CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

De Zaanse Verhoormethode gebruikt in de zaak D. door Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant


J. Hop Ermelo ontdekte voor het eerst het gebruik van de Zaanse verhoormethode door jeugdzorgin de zaak van mevrouw D.
Op 4 december 2011 01.30 in de nacht werd Mw. D. overvallen door een overvalteam met 3 agenten en 4 jeugdzorgmedewerkers en werd
haar 2 jarige dochter meegenomen na een valse melding van een rancuneuze dronkelap. De kinderrechters van de rechtbank Den Bosch keken nergens naar
en beschikkingen werden met terugwerkende kracht toegeschreven naar de conclusie waarbij als papegaaien de jeugdzorg werd nagepraat.

Hop ontdekte dat met terugwerkende kracht een beschikking werd afgegeven welke beschikking niet in het openbaar werd uitgesproken.
03-12-2011 De valse melding komt binnen bij jeugdzorg. Afschrift van deze ORIGINELE melding wordt tot op heden aan moeder GEWEIGERD!
03-12-2011 Gesprek tussen jeugdzorg en kinderrechter buiten hoorzitting. Afschrift van dit gesprek wordt tot op heden aan moeder GEWEIGERD!
06-12-2011 De beschikking 3 december 2011 wordt op schrift gezet door kinderrechter en griffier gedateerd 3 december 2011.
07-12-2011 De rechtbank ontvangt het verzoek van de jeugdzorg om het kind op 3 december 2011 uithuis te plaatsen.
Het verzoek om uithuisplaatsing is ondertekend door een gedragsdeskundige (ONBEVOEGD!) niet door de teammanager.
Alle bezwaren van moeder tegen de beschikking van 3 december met terugwerkende kracht werden genegeerd door rechtbank Den Bosch
15-12-2010 Verzoek van moeder om correctie proces-verbaal NIET ONDERTEKEND door KIR en GRIFFIER wordt geweigerd!
29-12-2010 Verzoek van moeder om correctie proces-verbaal NIET ONDERTEKEND door KIR en GRIFFIER wordt geweigerd!
30-12-2010 Verzoek van moeder om correctie beschikking wordt geweigerd!

De SBJNB gezinsvoogd laat moeder op 7 december 2010 weten dat als moeder niet onmiddellijk met de gezinsvoogd in gesprek gaat zonder
eerst over afschrift compleet dossier te beschikken moeder haar kinderen nooit meer te zien zal krijgen.
Tot op heden heeft moeder haar kinderen nooit meer te zien gekregen en de rechtbank Den Bosch plant alle door moeder ingeleverde
procedures pas op 8 april 2011 om jeugdzorg behulpzaam te zijn door hiermee de psychologische druk op moeder om met deze gezinsvoogd
in gesprek te gaan maximaal op te voeren.

Er is zicht op de opvoedingsituatie bij moeder van de twee jarige minderjarige blijkens:
- Productie 15 intensieve politiecontroles een paar keer per week in het gezin, drie keer omstreeks ca. 24:00 uur.
(Alle politiecontroles geven een positief beeld over het gezin moeder en haar 2 jarig kind.)
- Productie 16 intensieve thuiszorgcontroles drie keer per week in het gezin.
(Alle thuiszorgcontroles geven een positief beeld over het gezin moeder en haar 2 jarig kind.)
ER IS EN WAS DUS GEEN ENKELE REDEN OM DE TWEEJARIGE DOCHTER TOT 4 DECEMBER 2010 UITHUIS TE PLAATSEN!
Daar zijn alle partijen het tot 4 december 2010 over eens en hierover is geen verschil van mening tussen alle verschillende partijen.

Dan komt een valse rancuneuze melding binnen bij de jeugdzorg en jeugdzorg RUIKT hun kans om weer een kind in handen te krijgen
zonder naar BEWIJS te kijken of de rancuneuze melding klopt/kan kloppen aan de hand van feiten door bijvoorbeeld eerst politie naar het
gezin te sturen of de melding klopt/kan kloppen. Intensieve politiecontroles waren bekend, moeder werkte netjes mee aan dit
soort "Brabantse jeugdzorg bij ondertoezichtstellingen".
Door de verantwoordelijk politieofficier werd gekozen GEEN RISICO te nemen en het kind gelijk weg te halen.

Wat is nu het BEWIJS dat de valse rancuneuze melding van deze dronkelap klopte/kan kloppen?
De jeugdzorg (gezinsvoogd) in gesprek met de heer B.
Bron: Contactjournaal gezinsvoogd. Gesprek gezinsvoogd met de heer B.
Dhr. B.: "Moeder beweert dat er telefoonopnames gemaakt worden van (anonieme) meldingen kindermishandeling bij de jeugdzorg SEZ."
Gezinsvoogd: Ik heb hem (dhr. B.) uitgelegd dat dit NIET het geval is.
Dhr. B.: "Moeder is op zoek naar welk BEWIJS wij (jeugdzorg) hebben voor mishandeling."
Gezinsvoogd: "Ik leg hem (Dhr. B.) uit dat het NIET OVER BEWIJS gaat. (Om een kind van 2 jaar om 01.30 uur nacht bij een moeder weg te halen.)

Hoe luidde deze valse rancuneuze melding tegen de moeder op ZATERDAG 4 DECEMBER 2010?
VOORBEELD 1
Bron pagina 2 verzoek 6 december 2010 aan kinderrechter voor CRISISUITHUISPLAATSING 2 jarig kind.
Citaat: Zaterdag 4 december jl. komt er een melding binnen bij de spoedeisende zorg (SEZ) waarin aangegeven wordt
DAT KIND-2JAAR VANDAAG MISHANDELD ZOU ZIJN, UITGESCHOLDEN EN ZE ZOU GEEN ETEN OF DRINKEN KRIJGEN."

