CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

Oproep aan gezinsvoogden: "Ga demonstreren voor 200 miljoen! Er zullen 1 ŗ 2 Kinderrechters meelopen, misschien is het een idee om je eigen Kinderrechter(s) te vragen zich daarbij aan te sluiten?"

 

LAATSTE NIEUWS OMTRENT DE ACTIES!

EVENEENS OP WOENSDAGOCHTEND 01 NOVEMBER ZAL ER EEN GROTE ADVERTENTIE OP DE VOORPAGINA STAAN VAN DE VOLKSKRANT WAARIN GEMELD WORDT VAN DE LANDELIJKE DEMONSTRATIE OP 02 NOVEMBER!! DEZE ADVERTENTIE WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR DE GROTE FINANCIňLE BIJDRAGE VAN DE DIVERSE INSTELLINGEN VOOR JEUGDBESCHERMING

 NOG EENS DE ACTIEFAX LEZEN DIE NAAR ALLE INSTELLINGEN VERSTUURD ZIJN?  

Allereerst en voor alle duidelijkheid: de Vedivo steunt onze actie met woord en daad! Zij hebben een aantal kosten voor hun rekening genomen en er lopen een aantal directeuren mee, zoals censuur uit Flevoland, Wiel Jansen uit Amsterdam, Hans Lomans uit Arnhem en Fons Poppe uit Twente.

Wat betreft het aanbieden van de petitie: Min. Korthals van Justitie had geen tijd om de petitie in ontvangst te nemen, dit zal nu gedaan worden door Mevr. MŁlock Houwer, directeur generaal van het Ministerie van Justitie. Vanaf het Malieveld gaan we eerst naar het Ministerie van Justitie, daar wordt de petitie overhandigd en zullen wij de meegevoerde poppen op het bordes van justitie achterlaten onder het motto: wij kunnen onder deze omstandigheden niet langer voor "onze" kinderen zorgen, nu doen jullie het maar een tijdje. Daarna lopen we door naar het gebouw van de 2e kamer, alwaar het nog onzeker is of we daar iemand te spreken krijgen omdat de leden van de vaste kamercommissie voor justitie die middag niet aanwezig zullen zijn. Mocht daar verandering in komen dan zullen we dat melden. Omdat de vaste kamercommissie voor justitie wel belangrijk is heeft het bestuur vandaag, dinsdagmiddag 31 oktober om 13.30 uur dezelfde petitie aangeboden.

We hebben benadrukt dat wij in het afgelopen jaar de kamerleden steeds geÔnformeerd hebben waar de knelpunten liggen in ons werk (evenals de Vedivo dat gedaan heeft) en dat wij van hen verwachten dat zij tijdens de begrotingsbehandeling op 06, 07 en 08 november a.s. van zich zullen laten horen en de minister zullen vragen om het benodigde geld ter beschikking te stellen. Dit hebben wij zo benadrukt omdat wij afgelopen vrijdagmiddag van de directeur generaal Mevr. Mulock Houwer vernomen hebben dat er m.b.t. de 3 notities ("Leidinggeven aan Verandering", Het Visiedocument en de Evaluatie van de wet op de OTS) door de minister een Algemeen Overleg met de kamer gevraagd zal worden; wegens de drukke agenda zal dat pas half of eind januari 2001 gehouden kunnen worden.

Dit zou een verdere vertraging betekenen en dit is nu niet acceptabel. Wij hebben dit zo ook aan de vaste kamercommissie medegedeeld vanmiddag en er aan toegevoegd (zoals ook in de petitie te lezen is) dat mochten er tijdens de begrotingsbehandeling geen wezenlijke bedragen beschikbaar komen, wij dan aan een aantal cliŽnten die zorg zullen bieden waar zij recht op hebben. Gevolg: een aantal cliŽnten zal niet geholpen kunnen worden m.a.w.: wachtlijsten...

Tevens hebben we hen gevraagd of er donderdagmiddag 02 november iemand van hen (dan wel een plaatsvervanger) aanwezig kan zijn om de petitie nog een keer in ontvangst te nemen, mede en vooral gelet op aanwezigheid van de pers. De kamercommissie verwacht dat als wij vůůr 14.00 uur bij de 2e kamer zouden kunnen zijn er dan wel 1 of enkele leden van de vaste kamercommissie beschikbaar zal zijn, daarover worden wij morgen (01-11-2000) teruggebeld. De uitkomst daarvan zal dus ook de volgorde binnen de route bepalen, voor de verdere planning maakt het niet uit.

Buro Jeugdbescherming Utrecht, Zeeland en Amsterdam huren een bus om naar Den Haag te kunnen gaan, dit is goedkoper en efficienter! De leuzen die Utrecht bedacht zijn:

25 KINDEREN

50 OUDERS

36 STIEFOUDERS

15 FAMILIELEDEN

25 SCHOLEN

75 UITGEBLUSTE HULPVERLENERS

7 PLEEGGEZINNEN

8 LEEFGROEPEN

24 GROEPSLEIDERS

6 GASTGEZINNEN

10 WIJKAGENTEN

5 GEZINSVERZORGERS

12 ONDERZOEKSBUREAUS

6 PSYCHIATERS

15 ZORGTOEWIJZINGEN

25 RECHTSZITTINGEN

13 ADVOCATEN

= 357 CONTACTEN

EN 1 JEUGDBESCHERMER!

