Censuur in Nederland 1996-2014 ©. Databank met gratis informatie over overheid, bedrijfsleven, jeugdzorg, gemeente, milieu, onderwijs, rechtspraak, media, verkiezingen en politiek. Het doel van de website is kennis in gratis informatie en gratis informatie in kennis om te zetten. Lees eerst de uitgangsformule van mijn websites, daarna over het complot tegen politicus redacteur Hop 1996-2014. Denk eens na over de (voorspelbare) manier waarop de deskundige en daardoor lastige politiek actieve Hop door (rancuneuze) medewerkers van rechtbanken en bestuursorganen steeds opnieuw wordt aangepakt. (547) Denk verder na over wat er om u heen gebeurt en bespreek de inhoud van mijn websites binnen uw netwerk. Veel leesplezier. J. Hop Ermelo.

Referentie 1: Bron Memo Openbaar Ministerie Team Gevoelige Zaken over Hop 4 juni 2012 Daphne van der Kolk aan Ron Tenge Citaat: De heer Hop is een kinderbeschermingdeskundige die veel families en ouders bijstaat wanneer zij te maken krijgen met de Raad voor de Kinderbescherming en andere jeugdzorg instanties. Hij is van huis uit geen jurist of hulpverlener maar heeft in de loop der tijd veel ervaring opgedaan met dergelijke zaken. Daarbij laat hij zich zeer kritisch uit over deze instanties. Tevens is hij oprichter van de (gemeentelijke) politieke partij Groep Hop. Zie ter info de site www.burojeugdzorg.nl, geen website van BJZ, maar een domeinnaam geclaimd en ingevuld door de heer Hop.

Referentie 2: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk Coördinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Referentie 3: Bron advocaat jeugdzorg op hoorzitting Hof van Discipline 150304: "Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen" Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X .

Vraag iedereen die u kent in gemeenten waar Groep Hop © meedoet aan verkiezingen gemeenteraad 2014 vooral Groep Hop te stemmen.

Censuur in Nederland ©
Groep Hop ©

 

Complaint J. Hop Ermelo (The Netherlands) against the State of the Netherlands (Zutphen District Court) against three judges rejected the request objection to the United Nations Committee on Civil and Political Rights

Nederlands: 710     English: 712     German: 713     France: 714     Espana: 715     Russia: 716     Arabic: 717

De Zutphense (ver)hoormethode representatief voorbeeld van "corruptie coalities rechtbanken, Raad voor de Kinderbescherming en jeugdzorg" in Nederland

Uit het recht op een 'fair trial', zoals beschermd door artikel 6 EVRM, valt nog een aantal nadere procedurele garanties af te leiden. Deze hangen voor een deel samen met het beginsel van 'equality ofarms', het recht voor de in de (bestuurs)rechtelijke procedure betrokken burger om met 'dezelfde wapenen' als de overheid te kunnen procederen. Zo heeft het EHRM uit artikel 6 EVRM de positieve verplichting voor de rechter afgeleid om processtukken te verstrekken aan de klager. In de zaak Kerojarvi waren de klager, een oorlogsinvalide, bepaalde medische rapporten onthouden, waarop de rechterlijke beslissing over de mate van zijn invaliditeit en corresponderend recht op compensatie mede was gebaseerd. Op deze wijze had de klager volgens het EHRM niet ten volle kunnen participeren in de rechterlijke procedure en daarmee had hij geen eerlijk proces gehad.Z" In een andere zaak acht het Hof de onmogelijkheid voor de klager om op een deskundigenrapport te reageren in strijd met het recht op een eerlijk proces ex artikel 6 EVRM

 

 

 

Complaint J. Hop Ermelo (The Netherlands) against the State of the Netherlands (Zutphen District Court) against three judges rejected the request objection to the United Nations Committee on Civil and Political Rights

 

This complaint was already received at your Office on 5 september 2008 in ENGLISH language and returned with a letter "After careful consideration of the contents of your petion (communicatyion/complaint) we sincerely regret having to inform you that the Inited Nations Office of the Hight Commissioner for Human Rights is not in a position to assist you in the matter you raise, for the reasons indicated on the back of this letter: "The Human Rights Committee is not generally in a positions to review the evaluation of facts and evidence bij the national courts and authorities, nor can it review the interpretation of domestic legislation" along with Human Right Civil and Political Rights: The Human Rights Committee Fact Sheet n 15 (Rev) 1 and Complaint procedures Fact Sheet no. 7

