CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

 

Klacht gegrond! J. Hop als gemachtigde van vader tegen de Raad voor de Kinderbescherming Lelystad inzake verzoek Raad voor de Kinderbescherming Lelystad aan een huisarts zijn informantenverklaring te wijzigen

Klachtencommissie II Raad voor de Kinderbescherming, Directie Oost
Voorzitter mevrouw mr. C. Lely-van Goch
Lid mevrouw mr. G. van Eikema Hommes
Lid de heer J. Bijl
Secretaris mevrouw drs. G. Kroese-Telkamp

Beslissing inzake de klacht

De heer X, verder te noemen klager, met J. Hop als gemachtigde

tegen

Raad voor de Kinderbescherming, vestiging Lelystad, verder te noemen de Raad.

De klachtencommissie overweegt gelet op de ter beschikking staande stukken en hetgeen ter zitting naar voren is gebracht het volgende:

De beslissing klacht 2,3 en 4 zijn gegrond.

Klacht 2, 3 en 4.

Klager stelt dat de raad de huisarts heeft verzocht zijn verklaring af te zwakken. Dit zou zijn gebeurd omdat in een eerder stadium door de raad al de conclusie werd getrokken dat het kind bij de moeder zou moeten verblijven. De oorspronkelijke verklaring van d huisarts steunde deze conclusie niet en moest derhalve worden aangepast.

De raad erkent dat hij de huisarts heeft voorgesteld zijn verklaring te wijzigen. De raad is hiertoe overgegaan om de huisarts tegen zichzelf te beschermen, nu de oorspronkelijk verklaring de competentie van de arts te boven ging.

De commissie overweegt dat de raad niet ontkent dat al in een eerder stadium, tijdens een multidisciplinair overleg, werd besloten, dat de raad zou gaan adviseren het kind aan de moeder toe te vertrouwen. De commissie is dan ook van oordeel, dat door de handelwijze van de raad de indruk werd gewekt, dat de verklaring van de arts naar deze conclusie toegeschreven moest worden. De commissie heeft begrip voor het feit dat klager dit als manipulatief heeft ervaren. Het is niet aan de raad om invloed uit te oefenen op de verklaring, zoals die door informanten wordt afgelegd. De klacht is gegrond.

De beslissing klacht 15 is gegrond.

Klacht 15.

Klager deelt mee dat zijn klacht dateert van 27 juli 2005 waarna hij tot 20 oktober 2005 heeft moeten wachten op de beslissing van de directeur. Klager is van mening dat de uitspraak van de rechtbank op 3 oktober 2005 mogelijk anders had geluid wanneer de klachten op dat moment behandeld waren geweest.  <

De raad erkent dat de klachtbehandeling erg veel tijd in beslag heeft genomen. De trage afhandeling was een gevolg van het feit dat de klachten in de vakantieperiode binnenkwamen en dat meteen na de vakantie de betreffende raadsonderzoeker ziek werd.

De commissie stelt vast dat op 8 augustus 2005 de ontvangst van de klacht door de raad aan klager wordt bevestigd. Waar de directeur vervolgens binnen acht weken na genoemde datum een beslissing had moeten nemen (artikel 3 lid 4 van het Klachtbesluit), kwam deze pas op 20 oktober 2005, tweeŽnhalve week te laat. De commissie is het met klager eens dat niet is uit te sluiten, dat de uitspraak van de rechter anders had geluid wanneer op dat moment de beslissing van de directeur bekend was geweest.

Gezien het belang van een voortvarende klachtafhandeling dient artikel 3 lid 4 van het Klachtbesluit strikt te worden toegepast. Dit heeft tot gevolg dat artikel 3 lid 3 van het Klachtbesluit zo dient te worden geÔnterpreteerd, dat in geval van langdurige afwezigheid van de betrokken raadsonderzoeker, ter vervanging een ander – bijvoorbeeld de teamleider – moet worden gehoord. Alhoewel de commissie begrip heeft voor de omstandigheden zoals door de raad geschetst, ziet de commissie daarin geen aanleiding om in dit geval anders te oordelen. De klacht is gegrond.

De beslissing is afgegeven op 8 maart 2006.

 

 

top
Activiteiten
Startpagina Raad voor de Kinderbescherming
Censuur en organisatiecriminaliteit in Nederland ©
De website(s) www.burojeugdzorg.nl (org, net, com) www.bureaujeugdzorg.nl (org, net, com) zijn het eigendom van verzetsstrijder, politicus, schrijver, journalist Dhr. J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo. Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: Hop Ermelo. Disclaimer 2014 en vrijwaring. Op al deze websites van Hop is een 2014 disclaimer van toepassing. Procedures inzake publicatie van nieuwsfeiten, vrijheid van drukpers, belemmering vrijheid van meningsuiting, belemmering politieke activiteiten, gerechtvaardigde verdediging van Hop tegen improductieve bureaucratie en/of voor de overheid vrijwel altijd partijdige rechtspraak tegen politicus, schrijver, journalist Hop uitsluitend via de rechtbank Gelderland (dan weet ik immers van tevoren dat ik vrijwel zeker wordt genaaid zoals bijvoorbeeld ook weer in 2014 met het een jaar lang onbehandeld laten liggen van mijn beroepschriften Hop tegen de gemeente Ermelo waarbij de partijdige smeerlappen van die rechtbank Gelderland niet eens gekeken hebben tegen welk besluit ik beroep instelde maar weerzinwekkend partijdig als papegaaien de gemeente Ermelo bleven napraten. Ik heb mijn beroepschriften vervolgens na een jaar ingetrokken. IK WIL HET DOOR MIJ BETAALDE GRIFFIEGELD (721) HOP TEGEN ERMELO VAN DIE RECHTBANK GELDERLAND TERUG) met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op bovengenoemde websites. Door mijn website te raadplegen accepteert u mijn vrijwaring. Hop streeft ernaar, op een integere wijze, dat alle informatie op de websites correct is. Hop verleent ten aanzien van die informatie echter geen enkele garantie, noch kan Hop worden geacht een dergelijke garantie stilzwijgend te hebben verleend. Hop zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, waaronder directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of betreden van deze website.