STOP POLITIEGEWELD EN ONBETROUWBAAR OPENBAAR MINISTERIE ę

1997-2015+ Structureel probleem Nederlandse rechtspraak is de weerzinwekkende partijdigheid voor overheid en publieke organisaties.

Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk Co÷rdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Gevoelige Zaken Overleg: "Frontale opsporingsactie op Hop en doen bekennen"?
Ik beken geen letter!
Ik lees ook memo's over "succesvolle tegenwerking" van Hop.
OM-GZO bedankt. Steeds meer burgers verbazen zich erover dat ik OM-GZO memo's over Hop te pakken heb gekregen.

Stem wijzer! Stem Groep Hop in 2018. J. Hop.

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

Kinderrechter pleegt zelfmoord en springt voor de trein op Centraal station Utrecht

Er zou sprake zijn van het jatten van een kind zonder beschikking kinderrechter. Mar. H., nadat ze was gejat op 4 december 2010 om 01.30 uur met verzonnen verhalen, zonder beschikking midden in de nacht terwijl moeder en kind rustig sliepen een beschikking werd pas op 6 december 2010 uitgetypt en geantidateerd naar 3 december 2010, het jeugdzorg verzoek kwam pas binnen bij de rechtbank op 7 december 2010 dus na de beschikking kinderrechter.

En nog veel meer gedonder in de rechtspraak. Er zou hierbij sprake zijn van kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen van verhalen, alweer opzettelijk geknoei in GBA door personeel gemeente Ermelo, vervolgens een verzonnen verhaal van een rat werkzaam voor de jeugdzorg in Eindhoven. Dezelfde Ermelose ambtenaar was overigens ook al betrokken -bij andere smerige zaakjes-  het knippen en plakken in VVD verkiezingsformulieren tijdens verkiezingen gemeenteraad en andere GBA terreur tegen Ermeloers.

Een Zutphense kinderrechter met rancune tegen Hop, een hele bende aan rancuneuze kinderrechters uit Den Bosch met al hun maatjes bij de RvdK en de rancuneuze Brabantse jeugdzorg zijn betrokken bij de "succesvolle tegenwerking van Hop".

Bij de rechtspraak zijn ze razend op Hop nadat hij het geknoei en het antidateren van rechterlijke beschikkingen had aangeklaagd. Het lijkt erop dat de rechterlijke macht een Ermelose ambtenaar opdracht heeft gegeven om te knoeien met GBA gegevens, om na het verzenden van een "dubbel" naar de jeugdzorg, Hop door de Brabantse jeugdzorg met een verzonnen verhaal aan te klagen waarbij ook de RvdK uit Eindhoven met Hop nog het een en ander had te verrekenen na een klachtzaak van Hop tegen die RvdK met 14 klachten van Hop GEGROND bij de klachtencommissie RvdK. EEN NIEUW NEDERLANDS RECORD!

Al die beroepsgroepen hadden een rekening te vereffenen met die lastige Hop maar nu is er dus een kinderrechter voor de trein gesprongen. Zij kon de druk en de kritiek op de rechtspraak van Hop en steeds meer gewone burgers niet langer aan.

 

Het treinverkeer in heel Nederland heeft gistermiddag vertraging opgelopen omdat een Bossche kinderrechter zelfmoord heeft gepleegd en voor de trein Amsterdam-Maastricht op perron 15 is gesprongen. De recherche heeft de camerabeelden bij NS in beslag genomen voor onderzoek of er mogelijk sprake is geweest van "duwen".

Normaal wordt niet in de media gepubliceerd over "springers" maar in de onderhavige zaak gaat het om een kinderrechter die betrokken is geweest bij het zoveelste "COMPLOT" tegen Ermeloer Hop. Er zou hierbij sprake zijn van kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen van verhalen, opzettelijk geknoei in GBA door personeel gemeente Ermelo, een verzonnen verhaal van een rat werkzaam voor de jeugdzorg in Eindhoven. Opvallend is de duistere rol van het bestuursorgaan RvdK in het geheel welk bestuursorgaan sowieso meerdere appeltjes te schillen had met deze lastige Hop. Er zou sprake zijn geweest van achterbakse onderonsjes tussen de RvdK en de rechtbanken in Zutphen en Den Bosch buiten de hoorzittingen om Hop aan te kunnen pakken. Informanten bij de rechtbanken Zutphen en Den Bosch hebben dit inmiddels als zijnde juist bevestigd. Het uit het gezag zetten van Ermeloer Hop, na alweer opzettelijk geknoei in GBA door personeel gemeente Ermelo, is in de achterkamertjes van de rechtbanken in Zutphen en Den Bosch besproken, besloten en conform uitgevoerd. Daarna was er een besloten feestje voor betrokkenen. Op dat besloten feestje om het "COMPLOT tegen Hop" te vieren zou deze springende kinderrechter ook aanwezig zijn geweest.

