GROEP HOP ERMELO ©

2006-2018 Informant mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen"

Christelijk vuilnis uit Ermelo wint met "doodzwijgen" (Groep) Hop bij Christelijk College Groevenbeek, Bedrijvenkring Ermelo, CDA debatten, Buurtvereniging Speuld en de krantjes Stentor, Ermelo Weekblad en hun vriendinnen bij locale internetkrantjes. HET CDA KAN ALLEEN GROEP HOP NIET CONTROLEREN want alleen Groep Hop met Hop weigerde vanaf 2006 losgeld te betalen voor debat aan de CDA PR commissie in Ermelo. Het betalen van losgeld aan de CDA PR commissie per gekozen raadslid zoals dat in de gemeente Ermelo gebruikelijk is in strijd met wetgeving dat je voor de verkiezingen geen geld moet aanbieden als je gekozen wordt.

Groep Hop won van christelijk vuilnis uit Ermelo dat sportverenigingen wilde verplaatsen naar natuur- en agrarisch gebied. Ging niet door!

Groep Hop gaat winnen tegen het Ermelose christelijk vuilnis dat Nederlanders blijft discrimineren tov van buitenlanders mbt wonen in (recreatie)woningen. Voorbeeld 1 discriminatie Voorbeeld 2 discriminatie

Groep Hop gaat winnen tegen het christelijk vuilnis en het wonen in recreatiewoningen door jongeren gaat gelegaliseerd worden De WALGING van Ermeloers tegen christelijk vuilnis in het gemeentehuis van Ermelo wordt steeds erger. Christelijk vuilnis in het gemeentehuis van Ermelo en hun meelopers gaan zich steeds meer zorgen maken omdat zij merken op straat uitgekotst te worden door burgers.

Maar laten we reŽel zijn christelijk vuilnis uit Ermelo gaat inmiddels huis aan huis de deuren langs tijdens buurtonderzoeken om bewoners te vragen waar Hop mee bezig is en wie er allemaal bij Hop over de vloer komen. Het Ermelose christelijk vuilnis blijft dan ook gevaarlijk met het "fabriceren van bewijs" en "succesvolle tegenwerking". Christelijk vuilnis uit Ermelo fraudeert ongehinderd met GBA gegevens en/of verkiezingsformulieren om kost wat kost Groep Hop buiten het gemeentehuis te houden. Na 12 jaar Ermelose politiek heb ik alleen maar minachting voor christelijk vuilnis dat in Ermelo ouderen terroriseert en de armoede injaagt. Verkiezingen niet wint maar steelt!

Denk eens na?
1 Een sfeerverslag over rechtspraak tegen Hop. Politiek proces tegen Hop Ermelo met een voor de Staat weerzinwekkend partijdig rechter I
80 Een sfeerverslag over rechtspraak tegen Hop. Politiek proces tegen Hop Ermelo met een voor de Staat weerzinwekkend partijdig rechter IV

 

Wilt u zelf meedoen aan de verkiezingen gemeenteraad in uw gemeente?

Contact: lees verder

 

CDA gemeente Ermelo. "In de raadsvergadering is er geen mogelijkheid tot inspreken van de burgers en andere betrokkenen".

De gemeenteraad van de gemeente Ermelo, Commissiegriffier/raadsadviseur mw. I(etje). Tollenaar-de Vries, Raadhuisplein 2, Postbus 500, 3850 AM Ermelo.

Ermelo, 26 november 2015.

Geachte mevrouw Tollenaar-de Vries,

Betreft: Uw schrijven ref. 15044053 casenr. 2015-09086 inzake mijn brief en de commissievergadering Bestuur en Middelen 3 december 2015 om 19.30 uur.

Ik begrijp uw brief niet zo goed.

