Slavernij in Nederland en het ondermijnen van de democratie door de overheid zelf ©

Gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking en de respectloze bejegening van overheidsdienaren jegens de gewone burgers.

Hop geeft u op onnavolgbare wijze inzicht in de jeugdzorg mentaliteit.
Hop moet bloeden (na strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd aan ouders van kinderen) schrijft vervolgens de CHRISTELIJKE jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school. Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen " Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat jeugdzorg op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.

 

 

Openbaar register nevenfuncties bestuurders gemeenten, leden bezwaarcommissie op internet

Beginletter Y BSC, 147=A, 190=B, 207=C, 243=D, 248=E, 287=F, 295=G, 304=H, 313=I, 315=J, 396=K, 405=L, 493=M, 494=N, 495=O, 496=P en Q, 501=R, 503=S, 507=T, 553=U, 554=V, 570=W, 571=X, 589=Y, 675=Z, Griffier, Gemeentesecretaris.

Zeewolde

Leden van de rekenkamercommissie

voor Barneveld, Leusden, Nijkerk, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en Zeewolde

Organisatie: Leden Rekenkamer Vallei-in-Perspectief

drs. Jan van Dort cmc (voorzitter en lid van de commissies Leusden/Barneveld/Zeewolde, Nijkerk, RSW) is organisatieadviseur en interimmanager. Ook heeft hij een zeer brede ervaring als bestuurder en als commissaris dan wel lid van de raad van toezicht van diverse maatschappelijke organisaties.

Dirk Jans (lid van de commissies Nijkerk en RSW) is directeur bij een financieel adviesbureau. Hij heeft jarenlange ervaring bij diverse gemeenten als bestuursambtenaar, controller en afdelingshoofd.

drs. Ron Kamphues (lid van de commissie Leusden/Barneveld/Zeewolde) heeft bij diverse gemeenten meegewerkt aan rekenkameronderzoek en doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoek van B&W. Hij is in 2003 afgestudeerd aan de Universiteit Leiden op de rol van de rekenkamers.

dr. Joost Scheltinga (lid van de commissies Leusden/Barneveld/Zeewolde en RSW) heeft zowel ervaring in het bedrijfsleven, bij de overheid, als in de universitaire onderzoekswereld. Hij is alweer enige tijd lid van de rekenkamer-commissies Rheden en Werkendam.

Mw ir. Ine van de Vlierd EMFC RC (lid van de commissie Nijkerk) is na een studie Technische bedrijfskunde en postdoctorale opleiding tot controller werkzaam als adviseur Planning en Control bij een gemeente. Zij is ook lid van de rekenkamercommissie Amersfoort.

Mw drs. Barbara Does (ambtelijk secretaris) heeft na een studie politicologie gewerkt in de sociale zekerheid. De laatste vijf en half jaar als beleidsonderzoeker bij een particulier bureau.

Mw drs. Patricia van Putten (secretaris) heeft na een studie Bedrijfseconomie onder andere gewerkt bij het ministerie voor Verkeer en Waterstaat als projectleider/beleidsadviseur en vervolgens bij de gemeente Papendrecht als communicatiemanager. Zij is per 1 december 2006 in dienst getreden als onderzoeker/tweede secretaris.

Voorzitter:

Drs. J.P.P. (Jan) van Dort

Ambtelijk secretaris:

Drs.B.C.J.Does 

Onderzoeker/tweede secretaris:

Drs. P. (Patricia) van Putten-Verlaan

 

Leden:

Drs. R. (Ron) Kamphues

Dr. J.G.W. (Joost) Scheltinga

J. van de Vlierd

D.J. Jans

 

 

(34) Dhr. R.C. van Nunspeet, gemeentesecretaris Zeewolde
Gemeentesecretaris gemeente Zeewolde
Raadslid gemeente Huizen
Lid bestuurscommissie Openbaar Onderwijs Almere
Lid bestuurscommissie Openbaar Onderwijs Hilversum
Lid commissie bezwaarschriften gemeente Eemnes
Lid algemeen bestuur Vereniging gemeentesecretarissen (VGS)

 

B.J. Schouten, raadsgriffier gemeente Zeewolde en welke (bestuurlijke) nevenfuncties heeft deze TOPambtenaar?
Worden de (bestuurlijke) nevenfuncties van de raadsgriffier geweigerd? Indien ja, waarom dan?
Naam raadsgriffier
NEVENFUNCTIES
lid Raad van Toezicht Willibrord Stichting
lid Raad van Toezicht Wijkwerkbedrijf Utrecht
bestuurslid Wijkwelzijnsstichting De Haar
voorzitter Geschillencommissie Regiotaxi BRU
Praeses Beheeroverleg en bestuursadviseur Stichting Tijdelijk Wonen Utrecht
voorzitter Referendumcommissie gemeente Utrecht
NEVENFUNCTIES GELINKT AAN "JEUGDZORG" en/of ELEKTRONISCH KINDDOSSIER?
?

 

Gerrit Jan Gorter, burgemeester gemeente Zeewolde en welke (bestuurlijke) nevenfuncties heeft de burgemeester?
Worden de (bestuurlijke) nevenfuncties van de burgemeester geweigerd? Indien ja, waarom dan?
(710) Iedere burgemeester behoort te weten dat in Nederland burgers door het rechtersleger worden genaaid zonder aanklacht op schrift en de burger krijgt geen (compleet) procesdossier!
NEVENFUNCTIES Opnamedatum:  29 maart 2007
a. Regionaal College Regiopolitie Flevoland: lid
b. Hulpverleningsdienst Flevoland (HVDF): plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur
c. Commissie Regionale Brandweer: lid
d. Bestuur Milieusamenwerking Flevoland: lid
e. Veiligheidsregio i.o.: portefeuillehouder regionale meldkamer
f. Lid College voro Arbeidszaken (VNG)
g. Stichting Folkloristisch Festival Salland: penningmeester
NEVENFUNCTIES GELINKT AAN "JEUGDZORG" en/of ELEKTRONISCH KINDDOSSIER?
?