Getuigen hebben gezien hoe "schaduwen" een kopie van het lijk van deze tegenspartelende kinderrechter meetrokken naar onbekende bestemming. Een scholier had van dit verschijnsel een foto gemaakt. Zijn mobieltje is gelijk in beslag genomen om te voorkomen dat hiervan beelden op internet terechtkomen. De woordvoerder van politie Utrecht deelt mee "dat betreurt wordt dat de camerabeelden van het ongeluk per ongeluk door een laborant zijn gewist."

Hangende het politieonderzoek heeft de rechtbank Den Bosch kinderrechters betrokken bij het zoveelste COMPLOT tegen Hop verboden nog langer met de trein te reizen om meer "springers" onder Bossche kinderrechters te voorkomen. In de wandelgangen wordt vernomen dat meerdere kinderrechters inmiddels ernstige psychologische problemen hebben met het jatten van kinderen na verzonnen verhalen tbv schaalvergroting in de jeugdzorg. Het aantal zelfmoorden onder rechters is daarmee gedurende de laatste jaren gestegen naar zes en het einde is kennelijk nog niet in zicht. Voor de overblijvende Bossche kinderrechters betrokken bij de zaak Hop is inmiddels slachtofferhulp ingeschakeld nu naar buiten is gekomen dat een andere kinderrechter in de zaak Hop ook al onder duistere omstandigheden aan zijn einde is gekomen. Ook hij was aanwezig geweest op het besloten feestje.

 

De politie heeft onverwijld Hop gehoord maar hij had een sluitend alibi. Hij was op het tijdstip van deze zelfmoord elders in het land. Meerdere getuigen en ook de camerabeelden boven meerdere snelwegen hebben dat inmiddels bevestigd.

 

Nieuw Nederlands record klachten GEGROND tegen de RvdK.
Hop werd landelijk bekend in 2012 met een nieuw Nederlands record met veertien klachten GEGROND tegen de Raad voor de Kinderbescherming in Eindhoven bij de klachtencommissie Raad voor de Kinderbescherming. Hop antwoordde laconiek op vragen van onze reporter: "De klachtafhandeling tegen de RvdK is een grote schijnvertoning. Veertien klachten GEGROND bij de klachtencommissie RvdK is een mooi resultaat maar dat helpt natuurlijk niet in dit land. De zaakjes van de RvdK worden in onderonsjes door rechters buiten de hoorzittingen om geregeld." 

 

Onze reporter heeft meerdere advocaten om commentaar gevraagd m.b.t. het "COMPLOT tegen Hop".
Zij wilden geen van allen met naam genoemd worden uit angst voor represaillemaatregelen tegen hen door rechters. Als ze commentaar leveren laten rechters ze al hun zaken verliezen. Veelbetekenend was het antwoord van veel advocaten citaat: "Hop heeft zijn naam niet mee." "Het verbaasd mij niets dat BJZ Hop waar dat maar mogelijk is MET SUCCES HEEFT TEGENGEWERKT".

 

Onze reporter heeft ook Hop om commentaar gevraagd n.a.v. van deze "springende Bossche kinderrechter". Hij kon zich haar nog wel herinneren. Was dat niet dat klote wijf betrokken bij het jatten van gezag van moeder op verzoek van de RvdK en jeugdzorg omdat moeder afschrift dossier wilde hebben met afschrift onderzoeksvragen voor M. als grondslag voor onnodig peperduur tweede jeugdzorg onderzoek omdat hij al door Ligthart was onderzocht. Was dat niet dat klote wijf dat samen met twee andere Bossche kinderrechter van mening was dat Hop via een advocaat een onnodig verzoek voogd over M. moest indienen terwijl Hop het gezag had over M. met nog veel meer achterbakse rioolrechtspraak er omheen en geknoei van gemeente Ermelo in GBA. Indien zij dat is dan is dat haar verdiende loon. Hoeveel kinderen heeft zij de afgelopen jaren gejat na verzonnen verhalen en hoeveel ouders heeft zij in haar functie als kinderrechter zeer ernstig mishandeld. Van mij kan zij verrotten in de hel en ik hoop van harte dat er nog een paar aangaan. Zij en andere kinderrechters hebben samen met BJZ en de RvdK MET SUCCES hoe en waar dat maar mogelijk was Hop MET SUCCES tegengewerkt. Dat blijkt ook uit het OM dossier. De jeugdzorg informant genoemd in het OM dossier is er trots op dat zijn organisatie BJZ Hop MET SUCCES HEEFT TEGENGEWERKT, terwijl in de wet staat dat BJZ een ouder belast met gezag MOET ONDERSTEUNEN. De SUCCESVOLLE TEGENWERKING van Hop door BJZ staat haaks op gezinsvoogdij wetgeving en is representatief voor de enorme aantallen kinderen die in Nederland uithuis geplaatst worden omdat ouders alleen maar door BJZ met SUCCES worden tegengewerkt en niet worden ondersteund om steeds meer geld te kunnen blijven verdienen aan UHP kinderen en de werkgelegenheid in de jeugdzorgindustrie in stand te kunnen houden. God haat alle ongerechtigheid. Van bedrog heeft de Here een gruwel. Haar collega's weten nu wat er met hen kan gaan gebeuren als die gejatte kinderen niet onverwijld aan hun moeder worden teruggeven. Het ruimt in ieder geval aardig op daar in Den Bosch en deze kan in ieder geval geen kinderen meer jatten na verzonnen verhalen..................