 

 

7 oktober 2015 CDA BURGEMEESTER ERMELO in Ermelo Weekblad:"WIJ (CDA bestuurders gemeente Ermelo) zullen voldoen aan de taakstelling asielzoekers VOORRANG te verlenen boven eigen woningzoekenden. Een verdeelsleutel over alle opvanggemeenten naar omvang van inwoners zal dat gaan bepalen.

CDA(-ers) vijand(en) van het gewone NEDERLANDSE volk. STEM WIJZER! STEM GROEP HOP IN 2018.

Wat verdient die mevrouw Sommerwil per maand om bejaarde burgers 25000 euro per maand dwangsommen op te leggen terwijl die burger al tonnen aan dwangsommen heeft gekregen en is die mevrouw wel goed wijs en staat het gemeentehuis van Ermelo niet aan de verkeerde kant van de spoorlijn Amersfoort Zwolle en had het gemeentehuis niet beter op het terrein van Veldwijk gebouwd kunnen worden in een beter passende omgeving. Ik begrijp het niet zo goed.....
 

WAARSCHUWING! Een kotsbakje dient u bij de hand te hebben na het lezen van praktijkinformatie inzake totaal verrotte CDA ideologie gericht op het uitzuigen, uitbuiten en terroriseren en STASI praktijken jegens van (bejaarde) NEDERLANDERS. Met de groeten van meneer Hop aan het CHRISTELIJK management van het CHRISTELIJK CDA COLLEGE GROEVENBEEK waar de jeugd CDA tunnelvisie onderwijs krijgt en dus blijft trappen in de stront die al de CDA kudde achterlaat. En natuurlijk de allervriendelijkste groetjes van meneer Hop aan mijn "vriendin" de eindredacteur van Ermelo Weekblad. Ze heeft tegenwoordig ook nog een soort CDA PR internetwebsite, het plaatselijke internet suffertje, om de discriminatie van Nederlanders tov van buitenlanders te promoten. En je weet het Jeanne de Raad voor de Journalistiek heeft geoordeeld dat jij inderdaad onjuistheden over mij hebt geschreven in het CDA PR krantje Ermelo Weekblad. Als eindredacteur van het plaatselijk suffertje Ermelo Weekblad weigerde jij natuurlijk de juiste tekst te publiceren maar ik kan daar alleen maar om glimlachen. Als CDA journalist -gespreksleidster CDA politiek debat in Ermelo- ben jij te stom om te begrijpen dat als jij meneer Hop probeert aan te pakken dat als een boemerang op jou in blijft slaan. En je weet het Jeanne ik was uitgenodigd voor het politiek debat op Chr. College Groevenbeek door de school maar mocht vervolgens niet meedoen. En je weet het Jeanne ik was niet door jou uitgenodigd voor het jouw politiek debat in de Volksmond. Ik was er wel -maar ben maar snel weggegaan- toen ik zag hoe jij je bemoeide met de CDA aankleding van jouw CDA debat.

 

 

 

Bezwaarschrift J. Hop Ermelo tegen besluit gemeente Ermelo inzake afschrift brief aan COA en opvanglocaties asielzoekers

Commissie bezwaarschriften,
Gemeente Ermelo,
Raadhuisplein 2,
Postbus 500, 3850 AM Ermelo.

Ermelo, 3 november 2015.

Betreft: Bezwaarschrift tegen besluit 15040105 casenr. 2015-07788.

Geachte secretaris, geachte leden commissie bezwaarschriften.

Ondergetekende dient hierbij een bezwaarschrift in tegen besluit 15040105 casenr. 2015-07788.

Grond 1.
Als je een verzoek indient bij de gemeente Ermelo kun je ervan uitgaan dat je als Nederlander door het gemeentebestuur en een deel van het ambtenarenapparaat gemeente Ermelo wordt genaaid. Zie brief 3 november 2015 aan het gemeentebestuur inzake casenr. 2015-05785.

Grond 2.
Onderdeel 1. Er werd gevraagd om een brief aan het COA. Het beruchte ambtenaren- bestuursapparaat van het gemeente Ermelo negeren dit verzoek terwijl die brief wel aanwezig is.

