GROEP HOP ERMELO ©

Informant mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen"

De CDA PR commissie eiste meermalig geld van Hop om mee te mogen doen aan politiek debat. Antwoord Hop: Donder op! De CDA PR commissie eiste verwijdering van de CDA brieven aan Hop van internet. Antwoord Hop: Eed van een raadslid. Raadsleden moeten alvorens hun functie te kunnen uitoefenen een ambtseed afleggen, waarin zij trouw aan de Grondwet beloven. Ze moeten verklaren dat ze om tot lid van de raad te worden benoemd geen gift of gunst hebben gegeven of beloofd en dat ze bij de uitoefening van hun ambt 'rechtstreeks noch middellijk' enig geschenk of enige belofte hebben aangenomen of zullen aannemen.

Alleen Hop maakte bezwaar tegen de totaal verrotte CDA mentaliteit het knippen en plakken in verkiezingsformulieren. Alleen Hop maakte steeds bezwaar tegen de verrotte mentaliteit die heerste in het Ermelose gemeentehuis waarbij leden van de stembureaus zelf ook kandidaat waren voor de gemeenteraad om verkiezingsuitslagen te kunnen manipuleren.

Stem Wijzer! Stem Groep Hop.Kent u iemand in Ermelo vraag of hij/zij in 2018 Groep Hop wil stemmen om een frisse wind door het gemeentehuis te laten waaien en/of wil helpen met het snel verkrijgen van het wettelijk aantal benodigde ondersteuningsverklaringen om mee te mogen doen met de verkiezingen in Ermelo?

 

Kent u iemand in Ermelo? Vraag of hij/zij Groep Hop wil stemmen...

Contact: lees verder

Bedrijvenkring Ermelo. Op 17 november 2005 12:20 uur schreef Johan Roseboom (SGPer) namens Navobi onderdeel van Drie Groep aan Hop Citaat: Ik vertrouw de Ermelo's samenleving zo , dat ik er 100 % van uit ga, dat je (Hop) geen enkele zetel krijg. Navobi is een producent van kalvermelk, kalverhouderij, voedselproductie, kalverslachterij, vleesverwerking en kalfsvellen

 

(646) ARCHIEF: Kandidatenlijst Groep Hop provinciale verkiezingen Gelderland 7 maart 2007

1. Jan Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo

2. Ronald Pieper, Wittenkamp 17, 3851 ME Ermelo

3. Jeroen Meijbaum

4. Hans Zijlstra  

5. Dirkje Logtenberg-Dijkhof

6. Ron Nienhuis

Inzicht in geldstromen. Alle (on)kosten die Groep Hop kandidaten voor en tijdens de Provinciale Verkiezingen zelf maken werden door hen zelf betaald!

 

 

 

 

Programma Groep Hop in 100 woorden

Groep Hop wil:

 

 

Dankzegging aan 434 van de 441 gemeenten die NAMEN BEZWAARCOMMISSIES toestuurden
Op 4 september 2009 zijn er nog 7 PROBLEEMGEVALLEN onder de 441 gemeenten
J. Hop bedankt alle burgers die ook meegeholpen hebben met het indienen van deze verzoeken
Dankzegging aan 441- van de 441 gemeenten die J. Hop nevenfuncties RAADSGRIFFIER toestuurden
J. Hop bedankt alle burgers die meegeholpen hebben met het indienen van deze verzoeken 
J. Hop bedankt "meneer google" die ook meegeholpen heeft met het behaalde resultaat inzake deze verzoeken
Als NORM voor mijn publicaties wordt de gemeente Vaals genomen. Op een geweldige manier TRANSPARANT en burgervriendelijk!
Dankzegging aan 441- van de 441 gemeenten die J. Hop nevenfuncties GEMEENTESECRETARIS toestuurden
J. Hop bedankt alle burgers die meegeholpen hebben met het indienen van deze verzoeken 
J. Hop bedankt "meneer google" die ook meegeholpen heeft met het behaalde resultaat inzake deze verzoeken
Als NORM voor mijn publicaties wordt de gemeente Vaals genomen. Op een geweldige manier TRANSPARANT en burgervriendelijk!
Dankzegging aan alle waterschappen die J. Hop proces-verbaal hoorzitting 24 september 2008 toestuurden
Groep Hop deed niet mee aan de schijnvertoning verkiezingen waterschap maar wil Nederland in twee waterschappen verdelen
Dankzegging aan de 442 gemeenten die J. Hop nevenfuncties bestuurders toestuurden. DE NORM op 15 september 2008!
Als NORM voor de publicaties van nevenfuncties op Groep Hop websites wordt de gemeente Zeewolde genomen!
Op een perfecte manier is de gemeente Zeewolde TRANSPARANT over nevenfuncties bestuurders/TOP-ambtenaren en leden commissies
Dankzegging. Wij bedanken Omroep Gelderland voor de uitzending over het wraken van kinderrechters
De uitzending is een fantastisch voorbeeld van onafhankelijke en kritische berichtgeving over rechtspraak in Nederland
Omroep Gelderland 180608 Alles uit de kast, informatieve TV uitzending over het wraken van de kinderrechter

Dankzegging. Wij bedanken alle burgers die op Groep Hop gestemd hebben tijdens de provinciale verkiezingen in Gelderland op 7 maart 2007

Dankzegging. Wij bedanken de families die in Heerde, Rheden, Wijchen, Zaltbommel e.o. de verkiezingsposters voor Groep Hop op de borden hebben geplakt en ook blijven nalopen op verwijderen en/of overplakken.

Dankzegging. Wij bedanken bedanken Radio Gelderland, TV Gelderland, NOS Radio 1 en de Telegraaf voor hun publicaties over de "poster oorlog" op de Veluwe waarbij het CDA de posters van Groep Hop verwijderde en/of ging overplakken

Dankzegging. Wij bedanken het huis aan huis blad "Het Kontakt" voor de bijna een pagina berichtgeving over de deelname van Groep Hop aan de Provinciale verkiezingen Gelderland

Dankzegging. Wij bedanken de sponsor voor het ontwerpen en leveren van de verschillende soorten verkiezingsposters voor de verkiezingsborden in Gelderland. Zonder deze hulp had Groep Hop niet mee kunnen doen met de Provinciale Verkiezingen Gelderland 7 maart 2007. Het plakken van verkiezingsposters kost immers veel tijd, brandstof en energie. Door deze hulp konden we ons geld nu aan benzine besteden om in alle Gelderse gemeenten de verkiezingsposter te gaan plakken.

Dankzegging. Wij bedanken alle mensen die geholpen hebben met een financiële bijdrage voor de kandidaatstelling en het verkrijgen van de benodigde "ondersteuningsverklaringen". Zonder uw hulp had Groep Hop niet mee kunnen doen met de Provinciale Verkiezingen Gelderland 7 maart 2007.

 

 

 

UITSLUITEND DE ONDERSTAANDE KRANTEN PUBLICEERDEN VOOR DE PROVINCIALE VERKIEZINGEN OVER PROGRAMMA GROEP HOP?

Democratie in Gelderland. Alleen de onderstaande kranten in Gelderland hebben over programma en kandidaten van Groep Hop gepubliceerd om de burgers in Gelderland (zonder internet) informatie te geven over kandidaten en programma's en de verschillende mogelijkheden voor burgers om te stemmen in de aanloop naar de provinciale verkiezingen in Gelderland

28 februari 2007 Ermelo's Weekblad een artikel over "behoud agrarisch landschap" met erbij fantastische foto van "agrarisch landschap"

14 februari 2007 Vijf vragen van Wegeners Huis aan Huis blad in de gemeentes Ermelo/Harderwijk/Putten aan Jan Hop

13 februari 2007 Vijf vragen van Wegeners Huis aan Huis blad in de gemeente Heerde aan Dirkje Logtenberg-Dijkhof

25 januari 2007  "Het Kontakt"  bijna een pagina berichtgeving over deelname/programma Groep Hop Ermelo e.o.

 

 

Geschiedenis activiteiten Groep Hop in aanloop naar Provinciale Verkiezingen Gelderland 7 maart 2007

Uitzending TV Gelderland: Plakoorlog op de Veluwe interview Jan Hop

24 februari 2007 tot heden Programma Groep Hop in 100 woorden zoals gepubliceerd in de huis aan huis verkiezingskrant provincie Gelderland Verkiezingskrant niet ontvangen?

7 maart 2007 Uitzending TV Gelderland HdP Traditionele verkiezingsavond na sluiting stembureaus, vanaf 21.00 uur steeds na het nieuws LIVE vanuit provinciehuis. Presentator Erik van der Pol. Om 23:30 uur napraten met de lijsttrekkers van de 5 of 6 grootste partijen dit hangt van de uitslag af.

6 maart 2007 12:20 uur Uitzending Radio Gelderland met Jan Hop en Ronald Pieper opgenomen 30 januari 2007/6 maart 2007

5 maart 2007 17:00-19:00 uur "Gelderland belt". Groep Hop is hier WEL aanwezig! Namens Groep Hop doen Dirkje Logtenberg-Dijkhof en Jan Hop hieraan mee. 

3 en 4 maart 2007 Uitzending TV Gelderland verkiezingsdebat. (Opname op 2 maart 2007 tussen 17.00-19.00 uur HdP lijsttrekkersdebat)  Omroep Gelderland gespreksleiders Erik van der Pol en Sandrina Hadderingh. Discussie over drie thema's: 1. Kloof burger en provincie 2. Stad of platteland 3. Jeugdzorg

3 maart 2007 Jan Hop (Groep Hop) in het programma Spijkers met Koppen opgenomen in Utrecht

28 februari 2007 Uitzending TV Gelderland elk uur na het nieuws vanaf 18:00 uur Actueel Portret van Jan Hop (Groep Hop) op de zeepkist,  gemaakt door Sandrina Hadderingh en Petra Engelfriet. Dertig seconden tekst van Jan Hop op de zeepkist: "Mijn naam is Jan Hop van Groep Hop en sta hier op de zeepkist om mijn mogelijk toekomstige baan om zeep te helpen. Wij willen de provincie als bestuurslaag opheffen. Dertig procent van de burgers zijn het met ons eens maar zullen nooit via de StemWijzer bij Groep Hop uitkomen omdat dit programmapunt buiten de StemWijzer werd gehouden, waardoor wij wegens deze censuur niet mee doen met de StemWijzer. Deze achterkamertjes politiek staat in contrast tot het openlijk onderdrukken van Groep Hop door het overplakken en verwijderen van onze verkiezingsposters door het CDA. Programma www.groephop.nl Hierna een interview met Jan Hop waarbij vervolgens over de deelname van Groep Hop vragen werden gesteld aan de Commissaris van de Koningin. Hoor en wederhoor toelichting Jan Hop op internet op vraaggesprek Erik van de Pol (TV Gelderland) met de Commissaris van de Koningin over de deelname van Groep Hop. Groep Hop wil de provincie als bestuurslaag opheffen. In de Eerste en Tweede Kamer Staten-Generaal wordt wetgeving veranderd. Om in de Eerste Kamer te komen moet je meedoen met provinciale verkiezingen. Het opheffen van de provincie als bestuurslaag is sowieso een provinciaal onderwerp waar, blijkens onderzoek van TV Gelderland, tenminste 30 % van de kiezers het mee eens zijn.

27 februari 2007 19:30 uur. Een duidelijk voorbeeld van CDA kiezersbedrog en achterkamertjespolitiek is de gang van zaken rond de aanleg rondwegen rondom Barneveld (Voorthuizen)Edda Huzit. Debat over rondweg Voorthuizen

15 februari 2007 16:00-17:00 uur Februari vergadering consumentenplatform Openbaar Vervoer Provincie Gelderland, gebouw Marktstate, grote marktzaal Jan Hop van Groep Hop was hier aanwezig om het programma van Groep Hop toe te lichten en vragen te beantwoorden.

14 februari 2007 Groep Hop deed NIET mee met studentendebat Nijmegen met als onderwerp "De provincie is onmisbaar." (Afzegging 050207 08:03)
Motivatie afzegging. De provincie opheffen was geen provinciaal onderwerp tijdens de Stemwijzer workshop. De Stemwijzer weigerde opheffen van de provincie op verzoek van Groep Hop als discriminerend verschil met de andere partijen in de StemWijzer op te nemen. Wij gaan vervolgens niet meedoen met een studentendebat over dit onderwerp.

14 februari 2007 Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft op 14 februari 2007 de naam van Groep Hop nu wel correct op hun website gezet en nu wel met een doorklik naar de website van Groep Hop.

14 februari 2007 Vijf vragen van Wegeners Huis aan Huis blad in de gemeentes Ermelo/Harderwijk/Putten aan Jan Hop

13 februari 2007 Vijf vragen van Wegeners Huis aan Huis blad in de gemeente Heerde aan Dirkje Logtenberg-Dijkhof

25 januari 2007 11:00-12:30 uur. Politiek Forum Samenwerkende Bonden van Ouderen in Gelderland (Bevestiging 180107 17:13 uur)
55 PLUS EXPO Seniorenbeurs Rijnhal Arnhem. J. Hop (Groep Hop) deed WEL mee met het Politiek Forum
Het meedoen aan dit politiek forum was buitengewoon interessant! Er zal in toekomstige debatten/interviews naar worden verwezen!

24 januari 2007 Middagprogramma politiek plein in het provinciehuis te Arnhem.
Groep Hop was niet aanwezig bij de aftrap provinciale verkiezingen in het provinciehuis. Uit het programma voor die dag werd al direct duidelijk dat het een PR programma was voor de gevestigde politieke partijen in Gelderland. Het laatste kwartiertje (15:45-16:00 uur was gereserveerd voor de zes kleine partijen. Met de ervaringen van J. Hop bij het BKE debat in Ermelo in het geheugen gegrift heeft Groep Hop hiervoor bedankt en afgezegd.

2007    Groep Hop doet NIET mee met de StemWijzer en doet NIET mee aan het aan StemWijzer gelinkte Kieshulp omdat de grootste tegenstelling tussen Groep Hop en alle andere partijen NIET in de StemWijzer opgenomen mocht worden. Groep Hop heeft er geen enkel vertrouwen in dat de doelgroep van Groep Hop via de StemWijzer ook bij Groep Hop terechtkomt! Groep Hop nodigt de kiezers uit NA TE DENKEN over wat er om hen heen gebeurt. Menselijke conditionering in marketing en de waarde die eraan gehecht wordt als een illusie: " Hoe betrouwbaar is de StemWijzer tijdens de Verkiezingen in Nederland. Uw uitnodiging om na te denken over de ROL van GROEP HOP in deze CAMPAGNE met een STIMULANS voor een EDUCATIEF DEBAT".

