GROEP HOP ERMELO ©

Informant mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen"

De CDA PR commissie eiste meermalig geld van Hop om mee te mogen doen aan politiek debat. Antwoord Hop: Donder op! De CDA PR commissie eiste verwijdering van de CDA brieven aan Hop van internet. Antwoord Hop: Eed van een raadslid. Raadsleden moeten alvorens hun functie te kunnen uitoefenen een ambtseed afleggen, waarin zij trouw aan de Grondwet beloven. Ze moeten verklaren dat ze om tot lid van de raad te worden benoemd geen gift of gunst hebben gegeven of beloofd en dat ze bij de uitoefening van hun ambt 'rechtstreeks noch middellijk' enig geschenk of enige belofte hebben aangenomen of zullen aannemen.

Alleen Hop maakte bezwaar tegen de totaal verrotte CDA mentaliteit het knippen en plakken in verkiezingsformulieren. Alleen Hop maakte steeds bezwaar tegen de verrotte mentaliteit die heerste in het Ermelose gemeentehuis waarbij leden van de stembureaus zelf ook kandidaat waren voor de gemeenteraad om verkiezingsuitslagen te kunnen manipuleren.

Stem Wijzer! Stem Groep Hop.Kent u iemand in Ermelo vraag of hij/zij in 2018 Groep Hop wil stemmen om een frisse wind door het gemeentehuis te laten waaien en/of wil helpen met het snel verkrijgen van het wettelijk aantal benodigde ondersteuningsverklaringen om mee te mogen doen met de verkiezingen in Ermelo?

 

Kent u iemand in Ermelo? Vraag of hij/zij Groep Hop wil stemmen...

Contact: lees verder

Bedrijvenkring Ermelo. Op 17 november 2005 12:20 uur schreef Johan Roseboom (SGPer) namens Navobi onderdeel van Drie Groep aan Hop Citaat: Ik vertrouw de Ermelo's samenleving zo , dat ik er 100 % van uit ga, dat je (Hop) geen enkele zetel krijg. Navobi is een producent van kalvermelk, kalverhouderij, voedselproductie, kalverslachterij, vleesverwerking en kalfsvellen.

 

 

 

Competentie gemeente ambtenaar

Geschiedenis in Ermelo 10 oktober 2005. Hop laat zich niet door persvoorlichter Oerlemans tegenhouden en breekt door het Ermelose systeem van de GESLOTEN PERSCONFERENTIES heen en heeft gelijk de primeur met een publicatie over de in een onderonsje overeengekomen verplaatsing van DVS'33 naar het Natuurgebied Zanderij

Tijdens deze gebeurtenis kwam de COMPETENTIE van een gemeente ambtenaar en het TEN ONRECHTE UITOEFENEN VAN GEZAG DOOR EEN AMBTENAAR aan de orde. Gemeente ambtenaar Oerlemans weigerde Hop toegang naar de persconferentie. (Zie kennis van zaken Hop met jurisprudentie Joep Zander tegen politie Zwolle op de website 156. Na de acties van Joep Zander bij de rechtbank Zwolle werd Joep opgepakt door de politie Zwolle. Ik was erbij en ik zag hoe Joep werd "opgepakt". Joep verdween in een busje naar het politiebureau en hij werd na enige tijd weer losgelaten en buiten de deur van het politiebureau gezet. Maar Joep wilde weer naar binnen om aangifte te doen tegen de Raad voor de Kinderbescherming. Voordat Joep binnen kon komen werd hij buiten de deur van dit politiebureau al weer gearresteerd. Bij de rechtbank Zwolle was Joep natuurlijk kansloos. In hoger beroep werd Joep Zander CONFORM DE WET vrijgesproken "het naar een DEUR toelopen is NIET STRAFBAAR!" Hop was erbij tijdens zijn rechtszaak bij de rechtbank Zwolle en in hoger beroep bij het Gerechtshof Arnhem. De praktijkervaring en het bijwonen en steunen van allerlei acties van Joep Zander door Jan Hop in het verleden kwam dus goed van pas in het heden 10 oktober 2005.)

