GROEP HOP ERMELO ©

Informant mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen"

De CDA PR commissie eiste meermalig geld van Hop om mee te mogen doen aan politiek debat. Antwoord Hop: Donder op! De CDA PR commissie eiste verwijdering van de CDA brieven aan Hop van internet. Antwoord Hop: Eed van een raadslid. Raadsleden moeten alvorens hun functie te kunnen uitoefenen een ambtseed afleggen, waarin zij trouw aan de Grondwet beloven. Ze moeten verklaren dat ze om tot lid van de raad te worden benoemd geen gift of gunst hebben gegeven of beloofd en dat ze bij de uitoefening van hun ambt 'rechtstreeks noch middellijk' enig geschenk of enige belofte hebben aangenomen of zullen aannemen.

Alleen Hop maakte bezwaar tegen de totaal verrotte CDA mentaliteit het knippen en plakken in verkiezingsformulieren. Alleen Hop maakte steeds bezwaar tegen de verrotte mentaliteit die heerste in het Ermelose gemeentehuis waarbij leden van de stembureaus zelf ook kandidaat waren voor de gemeenteraad om verkiezingsuitslagen te kunnen manipuleren.

Stem Wijzer! Stem Groep Hop.Kent u iemand in Ermelo vraag of hij/zij in 2018 Groep Hop wil stemmen om een frisse wind door het gemeentehuis te laten waaien en/of wil helpen met het snel verkrijgen van het wettelijk aantal benodigde ondersteuningsverklaringen om mee te mogen doen met de verkiezingen in Ermelo?

 

Kent u iemand in Ermelo? Vraag of hij/zij Groep Hop wil stemmen...

Contact: lees verder

Bedrijvenkring Ermelo. Op 17 november 2005 12:20 uur schreef Johan Roseboom (SGPer) namens Navobi onderdeel van Drie Groep aan Hop Citaat: Ik vertrouw de Ermelo's samenleving zo , dat ik er 100 % van uit ga, dat je (Hop) geen enkele zetel krijg. Navobi is een producent van kalvermelk, kalverhouderij, voedselproductie, kalverslachterij, vleesverwerking en kalfsvellen

 

 

 

 

Mijn naam is George Elsing, ik ben ouder dan 70 jaar, ik ben gehandicapt en heb een invalidenkaart ik keek naar de televisie en zag daar ene Buma van het CDA die onderhandelde met het kabinet om meer voor ouderen te gaan doen. CDA en meer voor de ouderen te doen in onderhandeling met het kabinet.

Ik begrijp niet zo goed wat u bedoeld met uw brief 25.000 euro per maand dwangsom terwijl ik al tonnen aan dwangsommen en een lawine aan andere kosten heb gekregen van de CDA burgemeesters en het CDA bestuur en de meelopers achter het CDA bestuur. Ik woonde voor 1996 in mijn recreatiewoning die ik zelf afgebouwd heb. Buitenlanders mogen wel in recreatiewoningen wonen vertelde de CDA burgemeester in een interview met CDA journaliste Jeanne Dijkstra. Asielzoekers hebben voorrang boven eigen woningzoekenden stond in het CDA PR krantje Ermelo Weekblad.

 

 

Gemeente Ermelo, Raadhuisplein 2, 3850 AM Ermelo.

Ermelo, 10 november 2015.

Aan de gemeenteraad, het college van burgemeesters en wethouders en mevrouw C.M.M. Sommerwil,

Op vrijdag 6 november 2015 ontving ik brief 4 november 2015 casenummer 201508499.

Mijn naam is George Elsing, ik ben ouder dan 70 jaar, ik ben gehandicapt en heb een invalidenkaart ik keek naar de televisie en zag daar ene Buma van het CDA die onderhandelde met het kabinet om meer voor ouderen te gaan doen. CDA en meer voor de ouderen te doen in onderhandeling met het kabinet. Ik begrijp niet zo goed wat u bedoeld met uw brief 25.000 euro per maand dwangsom terwijl ik al tonnen aan dwangsommen en een lawine aan andere kosten heb gekregen van de CDA burgemeesters en het CDA bestuur en de meelopers achter het CDA bestuur.

Ik woonde voor 1996 in mijn recreatiewoning die ik zelf afgebouwd heb. Buitenlanders mogen wel in recreatiewoningen wonen vertelde de CDA burgemeester in een interview met CDA journaliste Jeanne Dijkstra.

Asielzoekers hebben voorrang boven eigen woningzoekenden stond in het CDA PR krantje Ermelo Weekblad.

Ik las dat uw organisatie een brief heeft gestuurd aan het COA waaraan de opvang van asielzoekers moet voldoen.