 

 

 

 

Uitzending TV Gelderland: Plakoorlog op de Veluwe interview Jan Hop

Beleefd verzoeken wij burgers ons te helpen door Groep Hop posters in de onderstaande gemeentes op verkiezingsborden te plakken op plaatsen waar onze posters inmiddels zijn verwijderd/overplakt/verdwenen. De procedurele afwikkeling van de "plakoorlog op de Veluwe" wordt gedaan door kandidaat Hans Zijlstra

Groep Hop wil de provincies als bestuurslaag opheffen. Wij zijn tegen (allerlei nieuwe) provinciale belastingen om deze bestuurslaag in stand te houden. Wij zijn VOOR bestuurlijke hervormingen met als doelstelling: "Meer democratie! Minder regels, minder bureaucratie. Het opheffen van de provincies als bestuurslaag. Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal samen voegen tot één Parlement met 225 zetels en een stemcomputer. Voordelen voor burgers en milieu: Meer democratie, minder belasting, minder regels en bureaucratie en enorme papier- en kostenbesparingen welke bedragen aan de oplossing van de woningnood voor starters en gratis openbaar vervoer om fileproblemen op te lossen besteed kunnen worden.

Groep Hop doet niet mee met de StemWijzer omdat het Groep Hop programmapunt "opheffen van de provincies als bestuurslaag" niet in de StemWijzer opgenomen mocht worden. Groep Hop nodigt de kiezers uit NA TE DENKEN over wat er om hen heen gebeurt. Menselijke conditionering in marketing en de waarde die eraan gehecht wordt als een illusie: " Hoe betrouwbaar is de StemWijzer tijdens de Verkiezingen in Nederland. Uw uitnodiging om na te denken over de ROL van GROEP HOP in deze CAMPAGNE met een STIMULANS voor een EDUCATIEF DEBAT".

Deze censuur in Nederland is in het openbaar zichtbaar door het verwijderen en/of overplakken van onze verkiezingsposters. Groep Hop nodigt de kiezers uit na te denken over vrijheid, vrije verkiezingen en vrijheid van verkiezingsposters plakken. Groep Hop maakt bezwaar tegen het verwijderen van Groep Hop verkiezingsposters van de verkiezingsborden door het CDA waarbij deze grootste christelijke partij op de vrij gekomen plaats haar verkiezingsposters plakt. Wij vinden deze CDA handelwijze niet alleen strijd is met wetgeving, normen en waarden maar ook een gevaar voor vrije verkiezingen in Nederland. Het is buitengewoon ernstig als de grootste christelijke politiek partij van Nederland niet het inzicht heeft dat je met je vingers van de eigendommen van een ander moet afblijven in dit geval de verkiezingsposters van Groep Hop. Gij zult niet stelen! Dit klemt des te meer omdat het CDA nu van plan is om het plakken van posters in de APV op te nemen om het plakken van posters door het CDA op de eerste plaats op verkiezingsborden veilig te stellen.

Aalten, 27567 , Gelderland, CDA burgemeester Bert Berghoef. Bron TV Gelderland 230207 Provincie Gelderland heeft 2 miljard! Groep Hop kon NIET plakken in de gemeente Aalten in de aanloop naar de provinciale verkiezingen 7 maart 2007 omdat de verkiezingsborden in de gemeente Aalten niet berekend zijn op provinciale verkiezingen. De gemeente Aalten geen geld heeft voor verkiezingsborden, bovendien onder financieel toezicht staat van de Provincie Gelderland. Groep Hop kreeg de adressenlijst verkiezingsborden pas zes weken na ons verzoek zodat de gevestigde orde in Aalten eerst alle tijd had om zelf te plakken als representatief voorbeeld van Gelderse democratie onder toezicht van deze D66 Commissaris van de Koningin.

Apeldoorn, 156000 , Gelderland, VVD burgemeester Fred de Graaf. Op 22 februari 2007 is door Groep Hop in de gemeente Apeldoorn voor de tweede keer geplakt omdat op alle verkiezingsborden in Apeldoorn onze posters waren verwijderd! In drie gevallen hingen onze posters op een andere plaats dan waar wij ze geplakt hadden.

Arnhem, 141601 , Gelderland, VVD burgemeester Pauline Krikke

Barneveld, 50019 , Gelderland, CDA burgemeester Jos Houben

Barneveld en Putten, contactpersoon voor dit programmaonderdeel Jan Hop. Groep Hop wil het agrarisch landschap behouden Geen nieuwe rondwegen aanleggen op de Veluwe gebied Ermelo-Putten-Nijkerk-Hoevelaken-Voorthuizen-Kootwijkerbroek-Garderen om leefbaarheidsproblemen voor mens en dier niet te verplaatsen. (Gebied rondom de A28, A1 en N303) Toelichting en visie debat rondweg Voorthuizen, gemeente Barneveld

Berkelland, 46668 , Gelderland, CDA burgemeester Hein Bloemen

Beuningen, 25459 , Gelderland, VVD burgemeester Huib Zijlmans

Bronckhorst, (Hengelo Gelderland, Hummelo & Keppel, Steenderen, Vorden, Zelhem) 37761 , Gelderland, VVD burgemeester Henk Aalderink

Brummen, 21473 , Gelderland, VVD burgemeester Niels Joosten

Buren, 25756 , Gelderland, D66 burgemeester Klas Tammes

Buren, (Asch, Beusichem, Buren, Eck en Wiel, Erichem, Ingen, Kerk-Avezaath, Lienden, Maurik, Ommeren, Ravenswaaij, Rijswijk, Zoelen en Zoelmond), contactpersoon voor dit programmaonderdeel Jan Hop Het bergen van verontreinigde baggerspecie in voormalige zandputten in relatie tot “schoon grondwater als levensbron: Wat schoon is moet schoon blijven! Vuile bagger moet gereinigd worden en niet gestort te worden. GS moet géén aanwijzing geven aan de gemeente Buren indien deze gemeente besluit het bestemmingsplan NIET te wijzingen ten gunste van klasse 3+4 verontreinigde baggerspecie. Groep Hop wil onverwijld een actie starten om – op basis van de uitgangspunten van “Sturende overheid” – het besluit om klasse 3+4 verontreinigde baggerspecie te storten in Ingen terug te draaien?

Culemborg, 26594 , Gelderland, SGP burgemeester Frans Moree

Doesburg, 11446 , Gelderland, PvdA burgemeester Hermen Overweg. Bron TV Gelderland 230207 Provincie Gelderland heeft 2 miljard! Het gevaar! In de gemeente Doesburg plakt Groep Hop niet want in die gemeente moet Groep Hop Euro 19,70 betalen voor een vergunning om verkiezingsposters te mogen plakken!

Doetinchem, 56260 , Gelderland, PvdA burgemeester Wim Dijkstra. Groep Hop verkiezingsposters zijn op 200207 conform de gemeentelijke voorschriften geplakt in Doetinchem op alle verkiezingsborden linksonder (nummer 11) onder de CDA verkiezingsposter. Per 011006 CDA burgemeester Herman Kaiser is nu adviseur en partner bij Rijnconsult BV

Druten, 17786 , Gelderland, CDA burgemeester Anton Aelberts

Duiven, 25812 , Gelderland, VVD burgemeester Henk Zomerdijk

Ede, 105495 , Gelderland, CDA burgemeester Roel Robbertsen

Elburg, 21753 , Gelderland, CU burgemeester Hendrik Visser

Epe, 33309 , Gelderland, VVD burgemeester Marijke van Lente-Huiskamp

Ermelo 26590 , Gelderland, CDA burgemeester Wiert Omta

Ermelo Gelderland, contactpersoon voor dit programmaonderdeel Jan Hop
Groep Hop is tegen de plannen van de gemeente Ermelo om DVS 33 te verplaatsen naar de Telgterengweg,  Bewoners van Horst en Telgt willen het agrarisch karakter van dit gebied behouden. DVS's 33, EFC 58 en voetbalclub Horst kunnen fijn op hun huidige locatie blijven zodat kinderen uit die buurten in hun eigen buurt kunnen sporten. Ermelo moet een dorp blijven met deze drie voetbalclubs op hun eigen locatie.

Geldermalsen, 25667 , Gelderland, VVD burgemeester Steven van Schaijck

Groesbeek, 18839 , Gelderland, PvdA burgemeester Ger d Prick  

Harderwijk, 40559 , Gelderland, CDA burgemeester John Berends, geen uitnodiging 140207 debat, dus zijn op 140207 in Harderwijk alle borden voor de tweede keer met nieuwe Groep Hop posters beplakt!

Hattem, 11782, Gelderland, VVD burgemeester Piet Zoon

Heerde, 18349 , Gelderland, CDA burgemeester Willem Hoornstra

Heerde, Gelderland, contactpersoon voor dit programmaonderdeel mevrouw Dirkje Logtenberg-Dijkhof
Groep Hop is voor het behoud van het agrarisch landschap en tegen een hoogwatergeul door het boerenland vanaf Veessen langs Vorchten tot Wapenveld. Groep Hop luistert wel naar de argumenten van boeren die in dit gebied wonen en werken.

Heumen, 16686 , Gelderland, PvdA burgemeester Jan van Zomeren

Lingewaal, (Asperen, Herwijnen, Heukelum, Spijk en Vuren) 10759 , Gelderland, SGP burgemeester Eppie Klein

Lingewaard, 43019 , Gelderland, CDA burgemeester Rob Persoon

Lochem, 32767 , Gelderland, VVD burgemeester Frans Spekreijse

Maasdriel (Ammerzoden, Hedel, Heerewaarden, Maasdriel en Rossum), 23521 , Gelderland, VVD burgemeester Jack Mikkers

Nederbetuwe (Dodewaard, Echteld, Kesteren, Ochten, Opheusden, IJzendoorn), 22289 , Gelderland, CU burgemeester Andries Heidema

Neerijnen (Haaften, Ophemert, Est en Opijnen, Neerijnen, Waardenburg en Varik), 11460 , Gelderland,
010606 (Partij ?) mevrouw L.A.G.M. de Zeeuw
Lases burgemeester gemeente Neerijnen.

Nijkerk, 37983 , Gelderland, CDA burgemeester Bartele Vries

Nijmegen, 157466 , Gelderland, D66 mr. Th.C. de Graaf

Millingen aan de Rijn, 5914 , Gelderland, VD burgemeester Annemieke de Beer-Vermeulen DEZE GEMEENTE WEIGERT NOG STEEDS GROEP HOP TE INFORMEREN WAAR DE VERKIEZINGSBORDEN STAAN! Twee borden zijn door een plakploeg al zonder adressenlijst gevonden en beplakt!  

Montferland, 35340 , Gelderland, VVD burgemeester Ina Leppink-Schuitema

Nunspeet, 26634 , Gelderland, CDA burgemeester Dick van Hemmen. Het CDA heeft alle Groep Hop posters linksboven overplakt!

Oldebroek, 22951 , Gelderland,CDA burgemeester Wim Zielhuis. Het CDA heeft alle Groep Hop posters linksboven overplakt!

Oost-Gelre, CDA burgemeester Henk Heijman

Oude IJsselstreek, 40380 , Gelderland, PvdA burgemeester Hans Alberse

Overbetuwe, 41176 , Gelderland, VVD burgemeester Liesbeth Tuijnman

Putten, 23180 , Gelderland, SGP burgemeester Jan van Putten. Het CDA heeft alle Groep Hop posters linksboven overplakt!

Barneveld en Putten, contactpersoon voor dit programmaonderdeel Jan Hop. Groep Hop wil het agrarisch landschap behouden Geen nieuwe rondwegen aanleggen op de Veluwe gebied Ermelo-Putten-Nijkerk-Hoevelaken-Voorthuizen-Kootwijkerbroek-Garderen om leefbaarheidsproblemen voor mens en dier niet te verplaatsen. (Gebied rondom de A28, A1 en N303) Toelichting en visie debat rondweg Voorthuizen, gemeente Barneveld

Renkum, 31908 , Gelderland, CDA burgemeester Piet Buinooge

Rheden, 44886 , Gelderland, VVD burgemeester Petra van Wingerden-Boers. Opnieuw geplakt op 17 februari 2007!

Rheden Gelderland, contactpersoon voor dit programmaonderdeel Ron Nienhuis
Verkeer & vervoer. Hart van Dieren. Al sinds de jaren '70 wordt Dieren geplaagd door verkeersproblemen. Een drukke provinciale weg én een spoorlijn doorsnijden het dorp. Opstoppingen, overlast, gevaarlijke situaties zijn het gevolg van een falende gemeente Rheden en provincie Gelderland. Groep geeft de hoogste prioriteit aan het oplossen van deze verkeersproblemen in Dieren.

Rijnwaarden, (Aerdt, Herwen, Lobith, Pannerden, Spijk, Tolkamer) 11198 , Gelderland, CDA burgemeester Stoni Scheurer

Rozendaal, 1509 , Gelderland, CDA burgemeester Ada Boerma-van Doorne. In Rozendaal zit een CDA burgemeester en daar kan Groep Hop niet plakken want het bord zit al vol

Scherpenzeel, 9033 , Gelderland, VVD burgemeester Hans Colijn-de Raat

Ubbergen, 9362 , Gelderland, PvdA burgemeester Paul Wilbers

Tiel, 40609 , Gelderland, PvdA burgemeester Steven de Vreeze

Voorst, 23639 , Gelderland, VVD burgemeester Johannes van Blommestein

Wageningen, 35137 , Gelderland, PvdA burgemeester G.J.M. van Rumund

Westervoort, 16068 , Gelderland, CDA burgemeester Jos Geukers

West Maas en Waal, 18232 , Gelderland, CDA burgemeester Thomas Steenkamp

Wijchen, 39878 , Gelderland, PvdA burgemeester Gosse Noordewier

Winterswijk, 29299 , Gelderland, PvdA burgemeester Thijs van Beem

Zaltbommel (Zaltbommel, Brakel en Kerkwijk), 45775, Gelderland, D66 burgemeester Arnold Gerritsen

Zevenaar, 31150 , Gelderland, PvdA burgemeester Jan de Ruiter

Zutphen, 45775, Gelderland, D66 burgemeester Arnold Gerritsen

 

 

 

 

Groep Hop Kandidaat mevrouw Dirkje Logtenberg-Dijkhof

Heerde, Gelderland, contactpersoon voor dit programmaonderdeel mevrouw Dirkje Logtenberg-Dijkhof
Groep Hop is voor het behoud van het agrarisch landschap en tegen een hoogwatergeul door het boerenland vanaf Veessen langs Vorchten tot Wapenveld. Groep Hop luistert wel naar de argumenten van boeren die in dit gebied wonen en werken.

