GROEP HOP ERMELO ©

2006-2018 Informant mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen"

Christelijk vuilnis uit Ermelo wint met "doodzwijgen" (Groep) Hop bij Christelijk College Groevenbeek, Bedrijvenkring Ermelo, CDA debatten, Buurtvereniging Speuld en de krantjes Stentor, Ermelo Weekblad en hun vriendinnen bij locale internetkrantjes. HET CDA KAN ALLEEN GROEP HOP NIET CONTROLEREN want alleen Groep Hop met Hop weigerde vanaf 2006 losgeld te betalen voor debat aan de CDA PR commissie in Ermelo. Het betalen van losgeld aan de CDA PR commissie per gekozen raadslid zoals dat in de gemeente Ermelo gebruikelijk is in strijd met wetgeving dat je voor de verkiezingen geen geld moet aanbieden als je gekozen wordt.

Groep Hop won van christelijk vuilnis uit Ermelo dat sportverenigingen wilde verplaatsen naar natuur- en agrarisch gebied. Ging niet door!

Groep Hop gaat winnen tegen het Ermelose christelijk vuilnis dat Nederlanders blijft discrimineren tov van buitenlanders mbt wonen in (recreatie)woningen. Voorbeeld 1 discriminatie Voorbeeld 2 discriminatie

Groep Hop gaat winnen tegen het christelijk vuilnis en het wonen in recreatiewoningen door jongeren gaat gelegaliseerd worden De WALGING van Ermeloers tegen christelijk vuilnis in het gemeentehuis van Ermelo wordt steeds erger. Christelijk vuilnis in het gemeentehuis van Ermelo en hun meelopers gaan zich steeds meer zorgen maken omdat zij merken op straat uitgekotst te worden door burgers.

Maar laten we reŽel zijn christelijk vuilnis uit Ermelo gaat inmiddels huis aan huis de deuren langs tijdens buurtonderzoeken om bewoners te vragen waar Hop mee bezig is en wie er allemaal bij Hop over de vloer komen. Het Ermelose christelijk vuilnis blijft dan ook gevaarlijk met het "fabriceren van bewijs" en "succesvolle tegenwerking". Christelijk vuilnis uit Ermelo fraudeert ongehinderd met GBA gegevens en/of verkiezingsformulieren om kost wat kost Groep Hop buiten het gemeentehuis te houden. Na 12 jaar Ermelose politiek heb ik alleen maar minachting voor christelijk vuilnis dat in Ermelo ouderen terroriseert en de armoede injaagt. Verkiezingen niet wint maar steelt!

Denk eens na?
1 Een sfeerverslag over rechtspraak tegen Hop. Politiek proces tegen Hop Ermelo met een voor de Staat weerzinwekkend partijdig rechter I
80 Een sfeerverslag over rechtspraak tegen Hop. Politiek proces tegen Hop Ermelo met een voor de Staat weerzinwekkend partijdig rechter IV

 

Wilt u zelf meedoen aan de verkiezingen gemeenteraad in uw gemeente?

Contact: lees verder

 

De ware gedaante van het CDA STASI BESTUUR in de gemeente Ermelo

7 oktober 2015 CDA BURGEMEESTER ERMELO in Ermelo Weekblad:"WIJ (CDA bestuurders gemeente Ermelo) zullen voldoen aan de taakstelling asielzoekers VOORRANG te verlenen boven eigen woningzoekenden. Een verdeelsleutel over alle opvanggemeenten naar omvang van inwoners zal dat gaan bepalen.

 

 

Alweer een frontale opsporingsactie tegen Hop. Het telefoonverkeer, het emailverkeer van Hop worden afgeluisterd! Er vinden buurtonderzoeken TEGEN HOP plaats waarbij inwoners van de gemeente Ermelo worden gehoord wie er allemaal bij Hop binnenkomen en gaan.

