Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen" Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities jeugdzorg advocaat X met bijbaantjes bij kerk en school op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.

Dankzegging aan Omroep Gelderland voor de perfecte uitzending over wraking en ernstige partijdigheid van door de Koningin benoemde rechters. Uitnodiging bekijk uitzending Omroep Gelderland, start afspelen op 09:28 - Interview Journaal Omroep Gelderland met Jan Hop over plakoorlog bij verkiezingen. Bekijk ook deze uitstekende uitzending van Omroep Gelderland http://rtvgelderlandarchief.nl/playlist.php?id=47196 start afspelen op 04:10.

(1000) Politicus Jan Hop opent discussie 11 september 2011:
"Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is fraude!
Ontvangen jeugdzorg gelden afkomstig uit dit soort fraude dient als heling te worden aangemerkt!"
In uitnodiging hoorzitting rechtbank MOET VERPLICHT naam behandeld rechter staan t.b.v. onderzoek! (574) (184) (581)

Werkwijze jeugdzorg Gelderland en politie: http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2012/03/video_jeugdzorg_en_politie_hou.html

Censuur in Nederland ©
Groep Hop ©

 

Het bestuur van de IJsselhof bestaat uit:
Dhr. drs. J.J. Arets, voorzitter
Mw. J.H. Verweij RA
Dhr. mr. M.T.G. Küper
mw. mr. A.A.M. Bögemann
Dhr. ir. C.A.G. Bartman (op voordracht van de geleding ouders)
Mw. C. Dam (op voordracht van de geleding ouders)
Vacature

Dhr. G. Bieleman MES, algemeen directeur
Mw. R. van der Leij, algemeen directeur

 

 

 

Openbare Basisschool De Woordhof, Keppelseweg 30, 6999 AP Hummelo, VERZOEK 464 en 465, BEZWAAR en BEROEP

Gezocht beschikkingen van de Openbare Basisschool De Woordhof op ingediende verzoeken 464 en 465?

Gezocht informatie hoe ouders van leerlingen op deze school door het management van deze basisschool worden behandeld?

 

 

 

3700 Leerlingen en 350 werknemers bron: 2007

Stichting IJsselgraaf KvK 09132117 Stationsplein 2, 7005AK Doetinchem Rechtspersoon

Het bestuur bestuurt op hoofdlijnen. De algemeen directeur is, onder verantwoordelijkheid van het bestuur belast met de dagelijkse leiding van de organisatie. De door de gezamenlijke belangenorganisaties opgestelde "Code Goed Onderwijsbestuur" vormt het vertrekpunt voor het bestuurlijk handelen.

Het bestuur bestaat uit:
Dhr. drs. J.J. Arets, voorzitter
Mw. J.H. Verweij RA
Dhr. mr. M.T.G. Küper
Dhr. dr. mr. W.A.J. Albers
Dhr. ir. C.A.G. Bartman (Hr  Ir C A G Bartman, afgestudeerd NM-10 in 1986?, op voordracht van de geleding ouders)
Mw. C. Dam-Van Oeveren (op voordracht van de geleding ouders)

Dhr. G.Bieleman MES, algemeen directeur

 

Bestuursbureau Stichting IJsselgraaf

Bestuur, algemeen directeur en schooldirecteuren kunnen voor ondersteuning terecht bij het bestuursbureau. Het bureau wordt aangestuurd door de algemeen directeur en zorgt voor:

 • algemene dienstverlening (betrekking hebbend op personeel, materieel en financieel beleid);
 • administratieve dienstverlening;
 • bestuurs- en beleidsondersteuning;
 • dienstverlening in relatie met de gemeenten;
 • zorgcoördinatie.

