SLAVERNIJ IN NEDERLAND ©


(216) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de CDA/CDA-PR en Communicatie
(90) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Buurtvereniging Speuld en Omstreken
(215) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de ErmeloNieuws.nl
(103) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Jongerenraad Ermelo
(75) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Ermelo's Weekblad
(199) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Christelijk College Groevenbeek
(128) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Bedrijvenkring Ermelo (BKE)

 

Kent u iemand in Ermelo? Vraag of hij/zij Groep Hop wil stemmen...

Contact: lees verder

 

Openbaar register nevenfuncties bestuurders gemeenten, leden bezwaarcommissie en leden stembureaus op internet
(675) Beginletter Z

 

Mw. mr. G.H. Faber (PvdA)Burgemeester gemeente Zaanstad
Voorzitter Bestuur Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid
Vicevoorzitter van het Dagelijks Bestuur van het Korpsbeheerberaad
Voorzitter Recron, Vereniging van Recreatieondernemers Nederland
Voorzitter Raad van Toezicht ROC Amsterdam/ROC Flevoland
Bron 21-05-2010 3

Dhr. A. van den Bosch (VVD) Burgemeester gemeente Zaltbommel
Lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Museum Slot Loevestein
Lid Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur regio Rivierenland (portefeuille: Personeel, Onderwijs, Arbeidsmarktbeleid).
Lid Algemeen Bestuur Veiligheidscollege Gelderland-Zuid.
Lid Regionaal College Politieregio Gelderland-Zuid.
Lid Stuurgroep Verkeershandhaving Gelderland-Zuid.
Lid Vrienden van Slot Loevestein.
Plaatsvervangend voorzitter Politiedistrict De Waarden.
Voorzitter Stichting St. Maarten.
Leenheer Slot Loevestein.
Secretaris/Penningmeester van het Streekarchief Bommelerwaard
Bron 17-05-2010 3

Dhr. N. Meijer VVD burgemeester gemeente Zandvoort
Lid algemeen bestuur + lid portefeuille Veiligheid Hulpverleningsdienst Kennemerland KNRM
voorzitter station Zandvoort
Lid Regionaal College Kennemerland
Lid CoŲrdinatie Commissie regionaal samenwerkingsverband CoCo
Lid Bestuurlijke CoŲrdinatie Regiozaken (BCR)
Voorzitter Evenementencommissie
Freelance trainer /adviseur
VZ St. Kooij
Raad van advies St. Kringloop
Lionsclub Zandvoort
Bron 12-05-2010 3
Lionsclub Hoorn De Doelen
Coach jeugdhockeyteam

Dhr. C.J.J. (Coert) van Ee CDA burgemeester gemeente Zederik
Nevenactiviteiten:
Vicevoorzitter Raad van Toezicht, St. Computerwijk in Amsterdam
Secretaris, Theater en kunstencentrum De Kom in Nieuwegein
Secretaris, St. IJsselstein 700 jaar stad
Ambassadeur, Hospice IJsselstein
Eigenaar C.J.J. van Ee Lijfrente B.V.
Lid Algemeen Bestuur Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
Lid Algemeen Bestuur Zuid-Holland Zuid
Lid Algemeen Bestuur Veiligheidregio Zuid-Holland Zuid
Lid Regionaal Colleg Zuid-Holland Zuid
Lid Driehoeksoverleg Politiedistrict Alblasserwaard-Vijfheerenland
Afgevaardigde in aandeelhoudersvergadering Eneco
Afgevaardigde in aandeelhoudersvergadering Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Schelluinen-West
CHop 03-09-2011 website gemeente Zederik

H.C. Heerschop Wnd. (Leefbaar Hilversum) burgemeester gemeente Zeevang
Lid bestuur Stichting Stad en Lande van Gooiland
Lid bestuur Architectuurprijs Hilversum
Lid bestuur Globe, Centrum voor Kunsteducatie
Voorzitter Vrienden van Vroeger theaterproducties
Lid bestuur Heb hart voor Hilversum:
* realisering muziektent op de Kerkbrink
* voorzitter programmacommissie
Bron 19-08-2010 3

Dhr. drs. M.E. Smit (PvdA) Burgemeester gemeente Zeevang
Raad van toezicht van het Waterlandziekenhuis te Purmerend

