SLAVERNIJ IN NEDERLAND ©


(216) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de CDA/CDA-PR en Communicatie
(90) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Buurtvereniging Speuld en Omstreken
(215) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de ErmeloNieuws.nl
(103) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Jongerenraad Ermelo
(75) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Ermelo's Weekblad
(199) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Christelijk College Groevenbeek
(128) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Bedrijvenkring Ermelo (BKE)

 

Kent u iemand in Ermelo? Vraag of hij/zij Groep Hop wil stemmen...

Contact: lees verder

 

Openbaar register nevenfuncties bestuurders gemeenten, leden bezwaarcommissie en leden stembureaus op internet
(571) Beginletter X

Er zijn geen gemeenten met de beginletter X

 

 

Wierden

J.P. van Vree
Hoofd stafafdeling Algemene
Zaken en Communicatie
gemeente Wierden

 

 

 

LET OP! Artikel 13 van de gemeentewet! Een raadslid kan geen lid van de rekenkamer zijn!
Welke personen zijn lid van de rekenkamercommissie van uw gemeente met welke nevenfuncties? Worden nevenfuncties geweigerd?
Welke personen zijn griffier/secretaris van de rekenkamercommissie met welke nevenfuncties? Worden nevenfuncties geweigerd?

Directeur:

Drs. R.M. (Roel) Freeke

 

Ambtelijk Secretaris:

drs. A.M.I. (Anja) van de Westelaken

 

 

Wierden, Dhr. drs. J.C. Koldeweid gemeentesecretaris gemeente Wierden
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron gemeente Wierden
Sent: Tuesday, February 24, 2009 1:40 PM

Wierden, Walter Wienk raadsgriffier gemeente Wierden miv 020709
NEVENFUNCTIES
Raadslid gemeente Tubbergen 
Juridisch medewerker controller adviseur gemeente Wierden 
Secretaris Commissie Bezwaarschriften gemeente Wierden
Lid Raad van Commissarissen Rabobank Tubbergen

 

Wat is de naam van de burgemeester en welke (bestuurlijke) nevenfuncties heeft de burgemeester?
Worden de (bestuurlijke) nevenfuncties van de burgemeester geweigerd? Indien ja, waarom dan?
(710) Iedere burgemeester behoort te weten dat in Nederland burgers door het rechtersleger worden genaaid zonder aanklacht op schrift en de burger krijgt geen (compleet) procesdossier!
NEVENFUNCTIES
?
NEVENFUNCTIES GELINKT AAN "JEUGDZORG" en/of ELEKTRONISCH KINDDOSSIER?
?

 

 

 

Klopt de onderstaande lijst van bestuurders met al hun nevenfuncties? Indien neen, wilt u een recent overzicht aan de redacteur sturen? Overzicht nevenfuncties raadsleden (geactualiseerd per 11 oktober 2007Burgemeester

 

Kobes, L.B.

- Burgemeester gemeente Wierden

Ja

- Erevoorzitter Harmonie Wierden

- Erelid Vereniging De Motorsleepboot

- Voorzitter Landinrichtingscommissie Rouveen

- Voorzitter Landinrichtingscommissie Enter

- Voorzitter Sportraad Overijssel

- Lid Raad van Toezicht RTVOOST

- Lid Bondsraad ANWB

- Bestuurslid "Het Oversticht"

- Lid Raad van Commissarissen Wadinko NV

- Lid Raad van Commissarissen Cogas Energie NV

- Lid Commissie Nieuwe Leden NOC*NSF

Nee

Nee

Ja

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Ja

Nee

Nee

 

Gemeenteraad

 

Beke, ter, J.H.J.

CDA

- Informatieanalist UNIV… Verzekeringen in Zwolle

Ja

--

Nvt

 

Bekke, J.M.

CDA

Accountmanager ABN/AMRO in Enschede

Ja

- Voorzitter Jong Nederland Wierden

- President/bestuurslid carnavalsvereniging De Tolmennekes

- Bestuurslid Stichting "De Noaber" in Wierden

Nee

Nee

Nee

 

Boer, de, J.K.

