(44) Het gevaar! Kinderrechters die WEIGEREN om te toetsen!
De kinderrechter-norm 9 mei 2008. "Zolang de ouders zich alleen maar richten op procedures en niet openstaan voor hulpverlening en samenwerking met de gezinsvoogd is er geen vooruitgang mogelijk. Beslissing verlenging OTS en UHP" Bron: Beschikking 166506/JERK 08-15274 9 mei 2008 Kinderrechter mevrouw mr. G.W. Brands-Bottema in de zaak Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland tegen de familie Nienhuis/Leenders met Hop als procesvertegenwoordiger.

CENSUUR IN NEDERLAND ©

(573) Catshuisbrand. Ing. P.B. (Peter) Reijman: "Het was de landsadvocaat die te kennen gaf dat het concept niet tot een definitieve versie moest worden verheven" De onzekerheidsmarge van het rapport volgt uit de keuze om geen aanvullend onderzoek te laten plaatsvinden dat stelliger uitspraken verantwoord zou kunnen maken.

 

 

 

Mededeling aan alle NIET TOETSENDE kinderrechters rechtbank Arnhem

Hier wat LEESVOER (593) om over na te denken VOORDAT Nienhuis/Leenders DEFINITIEF uit het gezag worden gezet. (581) (101) (124) (180) (75)

Wie zijn allemaal bij A. op haar ziekenhuiskamertje geweest en hebben haar op haar kamertje voor haar ouders bang gemaakt terwijl haar ouders NIET in het ziekenhuis zijn geweest?

Wie heeft A. tijdens haar vakantie in Frankrijk bang gemaakt voor haar ouders terwijl haar ouders in Nederland aan het werk waren?

Zouden jullie EEN KEERTJE willen gaan TOETSEN, wie maakt A. bang voor haar ouders?

MOTIEF: Wie heeft daar een FINANCIEEL BELANG bij?

Doe hier eens een KANSBEREKENING (591)

 

 

 

(44) Het gevaar! Kinderrechters die WEIGEREN om te toetsen!
De kinderrechter-norm 9 mei 2008. "Zolang de ouders zich alleen maar richten op procedures en niet openstaan voor hulpverlening en samenwerking met de gezinsvoogd is er geen vooruitgang mogelijk. Beslissing verlenging OTS en UHP" Bron: Beschikking 166506/JERK 08-15274 9 mei 2008 Kinderrechter mevrouw mr. G.W. Brands-Bottema in de zaak Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland tegen de familie Nienhuis/Leenders met Hop als procesvertegenwoordiger.

 

 

Kansrekening en strafrechtspraak: fouten bij beslissen onder onzekerheid

Den Haag, 23 december 2009 - Rekenen volgens de Zwolse schoolmeester Bartjens kunnen we allemaal. Maar rekenen volgens de principes van de Londense dominee Bayes is een ander verhaal; dat hebben de meeste strafrechters niet onder de knie. In het vierde nummer van Rechtstreeks worden de regels, maar meer nog de noodzaak van de Bayessiaanse benadering binnen het strafrecht toegelicht. Dat doen de auteurs aan de hand van de uitkomsten van een uitgebreid experimenteel onderzoek.
Rechters, maar ook artsen en ondernemers moeten beslissen onder onzekerheid. Juist in die situaties beoogt de Bayessiaanse statistiek een handvat te bieden om het anker voor de beslissing met zo groot mogelijke zekerheid te vinden. Voor strafrechters gaat het erom vast te stellen hoe groot de kans is dat de verdachte het feit gepleegd heeft. Hierbij wordt expliciet ook rekening gehouden met de kans dat hij of zij het feit niet gepleegd heeft. Wanneer is de kans tot terechte veroordeling groot genoeg?
Tijdens een uitgebreid experimenteel onderzoek was de vraag in welke mate hoog opgeleide, maar niet specifiek in de toepasselijke statistiek geschoolde, mensen in staat zijn op juiste wijze om te gaan met bewijs waarvan de inherente onzekerheid volledig is gekwantificeerd. Anders gezegd: in welke mate leiden hun beslissingen tot fouten, zijn die fouten ernstig en valt er systeem te onderkennen in de fouten?  De proefpersonen waren studenten economie, natuurwetenschap, sociale wetenschap (vooral psychologen) en rechten.
Die variatie in scholing diende ertoe na te gaan of de aard van de genoten scholing bij het beslissingsgedrag een rol speelt. Om de betekenis van de uitkomsten voor met name de rechtspraak in praktijk zo goed mogelijk te benaderen zijn de experimenten ook nog eens herhaald met rechters in opleiding (raio’s).