Heeft u een paar miljoen misschien, dan kunnen wij onze cliŽnten vaker zien Geef ons extra poen, dan kunnen wij meer voor onze cliŽnten doen. Als de werkdruk wat omlaag gaat, staat de gezinsvoogd sneller paraat. Als de druk te hoog wordt opgevoerd, is de gezinsvoogd te snel gevloerd Heeft de voogd meer tijd, krijgt de cliŽnt meer kwaliteit. Mensen met hart voor de zaak, demonstreren niet zo vaak Nog beter is dat ARNHEM en TWENTE met 2 bussen komen!! Klasse!

Limburg heeft als eerste 2 spandoekteksten ingeleverd: deze zijn: " DE JEUGDBESCHERMING KAN NIET LANGER MET EEN ZAKCENT WORDEN AFGESCHEEPT!" en "WIE IS DAT EIGENLIJK DIE DENKT IETS VAN MIJ AF TE WETEN?" Limburg heeft laten weten ook met een bus naar Den Haag te komen.

Leiden heeft het idee opgevat en uitgevoerd om de poster, die de Vedivo 2 jaar geleden heeft gemaakt om nieuwe gezinsvoogden te werven, te kopiŽren op A3 formaat en die op een stuk hardboard te plakken en mee te nemen tijdens de demonstratie.

Er zullen 1 ŗ 2 Kinderrechters meelopen, misschien is het een idee om je eigen Kinderrechter(s) te vragen zich daarbij aan te sluiten?"

Er is inmiddels een actielied ontwikkeld door Wim Kuiper, onze secretaris, vanaf heden verplicht elke dag oefenen samen met collega's tijdens de koffie- en lunchpauzes.

De tekst van de petitie lezen?

Of het persbericht ?

WOENSDAGOCHTEND 01 NOVEMBER AS ZAL ER OP KRO TELEVISIE ONTBIJTSHOW (07.07 - 08.30 uur!) EEN ITEM UITGEZONDEN WORDEN OVER DE JEUGDBESCHERMING!

EVENEENS OP WOENSDAGOCHTEND 01 NOVEMBER ZAL ER EEN GROTE ADVERTENTIE OP DE VOORPAGINA STAAN VAN DE VOLKSKRANT WAARIN GEMELD WORDT VAN DE LANDELIJKE DEMONSTRATIE OP 02 NOVEMBER!! DEZE ADVERTENTIE WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR DE GROTE FINANCIňLE BIJDRAGE VAN DE DIVERSE INSTELLINGEN VOOR JEUGDBESCHERMING, ZOALS ST. JEUGD EN GEZIN NOORD HOLLAND, ST JEUGDZORG ZUID HOLLAND/ZUID - ROTTERDAM, ST. JEUGDZORG ZUID HOLLAND NOORD/ DEN HAAG, CENSUUR 1, JEUGDHULPVERLENING JEUGDBESCHERMING GELDERLAND, BURO JEUGDZORG GRONINGEN, BURO JEUGDZORG FRIESLAND, ST. JEUGD EN GEZIN OVERIJSSEL, BURO JEUGDZORG UTRECHT, BURO JEUGDZORG ZEELAND, BURO JEUGDZORG AMSTERDAM, BURO JEUGDZORG NOORD BRABANT EN BURO JEUGDBESCHERMING EN JEUGDHULPVERLENING LIMBURG.

WAARVOOR HEEL HARTELIJK DANK!!!!!!!!!!!!!!

Nog verdere ideeŽn of suggesties? Laat ze weten via e-mail naar BMJ!

 

