Verkiezingen gemeenteraad 2018

De politieke groepering Groep Hop doet in 2018 weer mee aan de verkiezingen gemeenteraad in Ermelo, Oldambten  Purmerend. Kent u iemand in Ermelo, Oldambt, Tilburg of Purmerend vraag of hij/zij in 2018 Groep Hop wil stemmen om een frisse wind door deze gemeentehuizen te laten waaien.

(655) 2018 Verzoek 2 Gemeente Ermelo weigert Groep Hop toestemming voor plaatsen sandwich verkiezingsborden 6 weken voor verkiezingen gemeenteraad Ermelo
(727) 2018 Verzoek 1 Gemeente Ermelo weigert Groep Hop toestemming voor plaatsen sandwich verkiezingsborden 1 week voor verkiezingen gemeenteraad Ermelo
(725) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door radiozender Veluwe FM
(728) 2018 Groep Hop weigert mee aan politieke markt Pauwenplein, niet eens met voorwaarden gemeente Ermelo en financiŽle risico's
(694) Griffie gemeente Ermelo 23-01-2018 citaat: "Lijsttrekkersdebat 2014 is door CDA zelfstandig georganiseerd. Deelnemende partijen aan debat (zonder Groep Hop) ZIJN CDA ZELF GESELECTEERD EN UITGENODIGD!
(216) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de cda/cda-PR en Communicatie
(90) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Buurtvereniging Speuld en Omstreken
(215) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de ErmeloNieuws.nl
(103) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Ermelose Jongerenraad
(75) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Ermelo's Weekblad
(199) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Christelijk College Groevenbeek
(128) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Bedrijvenkring Ermelo (BKE)
(DIS) Groep Hop wil de
DISCRIMINATIE van Nederlanders tov buitenlanders wel aanpakken! Groep Hop wil wonen in recreatiewoningen door Ermelose jongeren legaliseren!

 

Oneerlijke verkiezingen in de gemeente Ermelo. Uitnodiging voor bijwonen openbare hoorzitting Commissie bezwaarschriften gemeente Ermelo 1 februari 2018 om 14:50 uur

DE NORM! In de gemeente Purmerend kunnen politieke partijen zes weken voor de verkiezingen en twee dagen na de verkiezingen dubbele verkiezingsborden plaatsen in het kader van democratische verkiezingen. HET GEVAAR! Het kliekje CDA Terroristen in de gemeente Ermelo hebben geweigerd Groep Hop toestemming te geven dubbele verkiezingsborden te plaatsen om lantaarnpalen zoals dat regelrechte TERRORISTEN betaamt om hun politieke tegenstanders dood te zwijgen.

J. Hop (Groep Hop Ermelo heeft twee verzoeken primair en secundair ingediend bij de gemeente Ermelo om dubbele Groep Hop verkiezingsborden te plaatsen om lantaarnpalen in het kader van verkiezingen gemeenteraad 2018 en het Sleepwet referendum. De gemeente Ermelo weigert toestemming om Groep Hop verkiezingsborden te plaatsen en handelt daarmee volgens Hop in strijd met het gelijkheidbeginsel, eerlijke democratische verkiezingen en vrijheid van meningsuiting. Opvallend is dat de CBS Ermelo in de uitnodiging aan Hop "Bij verwijzing naar stukken die zich niet in het procesdossier bevinden dient u een kopie van die stukken mee te nemen." heeft vermeld. Deze zin ziet Hop voor het eerst in zo'n uitnodiging staan. De hoorzitting is openbaar dus u kunt komen kijken hoe deze zaak wordt behandeld/afgehandeld. Lees verder

 

 

 

 

Gemeenteraad van Ermelo rechtstreeks betrokken bij doodzwijgen Groep Hop en heeft plaatsing Groep Hop verkiezingsborden in 2018 om lantaarnpalen verboden

Stem TEGEN het DOODZWIJGEN van Groep Hop in Ermelo
(694) Griffie gemeente Ermelo 23-01-2018 citaat: "Het lijsttrekkersdebat 2014 is door het CDA zelfstandig georganiseerd. De deelnemende partijen aan het debat (zonder Groep Hop) ZIJN DOOR HET CDA ZELF GESELECTEERD EN UITGENODIGD!

