CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

Informant advocatuur: Hop moet bloeden schrijft een christelijke advocaat met bijbaantjes in kerk en school aan zijn opdrachtgever jeugdzorg. Vanwege PR-redenen niet tot het uiterste gaan.........

Informant journalistiek: mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen".

Informant Openbaar Ministerie: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat:Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Informant rechtspraak: Kinderrechter wil overleg met jeugdzorg -buiten de hoorzittingen om- hoe we op de verzoek- en verweerschriften met Hop als procesvertegenwoordiger gaan beslissen en informatie bij welke zaken Hop betrokken is.

Informant Parlement: Parlement 1e en 2e Kamer Met spoed klachtwetgeving tegen jeugdzorg uithollen om effectief klagen (met Hop) te onderdrukken.

 

Voorwoord met uitnodiging om na te denken over 20 jaar (christelijke) Staatsterreur tegen Hop

Lees verder

 

 

Voor effectief weerwerk tegen "jeugdzorg", Raad voor de Kinderbescherming en rechterlijke macht heeft u een computer nodig en maakt u de volgende documenten aan geeft de redacteur van de website Censuur in Nederland als startadvies op zijn website

Voorwoord.
Wanneer u in een emotioneel moeilijke en lastige situatie terechtkomt nadat u contact heeft gekregen met jeugdzorg, RvdK, rechtspraak komt er veel op u af. Hop heeft flink wat praktijkervaring verkregen de afgelopen decennia in dit soort zaken. Wanneer het u niet lukt om het procedureel advies op deze website 7 zelf netjes uit te werken met een overzichtelijk net dossier voor stevig procedureel weerwerk vraag iemand anders in uw naaste omgeving u daarbij te helpen zodat u dit samen kunt doen. Met een goed overzicht zie je vaak gelijk waar iets mis is gegaan en/of er sprake is van "succesvolle tegenwerking" jeugdzorg/RvdK/KIR. Met een goed overzicht en een netjes bijgehouden dossier maakt u steeds opnieuw een veel betere indruk. Lukt dit niet dan kunt u het beste eerst bij u zelf te rade gaan waarom lukt dit eenvoudig klusje mij (nog) niet? Wat moet ik zelf eerst ondernemen om dit toch snel voor elkaar te krijgen?

 

 

Document "namen en netwerken". U verwerkt systematisch in dit document alle juridische juiste namen van personen waar u mee te maken heeft gekregen op de volgende manier:
NAAM, complete en juiste initialen, titel, functie en bij welke instelling werkzaam.

 

 

Document "belanghebbenden". Informatieblok juridisch opgesteld over ouders en kinderen met de juridische juiste informatie over de wederpartij zodat u dit informatieblok in al uw procedures steeds (bijgewerkt) kunt kopiŽren en steeds (bijgewerkt) in een nieuw document kunt plakken? Hetzelfde werk dus niet steeds opnieuw over hoeft te doen.

 

 

Document "normen en gevaren". (7) Voordat een gesprek gaat plaatsvinden met een medewerker van AMK, jeugdzorg, RvdK heeft U de Checklist Tielse Risicofactoren (649) bestudeert en heeft u aan gekruist welke Risicofactoren niet op uw zaak van toepassing zijn. U heeft een Wob modelverzoek 102 ingediend om na te gaan of de werkwijze van de Stichting of RvdK gebaseerd is op WILLEKEUR of op normen en gevaren en u vraagt in Wob verzoek 102 hoe de vergelijkingsmethode tot stand is gekomen.

 

 

Document contactjournaal (636) en (637). U verwerkt chronologisch en systematisch in dit document alle contacten in uw zaak met personen/ instellingen/rechters op de volgende manier:
000000 Aard, inhoud en afspraak contact

U vergelijkt de gegevens uit uw eigen contactjournaal met de contactjournalen van derden! Wat valt hierbij op?

 

 

Document "onderzoeken". U verwerkt systematisch in dit document alle soorten onderzoeken waarmee u te maken heeft gehad op de volgende manier:
000000 Welk onderzoek. Norm voor het verrichten van het onderzoek? Onderzoeksvragen? Competentie onderzoeker? Beantwoording onderzoeksvragen? Bezwaar- en beroep? Hoe lang mogen de gegevens uit een onderzoek door de jeugdzorg en/of andere tegen gewone burgers worden gebruikt?


 

Document "beslissingen". U verwerkt systematisch in dit document alle beslissingen van kinderrechters en/of bestuursrechters:
000000 Soort beslissing en wie de beslissing heeft genomen met welke beroepsmogelijkheden. Van iedere rechter controleert u alle nevenfuncties en u doet onderzoek naar eerdere uitspraken van die rechters. Kloppen de gegevens over die rechter in de bijbanenregisters op internet (184)? Indien neen, laat het even weten?

