Slavernij in Nederland en het ondermijnen van de democratie door de overheid zelf ©

Netwerk Tilburg

 

 

Voor effectief weerwerk tegen Jeugdzorg, Jeugdbescherming & Raad voor de Kinderbescherming heeft u een computer nodig om procedureel, systematisch en chronologisch te kunnen werken

Voorwoord.
Wanneer u in een emotioneel moeilijke en lastige situatie terechtkomt nadat u (onverhoopt) contact heeft gekregen met Jeugdzorg, Jeugdbescherming & Raad voor de Kinderbescherming komt er veel op u af. De redacteur van deze website heeft veel praktijkervaring verkregen de afgelopen decennia in dit soort zaken. Wanneer het u niet lukt om het advies op deze website 7 zelf netjes uit te werken met een overzichtelijk net dossier voor stevig procedureel en systematisch weerwerk vraag iemand anders in uw naaste omgeving u daarbij te helpen zodat u dit samen kunt doen. Met een goed overzicht zie je vaak gelijk waar iets mis is gegaan en/of er sprake is van "verzonnen verhalen" en "succesvolle tegenwerking".

Met een overzichtelijk en netjes bijgehouden dossier maakt u steeds opnieuw een veel betere indruk bij bovengenoemde bestuursorganen. Het noopt hen (wellicht) voorzichtiger met u te zijn.

Lukt dit echter niet dan kunt u het beste eerst bij u zelf te rade gaan waarom lukt dit eenvoudig klusje mij (nog) niet? Wat moet ik zelf eerst ondernemen om dit toch snel voor elkaar te krijgen?

 

 

Document "namen en netwerken". U verwerkt systematisch in dit document alle juridische juiste namen van personen waar u mee te maken heeft gekregen op de volgende manier:
NAAM, complete en juiste initialen, titel, functie en bij welke instelling werkzaam.

 

 

Document "belanghebbenden". Informatieblok juridisch opgesteld over ouders en kinderen met de juridische juiste informatie over de wederpartij zodat u dit informatieblok in al uw procedures steeds (bijgewerkt) kunt kopiŽren en steeds (bijgewerkt) in een nieuw document kunt plakken? Hetzelfde werk dus niet steeds opnieuw over hoeft te doen.

 

 

Document "normen en gevaren". (7) Voordat een gesprek gaat plaatsvinden met een medewerker van Jeugdzorg, Jeugdbescherming & Raad voor de Kinderbescherming heeft U de Checklist Tielse Risicofactoren (649) bestudeert en heeft u aan gekruist welke Risicofactoren niet op uw zaak van toepassing zijn.

U heeft een Wob modelverzoek 102 ingediend om na te gaan of de werkwijze van de Jeugdzorg, Jeugdbescherming & Raad voor de Kinderbescherming gebaseerd is op WILLEKEUR of op normen en gevaren en u vraagt in Wob verzoek 102 hoe de vergelijkingsmethode tot stand is gekomen.

 

 

Document contactjournaal (636) en (637). U verwerkt chronologisch en systematisch in dit document alle contacten in uw zaak met personen/ instellingen/rechters op de volgende manier:
000000 Aard, inhoud en afspraak contact

U vergelijkt de gegevens uit uw eigen contactjournaal met de contactjournalen van derden! Wat valt hierbij op?

 

 

Document "onderzoeken". U verwerkt systematisch in dit document alle soorten onderzoeken waarmee u te maken heeft gehad op de volgende manier:
000000 Welk onderzoek. Norm voor het verrichten van het onderzoek? Onderzoeksvragen? Competentie onderzoeker? Beantwoording onderzoeksvragen? Bezwaar- en beroep? Hoe lang mogen de gegevens uit een onderzoek door de jeugdzorg en/of andere tegen gewone burgers worden gebruikt?