 

Vijf vragen Wegeners Huis aan Huis blad gemeente Heerde aan Dirkje Logtenberg-Dijkhof   

                             

 Foto: Dirkje Logtenberg  

                            

De 5 vragen van de redactie aan Dirkje Logtenberg (Groep Hop);

 

                                            

 

De 5 antwoorden van Dirkje Logtenberg (Groep Hop);

                                      

 

 

 

Ron Nienhuis, kandidaat Groep Hop provinciale verkiezingen Gelderland 2007

Verkeer & Vervoer. Hart van Dieren. Al sinds de jaren '70 wordt Dieren geplaagd door verkeersproblemen. Een drukke provinciale weg én een spoorlijn doorsnijden het dorp. Opstoppingen, overlast, gevaarlijke situaties zijn het gevolg van een falende gemeente Rheden en provincie Gelderland

 

Rheden Gelderland, contactpersoon voor dit programmaonderdeel Ron Nienhuis
Verkeer & vervoer. 
Hart van Dieren. Al sinds de jaren '70 wordt Dieren geplaagd door verkeersproblemen. Een drukke provinciale weg én een spoorlijn doorsnijden het dorp. Opstoppingen, overlast, gevaarlijke situaties zijn het gevolg van een falende gemeente Rheden en provincie Gelderland. Groep geeft de hoogste prioriteit aan het oplossen van deze verkeersproblemen in Dieren.

 

Inleiding. Het probleem ontstaan is door de beslissing van de provincie Gelderland om tijdelijk de burgemeester de bruinstraat aan te leggen (in 1967!!!!) en dat zo spoedig mogelijk een oplossing voor dit verkeersprobleem gevonden zou worden. Destijds is door de toen verantwoordelijke minister Lelie-Smit -Kroes de beslissing genomen (medio jaren 80) om de n348 (snelweg ) niet door te trekken langs de IJssel maar het verkeer via de snelweg gewoon door Dieren verder te laten razen en zo ons mooie dorp in tweeën te splijten. Dit klemt des te meer omdat het hele tracé reeds voorbereid was en er jaren lang zandlichamen aangelegd waren om de N348 door te trekken. Deze zijn een jaar of 5 geleden afgegraven om zand beschikbaar te maken voor ander projecten elders in de provincie. Dit heeft dus al ettelijke miljoenen gekost en als klap op de vuurpijl is eind jaren negentig besloten om de Betuwe lijn ook nog eens over bestaand spoor vanaf Arnhem door Dieren richting Duitsland via Zutphen te lijden zonder noemenswaardige aanpassing voor de infrastructuur. Dit terwijl er al enorme verkeersproblemen zijn en dus de situatie alleen maar onhoudbaarder wordt. Nu is het al zo dat om het kwartier de spoorbomen dicht zitten en je soms 7 minuten! moet wachten om je in de richting Apeldoorn of vice versa te kunnen verplaatsen. En dan komt de Betuwe lijn er nog eens bij! Dan zitten de bomen zo ongeveer om de 7 minuten naar beneden. Vandaar dus het plan Hart van Dieren. Maar daar zijn ze ondertussen zo ook al vanaf 1999 over aan het discussieerden terwijl er nog geen schop in de grond gegaan is! Ondertussen heeft dit al weer miljoenen gekost aan vooronderzoek ,aanpassen, maquettes, inspraakavonden en verzin zo nog maar wat onzin. Dus vanaf 1967 tot heden 2007 is er nog niets gebeurd (dus nu 40 jaar!!!!) en de problemen nemen alleen maar toe...... 

Ron Nienhuis

 

 

 

 

Standpunt Groep Hop over het bergen van verontreinigde baggerspecie in voormalige zandputten in relatie tot “schoon grondwater als levensbron: Wat schoon is moet schoon blijven! Vuile bagger moet gereinigd worden en niet gestort met eeuwig durende nazorg. Ons nageslacht NIET opzadelen met verontreinigde baggerspecie in voormalige zandputten

Buren, (Asch, Beusichem, Buren, Eck en Wiel, Erichem, Ingen, Kerk-Avezaath, Lienden, Maurik, Ommeren, Ravenswaaij, Rijswijk, Zoelen en Zoelmond), contactpersoon voor dit programmaonderdeel Jan Hop Het bergen van verontreinigde baggerspecie in voormalige zandputten in relatie tot “schoon grondwater als levensbron: Wat schoon is moet schoon blijven! Vuile bagger moet gereinigd worden en niet gestort te worden. GS moet géén aanwijzing geven aan de gemeente Buren indien deze gemeente besluit het bestemmingsplan NIET te wijzingen ten gunste van klasse 3+4 verontreinigde baggerspecie. Groep Hop wil onverwijld een actie starten om – op basis van de uitgangspunten van “Sturende overheid” – het besluit om klasse 3+4 verontreinigde baggerspecie te storten in Ingen terug te draaien?

 

Een aantal jaren geleden is een proef gedaan, geheten Grootschalige Verwerking van Baggerspecie (BVB). Daarbij zijn meerdere methodes beproefd.

Het verglazen van bagger tot basaltblokken lijkt één van de beste methodes maar kost wel veel energie. Er is een zeer hoge temperatuur nodig om de verontreinigingen te verglazen en daarmee onschadelijk te maken. Ondernemers kregen subsidie voor hun research dus het leek allemaal erg mooi. Vooral omdat Nederland nogal wat waterkeringen heeft, waarvoor nu natuursteen uit het buitenland wordt gehaald. Echter, om commercieel te kunnen produceren is een constante en gegarandeerde aanvoer van bagger nodig! Daar bleek de bottelneck te zitten. Sommigen beweren, dat Rijkswaterstaat deze benodigde toevoer torpedeerde omdat het storten van bagger nu eenmaal de goedkoopste oplossing is. Daarmee is het project in de kiem gesmoord.

Een mening vormen op basis van een technische achtergrond is altijd discutabel. Tegen elke mening trekt de overheid een blik ingenieurs open, die het omgekeerde beweren! Wat van de politiek verwacht mag worden is antwoord op de vraag of we in Nederland voor ons nageslacht putten met ruim 5 miljoen schadelijke bagger willen achterlaten. Of wij ons oppervlakte- en grondwater (= de bron voor drinkwater en alle voeding) in gevaar willen brengen. Of wij vis willen eten uit verontreinigd water. Of wij als het putje van Europa willen fungeren. Of wij schone gebieden willen vervuilen. Als er geen zandputten waren, of wij dan gaten zouden graven om er baggerdepots van te maken. Als u leest welke isolerende voorzieningen getroffen moeten worden alvorens gestort kan worden, dan zult u concluderen dat baggerdepots risicovolle objecten zijn. Twintig jaar geleden werd al het industrieel en huishoudelijk afval nog (goedkoop) gestort. Met alle gevolgen van dien. Daar is gelukkig ander beleid op gemaakt en toen kwam hergebruik pas van de grond. Inmiddels zijn de hogere kosten daarvoor algemeen aanvaard.

Groep Hop heeft voor baggerspecie een lange termijn visie gevormd die mens, dier en plant ten goede komt en de politieke wil om het beleid om te buigen en eerder verkeerde besluiten terug te draaien. Standpunt Groep Hop over het bergen van verontreinigde baggerspecie in voormalige zandputten in relatie tot “schoon grondwater als levensbron: Wat schoon is moet schoon blijven! Vuile bagger moet gereinigd worden en niet worden gestort met eeuwig durende nazorg. Ons nageslacht NIET opzadelen met verontreinigde baggerspecie in voormalige zandputten 

 

 

Groep Hop wil de provincies als bestuurslaag opheffen. Wij zijn tegen (allerlei nieuwe) provinciale belastingen om deze bestuurslaag in stand te houden. Wij zijn VOOR bestuurlijke hervormingen met als doelstelling: "Meer democratie! Minder regels, minder bureaucratie. Het opheffen van de provincies als bestuurslaag. Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal samen voegen tot één Parlement met 225 zetels en een stemcomputer. Voordelen voor burgers en milieu: Meer democratie, minder belasting, minder regels en bureaucratie en enorme papier- en kostenbesparingen welke bedragen aan de oplossing van de woningnood voor starters en gratis openbaar vervoer om fileproblemen op te lossen besteed kunnen worden. (JH22)

Groep Hop Lijsttrekker Jan Hop tijdens provinciale verkiezingen Gelderland 2007

5 vragen Wegeners Huis aan Huis blad Ermelo, Harderwijk en Putten aan Jan Hop                         

   

   

Foto: Jan Hop     

 

 

De 5 vragen van de redactie aan Jan Hop (Lijsttrekker Groep Hop);

 

                              

 

De 5 antwoorden van Jan Hop (Lijsttrekker Groep Hop);

 

                           

 

 

 

Groep Hop nodigt u uit na te denken over menselijke conditionering in marketing en de waarde die eraan gehecht wordt als een illusie

Verzoeken van Groep Hop

- aan de Commissaris van de Koningin Gelderland

- aan Bureau Verkiezingen in Gelderland

Wat zij gaan doen aan de oneerlijke verkiezingen in Gelderland en de bejegening van Groep Hop in de aanloop naar de Provinciale Verkiezingen in Gelderland?

 

Email 13 februari 2007 om 09:33 uur, In Rozendaal zit een CDA burgemeester en daar kan Groep Hop niet plakken want het bord zit vol

Rozendaal, 1509 , Gelderland, CDA burgemeester Ada Boerma-van Doorne

l

----- Original Message -----
From: J. Hop
Sent: Tuesday, February 13, 2007 9:52 AM
Subject: Groep Hop kan niet plakken in Rozendaal want daar zijn de borden al vol.

Aan de Commissaris van de Koningin in Gelderland,
Aan Bureau Verkiezingen Gelderland.
 
Dames en heren,
 
Inzicht in de "oneerlijke verkiezingen in Gelderland" en de bejegening van Groep Hop in de aanloop naar de provinciale verkiezingen in Gelderland

Hierbij refereer ik naar mijn bericht waarbij de ChristenUnie in de gemeente Rheden alle Groep Hop posters van de borden heeft afgerukt om die te vervangen door de posters van de Christen Unie en dat de borden in Rheden te klein zijn om daar opnieuw Groep Hop posters op te plakken.

Hierbij bericht ik u dat de plakkers van Groep Hop inmiddels in de gemeente Rozendaal zijn geweest en daar niet konden plakken omdat het bord daar al vol zat met de posters van het CDA, ChristenUnie en GroenLinks voor de andere partijen is geen plaats meer in Rozendaal.

Ik vind het onbegrijpelijk wat voor puinhoop het eigenlijk is onder uw bestuur meneer de Commissaris van de Koningin en ik verzoek u mij nu dringend uit te leggen wat ik moet doen om Groep Hop posters in de gemeente Rozendaal te kunnen plakken en wat voor maatregelen u hiervoor gaat nemen.

Dit klemt des te meer omdat wij met Groep Hop nog in 27 gemeentes moeten plakken en het dus niet zo fijn is als je voor een vol verkiezingsbord komt te staan.

Zoals u weet betalen de kandidaten van Groep Hop de campagne en het plakken uit hun eigen zak en benzine tanken om naar de verkiezingsborden te rijden moeten ze ook zelf betalen.

De reis naar Rozendaal was dus voor niets.

Wat gaat u nu doen om een einde aan uw besluiteloosheid te maken en adequaat ondernemen zodat Groep Hop ongestoord in Gelderland verkiezingsposters kan plakken op een manier waarbij deze posters ook op de borden blijven zitten en niet door CDA of ChristenUnie van de borden worden gerukt.

Met vriendelijke groet,

Jan Hop.

(Groep Hop)

 

 

 

Email 13 februari 2007 om 09:33 uur, ivm afrukken Groep Hop verkiezingsposters door ChristenUnie

In Rheden zit een VVD burgemeester en daar kan Groep Hop na het afrukken van Groep Hop verkiezingsposters niet meer plakken want het bord zit vol.

Rheden, 44886 , Gelderland, VVD burgemeester Petra van Wingerden-Boers

----- Original Message -----
From: J. Hop
Sent: Tuesday, February 13, 2007 9:33 AM
Subject: Oneerlijke verkiezingen in Gelderland en het verwijderen van Groep Hop posters van verkiezingsborden door ChristenUnie

Aan de Commissaris van de Koningin in Gelderland,
Aan Bureau Verkiezingen Gelderland.
 
Dames en heren,
 
Inzicht in de "oneerlijke verkiezingen in Gelderland" en de bejegening van Groep Hop in de aanloop naar de provinciale verkiezingen in Gelderland

U bent er al eerder door mij van op op de hoogte van gesteld dat het CDA als grootste christelijke politieke partij van Nederland in Gelderland overal bezig is de verkiezingsposters van Groep Hop van de verkiezingsborden af te rukken om die te vervangen door CDA posters. Ik verwijs naar deze emails.

Hierbij informeer ik ook dat nu ook de andere regeringspartij ChristenUnie is begonnen met het afrukken van verkiezingsposters van Groep Hop en wel in de gemeente Rheden.

Beleefd informeer ik bij u wat u het het afrukken van verkiezingsposters van Groep Hop gaat doen nu ook de christelijke partij ChristenUnie begonnen is met deze praktijken.

Dit klemt des te meer omdat de verkiezingsborden in Rheden te klein zijn en met drie posters zijn volgeplakt.

Groep Hop kan dus geen posters meer plakken in Rheden.

Beleefd verzoek ik u aan mij mede te delen wat u gaat ondernemen om ervoor zorg te dragen dat wij posters kunnen plakken in de Gemeente Rheden welke posters door de ChristenUnie van de borden zijn gerukt.

Het probleem wordt steeds groter door de laksheid van de Commissaris van de Koningin en Bureau Verkiezingen

U bent gewaarschuwd!

Met vriendelijke groet,

Jan Hop

Groep Hop.

 

 

 

 

Email 13 februari 2007 om 09:21 uur, ivm afrukken Groep Hop verkiezingsposters door het CDA

----- Original Message -----
From: J. Hop
Sent: Tuesday, February 13, 2007 9:21 AM
Subject: oneerlijke verkiezingen in Gelderland, het afrukken van de verkiezingsposters van Groep Hop door het CDA

Aan de Commissaris van de Koningin in Gelderland,
Aan Bureau Verkiezingen Gelderland.
 
Dames en heren,
 
Inzicht in de "oneerlijke verkiezingen in Gelderland" en de bejegening van Groep Hop in de aanloop naar de provinciale verkiezingen in Gelderland

U bent er al eerder door mij van op op de hoogte van gesteld dat het CDA als grootste christelijke politieke partij van Nederland in Gelderland overal bezig is de verkiezingsposters van Groep Hop van de verkiezingsborden af te rukken om die te vervangen door CDA posters.