Hop negeerde gemeente ambtenaar Oerlemans en liep om hem heen. Oerlemans weigerde Hop dus de TOEGANG NAAR de persconferentie in het gemeentehuis en rende achter Hop en probeerde Hop tegen te houden. Hop is van mening dat de TOEGANG in het gemeentehuis NAAR een persconferentie niet verboden kan worden. Het ging hier dus om de COMPETENTIE van gemeente ambtenaar Oerlemans om Hop de toegang tot het traject INFORMATIEBALIE GEMEENTEHUIS via het openbare deel van het gemeentehuis naar het ook openbare deel de deur van de zaal waar de persconferentie gehouden zou worden te weigeren. 

Ook achteraf kan worden vastgesteld dat ambtenaar Oerlemans niet de competentie had om Hop de toegang tot het openbaar gedeelte van het gemeentehuis te weigeren van het traject informatiebalie in de hal van het gemeentehuis tot aan de zaal waar de persconferentie gehouden zou worden.

 

 

 

4. Een beschrijving van de gebeurtenissen op 10 oktober 2005 door J. Hop op de website van Groep Hop 

Persvoorlichter Oerlemans van de gemeente Ermelo. We hebben een gesloten persconferentie over DVS 33 en meneer Hop komt daar niet in.

Ermelo, 10 oktober 2005, middag, plaats informatiebalie gemeentehuis Ermelo.

Openbare gespreksnotitie kort samengevat tussen ambtenaar Oerlemans en J. Hop, redacteur websites Censuur in Nederland en Groep Hop.

Hop: Ik heb hier een stapel documenten raadstukken voor de komende gemeentevergadering en drie documenten inzake de programmabegroting 2006-2009. Oerlemans: Waar heeft u die vandaan? Hop: Kan ik dit digitaal toegestuurd krijgen zodat ik dit gratis voor de burgers van Ermelo op internet kan zetten. Oerlemans: Nee, u kunt hierop een abonnement nemen. Hop: Nee, ik wil geen abonnement ik wil het gratis hebben. Oerlemans: Nee, wij verkopen het. Sommige documenten kunnen wij sowieso niet digitaal aanleveren. Hop: U weet dat de Groep Hop al dit soort documenten gratis voor burgers op internet beschikbaar wil stellen. Oerlemans: Als u in de gemeenteraad zit misschien, dan bent u mijn baas. Nu verkopen wij deze informatie als we het gratis gaan geven dan valt er een gat in de begroting. Maar ik wil er niet teveel op ingaan want u zet gesprekken tussen u en ambtenaren van de gemeente Ermelo op internet U vermeld daarbij ook de naam van die ambtenaar en daar zijn we niet zo blij mee. Hop: Ik heb hierover al eens geprocedeerd. Inzake documenten die ik wilde hebben waren de namen van ambtenaren gecensureerd. Ik heb bezwaar gemaakt bij de bezwaarschriftencommissie en mijn bezwaar werd gegrond verklaard. Namen van ambtenaren met hun telefoonnummers op hun werk zijn openbare informatie. Oerlemans: Waar heeft u die (stapel documenten) vandaan?  Hop: Ok de gemeente Ermelo wil veel geld verdienen aan de verkoop van kennisdocumenten aan de burgers. Ik stel het volgende voor. Ik betaal er gewoon voor. Ik betaal dus voor de raadsstukken en de drie documenten inzake de begroting 2006-2009. U levert deze documenten dan digitaal aan dan kan ik ze voor de burgers van Ermelo gratis op internet zetten. Oerlemans: Ik weet niet of dat kan. Ik zal het u morgen laten weten. Oerlemans: Maar waar heeft u die (stapel documenten) vandaan?  Bode informatiebalie: Die liggen daar naast de informatiebalie. (Memo Hop: Kunnen daar door alle burgers van Ermelo GRATIS worden ingezien!) De Groep Hop wil dat burgers al die documenten ook GRATIS op INTERNET kunnen inzien. Oerlemans: Wilt u mij uw telefoonnummer geven? Hop: Ik weet het nummer van mijn mobieltje niet. U kunt mij e-mailen en dat is ook veel goedkoper voor de gemeente. Oerlemans: Maar ik moet nu weg want ik heb een persconferentie. Hop: O ja, waarover dan? Oerlemans: DVS'33. Hop: O daar wil ik dan wel even bij zijn. Oerlemans: Nee dat is niet voor u, het is een GESLOTEN PERSBIJEENKOMST. Hop: Een gesloten persbijeenkomst? Oerlemans, ja en u komt daar niet in.