De gemeente Ermelo heeft inmiddels schriftelijk bevestigd dat Hop en de woning van Hop in de gaten wordt gehouden oa door (10 roulerende) ambtenaren gemeente Ermelo, er zijn er tien voor beschikbaar, en dat bijgehouden wordt wie er allemaal bij Hop binnenkomen en gaan en/of Hop achterna rijden naar welke adressen Hop heen gaat. Wordt vervolgd..........

 

De CDA terreur tegen Hop is al langer aan de gang omdat Hop heeft geweigerd losgeld te betalen aan de CDA PR commissie voor meedoen aan debat. Ook heeft Hop geweigerd losgeld te betalen aan de CDA PR commissie per gekozen raadslid. Bij de VVD zijn ze razend dat Hop het knippen en plakken in hun verkiezingsformulkieren heeft aangeklaagd. Ook heeft Hop al jaren de aanval geopend op de Ermelose gemeentelijke terreur tegen gepensioneerde bejaarden waarbij er eentje tonnen aan dwangsommen heeft gekregen omdat hij - en dat zijn alle partijen het met elkaar eens - VOOR 1996 in een recreatiewoning woonde maar de Ermelose ambtenaren gewend aan sjoemelen en rotzooien met GBA gegevens van burgers om burgers maar te kunnen naaien weigeren die meneer met terugwerkende kracht in te schrijven als bewoner van die recreatiewoning maar onder leiding van de LEIDER VAN DE ERMELOSE CDA TERRORISTEN de Ermelose CDA burgemeester wordt die gepensioneerde meneer tonnen aan dwangsommen opgelegd en de Ermelose CDA TERRORIST de Ermelose CDA burgemeester is er trots op dat hij met zijn gesjoemel met GBA gegevens en tonnen aan dwangsommen er tijdens de raadsvergadering op heeft gewezen dat hij er trots op is dat eindelijk de recreatiewoning van die bejaarde burger op een EXECUTIEVEILING 20 oktober 2015 op Papendal gaatr worden verkocht. Er is nog wel een kort geding over die executieveiling maar de Ermelose CDA burgemeester kent de uitslag al deze woning wordt verkocht om tonnen aan dwangsommen te gaan innen opgelegd omdat een bejaarde man al voor 1996 in een recreatiewoning woonde. Probleem is dat deze executieveiling tbv van REGELRECHTE FRAUDE PERSONEEL GEMEENTE ERMELO in het GBA - niet ter discussie staat dat deze bejaarde man al voor 1996 in zijn recreatiewoning woonde en er dus ook als wonend VOOR 1996 in het GBA ingeschreven had moeten worden, alleen maar geld kost en de hypotheekkosten bij lange na niet gaat dekken en de gemeente Ermelo voor de restant hypotheek en andere kosten gaat opdraaien. Maar onze CDA TERRORIST de Ermelose CDA burgemeester zet gewoon door en kennelijk heeft hij nog steeds de rechters in zijn broekzak zitten. Alle andere bestuurders en ambtenaren van de gemeente Ermelo keken de andere kant op. Alleen Hop hielp hem. Hop heeft nog meer vijanden gemaakt door deze bejaarde man al jaren te helpen. Meneer woont inmiddels in een prachtig penthouse in Ermelo omdat zelfs het personeel van de Ermelose woningstichting over hun nek gingen van de CDA terreur tegen deze Ermeloer en hem een op prachtlocatie en een mooie woning hebben toegewezen. Dank u wel medewerkers Uwoon voor uw hulp aan deze inwoner die al 40 JAAR in Ermelo woont. Maar zijn recreatiewoning wordt nog steeds verkocht op een executieveiling 20 oktober 2015 in Papendaal waar de Ermelose CDA TERRORISTENLEIDER heel trots op is. Wordt vervolgd..........

