CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

Censuur in Nederland Hop weigert maximaal 5 klachten in te dienen bij Provinciale Klachtencommissie Jeugdhulpverlening Noord-Brabant

 

 

 

Procedureel en systematisch klagen met Hop geeft zicht op uithollen "rechtspraak" ouders die procederen tegen jeugdzorg
690 Het gevaar! De wetgever is er indertijd vanuit gegaan dat de gebrekkige toegang tot de kinderrechter zou kunnen worden gecompenseerd door een interne klachtenprocedure. Die route is echter voor de veelal in de duistere maatschappelijke jungle voortstrompelende justitiabelen niet gemakkelijk te vinden
300 De norm! "Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen" Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X overheid op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304."
050 Alle klachten GEGROND in strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd worden hier als herhaald en ingelast beschouwd
689 Max Wattimena! 12 klachten gegrond met Hop als gemachtigde van moeder X tegen Max Wattimena e.a. Bureau Jeugdzorg Amsterdam
137 Max Wattimena! Ongewenste dubbelfunctie medewerker gezinsvoogdij/lid interne klachtencommissie zichtbaar in hetze tegen Hop
460 Klacht gegrond! Logtenberg tegen VVP inzake onderscheppen correspondentie aan klachtencommissie door directeur VVP
461 Klacht gegrond! Logtenberg tegen SBJG inzake onderscheppen correspondentie aan klachtencommissie door beleidsmedewerker
681 16 klachten gegrond tegen Stichting Jeugdzorg Groningen in twee klachtrondes met Hop als gemachtigde van klagers
204 VVP Klacht gegrond Voorziening Pleegzorg Flevoland had twee na wetgeving geen interne klachtencommissie
691 Geschiedenis! Klacht gegrond met Hop tegen Stichting Centrum voor Pleegzorg Rotterdam
700 Geschiedenis! Klacht gegrond met Hop als gemachtigde tegen "niet-ontvankelijk" levert een definitie van "pleegouders" op
126 swsg44200840 Klacht gegrond tegen Stichting William Schrikker Groep  "Ouders ten onrechte geen hulpverleningsplan ontvangen"
669 Klacht gegrond tegen Stichting William Schrikker Groep  ONBEGRIJPELIJK na bijna een jaar OTS nog geen Plan van Aan pak gemaakt
198 Klacht gegrond tegen Stichting Jeugdzorg Noord-Brabant inzake intimidatie van tienermoeder
676 Procederen met Hop tegen SBJF! Van zes kinderen gaat de OTS eraf en daar waren ze bij SBJF niet zo blij mee
134 Hop adviseert burgers geen klachten meer in te dienen tegen de jeugdzorg maar bezwaarschriften op grond van 5.5 Woj
198  13 klachten gegrond tegen Stichting Jeugdzorg Noord-Brabant in eerste klachtronde met Hop als gemachtigde van klagers
674 19 klachten gegrond tegen Stichting Jeugdzorg Noord-Brabant in twee klachtrondes met Hop als gemachtigde van klagers
670 Opnieuw veel klachten gegrond tegen Stichting Jeugdzorg Noord-Brabant in drie klachtrondes met Hop als gemachtigde van klagers
678 Klachten van moeder X met Hop ingediend tegen Stichting Jeugdzorg Noord-Holland GEGROND verklaard tijdens Vedivo hetze
682 Klachten gegrond met Hop als gemachtigde van ouders tegen Stichting Bureau Jeugdzorg Zeeland
683 Klacht gegrond in de zaak J. met Hop als gemachtigde tegen Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg
684 Klacht gegrond in de zaak Z. met Hop als gemachtigde tegen Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg
685 Klacht gegrond in de zaak E. met Hop als gemachtigde tegen Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg
686 Klachten gegrond met Hop als gemachtigde tegen Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland bij Provinciale Klachtencommissie
051 Vedivo hetze. Klacht van Hop GEGROND tegen beroepsverbod voor Hop op grond van websites die NIET van Hop zijn
668 Klacht gegrond! Directeur Jeugd en Gezin Noord-Holland ONBEVOEGD Hop te weigeren bij interne klachtencommissie (Vedivo hetze)
680 Geschiedenis! Strijd van Hop namens klagers tegen gezinsvoogdij om afgifte contactjournaal gezinsvoogd! "Jeugdzorg en VVP" dringen er bij de MINISTER op aan regelgeving (6) (Omroep Gelderland) voor interne klachtencommissies aan te passen om misbruik van klachtprocedures voor eigen doeleinden door derden (lees Hop) die zich als belangenbehartiger opwerpen om middels de klachten van individuele klagers "eigen programmapunten" (lees strijd van ouders met Hop als gemachtigde om afgifte contactjournaal gezinsvoogd) in stelling te brengen tegen te gaan
692 Censuur in Nederland Hop weigert maximaal 5 klachten in te dienen bij Provinciale Klachtencommissie Jeugdhulpverlening Noord-Brabant
211 Vedivo hetze tegen Hop betekende na strijd om afgifte contactjournaal einde van alle Provinciale Klachtencommissies in Nederland
006 Wraking van Hop ongegrond bij Rechtbank Zutphen krijgt een vervolg bij de Verenigde Naties met klacht van Hop
Omroep Gelderland: President Rechtbank Zutphen wil regelgeving voor wraking aanpassen om wraken kinderrechters te voorkomen
   