 

 

                   NATIONS UNIES                                 UNITED NATIONS  

HAUT COMMISSARIAT AUX DROITS DE L'HOMME J Lv HIGH FOR HUMAN RIGHTS FOR HUMAN RIGHTS

 

 

Télétax:

(41-22)-917.90.22

Télégremmes:

UNATIONS, GENEVE

Téléx:

41 29 62

Téléphone:

(41-22)-917..90. 00

Internet

www.unhehrch

Email:

tb-petitions@ohclvorg

 

Address:
Palais des Nations
CH-1211 GENEVE 10

REFERENCE: 0150215/5! I:           ,(GEN)

5 September 2008

Dear Sir/Madame,

After careful consideration of the contents of your petition (communication / complaint), we sincerely regret having to inform you that the United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights is not in a position to assist you in the matter you raise, for the reasons indicated on the back of this letter. Accordingly, your petition is being returned to you.

Please accept our apologies for not replying in a more personal manner. You may

understand that, while we appreciate your reasons for writing to us, the existing procedures require that it is ascertained whether certain preliminary criteria are satisfied before proceeding with the examination of a petition.

For information about the procedures for the examination of individual petitions on human rights violations, please consult our website: www.ohchr.org, direct link: http://www2.ohchr.org/engljshfbodjes/petjtions/index.htm.

If you have difficulty accessing our website, please write to the UNHCHR, Information Office PW-RS-0 11, 1211 Geneva 10, and ask for Human Rights Fact Sheets Nos. 7, 12, 15 and

17.

Yours sincerely,

The Petitions Unit  

 

1.    The Human Rights Committee cannot examine petitions alleging violations of the International Covenant on Civil and Politica! Rights (ICCPR) unless the State is also a party to the Optional Protocol (OP). is not a State party to the Optional Protocol.

2.    The Committee against Torture cannot examine petitions alleging violations of the

Convention against Torture (CAT) unless the State has made the declaration under article 22

recognizing the Committee's competence to receive and consider petitions.

has not made the declaration.

3.     The Committee on the Elimination of Racial Discrimination cannot examine petitions alleging violations of the Convention on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) unless the State has made the declaration under article 14 recognizing the Committee's

competente to receive and consider petitions.                                                has not made the declaration.

Considering your petition under ICCPR

 

4.    The State party concerned has entered a reservation to the relevant treaty as a result of which your petition cannot be examined.

5.    Your complaint is being examined or has been examined by the European Court of Human Rights, by the Inter-American Commission on Human Rights or by the African Commission on Human and Peoples' Rights.

6.    The object of your petition falls outside the scope of the relevant treaty.

7.    The events complained of occurred prior to the entry into force of the Optional Protocol to the ICCPR, of article 22 CAT or of article 14 CERD for the State concerned.

8.    Domestic judicial/administrative remedies do not appear to have been exhausted, and it has not been substantiated that the application of domestic remedies would be unreasonably prolonged or that the remedies would be otherwise unavailable or ineffective.  

9. XXX The Human Rights Committee is not generally in a position to review the evaluation of facts and evidence by the national courts and authorities, nor can it review the interpretation of domestic legislation.

10.   The Human Rights Committee is not generally in a position to review a sentence imposed by national courts, nor can it review the question of innocente or guilt.

11.   The Committees cannot generally examine disputen between private individuals or alleged violations of human rights that have been committed by non-state actors.

12.   The Committees can only examine individual petitions presented by the alleged victims themselves or by duly authorised representatives. Anonymous petitions cannot be considered.

13. XXX Your petition does not provide sufficient details as to the facts of your case, and/or as to how your rights under the relevant treaty have been violated.

N.B. Please note that the working languages of the Secretariat are English French, Russian and Spanish. You are therefore kindly reguested to use any of these languages in future correspondence.  