Hoe luidde deze valse rancuneuze melding tegen de moeder op 7 februari 2011?
VOORBEELD 1
Bron Evaluatie van het plan van aanpak ondertoezichtstelling 7 februari 2011.
Citaat: Pagina 10 "KIND-2JAAR had de waterpokken en mevrouw wil wel op haar passen op moeders verzoek.
Zij is de hele dag bij haar geweest op DINSDAG EN WOENSDAG. Mevrouw had gevraagd wat KIND-2JAAR gegeten had.
Volgens moeder had ze goed gegeten. Maar vervolgens zei KIND-2JAAR niets, at en dronk niet (wat ze anders altijd wel doet).
Ook lachte ze niet. Dit duurde uren, niet lachen en eten of drinken. 's avonds is moeder thuisgekomen.
KIND-2JAAR wilde moeder knuffelen en kussen.

 

Kenmerken van de Zaanse Verhoormethode in de jeugdzorg.
Om de verdachte te laten spreken worden verder onder andere, soms gelogen, voordelen van bekennen en nadelen van het zwijgen opgesomd. 

 

VOORLOPIGE VOORZIENINGEN TEGEN LIEGEN DOOR DE JEUGDZORG VOORBEELD 2.
Procedurenummer 11/625 WOB V35C5

De moeder heeft vanaf UHP 4 december 2010 van haar kind 2-jaar tot op heden NIET met de jeugdzorg/gezinsvoogd gesproken
en dus ook haar beide kinderen niet meer gezien. Het evaluatie plan van Aanpak OTS 7 februari 2011 KIND 2 JAAR
is dus ook NIET BESPROKEN tussen moeder en jeugdzorg/gezinsvoogd. Expliciet is om toezending van o.a. CONCEPT Plan van Aanpak
verzocht productie 1) op 28 januari 2011. De stichting weigert op 3 februari 2011 met als argument citaat: "vraagt u om informatie
die niet ter zake doende is". Tegen dit BESLUIT weigering Wob informatie is gelijk een BEZWAARSCHRIFT ingediend bij de BSC d.d. 7 februari 2011
en is gelijkVERZOEK VOORLOPIGE VOORZIENINGEN ingediend bij de rechtbank Den Bosch Procedurenummer 11/625 WOB V35C5.
Dit loopt bij de rechtbank Den Bosch en op 18 februari 2011 ontvangt J. Hop een verzoek van de voorzieningenrechter citaat:
"De voorzieningenrechter wijst u erop dat, uit de toelichting van het spoedeisend belang zoals weergegeven in het verzoek om een
voorlopige voorziening van 3 februari j.l. onvoldoende blijkt waarom niet in redelijkheid van verzoekster kan worden verwacht dat zij
de beslissing op het bezwaarschrift afwacht en welke onomkeerbare gevolgen dreigen indien in afwachting van de beslissing op het
bezwaarschrift geen voorlopige voorziening zal worden getroffen. Ik verzoek u dan ook dit spoedeisend belang nader te motiveren.
SPOEDEISEND BELANG!!!!!!!!!!!!
EN WAT STAAT ER OP PAGINA 1 evaluatie Plan van Aanpak OTS 7 februari 2011 KIND 2 JAAR?
Citaat:
Heeft de gezinsvoogdijwerker met de cliŽnt overlegd?
De gezinsvoogdijmedewerker heeft overleg gehad met:
Mevr. D., ouder belast met het gezag
ZOUDEN ALLE KINDERRECHTERS VAN DEN BOSCH ZO VRIENDELIJK WILLEN ZIJN AL HUN BLINDDOEKEN AF TE DOEN
EN DEZE GEZINSVOOGD OP 7 APRIL OF EERDER DE ZITTINGZAAL WILLEN UITTRAPPEN MET HAAR EVALUATIE PLAN VAN AANPAK
WEGENS MET OPZET LIEGEN TEGEN DE RECHTER EN DIT KIND ONMIDDELLIJK WILLEN TERUGGEVEN AAN MOEDER om
"dit soort smerige jeugdzorg praktijken" met keiharde hand te onderdrukken?
Fijntjes wijs ik daarbij nog even op LIEGEN DOOR DE JEUGDZORG voorbeeld 1.

 

