CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

Nevenfunctieoverzicht Tweede Kamer der Staten-Generaal

2010

(Registers van voorgaande jaren zijn verkrijgbaar bij de Griffie van de Tweede

Kamer der Staten-Generaal, 070-318 3033)

Laatst bijgewerkt op 24 maart 2010 1

1 Een bijgewerkte versie van dit register is te downloaden vanaf http://www.tweedekamer.nl.

Nevenfunctie overzicht Tweede Kamer der Staten-Generaal 2009 2/21

Aasted-Madsen-van Stiphout, J.D.M.P. (CDA)

Nevenfuncties Inkomsten

Voorzitter van Stichting Support Hilltribe Children Asia (onbetaald)

Ambassadeur Stichting Basissport Limburg (onbetaald)

Lid van de Raad van Toezicht bij de Geestelijke Gezondheidszorg en

Maatschappelijke Dienstverlening voor doven en slechthorenden

Bezoldigd

Bestuurslid van de Stichting Catharijn (onbetaald)

Agema, M. (PVV)

Nevenfuncties Inkomsten

Geen

Algra, R.H. (CDA)

Nevenfuncties Inkomsten

Directeur CNAL B.V. €0,-- (tot nu

toe geen winst

geboekt)

Anker, E.W. (ChristenUnie)

Nevenfuncties Inkomsten

Geen

Aptroot, Ch.B. (VVD)

Nevenfuncties Inkomsten

Commissaris Macroscoop BV, Den Haag €10.000,-- per

jaar (vanaf het

jaar 2009)

Voorzitter St. Additie, Wassenaar €1000,-- per

jaar (geschat)

Lid Raad van Advies Nederlands Verbond Groothandel (onbetaald)

Directeur Aptroot pensioen BV (onbetaald)

Lid van de Raad van Advies van de TIO Hogeschool

Lid van de EPN Raad van Advies

Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand te Wassenaar

Arib, K. (PvdA)

Nevenfuncties Inkomsten

Geen

Atsma, J.J. (CDA)

Nevenfuncties Inkomsten

Voorzitter van de Raad van Toezicht van het Noord_Nederlands Orkest (onbetaald)

Lid van het Bestuur van de Vereniging Inter Parlementaire Unie (IPU) Nederland (onbetaald)

Lid van het Bestuur van de Union Cycliste Internationale onkostenvergoeding

Lid van het Bestuur van de Vereniging SpaVo/Munt- en Penningkabinet (onbetaald)

Lid van het Bestuur van de Stichting Machiavelli (onbetaald)

Lid van het Bestuur van de Friese Plattelands Alliantie (onbetaald)

Lid van het Bestuur van de Stichting Wielercomité Surhuisterveen (onbetaald)

Lid van het Bestuur van de Perscentrum Nieuwspoort (onbetaald)

Lid van de Raad van Advies Stichting Vuelta Drenthe Hollanda (onbetaald)

Lid van de Raad van Advies Boomers Top Generation (onbetaald)

Lid van de Raad van Advies Arriva bv €10.000,-- per

jaar

Lid van de Raad van Advies Eneco Tour (onbetaald)

Lid van de Raad van Advies DGA Comoraat (onbetaald)

Lid van het Comité van Aanbeveling van Vereeniging Bartméus Sonneheerdt, Dutch (onbetaald)

Nevenfunctie overzicht Tweede Kamer der Staten-Generaal 2009 3/21

Food Valley Classic, Next, Special Olympics, Nationaal Team Bewegen en Sport in

het MBO, Nationaal Jeugdsportfonds, Zesdaagse Rotterdam, Jeugdsportfonds

Fryslân, ‘Oersetting tsjinstboek diel II Protestantse Kerk’, Hynstedagen

Tytsjerksteradiel, Heel Nederland danst (NISB), Grenzen verleggen in cyberspace, 75

jaar COVS, Stichting Cerbran, Ronde van Noord-Holland, GP Gerrie Knetemann,

Ronde van het Groene Hart, Gelre Tour, Wielrijderskorps Crescendo Opende,

Tibet by Handbike, “Actief voor Afrika” , Eneco-Tour 2010 Purmerend, Gondelvaart op

Wielen Drogeham, Nationale Academie Voor Media & Maatschappij, Op de Brug"

(Christelijke psychologische hulpverlening), Stichting In de Bres, Nationaal

Wielersportmuseum, Philips Healthcare Cyclist team voor de Alpe d’HuZes, het

LeekBurners-project

Lid van het Comité van Aanbeveling van de Stichting Vrienden van Adfaers Erf Route (onbetaald)

Azough, N. (GroenLinks)

Nevenfuncties Inkomsten

Bestuurslid MamaCash. (onbetaald)

Bestuurslid Prins Bernhard Fonds te Amsterdam. (onbetaald)

Bashir, F. (SP)

Nevenfuncties Inkomsten

Geen

Beek, W.I.I. Van (VVD)

Nevenfuncties Inkomsten

Lid Raad van Commissarissen Brabanthallen, ’s-Hertogenbosch €4538,--

Lid Raad van Advies Vereniging Hou’ en Trou (onbetaald)

Voorzitter van de Raad van Toezicht Catharina Ziekenhuis, Eindhoven €10.600,--

Bestuurslid Nationaal Monument Kamp Vught (onbetaald)

Besselink, M. (PvdA)

Nevenfuncties Inkomsten

Lid van het comité van aanbeveling van het Melis Bloemsma fonds (onbetaald)

Bilder, E.J. (CDA)

Nevenfuncties Inkomsten

Ouderling Hervormde Gemeente Ermelo (onbetaald)

Directeur diverse BV’s m.b.t. familiebezit (onroerend goed) (onbetaald)

Voorzitter Stichting Chr. Democratisch Jongerenwerk Gelderland (onbetaald)

Voorzitter Stichting Cultuur Historisch Erfgoed Ermelo (onbetaald)

Lid Boeldagcomité Ermelo (onbetaald)

Biskop, J.J.G.M. (CDA)

Nevenfuncties Inkomsten

DGA JM Biskop Holding bv (onbetaald)

Adviseur CDA bestuur Noord-Brabant (onbetaald)

Vicevoorzitter Raad van Toezicht Mytylschool Roosendaal (onbetaald)

Lid stichting Wetenschappelijke Raad CDA (onbetaald)

Blanksma-van den Heuvel, P.J.M.G. (CDA)

Nevenfuncties Inkomsten

Ambassadrice van Stichting MEE Zuidoost Brabant (vanaf 10 september 2008) (onbetaald)

Lid van de Raad van Toezicht van Neos €2500,-- bruto

per jaar

Blok, S.A. (VVD)

Nevenfuncties Inkomsten

Bestuurslid van het Zuidhollands Landschap (natuurbescherming) (onbezoldigd)

Adoptie-Kamerlid van de Schilderswijk (onbezoldigd)

Penningmeester Stichting Boog te Den Haag (ondersteuning bewonersorganisaties) €1500,-- per

jaar

Nevenfunctie overzicht Tweede Kamer der Staten-Generaal 2009 4/21

Lid van de Raad van toezicht van “Rivierduinen” (onbezoldigd)

Lid van de Raad van Commissarissen van de Scholtens Groep €10000,-- per

jaar

Lid van de ‘outer circle’ van Van Ede en Partners Variabel

Lid van de Raad van Toezicht van het Stedelijk Gymnasium in Leiden (onbezoldigd)

Blom, L. (PvdA)

Nevenfuncties Inkomsten

Geen

Bochove, B.J. Van (CDA)

Nevenfuncties Inkomsten

Voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Maatschappelijke

Dienstverlening Flevoland

(onbetaald)

Voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Coloriet €232,-- (per

kwartaal)

Lid van de Adviescommissie Flevolandse Sportverkiezingen. (onbetaald)

Lid van de Raad van Advies GGZ Nederland (onbetaald)

Lid van het Bestuur van de Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad (onbetaald)

Boelhouwer, A.J.W. (PvdA)

Nevenfuncties Inkomsten

Lid Raad van Toezicht Theaters Tilburg (onbetaald)

