STEM WIJZER! STEM GROEP HOP ©
Groep Hop is tegen de Sleepwet om iedere burger ongecontroleerd af te kunnen luisteren.

(685) 21 maart 2018 Stem Wijzer! Stem Groep Hop! Stem TEGEN het DOODZWIJGEN van Groep Hop in Ermelo
(694) Bestuurders gemeente Ermelo subsidiŽren
cdalijsttrekkersdebat in Ermelo zonder Groep Hop om Groep Hop GESUBSIDIEERD DOOD TE ZWIJGEN!(655) 2018 (cda) bestuurders gemeente Ermelo weigeren Groep Hop toestemming voor plaatsen verkiezingsborden tijdens verkiezingen gemeenteraad 2018
(216) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de cda/cda-PR en Communicatie
(90) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Buurtvereniging Speuld en Omstreken
(215) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de ErmeloNieuws.nl
(103) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Ermelose Jongerenraad
(75) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Ermelo's Weekblad
(199) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Christelijk College Groevenbeek
(128) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Bedrijvenkring Ermelo (BKE)
(DIS) Groep Hop wil de
DISCRIMINATIE van Nederlanders tov buitenlanders wel aanpakken! Groep Hop wil wonen in recreatiewoningen door Ermelose jongeren legaliseren!

 

Wilt u ons helpen met het verkrijgen van de benodigde ondersteuningsverklaringen om mee te mogen doen met de verkiezingen gemeenteraad 2018?

Het verkrijgen van de benodigde ondersteuningsverklaringen om mee te mogen doen met verkiezingen gemeenteraad is altijd een lastig karweitje omdat burgers in persoon naar het gemeentehuis moeten komen met ID om een stempeltje van de burgemeester op die ondersteuningsverklaring. In Ermelo kan dat alleen maar tijdens openingstijden burgerbalie wat het nog moeilijker maakt. Bij binnenkomst gemeentehuis toets u burgerzaken aan, daarna verkiezingen, daarna ondersteuningsverklaring. De ambtenaar checkt uw ID kaart of u de juiste persoon bent, u krijgt dan een stempeltje op die ondersteuningsverklaring en kom ik de gestempelde ondersteuningsverklaring weer graag bij u afhalen om voor Groep Hop benodigde verkiezingdocumentenset compleet te maken. Wilt u ons helpen stuur een berichtje naar stemgroephopermelo@gmail.com en lijsttrekker Hop brengt persoonlijk ondersteuningsverklaringen naar u toe en haalt de afgestempelde ondersteuningsverklaringen weer bij u af.
J. Hop, lijsttrekker Groep Hop Ermelo.

 

Gemeenteraad van Ermelo rechtstreeks betrokken bij doodzwijgen Groep Hop en heeft plaatsing Groep Hop verkiezingsborden in 2018 om lantaarnpalen verboden

In heel Nederland mogen tijdens verkiezingen de verkiezingsborden van politieke partijen ook om lantaarnpalen geplaatst worden. In de gemeente Ermelo is dit inmiddels verboden waardoor ook de Ermelose gemeenteraad rechtstreeks betrokken is geraakt bij het belemmeren van de politieke activiteiten en DOODZWIJGEN van Groep Hop. Op dit moment zitten de volgende personen en partijen in de gemeenteraad van Ermelo. STEM WIJZER STEM GROEP HOP!
 

