GROEP HOP ERMELO ©

Informant mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen"

De CDA PR commissie eiste meermalig geld van Hop om mee te mogen doen aan politiek debat. Antwoord Hop: Donder op! De CDA PR commissie eiste verwijdering van de CDA brieven aan Hop van internet. Antwoord Hop: Eed van een raadslid. Raadsleden moeten alvorens hun functie te kunnen uitoefenen een ambtseed afleggen, waarin zij trouw aan de Grondwet beloven. Ze moeten verklaren dat ze om tot lid van de raad te worden benoemd geen gift of gunst hebben gegeven of beloofd en dat ze bij de uitoefening van hun ambt 'rechtstreeks noch middellijk' enig geschenk of enige belofte hebben aangenomen of zullen aannemen.

Alleen Hop maakte bezwaar tegen de totaal verrotte CDA mentaliteit het knippen en plakken in verkiezingsformulieren. Alleen Hop maakte steeds bezwaar tegen de verrotte mentaliteit die heerste in het Ermelose gemeentehuis waarbij leden van de stembureaus zelf ook kandidaat waren voor de gemeenteraad om verkiezingsuitslagen te kunnen manipuleren.

Stem Wijzer! Stem Groep Hop.Kent u iemand in Ermelo vraag of hij/zij in 2018 Groep Hop wil stemmen om een frisse wind door het gemeentehuis te laten waaien en/of wil helpen met het snel verkrijgen van het wettelijk aantal benodigde ondersteuningsverklaringen om mee te mogen doen met de verkiezingen in Ermelo?

 

Kent u iemand in Ermelo? Vraag of hij/zij Groep Hop wil stemmen...

Contact: lees verder

Bedrijvenkring Ermelo. Op 17 november 2005 12:20 uur schreef Johan Roseboom (SGPer) namens Navobi onderdeel van Drie Groep aan Hop Citaat: Ik vertrouw de Ermelo's samenleving zo , dat ik er 100 % van uit ga, dat je (Hop) geen enkele zetel krijg. Navobi is een producent van kalvermelk, kalverhouderij, voedselproductie, kalverslachterij, vleesverwerking en kalfsvellen

 

 

 

De ware gedaante van het CDA STASI BESTUUR in de gemeente Ermelo

7 oktober 2015 CDA BURGEMEESTER ERMELO in Ermelo Weekblad:"WIJ (CDA bestuurders gemeente Ermelo) zullen voldoen aan de taakstelling asielzoekers VOORRANG te verlenen boven eigen woningzoekenden. Een verdeelsleutel over alle opvanggemeenten naar omvang van inwoners zal dat gaan bepalen.

 

 

Alweer een frontale opsporingsactie tegen Hop. Het telefoonverkeer, het emailverkeer van Hop worden afgeluisterd! Er vinden buurtonderzoeken TEGEN HOP plaats waarbij inwoners van de gemeente Ermelo worden gehoord wie er allemaal bij Hop binnenkomen en gaan.

De gemeente Ermelo heeft inmiddels schriftelijk bevestigd dat Hop en de woning van Hop in de gaten wordt gehouden oa door (10 roulerende) ambtenaren gemeente Ermelo, er zijn er tien voor beschikbaar, en dat bijgehouden wordt wie er allemaal bij Hop binnenkomen en gaan en/of Hop achterna rijden naar welke adressen Hop heen gaat. Wordt vervolgd..........

 