Dit is inmiddels al in Putten en Nunspeet gebeurt en omdat we in 29 gemeentes in Gelderland al VOOR het CDA hebben geplakt is het niet uitgesloten dat het CDA ook in de andere gemeentes hiermee blijft doorgaan door de LAKSHEID van uw zijde om hiertegen adequate maatregelen te nemen.

Door uw LAKSHEID zullen andere partijen wellicht ook gaan denken. Nou dat is mooi zo de Commissaris van de Koningin die vind het allemaal wel prima dat de Groep Hop posters van de borden worden gerukt want Groep Hop wil de provincie opheffen dus dan kunnen wij dat ook wel doen met de Groep Hop posters.

Zoals ik het nu zie heeft u er misschien wel een rechtstreeks belang bij om niets tegen het verwijderen van Groep Hop posters van de verkiezingsborden in Gelderland te ondernemen.

Beleefd informeer ik opnieuw bij u wat u hiertegen gaat ondernemen.

Indien u hiertegen niets wil ondernemen schrijf het me dan gewoon even dan kunnen de burgers in Gelderland het ook gewoon lezen dat u het er helemaal mee eens bent dat het CDA onze posters van de borden blijft rukken om op die plaats hun poster te plakken

Met vriendelijke groet,

Jan Hop

(Groep Hop)

 

 

 

 

Email 13 februari 2007 om 08:56 uur, ivm verkeerde spelling naam Groep Hop en geen doorklik op website Binnenlandse Zaken naar Groep Hop website.

----- Original Message -----
From: J. Hop
Sent: Tuesday, February 13, 2007 8:56 AM
Subject: Oneerlijke verkiezingen in Gelderland

Aan de Commissaris van de Koningin in Gelderland,
Aan Bureau Verkiezingen Gelderland.
 
Dames en heren,
 
Inzicht in de "oneerlijke verkiezingen in Gelderland" en de bejegening van Groep Hop in de aanloop naar de provinciale verkiezingen in Gelderland

Op 13 februari 2007 had het Ministerie van Binnenlandse Zaken nog steeds geen doorklik naar de website van Groep Hop op hun website http://www.uheefthetvoorhetzeggen.nl/links.asp en spelde de naam van Groep Hop op hun website van politieke partijen verkeerd!

Beleefd informeer ik bij u wat u hiertegen gaat ondernemen.

Met vriendelijke groet,

Jan Hop

(Groep Hop)

 

 

 Bronckhorst

Op de verkiezingsborden op de onderstaande adressen zijn Groep Hop verkiezingsposters geplakt tijdens provinciale verkiezingen 2007 Hengelo Gld
 1. Raadhuisstraat (naast gemeentehuis)
 2. Sarinkkamp (bij ingang sporthal De Kamp)
 3. Keijenborg (Pastoor Thuisstraat)

Vorden

 1. de Horsterkamp (weiland rotonde kasteel Vorden)
 2. Raadhuisstraat (het Dorpscentrum)
 3. Kranenburg (Eikenlaan)
 4. Wichmond (Hackforterweg)

Zelhem

 1. Burgemeester Rijpstrastraat (bij voormalige gemeentehuis)
 2. Magnoliaweg (bij supermarkt)
 3. Hummeloseweg/Piersonstraat
 4. Halle (Dorpsstraat)
 5. Velswijk (Velswijkseweg tegenover basisschool)
 6. Wolfersveen

Steenderen

 1. Burgemeester Smitstraat (tegenover de Bongerd)
 2. Baak (Vordenseweg)
 3. Bronckhorst (Molenstraat)
 4. Olburgen (Dierenseweg)
 5. Toldijk (Kruisbrinkseweg)

Hummelo en Keppel

 1. Hummelo (Dorpsstraat / v. Heeckerenweg ’t Wissel)
 2. Voor-Drempt (Gildeweg)
 3. Achter-Drempt (Zomerweg 15)
 4. Hoog-Keppel (Prinsenweg)
 5. Laag-Keppel (Hummeloseweg)
De Groep Hop kandidaten bedanken alle 4 kiezers die op 7 maart 2007 Groep Hop hebben gestemd Democratie in NL, informatie over deelname Groep Hop aan provinciale verkiezingen Gelderland 07-03-2007. Groep Hop wint geen zetel na plakoorlog op de Veluwe
Groep Hop deed niet mee aan StemWijzer omdat ons programmapunt Groep Hop wil de provincie als bestuurslaag opheffen werd gecensureerd. Hoeveel artikelen zijn er over het Groep Hop programma/kandidaten verschenen in de lokale huis aan huis bladen in de gemeente Bronckhorst? Antwoord 0! Op alle verkiezingsborden in de gemeente Bronckhorstwerden verkiezingsposters van Groep Hop geplakt! Hoeveel stemmen kreeg Groep Hop? Antwoord 4
Verkiezingen Provinciale Staten 7 maart 2007 Bronckhorst Gelderland 37.795 inwoners Opkomst 2007: 53,9 % Opkomst 2003: 58,8 %

 

Partij

     2007

        2003

 

 

 

 

 

 

 

CDA

6.210

39,6 %

7.697

44,8 %

-5,2 %

VVD

3.110

19,9 %

3.283

19,1 %

0,8 %

PvdA

2.678

17,1 %

3.769

22,0 %

-4,9 %

SP

1.711

10,9 %

563

3,3 %

7,6 %

GrLinks

493

3,1 %

558

3,3 %

-0,2 %

CU

517

3,3 %

209

1,2 %

2,1 %

D66

292

1,9 %

484

2,8 %

-0,9 %

PvdD

308

2,0 %

0

0,0 %

2,0 %

SGP

125

0,8 %

157

0,9 %

-0,1 %

Fortuyn

22

0,1 %

313

1,8 %

-1,7 %

GeldLok

92

0,6 %

0

0,0 %

0,6 %

EvdV

86

0,6 %

0

0,0 %

0,6 %

NVU

19

0,1 %

20

0,1 %

0,0 %

GrHop

4

0,0 %

0

0,0 %

0,0 %

Overige

0

0,0 %

118

0,7 %

-0,7 %

   

Aalten

Op de verkiezingsborden op de onderstaande adressen zijn Groep Hop verkiezingsposters geplakt tijdens provinciale verkiezingen 2007  De Groep Hop kandidaten bedanken alle 2 kiezers die op 7 maart 2007 Groep Hop hebben gestemd Democratie in NL, informatie over deelname Groep Hop aan provinciale verkiezingen Gelderland 07-03-2007. Groep Hop wint geen zetel na plakoorlog op de Veluwe. Groep Hop deed niet mee aan StemWijzer omdat ons programmapunt Groep Hop wil de provincie als bestuurslaag opheffen werd gecensureerd. Hoeveel artikelen zijn er over het Groep Hop programma/kandidaten verschenen in de lokale huis aan huis bladen in de gemeente Aalten? Antwoord 0! Op geen van de verkiezingsborden in de gemeente Aalten werden verkiezingsposters van Groep Hop geplakt! Bron TV Gelderland 230207 Provincie Gelderland heeft 2 miljard! Groep Hop kon NIET plakken in de gemeente Aalten in de aanloop naar de provinciale verkiezingen 7 maart 2007 omdat de verkiezingsborden in de gemeente Aalten niet berekend zijn op provinciale verkiezingen. De gemeente Aalten geen geld heeft voor verkiezingsborden, bovendien onder financieel toezicht staat van de Provincie Gelderland. Groep Hop kreeg de adressenlijst verkiezingsborden pas zes weken na ons verzoek zodat de gevestigde orde in Aalten eerst alle tijd had om zelf te plakken als representatief voorbeeld van Gelderse democratie onder toezicht van deze D66 Commissaris van de Koningin. Hoeveel stemmen kreeg Groep Hop? Antwoord 2 Verkiezingen Provinciale Staten 7 maart 2007 Aalten Gelderland 27.576 inwoners Opkomst 2007: 50,4 % Opkomst 2003: 55,8 %

 

Partij

     2007

        2003

 

 

 

 

 

 

 

CDA

4.644

44,9 %

6.352

56,1 %

-11,2 %

VVD

1.179

11,4 %

1.085

9,6 %

1,8 %

PvdA

1.389

13,5 %

2.113

18,7 %

-5,2 %

SP

1.465

14,2 %

455

4,0 %

10,2 %

GrLinks

323

3,1 %

387

3,4 %

-0,3 %

CU

840

8,1 %

411

3,6 %

4,5 %

D66

105

1,0 %

229

2,0 %

-1,0 %

PvdD

174

1,7 %

0

0,0 %

1,7 %

SGP

32

0,3 %

31

0,3 %

0,0 %

Fortuyn

28

0,3 %

162

1,4 %

-1,1 %

GeldLok

74

0,7 %

0

0,0 %

0,7 %

EvdV

54

0,5 %

0

0,0 %

0,5 %

NVU

30

0,3 %

8

0,1 %

0,2 %

GrHop

2

0,0 %

0

0,0 %

0,0 %

Overige

0

0,0 %

88

0,8 %

-0,8 %

 

 

Apeldoorn

Op de verkiezingsborden op de onderstaande adressen zijn Groep Hop verkiezingsposters geplakt tijdens provinciale verkiezingen 2007 1. Regentesselaan; hoek Van der Houven van Oordtlaan; tussen bomen en metselwerk vijver.Bord gericht naar het verkeer dat vanuit zuidelijke richting komt.2. Kerklaan; hoek Mr. Van Rhemenslaan, ter hoogte van bushalte.Bord gericht naar het verkeer dat vanuit noordelijke richting komt.3. Sprengenweg; in middenberm van Sprengenweg, ter hoogte van Bartelsweg.Bord gericht naar het verkeer dat vanuit westelijke richting komt.4. Zwolseweg; bij de grens bebouwde kom, bij het I-bord en welkomstbord van de gemeenteApeldoorn, aan de westzijde van de Zwolseweg.Bord gericht naar het verkeer dat vanuit noordelijke richting komt.5. Laan van Zevenhuizen; aan de westzijde van de hoek Laan van Zevenhuizen-Parelvissersstraat.Bord gericht naar het verkeer dat vanuit oostelijke richting komt.6. Sluisoord: Zonnedauw; in het plantsoentje aan de zuidzijde van de Zonnedauw, ongeveertegenover de zijstraat Akkerwinde (ter hoogte van straatnaamaanduiding nrs. 92-106).Bord gericht naar het verkeer dat vanuit westelijke richting komt.7. Deventerstraat; aan de noordzijde van kruispunt Deventerstraat-Zutphensestraat, enkele tientallenmeters ten noorden van de Publex-rolvitrine.Bord gericht naar het verkeer dat zowel uit noordelijke richting (Deventerstraat) als uit oostelijkerichting (Zutphensestraat) komt.8. Woudhuis: De Hovenlaan, aan de oostzijde van de hoek De Hovenlaan-Het Fort.Bord gericht naar het verkeer dat vanuit westelijke richting komt.9. Laan van Erica; aan de zuidzijde van de hoek Laan van Erica-De Voorwaarts.Bord gericht naar het verkeer dat vanuit noordelijke richting komt.10. Kanaal Zuid; aan de zuidzijde van de hoek Kanaal Zuid-Matenpoort.Bord gericht naar het verkeer dat vanuit zowel noordelijke richting (Kanaal Zuid) als oostelijke richting(Matenpoort) komt.11. Maten: Gildenlaan; aan de westzijde van de hoek Gildenlaan-Eglantierlaan.Bord gericht naar het verkeer dat vanuit westelijke richting komt.12. Maten: Laan van Kuipershof; aan de zuidzijde van de Laan van Kuipershof, circa 50 meter tenoosten van de zijstraat Leidekkersdreef.Bord in de brede groenstrook plaatsen, zover mogelijk vanaf de straat zodat het bord voor verkeervanuit beide richtingen te zien is.13. Osseveld-Woudhuis: Laan van Osseveld, aan de noordzijde van de rotonde Laan van Osseveld-Veenhuizerweg.Bord gericht naar het verkeer dat vanuit zuidelijke richting (vanaf het spoor) komt.14. Marchantstraat: aan de zuid-westzijde van de hoek Marchantstraat-1e Wormenseweg.Bord gericht naar het verkeer dat vanuit noordelijke (1e Wormenseweg) en oostelijke richting(Marchantstraat) komt.15. Zuid: Aluminiumweg; aan de noordzijde van de hoek Aluminiumweg-Hoenderparkweg.Bord gericht naar het verkeer dat vanuit westelijke richting komt.16. Zuid: Adelaarslaan; aan de noord-west-zijde van de hoek Adelaarslaan-Talingweg: bij het bordvan winkelcentrum Hart van Zuid.Bord gericht naar het verkeer dat vanuit westelijke en zuidelijke richting komt.Als dit niet mogelijk is aan de oostzijde van de hoek Adelaarslaan-Ooievaarslaan.17. Arnhemseweg: aan de zuidzijde van de hoek Arnhemseweg-Eendrachtstraat.Bord gericht naar het verkeer dat vanuit noordelijke richting komt.18. Ugchelen: aan de zuidzijde van de splitsing Hoenderloseweg-De Cloese (in het plantsoentjetegenover de school).Bord gericht naar het verkeer dat vanuit noordoostelijke richting komt.19. Laan van Spitsbergen: aan de westzijde van de Laan van Spitsbergen, even ten zuiden van despoorwegovergang.Bord gericht naar het verkeer dat vanuit noordelijke richting komt.20. Laan van Spitsbergen: aan de zuid-westzijde van de hoek Laan van Spitsbergen-Asselsestraat(achter het bankje).Bord gericht naar het verkeer dat vanuit noordelijke richting komt.21. Hoenderloo: langs de Krimweg bij de Deelenseweg.22. Beekbergen: Dorpsstraat 32, bij de school (achter het hek op het schoolplein).23. Loenen: langs De Kempe bij de Reuweg (bij de school)24. Uddel: vóór Dorpshuis Het Blanke Schot, Garderenseweg 33 (achter het hek).25. Klarenbeek: hoek Klarenbeekseweg-Elsbosweg. De Groep Hop kandidaten bedanken alle 31 kiezers die op 7 maart 2007 Groep Hop hebben gestemd Democratie in NL, informatie over deelname Groep Hop aan provinciale verkiezingen Gelderland 07-03-2007. Groep Hop wint geen zetel na plakoorlog op de Veluwe. Groep Hop deed niet mee aan StemWijzer omdat ons programmapunt Groep Hop wil de provincie als bestuurslaag opheffen werd gecensureerd
Hoeveel artikelen zijn er over het Groep Hop programma/kandidaten verschenen in de lokale huis aan huis bladen in de gemeente Apeldoorn? Antwoord 0!
Op alle verkiezingsborden in de gemeente Apeldoorn werden verkiezingsposters van Groep Hop geplakt! Hoeveel stemmen kreeg Groep Hop? Antwoord 31Verkiezingen Provinciale Staten 7 maart 2007 Apeldoorn Gelderland 155.202 inwoners Opkomst 2007: 48,2 % Opkomst 2003: 50,1 %

