SLAVERNIJ IN NEDERLAND EN UW PRIVACY ©

CDA, VVD, Christen-Unie, D66 en de PvdA, willen dat Nederlandse burgers ongecontroleerd kan worden afgeluisterd als praktijkvoorbeeld van de respectloze bejegening van iedere politicus en medewerker van deze vijf politieke partijen jegens gewone burgers en hun privacy.

CDA, VVD, Christen-Unie en D66 willen het referendum voor gewone Nederlanders afschaffen als praktijkvoorbeeld van de respectloze bejegening van iedere politicus en medewerker van deze vier politieke partijen jegens gewone burgers.

CDA, VVD, Christen-Unie en D66 willen het lage BTW tarief voor groenten en fruit flink verhogen zodat gewone Nederlanders nog meer geld voor hun voedsel moeten betalen.

Referendum Sleepwet? Stem wijzer! Stem Groep Hop! Stem TEGEN de Sleepwet!

 

Kent u iemand in Ermelo? Vraag of hij/zij Groep Hop wil stemmen...

Contact: lees verder

Stem Wijzer! Stem Groep Hop.Kent u iemand in Ermelo vraag of hij/zij in 2018 Groep Hop wil stemmen om een frisse wind door het gemeentehuis te laten waaien en/of wil helpen met het snel verkrijgen van het wettelijk aantal benodigde ondersteuningsverklaringen om mee te mogen doen met de verkiezingen in Ermelo?

 

 

Verdrag Draft Convention on Cybercrime voor betere wetgeving vooral goed voor politie en justitie maar niet voor de industrie en de samenleving

Verdrag Draft Convention on Cybercrime met wetgeving goed voor politie en justitie maar niet voor industrie en samenleving


Uw persoonsgegevens kunnen via internet niet alleen in handen vallen van marketeers of overheid, maar ook van hackers, de populaire benaming voor digitale inbrekers. Terwijl uw computer met internet verbonden is, kunnen inbrekers proberen om toegang tot uw computer te krijgen. Dat is eenvoudiger dan u denkt. Niet alleen uw persoonlijke gegevens lopen daarbij risico, maar ook alle andere bestanden die voor u van waarde zijn. Het kan zijn dat uw creditcardnummer op uw harde schijf is terug te vinden. Bovendien bestaat het risico dat een hacker uw bestanden verandert of zelfs vernietigt.

Het is moeilijk te zeggen hoe groot dat risico precies is. Volgens sommige deskundigen worden hun computers enkele keren per dag bezocht door ongenode gasten die aan de poorten en luiken morrelen op zoek naar een zwakke plek. Daarbij lopen bedrijven aanzienlijk meer kans dan particulieren, omdat daar doorgaans meer te halen valt.

Een belangrijke kwetsbaarheid vormen bepaalde processen die op uw computer draaien en via internet diensten aan anderen verschaffen. Een van die processen is de functie Bestands- en printerdeling van Microsoft Windows. Hierdoor is het mogelijk om bestanden uit te wisselen tussen computers die met elkaar in een netwerk verbonden zijn. Na installatie wordt de functie standaard beschikbaar gesteld aan alle TCP/IP-verbindingen die uw computer rijk is, en dat is niet alleen de lokale verbinding, maar ook de verbinding met internet. Ook als u op uw computer een serverprogramma uitvoert, zoals een webserver of een FTP-server, wordt informatie beschikbaar gesteld via internet. Maar iemand die een webserver op zijn computer draait, zal zich daar doorgaans wel van bewust zijn. Soms wordt een server gestart zonder dat de eigenaar van de computer zich daarvan bewust is. Dit gebeurt bij zogenaamde Trojan Horses. Een Trojan Horse is een programma dat op het eerste gezicht alleen maar vermaak biedt, bijvoorbeeld een spelletje. Maar achter de schermen gooit het de deur open voor iedereen die toevallig langskomt. Soms wordt zelfs het adres van uw computer gepubliceerd op publieke plaatsen zoals IRC-chatkanalen. Back Orifice is het bekendste voorbeeld van zo'n Trojan Horse.

