
ja
Ribbers P.C.M. eigenaar Praktijk Fysiotherapie ja
eigenaar Vital index ja
voorzitter MKB
Vaal K.A.G. Penningmeester "Motorvision"
ChristenUnie Verdoorn M. Bentlaken 10 4251 GV Werkendam Bestuurslid Cultureel Centrum De Kwinter, Werkendam
12-03-2008

Wervershoof

Nevenfuncties leden en griffier rekenkamercommissie gemeente Wervershoof, Enkhuizen, Drechterland en Andijk (WEDA).

H. Pieterson, voorzitter rekenkamercommissie gemeente Wervershoof, Enkhuizen, Drechterland en Andijk (WEDA).
Directeur/eigenaar Adebar B.V.
Directeur/eigenaar H. Pieterson Management en Advies
Financial Advisor CFC
Gemeenteraadslid VVD te Bloemendaal, voorzitter commissie Grondgebied
Penningmeester bestuur Spaarnezicht
Penningmeester bestuur Bloemenhove
Lid algemeen bestuur werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland
Voorzitter Rekenkamercommissie gemeente Amstelveen

A. Huisman-Vlaar (lid) rekenkamercommissie gemeente Wervershoof, Enkhuizen, Drechterland en Andijk (WEDA).
Sectorhoofd Middelen gemeente Stede Broec
Secretaris commissie Middelen gemeente Stede Broec
Secretaris commissie Regionale en Algemeen Bestuurlijke Zake gemeente Stede Broec
Loco-secretaris gemeente Stede Broec

Mr. A.V.N.M. Steur (lid) rekenkamercommissie gemeente Wervershoof, Enkhuizen, Drechterland en Andijk (WEDA).
Lid Rekenkamercommissie gemeente Waterland
A. Abma (griffier) rekenkamercommissie gemeente Wervershoof, Enkhuizen, Drechterland en Andijk (WEDA).
Loco-griffier in de gemeenten Langedijk en Lemsterland, penningmeester van Ried foar de Fryske Beweging.

 

de heer Rood, gemeentesecretaris gemeente Wervershoof
NEVENFUNCTIES
- Voorzitter Verwantenraad cluster Rosario van Esdegee-Reigersdaal
- Secretaris van het R.K. Kerkbestuur te Westwoud.
Bron gemeente Wervershoof 11 november 2008

 

Dhr. C.W. Zwakman raadsgriffier gemeente Wervershoof
NEVENFUNCTIES
voorzitter mediaraad lokale Radio en TV gemeente Bergen.
Bron gemeente Wervershoof 11 november 2008-CHop150909

De heer P.W. Mosch
Wethouder
(ABC)

Wethouder Mosch zal voor de gemeente tevens het Regionaal Milieuoverleg voor zijn rekening nemen, alsmede de realisatie van het sporthal/GOED complex, het regionaal overleg VVRE (Verkeer & Vervoer, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Economische aangelegenhedenen) en de coŲrdinatie van het Centrum/Westrandplan. 

De heer Mosch vervult geen nevenfuncties.
CHop060508


Mevr. M.J. Wilms-Nielen
Wethouder
PvdA
J.J. de Lange Gemeentesecretaris

 
Nevenfuncties van de heer Rood, gemeentesecretaris

- Voorzitter Verwantenraad cluster Rosario van Esdegee-Reigersdaal
- Secretaris van het R.K. Kerkbestuur te Westwoud.
CHop060508
 


 

 

Raadsleden

A.G.M. (Ton) Broedersz
Algemene Belangen Combinatie
Speakerbouwer
Lid bestuur dorpshuis Onderdijk FinanciŽle belangen )
Lid raadsadviescommissie
CHop060508
 
 

Mw. G.B.M.  (Trudy)  van Diepen
PvdA 
Leerkracht Willibrordusschool Bovenkarspel 
CHop060508

P.N.M. (Pieter) Duin
Zwaagdijker Dorpsbelang
Nevenfuncties
Lid van de raadsadviescommissie
CHop060508

 

Mevrouw A.M.N.M. (Anneke) van der Geest
(fractievoorzitter) - Progressief Wervershoof
Leerkracht
CHop060508


 

De heer F. (Frits) de Groot 
(fractievoorzitter) - VVD

Medewerker Software Group IBM
Nevenfuncties: 
Penningmeester Tennisclub Centecor te ZwaagdijkBestuurslid Oranjecomitť Zwaagdijk
CHop060508

 

H.J. (Huub) Jaeqx
CDA
Docent
CHop060508  
 

C.A. (Cees) Neefjes 
Progressief Wervershoof

 
Bloemenkweker
CHop060508Dhr. P.N.M. Otten
(ABC)


Nevenfuncties: geen
CHop060508

 

L.E. (Luiten) Plekker
(fractievoorzitter) - Algemene Belangen Combinatie


Senior medewerker/plv. Directeur Strategie & Onderzoek bij woningcorporatie Portaal 
CHop060508

 

De heer S.P.J. (Simon) Ruiter
(fractievoorzitter) - CDA
geen nevenfuncties opgegeven op 060508

Dhr. T.J.W. (Dick) Sijm
Zwaagdijker Dorpsbelang 
Vertegenwoordiger
CHop060508

Dhr T.H. (Dirk) Steltenpool
VVD
Gepensioneerd
Nevenfuncties: 
Secretaris Zwembad De Zeehoek
Secretaris Seniorenraad, 
Penningmeester van het Regionele Dienstencentrum te Hoorn
Dienstencentrum Hoorn en Steunfonds Dienstencentrum Hoorn
Lid WNO commissie van RSBO, Lid  comm. verkeer SBO
CHop060508

E. Vroegop
Partij v.d. Arbeid, fractievoorzitter
Geen nevenfuncties opgegeven
CHop060508


Leden van de rekenkamercommissie: Deze commissie vervult sinds 2006 de rekenkamerfunctie voor vier gemeenten:  Wervershoof, Enkhuizen, Drechterland en Andijk (WEDA).


De rekenkamercommissie bestaat uit drie onafhankelijke leden:
H. Pieterson te Bloemendaal, voorzitter
mr. A.V.N.M. Steur te Monnickendam, plaatsvervangend voorzitter
Mw A. Huisman-Vlaar te Grootebroek
Ambtelijk secretaris: D.J. Abma

Nevenfuncties leden rekenkamercommissie

H. Pieterson, voorzitter
Directeur/eigenaar Adebar B.V.
Directeur/eigenaar H. Pieterson Management en Advies
Financial Advisor CFC
Gemeenteraadslid VVD te Bloemendaal, voorzitter commissie Grondgebied
Penningmeester bestuur Spaarnezicht
Penningmeester bestuur Bloemenhove
Lid algemeen bestuur werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland
Voorzitter Rekenkamercommissie gemeente Amstelveen

H. Pieterson
-Directeur Adebar BV, Bloemendaal
-Directeur H. Pieterson Management en Advies, Bloemendaal
-Advisor Investment Committee CFC, Amsterdam
-Lid van de raad van Toezicht Stichting Spaarnezicht, Haarlem
-Penningmeester bestuur Bloemenhove, Heemstede
-Voorzitter Rekenkamer Amstelveen
-Lid algemeen bestuur Werkvoorzieningschap Zuid-Kennemerland
-Voorzitter Rekenkamer WEDA (Wervershoof, Enkhuizen, Drechterland en Andijk) A. Huisman-Vlaar.lid
Sectorhoofd Middelen gemeente Stede Broec
Secretaris commissie Middelen gemeente Stede Broec
Secretaris commissie Regionale en Algemeen Bestuurlijke Zake gemeente Stede Broec
Loco-secretaris gemeente Stede Broec Mr. A.V.N.M. Steur, lid
Lid Rekenkamercommissie gemeente Waterland