DVS'33. Persvoorlichter en gemeentesecretaris Oerlemans: Nee dat is niet voor u (Hop), het is een GESLOTEN PERSBIJEENKOMST. Hop: Een gesloten persbijeenkomst? Oerlemans, ja en u komt daar niet in.

Hop negeerde gemeente ambtenaar Oerlemans en liep om hem heen. Oerlemans weigerde Hop dus de TOEGANG NAAR de persconferentie in het gemeentehuis en rende achter Hop aan en probeerde Hop tegen te houden maar dat lukte Oerlemans niet. Hop is van mening dat de TOEGANG in het gemeentehuis NAAR een persconferentie niet verboden kan worden. Het ging hier dus om de COMPETENTIE van gemeente ambtenaar Oerlemans om Hop de toegang tot het traject INFORMATIEBALIE GEMEENTEHUIS via het openbare deel van het gemeentehuis naar het ook openbare deel de deur van de zaal waar de persconferentie gehouden zou worden te weigeren. 

Bij de deur van de zaal waar de persconferentie gehouden werd zaten al enkele verslaggevers te wachten. Hop voegde zich bij hen. Even later kwam wethouder Bilder en Oerlemans naar dit groepje toelopen en iedereen kon gewoon naar binnen.

Ook achteraf kan dus worden vastgesteld dat ambtenaar Oerlemans niet de competentie had om Hop de toegang tot het openbaar gedeelte van het gemeentehuis te weigeren van het traject informatiebalie in de hal van het gemeentehuis tot aan de zaal waar de persconferentie gehouden zou worden.

Hop breekt in ieder geval door de GESLOTEN PERSCONFERENTIES van de gemeente Ermelo heen.

 

 

 

Samenvatting.

Tijdens deze gebeurtenis kwam de COMPETENTIE van een gemeente ambtenaar en het TEN ONRECHTE UITOEFENEN VAN GEZAG DOOR EEN AMBTENAAR aan de orde. Gemeente ambtenaar Oerlemans weigerde Hop toegang naar de persconferentie. (Zie kennis van zaken Hop met jurisprudentie Joep Zander tegen politie Zwolle op de website 156. In hoger beroep werd Joep Zander vrijgesproken "het naar een DEUR toelopen is NIET STRAFBAAR!)

Hop negeerde gemeente ambtenaar Oerlemans en liep om hem heen. Oerlemans weigerde Hop dus de TOEGANG NAAR de persconferentie in het gemeentehuis en rende achter Hop en probeerde Hop tegen te houden. Hop is van mening dat de TOEGANG in het gemeentehuis NAAR een persconferentie niet verboden kan worden. Het ging hier dus om de COMPETENTIE van gemeente ambtenaar Oerlemans om Hop de toegang tot het traject INFORMATIEBALIE GEMEENTEHUIS via het openbare deel van het gemeentehuis naar het ook openbare deel de deur van de zaal waar de persconferentie gehouden zou worden te weigeren. 

Ook achteraf kan worden vastgesteld dat ambtenaar Oerlemans niet de competentie had om Hop de toegang tot het openbaar gedeelte van het gemeentehuis te weigeren van het traject informatiebalie in de hal van het gemeentehuis tot aan de zaal waar de persconferentie gehouden zou worden.

 

 