Lid redactieraad Vice Versa (Universiteit van Tilburg) (onbetaald)

Lid universiteitscabaret Universiteit van Tilburg (onbetaald)

Voorzitter Bestuur Nederlands Instituut voor Animatiefilms (onbetaald)

Gastdocent Nederlandse School voor Openbaar bestuur (NSOB), €600,-- per

dagdeel (drie

dagdelen per

jaar)

Voorzitter van de Stichting Korrelatie (onbetaald)

Bommel, H. Van (SP)

Nevenfuncties Inkomsten

Lid Adviesraad MBO-opleiding Kunst, Cultuur en Amusement van het ROCAmsterdam

(onbetaald)

Lid comité van aanbeveling van Solidariteitsorganisatie ‘Lokaal Mondiaal’ (onbetaald)

Lid comité van aanbeveling van ‘Campagne Tegen de Muur in Palestina’ (onbetaald)

Lid van de Parlementaire Assemblee OVSE (onbetaald)

Plaatsvervangend lid van de Parlementaire Assemblee NAVO (onbetaald)

Lid Vrienden van de Limburgse Jagers (onbetaald)

Houder van een weblog: www.harryvanbommel.nl (onbetaald)

Bosma, M. (PVV)

Nevenfuncties Inkomsten

Presentator “Hoeksteen Live!”, tv-programma van Salto Amsterdam

Bouchibti, S. (PvdA)

Nevenfuncties Inkomsten

Bestuurslid Rembrandthuis (onbezoldigd)

Lid van het Comité van Aanbeveling van Buurtlink.nl (onbezoldigd)

Bestuurslid Woman Inc. (onbezoldigd)

Ambassadeur Mama Cash (onbezoldigd)

Ambassadeur Forum democratische ontwikkeling (onbezoldigd)

Jurylid Contest Inspiratie voor Integratie 2007 / de Baak Management centrum VNONCW

(onbezoldigd)

Raad van Advies Comenius Museum (onbezoldigd)

Comité van aanbeveling Nederlands Sociaal Forum (onbezoldigd)

Actief betrokken Nederland heeft een slinger nodig (onbezoldigd)

Opzet jongerenproject www.Koerswijziging.nl (onbezoldigd)

Nevenfunctie overzicht Tweede Kamer der Staten-Generaal 2009 5/21

Bouwmeester, L.T. (PvdA)

Nevenfuncties Inkomsten

Lid van het bestuur van Theatergroep PlayBack. Het gaat om 4 vergaderingen per jaar

en het bijwonen van ongeveer 2 voorstellingen per jaar.

Brinkman, H. (PVV)

Nevenfuncties Inkomsten

Geen

Broeke, J.H. Ten (VVD)

Nevenfuncties Inkomsten

Geen

Burg, B.I. Van der (VVD)

Nevenfuncties Inkomsten

Directeur/groot aandeelhouder B.I. van der Burg Holding bv.

Directeur/groot aandeelhouder BritBurg Advies bv

Secretaris Flora Verde de Osa, S.A.(Slapende naamloze vennootschap ten behoeve

van de aankoop van grond voor herbebossing en het scheppen van een wildcorridor

aansluitend aan het Nationaal Park Corcovado op het schiereiland OSA in Costa Rica)

Çörüz, C. (CDA)

Nevenfuncties Inkomsten

Lid presidium Council of Europe Minority Youth Committeer (Officieel ingeschreven,

geen directe bemoeienis)

(onbetaald)

Lid bestuur Bijzondere Leerstoel Islam Islamitische Universiteit van Amsterdam

((Officieel ingeschreven, geen directe bemoeienis)

(onbetaald)

Lid van Raad van Advies Stichting Levensbeschouwingen in Dialoog (Officieel

ingeschreven, geen directe bemoeienis)

(onbetaald)

Lid Comité van Aanbeveling project “Verhalen van het Graf” (onbetaald)

Lid Comité van Aanbeveling Muziekcentrum Haarlem (onbetaald)

Lid Comité van Aanbeveling van de stichting Keesings Historisch Archief (onbetaald)

Lid bestuur van het Bijbelsmuseum te Amsterdam (onbetaald)

Cramer, E.A. (ChristenUnie)

Nevenfuncties Inkomsten

Geen

Dam, M.H.P. Van (PvdA)

Nevenfuncties Inkomsten

Voorzitter stichting STRP (onbezoldigd)

Lid Bestuur van de Evert Vermeer Stichting te Amsterdam (onbezoldigd)

Lid bestuur stichting Machiavelli (onbezoldigd)

Depla, G.C.F.M. (PvdA)

Nevenfuncties Inkomsten

Lid Bestuur van het Utrechtse wijktheater Stutt (onbetaald)

Lid Comité van Aanbeveling voor de oprichting van een jeugdtheater in Utrecht (onbetaald)

Voorzitter van de programmaraad “passie voor de bouwput” in Utrecht (onbetaald)

Dezentjé Hamming- Bleumink, I. (VVD)

Nevenfuncties Inkomsten

Columnist Mainport News €150,-- per

column (ca. 10

per jaar)

Voorzitter Golfclub Cromstrijen (onbetaald)

Voorzitter Dolphin Fund (onbetaald)

Raad van toezicht Maritiem Museum (onbetaald)

Nevenfunctie overzicht Tweede Kamer der Staten-Generaal 2009 6/21

Dibi, T. (GroenLinks)

Nevenfuncties Inkomsten

Bestuurslid Turkse Arbeidersvereniging in Nederland

Dijck, A.P.C. Van (PVV)

Nevenfuncties Inkomsten

Geen

Dijk, J.J. Van (SP)

Nevenfuncties Inkomsten

Geen

Dijk, J.J. Van (CDA)

Nevenfuncties Inkomsten

Voorzitter van de Stichting Internaat te Culemborg (onbetaald)

Voorzitter van de Stichting Steunfonds te Culemborg (onbetaald)

Bijzonder hoogleraar Christelijk Sociaal Denken over economie en maatschappij aan

de Faculteit Economische en Bedrijfswetenschappen aan de Vrije Universiteit te

Amsterdam.

€2200,-- per

jaar.

Gastdocent European Social and Economic Law for the Master European Union

Studies aan de Rijksuniversiteit Leiden.

€4000,-- per

jaar na aftrek

kosten.

Lid van de raad van Advies over duurzaamheid van de Triodos Bank. €500,-- per

vergadering.

Lid van de Raad van Toezicht van Ziekenhuis Rivierenland Tiel €3000,-- per

jaar

Medewerker kindernevendienst Open Hof gemeente (PKN) te Culemborg (onbetaald)

Dijken, M.J. Van (PvdA)

Nevenfuncties Inkomsten

Columnist wijkkrant Beijum (Groningen) (onbetaald)

Lid Comité van aanbeveling Verpleeghuis Grojec, Polen (onbetaald)

Lid comité van aanbeveling van de Terry Fox Run in Groningen (onbetaald)

Ingeschreven als songwriter bij BUMA/STEMRA omdat verschillende nummers

inmiddels zijn uitgebracht op CD.

