CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

Waarom lukt het CDA MINISTERS nog steeds niet om UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS het land uit te zetten?

Antwoord 1. Omdat het CDA wil dat alle Nederlanders moeten werken tot hun 67-ste om dit falende CDA jeugdzorg en asielzoekersbeleid te kunnen blijven financieren terwijl het veel slimmer is om alle falende CDA-ers in bestuurs- en rechterfuncties te vervangen door NIET-CDA-ers die wel capabel zijn om UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS snel het land uit te zetten?

Antwoord 2. Omdat door een tekort aan asielzoekers nu op UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS moet worden gejaagd door de jeugdzorg om deze industrie met alle baantjes en kindertehuizen in stand te houden want de jeugdzorg in Nederland is immers NIET KINDGERICHT maar GERICHT OP SCHAALVERGROTING!

Antwoord 3. Aan UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS die het land zijn uitgezet kan de jeugdzorg c.s. NIETS MEER VERDIENEN!

Jeugdzorg in Nederland gaat nu dus jagen op kinderen van UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS om alle baantjes in deze industrie in stand te kunnen houden!
Hoeveel geld gaan UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS de Staat nu weer kosten aan "jeugdzorg" om met dit nieuwe trucje jeugdzorg/wachtlijsten in stand te houden?

Den Haag, 29 april. Kinderen van uitgeprocedeerde asielzoekers die op straat leven doordat hun ouders de uitzetting frustreren, worden voortaan mogelijk opgevangen door jeugdzorg. Demissionair minister Hirsch Ballin (Justitie, CDA) bekijkt welke rol jeugdzorg in dit soort zaken kan spelen, zei hij gisteren tijdens overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Voor half mei komt hij met maatregelen. Of bijvoorbeeld sprake is van ontzetting uit de ouderlijke macht, is nog onduidelijk. De VNG en de minister willen ouders die hun terugkeer frustreren en daardoor op straat belanden, niet voor hun onverantwoordelijke gedrag belonen met opvang. Gemeenten mogen sinds 1 januari geen noodopvang meer bieden aan illegalen, terwijl die wel blijven aankloppen. Ook rechters oordelen dat gemeenten verplicht zijn opvang te bieden. De rechter in Utrecht verwees naar het Europees Comitť voor Sociale Rechten, dat stelt dat Nederland mensenrechten schendt door uitgeprocedeerde gezinnen op straat te zetten. Volgens Hirsch Ballin is opvang voor illegale gezinnen altijd mogelijk, op voorwaarde dat zij meewerken aan hun terugkeer. Justitie opent een crisisinterventielijn, waar gemeenten vragen kunnen stellen over ex-asielzoekers. Ook kunnen zij juridische steun krijgen van het Rijk.

 

 

Door een tekort aan asielzoeker kinderen worden nu steeds meer Nederlandse kinderen de jeugdzorg ingejaagd om alle "jeugdzorg" baantjes in stand te houden! De jeugdzorg is een industrie die elk jaar probeert om steeds meer kinderen in hun klauwen te krijgen! Als er ergens een plaatsje vrij is wordt zo snel mogelijk een nieuw slachtoffer gezocht om "wachtlijsten" in stand te houden! De "jeugdzorg" in Nederland is dus een systeem dat zich zelf in stand blijft houden en alleen maar gericht is op schaalvergroting zodat de Staat onder het mom van jeugdzorg gezinnen binnen kan dringen en steeds meer burgers beter in de gaten kan houden!

 
Onderwerpen Voogdij Voogdij asiel Voorlopige voogdij Ondertoezichtstelling
Nieuwe pupillen BeŽindigde voogdij Pupillen per 31/12 Nieuwe pupillen BeŽindigde voogdij asiel Pupillen per 31/12 Nieuwe pupillen BeŽindigde voorlopige voogdij Pupillen per 31/12 Nieuwe pupillen BeŽindigde ondertoezichtstelling Pupillen per 31/12
Perioden aantal
1998 563 635 4 743 3 630 1 686 6 748 197 205 41 5 447 4 838 19 445
1999 718 638 4 823 5 003 2 545 9 139 175 184 40 5 598 5 246 20 441
2000 700 672 4 848 6 661 3 865 11 820 225 182 162 5 513 5 203 20 955
2001 652 713 4 791 5 512 4 566 12 630 290 255 138 4 957 5 442 20 605
2002 904 729 5 001 3 447 5 468 10 423 334 321 154 5 378 5 890 20 429
2003 973 731 5 137 1 268 4 759 6 949 412 349 189 6 670 5 243 21 415
2004 823 750 5 190 545 2 959 4 535 549 450 186 6 745 5 594 22 243
2005 872 769 5 034 412 1 694 3 253 425 312 143 7 701 5 865 23 979
2006 971 771 5 212 333 1 131 2 477 408 291 168 8 575 6 251 26 379
2007 1 039 999 5 337 415 795 2 098 505 396 366 10 568 8 061 29 503
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 11-5-2009