VOORLOPIGE VOORZIENINGEN TEGEN LIEGEN DOOR DE JEUGDZORG VOORBEELD 3.
Procedurenummer 11/625 WOB V35C5

De moeder heeft vanaf 1 december 2010 laatste OR met kind 9-jaar tot op heden NIET met de jeugdzorg/gezinsvoogd gesproken
en dus ook haar beide kinderen niet meer gezien. Het evaluatie plan van Aanpak OTS 7 februari 2011 KIND 9 JAAR
is dus ook NIET BESPROKEN tussen moeder en jeugdzorg/gezinsvoogd. Expliciet is om toezending van o.a. CONCEPT Plan van Aanpak
verzocht productie 1) op 28 januari 2011. De stichting weigert op 3 februari 2011 met als argument citaat: "vraagt u om informatie
die niet ter zake doende is". Tegen dit BESLUIT weigering Wob informatie is gelijk een BEZWAARSCHRIFT ingediend bij de BSC d.d. 7 februari 2011
en is gelijkVERZOEK VOORLOPIGE VOORZIENINGEN ingediend bij de rechtbank Den Bosch Procedurenummer 11/625 WOB V35C5.
Dit loopt bij de rechtbank Den Bosch en op 18 februari 2011 ontvangt J. Hop een verzoek van de voorzieningenrechter citaat:
"De voorzieningenrechter wijst u erop dat, uit de toelichting van het spoedeisend belang zoals weergegeven in het verzoek om een
voorlopige voorziening van 3 februari j.l. onvoldoende blijkt waarom niet in redelijkheid van verzoekster kan worden verwacht dat zij
de beslissing op het bezwaarschrift afwacht en welke onomkeerbare gevolgen dreigen indien in afwachting van de beslissing op het
bezwaarschrift geen voorlopige voorziening zal worden getroffen. Ik verzoek u dan ook dit spoedeisend belang nader te motiveren.
SPOEDEISEND BELANG!!!!!!!!!!!!
EN WAT STAAT ER OP PAGINA 1 evaluatie Plan van Aanpak OTS 7 februari 2011 KIND 9 JAAR?
Citaat:
Heeft de gezinsvoogdijwerker met de cliŽnt overlegd?
De gezinsvoogdijmedewerker heeft overleg gehad met:
Mevr. D., ouder belast met het gezag
ZOUDEN ALLE KINDERRECHTERS VAN DEN BOSCH ZO VRIENDELIJK WILLEN ZIJN AL HUN BLINDDOEKEN AF TE DOEN
EN DEZE GEZINSVOOGD OP 7 APRIL OF EERDER DE ZITTINGZAAL WILLEN UITTRAPPEN MET HAAR EVALUATIE PLAN VAN AANPAK
WEGENS MET OPZET LIEGEN TEGEN DE RECHTER EN DIT KIND ONMIDDELLIJK WILLEN TERUGGEVEN AAN MOEDER om
"dit soort smerige jeugdzorg praktijken" met keiharde hand te onderdrukken?
Fijntjes wijs ik daarbij nog even op LIEGEN DOOR DE JEUGDZORG voorbeeld 1.

 

VOORLOPIGE VOORZIENINGEN TEGEN LIEGEN DOOR DE JEUGDZORG VOORBEELD 4.
Procedurenummer 11/625 WOB V35C5

De moeder heeft vanaf 6 december 2010 meerdere (Wob) verzoeken ingediend bij Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant
Op alle (Wob) verzoeken van moeder komen negatieve BESLUITEN. Tegen al die BESLUITEN wordt gelijk BEZWAAR gemaakt en
alle (WOB) BEZWAARSCHRIFTEN worden gelijk ten onrechte NIET-ONTVANKELIJK VERKLAARD. Tegen de "niet-ontvankelijk" van
deze WOB BEZWAARSCHRIFTEN zijn BEROEPSCHRIFTEN INGEDIEND maar alle door moeder met Hop als procesvertegenwoordiger
ingeleverde procedures worden GEPLAND op 8 april 2011 gedurende de morgen.
DE JEUGDZORG ZIT TE LIEGEN DAT BEZWAARSCHRIFTEN TEGEN WEIGERING WOB INFORMATIE NIET-ONTVANKELIJK ZIJN en de jeugdzorg
weet dat ook want de jeugdzorg kent de hoger beroep zaak met Hop tegen SBJG bij de Raad van State welke uitslag bij de
complete Nederlandse jeugdzorg insloeg als een bom.
Door alle WOB bezwaarschriften ten onrechte gelijk niet-ontvankelijk te verklaren moeten er eerst beroepschriften
worden ingediend tegen de niet-ontvankelijkheid. De trein van de jeugdzorg rijdt gewoon door zonder dat ouders over alle
stukken beschikken in strijd met 6 EVRM, HVRM Mc.Michael en Equality of arms.
Dit loopt bij de rechtbank Den Bosch en op 18 februari 2011 ontvangt J. Hop een verzoek van de voorzieningenrechter citaat:
"De voorzieningenrechter wijst u erop dat, uit de toelichting van het spoedeisend belang zoals weergegeven in het verzoek om een
voorlopige voorziening van 3 februari j.l. onvoldoende blijkt waarom niet in redelijkheid van verzoekster kan worden verwacht dat zij
de beslissing op het bezwaarschrift afwacht en welke onomkeerbare gevolgen dreigen indien in afwachting van de beslissing op het
bezwaarschrift geen voorlopige voorziening zal worden getroffen. Ik verzoek u dan ook dit spoedeisend belang nader te motiveren.
SPOEDEISEND BELANG!!!!!!!!!!!!
Verzoekster moeder D. heeft een spoedeisend belang bij alle stukken waarom is verzocht op 28 januari 2011.
De inhoud van verzoek 28 januari 2011 wordt hier als herhaald en ingelast beschouwd.
Voorlopige voorzieningen ingediend bij rechtbank Den Bosch en op 18 februari 2011 ontvangt J. Hop een verzoek van de voorzieningenrechter citaat:
"De voorzieningenrechter wijst u erop dat, uit de toelichting van het spoedeisend belang zoals weergegeven in het verzoek om een
voorlopige voorziening van 3 februari j.l. onvoldoende blijkt waarom niet in redelijkheid van verzoekster kan worden verwacht dat zij
de beslissing op het bezwaarschrift afwacht en welke onomkeerbare gevolgen dreigen indien in afwachting van de beslissing op het
bezwaarschrift geen voorlopige voorziening zal worden getroffen. Ik verzoek u dan ook dit spoedeisend belang nader te motiveren.