Inkomsten

onbekend

Dijsselbloem, J.R.V.A. (PvdA)

Nevenfuncties Inkomsten

Lid van de Commissie van Aanbeveling voor het behoud van het Van Straaten

Bankgebouw te Zwolle

(onbetaald)

Lid Platform “Overheidssturing in de 21ste eeuw” (onbetaald)

Lid Comité van Aanbeveling van de Stichting “Weet Wat je Ziet” te Zwolle (onbetaald)

Lid bestuur Stichting Ondersteuning Tweede Kamerfractie Partij van de Arbeid (onbetaald)

Eijsink, A.M.C. (PvdA)

Nevenfuncties Inkomsten

Lid Noord-Zuid Commissie (PvdA partij commissie) (onbetaald)

Lid van het comité van aanbeveling van de “Stichting Veteranen Kunst” (onbetaald)

Lid van de raad van toezicht van ‘Free Voice’ (onbetaald)

Elias, T.. (VVD)

Nevenfuncties Inkomsten

Directeur ELIAS Advies en Ton Elias BV €12.000 euro

per jaar (2009)

Eski, N. (CDA)

Nevenfuncties Inkomsten

Directeur Wijkalliantie tot 1 maart 2010 circa €3.000,--

per jaar

Lid van de Raad van Toezicht HERA circa €3.500,--

Nevenfunctie overzicht Tweede Kamer der Staten-Generaal 2009 7/21

per jaar

Lid van de Raad van Toezicht ZZG-zorggroep circa €8.000,--

per jaar

Ferrier, K.G. (CDA)

Nevenfuncties Inkomsten

Bestuurslid NIBUD (onbetaald)

Lid stuurgroep opgericht vanuit “Multiple Choice” (vraagstukken rondom “Religie en

Democratie”)

(onbetaald)

Lid redactie “Wereld en Zending” (onbetaald)

Voorzitter jury ‘Projectvoorstellen van Migranten’, Cordaid/ Oikos (onbetaald)

Vice-voorzitter bestuur NCRV ca. €5000,--

per jaar

Lid Raad van Advies Protestants Theologische Universiteit

Lid CAROO (Commissie Advies Raad voor Onderwijs en Onderzoek)

Lid van het Bestuur Bijbels Museum

Lid van het bestuur Stichting Geuzenverzet 1940-1945

Lid van het Comité van Aanbeveling van Gidsnetwerken

Lid van het Comité van Aanbeveling Stichting Abacus

Lid van het Comité van Aanbeveling Van Harte Resto

Voorzitter van het Curatorium van het Afrika StudieCentrum (onbetaald)

Fritsma, S.R. (PVV)

Nevenfuncties Inkomsten

Raadslidmaatschap Gemeente Den Haag Opgave

neveninkomsten

volgt

Geel, P.L.B.A. Van (CDA)

Nevenfuncties Inkomsten

Geen

Gent, W. Van (GroenLinks)

Nevenfuncties Inkomsten

Geen

Gerkens, A.M.V. (SP)

Nevenfuncties Inkomsten

Voorzitter Stichting Vrienden van de kinderboerderij De Houthoeve (onbetaald)

Bestuurslid van de Nederlandse vereniging van Reizigers (onbetaald)

Gerven, H.P.J. Van (SP)

Nevenfuncties Inkomsten

Geen

Gesthuizen, S.M.J.G. (SP)

Nevenfuncties Inkomsten

Geen

Graus, D.J.G. (PVV)

Nevenfuncties Inkomsten

Dierenambassadeur (onbetaald)

Griffith, L.J. (VVD)

Nevenfuncties Inkomsten

Lid van het bestuur van Stichting Machiavelli (onbetaald)

Lid van de Raad van Toezicht de Stichting Gemeentemuseum Den Haag en de

Stichting Escher Collectie

(onbetaald)

Ambassadeur van het Nationaal Fonds Kinderhulp (onbetaald)

Lid van de Raad van Advies FotoFestival Naarden (onbetaald)

Nevenfunctie overzicht Tweede Kamer der Staten-Generaal 2009 8/21

Voorzitter van de Vrienden van de Nederlandse Bachvereniging (onbetaald)

Voorzitter van het Prinses Beatrix Fonds (onbetaald)

Lid van het bestuur van Stichting Hollandse Haringpartij (onbetaald)

Lid van het bestuur van het Staetshuys Fonds (onbetaald)

Lid van het curatorium van de mr. Gonsalvesprijs nationale innovatieprijs voor de

rechtshandhaving.

(onbetaald)

Haersma Buma, S.Van (CDA)

Nevenfuncties Inkomsten

Voorzitter Stichting Oud-Aegirfonds (oud-leden stichting van de Groninger studenten

roeivereniging Aegir)

(onbetaald)

Lid bestuur stichting fractiebureau CDA (onbetaald)

Lid bestuur stichting Mr. W.W. Bumaleen (onbetaald)

Lid bestuur familiestichting Buma (onbetaald)

Lid comité van aanbeveling restauratie Grote of st. Gertrudiskerk te Workum (onbetaald)

Lid van het bestuur van de Stichting Parlementaire Geschiedenis (onbetaald)

Halsema, F. (GroenLinks)

Nevenfuncties Inkomsten

Geen

Ham, B. Van der (D66)

Nevenfuncties Inkomsten

Bestuurslid van toneelgroep 'Anette Speelt' te Amsterdam. (onbetaald)

Lid raad van toezicht van theaterwerkplaats 'Huis van Bourgondië' te Maastricht. (onbetaald)

Voorzitter van de Jonge Democraten Reünistenvereniging te Zoetermeer (onbetaald)

Bestuurslid stichting 'Inexelsisvideo' te Amsterdam (onbetaald)

Lid van de raad van Advies van de Cultureel Jongeren Paspoort (onbetaald)

Hamer, M.I. (PvdA)

Nevenfuncties Inkomsten

Lid bestuur Stichting Ondersteuning Tweede Kamerfractie Partij van de Arbeid (onbetaald)

Harbers, M.G.J. (VVD)

Nevenfuncties Inkomsten

Lid Comité van Aanbeveling van de Eurogames Rotterdam 2011 (onbetaald)

Ambassadeur homo-emancipatiebeleid in opdracht van de gemeente Rotterdam (onbetaald)

Haverkamp, M.C. (CDA)

Nevenfuncties Inkomsten

Buitengewoon ambtenaar van de burgelijke stand stad Weesp

Lid van de Ledenraad Rabobank Vecht en Plassen €150,--.

Buitengewoon ambtenaar van de burgelijke stand gemeente Wijdemeren Voor beide

gemeenten in

totaal +/-

€600,--.

Heerts, A.J.M. (PvdA)

Nevenfuncties Inkomsten

Lid Raad van Toezicht van de stichting “De Basis” Ongeveer

€2000,-- bruto

per jaar

Lid van de Raad van Advies van GGZ Nederland (onbetaald)

Voorzitter voetbalclub Apeldoornse Boys (onbetaald)

Voorzitter supportersvereniging FC Twente United Nederland (FUN) (onbetaald)

Heijnen, P.M.M. (PvdA)

Nevenfuncties Inkomsten

Voorzitter VBM-Businessclub (onbetaald)

Nevenfunctie overzicht Tweede Kamer der Staten-Generaal 2009 9/21

Hijum, Y.J. Van (CDA)

Nevenfuncties Inkomsten

Lid algemeen bestuur van de stichting ARCON (behartigt de belangen van chronisch

zieken en gehandicapten in de zorg) te Hengelo.

(onbezoldigd)

Redactielid "Bestuursforum" (onbezoldigd)

Voorzitter stichtingsbestuur fractiebureau CDA (onbezoldigd)

Lid Raad van Toezicht Zorgcombinatie Zwolle

Lid van het Comité van Aanbeveling van “Vrouwenopvang Overijssel” te Zwolle (onbezoldigd)

Lid van het Comité van Aanbeveling van de Stichting Colline theaterproducties (onbezoldigd)

Lid van het comité van aanbeveling van de STAN (Sail Training Association

Netherlands)

Hoopen, J. Ten (CDA)

Nevenfuncties Inkomsten

Voorzitter Stichting Maatschappelijk Ondernemen van het MKB Nederland €4540,-- per

jaar

Lid van het Comité van Aanbeveling voor de Stichting Zoetermeer1000 (onbetaald)

Bestuurslid Stichting A.F. de Savornin Lohman (onbetaald)

Lid Raad van Advies voor het Midden en Kleinbedrijf van de ING (onbetaald)

Voorzitter van de Raad van Commissarissen Sieben & Co €4465,-- per

jaar

Lid van het Comité van Aanbeveling van de Stichting Ondernemersplatform Radio en

TV West

(onbetaald)

Irrgang, E. (SP)

Nevenfuncties Inkomsten

Geen

Jacobi, L. (PvdA)

Nevenfuncties Inkomsten

Lid van de Raad van Bestuur Stichting School Lyndensteyn €50,-- per

vergadering.