 

 

Klopt de onderstaande lijst van bestuurders met al hun nevenfuncties? Indien neen, wilt u een recent overzicht aan de redacteur sturen?

Opnamedatum:  29 maart 2007

Wethouder mevrouw Helma Lodders
a. VNG afdeling Flevoland: lid Dagelijks Bestuur (penningmeester)
b. VNG commissie Ruimte en Wonen: lid + lid onderhandelingsdelegatie EZ
c. VVN district Flevoland: voorzitter
d. Bestuur Bevrijdingsfestival Flevoland: lid 

 

Wethouder Thijs van Daalen. Hulpverleningsdienst Flevoland (HVDF): lid Algemeen Bestuur
a. Hulpverleningsdienst Flevoland (HVDF): lid Algemeen Bestuur
b. GGD-commissie HVDF: lid
c. Intergemeentelijke Sociale Dienst Veluwerand (IGSD): lid Dagelijks Bestuur
d. Bestuur Stichting Telecounseling Plus: voorzitter
e. NGK Commissie Contact en Samenspreking met andere kerken: lid
f. Stuurgroep kerkbouw Nederlands Gereformeerde Kerk van Zeewolde: voorzitter
g. Commissie van Toezicht JustitiŽle Jeugdinrichting Rentray te Lelystad: lid
h. Bestuur Rabobank Flevoland: secretaris
i. Chiriqui BV (voornamelijk vastgoedbeheer): directeur/eigenaar 

Wethouder Michiel Schouten
a. Uitgeverij Cambium BV: directeur/eigenaar
 
Bestuursadviseur mevrouw Winnifred Prins
a. Kiwanis: lid; voorzitter projectencommissie goede doelen  

 

Functies raadsleden

Leefbaar Zeewolde

R. Zijlstra

-  security manager bij Fujitsu Services B.V.

 

P. Koelewijn

 

-  bestuurslid SBDIJ

-  bestuurslid Spinoza Lyceum, Amsterdam

-  bestuurslid Leefbaar Zeewolde

B.G.J.S. Sonneveld

-  wetenschappelijk medewerker

 

H.R.W. Wowor

-  hbo-docent

   consultant

 

VVD

 

 

H.W. van Ginkel

-  directeur/DGA Proraak B.V.

 

E.F. Plate

-  directeur Platemarketing BV.

 

Th. de Ruijter

-  product manager

 

C. Steijger

-  alg. directeur/eigenaar

-  bestuurslid St. De Verbeelding

-  PR-functionaris watersportver. Zeewolde

-  commissielid communicatie VNO-NCW Midden

CDA

 

 

P.A.M. Verschure

-  agrarisch ondernemer

-  voorzitter St. MMM zorgboerderij Zeewolde

J. Hopster

-  hoofd formuleontwikkeling/ marketing services Dynadro BV

-  directeur Stichting Proretail

-  lid raad van advies Retail Business school Leeuwarden

M. Kruider

-  freelance journalist

-  jeugdouderling PKN-kerk

PvdA

 

 

J.A. Klop

-  directeur RCN Zeewolde

 

M.J. Jacops

-  adviseur AeroVision B.V.

 

A.R. Korteweg

-  directeur St. Extra - Houten en
directeur Welzijn - Wijk bij Duurstede

 

ChristenUnie

 

 

G.M. Dijksterhuis

-  vertegenwoordiger

 

E.S.W. Bron

-  regiopolitie Amsterdam/Amstelland

 

A.T. Strating-Baas

-  caissiŤre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwijndrecht

 

 

 

 

De onderstaande info wordt verplaatst naar BSC

 

Zwijndrecht, Dhr. drs. J.N. van de Poel gemeentesecretaris gemeente Zwijndrecht
NEVENFUNCTIES

-voorzitter netwerk-directie Drechtsteden

-coordinerend gemeentesecretaris veiligheidsregio Zuid Holland zuid

-lid bestuur beeldenpark Drechtoevers

-lid bestuur Rabobank Zwijndrecht / Hendrik-Ido-Ambacht

Bron gemeente Zwijndrecht Sent: Monday, March 02, 2009 12:04 PM

 

Mw. ir. T.E. van Ditmars raadsgriffier gemeente Zwijndrecht 
NEVENFUNCTIES

De raadsgriffier van Zwijndrecht is de (1e) plaatsvervanger van de coŲrdinerend griffier van de Drechtraad. Verder geen (bestuurlijke) nevenfuncties.

Bron gemeente Zwijndrecht 11 november 2008

 

 

 

Petra Habets

Eigenaar Petra Habets Advies & Ontwikkeling

voorzitter rekenkamercommissie Osdorp gemeente Amsterdam

voorzitter rekenkamercommissie gemeente Zwijndrecht

lid rekenkamercommissie at gemeente Tilburg

 

Wat is de naam van de burgemeester en welke (bestuurlijke) nevenfuncties heeft de burgemeester?
Worden de (bestuurlijke) nevenfuncties van de burgemeester geweigerd? Indien ja, waarom dan?
(710) Iedere burgemeester behoort te weten dat in Nederland burgers door het rechtersleger worden genaaid zonder aanklacht op schrift en de burger krijgt geen (compleet) procesdossier!
NEVENFUNCTIES
?
NEVENFUNCTIES GELINKT AAN "JEUGDZORG" en/of ELEKTRONISCH KINDDOSSIER?
?

