CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen

Raad van Toezicht

VOS/ABB heeft een Raad van Toezicht en een directie. De Raad van Toezicht heeft het bestuur van de vereniging opgedragen aan een eenhoofdige directie.

De directie is in handen van Theo Hooghiemstra.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende zes leden:

Mevrouw J.G. Vlietstra, burgemeester van Winschoten en vice-voorzitter van de Raad van Toezicht Onderwijsgroep Noord
Drs. R.L. Azimullah
Drs. E.A.W. Bolle, partner Montaigne B.V.
Drs. M.J. Fait, voorzitter college van bestuur Stichting Onderwijs Midden-Limburg
Mevrouw M.J. Grotenhuis, MCS Amsterdam
Mr. C. van der Meent, managing partner Höcker Rueb Doeleman Advocaten

 

Mevrouw J.G. Vlietstra, burgemeester van Winschoten en vice-voorzitter van de Raad van Toezicht Onderwijsgroep Noord

'Inbreng leden waarborgen'

Mevrouw J.G. Vlietstra is burgemeester van Winschoten. Een 'drukke, leuke baan', zegt ze zelf. Daarnaast is ze al vanaf het ontstaan van VOS/ABB - toen het nog VOS was - voorzitter van het bestuur van deze vereniging.

De combinatie van deze functies gaat haar goed af, ook al omdat ze er plezier in heeft. "Ik ben altijd erg betrokken geweest bij onderwijs, ik ben vroeger ook wethouder van onderwijs geweest. Nu heb ik onderwijs nu niet meer in mijn portefeuille, maar die betrokkenheid raak je niet kwijt. Daarbij vind ik het belangrijk dat mensen uit meer verafgelegen regio's ook betrokken zijn bij landelijke organisaties en geluiden uit de regio laten horen. Dus die 3,5 uur reizen van Winschoten naar Woerden heb ik er graag voor over".

Vlietstra vindt het een goede zaak dat VOS/ABB nu een moderne bestuursstructuur heeft met een Raad van Toezicht. "Het is verstandig deze kant op te gaan, dat past bij zo'n professionele en innoverende organisatie als VOS/ABB. Wel vind ik dat we de inbreng van de leden moeten blijven waarborgen, want dit is tenslotte een ledenorganisatie". Mevrouw Vlietstra is voorzitter van de Raad van Toezicht.

 

Drs. R.L. Azimullah, directeur strategy resultancy van PartnersinPerspective

'Organisatie om trots op te zijn'

De heer R.L. Azimullah uit Amsterdam vertelt dat hij naast zijn functies in het bedrijfsleven ook nog graag maatschappelijk actief wilde zijn en daarom op zoek was naar bijvoorbeeld een bestuursfunctie. Dat is de Raad van Toezicht van VOS/ABB geworden, een organisatie die hem direct aansprak. "VOS/ABB is een neutrale partij, die zich op kwaliteit wil onderscheiden. Ik ben heel positief over de richting en de manier waarop deze organisatie zich manifesteert, door echt actief proberen te participeren in het maatschappelijk debat. Het is een organisatie om trots op te zijn", aldus Azimullah. "Bovendien denk ik dat onderwijs de belangrijkste pijler van de samenleving is. Ik heb er zin in om juist in dit onderwerp te participeren. Ik wil VOS/ABB graag vanuit de Raad van Toezicht steunen en faciliteren en niet alleen maar controleren".

 

Drs. E.A.W. Bolle, partner Montaigne B.V.

 

'Modernisering bestuursverhoudingen'

De heer E.A.W. Bolle heeft een eigen bedrijf, Montaigne B.V., dat actief is op het gebied van crisisinterventies en fusie-ondersteuning in de gezondheidszorg en het onderwijs. Daarnaast heeft de heer Bolle diverse bestuursfuncties vervuld en sommige vervult hij nog steeds. Zo is hij voorzitter van het schoolbestuur De Meerkring, Openbaar Primair Onderwijs Amersfoort met 14 scholen en een kleine 4000 leerlingen. Ook was hij lid van het College van Bestuur van Universiteiten en van het bestuur van de Koninklijke Bibliotheek. Bovendien is hij al vanaf de oprichting bestuurslid van VOS/ABB. Hij is positief over de nieuwe bestuursstructuur met een Raad van Toezicht. "Dit is een modernisering van de bestuursverhoudingen en dat is zeker nuttig", zegt hij. "Het oude, vertegenwoordigende bestuur was nog een beetje een erfenis van de VNG en het paste niet meer in deze tijd". Bolle heeft zich vanaf het begin sterk betrokken gevoeld bij VOS/ABB en is dat nog. "VOS/ABB gaat spannende tijden tegemoet. Dat wil ik graag meemaken".

