Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen" Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities jeugdzorg advocaat X met bijbaantjes bij kerk en school op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.

Dankzegging aan Omroep Gelderland voor de perfecte uitzending over wraking en ernstige partijdigheid van door de Koningin benoemde rechters. Uitnodiging bekijk uitzending Omroep Gelderland, start afspelen op 09:28 - Interview Journaal Omroep Gelderland met Jan Hop over plakoorlog bij verkiezingen. Bekijk ook deze uitstekende uitzending van Omroep Gelderland http://rtvgelderlandarchief.nl/playlist.php?id=47196 start afspelen op 04:10.

(1000) Politicus Jan Hop opent discussie 11 september 2011:
"Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is fraude!
Ontvangen jeugdzorg gelden afkomstig uit dit soort fraude dient als heling te worden aangemerkt!"
In uitnodiging hoorzitting rechtbank MOET VERPLICHT naam behandeld rechter staan t.b.v. onderzoek! (574) (184) (581)

Werkwijze jeugdzorg Gelderland en politie: http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2012/03/video_jeugdzorg_en_politie_hou.html

Censuur in Nederland ©
Groep Hop ©

 

 

STIEKEM OVERLEG kinderrechters Arnhem en SBJG buiten de hoorzitting om kan eindelijk bewezen worden! Kinderrechter vroeg zelf aan SBJG om UHP A. te vragen. Tijdens dat onderonsje werden de SLAPENDE KINDERRECHTERS  (594) van Arnhem eindelijk wakker en kwamen ze er na jaren SLAPEN  (594) eindelijk achter dat de indicatiebesluiten van A. NOOIT hebben gedeugd en dat A. al die tijd in een KINDERTEHUIS  (594) heeft gezeten en NIET in een pleeggezin zoals Leenders/Nienhuis met Hop als gemachtigde dat al jaren tegen SLAPENDE KINDERRECHTERS RIEPEN  (594) maar die weigerden al die jaren stelselmatig om de SBJG indicatiebesluiten en Plannen van Aanpak te toetsen.

J. Hop Ermelo wordt KOTSMISSELIJK van al die SLAPENDE KINDERRECHTERS die al die jaren hebben geweigerd om te TOETSEN de valse en onjuiste beweringen van de jeugdzorg in Gelderland dat A. vanaf haar UHP 020806 in een pleeggezin  (594) zit in alle Plannen van Aanpak, indicatiebesluiten en Lindenhout hulpverleningsplannen.

Er is dus geen sprake van "per ongeluk" (594) een verkeerde zorgaanvraag invullen maar tweeŽnhalf jaar systematisch de boel besodemieteren bij SLAPENDE KINDERRECHTERS dat A. in een pleeggezin zit terwijl zij vanaf haar UHP in een kindertehuis zit.

Hoe STOM EN BLIND (594) moet je zijn in Nederland om kinderrechter te kunnen worden?

Ik herhaal hier bijvoorbeeld website 594 maar meerdere keren zodat het ook iedereen heel goed duidelijk is in Nederland dat SLAPENDE KINDERRECHTERS NIET TOETSEN en je je af kunt vragen hoeveel ouders en kinderen jarenlang stelselmatig worden GENAAID door slapende kinderrechters die NIET TOETSEN! Kinderen al jaren in kindertehuizen zitten en NIET in pleeggezinnen met het NAPRATENDE PAPEGAAIENCIRCUIT van de jeugdzorg er omheen.

 

 

 

 

Voorbeeld doorgestoken kaart in de Nederlandse rechtspraak. Voor de hoorzitting is al bekend dat OTS en UHP verlengd gaat worden. Indien het niet lukt op tijd uitspraak te doen dan vraagt de rechtbank Arnhem zelf aan Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland nog een SPOEDVERZOEK UHP in te dienen zodat de rechtbank Arnhem de UHP kan verlengen. Wordt u als lezer(es) niet kotsmisselijk van dit soort onderonsjes tussen rechtbanken en "jeugdzorg" buiten de hoorzitting om?

datum contact                             07-04-2009

medewerker                                Janneke de Voogd

wijze contact                               Bureau Kinderrechter (brief, fax of email ontvangen)

tijdstip contact                             16:45 uur

duur contact                                0 minuten

contact met                                 geen opgave goedemiddag.

ik probeer u telefonisch te bereiken, maar dat lukt me niet vandaar dat ik u even mail.

ik wil u even de stand van zaken doorgeven in de zaak Nienhuis.

omdat de uhp 12 april afloopt wordt er op dit moment een wrakingskamer samengesteld. De bedoeling is dat daarna de zaak inhoudelijk plaatsvindt, echter, mocht het niet lukken de wrakingskamer samen te stellen dan is het mogelijk dat wij u vragen een spoedverzoek in te dienen zodat de uhp verlengd kan worden.

