CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

Sportvrouw van het jaar mw Laura Dekker zeilde in haar eentje de hele wereld rond en Hop wenst haar verder heel veel succes toe.

Informant mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen"

Groep Hop is ontstaan op de Veluwe en in de periode 2006 - 2018 is er nog niets veranderd en moet Groep Hop kost wat kost worden doodgezwegen. In 2006 deden we mee in Ermelo, in 2007 in de provincie Gelderland, in 2010 in Ermelo, Rheden, Zoetermeer en in 2014 in negen gemeenten, Dronten, Ermelo, Harderwijk, Putten, Lelystad, Zoetermeer, Oldambt, Rheden en Purmerend.

Bedankt alle kandidaten voor uw inzet.
Bedankt alle kiezers die op ons gestemd hebben en/of geholpen hebben met het verkrijgen van de benodigde ondersteuningsverklaringen.
Bedankt alle sponsors van Groep Hop.

 

Voorwoord met uitnodiging om na te denken over 20 jaar (christelijke) Staatsterreur tegen Hop

Lees verder
Lees verder
Lees verder

 

 

 

Hop publiceert op internet inzicht in de denk- en werkwijze van jeugdzorg personeel om de deskundige en daardoor lastige Hop ten val te brengen.

Complot jeugdzorg tegen Hop in de strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd 1: Met name de wijze waarop de heer Hop zich bedient van internet om functionarissen van instellingen zwart te maken en op ontoelaatbare wijze via dat medium publiekelijk onder druk te zetten vormde de aanleiding tot overleg in Vedivo

Reactie Hop: "Hoe stom moet je zijn om in de jeugdzorg te werken? Onderonsjes in een achterkamertje met alle directeuren van gezinsvoogdij-instellingen om Hop aan te pakken met als grondslag Amerikaanse websites die NIET van Hop zijn? Gelukkig zat de President van de rechtbank Den Bosch mr. van Teefelen met zijn klachtencommissie wel op te letten. Waarheidsvinding maakte het verschil om Hop te beschermen tegen het COMPLOT VAN DE JEUGDZORG TEGEN HOP om Hop aan te pakken met websites die NIET van Hop zijn in de strijd om afgifte contactjournaal. (137) In het Parlement bleven ze wel de jeugdzorg als papegaaien napraten en werd MET SPOED jeugdzorg klachtwetgeving uitgehold om succesvol klagen van burgers (met Hop) te onderdrukken zodat niet steeds opnieuw dezelfde GEGROND klachten konden worden ingediend. (51)

 

 

Informant en bron: VEDIVO directeur E.S.P. Oudejans van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Holland

Citaat: "Met name de wijze waarop de heer Hop zich bedient van internet om functionarissen van instellingen zwart  (137) te maken en op ontoelaatbare  (137) wijze via dat medium publiekelijk (50) onder druk te zetten (137) vormde de aanleiding tot overleg in Vedivo. Daaraan voorafgaand werd het vraagstuk ook al bij het parlement aangekaart hetgeen resulteerde in vragen aan de minister. Aangedrongen werd en zal worden bij de verantwoordelijke bewindspersoon zo nodig de aan de Interne Klachtencommissie ten grondslag liggende nog zeer recente regelgeving aan te passen om misbruik van klachtprocedures voor eigen doeleinden door derden die zich als belangenbehartiger opwerpen om middels  de klachten van individuele klagers "eigen" programmapunten in stelling te brengen (Strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd (50) tegen te gaan. Zonder iets te willen afdoen aan de noodzaak de rechten van KLANTEN mede te borgen door een goede reglementering m.b.t. interne en externe klachtbehandeling, een noodzaak die zowel door Vedivo als de Stichting Jeugd en Gezin Noord-Holland ten volle onderschrijven, wordt het niet in het belang van KLANTEN die willen klagen geacht dat hun klachten op die wijze worden "gebruikt"