 

Drs. M.J. Fait, voorzitter college van bestuur Stichting Onderwijs Midden-Limburg

'Klankbordfunctie belangrijk'

Drs. M.J. Fait is voorzitter van het College van Bestuur van de Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML). De SOML bestuurt vijf brede scholengemeenschappen in het voortgezet onderwijs van verschillende denominaties: er zijn zowel Rooms-katholieke als openbare scholen bij. Fait stond volledig achter het besluit om over te gaan naar een nieuwe bestuursstructuur met een Raad van Toezicht. "Zo'n vereniging als VOS/ABB behoeft een professioneel bestuur, en dat is nu geformaliseerd. De algemeen directeur is straks de professionele bestuurder, en wij worden dan toezichthouders. En klankbord! Die klankbordfunctie is belangrijk, vanuit onze verantwoordelijkheid als toezichthouder willen wij meedenken met het professionele bestuur". Fait vindt de overgang naar een Raad van Toezicht 'een prima ontwikkeling'. Ook al omdat er nieuwe leden komen vanuit andere sectoren, die nieuwe geluiden zullen laten horen. "Andere organisaties zijn nog niet zo ver, maar VOS/ABB wel. Dat blijkt ook uit de Code Goed Onderwijsbestuur die VOS/ABB heeft gemaakt".

Mevrouw M.J. Grotenhuis, MCS Amsterdam

 

'Onderwijs buitengewoon belangrijk'

Mevrouw M.J. Grotenhuis heeft als interim-manager bij vele organisaties directie- en bestuursfuncties vervuld: onder andere bij de BvE-raad, een hogeschool, een ziekenhuis, een energiebedrijf en bij de voorlichting van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Door haar interim-functies heeft ze in heel veel organisaties 'een kijkje in de keuken' kunnen nemen en is daardoor buitengewoon veelzijdig. "Ja, dat is heel erg leuk", zegt ze zelf eenvoudig.

Mevrouw Grotenhuis is lid van de Raad van Toezicht van VOS/ABB omdat ze onderwijs 'waanzinnig belangrijk' vindt. "Daarbij komt nog dat mijn hart echt ligt bij het openbaar onderwijs", zegt ze. "Ik vind het ook heel interessant hoe je als organisatie de scholen echt kunt helpen in de praktijk, met belangenbehartiging maar ook met ondersteuning. Zo kan de overhead van scholen laag blijven terwijl de kwaliteit op een hoog niveau ligt".

Over de instelling van een Raad van Toezicht, zegt mevrouw Grotenhuis: "Ik wil graag bijdragen. Overigens heel verstandig dat in deze Raad van Toezicht een breed spectrum vertegenwoordigd is, met mensen uit verschillende sectoren en met verschillende deskundigheden".

Mr. C. van der Meent, managing partner Höcker Rueb Doeleman Advocaten

 

'Uitdagende nieuwe functie'

Mr. C. van der Meent is advocaat in Amsterdam. Hij is gespecialiseerd in ondernemingsrecht, curator bij faillissementen én lid van het dagelijks bestuur (managing partner) van advocatenkantoor Höcker Rueb Doeleman. Juist door deze combinatie van taken en deskundigheden is hij gevraagd voor de Raad van Toezicht van VOS/ABB.

 "Dat vond ik direct heel leuk", reageert Van der Meent. "Ik heb wel affiniteit met onderwijs, want mijn ouders, mijn vrouw en mijn zussen zitten allemaal in verschillende soorten onderwijs. Ik hoor dus nog wel eens wat. Maar ik vind het vooral uitdagend en interessant om eens in een andere organisatie in een andere discipline mee te denken."

VOS/ABB vindt hij een dynamische organisatie. "Het getuigt wel van lef om mensen uit geheel andere sectoren te vragen mee te denken in de Raad van Toezicht. Ik denk ook dat dat goed is". zegt Van der Meent.