 

Partij

     2007

        2003

 

 

 

 

 

 

 

CDA

12.864

22,5 %

16.066

27,0 %

-4,5 %

VVD

10.761

18,8 %

11.215

18,9 %

-0,1 %

PvdA

10.713

18,7 %

14.925

25,1 %

-6,4 %

SP

8.069

14,1 %

3.014

5,1 %

9,0 %

GrLinks

3.191

5,6 %

3.893

6,6 %

-1,0 %

CU

4.845

8,5 %

2.796

4,7 %

3,8 %

D66

1.327

2,3 %

2.585

4,3 %

-2,0 %

PvdD

1.727

3,0 %

0

0,0 %

3,0 %

SGP

2.288

4,0 %

2.401

4,0 %

0,0 %

Fortuyn

156

0,3 %

1.596

2,7 %

-2,4 %

GeldLok

588

1,0 %

0

0,0 %

1,0 %

EvdV

445

0,8 %

0

0,0 %

0,8 %

NVU

221

0,4 %

151

0,3 %

0,1 %

GrHop

31

0,0 %

0

0,0 %

0,0 %

Overige

0

0,0 %

749

1,3 %

-1,3 %

 

Arnhem

Op de verkiezingsborden op de onderstaande adressen zijn Groep Hop verkiezingsposters geplakt tijdens provinciale verkiezingen 2007

Alle adressen 

De Groep Hop kandidaten bedanken alle 16 kiezers die op 7 maart 2007 Groep Hop hebben gestemd

Democratie in NL, informatie over deelname Groep Hop aan provinciale verkiezingen Gelderland 07-03-2007. Groep Hop wint geen zetel na plakoorlog op de Veluwe
Groep Hop deed niet mee aan StemWijzer omdat ons programmapunt Groep Hop wil de provincie als bestuurslaag opheffen werd gecensureerd
Hoeveel artikelen zijn er over het Groep Hop programma/kandidaten verschenen in de lokale huis aan huis bladen in de gemeente Arnhem?
Antwoord 0!
Op alle verkiezingsborden in de gemeente Arnhem werden verkiezingsposters van Groep Hop geplakt! Hoeveel stemmen kreeg Groep Hop? Antwoord 16

Verkiezingen Provinciale Staten 7 maart 2007 Arnhem Gelderland 142.585 inwoners Opkomst 2007: 41,3 % Opkomst 2003: 42,6 %

 

Partij

     2007

        2003

 

 

 

 

 

 

 

CDA

6.973

15,7 %

8.534

18,8 %

-3,1 %

VVD

7.054

15,9 %

7.411

16,3 %

-0,4 %

PvdA

10.014

22,5 %

13.319

29,3 %

-6,8 %

SP

9.452

21,3 %

4.638

10,2 %

11,1 %

GrLinks

4.644

10,5 %

5.499

12,1 %

-1,6 %

CU

1.891

4,3 %

1.027

2,3 %

2,0 %

D66

1.506

3,4 %

2.663

5,8 %

-2,4 %

PvdD

1.464

3,3 %

0

0,0 %

3,3 %

SGP

125

0,3 %

115

0,2 %

0,1 %

Fortuyn

158

0,3 %

1.133

2,5 %

-2,2 %

GeldLok

556

1,2 %

0

0,0 %

1,2 %

EvdV

348

0,8 %

0

0,0 %

0,8 %

NVU

210

0,5 %

164

0,4 %

0,1 %

GrHop

16

0,0 %

0

0,0 %

0,0 %

Overige

0

0,0 %

979

2,1 %

-2,1 %

 

Barneveld

Op de verkiezingsborden op de onderstaande adressen zijn Groep Hop verkiezingsposters geplakt tijdens provinciale verkiezingen 2007

BARNEVELD  

·         2 st. Gasthuisstraat, naast modehuis Klomp

·         2 st. Burg. Kuntzelaan, naast restaurant “De Hebberd”

·         2 st. Burg. Kuntzelaan, bij rotonde Bouwheerstraat/Van Dompselaerstraat

·         2 st. Van Zuylen van Nieveltlaan, bij de Verkeerslichten  

VOORTHUIZEN  

·         2 st. Hoofdstraat, hoek Rembrandtstraat

·         2 st. Apeldoornsestraat, bij De Steenkamp  

KOOTWIJKERBROEK  

·         2 st. Essenerweg, plantsoen tussen Jan van de Heydenstraat en Kosterijweg  

GARDEREN  

- 2 st. “De Brink”  

STROE  

·         2 st. Wolweg, tegenover Hogekampweg  

KOOTWIJK  

·         2 st. Heetweg, hoek De Brink  

ZWARTEBROEK  

·         2 st. Platanenstraat, hoek Damweg  

TERSCHUUR  

·         2 st. Hoevelakenseweg t.h.v. Eendrachtstraat  

DE GLIND  

·         2 st. Rudolphlaan, tussen Schoonderbekerweg en Postweg  

 

De Groep Hop kandidaten bedanken alle 20 kiezers die op 7 maart 2007 Groep Hop hebben gestemd

Democratie in NL, informatie over deelname Groep Hop aan provinciale verkiezingen Gelderland 07-03-2007. Groep Hop wint geen zetel na plakoorlog op de Veluwe
Groep Hop deed niet mee aan StemWijzer omdat ons programmapunt Groep Hop wil de provincie als bestuurslaag opheffen werd gecensureerd
Hoeveel artikelen zijn er over het Groep Hop programma/kandidaten verschenen in de lokale huis aan huis bladen in de gemeente Barneveld? Antwoord 0!
Op alle verkiezingsborden in de gemeente Barneveld werden verkiezingsposters van Groep Hop geplakt! Hoeveel stemmen kreeg Groep Hop? Antwoord 20

Verkiezingen Provinciale Staten 7 maart 2007 Barneveld 50.500 inwoners Opkomst 2007: 61,4 % Opkomst 2003: 64,9 %

 

Partij

     2007

        2003

 

 

 

 

 

 

 

CDA

6.365

28,7 %

8.013

35,9 %

-7,2 %

VVD

2.862

12,9 %

2.898

13,0 %

-0,1 %

PvdA

1.123

5,1 %

1.610

7,2 %

-2,1 %

SP

958

4,3 %

363

1,6 %

2,7 %

GrLinks

290

1,3 %

383

1,7 %

-0,4 %

CU

4.365

19,7 %

2.549

11,4 %

8,3 %

D66

134

0,6 %

270

1,2 %

-0,6 %

PvdD

204

0,9 %

0

0,0 %

0,9 %

SGP

5.404

24,4 %

5.442

24,4 %

0,0 %

Fortuyn

63

0,3 %

640

2,9 %

-2,6 %

GeldLok

113

0,5 %

0

0,0 %

0,5 %

EvdV

217

1,0 %

0

0,0 %

1,0 %

NVU

34

0,2 %

19

0,1 %

0,1 %

GrHop

20

0,1 %

0

0,0 %

0,1 %

Overige

0

0,0 %

136

0,6 %

-0,6 %

 

 

Berkelland

Op de verkiezingsborden op de onderstaande adressen zijn Groep Hop verkiezingsposters geplakt tijdens provinciale verkiezingen 2007

overzicht lokaties verkiezingsborden Berkelland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plaatsnaam

lokatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borculo

 

kruising Berkellaan-Barchemseweg

 

 

 

Batendijk t.h.v. politiebureau

 

 

 

 

Veemarkt

 

 

 

 

 

 

Needseweg t.h.v. de wijk Hambroek

 

Gelselaar

 

kruising Diepenheimseweg-Pierinkdijk

 

Geesteren

 

kruising Pastorieweg- Blauwe Torenweg

 

Haarlo

 

Wolinkweg t.h.v. N.H. kerk

 

 

Ruurlo

 

kruising Groenloseweg-Joostenkamp

 

 

 

kruising Stationsstraat-Vordenseweg

 

 

 

kruising Wildenborchseweg-Willem Alexanderlaan

 

 

kruising Barchemseweg-Garvelinkkampweg

 

 

 

kruising Borculoseweg-Oude Borculoseweg

 

buitengebied Ruurlo

Batsdijk t.h.v. school de Driesprong

 

Eibergen

 

Kruising Borculoseweg-Lariksweg

 

 

 

Rotonde Pickerhal

 

 

 

 

 

Kruising Burg. Wilhelmstraat-Kruiskamplaan

 

Beltrum

 

Mariaplein

 

 

 

 

Rekken

 

Holterweg t.h.v. standplaats van de weekmarkt

Neede

 

kruising Borculoseweg-Rondweg

 

 

 

 

Stationsweg t.o. busstation

 

 

 

 

kruising Rondweg-Diepenheimseweg

 

 

 

kruising Haaksbergseweg-Rondweg

 

Noordijk

 

G.L. Rutgersweg t.o. cafe Hassink

 

Rietmolen

 

Pastoor C.M. van Everdingenstraat t.h.v. R.K. kerk

De Groep Hop kandidaten bedanken alle 6 kiezers die op 7 maart 2007 Groep Hop hebben gestemd

Democratie in NL, informatie over deelname Groep Hop aan provinciale verkiezingen Gelderland 07-03-2007. Groep Hop wint geen zetel na plakoorlog op de Veluwe
Groep Hop deed niet mee aan StemWijzer omdat ons programmapunt Groep Hop wil de provincie als bestuurslaag opheffen werd gecensureerd
Hoeveel artikelen zijn er over het Groep Hop programma/kandidaten verschenen in de lokale huis aan huis bladen in de gemeente Berkelland? Antwoord 0!
Op alle verkiezingsborden in de gemeente XBerkelland werden verkiezingsposters van Groep Hop geplakt! Hoeveel stemmen kreeg Groep Hop? Antwoord 6

Verkiezingen Provinciale Staten 7 maart 2007 Berkelland Gelderland 45.170 inwoners Opkomst 2007: 53,0 % Opkomst 2003: 57,9 %

 

Partij

     2007

        2003

 

 

 

 

 

 

 

CDA

6.165

33,6 %

7.939

38,5 %

-4,9 %

VVD

3.921

21,4 %

4.450

21,6 %

-0,2 %

PvdA

3.954

21,6 %

5.463

26,5 %

-4,9 %

SP

2.310

12,6 %

760

3,7 %

8,9 %

GrLinks

563

3,1 %

668

3,2 %

-0,1 %

CU

443

2,4 %

250

1,2 %

1,2 %

D66

337

1,8 %

502

2,4 %

-0,6 %

PvdD

319

1,8 %

0

0,0 %

1,8 %

SGP

40

0,2 %

21

0,1 %

0,1 %

Fortuyn

51

0,3 %

293

1,4 %

-1,1 %

GeldLok

87

0,5 %

0

0,0 %

0,5 %

EvdV

98

0,5 %

0

0,0 %

0,5 %

NVU

36

0,2 %

18

0,1 %

0,1 %

GrHop

6

0,0 %

0

0,0 %

0,0 %

Overige

0

0,0 %

279

1,3 %

-1,3 %

 

Beuningen

Op de verkiezingsborden op de onderstaande adressen zijn Groep Hop verkiezingsposters geplakt tijdens provinciale verkiezingen 2007 

Dorp Beuningen: 

- hoek Schoolstraat/van Heemstraweg
- Thorbeckeplein
- Disselboom
- hoek Wilhelminalaan, Trajanussingel
- hoek Leigraaf, Viermorgen

Dorp Ewijk:  

- hoek Julianastraat, Pr. Alexanderstraat

Dorp Weurt: 

- Dorpsplein
- Laan 1945

Dorp Winssen:

- Nt.Steph.Roesstraat (“De Paulus”) 

De Groep Hop kandidaten bedanken alle 2 kiezers die op 7 maart 2007 Groep Hop hebben gestemd

Democratie in NL, informatie over deelname Groep Hop aan provinciale verkiezingen Gelderland 07-03-2007. Groep Hop wint geen zetel na plakoorlog op de Veluwe
Groep Hop deed niet mee aan StemWijzer omdat ons programmapunt Groep Hop wil de provincie als bestuurslaag opheffen werd gecensureerd
Hoeveel artikelen zijn er over het Groep Hop programma/kandidaten verschenen in de lokale huis aan huis bladen in de gemeente Beuningen? Antwoord 0!
Op alle verkiezingsborden in de gemeente Beuningen werden verkiezingsposters van Groep Hop geplakt! Hoeveel stemmen kreeg Groep Hop? Antwoord 2

Verkiezingen Provinciale Staten 7 maart 2007 Beuningen Gelderland 25.232 inwoners Opkomst 2007: 40,6 % Opkomst 2003: 41,5 %

 

Partij

     2007

        2003

 

 

 

 

 

 

 

CDA

2.220

29,2 %

2.504

32,5 %

-3,3 %

VVD

1.512

19,9 %

1.439

18,7 %

1,2 %

PvdA

1.434

18,8 %

2.049

26,6 %

-7,8 %

SP

1.461

19,2 %

525

6,8 %

12,4 %

GrLinks

350

4,6 %

494

6,4 %

-1,8 %

CU

137

1,8 %

49

0,6 %

1,2 %

D66

132

1,7 %

362

4,7 %

-3,0 %

PvdD

165

2,2 %

0

0,0 %

2,2 %

SGP

13

0,2 %

16

0,2 %

0,0 %

Fortuyn

20

0,3 %

164

2,1 %

-1,8 %

GeldLok

97

1,3 %

0

0,0 %

1,3 %

EvdV

40

0,5 %

0

0,0 %

0,5 %

NVU

24

0,3 %

13

0,2 %

0,1 %

GrHop

2

0,0 %

0

0,0 %

0,0 %

Overige

0

0,0 %

92

1,2 %

-1,2 %

 

 

Brummen

Op de verkiezingsborden op de onderstaande adressen zijn Groep Hop verkiezingsposters geplakt tijdens provinciale verkiezingen 2007

Brummen

1.  Engelenburgerlaan t.h.v. Concordia

2.  Zutphensestraat t.h.v. Oude Politiebureau

3.  Zutphensestraat t.h.v. Oude Meengatstraat

4.  Troelstralaan / Van Hogendorpstraat 

Oeken: 