Lid van de Klachtencommissie van SC Heerenveen (onbezoldigd),

wel een

seizoenskaart)

Lid van de Raad van Advies Goa-Infra €1000,-- per

bijeenkomst (

2

bijeenkomsten

per jaar)

Jager, H. (CDA)

Nevenfuncties Inkomsten

Lid van het bestuur van de Internationale Dollard-route (onbetaald)

Lid van de Raad van Advies van GOA Infra Groep €2000,--.

€1000, per

vergadering. 2

vergaderingen

per jaar.

Voorzitter van de Raad van Advies van de Base-groep te Groningen €3000, -- per

jaar (bruto)

Lid van een werkgroep organisatie van evenementen in Appingedam (onbetaald)

Commissaris bij “Kuurman Groep Schilderwerken” te Hoogezand Geschatte

inkomsten:

€2500, -- per

jaar (bruto)

Jansen, P.F.C. (SP)

Nevenfuncties Inkomsten

Geen

Nevenfunctie overzicht Tweede Kamer der Staten-Generaal 2009 10/21

Joldersma, F. (CDA)

Nevenfuncties Inkomsten

Bondsraad ANWB (onbetaald)

Bestuur Stichting speciaal onderwijs Tilburg (onbetaald)

Bestuur Stichting straatkrant Brabant (onbetaald)

Contactmedewerker protestantse kerk (onbetaald)

Honoraria boek (Uitgeverij Van Gorcum) Ongeveer

€730,--.

Jonker, C.W.A. (CDA)

Nevenfuncties Inkomsten

Geen

Kalma, P. (PvdA)

Nevenfuncties Inkomsten

Lid bestuur stichting Parlementaire geschiedenis te Nijmegen (onbetaald)

Kant, A.C. (SP)

Nevenfuncties Inkomsten

Comité van Aanbeveling Nationale Jeugdzorg prijzen (onbetaald)

Comité van Aanbeveling Debatcentrum Mariënburgkapel (onbetaald)

Comité van Aanbeveling Meldpunt Vermisten (van het Nederlandse Rode Kruis) (onbetaald)

Comité Vrienden van de Driestroom (onbetaald)

Karabulut, S. (SP)

Nevenfuncties Inkomsten

Voorzitter van de Stichting Theater Roots and Borders

Knops, R.W. (CDA)

Nevenfuncties Inkomsten

Luitenant-kolonel (R) van de Koninklijke Luchtmacht (onbetaald)

Voorzitter Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (onbetaald)

Lid Bestuur Federatie van Katholieke Muziekbonden in Nederland (onbetaald)

Lid Algemeen Bestuur van de Atlantische Commissie (onbetaald)

Lid comité van aanbeveling Tielen Entertainment & Music Award (onbetaald)

Lid comité van aanbeveling 75 jaar Hegelson (onbetaald)

Koopmans, G.P.J. (CDA)

Nevenfuncties Inkomsten

Voorzitter Raad van Commissarissen Summa (verzekeringen) te Oirlo €5000,-- bruto

per jaar

Penningmeester Stichting Veldese Revue (onbezoldigd)

Bestuurslid Stichting Fuif Velden (onbezoldigd)

Voorzitter Scouting Nederland (onbezoldigd)

Voorzitter scoutingfonds Nederland (onbezoldigd)

Voorzitter stichting wetenschapinstituut glasschilderkunst 20e eeuw (onbezoldigd)

Adviseur Limburgse Monumentenstichting (onbezoldigd)

Penningmeester Stichting Fractiebureau CDA (onbezoldigd)

Beschermheer Schuttersbond Juliana (onbezoldigd)

Lid comité van aanbeveling Oogstdankfeesten Berg aan de Maas (onbezoldigd)

Lid comité van aanbeveling van de roze maandag te Tilb (onbezoldigd)

Lid Erecomité 125 jaar Schutterij St. Joseph Buchten (onbezoldigd)

Jury Sjerp van Oranje te Blerick (onbezoldigd)

Lid van het Comité van aanbeveling Kunstproject Floriade (onbezoldigd)

Lid Raad van Toezicht Stichting Samenwerkende non-profit Loterijen (onbezoldigd)

Lid Comité van Aanbeveling van TEMA (Tielen Entertainment & Music Awards) (onbezoldigd)

Koppejan, A.J. (CDA)

Nevenfuncties Inkomsten

Nevenfunctie overzicht Tweede Kamer der Staten-Generaal 2009 11/21

Voorzitter bestuur Stichting Veere

Koser-Kaya, F. (D66)

Nevenfuncties Inkomsten

Lid bestuur Bureau voor Rechtshulp Den Haag

Kraneveldt- van der Veen, M. (PvdA)

Nevenfuncties Inkomsten

Eindredacteur van de B-Lijn, het magazine van de afdeling Schermvliegen van de

KNVvL (Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart)

(onbetaald)

Ledenraadafgevaardigde t.b.v. de afdeling Schermvliegen van de KNVvL (onbetaald)

Lid bestuur stichting ondersteuning Tweede Kamerfractie Partij van de Arbeid (onbetaald)

Krom, P. De (VVD)

Nevenfuncties Inkomsten

Advieswerkzaamheden €8000,--

geschat over

het jaar 2006

Laaper-ter Steege. S.Th.M. (PvdA))

Nevenfuncties Inkomsten

Geen

Langkamp, M.C. (SP)

Nevenfuncties Inkomsten

Lid van het bestuur van de Stichting Stage-Coach (onbetaald)

Leerdam, J.A.W.J. (PvdA)

Nevenfuncties Inkomsten

Member of the board of directors van “Millennium Development Global Watch” (onbetaald)

Lid van de Raad van Toezicht van het Atelier (project voor ontspoorde jongeren) (onbetaald)

Lid van het Comité van Aanbeveling van de Stichting Afrovibes (onbetaald)

Lid activiteitencommissie Nieuwspoort (onbetaald)

Lid Bestuur van Forum 2020 (netwerk voor Europa) (onbetaald)

Lid van het Comité van Aanbeveling Stichting Eenheid is Kracht (onbetaald)

Lid van de Raad van Advies van Giving Back (onbetaald)

Lid van het comité van aanbeveling van de stichting “Jazz in de Nes” te Amsterdam (onbetaald)

Beschermheer van Echo Foundation (onbetaald)

Vice- voorzitter van de jury van IVI (inspiratie voor integratie) -Contest (v.d. Baak) (onbetaald)

Lid van het Comité van Aanbeveling Stichting Eigen Gezicht (onbetaald)

Leeuwen, H. Van (SP)

Nevenfuncties Inkomsten

Bestuur stichting Samen Sterk voor Roemenië (onbetaald)

Lid adviescommissie beeldende kunst gemeente Lisse Volgens

vacatiegeldenregeling

gemeente

Lisse, geschat

€300,-- per

jaar

Leijten, R.M. (SP)

Nevenfuncties Inkomsten

Lid van het Partijbestuur van de SP (onbezoldigd)

Lempens, P.P.E. (SP)

Nevenfuncties Inkomsten

Geen

Nevenfunctie overzicht Tweede Kamer der Staten-Generaal 2009 12/21

Linhard, P. (PvdA)

Nevenfuncties Inkomsten

Toezichthouder financieel/economisch beleid Raymond Linhard B.V. €8640,-- per

jaar

Luijben, A.P.M. (SP)

Nevenfuncties Inkomsten

Bestuurslid van de Caritasvereniging parochie Groenendijk

Marijnissen, J.G.C.A. (SP)

Nevenfuncties Inkomsten

Voorzitter SP (onbetaald)

Lid bestuur Stichting Stop de uitverkoop van de beschaving (onbetaald)

Ambassadeur van de Stichting Kunstweek (onbetaald)

Lid van het Comité van Aanbeveling van de Stichting Tante Lenie (onbetaald)

Lid van de Raad van Aanbeveling van de Stichting Gered Gereedschap (onbetaald)

Lid van het Comité van Aanbeveling van het Landelijk Congres der Bestuurskunde (onbetaald)

Lid van de Commissie van Aanbeveling van de Voedselbank Zuidoost Brabant (onbetaald)

Lid van het Comité van Aanbeveling van de Stichting Ster Voedselhulp Etten-Leur (onbetaald)

Lid van het Comité van Aanbeveling van de Stichting Monument Abraham Kuyper (onbetaald)

Lid van het Comité van Aanbeveling van de stichting VanHarte (onbetaald)

Lid van het Comité van Aanbeveling van Stichting Jongeren van de Witt (onbetaald)

Mastwijk, J.J. (CDA)

Nevenfuncties Inkomsten

Voorzitter Stichting Drents Instituut Minderheden en Ondernemerschap (onbezoldigd)

Lid van de Raad van Toezicht van het Roelof van Echtencollege. €700,-- per

jaar.