Westerveld

 

N.L.J.J. Dusink, loco gemeentesecretaris gemeente Westerveld
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron gemeente Westerveld Sent: Friday, February 27, 2009 3:59 PM

Westerveld, Dhr. S.J. Ronda raadsgriffier gemeente Westerveld
GEEN NEVENFUNCTIES Bron gemeente Westerveld 11 november 2008
De wethouders:
Mw. A. Kleine Deters:
Nevenfunctie, , verbonden aan haar ambt:
a. bestuurslid G.G.D (Gemeentelijke Gezondheidsdienst Drenthe).
b. bestuurslid G.G.D Zuidwest Drenthe i.l.
c. bestuurslid Scala centrum voor kunsten
d. bestuurlid werkvoorzieningschap Reestmond
e. bestuurslid intergemeentelijke sociale dienst Steenwijkerland – Westerveld
overige openbare functies: lid regiobestuur D’66 Drenthe
Dhr. H. Geertsma
Nevenfuncties, , verbonden aan zijn ambt:
1. N.V. Nederlandse Bank
2. NV Rendo
3. Essent NV
4. Waterbedrijf Vitens NV
5. Wmo beheer NV
6. Waterleidingmaatschappij Drenthe NV
7. bestuurlid Stichting Contractpartners (Stivam)
8. bestuurslid Sichting GFT-contracten VAM (Esgeva)
9. lid Overlegorgaan Drents Friese Wold
Overige openbare functies
1. bestuurslid Historische vereniging Diever
2. kerkrentmeester Gereformeerde kerk Diever en moderamenlid Classis Meppel (PKN)
Dhr. E. van Schelven.
Nevenfuncties, , verbonden aan het ambt:
1. bestuurslid Drents Plateau Drenthe
2. Automatiseringscentrum Noord Nederland (CEVAN)
Overige openbare functies:
Geen.
Versie: 19 december 2007.

Westvoorne

Dhr. drs. R. de Vries raadsgriffier gemeente Westvoorne
GEEN NEVENFUNCTIES Bron gemeente Westvoorne 11 november 2008
Overzicht nevenfuncties 2008 Collegeleden
Wethouders
B.M.A.A. Geers-van Wijk
Lid Algemeen Bestuur DCMR
 
Lid Algemeen Bestuur Stadsregio
 
C.J.A. van Lith
Projectleider Gemeente Spijkenisse
 
I.F. Klok
Lid bestuur Wild Beheer Eenheid
Overzicht nevenfuncties 2008Raadsleden
 
D66
W.M. Hartog
Safety & Security Manager
 
NVVK Commissie wet & regelgeving
VVD
R.F.L. van Leeuwen
Secretaris Morris Register Nederland
 
Bestuurslid Federatie Hist. Autom.
L.J. Laaij 
Geen nevenfuncties
W. van Montfoort
Secretaris Visserkundige Cie Oostvoornse Meer
 
Adviseur Voornes Dameskoor
 
Adviseur Coosenhoek
J. Krajenbrink-Meinds 
Hoofd Personeelszaken Krajenbrink bv. CDA
L. Braber
Penningmeester Ver.Wielerwedstrijden in Nederland
Lid congres KNWU
Penningmeester Stichting De Koepel
Kerkrentmeester  NPK  Oostvoorne
Penningmeester  Ned Profs Wielrennen Klassement en    Dames Klassement in Nederland

 

 

A. Littooij
Ambtenaar gemeente Rotterdam
 
 
Gemeentebelange
J. Gorzeman 
Hoofdportier
 
Hoofdbrandwacht
 
Voorzitter Stichting Koepel Zeeburg
 
J. Rehorst
Proces operator
 
Voorzitter Ondernemingsraad
 
P. Kraaijenbrink
Docent Scheepvaart- en Transportcollege
 
C.M. Langoendoen-Briggeman 
Bestuurslid Stichting Tinte 400
 
 
PvdA
E.P.M. Jonkers-Groot
Anesthesie-verpleegkundige, Ruwaard van Putten
ziekenhuis
 
H.C. van Iersel
Voorzitter Volksuniversiteit
Adviesbureau MC Maintenance Consultants

  (eenmanszaak)
 
C. van den Akker
Ambtenaar gemeente Rotterdam
 
W. van Vliet-Elderhorst
Bestuurslid Stichting Vluchtelingenwerk
 
19/02/2008

Wieringen

 

Wieringen, Dhr. drs. J. Wittink gemeentesecretaris gemeente Wieringen
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron gemeente Wieringen Sent: Tuesday, February 17, 2009 10:19 AM

 

Dhr. H.J.G. Leendersraadsgriffier gemeente Wieringen
NEVENFUNCTIES
secretaris/lid  
is van de plaatselijke commissie Wieringen – Den Oever van de Kon. Ned. Redding Mij.
Bron gemeente Wieringen 24 november 2008

Ton Meesterwnd. raadsgriffier/interim griffier gemeente Wieringen vanaf november 2008

Munnik-Blank, P.C.E. de (Patricia), Heerhugowaard, 14 juni 1964
Nevenfuncties

Lid gemeenteraad gemeente Enkhuizen
Voorzitter bezwaar- en beroepschriftencommissie / ombudsvrouw gemeente Wieringen
Voorzitter Dierenbescherming Westfriesland e.o.
Vice-voorzitter bezwaar- en beroepschriftencommissie provincie Flevoland?

