GROEP HOP ERMELO ©

De politieke groepering Groep Hop wil in 2018 weer meedoen aan de verkiezingen gemeenteraad in zoveel mogelijk gemeenten met steeds grotere netwerken.

Informant mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen"

Groep Hop is ontstaan op de Veluwe en in de periode 2006 - 2018 is er nog niets veranderd en moet Groep Hop kost wat kost worden doodgezwegen. In 2006 deden we mee in Ermelo, in 2007 in de provincie Gelderland, in 2010 in Ermelo, Rheden, Zoetermeer en in 2014 in negen gemeenten, Dronten, Ermelo, Harderwijk, Putten, Lelystad, Zoetermeer, Oldambt, Rheden en Purmerend.

Bedankt alle kandidaten voor uw inzet.
Bedankt alle kiezers die op ons gestemd hebben en/of geholpen hebben met het verkrijgen van de benodigde ondersteuningsverklaringen.
Bedankt alle sponsors van Groep Hop.

 

 

1995-2017 Visie op rechtspraak, raad voor de kinderbescherming en jeugdzorg

J. Hop Ermelo, politicus Groep Hop

 

 

In Nederland worden zonder rechterlijke beschikking kinderen uit huis gehaald door een legertje aan politie en jeugdzorg. Een rechterlijke beschikking wordt een paar dagen later uitgetypt en geantidateerd. Daarna komt een jeugdzorg verzoek binnen bij de rechtspraak toegeschreven naar zo'n rechterlijke beschikking. Zoiets noemen ze rechtspraak bij de overheid maar ik, J. Hop Ermelo politicus Groep Hop, noem het vuilnis en alle betrokkenen dienen als vuilnis de overheid te worden uitgetrapt om burgers te beschermen tegen dit soort organisatiecriminaliteit bij de overheid.

In Nederland zaten de beesten die hun geld verdienen bij de raad voor de kinderbescherming, voor, na en tijdens schorsingen van hoorzittingen bij de kinderechter aan dezelfde tafel achter gesloten deuren. Alle advocaten in Nederland hielden hierover hun mond maar ik ,J. Hop Ermelo politicus Groep Hop, maakte daar wel bezwaar tegen en voerde landelijke actie tegen deze vorm van organisatiecriminaliteit bij de overheid. Ik kreeg gelijk en dit uiterlijk kenmerk van rechtspraak werd overal verboden. Nu telefoneren en overleggen ze buiten de hoorzittingen om met elkaar.

In Nederland overlegt de jeugdzorg een paar keer per jaar met kinderrechters hoe de jeugdzorg hun verzoekschriften moet indienen zodat kinderrechters de jeugdzorgindustrie steeds gelijk kan geven. Ze noemen dat het tripartite overleg om rapporten en verzoeken "met gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking" af te stemmen op de wensen van kinderrechters.

In Nederland is de jeugdzorg gericht op schaalvergroting. Met "gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking" wordt geprobeerd ieder jaar niet alleen het benodigde aantal kinderen en gezinnen aan te vallen en de jeugdzorgindustrie in te harken maar veel meer gezinnen om kunstmatig wachtlijsten te creŽren om een volgend jaar nog veel meer geldstromen naar de jeugdzorgindustrie te laten stromen.

In Nederland zoeken deze beroepsgroepen dus "ernstig gestoorde medewerkers" die rapporten schrijven zoals: "De vader is NIET GESCHIKT voor omgang met zijn kind omdat hij liedjes zingt met zijn dochter en met haar op een bakfiets rijdt door de stad". De vader heeft hiervoor hulpverlening nodig van het RIAGG. De betrokken kinderrechter met het bijbaantje President van de Soroptemistenclub, een vrouwenclub om de belangen van vrouwen zoveel mogelijk te bevorderen is het vanzelfsprekend eens met zo'n ernstig gestoorde medewerker van de raad voor de kinderbescherming.