1.  Voorsterweg t.h.v. Vosstraat  

Leuvenheim: 

1.  Spankerenseweg t.h.v. school De Rietgors  

Eerbeek: 

1.  Hoek Lageweg – Loubergweg

2.  Hoek Volmolenweg – Enkweg

3.  Oranje Nassauplein

4.  Beethovenstraat (nabij Cornelis Jetsesschool)  

Hall: 

1.  Hallseweg (bij de Kerk in Hall)  

Empe: 

1.  Rijksstraatweg (Meeuwenberg)  

De Groep Hop kandidaten bedanken alle 13 kiezers die op 7 maart 2007 Groep Hop hebben gestemd

Democratie in NL, informatie over deelname Groep Hop aan provinciale verkiezingen Gelderland 07-03-2007. Groep Hop wint geen zetel na plakoorlog op de Veluwe
Groep Hop deed niet mee aan StemWijzer omdat ons programmapunt Groep Hop wil de provincie als bestuurslaag opheffen werd gecensureerd. Hoeveel artikelen zijn er over het Groep Hop programma/kandidaten verschenen in de lokale huis aan huis bladen in de gemeente Brummen? Antwoord 0! Op alle verkiezingsborden in de gemeente Brummen werden verkiezingsposters van Groep Hop geplakt! Hoeveel stemmen kreeg Groep Hop? Antwoord 13

Verkiezingen Provinciale Staten 7 maart 2007 Brummen Gelderland 21.231 inwoners Opkomst 2007: 46,9 % Opkomst 2003: 50,8 %

 

Partij

     2007

        2003

 

 

 

 

 

 

 

CDA

1.743

23,0 %

2.085

25,2 %

-2,2 %

VVD

1.601

21,1 %

1.697

20,5 %

0,6 %

PvdA

1.915

25,2 %

2.917

35,2 %

-10,0 %

SP

1.129

14,9 %

383

4,6 %

10,3 %

GrLinks

340

4,5 %

412

5,0 %

-0,5 %

CU

219

2,9 %

88

1,1 %

1,8 %

D66

165

2,2 %

290

3,5 %

-1,3 %

PvdD

174

2,3 %

0

0,0 %

2,3 %

SGP

36

0,5 %

38

0,5 %

0,0 %

Fortuyn

24

0,3 %

225

2,7 %

-2,4 %

GeldLok

147

1,9 %

0

0,0 %

1,9 %

EvdV

57

0,7 %

0

0,0 %

0,7 %

NVU

20

0,3 %

13

0,2 %

0,1 %

GrHop

13

0,2 %

0

0,0 %

0,2 %

Overige

0

0,0 %

127

1,5 %

-1,5 %

 

Buren

Op de verkiezingsborden op de onderstaande adressen zijn Groep Hop verkiezingsposters geplakt tijdens provinciale verkiezingen 2007

Buren , De Dreef inrit plantsoen.

Beusichem, Oranjestraat bij dorpshuis ,t Zoetzand.

Zoelmond,hoek  Dorpsstraat/Schaardijkseweg.

Asch,Culemborgseweg bij de speeltuin.

Erichem,Erichemseweg bij het Nuongebouwtje.

Kerk-Avezaath, hoek Daver/Korte Daver.

Zoelen,Jeudestraat bij gymzaal.

Ravenswaaij,Donkerstraat t.o  de school.

Rijswijk,Hoekenburgplein.

Maurik, hoek Buitenweg /Pr.Wilhelminastraat

Maurik, Tielsestraat ingang naar het gem.huis.

Maurik, Marijkelaan t.o.de rabobank

Eck en Wiel, Beatrixstraat bij de kerk

Ingen,Dorpsstraat t.o het cafe.

Ommeren, Dr.Guepinlaan bij de kerk.

Lienden,hoek Verbrughweg/Dr.van Noortstraat

De Groep Hop kandidaten bedanken alle 8 kiezers die op 7 maart 2007 Groep Hop hebben gestemd

Democratie in NL, informatie over deelname Groep Hop aan provinciale verkiezingen Gelderland 07-03-2007. Groep Hop wint geen zetel na plakoorlog op de Veluwe
Groep Hop deed niet mee aan StemWijzer omdat ons programmapunt Groep Hop wil de provincie als bestuurslaag opheffen werd gecensureerd. Hoeveel artikelen zijn er over het Groep Hop programma/kandidaten verschenen in de lokale huis aan huis bladen in de gemeente Buren? Antwoord 0! Op alle verkiezingsborden in de gemeente Buren werden verkiezingsposters van Groep Hop geplakt! Hoeveel stemmen kreeg Groep Hop? Antwoord 8

Verkiezingen Provinciale Staten 7 maart 2007 Buren Gelderland 25.618 inwoners Opkomst 2007: Opkomst 2007: 47,6 % Opkomst 2003: 52,6 %

 

Partij

     2007

        2003

 

 

 

 

 

 

 

CDA

1.953

21,1 %

2.304

22,5 %

-1,4 %

VVD

2.689

29,1 %

2.806

27,4 %

1,7 %

PvdA

1.582

17,1 %

2.612

25,5 %

-8,4 %

SP

915

9,9 %

306

3,0 %

6,9 %

GrLinks

370

4,0 %

424

4,2 %

-0,2 %

CU

458

4,9 %

232

2,3 %

2,6 %

D66

218

2,4 %

420

4,1 %

-1,7 %

PvdD

212

2,3 %

0

0,0 %

2,3 %

SGP

613

6,6 %

683

6,7 %

-0,1 %

Fortuyn

37

0,4 %

314

3,1 %

-2,7 %

GeldLok

85

0,9 %

0

0,0 %

0,9 %

EvdV

93

1,0 %

0

0,0 %

1,0 %

NVU

21

0,2 %

8

0,1 %

0,1 %

GrHop

8

0,1 %

0

0,0 %

0,1 %

Overige

0

0,0 %

117

1,1 %

-1,1 %

 

Culemborg

Op de verkiezingsborden op de onderstaande adressen zijn Groep Hop verkiezingsposters geplakt tijdens provinciale verkiezingen 2007

1.       Hoek Erasmusweg – Weth Schoutenweg
2.       Hoek J. van Riebeekckstraat – Otto van Reesweg
3.       Hoek Amstelsingel – Luthulisingel
4.       ’t Jach
5.       Hoek Veerweg – Steenovenslaan
6.       Rotonde Zwembad
7.       Chopinplein
8.       Hoek Weidsteeg – Weithusen
9.       Hoek Prijsseweg (ingang wijk Parijsch)

De Groep Hop kandidaten bedanken alle 3 kiezers die op 7 maart 2007 Groep Hop hebben gestemd

Democratie in NL, informatie over deelname Groep Hop aan provinciale verkiezingen Gelderland 07-03-2007. Groep Hop wint geen zetel na plakoorlog op de Veluwe
Groep Hop deed niet mee aan StemWijzer omdat ons programmapunt Groep Hop wil de provincie als bestuurslaag opheffen werd gecensureerd. Hoeveel artikelen zijn er over het Groep Hop programma/kandidaten verschenen in de lokale huis aan huis bladen in de gemeente Culemborg Antwoord 0! Op alle verkiezingsborden in de gemeente Culemborg werden verkiezingsposters van Groep Hop geplakt! Hoeveel stemmen kreeg Groep Hop? Antwoord 3

Verkiezingen Provinciale Staten 7 maart 2007 Culemborg Gelderland 27.000 inwoners Opkomst 2007: 43,1 % Opkomst 2003: 47,1 %

 

Partij

     2007

        2003

 

 

 

 

 

 

 

CDA

1.681

20,0 %

1.862

21,3 %

-1,3 %

VVD

1.622

19,3 %

1.854

21,2 %

-1,9 %

PvdA

1.606

19,1 %

2.231

25,5 %

-6,4 %

SP

1.433

17,1 %

925

10,5 %

6,6 %

GrLinks

868

10,4 %

787

9,0 %

1,4 %

CU

385

4,6 %

188

2,1 %

2,5 %

D66

363

4,3 %

462

5,3 %

-1,0 %

PvdD

179

2,1 %

0

0,0 %

2,1 %

SGP

91

1,1 %

113

1,3 %

-0,2 %

Fortuyn

30

0,4 %

257

2,9 %

-2,5 %

GeldLok

51

0,6 %

0

0,0 %

0,6 %

EvdV

53

0,6 %

0

0,0 %

0,6 %

NVU

32

0,4 %

10

0,1 %

0,3 %

GrHop

3

0,0 %

0

0,0 %

0,0 %

Overige

0

0,0 %

67

0,8 %

-0,8 %

 

Doesburg

Op de verkiezingsborden op de onderstaande adressen zijn Groep Hop verkiezingsposters geplakt tijdens provinciale verkiezingen 2007

De Groep Hop kandidaten bedanken de 1 kiezer die op 7 maart 2007 Groep Hop hebben gestemd

Democratie in NL, informatie over deelname Groep Hop aan provinciale verkiezingen Gelderland 07-03-2007. Groep Hop wint geen zetel na plakoorlog op de Veluwe
Groep Hop deed niet mee aan StemWijzer omdat ons programmapunt Groep Hop wil de provincie als bestuurslaag opheffen werd gecensureerd. Hoeveel artikelen zijn er over het Groep Hop programma/kandidaten verschenen in de lokale huis aan huis bladen in de gemeente Doesburg? Antwoord 0! Op alle verkiezingsborden in de gemeente Doesburg werden verkiezingsposters van Groep Hop geplakt! Hoeveel stemmen kreeg Groep Hop? Antwoord 1

Verkiezingen Provinciale Staten 7 maart 2007 Doesburg Gelderland 11.608 inwoners Opkomst 2007: 47,9 % Opkomst 2003: 49,4 %

 

Partij

     2007

        2003

 

 

 

 

 

 

 

CDA

848

20,5 %

936

22,4 %

-1,9 %

VVD

661

16,0 %

674

16,1 %

-0,1 %

PvdA

890

21,5 %

1.196

28,6 %

-7,1 %

SP

1.091

26,3 %

717

17,2 %

9,1 %

GrLinks

190

4,6 %

177

4,2 %

0,4 %

CU

159

3,8 %

91

2,2 %

1,6 %

D66

120

2,9 %

226

5,4 %

-2,5 %

PvdD

91

2,2 %

0

0,0 %

2,2 %

SGP

16

0,4 %

11

0,3 %

0,1 %

Fortuyn

9

0,2 %

98

2,3 %

-2,1 %

GeldLok

19

0,5 %

0

0,0 %

0,5 %

EvdV

32

0,8 %

0

0,0 %

0,8 %

NVU

13

0,3 %

19

0,5 %

-0,2 %

GrHop

1

0,0 %

0

0,0 %

0,0 %

Overige

0

0,0 %

34

0,8 %

-0,8 %

 

Doetinchem

Op de verkiezingsborden op de onderstaande adressen zijn Groep Hop verkiezingsposters geplakt tijdens provinciale verkiezingen 2007

De Groep Hop kandidaten bedanken alle 22 kiezers die op 7 maart 2007 Groep Hop hebben gestemd. 

Democratie in NL, informatie over deelname Groep Hop aan provinciale verkiezingen Gelderland 07-03-2007. Groep Hop wint geen zetel na plakoorlog op de Veluwe
Groep Hop deed niet mee aan StemWijzer omdat ons programmapunt Groep Hop wil de provincie als bestuurslaag opheffen werd gecensureerd. Hoeveel artikelen zijn er over het Groep Hop programma/kandidaten verschenen in de lokale huis aan huis bladen in de gemeente Doetinchem? Antwoord 0! Op alle verkiezingsborden in de gemeente Doetinchem werden verkiezingsposters van Groep Hop geplakt! Hoeveel stemmen kreeg Groep Hop? Antwoord 22
 

Verkiezingen Provinciale Staten 7 maart 2007 Doetinchem Gelderland 56.239 inwoners Opkomst 2007: Opkomst 2007: 44,7 % Opkomst 2003: 47,4 %

 

Partij

     2007

        2003

 

 

 

 

 

 

 

CDA

5.334

28,0 %

6.310

31,8 %

-3,8 %

VVD

3.133

16,4 %

3.208

16,2 %

0,2 %

PvdA

3.724

19,6 %

5.571

28,1 %

-8,5 %

SP

3.238

17,0 %

1.209

6,1 %

10,9 %

GrLinks

1.358

7,1 %

1.604

8,1 %

-1,0 %

CU

858

4,5 %

412

2,1 %

2,4 %

D66

323

1,7 %

625

3,1 %

-1,4 %

PvdD

415

2,2 %

0

0,0 %

2,2 %

SGP

221

1,2 %

268

1,3 %

-0,1 %

Fortuyn

74

0,4 %

428

2,2 %

-1,8 %

GeldLok

122

0,6 %

0

0,0 %

0,6 %

EvdV

164

0,9 %

0

0,0 %

0,9 %

NVU

65

0,3 %

32

0,2 %

0,1 %

GrHop

22

0,1 %

0

0,0 %

0,1 %

Overige

0

0,0 %

170

0,8 %

-0,8 %

 

 

Druten

Op de verkiezingsborden op de onderstaande adressen zijn Groep Hop verkiezingsposters geplakt tijdens provinciale verkiezingen 2007

DRUTEN

nabij Javaplein                hoek Burgemeester Bruinemanstraat/Raadhuisstraat

achter R.K.-kerk           Marktplein  

DRUTEN-ZUID

nabij wijkcentrum           hoek Koekoek/Steenakker  

AFFERDEN

nabij dorpshuis "de Meent", Koningstraat 52, Afferden  

DEEST

nabij " 't Trefpunt", Grotestraat 17, Deest  

HORSSEN

nabij dorpshuis Horssen, Rijdt 38, Horssen  

PUIFLIJK

nabij Koningsweg 8, Puiflijk, op de kruising met de Koningsweg

De Groep Hop kandidaten bedanken alle 3 kiezers die op 7 maart 2007 Groep Hop hebben gestemd

Democratie in NL, informatie over deelname Groep Hop aan provinciale verkiezingen Gelderland 07-03-2007. Groep Hop wint geen zetel na plakoorlog op de Veluwe
Groep Hop deed niet mee aan StemWijzer omdat ons programmapunt Groep Hop wil de provincie als bestuurslaag opheffen werd gecensureerd. Hoeveel artikelen zijn er over het Groep Hop programma/kandidaten verschenen in de lokale huis aan huis bladen in de gemeente
Druten? Antwoord 0! Op alle verkiezingsborden in de gemeente Druten werden verkiezingsposters van Groep Hop geplakt! Hoeveel stemmen kreeg Groep Hop? Antwoord 3

Verkiezingen Provinciale Staten 7 maart 2007 Druten Gelderland 18.113 inwoners Opkomst 2007: 39,7 % Opkomst 2003: 42,7 %

 

Partij

     2007

        2003

 

 

 

 

 

 

 

CDA

1.786

33,7 %

2.177

39,4 %

-5,7 %

VVD

914

17,2 %

1.138

20,6 %

-3,4 %

PvdA

916

17,3 %

1.357

24,6 %

-7,3 %

SP

1.047

19,8 %

284

5,2 %

14,6 %

GrLinks

214

4,0 %

237

4,3 %

-0,3 %

CU

86

1,6 %

11

0,2 %

1,4 %

D66

97

1,8 %

179

3,2 %

-1,4 %

PvdD

97

1,8 %

0

0,0 %

1,8 %

SGP

15

0,3 %

4

0,1 %

0,2 %

Fortuyn

16

0,3 %

86

1,6 %

-1,3 %

GeldLok

66

1,2 %

0

0,0 %

1,2 %

EvdV

36

0,7 %

0

0,0 %

0,7 %

NVU

9

0,2 %

2

0,0 %

0,2 %

GrHop

3

0,1 %

0

0,0 %

0,1 %

Overige

0

0,0 %

44

0,8 %

-0,8 %

 

 

Duiven

Op de verkiezingsborden op de onderstaande adressen zijn Groep Hop verkiezingsposters geplakt tijdens provinciale verkiezingen 2007

1.