Voeding om over na te denken. Hoe onafhankelijk zijn rechters, klachtencommissies en bezwaarschriftencommissies?
217 Geld is Macht! Geef mij de controle over de valuta van een natie en het maakt me niet meer uit wie de wetten maakt
365 Geld is Macht! Wat doet de STAAT met grond waarop ons voedsel kan worden verbouwd zodat we voeding niet hoeven te importeren
288 Geld is Macht! Professor Daud: "De regentenstand speelt elkaar baantjes toe, parlement oefent nauwelijks controle uit
282 Geld is Macht! Systemen moet  je altijd van binnenuit aanvallen! Henk Westbroek: "Een kleine druppel voel je niet"
267 Geld is Macht! CDA Minister Donner: "Iedere kritiek afzonderlijk is NIET gevaarlijk"!
544 Geld is Macht! Beslissing op "bedenkingen" Hop tegen nieuwe milieuvergunning voor witvleeskalveren levert meer "bedenkingen" op
401 Geld is Macht! Waarom mogen boeren in Nederland geen gratis melk geven aan arme kinderen en moeten ze boetes betalen?
253 Geld is Macht! Is gentechnologie gevaarlijk voor kleine winkeliers/bakkers en boeren in arme landen die zelf hun voedsel verbouwen?
400 Geld is Macht! Is voedsel opgewarmd in een magnetron gezond? Indien ja, waarom babymelk niet opwarmen in een magnetron?
181 Geld is Macht! Ethische ondernemingen met smerige streken, denk eens na over "schone schijn" achter de PR?
546  Geld is Macht! Macht is Recht! Nederlandse rechtspraak met smerige streken! (546) 030806-270509 DOORLOOPTIJD BIJNA DRIE JAAR procedure bezwaarschrift tegen Plan van Aanpak als representatief voorbeeld van die geweldige onpartijdige rechtspraak in Nederland als burgers tegen jeugdzorg procederen!
601  Nadere precisering alle Wob 102 verzoeken op verzoek van jeugdzorg personeel met onvoldoende kennis van zaken hoe Wob 102 verzoeken snel en netjes op verzoek van burgers af te handelen snel en gemakkelijk van internet te halen
265 Hoe onafhankelijk is de commissie bezwaarschriften van Stichting Bureau Jeugdzorg Friesland
141109-ontvangen 161109 Verzoek J. Hop Ermelo wob102 verzoek 7
000000 Besluit stichting op wob102 verzoek 7 DOORLOOPTIJD ?? dagen! ?
340 Hoe onafhankelijk is de commissie bezwaarschriften van Stichting Bureau Jeugdzorg Overijssel
141109-ontvangen 161109 Verzoek J. Hop Ermelo wob102 verzoek 7
000000 Besluit stichting op wob102 verzoek 7 DOORLOOPTIJD ?? dagen! ?
201 Hoe onafhankelijk is de commissie bezwaarschriften van Stichting Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland?
141109-ontvangen 161109 Verzoek J. Hop Ermelo wob102 verzoek 7
000000 Besluit stichting op wob102 verzoek 7 DOORLOOPTIJD ?? dagen!
694 Hoe onafhankelijk is de commissie bezwaarschriften van Stichting Bureau Jeugdzorg Zeeland?
141109-ontvangen 161109 Verzoek J. Hop Ermelo wob102 verzoek 7
000000 Besluit stichting op wob102 verzoek 7 DOORLOOPTIJD ?? dagen!
098 Hoe onafhankelijk is de commissie bezwaarschriften van Stichting William Schrikker Groep?
141109-ontvangen 161109 Verzoek J. Hop Ermelo wob102 verzoek 7
111209 Besluit stichting op wob102 verzoek 7 DOORLOOPTIJD 25 dagen!
638 Hoe onafhankelijk is de commissie bezwaarschriften van Stichting Bureau Jeugdzorg Groningen
141109-ontvangen 161109 Verzoek J. Hop Ermelo wob102 verzoek 7