Indien u vragen heeft kunt u bellen of mailen met mijn collega Annemarie Vonk 026-3592516/ annemarie.vonk@rechtspraak.nl

<mailto:annemarie.vonk@rechtspraak.nl> Ik ben er nl. woensdag en donderdag niet.

ik hoop u hiermee voldoende geÔnformeerd te hebben.

vriendelijke groet lngrid Kallin griffier

 

 

 

De ouders maken, samen met J. Hop als hun procesvertegenwoordiger, al tweeŽnhalf jaar BEZWAAR tegen "pleegouders"! Na tweeŽnhalf jaar komt de jeugdzorg ermee en de zaak wordt er op de hoorzitting doorheen gejaagd als voorbeeld van ZEER ERNSTIGE PARTIJDIGHEID van kinderrechters voor "jeugdzorg" in een onderonsje tussen "jeugdzorg en rechtbank VOOR DE HOORZITTING alvast geregeld!

 

 

 

En hoe zit het met alle betalingen aan "jeugdzorg" met als grondslag indicatiebesluiten die tweeŽnhalf jaar niet deugen?

TweeŽnhalf jaar indicatiebesluiten A. zit bij pleegouders terwijl ze in werkelijkheid al tweeŽnhalf jaar in 3 particuliere kindertehuizen zit?

 