Inspraak J. Hop 220905, 101005, 181007, 150207, en 070607 WORDT NIET MEER VERVOLGD met inspraak van J. Hop in volgende raadsvergaderingen omdat de lokale raadsleden (inclusief de oppositie) niet op zitten letten wat er om hen heen gebeurt en/of met een geheime agenda kennelijk volledig meewerken aan de geheime plannen die het College de afgelopen jaren in Ermelo al druk bezig is uit te voeren. Hop heeft al meerdere malen tijd en energie vrijgemaakt voor "ZINLOOS INSPRAAK" maar heeft er geen enkel vertrouwen meer in dat inspraak van burgers in Ermelo nog gaat helpen om de huidige Ermelose bestuurders te bewegen van "hun geheime plannen" af te zien. Het is niet alleen weerzinwekkend als je ziet hoe de bestuurders van Ermelo te keer (willen) gaan in Ermelo Zuid. Het is schandalig dat een burger geen antwoord krijgt op vragen aan de bestuurders van een gemeente na inspraak. Hop waarschuwt de burgers van Ermelo dat de bestuurders van deze gemeente niet alleen druk bezig zijn om de zandhagedis op de Groevenbeekse Heide uit te roeien. Stukje bij beetje wordt de Ermelose Heide vernield het is inmiddels ook een  verkeerde naam en ik noem het gewoon de Ermelose Weide. Hoeveel geld gaat de jeugdzorg kosten als je de jeugd bijbrengt dat je natuurgebieden kunt vervangen door kunststof grasmatten.   

 

Geschiedenis in Ermelo 18 oktober 2005. Ook CDA-burgemeester Omta belet Hop de onderstaande inspraak volledig uit te spreken. Een risico-analyse faunawetgeving door J. Hop (Groep Hop) inzake bescherming natuurgebied Zanderij Noord tegen de gemeente Ermelo door verplaatsing sportvelden en het vervangen van natuurgebied door kunstgrasvelden

Inspraak Hop 18 oktober 2005 bij raadsvoorstel 2005/21646
Een risico-analyse faunawetgeving door J. Hop (Groep Hop) inzake bescherming natuurgebied Zanderij Noord tegen de gemeente Ermelo door verplaatsing sportvelden en het vervangen van natuurgebied door kunstgrasvelden.

Een risico-analyse jeugdzorg. Hoeveel geld gaat de jeugdzorg nog meer kosten als de jeugd bijgebracht wordt dat je natuurgebieden rustig kan vervangen door kunststof grasmatten?

Geachte voorzitter, gemeenteraad en andere aanwezigen.

Vanmorgen ben ik nog in het onderhavige natuurgebied geweest en vindt het onbegrijpelijk dat de gemeente Ermelo dit woeste natuurgebied wil vervangen door kunstgrasvelden. Door op de snelheid waarmee de gemeente Ermelo dit raadsvoorstel er nu doorheen probeert te jagen ontbreekt het mij aan tijd en (opgevraagde) informatie

Ik krijg op dit moment geen en/of onvoldoende gelegenheid van de gemeente Ermelo om alle nieuwe gezichtspunten te laten zien zoals dat in het verleden in de gemeente Ermelo nog wel mogelijk was voor de burger. Ik verwijs het verslag van de gemeenteraad van 6 februari 1935 in de Ermeloer van 9 februari 1935.

Vanavond maak ik gebruik van inspraak bij raadsvoorstel 2005/21646 om de hoofdpunten en hoofdlijnen van mijn ernstige bezwaren tegen dit voorstel zo goed mogelijk kenbaar te maken.

Ik verwijs naar de inhoud van mijn emailbericht aan de gemeente Ermelo inzake mijn verzoek om afgifte van het flora en fauna onderzoek De Zanderij Noord. Ik heb dit onderzoek niet gekregen. Ik verzoek u niet onderzoek niet verborgen te houden maar op internet te zetten?

Ik ben een Ermeloer geboren aan de Kruiskampweg. Als klein jochie ken ik de Hamburgerweg als zandweg met sparren en als ik die zandweg overstak kwam op de heide. Daar stonden twee eiken en iets verderop zat een kuil langs de zandweg en daar zag ik mijn eerste ZANDHAGEDIS. Mijn interesse in de natuur was gewekt..

Vanaf mijn jeugd ontwikkelde ik mij tot een kennisspecialist op het gebied van reptielen en amfibieen. In de eerste klas van de MAVO hield ik een spreekbeurt Nederlands over de kousebandslang, ik had er ook eentje bij me, en ik kreeg een tien van mijn leraar Nederland met een artikel in de schoolkrant. Ik kreeg les van dhr. Mol mijn biologieleraar en kreeg ik doe het uit herinnering ik dacht een negen voor mondeling eindexamencijfer en hielp deze biologieleraar met het aanleggen van een ven bij het nieuwe schoolcomplex aan de Paul Krugerweg.