 

Document "beslissingen". U verwerkt systematisch in dit document alle beslissingen van kinderrechters en/of bestuursrechters:
000000 Soort beslissing en wie de beslissing heeft genomen met welke beroepsmogelijkheden. Van iedere rechter controleert u alle nevenfuncties en u doet onderzoek naar eerdere uitspraken van die rechters. Kloppen de gegevens over die rechter in de bijbanenregisters op internet (184)? Indien neen, laat het even weten?

 

U dient een Wobverzoek in om een kopie van het contract dat is afgesloten tussen Jeugdzorg, Jeugdbescherming & Raad voor de Kinderbescherming en gemeente met daaronder welke namen en handtekeningen om de Jeugdzorg, Jeugdbescherming & Raad voor de Kinderbeschermingover te dragen naar de gemeente. U controleert/vraagt of dit contract in uw gemeente wel of niet in de gemeenteraad besproken? Indien neen, waarom niet?

Neem een beslissing gaat u wel of niet met jeugdzorg of Raad voor de Kinderbescherming personeel in gesprek

Nadat u bovengenoemde documenten correct heeft aangemaakt en de door u gevraagde informatie heeft ontvangen bent u "PROCEDUREEL" klaar om met medewerkers van de Jeugdzorg, Jeugdbescherming & Raad voor de Kinderbescherming in gesprek te gaan.

Als u na ontvangst van alle dossiers zeker weet dat er sprake is van verzonnen verhalen of gefabriceerd bewijs kunt u ook afzien van een gesprek.

Als u na ontvangst van alle dossiers en het vaststellen van normen en gevaren en weet hoe de vergelijkingsmethode tot stand is gekomen kunt u ook afzien van een gesprek.

 

 

In het eerste kennismakingsgesprek worden altijd normen geformuleerd en gevaren besproken en hoe de vergelijkingsmethode tot stand is gekomen

In een eerste kennismakingsgesprek met medewerkers van de Jeugdzorg, Jeugdbescherming & Raad voor de Kinderbescherming worden altijd normen geformuleerd en gevaren besproken die volgens medewerkers minderjarigen kunnen bedreigen. Indien gevaren naar uw mening met daarvoor een goede onderbouwing/waarheidsvinding kloppen werkt u netjes maar kritisch (LET OP WAT IS DE NORM EN WAT IS HET GEVAAR!) mee aan vrijwillige hulpverlening om gevaren zo snel mogelijk af te wenden. Is er sprake van kinderbeschermingsmaatregelen na "verzonnen verhalen en succesvolle tegenwerking" dan levert u stevig procedureel en systematisch weerwerk allereerst in het belang van u als de ouders van de minderjarige die met deze bestuursorganen (onverhoopt) in contact zijn gekomen. U handelt immers in het belang van uw kind(eren) om onnodige bemoeizucht van medewerkers van de Jeugdzorg, Jeugdbescherming & Raad voor de Kinderbescherming met uw gezin te voorkomen.

U verzoekt om het gesprek op te mogen nemen c.q. te mogen filmen. Als u het gesprek niet mag opnemen is dit direct een indicatie dat er iets met de onderhavige zaak niet deugt de betrokken medewerkers weigeren immers transparant te werken. Film dus alles wat er gebeurt en neem gesprekken op met medewerkers als geheugensteuntje voor wat er is besproken. Reken erop dat gesprekken tussen u medewerkers van de Jeugdzorg, Jeugdbescherming & Raad voor de Kinderbescherming in hun eigen kamertjes ook met beeld en geluid worden opgenomen. Zorg dat u er verzorgd en netjes gekleed uitziet. Er worden door medewerkers van deze bestuursorganen altijd voor u geheime werkaantekeningen gemaakt om (mogelijk) met een voor u verborgen agenda steeds meer geld naar de jeugdzorgindustrie te laten stromen. Van groot belang is luisteren naar het verhaal van de medewerkers. U geeft geen onnodige informatie, u geeft geen commentaar maar concentreert uw gedachten en vragen op wat is de norm, wat is het gevaar, hoe wordt het gevaar door de medewerkers onderbouwd. Probeert u zich in gedachte in de persoon van de medewerkers te verplaatsen. Wat zou u doen in zijn/haar situatie. Neem medewerkers serieus en noteer ook schriftelijk argumenten als onderbouwing van gevaren. Concreet gaat u de argumenten (gevaren) van medewerkers dus niet in het eerste kennismakingsgesprek bestrijden.