Dhr. J.F. Koen (CDA) Burgemeester gemeente Zederik GOG17-05-2010
HAVO Christelijk Lyceum Delft 1975
Nieuwe Lerarenopleiding
aardrijkskunde, biologie
Vrije Leergangen – Vrije Universiteit, Amsterdam 1980
Diverse managementen
HR-opleidingen en –trainingen
NV Nederlandse Spoorwegen 1987 –1998
Diverse bestuurlijke trainingen Overheid 1998 – heden
Leraar Aardrijkskunde, biologie 1980 – 1987
Trainee, projectleider,
procesmanager, adviseur
arbeidsmobiliteit
NV Nederlandse Spoorwegen 1987 –1998
Wethouder Maassluis 1998 – 2004
Lid dagelijks bestuur Stadsregio Rotterdam 2001 – 2004
Raadslid CDA Maassluis 1995 – 2002
Voorzitter Regionale Volkshuisvestingscommissie/commissie wonen Stadsregio Rotterdam 2001 – 2004
Lid Bestuurscommissie subregio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden 2004 – heden
Lid Algemeen Bestuur Zuid-Holland Zuid 2004 – heden
Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 2006 – heden
Lid Algemeen Bestuur Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten(VZHG)2005 – heden
Lid Provinciale Planologische Commissie (PPC)Provincie Zuid-Holland namens de VZHG 2000 – heden
Voorzitter Woerdens Beraad Samenwerkingsverband van alle 59 Groene Hart -gemeenten voor overleg met provincies, rijk, waterschappen en maatschappelijke partijen inzake beleid en ontwikkeling Groene Hart 2004 – heden
Voorzitter VeiligheidssociŽteit Zuid-Holland Zuid 2006 – heden
Leerhuis, werkplaats en marktplein voor integrale veiligheidsvraagstukken
Voorzitter Stichting Uitvoering Landschapsplan Alblasserwaard/Vijfheerenlanden 2005 – heden
Voorzitter Stichting Beheer Lekuiterwaarden Vijfheerenlanden 2005 – heden
Secretaris/penningmeester Stichting Veiligheid en Toezicht 2005 – heden
Handhavings- en toezichtbedrijf voor district II Zuid-Holland Zuid
Lid Bestuur Stichting De Regenboog 2003 – heden
Aankopen/(ver-)bouwen van grote woningen in Subkarpaten, OekraÔne ten behoeve van Family Type Children Homes

Dhr. G.J. Gorter (Gemeentebelangen) Burgemeester Gemeente Zeewolde
Regionaal College Regiopolitie Flevoland: lid
Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Flevoland: lid
Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Flevoland: portefeuillehouder regionale meldkamer
Commissie RegionaleBrandweer: lid
College voorArbeidszaken (VNG): lid
Stichting Folkloristisch Festival Salland penningmeester
Bron 17-05-2010 3

Dhr. drs. J.J.L.M. Janssen (CDA) Burgemeester Gemeente Zeist
Lid Presidium en Regionaal College Politie Regio Utrecht
Voorzitter Districtscollege Binnensticht, Politie Regio Utrecht
Vice-voorzitter algemeen en dagelijks bestuur Woonwagenschap
Lid algemeen en dagelijks bestuur Veiligheidsregio Utrecht
Vice-voorzitter algemeen en dagelijks bestuur Bestuur Regio Utrecht
Lid algemeen bestuur Afvalverwijdering Utrecht (AVU)
Lid VNG-commissie FinanciŽn
Voorzitter bestuur VNG, afdeling Utrecht
Lid van het Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen (NUZO)
Voorzitter Stichting Zeist Promotie
Voorzitter algemeen en dagelijks bestuur GZO
Voorzitter Platform Middelgrote Gemeenten
Lid Bestuurlijk Platform Zuid-Oost Utrecht
Lid Bestuurlijk Platform Hart van de Heuvelrug
Voorzitter Burgemeesterskring Utrecht
Voorzitter Raad van Toezicht van de Stichting Amarantis Onderwijsgroep (voorheen ROC-ASA)
Voorzitter Platform Raden van Toezicht MBO instellingen
Voorzitter Stichting Laag Catharijne (voorheen Federatie van de Katholieke Centra voor Levensvorming resp. Responz)
Voorzitter CMC Mensen met een Missie
Voorzitter Klachtencommissie Ongewenste Omgangsvormen Politie Regio Utrecht
Voorzitter Stichting Open Monumenten Dag
Lid bestuur Departement Utrecht van Nederlandsche Maatschappij van Nijverheid en Handel
Bron 12-05-2010 3
Voorzitter algemeen en dagelijks bestuur Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN)
Voorzitter Stichting Erfgoed Nederland (voorheen Stichting Nationaal Contact Monumenten)
Lid redactie Brand & Brandweer
Lid redactie GRIP4
Voorzitter Burgemeesterskring Utrecht-Oost