Hacken is in veel landen strafbaar, maar lang niet overal. In Nederland bestaat sinds 1993 de Wet Computercriminaliteit, een verzameling wetsartikelen die diverse vormen van computergerelateerde misdrijven strafbaar stelt. Verder komt hacken onder de noemer 'computervredebreuk' voor in artikel 138a Wetboek van Strafrecht. Er staat een gevangenisstraf van minimaal zes maanden op, maar deze kan afhankelijk van de omstandigheden oplopen tot vier jaar en een boete van maximaal 25.000 gulden.

In november 2000 bleek uit onderzoek van bureau McConnell International dat verder nog maar weinig landen hun wetgeving hebben aangepast aan computermisdaad. Van de 52 onderzochte landen hadden zeker 33 hun wetboek nog helemaal niet geactualiseerd, waaronder Frankrijk, ItaliŽ en Bulgarije. En slechts negen landen hadden wel wetgeving paraat om zaken als hacking, het versturen van computervirussen en datadiefstal aan te pakken, maar dan slechts gedeeltelijk. McConnell keek naar tien verschillende soorten computercriminaliteit, waaronder datadiefstal, ongeoorloofde toegang, virussen en computerfraude. Nederland behoorde niet tot de onderzochte landen. Inmiddels zijn op internationaal niveau de nodige stappen genomen om computercriminaliteit te bestrijden. 

In 2000 stelde de Raad van Europa een nieuw verdrag voor, Draft Convention on Cybercrime. Het voorstel pleit voor betere wetgeving, meer samenwerking binnen de overheid en hogere straffen voor cybercriminelen. In totaal 41 landen werkten aan het voorstel mee. Het verdrag is echter nogal omstreden vanwege zijn rigoureuze karakter. Het belangrijkste verwijt is dat het verdrag vooral goed is voor politie en justitie, en niet voor de industrie en de samenleving. Zo wil de Raad van Europa een verbod op alle computerprogramma's die zonder toestemming computergegevens kunnen verminken of vernietigen. De formulering is echter zo ruim dat ook legitieme hulpmiddelen voor softwareontwikkelaars en netwerkbeheerders kunnen worden verboden. Het verdrag zou bovendien voor internetaanbieders de nodige economische en juridische lasten met zich meebrengen. De kritieken van industrie en privacygroeperingen hebben vooralsnog weinig uitgehaald. In april 2001 gaf de Assemblťe van de Raad van Europa zijn zegen aan de Draft Convention on Cybercrime. Eind 2001 zullen de Europese ministers het verdrag ondertekenen.

Vooral in hackerskringen pleit men ervoor om onderscheid te maken tussen hackers en crackers. 'Echte' hackers hebben eerzame bedoelingen, zo vinden zij. Ze breken in computersystemen in om bepaalde zwakheden bloot te leggen of alleen maar om inzicht te krijgen in de werking ervan. Het begrip 'cracker' is in een internetstandaard vastgelegd. Volgens dit document kraken crackers, net als hackers, zonder toestemming computersystemen en hebben ze hierbij vaak kwade bedoelingen. Ze willen dingen kapot maken of zichzelf verrijken. Het verschil met hacken zit dus kennelijk vooral in de intentie van de betrokken personen, minder in objectief waarneembare criteria. Daardoor is het in de praktijk vrij lastig om de scheidslijn tussen hacken en cracken te trekken. Veel kranten gebruiken daarom consequent de term 'hacken'.

De beste methode is om in de schoenen van een inbreker te gaan staan en een zogenoemde poortscanner te gebruiken. Dat lijkt heel wat, maar valt erg mee. De website van beveiligingsdeskundige Steve Gibson controleert of er poorten op uw computer open staan. De site controleert alleen uw eigen computer en kan dus niet gebruikt worden om zwakke punten van andere computers te ontdekken. Niet alle mogelijke poorten worden gecheckt; wel de poorten die het vaakst rammelen. De site legt vervolgens in eenvoudige bewoordingen uit hoe het lek in uw beveiliging te dichten is.