Twee experimenten
Het onderzoek bestond uit twee delen met dezelfde proefpersonen. In het eerste deel moesten de deelnemers in 30 fictieve zaken op basis van informatie uit eveneens gefingeerd opsporingsonderzoek beslissen over al dan niet veroordelen. In het tweede deel konden de proefpersonen extra informatie ‘kopen’ om tot een beslissing te komen. Zoals in experimenten gebruikelijk konden de proefpersonen punten ‘verdienen’ die hen toegekend werden op basis van de (on)juistheid van beslissingen en de hoeveelheid informatie die ze gekocht hadden.
Het resultaat van het eerste experiment was dat er te veel verdachten veroordeeld werden; in moeilijke zaken werden ernstige fouten gemaakt. De oorzaak ligt niet bij een te hoge kans op schuld, maar in het klaarblijkelijke feit dat men niet op rationele gronden de beslissing neemt. Studenten rechten scoorden significant slechter dan de andere studenten; de raio’s deden het niet beter dan de rechtenstudenten.
De uitkomst van het tweede experiment laat zien dat grofweg de helft van de betrokkenen (53%) te snel stopt met informatieverzameling, 29% stopt op tijd en 19% blijft te lang doorgaan. Hierbij bleek de aard van de scholing niet van betekenis.De resultaten wijzen op de wenselijkheid van statistische ondersteuning bij beslissen onder onzekerheid. Daaraan doet niet af het feit dat de praktijk van de strafrechtspraak veel vaker ‘eenvoudige’ gevallen behelst dan in het experiment werden gebezigd.

Bron: Raad voor de rechtspraak
Datum actualiteit: 23 december 2009

 

 

Wraking (kinder)rechter wegens objectieve partijdigheid! Kinderrechters overleggen met jeugdzorg buiten hoorzitting om!
710 Lachwekkend! Kinderbescherming zit niet meer bij rechter aan tafel. (1) (12) Lachwekkend! Nu bellen de vertegenwoordigers van de Staat met de kinderrechter buiten de hoorzitting om nog voordat een verzoek wordt ingediend! (101) (124) (180) Lachwekkend! UN heeft nog steeds niet op klacht van Hop tegen Nederland beslist als representatief voorbeeld van "corruptie van coalities" tussen UN en Nederland (95) (710)
500 TO WHOM IT MAY CONCERN! Hop bewijst dat rechtbanken en jeugdzorg overleggen in welke zaak Hop procesvertegenwoordiger is!
338 Ook de advocaat Laura Dekker vindt de kinderrechter partijdig en wraakt de kinderrechter!

22 december 2009. Informant Opa en oma van Laura Dekker:  "Sinds Laura Dekker onder toezicht van de Jeugdzorg is gesteld, is zij veranderd in een gesloten meisje dat haar vertrouwen in volwassenen verloren is"

"Wij hebben Laura, sinds de bemoeienis van Jeugdzorg, in een paar maanden zien veranderen van een ondernemende en positieve tiener in een meisje dat een schild om zich heen heeft gebouwd en totaal geen vertrouwen meer heeft in de volwassenen."

653 1. Klacht naar President rechtbank geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen van ingeleverde procedure bij rechtbank
2. Klacht naar President rechtbank geen NAMEN RECHTERS in oproep vermeld
621 Het is essentieel een wrakingsverzoek van een rechter steeds in een hoger beroep op te nemen
435 Klopt de feitelijke chronologische weergave hoorzitting in het PV na WRAKING (605) van een rechter?
605 Wraking kinderrechter omdat de kinderrechter weigert op hoorzitting eerst op de VOORVRAGEN te beslissen
610 IDENTIFICATIEPLICHT RECHTER! Wraking rechter omdat de rechter weigert om haar/zijn naam te vertellen
611 Wraking KIR vertegenwoordiger BJZ/RVDK blijft voor/tijdens schorsing/na hoorzitting bij kinderrechter zitten
095 Hop bewijst dat KINDERRECHTERS in Nederland zijn KINDERRECHTERS, AANKLAGERS en BELANGHEBBENDEN
664 Hop bewijst dat KINDERRECHTERS buiten de hoorzitting om met jeugdzorg overleggen hoe op verweer met Hop beslist moet worden!
226 Hop bewijst dat KINDERRECHTERS buiten de hoorzitting om met jeugdzorg overleggen over in te dienen (NIEUWE) verzoekschriften
095 Hop bewijst dat KINDERRECHTERS in Nederland zijn KINDERRECHTERS, AANKLAGERS en BELANGHEBBENDEN
621

 