Grond 3.
Onderdeel 2. Het verzoek wordt hier als herhaald en ingelast beschouwd. Ten onrechte wordt het verzoek afgewezen met de onjuiste bewering dat er geen overzicht is van opvanglocaties in de gemeente Ermelo terwijl er actief naar gezocht wordt. Dit klemt des te meer omdat actief zoeken niet past bij onderdeel 1 want als er niets is dan stuur je ook als gemeentebestuur van de gemeente Ermelo geen brief naar het COA waar die opvanglocaties aan moeten voldoen.

Grond 4.
Er is sprake van "tegenspreken" en "tegengestelde beweringen" met als bekend oogmerk de burger te naaien bij het indienen van een WOBverzoek en dat klemt des te meer omdat de CDA burgemeester al eerder heeft laten publiceren dat buitenlanders wel in recreatiewoningen mogen wonen en Nederlanders niet. Asielzoekers VOORRANG hebben boven de eigen bevolking bij het vinden van woonruimte.

Grond 5.
Hoe duidelijk moet je het opschrijven voor de bezwaarschriftencommissie gemeente Ermelo dat er in Ermelo al tientallen jaren sprake is van discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders en het naaien, uitzuigen en uitbuiten van de eigen bevolking.

Hoogachtend,

Dhr. J. Hop.

Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo.

 

 

 

20-10-2015 Executieverkoop recreatiewoning na CDA TERREUR gemeente Ermelo tegen bejaarde mevrouw gaat NIET DOOR!

Een kwartier voor de executieveiling van een Ermelose recreatiewoning ging de executieveiling d.d. 20-10-2015 van de recreatiewoning van een bejaarde mevrouw waarvan de gemeente Ermelo haar complete AOW had gejat NIET DOOR! Mevrouw woont inmiddels zelf in deze recreatiewoning na CDA TERREUR! Betrokken bank is het NIET eens met dit soort CDA TERREUR tegen bejaarde burgers in Ermelo en de bank heeft de verkoop een kwartier voor de executieveiling stopgezet. De betrokken bank begrijpt inmiddels de impact van de Ermelose CDA terreur jegens bejaarde burgers.

Het CDA STASI BESTUUR van de gemeente Ermelo zal dus andere TERREUR INSTRUMENTEN moeten gaan inzetten jegens bejaarde Ermeloers. De CDA burgemeester die met zijn rotsmoel twee weken geleden de gemeenteraad lachend vertelde dat de eerste Ermelose recreatiewoning op een executieveiling werd verkocht zal de Ermelose burgers en "meelopers c.q. raadsleden die geen echte volksvertegenwoordigers zijn" moeten gaan uitleggen waarom die executieveiling op 20-10-2015 niet is doorgegaan. Ook een leuk vraagje voor het persuurtje a.s. maandag voor de gemeente Ermelo altijd partijdig perszooitje in hun CDA PR krantjes.

DONDER OP CDA burgemeester van Ermelo, vuile smeerlap om een bejaarde vrouw haar complete AOW inkomen te jatten en te proberen kost wat kost haar recreatiewoning op een executieveiling te gaan verkopen waar zij inmiddels zelf woont na jouw CDA terreur waarbij haar complete AOW inkomen werd gejat. Wat voor smeerlap moet je zijn om het baantje CDA burgemeester te verkrijgen en doe de groeten van meneer Hop aan jouw GBA FRAUDEUR die deze mevrouw tijdens de rechtszaak "kort geding executieveiling" zat uit te lachen. Van zijn soort lust ik er wel 10!

Nou met de allervriendelijkste groeten van meneer Hop en jij weet het CDA burgemeester van Ermelo ik kom achter JOU AAN EN JIJ DONDERT OP.
Ermelose burgers KOTSEN van jouw STASI terreur en jouw weerzinwekkende partijdigheid voor buitenlanders tov Nederlanders.