Wel heb ik heel goed begrepen dat gemaakte afspraken bij uw voor de gemeente partijdige bezwaarcommissie over inzien van alle controlestaten vanaf het begin van de gemaakte afspraak niet worden nagekomen en ik begrijp dat u onbetrouwbaar bent.

Ik had een verzoek ingediend legalisering wonen in mijn recreatiewoning omdat niet ter discussie staat dat ik er voor 1996 woonde. Ik had het verzoek ingediend kreeg nooit een ontvangstbevestiging van dit verzoek maar heb inmiddels begrepen dat andere burgers hetzelfde meemaken met uw organisatie. Eventuele fouten bij het verzoek mochten niet worden hersteld en van de CDA burgemeester kreeg ik te horen dat ik een beslissing op mijn verzoek had ontvangen maar die beslissing heb ik nooit ontvangen maar ik heb begrepen dat zoiets ook bij andere burgers gebeurd.

Vervolgens kreeg ik tonnen aan dwangsommen en kosten waar ik niets van begreep omdat ik alleen AOW heb en daar kan ik niets van betalen aan dwangsommen en inderdaad het lukte om mijn vakantiegeld van een AOWer ouder dan 70 jaar en gehandicapt af te pakken en begrijp ik het nu goed dat de CDAer Buma in onderhandeling met het kabinet met het kabinet druk bezig is nog veel meer geld van ouderen af te pakken en kreeg ik daarom 25000 euro per maand dwangsommen om ouderen nog veel meer af te pakken.

Maar ik begrijp het niet zo goed. Kan die CDAer BUMA niet rekenen en heeft die wel de lagere school doorlopen? Ik ben ouder dan 70 ben gehandicapt heb tonnen aan dwangsommen en kosten kan dat al niet betalen en nu krijg ik weer 25000 euro per maand aan dwangsommen. Of kunnen CDA ers allemaal niet rekenen want ik begrijp niet zo goed hoe ik 25000 euro per maand moet betalen bovenop de tonnen aan dwangsommen en kosten die ik al moet betalen. Ik vraag me af of die CDAer Buma wel goed snik is met zijn onderhandelingen met het kabinet om nog veel meer geld van ouderen af te pakken want het was toch het CDA dat vond dat ouderen langer moesten gaan werken om nog veel meer geld van ouderen af te kunnen pakken. Ik vraag me inmiddels af of burgers die stemmen op het CDA wel goed wijs zijn en ik vraag me af of bovenstaande personen wel goed wijs zijn en goed kunnen rekenen en ik vraag me af waarom alles van mij wordt afgepakt en een projectontwikkelaar 750.000 euro krijgt om de Albert Heijn te bouwen om vervolgens de oude Albert Heijn te gaan verhuren aan een VVDer ipv sociale woningbouw en ik begrijp ook niet zo goed waarom omliggende woningen in eigendom van de gemeente Ermelo verkocht worden aan de plv CDA burgemeester (of bedrijven gelinkt aan die CDA burgemeester) die nu CDA burgemeester in een plaatsje in de buurt van Zwolle.

Ik begrijp niet zo goed waarom bovenstaande personen een auto die ik mocht gebruiken in beslag hebben genomen en ik verzoek bovenstaande personen om: 1. Overzicht van alle kosten die door burgers gemaakt zijn tbv de inbeslagname van mijn deze auto. 2. Het bedrag dat deze auto heeft opgebracht op een veiling. 3. Waarom bovenstaande personen niets aan de verzonnen verhalen hebben gedaan om dit autotootje dat ik mocht gebruiken af te kunnen pakken. Wat heeft die auto opgeleverd voor bovenstaande personen en wat heeft het betrokken burgers aan geld gekost en wederom vraag ik mij af of die CDAer BUMA en andere CDAers wel kunnen rekenen en waarom ze steeds opnieuw steeds meer geld van ouderen willen afpakken.

Ik begrijp niet zo goed wat u bedoeld met uw brief. Er zit immers een slot op de recreatiewoning zoals de gemeente heeft geŽist. Ik woon dus niet meer in die recreatiewoning. Ik begrijp ook niet zo goed waarom er nog steeds allerlei ambtenaren van de gemeente Ermelo mij achtervolgen en controleren of ik wel in mijn woning woon. Ik begrijp niet zo goed waarom er nog steeds foto's van mij worden gemaakt, van mijn brievenbus worden gemaakt en waarom er nog steeds achter mij wordt aangereden door allerlei ambtenaren.