In Nederland hebben de directeuren van alle gezinsvoogdij-instelling overleg gevoerd in een Vedivo achterkamertje, hoe kunnen we die lastige maar deskundige Hop aanpakken. En ja hoor ze kwamen eruit. Landelijk werd ,J. Hop Ermelo politicus Groep Hop, vervolgens geweigerd als belangenbehartiger van ouders met als grondslag publicaties van Amerikaanse websites die NIET van Hop waren. Ik lachte ze natuurlijk allemaal uit want niet beter kun je als jeugdzorgindustrie etaleren hoe verrot jullie allemaal zijn en hoe jullie werken. Met gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking werd geprobeerd de lastige en deskundige tegenstanders uit te schakelen.

In Nederland lukte het de totaal verrotte jeugdzorgindustrie niet om Hop uit te schakelen met succesvolle tegenwerking en gefabriceerd bewijs te weten websites die niet van Hop waren. De jeugdzorgindustrie gooide het vervolgens over een andere boeg en met spoed werd het Parlement ingeschakeld om pas ingevoerde klachtwetgeving uit te hollen om "succesvol klagen met Hop te onderdrukken". Ik lachte ze allemaal weer uit want hoeveel advocaten hebben het voor elkaar gekregen dat met spoed klachtwetgeving weer werd gewijzigd. Geen een! Nu gaan de klachten tegen de jeugdzorg, raad voor de kinderbescherming en rechtspraak weer naar de Nationale Ombudsman. Wat zou die voor baantje hebben gehad voor die Nationale Ombudsman werd?

In Nederland is het zinloos te klagen tegen personeel van de raad voor de kinderbescherming. Ik ,J. Hop Ermelo politicus Groep Hop, bezit het Nederlands record succesvol klagen tegen de raad voor de bescherming bij een klachtencommissie raad voor de kinderbescherming te weten veertien klachten gegrond. Dat helpt natuurlijk ook niet.

In Nederland werd het personeel van rechtbanken, jeugdzorg en raad voor de kinderbescherming helemaal gek van die lastige en deskundige Hop. Met gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking werd het Openbaar Ministerie op Hop afgestuurd om ,J. Hop Ermelo politicus Groep Hop, aan te pakken. Het leverde de burgers het benodige leesplezier op. Het is immers belangrijk om ook te kunnen lachten als u in een emotioneel moeilijke en lastige situatie bent terecht gekomen na contact met rechtbanken, raad voor de kinderbescherming of jeugdzorg.

In Nederland worden "geheime memo's" over burgers gefabriceerd. Ik ,J. Hop Ermelo politicus Groep Hop, heeft er meerdere te pakken gekregen.

Mijn naam is J. Hop ik woon in Ermelo. U kunt mij helpen door iedereen die u kent in Ermelo te vragen om Groep Hop in Ermelo te stemmen. Dank u wel voor uw aandacht en veel leesplezier.

 

NB. Procederen en klagen tegen rechtspraak, raad voor de kinderbescherming en jeugdzorg is zinloos. Het kan best zijn dat u mij niet gelooft/wilt geloven en dat is ook prima. Op mijn websites vind u alle benodigde (steeds bijgewerkte) procedures, verzoekschriften, verweerschriften GRATIS -om kennis in informatie en informatie in kennis om te zetten- zodat u hetzelfde werk niet steeds overnieuw hoeft te doen maar ook steeds beter kunt indienen. U kunt ook gaan samenwerken met andere burgers in uw gemeente en/of met een groep gaan meedoen aan de komende verkiezingen gemeenteraad om als gemeenteraadslid niet alleen de jeugdzorgindustrie aan te gaan pakken maar ook andere vormen van organisatiecriminaliteit bij de overheid.

 

 

 

 

 

Prof. dr. A. de Swaan publiceerde op 1 februari 1997 in de NRC over de praktijken van de Raad voor de Kinderbescherming onder de titel "Kinderdieven"

Achter de deur heb ik een bijl klaar staan, voor als de kinderbescherming komt', schreef de onvergetelijke kenner van kikkers en mensen, Dick Hillenius eens, ongeveer. Maar waar is Hillenius wanneer je hem nodig hebt? Dood. En nodig is hij dezer dagen. In Hoorn is een kind geroofd, drie maanden vastgehouden en goddank vrijgelaten toen de ontvoerders er genoeg van hadden. De daders lopen vrij rond en worden ongemoeid gelaten.