7 oktober 2015 CDA BURGEMEESTER ERMELO in Ermelo Weekblad:"WIJ (CDA bestuurders gemeente Ermelo) zullen voldoen aan de taakstelling asielzoekers VOORRANG te verlenen boven eigen woningzoekenden. Een verdeelsleutel over alle opvanggemeenten naar omvang van inwoners zal dat gaan bepalen.

 

 

 

De honden van Dutroux kregen meer te vreten dan een NEDERLANDSE bejaarde mevrouw van wie haar complete AOW inkomen werd gejat

7 oktober 2015 CDA BURGEMEESTER ERMELO in Ermelo Weekblad:"WIJ (CDA bestuurders gemeente Ermelo) zullen voldoen aan de taakstelling asielzoekers VOORRANG te verlenen boven eigen woningzoekenden. Een verdeelsleutel over alle opvanggemeenten naar omvang van inwoners zal dat gaan bepalen.

De honden van Dutroux kregen meer te vreten dan een Ermelose bejaarde mevrouw van wie het complete AOW inkomen werd gejat nadat deze mevrouw met Ermelose CDA Terroristen te maken kreeg. Opgejaagd vanuit het buitenland naar Nederland omdat in het buitenland haar complete AOW inkomen kon worden gejat omdat zij mede-eigenaar was van een recreatiewoning in Ermelo en zelf in het buitenland woonde.

Iedere asielzoeker krijgt in Nederland meer te vreten dan deze bejaarde mevrouw van wie na contact met het Ermelose gemeentebestuur en de voor de overheid vrijwel altijd partijdige rechtspraak haar complete AOW inkomen werd gejat.

De CDA Terroristen van de gemeente Ermelo betoogden bij het Gerechtshof dat deze bejaarde mevrouw maar moest gaan werken om aan inkomen te komen omdat de CDA Terroristen van de gemeente Ermelo haar complete inkomen hadden gejat. Zullen we alle rechters en gemeente bestuurders van Nederland ook een keer een half jaar hun complete inkomen jatten zodat er bij iedere rechter en "volksvertegenwoordiger" INGERAMD wordt wat het betekent om je AOW complete inkomen kwijt te raken nadat je met CDA TERRORISTEN te maken krijgt? Waarom krijgen ASIELZOEKERS een bijstandsuitkering en wordt van een Nederlandse mevrouw haar complete AOW inkomen gejat?

UITSPRAAK GERECHTSHOF AMSTERDAM 3 november 2015 in hoger beroep. Krijgen de honden van Dutroux meer te vreten dan een Nederlandse bejaarde van wie haar complete inkomen werd gejat?

UITSPRAAK GERECHTSHOF AMSTERDAM 3 november 2015 in hoger beroep. Krijgen ASIELZOEKERS in Nederland meer te vreten dan een Nederlandse bejaarde van wie haar complete inkomen werd gejat?

Nadat die mevrouw met Ermelose CDA TERRORISTEN te maken kreeg en - CDA overleg met de rechtspraak achter de schermen-? Waarom krijgen ASIELZOEKERS een bijstandsuitkering en wordt van een Nederlandse mevrouw haar complete AOW inkomen gejat?

Hier komen de namen van de drie rechters die deze CDA TERREUR zaak in hoger beroep behandelen.

 

 

WALGING

7 oktober 2015 CDA BURGEMEESTER ERMELO in Ermelo Weekblad:"WIJ (CDA bestuurders gemeente Ermelo) zullen voldoen aan de taakstelling asielzoekers VOORRANG te verlenen boven eigen woningzoekenden. Een verdeelsleutel over alle opvanggemeenten naar omvang van inwoners zal dat gaan bepalen.