Onvoldoende blijkt waarom niet in redelijkheid van verzoekster kan worden verwacht dat zij de beslissing op het bezwaarschrift afwacht.
1. De stichting wil OTS en UHP van twee kinderen van verzoekster verlengen zonder dat moeder over alle stukken beschikt.
2. De stichting wil OTS en UHP van twee kinderen van verzoekster verlengen en heeft al DEFINITIEVE plannen van aanpak geproduceerd
waarin wordt GELOGEN door de jeugdzorg m.b.t. kind 2 jaar
Citaat:
Heeft de gezinsvoogdijwerker met de cliŽnt overlegd?
De gezinsvoogdijmedewerker heeft overleg gehad met:
Mevr. D., ouder belast met het gezag
waarin wordt GELOGEN door de jeugdzorg m.b.t. kind 9 jaar
Citaat:
Heeft de gezinsvoogdijwerker met de cliŽnt overlegd?
De gezinsvoogdijmedewerker heeft overleg gehad met:
Mevr. D., ouder belast met het gezag
De stichting wil schriftelijke aanwijzingen versturen terwijl om uitstel is gevraagd mbt de vooraankondigingen voorlopige
voorzieningen omdat moeder niet over alle stukken beschikt.
Met twee aangetekende brieven is twee keer dezelfde schriftelijke aanwijzing verstuurd m.b.t. onderzoek KIND 9 JAAR door Keinder
terwijl moeder over NIETS BESCHIKT, de betrokken GEZINSVOOGD zich in VALSE HOEDANIGHEID ALS VOOGD van KIND 9 JAAR heeft gedragen
en ondezoek door Keinder buiten moeder om heeft geregeld en zonder dat dit allemaal met moeder is besproken.
OTS en UHP wil de stichting verlengen maar moeder beschikt nog steeds niet over alle stukken waarom verzocht is vanaf 6 december 2011.
Schending 6 EVRM, HVRM Mc. Michael en Equality of arms.
De gezinsvoogd heeft moeder steeds laten weten over uitstekende contacten bij de rechtbank Den Bosch te beschikken en dat blijkt ook
uit de afhandeling van de UHP van kind 2 jaar waarbij de rechtbank de jeugdzorg als een papegaai heeft nagepraat.
Er is sprake van "De Zaanse Verhoormethode in de jeugdzorg" in de zaak van moeder D.

Welke onomkeerbare gevolgen dreigen indien in afwachting van de beslissing op het bezwaarschrift
geen voorlopige voorziening zal worden getroffen.
1. De stichting wil OTS en UHP van twee kinderen van verzoekster verlengen zonder dat moeder over alle stukken beschikt.
2. De stichting wil OTS en UHP van twee kinderen van verzoekster verlengen en heeft al DEFINITIEVE plannen van aanpak geproduceerd
waarin wordt GELOGEN door de jeugdzorg m.b.t. kind 2 jaar
Citaat:
Heeft de gezinsvoogdijwerker met de cliŽnt overlegd?
De gezinsvoogdijmedewerker heeft overleg gehad met:
Mevr. D., ouder belast met het gezag
waarin wordt GELOGEN door de jeugdzorg m.b.t. kind 9 jaar
Citaat:
Heeft de gezinsvoogdijwerker met de cliŽnt overlegd?
De gezinsvoogdijmedewerker heeft overleg gehad met:
Mevr. D., ouder belast met het gezag
De stichting wil schriftelijke aanwijzingen versturen terwijl om uitstel is gevraagd mbt de vooraankondigingen voorlopige
voorzieningen omdat moeder niet over alle stukken beschikt.
Met twee aangetekende brieven is twee keer dezelfde schriftelijke aanwijzing verstuurd m.b.t. onderzoek KIND 9 JAAR door Keinder
terwijl moeder over NIETS BESCHIKT, de betrokken GEZINSVOOGD zich in VALSE HOEDANIGHEID ALS VOOGD van KIND 9 JAAR heeft gedragen
en ondezoek door Keinder buiten moeder om heeft geregeld en zonder dat dit allemaal met moeder is besproken.
OTS en UHP wil de stichting verlengen maar moeder beschikt nog steeds niet over alle stukken waarom verzocht is vanaf 6 december 2011.
Schending 6 EVRM, HVRM Mc. Michael en Equality of arms.
De gezinsvoogd heeft moeder steeds laten weten over uitstekende contacten bij de rechtbank Den Bosch te beschikken en dat blijkt ook
uit de afhandeling van de UHP van kind 2 jaar waarbij de rechtbank de jeugdzorg als een papegaai heeft nagepraat.
Er is sprake van "De Zaanse Verhoormethode in de jeugdzorg" in de zaak van moeder D.

 

Wat was de Zaanse verhoormethode?
De Zaanse verhoormethode is een omstreden verhoormethode bij justitiŽle zaken die zich kenmerkt door het laten herbeleven
van de misdaadsituatie. De methode is vernoemd naar Zaandam, waar voor het eerst gebruik werd gemaakt van deze vorm van verhoor.
Het is gebaseerd op het CASE 36 communicatiemodel (Communication Analysing System Europe), waarbij een model voor zelfmanagement
wordt geboden dat mensen leert door middel van communicatietechnieken vastgeroeste leerprocessen en gewoonten in zichzelf te
onderkennen en aan te pakken.

Methode. De methode werd gebruikt bij verdachten die langdurig werden verhoord maar bleven zwijgen. Bij de methode wordt de verdachte
meerdere dagen intensief ondervraagd door twee of meer personen, gebruikmakend van verschillende verhoortechnieken, terwijl een
communicatiedeskundige de verdachte vanuit de regiekamer in de gaten houdt en de verhooragenten op de communicatiesignalen van de
verdachte wijst. De verdachte krijgt bijvoorbeeld indringende foto's te zien van het misdrijf, het slachtoffer of van zijn/haar eigen kinderen
Verder wordt duidelijk gemaakt dat langer zwijgen tot een gevangenisstraf leidt.

