Censuur in Nederland 1996-2014 ©. Databank met gratis informatie over overheid, bedrijfsleven, jeugdzorg, gemeente, milieu, onderwijs, rechtspraak, media, verkiezingen en politiek. Het doel van de website is kennis in gratis informatie en gratis informatie in kennis om te zetten. Lees eerst de uitgangsformule van mijn websites, daarna over het complot tegen politicus redacteur Hop 1996-2014. Denk eens na over de (voorspelbare) manier waarop de deskundige en daardoor lastige politiek actieve Hop door (rancuneuze) medewerkers van rechtbanken en bestuursorganen steeds opnieuw wordt aangepakt. (547) Denk verder na over wat er om u heen gebeurt en bespreek de inhoud van mijn websites binnen uw netwerk. Veel leesplezier. J. Hop Ermelo.

Referentie 1: Bron Memo Openbaar Ministerie Team Gevoelige Zaken over Hop 4 juni 2012 Daphne van der Kolk aan Ron Tenge Citaat: De heer Hop is een kinderbeschermingdeskundige die veel families en ouders bijstaat wanneer zij te maken krijgen met de Raad voor de Kinderbescherming en andere jeugdzorg instanties. Hij is van huis uit geen jurist of hulpverlener maar heeft in de loop der tijd veel ervaring opgedaan met dergelijke zaken. Daarbij laat hij zich zeer kritisch uit over deze instanties. Tevens is hij oprichter van de (gemeentelijke) politieke partij Groep Hop. Zie ter info de site www.burojeugdzorg.nl, geen website van BJZ, maar een domeinnaam geclaimd en ingevuld door de heer Hop.

Referentie 2: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk Coördinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Referentie 3: Bron advocaat jeugdzorg op hoorzitting Hof van Discipline 150304: "Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen" Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X .

Vraag iedereen die u kent in gemeenten waar Groep Hop © meedoet aan verkiezingen gemeenteraad 2014 vooral Groep Hop te stemmen.

Censuur in Nederland ©
Groep Hop ©

 

 

Acties tegen geheime kinddossiers bij Korein Kinderplein

Wie heeft er problemen (gehad) met het verkrijgen van (electronische) dossiers van uw kinderen van Korein Kinderplein
Hop adviseert ouders buitengewoon voorzichtig te zijn met Korein Kinderplein omdat er problemen
gemaakt worden over afgifte (elektronische) dossiers van kinderen uit deze kinderopvang aan ouders.
Dit klemt des te meer omdat de arrogante Korein CASEMANAGER Verbrugge telefonisch (10-01-2010 ca. 17.10 uur) weigert om
een BESLUIT te nemen op een schriftelijk verzoek om afgifte (elektronisch) dossier en andere stukken van een kind.
Verbrugge wil ouders naar de rechter jagen voor een rechterlijk bevel afschrift van uw kinddossier.
Alle reden dus om zeer voorzichtig te zijn met het brengen van uw kind naar Korein
Heeft u een alternatief breng uw kind dan NIET naar een Korein Kinderplein opvang met hun geheime kinddossiers!
ACTIE! ACTIE! ACTIE! ACTIE! ACTIE! ACTIE! ACTIE! ACTIE! ACTIE! ACTIE!
Deel voor de deur van deze kinderopvangcentra's UITNODIGINGEN uit.
 

 

 

De feiten


06-01-2011 Informatieverzoek wordt ingeleverd bij Stichting Korein
10-01-2011 ca. 17.10 uur arrogante CASEMANAGER Verbrugge weigert een schriftelijke besluit te nemen op het verzoek
25-01-2011 Geen schriftelijk besluit op informatieverzoek ontvangen zoals telefonisch meegedeeld door Verbrugge.
Vanaf 26-01-2011 worden briefjes uitgedeeld voor de deur van de kinderdagverblijven van Korein in heel Eindhoven
en in de wijken om de aandacht van ouders te vestigen op de GEHEIME DOSSIERS OVER OUDERS EN KINDEREN bij Korein.
Wie zijn de bestuurders van Stichting Korein en welke bijbaantjes hebben de bestuurders van Stichting Korein die met
hun stichting GEHEIME DOSSIERS over ouders en kinderen willen opslaan?
ACTIE
Wie wil de namen, titels en initialen en nevenfuncties van ALLE bestuurders van Stichting Korein opvragen en naar de
redacteur sturen voor publicatie op deze website zodat OPENBAAR ZICHT KOMT op deze bestuurders en al hun nevenfuncties.

 

 

 

Hoor en wederhoor: Korein Pleingedachte


Korein-Pleingedachte
Thuis op het plein
Een plein is er voor iedereen. Als gezellig trefpunt voor alle mensen. Als centrale plek met voorzieningen voor elke leeftijd. Gemakkelijk bereikbaar en dichtbij huis. Bij wijze van spreken bij u om de hoek. Net als Korein Kinderplein!
Plein in een plein
Korein Kinderplein is een veilige plaats voor ontmoeting en vriendschap. Dat ziet u ook duidelijk terug in het interieur
Want elk Kinderplein heeft een eigen plein, als centraal ontmoetingspunt voor kinderen van alle leeftijden, ouders en pedagogisch medewerkers.
Samen zorgen
Maar de pleingedachte is méér. Het is een uiting van onze belangrijkste opvatting: wij vinden opvoeding een gezamenlijke verantwoordelijkheid. ‘It takes a village to raise a child’, luidt het gezegde. En daar zijn wij het helemaal mee eens. Opvoeden is niet alleen de zorg van u als ouder, maar van iedereen om het kind heen. Korein Kinderplein is uw partner in opvoeding.