Dhr. drs. J.A. de Ruiter (PvdA) burgemeester gemeente Zevenaar
NEVENFUNCTIES
Lid Regioraad Euregio Rijn-Waal
Plv. Lid Algemeen Bestuur Stadsregio Arnhem-Nijmegen
Lid Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg
Lid Hulpverlening Gelderland Midden (HGM)
Voorzitter Commissie voor Georganiseerd Overleg
Voorzitter Welstandscommissie Noordoost Gelderland
Voorzitter EduArt Gelderland
Lid Prins Bernhard fonds Gelderland
Voorzitter Commissie van Advies Zevenaar Muziekstad
Lid Commissie van Advies stadsmuseum Zoetermeer
Plaatsvervangend voorzitter Railplan spoorveiligheid
Lid Regieraadbouw Oost Gelderland
Bron 19-08-2010 na IGB 3
Lid Gemeenschappelijke Regeling inzake oprichting distributiedienst kring 017 Arhem
Lid Streekcommissie West-Achterhoek en Liemers
Lid Regieraadbouw Oost Gelderland
Lid Algemeen Bestuur Knooppunt Arnhem-Nijmegen (KAN)

Dhr. mr. J.C.G. Fijen (CDA) burgemeester Gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle

Nevenfuncties:
RECENT??????????????????????
Bron ????????????? na IGB 3
Lid DB en AB Recreatieschap Rottemeren
Lid AB ISMH
Lid DB (voorzitter) Stichting Molenviergang
Lid AB Veiligheidsregio
Lid districtcollege Politie
Lid Raad van Toezicht Gemiva (gehandicaptenorg.)

Mw. M.G. (Marian)Dekker wnd PVDA Burgemeester gemeente Zijpe
Voorzitter werkgroep Polarisatie en Radicalisering Veiligheidsregio
Lid AB Veiligheidsregio
Voorzitter Commissie vernieuwing Jeugdgezondheidszorg
Voorzitter Stichting Opvoeden.nl
Lid Raad van Toezicht APS een alndelijk opererend onderwijsadviesbureau
Bron 25-07-2011 na IGB 3

Dhr. drs. J.B. Waaijer (CDA) burgemeester gemeente Zoetermeer
Lid bestuur Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)
Voorzitter cie Keurmerk CBF
Plaatsvervangend Korpsbeheerder Politie Haaglanden
Plaatsvervangend Voorzitter Hulpverleningsregio Haaglanden
Voorzitter sportraad Zuid- Holland
Voorzitter gebiedscommissie het Land van Wijk en Wouden
Lid bestuur Stichting Landschapsbeheer Zuid-Holland
Secretaris Nederlands Burgemeesterselftal (NBE)
Beschermheer Kunst en Vriendschap Zoetermeer
Erevoorzitter Rode Kruis Zoetermeer en Bleiswijk
Voorzitter Stuurgroep Meldkamerdomein
Bestuur Panorama Haaglanden
Raad van advies Inholland
Lid Comitť van aanbeveling fondsenwerving Stadsmuseum
Lid bestuur Stichting zelforganisatie
Voorzitter Hulp en Recht
Lid comitť van aanbeveling Famiiiehuis't Lange Land Ziekenhuis
Lid comitť van aanbeveling thrillerfestival
Bron 26-08-2010 na IGB 3
Lid Raad voor de Multidisciplinaire Informatievoorziening
Lid Stuurgroep Meldkamerdomein
Raad van advies Inholland
Voorzitter Nederlandse Katholieke Oudervereniging (NKO)
Lid van het Algemeen Bestuur van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) (m.i.v. 11-10-2001)
Lid werkgroep Vorming, Opleiding en Training Nederlands Genootschap van Burgemeester (NGB)
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) lid Commissie Algemene, bestuurlijke en juridische aangelegenheden
Voorzitter bestuur Landinrichting IJsselmonde
Gespreksdeelnemer Bestuurlijke Adviesgroep van Roccade Civility
Mw. mr. E.G.E.M. Bloemen (CDA) Burgemeester gemeente Zoeterwoude
Nevenfuncties
Voorzitter Stichting “Onderwijsstichting College Hageveld”  Heemstede
Vice-voorzitter Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds
Penningmeester Stichting Vrouwen Netwerk Hoger Overheidsmanagement
Penningmeester Vereniging van ReŁnisten Faculteit rechtsgeleerdheid KUN/RU
Bestuurslid Stichting Perikles
Penningmeester Willem Merckelbach Stichting
Secr./penningmeester Burgemeesterskring Rijnstreek
Geven van workshops over netwerken (incidenteel) ISO 2001 auditor (incidenteel)
Penningmeester de Duiventil, vereniging CDA medewerkers Tweede Kamer
Bron 12-05-2010 3