Ook een bejaarde mevrouw wordt door de CDA TERRORISTEN van de gemeente Ermelo geterroriseerd. Zij kreeg 60.000 euro aan dwangsommen van de gemeente Ermelo opgelegd als mede-eigenaar van een recreatiewoning omdat zij iemand anders in een recreatiewoning woning waarvan zij mede-eigenaar is zou laten wonen. De CHRISTELIJKE CDA TERRORISTEN van de gemeente Ermelo hebben beslag gelegd op haar COMPLETE AOW inkomen - zij woonde in Duitsland en haar complete AOW inkomen werd door de gemeente Ermelo GEJAT zodat zij geen bestaansmiddelen meer had en ook zij werd flink geholpen door Hop. De TERRORISTEN van de gemeente Ermelo betoogden bij de rechtbank dat deze bejaarde mevrouw 70+ maar moest gaan werken om inkomen te krijgen nu de gemeente Ermelo haar complete AOW inkomen had gejat en de rechtbank zoals gebruikelijk zo partijdig als de pest voor de CDA TERRORISRTEN van de gemeente Ermelo was het daarmee eens. Je mag als CDA gemeente Ermelo een AOWer uitzuigen en uitbuiten en zonder inkomen zetten! Inmiddels is de zaak in hoger beroep behandeld door het Hof Amsterdam en alweer betoogden de CDA TERRORISTEN van de gemeente Ermelo dat een 70+ jarige maar moet gaan werken als de gemeente Ermelo beslag laat leggen op het complete AOW inkomen van die gepensioneerde mevrouw. Er was alweer een klein probleempje voor de gemeente Ermelo. Hop hielp haar flink en daar waren ze niet zo blij mee. Alle andere bestuurders en ambtenaren van de gemeente Ermelo keken de andere kant op. Alleen Hop hielp haar en heeft nog meer vijanden gemaakt. Mw. gevlucht uit Duitsland voor de CDA TERRORISTEN gemeente Ermelo woont inmiddels in haar eigen recreatiewoning in Ermelo en krijgt nu ook weer haar volledige AOW. Ze laat niemand anders meer in haar recreatiewoning wonen want ze woont er nu zelf opgejaagd vanuit Duitsland naar Nederland en ze woont er nu zelf. De gemeente Ermelo heeft er nog steeds een financieel belang bij deze recreatiewoning op een EXECUTIEVEILING te verkopen om mevrouw op straat te zetten om op die manier weer haar complete AOW inkomen te kunnen (laten) incasseren en haar te blijven terroriseren. Op 20 oktober 2015 wordt ook haar woning op een executieveiling te Papendaal verkocht aldus een trotse niet gekozen CDA burgemeester op de laatste vergadering gemeenteraad. Hij heeft immers alle rechters in zijn broekzak en kent de uitslag van een kort geding om executieveiling te voorkomen al van te voren zoals dat gebruikelijk is bij de rechtspraak in Gelderland in zaakjes van burgers tegen de gemeente Ermelo.

Bij deze terreurdaden tegen gepensioneerde burgers direct betrokken ambtenaren en bestuurders gemeente Ermelo zijn inmiddels ontploft. Stevig weerwerk van deze twee Ermelose gepensioneerde burgers met Hop tegen Ermelo waarvan er eentje AL 40 JAAR IN ERMELO WOONT hebben betrokken ambtenaren en bestuurders die gewend zijn geraakt GEZAG UIT TE OEFENEN OVER BURGERS totaal gefrustreerd gemaakt. Alle andere bestuurders en ambtenaren van de gemeente Ermelo keken de andere kant op. Alleen Hop hielp deze twee bejaarde inwoners van Ermelo.

Met de groeten van meneer hij woont inmiddels in een prachtig penthouse MET HUURSUBSIDIE op een prachtlocatie want ook het Uwoon personeel was de CDA terreur tegen bejaarde inwoners inmiddels meer dan zat. Na 20 jaar Ermelose terreur is hij vertrokken uit zijn recreatiewoning. Nou gefeliciteerd Ermelose CDA Terroristen. Wij van het CDA zijn trots op jullie na 20 jaar is het jullie gelukt een bejaarde man uit zijn huisje te jagen met tonnen aan dwangsommen.

