CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

De norm! Censuur in Nederland! De President van de rechtbank Zwolle G.P.M. van den Dungen (24) en het Gerechtshof te Arnhem hebben Hop met enorme dwangsommen verboden om foto's van de openbare demonstratie gezinsvoogden samen met hun "eigen kinderrechters" op zijn website te publiceren

Het gevaar! 218 Rechter-plaatsvervanger, vaste civiele advocaat NRC Handelsblad en hoogleraar informatierecht Prof? Dr. Mr. E. J. Dommering (24): " De geschiedenis van de vrijheid van meningsuiting leert dat het inzetten van strafrechtelijke of daarmee vergelijkbare middelen een methode is om de media af te schrikken"

Hop nodigt burgers uit anders te gaan denken! Burgers ga NIET meer demonstreren (in Den Haag)! Burgers kunnen protesteren door niet meer te gaan demonstreren door lekker thuis te blijven en geen geld uit te geven aan demonstraties in Den Haag door stelselmatig te verwijzen naar de censuur in Nederland op de demonstraties van jeugdzorg en kinderrechters (64) Als u dus ooit nog eens een uitnodiging krijgt om mee te gaan doen aan een demonstratie retourneer die dan met de code www.burojeugdzorg.nl/63.htm

 

 

Gegevens uit het verleden. Ik heb vaak meegedaan aan allerlei acties en demonstraties tegen de onderdrukking van vaders in Nederland om kinderen de vader afhandig te kunnen maken. Ik was erbij toen in Den Haag voor het Parlement een petitie werd overhandigd aan Otto Vos VVD. Ik was erbij toen het kantoor van de Raad voor de Kinderbescherming in Zutphen werd bezet. Ik steunde waar ik dat kon Joep Zander te Deventer bij veel van zijn acties. Ik was erbij toen Joep Zander door twee parketwachten de rechtbank Zwolle werd uitgeslagen omdat hij bij de informatiebalie inzage vroeg in zijn dossier. Ik heb zelf foldertjes uitgedeeld voor de ingang van het Parlement om aandacht te vragen voor afgifte van het contactjournaal gezinsvoogd om het werk van de gezinsvoogdij controleerbaar en doorzichtig te maken. Ik geprocedeerd tot en met het Europees Hof inzake een omgangsregeling met mijn kinderen. Ik verloor alle zaken omdat ik in die tijd geen inzicht had in de denk- en werkwijze van de rechterlijke macht en kinderbescherming had om vaders eerst te diskwalificeren om hem zijn kinderen af te kunnen pakken. Ik denk dan ook dat ik zelf zoveel in de praktijk heb meegemaakt dat ik op basis van eigen ervaringen op mijn sites kan schrijven.

Ik bleef vertrouwen houden in de rechtspraak omdat ik in andere zaken ook bonafide rechters ben tegengekomen waarvoor ik veel respect heb. Ik denk alleen dat het malafide deel van het rechtersleger het bonafide deel op dit moment steeds beter onder de duim heeft gekregen. De situatie waarin vaders verkeren na echtscheiding zal daarom alleen maar erger worden om gesubsidieerde hulpverlening en/of uithuisplaatsing voor kinderen te kunnen blijven verkopen en de elite steeds verder te verrijken. Om de schijn van partijdigheid voor moeder weg te nemen zullen nu steeds vaker moeders te maken krijgen met de rechtspraak waarbij de situatie alleen maar erger gaat worden omdat "jeugdzorg gericht op schaalvergroting" op deze zaken wordt gezet om ouders tegen elkaar uit te spelen om de gesubsidieerde oplossing uithuis plaatsing voor steeds meer kinderen in kindertehuizen voor een staatsopvoeding te kunnen verkopen.

 

 

De omslag. Op 2 november 2000 was ik bij de aanvang demonstratie gezinsvoogden die groots met een dure advertentie in de Volkskrant was aangekondigd. Twee fotografen te weten  Geert van Spronsen en Edo van Tienen maakten in het openbaar en voor iedereen zichtbaar foto's. Ook filmden zij de grote demonstratie gezinsvoogden waarin deze sector 200 miljoen extra van de overheid wilden hebben. Er werd door de ongeveer 550 gezinsvoogden met medeneming van hun eigen "onpartijdige kinderrechters" gedemonstreerd voor het Ministerie van Justitie en het Parlement. 