Dhr. E. Fennema (CDA)burgemeester gemeente Zuidhorn
Regionaal Geneeskundig Platform Groningen
Voorzitter Maatschappelijke Adviesraad Philadelphia
Hulpverleningsdienst & Openbare Gezondheidzorg (H&OG)
Lid AB en DB Bestuurscommissie brandweer
Lid Afvalverwijdering Regio Centraal Groningen (ARCG)
Plaatsvervangend lid Regio Centraal Groningen (RCG) i.l.
Lid en lid DB Eems Dollard Regio (EDR)
Lid AB Regionaal College Regiopolitie Groningen
Lid en lid DB
Bron 12-05-2010 3
Bestuurscommissie GGD Plaatsvervangend lid
Werkvoorzieningsschap Novatec Plaatsvervangend lid
Bestuursacademie Noord-Nederland Lid algemeen bestuur

Dhr. A.F. Bonthuis PvdA burgemeester gemeente Zuidplas
voorzitter DB en AB Bedrijvenschap Gouwe Park
AB €n DB lid recreatieschap Hitland, Rottemeren
AB en DB vice voorzitter Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Midden Holland
Bestuur Veilgheidsregio Hollands Midden
Bestuur Halt Midden Holland-Haaglanden
Bestuur Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten
Vice/voorzitter District Veiligheidcollege Gouwe IJssel politie
Voorzitterschap Burgemeesterskring Midden Holland
DB lid ISMH lid Agendacommissie bestuurlijk overleg zorg en samenleving
Bron 09-06-2010 3

Mw. L.C. Poppe-de Looff (CDA) burgemeester gemeente Zundert
Regeldrukambassadeur voor de regio West-Brabant en Zeeland
Voorzitter GGD West-Brabant
Rotaryclub Zundert-Rucphe
Voorzitter Speciaal onderwijs in Zeeland
Interim voorzitter Centrum voor milieueducatie Walcheren
Algemeen bestuur veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (lid)
Algemeen bestuur regio politie Midden- en West-Brabant (lid)
Westbrabantse vergadering (lid)
Regiobureau, Algemene Zaken (lid)
Districtelijke Driehoek (lid) (politie Breda, Etten-Leur, Alphen Chaam, Baarle Nassau, Rucphen en Zundert)
Intergemeentelijke driehoek (lid)(Etten-Leur, Rucphen en Zundert)
Gilde Sint Joris, Rijsbergen (overdeken)
Gilde Sint Bavo, Rijsbergen (overhoofdman)
Gilde Sint Jan, Wernhout (overdeken)
Gilde Sint Willibrordus, Klein Zundert
Koninklijke Harmonie Nut en Vermaak (ere-voorzitter)
Bron 19-09-2010 na IGB 3 en CHop 03-09-2011 geen wijzigingen vanaf 19-09-2010 bron website Zundert
Ledenraad Rabobank Walcheren Noord Beveland (voorzitter)
Taakgroep Westerschelde (voorzitter)
Overleg adviserende partijen Westerschelde (lid)
Bestuurlijk overleg Westerschelde, Provincie Zeeland (lid dagelijks bestuur)
Internationale Schelde commissie (lid Nederlandse delegatie)
Vereniging Nederlandse Riviergemeenten (lid)
Provinciale Milieucommissie (lid)
Provinciale commissie omgevingsbeleid (vice-voorzitter)
Provinciale commissie ruimtelijke ontwikkeling (lid)
Provinciale commissie voor cultuur (lid)
Maatschappelijke Zorg Walcheren (voorzitter)
Maatschappelijke opvang en verslavingszorg in Zeeland (voorzitter)
GGD Zeeland (voorzitter)
Centrale post ambulancevervoer Zeeland (voorzitter)
Ambulancevervoer Walcheren (voorzitter
Zeeuwse Muziekschool (vice-voorzitter)
Raad van bestuur Sportfondsen Nederland te Vlissingen (voorzitter)
Directeur Vastgoed BV, Zwembad Vrijburg Vlissingen
VNG commissie Sport en Recreatie (lid)
VNG commissie Platform Zuid Afrika (lid)
VNG commissie voor Emancipatie (lid)
Openbaar lichaam afvalverwerking Zeeland (vice voorzitter)
Zeeuwse Reinigingsdienst (commissaris)
Arsenaal B.V. (commissaris)
Raad voor kunst en cultuur (lid)
Sportraad (lid)
Raad van toezicht Rabobank Walcheren Zuid (lid)
Bestuur Zeeuwse Dag en Avondschool (lid)
Bestuur Centrum voor volwasseneducatie
Bestuurlijk en uitvoerend kerkelijk jeugdwerk

