CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

Uitspraken en (bestuurlijke) nevenfuncties leden Centraal Stembureaus in Nederlandse gemeenten

 

 

 

Verkiezingsfraude SP in Friese gemeente

JOURE (ANP) - De SP heeft fraude gepleegd met de kandidatenlijst van de Friese gemeente Skarsterlān voor de raadsverkiezingen in maart. Een woordvoerder van de gemeente zei vrijdag dat onder de kandidatenlijst een valse handtekening staat. De leden van de partij hebben gezegd zich nu terug te trekken uit de verkiezingen.

De kandidatenlijst moet door partijvoorzitter Jan Marijnissen worden ondertekend, omdat het een landelijke partij is. ,,Alleen Marijnissen is gemachtigd om zijn handtekening te zetten'', zegt de woordvoerder. Onder de kandidatenlijst stond wel de naam van Marijnissen, maar iemand anders had zijn handtekening gezet. ,,Een afschuwelijke situatie'', vindt burgemeester Bert Kuiper.

 

Frauderende SP'ers opgepakt in Skarsterlān.

De politie heeft drie voormalige leden van de SP in Skarsterlān aangehouden. Zij worden ervan verdacht de handtekening van Jan Marijnissen te hebben vervalst om zodoende in de gemeenteraad van de Friese gemeente te komen. Volgens de Leeuwarder Courant gaat het om de eerste drie personen op de kieslijst. Twee van hen zijn inmiddels weer op vrije voeten. De derde zit nog altijd vast. Toen de zaak aan het licht kwam heeft burgervader Bert Kuiper de zaak zeer serieus genomen en direct aangifte gedaan. Justitie buigt zich over de zaak en bekijkt of er strafrechtelijke vervolging kan worden ingesteld. De handtekening van Marijnissen werd vervalst omdat de landelijke SP geen toestemming gaf aan de betrokken personen om deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente

 

 

 

LACHEN MET HOP OVER DE UITSPRAAK VAN DE RAAD VAN STATE

Knippen, plakken en al ondertekende formulieren wijzigen door ambtenaar is NORM voor verkiezingen in Nederland!

UITSPRAAK RAAD VAN STATE in de zaak J. Hop tegen Hoofdstembureau gemeente Ermelo KIESWET
Raad van State, donderdag 28 januari 2010 om 16:00 uur Den Haag, Lange Voorhout 3 (tijdelijke locatie)
J. Hop Ermelo tegen hoofdstembureau van de gemeente Ermelo, KIESWET, zaaknr. 201000820/1/H2
Wat is de norm voor de integriteit van ingeleverde documentatie voor verkiezingen in Nederland?

(JH35) Raad van State: "KNIPPEN EN PLAKKEN VAN KANDIDATENLIJSTEN MAG WEL OP VERKIEZINGENFORMULIEREN IN NEDERLAND"
(JH35) Raad van State: "DATA VAN ONDERTEKENING HOEVEN OOK NIET MEER OP VERKIEZINGSFORMULIEREN IN NEDERLAND"
(JH35) Raad van State: "AMBTENAREN VAN HOOFDSTEMBUREAUS MOGEN AL ONDERTEKENDE VERKIEZINGSFORMULIEREN VAN PARTIJEN GAAN WIJZIGEN"
Reactie Hop: "Na het fiasco met de stemcomputers die niet deugden in 2006 en 2007 is nu ook het knippen en plakken en wijzigen van al ondertekende formulieren voor verkiezingen gelegaliseerd! Ik hoop dan ook van harte dat "met het gelegaliseerde knippen en plakken en wijzigen na ondertekening van verkiezingsformulieren door een ambtenaar van het Hoofdstembureau het vertrouwen van burgers in de rechtspraak en de politieke elite alleen maar verder daalt.............................

01-02-10 Ik ga er vanuit dat AMBTENAREN NU OOK DE LEIDING GAAN KRIJGEN over het tellen van de stemmen, zodat achteraf nog wat geknipt, geplakt of gewijzigd kan worden en/of een paar stapeltjes extra stembiljetten in de stembussen voor de grote politieke partijen gegooid kunnen worden want knippen, plakken en achteraf wijzigen mag en je moet als burger natuurlijk wel bewijzen dat er extra bosjes met stembiljetten voor de gevestigde partijen in de stembussen zijn verdwenen.................

Wat is de norm? Wanneer mag je NIET meedoen met verkiezingen in Nederland

(356) Als je kopieėn van ondersteuningsverklaringen inlevert in plaats van de originelen mag je NIET meedoen met verkiezingen!
(620) Als er een onjuiste handtekening staat onder een kandidatenlijst van een politieke groepering mag je NIET meedoen met verkiezingen
(522) Als je 12 minuten te laat de kandidaatstelling inlevert mag je NIET meedoen met verkiezingen

Wat is de norm? Wanneer mag je WEL meedoen met verkiezingen in Nederland

(450) Centraal stembureau  Utrecht  heeft verzoek om de aanduiding 'Partij Vrij Utrecht (PVU)' in het register, bedoeld in artikel G 3, eerste lid, van de Kieswet, te registeren, TEN ONRECHTE niet-ontvankelijk verklaard

 

Een uitnodiging van Jan Hop om over de volgende stelling na te denken. Geld en de waarde welk er aangehecht wordt is een illusie. Besluit men zich anderzijds op te stellen, is het terstond onbruikbaar. Het hele systeem van Nederland en elders staat of valt domweg of er voldoende 'mensen' zijn die meewerken. Is men bewust heeft men de macht.

top   GROEP HOP ©