Rechter heeft geen vertrouwen in rechters rechtbank Zutphen! Een vice-president van de Zutphense rechtbank die door een Harderwijkse ondernemer is gewraakt, heeft op zijn beurt de wrakingskamer van de rechtbank gewraakt. De wrakingskamer bestond uit drie collega's, onder wie rechtbankpresident Gert Vrieze. Drie Almelose rechters komen donderdag naar Zutphen om dit tweede wrakingsverzoek te behandelen. Rechtzoekenden die hun rechter partijdig vinden, mogen via een wrakingsverzoek vragen om een andere rechter. De wrakingskamer, bestaande uit drie rechters, behandelt zo'n verzoek. In dit geval is faillissementsrechter R. van Valderen, tevens vice-president van de rechtbank, gewraakt door een ondernemer. Die had tijdens de faillissementszitting de indruk dat Van Valderen vooringenomen was. De ondernemer vond dat voor de zitting weinig tijd was uitgetrokken. Hij beschuldigde Van Valderen van partijdigheid; de rechter zou de aanvrager van het faillissement kennen. Dit wrakingsverzoek werd op 26 oktober jongstleden behandeld. Tijdens deze zitting beschuldigde Van Valderen zijn collega's van partijdigheid. Van deze zitting is geen verslag verschenen, omdat de zaak niet is afgerond. De rechtbankwoordvoerder wil niet inhoudelijk op de kwestie ingaan. Volgens het Reformatorisch Dagblad, dat met de ondernemer sprak, wilde Van Valderen geen openbare wrakingszitting, terwijl het wrakingsprotocol van de rechtbank dat wel voorschrijft. Ook protesteerde hij tegen het feit dat andere rechters in de wrakingskamer zaten dan was aangekondigd. Van Valderen was niet voor commentaar bereikbaar. "Voor zover wij weten is dit de eerste keer dat zoiets op de Zutphense rechtbank gebeurt", stelt een woordvoerder.
JH Wie is Jan Hop? Antwoord: Bekijk uitzending Omroep Gelderland start afspelen uitzending op 09:28 over wraken rechters
(489) Wraking 1 Nienhuis/Leenders WRAKEN kinderrechter met Hop als procesvertegenwoordiger
(173 Wraking 2 Nienhuis/Leenders WRAKEN kinderrechter met Hop als procesvertegenwoordiger
(247 Wraking 3 Nienhuis/Leenders WRAKEN kinderrechter met Hop als procesvertegenwoordiger
(254) Wraking 4 Nienhuis/Leenders WRAKEN kinderrechter met Hop als procesvertegenwoordiger
(226) Wraking 5 Nienhuis/Leenders WRAKEN kinderrechter met Hop als procesvertegenwoordiger
STEM Stem NIET op CDA, PVDA, VVD en GroenLinks als de NAAM van de RECHTER(S) niet in uw oproep hoorzitting staat vermeld en/of als u uw weerzin tegen rechters die zelf beslissen in zaken waarin zij zelf belanghebbenden zijn (95) (710) (180) kenbaar wilt maken en vraag iedereen die u kent hetzelfde te doen
   
Klopt het proces-verbaal hoorzitting? Worden belangrijke uitspraken verdraaid weergegeven of uit PV weggelaten? (1)
619 Verzoek 619 om 1. CORRECTIE proces-verbaal hoorzitting 2. Correctie beschikking. NAMEN vertegenwoordigers jeugdzorg ontbreken!
263 Verzoek 263 om TOEZENDING proces-verbaal hoorzitting met als grondslag het doel, de eisen en functie van het proces-verbaal
384 Klacht naar President rechtbank over weigering afschrift proces-verbaal (PV) hoorzitting kinderrechter
614 Verzoek om CORRECTIE proces-verbaal hoorzitting met als grondslag het doel, de eisen en functie van het proces-verbaal
435 Kent u het doel, de eisen, functie van het proces-verbaal? Klopt de feitelijke chronologische weergave in het proces-verbaal?
226 Klopt de feitelijke chronologische weergave hoorzitting in het proces-verbaal na WRAKING (605) van een kinderrechter?
106 De zaak Hop. Kinderrechter mevrouw R.A.J. Mees had veel geel gestreepte passages te verbergen, weigerde inzage dossier
117 De zaak Hop. Klacht gegrond bij gerechtshof Arnhem over inzage dossier, griffier hoort wet te kennen!
078 De zaak Burhoven Jaspers. Rechtbank kan proces-verbaal hoorzitting Burhoven Jaspers niet vinden!
251 Jeugdzorg hetze tegen Hop in de strijd om openbaarmaking van contactjournaal gezinsvoogd en werkaantekeningen
363 Reclame Code Commissie probeert vitale uitspraak Rijksmuseum Amsterdam "Moeders zijn beter geschikt om leuke dingen met kinderen te doen dan vaders" (dossiernummer 05.0149) te verzwijgen om klacht van Hop ongegrond te kunnen verklaren.
267 Politiek en "onafhankelijke rechtspraak" in Nederland. Het verdwenen strafdossier in de zaak Khan bij de rechtbank Amsterdam.
587 Leenders/Nienhuis: " Gaarne ontvangen wij PV hoorzitting zodat wij EXACT weten wat er op de hoorzitting is gezegd"
STEM Stem NIET op CDA, PVDA, VVD en GroenLinks als het PV hoorzitting geweigerd aan u geweigerd wordt en/of niet deugt zodat problemen met PV hoorzittingen rechtersleger deze gevestigde politieke partijen gelijk stemmen gaat kosten en vraag iedereen die u kent hetzelfde te doen
   