Verreweg de meeste intergebruikers gebruiken Windows of Linux als besturingssysteem. Windows blinkt niet bepaald uit door veiligheid, maar is wel goed te beveiligen als u er enige zorg aan besteedt. Vooral machines die direct van de leverancier komen, zijn bijzonder kwetsbaar. Zo bleek bijvoorbeeld een Small Business Server (Windows NT 4 met enkele toevoegingen) in de standaardconfiguratie alle gedeelde mappen publiekelijk over internet te tonen. Iedereen zou met een - gratis van internet gedownloade - poortscanner de open poort kunnen zien. Zelfs de naam van de beheerder was op die manier te zien. Slechts een wachtwoordengenerator zou volstaan om toegang te krijgen. Helaas is het met veel pc's thuis al niet beter gesteld. Linux is niet noodzakelijk veiliger of minder veilig dan Windows. Linux wordt meestal gebruikt door mensen met veel computerkennis, en dat betekent ook dat zij zich beter bewust zijn van veiligheidsproblemen.

Het maakt veel uit wat voor internetverbinding u heeft. Wie een internetverbinding via de kabel heeft of via een bedrijfsnetwerk, krijgt een vast IP-nummer toegewezen. Gebruikers met een statisch IP-nummer zijn de gemakkelijkste objecten voor hackers. Wie een modemverbinding heeft, heeft geen vast IP-adres, maar krijgt bij elke nieuwe internetsessie een nieuw nummer toegewezen. Hackers kunnen dan weliswaar nog steeds bij u inbreken, maar dat vergt een veel betere timing. Hoe kunt u hackers weren? Allereerst door een kleine ingreep in het configuratiescherm van Windows. Kies achtereenvolgens voor Deze computer, Configuratiescherm en Netwerk. Bij de eigenschappen van de TCP/IP-protocollen kunt u bij Bindingen aangeven welke dienst er via welke aansluiting mag communiceren. Zorg dat het TCP/IP-protocol voor uw internetverbinding geen binding heeft met bestand of printer indelingen. Verder is het zaak om mogelijke toekomstige lekken bijtijds te signaleren en te stoppen. Daarvoor is een persoonlijke firewall zeer geschikt. Een firewall is een programma op uw computer dat alle internetverkeer in de gaten houdt en precies dat verkeer blokkeert dat u niet wenselijk acht. Zodra een toepassing op uw computer contacten probeert te leggen via internet, grijpt de firewall in en vraagt aan u of dat mag.

Gelukkig heeft de hacker/inbreker geen vrij spel. Bij het scannen naar open poorten kan het gebeuren dat hij stuit op een systeem met een boobytrap. Dergelijke systemen geven de inbreker geen toegang, maar leggen zijn gegevens vast, met name het IP-adres vanwaar hij werkt en de tijd van de inbraakpoging. Dat samen is voldoende om bij de provider de identiteit van de inbreker te achterhalen en eventueel bij de politie aangifte te doen. Vraag dus toestemming aan de eigenaar van het betreffende IP-adres voordat u een poortscanner gebruikt.

Hoe voorkom ik computervirussen?
Gebruik allereerst een goede virusscanner. Deze programma's zijn in alle computerwinkels te koop. Het bekendste merk is McAfee. U dient zich wel te realiseren dat virusscanners niet zaligmakend zijn; ze lopen bijna altijd achter de feiten aan. Daarom is het zaak uw virusscanner regelmatig te actualiseren. De software geeft u daarvoor de nodige instructies.

Tweede tip, speciaal voor Windows-gebruikers: schakel Windows Scripting Host (WSH) uit. Hiermee bestrijdt u een specifieke categorie virussen, namelijk de macrovirussen. WSH uitschakelen gaat als volgt:

Ook de keuze van het e-mailprogramma beÔnvloedt het risico om een virus te krijgen. Veel virussen zijn speciaal voor Microsoft Outlook geschreven. Als u het virusrisico nog verder wilt beperken, kunt u overwegen om over te stappen op andere e-mailsoftware, bijvoorbeeld Eudora.