Ik begrijp er niets meer van. ik begrijp ook niet wat er nu weer aan de hand is en ik verzoek bovenstaande personen om mij een overzicht te sturen van alle dwangsommen en kosten en gerechtskosten die ik inmiddels opgelegd heb gekregen omdat ik voor 1996 in een Ermelose recreatiewoning woonde EN HOEVEEL GELD IK INMIDDELS HEB BETAALD aan al die bedragen.

Ik verzoek beleefd om kwijtschelding, opheffing van al die kosten en of in de juridisch juiste taal hiervoor en ik verzoek u allen om binnen 7 dagen na dit schrijven op mijn verzoeken te beslissen zoals u dat ook schrijft in uw brief want dat heb ik wel begrepen als burger moet je binnen 7 dagen reageren en de gemeente Ermelo laat een burger rustig een half jaar of langer wachten want zo goed dat met CDAers in het bestuur.

Er worden allemaal dingen geschreven die over iemand anders gaan. Kennelijk hebben bovenstaande personen zaken door elkaar heen gehaald want ik woon niet in een recreatiewoning want ik woon ik een prachtige Uwoon woning en begrijp niet waarom ambtenaren van de gemeente Ermelo bij mij de hele dag op de loer liggen want die Uwoon woning is geen recreatiewoning maar een Uwoon woning en ik vraag mij af of het ingehuurd personeel dat voor uw organisatie werkt wel het verschil weet tussen een Uwoon woning waarvoor ik huur aan de Uwoon betaal en een recreatiewoning en of uw CDA organisatie niet stapelgek geworden is door op de loer te liggen iedere dag voor een Uwoon woning om een bejaarde gehandicapte burger van ouder dan 70 25.000 euro per maand aan dwangsommen op te leggen.

Wat verdient die mevrouw Sommerwil per maand om bejaarde burgers 25000 euro per maand dwangsommen op te leggen terwil die burger al tonnen aan dwangsommen heeft gekregen en is die mevrouw wel goed wijs en staat het gemeentehuis van Ermelo niet aan de verkeerde kant van de spoorlijn Amersfoort Zwolle en had het gemeentehuis niet beter op het terrein van Veldwijk gebouwd kunnen worden in een beter passende omgeving.

Tenslotte ik begrijp het allemaal niet zo goed en ik begrijp ook dat ik van bovenstaande partijen en personen als burgers niets hoef te verwachten en heb het Groep Hop programma toch nog eens bekeken welk programma ik hier als herhaald en ingelast beschouw.

Ik denk dat ik meneer Hop maar eens op jullie ga afsturen want ik begrijp zijn logica wel dat je wonen in recreatiewoningen onverwijld moet legaliseren om een begin te maken de woningnood voor eigen woningzoekende op te gaan lossen en ik verzoek bovenstaande personen onverwijld wonen in recreatiewoningen te legaliseren om onverwijld een begin te maken de woningnood voor eigen woningzoekenden te beginnen op te lossen en dat klemt des te meer omdat de gemeente Ermelo 750000 euro aan een projectontwikkelaar gaf om de nieuwe Albert Heijn te bouwen en de oude Albert Heijn ging verhuren aan een VVDer ipv daar te bouwen voor sociale woningbouw en omliggende woningen waar de gemeente Ermelo eigenaar van is te verkopen aan de plv CDA burgemeester of diens bedrijven welke persoon nu CDA burgemeester in een plaatsje in de buurt van Zwolle is.

Ik wil mijn verzoek(en) aan bovenstaande personen in de gemeenteraad nader toe lichten en zie uw uitnodiging voor de behandeling van mijn verzoek op een openbare vergadering gemeenteraad dan ook met belangstelling tegemoet en wijs nog even op het partijprogramma van Groep Hop. Dat is die politieke groepering die tegen de verhuizing van DVS naar natuur- en agrarisch gebied was en ook gelijk kreeg welke onzinplannen in strijd met iedere huis- tuin en keukenlogica van uw organisatie ook weer kapitalen hebben gekost en ik wijs op de passage van de Troonrede 2014 over discriminatie van bevolkingsgroepen uitgesproken door de KONING en ik verzoek ik allen deze passage goed in uw oren te knopen en te overwegen om een motie van wantrouwen tegen de CDA burgemeesters in te dienen om discriminatie van Nederlanders tov van buitenlanders met een grote schoonmaak in het Ermelose gemeentehuis met kracht te onderdrukken en/of zelf ontslag te nemen als raadslid om niet langer mee te doen aan deze discriminatie en de te besparen geldbedragen van 10+ (opsporings)ambtenaren te besteden aan nieuwbouw Sporthal Calluna.

Hoogachtend,

Dhr. G. Elsing, ouder dan 70 jaar en gehandicapt met invalidenkaart.

