Slavernij in Nederland en het ondermijnen van de democratie door de overheid zelf ©

Gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking en de respectloze bejegening van overheidsdienaren jegens de gewone burgers.

Hop geeft u op onnavolgbare wijze inzicht in de jeugdzorg mentaliteit.
Hop moet bloeden (na strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd aan ouders van kinderen) schrijft vervolgens de CHRISTELIJKE jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school. Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen " Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat jeugdzorg op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.

 

 

Openbaar register nevenfuncties bestuurders gemeenten, leden bezwaarcommissie op internet

Beginletter Z BSC, 147=A, 190=B, 207=C, 243=D, 248=E, 287=F, 295=G, 304=H, 313=I, 315=J, 396=K, 405=L, 493=M, 494=N, 495=O, 496=P en Q, 501=R, 503=S, 507=T, 553=U, 554=V, 570=W, 571=X, 589=Y, 675=Z, Griffier, Gemeentesecretaris.

Mw. mr. G.H. Faber (PvdA)Burgemeester gemeente Zaanstad
Voorzitter Bestuur Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid
Vicevoorzitter van het Dagelijks Bestuur van het Korpsbeheerberaad
Voorzitter Recron, Vereniging van Recreatieondernemers Nederland
Voorzitter Raad van Toezicht ROC Amsterdam/ROC Flevoland
Bron 21-05-2010 3

Dhr. A. van den Bosch (VVD) Burgemeester gemeente Zaltbommel
Lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Museum Slot Loevestein
Lid Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur regio Rivierenland (portefeuille: Personeel, Onderwijs, Arbeidsmarktbeleid).
Lid Algemeen Bestuur Veiligheidscollege Gelderland-Zuid.
Lid Regionaal College Politieregio Gelderland-Zuid.
Lid Stuurgroep Verkeershandhaving Gelderland-Zuid.
Lid Vrienden van Slot Loevestein.
Plaatsvervangend voorzitter Politiedistrict De Waarden.
Voorzitter Stichting St. Maarten.
Leenheer Slot Loevestein.
Secretaris/Penningmeester van het Streekarchief Bommelerwaard
Bron 17-05-2010 3

Dhr. N. Meijer VVD burgemeester gemeente Zandvoort
Lid algemeen bestuur + lid portefeuille Veiligheid Hulpverleningsdienst Kennemerland KNRM
voorzitter station Zandvoort
Lid Regionaal College Kennemerland
Lid CoŲrdinatie Commissie regionaal samenwerkingsverband CoCo
Lid Bestuurlijke CoŲrdinatie Regiozaken (BCR)
Voorzitter Evenementencommissie
Freelance trainer /adviseur
VZ St. Kooij
Raad van advies St. Kringloop
Lionsclub Zandvoort
Bron 12-05-2010 3
Lionsclub Hoorn De Doelen
Coach jeugdhockeyteam

Dhr. C.J.J. (Coert) van Ee CDA burgemeester gemeente Zederik
Nevenactiviteiten:
Vicevoorzitter Raad van Toezicht, St. Computerwijk in Amsterdam
Secretaris, Theater en kunstencentrum De Kom in Nieuwegein
Secretaris, St. IJsselstein 700 jaar stad
Ambassadeur, Hospice IJsselstein
Eigenaar C.J.J. van Ee Lijfrente B.V.
Lid Algemeen Bestuur Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
Lid Algemeen Bestuur Zuid-Holland Zuid
Lid Algemeen Bestuur Veiligheidregio Zuid-Holland Zuid
Lid Regionaal Colleg Zuid-Holland Zuid
Lid Driehoeksoverleg Politiedistrict Alblasserwaard-Vijfheerenland
Afgevaardigde in aandeelhoudersvergadering Eneco
Afgevaardigde in aandeelhoudersvergadering Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Schelluinen-West
CHop 03-09-2011 website gemeente Zederik

H.C. Heerschop Wnd. (Leefbaar Hilversum) burgemeester gemeente Zeevang
Lid bestuur Stichting Stad en Lande van Gooiland
Lid bestuur Architectuurprijs Hilversum
Lid bestuur Globe, Centrum voor Kunsteducatie
Voorzitter Vrienden van Vroeger theaterproducties
Lid bestuur Heb hart voor Hilversum:
* realisering muziektent op de Kerkbrink
* voorzitter programmacommissie
Bron 19-08-2010 3

Dhr. drs. M.E. Smit (PvdA) Burgemeester gemeente Zeevang
Raad van toezicht van het Waterlandziekenhuis te Purmerend

Dhr. J.F. Koen (CDA) Burgemeester gemeente Zederik GOG17-05-2010
HAVO Christelijk Lyceum Delft 1975
Nieuwe Lerarenopleiding
aardrijkskunde, biologie
Vrije Leergangen – Vrije Universiteit, Amsterdam 1980
Diverse managementen
HR-opleidingen en –trainingen
NV Nederlandse Spoorwegen 1987 –1998
Diverse bestuurlijke trainingen Overheid 1998 – heden
Leraar Aardrijkskunde, biologie 1980 – 1987
Trainee, projectleider,
procesmanager, adviseur
arbeidsmobiliteit
NV Nederlandse Spoorwegen 1987 –1998
Wethouder Maassluis 1998 – 2004
Lid dagelijks bestuur Stadsregio Rotterdam 2001 – 2004
Raadslid CDA Maassluis 1995 – 2002
Voorzitter Regionale Volkshuisvestingscommissie/commissie wonen Stadsregio Rotterdam 2001 – 2004
Lid Bestuurscommissie subregio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden 2004 – heden
Lid Algemeen Bestuur Zuid-Holland Zuid 2004 – heden
Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 2006 – heden
Lid Algemeen Bestuur Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten(VZHG)2005 – heden
Lid Provinciale Planologische Commissie (PPC)Provincie Zuid-Holland namens de VZHG 2000 – heden
Voorzitter Woerdens Beraad Samenwerkingsverband van alle 59 Groene Hart -gemeenten voor overleg met provincies, rijk, waterschappen en maatschappelijke partijen inzake beleid en ontwikkeling Groene Hart 2004 – heden
Voorzitter VeiligheidssociŽteit Zuid-Holland Zuid 2006 – heden
Leerhuis, werkplaats en marktplein voor integrale veiligheidsvraagstukken
Voorzitter Stichting Uitvoering Landschapsplan Alblasserwaard/Vijfheerenlanden 2005 – heden
Voorzitter Stichting Beheer Lekuiterwaarden Vijfheerenlanden 2005 – heden
Secretaris/penningmeester Stichting Veiligheid en Toezicht 2005 – heden
Handhavings- en toezichtbedrijf voor district II Zuid-Holland Zuid
Lid Bestuur Stichting De Regenboog 2003 – heden
Aankopen/(ver-)bouwen van grote woningen in Subkarpaten, OekraÔne ten behoeve van Family Type Children Homes

Dhr. G.J. Gorter (Gemeentebelangen) Burgemeester Gemeente Zeewolde
Regionaal College Regiopolitie Flevoland: lid
Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Flevoland: lid
Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Flevoland: portefeuillehouder regionale meldkamer
Commissie RegionaleBrandweer: lid
College voorArbeidszaken (VNG): lid
Stichting Folkloristisch Festival Salland penningmeester
Bron 17-05-2010 3

Dhr. drs. J.J.L.M. Janssen (CDA) Burgemeester Gemeente Zeist
Lid Presidium en Regionaal College Politie Regio Utrecht
Voorzitter Districtscollege Binnensticht, Politie Regio Utrecht
Vice-voorzitter algemeen en dagelijks bestuur Woonwagenschap
Lid algemeen en dagelijks bestuur Veiligheidsregio Utrecht
Vice-voorzitter algemeen en dagelijks bestuur Bestuur Regio Utrecht
Lid algemeen bestuur Afvalverwijdering Utrecht (AVU)
Lid VNG-commissie FinanciŽn
Voorzitter bestuur VNG, afdeling Utrecht
Lid van het Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen (NUZO)
Voorzitter Stichting Zeist Promotie
Voorzitter algemeen en dagelijks bestuur GZO
Voorzitter Platform Middelgrote Gemeenten
Lid Bestuurlijk Platform Zuid-Oost Utrecht
Lid Bestuurlijk Platform Hart van de Heuvelrug
Voorzitter Burgemeesterskring Utrecht
Voorzitter Raad van Toezicht van de Stichting Amarantis Onderwijsgroep (voorheen ROC-ASA)
Voorzitter Platform Raden van Toezicht MBO instellingen
Voorzitter Stichting Laag Catharijne (voorheen Federatie van de Katholieke Centra voor Levensvorming resp. Responz)
Voorzitter CMC Mensen met een Missie
Voorzitter Klachtencommissie Ongewenste Omgangsvormen Politie Regio Utrecht
Voorzitter Stichting Open Monumenten Dag
Lid bestuur Departement Utrecht van Nederlandsche Maatschappij van Nijverheid en Handel
Bron 12-05-2010 3
Voorzitter algemeen en dagelijks bestuur Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN)
Voorzitter Stichting Erfgoed Nederland (voorheen Stichting Nationaal Contact Monumenten)
Lid redactie Brand & Brandweer
Lid redactie GRIP4
Voorzitter Burgemeesterskring Utrecht-Oost

Dhr. drs. J.A. de Ruiter (PvdA) burgemeester gemeente Zevenaar
NEVENFUNCTIES
Lid Regioraad Euregio Rijn-Waal
Plv. Lid Algemeen Bestuur Stadsregio Arnhem-Nijmegen
Lid Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg
Lid Hulpverlening Gelderland Midden (HGM)
Voorzitter Commissie voor Georganiseerd Overleg
Voorzitter Welstandscommissie Noordoost Gelderland
Voorzitter EduArt Gelderland
Lid Prins Bernhard fonds Gelderland
Voorzitter Commissie van Advies Zevenaar Muziekstad
Lid Commissie van Advies stadsmuseum Zoetermeer
Plaatsvervangend voorzitter Railplan spoorveiligheid
Lid Regieraadbouw Oost Gelderland
Bron 19-08-2010 na IGB 3
Lid Gemeenschappelijke Regeling inzake oprichting distributiedienst kring 017 Arhem
Lid Streekcommissie West-Achterhoek en Liemers
Lid Regieraadbouw Oost Gelderland
Lid Algemeen Bestuur Knooppunt Arnhem-Nijmegen (KAN)

Dhr. mr. J.C.G. Fijen (CDA) burgemeester Gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle

Nevenfuncties:
RECENT??????????????????????
Bron ????????????? na IGB 3
Lid DB en AB Recreatieschap Rottemeren
Lid AB ISMH
Lid DB (voorzitter) Stichting Molenviergang
Lid AB Veiligheidsregio
Lid districtcollege Politie
Lid Raad van Toezicht Gemiva (gehandicaptenorg.)

Mw. M.G. (Marian)Dekker wnd PVDA Burgemeester gemeente Zijpe
Voorzitter werkgroep Polarisatie en Radicalisering Veiligheidsregio
Lid AB Veiligheidsregio
Voorzitter Commissie vernieuwing Jeugdgezondheidszorg
Voorzitter Stichting Opvoeden.nl
Lid Raad van Toezicht APS een alndelijk opererend onderwijsadviesbureau
Bron 25-07-2011 na IGB 3

Dhr. drs. J.B. Waaijer (CDA) burgemeester gemeente Zoetermeer
Lid bestuur Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)
Voorzitter cie Keurmerk CBF
Plaatsvervangend Korpsbeheerder Politie Haaglanden
Plaatsvervangend Voorzitter Hulpverleningsregio Haaglanden
Voorzitter sportraad Zuid- Holland
Voorzitter gebiedscommissie het Land van Wijk en Wouden
Lid bestuur Stichting Landschapsbeheer Zuid-Holland
Secretaris Nederlands Burgemeesterselftal (NBE)
Beschermheer Kunst en Vriendschap Zoetermeer
Erevoorzitter Rode Kruis Zoetermeer en Bleiswijk
Voorzitter Stuurgroep Meldkamerdomein
Bestuur Panorama Haaglanden
Raad van advies Inholland
Lid Comitť van aanbeveling fondsenwerving Stadsmuseum
Lid bestuur Stichting zelforganisatie
Voorzitter Hulp en Recht
Lid comitť van aanbeveling Famiiiehuis't Lange Land Ziekenhuis
Lid comitť van aanbeveling thrillerfestival
Bron 26-08-2010 na IGB 3
Lid Raad voor de Multidisciplinaire Informatievoorziening
Lid Stuurgroep Meldkamerdomein
Raad van advies Inholland
Voorzitter Nederlandse Katholieke Oudervereniging (NKO)
Lid van het Algemeen Bestuur van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) (m.i.v. 11-10-2001)
Lid werkgroep Vorming, Opleiding en Training Nederlands Genootschap van Burgemeester (NGB)
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) lid Commissie Algemene, bestuurlijke en juridische aangelegenheden
Voorzitter bestuur Landinrichting IJsselmonde
Gespreksdeelnemer Bestuurlijke Adviesgroep van Roccade Civility
Mw. mr. E.G.E.M. Bloemen (CDA) Burgemeester gemeente Zoeterwoude
Nevenfuncties
Voorzitter Stichting “Onderwijsstichting College Hageveld”  Heemstede
Vice-voorzitter Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds
Penningmeester Stichting Vrouwen Netwerk Hoger Overheidsmanagement
Penningmeester Vereniging van ReŁnisten Faculteit rechtsgeleerdheid KUN/RU
Bestuurslid Stichting Perikles
Penningmeester Willem Merckelbach Stichting
Secr./penningmeester Burgemeesterskring Rijnstreek
Geven van workshops over netwerken (incidenteel) ISO 2001 auditor (incidenteel)
Penningmeester de Duiventil, vereniging CDA medewerkers Tweede Kamer
Bron 12-05-2010 3

Dhr. E. Fennema (CDA)burgemeester gemeente Zuidhorn
Regionaal Geneeskundig Platform Groningen
Voorzitter Maatschappelijke Adviesraad Philadelphia
Hulpverleningsdienst & Openbare Gezondheidzorg (H&OG)
Lid AB en DB Bestuurscommissie brandweer
Lid Afvalverwijdering Regio Centraal Groningen (ARCG)
Plaatsvervangend lid Regio Centraal Groningen (RCG) i.l.
Lid en lid DB Eems Dollard Regio (EDR)
Lid AB Regionaal College Regiopolitie Groningen
Lid en lid DB
Bron 12-05-2010 3
Bestuurscommissie GGD Plaatsvervangend lid
Werkvoorzieningsschap Novatec Plaatsvervangend lid
Bestuursacademie Noord-Nederland Lid algemeen bestuur

Dhr. A.F. Bonthuis PvdA burgemeester gemeente Zuidplas
voorzitter DB en AB Bedrijvenschap Gouwe Park
AB €n DB lid recreatieschap Hitland, Rottemeren
AB en DB vice voorzitter Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Midden Holland
Bestuur Veilgheidsregio Hollands Midden
Bestuur Halt Midden Holland-Haaglanden
Bestuur Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten
Vice/voorzitter District Veiligheidcollege Gouwe IJssel politie
Voorzitterschap Burgemeesterskring Midden Holland
DB lid ISMH lid Agendacommissie bestuurlijk overleg zorg en samenleving
Bron 09-06-2010 3

Mw. L.C. Poppe-de Looff (CDA) burgemeester gemeente Zundert
Regeldrukambassadeur voor de regio West-Brabant en Zeeland
Voorzitter GGD West-Brabant
Rotaryclub Zundert-Rucphe
Voorzitter Speciaal onderwijs in Zeeland
Interim voorzitter Centrum voor milieueducatie Walcheren
Algemeen bestuur veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (lid)
Algemeen bestuur regio politie Midden- en West-Brabant (lid)
Westbrabantse vergadering (lid)
Regiobureau, Algemene Zaken (lid)
Districtelijke Driehoek (lid) (politie Breda, Etten-Leur, Alphen Chaam, Baarle Nassau, Rucphen en Zundert)
Intergemeentelijke driehoek (lid)(Etten-Leur, Rucphen en Zundert)
Gilde Sint Joris, Rijsbergen (overdeken)
Gilde Sint Bavo, Rijsbergen (overhoofdman)
Gilde Sint Jan, Wernhout (overdeken)
Gilde Sint Willibrordus, Klein Zundert
Koninklijke Harmonie Nut en Vermaak (ere-voorzitter)
Bron 19-09-2010 na IGB 3 en CHop 03-09-2011 geen wijzigingen vanaf 19-09-2010 bron website Zundert
Ledenraad Rabobank Walcheren Noord Beveland (voorzitter)
Taakgroep Westerschelde (voorzitter)
Overleg adviserende partijen Westerschelde (lid)
Bestuurlijk overleg Westerschelde, Provincie Zeeland (lid dagelijks bestuur)
Internationale Schelde commissie (lid Nederlandse delegatie)
Vereniging Nederlandse Riviergemeenten (lid)
Provinciale Milieucommissie (lid)
Provinciale commissie omgevingsbeleid (vice-voorzitter)
Provinciale commissie ruimtelijke ontwikkeling (lid)
Provinciale commissie voor cultuur (lid)
Maatschappelijke Zorg Walcheren (voorzitter)
Maatschappelijke opvang en verslavingszorg in Zeeland (voorzitter)
GGD Zeeland (voorzitter)
Centrale post ambulancevervoer Zeeland (voorzitter)
Ambulancevervoer Walcheren (voorzitter
Zeeuwse Muziekschool (vice-voorzitter)
Raad van bestuur Sportfondsen Nederland te Vlissingen (voorzitter)
Directeur Vastgoed BV, Zwembad Vrijburg Vlissingen
VNG commissie Sport en Recreatie (lid)
VNG commissie Platform Zuid Afrika (lid)
VNG commissie voor Emancipatie (lid)
Openbaar lichaam afvalverwerking Zeeland (vice voorzitter)
Zeeuwse Reinigingsdienst (commissaris)
Arsenaal B.V. (commissaris)
Raad voor kunst en cultuur (lid)
Sportraad (lid)
Raad van toezicht Rabobank Walcheren Zuid (lid)
Bestuur Zeeuwse Dag en Avondschool (lid)
Bestuur Centrum voor volwasseneducatie
Bestuurlijk en uitvoerend kerkelijk jeugdwerk

Dhr. J.A. Gerritsen (D66) Burgemeester gemeente Zutphen
NEVENFUNCTIES
Voorzitter R.v.C. Univť het Platteland (verzekeringsmij.)
Voorzitter hoofdstembureau 1999
Voorzitter Stichting Beheer Registergoederen Zutphen
Lid regionaal college Dagelijks bestuur Politie N+O Gelderland plv korpsbeheerder
Voorzitter driehoeksoverleg district IJsselstreek (politie)
Voorzitter regiegroep prostitutiebeleid (Politie N.O.Geld.)
Voorzitter gebiedscommissie De Graafschap (reconstructie)
Vz. gebiedscomm. Lid streekcommissie Achterhoek en Liemers
Lid DB en AB Veiligheidsregio N+O Gelderland
Lid AB Regio Stedendriehoek
Lid DB en AB GGD Gelre - IJssel
Voorzitter Raad van Toezicht Omroep Gelderland
Voorzitter bestuurlijk overleg G8 gemeenten Gelderland
Voorzitter R.v.C. Univť Her en Univť Stormher
Voorzitter Raad van Bestuur Casa Catmareana de Satu Mare ouderenzorg
Lid visitatiecommissie gerechten Raad voor de Rechtspraak
Bron 28-08-2010 na IGB 3
Voorzitter Raad v Rechtsbijstand Hofressort Arnhem

Dhr. A.C. Hofland (CDA) Burgemeester gemeente Zwartewaterland GOG 13-09-2010
Lid Veiligheidsbestuur Veiligheidsregio onbezoldigd
Bestuurslid VNG, afdeling Overijssel onbezoldigd
Waarnemend lid AB GGD-IJsselland onbezoldigd
Bestuurslid commissie Brandweer Landelijk Veilgheidsberaad onbezoldigd
aandeelhoudersvert. WMO Beheer
Bestuurslid Stichting Crimineel
Voorzitter VluchtelingenWerk Overijssel
GOG 13-09-2010
Lid algemeen bestuur Regio IJssel Vecht
Lid dagelijks bestuur Regio IJssel Vecht
Lid portefeuillehoudersoverleg Veiligheid Regio IJssel Vecht
Lid platform asiel en integratie VNG
Bestuurslid VNG, afdeling Overijssel
Voorzitter Comitť Sleepbootdagen Zwartsluis
Lid van het erecomitť van aanbeveling darten Zwartsluis 2006

Dhr. E.J. Bilder CDA burgemeester gemeente Zwartewaterland 14 januari 2011
Voorzitter Centraal Stembureau
Overige leden: dhr. J.C. ten Kooster, mw. R. Verstijne-spit, mw. H. de Haan-van Eerden, dhr. K. Stoppels
NEVENFUNCTIES
Lid AB Veiligheidsregio
Voorzitter monumentenraad Zwartewaterland
voorzitter CBOB (Christelijke Bond van Ondernemers in de Binnenvaart)
Bestuurslid kantoor Binnenvaart
voorzitter Stichting Cultuurhistorisch erfgoed Ermelo
lid Boeldagcomitť Ermelo
Directeur onroerendgoed BV waaarin familiebezit is ondergebracht
Redactielid CDA bestuursforum
Bestuurslid Christendemocraat.NL
Bron besluit 14-11-2011 op wobverzoek Hop
Neven)functies CDA wethouder Bilder Ermelo:
CDA-Loco-burgemeester en wethouder gemeente Ermelo
Lid dagelijks bestuur RNV
Voorzitter Soc. Economisch Overleg NW-Veluwe
Lid Prov. Commissie Stedelijke Vernieuwing en wonen
Lid stuurgroep Regionaal Bedrijven Terrein Harderwijk
Voorzitter Portefeuillehoudersoverleg Ruimtelijke Ordening en VolkshuisvestingNw- Veluwe
Voorzitter Portefeuillehoudersoverleg Economische zaken NW-Veluwe
Voorzitter Portefeuillehoudersoverleg Toerisme en Recreatie NW-Veluwe
Commissaris bouwcombinatie Ommen b.v.
Dir. E.J. Bilder Holding B.V. 2
Dir. Overijsselsche Belegginsmaatschappij b.v. Ommen
Dir. BCO Beleggingen b.v. Ermelo
Dir. Bilder Holding, Bilder Beheer, Bilder Vastgoed b.v.
Lid kerkenraad NH gemeente
Lid Boeldag comite Ermelo
Voorzitter Stichting Christen Democratisch Jongerenwerk Gelderland
Voorzitter Monumentencommissie Ermelo
Voorzitter Sticht. Cultuur Historisch Erfgoed Ermelo
Voorzitter Welstandscommissie Zutphen, Rheden,Rozendaal
Lid dagelijks bestuur ISV Noord West Veluwe, bezoldigd: nee
Commissaris LWP Vastgoed Hardenberg, bezoldigd: nee
Voorzitter Stichting Open Doors
directieassistent/directiesecretaris familiebedrijf ("Bimo Ermelo")
directeur/eigenaar bouwbedrijf "Bilder+Vonder" te Ommen
lid gemeenteraad van Ermelo, van 1990 tot 2002
directeur "Bilder Vastgoed" B.V.
voorzitter CDJA (Christen-Democratisch Jongeren AppŤl) afdeling Ermelo
voorzitter CDJA (Christen-Democratisch Jongeren AppŤl) in Gelderland
fractievoorzitter CDA gemeenteraad van Ermelo
lid dagelijks betuur CDA Gelderland
voorzitter Beweging "Christelijke Koers" CDA
ouderling Hervormde Gemeente Ermelo in de Protestantse Kerk in Nederlandc
voorzitter Stichting Christelijk Jongerenwerk Gelderland
lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1 maart 2007 tot 17 juni 2010
J. Hop Memo 29 november 2006.Eddy Bilder CDA Ermelo weet al hoe het kabineteruit gaat zien na de landelijke verkiezingen. BRON: Ermelo's Weekblad.Landelijke verkiezingen 2006 Ermelo kiest CDA. Eddy Bilder nr 44 opkandidatenlijst CDA kreeg in Ermelo 755 stemmen. Citaat: Bijna 84 % (19.863) vande stemgerechtigden in Ermelo brachten hun stem uit. Omdat het CDA 41 zetelsheeft behaald komt Bilder zeker in de Tweede Kamer. Bilder verwacht dat het nogwel enkele maanden zal duren voordat zijn werkzaamheden in het Haagse beginnen.vDat geeft hem nog wat tijd om zijn opvolger in Ermelo in te werken.

Dhr. A.S. Scholten (VVD)burgemeester gemeente Zwijndrecht
Lid BD Veiligheidsbestuur Zuid-Holland Zuid
Vice-voorzitter Drechtsteden 
Lid portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken Drechtsteden 
Voorzitter Bestuurlijke Commissie Economie en Bereikbaarheid
Vertegenwoordiger gemeente AlgemeneVergadering van Aandeelhouders NV Eneco 
Vertegenwoordiger gemeente Algemene Vergadering van Aandeelhouders Evides  
Vertegenwoordiger gemeente Algemene Vergadering van Aandeelhouders Oasen 
Lid Nederlands Genootschap van burgemeesters Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht
Lid Verenging van burgemeesters van Gemeenten In Zuid-Holland  
Voorzitter Stichting Internationale Contacten Zwijndrecht 
Lid Stuurgroep Rijn, Schelde en Delta 
Lid Bestuur Garantie Instituut Woningen 
Voorzitter Vereniging en Stichting Dorp, Stad en Land
Voorzitter Generaal F.A. Hoefer Stichting
Bron 17-05-2010 3

Dhr. drs. H.J. Meijer  (VVD) (VVD)burgemeester gemeente Zwolle
wijkwethouder van Binnenstad
Lid Partijraad VVD (Kamercentrale Overijssel?)
Korpsbeheerder Regiopolitie IJsselland
Lid Presidium Internationaal Hanzeverbond
Vice-voorzitter Commissie Bestuur en Veiligheid VNG
Voorzitter Veiligheidsbestuur IJsselland
Vice-voorzitter Veiligheidsberaad
Voorzitter Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing IJsselland
Bron 12-05-2010 3
Lid Dagelijks BestuurKorpsbeheerdersberaad
Voorzitter G-27
Lid Algemeen Bestuur Regio IJssel-Vecht
Voorzitter Veiligheidsbestuur IJsselland/IJssel-Vecht i.o.
Voorzitter Raad van Advies Meld Misdaad Anoniem
Lid Raad van toezicht NICIS
Voorzitter G-27
Lid Presidium Internationaal Hanzeverbond
Voorzitter Veiligheidsbestuur IJsselland/IJssel-Vecht i.o.
Raadsgriffier
Mw. drs. M.S.P. Muurling-van Rosendaal raadsgriffier gemeente Zaltbommel per 1 september 2007
GEEN NEVENFUNCTIES Bron gemeente Zaltbommel 11 november 2008

Mw. drs. C.M.S Visser medewerker griffie - plv

Mw. E.W. van Ballegooijen - van den Oever Geen (bestuurlijke) nevenfuncties

Mw. drs. L. (Lia) Randsdorpraadsgriffier gemeente Zaanstad
NEVENFUNCTIES
* lid van de commissie professionalisering van de Vereniging van Griffiers
* lid van de regiegroep integriteit van de Vereniging van Griffiers
Bron gemeente November 28, 2008 10:25 AM

mevrouw Karin Timmerman, plv. griffier en raadsadviseur,

mevrouw Monica Briefjes, plv. griffier en raadsadviseur,

de heer Gerolf Bouwmeester (tijdelijk vervanger van Jos van Gaasbeek, raadsadviseur).

De griffieassistenten:Immie Van, Astrid Plekker en Linda de Man.

de heer Jos van Gaasbeek, raadsadviseur,

de heer Remco van der Laan, raadsadviseur.