Voorzitter van de Vereniging voor Protestant-Christelijk Onderwijs te Hoogeveen (onbezoldigd)

Voorzitter van Stichting Drentse Fiets 4Daagse (vanaf 1 oktober 2008) (onbezoldigd)

Lid Instellingsadviesraad Alfa-College, Christelijk ROC voor Noor- en Oost-Nederland (onbezoldigd)

Meeuwis, C.L.M. (VVD)

Nevenfuncties Inkomsten

Directeur Dreamweaver B.B., Breda (onbetaald)

Directeur Worldmax Holding N.V., Amsterdam (onbetaald)

Lid bestuur stichting Ivo Opstelten, Den Haag (onbetaald)

Miltenburg, A. Van (VVD)

Nevenfuncties Inkomsten

Lid van de Raad van Advies van Mars Nederland B.V. (per 1 oktober 2008) €5000,-- bruto

per jaar.

Onkostenverg

oeding per

bijgewoonde

vergadering

€250,--.

Voorzitter van de “Federatieve Vereniging De Opmaat, voor onderwijs en

leerlingenzorg op maat”

Mos, R. De (PVV)

Nevenfuncties Inkomsten

Raadslidmaatschap Gemeente Den Haag Opgave

neveninkomsten

volgt

Neppérus, H. (VVD)

Nevenfuncties Inkomsten

Lid van de Financiële Adviescommissie van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond (onbetaald)

Nevenfunctie overzicht Tweede Kamer der Staten-Generaal 2009 13/21

Nerée tot Babberich, F. De (CDA)

Nevenfuncties Inkomsten

Lid van de hoofdredactie van Fiscoloog een nieuwsbrief over belastingen die

tweemaal per maand Lid van de hoofdredactie van Fiscoloog een nieuwsbrief over

belastingen die tweemaal per maand verschijnt

(onbetaald)

Lid van het Algemeen Bestuur van de Vereniging voor Belastingwetenschap (onbetaald)

Penningmeester van de Stichting Organisatie 42e I.F.A. Congres 1988 (onbetaald)

Penningmeester van de Stichting I.F.A. Congressen (onbetaald)

Voorzitter van het Beneluxparlement (onbetaald)

Nicolaď, A. (VVD)

Nevenfuncties Inkomsten

Voorzitter van de Stuurgroep Nationaal Historisch Museum (per 1 februari 2008) Vergoeding op

basis van

artikel 3 van

het Vacatiegeldenbesluit

1988

Vice-voorzitter bestuur World Press Photo (per 1 november 2007) (onbetaald)

Lid Academie Gouden Ganzeveer (per 1 januari 2007) (onbetaald)

Algemeen Bestuurslid Nederlandse Bach Vereniging

Bestuurslid Vogelbescherming Nederland

Bestuurslid Nederlands Film Festival

Omtzigt, P.H. (CDA)

Nevenfuncties Inkomsten

Lid van het comité van aanbeveling van de Twentsche wensambulance (onbetaald)

Lid van het bestuur van het Schaepmancentrum/ Schaepmandagen (onbetaald)

Ambassadeur van het poppodium Metropool, Hengelo (onbetaald)

Lid van de Advisory Board van het WTC Twente, Hengelo (onbetaald)

Lid van de raad van advies van het actuarieel genootschap (onbetaald)

Lid van het comité van aanbeveling van het World Initiative for Orphans (WIO) (onbetaald)

Ormel, H.J. (CDA)

Nevenfuncties Inkomsten

Waarnemend praktiserend dierenarts (betaald)

Lid van de Raad van Advies van coöperatie voor agrarisch natuurbeheer “Het

Onderholt”

(onbetaald)

Lid van de Raad van Toezicht van het Gelders Orkest

Ortega-Martijn, C.A. (ChristenUnie)

Nevenfuncties Inkomsten

Ondernemer Adviesbureau € 5300,--

Bestuurslid NINSEE (onbetaald)

Lid Comité van aanbeveling van de Stichting Vrienden Migrantenkerken (onbetaald)

Lid Comité van aanbeveling SKIN (onbetaald)

Lid Comité van Aanbeveling Stichting Kindersponserplan te Krimpen a/d IJssel (onbetaald)

Ouwehand, E. (PvdD)

Nevenfuncties Inkomsten

Bestuurslid Jongerencentrum de Schuit, Katwijk (onbetaald)

Pater-van der Meer, M.L. de (CDA)

Nevenfuncties Inkomsten

Lid Raad van Toezicht JPC de Sprengen (Justitieel Pedagogisch Centrum)

Zutphen/Wapenveld

(onbetaald)

Lid bestuur School voor Voortgezet Speciaal Onderwijs “De Dreef” (onbetaald)

Lid Raad van Commissarissen Woningstichting Brummen €3722,--.

Ingehouden

loonheffing:

Nevenfunctie overzicht Tweede Kamer der Staten-Generaal 2009 14/21

€1936,--

Pechtold, A. (D66)

Nevenfuncties Inkomsten

Lid van het Comité van Aanbeveling van het “Droomhuis” te Wageningen (een

woonhuis voor meervoudig gehandicapte kinderen)

(onbetaald)

Lid van het Comité van Aanbeveling van De Dreijen Wageningen (onbetaald)

Bestuurder Dura Charitass (onbetaald)

Lid van het Comité van Aanbeveling van Frans de Wit (onbetaald)

Lid van het Comité van Aanbeveling van het Hospice Wageningen (onbetaald)

Lid van de Raad van Toezicht van de "I can foundation" (onbetaald)

Lid van het Comité van Aanbeveling van Scheltema voor actuele Kunst (onbetaald)

Lid van het Comité van Aanbeveling van Silver in Motion (onbetaald)

Lid van het Comité van Aanbeveling van Stichting Tegen-Beeld (onbetaald)

Lid van de Commissie van Bijstand van de Veerstichting (onbetaald)

Lid van het Comité van Aanbeveling van Arbeidsmarktcongres

Geesteswetenschappen

(onbetaald)

Lid van het Comité van Aanbeveling van “Het LAKtheater moet blijven” (onbetaald)

Lid van het Comité van Aanbeveling van het Xenia Hospice (onbetaald)

Directeur van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (onbetaald)

Peters, M. (GroenLinks)

Nevenfuncties Inkomsten

Geen

Pieper, H.T.M. (CDA)

Nevenfuncties Inkomsten

Adviseur VKMO/Katholiek Netwerk €9000,-- per

jaar

Lid Algemeen Bestuur Stichting Christelijke Pers (onbetaald)

Lid Dagelijks Bestuur Europees Eco-sociaal Forum (onbetaald)

Lid Algemeen Bestuur Denktank “Initiative Christen für Europa” (onbetaald)

Lid Dagelijks Bestuur Stichting “Religie in publiek domein” (onbetaald)

Lid Dagelijks Bestuur CDA-bestuur Deventer (onbetaald)

Lid Dagelijks Bestuur Lokale omroep Deventer (onbetaald)

Lid Dagelijks Bestuur Hip (Hulp in praktijk) (onbetaald)

Lid Dagelijks Bestuur Davidsfonds Nederland (onbetaald)

Lid Dagelijks Bestuur St. Jacobuspad Groningen-Drenthe (onbetaald)

Polderman, H.J. (SP)

Nevenfuncties Inkomsten

Geen

Poppe, R.J.L. (SP)