Om te voorkomen dat een gesprek uit de hand loopt of in herhalingen valt stopt u met het gesprek zodra medewerkers in herhaling vallen, gevaren niet op basis van normen kunnen onderbouwen. Het is van groot belang geen tegenreactie te geven maar alleen uit te horen ook al vindt u de kritiek van medewerkers op uw persoon en/of op de opvoedingsituatie van uw kind uitermate bedreigend en/of is het taalgebruik van "medewerkers" onvriendelijk.

U rondt een gesprek zo snel mogelijk af. U heeft de betrokken medewerkers netjes behandeld en ontvangen en vraagt haar/hem een gesprekverslag toe te sturen waarop u een schriftelijke reactie zult geven om fouten bij medewerkers te vermijden binnen een zelfde termijn die de betrokken medewerkers nodig heeft om aan u het gespreksverslag te sturen. Door niet te reageren op de normen en gevaren tijdens het eerste kennismakingsgesprek heeft u even rustig de tijd (met een deskundige) op de informatie van de medewerkers te reageren door het opgenomen gesprek af te luisteren.

Tenslotte.
U vult geen vragenlijsten in voor of tijdens het kennismakingsgesprek. Krijgt u een vragenlijst neem die mee en bestudeer de vragenlijst en mogelijke antwoorden samen met een deskundige op dit gebied alvorens u besluit wel of niet een vragenlijst in te vullen en in te leveren. Voorkom dat uw kinderen vragenlijsten invullen waar u niet bij bent. Neem vragenlijsten die buiten u om aan uw kind zijn gegeven altijd met uw kind door en bespreek samen mogelijke antwoorden. De jeugdzorgindustrie zal proberen om kinderen tegen hun ouders op te zetten en te vervreemden om steeds meer geld naar de jeugdzorgindustrie te laten stromen.

 

 

Inleiding voorbeeld brieven

Succesvol weerwerk tegen jeugdzorg bemoeienis begint met zicht krijgen op de denk- en werkwijze van jeugdzorg personeel
(732) RT. PROACTIEF systematisch leren denken en werken. Dien een Wob verzoek in.
(10) Weerbaar worden tegen Raad voor de Kinderbescherming is weten hoe een raadsrapport wordt geschreven
(11) Weerbaar worden tegen Raad voor de Kinderbescherming is weten dat wanneer een raadsrapport niet deugt, "kinderbeschermers" toch blijven doorgaan
(137) Weerbaar worden tegen "jeugdzorg" is weten hoe beslissingen in de jeugdzorg in achterkamertjes genomen worden
(50) Weerbaar worden tegen "jeugdzorg" is eerbetoon voor ouders die in een emotioneel vaak moeilijke en lastige situatie meededen aan de strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd
(80) Weerbaar worden tegen "jeugdzorg" is weten dat rechters meestal partijdig zijn voor overheidsdienaren
(338) Laura Dekker zeilt -na contact met "jeugdzorg"- de wereld rond en veel Nederlanders wensen haar veel succes toe
(804) Voorbeeld geheim overleg om toe te kunnen blijven schrijven naar steeds meer omzet in de jeugdzorgindustrie
(521) Aapjes kijken in een jeugdzorgkooi om toe te kunnen schrijven naar de door jeugdzorg gewenste conclusie
 

 