FEITEN! J. Hop: De griffie gemeente Ermelo en alle partijen in de Ermelose gemeenteraad wisten dat het grote CDA lijsttrekkers debat 2014 werd gehouden ZONDER GROEP HOP om Groep Hop DOOD TE ZWIJGEN. Iedereen wist ervan -ook de griffie van de gemeenteraad van Ermelo- en zij hebben allemaal meegewerkt aan het DOODZWIJGEN van Groep Hop in 2014 tijdens meerdere verkiezingsdebatten in 2014.

 

 

 

Bonafide raadsleden/bestuurders gemeente Ermelo tot 1 februari 2018 datum hoorzitting BSC

De volgende bestuurders van de gemeente Ermelo hebben VOOR de hoorzitting commissie bezwaarschriften WEL BEZWAAR gemaakt tegen de weigering van het College van Burgemeester en Wethouders om Groep Hop Ermelo toestemming te geven zes voor voor de verkiezing gemeenteraad om verkiezingsborden te plaatsen om lantaarnpalen.

GEEN!

 

 

 

NIET Bonafide raadsleden/bestuurders gemeente Ermelo tot 1 februari 2018 datum hoorzitting BSC

De onderstaande bestuurders van de gemeente Ermelo zijn VOOR DE WEIGERING, ZIJN VOOR HET VERBOD aan Groep Hop om zes weken voor de verkiezing gemeenteraad om verkieizngsborden te plaatsen om lantaarnpalen. In heel Nederland mogen tijdens verkiezingen de verkiezingsborden van politieke partijen ook om lantaarnpalen geplaatst worden. In de gemeente Ermelo is dit inmiddels verboden waardoor ook de Ermelose gemeenteraad rechtstreeks betrokken is geraakt bij het belemmeren van de politieke activiteiten en DOODZWIJGEN van Groep Hop. Op dit moment zitten de volgende personen en partijen in de gemeenteraad van Ermelo. STEM WIJZER STEM GROEP HOP!
 

Voorzitter gemeenteraad en voorzitter hoofdstembureau gemeente Ermelo Dhr. A.A.J. Baars (CDA)
Fractievoorzitter Mw. M.B.C.M. van den Broek (VVD)
Dhr. S. Hamstra (CDA)
Mw. F. Spoelstra (ChristenUnie)
Dhr. R. Arts (Progressief Ermelo)
Dhr. W. Vogelsang (BurgerBelangen Ermelo)
Mw. D.B. Meijsen-Beker (Ermelo-Liberaal)
Dhr. L.A van der Velden (SGP)
Locoburgemeester Dhr. mr. J. van den Bosch (CDA)
Raadsgriffier Mw. A.J. van Meerveld-Hop
Raadslid Mw. B. van 't Hul (Progressief Ermelo)
Mw. D.B. Meijsen-Beker (Ermelo-Liberaal)
Mw. M.B.C.M. van den Broek (VVD)
Dhr. R. Arts (Progressief Ermelo)
Mw. A.A. Knoppert-Ruiter (Progressief Ermelo)
Dhr. F.N. Snoek (SGP)
Dhr. D. te Brake (CDA)
Dhr. B.A.C. van de Knaap (BurgerBelangen Ermelo)
Dhr. K.H. de Greef (CDA)
Dhr. L.A van der Velden (SGP)
Dhr. W. Vogelsang (BurgerBelangen Ermelo)
Dhr. R.W. van Eijle (ChristenUnie)
Mw. F. Spoelstra (ChristenUnie)
Dhr. A.J.M Kleijnen (Progressief Ermelo)
Dhr. J. Brand (CDA)
Dhr. H.R. van Veen (ChristenUnie)
Mw. M.M.A. Kuijpers (BurgerBelangen Ermelo)
Mw. C.W. Mosterd-Blanksma (CDA)
Dhr. E. van der Weide (CDA)
Dhr. C.H. Louwerse (CDA)
Dhr. S. Hamstra (CDA)


Bron namenlijst 12 januari 2018 overheid.nl

U kunt de bovenstaande personen aanspreken over het belemmeren -DOODZWIJGEN- van Groep Hop verkiezingsactiviteiten in het heden en verleden. STEM WIJZER! STEM GROEP HOP!