 

 

Productions:

 
10 september 2008 Complaint J. Hop The Netherlands to the United Nations. Complaint is based on International Convenant on Civil and political Rights PART III articles 14,1, 14.3, 14.4, 17 and 19 and page 26 complaint procedures Fact Sheet No 7 (Rev. 1)
712

COMPLAINT in accordance with complaint procedures Fact Sheet no. 7

COMPLAINT in accordance with Human Right Civil and Political Rights: The Human Rights Committee Fact Sheet n 15 (Rev) 1

Article 14.1: Everyone shall be entitled to a fair and public hearing bij a competent, INDEPENDENT and impartial tribunal established by law.

Article 14.3: (a) To be informed promptly and in detail in a language which he understands of the nature and cause of the charge against him

Article 14.3: (b) To have adequate time and facilities for the preparation of his defence

Article 14.4: (e) To examine, or have examined, the witnesses, against him and to obtain the attendence and examinatation of witnesses on his behalf under the same conditions as witnesses against him

Article 17: 1. No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and reputation. 2. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks

Article 19: 1. Everyone shall have the right to hold opinions without interference

701   Production 1. Call Zutphen District Court for hearing without trial file for Hop in violation of Article 6 ECHR and 14 BUPO
702   Production 2. Letter J. Hop 15 oktober 2007 with a request to forward names of judges within 1 week after the date
703   Production 3. Mr. Letter Registrar October 18, 2007 with the names of the three judges: (25) Mr.. RA Eskes, (42) Mr. D. D. Vergunst (43) Mr. Madam. IGMTh Weijers-van der Marck Zutphen District Court that the case against Hop on 5 november 2007 at 09:30 hours deal
704   Production 4. Objection Hop three judges: (25) Mr.. RA Eskes, (42) Mr. D. D. Vergunst (43) Mr. Madam. IGMTh Weijers-van der Marck
705   Production 5. Letter Zutphen District Court to Hop which is informed that his request for disqualification should further motivate
706   Production 6. NO COPY process-verbal case number 89285 KGRK 07-665 Zutphen District Court hearing objection Hop avaible
707   Production 7. Pleitnotities Hop with detailed justification objection three judges: (25) Mr.. RA Eskes, (42) Mr. D. D. Vergunst (43) Mr. Madam. IGMTh Weijers-van der Marck Zutphen District Court that the case against Hop on 5 november 2007 at 09:30 hours deal
708     Production 8. Objection Hop 3 Zutphen court judges declared UNFOUNDED on 5 november 2007 zaaknr. 89285 KGRK 07-665 89285
709    History! Procedures Rb Zutphen against Hop hearing without trial file for Hop in violation of Article 6 ECHR and 14 BUPO
Omroep Gelderland 180608 Everything from the cabinet, informative TV broadcast over the objection of the childjudge
710 History! Complaint September 1 J. Hop Ermelo (Netherlands) v unfounded objection Zutphen District Court at the United Nations
711   This complaint was already received at your Office on 5 september 2008 in ENGLISH language and returned with a letter "After careful consideration of the contents of your petion (communicatyion/complaint) we sincerely regret having to inform you that the Inited Nations Office of the Hight Commissioner for Human Rights is not in a position to assist you in the matter you raise, for the reasons indicated on the back of this letter: "The Human Rights Committee is not generally in a positions to review the evaluation of facts and evidence bij the national courts and authorities, nor can it review the interpretation of domestic legislation" along with Human Right Civil and Political Rights: The Human Rights Committee Fact Sheet n 15 (Rev) 1 and Complaint procedures Fact Sheet no. 7
   

 

 

