CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

 

Klacht gegrond moeder X met Hop als gemachtigde tegen Raad voor de Kinderbescherming Directie Zuid

 

BEOORDELING VAN DE KLACHT

Ten aanzien van de eerste klacht:

Naar de mening van de commissie is hier de vraag aan de orde of de raad terecht op 12 februari 1998 een brief aan de recht­bank heeft geschreven, inhoudende een verzoek tot het opleggen van proefcontacten, met daarin reeds een gedeeltelijke be­schrijving van de onderzoeksresultaten.

De commissie is, met de raad, van mening dat de betreffende brief niet beschouwd kan worden als een rapport zoals omschreven in het Normenrapport II. Het is gebruikelijk dat, in het kader van een onderzoek naar een omgangsregeling, proefcontacten plaatsvinden. Dat de raad, in de vorm van een brief, de rechtbank hiertoe verzoekt, vindt de commissie geen onjuiste gang van zaken. Wel is de commissie het met klaagster eens dat de gebezigde kwalificaties in de brief te veel toonzettend zijn. Indien de raad van mening is dat het onderzoek nog niet is afgesloten dient een verzoek aan de rechtbank weliswaar gemotiveerd maar wel neutraler te worden opgesteld.

De klacht richt zich echter tegen de directeur omdat hij niet juist gehandeld heeft door, op uitdrukkelijk verzoek van klaagster, deze brief niet terug te halen bij de rechtbank. De commissie is van mening dat klaagster terecht klaagt. Niet omdat het verzoek aan de rechtbank in briefvorm is gegoten maar omdat de brief teveel een beschrijving van de tot op dat moment verrichte onderzoeksresultaten bevat en dus al op het eventuele rapport preludeert. Het had dan ook op de weg van de directeur gelegen om de redactie van de brief aan te (doen) passen en de rechter een meer geobjectiveerd beeld van deze kwestie te (doen ) geven.

 

BESLISSING

De commissie acht de klacht genoemd onder punt 1 gegrond.

De commissie was als volgt samengesteld:

voorzitter:         mevrouw mr. B.A. Stoker-Klein

leden:              mr. P.C.J. Willekens
                   mr. G.J.L.F.M. Schakenraad

secretaris:         mevrouw mr. C.P.M. van den Berg-Michielsen

De beslissing is genomen op 7 juli 1998 en vanwege de opeen­volgende vakanties van voorzitter en leden na overleg met betrokkenen ter zitting, afgegeven op 28 augustus 1998.

w.g.                                   w.g.

secretaris                             voorzitter

Voor eensluidend afschrift, conform

secretaris

 

 

top
Activiteiten
Startpagina Raad voor de Kinderbescherming
Censuur en organisatiecriminaliteit in Nederland ©
De website(s) www.burojeugdzorg.nl (org, net, com) www.bureaujeugdzorg.nl (org, net, com) zijn het eigendom van verzetsstrijder, politicus, schrijver, journalist Dhr. J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo. Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: Hop Ermelo. Disclaimer 2014 en vrijwaring. Op al deze websites van Hop is een 2014 disclaimer van toepassing. Procedures inzake publicatie van nieuwsfeiten, vrijheid van drukpers, belemmering vrijheid van meningsuiting, belemmering politieke activiteiten, gerechtvaardigde verdediging van Hop tegen improductieve bureaucratie en/of voor de overheid vrijwel altijd partijdige rechtspraak tegen politicus, schrijver, journalist Hop uitsluitend via de rechtbank Gelderland (dan weet ik immers van tevoren dat ik vrijwel zeker wordt genaaid zoals bijvoorbeeld ook weer in 2014 met het een jaar lang onbehandeld laten liggen van mijn beroepschriften Hop tegen de gemeente Ermelo waarbij de partijdige smeerlappen van die rechtbank Gelderland niet eens gekeken hebben tegen welk besluit ik beroep instelde maar weerzinwekkend partijdig als papegaaien de gemeente Ermelo bleven napraten. Ik heb mijn beroepschriften vervolgens na een jaar ingetrokken. IK WIL HET DOOR MIJ BETAALDE GRIFFIEGELD (721) HOP TEGEN ERMELO VAN DIE RECHTBANK GELDERLAND TERUG) met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op bovengenoemde websites. Door mijn website te raadplegen accepteert u mijn vrijwaring. Hop streeft ernaar, op een integere wijze, dat alle informatie op de websites correct is. Hop verleent ten aanzien van die informatie echter geen enkele garantie, noch kan Hop worden geacht een dergelijke garantie stilzwijgend te hebben verleend. Hop zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, waaronder directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of betreden van deze website.