 

De zelfmoord van deze kinderrechter is ook niet ongemerkt voorbij gegaan in de Tweede Kamer. Er zijn inmiddels vragen gesteld aan de Minister hoe vaak er onnodig dubbel psychologisch onderzoek wordt verricht in de jeugdzorg bij kinderen en welke kosten hiermee zijn gemoeid en of het klopt dat in Nederland ouders uit het gezag worden gezet als zij om afschrift compleet dossier, afschrift onderzoeksvragen en de grondslag voor onnodig dubbel jeugdzorg psychologisch onderzoek bij kinderen vragen en/of ouders in Nederland met als praktijkvoorbeeld deze Hop uit het gezag over een kind worden gezet ALLEEN MAAR omdat zij procederen tegen de RvdK, jeugdzorg en kinderrechters. Overwogen wordt om Hop door de Tweede Kamer commissie voor jeugdzorg onder ede te laten horen en zijn bewijs voor het jatten van gezag van ouders te vragen. Als dat echt gebeurd gaat het net zich sluiten om meerdere kinderrechters die kinderen en gezag van ouders jatten na verzonnen verhalen en kunnen de gebeurtenissen in den Bosch ook verstrekkende gevolgen krijgen voor andere kinderrechters bij alle rechtbanken in Nederland. Meerdere ouders hebben zich al bij de voorzitter van de Tweede Kamer gemeld om ook gehoord te worden en de ophef over (de kosten)van dubbel jeugdzorg onderzoek bij kinderen en het jatten van gezag van ouders die om informatie voor stevig weerwerk tegen jeugdzorg vragen begint zich als een olievlek te verspreiden.

Mogelijk kon de "springende" kinderrechter deze druk van buitenaf op de rioolrechtspraak bij de rechtbank Den Bosch niet meer aan. Zij kan in ieder geval niet meer onder ede door een Tweede Kamer onderzoekscommissie gehoord worden.

 

 

Belangenverstrengeling, (VVD) politiek, wetgever en rechtspraak.

Bij de VVD hadden ze ook een appeltje te schillen met Hop nadat Hop KNIPPEN EN PLAKKEN in VVD verkiezingsformulieren ontdekte tijdens de verkiezingen gemeenteraad Ermelo.

In de wandelgangen wordt vernomen dat de echtgenote van VVD Minister van Justitie en Veiligheid Opstelten een rechter in Den Bosch is en dat de VVD Minister van Justitie en Veiligheid Opstelten Kamerleden onder druk zet om geen vragen te stellen naar de gang van zaken in Den Bosch en het jatten van de betrokken twee kinderen na verzonnen verhalen en geknoei in het GBA door personeel van de gemeente Ermelo.

Hop geconfronteerd met deze informatie antwoordde: De echtgenote van VVD Minister van Justitie heb ik als rechter ook ontmoet bij de rechtbank Den Bosch. Het zou me niet verbazen als de echtgenote van deze VVD minister als rechter op mij af is gestuurd tbv "succesvolle tegenwerking" "Er is sprake van een INTEELTCULTUUR bij rechters en het onderling toedelen van zaakjes om de gewenste uitkomst steeds vooraf te kunnen bepalen." De landelijk directeur van de RvdK deed het ook al met een Bossche kinderrechter. Zij behandelde al de zaakjes van haar echtgenoot en het bleef toen ook doodstil nadat ik daar vragen over stelde. VVDer Opstelten zal wel veel weten van andere Kamerleden en die houden op verzoek van Opstelten mooi hun mond en het jatten van kinderen na verzonnen verhalen gaat gewoon door. Daar worden miljarden aan verdiend.