Kenmerken
Om de verdachte te laten spreken worden verder onder andere, soms gelogen, voordelen van bekennen en nadelen van het zwijgen opgesomd. Men vertelt de verdachte dat een moord de beste kan overkomen en dat bij bekentenis de gevangenisstraf maar kort voor hem zou zijn. Ook werd een verdachte op verschillende manieren gemanipuleerd door opmerkingen over bedreiging van de partner en kinderen die pas zouden worden beschermd wanneer de verdachte bekentenis aflegde. Daarnaast werden er kwetsende opmerkingen gemaakt over zowel de verdachte zelf, als de partner en kinderen van de verdachte.

Advies van Recherche Advies Commissie.
De commissie stelt dat 'door het laten herbeleven van het delict, op welke manier dan ook, de waarheidsvinding als uitgangspunt
van het verhoor verloren dreigt te gaan'. Als een verdachte wordt geconfronteerd met voorwerpen, geuren of geluiden die niet
met het misdrijf te maken hebben, wordt in feite externe druk uitgeoefend, concludeert de commissie. Zij acht dit 'onwenselijk
en in het algemeen ontoelaatbaar'. De commissie ziet echter ook bruikbare elementen in de Zaanse verhoor methode zoals een
planmatige benadering van het verhoor, de samenstelling van een speciaal verhoorteam, assistentie van een gedragsdeskundige
en het volgen van het verhoor vanuit een regiekamer. Die elementen kunnen worden gebruikt voor de ontwikkeling van nieuwe technieken
voor situaties waarin de standaard verhoormethode niet voldoet. Te denken valt aan ernstig strafbare feiten, begaan door een zwijgende
en/of professionele verdachte. Volgens de commissie heeft de Groningse rechter de Zaanse methode niet als zodanig veroordeeld, maar is
in een aantal gevallen het pressieverbod overtreden. De commissie zegt tot slot zich nog geen oordeel te kunnen vormen over de effectiviteit
van de methode omdat deze nog te weinig is toegepast.

In 1996 werd de verhoormethode door minister Sorgdrager van justitie verboden op advies van de Recherche Advies Commissie. Dit nadat de 45-jarige H.E. tegenover de politie van Zaanstad bekende de Groningse coffeeshophouder Harry Roo om het leven te hebben gebracht. Hij bekende na indringende confrontatie met foto's van familieleden tussen beelden van het lichaam van Roo. De Groningse rechtbank bevond dat de politie teveel druk had uitgeoefend, en sprak de verdachte daarom in september 1996 vrij.

 

 

Kenmerken van de Zaanse Verhoormethode in de jeugdzorg.

LET OP!

Moeder, zoon 9 jaar en dochter 2 jaar zijn RUSSISCHE STAATSBURGERS. Moeder is INGEBURGERD spreekt goed Nederlands en heeft haar inburgeringsdiploma gehaald! Helaas heeft deze moeder te maken met een rancuneuze Nederlandse verwekker van haar twee jarige dochter waar zelfs de politie de jeugdzorg voor heeft gewaarschuwd. Maar de jeugdzorg in Nederland heeft belang bij rancuneuze melders om kinderen van hun ouders af te pakken om de omzet in de jeugdzorg op peil te houden en uit te breiden. In Nederland worden door de jeugdzorg rancuneuze melders BELOOND met een kind en/of geprezen. Naar BEWIJS van rancuneuze meldingen en/of of rancuneuze meldingen wel of niet kunnen kloppen wordt niet gekeken want daar heeft de Nederlandse jeugdzorg natuurlijk geen enkel belang bij.

De jeugdzorg in Nederland wil vrij reizen van Russische Staatsburgers voorkomen door deze Russische staatsburgers UITHUIS TE PLAATSEN.

Het is ONGEHOORD dat een Russische moeder met haar twee jarige dochter niet vrij kan reizen en dat haar kind uithuis wordt geplaatst door jeugdzorg om vrij reizen te voorkomen.

Het is ONGEHOORD dat een Russische moeder met haar negenjarige zoon niet vrij kan reizen na schooltijd en dat haar kind uithuis wordt geplaatst door jeugdzorg om vrij reizen te voorkomen.
Het is ongehoord dat een Russische staatsburger de dochter van twee volgens de jeugdzorg moet worden opgevoed door de Nederlandse verwekker en zijn vriendin terwijl deze verwekker moeder de deur uit heeft gezet. De dochter van twee daarna is geboren en er nooit family life is geweest tussen de verwekker en dochter van twee.

De jeugdzorg weigert alle stukken m.b.t. de Nederlandse verwekker van de dochter van twee

De heer B. is van de Russische ambassade en bemoeid zich met deze zaak.

Ook is hier sprake van de Zaanse Verhoormethode.

Kenmerken van de Zaanse Verhoormethode in de jeugdzorg.
Om de verdachte te laten spreken worden verder onder andere, soms gelogen, voordelen van bekennen en nadelen van het zwijgen opgesomd.

Wel omgangsregeling moeder met dochter en zoon. Moeder krijgt haar kinderen WEL te zien.

De jeugdzorg heeft uitstekende contacten bij de kinderrechters rechtbank Den Bosch.

Kenmerken van de Zaanse Verhoormethode in de jeugdzorg.
Om de verdachte te laten spreken worden verder onder andere, soms gelogen, voordelen van bekennen en nadelen van het zwijgen opgesomd.

Geen omgangsregeling moeder met dochter en zoon. Moeder krijgt haar kinderen NIET te zien.

Dochter van twee gaat DEFINITIEF naar (mogelijk) biologische vader om bij de (mogelijk) biologische vader te worden opgevoed. Er is NOOIT familylife geweest tussen dochter van twee en deze rancuneuze figuur jegens moeder vanaf geboorte dochter van twee omdat moeder voor geboorte dochter van twee door hem uit huis is gezet.