Nevenfuncties Inkomsten

Geen

Raak, A.A.G.M. Van (SP)

Nevenfuncties Inkomsten

Voorzitter Wetenschappelijk Bureau SP (onbezoldigd)

Remkes, J.W. (VVD)

Nevenfuncties Inkomsten

Voorzitter van de Raad van Toezicht van het Martiniziekenhuis te Groningen (vanaf 1

juni 2007)

€ 9000,-- per

jaar

Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Acantus Groep te Veendam (vanaf 1

januari 2008)

€13.000, -- per

jaar

Voorzitter van het bestuur van de Stichting Fraeylemaborg te Slochteren (onbezoldigd)

Lid van de Raad van Advies Customer Contact Company (vanaf 1 mei 2008) (onbezoldigd)

Nevenfunctie overzicht Tweede Kamer der Staten-Generaal 2009 15/21

Roefs, C.W.J.M. (PvdA)

Nevenfuncties Inkomsten

Lid van het Comité van Aanbeveling van de Stichting Oogstdankfeesten Berg aan de

Maas (sinds 2005)

(onbezoldigd)

Lid bestuur van de stichting “Behoud ruďne Bleijenbeek” te Afferden. Limburg (onbezoldigd)

Lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Invitare Openbaar Onderwijs €125,-- per

maand

Voorzitter van Samenwerkingsverband Weer Samen Naar School (WSNS) Land van

Cuyck

€50,-- reiskostenvergoed

ing per

vergadering

Roemer, E.G.M. (SP)

Nevenfuncties Inkomsten

Geen

Roon, R. De (PVV)

Nevenfuncties Inkomsten

Raadslidmaatschap Gemeente Almere Opgave

neveninkomsten

volgt

Roos-Consemulder, B. De (SP)

Nevenfuncties Inkomsten

Raadslidmaatschap Gemeente Vlissingen €15.318,-- in

2009

Rouwe, S. De (CDA)

Nevenfuncties Inkomsten

Geen.

Rutte, M. (VVD)

Nevenfuncties Inkomsten

Met ingang vanaf september 2008 gastdocent van de Johan de Witt Scholengroep op

het Varius College te Den Haag.

(onbetaald)

Samsom, D.M. (PvdA)

Nevenfuncties Inkomsten

Lid Comité van Aanbeveling van het Nederlands Sociaal Forum te Amsterdam (onbetaald)

Algemeen bestuurslid van de Stichting Texels Museum (=zeehondenopvang Ecomare) (onbetaald)

Lid bestuur stichting ondersteuning Tweede Kamerfractie Partij van de Arbeid (onbetaald)

Lid van de raad van advies van de opleiding Technologie en Samenleving (TES) aan

de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). De bijeenkomsten worden 2 keer

per jaar gehouden in de vorm van een ‘diner pensant’ op landgoed Groot Warnsbron

in Arnhemn

Sap, J.C.M. (GroenLinks)

Nevenfuncties Inkomsten

Lid programmacommissie GroenLinks voor de Tweede Kamerverkiezingen 2011

Penningmeester Stichting fractieondersteuning GroenLinks

Schermers, J.P. (CDA)

Nevenfuncties Inkomsten

Terugkeerregeling als Rijksambtenaar schaal 15

Bestuurslid van de Stichting Kind en Groei (vanaf 1 september 2008) (onbetaald)

Lid van de Raad van Toezicht van Antroz (organisatie in antroposofische ouderenzorg) €2500,-- per

jaar

Voorzitter van Unicef Utrecht (onbetaald)

Schinkelshoek, J. (CDA)

Nevenfunctie overzicht Tweede Kamer der Staten-Generaal 2009 16/21

Nevenfuncties Inkomsten

Lid Raad van Toezicht stichting Kinderpostzegels Nederland, Leiden (onbetaald)

Lid Raad van Commissarissen Floriade 2012 bv, Venlo € 9000,-- per

jaar

Voorzitter redactie Christen-Democratische Verkenningen, Den Haag (onbetaald)

Lid communicatieadviesraad Protestantse Kerk in Nederland, Utrecht (onbetaald)

Secretaris Vereniging van Eigenaren Hofje Javalaantje, Den Haag (onbetaald)

Lid curatorium stichting Gonsalvesprijs (onbetaald)

Lid juryprijs Nederlandse Dagbladpers (onbetaald)

Columnist “Kerk in Den Haag”, kerkelijk maandblad voor Den Haag e.o € 850, -- per

jaar

Bestuurslid van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond (KNSB) (vanaf 09-06-2007) (onbetaald)

Bestuurslid van de Nederlandse stichting Press Now (www.pressnow.nl) die

onafhankelijke media in transitielanden en conflictgebieden ondersteunt.

Schippers, E.I. (VVD)

Nevenfuncties Inkomsten

Geen

Schreijer-Pierik, J.M.G. (CDA)

Nevenfuncties Inkomsten

Voorzitter Stichting Delden – Keszthely (onbetaald)

Lid Maatschap Schreijer-Pierik (winst-verlies

basis)

Voorzitter Overijssels straattheater (onbetaald)

Commisaris van FC Twente (onbetaald)

Slob, A. (ChristenUnie)

Nevenfuncties Inkomsten

Voorzitter stichting Collectie Zwolle 1940-1945 (onbetaald)

Lid deputaatschap kerk- overheid GKV (onbetaald)

Lid Comité van Aanbeveling Stichting Ora (zending en hulpverleningsorganisatie te

Nieuwleusen

(onbetaald)

Lid Comité van Aanbeveling Stichting Dubbelklik, ouderinitiatief woonvorm voor

mensen met verstandelijke en meervoudige handicap te Zw olle

(onbetaald)

Lid van het Comité van Aanbeveling van Happietaria Zwolle (onbetaald)

Lid van het Comité van Aanbeveling HollandKoor (onbetaald)

Lid van het Comité van Aanbeveling Stichting Wereldtijdpad (onbetaald)

Lid van het Comité van Aanbeveling van de Stichting Evangelisch Onderwijs

Eindhoven

(onbetaald)

Lid van het Comité van Aanbeveling Stichting Canzibe (onbetaald)

Lid van het Comité van Aanbeveling voor het Talma project (onbetaald)

Lid van het Comité van Aanbeveling van de Bond tegen het vloeken (onbetaald)

Lid van het Comité van Aanbeveling van GIDSnetwerk (onbetaald)

Lid van het Comité van Aanbeveling ikzoekchristelijkehulp.nl (onbetaald)

Lid van het Comité van Aanbeveling Stichting Vrienden van Amcha in Nederland (onbetaald)

Lid van het Comité van Aanbeveling Ichtusretraite 2009 (onbetaald)

Smeets, P.E. (PvdA)

Nevenfuncties Inkomsten

Lid comité van aanbeveling Oogstdankfeest van Berg aan de Maas (onbetaald)

Lid jury Ed Meijerprijs in de regio Westelijke Mijnstreek (onbetaald)

Lid Raad van Advies van Mars Nederland B.V. te Veghel €3750,-- per

jaar

Senator van de Bond van Carnavalsverenigingen Limburg (onbetaald)

Lid van de Raad van Advies van ProfCore Business Services, vestiging Geleen €4000,-- per

jaar

Smilde, M.C.A. (CDA)

Nevenfuncties Inkomsten

Nevenfunctie overzicht Tweede Kamer der Staten-Generaal 2009 17/21

Voorzitter Stichting Vrienden van de Dorpskerk, Eelde (onbetaald)

Lid Raad van Toezicht Stenden Hogeschool/University, Leeuwarden Ongeveer

€5000,-- per

jaar

Lid Raad van Toezicht Saxenburgh Groep, Hardenberg Ongeveer

€3500,-- per

jaar

Lid Raad van Toezicht Drents Plateau, Assen (onbetaald)

Bestuurslid van de Stichting Steunfonds Christelijke Pers (in Friesland) (onbetaald)

Lid van het Comité van Aanbeveling Stichting Present Groningen

Smits, M. (SP)

Nevenfuncties Inkomsten

Geen

Snijder-Hazelhoff, J.F. (VVD)

Nevenfuncties Inkomsten

Lid maatschap melkveehouderijbedrijf (onbetaald)

Bestuurslid R.T.V. Noord (radio, televisie Noord) (onbetaald)

Vertegenwoordiger (Bankinst) Rabobank in Stichting Glastuinbouw (onbetaald)

Provinciaal voorzitter Faunabeheer provincie Groningen (onbetaald)

Spekman, J.L. (PvdA)

Nevenfuncties Inkomsten

Onafhankelijk voorzitter commissie leefbaarheidsbudgetten van woningbouwcorporatie

Boex en haar bewonersorganisaties.