Gemeentehuis (nabij parkeerplaats voor Sporthal De Spelleward

2.

Kruispunt Visserlaan / Eltensestraat-Burg. V. Dorth tot Medlerstraat (nabij keet firma Hazeleger)

3.

Groessen (nabij de Molen a/d Achtergaardsestraat)

4.

Loo (tegenover de ingang van het sportpark Immerloo)

5.  

Kruispunt Rijksweg / Thuvine Park (nabij Rabobank)

6.

Kruispunt Rijksweg / Westsingel (in de groenstrook a/d Westsingel)

7.

Kruispunt Rijksweg / Vergertlaan (nabij      kinderboerderij De Vergert

8.

De Nieuweling (nabij T-splitsing Heiliglandsestraat / Bingerdenallee)

9.

Zuidsingel (nabij spoorwegovergang en gebouw De Unie

10.

Candea College (nabij rotonde Saturnus / Eltensestraat / Texelstraat)

11.

Candea College (nabij rotonde Westsingel / Saturnus / Venus)

De Groep Hop kandidaten bedanken alle 6 kiezers die op 7 maart 2007 Groep Hop hebben gestemd

Democratie in NL, informatie over deelname Groep Hop aan provinciale verkiezingen Gelderland 07-03-2007. Groep Hop wint geen zetel na plakoorlog op de Veluwe
Groep Hop deed niet mee aan StemWijzer omdat ons programmapunt Groep Hop wil de provincie als bestuurslaag opheffen werd gecensureerd. Hoeveel artikelen zijn er over het Groep Hop programma/kandidaten verschenen in de lokale huis aan huis bladen in de gemeente
Duiven? Antwoord 0! Op alle verkiezingsborden in de gemeente Duiven werden verkiezingsposters van Groep Hop geplakt! Hoeveel stemmen kreeg Groep Hop? Antwoord 6

Verkiezingen Provinciale Staten 7 maart 2007 Duiven Gelderland 25.627 inwoners Opkomst 2007: 44,9 % Opkomst 2003: 45,8 %

 

Partij

     2007

        2003

 

 

 

 

 

 

 

CDA

2.589

31,1 %

2.694

31,7 %

-0,6 %

VVD

1.604

19,3 %

1.695

20,0 %

-0,7 %

PvdA

1.396

16,8 %

2.227

26,2 %

-9,4 %

SP

1.315

15,8 %

477

5,6 %

10,2 %

GrLinks

493

5,9 %

421

5,0 %

0,9 %

CU

279

3,3 %

150

1,8 %

1,5 %

D66

158

1,9 %

348

4,1 %

-2,2 %

PvdD

180

2,1 %

0

0,0 %

2,1 %

SGP

10

0,1 %

23

0,3 %

-0,2 %

Fortuyn

110

1,3 %

263

3,1 %

-1,8 %

GeldLok

91

1,1 %

0

0,0 %

1,1 %

EvdV

72

0,9 %

0

0,0 %

0,9 %

NVU

24

0,3 %

14

0,2 %

0,1 %

GrHop

6

0,1 %

0

0,0 %

0,1 %

Overige

0

0,0 %

173

2,0 %

-2,0 %

 

 

Ede

Op de verkiezingsborden op de onderstaande adressen zijn Groep Hop verkiezingsposters geplakt tijdens provinciale verkiezingen 2007

EDE  

1.      Raadhuisstraat, nabij kruising Oude Rijksweg (N 224)

2.    Proosdijerveldweg, nabij kruising Oude Rijksweg (N 224)
 

3.      Hoek Keesomstraat / Tooroplaan
 

4.      Rotonde Bennekomseweg  

 

BENNEKOM  

5.      Hoek Heelsumseweg / Selterskampweg  

 

LUNTEREN  

6.      Hoek Dorpsstraat / Boslaan  

 

HARSKAMP  

7.      Hoek Dorpsstraat / Julianastraat  

 

OTTERLO  

8.      Hoek Dorpsstraat / Kerklaan  

EDERVEEN / DE KLOMP  

9.      Hoek Oude Rijksweg (N 224) / Hoofdweg  

 

WEKEROM  

10. Plantsoen Dorpsplein/Edeseweg 

De Groep Hop kandidaten bedanken alle 26 kiezers die op 7 maart 2007 Groep Hop hebben gestemd

Democratie in NL, informatie over deelname Groep Hop aan provinciale verkiezingen Gelderland 07-03-2007. Groep Hop wint geen zetel na plakoorlog op de Veluwe
Groep Hop deed niet mee aan StemWijzer omdat ons programmapunt Groep Hop wil de provincie als bestuurslaag opheffen werd gecensureerd. Hoeveel artikelen zijn er over het Groep Hop programma/kandidaten verschenen in de lokale huis aan huis bladen in de gemeente Ede? Antwoord 0! Op alle verkiezingsborden in de gemeente Ede werden verkiezingsposters van Groep Hop geplakt! Hoeveel stemmen kreeg Groep Hop? Antwoord 26

Verkiezingen Provinciale Staten 7 maart 2007 Ede Gelderland 107.505 inwoners Opkomst 2007: 55,3 % Opkomst 2003: 57,7 %

 

Partij

     2007

        2003

 

 

 

 

 

 

 

CDA

11.411

26,1 %

13.535

30,8 %

-4,7 %

VVD

6.592

15,1 %

7.224

16,4 %

-1,3 %

PvdA

4.708

10,8 %

6.109

13,9 %

-3,1 %

SP

3.378

7,7 %

1.345

3,1 %

4,6 %

GrLinks

1.825

4,2 %

2.317

5,3 %

-1,1 %

CU

7.410

17,0 %

4.446

10,1 %

6,9 %

D66

654

1,5 %

1.253

2,9 %

-1,4 %

PvdD

683

1,6 %

0

0,0 %

1,6 %

SGP

6.157

14,1 %

6.421

14,6 %

-0,5 %

Fortuyn

121

0,3 %

888

2,0 %

-1,7 %

GeldLok

282

0,6 %

0

0,0 %

0,6 %

EvdV

293

0,7 %

0

0,0 %

0,7 %

NVU

100

0,2 %

61

0,1 %

0,1 %

GrHop

26

0,1 %

0

0,0 %

0,1 %

Overige

0

0,0 %

341

0,8 %

-0,8 %

 

Elburg

Op de verkiezingsborden op de onderstaande adressen zijn Groep Hop verkiezingsposters geplakt tijdens provinciale verkiezingen 2007

Alle adressen

De Groep Hop kandidaten bedanken alle 14 kiezers die op 7 maart 2007 Groep Hop hebben gestemd

Democratie in NL, informatie over deelname Groep Hop aan provinciale verkiezingen Gelderland 07-03-2007. Groep Hop wint geen zetel na plakoorlog op de Veluwe
Groep Hop deed niet mee aan StemWijzer omdat ons programmapunt Groep Hop wil de provincie als bestuurslaag opheffen werd gecensureerd
Hoeveel artikelen zijn er over het Groep Hop programma/kandidaten verschenen in de lokale huis aan huis bladen in de gemeente Elburg? Antwoord 0!
Op alle verkiezingsborden in de gemeente Elburg werden verkiezingsposters van Groep Hop geplakt! Hoeveel stemmen kreeg Groep Hop? Antwoord 14

Verkiezingen Provinciale Staten 7 maart 2007 Elburg Gelderland 22.212 inwoners Opkomst 2007: 55,9 % Opkomst 2003: 59,4 %

 

Partij

     2007

        2003

 

 

 

 

 

 

 

CDA

2.324

25,1 %

3.036

32,0 %

-6,9 %

VVD

1.018

11,0 %

1.163

12,3 %

-1,3 %

PvdA

784

8,5 %

1.012

10,7 %

-2,2 %

SP

514

5,6 %

181

1,9 %

3,7 %

GrLinks

126

1,4 %

231

2,4 %

-1,0 %

CU

2.498

27,0 %

1.642

17,3 %

9,7 %

D66

52

0,6 %

103

1,1 %

-0,5 %

PvdD

125

1,4 %

0

0,0 %

1,4 %

SGP

1.685

18,2 %

1.909

20,1 %

-1,9 %

Fortuyn

14

0,2 %

143

1,5 %

-1,3 %

GeldLok

47

0,5 %

0

0,0 %

0,5 %

EvdV

31

0,3 %

0

0,0 %

0,3 %

NVU

8

0,1 %

7

0,1 %

0,0 %

GrHop

14

0,1 %

0

0,0 %

0,1 %

Overige

0

0,0 %

61

0,6 %

-0,6 %

 

Epe

Op de verkiezingsborden op de onderstaande adressen zijn Groep Hop verkiezingsposters geplakt tijdens provinciale verkiezingen 2007

Epe  

hoek Hoge Weerd / Officiersweg

hoek Klimtuin / Knibbelakker

Oude Wisselseweg (bij nieuwe Wisselseschool)

Hardenbrink (bij schoenhandel Waaijenberg) 

Oene

hoek Keizerstraat / Houtweg (bij de Rabobank) 

Zuuk

Zuukerenkweg (bij tunnel) 

Emst

Eperweg (tegenover Vijgenkampsweg)

hoek Ds van Rhijnstraat / Hezeweg 

Vaassen

Julianalaan (tegenover kasteel de Cannenburgh)

hoek Potgieterstraat / Woestijnweg

Laan van Fasna (bij rotonde Deventerstraat)

Jasmijnstraat (tegenover Vuurdoornstraat) 

De Groep Hop kandidaten bedanken alle 14 kiezers die op 7 maart 2007 Groep Hop hebben gestemd

Democratie in NL, informatie over deelname Groep Hop aan provinciale verkiezingen Gelderland 07-03-2007. Groep Hop wint geen zetel na plakoorlog op de Veluwe
Groep Hop deed niet mee aan StemWijzer omdat ons programmapunt Groep Hop wil de provincie als bestuurslaag opheffen werd gecensureerd
Hoeveel artikelen zijn er over het Groep Hop programma/kandidaten verschenen in de lokale huis aan huis bladen in de gemeente Epe? Antwoord 0!
Op alle verkiezingsborden in de gemeente Epe werden verkiezingsposters van Groep Hop geplakt! Hoeveel stemmen kreeg Groep Hop? Antwoord 14

Verkiezingen Provinciale Staten 7 maart 2007 Epe Gelderland 32.993 inwoners Opkomst 2007: 50,6 % Opkomst 2003: 54,3 %

 

Partij

     2007

        2003

 

 

 

 

 

 

 

CDA

3.311

25,5 %

4.434

31,7 %

-6,2 %

VVD

2.780

21,4 %

2.826

20,2 %

1,2 %

PvdA

2.565

19,8 %

3.441

24,6 %

-4,8 %

SP

1.283

9,9 %

362

2,6 %

7,3 %

GrLinks

451

3,5 %

659

4,7 %

-1,2 %

CU

1.132

8,7 %

629

4,5 %

4,2 %

D66

212

1,6 %

414

2,9 %

-1,3 %

PvdD

336

2,6 %

0

0,0 %

2,6 %

SGP

624

4,8 %

694

5,0 %

-0,2 %

Fortuyn

46

0,4 %

350

2,5 %

-2,1 %

GeldLok

85

0,7 %

0

0,0 %

0,7 %

EvdV

82

0,6 %

0

0,0 %

0,6 %

NVU

41

0,3 %

24

0,2 %

0,1 %

GrHop

31

0,2 %

0

0,0 %

0,2 %

Overige

0

0,0 %

154

1,1 %

-1,1 %

 

 

Ermelo

De Groep Hop kandidaten bedanken alle 148 kiezers die op 7 maart 2007 in Ermelo Groep Hop hebben gestemd

Democratie in NL, informatie over deelname Groep Hop aan provinciale verkiezingen Gelderland 07-03-2007. Groep Hop wint geen zetel na plakoorlog op de Veluwe
Groep Hop deed niet mee aan StemWijzer omdat ons programmapunt Groep Hop wil de provincie als bestuurslaag opheffen werd gecensureerd
Hoeveel artikelen zijn er over het Groep Hop programma/kandidaten verschenen in de lokale huis aan huis bladen in de gemeente Ermelo? Antwoord ?
Op alle verkiezingsborden in de gemeente Ermelo werden verkiezingsposters van Groep Hop geplakt! Hoeveel stemmen kreeg Groep Hop? Antwoord 148

Verkiezingen Provinciale Staten 7 maart 2007 Ermelo Gelderland 26.318 inwoners Opkomst 2007: 56,9 % Opkomst 2003: 59,7 %

 

Partij

     2007

        2003

 

 

 

 

 

 

 

CDA

3.846

33,9 %

4.803

40,8 %

-6,9 %

VVD

1.667

14,7 %

1.915

16,2 %

-1,5 %

PvdA

962

8,5 %

1.173

9,9 %

-1,4 %

SP

856

7,5 %

398

3,4 %

4,1 %

GrLinks

399

3,5 %

552

4,7 %

-1,2 %

CU

2.196

19,3 %

1.529

13,0 %

6,3 %

D66

131

1,2 %

252

2,1 %

-0,9 %

PvdD

235

2,1 %

0

0,0 %

2,1 %

SGP

717

6,3 %

725

6,1 %

0,2 %

Fortuyn

18

0,2 %

303

2,6 %

-2,4 %

GeldLok

77

0,7 %

0

0,0 %

0,7 %

EvdV

72

0,6 %

0

0,0 %

0,6 %

NVU

28

0,2 %

10

0,1 %

0,1 %

GrHop

148

1,3 %

0

0,0 %

1,3 %

Overige

0

0,0 %

125

1,1 %

-1,1 %

Geldermalsen

Geldermalsen

Op de verkiezingsborden op de onderstaande adressen zijn Groep Hop verkiezingsposters geplakt tijdens provinciale verkiezingen 2007