101209 Besluit stichting op wob102 verzoek 7 DOORLOOPTIJD 24 dagen!
522 Hoe onafhankelijk is de commissie bezwaarschriften van Stichting Bureau Jeugdzorg Flevoland
141109-ontvangen 161109 Verzoek J. Hop Ermelo wob102 verzoek 7
101209 Besluit stichting op wob102 verzoek 7
DOORLOOPTIJD 2
4 dagen!
648 Hoe onafhankelijk is de commissie bezwaarschriften van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Holland?
141109-ontvangen 161109 Verzoek J. Hop Ermelo wob102 verzoek 7
101209 Besluit stichting op wob102 verzoek 7 DOORLOOPTIJD 24 dagen!
362 Hoe onafhankelijk is de commissie bezwaarschriften van Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg?
141109-ontvangen 161109 Verzoek J. Hop Ermelo wob102 verzoek 7
101209 Besluit stichting op wob102 verzoek 7 DOORLOOPTIJD 24 dagen!
508 Hoe onafhankelijk is de commissie bezwaarschriften van Stichting Bureau Jeugdzorg Haaglanden?
141109-ontvangen 161109 Verzoek J. Hop Ermelo wob102 verzoek 7
091209 Besluit stichting op wob102 verzoek 7
DOORLOOPTIJD 23 dagen!
561 Hoe onafhankelijk is de commissie bezwaarschriften van Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht
141109-ontvangen 161109 Verzoek J. Hop Ermelo wob102 verzoek 7
091209 Besluit stichting op wob102 verzoek 7
DOORLOOPTIJD 23 dagen!
541 Hoe onafhankelijk is de commissie bezwaarschriften van Stichting Nidos?
141109-ontvangen 161109 Verzoek J. Hop Ermelo wob102 verzoek 7
071209 Besluit stichting op wob102 verzoek 7 DOORLOOPTIJD 21 dagen!
555 Hoe onafhankelijk is de commissie bezwaarschriften van Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn?
141109-ontvangen 161109 Verzoek J. Hop Ermelo wob102 verzoek 7
071209 Besluit stichting op wob102 verzoek 7 DOORLOOPTIJD 21 dagen!
175 Hoe onafhankelijk is de commissie bezwaarschriften van Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg?
141109-ontvangen 161109 Verzoek J. Hop Ermelo wob102 verzoek 7
031209 Besluit stichting op wob102 verzoek 7
DOORLOOPTIJD 17 dagen!
450 Hoe onafhankelijk is de commissie bezwaarschriften van Stichting Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam?
141109-ontvangen 161109 Verzoek J. Hop Ermelo wob102 verzoek 7
021209 Besluit stichting op wob102 verzoek 7 DOORLOOPTIJD 16 dagen!
205 Hoe onafhankelijk is de commissie bezwaarschriften van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant?
141109-ontvangen 161109 Verzoek J. Hop Ermelo wob102 verzoek 7
161109 Besluit stichting op wob102 verzoek 7
DOORLOOPTIJD
10 dagen!
356 Hoe onafhankelijk is de commissie bezwaarschriften van Stichting Bureau Jeugdzorg Drenthe
141109-ontvangen 161109 Verzoek J. Hop Ermelo wob102 verzoek 7
231109 Besluit stichting op wob102 verzoek 7 DOORLOOPTIJD 7 dagen!
620 Hoe onafhankelijk is de commissie bezwaarschriften van Stichting Bureau Jeugdzorg Stadsregio Rotterdam?
141109-ontvangen 161109 Verzoek J. Hop Ermelo wob102 verzoek 7
191109 Besluit stichting op wob102 verzoek 7 DOORLOOPTIJD 3 dagen!
425 Hoe onafhankelijk is de commissie bezwaarschriften van Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland?
141109-ontvangen 161109 Verzoek J. Hop Ermelo wob102 verzoek 7
181109 Besluit stichting op wob102 verzoek 7 DOORLOOPTIJD 2 dagen!