 

 

 

De school als informant van AMK, BJZ, RVDK zonder toestemming van de ouders belast met het gezag over een kind
465 Heeft u afschrift van een compleet schooldossier van uw kind gekregen en iedere pagina genummerd?
464 Heeft u verzoek 464 per kind al bij de school ingeleverd? Indien neen, waarom niet?
123 Oerlemans 1, 2 en 3. SPOED VERZOEK om een verkeerde ontvangstbevestiging onverwijld te corrigeren!
516 IGB! Na 14 dagen stuurt u de school een ingebrekestelling met dwangsom indien de school niet op verzoek 465 heeft beslist
BSC Heeft u onderzoek naar het schoolbestuur, schooldirecteur, leerkracht gedaan? Welke schoolopleiding? Kandidaat voor welke politieke partij?
379
Het gevaar! Hoofdredacteur Wegener krant: "Van alle kanten kreeg ik berichten om Groep Hop dood te zwijgen"
511
School & politiek! Met SCHOOLDIRECTEUR als gespreksleider werd geprobeerd Groep Hop in een debat dood te zwijgen!
684
School & politiek In Ermelo werden de farizeeërs weer gesignaleerd bij Christelijk College Groevenbeek om Groep Hop dood te zwijgen!
111
24 augustus 1572 vermoordde Franse overheid 30.000 protestanten om het van kerk en staat afwijkende geloof de kop in te drukken
178
In Nederland werd Fortuyn vermoord! De kunst van het liegen, tevens waarschuwing voor Hoekstra in onderzoekscommissie Haak
427
Nederland zet een advocaat met baantjes bij kerk en school in om vrijheid van meningsuiting over "jeugdzorg" te onderdrukken
055
Klacht GEGROND met Hop als gemachtigde tegen JJI! Minderjarige mocht ten onrechte ALS STRAFMAATREGEL niet naar school
324
Frans Groenendijk-norm! Hoe hoger persoon in partijhierarchie hoe minder kritiek hoe fanatieker eigen denkvermogen werd onderdrukt
540
Het Vrije Volk, Mark Maathuis, 2 juni 2008. Premier Balkenende is de kritiek op zijn kabinet beu. Het idee dat Nederland geen vooruitgang boekt deugt volgens hem niet. En terecht. Zijn Gristelijke greep op het land wordt met de dag steviger. Gristelijke politici hebben de jaren `90 met afgrijzen bekeken. Veroordeeld tot de oppositie konden zij weinig inbrengen tegen de triomfdagen van het liberalisme. Toen het CDA in 2002 weer mocht regeren werd het aan banden leggen van het losgeslagen Nederland Programmapunt Eén.
177 Aan de burgemeesters van alle gemeenten in Nederland inzake overleg Ministerie voor Jeugd en Gezin, VNG, GGD Nederland en ActiZ
1. ElectronischKindDossier (EKD)/lokale systemen moet GBA-gegevens inclusief het BurgerServiceNummer (BSN) kunnen ontvangen!

2. Alle digitale JGZ dossiers moeten informatie uit kunnen wisselen met entadministraties, verloskundigen, informatiebank, verwijsindex risicojongeren en moeten berichten kunnen verzenden/ontvangen om deze uitwisseling mogelijk te maken!

3. Om uitwisseling van gegevens met de zorgsector mogelijk te maken zal het digitale JGZ dossier gekoppeld worden aan het landelijk schakelpunt (LSP), waar ook het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) gebruik van maakt. 