 
Overzicht nevenfuncties raadsleden en collegeleden Wieringen (januari 2008) -1-
Overzicht nevenfuncties raadsleden en collegeleden Wieringen.
wethouders
dhr. E.C. Volkers
functies binnen en namens het gemeentebestuur:
wethouder
vertegenwoordiger in het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Sociale
Dienst Kop van Noord Holland
lid in bestuur gemeenschappelijke regeling gesubsidieerde arbeid Kop van Noord-Holland
lid in bestuur gemeenschappelijke regeling regionale ambulancedienst Noord-Holland-Noord.
plaatsvervangend lid in bestuur gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Noord-Holland-
Noord
functies buiten het gemeentebestuur:
voorzitter Diaconie Protestantse gemeente Wieringen.
lid Diaconaal fonds
secretaris Stichting Samenwerkende Musea Noordkop Westfriesland en Texel
bestuurslid Oecumenisch Centrum MichaŽlskerk
dhr. IJ. Kooistra
functies binnen en namens het gemeentebestuur:
wethouder
lid algemeen bestuur Milieu/Afvaldienst Kop van Noord-Holland
voorzitter commissie Buitengebied gemeente Wieringen
lid stuurgroep Wieringerrandmeer
functies buiten het gemeentebestuur:
lid algemeen bestuur Voortgezet openbaar onderwijs Noord-Holland-Noord te Alkmaar
Overzicht nevenfuncties raadsleden en collegeleden Wieringen (januari 2008) -2-
raadsleden
PvdA - dhr. J. van Berkum
functies binnen en namens het gemeentebestuur:
raadslid en fractievoorzitter (PvdA), voorzitter raadscommissie Grondgebiedzaken, lid
raadscommissie Algemeen
plaatsvervangend lid algemeen bestuur vereniging van Waddenzeegemeenten
plaatsvervangend lid algemeen bestuur Gemeenschappelijke regeling regionaal historisch centrum
Alkmaar
functies buiten het gemeentebestuur:
beleidsambtenaar economische zaken, toerisme en recreatie bij de gemeente Nieuwkoop
bestuurslid Vereniging Haukes in zicht
PvdA - dhr. D. Klaaren
functies binnen en namens het gemeentebestuur:
raadslid (PvdA), lid raadscommissie Algemeen en Grondgebiedzaken
functies buiten het gemeentebestuur:
geen
PvdA - mevr. G.C. Burm-Blom
functies binnen en namens het gemeentebestuur:
raadslid (PvdA), lid raadscommissie Algemeen en Samenleving
functies buiten het gemeentebestuur:
voorzitter Gymnastiekvereniging DOS Den Oever
lid bestuur SSAW Den Oever
lid werkgroep Sportcentrum Den Oever
lid Initiatiefgroep Welzijn Wieringen
PvdA - mevr. J.J. Dammers-Meurs
functies binnen en namens het gemeentebestuur:
raadslid (PvdA), lid raadscommissie Algemeen en Samenleving
functies buiten het gemeentebestuur:
hoofd sales bij een financiŽle dienstverlener
budgetbegeleider bij particuliere schuldsaneringen
WR05 - dhr. J. Koppe
functies binnen en namens het gemeentebestuur:
raadslid en fractievoorzitter (WR05), lid raadscommissie Algemeen en voorzitter raadscommissie
samenleving
functies buiten het gemeentebestuur:
voorzitter zwem- en poloclub Normerven
penningmeester volkstuinvereniging Wieringen
WR05 - dhr. M.C.Th. Scholten
functies binnen en namens het gemeentebestuur:
raadslid (WR05), lid raadscommissie Algemeen
lid algemeen bestuur vereniging van Waddenzeegemeenten
functies buiten het gemeentebestuur:
directeur Wageningen IMARES B.V. (onderzoeksinstituut)
directeur TNO IMARES B.V. (onderzoeksinstituut)
bestuurslid Stichting SARKON (RK basisonderwijs)
Overzicht nevenfuncties raadsleden en collegeleden Wieringen (januari 2008) -3-
bestuurslid Parochie H. Henricus (RK Kerk)
bestuurslid Stichting Zeeuwse Tong (ontwikkelingsproject)
lid Visserij Innovatie Platform (advies cie. minister LNV)
president EFARO (Europese associatie onderzoeksinstituten)
Nationale delegatie ICES (internationale conventie)
WR05 - dhr. J. Brouwer
functies binnen en namens het gemeentebestuur:
raadslid (WR05), lid raadscommissie Algemeen
functies buiten het gemeentebestuur:
werknemer bij Corus IJmuiden
VVD - dhr. J.C. Koorn
functies binnen en namens het gemeentebestuur
raadslid en fractievoorzitter (VVD), voorzitter raadscommissie Algemeen, lid raadscommissie
Grondgebiedzaken
functies buiten het gemeentebestuur:
agrarisch ondernemer
hoofdingeland Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
VVD - dhr. O.A.Klink
functies binnen en namens het gemeentebestuur
raadslid (VVD), lid raadscommissie Algemeen en Grondgebiedzaken
functies buiten het gemeentebestuur:
bestuurslid Stichting Dorpshuizen Westerland
eigenaar Schadenet Klink BV, Klink Holding BV en Klink Vastgoed BV
eigenaar Stichting “de Hortensia”
mede eigenaar Robott Devellopment BV
VVD - dhr. W.A. de Herder
functies binnen en namens het gemeentebestuur
raadslid (VVD), lid raadscommissie Algemeen en Samenleving
functies buiten het gemeentebestuur:
architect
OW’91 - dhr. T. Beneker
functies binnen en namens het gemeentebestuur:
raadslid en fractievoorzitter (OW’91), lid raadscommissie Algemeen en Grondgebiedzaken
plaatsvervangend lid in bestuur gemeenschappelijke regeling gesubsidieerde arbeid Kop van
Noord-Holland
functies buiten het gemeentebestuur:
eigenaar van BETAVIS; een “kleine”zeevisgroothandel (opererend in Den Oever en Harlingen)
bestuurslid van de stichting Samenwerkingsschool voor SO en VSO in de regio Den Helder
OW’91 - dhr. A.A. van Dalen
functies binnen en namens het gemeentebestuur:
raadslid (OW’91), lid raadscommissie Algemeen, Grondgebiedzaken en Samenleving
functies buiten het gemeentebestuur:
lid van de ouderraad rsg. Wiringherlant
lid van de medezeggenschapsraad (MR) rsg. Wiringherlant
Overzicht nevenfuncties raadsleden en collegeleden Wieringen (januari 2008) -4-
CDA - mevr. M. Burghout-Lont
functies binnen en namens het gemeentebestuur:
raadslid en fractievoorzitter (CDA), lid raadscommissie Algemeen, plaatsvervangend lid
raadscommissies Samenleving en Grondgebiedzaken
plaatsvervangend lid in bestuur gemeenschappelijke regeling regionale ambulancedienst Noord-
Holland-Noord.
functies buiten het gemeentebestuur:
mede eigenaar boekhandel Burghout
vrijwilliger Viking Informatiecentrum


Wijdemeren, Dhr. drs. J. Visser gemeentesecretaris gemeente Wijdemeren
NEVENFUNCTIES
Secretaris/penningmeester Stichting "Molen van Gabriel"*
Bestuurder in het kader van de Wet op de Ondernemingsraden*
Voorzitter stuurgroep P&O samenwerking regio 't Gooi, Vecht en Eem*
Voorzitter Vereniging van eigenaren "Tsuga" te Hilversum
Secretaris bestuur Rode Kruis Gooistreek

Bron gemeente Wijdemeren Sent: Monday, February 16, 2009 4:59 PM
2
Overzicht nevenfuncties en/of nevenbetrekkingen leden Managementteam
gemeente Wijdemeren
Afdeling Nevenwerkzaamheden Toelichting
Openbare Werken, de heer
G.J. Zweers
Neen --
Ruimtelijke en Economische
Ontwikkeling, de heer E.A.H.
van der Biezen
Ja 1. Lid geschillencommissie
JOVD-VVD
2. Lid partijcommissie
Maatschappelijke Zaken VVD
3. Voorzitter Stichting
Rottumerberaad
Maatschappelijke en Sociale
Zaken, de heer A.H.M.
Kalthoff
Ja Bestuurslid politieke partij
gemeente Opmeer (Lokale
partij DSV)
FinanciŽn, Personeel en
Organisatie, de heer C.J.A.
van Leeuwen
Ja 1. secretaris Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad
St. Kath. Scholen Westelijk
Weidegebied
Facilitaire Zaken, de heer
P.M.M. Buijs
Neen --

 