(666) ACTIE! Boycot Koninklijke Shell en tank ergens anders om de benzineprijs te laten dalen
Mijd ook andere Koninklijke organisaties probeer uw aankopen steeds ergens anders te doen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_organisaties_met_het_predicaat_Koninklijk
Ahold is bijvoorbeeld Albert Heijn, ga dus lekker boodschappen doen bij andere supermarkten en mijd Albert Heijn
Als steeds meer burgers meedoen gaan prijzen dalen neemt en uw koopkracht toe! Tankt u nu ergens anders?
(800) Judith Leenders, Ron Nienhuis over de ernstige partijdigheid van door de Koningin benoemde rechters
(801) Rancuneuze gezinsvoogd van Stichting Bureau Jeugdzorg Gelderland grondslag voor crisisuithuisplaatsing:
"Hoe verliep de eerste kennismaking tussen ABN meisje VLINDER en de rancuneuze SBJG gezinsvoogd?"
(802) Reden crisisuithuisplaatsing: "VLINDER genoot van haar vakantie op Nawaka waterkamp
(803) Verklaring directeur Piekschool na uithuisplaatsing: "Met VLINDER is niets aan de hand!"
(804) Verzonnen verhalen: "Gedragswetenschapper Zwartjes wil gaan toeschrijven naar een jeugdzorgconclusie"
(805) ACTIE! Boycot Scouting Nederland deze organisatie werkt mee aan uitlevering van kinderen aan jeugdzorg
(806) ACTIE! Boycot Basisschool De Vlinder in Dieren gemeente Rheden
(807) ACTIE! Boycot Raad voor de Kinderbescherming, raadsrapport niet sterk en overtuigend
(808) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg voor UHP VLINDER"
(809) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over omgangsregeling VLINDER en haar ouders"
(810) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over verlenging UHP VLINDER"
(811) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over adequaat verweer tegen Hop"
(812) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over schorsing ouders gezag"
(813) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over opsluiting VLINDER in kindergevangenis"
(814) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over verlenging opsluiting VLINDER in kindergevangenis"
(815) Raad van State: "Hoger beroep ouder tegen niet-ontvankelijk Wob-verzoek gegrond!
(816) Centrale Raad van Beroep: "Ouders mogen geen bezwaar maken tegen hulpverleningsplan bij CRvB
(817) Centrale Raad van Beroep: "Ouders mogen geen bezwaar maken tegen indicatiebesluiten jeugdzorg bij CRvB
(818) Openbaar Ministerie: "Jeugdige daders die VLINDER mishandelen worden niet vervolgd
(819) Basisschool De Vlinder Dieren beschuldigd ouders ten onrechte van kindermishandeling in geheim overleg
(820) Basisschool De Vlinder Dieren weigert ouders afschrift compleet schooldossier
(821) Basisschool De Vlinder Dieren, ouders ontdekken Arnhemse rechter zit in het Delta schoolbestuur
(822) SBJG gezinsvoogd geeft zich ten onrechte uit voor voogd/wettelijke vertegenwoordiger van VLINDER
(823) Geheim overleg tussen jeugdzorg en Gelderse Roos over onderzoek VLINDER
(824) Rancune jeugdzorg! Ouders worden uit gezag gezet na vervallen verklaarde SA-tjes
(825) Rancune jeugdzorg! Ouders worden uit gezag gezet na winnen procedure over briefadres
(826) Rancune jeugdzorg! Ouders worden uit gezag gezet omdat ze procederen tegen de jeugdzorg
(827) Geheim overleg Radboud Ziekenhuis Nijmegen met Gelderse jeugdzorg over VLINDER
(828) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politiegeweld wordt ingezet bij jatten van kinderen
(829) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politie Dieren weigert aangifte van ouders op te nemen!
(830) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politie weigert ouders informatie over ongeval kind!
(831) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politie achtervolgd ouders bij verkiezingsposters plakken!
(832) Politie niet dienstbaar aan ouders! Huiszoeking bij Nienhuis Leenders met acht man politie!
(833) Politie en OM weigeren ouders afschrift Justitieel Documentatie Register
(834) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politie weigert aangifte van ontvoering VLINDER op te nemen
(835) Zinloos klagen bij Medisch Tuchtcollege in Zwolle met rechters in dit College
(836) Zinloos klagen bij Medisch Tuchtcollege in Den Haag met rechters in dit College
(837) Onderonsjes rechtspraak: Namenlijst rechters wrakingskamer die over hun collega beslissen
(838) Lachwekkend! Wraken kinderrechter kansloos in Arnhem ouders VLINDER met Hop 1
(839) Lachwekkend! Wraken kinderrechter kansloos in Arnhem ouders VLINDER met Hop 2
(840) Lachwekkend! Wraken kinderrechter kansloos in Arnhem ouders VLINDER met Hop 3
(841) Lachwekkend! Wraken kinderrechter kansloos in Arnhem ouders VLINDER met Hop 4
(842) Lachwekkend! Wraken kinderrechter kansloos in Arnhem ouders VLINDER met Hop 5
(843) Lachwekkend! Wraken kinderrechter kansloos in Arnhem ouders VLINDER met Hop 6
(844) Ongelijke doorlooptijden voor ouders regel bij kinderrechters
(845) Klagen tegen griffie rechtbank Arnhem is zinloos
(846) Klagen tegen de jeugdzorg Gelderland is zinloos
(847) Raad van State: "Ouders mogen geen bezwaar maken tegen besluiten RvdK"
(848) Onderaannemers in de jeugdzorg in de zaak Nienhuis/Leenders
(849) Honderden "hulpverleners" bemoeiden zich met VLINDER! Resultaat: Kindergevangenis!
(850) Gedragsgestoorde kinderrechter: "Slachtoffer loverboys wordt opgesloten daders gaan vrijuit!"
(851) VOORVRAAG: Bij oproep hoorzitting vraag naam kinderrechter met afschrift benoeming Koninklijk Besluit
(852) VOORVRAAG: Bij oproep hoorzitting vraag altijd om een openbare hoorzitting met voldoende toeschouwers
(853) VOORVRAAG: Bij oproep hoorzitting vraag altijd of je beeld en geluidsopnamen mag maken