Ik walg van al die Ermelose (landelijke) politici en bestuurders die tienduizenden Nederlanders al (tientallen) jaren laten wachten op woonruimte. Ik walg van alle bestuurders en een deel van de ambtenaren van de gemeente Ermelo betrokken bij het al tientallen jaren terroriseren met tonnen aan dwangsommen van "eigen burgers" om hun AOW inkomen, woning en andere spullen te jatten. Ik walg van alle bestuurders gemeente Ermelo en een deel van de ambtenaren van de gemeente Ermelo betrokken bij de terreur tegen bejaarden omdat er dinsdagmiddag 13 oktober bij de rechtbank Zutphen een kort geding is van bejaarde inwoners van de gemeente Ermelo om de verkoop van hun recreatiewoning te voorkomen. Ik walg van de geplande openbare verkoop van een Ermelose recreatiewoning te Papendal op 20 oktober 2015 op last van bestuurders gemeente Ermelo omdat een Ermeloer die al VEERTIG JAAR IN ERMELO WOONT, VOOR 1996 IN DIE DOOR HEM ZELF AFGEBOUWDE RECREATIEWONING. Ik heb maling aan de Ermelose ambtenaren die ook deze week weer achter mij aanreden waar ik naar toe ging!

En maar stemmen beste burgers op het bovengenoemde tuig dat alles uit de kast haalt om buitenlanders ONVERWIJLD in Nederland te huisvesten terwijl Nederlanders tientallen jaren moeten wachten op woonruimte en in Nederland op 20 oktober 2015 een woning op verzoek van ALLE BESTUURDERS GEMEENTE ERMELO moet worden verkocht alleen maar omdat de bewoner er VOOR 1996 woonde.

Ik walg van zulke FARIZEEňRS en ik walg van de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders en de "succesvolle tegenwerking van Hop" nav geknoei door Ermelose ambtenaren in het GBA om mij na geknoei van de ambtenaar betrokken bij de verkiezingen in Ermelo en betrokken bij het knippen en plakken in VVD verkiezingsformulieren in het Ermelose GBA vervolgens met "verzonnen verhalen" te naaien. Linken: Met de allervriendelijkste groeten van meneer Hop aan de OvJ die voor mij de rechtszaal is uitgevlucht omdat ook doe OvJ dondersgoed wist dat Hop door GBA personeel gemeente Ermelo, jeugdzorg, RvdK en rechtspraak in Noord-Brabant met "succesvolle tegenwerking" en "verzonnen verhalen" al jaren werd genaaid. Groep Hop moet immers kost wat kost worden doodgezwegen maar de redacteur van Ermelo Weekblad schreef dat al zwart op wit aan de Raad voor de Journalistiek.

En maar zo snel mogelijk bouwen voor al die buitenlanders zodat Nederlanders nog veel langer moeten wachten op woonruimte en/of uitgezogen en uitgebuit worden achtergelaten en/of hun woning verkocht op een executieveiling op 20 oktober 2015 omdat een gepensioneerde 73-jarige meneer die al 40 jaar in Ermelo woonde in deze recreatiewoning er VOOR 1996 woonde.

J. Hop Ermelo, politicus Groep Hop 10-10-2015.

13-10-2015 Kort geding executieverkoop recreatiewoning. Het personeel van de gemeente Ermelo zat de betrokken burgers voor de rechter steeds uit te lachen. Uitspraak kort geding was voor de zitting - na CDA overleg achter de schermen met de rechtspraak- alweer bekend. CDA Rechtbank Zutphen. Executie verkoop kan doorgaan.
20-10-2015 Executieverkoop recreatiewoning na CDA TERREUR gemeente Ermelo tegen bejaarde burgers gaat NIET DOOR! Betrokken bank is het NIET eens met de CDA TERREUR tegen bejaarde burgers.