Gemeente Zaanstad
Raadslid Dhr. A. Altikulac (CDA)
Dhr. H.J.M. Oomen (CDA)
Dhr. P. van Tellingen (CDA)
Mw. A. Grondman-Deurloo (CDA)
Mw. H.A. Visscher-Noordzij (ChristenUnie)
Dhr. A. Molenaar (Democratisch Zaanstad)
Dhr. C.T.M. van den Berg (GroenLinks)
Dhr. E.M. Boer (GroenLinks)
Mw. S. Kuk (GroenLinks)
Dhr. A. Drost (PvdA)
Dhr. A.J. Arens (PvdA)
Dhr. A.J.A. Groen (PvdA)
Dhr. I. Yigit (PvdA)
Dhr. M. van Tuijl (PvdA)
Dhr. R. Spiekstra (PvdA)
Dhr. T. Bosma (PvdA)
Dhr. drs. J. Olthof (PvdA)
Mw. A.M. Leegwater-Ploeger (PvdA)
Mw. A.T. Thijssen (PvdA)
Mw. S. Mutluer (PvdA)
Mw. Y. Hildering (PvdA)
Dhr. R. Goezinne (PvdIJ)
Dhr. E. Schaap (ROSA)
R.Pauw=Dhr. R. Pauw (ROSA)
A.Moot=Dhr. A. Moot (SP)
RvanBraam=Dhr. R van Braam (SP)
R.Poldner=Dhr. R. Poldner (SP)
J.M.E.deGroot=Mw. J.M.E. de Groot (SP)
S.vanElmpt=Mw. S. van Elmpt (SP)
A.vanderLaan=Dhr. A. van der Laan (VVD)
A.C.Schaap=Dhr. A.C. Schaap (VVD)
J.TerWisscha=Dhr. J. Ter Wisscha (VVD)
M.Mandjes=Dhr. M. Mandjes (VVD)
B.Visser=Mw. B. Visser (VVD)
E.A.Veenis-Kaak=Mw. E.A. Veenis-Kaak (VVD)
EvanDuuren=Dhr. E van Duuren (ZOG)
A.Snijder=Mw. A. Snijder (ZOG)
H.deLeeuw=Mw. H. de Leeuw (ZOG)
L.Vissers-Koopman=Mw. L. Vissers-Koopman (ZOG)
Wethouder
R.C.T.Ootjers=Dhr. R.C.T. Ootjers (CDA)
R.J.Linnekamp=Dhr. R.J. Linnekamp (GroenLinks)
J.F.Luiten=Dhr. J.F. Luiten (PvdA)
drs.H.J.Egberts=Dhr. drs. H.J. Egberts (PvdA)
C.M.M.Noom=Mw. C.M.M. Noom (PvdA)
P.Keijzer=Dhr. P. Keijzer (SP)

 

Eind januari 2005 benoemde de raad de heer dr. V.L. Eiff tot directeur. De keuze voor de heer Eiff is geen toevallige:de gemeenteraad van Zaanstad koos ervoor de Rekenkamer Zaanstad organisatorisch onder te brengen bij de Rekenkamer Amsterdam.
De heer Eiff is sinds 2004 directeur van de Rekenkamer Amsterdam. De gemeenteraad heeft juist mede vanwege de deskundigheid van Eiff gekozen voor aansluiting bij de Rekenkamer Amsterdam. Conform artikel 81e van de Gemeentewet maakt de directeur van de Rekenkamer ook zijn nevenfuncties bekend. Het betreft de volgende:
Voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies (NVVR).
Lid Lionsclub Haarlem en Omstreken
Coach Hockeyclub Bloemendaal
Scheidsrechter Nederlandse BasketbalBond (NBB)
Voorzitter Rode Kruis, Vereniging Haarlem en omstreken

Wethouder J. Schouten-Burger (VVD)geen nevenfuncties

Wethouder C. J. Loggen (VVD)
vervanger: Dhr. R.J. Linnekamp
nevenfuncties: bestuurslid ROA dagelijks bestuur, voorzitter Stichting Veiligheidszorg, bestuurslid AB Nautisch Beheer, bestuurslid AB Amports

Wethouder H.J. Egberts (PvdA)
vervanger: Mevr. J. Schouten-Burger
geen nevenfuncties
Wethouder P.M.J. Kroesen-van Gelderen (CDA)
vervanger: Dhr. C. J. Loggen
Nevenfuncties mw. P.M.J. Kroesen-van Gelderen: lid van het CDA-provinciebestuur Noord-Holland, lid van het 4 mei herdenkingscomitť, lid van het stichtingsbestuur 'Saenredam en Assendelft'

Wethouder R.J. Linnekamp (GroenLinks)
vervanger: Dhr. C. J. Loggen
nevenfunctie: voorzitter Stichting Recital

LEDEN GEMEENTERAAD ZAANSTAD
Hr. A. Altikulac
(CDA)

Bestuurslid Moskee Sultan Ahmet als secretaris

Hr. B. Boer
(GroenLinks)

Voorzitter Vredesberaad Zaanstreek
Voorzitter werkgroep AILM Zaandam (Asian Institute for Liturgy and Music Quezon City-Filippijnen
lid auditcommissie Zaanstad

Hr. T. Bosma
(PvdA)

Werkzaam bij Vereniging Natuurmonumenten
Bestuurslid St. Bezoekerscentrum Zandwaaier Z-Kennemerland
lid auditcommissie Zaanstad

Hr. C. v.d. Bovenkamp
(ZOG)

Examinator Stichting Kentec (parttime)
Lid Algemeen Bestuur Stichting Tetrix
Leerkracht technische school Zaandam

Hr. A. Drost
(PvdA)

Inspecteur Onderwijs

Mw. S. van Elmpt
(SP)

Communicatieadviseur Amsterdam Thuiszorg
Bestuurslid SP afdeling Zaanstreek

Hr. R.A. Goezinne
(Partij voor de IJsbaan)
geen

Hr. A.J.A. Groen
(PvdA)

Projectmanager Stichting Arbouw (0,8 fte)
Lid Districtsraad Stichting 1940-1945
Voorzitter Waarderingscommissie RIBWZ' streek, W' land, W. Friesland
Lid basisgroep Amnesty International
Lid ledenraad Vakbondshistorische Vereniging

Mw. A. Grondman-
Deurloo
(CDA)

Bestuurslid ABK (Amsterdamse Bridge Kring)

Mw. J.M.E. de Groot
(SP)

Letselschadebehandelaar bij AXA Schade N.V.
Lid partijbestuur SP
Werkgroep Dierenbescherming Nrd-Holl-Nrd
lid auditcommissie Zaanstad

Mw. H.H. de Leeuw
(ZOG)

redacteur website Zaanse Wijken

Mw. Y. Hildering
(PvdA)

Senior Product Ontwikkelings assistent bijLodersCroklaan
EHBO coŲrdinator
Chocolatier
Vakbondskaderlid FNV Bondgenoten
CAO onderhandelingsdelegatie LodersCroklaan
Lid studiegroep pensioenen Loders Croklaan
Lid 4 mei comitť Assendelft
Lid kas controlecommissie VriendenNederlandsStoommachine Museum te Medemblik
Vrijwilliger buurthuis activiteiten
Koninginnedagen SinterklaasfeestPoelenburg

Mw. S.E. Hille
(GroenLinks)

Werkgroep Dierenbescherming Nrd-Holl-Nrd
Student vakbekwaam dierenverzorger
ProjectcoŲrdinator Multicultureel Centrum Schalkwijk

Hr. M.S. Kaya
(PvdA)

Secretaris Turkse Culturele Vereniging voor Krommienie e.o.
Secretaris I.S.N. Anadolu Moskee Krommenie

Mw. S. KŁk
(GroenLinks)

Docent VMBO Pascalcollege Zaandam

Hr. A. v.d. Laan
(VVD)

Projectmanager A.M.
Leermeester Stichting vakopleiding Bouw
Directeur Saen Szale F1

Mw. A.M. Leegwater- Ploeger
(PvdA)

V.O.F. ambulante handel
Apothekersassistente
Hr. A. Mandjes

Werkzaam bij ABN AMRO
Bestuursfunctie bij St. Sinar Anugerah

Hr. A. Molenaar
(DZ)

Docent informatica
Adviseur ICT

Hr. A. Moot
(SP)
geen

Mw. S. Mutluer
(PvdA)

Docent / onderzoeker vermogensrecht VU A'dam

Mw. A.G.C. Neefjes-Ijfs
(Christen Unie)

Assistent-accountant bij Polder FinanciŽle Administraties B.V. te Schagen.
lid auditcommissie Zaanstad

Hr. J. Olthof
(PvdA)

Adjunct directeur makelaar in assurantien (meeus)

Hr. H.Oomen
(CDA)

Medewerker interne audit&controlling afd. Accounting Plaza
Bestuurslid St. Leefbaarheid Zaanstreek
Voorzitter vereniging van eigenaren Poelenburg/Twiskeweg
Lid scoutingsteam 'Kandersteg'

Hr. R. Pauw
(ROSA)

Glazenier, eenmanszaak De Glazen Pauw

Hr. R. Poldner
(SP)

Maatschappelijk werker / coach
Bestuurslid Stichting de Rooie Cent
Lid Beroepscommissie SP
Adviseur St. de Wijde Wereld

Hr. A.C. Schaap

(VVD)  voorzitter mencommissie Zaanse ruiters

  Hr. E. Schaap
  (ROSA)

  Bestuurslid Stichting de Rooie Cent
  lid Adviescommissie sociale begeleiding (ZMC)
  coŲrdinator Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland.

  Mw. C. Schuddeboom
  (SP)

  kaderlidABVAKABO
  Buurtbemiddelaar Zaanstad St. Welsaen (vrijwilliger)
  adviseur St. De Passant Krommenie

  Mw. A. Snijder
  (ZOG)

  Pleegouder voor William Schrikker Stichting
  Commissaris speeltuiver. De Voorloper Wormerveer
  Medewerker Boots (promotie A-producten, incidenteel)
  Beheerder ijsbaanhuisje Zaandijk, vrijwilliger

  Hr. R. Spiekstra
  (PvdA)

  Beleidsadviseur onderwijs en welzijn stadsdeel Amsterdam-Noord

  Hr. P.v. Tellingen
  (CDA)

  Lid programmacommissie de Corner
  Lid voorlichtingscommissie Protestantse Kerk Nederland
  Actief lid ZCFC en het Witte Paard
  Lid kerngroep Amnesty International
  Lid Cantorij PKN-kerk Koog Zaandijk
  Lid redactieraad Perspectief, maandblad PCOB

  Mw. A. T. Thijssen
  (PvdA)

  projectbegeleider Opleiding Jongerenwerk ROC A'dam

  Hr. M.v. Tuijl
  (PvdA)

  Eigenaar eenmanszaak v. Tuijl Advisering, Begeleiding en Coaching

  Mw. E.A. Veenis-Kaak
  (VVD)

  Lid Stedelijk 4 en 5 mei comitť Zaanstad
  Lid werkgroep Hannie Schaftherdenking 8 maart
  Penningmeester Liberaal Vrouwennetwerk Zaanstreek
  Lid Hoor en Adviescommissie prov. Noord Holland

  Mw. B. Visser
  (VVD)

  FIOD – ECD
  Vrijwilligerswerk: World Population Foundation
  Rotar act Zaanstreek

  Mw. L. Vissers-Koopman
  (ZOG)

  Penningmeester Onafh. Politieke Groepering - ROA

  Hr. J. ter Wisscha
  (VVD)

  Voorzitter Stichting kunstgras "De Kraaien"
  Lid verkeerscommissie Zaandam-Zuid

  Hr. I. Yigit
  (PvdA)

  Beleidsmedewerker dienstverlenend bedrijf 'Intelligence'
  NEVENFUNCTIES STEUNFRACTIELEDEN
  Hr. F. Arens
  (PvdA)

  Leraar

  Hr. T. de Draaijer
  (CDA)

  Lid wijkbeheer Krommenie
  Voorzitter Zaalsporten Krommenie
  Lid gemeentelijke projectgroepbouw en inrichting VBMO-sportcentrum
  Trainer volleybal vereniging Krovo
  Bestuurslid Zwembad de Crommenije
  lid auditcommissie Zaanstad

  Hr. G. de Haan
  (ChristenUnie)

  Projectmanager Securitas Systems te Rijswijk

  Mw. J. Kramer
  (ROSA)

  Student Cultureel Maatschappelijke Vorming aan de Hogeschool van Amsterdam
  Medewerker Foto van Wijk
  Secretaris Stichting De Groote Weiver
  Bestuurslid Stichting De Rooie Cent

  Mw. R. Mathkor-van Bennekom
  (GroenLinks)

  Directiesecretaresse Octrooibureau

  Hr. J. Neyndorff
  (DZ)

  VluchtverantwoordelijkeGroup 4 Securicor.

  Hr. K. Reitmaier
  (ZOG)
  geen

  Mw. N. van Rheeden-Swart
  (ZOG)

  Medisch secretaresse

  Mw. J.E. Rot
  (DZ)
  geen

  Mw. E. Veenhoven
  (PvdA)

  Gebiedsontwikkeling Gemeenschappelijk Ontwikkelingsbedrijf van het Rijk.
  Hr. A. Verburg
  (ROSA)
  Student
  Hr. A. Verschuren
  (CDA)
  Docent geschiedenis en maatschappijleer
  Blokhoofd Lindelaan 30-42 funderingsherstel
  Mw. R. Visscher-Noordzij
  (ChristenUnie)
  Apothekersassistente
  Bestuurslid Vluchtelingenwerk Zaanstreek
  HEN, D.G. de 0351
  NLRM 94 95 96 97 98
  Lidmaatschap van de commissie voor de Bezwaarschriften van de gemeente Zandvoort 010199-010400
  NU
  Amsterdam Rechter-plaatsvervanger 290993 (sector bestuursrecht)
  NEVENFUNCTIES
  Stafmedewerker juridische en bestuurlijk-organisatorische aangelegenheden bij het Bureau van de
  Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, gevestigd te Amsterdam 010689
  Lidmaatschap van de gemeenteraad van de gemeente Zaanstad 010494
  C1997-300306 Hop bijbanenregister Amsterdam en bijbanenregister gemeente Zaanstad
  Laatste versie: 2 september 2005
  dhr. E.W. Anker - Fractiemedewerker ChristenUnie-SGP fractie Provinciale Staten N-H
  - Voorzitter Raad van Advies der Navigators Studentenvereniging Amsterdam
  mw. E.M.G. van den Berg-Dobbelaer
  Voorzitter Katholiek Vrouwengilde, afd. Assendelft
  Groepsleidster Kinderdagverblijf ’t Swaentje, Krommenie (Stichting
  Organisatie Zaanse Kinderopvang)
  dhr. L.C.P. Bertholet - Beeldend kunstenaar, vakfotograaf, onderzoeker
  Directeur van Studio LCP (eenmanszaak)
  Voorzitter Stichting Onderzoeksgroep Vliegramp Bijlmermeer
  dhr. E.M. Boer - Voorzitter Vredesberaad Zaanstreek (VBZ)
  Lid werkgroep Zaanstreek Za Mir
  mw. M.E. de Boer-Stoffels - Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand Zaanstad
  Penningmeester Stichting Vrienden van het Doopsgezind Weeshuis
  Lerares bij het interconfessioneel onderwijs
  Lid Kerkenraad Doopsgezinde Gemeente
  Eigenaar detailhandelzaak
  mw. M.M.E. Boon-Jansen
  dhr. J.R. Dissels - PI-Werken bij Justitie
  Voorzitter Stichting Jepi Makandra Zaanstad
  dhr. A. Drost - Inspecteur onderwijs (Min. van O.C. en W.)
  Voorzitter VVE Dovenetelweg 32 t/m 66
  dhr. A.J.A. Groen - Projectleider Stichting Arbouw te Amsterdam (0,8 fte)
  Lid Districtsraad en Stichtingsraad Stichting ‘40-’45
  Lid ledenraad Vakbondshistorische Vereniging
  Voorzitter Waarderingscommissie RIBW Z/W/W.F.
  Lid basisgroep Amnesty International Zaanstad
  mw. J.M.E. de Groot - Letselschadebehandelaar bij AXA Schade N.V., Utrecht
  dhr. J.N. Heijne - Official KNZB
  Klankbordgroep RABO
  mw. S.E. Hille - Beleidsmedewerker Buurt Beheer Bedrijf
  dhr. M. Huisman - Projectleider en jurist gemeente Bloemendaal
  dhr. B.H.A. Klein Nibbelink - Lid Permanente Campagneteam CDA Noord-Holland
  Manager wonen bij ZVH
  mw. M. Kleij - Fractieassistent PvdA
  Voorzitter afd. Westzaan KWF Kankerbestrijding
  Lid ledenraad CoopCodis
  dhr. A. van der Laan - Bouwkundig hoofdopzichter adviesgroep bouwplaatsmanagement
  Centraal Bureau Bouwtoezicht
  Leermeester St. Vakopleiding Bouwnijverheid
  Arbo en Veiligheidsdeskundige Bouwnijverheid
  Directeur Bouwkundig Advies Bureau A&A
  mw. E.J. Loosjes - Docent Nederlands
  Begeleider R.O.C. Amsterdam, afd. Joke Smit
  dhr. J. Middelhoven - Vertrouwenspersoon doopsgezind zorgcentrum ‘Het Mennistenerf’
  Voorzitter Stichting Hoekmanfonds / Vrienden Verzet 1940-1945
  Penningmeester Stichting Vereenigde Vriessche en Waterlandsche
  Doopsgezinde SociŽteit ‘Noordholland boven het voormalig IJ incl. IJmuiden’
  Secretaris/penningmeester Stichting Pensioenfonds Flentrop
  dhr. A. Molenaar - ProjectcoŲrdinator Digitale Trapveldproject
  dhr. R. Muller
  dhr. J.G. Neyndorff - Kaderlid vakbond ‘de Unie’
  Teamleider beveiliging burgerluchtvaart Schiphol (Seceurop)
  mw. C.M.M. Noom - Voorzitter college van bestuur Clusius College
  dhr. H.J.M. Oomen - Medewerker interne audit en controling afd. AH
  Bestuurslid Stichting Leefbaarheid Zaanstreek
  Voorzitter Vereniging van eigenaren Poelenburg/Twiskeweg
  Lid scoutingstam ‘Kandersteg’
  dhr. R.C.T. Ootjers - CoŲrdinator bovenbouw havo/vwo
  Docent levensbeschouwelijke vorming
  Lid regiocomitť bestuur Vrije Universiteit
  Lid ledenraad Vrije Universiteit
  Bestuurslid bestuurdersvereniging CDA-NH
  Voorzitter regio overleg Zaanstreek-Waterland CDA
  dhr. I. ÷zkan - Arts bij U.W.V.
  dhr. R. Pauw - Glazenier
  Penningmeester Historische Vereniging Wormerveer
  dhr. R. Poldner - Maatschappelijk werker / coach
  Voorm. Management Opperdan, Riagg en Bureau Jeugdzorg
  Lid bestuur SP
  Lid bestuur Stichting de Rooie Cent
  Lid beroepscommissie SP
  dhr. D.H. Sanders - Organisatoradviseur
  Directeur Buiten Wonen ZVH BV (8 uur per maand)
  Projectleider IKTC
  Directeur Stichting Veiligheidszorg Z/W (18 uur per week)
  dhr. A.C. Schaap
  dhr. E. Schaap - Bestuurslid Stichting Zaanse Migratie Geschiedenis
  Medewerker Bureau Discriminatiezaken
  Secretaris Stichting De Rooie Cent
  dhr. A. Schingenga - Member executive board IFPO Europe
  Hoofdbeveiliger Securitas
  Eigenaar adviesbureau op gebied van safety en security
  Operationeel directeur Safe Support BV
  mevr. A. Snijder - William Schrikkerstichting, Amsterdam
  dhr. P. van Tellingen - Bestuurslid SociŽteit de Corner
  Lid basisgroep Amnesty International Zaanstad
  Lid deelnemersraad pensioenfonds PNO voor het CNV
  Lid Cantorij SOW-kerk Koog/Zaandijk
  Lid van het Witte Paard
  mevr. E. Terband-van Dijk
  mevr. T. van der Veen-
  Schulp
  Docente Nederlands en communicatie, Centrum Vakopleiding
  Eigen praktijk als pedagoog en docente rem. teaching
  mevr. E.A. Veenis-Kaak - Lid Provinciale Staten N-H
  Penningmeester liberaal vrouwennetwerk Zaanstreek
  Bewaarder van boeken en bescheiden Stichting Vrouw- en Werkwinkel N-H Oost
  Bestuurslid Stedelijk 4 en 5 mei Comitť Zaanstad
  Lid werkgroep Hannie Schaft Herdenking 8 maart Zaanstad
  Lid hoor- en adviescommissie Provincie N-H
  Mevr. L. Vissers-Koopman - Werknemer Goodwood Investment Zaandam
  dhr. I. Yigit - Bedrijfsadviseur bij dienstverlenend bedrijf (parttime)

  OVERZICHT NEVENFUNCTIES STEUNFRACTIELEDEN GEMEENTERAAD ZAANSTAD
  Laatste versie 23 augustus 2005
  mw. I. Aptroot (ZT) - Huisvrouw
  Vrijwilligerswerk bij S.M.D. met toestemming van Soc. Dienst
  mw L. Bongers (D66) -
  dhr. C. van den Bovenkamp (ZOG) - Waarnemer KNMI
  Examinator in de metaal.
  dhr. T. de Draaijer (CDA) - Lid wijkbeheer Krommenie
  Voorzitter Zaalsporten Krommenie
  Lid Gemeentelijke projectgroep bouw en inrichting VBMO sportcentrum
  Trainer Volleybal Vereniging Krovo
  Bestuurslid Zwembad de Crommenije
  mw. S. van Elmpt (SP) - Amsterdam thuiszorg
  bestuurslid SP afd. Zaanstreek
  Mw. H.H. Heino-de Leeuw (ZOG) - Mdw. Tandprothetische Praktijk
  Secretaris wijkoverleg Oud Koog
  Hoofdredacteur website Zaanse Wijken – Oud Koog
  mw. Y. Hildering (PvdA) - Senior productontwikkelings assistent
  EHBO coŲrdinator
  Chocolatier
  Vakbondkaderlid FNV Bondgenoten
  CAO onderhandelingsdelegatie Loders Croklaan
  Lid Studiegroep pensioenen Loders Croklaan
  Lid 4 mei comitť Assendelft
  mw. A. Leegwater-Ploeger (PvdA) - geen
  dhr. W. Merkx (DZ) - geen
  dhr. J. van der Meulen (D66) - Regio functionaris arbeidsmarkt gezondheidszorg
  dhr. A. Moot (SP) - Organisatiesecretaris SP
  mw C. Neefjes-IJfs (CU) -
  mw. J.E. Rot (DZ) - geen
  mw. E. Spillekom (ROSA) - Schoolcoach Odion
  Curator van Noorderhaven
  Secretaris van ROSA
  Dhr. A. Verburg (ROSA) - Student
  mw. R. Visscher-Noordzij (CU) - Apothekers-assistente
  dhr. J. ter Wisscha (VVD) - geen

  Gemeente Zaltbommel
  Raadslid
  A.C.vanBalken=Dhr. A.C. van Balken (CDA)
  drs.J.C.Komen=Dhr. drs. J.C. Komen (CDA)
  E.P.A.vanSteenbrugge-Spiering=Mw. E.P.A. van Steenbrugge - Spiering (CDA)
  C.Westerlaken=Dhr. C. Westerlaken (ChristenUnie)
  E.Edskes=Dhr. E. Edskes (ChristenUnie)
  G.B.van'tZelfde=Dhr. G.B. van 't Zelfde (ChristenUnie)
  F.C.vanderSchans=Dhr. F.C. van der Schans (D66)
  A.vanHemert=Dhr. A. van Hemert (GroenLinks)
  G.C.Grandia=Dhr. G.C. Grandia (PvdA)
  M.J.J.vanOsch=Dhr. M.J.J. van Osch (PvdA)
  N.J.vanWijk=Dhr. N.J. van Wijk (PvdA)
  A.T.vanHees=Mw. A.T. van Hees (PvdA)
  B.Rachak=Mw. B. Rachak (PvdA)
  A.Duijzer=Dhr. A. Duijzer (SGP)
  H.denHartog=Dhr. H. den Hartog (SGP)
  JWaaijenberg=Dhr. J Waaijenberg (SGP)
  H.J.Looijen=Dhr. H.J. Looijen (VVD)
  W.deGaaij=Dhr. W. de Gaaij (VVD)
  ir.R.Hackert=Dhr. ir. R. Hackert (VVD)
  J.T.A.vanOvervest=Dhr. J.T.A. van Overvest (ZVV)
  M.H.J.J.Smit-Bosch=Mw. M.H.J.J. Smit-Bosch (ZVV)
  Wethouder
  mr.A.C.Bragt=Dhr. mr. A.C. Bragt (ChristenUnie)
  drs.W.Romp=Dhr. drs. W. Romp (GroenLinks)
  ing.A.J.Kršhe=Dhr. ing. A.J. Kršhe (PvdA)
  C.A.H.Zondag=Dhr. C.A.H. Zondag (ZVV)

  De heer drs. Arjan Verschoor, Wethouder
  Nevenfuncties
  Lid Provinciale Staten Noord-Brabant (tot 7 maart 2007)

  De heer mr. Adrie Bragt. Wethouder Nevenfuncties:
  Kerkorganist
  Voorzitter kerkelijke jeugdvereniging

  De heer Kees Zondag Wethouder Ontwikkeling en Vernieuwing (ZVV)
  Portefeuille: Personeel, Organisatie en Informatievoorziening (verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering),Grondzaken en Gemeentelijke Eigendommen, Welzijn en Accommodatiebeleid, Mediabeleid, Kleine Stedenbeleid (KSB), Shared Services, Planning en Control, Projectwethouder Van Station tot Vestingstad, Projectwethouder De Wildeman.
  Nevenfunctie:
  Eigenaar eenmanszaak advieswerk Proces- en Projectinnovatie en Kennismanagement

  De heer drs. Wilfried Romp Wethouder Duurzaamheid en Leefomgeving (Groenlinks)
  Portefeuille: Milieu, Water, Natuur en Landschap, Beheer Openbare Ruimte, Cultureel Erfgoed, Toerisme en Recreatie, Kunst, Projectwethouder De Bossche Poort, Projectwethouder De Hollandse Waterlinie.
  Geen Nevenfuncties


  Nevenfuncties Raad
  De heer A.C. van Balken, raadslid gemeente Zaltbommel CDA
  Directeur basisonderwijsschool te Beesd
  Bestuurslid Natuurvereniging de Capreton”
  Beheerder heemtuin en vogelasiel te Zaltbommel
  Vertegenwoordiger namens de raad in het AB van de Regio Rivierenland

  De heer dr. A.R. van Doorn, raadslid gemeente Zaltbommel SGP
  Technoloog bij Philips Electronics Nederland B.V.
  Vertegenwoordiger namens de raad in het AB van de Regio Rivierenland

  De heer A. Duijzer raadslid gemeente Zaltbommel SGP
  Administrateur bij A&C Computers en Automatisering
  Ouderling van de Hersteld Hervormde Gemeente te Zuilichem

  De heer E. Edskes , raadslid gemeente Zaltbommel CU
  Geen nevenfuncties opgegeven tot 2008

  De heer W. de Gaaij, raadslid gemeente Zaltbommel VVD
  Algemeen bestuurslid van Waterschap Rivierenland
  Voorzitter LTO-Noord afdeling Zaltbommel
  Vertegenwoordiger namens de raad in het AB van de Regio Rivierenland

  De heer G.C. Grandia, aadslid gemeente Zaltbommel PvdA
  Consultant Document manager Centric IT Solutions
  Leidinggevende/vrijwilliger van het zaterdagavond jeugdwerk vanuit de Hervormde Gemeente in Aalst

  De heer ir. R. Hackert, raadslid gemeente Zaltbommel VVD
  Geen nevenfuncties opgegeven tot 2008

  De heer H. den Hartog, raadslid gemeente Zaltbommel SGP
  Manager Technical Services Lever Microsystems
  Voorzitter District Dordrecht Jeugdbond 16+ Gereformeerde Gemeenten
  Bestuurslid Provincievereniging Gelderland SGP
  Leidinggevende 16+ Jeugdvereniging Patmos Poederoijen
  -
  De heer A. van Hemert,raadslid gemeente Zaltbommel GL
  Beleidsmedewerker provincie Noord-Brabant
  Vertegenwoordiger namens de raad in het Streekarchief Bommelerwaard

  De heer drs. J.C. Komen, raadslid gemeente Zaltbommel CDA
  Hoofd inkoop Rabobank International

  De heer H.J. Looijen, raadslid gemeente Zaltbommel VVD
  Commercieel manager Akertech Beheer B.V.
  Vertegenwoordiger namens de raad in het Streekarchief Bommelerwaard

  De heer M.J.J. van Osch, raadslid gemeente Zaltbommel PvdA
  Beleidsambtenaar Provincie Noord-Brabant

  De heer J.Th.A. van Overvest, raadslid gemeente Zaltbommel ZVV
  Wijkcoordinator (service-manager) gemeente Eindhoven
  Dagvoorzitter
  Trainer/coach

  Mevrouw B. Rachak, raadslid gemeente Zaltbommel PvdA
  Accountmanager Hudson Human Capitol B.V.

  Mevrouw L.D.S. Rustenberg, raadslid gemeente Zaltbommel PvdA
  Vertegenwoordiger namens de raad in het AB van de Regio Rivierenland

  De heer ir. F.C. van der Schans, raadslid gemeente Zaltbommel D66
  Senior adviseur/teamleider CLM
  Onderzoek & Advies te Culemborg
  bestuurslid Afdeling D 66 Bommelerwaard’
  Trainer/coach basketbalvereniging Ardito Zaltbommel
  Voorzitter Zaltbommelse Peuterspeelzalen

  Mevrouw M.H.J.J. Smit- Bosch, raadslid gemeente Zaltbommel ZVV
  Beleidsmedewerker Koning Willem ! College (ROC)
  Vertegenwoordiger in het AB namens de gemeenteraad in Lander

  Mevrouw E.P.E. van Steenbrugge-Spiering, raadslid gemeente Zaltbommel CDA
  Directiesecretaresse Provincie Noord-Brabant (tijdelijk)
  Typelerares basischool groep 7/8
  Algemeen Bestuurslid Waterschap Rivierenland
  Secretaris CDA regio rivierenland
  Consulente en coŲrdinator Steenkamp Instituut Gld.
  CDA Gld. bestuurslid
  Voorzitter ondernemersvereniging BBB a.i.

  De heer Chr. Westerlaken, raadslid gemeente Zaltbommel CU
  Supervisor Ship’s Certificates Van Oord Dredging and marine Contractors B.V.
  Scriba hervormde Gemeente Zuilichem
  Penningmeester Streekbestuur Hervormde mannenvereniging op GG voor de Bommelerwaard en Noord Brabant
  Secretaris mannenvereniging op GG Tot de Wet en de getuigenis Zuilichem

  De heer van Wijk, raadslid gemeente Zaltbommel PvdA
  Leraar scholengemeenschap

  De heer G.B. van ’t Zelfde, raadslid gemeente Zaltbommel CU
  Lid van de kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Aalst
  lid van het (breed) moderamen van de Hervormde classicale vergadering van Bommel
  Vertegenwoordiger in het AB namens de gemeenteraad in Lander

  Bron alle nevenfuncties griffie gemeente Zaltbommel, 27 februari 2008

  Gemeente Zandvoort
  Raadsgriffier
  drs.H.M.vanSteveninck=Dhr. drs. H.M. van Steveninck ()
  Raadslid
  G.G.A.deRoode=Dhr. G.G.A. de Roode (CDA)
  G.J.Bluijs=Dhr. G.J. Bluijs (CDA)
  J.C.M.Draijer=Mw. J.C.M. Draijer (Gemeentebelangen Zandvoort)
  C.T.L.vanDeursen=Dhr. C.T.L. van Deursen (GroenLinks)
  B.I.M.BoubergWilson=Dhr. B.I.M. Bouberg Wilson (Ouderen Partij Zandvoort)
  C.R.Simons=Dhr. C.R. Simons (Ouderen Partij Zandvoort)
  D.Suttorp=Dhr. D. Suttorp (Ouderen Partij Zandvoort)
  E.J.Poster=Dhr. E.J. Poster (Ouderen Partij Zandvoort)
  F.L.Kroonsberg=Dhr. F.L. Kroonsberg (PvdA)
  K.Stammis=Dhr. K. Stammis (PvdA)
  W.Kuijken=Dhr. W. Kuijken (PvdA)
  W.O.Paap=Dhr. W.O. Paap (Sociaal Zandvoort)
  F.HenrionVerpoorten=Dhr. F. Henrion Verpoorten (VVD)
  F.J.F.Paap=Dhr. F.J.F. Paap (VVD)
  H.Drommel=Dhr. H. Drommel (VVD)
  J.Kramer=Dhr. J. Kramer (VVD)
  B.J.GŲransson-vanKerkwijk=Mw. B.J. GŲransson-van Kerkwijk (VVD)
  Wethouder
  M.Bierman=Dhr. M. Bierman (OPZ)
  G.J.W.Toonen=Dhr. G.J.W. Toonen (PvdA)
  W.W.S.Tates=Dhr. W.W.S. Tates (VVD)

  Gemeente Zederik
  Raadsgriffier
  F.deLange=Dhr. F. de Lange ()
  Raadslid
  A.denBesten=Dhr. A. den Besten (CDA)
  G.Bos=Dhr. G. Bos (CDA)
  W.J.deBlaauw=Dhr. W.J. de Blaauw (CDA)
  I.F.Hardenbol-Visser=Mw. I.F. Hardenbol-Visser (CDA)
  C.A.Matsinger=Dhr. C.A. Matsinger (ChristenUnie)
  K.vanOort=Dhr. K. van Oort (ChristenUnie)
  C.vanGelderen=Dhr. C. van Gelderen (PvdA)
  E.J.vanTweel=Dhr. E.J. van Tweel (PvdA)
  H.deVaal=Dhr. H. de Vaal (PvdA)
  A.Donker=Dhr. A. Donker (SGP)
  E.Geluk=Dhr. E. Geluk (SGP)
  A.Versluis=Dhr. A. Versluis (VKG)
  K.vanOort=Dhr. K. van Oort (VKG)
  T.P.deWith=Dhr. T.P. de With (VVD)
  W.Mulckhuijse=Dhr. W. Mulckhuijse (VVD)
  Wethouder
  J.Verwolf=Dhr. J. Verwolf (CDA)
  R.A.K.H.Kršmer=Dhr. R.A.K.H. Kršmer (PvdA)
  C.Bor=Dhr. C. Bor (SGP)

  Gemeente Zeevang
  Raadsgriffier
  drs.G.C.I.Kager=Mw. drs. G.C.I. Kager ()
  Raadslid
  J.W.M.vanderLee=Dhr. J.W.M. van der Lee (CDA)
  A.Middelbeek=Dhr. A. Middelbeek (GBZ)
  A.G.Waaksma=Dhr. A.G. Waaksma (GBZ)
  G.J.Milatz=Dhr. G.J. Milatz (GBZ)
  J.Krol=Dhr. J. Krol (GBZ)
  J.S.Buurs=Dhr. J.S. Buurs (GBZ)
  A.J.Berger=Dhr. A.J. Berger (PvdA)
  W.C.Boddeke-Ruijs=Mw. W.C. Boddeke-Ruijs (PvdA)
  W.Y.Jonkman=Mw. W.Y. Jonkman (PvdA)
  C.Oldenburg=Dhr. C. Oldenburg (VVD)
  D.Dijkshoorn=Dhr. D. Dijkshoorn (VVD)
  Dhr. L.J. Gorter (VVD)
  M.W.F.Habold=Dhr. M.W.F. Habold (VVD)

  Mw.T.M.C. van den Heuvel-Van Raaij (VVD) Wethouder gemeente Zeevang GOG 19-08-2010

  Wethouder F.J. de Ruijter PARTIJ?Wethouder gemeente Zeevang
  Directeur F.J. de Ruijter Management B.V.
  C19-08-2010

  Mw. drs. H.W. Voermans (PvdA)Wethouder gemeente Zeevang
  Directeur Adviesbureau Zorg en Welzijn
  Bestuurslid Stichting Vredenburgh/Th. Spijker (goede doelen organisatie)
  C19-08-2010

  Wethouder E.M. de Koekkoek:
  Senior auditor gemeente Purmerend
  Voorzitter zangkoor Oosthuizen
  Penningmeester VVD Zeevang
  C19-08-2010