 

U haalt een kopie van het contract dat is afgesloten tussen jeugdzorg en gemeente met daaronder welke namen en handtekeningen om de jeugdzorg over te dragen naar de gemeente en controleert/vraagt of dit contract in uw gemeente wel of niet in de gemeenteraad besproken? Indien neen, waarom niet? Indien dit contract om de jeugdzorg over te dragen naar uw gemeente niet is besproken in de gemeenteraad weet u in ieder geval op welke personen en partijen u in geen geval in 2018 moet gaan stemmen tijdens de verkiezingen gemeenteraad maar doe zelf mee met een andere partij. Nadat u bovengenoemde documenten heeft aangemaakt bent u "PROCEDUREEL" klaar om met "kinderbeschermers" in gesprek te gaan......................

 

 

In het eerste gesprek met een "kinderbeschermer" worden altijd normen geformuleerd en gevaren besproken die volgens deze "kinderbeschermer" minderjarigen kunnen bedreigen. Indien gevaren naar uw mening met daarvoor een goede onderbouwing/waarheidsvinding kloppen werkt u netjes MAAR KRITISCH (LET OP WAT IS DE NORM EN WAT IS HET GEVAAR!) mee aan vrijwillige hulpverlening om gevaren zo snel mogelijk af te wenden. Is er sprake van kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen dan levert u stevig procedureel weerwerk in het belang van uzelf en van uw kind(eren)

Auteur: J. Hop

 

 

 

Wie is wie? Zorg dat u eerst de juridisch juiste status kent van iedere instelling die met u een gesprek wil hebben. U heeft deze informatie immers met een Wob-verzoek 102 opgevraagd. Indien neen, waarom niet?

DOORLOOPTIJDEN Verzoek Wob102 - BESLUIT Stichting! Bijna alle jeugdzorg stichtingen welke als bestuursorgaan aangemerkt kunnen worden hebben inmiddels een BESLUIT op Wobverzoek 102 in hun computer zitten en kunnen dus onverwijld op uw Wob-verzoek 102 beslissen. Toelichting: Informantenblok bij iedere stichting op de website www.burojeugdzorg.nl/startjeugdzorg.htm 

Zodra een medewerker van het AMK mondeling of schriftelijk contact met u heeft opgenomen dient u ONVERWIJLD een bezwaarschrift in tegen het AMK besluit om onderzoek te doen bij de bezwaarcommissie. Met als grondslag de documenten die u na het indienen van uw verzoeken heeft ontvangen formuleert u voor u zelf normen. U maakt een lijst van gevaren die de minderjarige zouden kunnen bedreigen volgens informanten van deze "kinderbeschermers". U vraagt de betrokken "kinderbeschermer" concreet eerst een norm vast te stellen en vervolgens een gevaar vast te stellen en dit gevaar te onderbouwen.

 

U bent steeds bezig om "kinderbeschermers" uit te horen alvorens u op gevaren op instigatie van informanten gaat reageren het liefst in het bijzijn van een deskundige op het gebied van weerwerk tegen " kinderbeschermers" of neem het gesprek op. Als u het gesprek niet mag opnemen is dit direct een indiactie dat er iets met de zaak niet deugt waar de jeugdzorg weigert immers transparant te werken. U grijpt dus bewust niet in door weerwerk te leveren maar luistert goed naar wat "kinderbeschermers" u te zeggen hebben, u denkt na en blijft analyseren of u de situatie waarin u verkeert met kans op resultaat zelf aankan. Het kan zijn dat uw Iphone door een agressieve medewerker uit uw handen wordt geslagen om het maken van opnamen te voorkomen zoals dat ook bij Hop gebeurde in 2014 door een agressieve sportschoolfiguur die door de CDA burgemeester (bestuurder van Ermelo) op Hop werd afgestuurd om het maken van beeld en geluidsopnamen te voorkomen. Ook werd de politie gelijk gebeld om tegen Hop te worden ingezet. Maar Hop deed niets verkeerd dus die gingen ook weer weg.  Aan het door nu maken van beeld en geluidsopnamen hebben medewerkers uit de jeugdzorgindustrie een bloedhekel maar daar is niets mis mee want u wilt immers dat er TRANSPARANT gewerkt wordt. Film dus alles wat er gebeurt en neem gesprekken met jeugdzorg medewerkers op als geheugensteuntje voor wat er is besproken. Reken er maar op dat gesprekken tussen u en de jeugdzorg/RvdK/gemeente in hun kamertjes ook met beeld en geluid worden opgenomen.