Op het College Nassau Veluwe Harderwijk ontging het de leraar biologie ook niet dat ik een enorme praktijkkennis over reptielen en amfibieen had en op verzoek leidde excursie ik binnen gemeente Ermelo een excursie voor HAVO biologieleraren vanuit heel Gelderland

waarbij een zeer groot aantal soorten werd aangetroffen en zij hun verbazing uitten dat het mij lukte deze diersoorten in de vrije natuur te vinden.

De gemeente Ermelo heeft inmiddels een enorm deel van het leefgebied van reptielen en amfibieen VERNIETIGD aan de andere kant van de Hamburgerweg. Ik verwijs naar onderstaande soortenlijst die ik persoonlijk in dit gebied aan de andere kant van de Hamburgerweg en langs de spoorlijn van Ermelo heb aangetroffen.

Nu wil de gemeente Ermelo weer een natuurgebied Zanderij Noord vernietigen en de snelheid en geheimzinnigheid waarmee dat nu gebeurt roept vragen op.

1. In de planning project verplaatsing DVS van 14 september 2005 staat

Raadsbesluit maart/april 2006 dus NA DE VERKIEZINGEN.

Waarom wordt nu geprobeerd dit raadsvoorstel er al op 18 oktober 2005 door heen te jagen?

2. Is er sprake van jeugdzorg als de jeugd wordt bijgebracht dat je rustig natuurgebieden kunt vernietigen en kan vervangen door kunststof grasmatten zodat de jeugd op de vernietigde natuurgebieden kan voetballen of korfballen? Indien ja wat zijn de gevolgen van zo’n beleid jegens de natuur op de lange termijn en hoeveel jeugdzorg geld moeten belastingbetalers nog veel meer gaan ophoesten om de puinhoop die jeugdzorg in Nederland heet op te hoesten?

3. Probeert de gemeente Ermelo contra-expertise onmogelijk te maken omdat de reptielen en amfibieen in het gebied Zanderij Noord inmiddels in winterslaap zijn gegaan.

4.1. Hoeveel leefbiotoop voor reptielen en amfibieen in het gebied waar de EFC velden ingericht moeten worden is door de gemeente Ermelo al vernietigt om bezwaar tegen vervanging van natuurgebied door kunstgras te onderdrukken. Indien ja, is het niet verstandiger het leefgebied van deze diersoorten te herstellen op een manier zoals dat ook in de defensiecontracten tussen de gemeente Ermelo en defensie staat. Gelijke behandeling!

Is de groei van heide in het gebied onderdrukt om de zandhagedis in het gebied uit te roeien zodat de zandhagedis de ze plannen van de gemeente niet in de weg staat of leeft er nog een kolonie zandhagedissen verborgen tussen de braamstruiken in het gebied?

5. Is er rekening gehouden met het belang van het EFC-gebied voor de voortplanting van allerlei zeldzame soorten vlinders, fourage gebied voor allerlei trekvogels en broedgebied van allerlei zeldzame vogel- en andere diersoorten?

6. Ik wijs op de inhoud van de artikelen Hop Rode Kaart in Ermeloos Weekblad en Hop mag blijven in het Kontakt. Waarom antwoord Bilder op de persconferentie anders op vragen van Hop dan in de notulen van de besloten vergadering gemeente Ermelo staat inzake aanbestedingen. Waarom is het systeem van aanbesteden zoals dat openbaar en transparant gebeurde in het verleden zie krantenartikelen uit 1933 enz. verlaten. Waarom wordt op het DVS terrein alleen voor de (gesubsidieerde) "rijken" gebouwd of is de norm voor sociale woningbouw inderdaad tussen de 466.-- en 597.-- en hoger.

7. De correspondentie Hop met gemeenteraad wordt hier als herhaald en ingelast beschouwd als bewijs dat Hop en andere burgers worden tegengewerkt om hun inzichten al hun inzichten tijdig voor een raadsvoorstel en raadsbesluit kenbaar te maken.

8. Hoeveel geheime vergaderingen zijn er geweest? Welke onderbouwing moet geheim blijven om te voorkomen dat "anderen" daar misbruik van maken? Bron: notulen besloten vergadering 6 oktober 2005.