De CDA terreur tegen Hop is al langer aan de gang omdat Hop heeft geweigerd losgeld te betalen aan de CDA PR commissie voor meedoen aan debat. Ook heeft Hop geweigerd losgeld te betalen aan de CDA PR commissie per gekozen raadslid. Bij de VVD zijn ze razend dat Hop het knippen en plakken in hun verkiezingsformulkieren heeft aangeklaagd. Ook heeft Hop al jaren de aanval geopend op de Ermelose gemeentelijke terreur tegen gepensioneerde bejaarden waarbij er eentje tonnen aan dwangsommen heeft gekregen omdat hij - en dat zijn alle partijen het met elkaar eens - VOOR 1996 in een recreatiewoning woonde maar de Ermelose ambtenaren gewend aan sjoemelen en rotzooien met GBA gegevens van burgers om burgers maar te kunnen naaien weigeren die meneer met terugwerkende kracht in te schrijven als bewoner van die recreatiewoning maar onder leiding van de LEIDER VAN DE ERMELOSE CDA TERRORISTEN de Ermelose CDA burgemeester wordt die gepensioneerde meneer tonnen aan dwangsommen opgelegd en de Ermelose CDA TERRORIST de Ermelose CDA burgemeester is er trots op dat hij met zijn gesjoemel met GBA gegevens en tonnen aan dwangsommen er tijdens de raadsvergadering op heeft gewezen dat hij er trots op is dat eindelijk de recreatiewoning van die bejaarde burger op een EXECUTIEVEILING 20 oktober 2015 op Papendal gaatr worden verkocht. Er is nog wel een kort geding over die executieveiling maar de Ermelose CDA burgemeester kent de uitslag al deze woning wordt verkocht om tonnen aan dwangsommen te gaan innen opgelegd omdat een bejaarde man al voor 1996 in een recreatiewoning woonde. Probleem is dat deze executieveiling tbv van REGELRECHTE FRAUDE PERSONEEL GEMEENTE ERMELO in het GBA - niet ter discussie staat dat deze bejaarde man al voor 1996 in zijn recreatiewoning woonde en er dus ook als wonend VOOR 1996 in het GBA ingeschreven had moeten worden, alleen maar geld kost en de hypotheekkosten bij lange na niet gaat dekken en de gemeente Ermelo voor de restant hypotheek en andere kosten gaat opdraaien. Maar onze CDA TERRORIST de Ermelose CDA burgemeester zet gewoon door en kennelijk heeft hij nog steeds de rechters in zijn broekzak zitten. Alle andere bestuurders en ambtenaren van de gemeente Ermelo keken de andere kant op. Alleen Hop hielp hem. Hop heeft nog meer vijanden gemaakt door deze bejaarde man al jaren te helpen. Meneer woont inmiddels in een prachtig penthouse in Ermelo omdat zelfs het personeel van de Ermelose woningstichting over hun nek gingen van de CDA terreur tegen deze Ermeloer en hem een op prachtlocatie en een mooie woning hebben toegewezen. Dank u wel medewerkers Uwoon voor uw hulp aan deze inwoner die al 40 JAAR in Ermelo woont. Maar zijn recreatiewoning wordt nog steeds verkocht op een executieveiling 20 oktober 2015 in Papendaal waar de Ermelose CDA TERRORISTENLEIDER heel trots op is. Wordt vervolgd..........