Handleiding procedureel weerwerk tegen verzonnen verhalen van jeugdzorg, RvdK, rechters, OM en gemeente:
003 De zes wetten van Hop, uitgangspunt in iedere procedure
080 De succesvolle tegenwerking van ouders door "jeugdzorg" bij kinderbeschermingsmaatregelen
123 Organisatiecriminaliteit. Hop: Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is fraude!
134 Zorg dat u de omschrijving van een verdachte goed kent en toepast!
007 U gaat systematisch werken en probeert jeugdzorgpersoneel uit te horen tijdens een gesprek
550 Model informatieverzoek justitieel informatieregister Info: (OM)
355 Model informatieverzoek politie
173 14-daags informatieverzoek school bij kinderbeschermingsmaatregelen
464 Model informatieverzoek school m.b.t. welzijn en ontwikkeling minderjarige
465 Model informatieverzoek school m.b.t. afschrift complete dossiers
102 Model informatieverzoek bureau jeugdzorg Info: (20)(815)
226 Model informatieverzoek bureau jeugdzorg, incl. verzoek OR, beëindiging UHP
575 Model informatieverzoek Voorziening voor Pleegzorg Info: (505)
110 Model informatieverzoek gemeente. Info: (623)
664 Model klacht geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen Info: (653)(470)
360 Model verweerschrift tegen verzoekschrift RvdK om OTS van uw kind
361 Model verweerschrift tegen verzoekschrift RvdK om machtiging uithuisplaatsing van uw kind
679 Handleiding voor ieder gesprek tussen ouder en gezinsvoogd de lijst Tielse Risicofactoren
643 Verzoek aan "jeugdzorg" beëindiging uithuisplaatsing (Vervolg met 663)
663 Verzoekschrift KIR beëindiging UHP binnen 14 dagen na beslissing op 643
103 Verweerschrift tegen verzoekschrift verlenging UHP "jeugdzorg"
696 Verweerschrift tegen verzoekschrift verlenging UHP en OTS "jeugdzorg"
645 Verzoekschrift opheffing OTS wegens gewijzigde omstandigheden
In Memoriam Gerrie van der V. 095 710
226 Verzoek aan "jeugdzorg" wijziging omgangsregeling (Vervolg met 245)
245 Verzoekschrift KIR wijziging omgangsregeling binnen 14 dagen na beslissing op 226
647 Bezwaarschrift tegen vooraankondiging schriftelijke aanwijzing (SA)
657 Verzoekschrift KIR binnen 14 dagen tegen beslissing schriftelijke aanwijzing (SA)
658 Checklist ouder bij procederen tegen de kinderrechter, jeugdzorg en RvdK
128 Modelklacht tegen "indicatiebesluit" jeugdzorg bij kinderbeschermingsmaatregel
659 Modelklacht tegen plan van aanpak gezinsvoogd
366 Modelklacht tegen hulpverleningsplan zorgverlener
640 Modelklacht tegen niet vermelden beroepsmogelijkheden onder besluit "jeugdzorg"
642 Modelklacht vaststelling omgangsregeling per email en niet met een besluit
639 Modelklacht tegen raadsrapport RvdK
641 Verzoek om kilometervergoeding bezoek kantoor jeugdzorg/kosten omgangsregeling
499 Klacht tegen weigering kilometervergoeding bezoek kantoor jeugdzorg/kosten omgangsregeling
227 Faxverzoek aan de kinderrechter direct faxen na ontvangst van een oproep hoorzitting
756 Faxverzoek aan de kantonrechter/politierechter direct faxen na ontvangst van een oproep hoorzitting
418 Vervang parkeerbedrijf door jeugdzorg en/of RvdK mbt de bewijslast
Kloppen de nevenfuncties bestuurders gemeente
Info Hop:A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P&Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
Welke kandidaten/bestuurders hebben niet opgegeven baantjes in de stembureaus verkiezingen gemeenteraad 2014?
Correcties, verbeteringen, aanvullingen internet informatie, procedureel weerwerk jeugdzorgindustrie
Contact Dhr. J. Hop Email: groephop@gmail.com

 

top
Censuur in Nederland ©
Stem Groep Hop in 2014
Politicus/redacteur/auteur: J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo. Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: J. Hop Ermelo.
Disclaimer 2013 en vrijwaring. Op alle websites Censuur in Nederland en Groep Hop is een "2013 disclaimer" van toepassing. Procedures inzake belemmering vrijheid van meningsuiting tegen politicus/redacteur/auteur J. Hop Ermelo uitsluitend via rechtbank Zutphen met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op internet en/of andere media. Door mijn website te raadplegen accepteert u mijn vrijwaring. J. Hop streeft ernaar dat alle informatie op deze website correct is. J. Hop verleent ten aanzien van die informatie echter geen enkele garantie, noch kan J. Hop worden geacht een dergelijke garantie stilzwijgend te hebben verleend. J. Hop zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, waaronder directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of betreden van deze website.