Reactie redacteur/politicus Hop: (137) De reactie van personen werkzaam voor de jeugdzorg/overheid jegens Hop in de periode 1996-2014 is steeds voorspelbaar geweest. De kritische, deskundige en lastige tegenstander Hop wordt in de strijd om afgifte compleet contactjournaal (in geheim overleg dus een COMPLOT tegen Hop) aangepakt met verzonnen verhalen  (137) om die lastige tegenstander Hop kost wat kost uit te schakelen om kritiek op de jeugdzorg dmv systematisch en deskundig klagen door ouders met Hop te voorkomen. Met Hop als voortrekker in de strijd om afgifte compleet contactjournaal gezinsvoogd voor ouders om TRANSPARANT WERKEN van de jeugdzorg jegens ouders op dit onderdeel af te gaan dwingen door landelijk systematisch te gaan klagen met ondersteuning van actuele informatie op internet had succes en daar waren al die directeuren van jeugdzorginstellingen niet zo blij mee. Wat voor onjuiste informatie heeft jeugdzorg personeel al die tijd in hun geheime contactjournalen in het geniep over burgers opgeschreven? J. Hop Ermelo bedankt directeur Oudejans en een deel van zijn jeugdzorg maatjes voor het opleggen van een Vedivo beroepsverbod aan Hop, met als grondslag Amerikaanse websites die niet van Hop zijn, omdat met een dergelijke bejegening van Hop door deze directeur op een fantastische en onnavolgbare wijze inzicht wordt gegeven in de bejegening van KLANTEN door de gezinsvoogdij. De jeugdzorg bedient zich van verzonnen verhalen en de gezinsvoogdij wil graag bepalen op welke manier KLANTEN moeten klagen tegen gezinsvoogdij en met wie als gemachtigde KLANTEN zich mogen laten bijstaan om de toenemende stroom van GEGROND verklaarde klachten door procedureel en systematisch klagen te stoppen.

Oneliner Hop: Burgers zijn geen KLANTEN! ©

Oneliner Hop: Indien een jeugdzorg medewerker een van de vragen niet naar waarheid heeft beantwoord, zal hij/zij reeds om die reden onbetrouwbaar worden geacht. ©

(317) Voor u ligt het jaarverslag over 2001. In het afgelopen jaar was het opvallend dat de Provinciale Klachtencommissie aanzienlijk minder klachten binnen heeft gekregen dan in 2000. Naar de oorzaak kan slechts geraden worden. Mogelijk speelt een rol dat een gemachtigde die klagers bijstond en die daarbij herhaaldelijk een zeer groot aantal klachten indiende, met zijn werkzaamheden lijkt te zijn gestopt

Oneliner Hop: Het COMPLOT tegen Hop betekende het einde van alle Provinciale jeugdzorg klachtencommissies en de wetgeving werd met spoed veranderd.

 

 

Complot jeugdzorg tegen Hop in de strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd 2: Met name de wijze waarop de heer Hop zich bedient van internet om functionarissen van instellingen zwart te maken en op ontoelaatbare wijze via dat medium publiekelijk onder druk te zetten vormde de aanleiding tot overleg in Vedivo

Informant en bron: VEDIVO directeur E.S.P. Oudejans van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Holland

Citaat: "Met name de wijze waarop de heer Hop zich bedient van internet om functionarissen van instellingen zwart  (137) te maken en op ontoelaatbare  (137) wijze via dat medium publiekelijk (50) onder druk te zetten (137) vormde de aanleiding tot overleg in Vedivo. Daaraan voorafgaand werd het vraagstuk ook al bij het parlement aangekaart hetgeen resulteerde in vragen aan de minister. Aangedrongen werd en zal worden bij de verantwoordelijke bewindspersoon zo nodig de aan de Interne Klachtencommissie ten grondslag liggende nog zeer recente regelgeving aan te passen om misbruik van klachtprocedures voor eigen doeleinden door derden die zich als belangenbehartiger opwerpen om middels  de klachten van individuele klagers "eigen" programmapunten in stelling te brengen (Strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd 50) tegen te gaan. Zonder iets te willen afdoen aan de noodzaak de rechten van KLANTEN mede te borgen door een goede reglementering m.b.t. interne en externe klachtbehandeling, een noodzaak die zowel door Vedivo als de Stichting Jeugd en Gezin Noord-Holland ten volle onderschrijven, wordt het niet in het belang van KLANTEN die willen klagen geacht dat hun klachten op die wijze worden "gebruikt"