Bijbanenregisters nevenfuncties rechterlijke ambtenaren op internet sloeg in als een bom bij de rechterlijke macht
JH Wie is Jan Hop? Antwoord: Bekijk uitzending Omroep Gelderland start afspelen uitzending op 09:28 over wraken rechters
131 18 november 19997 De Telegraaf: "Rechters rechtbank Den Bosch willen juridische stappen tegen Hop Ermelo na publicatie van hun bijbaantjes op internet
610 Modelverzoek wraking van een rechter die haar/zijn naam NIET wil zeggen
006 Modelverzoek wraking leden en secretarissen bezwaarcommissie die hun/haar/zijn naam NIET wil zeggen
001 De zaak Hop gaf niet alleen zicht op onderonsjes tussen rechters en kinderbescherming maar ook op bijbaantjes van rechters
184 Bijbanenregisters nevenfuncties rechterlijke ambtenaren op internet sloeg in als een bom bij de rechterlijke macht
431 Lijst leden selectiecommissie rechterlijke macht met ingang van 24 mei 2007
008 Kamervragen over (mogelijke) belangenverstrengeling bij de Raad voor de Kinderbescherming in de zaak Hop
327 Zutphen, President Oostveen: Na inzage in het bijbanenregister is het recht van Hop om kritiek te geven uitgespeeld
469 Rechtbank Utrecht wist computerdata van Hop om bijbanengegevens rechters verborgen te kunnen houden
326 Grote schoonmaak begint in Arnhem, President D.J. van Dijk stelt zich krachtig op achter de Minister van Justitie
210 Minister van Justitie adviseert Hop te procederen tegen de rechters als hij geen inzage kan krijgen in nevenfuncties
328 Vragen Kamerlid Th.J.M. Hendriks aan Minister van Justitie over tegenwerking Hop bij inzage bijbanenregisters
329 Antwoord Minister van Justitie op kamervragen inzake tegenwerking van Hop bij inzage bijbanenregisters
049 Brief van het Ministerie van Justitie aan gerechten en parketten over het niet opgeven van nevenfuncties
353 De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak hecht aan een goede registratie volledig, eenduidig, actueel en toegankelijk
114 Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak: "Rechters en Officieren van Justitie willen bijbanen gegevens verwijderen van internet
390 211004 President mr. Mr. H.A.E. Uniken Venema heeft een klacht van Hop over onvolledige opgave bijbanen gegrond verklaard
607 Rechtbank Zutphen heeft klacht van Hop over een verouderd register nevenfuncties rechterlijke macht gegrond verklaard
480 Leidraad voor onpartijdigheid rechterlijke macht door beroepsgroep zelf opgesteld
389 Project 389 Openbaar Ministerie. Juiste weergave gegevens OM over namen en (neven)functies met KB-informatie op internet
176 Nevenfuncties leden Eerste Kamer Staten-Generaal op internet
094 Nevenfuncties leden Tweede Kamer Staten-Generaal op internet 1999, 2006, 2007, 2008
GPH Project (bestuurlijke) nevenfuncties bestuurders Nederlandse gemeenten op internet
GEM Project (bestuurlijke) nevenfuncties gemeentesecretarissen Nederlandse gemeenten op internet
GRI Project (bestuurlijke) nevenfuncties griffiers Nederlandse gemeenten op internet
BSC Project (bestuurlijke) nevenfuncties leden en secretarissen bezwaarcommissies Nederlandse gemeenten op internet
102 Project (bestuurlijke) nevenfuncties leden en secretarissen bezwaarcommissies "jeugdzorg" op internet
STEM Stem NIET op CDA, PVDA, VVD en GroenLinks als u TEGEN de dubbelfuncties advocaat/rechter en/of OvJ/rechter bent zodat deze dubbelfuncties deze gevestigde politieke partijen gelijk stemmen gaat kosten en vraag iedereen die u kent hetzelfde te doen
   

top