Van deze demonstratie stonden een aantal foto's op mijn website. Ik maakte een compilatie van foto's van gezinsvoogden met HUN EIGEN TEKSTEN! De teksten en leuzen die de "gezinsvoogden" (op spandoeken) zelf met zich meedroegen waren: 

"gezinsvoogdij verwaarloosd" 

"het zal je kind maar wezen"

"geen tijd kind kwijt"

Het gevaar! Vervolgens begon ik in al mijn klachtzaken te verwijzen naar de EIGEN TEKSTEN van de gezinsvoogden, "GEEN TIJD, KIND KWIJT. Toen werden die EIGEN teksten van de gezinsvoogden voor hen veel minder leuk. Mijn vaak gebruikte methode de situatie omdraaien en tegen die sector gebruiken werkte ook hier weer perfect. De sector beweerde immers zelf dat ouders kinderen afhandig gemaakt werden omdat gezinsvoogden geen tijd hadden. 

Het effect van de door mij toegepaste methode kon dan ook niet lang uitblijven en ik kreeg te maken met een lid van de beroepsgroep advocatuur met bijbaantjes bij kerk en school welke advocaat met zulke bijbaantjes als gedragsregel de norm hanteert dat een advocaat op verzoek van overheden alle soorten uitingen en gegevens, pertinente leugens waarvan de advocaat weet of kan weten dat het pertinente leugens zijn, mag gebruiken om burgers (op verzoek van overheden) te demoniseren en rechters te misleiden. Bron: Raad van Discipline Den Haag Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA) Uitspraak R2098/03.03 

Het gevaar! Een smerige CHRISTELIJKE advocatentruc. Ik kreeg dus een brief van die CHRISTELIJKE advocaat X met bijbaantjes bij kerk en school dat ik de foto's van de openbare en gesubsidieerde demonstratie van gezinsvoogden en kinderrechters van mijn internetsites moest halen. Ik heb dat uit meerdere tactische overwegingen direct gedaan! Ik was sowieso NIET de fotograaf van deze foto's. Onomstotelijk staat vast dat ik alle foto's van die openbare demonstratie van gezinsvoogden van mijn websites, op eerste verzoek van deze "jeugdzorg advocaat", uit meerdere tactische overwegingen direct heb verwijderd.

Enkele maanden na de verwijdering van deze foto's van mijn sites werd er toch een kort geding tegen mij gestart. Een van de eisen was dat ik de foto's van de demonstratie gezinsvoogden van mijn site moest verwijderen. Deze foto's stonden al maanden NIET meer op mijn website. Een onpartijdige rechter zou dit specifieke verzoek dan ook direct niet-ontvankelijk hebben verklaard misschien wel met een verwijzing naar het kort geding tegen de overheid inzake de kwestie omgehakte bomen in Amelisweerd maar niet rechtbankpresident G.P.M. van den Dungen. Deze figuur is dan ook een representatief voorbeeld van rechters met een zeer ernstige partijdigheid voor de "jeugdzorg" omdat hij stelselmatig weigerde om aan waarheidsvinding te doen. Volgens mij daarom ook ongeschikt als rechter voor gewone burgers maar natuurlijk een geweldige rechter voor de (politieke) elite om zaakjes van het gewone volk te onderdrukken.

Als bomen er NIET meer staan, met (politie)geweld en met hulp van een buitenlands (Frans) bedrijf vlak voor het kort geding gerooid worden, er dus niet meer staan, dan wint de overheid. Ik had de TV-uitzending in deze zaak vroeger al eens gezien met al die actievoerders die door ME werden verwijderd en alle machines uit Frankrijk die in een enorm tempo alle bomen snel gingen omhakken. Ik begreep toen al hoe burgers door het rechtersleger op verzoek van de overheid genaaid werden door zulke zaakjes tegen de Staat pas te behandelen nadat alle bomen waar het om ging eerst waren omgehakt.

Als foto's er NIET meer staan dan wordt in het omgekeerde geval de burger ook op verzoek van de overheid (179) GENAAID door de rechterlijke macht in dit geval de rechtbank Zwolle.

Deze rechter Dhr. G.P.M. van den Dungen (24) kreeg zijn "penningen" en werd voor zijn censuur vonnis gepromoveerd naar het Gerechtshof Arnhem. Zo werkt dat bij het rechtersleger in Nederland als je hogerop wil komen in het rechtersleger dan moet je aantonen dat je gewone burgers durft te naaien om de Staat te laten winnen.