Dhr. J.A. Gerritsen (D66) Burgemeester gemeente Zutphen
NEVENFUNCTIES
Voorzitter R.v.C. Univť het Platteland (verzekeringsmij.)
Voorzitter hoofdstembureau 1999
Voorzitter Stichting Beheer Registergoederen Zutphen
Lid regionaal college Dagelijks bestuur Politie N+O Gelderland plv korpsbeheerder
Voorzitter driehoeksoverleg district IJsselstreek (politie)
Voorzitter regiegroep prostitutiebeleid (Politie N.O.Geld.)
Voorzitter gebiedscommissie De Graafschap (reconstructie)
Vz. gebiedscomm. Lid streekcommissie Achterhoek en Liemers
Lid DB en AB Veiligheidsregio N+O Gelderland
Lid AB Regio Stedendriehoek
Lid DB en AB GGD Gelre - IJssel
Voorzitter Raad van Toezicht Omroep Gelderland
Voorzitter bestuurlijk overleg G8 gemeenten Gelderland
Voorzitter R.v.C. Univť Her en Univť Stormher
Voorzitter Raad van Bestuur Casa Catmareana de Satu Mare ouderenzorg
Lid visitatiecommissie gerechten Raad voor de Rechtspraak
Bron 28-08-2010 na IGB 3
Voorzitter Raad v Rechtsbijstand Hofressort Arnhem

Dhr. A.C. Hofland (CDA) Burgemeester gemeente Zwartewaterland GOG 13-09-2010
Lid Veiligheidsbestuur Veiligheidsregio onbezoldigd
Bestuurslid VNG, afdeling Overijssel onbezoldigd
Waarnemend lid AB GGD-IJsselland onbezoldigd
Bestuurslid commissie Brandweer Landelijk Veilgheidsberaad onbezoldigd
aandeelhoudersvert. WMO Beheer
Bestuurslid Stichting Crimineel
Voorzitter VluchtelingenWerk Overijssel
GOG 13-09-2010
Lid algemeen bestuur Regio IJssel Vecht
Lid dagelijks bestuur Regio IJssel Vecht
Lid portefeuillehoudersoverleg Veiligheid Regio IJssel Vecht
Lid platform asiel en integratie VNG
Bestuurslid VNG, afdeling Overijssel
Voorzitter Comitť Sleepbootdagen Zwartsluis
Lid van het erecomitť van aanbeveling darten Zwartsluis 2006

Dhr. E.J. Bilder CDA burgemeester gemeente Zwartewaterland 14 januari 2011
Voorzitter Centraal Stembureau
Overige leden: dhr. J.C. ten Kooster, mw. R. Verstijne-spit, mw. H. de Haan-van Eerden, dhr. K. Stoppels
NEVENFUNCTIES
Lid AB Veiligheidsregio
Voorzitter monumentenraad Zwartewaterland
voorzitter CBOB (Christelijke Bond van Ondernemers in de Binnenvaart)
Bestuurslid kantoor Binnenvaart
voorzitter Stichting Cultuurhistorisch erfgoed Ermelo
lid Boeldagcomitť Ermelo
Directeur onroerendgoed BV waaarin familiebezit is ondergebracht
Redactielid CDA bestuursforum
Bestuurslid Christendemocraat.NL
Bron besluit 14-11-2011 op wobverzoek Hop
Neven)functies CDA wethouder Bilder Ermelo:
CDA-Loco-burgemeester en wethouder gemeente Ermelo
Lid dagelijks bestuur RNV
Voorzitter Soc. Economisch Overleg NW-Veluwe
Lid Prov. Commissie Stedelijke Vernieuwing en wonen
Lid stuurgroep Regionaal Bedrijven Terrein Harderwijk
Voorzitter Portefeuillehoudersoverleg Ruimtelijke Ordening en VolkshuisvestingNw- Veluwe
Voorzitter Portefeuillehoudersoverleg Economische zaken NW-Veluwe
Voorzitter Portefeuillehoudersoverleg Toerisme en Recreatie NW-Veluwe
Commissaris bouwcombinatie Ommen b.v.
Dir. E.J. Bilder Holding B.V. 2
Dir. Overijsselsche Belegginsmaatschappij b.v. Ommen
Dir. BCO Beleggingen b.v. Ermelo
Dir. Bilder Holding, Bilder Beheer, Bilder Vastgoed b.v.
Lid kerkenraad NH gemeente
Lid Boeldag comite Ermelo
Voorzitter Stichting Christen Democratisch Jongerenwerk Gelderland
Voorzitter Monumentencommissie Ermelo
Voorzitter Sticht. Cultuur Historisch Erfgoed Ermelo
Voorzitter Welstandscommissie Zutphen, Rheden,Rozendaal
Lid dagelijks bestuur ISV Noord West Veluwe, bezoldigd: nee
Commissaris LWP Vastgoed Hardenberg, bezoldigd: nee
Voorzitter Stichting Open Doors
directieassistent/directiesecretaris familiebedrijf ("Bimo Ermelo")
directeur/eigenaar bouwbedrijf "Bilder+Vonder" te Ommen
lid gemeenteraad van Ermelo, van 1990 tot 2002
directeur "Bilder Vastgoed" B.V.
voorzitter CDJA (Christen-Democratisch Jongeren AppŤl) afdeling Ermelo
voorzitter CDJA (Christen-Democratisch Jongeren AppŤl) in Gelderland
fractievoorzitter CDA gemeenteraad van Ermelo
lid dagelijks betuur CDA Gelderland
voorzitter Beweging "Christelijke Koers" CDA
ouderling Hervormde Gemeente Ermelo in de Protestantse Kerk in Nederlandc
voorzitter Stichting Christelijk Jongerenwerk Gelderland
lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1 maart 2007 tot 17 juni 2010
J. Hop Memo 29 november 2006.Eddy Bilder CDA Ermelo weet al hoe het kabineteruit gaat zien na de landelijke verkiezingen. BRON: Ermelo's Weekblad.Landelijke verkiezingen 2006 Ermelo kiest CDA. Eddy Bilder nr 44 opkandidatenlijst CDA kreeg in Ermelo 755 stemmen. Citaat: Bijna 84 % (19.863) vande stemgerechtigden in Ermelo brachten hun stem uit. Omdat het CDA 41 zetelsheeft behaald komt Bilder zeker in de Tweede Kamer. Bilder verwacht dat het nogwel enkele maanden zal duren voordat zijn werkzaamheden in het Haagse beginnen.vDat geeft hem nog wat tijd om zijn opvolger in Ermelo in te werken.