Mr. D. Bijl

Burgemeester

Nevenfuncties
Voorzitter Raad van bestuur Kasteel-Museum Sypesteyn*
Voorzitter Stichting De Molen van GabriŽl*
Voorzitter Regionale Ambulancevoorziening Gooi en Vechtstreek*
Lid dagelijks bestuur Gewest Gooi en Vechtstreek*
Voorzitter portefeuillehoudersoverleg Gezondheidszorg*
Lid portefeuillehoudersoverleg Algemene Zaken*
Lid regionale brandweerorganisatie Gooi en Vechtstreek*
Lid regionaal college politie Gooi en Vechtstreek*
Voorzitter van de Vereniging Noord-Hollandse burgemeesters*
Voorzitter Plassenschap Loosdrecht e.o.*
Lid dagelijks bestuur Recreatie Midden-Nederland*
Lid Bestuurscommissie GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen) van het veiligheidsberaad*
Vice-voorzitter adviescommissie ILG Amstel, Gooi en Vechtstreek*
Lid Commissie Groene Uitweg*
Lid stuurgroep Metropolitane Landschap (Noordvleugeloverleg)*
Voorzitter beheer en adviescommissie Wijde Blik en Spiegel-en Blijkpolderplas*
Lid commissie Externe Veiligheid Gooi en Vechtstreek.*
Buitengewoon lid van de Raad Openbaar Bestuur (ROB) voor crisis- en rampenbestrijding
Ambassadeur voor het Herstelplan 's Gravelandse Buitenplaatsen

 

 

Drs. J. Visser

Nevenfuncties
Secretaris/penningmeester Stichting "Molen van Gabriel"*
Bestuurder in het kader van de Wet op de Ondernemingsraden*
Voorzitter stuurgroep P&O samenwerking regio 't Gooi, Vecht en Eem*
Voorzitter Vereniging van eigenaren "Tsuga" te Hilversum

 

 

W.P. Neef

Wethouder

Nevenfuncties
Eigenaar ANROSI b.v.
Eigenaar TJ Neef bedrijfswagens b.v.
Bestuurslid CDA Noord Holland
Lid algemeen bestuur Gewest Gooi en Vechtstreek*
Voorzitter Stuurgroep Dorpscentrum Oud-Loosdrecht*
Voorzitter Stuurgroep Zuidsingel fase 7*
Loco-burgemeester*
Stichting “Commissie voor de Vecht en het Oostelijk en Westelijk Plassengebied”*
Bestuurlijke afspraak over instandhouden pont over de Vecht (in NdB)*
Bouwfonds Nederlandse Gemeenten*
Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid (ROV) Noord-Holland*

 

 

W. Lorjť

Wethouder

Nevenfuncties
Lid Dagelijks Bestuur Plassenschap Loosdrecht *
Lid Algemeen Bestuur Plassenschap Loosdrecht *
Lid Algemeen Bestuur Recreatie Midden-Nederland *
Voorzitter Regiegroep Regionale Inkoop *
Voorzitter Regionaal Parkmanagement *
DGA Lorjť Consultants BV (niet meer actief)
Voorzitter van de Raad van Toezicht van HCC (Hilversumse Computer Club)
Lid Rotary Wijdemeren

C.S.A.J. Moote

Wethouder

Nevenfuncties

Wethouder Moote heeft geen nevenfuncties

N.H. Schenkkan

Wethouder

Nevenfuncties

Wethouder Schenkkan heeft geen nevenfuncties

 

Dhr. J. van Ditmarsch raadsgriffier gemeente Wijdemeren
NEVENFUNCTIES
Voorzitter vereniging van eigenaren Villa Cesare (appartementengebouw in Wijk bij Duurstede
Voorzitter vereniging Groepswonen voor Ouderen Pepijnhof in Wijk bij Duurstede
Voorzitter Sportraad in Wijk bij Duurstede
Voorzitter schoolsportcommissie gemeente Wijk bij Duurstede
Bestuurslid Stichting Werkartaal in Zeist
Eigenaar OBVD onderzoeksbureau (ťťnmansbedrijf / geen activiteiten)

Bron gemeente Wijdemeren 11 november 2008

Raadsleden:

Betske van Henten-Meijer

Nevenfuncties
Plv. lid Plassenraad van het Plassenschap Loosdrecht e.o.
Secretaris Vereniging S.O.S. (Steun Oost-Soemba)
Ouderling Nederlands Gereformeerde Kerk Loosdrecht e.o.

 

Herman Veldhuisen

CDA

Geen nevenfuncties opgegeven op 23 mei 2008!

Jan van den Broeck

CDA

Nevenfuncties

Hoofd Technische Dienst Ten Herkel

Hetty Kastelein-Beaujon

CDA

Nevenfuncties
Eigenaar landwinkel en educatief bezoekerscentrum Imkerij 't Schuurtje
Zelfstandig ondernemer in het opzetten van cursussen, kinderfeestjes en bedrijfsuitjes natuureducatie en kaarsenmaken.
Projectbegeleidster levensbeschouwing op openbare basisscholen.
Begeleiding en uitvoering van kinderfestiviteiten Stichting Sloep.
CoŲrdinator Samenwerkingsverband Leuk Ontdekkend Leerzaam.

Th. Reijn

CDA

Nevenfuncties
Zelfstandig ondernemer
Voorzitter Versa Welzijn
Voorzitter Stichting Hilversums Gemeenschap

Leonique Krštzschmar

VVD

Nevenfuncties

Consultant Internationaal Adviesbureau

Ruud Buijs

VVD

Nevenfuncties

Financieel adviseur voor bewoners Beukenhof en Emtinckhof als vrijwilliger

Michiel van Balen

VVD

Nevenfuncties
Statutair directeur Meyerveen b.v.; uit hoofde daarvan eveneens van de 100% deelnemingen: Douma Beheer b.v., Caixa Beleggingen b.v. en Astres Holding b.v.
Directeur AAZO b.v. h/o "van Balen & Co".
Commissaris Astress Zorgbeheer b.v. te Amsterdam (praktijkgenootschap)
Commissaris Belgomet n.v. te Deinze

 

Joep Frijdal

VVD

Nevenfuncties

Zelfstandig ondernemer

Ben Steenvoorden

PvdA

Nevenfuncties

Geen nevenfuncties opgegeven op 23 mei 2008!

Kees Bosdijk

PvdA

Nevenfuncties

De heer Bosdijk heeft geen (neven)functies

Rieks Karssemeijer

PvdA

Nevenfuncties

Geen nevenfuncties opgegeven op 23 mei 2008!

Hilbrand Korver

Groen Links

Nevenfuncties

Melkveehouder

Edwin Bult

Groen Links

Nevenfuncties
Manager Zorg en Dienstverlening Willem Dreeshuis OsiraGroep
Vrijwilliger Jeugdwerk Ankeveen

Miep van Hattem-Allon

Dorpsbelangen Loosdrecht

Geen nevenfuncties opgegeven op 23 mei 2008!

Renť Voigt

Dorpsbelangen Loosdrecht

Nevenfuncties

Gemeente-ambtenaar te Bussum

Ria Hennis-Steijn

Dorpsbelangen Wijdemeren

Geen nevenfuncties opgegeven op 23 mei 2008!

Woensdrecht

 

 

Dhr. ing. D.C. Rijk raadsgriffier gemeente Woensdrecht
NEVENFUNCTIES De enige nevenfunctie van de raadsgriffier is secretaris van de rekenkamercommissie Woensdrecht (benoemd door de gemeenteraad).

Bron: Gemeente Woensdrecht 11 november 2008

 

 

Woensdrecht, Dhr. mr. A.G.H. Gorissen (a.i.)  gemeentesecretaris gemeente Woensdrecht?