De daders zijn namelijk zelf opspoorder, aanklager, rechter, bestraffer en cipier, alles tegelijk. Het is hier tenslotte BelgiŽ niet: als zoiets in Nederland gebeurt, dan zijn de CENSUUR zelf directe handlangers van de overheid. Volgens een bericht in deze krant van jongstleden donderdag heeft de Raad voor de Kinderbescherming onverbiddelijk toegeslagen: "Die heeft vorig jaar juni van de ene op de andere dag een toen driejarig dochtertje in een kindertehuis geplaatst, nadat een vriendin van de moeder bij de Kinderbescherming melding gemaakt had van ernstige vermoedens van seksueel misbruik".

De ouders was niets gevraagd en niets verteld, het kind was al weggevoerd. "Nadat het kind in het kindertehuis drie maanden was geobserveerd en uitgebreid onderzocht werden de vermoedens ongegrond verklaard." De kleine heeft zich kennelijk goed gehouden onder een verhoor van negentig dagen: "geobserveerd en uitgebreid onderzocht". Wat moet je je daarbij voorstellen als het gaat om een meisje van drie jaar? Was het soms dat frauduleus; obscene poppenspel dat pseudo-psychologen jarenlang met kleine kinderen mochten opvoeren tot de rechter het verbood? Wat wordt daar in die kindergevangenis uitgespookt met kleine mensen die worden vastgehouden zonder proces, zonder waarschuwing, zonder uitleg, tegen hun zin, buiten de voorkennis en zonder de toestemming van hun ouders?

Een verkeerd woord, of een verkeerd gebaar van die driejarige, en kind en ouders hadden elkaar nooit meer teruggezien, de ouders hadden verder moeten leven zonder kind en met de ergste blaam die Opvoeders kan treffen: kinderverkrachting. Opgepast, deur op het nachtslot, alarm op scherp en de bijl gewet. Moeder ga voor je kindje staan, daar komen de kinderbeschermers aan. 


Het krantenbericht vervolgt:

"Achteraf gezien is er misschien toch wat te voortvarend gehandeld', aldus unitmanager P. Visser van de kinderbescherming Alkmaar." De unitmanager zit er kennelijk niet mee. Waarom zou hij? Ieder ander zou hiermee een hele reeks zware misdrijven hebben toegegeven: Ontvoering, wederrechtelijke vrijheidsberoving, geestelijke mishandeling, althans ......... enzovoort. Maar de unitmanager gaat vrijuit. En hij weet het. Hij is van de van de Raad voor de Kinderbescherming. De ouders, och arme, hebben de Ombudsman geschreven. Als het meezit wordt hun geval netjes geturfd voor het jaarverslag. Ze hebben ook een advocate benaderd: Zij "erkent dat het moeilijk is schadevergoeding te krijgen of het handelen van de kinderbescherming aan de kaak te stellen." Kom, Mr. C. Piepers, zet hem op. Maar het zal niet meevallen.

Er waren bij dat kleine meisje thuis problemen: "De moeder (21) verbleef enige tijd in een psychiatrische inrichting". Zie je wel. "De vader (22) kon de opvoeding alleen moeilijk aan." Daar heb je het al. Is er bij u thuis in de afgelopen tijd niet iets voorgevallen dat de Kinderbescherming, streng zou hebben afgekeurd? Zit uw hand een beetje los, zei u daar niet iets heel verkeerds, is de keuken wel aan kant? Is het niet beter dat u zich alvast zelf aangeeft, voordat uw huisvriendin het voor u moet doen? Wat wij hier observeren en uitgebreid onderzoeken, is een tipje van totalitair Nederland. Het gaat om te beginnen om ieders eigen bestwil en ook nog om het algemeen belang. Wie is er niet tegen kindermisbruik? Niemand.