 

 

 

Wat kunnen andere burgers nu leren van mijn censuurveroordeling? De burger wordt altijd door de rechterlijke macht genaaid om de overheid steeds gelijk te kunnen geven

Vergelijkingsmethode Hop. Er is door bovenstaande twee kort geding zaken met elkaar te vergelijken dus duidelijk sprake van klassenjustitie in Nederland om DE OVERHEID ALTIJD GELIJK TE GEVEN! Er zijn steeds meer rechters in Nederland zo partijdig zijn als de pest voor de overheid en bestuursorganen zoals de "jeugdzorg". Rechter G.P.M. van den Dungen van de rechtbank Zwolle. Die naaide en veroordeelde mij kritiekloos en klakkeloos voor openbare foto's van een demonstratie gezinsvoogden die al maanden niet meer op mijn internetsite stonden met een dwangsom van Dfl. 150.000,--. Ook deze truc geeft vooral vaders dus weer inzicht in de werkwijze en methodes van het rechtersleger om vaders klein te krijgen, door hen financieel kapot te maken en deze sector verder te verrijken. Ik heb medelijden met alle burgers die met "jeugdzorg" zaakjes in hoger beroep terechtkomen. Als het zaakje niet deugt dan verliest een burger bij G.P.M. van den Dungen.

De nieuwe norm. Ik ga nergens meer (in Den Haag) demonstreren! Ik heb geleerd dat er in Nederland geen vrijheid van meningsuiting is om over demonstraties van (gezinsvoogden) overheden te berichten. Het recht op demonstratie is schone schijn. Persoonlijk vind ik dan ook dat andere burgers ook niet meer moeten gaan demonstreren (in Den Haag). Besteed dus geen tijd en geld meer aan zulke demonstraties. 

Als u ooit een uitnodiging krijgt om mee te doen aan een demonstratie retourneer die dan met de code www.burojeugdzorg.nl/63.htm Is het niet veel effectiever aan demonstraties en soortgelijke acties geen geld en tijd meer te besteden en overheden op die manier laten merken dat burgers geen enkel vertrouwen meer in overheden en hun "gesubsidieerde demonstraties" hebben? Wat zou er gebeuren als er helemaal niet meer gedemonstreerd gaat worden in Den Haag. Gaan overheden hun demonstraties nog veel vaker subsidiŽren om de schijn "democratie" in stand te houden, de overheid welgevallige demonstraties te bevorderen op kosten van de belastingbetaler. Kritiek op zulke demonstraties met enorme dwangsommen repressief te onderdrukken?

 

Een alternatief voor demonstraties is in uw eigen woonplaats een (Groep Hop) netwerk op te gaan starten om mee te gaan doen met de verkiezingen gemeenteraad in 2010. Een kleine mistdruppel voel je niet, maar komt het van duizenden kanten tegelijk dan zorgt dat voor een politiek klimaat waarin andere politieke plantjes gaan bloeien. Henk Westbroek (282)

Jan Hop, redacteur website Censuur in Nederland en Groep Hop

 

 

 