Wonende in een huurwoning van Uwoon Adres.

 

 

 

 

894 Ermelo CDA burgemeester: "Meneer Hop moet zijn mond houden!"
(665) Ermelose CDA bestuurders laten Hop met buurtonderzoeken in de gaten houden!
(686) Honden van Dutroux kregen meer te vreten dan Ermelose 70+ mevrouw na weerzinwekkende CDA (bestuurders) terreur
(599) Ermeloer George Elsing: Ik begrijp het (CDA)niet zo goed..........
(303) Ermelo Krijgt u dezelfde kilometervergoeding als ambtenaren van de CDA gemeente Ermelo?
(PAR) Ermelo Hop tegen chefje gemeente Ermelo: Ga jij maar lekker klagen bij je CDA burgemeester"
(CHR) Ermelo Hop mag van CDA niet meedoen aan politiek debat Christelijk College Groevenbeek
mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen"
Stemwijzer Groep Hop deed niet mee aan de Stemwijzer provinciale verkiezingen Gelderland omdat het belangrijkste verschil Groep Hop met alle andere partijen -Groep Hop wil de provincie Gelderland opheffen- niet in de Stemwijzer werd opgenomen. Het niet opnemen van programma verschillen is een stemwijzer truc t.b.v. CDA en andere gevestigde politieke partijen als opdrachtgever van die stemwijzer.
(175) Hop tegen Ermelo: Hop ontdekt dat de Ermelose gemeente ambtenaar een natuurlijk gezag moet kunnen uitoefenen over burgers en bestuurders
(265) Hop tegen Ermelo. Competentie ambtenaar die GEZAG over Hop wilde uitoefenen in de gemeente Ermelo
(512) Stemfraude? Dubbelfunctie lid stembureau en kandidaat raadslid bij Ermelose verkiezingen mag wel van CDA burgemeester
(648) Stemfraude? Strijd Hop met Ermelose ambtenaren levert bewijs op dat alleen originele formulieren ingeleverd mogen worden
(201) Stemfraude? Knippen en plakken in Ermelose verkiezingsformulieren mag wel van de Ermelose CDA burgemeester
(98)   Stemfraude? Nieuwsbrief 4 verkiezingen, Ministerie van Binnenlandse Zaken roept gemeenten op fraude te plegen in vastgestelde verkiezingsformulieren
(340) CDA medewerkers vernielen overal in Gelderland de verkiezingsposters van Groep Hop
(362) Alleen Groep Hop weigerde losgeld te betalen aan CDA-PRcommissie voor debat
(379) CDA kan alleen Groep Hop niet controleren. Hop weigert betaling losgeld aan CDA PR-commissie
(425) "Groep Hop wil agrarisch landschap behouden". CDA vernield overal de Groep Hop verkiezingsposters
(638) Bedrijvenkring Ermelo doet ook mee aan doodzwijgen Hop. Het bedrijf Navobi valt hierbij zeer negatief op
(544) Ermelo. Beslissing op "bedenkingen" Hop tegen nieuwe milieuvergunning voor witvleeskalveren levert meer "bedenkingen" op
(375) Welke familie(s) en bedrijven beheersen met hoeveel subsidies de markt rondom vleeskalveren in Nederland?
(781) Bedenkingen na speeddaten met Ermelose Jongerenraad. Voorstel Hop om vaker te speeddaten wordt door CDA-ers doodgezwegen
(342) Ermelo. Vragen Hop over verkeersforum levert meer bedenkingen op
(511) Een sfeerverslag uit Ermelo. Ermelo Weekblad heeft geen ruimte om correct over milieu Project 31 van Hop te berichten
(541) Doodzwijgen Groep Hop op de Veluwe IV, Verkiezingsposters Groep Hop worden overal vernield en overplakt
(452) CDA-ers betrapt op vernielen van Groep Hop verkiezingsposters
(561) "Groep Hop wil de jeugdzorg echt aanpakken". Verkiezingsposters worden overal vernield of overplakt door CDA
(646) Groep Hop deed in alle 55 gemeenten mee aan provinciale verkiezingen Gelderland 2007
(459) Kent u de geschiedenis nog van de omroepbijdrage?
(218) Als je een gesubsidieerde leugen maar vaak genoeg herhaald gaat iedereen dat vanzelf als de waarheid beschouwen
(601) Ermelo CDA "In de raadsvergadering is er geen mogelijkheid tot inspreken van burgers en andere betrokkenen"
(729) Felle succesvolle campagnes tegen vernietiging natuur door CDA-ers leverde Hop de bijnaam natuurterrorist op
(718) Stemfraude? Ermelo bezwaarschrift Hop tegen uitslag verkiezingen in Ermelo waarbij Hop verkiezingsfraude in stemlokaal bewijst
(894) Ermelo CDA burgemeester: "Meneer Hop moet zijn mond houden".