Ook mw. woont inmiddels zelf in haar recreatiewoning. Nou gefeliciteerd Ermelose CDA Terroristen. Wij van het CDA zijn trots op jullie het is jullie gelukt een bejaarde mevrouw op te jagen uit Duitsland naar Nederland door haar complete AOW inkomen te jatten zodat zij zelf nu in haar Ermelose recreatiewoning woont en nu wel haar complete AOW weer krijgt.

O ja nog een klein vraagje. Wat heeft 20 jaar+ CDA terreur tegen Ermeloers in recreatiewoningen inmiddels gekost? Wat gaat het onderbrengen van stromen asielzoekers in - Ermelose (receatie)woningen in strijd met bestemmingsplannen - kosten? Welke locaties hebben jullie in petto voor buitenlanders na tientallen jaren terreur tegen Ermelose inwoners........................................

CDA burgemeesters DONDER OP!
Steek al jullie controlerapporten gericht op Hop in jullie gore CDA reet met de fik erin. Ik heb maling aan jullie soort en al staan of liggen jullie met 100 van jullie STASI-ambtenaartjes voor mijn deur en/of op de loer dan heb ik nog maling aan jullie soort.
Daaaaaaaag....................

 

 

 

Buurtonderzoeken tegen politicus Hop door ambtenaren gemeente Ermelo

De gemeente Ermelo heeft inmiddels schriftelijk bevestigd dat Hop en de woning van Hop in de gaten wordt gehouden oa door (10 roulerende) ambtenaren gemeente Ermelo, er zijn er tien voor beschikbaar, en dat bijgehouden wordt wie er allemaal bij Hop binnenkomen en gaan en/of Hop achterna rijden naar welke adressen Hop heen gaat. Wordt vervolgd..........

 

Twee bejaarde inwoners worden geterroriseerd in Ermelo door personeel van de gemeente Ermelo met tonnen aan dwangsommen en openbare verkoop van hun recreatiewoning op verzoek gemeente Ermelo gelinkt aan wonen in recreatiewoningen terwijl er eentje al VOOR 1996 in die recreatiewoning woonde. Eea iov de Ermelose CDA TERRORISTEN LEIDER de Ermelose CDA burgemeester.

Inmiddels heeft de gemeente Ermelo het COA een brief gestuurd om te vragen aan welke criteria de opvanglocaties voor vluchtelingen moeten voldoen.

Hop heeft op 23 september 2015 een Wob verzoek ingediend citaat: 1. "Afschrift brief gemeente aan COA en te vragen aan welke criteria de opvanglocaties moeten voldoen." 2. Het actief zoeken naar locaties voor vluchtelingen op te vangen behorend bij het historisch bepaalde identiteit van Ermelo, als barmhartig zorgdorp. 3. Overzicht alle locaties tot 23 september 2015.

CDA burgemeesters DONDER OP!
Steek al jullie controlerapporten gericht op Hop in jullie gore CDA reet met de fik erin. Ik heb maling aan jullie soort en al staan of liggen jullie met 100 van jullie STASI-ambtenaartjes voor mijn deur en/of op de loer dan heb ik nog maling aan jullie soort.
Daaaaaaaag....................

 

 

 

Buurtonderzoeken tegen politicus Hop door ambtenaren gemeente Ermelo

De gemeente Ermelo heeft inmiddels schriftelijk bevestigd dat Hop en de woning van Hop in de gaten wordt gehouden oa door (10 roulerende) ambtenaren gemeente Ermelo, er zijn er tien voor beschikbaar, en dat bijgehouden wordt wie er allemaal bij Hop binnenkomen en gaan en/of Hop achterna rijden naar welke adressen Hop heen gaat. Wordt vervolgd..........  

 

Het is momenteel niet mogelijk met Hop te communiceren en het adres van Hop wordt in de gaten gehouden waarvoor tien ambtenaren beschikbaar zijn om te kunnen rouleren zodat die ambtenaren niet gaan opvallen nom na te gaan wie er allemaal bij Hop binnenkomen en gaan nu afluisteren van telefoonverkeer en emailverkeer niet helpt simpelweg omdat Hop - al een langere periode - niet meer met burgers emailt en ook niet meer belt.