540 INFORMANT: "De bedreiging die ik als moeder ervaar is dat déze overheid voor al onze kinderen een risicoanalyse wil maken"
566 INFORMANT: "A. wordt gepest op school! Ouders zijn genoodzaakt haar van De Vlinder Dieren af te halen!"
567 INFORMANT: "Na verzoek 465 wordt eerst afschrift dossier geweigerd! Later wordt een geschoond dossier aan ouders gegeven!"
568 INFORMANT: "School De Vlinder Dieren met rechter in bestuur weigert pesten te stoppen en A. wordt bij andere school aangemeld"
575 INFORMANT: "260606 Vlinder neemt wraak op meisje van 9 na aanmelding andere school door bij SBJG op UHP van A. aan te dringen!"
651 Is de school lid van de Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen dan kunt u een bezwaarschrift indienen
634 Openbare Basisschool De Woordhof, Keppelseweg 30, 6999 AP Hummelo, VERZOEK 464 en 465, BEZWAAR en BEROEP
484 Jurisprudentie: "Van een school kan niet worden gevergd dat zij de ouders op ieder willekeurig moment te woord staat"
186 Gewijzigde vaststelling van de rijksbijdragen en terugvordering van de ten onrechte aan de stichting betaalde bedragen
090 Is nadenken over wat er om je heen gebeurt gevaarlijk voor kinderen en/of hun ouders
342 Geschiedenis 7 oktober 2005 Vraagjes van Hop aan College Ermelo inzake verkeer, verkeersforum,verkeerssituaties in Ermelo
Kunt u mij uitleggen welke instantie SMF is, die de gebruikersnaam controleert?
Kunt u mij uitleggen welke anderen u bedoeld met de vraag "E-mailadres verbergen voor anderen"?
Kunt u mij uitleggen waarom u niet kenbaar maakt dat er een profiel van de gebruiker aangemaakt én bewaard wordt?
Kunt u mij uitleggen wat er met het gedaan wordt en wie er inzage in hebben?
Kunt u mij uitleggen hoe het profiel tegen misbruik beschermd wordt?
Kunt u mij uitleggen waarom uitsluitend de voorwaarden om aan "Ermelo forum" mee te doen, in het Engels gesteld zijn?
Kunt u mij uitleggen waarom expliciet gesteld wordt dat de gegeven reactie niet strijdig mag zijn met iedere internationale _ÉN wetgeving van de Verenigde Staten_?
Kunt u mij uitleggen waarom er in dit verband voorbij gegaan wordt aan de Nederlandse wetgeving?
Kunt u mij uitleggen waarom er in de voorwaarden glashard gelogen wordt? Met name de laatste zin "The software does not collect or send any other form of information to your computer".
623 Doordat akten van de burgerlijke stand elektronisch worden opgeslagen, kan er direct een zogeheten 'dubbel' worden gestuurd naar de centrale bewaarplaats van de Justitiële Informatiedienst (JustID) in Almelo.
602 Rechtersleger in Nederland: "Een valse melding kindermishandeling tegen ouders is niet onrechtmatig!" 
621 Hop adviseert ouders alleen met de Algemene wet bestuursrecht als norm te procederen en een partijdige rechter gelijk te wraken
651 Is de school lid van de Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen dan kunt u een bezwaarschrift indienen
622 Iemand die 'foute' denkbeelden of activiteiten heeft of 'foute' mensen kent, loopt grootste kans om afgeluisterd te worden
273 Inzicht in "uithollen wetgeving" door rechtersleger over het afluisteren van mobiele telefoons die "stand by" staan
624 Donner CDA rechter/MvJ: Peter Plasman: "Donner wil nu de vrijheid om het doen en laten van de hele bevolking vast te leggen"
626 Donner CDA rechter/MvJ: wil dat politie gegevens opslaat over burgers die niet worden verdacht worden van strafbaar feit
246 Donner CDA rechter/MvJ: "Het is misplaatst en onverantwoord te zoeken naar de schuldigen in de zaak Savannah. We moeten ons verzetten tegen negatieve beeldvorming over de gezinsvoogdij!"
476 Donner CDA rechter/MvJ: voorbeeld van het onder elkaar verdelen van alle belangrijke bestuurs- en juridische baantjes
187 Donner CDA rechter/MvJ: verbiedt proef 'no cure no pay' wil NIET dat burgers zelf gaan/kunnen procederen zonder advocaat!
267 Donner CDA rechter/MvJ: "Om hanteerbaar te blijven moet maatschappelijke onvrede over rechtspraak politiek gekanaliseerd worden"
482 Donner CDA rechter/MvJ: Confrontatie LPF met CDA MvJ Donner over norm voor meenemen of wepmeppen van winkeldief
382 Donner CDA rechter/MvJ: deed uitspraak als RECHTER terwijl hij helemaal geen rechter was! Niemand maakt zich daar druk over!