1.        Geldermalsen:
- Herman Kuijkstraat, nabij bibliotheek
- Emmalaan, hoek Koningsweg
- Willem de Zwijgerweg, hoek Poppelenburgstraat
- Tunnelweg, hoek Stationsweg
- J.F. Kennedylaan nabij Echica

2.        Meteren:
- Eikenlaan, hoek Wouwertweg op grasveld
- Kalenberg, Verlengde Bredestraat t.o. Ganzemanstraat

3.        Buurmalsen:
- Rijksstraatweg, hoek Brink op grasveld  

4.        Tricht:
- Prins Johan Frisoplaats, bij dorpshuis op grasveld
- Bulkstraat

5.        Beesd:
- Kerkstraat, hoek Wilhelminastraat
- Veerweg, hoek Dr. A. Kuyperweg

6.        Rhenoy:
- Dorpsstraat, tegenover N.H. kerk

7.        Acquoy:
- Beatrixstraat / Huygenstraat nabij dorpshuis

8.        Deil:
- Benedeneindseweg, tegenover huisnummer 21

9.        Enspijk:
- Lepelstraat, nabij de oude school

10.     Rumpt:
- Achterweg, nabij de glasbak

11.     Gellicum:
- Kerkweg/hoek Hoogeindseweg

De Groep Hop kandidaten bedanken alle 2 kiezers die op 7 maart 2007 Groep Hop hebben gestemd Democratie in NL, informatie over deelname Groep Hop aan provinciale verkiezingen Gelderland 07-03-2007. Groep Hop wint geen zetel na plakoorlog op de Veluwe
Groep Hop deed niet mee aan StemWijzer omdat ons programmapunt Groep Hop wil de provincie als bestuurslaag opheffen werd gecensureerd
Hoeveel artikelen zijn er over het Groep Hop programma/kandidaten verschenen in de lokale huis aan huis bladen in de gemeente Geldermalsen? Antwoord 0!
Op alle verkiezingsborden in de gemeente Geldermalsen werden verkiezingsposters van Groep Hop geplakt! Hoeveel stemmen kreeg Groep Hop? Antwoord XX
Verkiezingen Provinciale Staten 7 maart 2007 Geldermalsen Gelderland 26.215 inwoners Opkomst 2007: 53,3 % Opkomst 2003: 54,6 %

 

Partij

     2007

        2003

 

 

 

 

 

 

 

CDA

2.628

25,6 %

2.929

28,3 %

-2,7 %

VVD

2.283

22,2 %

2.251

21,8 %

0,4 %

PvdA

1.550

15,1 %

2.265

21,9 %

-6,8 %

SP

940

9,2 %

289

2,8 %

6,4 %

GrLinks

390

3,8 %

402

3,9 %

-0,1 %

CU

472

4,6 %

203

2,0 %

2,6 %

D66

273

2,7 %

324

3,1 %

-0,4 %

PvdD

203

2,0 %

0

0,0 %

2,0 %

SGP

1.267

12,3 %

1.227

11,9 %

0,4 %

Fortuyn

49

0,5 %

340

3,3 %

-2,8 %

GeldLok

108

1,0 %

0

0,0 %

1,0 %

EvdV

64

0,6 %

0

0,0 %

0,6 %

NVU

41

0,4 %

16

0,2 %

0,2 %

GrHop

2

0,0 %

0

0,0 %

0,0 %

Overige

0

0,0 %

84

0,8 %

-0,8 %

 

 

Groesbeek

Op de verkiezingsborden op de onderstaande adressen zijn Groep Hop verkiezingsposters geplakt tijdens provinciale verkiezingen 2007

Groesbeek              Dorpssstraat nabij Gemeentehuis

Groesbeek              Hoek Stekkenberg – Margrietstraat

Groesbeek              Nieuwe Drulseweg nabij Albert Hein

Groesbeek              Gooiseweg, nabij ingang De Meent          

Groesbeek              Nieuweweg (tussen huisnr 27 en 31)

Bredeweg               bij bushalte RK Kerk

De Horst                Ketelstraat, nabij RK Kerk

Berg en Dal             Oude Kleefsebaan/ hoek Molenbosweg

Heilig Landstichting         Rechterslaan, nabij boog

De Groep Hop kandidaten bedanken alle 6 kiezers die op 7 maart 2007 Groep Hop hebben gestemd Democratie in NL, informatie over deelname Groep Hop aan provinciale verkiezingen Gelderland 07-03-2007. Groep Hop wint geen zetel na plakoorlog op de Veluwe
Groep Hop deed niet mee aan StemWijzer omdat ons programmapunt Groep Hop wil de provincie als bestuurslaag opheffen werd gecensureerd
Hoeveel artikelen zijn er over het Groep Hop programma/kandidaten verschenen in de lokale huis aan huis bladen in de gemeente Groesbeek? Antwoord 0!
Op alle verkiezingsborden in de gemeente Groesbeekwerden verkiezingsposters van Groep Hop geplakt! Hoeveel stemmen kreeg Groep Hop? Antwoord 6 Verkiezingen Provinciale Staten 7 maart 2007 Groesbeek Gelderland 18.911 inwoners Opkomst 2007: 44,2 % Opkomst 2003: 45,6 %

 

Partij

     2007

        2003

 

 

 

 

 

 

 

CDA

2.251

34,6 %

2.442

36,3 %

-1,7 %

VVD

862

13,2 %

834

12,4 %

0,8 %

PvdA

1.322

20,3 %

1.777

26,4 %

-6,1 %

SP

1.125

17,3 %

603

9,0 %

8,3 %

GrLinks

439

6,7 %

477

7,1 %

-0,4 %

CU

108

1,7 %

27

0,4 %

1,3 %

D66

73

1,1 %

244

3,6 %

-2,5 %

PvdD

180

2,8 %

0

0,0 %

2,8 %

SGP

7

0,1 %

11

0,2 %

-0,1 %

Fortuyn

11

0,2 %

140

2,1 %

-1,9 %

GeldLok

60

0,9 %

0

0,0 %

0,9 %

EvdV

37

0,6 %

0

0,0 %

0,6 %

NVU

26

0,4 %

4

0,1 %

0,3 %

GrHop

6

0,1 %

0

0,0 %

0,1 %

Overige

0

0,0 %

159

2,4 %

-2,4 %

 

 

Harderwijk

Op de verkiezingsborden op de onderstaande adressen zijn Groep Hop verkiezingsposters geplakt tijdens provinciale verkiezingen 2007 Harderwijk

·                      Burgemeester de Meesterstraat (hoek Burgemeester de Meesterstraat-Flevoweg);

·                      Vitringasingel (plantsoen langs de muur);

·                      Westermeenweg (nabij rotonde Westermeenweg-Drielandendreef);

·                      Achterste Wei (parkeerplaats winkelcentrum Stadsweiden);

·                      Engelserf (plantsoen nabij Oranjelaan);

·                      Deventerweg (nabij rotonde Deventerweg-Nassaulaan);

·                      Vondellaan (nabij passage Stadsdennen);

·                      Hierdenseweg (nabij rotonde Hierdenseweg-Verkeersweg);

·                      Westermeenweg (nabij rotonde met Groene Zoomweg);

·                      Groene Zoomweg (nabij rotonde met Horsterhout);

·                      Groene Zoomweg (komend vanaf rotonde bij Horst, net over de grens met Harderwijk);

·                      Triasplein (omgeving multifunctioneel centrum de Bogen)

Hierden/Frankrijk

·                      Krommekamp (nabij basisschool/supermarkt);

·                      Newtonweg (kruising Langekamp);

·                      Molenweg (nabij rotonde Molenweg-Zuiderzeestraatweg)

 

Vrije plakplaatsen
In de gemeente harderwijk zijn een aantal plaatsen waar iedereen vrij gebruik van mag maken, u vindt deze ‘vrije plakplaatsen’ op onderstaande locaties:

 • Parkeerterrein winkelcentrum Stadsweiden
 • Parkeerterrein winkelcentrum Tweelingstad
 • Parkeerterrein winkelcentrum Stadsdennen
 • Parkeerterrein nabij Vitringasingel (nabij ingang)
 • Hierden kruising bij Molenweg
De Groep Hop kandidaten bedanken alle 64 kiezers die op 7 maart 2007 Groep Hop hebben gestemdDemocratie in NL, informatie over deelname Groep Hop aan provinciale verkiezingen Gelderland 07-03-2007. Groep Hop wint geen zetel na plakoorlog op de Veluwe
Groep Hop deed niet mee aan StemWijzer omdat ons programmapunt Groep Hop wil de provincie als bestuurslaag opheffen werd gecensureerd
Hoeveel artikelen zijn er over het Groep Hop programma/kandidaten verschenen in de lokale huis aan huis bladen in de gemeente? Antwoord 1 alleen Het Kontakt! De Groep Hop kandidaten bedanken het Kontakt voor deze publicatie. Op alle verkiezingsborden in de gemeente Harderwijk werden meerdere keren verkiezingsposters van Groep Hop geplakt! Hoeveel stemmen kreeg Groep Hop? Antwoord 64
Verkiezingen Provinciale Staten 7 maart 2007 Harderwijk Gelderland 41.948 inwoners Opkomst 2007: 50,7 % Opkomst 2003: 52,0 %

Partij

     2007

        2003

 

 

 

 

 

 

 

CDA

4.468

28,4 %

5.493

35,4 %

-7,0 %

VVD

2.636

16,7 %

2.504

16,2 %

0,5 %

PvdA

1.914

12,2 %

2.301

14,8 %

-2,6 %

SP

1.500

9,5 %

515

3,3 %

6,2 %

GrLinks

644

4,1 %

897

5,8 %

-1,7 %

CU

3.174

20,1 %

1.892

12,2 %

7,9 %

D66

276

1,8 %

463

3,0 %

-1,2 %

PvdD

321

2,0 %

0

0,0 %

2,0 %

SGP

445

2,8 %

572

3,7 %

-0,9 %

Fortuyn

32

0,2 %

684

4,4 %

-4,2 %

GeldLok

132

0,8 %

0

0,0 %

0,8 %

EvdV

130

0,8 %

0

0,0 %

0,8 %

NVU

31

0,2 %

17

0,1 %

0,1 %

GrHop

64

0,4 %

0

0,0 %

0,4 %

Overige

0

0,0 %

169

1,1 %

-1,1 %

 

 

Hattem

Op de verkiezingsborden op de onderstaande adressen zijn Groep Hop verkiezingsposters geplakt tijdens provinciale verkiezingen 2007Alle adressenDe Groep Hop kandidaten bedanken alle 4 kiezers die op 7 maart 2007 Groep Hop hebben gestemd Democratie in NL, informatie over deelname Groep Hop aan provinciale verkiezingen Gelderland 07-03-2007. Groep Hop wint geen zetel na plakoorlog op de Veluwe
Groep Hop deed niet mee aan StemWijzer omdat ons programmapunt Groep Hop wil de provincie als bestuurslaag opheffen werd gecensureerd. Hoeveel artikelen zijn er over het Groep Hop programma/kandidaten verschenen in de lokale huis aan huis bladen in de gemeente Hattem? Antwoord 0! Op alle verkiezingsborden in de gemeente Hattem werden verkiezingsposters van Groep Hop geplakt! Hoeveel stemmen kreeg Groep Hop? Antwoord 4 Verkiezingen Provinciale Staten 7 maart 2007 Hattem Gelderland 11.629 inwoners Opkomst 2007: 59,3 % Opkomst 2003: 63,3 %

 

Partij

     2007

        2003

 

 

 

 

 

 

 

CDA

1.262

24,1 %

1.677

29,8 %

-5,7 %

VVD

700

13,4 %

793

14,1 %

-0,7 %

PvdA

1.041

19,9 %

1.405

25,0 %

-5,1 %

SP

386

7,4 %

143

2,5 %

4,9 %

GrLinks

139

2,6 %

166

3,0 %

-0,4 %

CU

1.401

26,8 %

1.082

19,2 %

7,6 %

D66

83

1,6 %

146

2,6 %

-1,0 %

PvdD

76

1,4 %

0

0,0 %

1,4 %

SGP

96

1,8 %

104

1,9 %

-0,1 %

Fortuyn

10

0,2 %

67

1,2 %

-1,0 %

GeldLok

15

0,3 %

0

0,0 %

0,3 %

EvdV

15

0,3 %

0

0,0 %

0,3 %

NVU

8

0,1 %

7

0,1 %

0,0 %

GrHop

4

0,1 %

0

0,0 %

0,1 %

Overige

0

0,0 %

33

0,6 %

-0,6 %

 

Heerde

Op de verkiezingsborden op de onderstaande adressen zijn Groep Hop verkiezingsposters geplakt tijdens provinciale verkiezingen 2007Heerde; bij de Brinklaan t.o. voormalig postkantoor en bij het gemeentehuis
Hoek Marktstraat/Dorsstraat Wapenveld; langs de Klapperdijk, bij het dorpshuis a.d. Kwartelweg Veessen; bij het sportgebouw a.d. Veesser Enkweg, bij de muziektent
Kerkstraat/Veesser Enkweg. De Groep Hop kandidaten bedanken alle 19 kiezers die op 7 maart 2007 Groep Hop hebben gestemdDemocratie in NL, informatie over deelname Groep Hop aan provinciale verkiezingen Gelderland 07-03-2007. Groep Hop wint geen zetel na plakoorlog op de Veluwe
Groep Hop deed niet mee aan StemWijzer omdat ons programmapunt Groep Hop wil de provincie als bestuurslaag opheffen werd gecensureerd. Hoeveel artikelen zijn er over het Groep Hop programma/kandidaten verschenen in de lokale huis aan huis bladen in de gemeente Heerde? Antwoord 1! Op alle verkiezingsborden in de gemeente Heerde werden verkiezingsposters van Groep Hop geplakt! Hoeveel stemmen kreeg Groep Hop? Antwoord 19Verkiezingen Provinciale Staten 7 maart 2007 Heerde Gelderland 18.019 inwoners Opkomst 2007: 53,1 % Opkomst 2003: 59,1 %

 

Partij

     2007