Ook zaten de vertegenwoordigers van de Raad voor de Kinderbescherming bij de rechtbank Den Bosch voor, na en tijdens schorsingen al gezellig voor overleg achter gesloten deuren bij de kinderrechter en waren er problemen over de openbaarheid van nevenfuncties en toen ik daar commentaar op had BEDREIGDE de rechtbank Den Bosch mij met rechterlijke stapopen tegen mij. Ik moest daar natuurlijk hard om lachen en met een bende voor mij positieve PR van de media werd er schoon schip gemaakt in De Bosch. Ze zijn dat natuurlijk nog niet vergeten.

 

 

Onze reporter vroeg meneer Hop: "Was het allemaal grimmiger geworden in de jeugdzorg na de dood van Savannah. Hop antwoordde gelijk JA en kwam gelijk met twee voorbeelden hoe ouders volgens hem bedonderd worden door hulpverleners in de Brabantse jeugdzorg.

Sinds Savannah zijn de zaken in de jeugdzorg, RvdK en kinderrechterindustrie steeds grimmiger en bedreigender geworden vooral voor ouders en hun kinderen. Ik ken RATTEN werkzaam voor de Brabantse jeugdzorg die ouders glashard besodemieteren om maar kinderen van hun ouders te kunnen blijven jatten.

Voorbeeld 1 Mar. H. en de zogenaamde Brabantse OTS hulpverlening.
Met de gezinsvoogd en moeder maakte ik een keiharde afspraak dat moeder haar kind Mar. H.(nadat ze was gejat op 4 december 2010 om 01.30 uur met verzonnen verhalen, zonder beschikking midden in de nacht terwijl moeder en kind rustig sliepen een beschikking werd pas op 6 december 2010 uitgetypt en geantidateerde naar 3 december 2010, het jeugdzorg verzoek kwam pas binnen bij de rechtbank op 7 december 2010 dus na de beschikking kinderrechter)voor het eerst weer zou ontmoeten bij Stichting De Combinatie. Een keiharde afspraak was dat de rancuneuze verwekker van Mar. H. hier niet bij aanwezig zou zijn. De jeugdzorg eiste dat ik BUITEN HET GEBOUW IN DE AUTO MOEST BLIJVEN ZITTEN. Ze wilden geen getuigen en moeder wilde haar kindje zo graag terug zien. EN WAT DEDEN DIE ONBETROUWBARE BEESTEN VAN DE BRABANTSE JEUGDZORG. Die rancuneuze verwekker werd gelijk op de moeder afgestuurd en de omgang moeder met haar kind werd vervolgens een fiasco EN MOEDER KRIJGT DE SCHULD VAN DEZE "SUCCESVOLLE TEGENWERKING" JEUGDZORG, EEN OPZETJE, IN STRIJD MET GEMAAKTE KEIHARDE AFSPRAKEN. Je wordt er door de jeugdzorg in Noord-Brabnat als ouder met opzet ingeluisd van wettelijke ondersteuning van ouder belast met gezag is GEEN SPRAKE!

Voorbeeld 2 M. H. en de zogenaamde Brabantse OTS hulpverlening.
M. H. werd door de jeugdzorg ongecontroleerd volgestopt met kindercoca´ne zonder dat de impact hiervan op hem bekend was en werd meermalig van de ene instelling naar de andere geslingerd als prachtig voorbeeld van zogenaamde Brabantse jeugdzorg. Moeder met Hop waren volkomen terecht tegen deze gang van zaken en het gesol met M. door de jeugdzorg. Moeder en Hop ondertekenden, na ontvangst compleet dossier Tender, een zorgcontract en er werden alweer keiharde afspraken gemaakt over bezoek moeder en Hop aan M. en met data over evaluatie van TENDER hulpverlening. DE EERSTE OMGANG MOEDER MET M. EN HOP ERBIJ VERLIEP GEWELDIG EN WAT WAREN MOEDER EN M. BLIJ. Van de gemaakte afspraken werd vervolgens niets nagekomen en in een geheim onderonsje tussen gemeente Ermelo en opzettelijk geknoei in het GBA, jeugdzorg, RvdK en de rechtbanken Den Bosch en Zutphen werd Hop geschorst met een kinderrechter die ZWART OP WIT IN EEN BESCHIKKING nergens naar keek en het volgende RECHTERLIJK VARKEN van Den Bosch waar ik mee te maken had een dik dossier voor zich en ik maar 1 pagina want zo gaat dat in Den Bosch. Ik wraakte hem gelijk en liep vol walging de zittingzaal uit.