Ook een bejaarde mevrouw wordt door de CDA TERRORISTEN van de gemeente Ermelo geterroriseerd. Zij kreeg 60.000 euro aan dwangsommen van de gemeente Ermelo opgelegd als mede-eigenaar van een recreatiewoning omdat zij iemand anders in een recreatiewoning woning waarvan zij mede-eigenaar is zou laten wonen. De CHRISTELIJKE CDA TERRORISTEN van de gemeente Ermelo hebben beslag gelegd op haar COMPLETE AOW inkomen - zij woonde in Duitsland en haar complete AOW inkomen werd door de gemeente Ermelo GEJAT zodat zij geen bestaansmiddelen meer had en ook zij werd flink geholpen door Hop. De TERRORISTEN van de gemeente Ermelo betoogden bij de rechtbank dat deze bejaarde mevrouw 70+ maar moest gaan werken om inkomen te krijgen nu de gemeente Ermelo haar complete AOW inkomen had gejat en de rechtbank zoals gebruikelijk zo partijdig als de pest voor de CDA TERRORISRTEN van de gemeente Ermelo was het daarmee eens. Je mag als CDA gemeente Ermelo een AOWer uitzuigen en uitbuiten en zonder inkomen zetten! Inmiddels is de zaak in hoger beroep behandeld door het Hof Amsterdam en alweer betoogden de CDA TERRORISTEN van de gemeente Ermelo dat een 70+ jarige maar moet gaan werken als de gemeente Ermelo beslag laat leggen op het complete AOW inkomen van die gepensioneerde mevrouw. Er was alweer een klein probleempje voor de gemeente Ermelo. Hop hielp haar flink en daar waren ze niet zo blij mee. Alle andere bestuurders en ambtenaren van de gemeente Ermelo keken de andere kant op. Alleen Hop hielp haar en heeft nog meer vijanden gemaakt. Mw. gevlucht uit Duitsland voor de CDA TERRORISTEN gemeente Ermelo woont inmiddels in haar eigen recreatiewoning in Ermelo en krijgt nu ook weer haar volledige AOW. Ze laat niemand anders meer in haar recreatiewoning wonen want ze woont er nu zelf opgejaagd vanuit Duitsland naar Nederland en ze woont er nu zelf. De gemeente Ermelo heeft er nog steeds een financieel belang bij deze recreatiewoning op een EXECUTIEVEILING te verkopen om mevrouw op straat te zetten om op die manier weer haar complete AOW inkomen te kunnen (laten) incasseren en haar te blijven terroriseren. Op 20 oktober 2015 wordt ook haar woning op een executieveiling te Papendaal verkocht aldus een trotse niet gekozen CDA burgemeester op de laatste vergadering gemeenteraad. Hij heeft immers alle rechters in zijn broekzak en kent de uitslag van een kort geding om executieveiling te voorkomen al van te voren zoals dat gebruikelijk is bij de rechtspraak in Gelderland in zaakjes van burgers tegen de gemeente Ermelo.

Bij deze terreurdaden tegen gepensioneerde burgers direct betrokken ambtenaren en bestuurders gemeente Ermelo zijn inmiddels ontploft. Stevig weerwerk van deze twee Ermelose gepensioneerde burgers met Hop tegen Ermelo waarvan er eentje AL 40 JAAR IN ERMELO WOONT hebben betrokken ambtenaren en bestuurders die gewend zijn geraakt GEZAG UIT TE OEFENEN OVER BURGERS totaal gefrustreerd gemaakt. Alle andere bestuurders en ambtenaren van de gemeente Ermelo keken de andere kant op. Alleen Hop hielp deze twee bejaarde inwoners van Ermelo.

Met de groeten van meneer hij woont inmiddels in een prachtig penthouse MET HUURSUBSIDIE op een prachtlocatie want ook het Uwoon personeel was de CDA terreur tegen bejaarde inwoners inmiddels meer dan zat. Na 20 jaar Ermelose terreur is hij vertrokken uit zijn recreatiewoning. Nou gefeliciteerd Ermelose CDA Terroristen. Wij van het CDA zijn trots op jullie na 20 jaar is het jullie gelukt een bejaarde man uit zijn huisje te jagen met tonnen aan dwangsommen.

Ook mw. woont inmiddels zelf in haar recreatiewoning. Nou gefeliciteerd Ermelose CDA Terroristen. Wij van het CDA zijn trots op jullie het is jullie gelukt een bejaarde mevrouw op te jagen uit Duitsland naar Nederland door haar complete AOW inkomen te jatten zodat zij zelf nu in haar Ermelose recreatiewoning woont en nu wel haar complete AOW weer krijgt.

O ja nog een klein vraagje. Wat heeft 20 jaar+ CDA terreur tegen Ermeloers in recreatiewoningen inmiddels gekost? Wat gaat het onderbrengen van stromen asielzoekers in - Ermelose (receatie)woningen in strijd met bestemmingsplannen - kosten? Welke locaties hebben jullie in petto voor buitenlanders na tientallen jaren terreur tegen Ermelose inwoners........................................