394 Donner CDA rechter/MvJ: Uitspraken “in naam der koningin” door meervoudige kamers de minuten, afschriften en grossen worden als regel valselijk worden opgemaakt! Deze uitspraken worden namelijk niet ondertekend door wie dat wettelijk zouden moeten doen, de voorzittende rechter/raadsheer en dienstdoende griffier, maar door onbevoegde administratieve medewerkers. Het ‘in naam der koningin’ in rechtsbesluiten is niet meer dan een “overblijfsel” en we maken deze uitspraken altijd al valselijk op laat CDA rechter en MvJ Donner op vragen hierover weten
627 Nederlanders worden massaal afgeluisterd met keur aan middelen voor politie en Justitie om mobiele telefoons af te tappen
628 De 'geheime' internet tapkamer van de overheid. Hoe weet je als burger dat je internetverkeer afgetapt wordt?
629 Verdrag Draft Convention on Cybercrime met wetgeving goed voor politie en justitie maar niet voor industrie en samenleving
188 Opslaan internetsporen 'erger dan de Stasi, Met EU richtlijn opslaan verkeersgegevens is Europa een grote politiestaat geworden
630 Nieuwe ontwikkelingen in Amerika tonen aan hoe burgers nog verder in de gaten gehouden gaan worden door overheden
631 Echelon, Amerika luistert mee ook met de meest geheime bedrijfseconomische informatie
290 Interpay betrokken bij commerciële adrescontrole: "Het op systematische wijze opschonen en actualiseren van adressenbestanden van organisaties die zich bezig houden met bedelacties"
114 Rechters en Officieren van Justitie klagen over Hop willen privé-gegevens over nevenfuncties van internet worden gehaald
BSC Interne of externe BSC? Waarom zijn namen, titels, initialen, nevenfuncties (267) leden/secretarissen bezwaarcommissies GEHEIM?
389 OM probeert namen, initialen, functieomschrijvingen en nevenfuncties OM-ambtenaren voor burgers GEHEIM te houden
377 Vraag altijd afschrift Koninklijk Besluit! Controleer of u met een echte of een pseudo Officier van Justitie te maken heeft
206 Het gevaar! Het VELDKAMP-syndroom staat voor de partners van Justitie medewerkers die gaan klagen als op internet wordt vermeldt dat hun echtgenote burgers aan de telefoon netjes en correct conform de wet behandeld
381 Als de politie uw aangifte NIET wil opnemen dient u gelijk een klacht in bij de burgemeester
380 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht strekkende tot het strafrechtelijk vervolgbaar maken van het opdracht geven tot en het feitelijke leiding geven aan verboden gedragingen van overheidsorganen
020 Macht is recht! Wie meer macht heeft heeft veel meer rechten in Nederland!
383 Stemwijzer! Boycot de Raad voor de Kinderbescherming! STEM NIET OP CDA, Christen-Unie, SGP en VVD! Stem WEL op andere partij!
290 Drukwerk! Boycot de Raad voor de Kinderbescherming! Stuur al uw ongevraagd drukwerk DIRECT geweigerd retour!
290 Goede doelen! Boycot de Raad voor de Kinderbescherming! Geef geen geld aan collectes, andere (gesubsidieerde) goede doelen!
070 Boycot de Raad voor de Kinderbescherming! Weiger onderzoek door Raad voor de Kinderbescherming, hou ze buiten de deur!
445 Boycot de Raad voor de Kinderbescherming! Weiger onderzoek door Raad voor de Kinderbescherming, ga ook niet naar de RvdK!
445 Boycot de Raad voor de Kinderbescherming! Weiger telefoongesprekken met personeel RvdK! Gooi gelijk de hoorn op de haak!
633 Boycot de Raad voor de Kinderbescherming! Dien tegen ieder RvdK BESLUIT gelijk een bezwaarschrift in!
459 Boycot de Raad voor de Kinderbescherming! Annuleer uw abonnement op uw (gesubsidieerde) krant! Plaats ook GEEN advertenties!
445 Boycot de Raad voor de Kinderbescherming! Publiceer uw praktijkervaringen met personeel van de RvdK ook op internet!
091 Boycot de Raad voor de Kinderbescherming! Verzoek om gemeentegarantie vingerafdrukken bij nieuw paspoort of identiteitskaart!
445 Boycot de Raad voor de Kinderbescherming! Doe zelf mee met provinciale verkiezingen 2011 en verkiezingen gemeenteraad 2014!
282 Fortuyn. Westbroek: Één mistdruppel voel je niet, maar komt het van alle kanten dan zorgt dat voor een ander politiek klimaat 
267 "Iedere kritiek afzonderlijk is niet gevaarlijk, maar de druppel holt de steen uit, niet door geweld, maar door gestaag te vallen"
   

top