  Gemeente Zeewolde
  Raadsgriffier
  B.J.Schouten=Dhr. B.J. Schouten ()
  Raadslid
  J.Hopster=Dhr. J. Hopster (CDA)
  P.A.M.Verschure=Dhr. P.A.M. Verschure (CDA)
  M.Kruider=Mw. M. Kruider (CDA)
  E.S.W.Bron=Dhr. E.S.W. Bron (ChristenUnie)
  G.M.Dijksterhuis=Dhr. G.M. Dijksterhuis (ChristenUnie)
  A.T.Strating-Baas=Mw. A.T. Strating-Baas (ChristenUnie)
  B.G.J.S.Sonneveld=Dhr. B.G.J.S. Sonneveld (Leefbaar Zeewolde)
  H.R.W.Wowor=Dhr. H.R.W. Wowor (Leefbaar Zeewolde)
  P.Koelewijn=Dhr. P. Koelewijn (Leefbaar Zeewolde)
  R.Zijlstra=Dhr. R. Zijlstra (Leefbaar Zeewolde)
  A.R.Korteweg=Dhr. A.R. Korteweg (PvdA/GroenLinks)
  J.A.Klop=Dhr. J.A. Klop (PvdA/GroenLinks)
  M.J.Jacops=Dhr. M.J. Jacops (PvdA/GroenLinks)
  C.Steijger=Dhr. C. Steijger (VVD)
  H.W.vanGinkel=Dhr. H.W. van Ginkel (VVD)
  drs.E.F.Plate=Dhr. drs. E.F. Plate (VVD)
  J.L.vanEs-Breure=Mw. J.L. van Es-Breure (VVD)
  Wethouder
  59drs.J.Huizinga=Dhr. drs. J. Huizinga (CDA)
  J.Debreczeny=Dhr. J. Debreczeny (ChristenUnie)
  H.deVries=Dhr. H. de Vries (PvdA/GroenLinks)

  Gemeente Zeist
  Raadsgriffier
  Dhr. mr. J. Janssen ()
  Raadslid
  J.M.Keestra=Dhr. J.M. Keestra (CDA)
  M.C.M.Fluitman=Dhr. M.C.M. Fluitman (CDA)
  P.J.Smink=Dhr. P.J. Smink (CDA)
  H.M.C.vanDijk=Mw. H.M.C. van Dijk (CDA)
  J.C.vanderWel-Boekestijn=Mw. J.C. van der Wel-Boekestijn (CDA)
  D.vanBallegooijen=Dhr. D. van Ballegooijen (ChristenUnie/SGP)
  G.vanBrenk=Dhr. G. van Brenk (ChristenUnie/SGP)
  J.A.Varkevisser=Dhr. J.A. Varkevisser (D66)
  J.J.vanGemeren=Dhr. J.J. van Gemeren (D66)
  J.Polomski=Mw. J. Polomski (D66)
  A.H.Knot=Dhr. A.H. Knot (GroenLinks)
  F.Dirkse=Dhr. F. Dirkse (GroenLinks)
  P.Spoelstra=Dhr. P. Spoelstra (GroenLinks)
  S.vanderMeij=Dhr. S. van der Meij (Leefbaar Zeist)
  A.G.vanStrien=Dhr. A.G. van Strien (PvdA)
  B.J.deVries=Dhr. B.J. de Vries (PvdA)
  C.A.Doelwijt=Dhr. C.A. Doelwijt (PvdA)
  C.A.vanLiempde=Dhr. C.A. van Liempde (PvdA)
  H.K.Schuring=Dhr. H.K. Schuring (PvdA)
  S.Nazari=Dhr. S. Nazari (PvdA)
  A.C.M.vanGelder=Mw. A.C.M. van Gelder (PvdA)
  W.M.Barten=Mw. W.M. Barten (PvdA)
  J.A.Voogdt=Dhr. J.A. Voogdt (SP)
  J.C.VanRavestijn=Dhr. J.C. Van Ravestijn (SP)
  J.P.Timofeeff=Dhr. J.P. Timofeeff (Seyst.nu)
  R.E.Luca=Dhr. R.E. Luca (Seyst.nu)
  C.M.vanderKolk=Mw. C.M. van der Kolk (Seyst.nu)
  A.C.Grinwis=Dhr. A.C. Grinwis (VVD)
  F.Veenendaal=Dhr. F. Veenendaal (VVD)
  M.J.M.Verdoes=Dhr. M.J.M. Verdoes (VVD)
  P.A.Otten=Dhr. P.A. Otten (VVD)
  J.Verbeek=Mw. J. Verbeek (VVD)
  J.W.Bottema=Mw. J.W. Bottema (VVD)
  Wethouder
  drs.D.A.C.A.Gudde=Dhr. drs. D.A.C.A. Gudde (CDA)
  F.J.Leenders=Mw. F.J. Leenders (GroenLinks)
  A.vanKuijk=Dhr. A. van Kuijk (PvdA)
  C.M.W.Berkhout=Dhr. C.M.W. Berkhout (VVD

  Gemeente Zevenaar
  Raadsgriffier
  mr.H.R.Westra=Dhr. mr. H.R. Westra ()
  Raadslid
  C.J.vanVelzen=Dhr. C.J. van Velzen (CDA)
  J.H.Hulsink=Dhr. J.H. Hulsink (CDA)
  T.J.P.M.Nass=Dhr. T.J.P.M. Nass (CDA)
  drs.J.E.Kadijk=Dhr. drs. J.E. Kadijk (CDA)
  mr.J.B.Mullink=Dhr. mr. J.B. Mullink (CDA)
  M.H.B.Bloemberg-Lubbers=Mw. M.H.B. Bloemberg-Lubbers (CDA)
  M.G.A.Dellepoort=Mw. M.G.A. Dellepoort (GroenLinks)
  A.F.M.Burgers=Dhr. A.F.M. Burgers (Lokaal Belang)
  F.R.Koeman=Dhr. F.R. Koeman (Lokaal Belang)
  G.J.Groenewoud=Dhr. G.J. Groenewoud (Lokaal Belang)
  H.F.G.M.Staring=Dhr. H.F.G.M. Staring (Lokaal Belang)
  P.N.Klopper=Dhr. P.N. Klopper (Lokaal Belang)
  A.H.M.Albers=Dhr. A.H.M. Albers (Pak Aan)
  M.R.A.Lap=Dhr. M.R.A. Lap (PvdA)
  P.Donker=Dhr. P. Donker (PvdA)
  R.Stougie=Dhr. R. Stougie (PvdA)
  S.H.Bijl=Dhr. S.H. Bijl (PvdA)
  A.C.Gevers=Mw. A.C. Gevers (PvdA)
  J.P.M.Houtsma=Mw. J.P.M. Houtsma (PvdA)
  P.J.M.Freriks=Dhr. P.J.M. Freriks (Sociaal Zevenaar)
  L.deNeve=Mw. L. de Neve (Sociaal Zevenaar)
  L.J.Jansen=Dhr. L.J. Jansen (VVD)
  R.A.Teunissen=Dhr. R.A. Teunissen (VVD)
  C.M.Koers-deGraaf=Mw. C.M. Koers-de Graaf
  Wethouder
  G.J.M.Nijland=Dhr. G.J.M. Nijland (CDA)
  H.N.G.Wiendels=Dhr. H.N.G. Wiendels (CDA)
  J.G.vanNorel-Hansen=Mw. J.G. van Norel-Hansen (Lokaal Belang)
  W.C.M.Bless=Dhr. W.C.M. Bless (PvdA)

  Dhr. mr. H.R. Westraraadsgriffier gemeente Zevenaar
  NEVENFUNCTIES
  Regioconsulent Actieprogramma Lokaal Bestuur Vereniging Nederlandse Gemeenten
  Bestuurslid Vereniging Nederlandse Gemeenten, afdeling Gelderland
  Bron gemeente Zevenaar 12 november 2008
  Deze bijbaan van deze raadsgriffier werd op 12 november 2008 NIET OPGEGEVEN:
  Lid Pleegouderraad Gelderland nee

  Versie 24 november 2008 1/4
  Nevenfuncties raadsleden 2005-2010
  Mevrouw M.H.B. Bloemberg-Lubbers (CDA)
  Zelfstandig ondernemer Directeur Bloemberg-Lubbers Assurantie Adviesbureau
  Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand Gemeente Zevenaar
  Manager relatiebeheer Psoriasis Vereniging Nederland
  J.H. Hulsink (CDA)
  Bedrijfsleider Dorpshuis St. Jan Babberich
  Voorzitter Veropinex VGB (vereniging instandhouding en exploitatie van verenigingsgebouwen) te Babberich
  Drs. J.E. Kadijk (CDA)
  Niet van toepassing
  Mevrouw C.M. Koers-de Graaf (CDA)
  Directiesecretaresse en notuliste Eurindustrial BV Vastgoed (gedetacheerd via Randstad)
  Commissielid Tennisvereniging De Does Giesbeek
  J.B. Mullink (CDA)
  Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand Gemeente Zevenaar
  Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand Gemeente Westervoort
  Lid bezwaarschriftencommissie personele aangelegenheden Gemeente Doesburg
  Gildemeester/penningmeester Schuttersgilde St. Anna Oud-
  Zevenaar
  nee
  Lid van de Senaat Carnavalsvereniging De Nachtuulen
  Oud-Zevenaar
  nee
  Lector RK parochie St. Martinus Oud-
  Zevenaar
  nee
  TH.J.M.P.Nass (CDA)
  Penningmeester Rode Kruis afdeling Zevenaar-
  Didam-Bergh
  nee
  Ir. C.J. van Velzen (CDA)
  Versie 24 november 2008 2/4
  Lid commissie beheer Fusieproject parochies
  IJsseloevers
  nee
  Adviseur Vakblad Veepro Magazine (Nederlands
  fokvee)
  nee
  S.H. Bijl (PvdA)
  Directeur Openbare Basisschool Arnhem ja
  bestuurslid Stichting Bigot fonds Arnhem nee
  Lid Regioraad Euregio Rijn-Waal nee, benoemd door
  de gemeenteraad
  Mevrouw A.C. Gevers (PvdA)
  Voorzitter Netwerk Chronisch Zieken
  Zevenaar
  nee
  Belangenbehartiger Zorgbelang nee
  Lid Cultuurhistorische Vereniging
  Zevenaar
  nee
  Mevrouw J.P.M. Houtsma (PvdA)
  Niet van toepassing
  3M.R.A. Lap (PvdA)
  Hoofd Personeel & Organisatie Eijkelkamp Agrisearch Equipment
  BV in Giesbeek
  ja
  Voorzitter Stichting Wandelkomitee Zevenaar nee
  Bestuurslid Algemeen Bestuur
  Reinigingsdienst De Liemers
  Nee, benoemd door
  gemeenteraad
  R. Stougie (PvdA)
  Ketenmanager Toeslagen Belastingdienst ja
  L.J. Jansen (VVD)
  Beheerder NCC Campingterrein gemeente Loenen nee
  Plaatsvervangend lid Algemeen bestuur Reinigingsdienst
  De Liemers
  Nee, benoemd door
  gemeenteraad
  Ing. R.A. Teunissen (VVD)
  Software ontwerper
  Lid ondernemingsraad
  PTS Software BV Baarn ja
  Zelfstandig ondernemer/eigenaar Prolution ja
  Lid PR en activiteiten commissie Carnavalsvereniging Paljas nee
  Lid Algemeen bestuur Reinigingsdienst
  De Liemers
  Nee, benoemd door
  gemeenteraad
  Versie 24 november 2008 3/4
  Mevrouw L. De Neve (Sociaal Zevenaar)
  Niet van toepassing
  Mevrouw M.G.A. Dellepoort (Groen Links)
  Medezeggenschapsfunctionaris Zozijn ja
  Plaatsvervangend lid Regioraad Euregio Rijn-Waal nee, benoemd door
  de gemeenteraad
  Lid Platform gemeentelijk
  vredesbeleid, platform
  stedenbanden
  Nee, benoemd
  door gemeenteraad
  A.H.M. Albers (PAK AAN)
  beleidsmedewerker Westervoort ja
  H.F.G.M. Staring (Lokaal Belang)
  Voorzitter Muziekvereniging Crescendo
  Ooy/Zevenaar
  nee
  Voorzitter Liemers Jeugdorkest nee
  Lid Dorpsraad Ooy nee
  Lid Cultuurhistorische Vereniging
  Zevenaar
  nee
  A.F.M. Burgers (Lokaal Belang)
  Bestuurslid Dorpsraad Babberich nee
  G.J. Groenewoud (Lokaal Belang)
  Lid Regioraad Euregio Rijn-Waal nee, benoemd door
  de gemeenteraad
  Plaatsvervangend lid Algemeen bestuur
  Reinigingsdienst De Liemers
  nee, benoemd door
  de gemeenteraad
  Versie 24 november 2008 4/4
  P.N. Klopper (Lokaal Belang)
  Plaatsvervangend lid Regioraad Euregio Rijn-Waal nee, benoemd door
  de gemeenteraad
  F.R. Koeman (Lokaal Belang)
  Senior beleidsmedewerker/projectleider
  afdeling welzijn en onderwijs
  Gemeente Lingewaard ja
  Voorzitter Stedenbandcomitť Angerlo-
  Pruszcz

  Wethouder W.C.M. Bless )PvdA)
  Algemeen bestuur werkvoorziening Midden-Gelderland
  Plaatsvervangend lid Commissie Liemerse Muziekschool i.l.
  Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Stadsregio Arnhem-Nijmegen
  Lid Centrum Indicatiestelling Zorg
  Plaatsvervangend lid Gemeenschappelijk Orgaan Volwasseneneducatie
  Lid Hulpverlening Gelderland Midden (HGM)
  Gemachtigde NV Bank voor Nederlandse Gemeenten
  Lid Vergadering aandeelhouders Vitens
  Lid Vergadering aandeelhouders NUON ENW
  Lid Vereniging Fraude Onderlinge van Gemeenten
  Plaatsvervangend lid Gemeenschappelijk Orgaan gemeenschappelijke regeling huisvesting voortgezet onderwijs De Liemers
  Lid Vergadering aandeelhouders Grondbank Midden Gelderland
  Lid Stichting Wind (SWOD)
  Lid Voordrachtscommissie Jan Berensprijs

  Wethouder mw. J.G. van Norel- Hansen (Lokaal belang)
  Algemeen Bestuur Recreatie Gemeenschap Veluwe (RGV)
  Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Reinigingsdienst De Liemers (RDL)
  Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Stadsregio Arnhem-Nijmegen
  Lid Verenging Gelders Genootschap
  Lid Stedenbandcomitť Angerlo-Pruszcz

  Wethouder G.J.M. Nijland (CDA)
  Algemeen Bestuur Stadsregio Arnhem-Nijmegen
  Lid
  Algemeen Bestuur Reinigingsdienst De Liemers (RDL)
  Plaatsvervangend lid
  Algemeen Bestuur Recreatie Gemeenschap Veluwe (RGV)
  Commissaris Grondbank Midden Gelderland
  Lid Milieusamenwerking Regio Arnhem (MRA)
  Lid Verenging Nederlandse Riviergemeenten

  Wethouder H.N.G. Wiendels CDA)
  Lid Commissie Liemerse Muziekschool i.l.
  Lid Gemeenschappelijk Orgaan Volwasseneneducatie
  Plaatsvervangend lid Regioraad Euregio Rijn-Waal
  Plaatsvervangend lid Algemeen bestuur werkvoorziening Midden-Gelderland
  Plaatsvervangend lid Centrum Indicatiestelling Zorg
  Voorzitter Gemeenschappelijk Orgaan gemeenschappelijke regeling huisvesting voortgezet onderwijs De Liemers
  Plaatsvervangend lid Vergadering aandeelhouders Vitens
  Plaatsvervangend lid Vergadering aandeelhouders NUON ENW
  Plaatsvervangend lid Vereniging Fraude Onderlinge van Gemeenten

  Mevrouw M.H.B. Bloemberg-Lubbers (CDA)
  Zelfstandig ondernemer
  Directeur Bloemberg-Lubbers Assurantie Adviesbureau
  Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand Gemeente Zevenaar
  Manager relatiebeheerPsoriasis Vereniging Nederland

  J.H. Hulsink (CDA)
  Bedrijfsleider Dorpshuis St. Jan Babberich
  Voorzitter
  Veropinex VGB (vereniging instandhouding en exploitatie van verenigingsgebouwen) te Babberich

  Drs. J.E. Kadijk (CDA)
  Geen gegevens bekend<

  J.B. Mullink (CDA)
  Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand Gemeente Zevenaar
  Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand Gemeente Westervoort
  Lid bezwaarschriftencommissie personele aangelegenhedenGemeente Doesburg
  Gildemeester/penningmeester Schuttersgilde St. Anna Oud-Zevenaar
  Lid van de SenaatCarnavalsvereniging De Nachtuulen Oud-Zevenaar
  Lector RK parochie St. Martinus Oud-Zevenaar

  TH.J.M.P.Nass (CDA)
  Penningmeester Rode Kruis afdeling Zevenaar-Didam-Bergh

  Ir. C.J. van Velzen (CDA)
  Lid commissie beheer Fusieproject parochies IJsseloevers
  Adviseur Vakblad Veepro Magazine (Nederlands fokvee)

  J.E. Witjes (CDA)
  Zelfstandig ondernemenr
  Directeur Daanen Shipping & Logistics
  Voorzitter Buurtvereniging Meentsestraat Giesbeek

  P. Donker (PvdA)
  Senior adviseur Kadaster

  S.H. Bijl (PvdA)
  Directeur Openbare Basisschool Arnhem
  bestuurslid Stichting Bigot fonds Arnhem
  Lid Regioraad Euregio Rijn-Waal

  Mevrouw A.C. Gevers (PvdA)
  Voorzitter Netwerk Chronisch Zieken Zevenaar
  Belangenbehartiger Zorgbelang
  Lid Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar
  M.R.A. Lap (PvdA)
  Personeelsmanager Interovo Egg Groep BV te Ochten
  Voorzitter Stichting Wandelkomitee Zevenaar
  Bestuurslid Algemeen Bestuur Reinigingsdienst De Liemers

  R. Stougie (PvdA)
  Ketenmanager Toeslagen Belastingdienst

  Mevrouw L. De Neve (Sociaal Zevenaar)
  Geen gegevens bekend

  Mevrouw M.G.A. Dellepoort (Groen Links)
  Medezeggenschapsfunctionaris Zozijn
  Plaatsvervangend lid Regioraad Euregio Rijn-Waal
  Lid Platform gemeentelijk vredesbeleid, platform stedenbanden

  A.H.M. Albers (PAK AAN)
  beleidsmedewerker Westervoort

  H.F.G.M. Staring (Lokaal Belang)
  Voorzitter Muziekvereniging Crescendo Ooy/Zevenaar
  Voorzitter Liemers Jeugdorkest

  A.F.M. Burgers (Lokaal Belang)
  Bestuurslid Dorpsraad Babberich

  G.J. Groenewoud (Lokaal Belang)
  Lid Regioraad Euregio Rijn-Waal
  Plaatsvervangend lid Algemeen bestuur Reinigingsdienst De Liemers

  P.N. Klopper (Lokaal Belang)
  Plaatsvervangend lid Regioraad Euregio Rijn-Waal

  F.R. Koeman (Lokaal Bealng)
  Senior beleidsmedewerker/projectleider afdeling welzijn en onderwijs Gemeente Lingewaard
  Voorzitter Stedenbandcomitť Angerlo-Pruszcz

  Ing. H.A. Bulten (Lokaal Belang)
  Projectleider Netwerkplanning Glasvezel Zakelijke Markt KPN Telecom Amersfoort

  J. Breure (Groen Links)
  Zelfstandig ondernemer
  Breurewijzer, hulp en begeleiding voor mensen met een persoonsgebonden budget.

  Mr. T.G.H. Boekhorst (Lokaal Belang)
  Belastingadviseur
  KroeseWevers Belastingadviseurs BV
  Penningmeester Schuttersgilde St. Jan Babberich
  Penningmeester Stichting Jongeren Aktief Babberich
  Penningmeester Politieke Partij Vereniging Lokaal Belang
  Bestuurslid Stichting Zevenaarse Schutterijen en Schuttersgilden
  Lid, afgevaardigde in stuurgroep Kulturhus Babberich
  Veropinex VGB (vereniging instandhouding en exploitatie van verenigingsgebouwen) te Babberich

  Mevrouw C.M. Koers-de Graaf (CDA)
  Directiesecretaresse en notuliste
  Eurindustrial BV Vastgoed (gedetacheerd via Randstad)
  Commissielid
  Tennisvereniging De Does Giesbeek

  Mevrouw mr. M. Blij-Seegers (PvdA)
  Jurist Provincie Utrecht

  Mevrouw J.P.M. Houtsma (PvdA)

  M. Jager (VVD)
  Leraar geschiedenis Beekdallyceum Arnhem
  Groepsleider logeerhuizen Dr. Leo Kannerhuis Nijmegen
  Vrijwilliger Doedorp Jeugd en Jongerenwerk Zevenaar

  Ing. R.A. Teunissen (VVD)
  Software ontwerper
  Lid ondernemingsraad PTS Software BV Baarn
  Zelfstandig ondernemer/eigenaar Prolution
  Lid PR en activiteiten commissie Carnavalsvereniging Paljas F.J.A. Visser (PAK AAN)
  Geen gegevens bekend
  A.H.B. Nass (Lokaal Belang)
  Projectmanager
  bv SBH Architecten bna + Adviseurs Arnhem
  Voorzitterbestuur Vereniging Lokaal BelangZevenaar

  Wethouder W.C.M. Bless )PvdA)
  Lid Algemeen bestuur werkvoorziening Midden-Gelderland 2">
  Plaatsvervangend lid
  Commissie Liemerse Muziekschool i.l. 3">
  Plaatsvervangend lid
  Algemeen Bestuur Knooppunt Arnhem-Nijmegen (KAN) 
  Lid
  Centrum Indicatiestelling Zorg
  Plaatsvervangend lid
  Gemeenschappelijk Orgaan Volwasseneneducatie
  Lid
  Hulpverlening Gelderland Midden (HGM) 7">
  Gemachtigde
  NV Bank voor Nederlandse Gemeenten 8">
  Lid
  Vergadering aandeelhouders Vitens 9">
  Lid
  Vergadering aandeelhouders NUON ENW
  Lid
  Vereniging Fraude Onderlinge van Gemeenten 11">
  Plaatsvervangend lid
  Gemeenschappelijk Orgaan gemeenschappelijke regeling huisvesting voortgezet onderwijs De Liemers 12">
  Lid
  Vergadering aandeelhouders Grondbank Midden Gelderland
  Lid
  Stichting Wind (SWOD)
  Lid
  Voordrachtscommissie Jan BerensprijsWethouder mw. J.G. van Norel- Hansen (Lokaal belang)
  Lid
  Algemeen Bestuur Recreatie Gemeenschap Veluwe (RGV)
  Plaatsvervangend lid
  Algemeen Bestuur Reinigingsdienst De Liemers (RDL) 3">
  Plaatsvervangend lid
  Algemeen Bestuur Knooppunt Arnhem-Nijmegen (KAN) 
  Lid
  Verenging Gelders Genootschap 5;mso-yfti-lastrow:yes">
  Lid
  Stedenbandcomitť Angerlo-Pruszcz
  Wethouder G.J.M. Nijland (CDA)
  .5pt solid windowtext;mso-border-insidev:.5pt solid windowtext"> 0;mso-yfti-firstrow:yes">
  Nevenfunctie
  Organisatie border-left:none;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> 1">
  Lid
  Algemeen Bestuur Knooppunt Arnhem-Nijmegen (KAN) 2">
  Lid
  Algemeen Bestuur Reinigingsdienst De Liemers (RDL) 3">
  Plaatsvervangend lid
  Algemeen Bestuur Recreatie Gemeenschap Veluwe (RGV) 
  Commissaris
  Grondbank Midden Gelderland
  Lid
  Milieusamenwerking Regio Arnhem (MRA)
  Lid
  Verenging Nederlandse Riviergemeenten
  Wethouder H.N.G. Wiendels CDA)
  .5pt solid windowtext;mso-border-insidev:.5pt solid windowtext"> 0;mso-yfti-firstrow:yes">
  Nevenfunctie
  Organisatie border-left:none;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> 1">
  Lid
  Commissie Liemerse Muziekschool i.l. 2">
  Lid
  Gemeenschappelijk Orgaan Volwasseneneducatie 3">
  Plaatsvervangend lid
  Regioraad Euregio Rijn-Waal
  Plaatsvervangend lid Algemeen bestuur werkvoorziening Midden-Gelderland
  Plaatsvervangend lid Centrum Indicatiestelling Zorg
  Voorzitter Gemeenschappelijk Orgaan gemeenschappelijke regeling huisvesting voortgezet onderwijs De Liemers
  Plaatsvervangend lid Vergadering aandeelhouders Vitens
  Plaatsvervangend lid Vergadering aandeelhouders NUON ENW
  Plaatsvervangend lid Vereniging Fraude Onderlinge van Gemeenten
  Versie 29 oktober 2008 1/4
  Nevenfuncties raadsleden 2005-2010
  Mevrouw M.H.B. Bloemberg-Lubbers (CDA)
  Beroep/nevenfunctie Organisatie Bezoldigd
  Zelfstandig ondernemer Directeur Bloemberg-Lubbers
  Assurantie Adviesbureau
  ja
  Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke
  Stand
  Gemeente Zevenaar ja
  Manager relatiebeheer Psoriasis Vereniging Nederland nee
  J.H. Hulsink (CDA)
  Beroep/nevenfunctie Organisatie Bezoldigd
  Bedrijfsleider Dorpshuis St. Jan Babberich nee
  Voorzitter Veropinex VGB (vereniging
  instandhouding en exploitatie van
  verenigingsgebouwen) te
  Babberich
  nee
  Drs. J.E. Kadijk (CDA)
  Beroep/nevenfunctie Organisatie Bezoldigd
  Niet van toepassing
  Mevrouw C.M. Koers-de Graaf (CDA)
  Beroep/nevenfunctie Organisatie Bezoldigd
  Directiesecretaresse en notuliste Eurindustrial BV Vastgoed
  (gedetacheerd via Randstad)
  ja
  Commissielid Tennisvereniging De Does
  Giesbeek
  nee
  J.B. Mullink (CDA)
  Beroep/nevenfunctie Organisatie Bezoldigd
  Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke
  Stand
  Gemeente Zevenaar ja
  Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke
  Stand
  Gemeente Westervoort ja
  Lid bezwaarschriftencommissie
  personele aangelegenheden
  Gemeente Doesburg ja
  Gildemeester/penningmeester Schuttersgilde St. Anna Oud-
  Zevenaar
  nee
  Lid van de Senaat Carnavalsvereniging De Nachtuulen
  Oud-Zevenaar
  nee
  Lector RK parochie St. Martinus Oud-
  Zevenaar
  nee
  TH.J.M.P.Nass (CDA)
  Beroep/nevenfunctie Organisatie Bezoldigd
  Penningmeester Rode Kruis afdeling Zevenaar-
  Didam-Bergh
  nee
  I
  r. C.J. van Velzen (CDA)
  Beroep/nevenfunctie Organisatie Bezoldigd
  Versie 29 oktober 2008 2/4
  Lid commissie beheer Fusieproject parochies
  IJsseloevers
  nee
  Adviseur Vakblad Veepro Magazine (Nederlands
  fokvee)
  nee
  S.H. Bijl (PvdA)
  Beroep/nevenfunctie Organisatie Bezoldigd
  Directeur Openbare Basisschool Arnhem ja
  bestuurslid Stichting Bigot fonds Arnhem nee
  Lid Regioraad Euregio Rijn-Waal nee, benoemd door
  de gemeenteraad
  Mevrouw A.C. Gevers (PvdA)
  Beroep/nevenfunctie Organisatie Bezoldigd
  Voorzitter Netwerk Chronisch Zieken
  Zevenaar
  nee
  Belangenbehartiger Zorgbelang nee
  Lid Cultuurhistorische Vereniging
  Zevenaar
  nee
  Mevrouw J.P.M. Houtsma (PvdA)
  Beroep/nevenfunctie Organisatie Bezoldigd
  Niet van toepassing
  M.R.A. Lap (PvdA)
  Beroep/nevenfunctie Organisatie Bezoldigd
  Hoofd Personeel & Organisatie Eijkelkamp Agrisearch Equipment
  BV in Giesbeek
  ja
  Voorzitter Stichting Wandelkomitee Zevenaar nee
  Bestuurslid Algemeen Bestuur
  Reinigingsdienst De Liemers
  Nee, benoemd door
  gemeenteraad
  R. Stougie (PvdA)
  Beroep/nevenfunctie Organisatie Bezoldigd
  Ketenmanager Toeslagen Belastingdienst ja
  L.J. Jansen (VVD)
  Beroep/nevenfunctie Organisatie Bezoldigd
  Beheerder NCC Campingterrein gemeente Loenen nee
  Plaatsvervangend lid Algemeen bestuur Reinigingsdienst
  De Liemers
  Nee, benoemd door
  gemeenteraad
  I
  ng. R.A. Teunissen (VVD)
  Beroep/nevenfunctie Organisatie Bezoldigd
  Software ontwerper
  Lid ondernemingsraad
  PTS Software BV Baarn ja
  Zelfstandig ondernemer/eigenaar Prolution ja
  Lid PR en activiteiten commissie Carnavalsvereniging Paljas nee
  Lid Algemeen bestuur Reinigingsdienst
  De Liemers
  Nee, benoemd door
  gemeenteraad
  Versie 29 oktober 2008 3/4

  P.J.M. Freriks (Sociaal Zevenaar)
  Nevenfunctie Organisatie Bezoldigd
  Voorzitter De Zonnebloem Babberich-Ooy
  Oud-Zevenaar
  nee
  Jurylid Atletiekvereniging De Liemers nee
  Secretaris Stichting Grondvest nee
  Voorzitter Werkgroep Ontbielzen nee
  Voorzitter Laat de Betuwelijn varen nee
  Voorzitter De Groenen nee
  Plaatsvervangend lid Platform gemeentelijk
  vredesbeleid, platform
  stedenbanden
  Nee, benoemd
  door gemeenteraad
  Mevrouw L. De Neve (Sociaal Zevenaar)
  Beroep/nevenfunctie Organisatie Bezoldigd
  Niet van toepassing
  Mevrouw M.G.A. Dellepoort (Groen Links)
  Beroep/nevenfunctie Organisatie Bezoldigd
  Medezeggenschapsfunctionaris Zozijn ja
  Plaatsvervangend lid Regioraad Euregio Rijn-Waal nee, benoemd door
  de gemeenteraad
  Lid Platform gemeentelijk
  vredesbeleid, platform
  stedenbanden
  Nee, benoemd
  door gemeenteraad
  A.H.M. Albers (PAK AAN)
  Beroep/nevenfunctie Organisatie Bezoldigd
  beleidsmedewerker Westervoort ja
  H.F.G.M. Staring (Lokaal Belang)
  Beroep/nevenfunctie Organisatie Bezoldigd
  Voorzitter Muziekvereniging Crescendo
  Ooy/Zevenaar
  nee
  Voorzitter Liemers Jeugdorkest nee
  Lid Dorpsraad Ooy nee
  Lid Cultuurhistorische Vereniging
  Zevenaar
  nee
  A.F.M. Burgers (Lokaal Belang)
  Beroep/nevenfunctie Organisatie Bezoldigd
  Bestuurslid Dorpsraad Babberich nee
  G.J. Groenewoud (Lokaal Belang)
  Beroep/nevenfunctie Organisatie Bezoldigd
  Lid Regioraad Euregio Rijn-Waal nee, benoemd door
  de gemeenteraad
  Plaatsvervangend lid Algemeen bestuur
  Reinigingsdienst De Liemers
  nee, benoemd door
  de gemeenteraad
  Versie 29 oktober 2008 4/4
  P.N. Klopper (Lokaal Belang)
  Beroep/nevenfunctie Organisatie Bezoldigd
  Plaatsvervangend lid Regioraad Euregio Rijn-Waal nee, benoemd door
  de gemeenteraad
  F.R. Koeman (Lokaal Belang)
  Beroep/nevenfunctie Organisatie Bezoldigd
  Senior beleidsmedewerker/projectleider
  afdeling welzijn en onderwijs
  Gemeente Lingewaard ja
  Voorzitter Stedenbandcomitť Angerlo-
  Pruszcz
  nee

  L.J. Jansen (VVD)
  Beheerder NCC Campingterrein gemeente Loenen
  Plaatsvervangend lid Algemeen bestuur Reinigingsdienst De Liemers

  P.J.M. Freriks (Sociaal Zevenaar)
  Voorzitter De Zonnebloem Babberich-Ooy Oud-Zevenaar
  Jurylid Atletiekvereniging De Liemers
  Secretaris Stichting Grondvest
  Voorzitter Werkgroep Ontbielzen
  Voorzitter Laat de Betuwelijn varen
  Voorzitter De Groenen
  Plaatsvervangend lid Platform gemeentelijk vredesbeleid, platform stedenbanden

  Gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle
  Raadsgriffier
  H.Sterken=Dhr. H. Sterken ()
  Raadslid
  A.Biemond=Dhr. A. Biemond (CDA)
  M.J.vanderKooij=Dhr. M.J. van der Kooij (CDA)
  G.J.Freeke=Dhr. G.J. Freeke (ChristenUnie)
  P.Molenaar=Dhr. P. Molenaar (ChristenUnie)
  C.A.H.Oosterhoff=Dhr. C.A.H. Oosterhoff (Gemeentebelangen)
  M.Zijderhand=Dhr. M. Zijderhand (Gemeentebelangen)
  E.D.Hagens=Dhr. E.D. Hagens (PvdA)
  G.Zweere=Dhr. G. Zweere (PvdA)
  M.N.Arron-deJong=Mw. M.N. Arron-de Jong (PvdA)
  D.J.Bac=Dhr. D.J. Bac (SGP)
  R.deGooijer=Dhr. R. de Gooijer (SGP)
  J.E.M.Vroegop=Dhr. J.E.M. Vroegop (VVD)
  J.G.H.vanEijk=Dhr. J.G.H. van Eijk (VVD)
  M.Aalderink=Dhr. M. Aalderink (VVD)
  T.P.M.Heemskerk=Dhr. T.P.M. Heemskerk
  Wethouder
  F.W.A.Helsloot=Dhr. F.W.A. Helsloot (CDA)
  M.Bosman=Dhr. M. Bosman (SGP)
  M.C.B.teMeij-deLaat=Mw. M.C.B. te Meij-de Laat (VVD

  Dhr. H. (Harm) Sterkenraadsgriffier gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle
  NEVENFUNCTIES
  Bestuurslid van de KNWU en docent bij de Bestuursacademie Nederland.
  Bron gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle 11 november 2008<
  Ambtenaar provincie Overijssel
  Openbaar Lichaam Rijnmond
  Werkzaam bij gemeenten Bergschenhoek, Hoevelaken en Castricum

  Henk Hogebrug loco-griffier medewerker afd. FinanciŽn (Interne Controle)

  S.A.A. de Jong (CDA) gemeente Zevenhuizen Moerkapelle

  Nevenfuncties:

  Voorzitter monumentencommissie (q.q.)
  Lid algemeen bestuur Streekarchiefdienst Midden-Holland (q.q.)
  Lid algemeen bestuur Recreatieschap Rottemeren (q.q.)
  Lid Bestuurlijk Overleg Vervoersregio/RPV ISMH Midden-Holland(q.q.)
  Lid SVHW (q.q.)
  Lid Commissie Recreatie ISMH Midden-Holland (q.q.)
  Lid N.V. Cyclus Adviesorgaan Regionaal Afvalbeleid (q.q.)
  Plv. lid algemeen bestuur ISMH (q.q.)
  Plv. lid algemeen bestuur RBW/GHOR (q.q.)
  Plv. lid algemeen bestuur RDOG (q.q.)
  Plv. lid algemeen bestuur Grondbank RZG Zuidplas (q.q.)
  Verantwoordelijk portefeuillehouder N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten(aandeelhoudersvergadering) (q.q.) Mevr. M.C.B. te Meij-de Laatgemeente Zevenhuizen Moerkapelle

  Nevenfuncties:

  Lid algemeen bestuur Grondbank RZG Zuidplas(q.q.)
  Lid dagelijks bestuur Grondbank RZG Zuidplas(q.q.)
  Lid bestuurscommissie Milieu ISMH Midden-Holland(q.q.)
  Lid portefeuillehoudersoverleg Milieu ISMH Midden-Holland(q.q.)
  Lid portefeuillehoudersoverleg Groene Hart en Ruimtelijke Ordening(q.q.)
  Lid bestuurscommissie Onderwijs ISMH Midden-Holland(q.q.)
  Lid bestuurscommissie Educatie en Inburgering ISMH Midden-Holland,
  onderdeel Educatie(q.q.)
  Lid Bestuurlijk Platform Groene Hart(q.q.)
  Plv. lid algemeen bestuur Streekarchiefdienst Midden-Holland(q.q.)
  Plv. lid algemeen bestuur Recreatieschap Rottemeren(q.q.)
  Plv. lid algemeen bestuur ProMen(q.q.)