CDA

R&D manage, Aerotor Techniek

Ja

- Lid van de adviesraad Duwind

- Lid NEC88, normcommissie windenergie

Nee

Nee

 

Brinkman-Jansen, H.G.

ChristenUnie

- Maatschappelijk bij Mediant

Ja

- Lid van de werkgroep Papoea–Twente

Nee

 

Ekkelenkamp -Assink, H.H.F.J.

VVD/

Gemeentebelang

- Bankemployee ABN/AMRO in Goor

Ja

- lid van de werkgroep Waterland Wierden

- Jurylid Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond

Nee

Nee

 

Fruytier, F.J.

VVD/

Gemeentebelang

- Apotheker in Wierden

 

Goosen W.J.

ChristenUnie

- Sectormanager FinanciŽn en Bedrijfsvoering gemeente Hengelo

Ja

--

Nvt

 

Hagedoorn, A.J.

CDA

Projectleider/Consultant bij NS Project Consult

Horst, ter-Oppewal, T.W.

CDA

--

Nvt

- Ouderling/bestuurslid PKN Wierden

Nee

Klaas, A.J.

PPW

- Directeur De Enkschool in Zwolle

Ja

--

Nvt

Lammertink, P.H.J.

CDA

Maasacker, van, J.R.J.

Van Maasacker

Senior Consultant Evers en Manders Consult te Hoevelaken

Ja

--

Nvt

Nijzink, G.D.

ChristenUnie

- Eigenaar Bouwonderneming

Ja

- Bestuurslid vereniging Hervormd Verenigingsgebouw Hoge Hexel

Nee

Ooms, H.A.

CDA

- AgrariŽr

Ja

- Penningmeester DLV Studieclub

Nee

Rijk, van -Veenendaal, A.M.I.

PPW

--

Nvt

- Bestuurslid Stichting Vluchtelingenwerk Wierden

Nee

Ros, B.F.M.

PPW

Medewerker

Ja

--

Nvt

Schapink, G.H.

CDA

Locatieleider PC Basisschool De Wierde in Almelo

Ja

- vice-voorzitter Sport Vereniging Zwaluwen Wierden

Nee

Slagers, H.B.M.

PPW

- Docent Biologie Pius X College in Rijssen

Ja

- Voorzitter van IJsclub "De Lee"

Nee

Timmerman, J.F.A.

VVD/

Gemeentebelang

- Areamanager ASITO BV

Ja

- Bestuurslid Belangenvereniging Industrieterrein Twentekanaal Hengelo

Nee

College B&W

 

De Putter, T.P.

PPW

- Wethouder gemeente Wierden

Ja

--

Nvt

roeze-Van der Kolk, R.

CDA

- Wethouder gemeente Wierden

Ja

- (mede) Eigenaar akkerbouwbedrijf

- Lid Raad van Commissarissen Rabobank Noordwest Twente

Ja

Ja

Velten, D.F..

CDA

- Wethouder gemeente Wierden

Ja

- Voorzitter Enterse Dagen

 

 

Vereniging Nederlandse Gemeenten opende een helpdesk voor uw gemeente na publicaties nevenfuncties door Hop

BSC, 147=A, 190=B, 207=C, 243=D, 248=E, 287=F, 295=G, 304=H, 313=I, 315=J, 396=K, 405=L, 493=M, 494=N, 495=O, 496=P en Q, 501=R, 503=S, 507=T, 553=U, 554=V, 570=W, 571=X, 589=Y, 675=Z, Griffier, Gemeentesecretaris.

Aandachtsvestiging/disclaimer. Uitsluitend de websites www.burojeugdzorg.nl/com/net/org en www.bureaujeugdzorg.nl/com/net/org zijn van J. Hop Ermelo. Met andere websites heeft hij niets te maken! J. Hop Ermelo is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voorkomt uit het gebruik van deze site, dan wel uit fouten of ontbrekende functionaliteiten op deze sites. Copyright © 2017 J. Hop Ermelo. Alle rechten voorbehouden.