Reactie redacteur/politicus Hop: (137) De reactie van personen werkzaam voor de jeugdzorg/overheid jegens Hop in de periode 1996-2014 is steeds voorspelbaar geweest. De kritische, deskundige en lastige tegenstander Hop wordt in de strijd om afgifte compleet contactjournaal (in geheim overleg dus een COMPLOT tegen Hop) aangepakt met verzonnen verhalen  (137) om die lastige tegenstander Hop kost wat kost uit te schakelen om kritiek op de jeugdzorg dmv systematisch en deskundig klagen door ouders met Hop te voorkomen. Met Hop als voortrekker in de strijd om afgifte compleet contactjournaal gezinsvoogd voor ouders om TRANSPARANT WERKEN van de jeugdzorg jegens ouders op dit onderdeel af te gaan dwingen door landelijk systematisch te gaan klagen met ondersteuning van actuele informatie op internet had succes en daar waren al die directeuren van jeugdzorginstellingen niet zo blij mee. Wat voor onjuiste informatie heeft jeugdzorg personeel al die tijd in hun geheime contactjournalen in het geniep over burgers opgeschreven? J. Hop Ermelo bedankt directeur Oudejans en een deel van zijn jeugdzorg maatjes voor het opleggen van een Vedivo beroepsverbod aan Hop, met als grondslag Amerikaanse websites die niet van Hop zijn, omdat met een dergelijke bejegening van Hop door deze directeur op een fantastische en onnavolgbare wijze inzicht wordt gegeven in de bejegening van KLANTEN door de gezinsvoogdij. De jeugdzorg bedient zich van verzonnen verhalen en de gezinsvoogdij wil graag bepalen op welke manier KLANTEN moeten klagen tegen gezinsvoogdij en met wie als gemachtigde KLANTEN zich mogen laten bijstaan om de toenemende stroom van GEGROND verklaarde klachten door procedureel en systematisch klagen te stoppen.

Oneliner Hop: Burgers zijn geen KLANTEN! ©

Oneliner Hop: Indien een jeugdzorg medewerker een van de vragen niet naar waarheid heeft beantwoord, zal hij/zij reeds om die reden onbetrouwbaar worden geacht. ©

(317) Voor u ligt het jaarverslag over 2001. In het afgelopen jaar was het opvallend dat de Provinciale Klachtencommissie aanzienlijk minder klachten binnen heeft gekregen dan in 2000. Naar de oorzaak kan slechts geraden worden. Mogelijk speelt een rol dat een gemachtigde die klagers bijstond en die daarbij herhaaldelijk een zeer groot aantal klachten indiende, met zijn werkzaamheden lijkt te zijn gestopt

Oneliner Hop: Het COMPLOT tegen Hop betekende het einde van alle Provinciale jeugdzorg klachtencommissies en de wetgeving werd met spoed veranderd.

 

 

Het toppunt van INCOMPETENTIE van een directeur van een gezinsvoogdij-instelling is vervolgens E.S.P. Oudejans welke directeur een VERWEERSCHRIFT inlevert door de directeur zelf ondertekent betreffende de met Hop als gemachtigde ingeleverde klacht en dat geeft op een onnavolgbare wijze zicht op de denk- en werkwijze en bejegening door de gezinsvoogdij van KLANTEN

Ik ben dus niet bij dat geheime overleg over Hop geweest maar gelukkig was er tenminste een VEDIVO directeur te weten E.S.P. Oudejans van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Holland zo stom om over de inhoud van het Vedivo overleg over Hop een passage te schrijven op 26 januari 2001 aan de interne klachtencommissie van zijn Stichting

Citaat pagina 1:

"Bij schrijven van de directeur van 21 september 2000 (bijlage) waarin de directeur tevens aan mevrouw B. het landelijk standpunt t.a.v. de heer Hop kenbaar maakte alsmede dat besluit te volgen, werd gewezen op de mogelijkheid voor steun tijdens de procedure een beroep te doen op het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg te Amsterdam. Gelijktijdig werd aangegeven dat de uitnodiging aan mevrouw B. voor de hoorzitting op 10 oktober werd gehandhaafd al werd de uitnodiging aan de heer Hop ingetrokken.  Mevrouw B. heeft vervolgens geen gebruik gemaakt van de geboden gelegenheid op 10 oktober 2000 door de Interne Klachtencommissie te worden gehoord."

Citaat pagina 2:

"Vervolgens blijkt uit een aantekening van een telefonisch contact op 15 januari 2001 tussen mevrouw Wevers van het AKJ en mevrouw R. van de SGJ Noord-Holland dat mevrouw B. toch wil vasthouden aan de heer Hop als gemachtigde en geen gebruik wil maken van het AKJ."