  Project Driehoek RZG Zuidplas(q.q.)
  Stuurgroep
  Bestuurlijke Werkgroep Glastuinbouw/bedrijvenlandschap
  Bestuurlijke Werkgroep Verstedelijking West

  Project Eendragtspolder(q.q.)
  RO traject

  M. Bosman MPM (SGP/ChristenUnie)gemeente Zevenhuizen Moerkapelle

  Nevenfuncties:

  Voorzitter Georganiseerd Overleg (q.q.)
  Lid algemeen bestuur RDOG (q.q.)
  Lid algemeen bestuur ProMen (q.q.)
  Lid algemeen bestuur Grondbank RZG Zuidplas (q.q.)
  Lid portefeuillehoudersoverleg Werk en Inkomen ISMH Midden-Holland (q.q.)
  Lid bestuurscommissie Volkshuisvesting ISMH Midden-Holland (q.q.)
  Lid Stuurgroep REO ISMH Midden-Holland (q.q.)
  Lid GGD subregio Midden-Holland (q.q.)
  Lid Commissie WVG ISMH Midden-Holland (q.q.)
  Lid Werkgroep REO (q.q.)

  Verantwoordelijk portefeuillehouder Stichting Waarborgfonds
  Sociale Woningbouw (q.q.)
  Verantwoordelijk portefeuillehouder N.V. Bouwfonds Nederlandse
  Gemeenten/Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse
  Gemeenten (q.q.)
  Verantwoordelijk portefeuillehouder aandeelhoudersvergadering N.V. Nuon (q.q.)
  Verantwoordelijk portefeuillehouder N.V. Duinwaterbedrijf Zuid-Holland (q.q.)

  Portefeuillehoudersoverleg Zorg ISMH Midden-Holland (q.q.)
  Lid onderdeel jeugd
  Lid onderdeel Overige Zorg

  Bestuurscommissie Educatie en Inburgering ISMH Midden-Holland(q.q.)
  Lid onderdeel Inburgering

  Plv. lid algemeen bestuur Recreatieschap Rottemeren (q.q.)
  Plv. lid bestuurscommissie Milieu ISMH Midden-Holland (q.q.)

  H. Sterken (griffier)
  gemeente Zevenhuizen Moerkapelle

  drs. ing. J. Boersma Raadslidgemeente Zevenhuizen Moerkapelle

  Functie: Fractievoorzitter, Raadslid
  Organen: Gemeenteraad, RekenkamercommissieBeroep/baan:
  Free lance adviseur/consultant

  Vorige banen:
  -voorzitter arbeidsvoorziening Rijnstreek
  -adj. directeur projectbureau Leidsche Rijn
  -sociaal en economisch secretaris Landbouworg.
  -hoofd adviesdienst CBTB
  -gewestelijk secretaris Landbouwschap

  Nevenfuncties:
  -Bestuurlijke activiteiten:
  Werkgevers vertegenwoordiger voor LTO-Ned. in:
  - Werkgroep pensioenen STAR (Stichting van de Arbeid)
  - Bestuur stichting FVP (Financiering Voortzetting Pensioenverzekering)
  - Deputy board member Foundation Dublin (Europese stichting voor werk- en leefomstandigheden)
  -Op persoonlijke titel:
  - Lid bestuur Rabobank Zevenhuizen-Moerkapelle
  - Vice-voorzitter Woonpartners Waddinxveen en Gouda
  - Lid van de commissie Kerk en IsraŽl voor de classis Zoetermeer van de PKN
  - Penningmeester van de F.E.S. (een landelijke patienten vereniging voor fibromyalgie patienten)
  - Lid bestuur SBO (stichting beheer overrente landbouwschap)
  - Lid medezeggensschapraad BPL (Bedrijfs Pensioenfonds Landbouw)


  Politiek actief sinds:
  -raadslid Zevenhuizen-Moerkapelle sinds 23 april 2002
  -raadslid Smallingerland 1970-1982

  M.J. van der Kooij
  Raadslidgemeente Zevenhuizen Moerkapelle

  Functie: Raadslid
  Organen: Gemeenteraad Beroep/baan:
  - directeur/dga M.J. vd Kooij Vastgoed B.V. te Zevenhuizen;
  - directeur/dgaMAWIKO-Beheer B.V. te Zevenhuizen

  Nevenfuncties:
  geen

  Politiek actief sinds:
  raadslid sinds 14 maart 2002

  Raadslidgemeente Zevenhuizen Moerkapelle

  Functie: gemeenteraad; voorzitter commissie II

  Beroep:
  - directeur Heemskerk OrchideeŽn te Zevenhuizen

  Nevenfuncties:
  - hoofdingeland van het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard, te Rotterdam;
  - voorzitter ledenraad "HorticoŲp" te Bleiswijk;
  - adviseur Tuinbouw RZG Zuidplas

  G.J. Freeke (fractievoorzitter)
  Raadslidgemeente Zevenhuizen Moerkapelle


  Functie: Fractievoorzitter, Raadslid
  Organen: Gemeenteraad, Rekenkamercommissie


  Beroep/baan:
  - RegiodirecteurABN AMRO Zeeland

  Nevenfuncties:
  - penningmeester Stichting Steunfonds Bijbelgetrouw Christelijk Onderwijs (SSBCO) te Bleiswijk

  Vorige banen:
  Na intern traineeship inmiddels vele verschillende functies op verschillende plaatsen vervuld bij de ABN AMRO bank N.V.

  Nevenfuncties:
  Penningmeester Stichting Bushalte Evangelisatie; Penningmeester Stichting Bijbelgetrouw Christelijk Onderwijs.

  Politiek actief sinds:
  Raadslid sinds 14 april 1998, daarvoor 4 jaar penningmeester geweest van het bestuur van de lokale ChristenUnie

  J. Rooker
  Raadslidgemeente Zevenhuizen Moerkapelle
  Beroep/baan:
  Sinds de eeuwwisseling met pensioen

  Vorig beroep:
  40 jaar zelfstandig ondernemer en voorheen eigenaar van een handelskwekerij,
  (kamerplanten) overgenomen door zoon, die op advies van zijn vader kan rekenen.

  Nevenfuncties:
  - Penningmeester PU (Provinciale Unie Zuid-Holland)
  - 2e voorzitter Zendingscommissie Ned. Herv. Gemeente te Waddinxveen


  Politiek actief sinds :
  Raadslid sinds 14 maart 2002, hiervoor de functie van voorzitter van de lokale
  CristenUnie welke16 jaar door hem is bekleed in W’.veen en later in Zevenhuizen/Moerkapelle.


  e.c.oosterhoff
  Functie: Fractievoorzitter,Raadslidgemeente Zevenhuizen Moerkapelle

  Beroep:
  - griffier deelgemeente Kralingen-Crooswijk te Rotterdam

  M. Zijderhand, Martien

  Raadslidgemeente Zevenhuizen Moerkapelle

  Beroep:
  - dga CIM Consult BV te Zevenhuizen
  - dga CIM Holding BV te Zevenhuizen
  - dga Martien Zijderhand Holding te Zevenhuizen

  Nevenfuncties:
  - voorzitter voetbalvereniging v.v. Moerkapelle te Moerkapelle
  - Senior Business Consultant Nationaal Computer Centrum Woningcorporaties (NCCW) te Almere


  Politiek actief sinds:

  Rond 1980. Raadslid vanaf 1982 – 2002,Wethouder 1991- 2006,Raadslid vanaf april 2006.

  E. Hagens
  Raadslidgemeente Zevenhuizen Moerkapelle
  Organen: gemeenteraad; voorzitter rekenkamercommissie<


  Beroep/baan:

  Vestigingsmanager Ubron Uitzendorganisatie te Rotterdam

  Vorige banen:

  Geen

  Nevenfuncties:

  Geen (ik doe naast mijn werk wel een opleiding Psychologie)


  Politiek actief sinds:

  2006

  G. Zweere

  Raadslidgemeente Zevenhuizen Moerkapelle


  Organen: Gemeenteraad; adviescommissie luchtvaart Rotterdam airport; plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Recreatieschap Rottemeren Beroep/baan:

  Eigenaar van een pakket- en postservice.

  N.v.t. Ik benal ondernemer vanaf 1988

  mw. M.N. Arron-de Jong
  Raadslid gemeente Zevenhuizen Moerkapelle
  Organen: Gemeenteraad, Rekenkamercommissieplaatsvervangend lid

  Beroep/baan:
  Werknemer WoningcorporatieMozaÔek Wonen in Gouda en als gevolg daarvan zitting in enkele overleggen met de gemeente Gouda.

  Vorige banen:
  Adviseur bij een adviesbureau voor gebouwmanagement

  D.J. Bac (fractievoorzitter)
  Raadslidgemeente Zevenhuizen Moerkapelle
  Organen: Gemeenteraad, Commissie I, Commissie BezwaarschriftenBeroep:
  Directeur vmbo & PrO Driestar College te Gouda

  Vorige banen:
  Onderwijzer, docent VO

  R. de Gooijer
  Raadslidgemeente Zevenhuizen Moerkapelle
  Organen: Gemeenteraad, RekenkamercommissieBeroep/baan:
  Directeur voortgezet onderwijs, Lekkerkerk

  Vorige banen:
  n.v.t.

  Nevenfuncties:
  Buitengewoon ambtenaar van de de burgerlijke stand (Gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle)
  Ouderling Hersteld Nederlands Hervormde Gemeente Moerkapelle te Moerkapelle

  ing. M. Aalderink (fractievoorzitter)
  Raadslidgemeente Zevenhuizen Moerkapelle
  Organen: Gemeenteraad, RekenkamercommissieBeroep/baan: Directeur Aalderink Beheer B.V. te Zevenhuizen

  Vorige banen: Senior Project Manager KPN

  Nevenfuncties: penningmeester Lions Club Zevenhuizen

  J.G.H. van Eijk
  Raadslidgemeente Zevenhuizen Moerkapelle
  Organen: Gemeenteraad, Commissie II

  Beroep
  Controller Graydon Holding N.V. te Amsterdam. Een Europees werkende creditmanagement organisatie, met nevenvestigingen in Diemen, Antwerpen, Londen, Maidstone, Rome en Tel Aviv

  Nevenactiviteiten
  Secretaris Golfclub Zevenhuizen
  bestuurslid Stichting "De Zevenster" te Zevenhuizen

  J.E.M. Vroegop, Jacco

  Raadslidgemeente Zevenhuizen Moerkapelle

  Beroep/baan:
  - voltijd student Politicologie aan de Universiteit van Leiden i.s.m. Campus Den Haag;
  - masterstudent ter afronding van medische studie, aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam, afd. Health Economics, Policy and Law, 1e specialisatiejaar van 3,5 jaar;
  - werknemer chirurgie assistent aan het Erasmus M.C. teRotterdam voor 60% (tot april 2007: 44%)

  Gemeente Zijpe
  Dhr. J.Th. KrŲger (BKV (Burger Kies Vereniging)Raadslid Zijpe
  Voorzitter cie GZ
  Lid Seniorenconvent
  Directeur bestuurder van Woningstichting Het Grootslag
  Penningmeester Stichting DNO
  Mw. C.H.T. Rampen-v.d. Put (BKV (Burger Kies Vereniging)Raadslid Zijpe
  Lid cie BOSZ
  Penningmeester Kantine Molentocht
  Bestuurslid Toneelvereniging OEK
  Dhr. J.G. Nieman (BKV (Burger Kies Vereniging)Raadslid Zijpe
  Lid cie GZ
  Campingbeheerder
  Secretaris STN
  Mw. S.S. Schenk-Eriks (BKV (Burger Kies Vereniging)Raadslid Zijpe
  Lid cie GZ
  Mw. C. Oudhoff-van der Velden (PvdA)Raadslid Zijpe
  Voorzitter cie BOSZ
  Lid Seniorenconvent
  Lid cie GZ
  Voorzitter cie BOSZ
  Dhr. G. van Ee (PvdA)Raadslid Zijpe
  Lid cie BOSZ
  Mw. J. Brinkman (PvdA)Raadslid Zijpe
  Lid cie BOSZ
  Teamleider Mytylschool De Ruimte (per 1/8/08 directeur Mytylschool De Ruimte)
  Dhr. J.M.H. Verheggen (PvdA)Raadslid Zijpe
  Lid cie GZ
  Bestuurslid van De Herboren Toren in Burgerbrug
  Dhr. J.A.M. Klaver (CDA)Raadslid Zijpe
  Lid Seniorenconvent
  Raadslid CDA
  Lid cie GZ
  Dhr. G.E.K. Schouten (CDA)Raadslid Zijpe
  Lid cie GZ
  Voorzitter Dorpsraad ‘t Zand
  Voorzitter Stichting Vrienden van de Zandstee
  Dhr. P.F.J. Vriend (CDA)Raadslid Zijpe
  Nautische dienstverlening
  Lid cie BOSZ
  Voorzitter Stichting Welzijn gemeente Zijpe
  Dhr. P.J. Marees (VVD)Raadslid Zijpe
  Lid Seniorenconvent
  Lid cie GZ
  Voorzitter “Stichting de Zijper Molens”
  Bestuurslid Open toernooicommissie TV ‘t Zand
  Dhr. J. Nieuwenhuizen (VVD)Raadslid Zijpe
  Lid cie BOSZ
  Senior Staff Audit bij Ernst & Young Accountants
  Dhr. R. Maarschall (Natuurlijk Zijpe)Raadslid Zijpe
  Lid Seniorenconvent
  Lid cie BOSZ
  Manager internationaal bij IVN Vereniging voor natuur- en milieueducatie
  Lid raad van advies bij St. Duinbehoud
  Lid raad van toezicht bij IUCN-Nederland (World Conservation Union)
  Secretaris bestuur Vereniging Pettemerduinen Kernreactor vrij
  Voorzitter kiesvereniging Natuurlijk Zijpe
  Directeur adviesbureau ESDIN (Education for sustainable development international)
  Dhr. C. Koning (Natuurlijk Zijpe)Raadslid Zijpe
  Lid cie GZ
  Voorzitter Vereniging Houd Zijpe Leefbaar nee
  G.H. de Haan Lid cie BOSZ (VVD) - Vice voorzitter VVD
  Lid Dorpsraad Callantsoog
  Ere voorzitter reddingsbrigade Paal 13
  Erelid Kon. Amsterdamse zwemclub
  Th. van der Ploeg Lid cie GZ (VVD) - Voorzitter VVD Zijpe
  Bestuurslid PVVV Zijpe
  R.H.J. Sips Lid cie GZ (BKV)
  A.Kruijer- Vriendjes
  Lid cie BOSZ (BKV) - VVV
  Lid jeugd bestuur toneelvereniging OEK
  Trainer/coach handbalvereniging HVS
  jeugdcommissie Tennisvereniging ‘t Zijpken
  I.B.M. Bosman-van Kessel
  Lid cie BOSZ (CDA) - Huishoudelijke zorg en zorg Kueterstichting (samenwoonzorggroep)
  M. Raat Lid cie BOSZ
  (Natuurlijk Zijpe)
  Projectmanager/kwaliteitscoŲrdinator bij Omring
  Voorzitter Vereniging Pettermerduinen Kernreactor vrij
  Lid Facit klachtencommissie voor medewerkers in de zorg in de regio Kop van Noord-Holland
  Lid ledenraad en commissie van aanbeveling van RabobankSchagen-Wieringerland
  G.J. Apeldoorn Lid cie BOSZ (Natuurlijk Zijpe)
  Voorzitter werkgroep Seniorenbus
  Bestuurslid stichting Welzijnsvoorzieningen
  nee
  F.E. Onken Lid cie GZ (Natuurlijk
  Zijpe)
  -
  D. Hulsman Lid cie GZ (Natuurlijk
  Zijpe)
  Voorzitter InterArt Petten
  Bestuurslid Sebap
  Bestuurslid volkstuinvereniging Petten
  M.M. Baltus Lid cie BOSZ (VVD) - Lid MR Gemeentelijke Scholengemeenschap Schagen
  Voorzitter zaalvoetbal St. Boys/girls
  Penningmeester VVD Zijpe
  C.G. Tuin Lid cie GZ (VVD) - Aannemer
  Bestuurslid Zakenclub ‘t Zand
  ja
  G.J. Slijkerman Lid cie GZ (CDA)
  C.J. Hijink Lid cie BOSZ (CDA) - Beleidsmedewerker Stichting Uitwisseling
  Secretaris CDA Zijpe
  A. Derksen Lid cie BOSZ (PvdA) - CoŲrdinator Noodhulp Noord-Holland Nederlandse Rode Kruis Ja
  R.M. Moor Lid cie BOSZ (BKV) - Bestuurslid Postduivenvereniging “De Meteoor” Warmenhuizen

  L.K. Slot Lid cie GZ (PvdA)
  Dhr. B. Blonk (PvdA)Wethouder Zijpe
  >Nevenfuncties:
  parttime raadsgriffier in Lisse
  lid van de ledenraad VGZ / IZA / Unive / TRIAS
  voorzitter AB en DB intergemeentelijke Milieudienst
  lid AB intergemeentelijke Sociale Dienst
  lid bestuurscie Jeugd en Inburgering
  lid AB sociale werkplaats Noorderkwartier
  lid AB GGD
  lid AB Gesubsidieerde Arbeid
  lid innovatieplatform HVC (huisvuilcentrale)
  aandeelhouder van de HVC en sociale werkplaats Noorderkwartier


  Dhr. P.C. Morsch (BKV (Burger Kies Vereniging)Wethouder Zijpe

  Nevenfuncties:
  voorzitter en wedstrijdsecretariaat Biljartclub Schagerbrug
  voorzitter evenementencommissie Schagerbrug
  redactielid Zijper historiebladen
  lid algemeen bestuur Historisch Archief Alkmaar
  lid algemeen bestuur STIVAS
  lid dagelijks bestuur KIMO Nederland BelgiŽ

  Gemeente Zoetermeer
  Raadsgriffier
  drs.J.J.Rochat=Dhr. drs. J.J. Rochat ()
  Raadslid
  J.R.Harwig=Dhr. J.R. Harwig (CDA)
  K.J.W.deJong=Dhr. K.J.W. de Jong (CDA)
  dr.E.B.deVries=Dhr. dr. E.B. de Vries (CDA)
  H.L.P.A.Clarck=Mw. H.L.P.A. Clarck (CDA)
  ir.K.Schra=Dhr. ir. K. Schra (ChristenUnie/SGP)
  C.H.duBois=Mw. C.H. du Bois (ChristenUnie/SGP)
  C.W.V.Bos=Dhr. C.W.V. Bos (D66)
  Ph.Huisman=Dhr. Ph. Huisman (D66)
  drs.ing.R.C.Paalvast=Dhr. drs. ing. R.C. Paalvast (D66)
  C.A.M.Huijbens=Mw. C.A.M. Huijbens (D66)
  mr.drs.J.H.vanPut=Dhr. mr. drs. J.H. van Put (GroenLinks)
  J.denDulk=Dhr. J. den Dulk (Leefbaar Zoetermeer)
  J.G.Brinkel=Dhr. J.G. Brinkel (Lijst Hildebrand Nawijn)
  J.M.Lobel=Dhr. J.M. Lobel (Lijst Hildebrand Nawijn)
  T.Breeuwsma=Dhr. T. Breeuwsma (Lijst Hildebrand Nawijn)
  mr.H.P.A.Nawijn=Dhr. mr. H.P.A. Nawijn (Lijst Hildebrand Nawijn)
  M.E.vanLeeuwen=Mw. M.E. van Leeuwen (Lijst Hildebrand Nawijn)
  A.J.Bos=Dhr. A.J. Bos (PvdA)
  E.Leupe=Dhr. E. Leupe (PvdA)
  K.Autar=Dhr. K. Autar (PvdA)
  N.Sulaiman=Dhr. N. Sulaiman (PvdA)
  R.T.J.D.Janssen=Dhr. R.T.J.D. Janssen (PvdA)
  T.C.Kuiper=Dhr. T.C. Kuiper (PvdA)
  W.Kasten=Dhr. W. Kasten (PvdA)
  A.H.G.vanZantvoort=Mw. A.H.G. van Zantvoort (PvdA)
  H.Sahin=Mw. H. Sahin (PvdA)
  M.A.H.vanBijnen-vanLoon=Mw. M.A.H. van Bijnen- van Loon (PvdA)
  B.Schuiling=Dhr. B. Schuiling (SP)
  E.J.denHeijer=Dhr. E.J. den Heijer (SP)
  W.D.Westhoek=Dhr. W.D. Westhoek (SP)
  J.Nieuwenhuizen-Louwers=Mw. J. Nieuwenhuizen-Louwers (SP)
  M.vandenOuden=Dhr. M. van den Ouden (Sociaal Gezond Zoetermeer)
  H.A.Broekman=Dhr. H.A. Broekman (VVD)
  R.P.Fries=Dhr. R.P. Fries (VVD)
  ing.H.Hiestand=Dhr. ing. H. Hiestand (VVD)
  E.M.G.Plantinga-Roest=Mw. E.M.G. Plantinga-Roest (VVD)
  M.C.vanderMeer=Mw. M.C. van der Meer (VVD)
  N.J.Colijn-Bouquet=Mw. N.J. Colijn-Bouquet (VVD)
  ir.S.J.Boontjes-Witkamp=Mw. ir. S.J. Boontjes-Witkamp (VVD)
  Wethouder
  drs.F.J.M.Speel=Dhr. drs. F.J.M. Speel (CDA)
  P.Smit=Dhr. P. Smit (D66)
  dr.T.J.Haan=Dhr. dr. T.J. Haan (PvdA)
  drs.F.J.M.Muijzers=Dhr. drs. F.J.M. Muijzers (PvdA)
  ir.B.Emmens=Dhr. ir. B. Emmens (VVD)
  mr.P.J.M.vanDomburg=Dhr. mr. P.J.M. van Domburg (VVD)

  LET OP! Artikel 13 van de gemeentewet! Een raadslid kan geen lid van de rekenkamer zijn!
  Welke personen zijn lid van de rekenkamercommissie van uw gemeente met welke nevenfuncties? Worden nevenfuncties geweigerd?
  Welke personen zijn griffier/secretaris van de rekenkamercommissie met welke nevenfuncties? Worden nevenfuncties geweigerd?

  Overzicht Nevenfuncties en/of openbare betrekkingen leden rekenkamercommissie (versie
  De heer R.J. Anderson
  Nevenfuncties en/of openbare betrekkingen
  tijdsbeslag per maand
  bezoldigd
  q.q.
  Lid Rekenkamer Leedram
  Bestuurslid OBS de Regenboog Breukelen
  Bestuurslid OR de Regenboog Breukelen

  De heer W.R.J. van den Hende

  Voorzitter CoŲperatieve Vereniging van Eigenaren Meerzicht ZW
  Voorzitter CoŲperatieve Vereniging tot Exploitatie van 4 parkeergarage Meerzicht ZW

  De heer J. Noeverman

  Universitair docent Management, Accounting, Erasmus School of Economics, Erasmus Universiteit Rotterdam
  Externe scirptiebegeleider/examinator NIVRA, School of Accountancy & Controlling
  Secretaris plaatselijke kiesvereniging “Baarle-Noord” van SGP te Rotterdam
  Bestuurslid Stichting Pastoraal Fonds, De Sameritaan te Rotterdam
  Lid college van kerkrentmeesters Hevormde Gemeente Rotterdam-centrum

  Dhr. drs. J.J. (Jan Jaap) Rochatraadsgriffier gemeente Zoetermeer

  Lid van de adviesraad bestuursacademie Nederland (Bestuursacademie Nederland wil graag samen met griffiers discussiŽren over het aanbod van de Bestuursacademie)
  Bron Hop/gemeente Zoetermeer 1 december 2008 en "meneer google" 2008-3 september 2009

  De heer T. Andrť

  De heer A. Baks
  De heer A. Cassuto
  Vrijwilliger bij Cultureel Podium De Boerderij
  Vrijwilliger bij verpleeghuis De Eshoeve te Den Haag (Meavita)
  Voorzitter Clientenraad van de Eshoeve (Meavita)
  Lid Centrale Clientenraad Meavita Woonzorg
  Lid Groepsclientenraad Meavita-West
  De heer L. Feijen
  De heer G. de Groot
  De heer H. Kelder
  De heer Kiebert
  KNVB-scheidsrechter
  Programma-manager Ministerie van BZK
  secretaris Regiegroep Dienstverlening en e-overheid
  De heer E.P. Klarenbeek
  Docent MBO Delft (Mondriaan Onderwijsgroep)
  De heer C. Moerman
  Consultant bij Agrimaco in Moerkapelle
  Lid ledenraad Rabobak Vlietstreek-Zoetermeer
  Voorzitter Tuinvereniging Hoeve Meerzigt
  Voorzitter vereniging van Vrijzinnig Hervormden Zoetermeer
  Secretaris CDA Agrarisch Platform provincie Zuid-Holland
  De heer J.H.L. Nieuwlaat
  De heer R. Pattiruhu
  Manager Vastgoed bij Woningstichting Wherestad te Purmerend
  Secretaris Studieclub Beleggingen HGT te Naaldwijk
  De heer P. Reine
  De heer E. Sanders
  Mevrouw C.M.J. Sloot
  Corporate analyst bij notariskantoor Civil Code N.V. te Den Haag
  Lid werkgroep Van Harte Zoetermeer, Stichting Van Harte
  Vrijwilliger Praktische Thuiszorg, Steunpunt Mantelzorg, Zorgring
  De heer M. Spaans
  De heer A.P. Stam
  Bouwkundige Van der Heijden Vastgoed Woerden
  Secretaris Kiesvereniging SGP Zoetermeer
  De heer J.A.L. Velner
  Mevrouw W. bij de Vaate
  Wethouder dr. T.J. Haan
  Bestuurslid Dienst Sociale Werkvoorziening (DSW) (voorzitter Dagelijks en Algemeen Bestuur)
  Penningmeester Raad voor Rechtsbijstand Den Haag
  Lid bestuur Bedrijvenschap Hoefweg/Bleiswijk
  Lid Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland-Nicaragua
  Bestuurslid Wethoudersvereniging
  Lid VNG adviescommissie inzake asiel en integratie
  Lid VNG commissie gemeentefinanciŽn
  Penningmeester European New Towns Platform (ENTP)
  Wethouder Muijzers
  Bestuurslid Bestuurlijk Overleg Wonen/ Haaglanden
  Bestuurslid Bestuurlijk Overleg Jeugdzorg/ Haaglanden
  Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Dienst Sociale Werkvoorziening (DSW)
  Wethouder Van Domburg
  Lid tijdelijke VNG-commissie Deregulering
  Lid Partijcommissie Justitie VVD
  Bestuurslid wethoudersplatform VVD
  Lid Bestuur Gemeentelijke Geneeskundige Dienst (GGD) Zuid- Holland West
  Lid Bestuurlijke Commissie Advies Geneeskundige Hulpverlening (BCAGH) Hulpverleningsregio Haaglanden
  Plaatsvervangend voorzitter Georganiseerd Overleg (GO)
  Lid gebiedscommissie Land van Wijk en Wouden
  Lid algemeen bestuur Vereniging voor lokale natuur- en milieucommunicatie
  Bestuurslid VZHG/portefeuillehouder Wate
  Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Dienst Sociale Werkvoorziening (DSW)
  Wethouder Smit
  College van Arbeidszaken
  Jury Cultuurprijs
  Lid Comitť van aanbeveling fondsenwerving Stadsmuseum
  Wethouder ir. B. Emmens (VVD)BR>Vicevoorzitter algemeen bestuur en lid van het dagelijks bestuur bedrijvenschap Hoefweg Noord (Prisma)
  Commandite en voorzitter Prisma Bleiswijk CV
  Aandeelhouder en voorzitter Prisma Beheer BV
  Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur Stadsgewest Haaglanden, portefeuille in Dagelijks Bestuur: Wonen
  Namens Stadsgewest Haaglanden: Lid provinciale commissie Stedelijke Vernieuwing
  Namens Stadsgewest Haaglanden: Voorzitter Platform Marktpartijen Haaglanden
  Lid Stuurgroep Nieuwe Driemanspolder
  Lid Stuurgroep Rotterdam-Zoetermeer-Gouda
  Participant West-Holland Foreign Investment Agency
  Bestuurslid Stichting ICT-Platform Zoetermeer
  Bestuurslid Stichting Stedenlink
  Penningmeester/Secretaris Vereniging Deltametropool
  lid VNG-commissie Onderwijs, Zorg en Welzijn
  lid VNG-subcommissie Gemeentelijke Dienstverlening en ICT
  Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Stichting Regio Randstad
  Lid algemeen bestuur Dienst Sociale Werkvoorziening (DSW)
  De heer K. Autar
  Bestuurslid Federatie van Internationale Culturele- en Vriendschapsverenigingen in Nederland
  Lid Bezwaarcommissie toelating, schorsing en verwijdering leerlingen openbaar
  (speciaal) voortgezet onderwijs en openbaar (speciaal) primair onderwijs
  Rotterdam
  Lid Commissie van Beroep Eindexamens Openbaar Voortgezet Onderwijs Rotterdam
  1 uur
  Nee
  3
  Directeur/eigenaar Onderwijskundig adviesbureau Autar Consultancy in Zoetermeer
  Officemanager Gevangenenzorg Nederland
  121 uur
  Ja
  Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand

  Mevrouw S.J. Boontjes-Witkamp

  De heer A.J. Bos
  Arbeidsovereenkomst Onderwijs Pleysierschool
  Lid medezeggenschapsraad Oranje Nassau College
  Lid Clusterraad Hoge School Rotterdam
  Vennoot/eigenaar BK Services
  Voorzitter Stichting WAZ (wegatletiek Zoetermeer) i.s.m. Road Runners
  Zoetermeer

  De heer C.J.W. Bos

  De heer J.G. Brinkel
  Secretaris bestuur Lijst Hilbrand Nawijn

  De heer H.A. Broekman
  De heer T. Breeuwsma

  Mevrouw H.L.P.A. Clark
  Project coordinator Diversiteit Politie Amsterdam / Amstelland Consultancy
  Peggy-Ann Clarck Consultancy
  Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand bij de gemeente Zoetermeer
  Lid Presidium Zoetermeer

  Mevrouw N.J. Colijn-Bouquet
  Juridisch secretaresse

  De heer J. den Dulk
  Lid van de Ledenraad Rabobank-Vlietstreek, afdeling bedrijven

  De heer R.P. Fries
  AkzoNobel Car Refinishes B.V.