Dhr. A.S. Scholten (VVD)burgemeester gemeente Zwijndrecht
Lid BD Veiligheidsbestuur Zuid-Holland Zuid
Vice-voorzitter Drechtsteden 
Lid portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken Drechtsteden 
Voorzitter Bestuurlijke Commissie Economie en Bereikbaarheid
Vertegenwoordiger gemeente AlgemeneVergadering van Aandeelhouders NV Eneco 
Vertegenwoordiger gemeente Algemene Vergadering van Aandeelhouders Evides  
Vertegenwoordiger gemeente Algemene Vergadering van Aandeelhouders Oasen 
Lid Nederlands Genootschap van burgemeesters Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht
Lid Verenging van burgemeesters van Gemeenten In Zuid-Holland  
Voorzitter Stichting Internationale Contacten Zwijndrecht 
Lid Stuurgroep Rijn, Schelde en Delta 
Lid Bestuur Garantie Instituut Woningen 
Voorzitter Vereniging en Stichting Dorp, Stad en Land
Voorzitter Generaal F.A. Hoefer Stichting
Bron 17-05-2010 3

Dhr. drs. H.J. Meijer  (VVD) (VVD)burgemeester gemeente Zwolle
wijkwethouder van Binnenstad
Lid Partijraad VVD (Kamercentrale Overijssel?)
Korpsbeheerder Regiopolitie IJsselland
Lid Presidium Internationaal Hanzeverbond
Vice-voorzitter Commissie Bestuur en Veiligheid VNG
Voorzitter Veiligheidsbestuur IJsselland
Vice-voorzitter Veiligheidsberaad
Voorzitter Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing IJsselland
Bron 12-05-2010 3
Lid Dagelijks BestuurKorpsbeheerdersberaad
Voorzitter G-27
Lid Algemeen Bestuur Regio IJssel-Vecht
Voorzitter Veiligheidsbestuur IJsselland/IJssel-Vecht i.o.
Voorzitter Raad van Advies Meld Misdaad Anoniem
Lid Raad van toezicht NICIS
Voorzitter G-27
Lid Presidium Internationaal Hanzeverbond
Voorzitter Veiligheidsbestuur IJsselland/IJssel-Vecht i.o.
Raadsgriffier
Mw. drs. M.S.P. Muurling-van Rosendaal raadsgriffier gemeente Zaltbommel per 1 september 2007
GEEN NEVENFUNCTIES Bron gemeente Zaltbommel 11 november 2008

Mw. drs. C.M.S Visser medewerker griffie - plv

Mw. E.W. van Ballegooijen - van den Oever Geen (bestuurlijke) nevenfuncties

Mw. drs. L. (Lia) Randsdorpraadsgriffier gemeente Zaanstad
NEVENFUNCTIES
* lid van de commissie professionalisering van de Vereniging van Griffiers
* lid van de regiegroep integriteit van de Vereniging van Griffiers
Bron gemeente November 28, 2008 10:25 AM

mevrouw Karin Timmerman, plv. griffier en raadsadviseur,

mevrouw Monica Briefjes, plv. griffier en raadsadviseur,

de heer Gerolf Bouwmeester (tijdelijk vervanger van Jos van Gaasbeek, raadsadviseur).

De griffieassistenten:Immie Van, Astrid Plekker en Linda de Man.

de heer Jos van Gaasbeek, raadsadviseur,

de heer Remco van der Laan, raadsadviseur.