Dochter van twee gaat DEFINITIEF naar DEFINITIEF PLEEGGEZIN om bij pleeggezin te worden opgevoed

Moeder krijgt haar kinderen NOOIT meer te zien.

De jeugdzorg heeft uitstekende contacten bij de kinderrechters rechtbank Den Bosch.

In het verleden werden in AustraliŽ ABORIGINAL KINDEREN WEGGEHAALD bij hun ouders om te worden opgevoed
bij blanke ouders en/of in kindertehuizen.

In 2010 en 2011 worden in Nederland Russische staatsburgers door de jeugdzorg bij hun Russische moeder
weggehaald om te worden opgevoed in Nederlandse Kindertehuizen en/of in een Nederlands pleeggezin en/of
bij de Nederlandse verwekker van het kind waarmee vanaf geboorte kind NIMMER family life is geweest.

Je wordt kotsmisselijk als je ziet met wat voor methoden en praktijken de jeugdzorg in Noord-Brabant
probeert aan kinderen te komen om de omzet in de jeugdzorg ieder jaar op peil te houden en uit te breiden.

 

De Zaanse Verhoormethode gebruikt in de zaak D. door Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant


J. Hop Ermelo ontdekte voor het eerst het gebruik van de Zaanse verhoormethode in de zaak van mevrouw D. Op 4 december 2010
01.30 in de nacht werd Mw. D. overvallen door een overvalteam met 3 agenten en 4 jeugdzorgmedewerkers en werd haar 2 jarige dochter
meegenomen na een valse melding van een rancuneuze dronkelap. De kinderrechters van de rechtbank Den Bosch keken nergens naar
en beschikkingen werden met terugwerkende kracht toegeschreven naar de conclusie waarbij als papegaaien de jeugdzorg werd nagepraat.

Hop ontdekte dat met terugwerkende kracht een beschikking werd afgegeven welke beschikking niet in het openbaar werd uitgesproken.
03-12-2010 De valse melding komt binnen bij jeugdzorg. Afschrift van deze ORIGINELE melding wordt tot op heden aan moeder GEWEIGERD!
03-12-2010 Gesprek tussen jeugdzorg en kinderrechter buiten hoorzitting. Afschrift van dit gesprek wordt tot op heden aan moeder GEWEIGERD!
06-12-2010 De beschikking 3 december 2011 wordt op schrift gezet door kinderrechter en griffier gedateerd 3 december 2011.
07-12-2010 De rechtbank ontvangt het verzoek van de jeugdzorg om het kind op 3 december 2010 uithuis te plaatsen.
Het verzoek om uithuisplaatsing is ondertekend door een gedragsdeskundige (ONBEVOEGD!) niet door de teammanager.
Alle bezwaren van moeder tegen de beschikking van 3 december met terugwerkende kracht werden genegeerd door rechtbank Den Bosch
15-12-2010 Verzoek van moeder om correctie proces-verbaal NIET ONDERTEKEND door KIR en GRIFFIER wordt geweigerd!
29-12-2010 Verzoek van moeder om correctie proces-verbaal NIET ONDERTEKEND door KIR en GRIFFIER wordt geweigerd!
30-12-2010 Verzoek van moeder om correctie beschikking wordt geweigerd!
LEES VERDER www.burojeugdzorg.nl/726.htm

 

 

Wat is nu BEWIJS na het weghalen van uw kinderen door jeugdzorg na een melding

Wat is nu het BEWIJS dat de valse rancuneuze melding van deze dronkelap klopte/kan kloppen?
De jeugdzorg (gezinsvoogd) in gesprek met de heer B.
Bron: Contactjournaal gezinsvoogd. Gesprek gezinsvoogd met de heer B.
Dhr. B.: "Moeder beweert dat er telefoonopnames gemaakt worden van (anonieme) meldingen kindermishandeling bij de jeugdzorg SEZ."
Gezinsvoogd: Ik heb hem (dhr. B.) uitgelegd dat dit NIET het geval is.
Dhr. B.: "Moeder is op zoek naar welk BEWIJS wij (jeugdzorg) hebben voor mishandeling."
Gezinsvoogd: "Ik leg hem (Dhr. B.) uit dat het NIET OVER BEWIJS gaat. (Om een kind van 2 jaar om 01.30 uur nacht bij een moeder weg te halen.)

Hoe luidde deze valse rancuneuze melding tegen de moeder op ZATERDAG 4 DECEMBER 2010?
VOORBEELD 1
Bron pagina 2 verzoek 6 december 2010 aan kinderrechter voor CRISISUITHUISPLAATSING 2 jarig kind.
Citaat: Zaterdag 4 december jl. komt er een melding binnen bij de spoedeisende zorg (SEZ) waarin aangegeven wordt
DAT KIND-2JAAR VANDAAG MISHANDELD ZOU ZIJN, UITGESCHOLDEN EN ZE ZOU GEEN ETEN OF DRINKEN KRIJGEN."

Hoe luidde deze valse rancuneuze melding tegen de moeder op 7 februari 2011?
VOORBEELD 1
Bron Evaluatie van het plan van aanpak ondertoezichtstelling 7 februari 2011.
Citaat: Pagina 10 "KIND-2JAAR had de waterpokken en mevrouw wil wel op haar passen op moeders verzoek.
Zij is de hele dag bij haar geweest op DINSDAG EN WOENSDAG. Mevrouw had gevraagd wat KIND-2JAAR gegeten had.
Volgens moeder had ze goed gegeten. Maar vervolgens zei KIND-2JAAR niets, at en dronk niet (wat ze anders altijd wel doet).
Ook lachte ze niet. Dit duurde uren, niet lachen en eten of drinken. 's avonds is moeder thuisgekomen.
KIND-2JAAR wilde moeder knuffelen en kussen. 