 

 

 

Doodzwijgen Groep Hop overal zichtbaar op de Veluwe met vernielen Groep Hop verkiezingsposters

Geschiedenis. Groep Hop moest kost wat kost worden doodgezwegen en daarom werden over al Gelderland de posters van Groep Hop van de borden gerukt en overplakt
1 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Politiek proces tegen Hop Ermelo met een voor de Staat weerzinwekkend partijdig rechter I
Na indienen van klachten wordt Hop met "gefabriceerd bewijs", "succesvolle tegenwerking" en "geheim overleg" aangepakt.
Stemwijzer 2007 Groep Hop deed niet mee aan de Stemwijzer provinciale verkiezingen Gelderland omdat het belangrijkste verschil Groep Hop met alle andere partijen -Groep Hop wil de provincie Gelderland opheffen- niet in de Stemwijzer werd opgenomen. Het niet opnemen van programma verschillen is een stemwijzer truc t.b.v. de gevestigde politieke partijen als opdrachtgever van die stemwijzer.
646 Archief Groep Hop deed mee aan provinciale verkiezingen Gelderland in 2007
340 Een sfeerverslag van Hop. Verkiezingsposters Groep Hop worden overal in Gelderland vernield en overplakt
425 "Groep Hop wil agrarisch landschap behouden". Verkiezingsposters worden overal vernield of overplakt door CDA
561 "Groep Hop wil de jeugdzorg echt aanpakken". Verkiezingsposters worden overal vernield of overplakt door CDA
541 Doodzwijgen Groep Hop op de Veluwe IV, Verkiezingsposters Groep Hop worden overal vernield en overplakt
DIS Hoe gezellig is het wonen in zo'n christelijk? dorpje op de Veluwe met 2 CDA-burgemeesters?
PAR Hoe verlopen verkiezingen gemeenteraad in zo'n christelijk? dorpje op de Veluwe met 2 CDA-burgemeesters?
CHR Hoe verloopt een verkiezingsdebat in zo'n christelijk? dorpje op de Veluwe met 2 CDA-burgemeesters?
362 Het is verboden om losgeld te betalen aan de CDA PR commissie per gekozen raadslid. Groep Hop weigerde!
379 CDA kan alleen Groep Hop niet controleren. Groep Hop weigert betaling losgeld aan CDA PR commissie.
610 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Hop ontdekt dat ambtenaren GEZAG over inwoners en politici moeten uitoefenen
752 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Hop moet zijn mond houden van Ermelose CDA burgemeester
765 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Hoe JATTEN christelijke (CDA) bestuurders een woning van een oude gehandicapte burger!
766 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Hoe JATTEN christelijke (CDA) bestuurders in Ermelo een auto van een burger!
265 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Competentie ambtenaar die GEZAG over Hop wilde uitoefenen in de gemeente Ermelo
201 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Knippen en plakken mag in Ermelose verkiezingsformulieren
358 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Welke boom is hier ziek?
424 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Ermelose christelijke (CDA) terreur tegen bewoners recreatiewoningen
101 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Ermelose christelijke (CDA) terreur tegen bejaarde mevrouw
145 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Lawine aan onjuiste ontvangstbevestigingen gemeente Ermelo
686 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Asielzoekers hebben voorrang bij toewijzing woningen in Ermelo
665 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Politiek proces tegen Hop Ermelo met Stasi praktijken
80 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Politiek proces tegen Hop Ermelo met een voor de Staat weerzinwekkend partijdig rechter IV
Na GBA fraude gemeente Ermelo wordt Hop met "gefabriceerd bewijs", "succesvolle tegenwerking" en "geheim overleg" aangepakt.
511 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Ermelo Weekblad heeft geen ruimte om correct over milieu Project 31 van Hop te berichten
459 Kent u de geschiedenis nog van de omroepbijdrage?
218 Als je een gesubsidieerde leugen maar vaak genoeg herhaald gaat iedereen dat vanzelf als de waarheid beschouwen

top
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop I
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop II
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop III
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop IV
Stem wijzer! Stem Groep Hop ©
Referenties J. Hop
Activiteiten