Van groot belang is luisteren naar het verhaal van de "kinderbeschermers", u geeft geen onnodige informatie, u geeft geen commentaar maar concentreert uw gedachte en vragen op wat is de norm, wat is het gevaar, hoe wordt het gevaar door de "kinderbeschermer" onderbouwd. Probeert u zich in gedachte in de persoon van de "kinderbeschermer" te verplaatsen. Wat zou u doen in zijn/haar situatie. Neem haar/hem serieus en noteer schriftelijk zijn argumenten als onderbouwing van gevaren.

Concreet gaat u de argumenten (gevaren) van kinderbeschermers dus niet in het eerste (kennismakings)gesprek bestrijden

Om te voorkomen dat een gesprek uit de hand loopt of in herhalingen valt stopt u met het gesprek zodra "kinderbeschermers" in herhalingen vallen, gevaren niet op basis van normen kunnen onderbouwen. Het is van groot belang geen tegenreactie te geven maar uit te horen ook al vindt u de kritiek van "kinderbeschermers" op uw persoon of op de opvoedingsituatie van uw kind uitermate bedreigend en is het taalgebruik van "kinderbeschermers" onvriendelijk.

U rondt het gesprek zo snel mogelijk af! U heeft de "kinderbeschermer" netjes behandeld en ontvangen en vraagt haar/hem een gesprekverslag toe te sturen waarop u een schriftelijke reactie zult geven om fouten bij "kinderbeschermers" te vermijden binnen een zelfde termijn die de betrokken kinderbeschermer nodig heeft om aan u het gespreksverslag te sturen.

Door niet te reageren op de normen en gevaren tijdens het kennismakingsgesprek heeft u even rustig de tijd met een deskundige op de informatie van de "kinderbeschermer" te reageren.

Samengevat u negeert "kinderbeschermers" altijd even door niet gelijk op de opsomming van gevaren te reageren, roept hen tot de orde door een gesprek snel af te ronden en stelt hen voor de keuze een gesprekverslag toe te sturen waarop u schriftelijk (met hulp van een deskundige zal gaan reageren) binnen de termijn die de kinderbeschermer zelf nodig heeft om u het gespreksverslag met de post toe te sturen. U moedigt haar/hem aan het verslag zo snel mogelijk toe te sturen. U bent vriendelijk, meegaand en positief geweest, respecteert en heeft belangstelling getoond voor de informatie van informanten van " kinderbeschermers".

De weergave van het gesprek in het gespreksverslag is een indicatie hoe de betrokken "kinderbeschermer" van plan is verder te handelen.

De norm. U zorgt ervoor dat u altijd eerst afschrift van een compleet CONCEPT rapport heeft ontvangen! Na ontvangst van een CONCEPT rapport maakt u pas een afspraak voor een inzagegesprek met een redelijke termijn om dit CONCEPT rapport te bestuderen. 

Het gevaar! U gaat NIMMER naar een inzagegesprek als u niet eerst een CONCEPT rapport heeft ontvangen met een redelijke termijn om dit CONCEPT rapport eerst te bestuderen.

Succes!

 

 

 
Van harte gefeliciteerd "overheidsambtenaren" van de Raad voor de Kinderbescherming en "rechtbank Zutphen" met het behaalde resultaat verkregen met "gefabriceerd bewijs" en "succesvolle tegenwerking". Een rechterlijke beschikking "geen omgang meer tussen vader en zijn drie kinderen"

1995-2016. En weet je wat "SO BE IT!"