Klopt de onderstaande lijst van bestuurders met al hun nevenfuncties? Indien neen, wilt u een recent overzicht aan de redacteur sturen?
?

 Nevenfuncties Burgemeester A.S. Scholten (voortvloeiend uit het ambt) naar de stand van 1 oktober 2003

Nevenfunctie

Tijdsbeslag (gemiddeld)

Bezoldigd/Onbezoldigd

Lid DB Politie Zuid-Holland Zuid

10 dagdelen per jaar

Onbezoldigd

Lid Regionaal college Politie Zuid-Holland Zuid

2 dagdelen per jaar

Onbezoldigd

Lid agendacommissie regionale brandweer Zuid-Holland Zuid

3 dagdelen per jaar

Onbezoldigd

Lid portefeuillehoudersoverleg Regionale Brandweer Zuid-Holland Zuid

3 dagdelen per jaar

Onbezoldigd

Lid Drechtstedenbestuur

8 dagdelen per jaar

Onbezoldigd

Voorzitter Bestuurlijke Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling Drechtsteden

8 dagdelen per jaar

Onbezoldigd

Vertegenwoordiger gemeente Algemene vergadering van Aandeelhouders Bouwfonds NV

1 dagdeel per jaar

Onbezoldigd

Vertegenwoordiger gemeente Algemene vergadering van Aandeelhouders NV Eneco

1 dagdeel per jaar

Onbezoldigd

Vertegenwoordiger gemeente Algemene vergadering van Aandeelhouders NV Hydron Zuid-Holland

2 dagdelen per jaar

Onbezoldigd

Vertegenwoordiger gemeente Algemene vergadering van Aandeelhouders Waterbedrijf Europoort N.V.

2 dagdelen per jaar

Onbezoldigd

Lid intergemeentelijke stuurgroep Integrale veiligheid Zwijndrechtse Waard

6 x 2 uur per jaar

Onbezoldigd

Lid Nederlands Genootschap van Burgemeesters (Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht)

1 dagdeel per jaar

Onbezoldigd

Voorzitter Stichting Internationale Contacten Zwijndrecht

10 dagdelen per jaar

Onbezoldigd

Lid vereniging van burgemeesters van gemeenten in Zuid-Holland

2 dagdelen per jaar

Onbezoldigd

Voorzitter stuurgroep veiligheidsstudie spoorzone Dordrecht/Zwijndrecht

10 dagdelen per jaar

Onbezoldigd

Lid algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling woonwagencentra Drechtsteden (in liquidatie)

Komt alleen bij elkaar om liquidatie te bespreken

Onbezoldigd

Nevenfuncties Burgemeester A.S. Scholten (niet voortvloeiend uit het ambt) naar de stand van 1 oktober 2003

Nevenfunctie

Tijdsbeslag (gemiddeld)

Bezoldigd/Onbezoldigd

Lid raad van advies Christelijk Pedagogisch Studiecentrum (CPS)

4 dagdelen per jaar

Bezoldigd

Voorzitter Adviescommissie Onderwijs Arbeidsmarkt

8 dagdelen per jaar

Bezoldigd


NEVENFUNCTIES RAADSLEDEN PERIODE 2006 – 2010

2007-807

Naam

Nevenfuncties

Tijdbeslag (gemiddeld)

Bezoldigd/

Onbezoldigd

Berg, I.

Projectleider ConserveringsstrategiŽn BU Food and Biotechnology Innovations TNO Kwaliteit van Leven

24 uur per week

BezoldigdLid Bestuur PCO AZOnbezoldigdLid Bestuur W.A. Hamer-Beheer B.V.OnbezoldigdBestuurder Stichting Landschapstuin ‘t StruweelOnbezoldigdPenningmeester V.O.F. ’t StruweelOnbezoldigdPenningmeester Comitť van Wycliffe BijbelvertalersOnbezoldigdPenningmeester (aftredend) Bestuur CDA ZwijndrechtOnbezoldigdLid Rekenkamercommissie gemeente ZwijndrechtOnbezoldigd

Berg, C.R. van den

Teamleider Havo van Lyceum Driestar College te Gouda

32 uur per week

BezoldigdDocent (streek)geschiedenis Volksuniversiteit ZwijndrechtBezoldigdDocent cursus Nadere Reformatie en de Overheid van de SSNRBezoldigdReisleider reisbureau Amicitia te Hendrik-Ido-AmbachtOnkostenbasisRecensent/auteur Reformatorisch Dagblad en andere bladenBezoldigdPenningmeester Geschiedkundige Vereniging Oranje-NassauOnbezoldigdLid Hoofdbestuur Stichting “Je maintiendrai Nassau”OnbezoldigdLid van de Maatschappij der Nederlandse LetterkundeOnbezoldigdLid van de Vereniging “Het Bilderdijk-Museum”OnbezoldigdLid van de Stichting Rťveil-Archief te AmsterdamOnbezoldigdVoorzitter bestuur kiesvereniging SGP te ZwijndrechtOnbezoldigdLid Algemeen Bestuur OLOVOOnbezoldigdRedactielid Het Oranje-Nassau MuseumOnbezoldigdEindredacteur periodiek Swindregt WereOnbezoldigdLid Dupaatschap Kerkelijke Archieven der Gereformeerde GemeentenOnbezoldigdPlv. Lid Openbaar Lichaam DrechtstedenOnbezoldigdLid Hoofdbestuur Vereniging Protestants NederlandOnbezoldigdLid redactie maandblad Protestants NederlandOnbezoldigdLid werkgroep 18de eeuw Stichting Studie der Nadere ReformatieOnbezoldigdLid werkgroep Religie en Verlichting Universiteit van LeidenOnbezoldigdLid literaire werkgroepen mbt de auteurs Louis Couperus en Herman de ManOnbezoldigdLid van de studiekring van vertegenwoordigers en medewerkers van Staatkundig Gereformeerde Partij, de Groen van Prinsterer-KringOnbezoldigd

Berrag – Nahari, S.

