CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

Kinderrechter/President Soroptemistenclub: "Geen omgangsregeling Hop met kinderen omdat hij omgang met een beschikking wil afdwingen." Directeur Raad voor de Kinderbescherming: "Indienen van klachten tegen RvdK werkt contraproductief mbt omgang vader met kinderen. Hop bijt terug met satire: SO BE IT!

Informant advocatuur: Hop moet bloeden schrijft een christelijke advocaat met bijbaantjes in kerk en school aan zijn opdrachtgever jeugdzorg. Vanwege PR-redenen niet tot het uiterste gaan.........

Informant journalistiek: mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen".

Informant rechtspraak: Kinderrechter wil overleg met jeugdzorg -buiten de hoorzittingen om- hoe we op de verzoek- en verweerschriften met Hop als procesvertegenwoordiger gaan beslissen en informatie bij welke zaken Hop betrokken is.

Informant Parlement: Parlement 1e en 2e Kamer Met spoed klachtwetgeving tegen jeugdzorg uithollen om effectief klagen (met Hop) te onderdrukken.

Informant Openbaar Ministerie: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk Coördinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat:Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk. Hop bijt terug: "Ik beken geen letter!" Eerste kinderrechter pleegt zelfmoord en springt voor de trein

 

Voorwoord met uitnodiging om na te denken over 20 jaar (christelijke) Staatsterreur tegen Hop

Lees verder

 

 

Raad voor de Kinderbescherming. De zaak H. voorbeeld slechte klachtafhandeling RvdK. 14 klachten GEGROND (NEDERLANDS RECORD!) bij klachtencommissie RvdK Zuid

Het is wel leuk een NEDERLANDS RECORD klagen tegen de Raad voor de Kinderbescherming bij de Klachtencommissie RvdK met een record aantal KLACHTEN GEGROND. Er is een probleem je hebt er alleen niets aan. Gebeurt ook verder ook niets mee.

 

Laat ik het hier wat harder opschrijven:

Verkorte inleiding 17 "hulpverleners" werden ingezet op een gezin moeder met een klein kindje. Ik las in de stukken dat de buurtpolitie zelfs om 23.00 uur bij moeder aanbelde voor controle van de moeder......Bij de rechtbank Den Bosch, Raad voor de Kinderbescherming Eindhoven en de jeugdzorg Noord-Brabant daar werken geen mensen maar daar werken beesten die alleen maar bezig zijn hun zakken te vullen met het jatten van kinderen met verzonnen verhalen, succesvolle tegenwerking en zeer ernstige mishandeling van de betrokken moeder en het antidateren van een rechterlijke beschikking om bijvoorbeeld met veel politiegeweld midden in de nacht een kind uithuis te halen terwijl moeder en kind rustig sliepen.

De betrokken moeder had 17 hulpverleners om haar heen en die moeder was de hele week bezig met hulpverleners maar er was niets aan de hand. Ik las in de stukken dat iedereen vond dat het uitstekend ging met moeder en haar kindje met 17 hulpverleners op dat gezin en dan krijg je toch het vuilnis dat werkt voor de jeugdzorg midden in de nacht op bezoek om je kind met veel politiegeweld te jatten ZONDER RECHTERLIJKE BESCHIKKING want die werd een paar dagen later uitgetypt en geantidateerd naar een dag voor de uithuisplaatsing want zo is dat vuilnis dat werkt voor jeugdzorg en rechtbank gewend om (samen) te werken. De boel willens en wetens bedonderen om steeds meer kinderen te jatten. Van een crisis was geen sprake er zaten immers 17 hulpverleners op de moeder en er was niets aan de hand. Vervolgens krijg je als moeder te maken met de meest weerzinwekkende beesten die werken voor rechtbanken en jeugdzorg.

Ik Hop sprak samen met moeder met een van die 17 hulpverleners eentje van het UWV een hele aardige mevrouw. Zij werd ook opgetrommeld door de betrokken jeugdzorg heks voor overleg over moeder, ze vertelde me: "Ik begreep niet wat ik daar moest doen. De moeder die begreep al helemaal niet wat die zaal voor hulpverleners OVER HAAR zaten te bespreken terwijl er niets aan de hand was. Er werd in die zaal vol hulpverleners NIET MET HAAR MAAR OVER HAAR gesproken."