 

Woensdrecht, Mw. A.P.E. (Annette) Baart MBA, gemeentesecretaris gemeente Woensdrecht miv 010209
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron gemeente Woensdrecht Sent: Monday, March 09, 2009 8:31 AM

 

Dhr. ing. D.C. Rijk raadsgriffier gemeente Woensdrecht
NEVENFUNCTIES De enige nevenfunctie van de raadsgriffier is secretaris van de rekenkamercommissie Woensdrecht (benoemd door de gemeenteraad).

Bron: Gemeente Woensdrecht 11 november 2008
M.R.G. Adriaansen

Raadslid
Plv. bedrijfsleider vers
 
C1000, Hoogerheide
 
ja
A.P.H. van Agtmaal

Raadslid
Docent
Bestuurslid
Lid commissie van advies
 
Mollercollege ZWH, Ossendrecht
Heemkundekring Huijbergen
Rabobank ZWH en Roosendaal

 
ja
nee

R.R.E. Berben

Raadslid
 


E.J.M. Bolders
Raadslid
Compounding operator
PR-functionaris
General Electric Plastics
VVD-kring W.N. Brabant
ja
nee
R.A.H. Boussen

Raadslid
CoŲrdinator Technische Infrastructuur
Lid Rekenkamercommissie
Eigenaar

AUDAX A&I
Gemeente Woensdrecht
Open Source & adviesbureau Boussen
 

ja
nee

ja
W.J. Clarijs
Raadslid

R.B. Gaarkeuken Raadslid
A.P.C.M. Gelten
Raadslid
Afd.chef Technische Onderhoudsdienst
Voorzitter
Voorzitter

Lanxess Antwerpen

St. Wokast, Putte
Straatvereniging De Anemoon, Putte
ja

nee

M.P. Groffen

Wethouder
Vennoot

Vennoot

Voorzitter
Voorzitter
Penningmeester

Penningmeester
Groffen & Van Rozendaal Accountants B.V.
Groffen & Hendrickx VOF Administratie
TV De Put
BV De Seefhoek
Stichting bevordering Tennis Kelly Versteeg
Spaarkas Den Hoorn

ja

ja

nee
nee
nee


J. Hugens

Raadslid
Bestuurslid
EHBO-lotus
Penningmeester
Lid
 
FNV Zuidwesthoek
EHBO Ossendrecht
Eurodax Randonnee Nederland
Heemkundekring
 
nee
nee
nee
nee
V.L.J. Huijgens

Raadslid
Bestuurslid
Public relations
Bestuurslid
Bouwclub De Kooi
Sluitingsprijs Putte-Kapellen
Wielerronde Hoogerheide
C. Jaspers

Wethouder
Instructeur

FNV Belastingservice
P.J. Konings

Wethouder
M.C.A. Verdult-van Mechelen
Raadslid

 

P.A.M. Meeuwisse

Wethouder
Voorzitter
Lid

Lid

Bestuurslid
Bestuurslid
Vice-voorzitter
Bestuurslid
Vice-voozitter
Voorzitter
Bestuurslid
Lid
 
Stuurgroep Brabantse Wal
MOLO milieu overleg lagere overheden
Platform Brabantse buitensteden en Woensdrecht
Bijzondere commissie Grenspark
Stuurgroep Water uit de Wal
Gebiedscommissie
Behoud cultuur historisch erfgoed
Welstandszorg M. Brabant
Reisclub
Grenspark
RvC De Hoef
E. Meijer Drees
Raadslid
Voorzitter
Bestuurslid
 
Aurora, Woensdrecht
Pelangi
J.P.J. Mens

Raadslid
Statutair directeur
secretaris/penningmeester


Statutair directeur
Commissielid onderwijs
Lid

Bestuurslid
 
VAPRO kenniscentrum
Kenniscentrum PMLF, opleidingsfonds OVP, stichting BePro
VAPRO Int. (A'dam)
Arbeidsmarkt COLO Zoetermeer
Examencommissie RvT Sper Utrecht
ACTA Kalmthout
M.A. Mouwen

Raadslid
Medewerker
Lid
Lid

Student
 
Vervoersbedrijf De Scheldestroom
Wielercomitť Hoogerheide
Klankbordgroep website Woensdrecht
Avans Hogeschool Breda
 
ja
nee
nee
nee
nee
S.P.C. Musters

Raadslid
Hoofd administratie
Secretaris
Bestuurslid
Bettinehoeve, Etten-Leur
PHV De Getrouwe Hond
COC West-Brabant & Tholen
E. van Oevelen-Theunissen

Raadslid
Vice-voorzitter
Seniorenvoorlichter
KBO
GOW
E. Slootweg

Raadslid
Eigenaar
Eigenaar
Eigenaar
Penningmeester

Bestuurslid
Wijnhandel
Wijncursussen
Bed & Breakfast
Stichting De Brabantse Wal, inzake website 
Aanjaagteam Promotie Brabantse Wal
 
ja
ja
ja

nee

nee
J.P.M. de Waal
Raadslid
Directeur
Directeur
Directeur
Directeur
Directeur
Bestuurslid
Bestuurslid/secretaris
 
Cum Laude Makelaars BV
Costa Espagna, h/o MASA Int BV
De Waal Stamrecht BV
Castle Village BV
Horesia
AMTA (ver. Horecamakelaars)
Contact oud mariniers schietvereniging
A.Th.S. van der Wijst
Raadslid
Mede-eigenaar
Adviseur

Lid Rekenkamercommissie
Starterscoach
 
Hoocan Advies
Rabobank Roosendaal-Woensdrecht
Gemeente Woensdecht
Rewin

Woerden

Woerden, Dhr. A.G.J. Kwakkernaat gemeentesecretaris gemeente Woerden
NEVENFUNCTIES
- Voorzitter raad van toezicht VVV
- Stichtingsbestuur IBS
- Lid commissie bezwaren personeelsaangelegenheden bij de Sluis, Ronde Venen en Uithoorn.
Bron gemeente Woerden Sent: Wednesday, February 25, 2009 10:05 AM
R. Abarkane
Penningmeester SCV Al Manar
Lid Werkgroep Al Mouahidine SKW
Organiseren kleinschalige activiteiten Moskee Al Fath

H.A. van Assem Onderhoudsmedewerker A.J. Kwakkenbos Aannemersbedrijf

D. van den Berg-Kuijf Senior consultant Van der Pal Recruitment Utrecht

I. Berkhof-deVos
Geen

E.L. Bom
Student Universiteit Utrecht
Vakantiehulp Rodenburg Tuincentrum

J.A. van Dam Relatiebeheerder verzekeringen SPF Beheer bv

J.C. van der Does
Vice-voorzitter/penningmeester SBOW (Stichting Burgercomitť Ontwikkelingssamenwerking)
Bestuurslid VOPRU (Vereniging Oud-medewerkers Politie Regio Utrecht)

H.R.M. Ekelschot Bestuurlijk Juridisch Medewerker Politie Utrecht

A. van Ekeren Werkvoorbereider Contract Management Stork Worksphere Maintenance

J.A.M. van Engelen-van der Meer
Apothekersassistent Fleir Apotheek Veldhuizen
Bestuurslid Stichting De Kievit
Jeugd Bestuurslid SCH ’44 (Sport Club Harmelen)

W. van Geelen Geen


F.A.B. Gottmer Nautisch medewerker Swets ODV

C. M. Hoogerbrugge Diaken/scriba Hervormde Gemeente Zegveld

C. van Iersel Medewerker Sector Stadsontwikkeling Gemeente Nieuwegein

B. de Jong

 • Hoofd IMC Provincie Zuid-Holland
 • Lid Algemeen Bestuur HDSR
 • Lid Bestuur Stichting Vrienden Streekarchief Rijnstreek
 • plv. Lid AWB commissie De Sluis Groep