Gemeente Zaanstad
Raadslid Dhr. A. Altikulac (CDA)
Dhr. H.J.M. Oomen (CDA)
Dhr. P. van Tellingen (CDA)
Mw. A. Grondman-Deurloo (CDA)
Mw. H.A. Visscher-Noordzij (ChristenUnie)
Dhr. A. Molenaar (Democratisch Zaanstad)
Dhr. C.T.M. van den Berg (GroenLinks)
Dhr. E.M. Boer (GroenLinks)
Mw. S. Kuk (GroenLinks)
Dhr. A. Drost (PvdA)
Dhr. A.J. Arens (PvdA)
Dhr. A.J.A. Groen (PvdA)
Dhr. I. Yigit (PvdA)
Dhr. M. van Tuijl (PvdA)
Dhr. R. Spiekstra (PvdA)
Dhr. T. Bosma (PvdA)
Dhr. drs. J. Olthof (PvdA)
Mw. A.M. Leegwater-Ploeger (PvdA)
Mw. A.T. Thijssen (PvdA)
Mw. S. Mutluer (PvdA)
Mw. Y. Hildering (PvdA)
Dhr. R. Goezinne (PvdIJ)
Dhr. E. Schaap (ROSA)
R.Pauw=Dhr. R. Pauw (ROSA)
A.Moot=Dhr. A. Moot (SP)
RvanBraam=Dhr. R van Braam (SP)
R.Poldner=Dhr. R. Poldner (SP)
J.M.E.deGroot=Mw. J.M.E. de Groot (SP)
S.vanElmpt=Mw. S. van Elmpt (SP)
A.vanderLaan=Dhr. A. van der Laan (VVD)
A.C.Schaap=Dhr. A.C. Schaap (VVD)
J.TerWisscha=Dhr. J. Ter Wisscha (VVD)
M.Mandjes=Dhr. M. Mandjes (VVD)
B.Visser=Mw. B. Visser (VVD)
E.A.Veenis-Kaak=Mw. E.A. Veenis-Kaak (VVD)
EvanDuuren=Dhr. E van Duuren (ZOG)
A.Snijder=Mw. A. Snijder (ZOG)
H.deLeeuw=Mw. H. de Leeuw (ZOG)
L.Vissers-Koopman=Mw. L. Vissers-Koopman (ZOG)
Wethouder
R.C.T.Ootjers=Dhr. R.C.T. Ootjers (CDA)
R.J.Linnekamp=Dhr. R.J. Linnekamp (GroenLinks)
J.F.Luiten=Dhr. J.F. Luiten (PvdA)
drs.H.J.Egberts=Dhr. drs. H.J. Egberts (PvdA)
C.M.M.Noom=Mw. C.M.M. Noom (PvdA)
P.Keijzer=Dhr. P. Keijzer (SP)

 

Eind januari 2005 benoemde de raad de heer dr. V.L. Eiff tot directeur. De keuze voor de heer Eiff is geen toevallige:de gemeenteraad van Zaanstad koos ervoor de Rekenkamer Zaanstad organisatorisch onder te brengen bij de Rekenkamer Amsterdam.
De heer Eiff is sinds 2004 directeur van de Rekenkamer Amsterdam. De gemeenteraad heeft juist mede vanwege de deskundigheid van Eiff gekozen voor aansluiting bij de Rekenkamer Amsterdam. Conform artikel 81e van de Gemeentewet maakt de directeur van de Rekenkamer ook zijn nevenfuncties bekend. Het betreft de volgende:
Voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies (NVVR).
Lid Lionsclub Haarlem en Omstreken
Coach Hockeyclub Bloemendaal
Scheidsrechter Nederlandse BasketbalBond (NBB)
Voorzitter Rode Kruis, Vereniging Haarlem en omstreken

Wethouder J. Schouten-Burger (VVD)geen nevenfuncties

Wethouder C. J. Loggen (VVD)
vervanger: Dhr. R.J. Linnekamp
nevenfuncties: bestuurslid ROA dagelijks bestuur, voorzitter Stichting Veiligheidszorg, bestuurslid AB Nautisch Beheer, bestuurslid AB Amports

Wethouder H.J. Egberts (PvdA)
vervanger: Mevr. J. Schouten-Burger
geen nevenfuncties
Wethouder P.M.J. Kroesen-van Gelderen (CDA)
vervanger: Dhr. C. J. Loggen
Nevenfuncties mw. P.M.J. Kroesen-van Gelderen: lid van het CDA-provinciebestuur Noord-Holland, lid van het 4 mei herdenkingscomitť, lid van het stichtingsbestuur 'Saenredam en Assendelft'

Wethouder R.J. Linnekamp (GroenLinks)
vervanger: Dhr. C. J. Loggen
nevenfunctie: voorzitter Stichting Recital