Citaat pagina 3 en 4:

De Stichting Jeugd en Gezin Noord-Holland vindt klacht 3 in zoverre terecht waar het om een besluit gaat dat door de directeur is genomen (bijlage) De directeur heeft gehandeld op basis van overleg in het bestuur van Vedivo, de landelijke jeugdbeschermingskoepel, over het optreden van de heer Hop in klachtprocedures bij meerdere instellingen. (Strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd (50) Met name de wijze waarop de heer Hop zich bedient van internet (137) om functionarissen van instellingen zwart te maken (137) en op ontoelaatbare wijze via dat medium publiekelijk onder druk te zetten (137) vormde de aanleiding tot overleg in Vedivo. Daaraan voorafgaand werd het vraagstuk ook al bij het parlement aangekaart hetgeen resulteerde in vragen aan de minister. Aangedrongen werd en zal worden bij de verantwoordelijke bewindspersoon zo nodig de aan de Interne Klachtencommissie ten grondslag liggende nog zeer recente regelgeving aan te passen om misbruik van klachtprocedures voor eigen doeleinden door derden die zich als belangenbehartiger opwerpen om middels  de klachten van individuele klagers "eigen" programmapunten in stelling te brengen (Strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd (50) tegen te gaan. Zonder iets te willen afdoen aan de noodzaak de rechten van KLANTEN mede te borgen door een goede reglementering m.b.t. interne en externe klachtbehandeling, een noodzaak die zowel door Vedivo als de Stichting Jeugd en Gezin Noord-Holland ten volle onderschrijven, wordt het niet in het belang van KLANTEN die willen klagen geacht dat hun klachten op die wijze worden "gebruikt"

 

 

Dankzegging J. Hop met dagtekening print internetsite.

Ondergetekende, de heer J. Hop te Ermelo, bedankt directeur Oudejans voor het opleggen van een Vedivo beroepsverbod aan Hop omdat met de handelwijze van deze directeur op een fantastische en onnavolgbare wijze inzicht wordt gegeven in de bejegening van KLANTEN door de gezinsvoogdij en dat de gezinsvoogdij graag wil bepalen op welke manier KLANTEN moeten klagen tegen gezinsvoogdij en met wie als gemachtigde KLANTEN zich mogen laten bijstaan om de toenemende stroom van GEGROND verklaarde klachten door procedureel en systematisch klagen te stoppen.

Ondergetekende, de heer J. Hop te Ermelo, bedankt directeur Oudejans voor het opleggen van een Vedivo beroepsverbod aan Hop omdat met de handelwijze van deze directeur op een fantastische en onnavolgbare wijze inzicht wordt gegeven in de voorkeur van de gezinsvoogdij voor gesubsidieerde klachtondersteuners om hun KLANTEN bij een klacht te ondersteunen

Ondergetekende, de heer J. Hop te Ermelo, bedankt directeur Oudejans voor het opleggen van een Vedivo beroepsverbod aan Hop omdat met de handelwijze van deze directeur op een fantastische en onnavolgbare wijze inzicht wordt gegeven in werkwijze en netwerken van de gezinsvoogdij om zeer recente regelgeving aan te passen om procedureel en systematisch klagen tegen de gezinsvoogdij door KLANTEN met een deskundige en daardoor lastige tegenstander MET WETGEVING TE ONDERDRUKKEN!

Ondergetekende, de heer J. Hop te Ermelo, bedankt directeur Oudejans voor het een fantastische en onnavolgbare wijze OP PAPIER ZETTEN en inzicht geven in de bejegening van KLANTEN door de gezinsvoogdij

Ondergetekende, de heer J. Hop te Ermelo, bedankt directeur Oudejans. Al uw informatie op papier is de VEDIVO hetze en de talrijke beroepsverboden tegen dit burgertje uit Ermelo meer dan waard! Ik hoop dan ook dat steeds minder KLANTEN klachten gaan indienen tegen "jeugdzorg" maar het advies van een burgertje uit Ermelo gaan opvolgen om de zaak eens om te gaan draaien en geen klachten meer in te dienen! Alleen nog maar VERZOEKEN, BEZWAARSCHRIFTEN, BEROEPSCHRIFTEN en HOGER BEROEPEN gaan inleveren om adequaat weerwerk te gaan leveren en als al die KLANTEN het vraagstuk ook bij het Parlement aankaarten waarbij ook bij de verantwoordelijke bewindspersoon aangedrongen zal worden om de uitgeholde wetgeving voor KLANTEN van jeugdzorg aan te passen in die zin dat aangepaste en betere wetgeving voor ouders van kinderen ertoe gaan leiden dat VERZOEK, BEZWAAR, BEROEP en HOGER BEROEP de beroepsgroep "jeugdzorg" via de bestuursrechtelijke weg op de terugweg gaan dwingen om kinderen te beschermen tegen "jeugdzorg" en de schade die uithuis geplaatste kinderen door uitgeholde wetgeving en voor de "jeugdzorg" partijdige kinderrechters oplopen zo snel mogelijk en zoveel mogelijk te beperken.