  G.A.P. Kooijman Facilitair manager Saltro

  Y. Koster-Dreese
  Directeur Kantel Konsult
  Waarnemend voorzitter Raad Maatschappelijke Ontwikkeling
  Lid Task-force Handicap en Samenleving
  Lid Bestuur Stichting Presentie
  Lid Raad van Toezicht Jan van Breemen Instituut
  Vice-voorzitter Raad van Toezicht VISIO Loo Erf
  Commissaris ZorgCompagnie
  Senior Consultant Quintis Managementconsultants in wonen
  Lid Bestuur Cross Over

  G.C.H. van der Lit
  Bestuurder Vakbond De Unie
  Alg. bestuurslid St. OOM
  Penningmeester St. OTIB
  Alg. bestuurslid St. OOGZ
  Alg. bestuurslid St. VOC
  Alg. bestuurslid St. OOC
  Alg. bestuurslid St. OOMT
  Alg. bestuurslid St. MET
  Alg. bestuurslid St. OOI
  Alg. bestuurslid fondsen

  Wethouder W.G. (Wim) Groeneweg (CDA)
  Voorzitter (wnd) gebruikersvereniging Centric


  Voorzitter provinciale CDA afdeling Utrecht


  Lid CDA Partijbestuur Loes Ypma geen Annet van der Woude
  Voorzitter comitť monument oorlogslachtoffers

  Wethouder M. (Marjan) Haak-Griffioen (ChristenUnie)
  lid van de klachtencommissie van woningbouwvereniging EemlandWonen in Baarn
  Johan Strik
  Voorzitter Platform Gezond Binnenmilieu
  Lid Raad van Toezicht Stichting Tympaan
  Bestuurslid Stichting Palisium

  Woudrichem

  Dhr. A.G. Dolislager, gemeentesecretaris gemeente Woudrichem
  GEEN NEVENFUNCTIES
  Bron gemeente Woudrichem December 01, 2008 2:08 PM

  160608 Het college van burgemeester en wethouders heeft de heer A.G. (Ad) Dolislager benoemd als gemeentesecretaris/directeur van de gemeente Woudrichem. De heer Dolislager, op dit moment gemeentesecretaris van de gemeente Aalburg, start zijn werkzaamheden op 18 augustus 2008. Hij volgt hiermee de heer B. Verkade op, die de gemeente op 1 november 2007 heeft verlaten. In de tussenliggende periode is de heer G.J. van der Zanden werkzaam als interim-secretaris/directeur.

   

  G. de Vente raadsgriffier gemeente Woudrichem
  Opgevolgd door Mevrouw Drs. Ing. P.A. (Petra) Paulides-Ruitenberg, raadsgriffier gemeente Woudrichem per 1 februari 2009
  NEVENFUNCTIES?

  >Mevrouw Drs. Ing. P.A. (Petra) Paulides-Ruitenberg, raadsgriffier gemeente Woudrichem per 1 februari 2009 Petra Paulides-Ruitenberg is sinds 15 maart 2007 lid van Provinciale Staten Noord-Brabant voor het CDA.
  1. Naam, voorletters en evt. titel: Paulides-Ruitenberg, P.A. (Petra).
  2. Ik ben lid van de fractie van: CDA.
  3. Ik ben statenlid sinds: 15 maart 2007.
  4. Mijn functie(s) in Provinciale Staten: lid Commissie bestuur en middelen, lid Commissie Beleidsevaluatie en plv. lid Commissie economie, mobiliteit en grote stedenbeleid.
  5. Ik zet me deze periode in voor: zichtbare provincie en een geschikte woning voor iedereen.
  6. Mijn favoriete plek in Brabant is: de binnenstad van Breda.
  7 . Ik ben geboren in: Waspik. Mijn geboortedatum is: 9 augustus 1979.
  8. Mijn beroep is: raadsadviseur, plv. griffier Roosendaal.
  9. Ik ben opgeleid als: planoloog en bestuurskundige.
  10. Ik ben sinds 2003 politiek en/of bestuurlijk actief.
  11. Ik vind het erg leuk om: te lezen, reizen en zingen.

   

   

  Mw. mr. M.C. (Marijke) van de Plasse raadsgriffier a.i gemeente Woudrichem
  NEVENFUNCTIES
  Zelfstandig adviseur lokaal bestuur en interim-griffier
  Consulent Actieprogramma Lokaal Bestuur
  Lid bezwarencommissie gemeente Westervoort
  Gespreksleider intervisiegroep griffiers
  Bron: Gemeente Woudrichem Monday, January 12, 2009 10:19 AM

  Interim-griffier benoemd. Op 29 april 2008 is mr. Marijke van de Plasse door de raad benoemd tot tijdelijk griffier. Haar werkzaamheden nemen twee dagen in de week in beslag. Mevrouw van de Plasse is zelfstandig adviseur lokaal bestuur en interim-griffier voor verschillende gemeenten.

  mw. mr. M.C. van de Plasseraadsgriffier gemeente Veenendaal op 18 maart 2004

  mw. mr. M.C. van de Plasse raadsgriffier a.i. gemeente Zaltbommel miv 1 september 2007 beŽindigen
  Wethouder B. de Peuter
  Lid
  SES West-Brabant ( incl. REWIN), q.q.
  Lid
  Gebiedscommissie Wijde Biesbosch, q.q.
  Lid
  Bestuur Stichting Klimaatlandschap, q.q.
  Lid
  Milieu en Afvalregeling Breda, q.q.
  Eigenaar
  Melkbedrijf, Provincialeweg Noord 53a,
  4286 EC, Almkerk
  Directeur - groot aandeelhouder
  Biodone b.v. Provincialeweg Noord 51c,
  4286 EC, Almkerk
  Directeur - groot aandeelhouder
  Megrow b.v. Provincialeweg Noord 51c,
  4286 EC, Almkerk
  Directeur - groot aandeelhouder
  Gebr. Mekelenkamp b.v. Provincialeweg Noord 51c,
  4286 EC, Almkerk
  CoŲperatieraad
  Campina
  p/v lid Alg. Bestuur
  Waterschap Rivierenland
  Ledenraad
  Campina
  Eigenaar
  Agrarische Camping ‘t Hulpgat
  Lid CEO
  Joint Venture Wigglij Wigglers b.v.
  Aandeelhouder
  Biodone USA Llc- South Carolina USA
  Wethouder Mark RŲell
  Lid
  Comitť van Toezicht Innovatie Actie Brabant - 3
  Lid - AB
  Algemeen bestuur GGD, q.q.
  Lid - AB
  Regionale Ambulance voorziening, q.q.
  Lid
  Stuurgroep De Veiligeschool De Langstraat , q.q.
  Vice-Voorzitter
  Volkshuisvesting Regio Breda,q.q.
  D/B - Lid
  Inkoop bureau West/Brabant , q.q.
  Wethouder Cees Ambachtsheer
  Aandeelhouder
  Aldowa bv
  Aandeelhouder
  Brunschwig bv
  Aandeelhouder
  Metaalplus bv
  Aandeelhouder
  Likon
  Aandeelhouder
  Crisicom bv
  Aandeelhouder
  Cepari bv
  Aandeelhouder Minszelis en partners bv
  Lid Raad van Advies
  DAS Rechtsbijstand N.V.
  Bestuurslid
  Stichting Ontwikkeling Woudrichem
  Bestuurslid
  Stichting Muziektent Almkerk
  Bestuurslid
  Sponsorcommissie V.V. Almkerk
  Nevenfuncties Raadsleden
  CDA
   
