Slavernij in Nederland en het ondermijnen van de democratie door de overheid zelf ©

Gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking en de respectloze bejegening van overheidsdienaren jegens de gewone burgers.

Hop geeft u op onnavolgbare wijze inzicht in de jeugdzorg mentaliteit.
Hop moet bloeden (na strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd aan ouders van kinderen) schrijft vervolgens de CHRISTELIJKE jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school. Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen " Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat jeugdzorg op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.

 

 

Openbaar register nevenfuncties bestuurders gemeenten, leden bezwaarcommissie op internet

Beginletter X BSC, 147=A, 190=B, 207=C, 243=D, 248=E, 287=F, 295=G, 304=H, 313=I, 315=J, 396=K, 405=L, 493=M, 494=N, 495=O, 496=P en Q, 501=R, 503=S, 507=T, 553=U, 554=V, 570=W, 571=X, 589=Y, 675=Z, Griffier, Gemeentesecretaris.

J.P. van Vree
Hoofd stafafdeling Algemene
Zaken en Communicatie
gemeente Wierden

 

 

 

LET OP! Artikel 13 van de gemeentewet! Een raadslid kan geen lid van de rekenkamer zijn!
Welke personen zijn lid van de rekenkamercommissie van uw gemeente met welke nevenfuncties? Worden nevenfuncties geweigerd?
Welke personen zijn griffier/secretaris van de rekenkamercommissie met welke nevenfuncties? Worden nevenfuncties geweigerd?

Directeur:

Drs. R.M. (Roel) Freeke

 

Ambtelijk Secretaris:

drs. A.M.I. (Anja) van de Westelaken

 

 

Wierden, Dhr. drs. J.C. Koldeweid gemeentesecretaris gemeente Wierden
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron gemeente Wierden
Sent: Tuesday, February 24, 2009 1:40 PM

Wierden, Walter Wienk raadsgriffier gemeente Wierden miv 020709
NEVENFUNCTIES
Raadslid gemeente Tubbergen 
Juridisch medewerker controller adviseur gemeente Wierden 
Secretaris Commissie Bezwaarschriften gemeente Wierden
Lid Raad van Commissarissen Rabobank Tubbergen

 

Wat is de naam van de burgemeester en welke (bestuurlijke) nevenfuncties heeft de burgemeester?
Worden de (bestuurlijke) nevenfuncties van de burgemeester geweigerd? Indien ja, waarom dan?
(710) Iedere burgemeester behoort te weten dat in Nederland burgers door het rechtersleger worden genaaid zonder aanklacht op schrift en de burger krijgt geen (compleet) procesdossier!
NEVENFUNCTIES
?
NEVENFUNCTIES GELINKT AAN "JEUGDZORG" en/of ELEKTRONISCH KINDDOSSIER?
?

 

 

 

Klopt de onderstaande lijst van bestuurders met al hun nevenfuncties? Indien neen, wilt u een recent overzicht aan de redacteur sturen? Overzicht nevenfuncties raadsleden (geactualiseerd per 11 oktober 2007Burgemeester

 

Kobes, L.B.

- Burgemeester gemeente Wierden

Ja

- Erevoorzitter Harmonie Wierden

- Erelid Vereniging De Motorsleepboot

- Voorzitter Landinrichtingscommissie Rouveen

- Voorzitter Landinrichtingscommissie Enter

- Voorzitter Sportraad Overijssel

- Lid Raad van Toezicht RTVOOST

- Lid Bondsraad ANWB

- Bestuurslid "Het Oversticht"

- Lid Raad van Commissarissen Wadinko NV

- Lid Raad van Commissarissen Cogas Energie NV

- Lid Commissie Nieuwe Leden NOC*NSF

Nee

Nee

Ja

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Ja

Nee

Nee

 

Gemeenteraad

 

Beke, ter, J.H.J.

CDA

- Informatieanalist UNIV… Verzekeringen in Zwolle

Ja

--

Nvt

 

Bekke, J.M.

CDA

Accountmanager ABN/AMRO in Enschede

Ja

- Voorzitter Jong Nederland Wierden

- President/bestuurslid carnavalsvereniging De Tolmennekes

- Bestuurslid Stichting "De Noaber" in Wierden

Nee

Nee

Nee

 

Boer, de, J.K.

CDA

R&D manage, Aerotor Techniek

Ja

- Lid van de adviesraad Duwind

- Lid NEC88, normcommissie windenergie

Nee

Nee

 

Brinkman-Jansen, H.G.

ChristenUnie

- Maatschappelijk bij Mediant

Ja

- Lid van de werkgroep Papoea–Twente

Nee

 

Ekkelenkamp -Assink, H.H.F.J.

VVD/

Gemeentebelang

- Bankemployee ABN/AMRO in Goor

Ja

- lid van de werkgroep Waterland Wierden

- Jurylid Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond

Nee

Nee

 

Fruytier, F.J.

VVD/

Gemeentebelang

- Apotheker in Wierden

 

Goosen W.J.

ChristenUnie

- Sectormanager FinanciŽn en Bedrijfsvoering gemeente Hengelo

Ja

--

Nvt

 

Hagedoorn, A.J.