CDA burgemeesters DONDER OP!
Steek al jullie controlerapporten gericht op Hop in jullie gore CDA reet met de fik erin. Ik heb maling aan jullie soort en al staan of liggen jullie met 100 van jullie STASI-ambtenaartjes voor mijn deur en/of op de loer dan heb ik nog maling aan jullie soort.
Daaaaaaaag....................

 

 

 

Buurtonderzoeken tegen politicus Hop door ambtenaren gemeente Ermelo

De gemeente Ermelo heeft inmiddels schriftelijk bevestigd dat Hop en de woning van Hop in de gaten wordt gehouden oa door (10 roulerende) ambtenaren gemeente Ermelo, er zijn er tien voor beschikbaar, en dat bijgehouden wordt wie er allemaal bij Hop binnenkomen en gaan en/of Hop achterna rijden naar welke adressen Hop heen gaat. Wordt vervolgd..........

 

Twee bejaarde inwoners worden geterroriseerd in Ermelo door personeel van de gemeente Ermelo met tonnen aan dwangsommen en openbare verkoop van hun recreatiewoning op verzoek gemeente Ermelo gelinkt aan wonen in recreatiewoningen terwijl er eentje al VOOR 1996 in die recreatiewoning woonde. Eea iov de Ermelose CDA TERRORISTEN LEIDER de Ermelose CDA burgemeester.

Inmiddels heeft de gemeente Ermelo het COA een brief gestuurd om te vragen aan welke criteria de opvanglocaties voor vluchtelingen moeten voldoen.

Hop heeft op 23 september 2015 een Wob verzoek ingediend citaat: 1. "Afschrift brief gemeente aan COA en te vragen aan welke criteria de opvanglocaties moeten voldoen." 2. Het actief zoeken naar locaties voor vluchtelingen op te vangen behorend bij het historisch bepaalde identiteit van Ermelo, als barmhartig zorgdorp. 3. Overzicht alle locaties tot 23 september 2015.

CDA burgemeesters DONDER OP!
Steek al jullie controlerapporten gericht op Hop in jullie gore CDA reet met de fik erin. Ik heb maling aan jullie soort en al staan of liggen jullie met 100 van jullie STASI-ambtenaartjes voor mijn deur en/of op de loer dan heb ik nog maling aan jullie soort.
Daaaaaaaag....................

 

 

 

Buurtonderzoeken tegen politicus Hop door ambtenaren gemeente Ermelo

De gemeente Ermelo heeft inmiddels schriftelijk bevestigd dat Hop en de woning van Hop in de gaten wordt gehouden oa door (10 roulerende) ambtenaren gemeente Ermelo, er zijn er tien voor beschikbaar, en dat bijgehouden wordt wie er allemaal bij Hop binnenkomen en gaan en/of Hop achterna rijden naar welke adressen Hop heen gaat. Wordt vervolgd..........  

 

Het is momenteel niet mogelijk met Hop te communiceren en het adres van Hop wordt in de gaten gehouden waarvoor tien ambtenaren beschikbaar zijn om te kunnen rouleren zodat die ambtenaren niet gaan opvallen nom na te gaan wie er allemaal bij Hop binnenkomen en gaan nu afluisteren van telefoonverkeer en emailverkeer niet helpt simpelweg omdat Hop - al een langere periode - niet meer met burgers emailt en ook niet meer belt.

Ze zijn STAPELGEK geworden in het Ermelose gemeentehuis. Ermeloers met tonnen aan dwangsommen terroriseren en hun woning per executieveiling gaan verkopen om vervolgens actief te zoeken naar locaties voor vluchtelingen op te vangen behorend bij het historisch bepaalde identiteit van Ermelo, als barmhartig zorgdorp.

 

GLIMLACH!

Nou ja, afluisteren en Hop met buurtonderzoeken in de gaten houden wie er allemaal bij Hop binnenkomen en gaan. Ik lach ze gewoon uit met hun ERMELOSE STASI PRAKTIJKEN. Ik doe helemaal niets. Ik email bijna niet, ik telefoneer bijna niet en er komt ook bijna niemand meer bij me. Hoe gestoord ben je als STASI BESTUUR van de gemeente Ermelo om met tien rouleren ambtenaren de Ermelose politicus Hop in de gaten te gaan houden terwijl die politicus helemaal niets meer doet. Hij belt niet meer, hij emaild niet meer en er komt bijna niemand meer bij Hop.