 

 

COMPLOT tegen Hop, represaillemaatregelen jeugdzorg Noord-Brabant, RvdK en rechtbanken Den Bosch tegen Hop 

bjz17151696 Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant , Gabriel Metsulaan 1F, 5613 LC Eindhoven
bjz17151696 Advies & Meldpunt Kindermishandeling West- en Midden-Brabant, Fellenoordstraat 52, 4811 TJ Breda
bjz17151696 Advies & Meldpunt Kindermishandeling Oost-Brabant De Callenburgh 2, 5701 PA Helmond
UITNODIGING U kunt GRATIS meehelpen door uitnodigingen te verspreiden om te beginnen in uw eigen netwerk, in flatgebouwen
met veel brievenbussen, in wachtkamers, voor de ingang van scholen, kinderdagverblijven, rechtbanken of buro jeugdzorg enz.
PERS Persberichten en aandachtsvestigingen! Wilt u meehelpen om aan deze informatie zoveel mogelijk bekendheid te geven?
123 Hop deelt folders uit voor de ingang van de rechtbanken in Den Bosch
574 COMPLOT tegen Hop, de betekenis van het woord COMPLOT
075 COMPLOT tegen Hop, represaillemaatregelen jeugdzorg Noord-Brabant, RvdK en rechtbanken Den Bosch tegen Hop
012 COMPLOT tegen Hop, rechtbank Den Bosch eist juridische stappen tegen Hop na publicaties op internet
134 Zorg dat u de omschrijving van een VERDACHTE uit uw hoofd kent en steeds adequaat toepast in communicatie met "jeugdzorg"
719 Zicht op de trucjes van "artiesten" in het "circus" Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant
720 Trucje 1 van Poes "de Rat" *, weigering ontvangstbevestiging bij inleveren van procedures/stukken door ouder op kantoor jeugdzorg
720 Trucje 2 van Poes "de Rat" *, weigering inleveren van procedures/stukken door ouder op kantoor jeugdzorg
055 bjz17151696 Klacht gegrond tegen SBJNB verklaard door Provinciale Klachtencommissie wegens intimidatie van tienermoeder
055 bjz17151696 Contactjournaal: Eerste bonafide uitspraak door College Advies Justitiële Kinderbescherming?
056 bjz17151696 Contactjournaal: Tweede bonafide uitspraak Provinciale Klachtencommissie Noord-Brabant
060 bjz17151696 Contactjournaal: Zesde bonafide uitspraak Provinciale Klachtencommissie Noord-Brabant
198 13 klachten gegrond tegen SBJNB in eerste klachtronde bij de interne klachtencommissie met Hop als gemachtigde van klagers
674 19 klachten gegrond tegen SBJNB in twee klachtrondes bij interne en prov. klachtencommissie met Hop als gemachtigde van klagers
670 Opnieuw veel klachten gegrond tegen SBJNB in drie klachtrondes met Hop als gemachtigde van klagers
137 COMPLOT tegen Hop SBJNB tegen Hop bewijst werk jeugdzorg in Noord-Brabant is gebaseerd op verzonnen verhalen
680 COMPLOT tegen Hop Inzicht in de geheime VEDIVO onderonsjes over deskundige en lastige tegenstander Hop
052 COMPLOT tegen Hop Directeur SBJNB eist van Hop censuur op het indienen van klachten
051 COMPLOT tegen Hop Hop ten onrechte geweigerd als belangenbehartiger na VEDIVO COMPLOT tegen Hop
650 Vader Ad Smits: SBJNB presenteerde beleid aan de rechter terwijl SBJNB met mij nog moest kennismaken
505 Onderaannemers in de jeugdzorg
719 Zicht op de trucjes van "artiesten" in het "circus" Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant
* Poes "de Rat" is een gefingeerde naam!

top
Censuur in Nederland ©
Stem Groep Hop in 2014
Politicus/redacteur/auteur: J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo. Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: J. Hop Ermelo.
Disclaimer 2013 en vrijwaring. Op alle websites Censuur in Nederland en Groep Hop is een "2013 disclaimer" van toepassing. Procedures inzake belemmering vrijheid van meningsuiting tegen politicus/redacteur/auteur J. Hop Ermelo uitsluitend via rechtbank Zutphen met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op internet en/of andere media. Door mijn website te raadplegen accepteert u mijn vrijwaring. J. Hop streeft ernaar dat alle informatie op deze website correct is. J. Hop verleent ten aanzien van die informatie echter geen enkele garantie, noch kan J. Hop worden geacht een dergelijke garantie stilzwijgend te hebben verleend. J. Hop zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, waaronder directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of betreden van deze website.