Kinderrechters van de rechtbank Den Bosch ziet Hop rustig voor de ingang van gaskamers staan om zeepjes uit te delen aan hun familie om zich te gaan douchen. Het zijn gedragsgestoorde spijkerharde pathologische leugenaars die kinderen en GEZAG van ouders jatten voor de jeugdzorg met verzonnen verhalen. Kinderbeschermingsmaatregelen met als grondslag verzonnen verhalen is regelrechte FRAUDE. Ontvangen jeugdzorg gelden dienen derhalve als heling te worden aangemerkt. Na Savannah ben ik totaal anders naar kinderrechters gaan kijken. Ze lijken inmiddels van bovenaf te worden ge´nstrueerd. Het zijn de allergrootste MISDADIGERS, gedragsgestoorde INTEELT kinderrechters die "in een COMPLOT tegen Hop" BJZ Hop met succes lieten tegenwerken en nergens meer naar wilden kijken. Kinderrechters hebben een hekel aan de waarheid verteld door de burgers en knippen en plakken liever uit de verzonnen verhalen van RvdK en jeugdzorg.

 

 

Ik vertelde Hop dat ik als journalist aan hoor en wederhoor ging doen en ook een afspraak had gemaakt met kinderrechter P.P.M. van Reijsen. Tijdens het afscheid vroeg Hop nog:
Doe de groetjes aan DIE VOOR JEUGDZORG, RVDK EN RECHTBANK DEN BOSCH PARTIJDIGE INTEELT kinderrechter P.P.M. van Reijsen. Zoals gebruikelijk bij de rechtbank Den Bosch had ik in het laatste zaakje met deze voor jeugdzorg en RvdK partijdige rechter/rechtbank Den Bosch OOK ALWEER GEEN COMPLEET DOSSIER ONTVANGEN MBT DE ONDERHAVIGE ZAAK. Ook ben ik NIET niet behoorlijk opgeroepen. Nou veel plezier met die van Reijsen en de rechterlijke beschikking van 21 februari 2013 nav de verzoeken voor omgang moeder met Mar. H., een andere rechtbank en een andere gezinsvoogdij-instelling van 27 december 2012. Doorlooptijd twee maanden! Zelfs een kind begrijpt  inmiddels dat je door rechters zoals P.P.M. van Reijsen en door rioolrechtspraak in Den Bosch met ernstige tunnelvisie en stront in de ogen van rechters zonder oproep, zonder compleet dossier en met dezelfde rechtbank ook zelf als belanghebbende al van tevoren in zo'n zaak wordt genaaid. De rechtspraak in Den Bosch was LACHWEKKEND geworden in die tijd. De hoorzitting waarvoor ik geen oproep had ontvangen was kennelijk gepland op 20 februari 2013. De uitspraak was vervolgens op 21 februari 2013. DAAR ZIT MINDER DAN 1 DAG TUSSEN! IK CONCLUDEERDE GELIJK NA ONTVANGST VAN DIE BESCHIKKING DAT DIE BESCHIKKING AL VOOR DE HOORZITTING WAS UITGETYPT. Als kinderrechter in Den Bosch zoals deze P.P.M. van Reijsen ben je gewoon te stom om te begrijpen dat je wel een achtjarige rechteropleiding kan hebben gevolgd maar tegen de huis tuin en keukenlogica van Hop kun jij als rechter niet tegenop. Dat doet zeer! DIE BESCHIKKING VAN 21 FEBRUARI 2013 ZAT AL IN DE COMPUTER voor de hoorzitting van 20 februari 2013 en je hoefde dat papierwerk alleen te printen op 21 februari 2013. De partijdigheid van rechters in Den Bosch ligt er gewoon duimendik boven op.

 

 

Onze reporter: Ik kan natuurlijk niet nagaan wie er gelijk heeft maar het lijkt me toch zaak eens goed na te gaan of die meneer Hop inderdaad bedonderd is door Brabantse jeugdzorg en dat gemaakte keiharde afspraken tussen moeder, Hop en de jeugdzorg inderdaad door de jeugdzorg niet zijn nagekomen en dat inderdaad kinderrechters vervolgens nergens naar willen kijken. Werd Hop ook niet vals beschuldigd door de Brabantse jeugdzorg mbt Amerikaanse websites die niet van Hop waren en kregen ze in die zaak ongelijk. Is er hier mogelijk sprake van rancune van Brabantse jeugdzorg jegens Hop?