De volgende stafmedewerkers maken deel uit van het bureau:

 • mw. C. de Berg, beleidsmedewerker personeelszaken
 • mw. M. van den Bovenkamp, receptie en archief
 • mw. L.M. Schraa, directiesecretaresse
 • mw. P. Hagenbeek, directiesecretaresse
 • mw. V. Voorhuis, orthopedagoog
 • dhr. T. Ikink, beleidsmedewerker financiën en huisvesting
 • dhr. G. Reuvekamp, preventiemedewerker, coördinator arbozorg

 

Scholen

O.B.S. Canada
Dichterseweg 145
7006 AD Doetinchem
0314-325988
locatieleider: Marion Keuper
directeur: Michel Raddatz

O.B.S. De Bongerd
Schoolstraat 1
6997 AK Hoog Keppel
0314-381456
locatieleider: Joost van Campen
directeur: Paula Schijff

O.B.S. De Dorpsschool
Kerkstraat 17A
7251 BC Vorden
0575-551360
directeur: Eef Baakman

O.B.S. De Horizon Locatie Ooi
Begoniastraat 42
6982 CM Doesburg
0313-472126
locatieleider: Ton van Eemeren
directeur: Michel Raddatz

O.B.S. De Horizon Locatie stad
Meipoortwal 1
6981 DD Doesburg
0313-472487
locatieleider: René Kortooms
directeur: Michel Raddatz

O.B.S. De Huet
Wolborgenmate 2
7006 DG Doetinchem
0314-391160
locatieleider: Marcel Kuster

O.B.S. De Plattenburg
Lavendelveld 21
7006 SM Doetinchem
0314-346667
locatieleider: Jeroen Van Beers
directeur: Paul Mekkes

O.B.S. De Steenuil
Burg. Smitstr. 19
7221 BH Steenderen
0575-451574
directeur: Gerard van Gestel

O.B.S. De Wetelaar
Zanderskamp 95
6983 CG Doesburg
0313-474292
locatieleider: Tineke Kolkman
directeur: Ton Meijer

O.B.S. De Woordhof
Keppelseweg 30
6999 AP Hummelo
0314-381480
directeur: Paula Schijff

O.B.S. Gildeschool
Kerkstraat 87
6996 AG Drempt
0313-473004
directeur: Johan Volkers

O.B.S. Hagen
Van Gorkomhof 1
7009 CA Doetinchem
0314-390857
locatieleider: Annemarie Heitink
directeur: Ton Meijer

O.B.S. Hogenkamp
Lohmanlaan 25
7003 DJ Doetinchem
0314-391888
locatieleider: Frits van Hout
directeur: Ton van Balveren

O.B.S. Jan Ligthart
Talmastraat 1
7021 AT Zelhem
0314-621655
directeur: Rineke van der Leij

O.B.S. Mozaiek
Willy Brandtplein 2
7007 LA Doetinchem
0314-365052
locatieleider: Herman Nieuwenhuis

O.B.S. Overstegen
Houtsmastraat 11D
7002 DA Doetinchem
0314-391099
locatieleider: Jan Peijzel
directeur: Ton van Balveren

O.B.S. Rozengaardsweide
Rozenstraat 14
7255 XT Hengelo
0575-461510
directeur: Roelof van Gijssel

O.B.S. Schildersoord
Frans Halsstraat 21
7021 DL Zelhem
0314-622028
directeur: Jan van der Gaast

O.B.S. Velswijk
Velswijkweg 46
7021 KT Velswijk
0314-641655
directeur: Mandy van Ampting

O.B.S. Wis en Wierig
Watertapweg 1
7011 BP Gaanderen
0315-341655
locatieleider: Wim Verheijen
directeur: Paul Mekkes

R.K.B. St. Willibrordus
Zomerweg 15
6996 DD Drempt
0313-472785
directeur: Thea Erkens

 

top
Censuur in Nederland ©
Stem Groep Hop in 2014
Politicus/redacteur/auteur: J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo. Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: J. Hop Ermelo.
Op alle websites Censuur in Nederland en Groep Hop is een "2012 disclaimer" van toepassing.
Procedures inzake belemmering vrijheid van meningsuiting tegen politicus/redacteur/auteur J. Hop Ermelo uitsluitend via rechtbank Zutphen
met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op internet en/of andere media.