  De heer J.R. Harwig
  Hoofd afdeling Inkoopmanagement GWW, RWS Bouwdienst Rijkswaterstaat

  De heer E.J. den Heijer
  Lid bestuur vereniging mevrouw Latenstaan
  Buitengewoon ambtenaar der burgerlijke stand
  Lid audit commissie

  Vrijwilliger Socialistische Partij

  De heer H. Hiestand
  Directeur Provectum Management Services
  Directie Adviseur Hertel BV
  Deskundige in opdracht van Rechtbank van Koophandel te Antwerpen
  Voorzitter ANBO voor 50 plussers
  Voorzitter van de samenwerkende ouderenbonden Stichting OSO

  De heer Ph. Huisman
  Hoofd Afdeling Financieel Toezicht en Archiefinspectie Prov. Zuid-Holland
  Adviserend lid namens het Ipo van de Waarderingskamer
  Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand bij de gemeente Zoetermeer
  Lid namens het Ipo van de Commissie Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV)

  De heer R.T.J.D. Janssen
  Ambtenaar Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Afdeling Arbeidsmarkt en bijstand (directie FEZ)
  Lid AB Haaglanden

  De heer K.J.W. de Jong
  Senior consultant planologische en juridische diensten, Square Legal te Vianen (onderdeel van Koning en Hartman B.V.)

  De heer W. Kasten
  Bijzonder ambtenaar burgerlijke stand
  Ambtenaarvoor de gemeente Capelle aan den IJssel, adviseur wijkzaken

  De heer T.C. Kuiper
  Directeur Kuiper & Burger Milieumanagement BV
  Directeur Kuiper Management & Consultancy BV
  Directeur Adetov BV
  Lid Algemeen Bestuur Organisatie van advies- en ingenieursbureaus (ONRI)
  Lid Redactieraad Bouwregels in de praktijk (maandblad van Sdu)
  Mevrouw M.E. van Leeuwen
  De heer E. Leupe
  Senior adviseur/manager Radaradvies BV Amsterdam
  De heer J.M. Lobel
  Lid Presidium gemeenteraad Zoetermeer
  Lid AB Haaglanden
  Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand
  Voorzitter ADO Den Haag
  Voorzitter clus ereleden en leden van verdienste ADO Den Haag
  Penningmeester ver. Lijst Hilbrand Nawijn
  De heer F. Maste
  Lid AB Haaglanden
  Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand
  Voorzitter ADO Den Haag
  Voorzitter clus ereleden en leden van verdienste ADO Den Haag
  Penningmeester ver. Lijst Hilbrand Nawijn
  Mevrouw M.C. van der Meer
  De heer H.P.A. Nawijn
  Voorzitter van de Businessclub Silverdome
  Vice-voorzitter van de Stichting tot beheer en exploitatie van het Prins Willem Alexander Evenementen en Sport Centrum (Silverdome
  Directeur Nawijn Consultancy
  Voorzitter Stichting Kidz Calling 4 Help
  Voorzitter van de Stichting Exploitatie Hotel Frederiksoord
  Mevrouw J. Nieuwenhuizen-Louwers
  De heer M. van den Ouden
  De heer R. C. Paalvast
  Beleidsmedewerker gemeente Teylingen
  Bestuurslid Vereniging I&A coŲrdinatoren gemeenten
  Lid AB Haaglanden

  Mevrouw E.M.G. Plantinga-Roest
  Contactpersoon Stichting SIR-55 te Eindhoven
  Lid AB Haaglanden
  Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand
  De heer J.H. van Put
  Voorzitter rekenkamercommissie Boskoop
  Lid DB Dierenbescherming Zoetermeer
  Lid Kascommissie VOR
  Lid AB Schadeschap HSL-Zuid
  Plv. lid AB DSW
  Mevrouw H. Sahin
  Projectmedewerker Actieprogramma Lokaal Bestuur VNG
  Lid Algemeen Bestuur Stadsgewest Haaglanden
  De heer R. Severin
  De heer N. Sulaiman
  De heer K. Schra
  De heer B. Schuiling
  Technisch Webdeveloper SP
  De heer E.B. de Vries
  De heer W.D. Westhoek
  Zelfstandig ondernemer (bedrijf: Westhoek IT)
  Bestuurslid vereniging Socialistische Partij Zoetermeer
  Bestuurslid stichting Fractie SP Zoetermeer
  Lid Nieuw Republikeins Genoodschap
  Lid Amnesty International

  Mevrouw A.H.G. van Zantvoort
  Rijksambtenaar Ministerie van Justitie, Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding
  Wethouder dr. T.J. Haan
  Algemeen bestuurslid Dienst Sociale Werkvoorzieningen (DSW) Rijswijk en omstreken (voorzitter Dagelijks en Algemeen Bestuur)
  Penningmeester Raad voor Rechtsbijstand Den Haag
  Lid bestuur Bedrijvenschap Hoefweg/Bleiswijk
  Voorzitter Stichting Nederlandse Gemeenten Energie
  Bestuurslid Wethoudersvereniging
  lid VNG adviescommissie inzake asiel en integratie
  Wethouder Muijzers
  Bestuurslid Bestuurlijk Overleg Wonen/ Haaglanden
  Bestuurslid Bestuurlijk Overleg Jeugdzorg/ Haaglanden
  Wethouder Van Domburg
  Lid Partijcommissie Justitie VVD
  Wethouder Speel
  Lid Bestuur Gemeentelijke Geneeskundige Dienst (GGD) Zuid- Holland West
  Voorzitter Bestuur Energie Agentschap Zoetermeer (EAZ)<
  Lid Bestuurlijke Commissie Advies Geneeskundige Hulpverlening (BCAGH) Hulpverleningsregio Haaglanden
  Lid Comitť van aanbeveling Hospice
  Plaatsvervangend voorzitter Georganiseerd Overleg (GO)
  Lid gebiedscommissie Land van Wijk en Wouden
  Wethouder Smit
  College van Arbeidszaken
  Jury Cultuurprijs

  Wethouder ir. B. Emmens (VVD)
  Vice-voorzitter algemeen bestuur en lid van het dagelijks bestuur bedrijvenschap Hoefweg Noord (Prisma)
  Commandite en voozitter Prisma Bleiswijk CV
  Aandeelhouder voorzitter Prisma Beheer BV
  Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur Stadsgewest Haaglanden, portefeuille in Dagelijks Bestuur: Wonen
  Namens Stadsgewest Haaglanden: Lid provinciale commissie Stedelijke Vernieuwing<
  Namens Stadsgewest Haaglanden: Voorzitter Platform Marktpartijen Haaglanden
  Lid Stuurgroep Nieuwe Driemanspolder
  Lid Stuurgroep Rotterdam-Zoetermeer-Gouda
  Vice-voorzitter West-Holland Foreign Investment Agency
  Bestuurslid Stichting ICT-Platform Zoetermeer
  Bestuurslid Stichting Stedenlink
  Lid van de Raad van Commissarissen Duinwaterbedrijf Zuid-Holland
  Penningmeester/Secretaris Vereniging Deltametropool
  lid VNG-commissie Onderwijs, Zorg en Welzijn
  lid VNG-subcommissie ICT
  De heer T. Andrť

  De heer A. Baks

  De heer A.A.L. Bos
  De heer C.W.J. Bos
  De heer T. van den Bosch
  De heer A. Cassuto
  Vrijwilliger bij Cultureel Podium De Boerderij
  Vrijwilliger bij verpleeghuis De Eshoeve te Den Haag (Meavita)

  Zoeterwoude
  Mw. M.H.J.C. Ates-Snijdewind (CDA) Wethouder
  NEVENFUNCTIES
  Commissaris Ontwikkel Maatschappij Meerburg
  Hoofdredacteur MV-NU
  MariŽnburgvereniging (progressieve katholieken)
  Vice-voorzitter Religies Voor Vrede Nederland BR>WCRPInternational (World Conference on Religion & Peace, New York)
  WCRP magazine
  Free lance redacteur MV-NU
  Marienburgvereniging (progressieve katholieken)
  Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (sinds januari 2000)

  Gemeente Zoeterwoude
  Dhr. drs. J.W.M. Stuijt (Progressief Zoeterwoude Wethouder
  NEVENFUNCTIES
  InternationalFederation of Telephone Emergency Services
  Bestuurslid St. Begraafplaats Meerburg
  Voorzitter IJsvereniging Leiden
  Penningmeester PvdA Zoeterwoude
  Commissaris OMM

  Dhr. G.F.M. van der Hulst (CDA) Raadslid/ Fractievoorzitter
  NEVENFUNCTIES
  Nevenfuncties:
  Medewerker Onderwijs en Marketing (ROC Leiden, afd. onderwijs en marketing
  Dirigent (Kinderkoor Meerburgparochie
  - Koster (Meerburgparochie
  Dhr. J. Hulsbos (CDA) Raadslid
  NEVENFUNCTIES Bestuurslid van de Stichting Beheer Bewonersgelden (Gemiva-SVG Groep
  - Secretaris Cli?enraad en Kontaktraad Gezinsvervangend tehuis Vlietlanden te Voorschoten (Gemiva-SVG Groep
  - Secretaris van de Stichting Steunfonds Vlietlanden te Voorschoten (Gemiva-SVG Groep
  - Scriba van de kerkenraad (Protestante gemeente Zoeterwoude
  - Kerkrentmeester (Protestante gemeente Zoeterwoude
  - Redacteur van het kerk- en verenigingsblad "Ons Blad" (Protestante gemeente Zoeterwoude
  - Plaatselijk vertegenwoordiger en collecte-organisator (Nederlandse Hartstichting Nederlandse Hartstichting

  Dhr. J.T.N. Gahrmann (CDA) Raadslid
  NEVENFUNCTIES
  Leerkracht/stagebegeleider op een VSO-ZMOK school (St. Prof. Dr. Leo Kannerschool
  Dhr. M.T.A.M. van der Hulst (CDA) Raadslid
  NEVENFUNCTIES Docent Economie en Maatschappijleer (ROC Leiden, unit HSTB
  - Co?nator Marketing en Communicatie (ROC Leiden HSTB
  - Taakgroepleider Horeca (ROC Leiden HSTB
  - Lid ROBO Regionaal Overlegorgaan Bakkeropleidingen
  - Deelnemer Projectgroep Doorstroom VMBO-MBO, LOBHTV
  - Lid Algemeen Bestuur, Regio Holland Rijnland
  - Lid Regionaal Fractiebestuur, CDA Leidse Regio
  - Lid Werkgroep Zoeterwoude-Osieczna
  - Adviseur, CDA-bestuur Zoeterwoude
  Dhr. mr. W.J.C. Klein (CDA) Raadslid
  NEVENFUNCTIES
  ?
  Mw. W.G.J. Veldhuijzen-Rietveld (CDA) Raadslid
  NEVENFUNCTIES- Agrari?in maatschap met echtgenoot en zoon Mts. Veldhuijzen (bezoldiging: Ja)
  - Vice-voorzitter (S.T.A.G.
  - Werkgroep Zoeterwoude-Osieczna (Gemeente Zoeterwoude
  - Vrijwilliger "Driehof Stichting Groenwoude (bezoldiging: Nee)
  Dhr. A.B. Ringersma (Progressief Zoeterwoude) Raadslid
  NEVENFUNCTIES Directeur-bestuurder (Woningstichting Wonen WestBrabant, Bergen op Zoom
  - Bestuurslid/plv voorzitter (Libertasgroep Leiden
  - Bestuurslid/secretaris (PvdA afd. Zoeterwoude
  - Bestuurslid (Stichting onroerende zaken Zoeterwoude, in liquidatie
  Dhr. C. den Ouden (Progressief Zoeterwoude) Raadslid/Fractievoorzitter
  NEVENFUNCTIES Algemeen beleidsmedewerker (CVO Rotterdam e.o.
  - Lid Raad van Toezicht (ROC Leiden
  Dhr. J.C.H. Haan (Progressief Zoeterwoude) Raadslid
  NEVENFUNCTIES Procesbegeleider (organisatie-adviesbureau De Beuk
  - Raad van Toezicht/bestuursfunctie (St. Kinderopvang Zoeterwoude

  Mw. C.M.G. Stuijt-Vlaar (Progressief Zoeterwoude) Raadslid
  NEVENFUNCTIES
  Begeleider van gezinnen met jonge kinderen (Home-Start, Humanitas

  Mw. Y.J.M. van der Laan (Progressief Zoeterwoude) Raadslid
  NEVENFUNCTIES
  Nevenfuncties:
  - Beleidscoordinator (ministerie van VROM
  - Lid Algemeen Bestuur (Hoogheemraadschap Holland Rijnland, bezoldiging: )
  Dhr. J. Hage (VVD) Raadslid/Fractievoorzitter
  NEVENFUNCTIES
  ?
  Mw. C.E. Dantuma-Bot (VVD) Raadslid
  NEVENFUNCTIES
  ?
  Harteveld - de Ridder CDA Raadslid
  NEVENFUNCTIES
  Nevenfuncties: - Medewerkster klantenservice (Casba Wonen Zoeterwoude
  - Secretariaat (Rijneke Boulevard Zoeterwoude
  - Voorzitter (Begraafplaats Hoge Rijndijk Zoeterwoude
  Eversteijn VVD Raadslid
  Nevenfuncties:

  - Commercieel manager/marketeer (Mevo Houtindustrie
  - Lijsttrekker (VVD Zoeterwoude
  - Burgerlid commissie Welzijn en Burgerij (gemeente Zoeterwoude
  Sanders VVD raadslid
  Nevenfuncties
  Geen opgave 10 oktober 2007

  Gemeente Zuidhorn
  Raadsgriffier
  drs.M.J.Slopsema-Terpstra=Mw. drs. M.J. Slopsema-Terpstra ()
  Raadslid
  F.Nieuwenhuis=Dhr. F. Nieuwenhuis (CDA)
  F.Stol=Dhr. F. Stol (CDA)
  H.Hielema=Dhr. H. Hielema (CDA)
  Mw. H. Meijer-Dijkstra (CDA)
  H.Nederveen=Dhr. H. Nederveen (ChristenUnie)
  H.Schipper=Dhr. H. Schipper (ChristenUnie)
  K.Linde=Dhr. K. Linde (ChristenUnie)
  F.M.Koop-Bouwman=Mw. F.M. Koop-Bouwman (ChristenUnie)
  A.A.H.J.Temmingh=Dhr. A.A.H.J. Temmingh (GroenLinks)
  H.A.Bakker=Dhr. H.A. Bakker (GroenLinks)
  K.W.vanderHoek=Dhr. K.W. van der Hoek (GroenLinks)
  A.R.Hatzman=Dhr. A.R. Hatzman (PvdA)
  M.Jansma=Dhr. M. Jansma (PvdA)
  R.S.Bosma=Dhr. R.S. Bosma (PvdA)
  I.Bergsma-Bijstra=Mw. I. Bergsma-Bijstra (PvdA)
  R.J.Westerhoff-Dijkinga=Dhr. R.J. Westerhoff-Dijkinga (VVD)
  S.P.Somers=Dhr. S.P. Somers (VVD)
  Wethouder
  F.H.Wiersma=Dhr. F.H. Wiersma (CDA)
  S.deVries=Dhr. S. de Vries (ChristenUnie)
  J.Oomkes=Dhr. J. Oomkes (PvdA)

  De rekenkamercommissie van de gemeente Zuidhorn bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden, waaronder de voorzitter. Dit betreft raadslid R.J. Westerhoff-Dijkinga (VVD), raadslid H. Schipper (ChristenUnie), de heer G.J.H. Baltink (voorzitter), de heer J.A. Oostmeijer (lid) en de heer P.J.A. Praat (lid).

  NEVENFUNCTIES<
  Voorzitter van de ambtelijke commissie voor behandeling van bezwaarschriften van de gemeente Groningen

  Voorzitter van de commissie voor de behandeling van bezwaarschriften van de gemeente Franekeradeel

  Idem van de gemeente Ameland

  Lid van de Raad van Toezicht van het Centrum voor de Kunsten A7 te Heerenveen

  Plaatsvervangend griffier (de heer J. Kruizinga) en de griffiemedewerker (mevrouw J.H.Drijfhout).

  Ten Boer , Dhr. R.Sj. (Roelof) Bosmaraadsgriffier gemeente Ten Boer
  NEVENFUNCTIES
  Wnd griffier gemeente Haren (Haren, Mw. P.A. Lambeck raadsgriffier gemeente Haren ivm zwangerschapsverlof wordt tijdelijk waargenomen door Roelof Bosma raadsgriffier gemeente Ten Boer)
  Lid bestuur buurtvereniging Vogelbuurt Grijpskerk
  Lid gemeenteraad Zuidhorn
  Lid activiteitencommissie Humanitas
  Bron gemeente Ten Boer 20 november 2008

  Nevenfuncties collegeleden

  Nevenfuncties wethouder F.H. Wiersma (CDA)
  Afvalbeheer Regio Centraal Groningen (ARCG)
  Lid bestuur Stuurgroep Water 2000+
  Lid Bestuurscommissie Brandweer
  Plaatsvervangend lid Regio Centraal Groningen
  Plaatsvervangend lid
  Werkvoorzieningsschap Novatec
  Plaatsvervangend lid
  Stuurgroep Regionaal Cultuurplan
  Lid
  Muziekschool Westerkwartier
  Penningmeester

  Nevenfuncties wethouder J. Oomkes (PvdA) Gemeente Zuidhorn
  Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand
  Kring Noord-Nederlandse Vereniging voor Technisch facilitair management in de Gezondheidszorg (NVTG) Voorzitter
  Gebiedscommissie Middag-Humsterland
  Lid bestuur Stuurgroep Regio West
  Lidbestuur
  Provinciale Omgevingscommissie Groningen
  Lid
  Bestuurscommissie Volkshuisvesting RCG
  Lid Overlegorgaan Nationaal Park Lauwersmeer
  Lid bestuur

  Nevenfuncties wethouder S. de Vries(ChristenUnie)
  Werkvoorzieningsschap Novatec
  Lid Hulpverleningsdienst & Openbare Gezondheidszorg
  Plaatsvervangend lid
  Bestuurscommissie GGD
  Lid GroenLinks
  Dhr. H.A. Bakker
  Manager Informatie Beheer Groep, Groningen
  PvdA
  Mevr. I. Bergsma-Bijstra
  PvdA
  Dhr. R.S. Bosma
  Sectorhoofd Welzijn Gemeente Ten Boer
  Ambtenaar burgerlijke stand Ten Boer<
  Lid Werkgroep ontwikkelingssamenwerking Ten Boer
  Lid landelijke werkgroep Humanistisch Verbond
  PvdA
  Dhr. A.R. Hatzman
  Leraar speciaal basisonderwijs
  CDA

  Dhr. H. Hielema
  Voorzitter Commissie Open Monumentendag<
  Ambtenaar burgerlijke stand
  Lid Stichting Behoud Grijpskerker MonumentenGroenLinks
  Dhr. K.W. van der Hoek
  Vice Voorzitter College van Bestuur Christelijke Hogeschool Nederland, hoofdvestiging Leeuwarden, NL
  Voorzitter Stichting Lokale Omroep Groningen (OOG)
  Voorzitter Jeugdbestuur Voetbalvereniging Grijpskerk
  Directeur Wy-Bo Ltd PvdA

  Dhr. M. Jansma
  Postbode TNT Post
  Bestuurslid Begrafenisvereniging D.L.E.
  Com.lid VV ZuidhornChristenUnie
  Mevr. F.M. Koop-BouwmanChristenUnie

  Dhr. K. Linde
  Docent Gomarus College
  CDA

  Mevr. H. Meijer-Dijkstra
  Personeelsconsulent De Noorderbrug
  Voorzitter Wijkraad Gereformeerde Kerk Enumatil
  Vrijwilliger Stichting Vrienden van het kerkje in Den Horn
  ChristenUnie
  Dhr. H. Nederveen
  Unitmanager Sogeti Nederland BV
  CDA
  Dhr. F. Nieuwenhuis
  AgrariŽr
  Commissaris RABO-bank West Groningen
  Bestuurslid LTO-afdeling Zuidhorn
  Lid college kerkrentmeesters Gereformeerde Kerk Aduard
  ChristenUnie
  Dhr. H. Schipper
  Administratiekantoor
  zelfstandig ondernemer
  VVD
  Dhr. S.P. Somers
  CommercieŽl Manager Overheid, ICT Bedrijf Sogeti
  CDA
  Dhr. F. Stol
  Projectmanager CIZ District Noordoost-Nederland
  GroenLinks<
  Dhr. J.H. de Vries
  Organist N.H. kerk Zuidhorn
  Bestuurslid Stichting Abdijconcerten Aduard<
  Bestuurslid Stichting Vrienden van het kerkje in Den Horn
  Medewerker Kloostermuseum St. Bernardushof Aduard
  VVD
  Dhr. R.J. Westerhoff-Dijkinga
  Financieel controller Gemeente Noordenveld
  Voorzitter familievereniging Westco

  Gemeente Zundert
  Raadsgriffier
  A.vanderVeen=Dhr. A. van der Veen ()
  Raadslid
  F.H.C.vanLoon=Dhr. F.H.C. van Loon (3Dpartij)
  R.L.vanDongen=Dhr. R.L. van Dongen (3Dpartij)
  J.C.vanDongen=Dhr. J.C. van Dongen (Agrarisch Belang)
  P.H.M.Daamen=Dhr. P.H.M. Daamen (Agrarisch Belang)
  A.H.J.Martens=Dhr. A.H.J. Martens (CDA)
  M.J.C.M.vanTilburg=Dhr. M.J.C.M. van Tilburg (CDA)
  P.N.M.Hendrickx=Dhr. P.N.M. Hendrickx (CDA)
  M.H.M.R.deHoon-Veelenturf=Mw. M.H.M.R. de Hoon-Veelenturf (CDA)
  J.C.M.deBeer=Dhr. J.C.M. de Beer (Dorpsbelangen)
  M.J.J.deBruijn=Dhr. M.J.J. de Bruijn (Dorpsbelangen)
  C.A.M.Marijnissen=Dhr. C.A.M. Marijnissen (Nieuw Zundert & Werknemersbelangen)
  J.C.Jacobs=Dhr. J.C. Jacobs (Nieuw Zundert & Werknemersbelangen)
  J.C.M.vandenBemd=Dhr. J.C.M. van den Bemd (Nieuw Zundert & Werknemersbelangen)
  J.M.M.Backx=Dhr. J.M.M. Backx (Nieuw Zundert & Werknemersbelangen)
  G.R.vanDoornum=Dhr. G.R. van Doornum (PvdA)
  J.M.L.M.Koetsenruijter=Dhr. J.M.L.M. Koetsenruijter (PvdA)
  G.L.vanHaaren=Dhr. G.L. van Haaren (VVD)
  R.C.P.Janssen=Dhr. R.C.P. Janssen (VVD)
  R.L.M.M.N.deJaeger=Dhr. R.L.M.M.N. de Jaeger (VVD)
  Wethouder
  J.A.A.M.Roelands=Dhr. J.A.A.M. Roelands (CDA)
  C.Meulman=Dhr. C. Meulman (GroenLinks)
  mr.H.J.M.Bonenkamp=Dhr. mr. H.J.M. Bonenkamp (Nieuw Zundert & Werknemersbelangen)
  W.vanHees=Mw. W. van Hees (VVD)

  Gemeente Zutphen
  Raadsgriffier
  K.vanderHeijden=Dhr. K. van der Heijden ()
  Raadslid
  J.vanDam=Dhr. J. van Dam (CDA)
  J.K.Berger=Dhr. J.K. Berger (CDA)
  T.J.L.Engelen=Dhr. T.J.L. Engelen (CDA)
  A.E.vanderBrug-Hooij=Mw. A.E. van der Brug-Hooij (CDA)
  A.Oldenkamp=Dhr. A. Oldenkamp (ChristenUnie)
  A.O.BiÁen=Dhr. A.O. BiÁen (D66)
  E.H.Willeumier-Noordhoff=Mw. E.H. Willeumier-Noordhoff (D66)
  A.W.Jansen=Dhr. A.W. Jansen (Fractie Bert Jansen)
  G.H.M.Buitink=Dhr. G.H.M. Buitink (GroenLinks)
  A.M.Boldewijn=Mw. A.M. Boldewijn (GroenLinks)
  N.Jacobs=Mw. N. Jacobs (GroenLinks)
  F.Hatzman=Dhr. F. Hatzman (PvdA)
  F.J.M.Heitling=Dhr. F.J.M. Heitling (PvdA)
  G.J.Claassen=Dhr. G.J. Claassen (PvdA)
  H.C.P.vandenMunckhof=Dhr. H.C.P. van den Munckhof (PvdA)
  J.S.N.M.vanGemert=Dhr. J.S.N.M. van Gemert (PvdA)
  S.Sahin=Dhr. S. Sahin (PvdA)
  W.J.Schoorl=Dhr. W.J. Schoorl (PvdA)
  E.Vanderlijde-Lodder=Mw. E. Vanderlijde-Lodder (PvdA)
  J.J.Kosters=Dhr. J.J. Kosters (SP)
  W.K.H.Torgensen=Dhr. W.K.H. Torgensen (SP)
  C.vanHoogmoed=Mw. C. van Hoogmoed (SP)
  F.F.Spuijbroek=Dhr. F.F. Spuijbroek (Stadspartij Zutphen-Warnsveld)
  H.I.Hamming=Dhr. H.I. Hamming (Stadspartij Zutphen-Warnsveld)
  J.G.A.laRose=Dhr. J.G.A. la Rose (Stadspartij Zutphen-Warnsveld)
  M.J.Siebelink=Mw. M.J. Siebelink (Stadspartij Zutphen-Warnsveld)
  O.W.Bosch=Dhr. O.W. Bosch (VVD)
  R.J.deWaal=Dhr. R.J. de Waal (VVD)
  W.P.vanStockum=Dhr. W.P. van Stockum (VVD)
  Wethouder
  A.J.vanOosten=Dhr. A.J. van Oosten (CDA)
  H.B.I.deLange=Dhr. H.B.I. de Lange (PvdA)
  J.H.W.Geerken=Dhr. J.H.W. Geerken (PvdA)
  M.E.Schriks=Mw. M.E. Schriks (VVD)

  Ledenlijst welstandcommissie met hun nevenfuncties:
  Bilder, E.J. Voorzitter Welstandscommissie Zutphen, Rheden, Rozendaal. Neven)functies onder wethouder Bilder Ermelo

  LET OP! Artikel 13 van de gemeentewet! Een raadslid kan geen lid van de rekenkamer zijn!
  Welke personen zijn lid van de rekenkamercommissie van uw gemeente met welke nevenfuncties? Worden nevenfuncties geweigerd?
  Welke personen zijn griffier/secretaris van de rekenkamercommissie met welke nevenfuncties? Worden nevenfuncties geweigerd?