Dan is dus iedereen voor de kinderbescherming. Mooi zo. Maar weet u wel wat er kruipt en krioelt in de krochten en kieren van het Nederlands gezinsleven? Nee, daar heeft u geen idee van. De mannen en vrouwen van de Raad voor de Kinderbescherming wel, die zijn dag en nacht op pad om met behulp van goede en gezagsgetrouwe Nederlanders de onverlaten uit hun holen te jagen en hun nakomelingen veilig weg te bergen. Zij doen dat niet zomaar, zij zijn daarvoor opgeleid en afgericht. Er is zelfs "een protocol ontwikkeld voor de intake van meldingen over seksueel misbruik". Dus dat is ook geregeld.

Maar "wat nou de echt harde gegevens zijn op basis waarvan je zo'n besluit kunt nemen, dat moet nog eens opnieuw bekeken worden", meldt de plaatselijk commandant van de Kinderbescherming. Hij weet het dus ook niet. "Dat dacht ik al. Niemand weet het. Het is allemaal volksverlakkerij, quasi-geleerd, gezwatel om een ongereguleerd en ongecontroleerd ingrijpen door de staat en zijn hulpverleners goed te praten." Maar er worden toch werkelijk kinderen misbruikt? Nou en of, en niet zo zelden. Dat is een gruwel. Als daar niet tegen wordt opgetreden is dat een heel zwaar falen, een fout van de eerste categorie. Maar als er van misbruik geen sprake is en er wordt toch ingegrepen, dan is dat een even ernstig falen: een fout van de tweede categorie.

Tussen die twee tangen zit de hulpverlening gevangen. De eerste wandaad wordt door particulieren begaan, terwijl de overheid nalatig blijft. In het tweede geval hebben de ouders niets misdaan en begaat de overheid een misdrijf. Er bestaat kennelijk geen expertise die afdoende is om de ene fout te vermijden zonder in de andere te vervallen. Onder die omstandigheden is onafhankelijk toezicht vooraf en onafhankelijke beoordeling achteraf volstrekt onontbeerlijk. Niet alleen de gehavende ouders, maar alle andere gezinnen en vooral de kinderbeschermers zelf, hebben er belang bij dat deze zaak voor de rechter komt.

 

 

top
Activiteiten
Startpagina Raad voor de Kinderbescherming
Censuur en organisatiecriminaliteit in Nederland ©
De website(s) www.burojeugdzorg.nl (org, net, com) www.bureaujeugdzorg.nl (org, net, com) zijn het eigendom van verzetsstrijder, politicus, schrijver, journalist Dhr. J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo. Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: Hop Ermelo. Disclaimer 2014 en vrijwaring. Op al deze websites van Hop is een 2014 disclaimer van toepassing. Procedures inzake publicatie van nieuwsfeiten, vrijheid van drukpers, belemmering vrijheid van meningsuiting, belemmering politieke activiteiten, gerechtvaardigde verdediging van Hop tegen improductieve bureaucratie en/of voor de overheid vrijwel altijd partijdige rechtspraak tegen politicus, schrijver, journalist Hop uitsluitend via de rechtbank Gelderland (dan weet ik immers van tevoren dat ik vrijwel zeker wordt genaaid zoals bijvoorbeeld ook weer in 2014 met het een jaar lang onbehandeld laten liggen van mijn beroepschriften Hop tegen de gemeente Ermelo waarbij de partijdige smeerlappen van die rechtbank Gelderland niet eens gekeken hebben tegen welk besluit ik beroep instelde maar weerzinwekkend partijdig als papegaaien de gemeente Ermelo bleven napraten. Ik heb mijn beroepschriften vervolgens na een jaar ingetrokken. IK WIL HET DOOR MIJ BETAALDE GRIFFIEGELD (721) HOP TEGEN ERMELO VAN DIE RECHTBANK GELDERLAND TERUG) met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op bovengenoemde websites. Door mijn website te raadplegen accepteert u mijn vrijwaring. Hop streeft ernaar, op een integere wijze, dat alle informatie op de websites correct is. Hop verleent ten aanzien van die informatie echter geen enkele garantie, noch kan Hop worden geacht een dergelijke garantie stilzwijgend te hebben verleend. Hop zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, waaronder directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of betreden van deze website.