HE GESTOORDE CDA TERRORIST EN STASI BESTUUR GEMEENTE ERMELO ROT OP! Van jullie soort lust ik er wel tien.........

Ik doe weer mee met de verkiezingen gemeenteraad 2018 en misschien dat de Ermelose kiezers zich in het stemhokje nog beter realiseren wat er allemaal mis is met EEN STASI BESTUUR IN EEN BARMHARTIG ZORGDORP en als ze dan weer zo'n rotkop zien van een kandidaat die meedoet aan de verkiezingen die zelf met zijn rotkop in het stembureau zit om zelf met zijn rotkop uitgebrachte stemmen te tellen door de stemmen van Groep Hop op zijn eigen stapeltje te leggen......

CDA burgemeesters DONDER OP!
Steek al jullie controlerapporten gericht op Hop in jullie gore CDA reet met de fik erin. Ik heb maling aan jullie soort en al staan of liggen jullie met 100 van jullie STASI-ambtenaartjes voor mijn deur en/of op de loer dan heb ik nog maling aan jullie soort.
Daaaaaaaag....................

 

 

ERMELO BARMHARTIG ZORGDORP?

De gemeente Ermelo heeft inmiddels schriftelijk bevestigd dat Hop en de woning van Hop in de gaten wordt gehouden oa door (10 roulerende) ambtenaren gemeente Ermelo, er zijn er tien voor beschikbaar, en dat bijgehouden wordt wie er allemaal bij Hop binnenkomen en gaan en/of Hop achterna rijden naar welke adressen Hop heen gaat. Wordt vervolgd..........

 

Het zijn regelrechte STASI PRAKTIJKEN en CDA TERRORISTEN waar Ermelose burgers mee te maken krijgen als er geen LOSGELD wordt betaald aan de PR commissie van CDA TERRORISTEN!

En jullie weten het allemaal alleen Groep Hop betaalde GEEN LOSGELD aan de CDA PR commissie en alleen Groep Hop was tegen knippen en plakken in verkiezingsformulieren en alleen Groep Hop is tegen kandidaten die meedoen aan verkiezingen en die met hun rotkop ook in de stembureaus zitten om uitgebrachte stemmen van Groep Hop op hun stapeltje te leggen.

CDA burgemeesters DONDER OP!
Steek al jullie controlerapporten gericht op Hop in jullie gore CDA reet met de fik erin. Ik heb maling aan jullie soort en al staan of liggen jullie met 100 van jullie STASI-ambtenaartjes voor mijn deur en/of op de loer dan heb ik nog maling aan jullie soort.
Daaaaaaaag....................

 

 

 

 