Zelfstandig ondernemer

20 uur per week

Bezoldigd

Boer, N. den

De Stromen/Opmaat groep

34 uur per week

Bezoldigd

Bruijn, M.C. de

Directie Groen, Water en Milieu Provincie Zuid-Holland

Volledige weektaak

Bezoldigd

Exoo, B.

Hoofd P & O Stek Jeugdzorg

30 uur per week

BezoldigdBert Exoo, Advies, training en begeleiding

Zo veel als nodig

BezoldigdLid Drechtraad

Ca. 10 per week

OnbezoldigdLid Stichting Anderdak

Hartmeijer, F.

Medewerker Justitie

Volledige weektaak

Bezoldigd

Hoekstra – van der Poort, A.

Juridisch adviseur dienst Jeugd Onderwijs en Samenleving gemeente Rotterdam

24 uur per week

BezoldigdPlv. lid Algemeen Bestuur Natuur en Recreatieschap IJsselmonde

Niet bekend

(bij afwezigheid lid)

Onbekend

Hofland – Vellekoop, M.

Bijzonder Ambtenaar Burgerlijke Stand

Ca. 120 uur per jaar

Bezoldigd

Jong, L. de

FinanciŽle administratie tandartsenpraktijk

1 dag per week

Bezoldigd

Kock, M.

Stichting Opmaat

28 uur per week

BezoldigdWereldwinkel Zwijndrecht

Zo veel als nodig is

Onbezoldigd

Kooij, R.

Woningcorporatie Woonbron te Rotterdam

Volledige weektaak

Bezoldigd

Kreukniet, R.

Zelfstandig ondernemer

Nevenfunties Kreukniet

De heer Kreukniet is lid van de Rekenkamer K5 en is tevens de plaatsvervangende voorzitter. Hij heeft een eigen bedrijf als administratie- en belastingconsulent. De heer Kreukniet is tevens gemeenteraadslid van de gemeente Zwijndrecht en is lid van de rekenkamercommissie van deze gemeente

 

Volledige weektaak

Bezoldigd

Loos, F.

Business Unit Manager MKB, Unit 4 Agresso Software B.V. te Sliedrecht

50 – 60 uur per week

BezoldigdLid Drechtraad

Ca. 10 uur per week

Onbezoldigd

Luycx – Zuijdwegt, Y.

Zelfstandig ondernemer

20 uur per week

BezoldigdVoorzitter Stichting Oranjecomitť Zwijndrecht

4 uur per week

OnbezoldigdVoorzitter Parkhuis CliŽntenraad

4 uur per week

Onbezoldigd

Mheen, E.J. van der

Vakbondsbestuurder CNV BedrijvenBond

Volledige weektaak

BezoldigdVoorzitter sponsorcommissie CKV Albatros

8 keer per jaar

Onbezoldigd

Moorman, C

Ondernemer Detailhandel LingamBezoldigdOndernemer groothandel Fifth DimensionBezoldigdLid Rekenkamercommissie gemeente Zwijndrecht

4 uur per week

OnbezoldigdLid Drechtraad

10 uur per week

OnbezoldigdVoorzitter GeodeOnbezoldigdBestuurder PiramideOnbezoldigdAdviseur Onderste SteenOnbezoldigd

Nugteren, A.W.

Hoofd Facilitaire dienst P. van Leeuwen Jr’s Buizenhandel te Zwijndrecht

Volledige weektaak

BezoldigdLid Bestuur Stichting Beveiliging Bedrijfsterreinen Zwijndrecht (SBBZ)

2 uur per week

Onbezoldigd

Pasveer, H.W.

Bijzonder Ambtenaar van de Burgerlijke Stand

Zo veel als nodig is

OnbezoldigdLid van de Drechtraad

Ca. 10 uur per week

Onbezoldigd

Pelt, W.J.C. van

Voorzitter Perengenootschap Zwijndrechtse Waard

Zo veel als nodig is

OnbezoldigdVoorzitter JGZV (jeugdvoetbal)

1 dag per week

OnbezoldigdVoorzitter VvE De Maasflat

Zo veel als nodig is

Onbezoldigd

Schenkel, M.M.

Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard te Rotterdam

Volledige weektaak

Bezoldigd

Slotema, G.

Senior consultant Min. SoZaWe

36 uur per week

BezoldigdPenningmeester P.v.d.A. Zwijndrecht

wisselend

OnbezoldigdSecretaris Humanitas Zwijndrecht

wisselend

Onbezoldigd

Struijs, J.

Directeur/eigenaar JP Struijs Serviceburo / Belastingservicedienst

Volledige weektaak

BezoldigdPersoneelsplanner NSR

32 uur per week

BezoldigdKaderlid FNVOnbezoldigdBestuurslid P.v.d.A.Onbezoldigd

Uhlen, M

Voorzitter Bewonersvereniging EemZon

2 uur per week

Onbezoldigd

Velde C. van de

Bestuurslied Stichting Wereldwinkel Zwijndrecht

Ca. 12 uur per week

Onbezoldigd

Vissers, E.W.L.