(onbetaald)

Spies, J.W.E. (CDA)

Nevenfuncties Inkomsten

Voorzitter van de Nederlandse Sportalliantie (NSA) (onbetaald)

Staaij, C.G. Van der (SGP)

Nevenfuncties Inkomsten

Lid Redactie van Zicht (onbetaald)

Bestuurslid Stichting fractiebijstand SGP (onbetaald)

Voorzitter klachtencommissie Stichting Ouderenzorg (onbetaald)

Waarnemend voorzitter Commissie van Beroep VBSO (onbetaald)

Plv. lid Commissie voor geschillen VBSO (betaald)

Lid bestuur Guido de Bres-Stichting, Studiecentrum SGP (onbetaald)

Voorzitter Adoptievereniging Gereformeerde Gezindte (onbetaald)

Lid Raad van Toezicht en Advies Gevangenzorg Nederland (onbetaald)

Sterk, W.R.C. (CDA)

Nevenfuncties Inkomsten

Lid van bestuur Stichting Kerk en Wereld

Lid van bestuur Stichting Leukemie

Lid van Comité van aanbeveling De Boskant

Lid van het comité van aanbeveling van het Hermann Wesselink College

Lid van Raad van Toezicht Katholieke Scholenstichting Utrecht

Lid van Raad van Toezicht Stichting InteraktContour Groep

Tang, P.J.G. (PvdA)

Nevenfuncties Inkomsten

Redactieraad Socialisme & Democratie (onbetaald)

Teeven, F. (VVD)

Nevenfuncties Inkomsten

Deelname in de Raad van advies van het Comité ter vervolging van

oorlogsmisdadigers

(onbetaald)

Lid van de Raad van Advies van BorgTax (onbetaald)

Nevenfunctie overzicht Tweede Kamer der Staten-Generaal 2009 18/21

Voorzitter van het Max Euwe centrum (www.maxeuwe.nl) (vanaf juni 2009) (onbetaald)

Thieme, M.L. (PvdD)

Nevenfuncties Inkomsten

Bestuurslid stichting Faunabescherming (onbetaald)

Timmer, A.J. (PvdA)

Nevenfuncties Inkomsten

Lid raad van toezicht van Stichting Kwintes per 1 januari 2010. €8000,-- per

jaar inclusief

onkosten.

Onafhankelijk voorzitter ROCOV/Twente Regionaal Overleg Consumenten Openbaar

Vervoer

€75,-- per

vergadering.

(Ongeveer 10

keer per jaar)

Lid van de Raad van Advies ROC van Twente volwasseneneducatie €500,-- bruto

op jaarbasis

Lid van de Raad van Toezicht van het samenwerkingsverband van de Stichting

Expertis Onderwijsadviseurs met de Hogeschool Edith Stein/Onderwijs Centrum

Twente.

€3400,-- per

jaar

Toorenburg, M.M. (CDA)

Nevenfuncties Inkomsten

Terugkeerregeling Ministerie van Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen

Lid van de Raad van Toezicht van Vivent (zorgorganisatie regio 's -Hertogenbosch) €4000,-- bruto

per jaar.

Uitslag, A.S. (CDA)

Nevenfuncties Inkomsten

Bestuurslid SVWO, vrijwilligerswerk Overijssel te Zwolle, vanaf februari 2007

Bestuurslid Sportraad Overijssel, vanaf januari 2007

Vice-voorzitter “Karel de V”, verpleegkundigen in de politiek, vanaf voorjaar 2006

Lid Raad van Toezicht Vérian Apeldoorn (thuiszorg), vanaf voorjaar 2005

Voorzitter en aanspreekpunt: Fractie begeleiding Commissie V&V sector binnen de

CDA-fractie, landelijke politiek, vanaf maart 2004

Lid Den Treek, landelijk netwerk groep V&V sector stakeholders, vanaf 2004

Ulenbelt, P. (SP)

Nevenfuncties Inkomsten

Voorzitter Woonvereniging “Ma Retraite”, Leiden Geen

inkomsten

Veen, E. Van der (PvdA)

Nevenfuncties Inkomsten

Lid programmacommissie “Solidariteit tussen gezonden en zieken” van het

Nederlands Gesprekcentrum (NGC)

(onbetaald)

Lid Health Management Forum VZ HMF adviesraad (onbetaald)

Lid Adviesraad De Borg (instelling voor licht verstandelijk gehandicapten met

psychische problemen)

Lid Comité van Aanbeveling gastenverblijf VU Amsterdam

Lid Adviesraad Stichting Economisch Onderzoek

Voorzitter Stichting Welzijn Nieuwegein

Lid Seniorenconvent (adviesraad) Stichting STOOM (Stichting Onderzoek en

Ontwikkeling Maatschappelijke gezondheidszorg)

Per optreden

€138,42. Dit

wordt

automatisch

overgemaakt

naar Oxfam-

Novib

Lid Commissie van Aanbeveling Theater- en Kunstencentrum De Kom in Nieuwegein

Nevenfunctie overzicht Tweede Kamer der Staten-Generaal 2009 19/21

Voorzitter bestuur stichting ondersteuning Tweede Kamerfractie Partij van de Arbeid (onbetaald)

Velzen, K. Van (SP)

Nevenfuncties Inkomsten

Lid Raad van Bestuur Stichting Wonen Werken Waldeck Piermontkade (Ecologisch

woonwerkproject) Den Haag

(onbezoldigd)

Lid van het Comité van aanbeveling van de Stichting Onderzoek Oorlogsmisdaden (onbezoldigd)

Vendrik, C.C.M. (GroenLinks)

Nevenfuncties Inkomsten

Bestuurslid gasthuis theater werkplaats Amsterdam (per 01-03-2004) (onbetaald)

Lid van de redactie van De Helling (per 01-01-2004) (onbetaald)

Bestuurslid van de Mug met de Gouden tand (theatergezelschap) (per 01-09-2005) (onbetaald)

Verbeet, G.A. (PvdA)

Nevenfuncties Inkomsten

Lid Comité van Aanbeveling Stichting Ronald McDonald Kindervallei (onbetaald)

Voorzitter Taskforce 50+ Sport en Bewegen (onbetaald)

Lid comité van aanbeveling van de Stichting Hester te Den Haag (onbetaald)

Lid Comité van Aanbeveling van het nationaal stimuleringsprogramma Zilveren Kracht (onbetaald)

Lid Comité van Aanbeveling van de Stichting Hospice Zaanstreek (onbetaald)

Lid Comité van Aanbeveling voor “Prijs van het Vrije Woord” van Internationaal

Perscentrum Nieuwspoort

(onbetaald)

Voorzitter van de jury van de J.C. Bloempoëzieprijs (onbetaald)

Lid van het comité van aanbeveling Senior Games 2009 (onbetaald)

Lid van het Comité van Aanbeveling van de Stichting “De Belevenis” (onbetaald)

Lid van het Comité van Aanbeveling van de Kees Lunshoflezing (onbetaald)

Lid van het Comité van Aanbeveling Vereniging Koepel Wmo-raden (onbetaald)

Directeur van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (onbetaald)

Lid van de Commissie van Aanbeveling voor uitbreiding van het Vrouwenmonument (onbetaald)

Lid van het Comité van Aanbeveling van het Odensehuis (onbetaald)

Lid van het bestuur van de VSB Poëzieprijs (onbetaald)

Voorzitter Curatorium Nieuwspoort (onbetaald)