Mocht u ondanks bovenstaande tips toch nog een e-mail ontvangen met een verdachte bijlage, dan resteert nog ťťn goede raad: klik nůůit zomaar op bestanden die in een e-mail zijn bijgevoegd, zelfs niet als het bericht van een bekende afkomstig is! Ook hier bewijst de al eerder genoemde firewall ZoneAlarm goede diensten. Dit programma waarschuwt u als u in een e-mailbericht een verdacht bestand probeert te openen. p> 

 

 

 

Regeerakkoord 2017 VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen van Nederland een afluisterstaat maken!


PAR POM Met groot materieel en politie wordt op 19 maart 2014 in Ermelo uitgerukt om een paar Groep Hop verkiezingsborden weg te halen
(562) POM Regeerakkoord 2017 VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen van Nederland een afluisterstaat maken!
(224) POM Groep Hop is tegen De Sleepwet om iedere burger ongecontroleerd af te kunnen luisteren
(114) POM De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak is de beroepsvereniging van rechters en officieren van Justitie in Nederland
(293) POM Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak: "Het dwangmiddel tot afname van DNA-materiaal kan blijkens het wetsvoorstel worden toegepast zonder dat er een concreet delict in het vooruitzicht is gesteld, met andere woorden er hoeft geen verdenking te zijn"
(389) POM Hop eist al vanaf 1997 een VERBOD op de dubbelfunctie Officier van Justitie en gelijktijdig Rechter-plaatsvervanger om een einde te maken aan de infiltratie van het Openbaar Ministerie in het rechtersleger
(305) POM Hoofdofficier van Justitie van Gend weigert strafvervolging in te stellen tegen het feit dat 200 rechters van de rechtbank Den Haag nevenfuncties niet hebben opgegeven
(306) POM Op 27 januari 1998 stelt Hop de vraag in een persbericht: Is er een complot van het Openbaar Ministerie en Rechterlijke Macht tegen de democratische rechtsstaat?
(323) POM Bolkenstein: "Het ziet er echter naar uit dat het OM, gesteund door de rechters, verenigd in de belangenvereniging NVvR (Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak), zich en bloc tegen de minister en de Tweede Kamer keren"
(307) POM Persverklaring College van Procureurs-generaal: Reorganisatie Openbaar Ministerie is een onomkeerbaar proces dat hoe langer hoe meer op de parketten gestalte krijgt
(188) POM Opslaan internetsporen 'erger dan de Stasi, Met EU richtlijn om op grote schaal verkeersgegevens op te slaan is Europa een grote politiestaat geworden
(273) POM Mobiele telefoon. Wetsvoorstel en besluit vorderen gegevens telecommunicatie
(292) POM Iemand die 'foute' denkbeelden of activiteiten heeft of 'foute' mensen kent, loopt de grootste kans om door de overheid afgeluisterd te worden. Afhankelijk van de overheid kan 'fout' crimineel, te sociaal, te kritisch, te nieuwsgierig, buitenlands of simpelweg 'politiek anders georiŽnteerd' betekenen,
(334) POM Misbruik van bevoegdheden door de overheid en Justitie is van alle tijden. Wie zich niet coŲperatief opstelt, kan door een overheid als geestesziek worden aangemerkt
(370) POM Het Openbaar Ministerie, de politie en de veiligheidsdiensten willen wetten aanpassen en oprekken om het opslaan en uitwisselen van gegevens, die op geen enkele manier op onjuistheid getoetst zullen worden, over niet-verdachte burgers mogelijk te maken
(414) POM Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden 27 mei 1997 geeft inzicht in werkwijze openbaar ministerie en politie en het opslaan van gegevens over burgers in allerlei geheime dossiers
(431) POM IP-adres=IP-nummer & DATA MINING! Wettelijke bevoegdheid voor opsporingsinstanties om te vorderen dat de houder van gegevens deze ten behoeve van de opsporing bewerkt (data mining of register vergelijking)
(475) POM Politie en camera's: Verkeerscamera's kunnen ook mooi gebruikt worden om te bepalen welke voertuigen zich waar in het land bevinden
(508) POM & Sleepwet VVD en PvdA willen in 2015 nog meer bevoegdheden om burgers af te luisteren en in de gaten te houden en politie en Openbaar Ministerie mogen inbreken, aftappen en observeren op servers en computers van burgers