Ik (Hop) sprak met een hulpverlener van de gemeente die wilde moeder onder curatele stellen. Ik vroeg waarom dan? Ja om haar geld te kunnen regelen. Ik zei dat kan ze allemaal prima zelf en die (volstrekt onnodige) hulpverlener van de gemeente Eindhoven werd er dus gelijk uitgewerkt.

Iedereen was tevreden over moeder en kind tot aan de UHP van dit kind met "gefabriceerd bewijs". Daarna begonnen de zogenaamde hulpverleners allemaal te draaien. De ZuidZorg hulpverleners wilden hun map terug. - Lees ze wilden hun map terug met bewijs dat het prima ging in het gezin. Ze hadden een probleem "de inhoud van de complete map was gekopieerd met bewijs dat het allemaal prima ging. Hoe kan het ook anders met 17 hulpverleners ingezet op een moeder en kind.

En beste lezers jullie raden het al. Het vuilnis de beesten bij de rechtbank Den Bosch kregen een kopie van de inhoud van de ZuidZorg hulpverlening map en dat het allemaal prima ging in het gezin maar het rechterlijk vuilnis uit Den Bosch keek nergens naar en kraaiden in een koor de ouwe heks van de jeugdzorg na die kennelijk op moeder was ingezet was ingezet met als enig doel moeder haar kind te jatten om haar eindejaarsbonus en toeslagen nog wat op te vijzelen. De naam van die ouwe jeugdzorg heks lijkt overigens op een RAT!

Iedere misdadiger=kinderrechter van de rechtbank Den Bosch- WEIGERDE STRUCTUREEL naar het tegenbewijs van de moeder te kijken dat het allemaal prima ging blijkens de ZuidZorg hulpverlening map en dat moeder overal netjes aan meewerkte. De moeder, leverde vervolgens stevig weerwerk tegen de UHP van haar kind midden in de nacht met "gefabriceerd bewijs" en politiegeweld weggehaald terwijl ze sliepen, kreeg vervolgens te maken met nog veel meer "gefabriceerd bewijs" en "succesvolle tegenwerking" jeugdzorg, RvdK en rechters en moeder heeft haar kind nooit meer terug gezien.

Want zo gaat dat als je te maken krijgt met de beesten die werken voor jeugdzorg, RvdK afgedekt door rechtersleger met stelselmatig voor de overheid partijdige rechtspraak. Het vuilnis dat werkt voor de jeugdzorg, RvdK en rechtspraak wilden kost wat kost een voor de jeugdzorg partijdig psychologisch onderzoek waarvan de uitslag met de jeugdzorg als vaste opdrachtgever van tevoren altijd al vast staat. De managers in de jeugdzorg industrie houden niet van huis-, tuin en keukenlogica en houden niet van waarheidsvinding maar hebben een voorkeur voor steeds opnieuw (overbodig) psychologisch onderzoek van kinderen en willen altijd en dolgraag ouders psychologisch laten onderzoeken. Deze moeder trapte daar niet in. Ze weigerde psychologisch onderzoek want moeder eiste waarheidsvinding met als bewijs de jeugdzorg map en andere informanten zoals de (wijk)politie. Het is rechterlijk vuilnis wat je vervolgens tegenkomt en het togatuig uit Den Bosch weigerde naar de stukken van moeder de jeugdzorg map en de politieverklaringen te kijken als bewijs dat alles prima ging met moeder en kind. Het is schorem wat je als ouders tegenkomt bij rechtbanken als de jeugdzorg de kind met "gefabriceerd bewijs" heeft gejat.

De moeder was van mening dat jeugdzorgpersoneel in haar zaak zelf psychologisch moest worden onderzoekt en haar mening over de jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming komt overeen met de mening van de moeder van Laura Dekker over deze organisaties.

Het ging immers allemaal uitstekend met moeder en kind met als bewijs de ZuidZorg hulpverleningsmap en 17 hulpverleners om haar heen. Moeder heeft haar kind nooit meer gezien want ze had te maken met een vuile en onbetrouwbare jeugdzorg heks/rat die de met haar gemaakte afspraken niet nakwam. Deze jeugdzorg heks was er alleen maar op uit moeder haar kind te jatten met "succesvolle tegenwerking". Aan de uithuisplaatsing van een kind kan nog veel meer verdiend worden en die 17 hulpverleners worden op het volgende slachtoffer afgestuurd om de werkgelegenheid in de jeugdzorg ieder jaar, volgens de planning en begroting, weer in stand te houden en (met wachttijden) uit te breiden in een land waar inmiddels zoveel mis is dat vrijwel ieder kind met de jeugdzorg te maken krijgt en ieder gezin door de jeugdzorg/school medewerker psychologisch onderzocht moet worden.