Met al uw informatie op papier verschaft u steeds meer burgers (soms in emotioneel moeilijke tijden) veel (lees)plezier!!!!!!!!!!!!!!!!!

Heel hartelijk bedankt voor uw VEDIVO beroepsverbod.

J. Hop Ermelo.

Een burgertje uit Ermelo dat in staat is gebleken het systeem van de complete beroepsgroep "jeugdzorg" LAM TE LEGGEN met systematisch en procedureel klagen waardoor de beroepsgroep "jeugdzorg" zich genoopt voelde zich tot het Parlement en de Minister te wenden om wetgeving voor hun KLANTEN verder uit te hollen

 

 

 

 

 

 

Van 690 naar 680:

 

 

 

 

Informantenverklaring van vier kinderrechters welke informantenverklaring door J. Hop wordt gebruikt als adequaat weerwerk tegen de Vedivo hetze 

 

De wetgever is er indertijd vanuit gegaan dat de gebrekkige toegang tot de kinderrechter zou kunnen worden gecompenseerd door een interne klachtenprocedure. Die route is echter voor de veelal in de duistere maatschappelijke jungle voortstrompelende justitiabelen niet gemakkelijk te vinden:

Hij is slecht gemarkeerd, en maakt een grote omweg.

 

Kinderrechter Mr. A.T. Vos, Leeuwarden

Kinderrechter Mr. mevrouw R.A.J. Mees, Zutphen (1)

Kinderrechter Mr. C. de Groot, Rotterdam

Kinderrechter Mr. H.W.J. de Groot, Amsterdam

 

 

bjz41177220 Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht, Nijenoord 2-4, 3552 AS UTRECHT,
Uitnodiging Voorwoord met uitnodiging om na te denken over 20 jaar (christelijke) Staatsterreur tegen Hop
338 Laura Dekker zeilt de wereld rond en Hop wenst haar heel veel succes toe
134 Jeugdzorgmentaliteit: Zorg dat u de omschrijving van een VERDACHTE uit uw hoofd kent en steeds adequaat toepast in communicatie met "jeugdzorg"
067 Jeugdzorgmentaliteit: Ik leefde in een hel bij Bureau Jeugdzorg Utrecht en toen ik jou (Hop) tegenkwam kwam ik in de hemel
270 Jeugdzorgmentaliteit: Klager moet hetzelfde klachttraject overnieuw doen als de jeugdzorg niets heeft gedaan met gegrond verklaarde klachten
335 Jeugdzorgmentaliteit: Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht weigerde afgifte contactjournaal
398 Jeugdzorgmentaliteit: Klacht gegrond tegen Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht na klagen over gebruik van een juridisch onjuiste naam
397 Jeugdzorgmentaliteit: Record aantal klachten gegrond verklaart na intimidatie van klaagster door medewerker Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht
062 Jeugdzorgmentaliteit: Inzicht in netwerken van gesubsidieerde klachtondersteuners en hoe elkaar zaakjes toegespeeld worden
413 Jeugdzorgmentaliteit: Ten einde tot overeenstemming te komen over de wijze waarop u bijstand verleent in zaken van onze cliŽnten
211 Jeugdzorgmentaliteit: Vedivo terreur tegen Hop betekende ook het einde van alle Provinciale Klachtencommissies in Nederland
680 Jeugdzorgmentaliteit: NEP Parlement in Den Haag veranderd klachtwetgeving tegen jeugdzorg om effectief klagen te onderdrukken
PERS Persberichten van Hop over de jeugdzorgmentaliteit in Nederland doodgezwegen door het NEP Parlement in Den Haag

top
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop I
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop II
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop III
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop IV
Stem wijzer! Stem Groep Hop ©
Referenties J. Hop
Activiteiten