Ze zijn STAPELGEK geworden in het Ermelose gemeentehuis. Ermeloers met tonnen aan dwangsommen terroriseren en hun woning per executieveiling gaan verkopen om vervolgens actief te zoeken naar locaties voor vluchtelingen op te vangen behorend bij het historisch bepaalde identiteit van Ermelo, als barmhartig zorgdorp.

 

GLIMLACH!

Nou ja, afluisteren en Hop met buurtonderzoeken in de gaten houden wie er allemaal bij Hop binnenkomen en gaan. Ik lach ze gewoon uit met hun ERMELOSE STASI PRAKTIJKEN. Ik doe helemaal niets. Ik email bijna niet, ik telefoneer bijna niet en er komt ook bijna niemand meer bij me. Hoe gestoord ben je als STASI BESTUUR van de gemeente Ermelo om met tien rouleren ambtenaren de Ermelose politicus Hop in de gaten te gaan houden terwijl die politicus helemaal niets meer doet. Hij belt niet meer, hij emaild niet meer en er komt bijna niemand meer bij Hop.

HE GESTOORDE CDA TERRORIST EN STASI BESTUUR GEMEENTE ERMELO ROT OP! Van jullie soort lust ik er wel tien.........

Ik doe weer mee met de verkiezingen gemeenteraad 2018 en misschien dat de Ermelose kiezers zich in het stemhokje nog beter realiseren wat er allemaal mis is met EEN STASI BESTUUR IN EEN BARMHARTIG ZORGDORP en als ze dan weer zo'n rotkop zien van een kandidaat die meedoet aan de verkiezingen die zelf met zijn rotkop in het stembureau zit om zelf met zijn rotkop uitgebrachte stemmen te tellen door de stemmen van Groep Hop op zijn eigen stapeltje te leggen......

CDA burgemeesters DONDER OP!
Steek al jullie controlerapporten gericht op Hop in jullie gore CDA reet met de fik erin. Ik heb maling aan jullie soort en al staan of liggen jullie met 100 van jullie STASI-ambtenaartjes voor mijn deur en/of op de loer dan heb ik nog maling aan jullie soort.
Daaaaaaaag....................

 

 

ERMELO BARMHARTIG ZORGDORP?

De gemeente Ermelo heeft inmiddels schriftelijk bevestigd dat Hop en de woning van Hop in de gaten wordt gehouden oa door (10 roulerende) ambtenaren gemeente Ermelo, er zijn er tien voor beschikbaar, en dat bijgehouden wordt wie er allemaal bij Hop binnenkomen en gaan en/of Hop achterna rijden naar welke adressen Hop heen gaat. Wordt vervolgd..........

 

Het zijn regelrechte STASI PRAKTIJKEN en CDA TERRORISTEN waar Ermelose burgers mee te maken krijgen als er geen LOSGELD wordt betaald aan de PR commissie van CDA TERRORISTEN!

En jullie weten het allemaal alleen Groep Hop betaalde GEEN LOSGELD aan de CDA PR commissie en alleen Groep Hop was tegen knippen en plakken in verkiezingsformulieren en alleen Groep Hop is tegen kandidaten die meedoen aan verkiezingen en die met hun rotkop ook in de stembureaus zitten om uitgebrachte stemmen van Groep Hop op hun stapeltje te leggen.

CDA burgemeesters DONDER OP!
Steek al jullie controlerapporten gericht op Hop in jullie gore CDA reet met de fik erin. Ik heb maling aan jullie soort en al staan of liggen jullie met 100 van jullie STASI-ambtenaartjes voor mijn deur en/of op de loer dan heb ik nog maling aan jullie soort.
Daaaaaaaag....................