CDA

Projectleider/Consultant bij NS Project Consult

Horst, ter-Oppewal, T.W.

CDA

--

Nvt

- Ouderling/bestuurslid PKN Wierden

Nee

Klaas, A.J.

PPW

- Directeur De Enkschool in Zwolle

Ja

--

Nvt

Lammertink, P.H.J.

CDA

Maasacker, van, J.R.J.

Van Maasacker

Senior Consultant Evers en Manders Consult te Hoevelaken

Ja

--

Nvt

Nijzink, G.D.

ChristenUnie

- Eigenaar Bouwonderneming

Ja

- Bestuurslid vereniging Hervormd Verenigingsgebouw Hoge Hexel

Nee

Ooms, H.A.

CDA

- AgrariŽr

Ja

- Penningmeester DLV Studieclub

Nee

Rijk, van -Veenendaal, A.M.I.

PPW

--

Nvt

- Bestuurslid Stichting Vluchtelingenwerk Wierden

Nee

Ros, B.F.M.

PPW

Medewerker

Ja

--

Nvt

Schapink, G.H.

CDA

Locatieleider PC Basisschool De Wierde in Almelo

Ja

- vice-voorzitter Sport Vereniging Zwaluwen Wierden

Nee

Slagers, H.B.M.

PPW

- Docent Biologie Pius X College in Rijssen

Ja

- Voorzitter van IJsclub "De Lee"

Nee

Timmerman, J.F.A.

VVD/

Gemeentebelang

- Areamanager ASITO BV

Ja

- Bestuurslid Belangenvereniging Industrieterrein Twentekanaal Hengelo

Nee

College B&W

 

De Putter, T.P.

PPW

- Wethouder gemeente Wierden

Ja

--

Nvt

roeze-Van der Kolk, R.

CDA

- Wethouder gemeente Wierden

Ja

- (mede) Eigenaar akkerbouwbedrijf

- Lid Raad van Commissarissen Rabobank Noordwest Twente

Ja

Ja

Velten, D.F..

CDA

- Wethouder gemeente Wierden

Ja

- Voorzitter Enterse Dagen

 

 

 

Tot uw dienst. J. Hop Ermelo publiceert alle troonredes 1900-2019 voor u op internet!

Maar heeft u inmiddels ook heel goed begrepen?
50 Hop moet bloeden schrijft een "CHRISTELIJKE" jeugdzorgadvocaat in de landelijke strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd

Referentie 1: Bron Memo Openbaar Ministerie Team Gevoelige Zaken over Hop 4 juni 2012 Daphne van der Kolk aan Ron Tenge Citaat: De heer Hop is een kinderbeschermingdeskundige die veel families en ouders bijstaat wanneer zij te maken krijgen met de Raad voor de Kinderbescherming en andere jeugdzorg instanties. Hij is van huis uit geen jurist of hulpverlener maar heeft in de loop der tijd veel ervaring opgedaan met dergelijke zaken. Daarbij laat hij zich zeer kritisch uit over deze instanties. Tevens is hij oprichter van de (gemeentelijke) politieke partij Groep Hop. Zie ter info de site www.burojeugdzorg.nl, geen website van BJZ, maar een domeinnaam geclaimd en ingevuld door de heer Hop.

Referentie 2: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Een FRONTALE OPSPORINGSACTIE op Hop, OPHALEN, DOEN BEKENNEN EN VERVOLGEN!
Ik beken geen letter! Hebben jullie dat allemaal heel goed begrepen!

581 Troonrede 2019
579 Troonrede 2018
562 Troonrede 2017
560 Troonrede 2016
514 Troonrede 2015
247 Troonrede 2014
567 Troonrede 2013
254 Troonrede 2012
477 Troonrede 2011
660 Troonrede 2010
616 Troonrede 2009
662 Troonrede 2008
Troonrede 2007
Troonrede 2006
Troonrede 2005
Troonrede 2004
Troonrede 2003
Troonrede 2002
Troonrede 2001
Troonrede 2000
Troonrede 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991,1990
Troonrede 1989, 1988, 1987, 1986, 1985, 1984, 1983, 1982, 1981, 1980
Troonrede 1979, 1978, 1977, 1976, 1975, 1974, 1973, 1972, 1971, 1970
Troonrede 1969, 1968, 1967, 1966, 1965, 1964, 1963, 1962, 1961, 1960
Troonrede 1959, 1958, 1957, 1956, 1955, 1954, 1953, 1952, 1951, 1950
Troonrede 1949, 1948, 1947 1946, 1945, geschiedenis omroepbijdrage
Troonrede 1939, 1938, 1937, 1936, 1935, 1934, 1933, 1932, 1931, 1930
Troonrede 1929, 1928, 1927, 1926, 1925, 1924, 1923, 1922, 1921, 1920
Troonrede 1919, 1918, 1917, 1916, 1915, 1914, 1913, 1912, 1911, 1910
Troonrede 1909, 1908, 1907, 1906, 1905, 1904, 1903, 1902, 1901, 1900

 

 


www.bureaujeugdzorg.nl
www.burojeugdzorg.nl
Referenties
Disclaimer
Contact
Copyright © 1997-2019 J. Hop. Alle rechten voorbehouden.