Zelfstandig ondernemer “Žlbert binnenvaartconsultancy”

Ca. 30 uur per week

BezoldigdBestuursvoorzitter Centrale Stichting van Internaten voor Schippers en Kermisjeugd (CENSIS)

Ca. 4 uur per week

BezoldigdAdviseur binnenvaart/k.v.k./banken

Ca. 10 uur per week

OnbezoldigdUkraÔne hulptransporten

Ca. 4 uur per week

OnbezoldigdLid Drechtraad

Ca. 4 uur per week

OnbezoldigdHeilige Hart kerk

Ca. 2 uur per week

Onbezoldigd

Voerman, G.J.

Projectleider gemeente Alblasserdam

Volledige weektaak

Bezoldigd

Werner, E.

Inspecteur Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond

Volledige weektaak

Bezoldigd

Willemstein, A.

Lid Algemeen Bestuur Natuur en Recreatieschap IJsselmonde

wisselend

OnbezoldigdLid van de Drechtraad

wisselend

OnbezoldigdNaam

Nevenfuncties

Tijdbeslag (gemiddeld)

Bezoldigd/

onbezoldigd

G.J. BossenbroekR. F.W. Bijl

Woonconsulent Waterweg Wonen

Bestuurslid Thalia Theaterprodukties

36 uur12 uur per maand

BezoldigdOnbezoldigd

K. de KeizerM. Maatman

Medewerker Inholland

Secretaris bewonerscommissie

40 uur per week

Bezoldigd

onbezoldigd

J. S.M. de Roon

Divisie administrateur bij Royal Haskoning

Directeur bij De Roon MKB Administratiekantoor en FinanciŽle Dienstverlening

Lid Comitť Hans en Patty van der Meer (Wycliff Bijbelvertalers)

24 uur per week (tot 31-12-2006)

24 uur per week (tot 31-12-2006)

40 uur per week (m.i.v. 1-01-2007)

4 uur per maand

Bezoldigd

Bezoldigd

bezoldigd

onbezoldigd

E-J. Smeulers

Filiaalmanager BelCompany Nederland

Volledige weektaak

bezoldigd

NEVENFUNCTIES BURGEMEESTER A.S. Scholten (VOORTVLOEIEND UIT HET AMBT) periode 2006-2010Nevenfuncties

Tijdbeslag (gemiddeld)

Bezoldigd/onbezoldigd

Lid DB Veiligheidsbestuur Zuid-Holland Zuid

16 dagdelen per jaar

onbezoldigd

Vice-voorzitter Drechtsteden

18 dagdelen per jaar

onbezoldigd

Lid portefeuillehoudersoverleg economische zaken Drechtsteden

16 dagdelen per jaar

onbezoldigd

Voorzitter Bestuurlijke commissie Economie en bereikbaarheid

14 dagdelen per jaar

onbezoldigd

Vertegenwoordiger gemeente Algemene vergadering van Aandeelhouders NV Eneco

1 dagdeel per jaar

onbezoldigd

Vertegenwoordiger gemeente Algemene vergadering van Aandeelhouders Evides

2 dagdelen per jaar

onbezoldigd

Vertegenwoordiger gemeente Algemene vergadering van Aandeelhouders Oasen

2 dagdelen per jaar

onbezoldigd

Lid Nederlands Genootschap van burgemeesters Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht

1 dagdeel per jaar

onbezoldigd

Lid vereniging van burgemeesters van gemeenten in Zuid-Holland

2 dagdelen per jaar

onbezoldigd

Voorzitter Stichting Internationale Contacten Zwijndrecht

10 dagdelen per jaar

onbezoldigd

Lid Stuurgroep Rijn, Schelde en Delta

4 dagdelen per jaar

onbezoldigdNEVENFUNCTIES BURGEMEESTER A.S. Scholten ( niet voortvloeiend uit het ambt) naar de stand per

1 OKTOBER 2006Lid bestuur Garantie Instituut Woningen

6 dagdelen per jaar

Bezoldigd

Voorzitter Vereniging en Stichting Dorp, Stad en Land

6 dagdelen per jaar

Bezoldigd

Voorzitter Generaal F.A. Hoefer Stichting te Hattem

4 dagdelen per jaar

Onbezoldigd

6 november 2007/A.M.


NEVENFUNCTIES WETHOUDERS PERIODE 2006 - 2010

2007-807

Naam

Nevenfuncties

Tijdbeslag (gemiddeld)

Bezoldigd/

onbezoldigd

R. van der Horst

Voorzitter Georganiseerd Overleg

5 keer per jaar

Onbezoldigd

R. van der Horst

Plv. voorzitter Stuurgroep Regionaal Platform Fraudebestrijding

3 keer per jaar

Onbezoldigd

R. van der Horst

Lid portefeuillehoudersoverleg Middelen Drechtsteden

6 keer per jaar

Onbezoldigd

R. van der Horst

Plv. lid Algemeen bestuur Openbaar Lichaam openbaar voortg4ezet onderwijs Oost-IJsselmonde (OLOVO)

4 keer per jaar

Onbezoldigd

R. van der Horst

Plv. lid Algemeen Bestuur regio Zuid-Holland Zuid

6 keer per jaar

Onbezoldigd

R. van der Horst

Lid DB Gemeenschappelijke Regeling Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden

5 keer per jaar

Onbezoldigd

R. van der Horst

Lid AB Gemeenschappelijke Regeling Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden

5 keer per jaar

Onbezoldigd

R. van der Horst

Plv. lid Algemeen Bestuur Koepelschap Buitenstedelijk Groen

2 keer per jaar

Onbezoldigd

R. van de Horst

Lid Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden

10 keer per jaar

Onbezoldigd

R. van der Horst

Lid Adviescommissie Werk Zorg en Inkomen Drechtsteden

10 keer per jaar

Onbezoldigd

R. van der HorstRegioportefeuillehouder van de portefeuilles Handhaving, Bezwaar en Beroep, Dienstverleningsconcept Bestuurscommissie SDD

Zo veel als nodig is

NEVENFUNCTIES WETHOUDERS PERIODE 2006 - 2010

2007-807

Naam

Nevenfuncties

Tijdbeslag (gemiddeld)

Bezoldigd/

onbezoldigd

P. van Steekelenburg

Lid Stuurgroep De Volgerlanden

1 keer per 2 weken

onbezoldigd

P. van Steekelenburg

Lid Stuurgroep LOC

Zo veel als nodig is

Onbezoldigd

P. van Steekelenburg

Lid Stuurgroep Koninginneweg

Zo veel als nodig is

Onbezoldigd

P. van Steekelenburg

Lid Stuurgroep Walburg

Zo veel als nodig is

Onbezoldigd

P. van Steekelenburg

Lid Stuurgroep Euryza

Zo veel als nodig is

Onbezoldigd

P. van Steekelenburg

Lid Bestuurlijk Overleg BORA

2 – 4 keer per jaar

onbezoldigd

P. van Steekelenburg

Lid Bestuurlijk Overleg VOC

2- 4 keer per jaar

onbezoldigd

P. van Steekelenburg

Lid Stuurgroep Maasterras

6 keer per jaar

onbezoldigd

P. van Steekelenburg

Lid Overleggroep Volkshuisvesting (OV)

6 keer per jaar

onbezoldigd

P. van Steekelenburg

Lid Algemeen Bestuur Zuid-Holland Zuid

4 x per jaar

onbezoldigd

P. van Steekelenburg

Lid Regionaal Economisch Overleg (REO)

4 keer per jaar

onbezoldigd

P. van Steekelenburg

Lid portefeuillehoudersoverleg Economie en Bereikbaarheid

6 - 7 keer per jaar

onbezoldigd

P. van Steekelenburg

Lid portefeuillehoudersoverleg Ruimte, Groen en Milieu

6 – 7 keer per jaar

onbezoldigd

image image

P. van Steekelenburg

Lid portefeuillehoudersoverleg Wonen en Stedelijke Vernieuwing

6 - 7 keer per jaar

onbezoldigd

P. van Steekelenburg

Lid ROM-D - Noordoevers

4 keer per jaar

onbezoldigd

P. van Steekelenburg

Lid Holding ROM-D

2 keer per jaar

onbezoldigd

P. van Steekelenburg

Voorzitter Detailhandelsraad

2 keer per jaar

onbezoldigd

P. van Steekelenburg

Voorzitter Platform Overheid Bedrijfsleven

2 keer per jaar

onbezoldigd

P. van Steekelenburg

Lid Ondernemers Vereniging Zwijndrecht (OVZ)

1 keer per maand

onbezoldigd

P. van Steekelenburg

Voorzitter Raad van Toezicht “De Zuidwester”

Zo veel als nodig is

bezoldigdNEVENFUNCTIES WETHOUDERS PERIODE 2006 - 2010

2007-807

Naam

Nevenfuncties

Tijdbeslag

(gemiddeld)

Bezoldigd/

Onbezoldigd

M. de Vries

Voorzitter Stuurgroep Jeugd Zwijndrechtse Waard

4 keer per jaar

onbezoldigd

M. de Vries

Voorzitter Bestuurscommissie Jeugd Preventieteam

6 keer per jaar

onbezoldigd

M. de Vries

Voorzitter Bestuur Vivera

6 keer per jaar

onbezoldigd

M. de Vries

Voorzitter Wonen Zorg Welzijn Beraad

2 keer per jaar

onbezoldigd

M. de Vries

Lid Raad van Toezicht Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden

4 keer per jaar

onbezoldigd

M. de Vries

Lid Raad van Toezicht 3 primair

4 keer per jaar

onbezoldigd

M. de Vries

Lid Stuurgroep Kwetsbare Groepen (OGGZ)

2 keer per jaar

onbezoldigd

M. de Vries

Lid Stuurgroep WMO Zwijndrechtse Waard

4 keer per jaar

onbezoldigd

M. de Vries

Lid Stuurgroep integrale jeugdgezondheidszorg

4 keer per jaar

onbezoldigd

M. de Vries

Lid Stuurgroep PALT

2 keer per jaar

onbezoldigd

M. de Vries

Lid Stuurgroep Maasterras

4 keer per jaar

onbezoldigd

M. de Vries

Lid portefeuillehoudersoverleg FinanciŽn regio Zuid-Holland Zuid

2 keer per jaar

onbezoldigd

M. de Vries

Lid portefeuillehoudersoverleg Sociaal Drechtsteden

6 keer per jaar

onbezoldigd

M. de Vries

Lid portefeuillehoudersoverleg Middelen Drechtsteden

6 keer per jaar

onbezoldigd

M. de Vries

Lid portefeuillehoudersoverleg Wonen en Stedelijke Vernieuwing Drechtst.