Strijd om afschrift contactjournaal geeft representatief zicht op mentaliteit die heerst in de "jeugdzorg"
134 Tip van Hop: "Zorg dat u de omschrijving van een verdachte goed kent!"
100 Tip van Hop: "Zorg dat u iedere maand de werkwijze van de gezinsvoogd in uw zaak goed controleert!"
639 Tip van Hop: "Dien gelijk een bezwaarschrift in tegen iedere regel die niet deugt in een indicatiebesluit!"
640 Tip van Hop: "Dien gelijk een bezwaarschrift in tegen iedere regel die niet deugt in een Plan van Aanpak GEZINSVOOGDIJ!"
641 Tip van Hop: "Dien gelijk een bezwaarschrift in tegen iedere regel die niet deugt in een Hulpverleningsplan ZORGVERLENER!"
680 Tip van Hop: "Dien NOOIT een klacht in tegen de jeugdzorg, dien altijd een BEZWAARSCHRIFT en BEROEPSCHRIFT in!"
500 Tip van Hop: "Kinderrechters overleggen met jeugdzorg buiten de hoorzitting om hoe zij op weerwerk moeten beslissen!"
070 Het artikel "kinderdieven" van Prof. Dr. A. de Swaan werd door Hop als grondslag gebruikt in strijd om afgifte contactjournaal
069 Oneerlijk rechtsproces bij klachtafhandeling! Klagers hadden geen stukken en geen contactjournaal
068 VEreniging DIrecteuren VOogdij-instellingen (Vedivo) wil bepalen wat rechters en burgers mogen lezen
067 Hetze tegen Hop! Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht weigert Hop na klagen over naam instelling en contactjournaal
335 Hetze tegen Hop! Brief Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht dat er geen afschrift van het contactjournaal wordt gegeven
130 Hetze tegen Hop! Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg weigert afgifte contactjournaal en doet mee met hetze tegen Hop
066 Hetze tegen Hop! Stichting Jeugd en Gezin Noord-Holland weigert Hop "na aanzetten tot klagen over afgifte contactjournaal"
252 Hetze tegen Hop! Persbericht gezinsvoogdijinstelling over Hop in strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd
251 Hetze tegen Hop! Brief gezinsvoogdijinstelling over Hop aan alle cliŽntenorganisaties 
250 Steun voor Hop! Platform cliŽntenorganisaties verheugt dat ouders actie voeren om afgifte contactjournalen
222 Complot tegen de rechtsstaat! De zaak Admiraal/Vermaas geeft direct inzicht in het belang burger bij contactjournaal
062 Hetze tegen Hop! AKJ en Veringmeier starten en verliezen kort geding tegen Hop bij rechtbankpresident mr. P.A. Offers
064 Oproep aan de gezinsvoogden: "Neem je eigen kinderrechter mee en ga demonstreren voor 200 miljoen extra
065 Hop voert actie met ouders en deelt folders uit bij ministeries en Parlement voor afgifte contactjournaal gezinsvoogd
063 Hop roept op niet meer te demonstreren in Den Haag na censuur in Nederland na demonstratie rechters gezinsvoogden
116 Hetze tegen Hop! Voorkeur voor gesubsidieerde klachtondersteuners bij provincie Flevoland, Gelderland, Overijssel
316 Hetze tegen Hop! Voorkeur voor gesubsidieerde klachtondersteuners bij provincie Zuid-Holland
220 Hetze tegen Hop! Beroepsverbod voor Hop in drie provincies na weigering Hop klachten op maximaal !4-tje in te dienen
061 Het HVRM arrest Mc Michael! Nederland schendt mensenrechten
053 Vedivo opent een helpdesk voor gezinsvoogdijinstellingen om hen bij te staan in hun strijd tegen Hop
055 Contactjournaal: Eerste bonafide uitspraak door College Advies JustitiŽle Kinderbescherming
056 Contactjournaal: Tweede bonafide uitspraak Provinciale Klachtencommissie Noord-Brabant
057 Contactjournaal: Derde bonafide uitspraak Provinciale Klachtencommissie Groningen
058 Contactjournaal: Vierde bonafide uitspraak Provinciale Klachtencommissie Zuid-Holland
059 Contactjournaal: Vijfde bonafide uitspraak Provinciale Klachtencommissie Rotterdam Haaglanden
060 Contactjournaal: Zesde bonafide uitspraak Provinciale Klachtencommissie Noord-Brabant
137 Memo Margriet Storms aan alle sectormanagers Bureau Jeugdzorg Amsterdam inzake Vedivo formulering om Hop te weigeren
054 Vedivo besluit tot afgifte van contactjournaal gezinsvoogd
137 Hetze tegen Hop! Vedivo leidt hetze tegen Hop met als grondslag Amerikaanse websites die NIET van Hop zijn
052 Hetze tegen Hop! Beroepsverbod voor Hop nu omdat hij weigert te stoppen met steeds dezelfde klachten in te dienen
051 Hetze tegen Hop! Klacht gegrond! Hop is ten onrechte geweigerd als belangenbehartiger van klagende burgers
050 Brief Platform CliŽntenorganisaties Familierecht aan Hop met de hoop dat Hop zijn werk zal voortzetten
084 Hetze tegen Hop! Advocaat jeugdzorg: "Hop moet bloeden" na de gewonnen strijd om afgifte contactjournaal
300 Liegen en bedriegen is de norm voor de werkwijze van de jeugdzorg om burgers te demoniseren en kapot te maken
020 Rene Diekstra: "Macht is recht! Wie meer macht heeft eigent zich ongestraft steeds meer rechten toe"
459 Nawoord. Zorg dat u de geschiedenis van de Omroepbijdrage goed kent!
718 Nawoord. Problemen met jeugdzorg? Doe zelf mee met provinciale verkiezingen 2011, verkiezingen gemeenteraad 2014!
JH Dankzegging. Jan Hop bedankt iedereen die heeft meegeholpen in de strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd
   

top