  Dhr. K. (Krijn) van der Heijden, raadsgriffier gemeente Zutphen en welke (bestuurlijke) nevenfuncties heeft deze TOPambtenaar?
  Worden de (bestuurlijke) nevenfuncties van de raadsgriffier geweigerd? Indien ja, waarom dan?
  Naam raadsgriffier
  NEVENFUNCTIES

  voorzitter van de Anbo afdeling Vorden

  Bron: Gemeente Zutphen 10 noevember 2008

  Overzicht nevenfuncties 2007
  J.H.W. Geerken
  (wethouder)
  Titel Functie Sinds Bezoldigd Tijdsbeslag
  Wethouder lid AB Bestuursacademie 2005 nee 8 uur per jaar
  Wethouder lid bestuur Iselinge overlegorgaan*) 2005 nee n.v.t.
  Wethouder lid bestuur De Vuller Fonds 2005 nee 4 uur per jaar
  *)overlegorgaan is "slapend" vanaf eind 2005
  Overzicht nevenfuncties 2007 (januari 2007)
  K. Luesink
  (wethouder)
  Titel Functie Sinds Bezoldigd Tijdsbeslag(jaar)
  Wethouder Gemachtigde in de verg. van aandeelhouders van NV NUON 1998/2002 nee 10 uur
  Wethouder Gemachtigde Waterbedrijf Gelderland (Vitens i.o.) 2000 nee 10 uur
  Wethouder Gemachtigde aandeelhoudersverg. Berkel Milieu NV 2005 nee 30 uur
  Wethouder Gemachtigde aandeelhoudersverg. NV Stadsherstel 2005 nee 2 uur
  Wethouder Voorzitter DB en AB Delta 2005 nee 160 uur
  Wethouder Voorzitter AB Stichting de Graafschap 2005 nee 4 uur
  Wethouder Lid kerngroep Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid 2005 nee 5 dagdelen per jaar
  Stedendriehoek
  Wethouder Plv. lid Regio Stedendriehoek 2005 nee 10 uur
  Persoonlijk Lid VNG-cie. rechtspositie wethouders en raadsleden 1998 nee 40 uur
  Persoonlijk Ambtenaar der burgerlijke stand (BABS) 2000 nee incidenteel
  Persoonlijk Lid/penningmeester St. Beheer Registergoederen 2002 nee 8 uur
  Persoonlijk Lid Commissie Sociale Begeleiding GG Net 2003 nee 20 uur
  Persoonlijk Lid bestuur Gelders Genootschap 2005 pres.geld*) 6 dagdelen per jaar
  Persoonlijk Lid adviescie. Sociale Begeleiding cf. art. 11 Fusie Sociaal dec.2006 ja*) 8 dagdelen per jaar
  Plan Spatie / GGNet
  Persoonlijk Lid van de ledenraad van VGZ en IZA (namens AbvaKabo) 2006 nee 52 uur
  *) vloeit in gemeentekas
  Dhr. De Lange (Wethouder)
  Functie Sinds Bezoldigd Tijdsbeslag
  Voorzitter stuurgroep de Mars 2005 nee 120 uur per jaar
  Lid AB en DB Stedendriehoek 2005 nee 120 uur per jaar
  Lid bestuur Stichting Centrumfonds Zutphen 2005 nee 8 uur per jaar
  Lid bestuur Stichting Handel en Industrie Zutphen 2005 nee 8 uur per jaar
  Plv. lid Comitť van de Regio's (Europese Unie) 2007 nee 64 uur per jaar

  Overzicht nevenfuncties 2007 (januari 2007)
  A.J. van Oosten
  (wethouder)
  Titel Functie Sinds Bezoldigd Tijdsbeslag (jaar)
  Wethouder Voorzitter taakgroep IJssel Ver. Ned. Riviergemeenten 2002 nee 30 uur
  en tevens lid landelijk bestuur Ver.Ned. Riviergem.
  Wethouder Lid stuurgroep Bovenrivieren 2002 nee 15 uur
  Wethouder Lid bestuurlijk coŲrdinatieteam handhavingsoverleg 2002 nee 15 uur
  Gelderland
  Wethouder lid raad van advies Zorgkantoor Agis Apeldoorn-Zutphen 2005 nee 15 uur
  Wethouder lid Netwerkoverleg GGZ Gelderland Oost 2005 nee 10 uur
  Wethouder Lid stuurgroep toekomst Waterketen Gelderland 2005 nee 20 uur
  Wethouder Lid bestuurlijk overleg uitvoering waterbeleid Gelderland 2005 nee 15 uur
  Wethouder Lid streekcommissie De Graafschap 2005 nee 30 uur
  Wethouder Lid AB GGD 2005 nee 10 uur
  Persoonlijk Voorzitter Raad van toezicht Iselgouw, Brummen 2002 circa € 400,- 30 uur
  Overzicht nevenfuncties 2007 (januari 2007)
  Mevr. M. Schriks
  (wethouder)
  Titel Functie Sinds Bezoldigd Tijdsbeslag(jr.)
  Wethouder voorzitter stuurgroep Regiotaxi IJsselland 2005 nee 20 uur
  Wethouder lid bestuur ROVG 2005 nee 20 uur
  Wethouder gemachtigde aandeelhoudersverg. NV Luchthaven Teuge 2005 nee 4 uur
  Wethouder lid AB Recreatieschap Achterhoek en Liemers (RAL) 2005 nee 20 uur
  Wethouder voorzitter raad van toezicht Stichting Zutphen Marketing 2005 nee 10 dagdelen
  Wethouder lid bestuur St. Garantiefonds VVV Achterhoek 2005 nee 4 uur
  Wethouder lid cie. van aanbeveling 's Gravenhoffestival Zutphen 2005 nee n.v.t.
  Wethouder lid cie. v. aanbeveling St. het Oude Kinderboek Zutphen 2005 nee n.v.t.
  Wethouder lid cie. v. aanbeveling Stichting projectkoren voor 2007 nee n.v.t.
  uitvoering van de Johannes Passion
  Persoonlijk directeur Quorum Finance I bv, holding te Zutphen 2000 *)
  *) Quorum Finance I bv is aandeelhouder van Quorum Uitgevers bv te Hengelo (G)
  Overzicht nevenfuncties 2007

  Dhr J.K. Berger CDA Raadslidgemeente Zutphen

  Naast de politiek ben ik docent geschiedenis en afdelingsleider op het Baudartius College.

  Nevenfunctie(s)

  Organisatie: Baudartius College

  Dhr A.O. BiÁen D66Raadslidgemeente Zutphen

  Nevenfunctie(s)

  Organisatie: Cor Rijken verpakkingen B.V.
  Functie: ICT medewerker
  Functie: Huiswerkbegeleiding ICT Mw A.M. Boldewijn Groen LinksRaadslidgemeente Zutphen

  Persoonlijke informatie
  Mijn naam is Adry Boldewijn. Ik ben geboren en getogen in Putten op de Veluwe. In de zestiger jaren heb ik de opleiding gevolgd tot onderwijzeres. Een beroep waar ik al jong heel bewust voor heb gekozen en wat ik tot op de dag van vandaag uitoefen. Op dit moment ben ik leerkracht in het VSO-ZMOK van het Hoenderloo College.

  Nevenfunctie(s)

  Organisatie: 't Hoenderloo College
  Functie: lerares speciaal onderwjis Dhr O.W. Bosch VVDRaadslidgemeente Zutphen


  Nevenfunctie(s)

  Organisatie: AT&L
  Functie: Logistiek interim manager

  Organisatie: Stichting Burgerweeshuis
  Functie: voorzitter bestuur Mw A.E. van der Brug-Hooij CDARaadslidgemeente Zutphen


  Nevenfunctie(s)

  Organisatie: SutFene
  Functie: verpleeghuisarts Dhr G.H.M. Buitink Groen LinksRaadslidgemeente Zutphen


  Rol in de gemeenteraad
  Raadslid, Lid rekenkamercommissie, Fractievoorzitter

  Persoonlijke informatie


  Nevenfunctie(s)

  Organisatie: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  Functie: ambtenaar

  Organisatie: Volksfeest De Hoven
  Functie: secretaris Dhr F.M. Carbo Groen LinksRaadslidgemeente Zutphen

  Nevenfunctie(s)

  Organisatie: ABVAKABO FNV
  Functie: Regio bestuurder


  Dhr G.J. Claassen PvdARaadslidgemeente Zutphen

  Nevenfunctie(s)

  Organisatie: Shrewsbury commissie
  Functie: commissielid

  Organisatie:
  Functie: freelance journalist

  Organisatie: IJsselzangers
  Functie: PR functionaris


  Dhr J. van Dam CDARaadslidgemeente Zutphen


  Nevenfunctie(s) Let bij persoonlijke info staat een nevenfunctie die niet is opgegeven als nevenfunctie

  Organisatie: Woningcorperatie BCW
  Functie: Directeur
  Dhr Th.J.L. Engelen CDARaadslidgemeente Zutphen


  Rol in de gemeenteraad
  Raadslid

  Persoonlijke informatie
  informatie::
  Geboren in het kerkdorp Kilder (Bergh) 1935 in 1959 starten wij (Riet en ik) in een schoenwinkel in het Zutphense, na de overdracht in 1995 aan onze zonen is mijn belangstelling voor de gemeenschap sterk gebleven. Ik ben ruim 45 jaar getrouwd, 3 zonen en 5 kleinkinderen. Het RK geloof is mij met de paplepel ingegeven en nog steeds is het mijn grote houwvast in deze zo sterk veranderende maatschappij.
  Mijn hobby’s zijn wandelen een beetje schilderen en ....politiek en directie van Engelen Onroerend Goed B.V.
  Mijn ruim 50 jaar lidmaatschap van het CDA is duidelijk ingegeven door vast te houden aan bepaalde principes. In de raad van Zutphen werd ik gekozen via voorkeurstemmen na de samenvoeging van Zutphen en Warnsveld, en mag ik een klein steentje bijdragen in het besturen van onze mooie stad Zutphen, ook in de jaren "'70 mocht ik enkele jaren het raadswerk doen.
  Inzetten voor m.n.een betere communicatie tussen burger en ambtenaar / politiek, ook de individuele burger zal meer belangstelling voor de politiek moeten krijgen.
  Naast mijn raads werk ben ik bestuurslid van de VCOZ (Vereniging van Commercieel Onroerend Goed in Zutphen) en vervolgens afgevaardigde in De F.O.Z. Federatie van Ondernemers Zutphen.
  De uitdaging is momenteel een betere bereikbaarheid van Zutphen te bewerkstelligen, ook de ontwikkeling van de Mars is een dynamische en goede ontwikkeling in onze stad.
  Verder verwijs ik graag naar onze CDA.

  Nevenfunctie(s)

  Organisatie: Vereniging commercieel onroerend goed Zutphen
  Functie: voorzitter

  Organisatie: Philidelphia
  Functie: lid regionale raad
  Dhr H.I. Hamming StadspartijRaadslidgemeente Zutphen


  Initiatieven
  Omdat ik In de loop der jaren betrokken ben geweest bij initiatieven tot oprichting van o.a. de Stichting Bescherming Stadsschoon, de Natuur-en Milieuraad, de stichting Bronsbergen, de werkgroep Oeverture en de Bomenstichting Zutphen-Warnsveld, heb ik gemerkt hoeveel vrijwillige inzet nodig is om onze gemeente aantrekkelijk en leefbaar te houden. Medewerking en financiŽle steun vanuit de bevolking aan instellingen die opkomen voor wat waardevol is in onze gemeente kan niet genoeg worden aangemoedigd. Sinds 2005 ben ik als bestuurslid van de Stichting Behoud IJssellandschap betrokken bij de inzet voor de bescherming van ons mooie rivierenlandschap.

  Nevenfunctie(s)

  Organisatie: Stichting behoud IJssellandschap
  Functie: Bestuurslid

  Organisatie: Werkgroep Stadsnatuur
  Functie: lid

  Organisatie: Werkgroep 2000
  Functie: lid
  Dhr F. Hatzman PvdARaadslidgemeente Zutphen

  Nevenfunctie(s)

  Organisatie: Stichting Welzijnswerk Zutphen
  Functie: Systeembeheerder

  Organisatie: Isendoorn College
  Functie: Bestuurslid

  Organisatie: Rosa Leergang PvdA
  Functie: Docent

  Organisatie: Bugalowpark Den Duin
  Functie: Commissaris

  Organisatie: Kinologenvereniging
  Functie: Bestuurslid
  Dhr F.J.M. Heitling PvdARaadslidgemeente Zutphen

  Nevenfunctie(s)

  Organisatie: Uitgeverij Kluwer
  Functie: Hoofdredacteur Accountancynieuws
  Dhr A.W. Jansen VVDRaadslidgemeente Zutphen


  Nevenfunctie(s)

  Organisatie: Ministerie van Verkeer en Waterstaat
  Functie: adviseur
  Dhr J.M. Luijendijk SPRaadslidgemeente Zutphen

  Nevenfunctie(s)

  Organisatie: Kamion - netwerk voor startende ondernemers
  Functie: voorzitter
  Dhr H.C.P. van den Munckhof PvdARaadslidgemeente Zutphen


  Nevenfunctie(s)

  Organisatie: Stichting Archipel en Orchidee scholengroep
  Functie: Psycholoog
  Dhr A. Oldenkamp Christen UnieRaadslidgemeente Zutphen


  Nevenfunctie(s)

  Organisatie: Tauw B.V.
  Functie: Adviseur
  Dhr M.H. Post PvdARaadslidgemeente Zutphen


  Nevenfunctie(s)

  Organisatie: GGNet
  Functie: begeleider psychiatrische zorg
  Dhr J.W. Rietman SPRaadslidgemeente Zutphen

  Geen nevenfuncties opgegeven 10 oktober 2007!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


  Dhr T.D. Rijs SPRaadslidgemeente Zutphen

  Nevenfunctie(s)

  Organisatie: NCOD B.V.
  Functie: Juridisch adviseur
  Dhr J.G.A. la Rose StadspartijRaadslidgemeente Zutphen

  Mijn werkervaring heb ik opgedaan bij organisaties op het terrein van 'zorg en welzijn', zowel praktisch op uitvoerend niveau als bestuurlijk op het niveau van directie / raad van bestuur.

  Nevenfunctie(s)

  Organisatie: Stichting Dichter bij Zutphen
  Functie: secretaris werkgroep
  Dhr S. Sahin PvdARaadslidgemeente Zutphen


  Nevenfunctie(s)

  Organisatie: Onroerend goed buitenland
  Functie: zelfstandig ondernemer

  Organisatie: Stichting De Born
  Functie: ouderen adviseur

  Organisatie: Zelstandig ondernemer
  Functie: beŽdigd tolk/vertaler
  Dhr W.J. Schoorl PvdARaadslidgemeente Zutphen


  Rol in de gemeenteraad
  Raadslid, Lid rekenkamercommissie

  Persoonlijke informatie


  Nevenfunctie(s)

  Organisatie: Klussenbedrijf
  Functie: zelfstandig ondernemer


  Mw H.M.J. Siebelink StadspartijRaadslidgemeente Zutphen

  Hanneke Siebelink
  Raadslid Stadspartij Zutphen Warnsveld

  Nevenfunctie(s)

  Organisatie: Kledingwinkel
  Functie: Zelfstandig ondernemer

  Organisatie: Lokale Agenda 21
  Functie: Vrijwilliger

  Organisatie: SBI Doetinchem
  Functie: Medewerker
  Dhr F.F. SpuijbroekStadspartij


  Rol in de gemeenteraad
  Raadslid, Lid rekenkamercommissie, Forumvoorzitter

  Persoonlijke informatie
  Frans is afkomstig uit Rotterdam, na de HBS studeerde hij Vervoers- en Haveneconomie. Vanaf 1962 tot 1993 was hij, uit overtuiging, als reserve-officier voor de AAT actief. Werkervaring: Na diverse vakantiebanen, deed hij veel kennis en ervaring op bij de Rotterdamse Elektrische Tram en later in de financiŽle sector van het bedrijfsleven. In die periode is hij centraal in het Gooi gaan wonen, vanaf 2000 woont hij in Warnsveld. In 1993, na een paar jaar fulltime werk in projectmanagement voor de krijgsmacht en, in opdracht van Buitenlandse Zaken, in een diplomatieke functie bij de EC Monitoring Mission in het exploderende JoegoslaviŽ startte hij een eigen management- en adviesbureau. De eerste opdracht was het realiseren van een werkend vervoersysteem in het kader van de WVG voor Rotterdam; daarna volgden meer systemen voor vraagafhankelijk vervoer en leerlingenvervoer, de eerste aanbestedingen voor regionale busnetten etc. Langzamerhand verschoof het karakter van de opdrachten in de richting van personeelsmanagement voor de sectoren hoger onderwijs en regionale overheden.

  Nevenfunctie(s)

  Organisatie: F.F. Spuijbroek Management B.V.
  Functie: Directeur

  Organisatie: Tennisvereniging LTC
  Functie: Lid bouwzaken en voorzitter uitwisselingscommissie

  Organisatie: VOPAK Gepensioneerden Vereniging
  Functie: Bestuurslid VGV

  Organisatie: Stichting Woonzorg Voorst
  Functie: lid klachtencommissie
  Dhr W.P. van Stockum VVDRaadslidgemeente Zutphen


  Rol in de gemeenteraad
  Raadslid, Lid rekenkamercommissie

  Persoonlijke informatie


  Nevenfunctie(s)

  Organisatie: Staring College Lochem
  Functie: docent

  Organisatie: Caldiris Environment B.V.
  Functie: directeur
  Mw E. Vanderlijde - Lodder PvdARaadslidgemeente Zutphen

  Nevenfunctie(s)

  Organisatie: TMOP
  Functie: Accountmanager
  Dhr R.J. de Waal VVDRaadslidgemeente Zutphen


  Nevenfunctie(s)

  Organisatie: Zuidema Personeelsmanagement
  Functie: Adviseur HRM

  Organisatie: Kunstmarkt commissie
  Functie: Voorzitter
  Mw J.N. de Zwart - Bloch D66Raadslidgemeente Zutphen


  Rol in de gemeenteraad
  Raadslid, Lid rekenkamercommissie, Lid presidium, Fractievoorzitter, Plaatsvervangend forumvoorzitter

  Als raadslid ben ik ook lid van het landelijk VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) bestuur en adviseur bestuurslid van de VNG Gelderland.

  Naast de politiek heb ik een eigen organisatie- en beleidsadvies bureau op het gebied van welzijn en zorg en ben ik bezig met een Master opleiding Health Care & Social Work. Daarnaast heb ik nog een aantal vrijwilligersfuncties, waaronder het voorzitterschap van de coŲrdinatie commissie Zutphen - Satu Mare.

  Nevenfunctie(s)

  Organisatie: Stichting Drugsbeleid Nederland
  Functie: Bestuurslid

  Organisatie: N.I.G. de Stedendriehoek
  Functie: Penningmeester

  Organisatie: Freelance onderzoeker / beleidsadviseur
  Functie: Freelance

  Organisatie: CoŲrdinatiecommissie Zutphen Satu Mare
  Functie: Voorzitter

  Organisatie: Vereniging Nederlandse gemeenten - afdeling Gelderland
  Functie: Adviseur bestuurslid

  Organisatie: Vereniging Nederlandse gemeenten
  Functie: Bestuurslid

  Organisatie: Multiculturele avond Zutphen
  Functie: Lid k

  Organisatie: Hospice Zutphen
  Functie: Bestuurslid

  Archief

  Drs. T.G.W. FrankemŲlle (Titus)


  Opleiding

  ∑ 1980 – 1985 Lerarenopleiding te Nijmegen, tweedegraads onderwijsbevoegdheid in Duits en Nederlands

  ∑ 1985 – 1987 Rijksuniversiteit Utrecht, eerstegraads onderwijsbevoegdheid in Duits, doctoraal examen Duitse taal- en letterkunde, gespecialiseerd in moderne taalwetenschap; bijvakken: Nederlands en politieke geschiedenis

  Beroep

  Huidige hoofdfunctie:

  ∑ voorzitter centrale directie van het Zeldenrust-Steelantcollege, samenwerkingsschool van rooms-katholieken en protestanten voor vmbo, havo en vwo te Terneuzen

  Vroegere hoofdfuncties:

  ∑ 1988 – 1999 leraar Duits en Nederlands aan de Koninklijke Scholengemeenschap Apeldoorn voor vbo, mavo, havo en atheneum

  ∑ 1999 – 2001 locatiedirecteur van het Lyceum (gymnasium, atheneum en havo) van het Stedelijk College Zoetermeer, een brede openbare scholengemeenschap voor vmbo, havo en vwo

  ∑ 2001 – 2002 lid van de centrale directie en plaatsvervangend rector van het Pius X College, een brede RK-scholengemeenschap voor vmbo, havo en vwo te Almelo

  ∑ 2002 – 2003 waarnemend voorzitter centrale directie van het Pius X College te Almelo

  Huidige nevenfuncties:

  ∑ internationaal politiek en bestuurlijk trainer van de Eduardo Frei Stichting van het landelijke CDA

  ∑ redacteur van het landelijke CDA-Magazine, thans CDA.NL – Het Tijdschrift

  ∑ lid dagelijks bestuur en vice-voorzitter Samenwerkingsverband Zeeland – Brabant, waarin 18 scholen voor voortgezet onderwijs hun krachten hebben gebundeld (voorheen Samenwerkingsverband Zuidwest-Nederland)

  ∑ voorzitter bestuur Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs – Speciaal Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen

  ∑ lid commissie identiteit van de Bond Katholiek Beroeps- en Voortgezet Onderwijs


  Vroegere nevenfuncties:

  1986 – 1998

  ∑ lid gemeenteraad Zutphen voor het CDA, woordvoerder stadsontwikkeling en onderwijs

  ∑ vice-fractievoorzitter

  ∑ tot 1991 lid beheerscommissie gemeentelijke school voor voortgezet onderwijs “De Graafschap” voor leao en lmo

  ∑ vanaf 1991 vice-voorzitter van het dagelijks en algemeen bestuur van de openbare Stedelijke Scholengemeenschap Zutphen

  1998 – 1999

  ∑ lid gemeenteraad voor het CDA, woordvoerder algemene zaken, stadsontwikkeling en economische zaken

  ∑ fractievoorzitter

  ∑ lid raad van commissarissen van de N.V. Stadsherstel Zutphen

  ∑ voorzitter van het dagelijks en algemeen bestuur van de openbare Stedelijke Scholengemeenschap Zutphen, thans Stedelijk Daltoncollege

  2000 – 2001

  ∑ lid bestuur Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

  2002 - 2003

  ∑ lid bestuur en penningmeester Stichting Samenwerkingsverband VO/SVO Regio Almelo

  ∑lid bestuur en penningmeester Orthopedagogisch en Didactisch Centrum Regio Almelo

  Gemeente Zwartewaterland

  Dhr. mr. D. Leentjes gemeentesecretaris gemeente Zwartewaterland
  NEVENFUNCTIES
  Lid bestuurs Stichting Van der Walfonds
  Adviseur van Boot Advocaten
  Bron Wob Hop besluit 14-11-2011

  Mw. A.J. Kastelein- Renkema CDA raadsgriffier gemeente Zwartewaterland per 1 mei 2006
  NEVENFUNCTIES
  Lid Provinciale Staten Overijssel
  Bron Wob Hop besluit 14-11-2011
  OUD
  Raadslid CDA gemeenteraad Zwolle
  Bron: Gemeente Zwolle 15 december 2008
  Dhr. R. Huls (ChristenUnie)Raadslid gemeente Zwartewaterland
  Sr. Relatiemanager MKB ING Bank
  voorzitter St. Zwembad Zwartsluis
  voorzitter St. SENHZ, Zwartsluis
  bestuurslid St. Groene Wens Boot
  penningmeester KSV IJsseldelta
  Dhr. K. van Olst (ChristenUnie)Raadslid gemeente Zwartewaterland
  communicatie manager Gedie BV
  voorzitter Stuurgroep Verstandelijk Gehandicapten
  vrijwilliger telefoon Meente
  Dhr. G. Knol (ChristenUnie)Raadslid gemeente Zwartewaterland
  adviseur DLV BMT bv
  voorzitter wv Noord Westhoek
  Mw. drs. W.E.C. Veldman- Boonen (ChristenUnie)Raadslid gemeente Zwartewaterland
  Care manager Care-Group
  Vice voorzitter VPCO Hasselt
  Dhr. G.J. Beldman (ChristenUnie)Raadslid gemeente Zwartewaterland Geen nevenfuncties opgegeven
  Dhr. H. Rietman (PvdA)Raadslid gemeente Zwartewaterland
  docent Landstede
  voorzitter De Meente
  lid raad van toezicht IJsselheem
  Mw. J.A. Hoentjen- Velding (PvdA)Raadslid gemeente Zwartewaterland
  directeur kinderopvang
  Dhr. K.J. Eenkhoorn (PvdA)Raadslid gemeente Zwartewaterland
  directeur Ecomfort bv, Barneveld
  secretaris IJsclub Hasselt
  Mw. drs. A.I. Dijkstra (PvdA)Raadslid gemeente ZwartewaterlandGeen nevenfuncties opgegeven
  Raadslid de heer B. van Gelder
  docent Agnieten Colleg
  Dhr. M.J.K.D. van de Velde (CDA)wethouder gemeente Zwartewaterland GOG 07-10-2011
  Eigenaar kwekerij
  voorzitter St. begraafplaats Zwartewatersklooster
  penningmeester Begrafenisvereniging De laatste eer
  Dhr. H. van der Sluis (CDA)Raadslid gemeente Zwartewaterland
  Algemeen directeur L.M. van der Sluis Holding BV en dochtermaatschappijen:
  Landbouwsluis BV, Loodssluis BV, Verwarminssluis BV, Electrasluis BV, Versan BV, Adcalsluis BV, Bouwsluis BV, Adviesgroep B.V.T. BV, Boer en Van Veen Installatiebedrijf Kampen BV, Meetingpoint Het Centrum BV
  Mw. M.J.C. Bosma- van Wieren (CDA)Raadslid gemeente ZwartewaterlandGeen nevenfuncties opgegeven
  Dhr. A. Speksnijder (SGP)Raadslid gemeente Zwartewaterland
  CNC draaier/ technisch medewerker Machinefabriek v.d. Pol en Pleijsier
  secretaris Ver. van SGP bestuurders van Overijssel en Flevoland
  Dhr. drs. J. van den Berg (SGP)Raadslid gemeente Zwartewaterland
  docent Pieter Zandt
  Algemeen bestuurder Stichting de Meenthe IJsselheem
  Dhr. J.C. ten Klooster (SGP)Raadslid gemeente Zwartewaterland
  administrateur Gemeente Kampen
  lid stichtingsbestuur H.N.H.K. Hersteld Nederlands Hervormde Kerk Rouveen, Hasselt, Zwolle
  voorzitter Orgelconcertencommissie Grote Kerk Hasselt
  Dhr. J. van Ommeren (SGP)Raadslid gemeente Zwartewaterland
  zelfstandige
  Raadslid de heer R. Withaar
  administrateur
  Mw. A. Boltje- Zunnenberg (VVD)Raadslid gemeente Zwartewaterland
  Administratief medewerker Kon. Buisman BV
  St. Zwembad Zwartsluis
  Dhr. W.I. Meijer (ChristenUnie)wethouder gemeente Zwartewaterland
  Dhr. W.I. Meijer  (ChristenUnie) wnd burgemeester gemeente Zwartewaterland
  Lid DB GGD IJsselland ,br.Vice voorzitter CU bestuurdersvereniging
  Bestuurder/ vice voorzitter cociale werkvoorziening WEZO N.V.
  bestuurslid Regionale Sociale Recherche Zwolle e.o.
  bestuurslid SubsidiŽntenoverleg IJsselacademie
  Bestuurslid Regionaal Platform arbeidsmarkt Regio IJssel Vecht
  Lid Platform Sociaal Domein VNG Overijssel
  Lid Klankbordgroep WMO VNG Overijssel
  Organist Ontmoetingskerk Hasselt
  Bron besluit 14-11-2011 op wobverzoek Hop
  Plv. lid portefeuillehoudersoverleg Regio IJssel Vecht
  Lid portefeuillehoudersoverleg volksgezondheid Regio IJssel Vecht
  Lid portefeuillehoudersoverleg volwasseneducatie Regio IJssel Vecht
  voorzitter Georganiseerd Overleg
  bestuurslid Regionaal Indicatie Orgaan Zwolle
  voorzitter Stuurgroep bevordering Leerlingbouwplaatsen regio Zwartewater (Samenwerkingsverband Opleidingsvereniging Genemuiden e.o.)
  Dhr. L. Boshove (PvdA) wethouder gemeente Zwartewaterland
  commissaris NV Rendo Holding
  voorzitter RUP-KOVO
  lid ROVO platform
  aandeelhoudersvert. Essent
  lid Vegann
  lid Zuiderzeegemeenten
  lid Vervoersberaad Provincie Overijssel
  Bron besluit 14-11-2011 op wobverzoek Hop
  lid SCAB-werkgroep Film
  lid Gebiedsteam PvdA
  Gewestelijk afgevaardigde PvdA
  aandeelhoudersvert. WMO Beheer
  Lid portefeuillehoudersoverleg Middelen Regio IJssel Vecht
  Plv. lid Woningschap Zwolle
  Gemeentelijke Basiskaart Nederland
  Bestuurlijk overleg gebiedsgericht werken Steenwijkerland – Zwartewaterland
  Dhr. D. Visserman (CDA) wethouder gemeente Zwartewaterland
  commissaris NV Rendo Meppel
  Bron besluit 14-11-2011 op wobverzoek Hop
  Wethouder de heer drs. J.W. Wiggers
  Lid portefeuillehoudersoverleg Regio IJssel Vecht
  Plv. lid portefeuillehoudersoverleg Middelen Regio IJssel Vecht
  Lid overleggroep Textiel en Tapijtindustrie
  Lid commissie Monumenten en Archeologie VNG
  Lid dagelijks bestuur Woningschap Zwolle
  Lid algemeen bestuur BWS Uitvoeringsorgaan Regio Noordwest-Overijssel
  Lid algemeen bestuur Stichting Kunst en Cultuur Overijssel
  Lid algemeen bestuur Het Oversticht
  Lid AvA ROVA
  Lid AvA Vitens
  Plv. vertegenwoordiger aandeelhoudersvergadering Rendo Holding NV
  bestuurslid Stichting Beheer Bedrijventerreinen Zwartewaterland
  Lid bestuurlijk kernteam IJsseldelta Noord
  lid Commissie fundraising restauratie orgel NH-kerk Zwartsluis
  Secretaris CDA-Overijssel
  Dhr. H. Post (CDA)Raadslid gemeente Zwartewaterland
  Dhr. R. Withaar (Gemeentebelangen)Raadslid gemeente Zwartewaterland
  Dhr. R.H.P. Kerssies (CDA)Raadslid gemeente Zwartewaterland ondernemer C100

  Gemeente Zwijndrecht
  Raadsgriffier
  ir.T.E.vanDitmars=Mw. ir. T.E. van Ditmars ()
  Raadslid
  F.Loos=Dhr. F. Loos (Algemeen Belang Zwijndrecht)
  M.Uhlen=Mw. M. Uhlen (Algemeen Belang Zwijndrecht)
  Y.Luijcx-Zuijdwegt=Mw. Y. Luijcx-Zuijdwegt (Algemeen Belang Zwijndrecht)
  A.W.Nugteren=Dhr. A.W. Nugteren (CDA)
  E.vandeMheen=Dhr. E. van de Mheen (CDA)
  E.T.Werner=Dhr. E.T. Werner (CDA)
  ir.M.C.deBruin=Dhr. ir. M.C. de Bruin (CDA)
  H.E.Berg=Mw. H.E. Berg (CDA)
  Mw. W.C. Hofland-Vellekoop (CDA)
  C.Moorman=Dhr. C. Moorman (Chris Moorman)
  G.J.Voerman=Dhr. G.J. Voerman (ChristenUnie/SGP)
  H.W.Pasveer=Dhr. H.W. Pasveer (ChristenUnie/SGP)
  M.M.Schenkel=Dhr. M.M. Schenkel (ChristenUnie/SGP)
  dr.C.R.vandenBerg=Dhr. dr. C.R. van den Berg (ChristenUnie/SGP)
  A.J.Willemstein=Dhr. A.J. Willemstein (D66)
  W.J.C.vanPelt=Dhr. W.J.C. van Pelt (GroenLinks)
  B.Exoo=Dhr. B. Exoo (PvdA)
  G.Slotema=Dhr. G. Slotema (PvdA)
  G.G.F.Hartmeijer=Dhr. G.G.F. Hartmeijer (PvdA)
  J.Struijs=Dhr. J. Struijs (PvdA)
  R.Kooij=Dhr. R. Kooij (PvdA)
  Mw. C. van de Velde (PvdA)
  J.M.Kock=Mw. J.M. Kock (PvdA)
  N.denBoer=Mw. N. den Boer (PvdA)
  S.Berrag-Nahari=Mw. S. Berrag-Nahari (PvdA)
  E.W.L.Vissers=Dhr. E.W.L. Vissers (VVD)
  R.Kreukniet=Dhr. R. Kreukniet (VVD)
  R.F.W.Bijl=Dhr. R.F.W. Bijl (VVD)
  mr.A.H.D.Hoekstra-vanderPoort=Mw. mr. A.H.D. Hoekstra-van der Poort (VVD)
  Wethouder
  P.P.M.vanSteekelenburg=Dhr. P.P.M. van Steekelenburg (CDA)
  A.L.Dost=Dhr. A.L. Dost (ChristenUnie/SGP)
  R.C.M.vanderHorst=Dhr. R.C.M. van der Horst (PvdA)