 

 

Doodzwijgen Groep Hop overal zichtbaar op de Veluwe met vernielen Groep Hop verkiezingsposters

Geschiedenis. Groep Hop moest kost wat kost worden doodgezwegen en daarom werden over al Gelderland de posters van Groep Hop van de borden gerukt en overplakt
1 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Politiek proces tegen Hop Ermelo met een voor de Staat weerzinwekkend partijdig rechter I
Na indienen van klachten wordt Hop met "gefabriceerd bewijs", "succesvolle tegenwerking" en "geheim overleg" aangepakt.
Stemwijzer 2007 Groep Hop deed niet mee aan de Stemwijzer provinciale verkiezingen Gelderland omdat het belangrijkste verschil Groep Hop met alle andere partijen -Groep Hop wil de provincie Gelderland opheffen- niet in de Stemwijzer werd opgenomen. Het niet opnemen van programma verschillen is een stemwijzer truc t.b.v. de gevestigde politieke partijen als opdrachtgever van die stemwijzer.
646 Archief Groep Hop deed mee aan provinciale verkiezingen Gelderland in 2007
340 Een sfeerverslag van Hop. Verkiezingsposters Groep Hop worden overal in Gelderland vernield en overplakt
425 "Groep Hop wil agrarisch landschap behouden". Verkiezingsposters worden overal vernield of overplakt door CDA
561 "Groep Hop wil de jeugdzorg echt aanpakken". Verkiezingsposters worden overal vernield of overplakt door CDA
541 Doodzwijgen Groep Hop op de Veluwe IV, Verkiezingsposters Groep Hop worden overal vernield en overplakt
DIS Hoe gezellig is het wonen in zo'n christelijk? dorpje op de Veluwe met 2 CDA-burgemeesters?
PAR Hoe verlopen verkiezingen gemeenteraad in zo'n christelijk? dorpje op de Veluwe met 2 CDA-burgemeesters?
CHR Hoe verloopt een verkiezingsdebat in zo'n christelijk? dorpje op de Veluwe met 2 CDA-burgemeesters?
362 Het is verboden om losgeld te betalen aan de CDA PR commissie per gekozen raadslid. Groep Hop weigerde!
379 CDA kan alleen Groep Hop niet controleren. Groep Hop weigert betaling losgeld aan CDA PR commissie.
610 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Hop ontdekt dat ambtenaren GEZAG over inwoners en politici moeten uitoefenen
752 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Hop moet zijn mond houden van Ermelose CDA burgemeester
765 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Hoe JATTEN christelijke (CDA) bestuurders een woning van een oude gehandicapte burger!
766 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Hoe JATTEN christelijke (CDA) bestuurders in Ermelo een auto van een burger!
265 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Competentie ambtenaar die GEZAG over Hop wilde uitoefenen in de gemeente Ermelo
201 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Knippen en plakken mag in Ermelose verkiezingsformulieren
358 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Welke boom is hier ziek?
424 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Ermelose christelijke (CDA) terreur tegen bewoners recreatiewoningen
101 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Ermelose christelijke (CDA) terreur tegen bejaarde mevrouw
145 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Lawine aan onjuiste ontvangstbevestigingen gemeente Ermelo
686 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Asielzoekers hebben voorrang bij toewijzing woningen in Ermelo
665 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Politiek proces tegen Hop Ermelo met Stasi praktijken
80 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Politiek proces tegen Hop Ermelo met een voor de Staat weerzinwekkend partijdig rechter IV
Na GBA fraude gemeente Ermelo wordt Hop met "gefabriceerd bewijs", "succesvolle tegenwerking" en "geheim overleg" aangepakt.
511 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Ermelo Weekblad heeft geen ruimte om correct over milieu Project 31 van Hop te berichten
459 Kent u de geschiedenis nog van de omroepbijdrage?
218 Als je een gesubsidieerde leugen maar vaak genoeg herhaald gaat iedereen dat vanzelf als de waarheid beschouwen

top
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop I
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop II
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop III
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop IV
Stem wijzer! Stem Groep Hop ©
Referenties J. Hop
Activiteiten