Strijd om afschrift contactjournaal geeft representatief zicht op mentaliteit die heerst in de "jeugdzorg"
134 Tip van Hop: "Zorg dat u de omschrijving van een verdachte goed kent!"
100 Tip van Hop: "Zorg dat u iedere maand de werkwijze van de gezinsvoogd in uw zaak goed controleert!"
639 Tip van Hop: "Dien gelijk een bezwaarschrift in tegen iedere regel die niet deugt in een indicatiebesluit!"
640 Tip van Hop: "Dien gelijk een bezwaarschrift in tegen iedere regel die niet deugt in een Plan van Aanpak GEZINSVOOGDIJ!"
641 Tip van Hop: "Dien gelijk een bezwaarschrift in tegen iedere regel die niet deugt in een Hulpverleningsplan ZORGVERLENER!"
680 Tip van Hop: "Dien NOOIT een klacht in tegen de jeugdzorg, dien altijd een BEZWAARSCHRIFT en BEROEPSCHRIFT in!"
500 Tip van Hop: "Kinderrechters overleggen met jeugdzorg buiten de hoorzitting om hoe zij op weerwerk moeten beslissen!"
070 Het artikel "kinderdieven" van Prof. Dr. A. de Swaan werd door Hop als grondslag gebruikt in strijd om afgifte contactjournaal
069 Oneerlijk rechtsproces bij klachtafhandeling! Klagers hadden geen stukken en geen contactjournaal
068 VEreniging DIrecteuren VOogdij-instellingen (Vedivo) wil bepalen wat rechters en burgers mogen lezen
067 Hetze tegen Hop! Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht weigert Hop na klagen over naam instelling en contactjournaal
335 Hetze tegen Hop! Brief Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht dat er geen afschrift van het contactjournaal wordt gegeven
130 Hetze tegen Hop! Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg weigert afgifte contactjournaal en doet mee met hetze tegen Hop
066 Hetze tegen Hop! Stichting Jeugd en Gezin Noord-Holland weigert Hop "na aanzetten tot klagen over afgifte contactjournaal"
252 Hetze tegen Hop! Persbericht gezinsvoogdijinstelling over Hop in strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd
251 Hetze tegen Hop! Brief gezinsvoogdijinstelling over Hop aan alle cliŽntenorganisaties 
250 Steun voor Hop! Platform cliŽntenorganisaties verheugt dat ouders actie voeren om afgifte contactjournalen
222 Complot tegen de rechtsstaat! De zaak Admiraal/Vermaas geeft direct inzicht in het belang burger bij contactjournaal
062 Hetze tegen Hop! AKJ en Veringmeier starten en verliezen kort geding tegen Hop bij rechtbankpresident mr. P.A. Offers
064 Oproep aan de gezinsvoogden: "Neem je eigen kinderrechter mee en ga demonstreren voor 200 miljoen extra
065 Hop voert actie met ouders en deelt folders uit bij ministeries en Parlement voor afgifte contactjournaal gezinsvoogd
063 Hop roept op niet meer te demonstreren in Den Haag na censuur in Nederland na demonstratie rechters gezinsvoogden
116 Hetze tegen Hop! Voorkeur voor gesubsidieerde klachtondersteuners bij provincie Flevoland, Gelderland, Overijssel
316 Hetze tegen Hop! Voorkeur voor gesubsidieerde klachtondersteuners bij provincie Zuid-Holland
220 Hetze tegen Hop! Beroepsverbod voor Hop in drie provincies na weigering Hop klachten op maximaal !4-tje in te dienen
061 Het HVRM arrest Mc Michael! Nederland schendt mensenrechten
053 Vedivo opent een helpdesk voor gezinsvoogdijinstellingen om hen bij te staan in hun strijd tegen Hop
055 Contactjournaal: Eerste bonafide uitspraak door College Advies JustitiŽle Kinderbescherming
056 Contactjournaal: Tweede bonafide uitspraak Provinciale Klachtencommissie Noord-Brabant
057 Contactjournaal: Derde bonafide uitspraak Provinciale Klachtencommissie Groningen
058 Contactjournaal: Vierde bonafide uitspraak Provinciale Klachtencommissie Zuid-Holland
059 Contactjournaal: Vijfde bonafide uitspraak Provinciale Klachtencommissie Rotterdam Haaglanden
060 Contactjournaal: Zesde bonafide uitspraak Provinciale Klachtencommissie Noord-Brabant
137 Memo Margriet Storms aan alle sectormanagers Bureau Jeugdzorg Amsterdam inzake Vedivo formulering om Hop te weigeren
054 Vedivo besluit tot afgifte van contactjournaal gezinsvoogd
137 Hetze tegen Hop! Vedivo leidt hetze tegen Hop met als grondslag Amerikaanse websites die NIET van Hop zijn
052 Hetze tegen Hop! Beroepsverbod voor Hop nu omdat hij weigert te stoppen met steeds dezelfde klachten in te dienen
051 Hetze tegen Hop! Klacht gegrond! Hop is ten onrechte geweigerd als belangenbehartiger van klagende burgers
050 Brief Platform CliŽntenorganisaties Familierecht aan Hop met de hoop dat Hop zijn werk zal voortzetten
084 Hetze tegen Hop! Advocaat jeugdzorg: "Hop moet bloeden" na de gewonnen strijd om afgifte contactjournaal
300 Liegen en bedriegen is de norm voor de werkwijze van de jeugdzorg om burgers te demoniseren en kapot te maken
020 Rene Diekstra: "Macht is recht! Wie meer macht heeft eigent zich ongestraft steeds meer rechten toe"
459 Nawoord. Zorg dat u de geschiedenis van de Omroepbijdrage goed kent!
718 Nawoord. Problemen met jeugdzorg? Doe zelf mee met provinciale verkiezingen 2011, verkiezingen gemeenteraad 2014!
JH Dankzegging. Jan Hop bedankt iedereen die heeft meegeholpen in de strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd
   

top