 

 
s41052011 Stichting Lindenhout, Heijenoordseweg 1, 6813GG Arnhem
003 Nienhuis/Leenders tegen Stichting Lindenhout geeft zicht op denk- en werkwijze die heerst bij de Stichting Lindenhout
598 Getuigschrift ouder(s) over medewerkers ZORGVERLENER inzake uitvoering van hulpverleningsdoelen in een HVP ZORGVERLENER
HVP Startpagina HVP ZORGVERLENER
641 Bezwaarschrift tegen HVP Zorgverlener
499 Beroepschrift tegen BESLUIT NIET-ONTVANKELIJK bezwaarschrift HVP Zorgverlener
177 Woonruimte! Na uithuisplaatsing worden kinderen opgeslagen in kamertjes van paar vierkante meter zonder raam (Cel 12)
585 Woonruimte! Om nieuwe kindertehuizen snel te vullen met de benodigde kinderen wordt toegeschreven naar de conclusie
424 Woonruimte! Het schetsen van een beeld is een door de overheid aangereikte onorthodoxe methode is om een einde te maken aan de bewoning van recreatiewoningen blijkt als men de notitie onorthodoxe methodes van VROM leest. Het beeld hoeft niet te beantwoorden aan de werkelijkheid, het is al voldoende als men dit beeld uitdraagt.
602 Woonruimte! Jeugdzorg mag ouders VALS beschuldigen van ernstige kindermishandeling om kindertehuizen met kinderen te vullen
NBG Nevenfuncties bestuurders gemeenten, commissies bezwaarschriften en leden van stembureaus
380 Het is organen van de overheid niet toegestaan leiding te geven aan verboden gedragingen!
381 Modelklacht tegen politie bij weigering om uw aangifte op te nemen met een verzoek om rechtsbescherming bij de burgemeester
288 Geld is Macht! Professor Daud: "De regentenstand speelt elkaar baantjes toe, parlement oefent nauwelijks controle uit
217 Geld is Macht! Geef mij de controle over de valuta van een natie en het maakt me niet meer uit wie de wetten maakt
365 De grootste grondtransactie in Nederland! Wie verdient hier het meeste geld aan en wie betaald hiervoor de rekening?
400 Geld is Macht! Is voedsel opgewarmd in een magnetron gezond? Indien ja, waarom babymelk niet opwarmen in een magnetron?
544 Geld is Macht! Beslissing op "bedenkingen" Hop tegen nieuwe milieuvergunning voor witvleeskalveren levert meer "bedenkingen" op
375 Geld is Macht! Welke familie(s) en bedrijven beheersen met hoeveel subsidies de markt rondom vleeskalveren in Nederland?
401 Geld is Macht! Waarom mogen boeren in Nederland geen gratis melk geven aan arme kinderen en moeten ze boetes betalen?
253 Geld is Macht! Is gentechnologie gevaarlijk voor kleine winkeliers/bakkers en boeren in arme landen die zelf hun voedsel verbouwen?
181 Geld is Macht! Ethische ondernemingen met smerige streken, denk eens na over "schone schijn" achter de PR?
047 Geld is Macht! Waarom deed de Raad voor de Kinderbescherming niets tegen giftig afval in houten speeltoestellen?
282 Geld is Macht! Systemen moet  je altijd van binnenuit aanvallen! Henk Westbroek: "Een kleine druppel voel je niet"
267 Geld is Macht! CDA Minister Donner: "Iedere kritiek afzonderlijk is NIET gevaarlijk"!
383 Stemwijzer! Boycot de Raad voor de Kinderbescherming! STEM NIET OP CDA, Christen-Unie, SGP en VVD! Stem WEL op andere partij!
290 Drukwerk! Boycot de Raad voor de Kinderbescherming! Stuur al uw ongevraagd drukwerk DIRECT geweigerd retour!
290 Goede doelen! Boycot de Raad voor de Kinderbescherming! Geef geen geld aan collectes, andere (gesubsidieerde) goede doelen!
070 Boycot de Raad voor de Kinderbescherming! Weiger onderzoek door Raad voor de Kinderbescherming, hou ze buiten de deur!
445 Boycot de Raad voor de Kinderbescherming! Weiger onderzoek door Raad voor de Kinderbescherming, ga ook niet naar de RvdK!
445 Boycot de Raad voor de Kinderbescherming! Weiger telefoongesprekken met personeel RvdK! Gooi gelijk de hoorn op de haak!
633 Boycot de Raad voor de Kinderbescherming! Dien tegen ieder RvdK BESLUIT gelijk een bezwaarschrift in!
459 Boycot de Raad voor de Kinderbescherming! Annuleer uw abonnement op uw (gesubsidieerde) krant! Plaats ook GEEN advertenties!
445 Boycot de Raad voor de Kinderbescherming! Publiceer uw praktijkervaringen met personeel van de RvdK ook op internet!
091 Boycot de Raad voor de Kinderbescherming! Verzoek om gemeentegarantie vingerafdrukken bij nieuw paspoort of identiteitskaart!
445 Boycot de Raad voor de Kinderbescherming! Doe zelf mee met provinciale verkiezingen 2011 en verkiezingen gemeenteraad 2014!
PRO De Raad voor de Kinderbescherming is een overbodig bestuursorgaan want er zijn nu ook Centra voor Jeugd en Gezin!
   

CENSUUR IN NEDERLAND ©    Groep Hop ©    Boycot RvdK    NBG    BSC    Modelbrief 91    Modelbrief 465    Oorlog op de Veluwe: (340) (425) (459) (379)    FarizeeŽrs gesignaleerd!
Het verzet op internet begon op de Veluwe in 1997 (1) (16) en daar waren ze bij de rechtbank Zutphen niet zo blij mee. (12) (95) (710)
(Wraking, naam en nevenfuncties rechters)