(854) VOORVRAAG: Is bezwaar gemaakt tegen indicatiebesluit?
(855) VOORVRAAG: Is bezwaar gemaakt tegen plan van aanpak?
(856) VOORVRAAG: Is bezwaar gemaakt tegen hulpverleningsplan?
(586) Stiekem overleg buiten de hoorzittingen om over indicatiebesluiten die al jaren niet deugen
(857) VOORVRAAG: Bezwaarschrift tegen indicatiebesluit als verzoek door naar kinderrechter als verzet SA
(858) VOORVRAAG: Bezwaarschrift tegen plan van aanpak als verzoek door naar kinderrechter als verzet SA
(859) VOORVRAAG: Bezwaarschrift tegen hulpverleningsplan als verzoek door naar kinderrechter als verzet SA
(860) VOORVRAAG: Heeft u een compleet contactjournaal ontvangen?
(861) VOORVRAAG: Heeft u iedere 14 dagen om afschrift compleet contactjournaal gevraagd?
(862) Wraking kinderrechter direct nadat geweigerd wordt op een VOORVRAAG te beslissen!
(863) De gedragsgestoorde inteelt kinderrechter weigert u afschrift compleet dossier!
(864) De gedragsgestoorde inteelt kinderrechter: "Met alleen procederen is geen vooruitgang mogelijk!"
(865) Stockholmsyndroom: "Kinderen worden door jeugdzorg als boodschapper berichten voor ouders gebruikt"
(866) Stockholmsyndroom: "Kinderen worden door jeugdzorg tegen hun ouders opgezet"
(867) Stockholmsyndroom: "Kinderen worden opgesloten in kamertje paar vierkante meter zonder raam
(868) Stockholmsyndroom: Voor jeugdzorg onderzoek kind wordt omgangsregeling met ouders gefrustreerd!
(869) Stockholmsyndroom: Gezinshuisouders worden als pleegouders aangemerkt in procedures
(870) Stockholmsyndroom: De gezinsvoogd noemt zich ten onrechte voogd en wettelijk vertegenwoordiger kind
(871) Stockholmsyndroom: De gezinsvoogd noemt zich ten onrechte jeugdbeschermer
(872) Doelen SBJG indicatiebesluiten VLINDER 2006 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(873) Doelen SBJG indicatiebesluiten VLINDER 2007 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(874) Doelen SBJG indicatiebesluiten VLINDER 2008 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(875) Doelen SBJG indicatiebesluiten VLINDER 2009 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(876) Doelen SBJG indicatiebesluiten VLINDER 2010 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(877) Doelen SBJG indicatiebesluiten VLINDER 2011 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(878) Doelen SBJG indicatiebesluiten VLINDER 2012 in haar kindergevangenis Rentray Eefde gemeente Lochem
(879) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak VLINDER 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 op weg naar kindergevangenis
(880) Judith Leenders en Ron Nienhuis tegen Staat der Nederlanden ook niet-ontvankelijk bij Europees Hof
(881) VERWACHT
(882) VERWACHT
(883) VERWACHT
(884) U kunt een informatieverzoek kindermishandeling en organisatiecriminaliteit jeugdzorg indienen
(885) Doelen SBJG "behandelplan" VLINDER 2012 in haar kindergevangenis Rentray Eefde gemeente Lochem
(886) Jeugdzorg in Nederland is knippen en plakken en het geld blijft ongecontroleerd binnenstromen!
(887) Volg het geld in de jeugdzorg: "Hoeveel kost de cursus een verkeersboete betalen?"
(888) Volg het geld in de jeugdzorg: "Jeugdzorg in Nederland is niet kindgericht maar gericht op schaalvergroting!"
(889) Volg het geld in de jeugdzorg: "Ieder jaar zijn steeds meer UHP kinderen nodig om targets begroting te halen!"
(890) Volg het geld in de jeugdzorg: "Ieder jaar zijn steeds meer UHP kinderen nodig om jeugdzorgbonussen te halen!"
(891) Een gestolen generatie, Aboriginal kinderen op grote schaal gejat voor staatsopvoeding in AustraliŽ
(892) Alweer een gestolen generatie, kinderen in Nederland op grote schaal gejat tbv staatsopvoeding/onroerend goed
(893) Alweer een gestolen generatie, kinderen in Nederland op grote schaal gejat tbv onderzoek medicijngebruik
(894) Alweer een gestolen generatie, ouders worden op steeds grotere schaal uit gezag gezet om controles te voorkomen
(895) Kinderrechters worden door de Koningin benoemd, zij is verantwoordelijk voor jatten van uw kind
(896) In de zittingzaal hangt een portret van de Koningin, zij is verantwoordelijk voor jatten van uw kind
(897) Bij de gratie Gods bij wetgeving en benoeming staatshoofd waaruit blijkt die gratie Gods?
(898) Politicus Jan Hop opent discussie 11 september 2011:
"Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is fraude!
Ontvangen jeugdzorg gelden afkomstig uit dit soort fraude dient als heling te worden aangemerkt!"
(899) Politieke discussie: Koningshuis afschaffen! (Leken)rechters benoemen door Parlement!
Burgers zelf hun staatshoofd=President laten kiezen!
(666) ACTIE! Boycot Koninklijke Shell voer actie tegen kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen
(1000) Politicus Jan Hop opent discussie 11 september 2011:
"Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is fraude!
Ontvangen jeugdzorg gelden afkomstig uit dit soort fraude dient als heling te worden aangemerkt!"
In uitnodiging hoorzitting rechtbank MOET VERPLICHT naam behandeld rechter staan t.b.v. onderzoek! (574) (184) (581)

 

top
Censuur in Nederland ©
Stem Groep Hop in 2014
Politicus/redacteur/auteur: J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo. Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: J. Hop Ermelo.
Op alle websites Censuur in Nederland en Groep Hop is een "2012 disclaimer" van toepassing.
Procedures inzake belemmering vrijheid van meningsuiting tegen politicus/redacteur/auteur J. Hop Ermelo uitsluitend via rechtbank Zutphen
met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op internet en/of andere media.