Het is inderdaad veel grimmiger geworden na Savannah in de Nederlandse jeugdzorg. In Rusland werd een Nederlandse jeugdzorg zaak breeduit in het Parlement besproken met video opnamen gemaakt van het weghalen van die kinderen. In Turkije is ophef ontstaan over het onderbrengen van moslimkinderen in christelijke pleeggezinnen. Hop staat niet alleen in zijn kritiek op de jeugdzorg in Nederland zelfs het buitenland begon zich ermee te bemoeien. In Rotterdam kwamen de advocaten zelfs in opstand tegen de partijdigheid van de rechtbank Rotterdam voor de jeugdzorg maar dat is onderdrukt.

 

 

Ook Hop moet je niet onderschatten. Hij had toch maar mooi 14 klachten GEGROND bij de klachtencommissie RvdK tegen de RvdK Eindhoven. Wie doet hem dat na. En waarom hielp een klachtzaak met 14 klachten GEGROND van Hop bij de klachtencommissie RvdK vervolgens niet?

Interessant is ook de bewering van Hop dat de BJZ informant uit het Openbaar Ministerie dossier er trots op is dat Hop door BJZ met succes is tegengewerkt. STAAT ER INDERDAAD IN HET OM DOSSIER DAT HOP SUCCESVOL IS TEGENGEWERKT? Misschien had Hop inderdaad klokkenluidersbescherming moeten krijgen met zijn aanklachten tegen de rechtbank Den Bosch, RvdK, jeugdzorg in Noord-Brabant en geknoei in het GBA door personeel van de gemeente Ermelo. Waarom is dat niet gebeurd? Waarom zijn de zeer ernstige aanklachten van Hop tegen RvdK, jeugdzorg en kinderrechters en kinderrechters over de SUCCESVOLLE TEGENWERKING van Hop door BJZ nooit onderzocht? Gebeurt hetzelfde bij andere ouders "SUCCESVOLLE TEGENWERKING ipv ONDERSTEUNING VAN DE OUDER BELAT MET HET GEZAG?

Het taalgebruik van de zeer ervaren en daarmee lastige en deskundige Hop jegens rechters, jeugdzorg en RvdK is inderdaad wat harder geworden de afgelopen jaren maar wat hij zegt "over SUCCESVOLLE TEGENWERKING door BJZ" is NIET onlogisch.

Iedere advocaat die onze reporter heeft gesproken verbaasd zich erover dat Hop allerlei OM memo's te pakken heeft gekregen. Laat het OM zich inderdaad ook voor het jeugdzorg karretje en succesvolle tegenwerking van Hop spannen en trapt het OM in de stront die de jeugdzorg steeds vaker in allerlei zaakjes achterlaat........................

Veel leesplezier.

J. Hop

Bron: SF 21 februari 2014.

 

 

 

 

Tot uw dienst. De frontale opsporingsactie jeugdzorg tegen ouders en het opzetten van kinderen door school en jeugdzorg tegen hun ouders