Hoeveel kinderen worden er jaarlijks uithuis gehaald met de verzonnen ziekte ADHD en volgestouwd met kindercocaine door de jeugdzorg om vervolgens de effecten van kindercocaine op kinderen te blijven onderzoeken door ouders uit het gezag te zetten om kinderen als proefkonijn te gebruiken voor de medicijnindustrie? Op wat voor manier zou zo'n vuile jeugdzorg heks/rat de ouder uit het gezag laten zetten met verzonnen verhalen in prima samenwerking met de beesten die werken in de rechtspraak Den Bosch? Mijn naam is Hop ik noem dat TOGATUIG in Den Bosch geen rechters maar beesten die met opzet de boel bedonderen om kinderen uit te leveren aan de jeugdzorg als proefkonijn voor de medicijnindustrie. 

Kinderrechters van de rechtbank Den Bosch zie ik ook rustig bij de ingang van gaskamers staan om zeepjes uit te delen aan hun familie om zich te gaan douchen. Het zijn gedragsgestoorde leugenaars en ik heb alleen maar diepe minachting voor dat TOGATUIG uit Den Bosch.

Doe de groeten aan die onbetrouwbare ouwe jeugdzorgheks/rat bij de jeugdzorg in Noord-Brabant. Heeft zij familie die Officier van Justitie is (zelfde aparte naam) is in het arrondissementsparket Noord? Toch niet degene die voor mij december 2013 de zittingzaal in Assen is uitgevlucht want jullie zijn rustig in staat om familie van die jeugdzorg heks dat bij het OM werkt op mij af te sturen. Ons kent ons bij jullie zooitje en bij de informatiebalie werd de naam van de OvJ geweigerd en bij mijn binnenkomst bleek de OvJ de zittingzaal te zijn uitgevlucht. De OvJ eiser was er immers niet op de hoorzitting politiek proces tegen Hop met regelrechte Stasipraktijken.

Het indienen van klachten tegen de Raad voor de Kinderbescherming acht ik met 20 jaar praktijkervaring zinloos. Het is slimmer andere wegen in te slaan. Dit klemt des te meer omdat ik het later nog een keer een klachtzaak gedaan heb maar het bevestigde mijn mening alleen maar dat personeel voor de Kinderbescherming kennelijk geselecteerd wordt tbv repressie jegens ouders die durven te klagen tegen die Raad voor de Kinderbescherming.

Niet meer klagen dus tegen personeel van de RvdK maar andere wegen inslaan.

J. Hop.

 

 

 
Van harte gefeliciteerd "overheidsambtenaren" van de Raad voor de Kinderbescherming en "rechtbank Zutphen" met het behaalde resultaat verkregen met "gefabriceerd bewijs" en "succesvolle tegenwerking". Een rechterlijke beschikking "geen omgang meer tussen vader en zijn drie kinderen"

1995-2016. En weet je wat "SO BE IT!"