7 keer per jaar

onbezoldigd

M. de Vries

Lid portefeuillehoudersoverleg Welzijn / Volksgezondheid regio Z-H Zd

4 keer per jaar

onbezoldigd

M. de Vries

Lid Besturenoverleg “OOGO” primair en voortgezet onderwijs

3 keer per jaar

onbezoldigd

M. de Vries

Lid SubsidiŽntenoverleg ToBe

4 keer per jaar

onbezoldigd

M. de Vries

Lid Bestuurlijk Overleg Taskforce

2 keer per jaar

onbezoldigd

M. de Vries

Lid Bestuurlijk Overleg LOC

2 keer per jaar

onbezoldigd

M. de Vries

Voorzitter Overleggroep Volkshuisvesting

6 keer per jaar

onbezoldigd

M. de Vries

Plv. lid Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden

10 keer per jaar

onbezoldigd

6 november 2007/A.M.

 

Nevenfuncties, voortvloeiende uit het ambtNevenfuncties                                                                                                 tijdsbeslag                 bezoldigd/onbezoldigd

Lid BD Veiligheidsbestuur Zuid-Holland Zuid                                                           16 dagdelen                     onbezoldigd
Vice-voorzitter Drechtsteden                                                                             18 dagdelen                     onbezoldigd

Lid portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken Drechtsteden                               16 dagdelen                     onbezoldigd

Voorzitter Bestuurlijke Commissie Economie en Bereikbaarheid                                   14 dagdelen                     onbezoldigd

Vertegenwoordiger gemeente AlgemeneVergadering van Aandeelhouders NV Eneco         1 dagdeel                      onbezoldigd

Vertegenwoordiger gemeente Algemene Vergadering van Aandeelhouders Evides             2 dagdelen                    onbezoldigd

Vertegenwoordiger gemeente Algemene Vergadering van Aandeelhouders Oasen             2 dagdelen                    onbezoldigd

Lid Nederlands Genootschap van burgemeesters Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht  1 dagdeel                      onbezoldigd

Lid Verenging van burgemeesters van Gemeenten In Zuid-Holland                                2 dagdelen                     onbezoldigd

Voorzitter Stichting Internationale Contacten Zwijndrecht                                         10 dagdelen                    onbezoldigd

Lid Stuurgroep Rijn, Schelde en Delta                                                                      4 dagdelen                    onbezoldigd

Nevenfuncties, niet voortvloeiende uit het ambt

Lid Bestuur Garantie Instituut Woningen                                             6 dagdelen             bezoldigd

Voorzitter Vereniging en Stichting Dorp, Stad en Land                           6 dagdelen             bezoldigd

Voorzitter Generaal F.A. Hoefer Stichting                                            4 dagdelen             onbezolgdigd

 

Gemeente Zwijndrecht

Raadsvoorstel

bijlagenummer

Nummer

Datum

Onderwerp

119/2000

2001/4738

11 december 2001

Krediet t.b.v. begeleiding samenvoeging Heerjansdam en ZwijndrechtAan: de G e m e e n t e r a a d

Inleiding

Hoewel het formele besluit tot samenvoeging van Heerjansdam en Zwijndrecht nog niet is genomen, onderkennen beide gemeenten de noodzaak om snel en voortvarend met de voorbereidingen voor het samensmelten van de organisaties te beginnen. Na verkennende gesprekken tussen de gemeentesecretarissen zijn de twee MTīs daarom een aantal keren bijeen geweest, samen met vertegenwoordigingen van het personeel van Heerjansdam en de OR van Zwijndrecht, om de aanpak te bespreken. Aan de orde kwamen onderwerpen als het te volgen proces, het aantrekken van externe begeleiding voor het fusieproces, het projectleiderschap en de financiŽle aspecten.Begeleiding van de samenvoeging

Op basis van vooraf informeel ingewonnen informatie over bureaus met veel ervaring in het begeleiden van gemeentelijke herindelingen zijn twee bureaus uitgenodigd een offerte uit te brengen: Dirk Louter Advies en Management en Cap Gemini Ernst & Young.Een gemeentelijke herindeling is een delicaat proces waarbij het van het grootste belang is dat beide gemeenten volledig vertrouwen hebben in de begeleider(s) van het proces. Daarom is, in afwijking van het reguliere inkoopproces, uitsluitend offerte gevraagd aan de beide genoemde bureaus, die op basis van eerdere ervaringen en referenties dat vertrouwen hebben. Uiteraard zijn de offertes wel achteraf door de inkoper getoetst en van waardevolle kanttekeningen voorzien.Een presentatie van de beide bureaus aan de beide MTīs en vertegenwoordigingen van het personeel leidde tot een ad hoc voorstel van de bureaus om samen het traject te begeleiden. De taakverdeling zou dan inhouden dat Dirk Louter de verantwoordelijkheid voor de totale procesbegeleiding op zich neemt en Cap Gemini specifieke deelprojecten uitvoert. Op basis van de uitkomst van vervolggesprekken zijn wij tot de conclusie gekomen dat dit tot een goede aanpak kan leiden. Wel hadden wij, evenals Heerjansdam, de behoefte om scherper te omschrijven wat elk bureau doet en wie primair verantwoordelijk zal zijn voor de coŲrdinatie. Wij willen de betrokken bureaus voorstellen dat de twee gemeenten samen drie contracten sluiten: met Dirk Louter, inhoudende een opdracht voor de procesbegeleiding; met Cap Gemini Ernst & Young in de vorm van een raamcontract met daarop gebaseerde opdrachten; met beide bureaus gezamenlijk een coŲrdinatieovereenkomst die de onderlinge verantwoordelijkheden aangeeft. De laatstgenoemde overeenkomst is van belang omdat de bureaus niet in een hiŽrarchische verhouding tot elkaar willen staan terwijl het voor de gemeenten belangrijk is om te weten welke adviseur waarop aanspreekbaar is. Wij zullen u nader informeren over de uitkomsten van de besprekingen over de contracten met Dirk Louter Management Advies en Cap Gemini Ernst & Young.Projectleider – beoogd gemeentesecretaris