894 Ermelo CDA burgemeester: "Meneer Hop moet zijn mond houden!"
(665) Ermelose CDA bestuurders laten Hop met buurtonderzoeken in de gaten houden!
(686) Honden van Dutroux kregen meer te vreten dan Ermelose 70+ mevrouw na weerzinwekkende CDA (bestuurders) terreur
(599) Ermeloer George Elsing: Ik begrijp het (CDA)niet zo goed..........
(303) Ermelo Krijgt u dezelfde kilometervergoeding als ambtenaren van de CDA gemeente Ermelo?
(PAR) Ermelo Hop tegen chefje gemeente Ermelo: Ga jij maar lekker klagen bij je CDA burgemeester"
(CHR) Ermelo Hop mag van CDA niet meedoen aan politiek debat Christelijk College Groevenbeek
mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen"
Stemwijzer Groep Hop deed niet mee aan de Stemwijzer provinciale verkiezingen Gelderland omdat het belangrijkste verschil Groep Hop met alle andere partijen -Groep Hop wil de provincie Gelderland opheffen- niet in de Stemwijzer werd opgenomen. Het niet opnemen van programma verschillen is een stemwijzer truc t.b.v. CDA en andere gevestigde politieke partijen als opdrachtgever van die stemwijzer.
(175) Hop tegen Ermelo: Hop ontdekt dat de Ermelose gemeente ambtenaar een natuurlijk gezag moet kunnen uitoefenen over burgers en bestuurders
(265) Hop tegen Ermelo. Competentie ambtenaar die GEZAG over Hop wilde uitoefenen in de gemeente Ermelo
(512) Stemfraude? Dubbelfunctie lid stembureau en kandidaat raadslid bij Ermelose verkiezingen mag wel van CDA burgemeester
(648) Stemfraude? Strijd Hop met Ermelose ambtenaren levert bewijs op dat alleen originele formulieren ingeleverd mogen worden
(201) Stemfraude? Knippen en plakken in Ermelose verkiezingsformulieren mag wel van de Ermelose CDA burgemeester
(98)   Stemfraude? Nieuwsbrief 4 verkiezingen, Ministerie van Binnenlandse Zaken roept gemeenten op fraude te plegen in vastgestelde verkiezingsformulieren
(340) CDA medewerkers vernielen overal in Gelderland de verkiezingsposters van Groep Hop
(362) Alleen Groep Hop weigerde losgeld te betalen aan CDA-PRcommissie voor debat
(379) CDA kan alleen Groep Hop niet controleren. Hop weigert betaling losgeld aan CDA PR-commissie
(425) "Groep Hop wil agrarisch landschap behouden". CDA vernield overal de Groep Hop verkiezingsposters
(638) Bedrijvenkring Ermelo doet ook mee aan doodzwijgen Hop. Het bedrijf Navobi valt hierbij zeer negatief op
(544) Ermelo. Beslissing op "bedenkingen" Hop tegen nieuwe milieuvergunning voor witvleeskalveren levert meer "bedenkingen" op
(375) Welke familie(s) en bedrijven beheersen met hoeveel subsidies de markt rondom vleeskalveren in Nederland?
(781) Bedenkingen na speeddaten met Ermelose Jongerenraad. Voorstel Hop om vaker te speeddaten wordt door CDA-ers doodgezwegen
(342) Ermelo. Vragen Hop over verkeersforum levert meer bedenkingen op
(511) Een sfeerverslag uit Ermelo. Ermelo Weekblad heeft geen ruimte om correct over milieu Project 31 van Hop te berichten
(541) Doodzwijgen Groep Hop op de Veluwe IV, Verkiezingsposters Groep Hop worden overal vernield en overplakt
(452) CDA-ers betrapt op vernielen van Groep Hop verkiezingsposters
(561) "Groep Hop wil de jeugdzorg echt aanpakken". Verkiezingsposters worden overal vernield of overplakt door CDA
(646) Groep Hop deed in alle 55 gemeenten mee aan provinciale verkiezingen Gelderland 2007
(459) Kent u de geschiedenis nog van de omroepbijdrage?
(218) Als je een gesubsidieerde leugen maar vaak genoeg herhaald gaat iedereen dat vanzelf als de waarheid beschouwen
(601) Ermelo CDA "In de raadsvergadering is er geen mogelijkheid tot inspreken van burgers en andere betrokkenen"
(729) Felle succesvolle campagnes tegen vernietiging natuur door CDA-ers leverde Hop de bijnaam natuurterrorist op
(718) Stemfraude? Ermelo bezwaarschrift Hop tegen uitslag verkiezingen in Ermelo waarbij Hop verkiezingsfraude in stemlokaal bewijst
(894) Ermelo CDA burgemeester: "Meneer Hop moet zijn mond houden".