LEDEN GEMEENTERAAD ZAANSTAD
Hr. A. Altikulac
(CDA)

Bestuurslid Moskee Sultan Ahmet als secretaris

Hr. B. Boer
(GroenLinks)

Voorzitter Vredesberaad Zaanstreek
Voorzitter werkgroep AILM Zaandam (Asian Institute for Liturgy and Music Quezon City-Filippijnen
lid auditcommissie Zaanstad

Hr. T. Bosma
(PvdA)

Werkzaam bij Vereniging Natuurmonumenten
Bestuurslid St. Bezoekerscentrum Zandwaaier Z-Kennemerland
lid auditcommissie Zaanstad

Hr. C. v.d. Bovenkamp
(ZOG)

Examinator Stichting Kentec (parttime)
Lid Algemeen Bestuur Stichting Tetrix
Leerkracht technische school Zaandam

Hr. A. Drost
(PvdA)

Inspecteur Onderwijs

Mw. S. van Elmpt
(SP)

Communicatieadviseur Amsterdam Thuiszorg
Bestuurslid SP afdeling Zaanstreek

Hr. R.A. Goezinne
(Partij voor de IJsbaan)
geen

Hr. A.J.A. Groen
(PvdA)

Projectmanager Stichting Arbouw (0,8 fte)
Lid Districtsraad Stichting 1940-1945
Voorzitter Waarderingscommissie RIBWZ' streek, W' land, W. Friesland
Lid basisgroep Amnesty International
Lid ledenraad Vakbondshistorische Vereniging

Mw. A. Grondman-
Deurloo
(CDA)

Bestuurslid ABK (Amsterdamse Bridge Kring)

Mw. J.M.E. de Groot
(SP)

Letselschadebehandelaar bij AXA Schade N.V.
Lid partijbestuur SP
Werkgroep Dierenbescherming Nrd-Holl-Nrd
lid auditcommissie Zaanstad

Mw. H.H. de Leeuw
(ZOG)

redacteur website Zaanse Wijken

Mw. Y. Hildering
(PvdA)

Senior Product Ontwikkelings assistent bijLodersCroklaan
EHBO coŲrdinator
Chocolatier
Vakbondskaderlid FNV Bondgenoten
CAO onderhandelingsdelegatie LodersCroklaan
Lid studiegroep pensioenen Loders Croklaan
Lid 4 mei comitť Assendelft
Lid kas controlecommissie VriendenNederlandsStoommachine Museum te Medemblik
Vrijwilliger buurthuis activiteiten
Koninginnedagen SinterklaasfeestPoelenburg

Mw. S.E. Hille
(GroenLinks)

Werkgroep Dierenbescherming Nrd-Holl-Nrd
Student vakbekwaam dierenverzorger
ProjectcoŲrdinator Multicultureel Centrum Schalkwijk

Hr. M.S. Kaya
(PvdA)

Secretaris Turkse Culturele Vereniging voor Krommienie e.o.
Secretaris I.S.N. Anadolu Moskee Krommenie

Mw. S. KŁk
(GroenLinks)

Docent VMBO Pascalcollege Zaandam

Hr. A. v.d. Laan
(VVD)

Projectmanager A.M.
Leermeester Stichting vakopleiding Bouw
Directeur Saen Szale F1

Mw. A.M. Leegwater- Ploeger
(PvdA)

V.O.F. ambulante handel
Apothekersassistente
Hr. A. Mandjes

Werkzaam bij ABN AMRO
Bestuursfunctie bij St. Sinar Anugerah

Hr. A. Molenaar
(DZ)

Docent informatica
Adviseur ICT

Hr. A. Moot
(SP)
geen

Mw. S. Mutluer
(PvdA)

Docent / onderzoeker vermogensrecht VU A'dam

Mw. A.G.C. Neefjes-Ijfs
(Christen Unie)

Assistent-accountant bij Polder FinanciŽle Administraties B.V. te Schagen.
lid auditcommissie Zaanstad

Hr. J. Olthof
(PvdA)

Adjunct directeur makelaar in assurantien (meeus)

Hr. H.Oomen
(CDA)

Medewerker interne audit&controlling afd. Accounting Plaza
Bestuurslid St. Leefbaarheid Zaanstreek
Voorzitter vereniging van eigenaren Poelenburg/Twiskeweg
Lid scoutingsteam 'Kandersteg'

Hr. R. Pauw
(ROSA)

Glazenier, eenmanszaak De Glazen Pauw

Hr. R. Poldner
(SP)

Maatschappelijk werker / coach
Bestuurslid Stichting de Rooie Cent
Lid Beroepscommissie SP
Adviseur St. de Wijde Wereld

Hr. A.C. Schaap

(VVD)