(3) De norm! De zes wetten van Hop, uitgangspunt burgers in iedere procedure tegen de overheid
(742) Ermelo Alleen Groep Hop wil kwaliteitshandvest voor ambtenarij gemeente Ermelo invoeren
(623) Akten burgerlijke stand worden elektronisch opgeslagen dus kan eenvoudig een "dubbel" worden verstuurd
(145) Ermelo. Een lawine aan onjuiste ontvangstbevestigingen gemeente Ermelo richting Hop
(470) Modelbrief Klacht GEGROND n.a.v. modelklacht geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen
(664) Modelbrief klacht geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen
(20) Ermelo. WOB werkt niet. Macht is recht! Wie meer macht heeft heeft meer rechten!
(615) Ermelo Hop voorspelt: "Wet dwangsom wordt uitgehold om burgers te naaien en uit te zuigen"
(504) Klacht tegen gemeente Ermelo is bekend bij de Europese Commissie
CBS Ermelo. Commissie bezwaarschriften Ermelo weigert nevenfuncties openbaar te maken
(687) Heeft u namen en nevenfuncties leden en secretarissen commissie bezwaarschriften CBS)ontvangen?
(520) Werkt de secretaris BSC bij de gemeente? Behandeld zij ook het onderhavige dossier voor de gemeente?
(506) Ermelose commissie bezwaarschriften gaat gewoon door na wraking Hop van weerzinwekkend partijdige BSC
(86) Publicatie namen medewerkers werkzaam bij de overheid met hun telefoonnummer bij de overheid is niet in strijd met de privacy
(358) Een sfeerverslag van Hop na bijwonen hoorzitting bezwaarschriftencommissie. Welke boom is hier ziek?
(424) Een sfeerverslag van Hop na bijwonen hoorzitting bezwaarschriftencommissie. Christelijke (CDA) terreur tegen bewoners recreatiewoningen
(698) Modelbrief bezwaarschrift tegen WOZ beschikking gemeente Ermelo
DIS Ermelo CDA burgemeester discrimineerd Nederlanders tov buitenlanders
(576) Ermelo Wob van Hop mbt convenanten gemeente Ermelo met Uwoon
(125) Modelbrief Verzoek 125 aan de gemeente om uw kind weer in te schrijven in het GBA
Gemeentesecretaris Ermelo Verzet VNG in strijd Hop om afgifte bijbaantjes gemeentesecretaris
Griffier Ermelo Verzet VNG in strijd Hop om afgifte bijbaantjes griffier
Suwinet Modelbrief Heeft u al een kopietje van Suwinet Inkijk over u ontvangen?
(91) Bezwaar maken tegen de afname vingerafdrukken en opslag in digitale overheidsdatabank.
Stem Wijzer! Stem Groep Hop! Landelijk Verkiezingsprogrammapolitieke groepering Groep Hop

Hop analyseert kenmerken van CDA-ers: "Geen zelflerend vermogen, fouten wegredeneren, elkaar leuke baantjes geven, werken met gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking van andere burgers en politieke tegenstanders doodzwijgen.lees verder

 

 

 

 

Praktijkvoorbeelden van gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking gericht tegen Hop

Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Hop: "Doen bekennen?" Ik beken geen letter, wanneer gaan jullie die kinderrechter van die geantidateerde beschikking oppakken, wanneer gaan jullie die jeugdzorg medewerkers en politieagenten oppakken die een kind jatten zonder rechterlijke beschikking? Doen bekennen? Pak die kinderrechter op en trap haar de rechtspraak uit met haar geantidateerde beschikking op verzoek van jeugdzorg tuig.


Stem Wijzer         Gefabriceerd bewijs            Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       In memoriam
Stem Groep Hop   Succesvolle tegenwerking   Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       Denk eens na?
Denk eens na?      Denk eens na?                   Denk eens na?                       Denk eens na?                       Denk eens na?

Aandachtsvestiging/disclaimer. Uitsluitend de websites www.burojeugdzorg.nl/com/net/org en www.bureaujeugdzorg.nl/com/net/org zijn van J. Hop Ermelo. Met andere websites heeft hij niets te maken! J. Hop Ermelo is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voorkomt uit het gebruik van deze site, dan wel uit fouten of ontbrekende functionaliteiten op deze sites. Copyright © 2017 J. Hop Ermelo. Alle rechten voorbehouden.