3 De norm! De zes wetten van Hop, uitgangspunt voor burgers in iedere procedure tegen "overheidsambtenaren"
1 Hop bijt flink terug met satire op internet naar kinderrechter en RvdK in de zaak Hop
16 SOGM publicatie over Hop. "Mede door Hop werd internetsite soort rebellenclub"
177 President rechtbank Zutphen: "Lachwekkend om de vertegenwoordiger RvdK telkens de zaal te doen verlaten en bij de volgende zaak weer te zien terugkeren
81 Hop bijt terug: Klop Klop werd gepresenteerd op een landelijke bijeenkomst Stichting Dwaze Vaders
547 Hop bijt terug: "Het was lachwekkend te lezen dat Meesje maatregelen eiste tegen Hop na publicatie Klop Klop!"
17 Kamerlid Hendriks: Hop ga zo door! Oorkonde voor Kamerlid Hendriks voor open democratie
184 Het complot! Kinderrechter ook President Soroptemistenclub om belangen van vrouwen te bevorderen
Hop bijt terug: Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Kinderrechters op hun congres verbijsterd achterlatend..... (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) (N) (O) (P) (Q) (R) (S) (T) (U) (V) (W) (Y) (Z)
327 Hop bij terug:Lachwekkend President Mr. J.J. van Oostveen: "na inzage in ons bijbanenregister is het recht van Hop om kritiek te geven uitgewerkt"
143 Het complot! Voorgedrukte griffieformulieren Voogdij: De moeder
302 Het complot! Referteverklaring rechtbank Zwolle alweer representatief voorbeeld partijdigheid voor de moeder
363 Het complot! Arnhemse rechter namens Rijksmuseum Amsterdam: "Moeders zijn beter geschikt dan vaders om leuke dingen met hun kinderen te doen"
8 Het complot! Griffier kinderrechter is dezelfde persoon als secretaris klachtencommissie RvdK
12 Het complot! RvdK en KIR overleggen over Hop voor, na en tijdens schorsing hoorzitting kinderrechter
142 Het complot! Gebruik voornamen kinderrechter en RvdK medewerker bij rechtbank Utrecht voortaan taboe
14 Resultaat: RvdK maakt einde aan (geheim) overleg voor, na, en tijdens schorsing hoorzitting rechter
83 Resultaat: Landelijk directeur RvdK Hooymans schrijft brief aan de gerechten mbt belangenverstrengeling
13 Het complot! Vereniging rechters ASZM probeert onderzoek Hop tegen te werken
148 Het complot! RvdK: Indienen klachten tegen RvdK werkt contraproductief mbt gevraagde omgangsregeling
106 Het complot! Kinderrechter weigert vader meermalig inzage dossier bij de rechtbank
112 Het complot! Een vader heeft geen recht op inzage dossier van zijn kinderen bij de politie
289 Het complot! Gelderse Verhoormethode! Een vader mag minderjarige niet bijstaan bij verhoor door politie
9 Het complot! RvdK/Kinderrechter weigert (verplichte) waarheidsvinding na "RvdK verzonnen verhalen" in de zaak Hop
10 Het complot! Hoe schrijft de raadsmedewerker het raadsrapport? Gegevens verzwijgen, toeschrijven naar conclusie!
11 Het complot! Competentieprofiel praktijkleider: Als raadsrapport niet deugt gaan we toch lekker door!
93 Het complot! RvdK laat belang moeder zwaarder wegen dan belang vader
136 Het complot! RvdK: Omgangsregeling afwijzen omdat omgang niet met een rechterlijke beschikking kan worden afgedwongen
139 Het complot! Vraag Hop in Justitiekrant: "Is het gewenst dat de Raad zelf onderzoek mag verrichten als belanghebbende bij de uitslag"
445 Resultaat: Analyse klachtafhandeling kinderbescherming 2000 citaat:"Dhr Hop vanwege groot aantal apart vermeld"
18 Het complot! Klacht Hop tegen Staat der Nederlanden mbt 8 EVRM niet-ontvankelijk bij Europese commissie
19 Het complot! Klacht Hop tegen Staat der Nederlanden mbt 6 EVRM niet-ontvankelijk bij Europese commissie
337 Het complot! PvdA Kamervoorzitter Deetman bleef Kamerlid Hendriks in kwaad daglicht plaatsen
459 - 218 Het complot! Denk eens na over geschiedenis (gefiscaliseerde) omroepbijdrage en censuur gesubsidieerde media
137 Stiekem overleg (overheid) over Hop in een achterkamertje van de Vereniging Directeuren Gezinsvoogdij-instellingen.
80 Twintig jaar later er is nog niets veranderd! Hop krijgt Openbaar Ministerie Gevoelige Zaken Overleg MEMO'S OVER HOP te pakken.
574 De eerste kinderrechter springt voor de trein na het wederom naaien van Hop met "gefabriceerd bewijs" en "succesvolle tegenwerking"

Citaat raadsrapport in de zaak: De vader (Hop) wil dat de uitspraak van de rechter inzake de omgangsregeling wordt uitgevoerd.

TEGEN

Raad voor de Kinderbescherming: "Een omgang tussen vader en kinderen, kan niet op deze wijze (met een beschikking van de kinderrechter) worden afgedwongen".

Beschikking kinderrechter/President Soroptemistenclub R.A.J. Mees: Geen omgang meer tussen vader en zijn kinderen.

1995-2016. En weet je wat "SO BE IT!"

top
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop I
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop II
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop III
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop IV
Stem wijzer! Stem Groep Hop ©
Referenties J. Hop
Activiteiten