(622) POM VVD en PvdA willen in 2015 nog meer bevoegdheden om burgers af te luisteren en in de gaten te houden en politie en Openbaar Ministerie mogen inbreken, aftappen en observeren op servers en computers van burgers
(623) POM Van alle elektronische akten burgerlijke stand kan direct een dubbel worden gestuurd naar JustitiŽle Informatiedienst (JustID) Almelo
(624) POM & CDA Donner/CDA rechter en CDA Minister van Justitie wil de vrijheid om het doen en laten van de hele bevolking vast te leggen"
(626) POM & CDA Donner/CDA rechter en CDA Minister van Justitie wil dat de politie gegevens opslaat over alle burgers ook die niet worden verdacht worden van strafbaar feit
(627) POM Nederlanders worden massaal afgeluisterd met keur aan middelen voor politie en Justitie om mobiele telefoons af te tappen
(628) POM De 'geheime' internet tapkamer van de overheid. Hoe weet je als burger dat je internetverkeer afgetapt wordt?
(629) POM Verdrag Draft Convention on Cybercrime voor betere wetgeving vooral goed voor politie en justitie maar niet voor de industrie en de samenleving
(630) POM Nieuwe ontwikkelingen in Amerika tonen aan hoe burgers nog verder in de gaten gehouden gaan worden door overheden
(631) POM Echelon, Amerika luistert mee ook met de meest geheime bedrijfseconomische informatie.
(688) POM Hop: Koopkracht burgers daalt opnieuw bij invoering kilometerheffing voor vrachtverkeer! De Staat wil burgers nog beter de gaten houden door invoering van kilometerheffing
(239) POM De staat mag complete woonwijk afluisteren, communicatie gegevens van alle bewoners opslaan en uitwisselen met buitenlandse veiligheidsdiensten.
(203) POM Politie wil identificatieplicht op anoniem communiceren De politie wil dat anoniem internetten en het anoniem kopen van prepaid telefoonkaarten verboden wordt
(609) POM Transparant Openbaar Ministerie: "In Nederland zijn meer dan achthonderd officieren van justitie werkzaam" Bron programma De Aanklagers
(216) Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de CDA/CDA-PR en Communicatie
(90) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Buurtvereniging Speuld en Omstreken
(215) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de ErmeloNieuws.nl
(103) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Ermelose Jongerenraad
(75) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Ermelo's Weekblad
(199) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Christelijk College Groevenbeek
(128) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Bedrijvenkring Ermelo (BKE)
(332) Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"

 

 

 

 

Praktijkvoorbeelden van gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking gericht tegen Hop

Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Hop: "Doen bekennen?" Ik beken geen letter, wanneer gaan jullie die kinderrechter van die geantidateerde beschikking oppakken, wanneer gaan jullie die jeugdzorg medewerkers en politieagenten oppakken die een kind jatten zonder rechterlijke beschikking? Doen bekennen? Pak die kinderrechter op en trap haar de rechtspraak uit met haar geantidateerde beschikking op verzoek van jeugdzorg tuig.


Stem Wijzer         Gefabriceerd bewijs            Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       In memoriam
Stem Groep Hop   Succesvolle tegenwerking   Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       Denk eens na?
Denk eens na?      Denk eens na?                   Denk eens na?                       Denk eens na?                       Denk eens na?

Aandachtsvestiging/disclaimer. Uitsluitend de websites www.burojeugdzorg.nl/com/net/org en www.bureaujeugdzorg.nl/com/net/org zijn van J. Hop Ermelo. Met andere websites heeft hij niets te maken! J. Hop Ermelo is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voorkomt uit het gebruik van deze site, dan wel uit fouten of ontbrekende functionaliteiten op deze sites. Copyright © 2017 J. Hop Ermelo. Alle rechten voorbehouden.