  D. Sonneveld
  (fractievoorzitter)
  Voorzitter Reconstructiecommissie,
   Maas en Meierij Den Bosch
  Voorzitter Presidium Reconstructie- en Gebiedscommissie
  Lid PPC/PCE
  Ambassadeur monumentenfonds Geertruidenberg
  Vrijwillige maatschappelijke en kerkelijke functies
  Adviseur ondernemersvereniging Werkendam
  Ouderling PKN in Giessen-Rijswijk
  Voorzitter commissie toerusting PKN in Giessen-Rijswijk
  Lid beleidscommissie PKN in Giessen-Rijswijk
  A. de Graaf
  Directeur Wijngraaf Beheer BV
  Directeur Grafimedia Wijngraaf BV
  Directeur Drukkerij / Uitgeverij Wijngraaf BV
  Vennoot Tal Grafische Vormgeving VOF Waalwijk
  Penningmeester Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen, district Zuid-west Nederland
  Voorzitter klankbordgroep laagvlieggebied Kon. Luchtmacht
  J.H. Westerlaken
  Voorzitter kerkeraad Gereformeerde Kerk Giessen-Rijswijk
  Voorzitter Kerkrentmeesters
  Afgevaardigde Classis Almerk in commissie RCBB Eindhoven
  T.B. van der Zalm
  Docent duits aan het Altena College
  J.D. van Andel
  Manager facilities bij HAK Conserven B.V.
  Voorzitter gemeenschappelijke ondernemingsraad HAK
  Penningmeester Stichting Evenementen Woudrichem
  lid klankbordgroep WMO Werkendam-Woudrichem
  PvdA
   
  J. Kant
  (fractievoorzitter)
  ANBO-adviseur ouderen
  IJ. Baks
  Uitvaartleider
  W. Kant
  Grafisch ontwerpen
  Gemeentebelangen
   
  R. Hoegee
  (fractievoorzitter)
  Hoofd uitvoering ingenieursbureau Fugro
  Lid raadsledenplatform West-Brabant
  Lid klankbordgroep helikopters
  H.E. van der Stelt – Lievaart
  Firmant Teijl Transport in Giessen
  - Directeur/aandeelhouder Transportbedrijf Van der Stelt BV in Giessen
  H. Boevť
  Manager zorg bij woonzorgorganisatie in Oud-Beijerland
  Lid gemeentelijke regiegroep Oud-Beijerland
  Lid klankbordgroep WMO Werkendam-Woudrichem ChristenUnie
  G.J. Noeverman
  (fractievoorzitter)
  Woningtaxateur
  Voorzitter Kerkrentmeesters
  Scriba classis Heusden
  Afgevaardigde PKN-synode
  Lid kleine synode PKN
  Lid ledenraad Altena College
  F. van Kalkeren VVD
  A.W. van Vessem
  (fractievoorzitter)
  Zelfstandig adviseur/trainer/coach (project)management
  Lid PR-commissie Kiwanisclub Heusden en Altena
  D.C. van Driel
  Firmant T.O.O. handelsonderneming
  Directeur/groot aandeelhouder ‘Ca me suffit’

  Wunseradiel

  mr. D.L. Visser, gemeentesecretaris/algemeen Directeur gemeente Wunseradiel
  NEVENFUNCTIES
  secretaris/penningmeester van de Stichting P.i.a.e.m. (ter behoud en conservering van historische bouwwerken)
  Bron gemeente Wunseradiel Sent: Wednesday, February 18, 2009 9:07 AM

   

  OUD? Dhr. R. van der Woude raadsgriffier

   

  mevrouw G. (GRIET) Heeg, raadsgriffier gemeente Bolsward (0.5 fte)
  mevrouw G. (GRIET) Heeg, raadsgriffier gemeente Wunseradiel (0.5 fte)
  GEEN NEVENFUNCTIES Bron: Gemeente Bolsward 10 november 2008

  Gemeente WŻnseradiel

  Ir. R.Boersma , Wethouder gemeente Wunserdiel
  Geen nevenfuncties

  W. Sinnema Wethouder gemeente Wunserdiel
  Voorzitter Kaatsverening W.Westra te Arum

  Lid college van telers HZPC te Joure Bron: 12 augustus 2008.

  Let op!!!!!!! Check initialen

  J.G. Lutgendorff, deze is ook raadslid Wunseradiel

  Jan Lutgendorff’s Experience
  Gemeente Nijefurd (Government Administration industry) afdelingshoofd/loco directeur-secretaris
  Gemeente Nijefurd (Government Administration industry) Overzicht nevenfuncties raadsleden Gemeente WŻnseradiel
  S. Reitsma CDA
  Agrarisch ondernemen
  Vakgroep Melkveehouderij LTO
  Productschap zuivel
  COS zuivel
  DOC zuivelfabriek ledenraad
  J. Galema CDA
  Agrarisch ondernemer
  S. Kooistra CDA
  Medewerker bouwbedrijf
  Bestuurslid tennisclub Witmarsum
  K. Strijker CDA 
  Beleidsmedewerker gemeente
  H. Haarsma  CDA
  Stafmedewerker HRM CIZ
  Bestuurslid Fonds Bolsward-Dronrijp
  J. Lutgendorf  PVDA
  Afdelingshoofd gemeente
  L. Altenburg  PVDA
  Secretaris Stichting Leugenbollepop
  H. Waterlander PVDA
  Voorzitter IJsvereniging Zurich
  Secretaris Kaatsvereniging Zurich
  Lid bestuur BC Bolsward
  Lid rekenkamer WŻnseradiel
  Rentenier
  T. Groeneveld  PVDA
  Lid Jongerenplatform provinsje Friesland i.o.
  L. Postmus FNP
  Verpleegkundige
  L. Flapper FNP
  Lesjouwer AfŻk-kursussen
  Foarsitter Eksamenkommisje AfŻk
  Kontaktpersoan WŻnseradiel Tom foarlÍswike
  Lid KAG (kennis en advysgroep) primÍr Żnderwiis fan de  provinsje Friesland
  Lid wurkgroep Frysker fertel en foarlÍsfestival
  H. van der Gaast VVD (geen nevenfuncties)
  G. Broekhuijsen VVD
  Ondernemer
  Schoolcommissie
  Restauratie kerk
  J. Hennink ProwŻn
  Programmamaker
  Bestuurslid Netwerk Media Vrouwen
  P. Posthuma-de Boer ProwŻn
  Voorzitter amusementsorkest Adante
  Themalid Gebiedsplatform Zuidwest Friesland