De jeugdzorg werkt NIET transparant, zal u altijd proberen te naaien met voor u geheime werkaantekeningen en voor u geheime "succesvolle tegenwerking" en voor u "geheime onderonsjes met kinderrechters buiten de hoorzittingen om". Het is essentieel om steeds systematisch en procedureel te werken om de "geheime werkaantekeningen" en de geheime "succesvolle tegenwerking" en voor u geheime "onderonsjes met kinderrechters buiten de hoorzittingen om" in uw zaak duidelijk zichtbaar te maken.
574 Kinderrechter pleegt zelfmoord en springt voor de trein in Utrecht
780 De Zaanse Verhoormethode in de jeugdzorg
80   Succesvolle tegenwerking van ouders door "jeugdzorg" bij kinderbeschermingsmaatregelen
6     Risicofactoren jeugdzorg, de weerzinwekkende partijdigheid van het rechtersleger voor jeugdzorg en RvdK
1000 U kruist steeds aan met welke kenmerken van organisatiecriminaliteit u te maken heeft
Werkwijze jeugdzorg Gelderland en politie: http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2012/03/video_jeugdzorg_en_politie_hou.html
177 En hoe ging het eigenlijk verder na het weghalen van die kinderen door "jeugdzorg"
547 Frontale opsporingsactie jeugdzorg tegen ouders, omschrijving complot
123 Geschiedenis! Hop deelt duizenden uitnodigingen uit voor ingang rechtbank Den Bosch
132 Zicht op exploitatie van uw kinderen door jeugdzorg. Volg de enorme geldstromen!
689 Zicht op exploitatie kinderen. Bij gelijke geschiktheid een allochtoon. Interculturele jeugdzorg, door Max Wattimena Stichting Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (Omdat het werkgelegenheidsaspect bij deze projecten voorop staat, bestaat de kans dat de instromers niet al te veel affiniteit hebben met de jeugdzorg. Of dat men bij de werving voor het project nauwelijks eisen stelt aan het opleidingsniveau van de werkzoekenden, zoals in Amsterdam is gebeurd.)
s41052011 Zicht op exploitatie kinderen. Jeugdzorg in Nederland is niet kindgericht maar gericht op SCHAALVERGROTING!
189 Zicht op exploitatie kinderen. Salarissen overheidspersoneel
174 Geld en arbeidsproductiviteit. Geef jeugdzorg de controle over valuta en het maakt ze niet meer uit wie wetten maakt
217 Geld en arbeidsproductiviteit. Voorkom problemen, weg met de jeugdzorg maak geen schulden en leen geen geld
219 Media. Als je de gesubsidieerde leugens van de leugens maar vaak genoeg herhaald gaan mensen dat geloven
429 Media. Iedere Nederlander behoort de geschiedenis van de Omroepbijdrage te kennen
246 Media -
CDA - mentaliteit in Nederland RAMP voor kinderen/ouders die met "jeugdzorg"te maken krijgen
721 De gevaren van de rechtspraak in Nederland, door J. Hop
79 President rechtbank Maastricht: "Wie de zaken verdeeld kan de uitspraak be´nvloeden"
7 U begint met systematisch werken, probeert jeugdzorgpersoneel uit te horen tijdens ieder gesprek
Inzicht in denk- en werkwijze "jeugdzorg" 72 73 97 122 339 388 436 437 445 481 545 549 600 602 617
108Handleiding voor ieder gesprek tussen ouder en gezinsvoogd
134 Zorg dat u de omschrijving van een verdachte goed kent en ook steeds opnieuw toepast!
101 Modelklacht tegen gezinsvoogd, geen vermelding beroepsmogelijkheden onder BESLUIT
3 De zes wetten van Hop, uitgangspunt in iedere procedure
145 Gemeente Ermelo (
CDA bestuur) praktijk voorbeeld zinloos klagen over onjuiste/geen ontvangstbevestiging
664 Model klacht geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen Info: (653)(470)
123 Organisatiecriminaliteit. Hop: Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is fraude!
550 Model informatieverzoek justitieel informatieregister Info: (OM)
355 Model informatieverzoek politie
173 14-daags informatieverzoek school bij kinderbeschermingsmaatregelen
464 Model informatieverzoek school m.b.t. welzijn en ontwikkeling minderjarige
465 Model informatieverzoek school m.b.t. afschrift complete dossiers
173 Iedere 14 dagen een informatieverzoek naar school bij kinderbeschermingsmaatregelen
403 Geld, school, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), geld en de geheime onderonsjes COMPLOT TEGEN OUDERS!
102 Model informatieverzoek bureau jeugdzorg Info: (20)(815)
226 Model informatieverzoek bureau jeugdzorg, incl. verzoek OR, beŰindiging UHP
575 Model informatieverzoek Voorziening voor Pleegzorg Info: (505)
110 Model informatieverzoek gemeente. Info: (623)
509 Model bezwaarschrift gemeente tegen uitschrijving kind van uw woonadres
311 Jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming werken samen TEGEN OUDERS!
664 Model klacht geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen Info: (653)(470)
81 Klacht 81 ouder(s) tegen BESLUIT jeugdzorg=STICHTING om RvdK te verzoeken onderzoek te doen naar de opvoedingssituatie
385 Model klacht tegen BESLUIT RvdK om onderzoek te doen naar de opvoedingssituatie
497 U maakt bezwaar tegen het benaderen van informanten door de RvdK