(3) De norm! De zes wetten van Hop, uitgangspunt burgers in iedere procedure tegen de overheid
(742) Ermelo Alleen Groep Hop wil kwaliteitshandvest voor ambtenarij gemeente Ermelo invoeren
(623) Akten burgerlijke stand worden elektronisch opgeslagen dus kan eenvoudig een "dubbel" worden verstuurd
(145) Ermelo. Een lawine aan onjuiste ontvangstbevestigingen gemeente Ermelo richting Hop
(470) Modelbrief Klacht GEGROND n.a.v. modelklacht geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen
(664) Modelbrief klacht geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen
(20) Ermelo. WOB werkt niet. Macht is recht! Wie meer macht heeft heeft meer rechten!
(615) Ermelo Hop voorspelt: "Wet dwangsom wordt uitgehold om burgers te naaien en uit te zuigen"
(504) Klacht tegen gemeente Ermelo is bekend bij de Europese Commissie
CBS Ermelo. Commissie bezwaarschriften Ermelo weigert nevenfuncties openbaar te maken
(687) Heeft u namen en nevenfuncties leden en secretarissen commissie bezwaarschriften CBS)ontvangen?
(520) Werkt de secretaris BSC bij de gemeente? Behandeld zij ook het onderhavige dossier voor de gemeente?
(506) Ermelose commissie bezwaarschriften gaat gewoon door na wraking Hop van weerzinwekkend partijdige BSC
(86) Publicatie namen medewerkers werkzaam bij de overheid met hun telefoonnummer bij de overheid is niet in strijd met de privacy
(358) Een sfeerverslag van Hop na bijwonen hoorzitting bezwaarschriftencommissie. Welke boom is hier ziek?
(424) Een sfeerverslag van Hop na bijwonen hoorzitting bezwaarschriftencommissie. Christelijke (CDA) terreur tegen bewoners recreatiewoningen
(698) Modelbrief bezwaarschrift tegen WOZ beschikking gemeente Ermelo
DIS Ermelo CDA burgemeester discrimineerd Nederlanders tov buitenlanders
(576) Ermelo Wob van Hop mbt convenanten gemeente Ermelo met Uwoon
(125) Modelbrief Verzoek 125 aan de gemeente om uw kind weer in te schrijven in het GBA
Gemeentesecretaris Ermelo Verzet VNG in strijd Hop om afgifte bijbaantjes gemeentesecretaris
Griffier Ermelo Verzet VNG in strijd Hop om afgifte bijbaantjes griffier
Suwinet Modelbrief Heeft u al een kopietje van Suwinet Inkijk over u ontvangen?
(91) Bezwaar maken tegen de afname vingerafdrukken en opslag in digitale overheidsdatabank.
Stem Wijzer! Stem Groep Hop! Landelijk Verkiezingsprogrammapolitieke groepering Groep Hop

Hop analyseert kenmerken van CDA-ers: "Geen zelflerend vermogen, fouten wegredeneren, elkaar leuke baantjes geven, werken met gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking van andere burgers en politieke tegenstanders doodzwijgen.lees verder

 

 

 

 

Praktijkvoorbeelden van gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking gericht tegen Hop

Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk Coördinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Hop: "Doen bekennen?" Ik beken geen letter, wanneer gaan jullie die kinderrechter van die geantidateerde beschikking oppakken, wanneer gaan jullie die jeugdzorg medewerkers en politieagenten oppakken die een kind jatten zonder rechterlijke beschikking? Doen bekennen? Pak die kinderrechter op en trap haar de rechtspraak uit met haar geantidateerde beschikking op verzoek van jeugdzorg tuig.


Stem Wijzer         Gefabriceerd bewijs            Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       In memoriam
Stem Groep Hop   Succesvolle tegenwerking   Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       Denk eens na?
Denk eens na?      Denk eens na?                   Denk eens na?                       Denk eens na?                       Denk eens na?

Aandachtsvestiging/disclaimer. Uitsluitend de websites www.burojeugdzorg.nl/com/net/org en www.bureaujeugdzorg.nl/com/net/org zijn van J. Hop Ermelo. Met andere websites heeft hij niets te maken! J. Hop Ermelo is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voorkomt uit het gebruik van deze site, dan wel uit fouten of ontbrekende functionaliteiten op deze sites. Copyright © 2017 J. Hop Ermelo. Alle rechten voorbehouden.