Lid van het Comité van Aanbeveling van het Arbeidsmarktcongres 2010 (onbetaald)

Lid Comité van Aanbeveling van de Studievereniging voor Politicologen In Leiden

(SPIL)

(onbetaald)

Lid Erecomité van het Nationaal Comité Thank you Canada & Allied Forces. (onbetaald)

Lid van het Comité van Aanbeveling van de Nederlandse Vereniging van Cardiologen

(NVVC)

(onbetaald)

Lid van het Comité van Aanbeveling van World Peace is Possible (onbetaald)

Verdonk, M.C.F. (Verdonk)

Nevenfuncties Inkomsten

Geen

Vermeij. R. (PvdA)

Nevenfuncties Inkomsten

Voorzitter van het stichtingsbestuur “Het Paard van Troje” (onbetaald)

Vietsch, C.A. (CDA)

Nevenfuncties Inkomsten

Lid Raad van Toezicht Medisch Centrum Haaglanden € 6000,- per

jaar

Lid Comité van Aanbeveling Meldpunt vermisten (onbetaald)

Vlies, B.J. Van der (SGP)

Nevenfuncties Inkomsten

Lid Bestuur Stichting Reformatorische Publikatie te Driebergen (onbetaald)

Lid Kerkenraad Hersteld Hervormde Gemeente te Maartensdijk (onbetaald)

Voorzitter Bestuur Stichting fractiebijstand SGP (onbetaald)

Nevenfunctie overzicht Tweede Kamer der Staten-Generaal 2009 20/21

Voordewind, J.S. (ChristenUnie)

Nevenfuncties Inkomsten

Lid van het Comité van Aanbeveling Medair Nederland (onbetaald)

Lid van het Comité van Aanbeveling van Happietaria Amsterdam (onbetaald)

Lid van het Comité van Aanbeveling Stichting The Family Factory (onbetaald)

Lid van het Comité van Aanbeveling van Christ’s Hope Nederland (onbetaald)

Lid van het Comité van Aanbeveling Nationale Jeugdzorg Prijzen (onbetaald)

Vos, M.L. (PvdA)

Nevenfuncties Inkomsten

Lid raad van Commissarissen FunX BV. €2500,-- per

jaar

(vacatiegeld)

Bestuurslid van de Stichting IT’s (onbetaald)

Bestuurslid bij projectkoor PA’dam (onbetaald)

Vries, J.M. De (CDA)

Nevenfuncties Inkomsten

Lid comité van aanbeveling Wandafonds (stichting voor hulp aan Poolse spastiche

kinderen)

(onbezoldigd)

Lid comité van aanbeveling Stichting Het Passion te Wanneperveen (onbezoldigd)

Lid comité van aanbeveling Stichting Boerderij Gijbeland te Bleskensgraaf (onbezoldigd)

Lid comité van aanbeveling Stichting Vrienden van Drechtwerk te Dordrecht (onbezoldigd)

Lid comité van aanbeveling Bijbel10daagse (onbezoldigd)

Lid Raad van Toezicht van de Stichting Protestants-Christelijk Hoger

Beroepsonderwijs Utrecht (Marnix Academie, lerarenopleiding basisonderwijs)

€ €2700,-- per

jaar

Lid Raad van Toezicht Da Vinci College te Dordrecht €4200,-- per

jaar

Lid algemeen bestuur Stichting ter bevordering van de christelijke pers in Nederland Presentie- en

reiskostenverg

oeding

Vroonhoven-Kok, N.J. Van (CDA)

Nevenfuncties Inkomsten

Lid bestuur van de stichting Jaar van het Religieus Erfgoed (onbetaald)

Lid raad van Toezicht Stichting Gered Gereedschap Den Haag (onbetaald)

Lid van het bestuur van het Nieuwe Philharmonie Utrecht, een nog op ter richten

gelegenheidsorkest, dat niet met Rijksgeld bekostigd wordt.

(onbetaald)

Waalkens, H.E. (PvdA)

Nevenfuncties Inkomsten

Lid klankbordgroep AVEBE (onbetaald)

Lid algemeen bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s €3108, -- voor

het jaar 2005

Eigenaar biologisch melk- en vleesveebedrijf €4312,-- voor

het jaar 2005

Voorzitter stichting muziek theaterproductie Oost-Groningen (onbetaald)

Weekers, F.H.H. (VVD)

Nevenfuncties Inkomsten

Advocaat & Procureur eenmanszaak gelieerd aan Hoeberechts Advocaten te Weert

(2003-heden)

(onbezoldigd)

Lid gemeenteraad Weert (€7989,-- bruto

in 2008)

Wiegman- van Meppelink Scheppink, E.E. (ChristenUnie)

Nevenfuncties Inkomsten

Lid van het Comité van Aanbeveling van Stichting In de Bres (vanaf augustus 2007) (onbetaald)

Lid van het curatorium van het Wetenschappelijk Instituut (vanaf 1 maart 2007) (onbetaald)

Nevenfunctie overzicht Tweede Kamer der Staten-Generaal 2009 21/21

Lid van het college van advies Eurofractie (vanaf 1 maart 2007) (onbetaald)

Lid van de Commissie van Aanbeveling van het Passion (onbetaald)

Lid van het Comité van Aanbeveling van de Happitaria in Zwolle (onbetaald)

Lid van het Comité van Aanbeveling van de organisatie van het symposium over het

probleem van de Dak- en Thuisloze in Zwolle op 31 maart 2010 van de Stichting "Er is

Hoop"

(onbetaald)

Wilders, G. (PVV)

Nevenfuncties Inkomsten

Raadslidmaatschap Gemeente Den Haag Opgave

neveninkomsten

volgt

Willemse - van der Ploeg, A.A.M. (CDA)

Nevenfuncties Inkomsten

Lid Programmacommissie M/V ZonMW €500,--

Lid Algemeen Bestuur Unie KBO (onbetaald)

Landenvertegenwoordiger Council AGE Europe (onbetaald)

Lid van het bestuur van het Heiligdom Onze Lieve ter Nood, zetelend te Heiloo (onbetaald)

Wit, J.M.A.M. De (SP)

Nevenfuncties Inkomsten

Voorzitter Aktiecomité Ereschuld Mijnwerkers (onbetaald)

Voorzitter Stichting Wetenschappelijk Bureau SP (onbetaald)

Voorzitter Stichting Studiecentrum SP (onbetaald)

Voorzitter van de Stichting Vrienden van de Rein Bettink Collectie, Heerlen (onbetaald)

Secretaris van de Stichting Ondersteuning SP fractie Heerlen, Heerlen (onbetaald)

Bestuurslid Stichting Carboon te Voerendaal. (onbetaald)

Wolbert, A.G. (PvdA)

Nevenfuncties Inkomsten

Lid van het comité van aanbeveling van SamSam (een vrijwilligers bemiddelingssite

voor o.a. ouderen)

Bestuursvoorzitter van Theater de Nieuwe Kolk te Assen

Yücel, K. (PvdA)

Nevenfuncties Inkomsten

Gemeenteambtenaar (Deventer) (onbetaald)

Zijlstra, H. (VVD)

Nevenfuncties Inkomsten

Lid Comité van Aanbeveling van Energiepoort (onbetaald)

Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Utrecht (sinds

2006)

 

top
Censuur in Nederland ©
Stem Groep Hop in 2014
Politicus/redacteur/auteur: J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo. Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: J. Hop Ermelo.
Disclaimer 2012 en vrijwaring. Op alle websites Censuur in Nederland en Groep Hop is een "2012 disclaimer" van toepassing. Procedures inzake belemmering vrijheid van meningsuiting tegen politicus/redacteur/auteur J. Hop Ermelo uitsluitend via rechtbank Zutphen met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op internet en/of andere media. Door mijn website te raadplegen accepteert u mijn vrijwaring. J. Hop streeft ernaar dat alle informatie op deze website correct is. J. Hop verleent ten aanzien van die informatie echter geen enkele garantie, noch kan J. Hop worden geacht een dergelijke garantie stilzwijgend te hebben verleend. J. Hop zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, waaronder directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of betreden van deze website.