3 De norm! De zes wetten van Hop, uitgangspunt voor burgers in iedere procedure tegen "overheidsambtenaren"
1 Hop bijt flink terug met satire op internet naar kinderrechter en RvdK in de zaak Hop
16 SOGM publicatie over Hop. "Mede door Hop werd internetsite soort rebellenclub"
177 President rechtbank Zutphen: "Lachwekkend om de vertegenwoordiger RvdK telkens de zaal te doen verlaten en bij de volgende zaak weer te zien terugkeren
81 Hop bijt terug: Klop Klop werd gepresenteerd op een landelijke bijeenkomst Stichting Dwaze Vaders
547 Hop bijt terug: "Het was lachwekkend te lezen dat Meesje maatregelen eiste tegen Hop na publicatie Klop Klop!"
17 Kamerlid Hendriks: Hop ga zo door! Oorkonde voor Kamerlid Hendriks voor open democratie
184 Het complot! Kinderrechter ook President Soroptemistenclub om belangen van vrouwen te bevorderen
Hop bijt terug: Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Kinderrechters op hun congres verbijsterd achterlatend..... (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) (N) (O) (P) (Q) (R) (S) (T) (U) (V) (W) (Y) (Z)
327 Hop bij terug:Lachwekkend President Mr. J.J. van Oostveen: "na inzage in ons bijbanenregister is het recht van Hop om kritiek te geven uitgewerkt"
143 Het complot! Voorgedrukte griffieformulieren Voogdij: De moeder
302 Het complot! Referteverklaring rechtbank Zwolle alweer representatief voorbeeld partijdigheid voor de moeder
363 Het complot! Arnhemse rechter namens Rijksmuseum Amsterdam: "Moeders zijn beter geschikt dan vaders om leuke dingen met hun kinderen te doen"
8 Het complot! Griffier kinderrechter is dezelfde persoon als secretaris klachtencommissie RvdK
12 Het complot! RvdK en KIR overleggen over Hop voor, na en tijdens schorsing hoorzitting kinderrechter
142 Het complot! Gebruik voornamen kinderrechter en RvdK medewerker bij rechtbank Utrecht voortaan taboe
14 Resultaat: RvdK maakt einde aan (geheim) overleg voor, na, en tijdens schorsing hoorzitting rechter
83 Resultaat: Landelijk directeur RvdK Hooymans schrijft brief aan de gerechten mbt belangenverstrengeling
13 Het complot! Vereniging rechters ASZM probeert onderzoek Hop tegen te werken
148 Het complot! RvdK: Indienen klachten tegen RvdK werkt contraproductief mbt gevraagde omgangsregeling
106 Het complot! Kinderrechter weigert vader meermalig inzage dossier bij de rechtbank
112 Het complot! Een vader heeft geen recht op inzage dossier van zijn kinderen bij de politie
289 Het complot! Gelderse Verhoormethode! Een vader mag minderjarige niet bijstaan bij verhoor door politie
9 Het complot! RvdK/Kinderrechter weigert (verplichte) waarheidsvinding na "RvdK verzonnen verhalen" in de zaak Hop
10 Het complot! Hoe schrijft de raadsmedewerker het raadsrapport? Gegevens verzwijgen, toeschrijven naar conclusie!
11 Het complot! Competentieprofiel praktijkleider: Als raadsrapport niet deugt gaan we toch lekker door!
93 Het complot! RvdK laat belang moeder zwaarder wegen dan belang vader
136 Het complot! RvdK: Omgangsregeling afwijzen omdat omgang niet met een rechterlijke beschikking kan worden afgedwongen
139 Het complot! Vraag Hop in Justitiekrant: "Is het gewenst dat de Raad zelf onderzoek mag verrichten als belanghebbende bij de uitslag"
445 Resultaat: Analyse klachtafhandeling kinderbescherming 2000 citaat:"Dhr Hop vanwege groot aantal apart vermeld"
18 Het complot! Klacht Hop tegen Staat der Nederlanden mbt 8 EVRM niet-ontvankelijk bij Europese commissie
19 Het complot! Klacht Hop tegen Staat der Nederlanden mbt 6 EVRM niet-ontvankelijk bij Europese commissie
337 Het complot! PvdA Kamervoorzitter Deetman bleef Kamerlid Hendriks in kwaad daglicht plaatsen
459 - 218 Het complot! Denk eens na over geschiedenis (gefiscaliseerde) omroepbijdrage en censuur gesubsidieerde media
137 Stiekem overleg (overheid) over Hop in een achterkamertje van de Vereniging Directeuren Gezinsvoogdij-instellingen.
80 Twintig jaar later er is nog niets veranderd! Hop krijgt Openbaar Ministerie Gevoelige Zaken Overleg MEMO'S OVER HOP te pakken.
574 De eerste kinderrechter springt voor de trein na het wederom naaien van Hop met "gefabriceerd bewijs" en "succesvolle tegenwerking"

Citaat raadsrapport in de zaak: De vader (Hop) wil dat de uitspraak van de rechter inzake de omgangsregeling wordt uitgevoerd.

TEGEN

Raad voor de Kinderbescherming: "Een omgang tussen vader en kinderen, kan niet op deze wijze (met een beschikking van de kinderrechter) worden afgedwongen".

Beschikking kinderrechter/President Soroptemistenclub R.A.J. Mees: Geen omgang meer tussen vader en zijn kinderen.

1995-2016. En weet je wat "SO BE IT!"

top
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop I
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop II
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop III
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop IV
Stem wijzer! Stem Groep Hop ©
Referenties J. Hop
Activiteiten