U begint met procedureel en systematisch leren denken en werken

(7) U begint met ieder document systematisch en chronologisch in een word document vast te leggen
(134) POM Leer de omschrijving van een verdachte zoals in de wet omschreven uit uw hoofd
(367) U zorgt dat u eerst over complete dossiers beschikt. U bestudeert "De Velpse Verhoormethode"
(123) Kinderbeschermingsmaatregelen na gefabriceerd bewijs en verzonnen verhalen is fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt
(276) U begrijpt hoe u als burger kan worden genaaid door een rechter die ook advocaat is
(815) Hoger beroep met Hop tegen beschikking rechtbank Arnhem inzake niet-ontvankelijk Wob-verzoek gegrond
(50) Hop moet bloeden schrijft een CHRISTELIJKE jeugdzorg advocaat met bijbaantjes bij kerk en school na strijd om afgifte contactjournaal
(1000) Netwerken in Nederland om informatie in kennis en kennis in informatie om te zetten
 

 

Voorbeeld brieven

(465) Voorbeeld brief 465 school inzake afschrift complete dossiers
(464) Voorbeeld brief 464 school inzake welzijn en ontwikkeling minderjarige
(173) Voorbeeld brief 173 school na jeugdzorg bemoeienis met de minderjarige

(206) Voorbeeld brief 206 verzoek aan politie om afschrift alle dossiers
(343) Voorbeeld brief 343 verzoek aan Openbaar Ministerie om afschrift dossier door verdachte
(548) Voorbeeld 548 brief verzoek aan rechtbank om afschrift/inzage dossier voor de hoorzitting door verdachte

(102) Voorbeeld brief verzoek afschrift compleet dossier jeugdzorg
(110) Voorbeeld brief verzoek afschrift compleet dossier gemeente
(575) Voorbeeld brief verzoek afschrift compleet dossier Voorziening voor Pleegzorg
 

 

Zicht op de exploitatie van kinderen door de jeugdzorg industrie

Lees verder.........

 

 

Na contact met politie of Openbaar Ministerie als verdachte begint u gelijk met procedureel en systematisch leren denken en werken

Praktijkvoorbeelden van gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking gericht tegen Hop

Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Hop: "Doen bekennen?" Ik beken geen letter, wanneer gaan jullie die kinderrechter van die geantidateerde beschikking oppakken, wanneer gaan jullie die jeugdzorg medewerkers en politieagenten oppakken die een kind jatten zonder rechterlijke beschikking? Doen bekennen? Pak die kinderrechter op en trap haar de rechtspraak uit met haar geantidateerde beschikking op verzoek van jeugdzorg tuig.

(367) POM Vrijspraak Nienhuis! Bestudeer de zaak Nienhuis wanneer u onverhoopt met politie of OM in aanraking komt!
(206) POM Voorbeeld brief 206 verzoek aan politie om afschrift alle dossiers
(134) POM Leer de omschrijving van een verdachte zoals in de wet omschreven uit uw hoofd
(690) POM Na contact met politie of Openbaar Ministerie als verdachte begint u gelijk PROACTIEF met procedureel en systematisch leren denken en werken
(343) POM Voorbeeld brief verzoek aan Openbaar Ministerie om afschrift dossier door verdachte
(548) POM Voorbeeld brief verzoek aan rechtbank om afschrift/inzage dossier voor de hoorzitting door verdachte
(609) POM & Wob & RT. PROACTIEF leren denken en werken. U verzoekt om alle namen van de 800+ Officieren van Justitie die werken voor het Openbaar Ministerie
(566) POM & Wob & RT. PROACTIEF leren denken en werken. U verzoekt om naam, titel, initialen, afschrift Koninklijk Besluit en nevenfuncties van de Officier van Justitie in uw zaak
(732) RT. PROACTIEF systematisch leren denken en werken. Dien een Wob verzoek in.

 


www.bureaujeugdzorg.nl
www.burojeugdzorg.nl
Referenties
Disclaimer
Contact
Copyright © 2018 J. Hop. Alle rechten voorbehouden.