Voorzitter gemeenteraad en voorzitter hoofdstembureau gemeente Ermelo Dhr. A.A.J. Baars (CDA)
Fractievoorzitter Mw. M.B.C.M. van den Broek (VVD)
Dhr. S. Hamstra (CDA)
Mw. F. Spoelstra (ChristenUnie)
Dhr. R. Arts (Progressief Ermelo)
Dhr. W. Vogelsang (BurgerBelangen Ermelo)
Mw. D.B. Meijsen-Beker (Ermelo-Liberaal)
Dhr. L.A van der Velden (SGP)
Locoburgemeester Dhr. mr. J. van den Bosch (CDA)
Raadsgriffier Mw. A.J. van Meerveld-Hop
Raadslid Mw. B. van 't Hul (Progressief Ermelo)
Mw. D.B. Meijsen-Beker (Ermelo-Liberaal)
Mw. M.B.C.M. van den Broek (VVD)
Dhr. R. Arts (Progressief Ermelo)
Mw. A.A. Knoppert-Ruiter (Progressief Ermelo)
Dhr. F.N. Snoek (SGP)
Dhr. D. te Brake (CDA)
Dhr. B.A.C. van de Knaap (BurgerBelangen Ermelo)
Dhr. K.H. de Greef (CDA)
Dhr. L.A van der Velden (SGP)
Dhr. W. Vogelsang (BurgerBelangen Ermelo)
Dhr. R.W. van Eijle (ChristenUnie)
Mw. F. Spoelstra (ChristenUnie)
Dhr. A.J.M Kleijnen (Progressief Ermelo)
Dhr. J. Brand (CDA)
Dhr. H.R. van Veen (ChristenUnie)
Mw. M.M.A. Kuijpers (BurgerBelangen Ermelo)
Mw. C.W. Mosterd-Blanksma (CDA)
Dhr. E. van der Weide (CDA)
Dhr. C.H. Louwerse (CDA)
Dhr. S. Hamstra (CDA)


Bron namenlijst 12 januari 2018 overheid.nl

U kunt de bovenstaande personen aanspreken over het belemmeren -DOODZWIJGEN- van Groep Hop verkiezingsactiviteiten in het heden en verleden. STEM WIJZER! STEM GROEP HOP!

 

In 2014 kreeg de CDA PR commissie SUBSIDIE van de Ermelose gemeenteraad om Groep Hop dood te zwijgen tijdens de verkiezingen gemeenteraad in Ermelo

College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Ermelo,
Dhr. A.M. Weststrate (secretaris)
Dhr. A.L. Klappe (PE)
Dhr. J. van Eijsden (ChristenUnie)
Dhr. mr. J. van den Bosch (CDA)
Mw. E. Heutink-Wenderich (CDA)
Dhr. A.A.J. Baars (CDA)

Raadhuisplein 2, 3851 NL Ermelo.

Ermelo, 11 januari 2018.

Goede morgen,

Betreft: Verzoek inzake afschrift documenten verkiezingen gemeenteraad 2014.

Beleefd verzoek ik om toezending afschrift van:
- verzoek van het CDA om toekenning van een subsidie voor de organisatie van het grote Ermelose CDA lijsttrekkersdebat voor de verkiezingen gemeenteraad 2014?
- besluit van de gemeenteraad om deze subsidie voor de organisatie van het grote Ermelose CDA lijsttrekkersdebat toe te kennen.
- besluit College van B&W Ermelo aan het CDA om toekenning van subsidie voor de organisatie van het grote Ermelose CDA lijsttrekkersdebat toe te kennen.
- Alle correspondentie en (gespreks)verslagen tussen het CDA en de gemeente Ermelo om Groep Hop niet uit te nodigen voor dit grote Ermelose CDA lijsttrekkersdebat om Groep Hop DOOR DE GEMEENTE ERMELO GESUBSIDIEERD DOOD TE ZWIJGEN.

Hoogachtend,

J. Hop

Adres E-mail: stemgroephopermelo@gmail.com

 

 

 

Praktijkvoorbeelden van gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking gericht tegen Hop

Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Hop: "Doen bekennen?" Ik beken geen letter, wanneer gaan jullie die kinderrechter van die geantidateerde beschikking oppakken, wanneer gaan jullie die jeugdzorg medewerkers en politieagenten oppakken die een kind jatten zonder rechterlijke beschikking? Doen bekennen? Pak die kinderrechter op en trap haar de rechtspraak uit met haar geantidateerde beschikking op verzoek van jeugdzorg tuig.


Stem Wijzer         Gefabriceerd bewijs            Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       In memoriam
Stem Groep Hop   Succesvolle tegenwerking   Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       Denk eens na?
Denk eens na?      Denk eens na?                   Denk eens na?                       Denk eens na?                       Denk eens na?

Aandachtsvestiging/disclaimer. Uitsluitend de websites www.burojeugdzorg.nl/com/net/org en www.bureaujeugdzorg.nl/com/net/org zijn van J. Hop Ermelo. Met andere websites heeft hij niets te maken! J. Hop Ermelo is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voorkomt uit het gebruik van deze site, dan wel uit fouten of ontbrekende functionaliteiten op deze sites. Copyright © 2017 J. Hop Ermelo. Alle rechten voorbehouden.