  Gemeente Zwolle
  Raadslid
  B.Verweij=Dhr. B. Verweij (CDA)
  J.Korteweg=Dhr. J. Korteweg (CDA)
  M.G.vanderVeen=Dhr. M.G. van der Veen (CDA)
  M.T.J.vanGurp=Dhr. M.T.J. van Gurp (CDA)
  R.M.Kroes=Dhr. R.M. Kroes (CDA)
  D.Husselman-Oosterom=Mw. D. Husselman - Oosterom (CDA)
  J.C.vanBoven=Dhr. J.C. van Boven (ChristenUnie)
  R.Mulder=Dhr. R. Mulder (ChristenUnie)
  D.vanGijssel-vandeVegt=Mw. D. van Gijssel-van de Vegt (ChristenUnie)
  D.G.Rots=Mw. D.G. Rots (ChristenUnie)
  J.J.Zelle=Dhr. J.J. Zelle (D66)
  T.E.Kistemaker-Heetjans=Mw. T.E. Kistemaker-Heetjans (Fractie Kistemaker)
  M.A.R.Harten=Dhr. M.A.R. Harten (GroenLinks/DeGroenen)
  T.Profijt=Dhr. T. Profijt (GroenLinks/DeGroenen)
  A.Ekici=Mw. A. Ekici (GroenLinks/DeGroenen)
  A.Nusselder=Mw. A. Nusselder (GroenLinks/DeGroenen)
  R.Berends=Mw. R. Berends (GroenLinks/DeGroenen)
  A.deBoer=Dhr. A. de Boer (Plaatselijk Belang Zwolle (PBZ)
  D.Karst=Dhr. D. Karst (PvdA)
  F.Mussche=Dhr. F. Mussche (PvdA)
  J.P.Weber=Dhr. J.P. Weber (PvdA)
  O.Cetin=Dhr. O. Cetin (PvdA)
  R.W.Revenberg=Dhr. R.W. Revenberg (PvdA)
  T.J.J.Peeters=Dhr. T.J.J. Peeters (PvdA)
  Mw. E.G. Meijerink (PvdA)
  I.Meijer-Westerbeek=Mw. I. Meijer - Westerbeek (PvdA)
  N.Vedelaar=Mw. N. Vedelaar (PvdA)
  E.Hoogterp=Dhr. E. Hoogterp (SP)
  E.R.S.Koster=Dhr. E.R.S. Koster (SP)
  G.vanMaurik=Dhr. G. van Maurik (SP)
  T.E.Siderius=Mw. T.E. Siderius (SP)
  F.Eikelboom=Dhr. F. Eikelboom (Swollwacht)
  J.Borrel=Dhr. J. Borrel (Swollwacht)
  W.Dogger=Dhr. W. Dogger (Swollwacht)
  G.A.vanderKooij=Dhr. G.A. van der Kooij (VVD)
  P.vanDijk=Dhr. P. van Dijk (VVD)
  R.E.deHeer=Dhr. R.E. de Heer (VVD)
  A.vanderVegte-Poot=Mw. A. van der Vegte - Poot (VVD)
  Wethouder
  H.J.Dannenberg=Dhr. H.J. Dannenberg (CDA)

  Mw. A.J. Kastelein-Renkema (CDA) wethouder gemeente Zwolle
  sinds 2002 raadslid voor het CDA Zwolle.
  S.J.C.Cnossen=Dhr. S.J.C. Cnossen (ChristenUnie)
  H.J.M.Kenkhuis=Dhr. H.J.M. Kenkhuis (GroenLinks/DeGroenen)
  M.Knol=Dhr. M. Knol (PvdA)
  drs.G.J.Piek=Dhr. drs. G.J. Piek (PvdA
  Dhr. A.A. Alkema (ChristenUnie)Raadslid gemeente Zwolle
  Regiomanager Groningen/Drenthe Essent Netwerk
  Voorzitter schoolbestuur SBO Het Speelwerk-de Wissel
  Penningmeester van de stichting Aansluitingen.nl
  Bestuurslid van de Zorgfederatie Oost (WSNS-samenwerkingsverband)
  De Rekenkamercommissie Zwolle bestaat standaard uit 5 raadsleden. De onderstaande raadsleden vormen de rekenkamercommissie:

  Dhr. J.C. van Boven, voorzitter rekenkamercommissie Zwolle en raadslid gemeente Zwolle op 1 augustus 2008

  Overige nevenfuncties
  Voorzitter commissie Bestuur
  Lid afstemmingscomitť
  Lid bestuurlijke klankbordgroep wijkgericht werken
  Lid klankbordgroep Samen maken we de stad
  Lid werkgeverscommissie
  Ambtenaar van de burgerlijke stand
  Aandachtsvestiging en onderzoeksvraag
  Is de heer J. van Boven samen met het Christen-Unie raadslid mevrouw D.Gijssel nauw verbonden met het Leger des Heils?
  Is mevrouw. D. Gijssel werkzaam bij het Dato-project van het Leger des Heils en lid van het kookteam van het Eetcafe Er is Hoop dat elke woensdagmiddag kookt voor dak en thuislozen en kansarmen in de WRZV hallen en zij is coŲrdinator van de voedselbank van Zwolle?
  Is CDA Wethouder Zorg en Welzijn en maatschappelijke opvang van Zwolle de heer Erik Dannenberg voorzitter van de klankbord maatschappelijke opvang van de G 27 en voorheen directeur van CMO Zwolle leger des Heils en stapte hij in 2003 over naar de RIVAS zorggroep en kwam daarna terug als wethouder Cultuur en MO en is nu wethouder Zorg en Welzijn? Heeft hij met zijn subsidiebeleid en de prestatiecontracten grote invloed op het beleid van de GGZ instelling de Zwolse Poort, RIAGG en CAD en waar er intensieve samenwerkingsverbanden bestaan tussen het Leger des Heils, RIBW Zwolle en de Woningcorporaties Openbaar Belang, SWZ en Delta Wonen en is de heer Joop van Ommen directeur van de WRZV sporthallen en de aldaar gevestigde illegale opvang de Herberg voor dak en thuislozen waar RIBW Zwolle "zogenaamd begeleiding en hulpverlening bied wat in de praktijk niet zo is" maar waar "dakloze zwervers gegijzelt worden in een uitzichtloze situatie door "bewakers" van RIBW Zwolle en waar de PvdA senator van de eerste kamer Mevrouw M. Meindertsma toezichthouder is bij RIBW Zwolle en commissaris bij woningcorporatie SWZ en is zij goed bevriend is met de genoemde Joop van Ommen?
  Is het een vreemde zaak dat "de zogenaamde hulpverleners/begeleiders van RIBW Zwolle en het Leger des Heils" bevoegdheid hebben om indicaties vast te stellen voor psychische stoornissen om zo AWBZ gelden te kunnen claimen bij de zorgkantoren voor ondersteunende begeleiding die daklozen nooit ontvangen. Deze "hulpverleners" hebben alleen maar HBO of MBO opleiding Zorg en Welzijn en hebben dus geen opleiding in de psychologie of psychiatrie en zijn dus onbevoegd om deze indicaties vast te stellen, maar gebeurt het wel op grote schaal en indien dat zo is is er dan misschien sprake van fraudes met AWBZ gelden?
  Zijn deze bevoegdheden toegekend door Mevrouw Jet Bussemaker, Staatssecretaris van het ministerie van VWS en zou het in feite een zaak moeten zijn voor het medisch tuchtcollege? Is de heer Joop van Ommen directeur van de WRZV hallen en noemt hij zich al jaren een praktisch opgeleid hulpverlener met verstand van de psychiatrie maar is hij volledig onbevoegd en is hij onbekwaam als hulpverlener maar hij ziet met zijn handelsonderneming dak en thuislozen als winstobjecten en handel om zo op emotionele gronden en met toneelstukjes subsidies los te peuteren bij de gemeenteraad van Zwolle? Komen die subsidies ten goede komen aan de dak en thuislozen en is de gemeenteraad van Zwolle en het College van B&W van Zwolle hiervan al jaren van op de hoogte?.
  Als een begeleider van een opvanginstelling een SIP aanvraagt voor AWBZ ondersteuning van de cliŽnt komt het dan voor dat als de cliŽnt de opvanginstelling voortijdig heeft verlaten de AWBZ ondersteuning gewoon doorloopt terwijl in de andere instelling waar de cliŽnt naar toe is gegaan gewoon een nieuwe SIP word aangevraagd voor AWBZ ondersteuning en dus dubbel AWBZ-gelden geclaimd wordt voor dezelfde cliŽnt?

  Dhr. R.M. (Richard) Kroes, lid rekenkamercommissie Zwolle en raadslid gemeente Zwolle op 1 augustus 2008
  Overige nevenfuncties
  Zelfstandig ondernemer

  Dhr. T. (Theo) Profijt lid rekenkamercommissie Zwolle en raadslid gemeente Zwolle op 1 augustus 2008
  Overige nevenfuncties
  Consultant Quintis BV
  Voorzitter commissie Werk

  Mw. A. van der Vegte- Poot lid rekenkamercommissie Zwolle en raadslid gemeente Zwolle op 1 augustus 2008
  Overige nevenfuncties
  Directeur Computalk, Spraakdivisie van De Computheek B.V.
  Kernlid Nationaal Actiecomitť Drugsoverlast (NAD)

  Dhr. J.J. (Jan) Zelle lid rekenkamercommissie Zwolle en raadslid gemeente Zwolle op 1 augustus 2008
  Overige nevenfuncties
  Makelaar in onroerende zaken
  Directeur bouw management buro

  Daarnaast 1 extern lid (J.G. Gardenier). Per onderzoek kan een 2e extern lid worden benoemd.
  Overige nevenfuncties
  ?

  Via een andere bron verkregen d.d. 1 augustus 2008: W. (William) Dagger,
  Lid rekenkamercommissie Zwolle

  Dhr. drs. M. Frenselraadsgriffier gemeente Zwolle
  NEVENFUNCTIES

  Bestuurslid D66, afdeling Mid-Friesland / Boarnsterhim
  Bron gemeente Zwolle 21 november 2008

  Bart Schutte gemeente Zwolle

  Lid van de adviesraad bestuursacademie Nederland (Bestuursacademie Nederland wil graag samen met griffiers discussiŽren over het aanbod van de Bestuursacademie)
  Bron Hop/"meneer google" 2008-3 september 2009
  Jouke Vis - Boxtel
  Jaap Woltjer - Lelystad
  Karen Pijenburg - Bronckhorst
  Gerrit-Jan Eeftink - Hengelo
  Jan Bouke Zijlstra - Raalte
  Marin de Zwarte - Zeeland  De overige medewerkers van de griffie staan ook klaar voor
  Huub Tuin is raadsadviseur en plaatsvervangend griffier. Bovendien is hij griffier van het raadsplein informatieronde- meningsvorming.
  HenriŽtte Agterhuis is junior-adviseur en griffier van het raadsplein informatieronde- meningsvorming. Daarnaast is zij onder meer verantwoordelijk voor het inplannen van werkbezoeken voor de raad.
  Maaike Bos is Communicatieadviseur. Zij zorgt voor de communicatie van de gemeenteraad naar de inwoners van Zwolle.
  Henna Elzinga is raadsmedewerkster. Zij is onder meer verantwoordelijk voor het opstellen van de raadsagenda en de afhandeling van de ingekomen post aan de Gemeenteraad.
  Annelie van der Poel verzorgt het secretariaat van de raadsgriffie. Zij is onder meer verantwoordelijk voor het toezenden van alle informatie naar de raad. Eveneens kunt u bij haar terecht voor informatie over de vergaderingen en het opvragen van voorstellen die behandeld worden in het raadsplein informatieronde- meningsvorming

  wethouder G.J.M. van Dooremolen
  Lid van de regionale Maatschappelijk Raad Stichting Philadelphia
  Lid comitť van Aanbeveling Stichting Quatamala.
  Lid van het AB Woningschap Regio Zwolle
  Voorzitter Nederlandse werkgroep Implementatie Bedrijfsmilieuplannen voor de Nederlandse Kunststof- en Rubberverwerkende Industrie
  Lid RBO Rijn Oost.

  Aandachtsvestiging 130109 van een lezer aan J. Hop

  Brief aan Bram Troost Stichting Philadelphia van medewerkers die die brief ondertekendenJanuari 2009, >Geachte heer Troost, >Het doet ons, medewerkers van Philadelphia, pijn wat er allemaal met Philadelphia gebeurt. De slechte financiŽle resultaten, de negatieve berichtgeving in de media, alle wisselingen van bestuurders, het vertrek van gewaardeerde collega’s, de manier waarop besluiten worden genomen en de ontstane onduidelijkheid voor ons als medewerkers over de toekomst van Philadelphia. Wij vragen ons af hoe de snelle omslag van Philadelphia van een succesvolle organisatie naar een probleemgeval heeft kunnen gebeuren. De huidige situatie is slecht voor onze cliŽnten, voor belangenbehartigers en voor alle medewerkers. >Al die onrust heeft weinig te maken met de zorg die wij iedere dag leveren aan onze cliŽnten. Maar die onrust heeft wel invloed op de kwaliteit van de zorg doordat cliŽnten, ouders, wijzelf en mensen in onze omgeving er veel last van hebben. Daarom moet er snel duidelijkheid komen over de toekomst. >De wijze waarop u werkt aan en met ons communiceert over de toekomst van Philadelphia is voor ons niet acceptabel. Er is een herstelplan ontwikkeld door een kleine groep mensen om u heen, waarbij niemand van ons serieus inspraak heeft gehad en waarvan wij slechts de hoofdlijnen kennen. Daarnaast blijkt uit uw bericht van dinsdag 6 januari dat u de adviezen van de ondernemingsraad, onze vertegenwoordiger, negeert. U wilt nu uw herstelplan gaan uitvoeren zonder dat er een sociaal akkoord is met de vakbonden die ons vertegenwoordigen. Het is voor ons zeer ondoorzichtig wat er allemaal gebeurt en waarom dit op deze manier moet. >In de afgelopen jaren hebben we met de voorgaande bestuurders te vaak meegemaakt dat er belangrijke besluiten werden genomen zonder dat er oprechte belangstelling was voor onze opvattingen. Een voorbeeld hiervan is de belangrijkste beslissing van de afgelopen jaren: de fusie met Evean en Woonzorg Nederland. Dit is wederom een belangrijk moment voor de toekomst van Philadelphia en het is voor ons niet acceptabel dat onze stem ook nu niet wordt gehoord of wordt genegeerd. Door middel van deze brief informeren wij u over onze opvattingen over de huidige problematiek en de toekomst van de organisatie. Het betreft vier voor ons belangrijke punten. Die komen, zover wij kunnen beoordelen, overeen met wat de Ondernemingsraad ons heeft gecommuniceerd over hun advies. Wij steunen de Ondernemingsraad van harte in hun werk om onze belangen te behartigen. >1. Terug naar de kern: de gehandicaptenzorg >In de afgelopen jaren is er veel energie en geld gestoken in het leveren van zorg aan andere doelgroepen dan mensen met een verstandelijke beperking. Philadelphia nam diverse ouderenzorglocaties over, er kwam een fusie met Kruiswerk West-Veluwe en later met Evean en we begonnen bijzondere activiteiten, waaronder een hotel, een vakantieoord en een museum. Alle tijd, geld en aandacht die dit heeft gekost is weggelekt van de kernactiviteiten van Philadelphia: de dagelijkse zorg voor ruim 8000 cliŽnten met een verstandelijke beperking. Uit uw nieuwsbrief over het herstelplan begrijpen wij dat u een terugkeer naar de kernactiviteiten beoogt. Indien dit daadwerkelijk het geval is onderschrijven wij dit van harte. Dit betekent voor ons ook terug naar de identiteit en terug naar verbondenheid, betrokkenheid en vertrouwen: onze kernwaarden. >2. Philadelphia als zelfstandige organisatie >Voor zover wij weten bevat uw herstelplan niet de stap om de fusie met Evean (en de personele unie met Woonzorg) terug te draaien. Deze fusie is binnen Philadelphia destijds een beslissing geweest van ambitieuze bestuurders, zonder dat er hiervoor serieus draagvlak was (en is) onder de medewerkers. De anderhalf miljoen euro die Philadelphia er in 2008 al in heeft gestoken, heeft voor de cliŽnten van Philadelphia tot nu toe nog niks opgeleverd. Gezien de huidige situatie mag duidelijk zijn dat aandacht voor verbreding van de dienstverlening, voor het invoeren van een nieuwe structuur voor Evean en Philadelphia samen en voor de vorming van een ‘shared service center’ een vlucht naar voren is. Hiermee lekt opnieuw aandacht weg van het oplossen van de bedrijfsvoeringsproblemen die Philadelphia heeft (waar door de inzet van velen al goede stappen in zijn gezet). Alleen wanneer deze problemen blijvend worden opgelost kan de aandacht van Philadelphia weer volledig worden gericht op de cliŽnten die wij ondersteunen. Daarom vragen wij u om de ontvlechting van Espria voor te bereiden en Philadelphia weer zelfstandig verder te laten gaan. >3. Een toekomstvaste en door de medewerkers gedragen koers tot herstel >De Ondernemingsraad en de vakbonden vinden dat de financiŽle cijfers waar uw herstelplan vanuit gaat onvoldoende betrouwbaar zijn om zulke grote beslissingen op te baseren. Hoewel het voor de meesten van ons lastig is om hier een goede mening over te vormen, sluit dit aan bij ons gevoel. De kern van de organisatie kan na al die goede jaren niet plotsklaps ongezond zijn geworden. Wanneer tijd- en geldverslindende activiteiten buiten de gehandicaptenzorg worden stopgezet, en we serieus werk maken van ons financieel management, kan Philadelphia stap voor stap weer kerngezond worden. >Wij willen geen overhaaste acties met gedwongen ontslagen, die leiden tot chaos en tot het verlies van kennis en mankracht waar de organisatie nog jaren last van kan hebben. Philadelphia heeft een gedragen en toekomstvast plan nodig. Als een structuurwijziging nodig is en als er arbeidsplaatsen moeten worden afgebouwd dan moet dit weloverwogen gebeuren, in overleg en op sociale wijze. Een overhaast doorgevoerde structuurwijziging, met regio’s die anders worden opgedeeld en ingedeeld en met nieuw management, kan er volgens ons juist toe leiden dat de financiŽle doelen in gevaar komen. >Daarnaast maken veel ouders en medewerkers zich ongerust over de identiteit en de kernwaarden waar Philadelphia voor staat en of die in de toekomst ook goed zijn geborgd. Philadelphia is uniek wat betrokkenheid betreft, heeft een duidelijke grondslag en historische wortels. Kunnen we met de uitvoering van het herstelplan deze zaken behouden? En hoe zit het met de menselijke maat en de verbinding als er de door u aangekondigde 13 regio’s worden gevormd met daarbij een forse vermindering in ondersteunende functies? >4. Een stevig bestuur, verbindend, zakelijk, met hart voor de zorg >Philadelphia verdient goede bestuurders. Geen bestuurders die Philadelphia als een middel zien om eigen dromen en ambities waar te maken. Wel bestuurders die de zorg oprecht centraal stellen en zich langdurig aan Philadelphia verbinden. Bestuurders die gericht zijn op het opbouwen van een gezonde organisatie die zo goed mogelijke zorg verleent. Bestuurders die medewerkers daarbij maximaal ondersteunen en verbonden zijn aan de werkvloer en de dagelijkse praktijk. En werken aan verbinding en het herstel van het vertrouwen.
  Wij willen ook een bestuurder die vanwege het maatschappelijke doel van Philadelphia tevreden is met een bescheiden salaris. Het vinden van een dergelijke bestuurder verdient een hoge prioriteit, zodat we de aanstelling kunnen voorkomen van dure tijdelijke bestuurders, die zelf geen onderdeel uitmaken van de toekomst van Philadelphia. >Wij vragen u de handen ineen te slaan met alle betrokken partijen en gezamenlijk de schouders te zetten onder een breedgedragen herstelplan. Dat zal de energie en verbinding opleveren die nu reeds voor een groot deel verloren is en door uw huidige manier van handelen steeds verder afbrokkelt. >Alle medewerkers van Philadelphia kunnen zich bij dit initiatief aansluiten door deze brief te ondertekenen op www.steunphiladelphia.nl. Zo wordt voor u en voor ons allen zichtbaar hoe groot de steun is voor de bovenstaande koers, om Philadelphia gezamenlijk weer te maken tot een zelfstandige zorgverlener aan mensen met een verstandelijke beperking, die goed georganiseerd is, financieel gezond en tot in de haarvaten gericht op haar cliŽnten. >Met vriendelijke groet, >Alle medewerkers van Philadelphia die deze brief ondertekenen

  Aandachtsvestiging 130109 van een lezer aan J. Hop

  De Hr. G.S.M. van Dooremolen wethouder te Zwolle en de Hr.Drs.C Bremmer CDA tweede kamerlid zijn beide lid van de maatschappelijke raad van de stichting Philadelphia Zorggroep die nu in financiele moeilijkheden verkeerd. Ik vraag mij af wat de rol is van beide heren in het geheel dat in 2005 Philadelphia al in het nieuws kwam bij actualiteiteiprogramma Netwerk wegens niet geleverde zorg aan een verstandelijk gehandicapte jongeman en waar zijn pleegouders het volle pond moesten betalen aan 26.000 euro uit een PGB. De inspectie voor de gezondheidszorg hield een onderzoek in het Tepeklooster maar er schijnt niets met de bevindingen gedaan te zijn. In hoeverre zijn deze leden van de maatschappelijke raad met hun CDA lidmaatschap op de hoogte van de financiele perikelen en waar de WMO uit de koker kwam van CDA beleidsmakers. De Inspectie voor de Gezondheidszorg is ingekrompen van 12 regio"s tot 4 en heeft maar 150 inspecteurs in dienst die duizenden Zorg en Welzijnsinstellingen moeten controleren en waar vreemd genoeg de opvanginstellingen voor dak en thuislozen buiten valt. De vakbonden konden bij de leden van de maatschappelijke raad geen aanwijzingen vinden dat zij op de hoogte waren van de financiŽle teloorgang van de stichting Philadelphia. Maar de gemeente Zwolle is in mijn ogen met de wethouder zorg en Welzijn de Hr. E. Dannenberg wel mede verantwoordelijk voor toegekend subsidiebeleid op deelgronden. Hoe is de verhouding tussen de Hr. G.S.M. Dooremolen en de Hr. E. Dannenberg en die verantwoordelijk is voor het subsidiebeleid richting de opvanginstellingen van het Leger des Heils die in opspraak kwam 7 maart 2007 in de actualiteitenuitzending Een Vandaag over "financiŽle onduidelijkheid bij het leger des heils"en waar een voormalig CDA tweede kamerlid de Hr. Aart Mosterd op uitnodiging van het Leger des heils een onderzoek deed in 8 weken naar de beschuldiging van fraude bij het leger des heils i.v.m. AWBZ en bijzondere bijstand voor woonbegeleiding. Dit onderzoek was een lachertje omdat Pricewaterhousecoopers als ingeschakeld accountantsbureau geen toegang kreeg tot de financiŽle administratie van het leger des heils en dat vermelde in hun eindconclusie en waar zij alleen onderzoek kon doen via interviews met de betrokkenen

  wethouder S.J.C. Cnossen
  Voorzitter van het AB en DB van de Regio IJssel Vecht
  Voorzitter van het AB en DB van het Historisch Centrum Overijssel
  Lid van het AB en DB Vereniging Openbaar Vervoer Centrumsteden
  Lid Stuurgroep/Presidium Stedenkring Zwolle-Emsland
  Lid SociŽteit A37 wethouder H.J. Dannenberg
  Eigenaar freelance adviesbureau
  Lid college voor arbeidszaken VNG
  Lid VWS, best.klankbordgroep namens de G27, inzake verdeelsleutel maatschappelijke opvang.

  wethouder M. Knol
  Voorzitter St. IJsselacademie Kampen
  Voorzitter Vluchtelingenwerk IJsselvecht
  Voorzitter Stichting Grensoverschrijdende Streektalen (GOS)
  Lid bestuur Overijssels Landschap
  Voorzitter van het AB van de WEZO
  Plaatsvervangend lid AB Regio IJssel Vecht.

  wethouder drs. P.A.G.M. Pot
  Buitengewoon ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente Zwolle.
  Scheidsrechter pupillen-voetbal
  Vertegenwoordiger gemeente in de CV Ecodrome
  Lid Bestuur VNG afdeling Overijssel
  Voorzitter Bestuurlijk Overleg IJsselzone
  Voorzitter Coordinatiecommissie ontwikkelingsplan Hasselt-Zwolle (Vecht-Regge)
  Lid Bestuurlijk Overleg Vecht-Regge
  Lid bestuurlijk kernteam IJsseldelta-Noord
  Voorzitter Overleg Landbouw en Natuur Mw. A.J. Kastelein, raadsgriffier gemeente ZwartewaterlandNEVENFUNCTIES
  Raadslid gemeente Zwolle Dhr. J.C. van Boven, voorzitter rekenkamercommissie Zwolle en raadslid gemeente Zwolle op 1 augustus 2008

  Overige nevenfuncties
  Voorzitter commissie Bestuur
  Lid afstemmingscomitť
  Lid bestuurlijke klankbordgroep wijkgericht werken
  Lid klankbordgroep Samen maken we de stad
  Lid werkgeverscommissie
  Ambtenaar van de burgerlijke stand< Dhr. R.M. (Richard) Kroes, lid rekenkamercommissie Zwolle en raadslid gemeente Zwolle op 1 augustus 2008


  Overige nevenfuncties
  Zelfstandig ondernemer Dhr. T. (Theo) Profijt lid rekenkamercommissie Zwolle en raadslid gemeente Zwolle op 1 augustus 2008


  Overige nevenfuncties
  Consultant Quintis BV
  Voorzitter commissie Werk Mw. A. van der Vegte- Poot lid rekenkamercommissie Zwolle en raadslid gemeente Zwolle op 1 augustus 2008


  Overige nevenfuncties
  Directeur Computalk, Spraakdivisie van De Computheek B.V.
  Kernlid Nationaal Actiecomitť Drugsoverlast (NAD) Dhr. J.J. (Jan) Zelle lid rekenkamercommissie Zwolle en raadslid gemeente Zwolle fractievoorzitter D66 gemeente Zwolle vanaf 2000 tot heden en daarvoor meerdere jaren lid steunfractie
  Overige nevenfuncties
  Makelaar in onroerende zaken
  Directeur bouw management buro
  Algemeen bestuurslid Wijkgemeenschap Holtenbroek in Zwolle van 1972 t/m 1977<
  Algemeen bestuurslid Travers (Welzijnsinstelling) in Zwolle van 1972 t/m 1976 daarna secretaris dagelijks bestuur t/m 1985
  Mw. R. Berends
  Raadslidgemeente Zwolle
  Zelfstandig ondernemer als beeldend kunstenaar
  Dhr. A. de Boer
  Raadslidgemeente Zwolle
  Dhr. J. Borrel
  Raadslidgemeente Zwolle
  Bestuurslid Horeca Nederland
  Zitting in Stuurgroep Centrummanagement namens Koninklijke Horeca Nederland
  Lid algemeen bestuur WEZO Dhr. O. Cetin
  Freelance juridisch adviseur Vastgoed en Bestuursrecht
  Dhr. P. van Dijk
  Raadslidgemeente Zwolle
  Beleidsambtenaar externe betrekkingen bij de provincie Flevoland
  Voorzitter Algemeen Bestuur ZAC
  Voorzitter commissie Welzijn
  Dhr. W. Dogger
  Raadslidgemeente Zwolle
  Facilitair manager bij Frion
  Dhr. F. Eikelboom
  Raadslidgemeente Zwolle
  Verkoopleider ledenwerving ECI/NBC
  Lid werkgeverscommissie
  Lid klankbordgroep Samen maken we de stad
  Mw. A. Ekici
  Raadslidgemeente Zwolle
  Manager hulpverlening bij Vrouwenopvang Overijssel
  Lid van belanghebbendenraad Kranenburg
  Mw. D. van Gijssel- v.d. Vegt
  Raadslidgemeente Zwolle
  Projectleider Dato, Leger des Heils.
  Medewerker eetcafť “Er is hoop”.
  CoŲrdinator vrijwilligers voedselbank.
  Dhr. M.T.J. van Gurp
  Raadslidgemeente Zwolle
  AgrariŽr
  Commissielid ruilverkaveling Marshoek- Hoonhorst
  Dhr. M.A.R. van Harten
  Raadslidgemeente Zwolle
  Beleidsmedewerker fractie OSF, Eerste kamer
  Stafmedewerker Stichting Milieuraad Zwolle
  Medewerker tijdschrift New Folk Sounds
  Medewerker wijkpastoraat Jeruzalemkerk
  Secretaris De Groenen afdeling Zwolle
  Lid HCO (Historisch Centrum Overijssel)
  Lid afstemmingscomitť
  Dhr. R. E. de Heer
  SRaadslid gemeente Zwolle
  Senior projectleider bij AXIS Mediaontwerpers
  Ambtenaar v.d. Burgerlijke Stand
  Commissaris van Oikos Nomos
  Lid van het DB van het HCO

  Dhr. E. Hoogterp
  Raadslidgemeente Zwolle
  Inspecteur/adviseur bij Ingenieursbureau Westenberg
  Lid studentenvereniging ZHTC
  Lid van lustrumcommissie en reiscommissie
  Dichten en schrijven
  Mw. D. Husselman- Oosterom
  Raadslidgemeente Zwolle
  Directeur Huisartsenpost IJsselvecht/Flevoland
  Plaatsvervangend voorzitter van de Raad
  Lid werkgeverscommissie

  Dhr. D. Karst
  Raadslidgemeente Zwolle
  Mw. T.E. Kistemaker- Heetjans
  Raadslidgemeente Zwolle
  Dhr. G.A. van der Kooij Raadslidgemeente Zwolle
  Woordvoerder van de Onderzoeksraad voor veiligheid en de voorzitter daarvan prof.mr. Pieter van Vollenhoven
  Free- lance journalist
  Voorzitter Nederlandse sectie Association of European Journalist (AEJ)
  Voorzitter huurdersbelangenvereniging de Woonkoepel (SWZ)
  Voorzitter van de Stichting Class 2000
  Voorzitter van de jury van de Lelystad Promotie Award.