Kenmerken van de Zaanse Verhoormethode in de jeugdzorg.
Om de verdachte te laten spreken worden verder onder andere, soms gelogen, voordelen van bekennen en nadelen van het zwijgen opgesomd.

 

 

 

Tot uw dienst. De frontale opsporingsactie jeugdzorg tegen ouders en het opzetten van kinderen door school en jeugdzorg tegen hun ouders


Wie zoekt contact met andere burgers uit uw (naburige)gemeente om samen te werken, informatie uit te wisselen?
WAARSCHUWING INLEIDING HOP! De jeugdzorg werkt NIET transparant, zal u altijd proberen te naaien met voor u geheime werkaantekeningen en voor u geheime "succesvolle tegenwerking" en voor u "geheime onderonsjes met kinderrechters buiten de hoorzittingen om". Het is essentieel om steeds systematisch en procedureel te werken om de "geheime werkaantekeningen" en de geheime "succesvolle tegenwerking" en voor u geheime "onderonsjes met kinderrechters buiten de hoorzittingen om" in uw zaak duidelijk zichtbaar te maken.
547 Frontale opsporingsactie jeugdzorg tegen ouders, omschrijving complot
1000 U kruist steeds aan met welke kenmerken van organisatiecriminaliteit u te maken heeft
726 De Zaanse Verhoormethode in de jeugdzorg
Werkwijze jeugdzorg Gelderland en politie: http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2012/03/video_jeugdzorg_en_politie_hou.html
177 En hoe ging het eigenlijk verder na het weghalen van die kinderen door "jeugdzorg"
123 Geschiedenis! Hop deelt duizenden uitnodigingen uit voor ingang rechtbank Den Bosch
132 Zicht op exploitatie van uw kinderen door jeugdzorg. Volg de enorme geldstromen!
689 Zicht op exploitatie kinderen. Bij gelijke geschiktheid een allochtoon. Interculturele jeugdzorg, door Max Wattimena Stichting Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (Omdat het werkgelegenheidsaspect bij deze projecten voorop staat, bestaat de kans dat de instromers niet al te veel affiniteit hebben met de jeugdzorg. Of dat men bij de werving voor het project nauwelijks eisen stelt aan het opleidingsniveau van de werkzoekenden, zoals in Amsterdam is gebeurd.)
s41052011 Zicht op exploitatie kinderen. Jeugdzorg in Nederland is niet kindgericht maar gericht op SCHAALVERGROTING!
189 Zicht op exploitatie kinderen. Salarissen overheidspersoneel
174 Geld en arbeidsproductiviteit. Geef jeugdzorg de controle over valuta en het maakt ze niet meer uit wie wetten maakt
217 Geld en arbeidsproductiviteit. Voorkom problemen, weg met de jeugdzorg maak geen schulden en leen geen geld
219 Media. Als je de gesubsidieerde leugens van de leugens maar vaak genoeg herhaald gaan mensen dat geloven
429 Media. Iedere Nederlander behoort de geschiedenis van de Omroepbijdrage te kennen
246 Media -
CDA - mentaliteit in Nederland RAMP voor kinderen/ouders die met "jeugdzorg"te maken krijgen
721 De gevaren van de rechtspraak in Nederland, door J. Hop
79 President rechtbank Maastricht: "Wie de zaken verdeeld kan de uitspraak beÔnvloeden"
7 U begint met systematisch werken, probeert jeugdzorgpersoneel uit te horen tijdens ieder gesprek
6 Risicofactoren jeugdzorg, de weerzinwekkende partijdigheid van het rechtersleger voor jeugdzorg en RvdK
Inzicht in denk- en werkwijze "jeugdzorg" 72 73 97 122 339 388 436 437 445 481 545 549 600 602 617
108Handleiding voor ieder gesprek tussen ouder en gezinsvoogd
134 Zorg dat u de omschrijving van een verdachte goed kent en ook steeds opnieuw toepast!
101 Modelklacht tegen gezinsvoogd, geen vermelding beroepsmogelijkheden onder BESLUIT
3 De zes wetten van Hop, uitgangspunt in iedere procedure
145 Gemeente Ermelo (
CDA bestuur) praktijk voorbeeld zinloos klagen over onjuiste/geen ontvangstbevestiging
664 Model klacht geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen Info: (653)(470)
80 Succesvolle tegenwerking van ouders door "jeugdzorg" bij kinderbeschermingsmaatregelen
123 Organisatiecriminaliteit. Hop: Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is fraude!
550 Model informatieverzoek justitieel informatieregister Info: (OM)
355 Model informatieverzoek politie
173 14-daags informatieverzoek school bij kinderbeschermingsmaatregelen
464 Model informatieverzoek school m.b.t. welzijn en ontwikkeling minderjarige
465 Model informatieverzoek school m.b.t. afschrift complete dossiers
173 Iedere 14 dagen een informatieverzoek naar school bij kinderbeschermingsmaatregelen
403 Geld, school, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), geld en de geheime onderonsjes COMPLOT TEGEN OUDERS!
102 Model informatieverzoek bureau jeugdzorg Info: (20)(815)
226 Model informatieverzoek bureau jeugdzorg, incl. verzoek OR, beŽindiging UHP
575 Model informatieverzoek Voorziening voor Pleegzorg Info: (505)
110 Model informatieverzoek gemeente. Info: (623)
509 Model bezwaarschrift gemeente tegen uitschrijving kind van uw woonadres
311 Jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming werken samen TEGEN OUDERS!
664 Model klacht geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen Info: (653)(470)
81 Klacht 81 ouder(s) tegen BESLUIT jeugdzorg=STICHTING om RvdK te verzoeken onderzoek te doen naar de opvoedingssituatie