 

Alle partijen wisten dat Groep Hop werd doodgezwegen tijdens de verkiezingen gemeenteraad 2018

Gemeenteraad van Ermelo rechtstreeks betrokken bij doodzwijgen Groep Hop en heeft plaatsing Groep Hop verkiezingsborden in 2018 om lantaarnpalen verboden

Stem TEGEN het DOODZWIJGEN van Groep Hop in Ermelo
(694) Griffie gemeente Ermelo 23-01-2018 citaat: "Het lijsttrekkersdebat 2014 is door het CDA zelfstandig georganiseerd. De deelnemende partijen aan het debat (zonder Groep Hop) ZIJN DOOR HET CDA ZELF GESELECTEERD EN UITGENODIGD!

FEITEN! J. Hop: De griffie gemeente Ermelo en alle partijen in de Ermelose gemeenteraad wisten dat het grote CDA lijsttrekkers debat 2014 werd gehouden ZONDER GROEP HOP om Groep Hop DOOD TE ZWIJGEN. Iedereen wist ervan -ook de griffie van de gemeenteraad van Ermelo- en zij hebben allemaal meegewerkt aan het DOODZWIJGEN van Groep Hop in 2014tijdens meerdere verkiezingsdebatten in 2014.

 

 

De volgende organisaties werkten ook mee aan DOODZWIJGEN Groep Hop tijdens verkiezingen gemeenteraad 2018 DOOR VRAGEN AAN TE LEVEREN voor debat waarvoor Groep Hop niet werd uitgenodigd

Bron CDA en Progressief Ermelo: Het lijsttrekkersdebat wordt gehouden in de Dialoog op maandag 10 maart om 20.00 uur. Het doel is om de kiezer die nog zwevende is meer duidelijkheid te geven. De stellingen zijn niet zelf bedacht, maar opgesteld door de
Ermelose Jongerenraad, de WMO- Adviesraad en de Ondernemersvereniging Ermelo. “Op die manier hopen we op een breder gedragen discussie, met vragen rechtstreeks uit de samenleving”, aldus organisator Sarath Hamstra. Ook inwoners krijgen de kans om hun vragen of stellingen in te sturen, via sarath@frisenvertrouwd.nl. Iedereen is van harte welkom aanstaande maandag vanaf 19.30 uur in de Dialoog.

Reactie Hop (Groep Hop): Nou nee meneertje van het CDA, Groep Hop was niet welkom en u met uw CDA partijtje in de gemeente Ermelo was gewoon druk bezig Groep hop DOOD TE ZWIJGEN om zwevende kiezers GEEN DUIDELIJKHEID te geven. En de media in Ermelo had het CDA ook onder controle want die wisten er ook allemaal van.

 

Christelijk College Groevenbeek Ermelo rechtstreeks betrokken bij DOODZWIJGEN Groep Hop ook in 2014

Groevenbeekdebat: Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst door prermelo | geplaatst in: 2014, Algemeen | 0 door Het Kontakt – In opmaat naar de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart, vond afgelopen vrijdag het Groevenbeekdebat plaats. Organisatoren hiervan waren docent maatschappijleer Lukas Scheijgrond van de scholengemeenschap Groevenbeek en Sarath Hamstra van het CDA.

Allemaal wisten ze ervan dat Groep Hop werd doodgezwegen, ook de Ermelose media onder controle van het CDA keek de andere kant uit.............

 

 

 

Praktijkvoorbeelden van gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking gericht tegen Hop

Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Hop: "Doen bekennen?" Ik beken geen letter, wanneer gaan jullie die kinderrechter van die geantidateerde beschikking oppakken, wanneer gaan jullie die jeugdzorg medewerkers en politieagenten oppakken die een kind jatten zonder rechterlijke beschikking? Doen bekennen? Pak die kinderrechter op en trap haar de rechtspraak uit met haar geantidateerde beschikking op verzoek van jeugdzorg tuig.


Stem Wijzer         Gefabriceerd bewijs            Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       In memoriam
Stem Groep Hop   Succesvolle tegenwerking   Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       Denk eens na?
Denk eens na?      Denk eens na?                   Denk eens na?                       Denk eens na?                       Denk eens na?

Aandachtsvestiging/disclaimer. Uitsluitend de websites www.burojeugdzorg.nl/com/net/org en www.bureaujeugdzorg.nl/com/net/org zijn van J. Hop Ermelo. Met andere websites heeft hij niets te maken! J. Hop Ermelo is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voorkomt uit het gebruik van deze site, dan wel uit fouten of ontbrekende functionaliteiten op deze sites. Copyright © 2017 J. Hop Ermelo. Alle rechten voorbehouden.