raadsvoorstel kr

Uit de samenvoeging van de gemeenten Heerjansdam en Zwijndrecht ontstaat een nieuwe gemeente Zwijndrecht met een dito ambtelijke organisatie. Met het oog op die nieuwe organisatie is het gewenst dat de beoogde gemeentesecretaris van de nieuwe gemeente een belangrijke rol speelt bij de vorming daarvan en dus tevens projectleider zal zijn van het samenvoegingstraject. De formele benoeming van de gemeentesecretaris van de te vormen gemeente Zwijndrecht kan pas plaatsvinden door de raad van die gemeente, dus na 1 januari 2003. In een bestuurlijk overleg tussen Heerjansdam en Zwijndrecht op 2 oktober hebben de beide colleges besloten de heer drs. J.N. van de Poel, huidig gemeentesecretaris van Zwijndrecht, voor te dragen als gemeentesecretaris van de nieuwe gemeente. De MTīs van de twee gemeenten en de personeelsvertegenwoordigingen stemmen met deze voordracht en het projectleiderschap van de heer Van de Poel in.Voorbereidingskrediet en dekking

Voor 1 januari 2003 valt er geen vergoeding te verwachten voor de aan de voorbereidingen van de samenvoeging verbonden kosten. Tot dat moment zullen de beide gemeenten dus het een en ander moeten voorschieten. Een belangrijk deel van de in het komende jaar te maken kosten heeft betrekking op de externe advisering. Wij stellen u daarom voor een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van ƒ 1,1 miljoen (€ 500.000) in de vorm van een investeringskrediet. De met ingang van 2003 te ontvangen rijksbijdrage (in 2003 40% van ƒ 4,6 miljoen, daarna drie jaar lang 20% van dat bedrag) dient ter dekking. Omdat, gezien de verhouding tussen de inwonertallen, het grootste deel van de voorbereidingskosten voor rekening van Zwijn≠drecht komt (92%), zal Zwijndrecht uit praktische overwegingen voorlopig alle kosten voor de externe advisering voorschieten.Commissie

De commissie Algemene Zaken en Middelen kan zich met dit voorstel verenigen. Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht. De secretaris De loco-burgemeester, Drs. J.N. van de Poel drs. A. Abee Gemeente Zwijndrecht | Versiedatum 29.01.2008

 

 

 

Tot uw dienst. J. Hop Ermelo publiceert alle troonredes 1900-2019 voor u op internet!

Maar heeft u inmiddels ook heel goed begrepen?
50 Hop moet bloeden schrijft een "CHRISTELIJKE" jeugdzorgadvocaat in de landelijke strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd

Referentie 1: Bron Memo Openbaar Ministerie Team Gevoelige Zaken over Hop 4 juni 2012 Daphne van der Kolk aan Ron Tenge Citaat: De heer Hop is een kinderbeschermingdeskundige die veel families en ouders bijstaat wanneer zij te maken krijgen met de Raad voor de Kinderbescherming en andere jeugdzorg instanties. Hij is van huis uit geen jurist of hulpverlener maar heeft in de loop der tijd veel ervaring opgedaan met dergelijke zaken. Daarbij laat hij zich zeer kritisch uit over deze instanties. Tevens is hij oprichter van de (gemeentelijke) politieke partij Groep Hop. Zie ter info de site www.burojeugdzorg.nl, geen website van BJZ, maar een domeinnaam geclaimd en ingevuld door de heer Hop.

Referentie 2: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Een FRONTALE OPSPORINGSACTIE op Hop, OPHALEN, DOEN BEKENNEN EN VERVOLGEN!
Ik beken geen letter! Hebben jullie dat allemaal heel goed begrepen!

581 Troonrede 2019
579 Troonrede 2018
562 Troonrede 2017
560 Troonrede 2016
514 Troonrede 2015
247 Troonrede 2014
567 Troonrede 2013
254 Troonrede 2012
477 Troonrede 2011
660 Troonrede 2010
616 Troonrede 2009
662 Troonrede 2008
Troonrede 2007
Troonrede 2006
Troonrede 2005
Troonrede 2004
Troonrede 2003
Troonrede 2002
Troonrede 2001
Troonrede 2000
Troonrede 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991,1990
Troonrede 1989, 1988, 1987, 1986, 1985, 1984, 1983, 1982, 1981, 1980
Troonrede 1979, 1978, 1977, 1976, 1975, 1974, 1973, 1972, 1971, 1970
Troonrede 1969, 1968, 1967, 1966, 1965, 1964, 1963, 1962, 1961, 1960
Troonrede 1959, 1958, 1957, 1956, 1955, 1954, 1953, 1952, 1951, 1950
Troonrede 1949, 1948, 1947 1946, 1945, geschiedenis omroepbijdrage
Troonrede 1939, 1938, 1937, 1936, 1935, 1934, 1933, 1932, 1931, 1930
Troonrede 1929, 1928, 1927, 1926, 1925, 1924, 1923, 1922, 1921, 1920
Troonrede 1919, 1918, 1917, 1916, 1915, 1914, 1913, 1912, 1911, 1910
Troonrede 1909, 1908, 1907, 1906, 1905, 1904, 1903, 1902, 1901, 1900

 

 


www.bureaujeugdzorg.nl
www.burojeugdzorg.nl
Referenties
Disclaimer
Contact
Copyright © 1997-2019 J. Hop. Alle rechten voorbehouden.