Slavernij in Nederland en het ondermijnen van de democratie door de overheid zelf

Netwerk ermelo
Gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking en de respectloze bejegening van overheidsdienaren jegens de gewone burgers.

Informant mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat (Groep) Hop moet worden doodgezwegen"

Lijsttrekkersdebat Bedrijvenkring Ermelo. Op 17 november 2005 12:20 uur schreef Johan Roseboom (SGP kandidaat raadslid) namens Navobi onderdeel van Drie Groep aan Hop Citaat: Ik vertrouw de Ermelo's samenleving zo , dat ik er 100 % van uit ga, dat je (Hop) geen enkele zetel krijg. Navobi is een producent van kalvermelk, kalverhouderij, voedselproductie, kalverslachterij, vleesverwerking en kalfsvellen

 

 

Deel 1 SS verleden van de Omroepbijdrage
Deel 2 SS verleden van de Omroepbijdrage
Deel 3 SS verleden van de Omroepbijdrage
 

 

24 juli 2007.

 

 

Diagnose op bestelling door het Centraal Bureau voor de Statistiek na fiscalisering omroepbijdrage

In 2000 is de omroepbijdrage afgeschaft en daardoor zou de inflatie in januari 2000 zijn gedaald van 2.4% naar 1.9%. "Deze daling is geheel
toe te schrijven aan de afschaffing van de omroepbijdrage", is te lezen in het CBS persbericht van 11 februari 2000.

Wat opvalt aan dit CBS persbericht van van 11 februari 2000 is dat de omroepbijdrage helemaal niet is afgeschaft. De omroepbijdrage wordt nu uit de algemene middelen betaald en is daarmee gefiscaliseerd. Dit klemt des te meer omdat de rijksomroepbijdrage even groot, zo niet groter is in het jaar 2000 dan in het jaar 1999 (Zie pagina 4 punt 2.2 van het rapport rekenkamer.) http://www.rekenkamer.nl/9282000/d/p184rapport.pdf

Vraag 1. Is het niet vreemd dat het verplaatsen van een heffing vanuit een directie belasting naar de pot algemene middelen een inflatiedaling betekent terwijl deze "consumptieve" belasting en dus de kosten gewoon op de burgers zal worden verhaald?

Vraag 2. Hoe is het mogelijk dat deze en mogelijk andere gefiscaliseerde uitgaven buiten de totstandkoming van de CBS prijsindex vallen?

Vraag 3. Is ook hier weer sprake van een diagnose op bestelling zoals dat ook bij de bestuursorganen RvdK en "jeugdzorg" gebruikelijk is?

J. Hop, redacteur websites Censuur in Nederland en Groep Hop


 

 

 

 

 


(276) Pas op dat u niet door een rechter die gelijktijdig ook advocaat is wordt genaaid!
(732) RT. PROACTIEF systematisch leren denken en werken. Dien een Wob verzoek in.

 


www.bureaujeugdzorg.nl
www.burojeugdzorg.nl
Referenties
Disclaimer
Contact
Copyright 2018 J. Hop. Alle rechten voorbehouden.