385 Model klacht tegen BESLUIT RvdK om onderzoek te doen naar de opvoedingssituatie
497 U maakt bezwaar tegen het benaderen van informanten door de RvdK
339 Landelijke afspraak tussen jeugdzorg en kinderrechters: Verzoekschriften geen ’inhoudelijke’ informatie meer hoeven te bevatten!
227 Faxverzoek aan de kinderrechter direct faxen na ontvangst van een oproep hoorzitting
756 Faxverzoek aan de kantonrechter/politierechter direct faxen na ontvangst van een oproep hoorzitting
360 Model verweerschrift tegen verzoekschrift RvdK om OTS van uw kind
361 Model verweerschrift tegen verzoekschrift RvdK om machtiging uithuisplaatsing van uw kind
663 Verzoekschrift omgangsregeling bij KIR na BESLUIT jeugdzorg
636 Model verzoek om compleet afschrift contactjournaal jeugdzorg
255 Model klacht tegen BESLUIT weigering compleet contactjournaal jeugdzorg
637 Model verzoek om compleet afschrift contactjournaal RvdK
170 Model klacht tegen BESLUIT weigering compleet afschrift contactjournaal RvdK
639 Modelklacht tegen indicatiebesluit
642 Modelverzoek KIR om ieder onderdeel indicatiebesluit te toetsen
640 Modelklacht tegen Plan van Aanpak
366 Modelverzoek KIR om ieder onderdeel Plan van Aanpak te toetsen
641 Modelklacht tegen HVP Zorgverlener
499 Modelverzoek KIR om ieder onderdeel HVP Zorgverlener te toetsen
443 Modelklacht tegen gezinsvoogd PvA/indicatiebesluit naar KIR zonder inzichten
657 Verzoek KIR retour sturen PvA/indicatiebesluit zonder inzichten ouder
679 Modelverzoek wraking rechter meenemen naar iedere hoorzitting rechter en toetsen met info 457
658 Checklist ouder voor procederen bij de kinderrechter
263 Na (afloop) hoorzitting rechter levert u verzoek afschrift PV in bij de informatiebalie
384 Modelklacht tegen weigering afgifte proces-verbaal van de hoorzitting
124 Wraking Kamer van Toezicht Notarissen Zwolle met Hop GEGROND!
VOORVRAAG handelt de notaris in het belang van de burger of in belang van de belastingdienst?
Belasting vrijstelling voor een kind is ruim 48000 euro.
Belasting vrijstelling voor een pleegkind minder dan 5 jaar in het gezin is 2000 euro.
Waarom wordt in de praktijksituatie een pleegkind langer dan 5 jaar niet als kind aangemerkt?
Hoe wordt de juridische situatie van UHP kinderen met criteria en welke termijnen aangemerkt?
Hoe wordt de juridische situatie van kinderen aangemerkt als ouders uit het gezag zijn gezet?
Hebben kinderen recht op (kinds)deel erfenis als hun ouders uit het gezag zijn gezet?
Waarom zitten er vertegenwoordigers van de belastingdienst in de Kamers van Toezicht notarissen?
418 Vervang parkeerbedrijf door jeugdzorg en/of RvdK mbt de bewijslast
Rechtbanktraining waarheidsvinding: Kloppen de nevenfuncties bestuurders, gemeentesecretaris en griffier van uw gemeente?
Info Hop:A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P&Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
Welke kandidaten/bestuurders in uw gemeente hadden/hebben niet opgegeven baantjes in de stembureaus tijdens verkiezingen gemeenteraad om de uitslag te beÔnvloeden door zelf stemmen te tellen, stemmen van andere partijen op het stapeltje van de eigen partij te leggen en/of stemmen van andere partijen ongeldig te maken en/of nog even een praatje te maken in het stembureau om de kiezer vlak voor dat deze gaat stemmen te kunnen beÔnvloeden?
Tenslotte heeft u een kopie ontvangen van het contract dat is afgesloten tussen jeugdzorg en gemeente met daaronder welke namen en handtekeningen om de jeugdzorg over te dragen naar de gemeente en is dit contract in uw gemeente wel of niet in de gemeenteraad besproken? Indien neen, waarom niet?
Correcties, verbeteringen, aanvullingen internet informatie, procedureel weerwerk tegen de jeugdzorgindustrie
Contact J. Hop.

 

top
Groep Hop ©
Startpagina procedureel weerwerk tegen jeugdzorg, RvdK en bij de kinderrechter ©
De website www.groephop.nl is het eigendom van verzetsstrijder, politicus, schrijver, journalist Dhr. J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo.
Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: Hop Ermelo. Disclaimer 2014 en vrijwaring. Op alle websites van Groep Hop is een 2014 disclaimer van toepassing. Procedures inzake publicatie van nieuwsfeiten, vrijheid van drukpers, belemmering vrijheid van meningsuiting, belemmering politieke activiteiten, gerechtvaardigde verdediging van Hop tegen improductieve bureaucratie en/of voor de overheid vrijwel altijd partijdige rechtspraak tegen politicus, schrijver, journalist Hop uitsluitend via de rechtbank Gelderland met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op bovengenoemde websites. Door mijn website te raadplegen accepteert u mijn vrijwaring. Hop streeft ernaar, op een integere wijze, dat alle informatie op de websites correct is. Hop verleent ten aanzien van die informatie echter geen enkele garantie, noch kan Hop worden geacht een dergelijke garantie stilzwijgend te hebben verleend. Hop zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, waaronder directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of betreden van deze website.