(425) Op verzoek van Drs. J.W.A.M. Lomans, Raad van Bestuur SBJG worden onder verwijzing naar brief d.d. 18 november 2009 aan J. Hop Ermelo betreft informatie verzoek WOB d.d. 14-11-2009 kenmerk RvB 497 HL/RvdL het Wob 102 verzoek 7 gespecificeerd. In plaats van EEN Wob 102 verzoek 7 dienen er bij SBJG TIEN APARTE Wobverzoeken 102verzoek7 ingediend te worden 1.1 en 1.2 en 1.3 en 2 en 3.0/3.1 en 3.0/3.2 en 4 en 5 en 6 en 7

220 Hoe onafhankelijk was de Provinciale Klachtencommissie Jeugdzorg Gelderland, Overijssel en Flevoland? Antwoord: "Beroepsverbod voor Hop van een jaar omdat Hop weigerde klachten tegen de jeugdzorg op maximaal een A4-tje in te dienen!
116 Hoe onafhankelijk was de Provinciale Klachtencommissie Jeugdzorg Gelderland, Overijssel en Flevoland? Antwoord: "Omdat Hop onafhankelijk is verzoekt de voorzitter Hop klagers door te sturen naar gesubsidieerde klachtondersteuners!
692 Hoe onafhankelijk was de Provinciale Klachtencommissie Jeugdhulpverlening Noord-Brabant augustus 2001? Antwoord: "Hop WEIGERT maximaal 5 klachten in te dienen, dus worden de klachten niet behandeld door deze klachtencommissie"!
052 Hoe onafhankelijk was de Interne Klachtencommissie Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant? Antwoord: "Beroepsverbod voor Hop omdat hij WEIGERT te stoppen met steeds dezelfde klachten in te dienen die steeds GEGROND worden verklaard maar waar de Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant niets mee doet"!
067 Hoe onafhankelijk was de Regionale Klachtencommissie Jeugdzorg Utrecht? Antwoord: "Beroepsverbod voor Hop! Directeur Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht stuurt klager veel liever naar haar AKJ maatje met een baantje in deze regionale klachtencommissie"!
655 Hoe rancuneus is een jeugdzorg medewerker die in de bezwaarcommissie zit en in hoger beroep een zaak verliest?
BSC Gesloten registers nevenfuncties leden en secretarissen bezwaarcommissies gemeenten geeft zicht op falende gekozen bestuurders
STEM Stemwijzer! Stem NIET op CDA, PVDA, VVD en GroenLinks indien u TEGEN gesloten registers nevenfuncties leden en secretarissen bezwaarcommissies gemeenten bent
   

top