  Dhr. J. Korteweg
  Raadslidgemeente Zwolle
  Dhr. E.R.S. Koster
  Raadslidgemeente Zwolle
  Administratief medewerker bij De Telefoongids<

  Dhr. G. van Maurik
  Interim manager bij Woonzorgcentra Westerkwartier te Zuidhorn locatie het Zonnehuis
  Mw. I. Meijer- Westerbeek
  Raadslidgemeente Zwolle

  Mw. E.G. Meijerink
  Raadslidgemeente Zwolle
  Als maat verbonden aan Spankracht (adviesgroep)
  Voorzitter van Stichting Archimedes
  Lid van de kascommissie en vrijwilliger bij S.C.V. Eureka.
  Bestuurslid van poppenspe(e)lmuseum
  Dhr. R. Mulder
  Raadslidgemeente Zwolle


   Hoofd reserveringen en pr van conferentiecentrum De Bron te Dalfsen
   Dhr. F. Mussche
   Raadslidgemeente Zwolle
   Vestigingsmanager bij Univť Stad en land in Zutphen
   Lid afstemmingscomitť
   Mw. A. Nusselder
   Raadslidgemeente Zwolle

    Consulent Gezondheidsbevordering en Preventie bij Stichting Icare
    Vrijwillig intaker bij de Voedselbank
    Bestuurslid Stichting familiebezit Nusselder
    Lid algemeen bestuur Woningschap Regio Zwolle
    Dhr. R.W. Revenberg
    Arbeidsdeskundige Nuon Re-integratie Centrum te Amsterdam

    Mw. D.G. Rots
    Raadslidgemeente Zwolle
    (Communicatie)trainer, coach en dagvoorzitter
    Penningmeester van stichting De Freule van Eekhout
    Penningmeester van stichting Theeschenkerij Eekhout
    Bestuurslid en penningmeester van Inclusief – Partners in Politiek
    Redactielid filosofisch tijdschrift Beweging
    Lid HCO (Historisch Centrum Overijssel)
    Mw. T.E. Siderius
    Raadslidgemeente Zwolle
    CoŲrdinator van de opleiding Gezondheid en Leven aan de Vrije Universiteit (en Hogeschool WIndesheim)

    Mw. N. Vedelaar
    Raadslidgemeente Zwolle
    Beleidsmedewerker Provincie Overijssel
    Projectleider īAanval op de uitvalī G27, NICIS institute
    Dhr. M.G. van der Veen
    Raadslidgemeente Zwolle
    Fiscaal jurist Meeuwsen Ten Hoopen te Emmeloord
    Lid HCO (Historisch Centrum Overijssel)
    Lid afstemmingscomitť
    Dhr. J.P. Weber
    Raadslid gemeente Zwolle
    Bron: De Raadsgriffie Datum van 20-02-2007 tot 19-02-2008

    Zandvoort , Dhr. drs. H.M. van Steveninck raadsgriffier gemeente Zandvoort
    GEEN NEVENFUNCTIES
    Bron Gemeente Zandvoort 12 november 2008
    De heer W.W.S. Tates


    Hoofdfunctie
    Wethouder
    Geen
    De heer M. Bierman
    Hoofdfunctie
    Wethouder<
    Plv lid H.D.K
    Plv lid werkvoorziening Zuid Kennemerland
    Plv afvalv. Zuid Kennemerland
    Plv lid Alg. verg. aandeelhouder Eneco energie
    Lid portefeuillehouders overleg verkeer en vervoer
    Voorz. Portefeuilleoverleg verkeer en vervoer
    Lid overleg orgaan Nzt. Park Kennemerduinen
    Lid KIMO
    Voorzitter IJsselmeer vereniging
    2 dagen
    per maand
    X
    Voorzitter Sticht. Verantwoord Beheer
    IJsselmeer
    2 dagen
    per maand
    DGA, raadgevend ingenieursbureau bv


    De heer G.J.W. Toonen
    Hoofdfunctie
    wethouder
    Alg.bestuur en dagelijks bestuur H.D.K.
    Alg.Bestuur en dagelijks bestuur
    werkvoorzieningschap Zuid Kennemerland.
    Plv. lid algemeen bestuur afvalverwerking Zuid
    Kennemerland.
    Lid algemene vergadering aandeelhouders ENECO
    Lid NV Bank van Nederlands Gemeenten
    Lid ABNAMRO bouwfonds Ned.Gemeenten NV
    Lid reg. initiatief wonen,welzijn en zorg Midden- en
    Zuid Kennemerland
    Lid stuurgroep samenwerking belastingen
    Lid portefeuillehouders overleg Volkshuisvesting
    Lid portefeuillehouders overleg Econ.- en Sociale
    Zaken
    Lid portefeuillehouders overleg Onderwijs, zorg en
    welzijn
    De heer F.J.F Paap
    Hoofdfunctie
    Zelfstandig horeca ondernemer
    vergoeding
    Plv lid bestuursacademie
    Mevrouw B.J. GŲransson
    Hoofdfunctie
    Kwaliteitsmanager BV Play- In beheer.
    Vennoot GŲransson AssurantiŽn VOF
    De heer J. Kramer
    Hoofdfunctie
    Student architectuur/ bouwkunde TU Delft
    Student-assistent
    De heer H. Drommel
    Rec. Manager Anwb
    Procuratiehouder Drommel vis
    Voorz. Ver. V.Kennemerland
    Bestuurslid st. HVS Haarlem 2 upw
    Houder ventvergunning Drommelvis
    De heer F. Henrion Verpoorten
    geen
    De heer C.R. Simons
    Geen
    De heer B.L.M. Bouberg Wilson
    Gepensioneerd
    Voorzitter VVE flatgebouw en lid Raad
    van overleg
    Bestuurslid Stichting Bewonersbelangen
    Midden Boulevard
    Bewoners platform Midden Boulevard
    Bewoners platform leefbare kust

     

    Dhr. P.C. Boevť (Pieter)
    (tijdelijk ontslagen)


    De heer D. Suttorp
    VUT
    Penningmeester ja
    De heer E.J. Poster
    Voorzitter Z.F.M.
    Penningmeester Sportraad Zandvoort

     


    De heer W. Kuijken
    Hoofdfunctie
    FPU ( daarvoor hoofd afdeling P&O gemeente)
    Algemeen Bestuur Paswerk
    Lid Raad van Toezicht Zorgcontact
    Secretaris sectie Hymenoptera v.d. Ned.
    Entomologische Vereniging

     


    De heer F.L. Kroonsberg
    Geen

     

    Dhr. K. Stammis (Nico

    Geen nevenfuncties opgegeven op 10 oktober 2007!!!!!!!!!!!!!!!

     
    De heer G.J. Bluijs


    Hoofdfunctie
    Algemeen Directeur Nederlof Repro B.V.
    Geen
    Secretaris R.K.kerkkoor

     
    De heer G.G.A. de Roode


    Hoofdfunctie
    docent aardrijkskunde (tweedegraads)

     
    De heer W.O. Paap


    Hoofdfunctie
    Mevrouw J.C.M. Draijer
    Hoofdfunctie
    Eigenaar Esotherisch Beauty en Health Institute 
     

     
    De heer C.T.L. van Deursen


    Hoofdfunctie
     
    Bestuurslid openbare bibliotheek
    Zandvoort

    Mw. drs. G.C.I. Kager  Raadsgriffier check Hop 010909 GBZ
    J.S. Buurs
    Bestuurslid voetbalvereniging Kwadijk 3">
    A.R. Waaksma
    1. Voorzitter gemeentebelangen Zeevang (GBZ)
    2. Voorzitter Flying Petrels (zaalvoetbal) 
    J. Krol
    Voorzitter voetbalvereniging Kwadijk 
    A. Middelbeek
    Geen 6">
    G.J. Milatz
    Bestuurslid natuurvereniging VVD
    D. Dijkshoorn
    1. Lid medezeggenschapsraad basisschool Oosthuizen
    2. Bestuurslid V.A.N. afdeling Noord – Holland Noord. 9">
    C. Oldenburg
    Geen 10">
    M.W.F Habold
    1. Voorzitter overkoepelend overleg schoolbesturen voortgezet onderwijs Amsterdam
    2. Voorzitter samenwerkingsverband B.O. Amsterdam
    3. Vice – voorzitter bestuur amateurvoetbal KNVB Zeist
    4. Lid bonds (hoofd) bestuur KNBV Zeist

    L.J. Gorter
    Geen PvdA
    Mw. W.Y. Jonkman
    Geen 1
    A.J. Berger
    1. Secretaris / penningmeester SV Shooting ‘82
    2. Bestuurslid NCF (vakbond)
    3. Bestuurslid Sithcting Shooting ‘92
    W.C. Boddeke Ruijs CDA <
    J.W.M. Van der Lee
    College van b&w

    Wethouder T.M.C. van den Heuvel: Voorzitter ouderraad Da Vinci College te Purmerend Lid Vestigingsmedezeggenschapsraad van het Da Vinci College te  Purmerend Lid Centrale Medezeggenschapsraad  van de Purmerendse  Scholengemeenschap (PSG) Consul van de ANWB voor Noord-Holland

    Wethouder drs. H.W. Voermans:
    Adviesbureau voermansadvies  
    Zeist
    De heer J. Hermes
    Directeur
    Senior Advisor
    VNG-International
    De heer F. Slob
    Commandant Brandweer
    Instructeur/Examinator
    SBOIN
     
     
    Voorzitter ROT
    VRU
    De heer R. Grotens
    Directeur Service Centrum 
    Voorzitter Tucht- en geschillencommissie
    NLV
    De heer Y. Hoekstra
    Hoofd Concernstaf
    Voorzitter
    v.v. Cito Zeist

     
    Dhr. Mr. J. Janssen, raadsgriffier gemeente Zeist  
    GEEN NEVENFUNCTIES Bron gemeente Zeist 11 november 2008

    Dhr. A.G. Klarenbeek (adjunct griffier)
    A. van Kuijk, wethoudergemeente Zeist
    Lid algemeen en dagelijks bestuur GGD Midden Nederland
    Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Afvalverwijdering Utrecht
    Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Milieudienst Zuidoost Utrecht
    Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Bestuur Regio Utrecht
    Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Sociale Werkvoorziening Zeist e.o.
    Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Woonwagenschap
    Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn - Heuvelrug
    Wethouder C.M.W. Berkhout, wethoudergemeente Zeist
    Lid algemeen en dagelijks bestuur Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied
    Lid algemeen en dagelijks bestuur Sociale Werkvoorziening Zeist e.o.
    Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Welstand en Monumenten Midden Nederland
    Lid bestuur Stichting Õngrid Betancourt
    Wethouder drs. D.A.C.A. Gudde, wethoudergemeente Zeist
    Lid van het algemeen en dagelijks bestuur Welstand en Monumenten Midden Nederland Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied

    Lid van de adviescommissie Nieuwbouw van het bestuur van het Stedelijk Gymnasium in Utrecht

    Wethouder mw. F.J. Leenders , wethoudergemeente Zeist

    Lid algemeen en dagelijks bestuur Afvalverwijdering Utrecht
    Lid algemeen en dagelijks bestuur Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn - Heuvelrug

    Lid algemeen en dagelijks bestuur Milieudienst Zuidoost Utrecht
    Lid algemeen bestuur Sociale Werkvoorziening Zeist e.o.

    Plaatsvervangend lid algemeen bestuur GGD Midden Nederland
    Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Reinigingsdienst Midden Nederland 

     

    LIJST VAN NEVENFUNCTIES GEMEENTERAAD ZEIST EN FRACTIE-ASSISTENTEN.

    Leden van de fracties:

    Leden PvdA-fractie:

    Karst (H.K.)

    Schuring
    Controller bij het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers van het ministerie van SZW
    Ambassadeur Voedselbank Zeist
    Ambassadeur Wereldreis door Zeist
    Lid Algemeen Bestuur Sociale Werkvoorziening Zeist (SWZ)
    Wil (W.M.)

    Barten, raadslidgemeente Zeist
    Neerlandicus verbonden aan de Sonnenberg. 
    Ans (A.C.M.)
    van
    Gelder-Nieuwenhuizen, raadslidgemeente Zeist

    Beleidsmedewerker Welzijn gemeente Wijdemeren 
    Cor (C.A.)

    Doelwijt, raadslidgemeente Zeist
    Docent bij het Christelijk College Zeist.
    Ambassadeur St. Tamara
    Bestuurslid St. Vliegwiel Handbiken
    6">
    Cor (C.A.)
    van
    Liempde, raadslidgemeente Zeist
    Gepensioneerd beleidsmedewerker/planoloog gemeente Zeist.
    Lid Algemeen Bestuur Kamer van Koophandel Utrecht;
    Lid Algemeen Bestuur VVV Heuvelrug;
    Lid Algemeen Bestuur Federatie Natuur en Milieu Utrecht;
    Lid Sociaal Economische Raad Utrecht
    Lid Algemeen Bestuur Bestuur Regio Utrecht (BRU)
    Lid Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied
    7">
    Sadegh (S.)

    Nazari, raadslidgemeente Zeist
    Freelance illustrator bij maandblad vd Antroposofische Vereniging Motief
    Lid bewonerscommissie Laan van Vollenhove L-flat
    Vrijwilliger voor Meander-Omnium Zeist
    8">

    Ad (A.G.)

    van


    Strien, raadslidgemeente Zeist
    Directeur De Werkschuit De Bilt/Zeist
    Voorzitter Federatie Amateur Podiumkunst vereniging (FAP)
    Voorzitter overleg centra KV provincie Utrecht
    9">
    Bodes (B.J.)
    de
    Vries, raadslidgemeente Zeist
    Directeur Behandelcentrum Heideheuvel, Ned. Astmacentrum Davos, Astmabehandelcentrum Salem
    Voorzitter Historische Vereniging Den Dolder
    Lid Algemeen Bestuur Reinigingsdienst Midden Nederland (RMN) 10">

    Fractieassistent:

   1.  
   2. Leden VVD-fractie:

   3.  
   4. Jacqueline (J.)

    Verbeek 1) , raadslidgemeente Zeist
    Zelfstandig ondernemer: JD fiscalisten (advocaat & belastingadviseurs) en mr. J.Verbeek-Nijhof (fiscale advisering en verzorgen van administraties)
    Ambassadeur Wereldreis door Zeist
    13">
    Joke (J.W.)
    Bottema, raadslidgemeente Zeist
    Gepensioneerd zelfstandig ondernemer (financiŽle administratieve dienstverlening en automatisering).

    Voorzitter van de RegioRaad Utrecht van het Astmafonds

    Lid Algemeen Bestuur Bestuur Regio Utrecht (BRU)
    1
    Aat (A.C.)
    Grinwis, raadslidgemeente Zeist
    Zelfstandig ondernemer: Grinwis & Partners, werving en selectie.
    Lid Algemeen Bestuur Kamer van Koophandel Utrecht;
    Voorzitter SV Phoenix te Zeist
    Lid Algemeen Bestuur Gasdistributie Zeist en omstreken (GZO)
    Lid Algemeen Bestuur Vuilstortplaats Maarsbergen

    Peter (P.A.)
    Otten, raadslidgemeente Zeist
    Senior Manager Het Branche Bureau
    Directeur Vereniging Federatie FinanciŽle Planners
    Secretaris Stichting Certificering Federatie FinanciŽle Planners (ambtelijk)
    Voorzitter Raad van Advies Stichting FinanciŽle Dienstverlening
    Algemeen Secretaris Vereniging Fabrikanten IndustriŽle fasen (ambtelijk)
    Algemeen Secretaris Raad voor het Vrije Beroep (ambtelijk)
    Directeur Nederlandse Vereniging van Particuliere Woon en/of Zorgvoorzieningen
    Voorzitter Raadslid.Nu – Nederlandse Vereniging van Raadsleden
    16">
    Floris (F.)
    Veenendaal, raadslidgemeente Zeist
    Gepensioneerd Adj.-directeur Particulieren RABObank Utrecht-Nieuwegein
    Penningmeester St. Duurzaam Huis Leidsche Rijn.
    Lid Algemeen Bestuur Reinigingsdienst Midden Nederland (RMN)
    Marc (M.J.M.)
    Verdoes, raadslidgemeente Zeist
    Zelfstandig ondernemer: “Verdoes Management Services” (organisatie advies, interim management, project management, training & coaching)
    Penningmeester vereniging “Quinn Assocation” St. Oedenroden
    Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn – Heuvelrug (RSDKRH)

    Fractieassistenten:
    Peter (P.)
    Kallen, raadslidgemeente Zeist Advocaat en daarvoor bestuurder binnen eigen KAH Holding B.V., Kallen Advocaten BV en Stichting Derdengelden Kallen Advocaten.


    20">
    Mieke (A.)
    Ploeg, van der, raadslidgemeente Zeist Arbeidsdeskundige bij ClientFirst te Bosch en Duin directeur Van der Ploeg ARBORAAD, mediation en trainingen voorzitter Stichting Het Stille Hofje te Den Dolder 21">

    Raadsleden CDA-fractie:

    22">

    Paul (P.J.)

    Smink 1) , raadslidgemeente Zeist
    Rechtshulpverlener CNV bedrijvenbond te Houten
    Lid van de commissie Werk en Inkomen van de Vereniging Ned. Gemeenten (VNG)
    Lid commissie van beroep CD
    Bondsscheidsrechter Kon.Ned. Hockey Bond
    Lid Algemeen Bestuur Gasdistributie Zeist en omstreken (GZO)
    Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Reinigings-dienst Midden Nederland (RMN)
    23">
    Lia (H.M.C.)
    van
    Dijk, raadslidgemeente Zeist
    Directeur Speciaal Basisonderwijs aan de Anne Annemaschool te Amersfoort
    Lid Rotaryclub te Zeist
    Lid Robo bv te Austerlitz
    Directeur Bonebo te Austerlitz
    2
    Marcel (M.C.M.)

    Fluitman, raadslidgemeente Zeist
    Manager bij het expertise centrum Arbeid en gezondheid sector Rijk
    Lid branche begeleidingscommissie Arboplus Convenant Sector Rijk
    Tot 01-04-2007 Voorzitter van de Belangen Overleg groep Dichterswijk Zeist.
    Lid Algemeen Bestuur Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn – Heuvelrug (RSDKRH)
    2
    Koos (J.M.)

    Keestra, raadslidgemeente Zeist
    Gepensioneerd ambtenaar Ministerie LNV
    Senior adviseur Rijp voor Groen BV (io)
    Secretaris Stichtingsbestuur Kerkelijk Centrum Zeist-West
    Lid Algemeen Bestuur Bestuur Regio Utrecht (BRU)
    26">
    Jacoline (J.C.)
    van der
    Wel-Boekestijn, raadslidgemeente Zeist
    WachtlijstcoŲrdinator bij de Zeisterwoude
    27">

    Fractieassistenten:


    28">
    Henk (H.)

    Poortvliet, raadslidgemeente Zeist
    Gepensioneerd beleidsmedewerker brandweer Zeist.
    Ambtelijk secretaris ondernemingsraad Stichtse Warande
    Secretaris belangenvereniging Couwenhoven
    Lid planbegeleidingsgroep Winkelcentrum De Clomp
    Lid Bewonersplatform Zeist-West
    Lid kerkenraad + wijkraad van kerkrentmeesters PKN wijkgemeente Zeist-West
    29">
    Nadezda (N.L.)

    Broshuis, raadslidgemeente Zeist
    Studente

    30">

    Raadsleden GroenLinks:

    31">

    Frank (F.R.)

    Dirkse 1) , raadslidgemeente Zeist
    Groepshoofd/coŲrdinator Training zelfstandig wonen bij Zonnehuizen Kind en Jeugd
    Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Sociale Werkvoorziening Zeist (SWZ)
    Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Vuilstort-plaats Maarsbergen
    32">
    Arend (A.H.)

    Knot, raadslidgemeente Zeist
    Werkzaam geweest in de psychiatrie.
    Bestuurslid Stichting Kunst en Cultuur
    33">
    Peter (P.)

    Spoelstra, raadslidgemeente Zeist
    Gepensioneerd projectmanager automatisering
    Secretaris regionale cliŽntenraad gezondheidszorg (huisartsenposten)
    Medewerker CliŽntenplein Utrecht (IKG)
    Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Bestuur Regio Utrecht (BRU)
    Lid Algemeen Bestuur Woonwagenschap regio Zeist 3

    Fractieassistenten:


    3
    Laura (L.H.H.)

    Hoogstraten, raadslidgemeente Zeist
    Begeleider kunstatelier Bartimeus Doorn en Inval-kracht peuterspeelzaal
    Voorzitter GroenLinks afdeling Zeist
    36">

    Raadsleden Seyst.nu:

    37">

    Roy (R.E.)

    Luca 1), raadslidgemeente Zeist    
    Werkzaam bij het Ministerie van Justititie, na als zelfstandig ondernemer te hebben gewerkt aan de Slotlaan te Zeist.
    Lid Algemeen Bestuur Gasdistributie Zeist en omstreken (GZO)
    Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Woonwagenschap regio Zeist
    38">
    Rina (C.M.)
    van der
    Kolk, raadslidgemeente Zeist
    Gepensioneerd maatschappelijk werkende.
    39">
    Peter (P.J.)

    Timofeeff, raadslidgemeente Zeist
    Meteoroloog / weerman RTL en zelfstandig ondernemer via; Peter Timofeeff consultancy.
    Plaatsvervangend lid Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied
    Harry (H.J.)
    van
    Rossum, raadslidgemeente Zeist Raadsleden D66:

     

    43">

    Koos (J.J.)

    van

    Gemeren 1) , raadslidgemeente Zeist
    Interim-manager / bestuursadviseur via P&O Services Detachering Zaltbommel
    4
    Pieter (P.)
    van der
    Ploeg, raadslidgemeente Zeist
    Adviseur bij Boer & Croon NeXtrategie te Amsterdam
    Directeur Clickstories BV te Den Dolder
    Directeur Vd Ploeg Holding BV te Den Dolder

    4
    Jolanta (J.)

    Polomski, raadslidgemeente Zeist
    Consultant: Cultuurmanager en taaldocente. Trainer taal- en communicatievaardigheden. Zakelijk leider Springdance Festival Utrecht.
    Bestuurslid Stichting International Film Event (IFE te Nijmegen/Arnhem)
    46">

    Fractieassistent:
    47">

    Raadsleden SP:

    48">

    Jan (J.A.)


    Voogdt 1) , raadslidgemeente Zeist
    Electromonteur bij Vd Sijs
    Lid Algemeen Bestuur Gasdistributie Zeist en omstreken (GZO)
    Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Reinigings-dienst Midden Nederland (RMN)
    49">
    Jeroen
    van
    Ravestijn, raadslidgemeente Zeist
    Onderzoeksmedewerker van het KIWA te Nieuwegein
    50">

    Fractieassistenten:


    51">
    PieterWout (P.W.)

    Duquesnoy, raadslidgemeente Zeist
    Medewerker Helpdesk Omegasoft.
    Lid Provinciale Staten van Utrecht voor de SP
    Vrijwilliger Humanitas Heuvelrug
    Ine (G.M.)
    de
    Vries, raadslidgemeente Zeist
    Thuiswerk kantoor voor diverse opdrachtgevers
    Stichting Kinderboerderij Zeist

    Raadsleden ChristenUnie/SGP:

    5

    David (D.)

    van

    Ballegooijen, raadslidgemeente Zeist    1)
    Parketsecretaris Veiligheidshuis te Amersfoort (Openbaar Ministerie)
    Freelance examinator Politie academie
    Bestuurslid St. M.C. van Beek
    5
    Gijs (G.)
    van
    Brenk, raadslidgemeente Zeist
    Gepensioneerd verpleegkundige en directeur uit de Gezondheidszorg en ex wethouder Zeist en Hardinxveld-Giessendam.
    Lid van de Raad van Toezicht van het Zonnehuis te Doorn;
    Lid Raad van Advies mbt opleidingen in de gezondheidszorg;
    Lid Provinciaal PatiŽnten / Consumenten Platform;
    Kringvoorzitter provincie Utrecht vd Ned. PatiŽntenvereniging
    Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Bestuur Regio Utrecht (BRU)
    56">

    Fractieassistenten:


    57">
    Wouter (W.D.)

    Catsburg, raadslidgemeente Zeist
    Adviseur FinanciŽle Logistiek RABObank Utrechtse Heuvelrug
    Jeugdleider bij kerkelijke Gemeente Zeist
    Bestuurslid Belangenvereniging 1e Hogeweg

    Arend (A.) Schot, raadslidgemeente Zeist
    Analist onderzoeker Universiteit v Utrecht Fac. Der Diergeneeskunde

    Raadslid Leefbaar Zeist

    Sam (S.) van der Meijraadslidgemeente Zeist
    Ondernemer, adviesburo energiebesparing, gebouwanalyse en daarmee samenhangende IT
    Directeur ITM Management & Inform. B.V.
    Directeur / aandeelhouder Focalpoint B.V.
    Lid Algemeen Bestuur Gasdistributie Zeist en omstreken (GZO)
    Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Bestuur Regio Utrecht (BRU)

    Fractieassistenten
    Renťe (R.)

    Tessels-Hoogenraad, raadslidgemeente Zeist
    Alpha hulp / huishoudelijke hulp
    Bestuurslid 3vO-afdeling Zeist
    Frits (F.)
    Koster, raadslidgemeente Zeist
    Zelfstandig ondernemer/adviseur op het terrein van sociale huisvesting; parttime leraar
    Lid Raad van Toezicht Woningbouwvereniging RK Volkshuisvesting (RKWBV Zeist)
    Voorzitter ver.v.eigenaren ’t Schippershuijs (Waterigeweg Flat te Zeist).
    Lid vd Landelijke organisatie cliŽntenraden WZV-regio Utrecht (LOC)
    Lid algemeen bestuur Leefbaar Zeist

     

    Zundert

    Dhr. A. van der Veen raadsgriffier gemeente Zundert  
    GEEN NEVENFUNCTIES Bron gemeente Zundert 2008  

     

    Dhr. G.L. van Haaren raadsgriffier gemeente Zundert  
    GEEN NEVENFUNCTIES Bron gemeente Zundert 25 november 200

    C. Meulman
    wethouder 
    Nevenfuncties De wethouders bij de gemeente Zundert hebben geen nevenfuncties. Mr. H.J.M. Bonenkamp
    wethouder
    Nevenfuncties
    Raadsleden
    A.H.J. Martens
    CDA
    Nevenfuncties
    Tafeltennisvereniging STIK

     


    M.J.C.M. van Tilburg
    CDA
    Nevenfuncties
    VV Wernhout, Corso

     


    A.M.M. van der Kloot
    CDA
    Nevenfuncties

    Dorpsfeest Achtmaal, buurtbus Achtmaal – Schijf, woningbouw Eindhoven; stichting bouw Maria Toevlucht

     


    Mw. M.H.M.R. de Hoon-Veelenturf
    CDA
    Nevenfuncties
    Geen

     


     C.A.M. Marijnissen
    Nieuw Zundert & Werknemersbelangen (NZ&W)
    Nevenfuncties
    Geen

     

     


    J.C.M. van den Bemd
    Nieuw Zundert & Werknemersbelangen (NZ&W)
    Nevenfuncties
    Lid van vakbeweging; KNVB, zangkoor St Bavo, Oranjecomitť Rijsbergen

     


    W.J.A. Mathijssen
    Nieuw Zundert & Werknemersbelangen (NZ&W)
    Nevenfuncties
    Geen

     


    J.C. Jacobs
    Nieuw Zundert & Werknemersbelangen (NZ&W)
    Nevenfuncties
    Geen

     


    R.C.P. Janssen
    VVD
    Nevenfuncties

    Klankbordgroep Rabo, Vrijwilligersgroep NH Kerk

     


    R.L.M.M.N. de Jaeger
    VVD
    Nevenfuncties
    Geen

     


    G.L. van Haaren
    VVD
    Nevenfuncties
    Lid kerkbestuur

     


    R.L. van Dongen
    3D Partij
    Nevenfuncties
    Geen

     


    F.H.C. van Loon
    3D Partij
    Nevenfuncties
    Geen

     


    M.J.J. de Bruijn
    Dorpsbelangen (DB)
    Nevenfuncties
    Geen

     


    J.C.M. de Beer
    Dorpsbelangen (DB)
    Nevenfuncties
    Geen

     


    G.R. van Doornum
    PvdA
    Nevenfuncties
    Geen

     


     J.M.L.M. Koetsenruijter
    PvdA
    Nevenfuncties
    Geen

     


    J.C. van Dongen
    Agrarisch Belang (AB)
    Nevenfuncties
    ZLTO

     


    P.H.M. Daamen
    Agrarisch Belang (AB)
    Nevenfuncties

    Bestuurslid Treeport

    Dhr. F. (Floor) de Lange raadsgriffier gemeente ZederikGEEN NEVENFUNCTIES Bron gemeente Zederik 20 november 2008

    J. Verwolf Wethouder CDA,
    Voorzitter W.S.W./gemeenschappelijke regeling
    Lid dagelijks bestuur Logopedische Dienst Kring Sliedrecht
    Lid dagelijks bestuur regionaal Sociale Dienst
    Lid stuurgroep Pact van Bleskensgraaf
    Lid bestuurscommissie Sociale leefbaarheid en veiligheid,
    subregio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden
    Lid bestuurscommissie Jeugd,
    subregio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden; 
    Lid portefeuillehoudersoverleg FinanciŽn regio Zuid-Holland Zuid
    Werkzaam als opsporingsambtenaar bij FIOD-ECD
    Voorzitter Dorcas werkgroep Ameide-Tienhoven
    Bestuurslid stichting “De Overkant”

    R.A.K.H. Kršmer Wethouder PVDA
    Nevenfuncties:
    Lid dagelijks bestuur G.G.N.Z.
    Lid algemeen bestuur Gevudo
    Lid bestuurscommissie ruimtelijke Inrichting,
    subregio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden
    Lid portefeuillehoudersoverleg Milieu regio Zuid-Holland Zuid
    Docent Cals College Nieuwegein
    Bestuurslid PvdA-afdeling Zederik
    De heer G. Bos Raadslid CDA, fractievoorzitter Geen
    De heer A. den Besten Raadslid CDA Bestuur Unive Leksprong
    Mevrouw I.F. Hardenbol-Visser Raadslid CDA Directie assistant Hardenbol & Partners Accountants
    Unicef volwassen voorlichter
    Bestuurslid Regionaal Comite Unicef
    De heer W.J. de Blaauw Raadslid CDA Geen
    De heer E.J. van Tweel Raadslid PvdA, fractievoorzitter Bestuurslid OSCG
    Klussendienst ouderen/gehandicapten
    Medewerker WereldWinkel Arkel
    Bestuurslid PvdA afdeling Zederik
    De heer H. de Vaal Raadslid PvdA Bestuurslid AZV "Nieuw Leven"
    Bestuurslid PvdA
    Bestuurslid Supportersvereniging Lekvogels
    Vrijwilligerswerk Sport Stichting
    Vrijwilligerswerk Lekvogels,
    Lid platform pensioensfonds KPN
    De heer C. van Gelderen Raadslid PvdA Medewerker Can filters
    De heer K. van Oort Raadslid VKG, fractievoorzitter Geen
    De heer T.P. de With Raadslid VVD, fractievoorzitter Commercieel Directeur Doelmans Banket BV
    Bestuurslid SOAV (samenwerkende
    ondernemersverenigingen A / V)
    De heer W. Mulckhuijse Raadslid VVD Geen
    De heer C. Bor Raadslid SGP, fractievoorzitter Geen
    De heer A. Donker Raadslid SGP Bestuurslid SGP (plaatselijk en gemeentelijk)
    De heer K. van Oort Raadslid Christenunie, fractievoorzitter Lid algemeen bestuur GGNZ
    Bezoekbroeder Herv. Gem. Ameide/Tienhoven.
    De heer C.A. Matsinger Raadslid Christenunie Algemeen Directeur Basisschool

     

     

    C. Veth Wethouder VVD
    Lid bestuurscommissie Verkeer en vervoer,
    subregio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden
    Lid bestuurscommissie Economische Zaken en toerisme,
    subregio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden
    Lid bestuurscommissie plattelandsontwikkeling,
    subregio Alblasserwaard/Vijfheerenland
    Lid economisch overleg regio Zuid-holland Zuid
    Vertegenwoordiger in aandeelhoudersvergadering Oasen
    Melkveehouder
    Lid Raad van Commissarissen ROM/Schelluinen

     

     

     

    Tot uw dienst. J. Hop Ermelo publiceert alle troonredes 1900-2019 voor u op internet!

    Maar heeft u inmiddels ook heel goed begrepen?
    50 Hop moet bloeden schrijft een "CHRISTELIJKE" jeugdzorgadvocaat in de landelijke strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd

    Referentie 1: Bron Memo Openbaar Ministerie Team Gevoelige Zaken over Hop 4 juni 2012 Daphne van der Kolk aan Ron Tenge Citaat: De heer Hop is een kinderbeschermingdeskundige die veel families en ouders bijstaat wanneer zij te maken krijgen met de Raad voor de Kinderbescherming en andere jeugdzorg instanties. Hij is van huis uit geen jurist of hulpverlener maar heeft in de loop der tijd veel ervaring opgedaan met dergelijke zaken. Daarbij laat hij zich zeer kritisch uit over deze instanties. Tevens is hij oprichter van de (gemeentelijke) politieke partij Groep Hop. Zie ter info de site www.burojeugdzorg.nl, geen website van BJZ, maar een domeinnaam geclaimd en ingevuld door de heer Hop.

    Referentie 2: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

    Een FRONTALE OPSPORINGSACTIE op Hop, OPHALEN, DOEN BEKENNEN EN VERVOLGEN!
    Ik beken geen letter! Hebben jullie dat allemaal heel goed begrepen!

    581 Troonrede 2019
    579 Troonrede 2018
    562 Troonrede 2017
    560 Troonrede 2016
    514 Troonrede 2015
    247 Troonrede 2014
    567 Troonrede 2013
    254 Troonrede 2012
    477 Troonrede 2011
    660 Troonrede 2010
    616 Troonrede 2009
    662 Troonrede 2008
    Troonrede 2007
    Troonrede 2006
    Troonrede 2005
    Troonrede 2004
    Troonrede 2003
    Troonrede 2002
    Troonrede 2001
    Troonrede 2000
    Troonrede 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991,1990
    Troonrede 1989, 1988, 1987, 1986, 1985, 1984, 1983, 1982, 1981, 1980
    Troonrede 1979, 1978, 1977, 1976, 1975, 1974, 1973, 1972, 1971, 1970
    Troonrede 1969, 1968, 1967, 1966, 1965, 1964, 1963, 1962, 1961, 1960
    Troonrede 1959, 1958, 1957, 1956, 1955, 1954, 1953, 1952, 1951, 1950
    Troonrede 1949, 1948, 1947 1946, 1945, geschiedenis omroepbijdrage
    Troonrede 1939, 1938, 1937, 1936, 1935, 1934, 1933, 1932, 1931, 1930
    Troonrede 1929, 1928, 1927, 1926, 1925, 1924, 1923, 1922, 1921, 1920
    Troonrede 1919, 1918, 1917, 1916, 1915, 1914, 1913, 1912, 1911, 1910
    Troonrede 1909, 1908, 1907, 1906, 1905, 1904, 1903, 1902, 1901, 1900

     

     


    www.bureaujeugdzorg.nl
    www.burojeugdzorg.nl
    Referenties
    Disclaimer
    Contact
    Copyright © 1997-2019 J. Hop. Alle rechten voorbehouden.