  Raadsleden:
  S. Reitsma  CDA
  Vakgroep Melkveehouderij LTO
  Productschap zuivel
  COS zuivel
  DOC zuivelfabriek ledenraad J. Galema CDA (geen nevenfuncties) S. Kooistra CDA
  Bestuurslid tennisclub Witmarsum K. Strijker CDA (geen nevenfuncties) H. Haarsma  CDA
  Bestuurslid Fonds Bolsward-Dronrijp J. Lutgendorf  PVDA (geen nevenfuncties) L. Altenburg  PVDA
  Secretaris Stichting Leugenbollepop H. Waterlander PVDA
  Voorzitter IJsvereniging Zurich
  Secretaris Kaatsvereniging Zurich
  Lid bestuur BCBolsward
  Lid rekenkamer WŻnseradiel T. Groeneveld  PVDA
  Lid Jongerenplatform provinsje Friesland i.o. L. Postmus FNP (geen nevenfuncties) L. Flapper FNP
  Lesjouwer AfŻk-kursussen
  Foarsitter Eksamenkommisje AfŻk
  Kontaktpersoan WŻnseradiel Tom foarlÍswike
  Lid KAG (kennis en advysgroep) primÍr Żnderwiis fan de provinsje Friesland
  Lid wurkgroep Frysker fertel en foarlÍsfestival H. van der Gaast VVD (geen nevenfuncties)
  G. Broekhuijsen VVD
  Schoolcommissie
  Restauratie Kerk J. Hennink ProwŻn
  Bestuurslid Netwerk Media Vrouwen P. Posthuma-de BoerProwŻn
  Voorzitter amusementsorkest Adante
  Themalid Gebiedsplatform Zuidwest Friesland
  Siebren Reitsma, Raadslid gemeente Wunserdiel

  CDA

  Nevenfunctie


  Jan Galema, Raadslid gemeente Wunserdiel

  CDA

  Nevenfunctie


  Sjoerd Kooistra, Raadslid gemeente Wunserdiel

  CDA

  Nevenfunctie


  Kristiaan Strijker, Raadslid gemeente Wunserdiel

  CDA

  Nevenfunctie


  Hans Haarsma, Raadslid gemeente Wunserdiel

  CDA

  Nevenfunctie


  Jan Lutgendorff, Raadslid gemeente Wunserdiel

  PvdA

  Nevenfunctie


  Louis Altenburg, Raadslid gemeente Wunserdiel

  PvdA

  Nevenfunctie


  Hans Waterlander, Raadslid gemeente Wunserdiel

  PvdA

  Nevenfunctie

  Thomas Groeneveld PvdA, Raadslid gemeente Wunserdiel

  Nevenfunctie
  lid jongerenplatform Provincie Friesland
  Juli 2007


  Lucy Postmus, Raadslid gemeente Wunserdiel

  FNP

  Nevenfunctie


  Liskje Flapper, Raadslid gemeente Wunserdiel 

  FNP

  Nevenfunctie


  Hylke van der Gaast, Raadslid gemeente Wunserdiel

  VVD

  Nevenfunctie


  Gaby Broekhuijsen, Raadslid gemeente Wunserdiel

  VVD

  Nevenfunctie
  Tjeerd Lutgendorff, Raadslid gemeente Wunserdiel

   
  ProWŻn

  Nevenfunctie

  ProWŻn lid van de commissie grondgebied


  Josje Hennink, Raadslid gemeente Wunserdiel

   
  ProWŻn

  Commissie middelen en welzijn

  Nevenfunctie

  Free-lance documentairemaker
  Verbonden partij Algemeen Bestuur vanaf 2006
  Dagelijks Bestuur vanaf 2006

  Gem. Regeling werkvoorzienings-schap Friesland-West

  Wethouder Sinnema

  Wethouder Boersma

  Stichting Tuinbouw NW-Friesland

  Wethouder Boersma

  Wethouder Sinnema (plv)

  Gemeenschappelijke Regeling Zuidwest Friesland (in liquidatie)

  Vereniging van Waddenzeegemeenten

  Wethouder Sinnema

  Wethouder Boersma (plv)

  + raadslid

  + raadslid (plv)

  Afvalsturing Friesland NV/OLAF

  Wethouder Sinnema

  Wethouder Sinnema

  NV Friesland Miljeu

  Wethouder Boersma

  Wethouder Sinnema

  ISZF

  Wethouder Boersma

  Recreatieschap De Marrekrite

  Gemeenschappelijke regeling Brandweer Friesland

  GGD Friesland

  St. Samenwerkingsverband primair onderwijs ZWF

  Wethouder Sinnema

  CEDIN

  Bestuurlijk overleg IJsselmeer

  Monumentenstichting

  Adviesraad VVV Friese Kust

  ISD zwf

   

   

   

  Tot uw dienst. J. Hop Ermelo publiceert alle troonredes 1900-2019 voor u op internet!

  Maar heeft u inmiddels ook heel goed begrepen?
  50 Hop moet bloeden schrijft een "CHRISTELIJKE" jeugdzorgadvocaat in de landelijke strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd

  Referentie 1: Bron Memo Openbaar Ministerie Team Gevoelige Zaken over Hop 4 juni 2012 Daphne van der Kolk aan Ron Tenge Citaat: De heer Hop is een kinderbeschermingdeskundige die veel families en ouders bijstaat wanneer zij te maken krijgen met de Raad voor de Kinderbescherming en andere jeugdzorg instanties. Hij is van huis uit geen jurist of hulpverlener maar heeft in de loop der tijd veel ervaring opgedaan met dergelijke zaken. Daarbij laat hij zich zeer kritisch uit over deze instanties. Tevens is hij oprichter van de (gemeentelijke) politieke partij Groep Hop. Zie ter info de site www.burojeugdzorg.nl, geen website van BJZ, maar een domeinnaam geclaimd en ingevuld door de heer Hop.

  Referentie 2: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

  Een FRONTALE OPSPORINGSACTIE op Hop, OPHALEN, DOEN BEKENNEN EN VERVOLGEN!
  Ik beken geen letter! Hebben jullie dat allemaal heel goed begrepen!

  581 Troonrede 2019
  579 Troonrede 2018
  562 Troonrede 2017
  560 Troonrede 2016
  514 Troonrede 2015
  247 Troonrede 2014
  567 Troonrede 2013
  254 Troonrede 2012
  477 Troonrede 2011
  660 Troonrede 2010
  616 Troonrede 2009
  662 Troonrede 2008
  Troonrede 2007
  Troonrede 2006
  Troonrede 2005
  Troonrede 2004
  Troonrede 2003
  Troonrede 2002
  Troonrede 2001
  Troonrede 2000
  Troonrede 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991,1990
  Troonrede 1989, 1988, 1987, 1986, 1985, 1984, 1983, 1982, 1981, 1980
  Troonrede 1979, 1978, 1977, 1976, 1975, 1974, 1973, 1972, 1971, 1970
  Troonrede 1969, 1968, 1967, 1966, 1965, 1964, 1963, 1962, 1961, 1960
  Troonrede 1959, 1958, 1957, 1956, 1955, 1954, 1953, 1952, 1951, 1950
  Troonrede 1949, 1948, 1947 1946, 1945, geschiedenis omroepbijdrage
  Troonrede 1939, 1938, 1937, 1936, 1935, 1934, 1933, 1932, 1931, 1930
  Troonrede 1929, 1928, 1927, 1926, 1925, 1924, 1923, 1922, 1921, 1920
  Troonrede 1919, 1918, 1917, 1916, 1915, 1914, 1913, 1912, 1911, 1910
  Troonrede 1909, 1908, 1907, 1906, 1905, 1904, 1903, 1902, 1901, 1900

   

   


  www.bureaujeugdzorg.nl
  www.burojeugdzorg.nl
  Referenties
  Disclaimer
  Contact
  Copyright © 1997-2019 J. Hop. Alle rechten voorbehouden.