339 Landelijke afspraak tussen jeugdzorg en kinderrechters: Verzoekschriften geen ’inhoudelijke’ informatie meer hoeven te bevatten!
227 Faxverzoek aan de kinderrechter direct faxen na ontvangst van een oproep hoorzitting
756 Faxverzoek aan de kantonrechter/politierechter direct faxen na ontvangst van een oproep hoorzitting
360 Model verweerschrift tegen verzoekschrift RvdK om OTS van uw kind
361 Model verweerschrift tegen verzoekschrift RvdK om machtiging uithuisplaatsing van uw kind
663 Verzoekschrift omgangsregeling bij KIR na BESLUIT jeugdzorg
636 Model verzoek om compleet afschrift contactjournaal jeugdzorg
255 Model klacht tegen BESLUIT weigering compleet contactjournaal jeugdzorg
637 Model verzoek om compleet afschrift contactjournaal RvdK
170 Model klacht tegen BESLUIT weigering compleet afschrift contactjournaal RvdK
639 Modelklacht tegen indicatiebesluit
642 Modelverzoek KIR om ieder onderdeel indicatiebesluit te toetsen
640 Modelklacht tegen Plan van Aanpak
366 Modelverzoek KIR om ieder onderdeel Plan van Aanpak te toetsen
641 Modelklacht tegen HVP Zorgverlener
499 Modelverzoek KIR om ieder onderdeel HVP Zorgverlener te toetsen
443 Modelklacht tegen gezinsvoogd PvA/indicatiebesluit naar KIR zonder inzichten
657 Verzoek KIR retour sturen PvA/indicatiebesluit zonder inzichten ouder
679 Modelverzoek wraking rechter meenemen naar iedere hoorzitting rechter en toetsen met info 457
658 Checklist ouder voor procederen bij de kinderrechter
263 Na (afloop) hoorzitting rechter levert u verzoek afschrift PV in bij de informatiebalie
384 Modelklacht tegen weigering afgifte proces-verbaal van de hoorzitting
124 Wraking Kamer van Toezicht Notarissen Zwolle met Hop GEGROND!
VOORVRAAG handelt de notaris in het belang van de burger of in belang van de belastingdienst?
Belasting vrijstelling voor een kind is ruim 48000 euro.
Belasting vrijstelling voor een pleegkind minder dan 5 jaar in het gezin is 2000 euro.
Waarom wordt in de praktijksituatie een pleegkind langer dan 5 jaar niet als kind aangemerkt?
Hoe wordt de juridische situatie van UHP kinderen met criteria en welke termijnen aangemerkt?
Hoe wordt de juridische situatie van kinderen aangemerkt als ouders uit het gezag zijn gezet?
Hebben kinderen recht op (kinds)deel erfenis als hun ouders uit het gezag zijn gezet?
Waarom zitten er vertegenwoordigers van de belastingdienst in de Kamers van Toezicht notarissen?
418 Vervang parkeerbedrijf door jeugdzorg en/of RvdK mbt de bewijslast
Rechtbanktraining waarheidsvinding: Kloppen de nevenfuncties bestuurders, gemeentesecretaris en griffier van uw gemeente?
Info Hop:A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P&Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
Welke kandidaten/bestuurders in uw gemeente hadden/hebben niet opgegeven baantjes in de stembureaus tijdens verkiezingen gemeenteraad om de uitslag te be´nvloeden door zelf stemmen te tellen, stemmen van andere partijen op het stapeltje van de eigen partij te leggen en/of stemmen van andere partijen ongeldig te maken en/of nog even een praatje te maken in het stembureau om de kiezer vlak voor dat deze gaat stemmen te kunnen be´nvloeden?
Tenslotte heeft u een kopie ontvangen van het contract dat is afgesloten tussen jeugdzorg en gemeente met daaronder welke namen en handtekeningen om de jeugdzorg over te dragen naar de gemeente en is dit contract in uw gemeente wel of niet in de gemeenteraad besproken? Indien neen, waarom niet?
Correcties, verbeteringen, aanvullingen internet informatie, procedureel weerwerk tegen de jeugdzorgindustrie
Contact J. Hop.

 

top
Groep Hop ę
Startpagina procedureel weerwerk tegen jeugdzorg, RvdK en bij de kinderrechter ę
De website www.groephop.nl is het eigendom van verzetsstrijder, politicus, schrijver, journalist Dhr. J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo.
Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: Hop Ermelo. Disclaimer 2014 en vrijwaring. Op alle websites van Groep Hop is een 2014 disclaimer van toepassing. Procedures inzake publicatie van nieuwsfeiten, vrijheid van drukpers, belemmering vrijheid van meningsuiting, belemmering politieke activiteiten, gerechtvaardigde verdediging van Hop tegen improductieve bureaucratie en/of voor de overheid vrijwel altijd partijdige rechtspraak tegen politicus, schrijver, journalist Hop uitsluitend via de rechtbank Gelderland met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op bovengenoemde websites. Door mijn website te raadplegen accepteert u mijn vrijwaring. Hop streeft ernaar, op een integere wijze, dat alle informatie op de websites correct is. Hop verleent ten aanzien van die informatie echter geen enkele garantie, noch kan Hop worden geacht een dergelijke garantie stilzwijgend te hebben verleend. Hop zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, waaronder directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of betreden van deze website.