9. Waarom werd de inspraak van Hop tijdens de Commissie Samenleving belemmerd door

AJJ Goesen CDA, K. Bakker VVD en AG Verhoef Franken Progressief Ermelo/D66 of is het toeval dat dit de regeringscoalitie en meerderheid in de gemeenteraad is? Of kwam het omdat de enigste burger niet zijnde gemeente-ambtenaar op de publieke tribune was?

Soortenlijst reptielen en amfibieŽn die Hop persoonlijk in de gemeente Ermelo aan de zuidkant van de Hamburgerweg heeft aangetroffen:

Lacerta agilis, Zandhagedis (Op de Ermelose heide)

Lacerta vivipara, Levendbarende hagedis (Alleen langs de spoorlijn)

Vipera berus Adder

Bufo bufo, Gewone pad

Bufo calamita, Rugstreeppad

Rana temporaria, Gewone kikker

Anguis fragilis, Hazelworm

Triturus vulgaris, Kleine watersalamander, vennen en watergaten langs de spoorlijn

Triturus cristatus, Grote watersalamander

Ik heb wel eens gehoord dat anderen de volgende soorten hebben aangetroffen:

Coronella austriaca, Gladde slang

Natrix natrix, ringslang, de ringslang heb ik persoonlijk alleen in het natuurgebied

Staverden aangetroffen waar ik ook de zeldzame zwarte variŽteit van Lacerta vivipara

heb aangetroffen.

Alle reden dus om de leefgebieden van reptielen en amfibieŽn in de gemeente Ermelo tegen de kunstgrasvelden van de gemeente Ermelo te beschermen.

Ik spreek de hoop uit dat deze gemeenteraad Ermelo over voldoende wijsheid beschikt dit raadsvoorstel NU af te wijzen en volgens de planning na de verkiezingen zich hierover uit te spreken zodat de burgers van Ermelo hun inzichten via stemmen kenbaar kunnen maken.

Indien dat niet het geval blijkt hoop ik dat de kiezers van Ermelo over deze gang van zaken in de gemeente Ermelo eens goed gaan nadenken en massaal op het stemknopje Groep Hop gaan drukken.

J. Hop.

 

 

 

 

894 Ermelo CDA burgemeester: "Meneer Hop moet zijn mond houden!"
(665) Ermelose CDA bestuurders laten Hop met buurtonderzoeken in de gaten houden!
(686) Honden van Dutroux kregen meer te vreten dan Ermelose 70+ mevrouw na weerzinwekkende CDA (bestuurders) terreur
(599) Ermeloer George Elsing: Ik begrijp het (CDA)niet zo goed..........
(303) Ermelo Krijgt u dezelfde kilometervergoeding als ambtenaren van de CDA gemeente Ermelo?
(PAR) Ermelo Hop tegen chefje gemeente Ermelo: Ga jij maar lekker klagen bij je CDA burgemeester"
(CHR) Ermelo Hop mag van CDA niet meedoen aan politiek debat Christelijk College Groevenbeek
mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen"
Stemwijzer Groep Hop deed niet mee aan de Stemwijzer provinciale verkiezingen Gelderland omdat het belangrijkste verschil Groep Hop met alle andere partijen -Groep Hop wil de provincie Gelderland opheffen- niet in de Stemwijzer werd opgenomen. Het niet opnemen van programma verschillen is een stemwijzer truc t.b.v. CDA en andere gevestigde politieke partijen als opdrachtgever van die stemwijzer.
(175) Hop tegen Ermelo: Hop ontdekt dat de Ermelose gemeente ambtenaar een natuurlijk gezag moet kunnen uitoefenen over burgers en bestuurders
(265) Hop tegen Ermelo. Competentie ambtenaar die GEZAG over Hop wilde uitoefenen in de gemeente Ermelo
(512) Stemfraude? Dubbelfunctie lid stembureau en kandidaat raadslid bij Ermelose verkiezingen mag wel van CDA burgemeester
(648) Stemfraude? Strijd Hop met Ermelose ambtenaren levert bewijs op dat alleen originele formulieren ingeleverd mogen worden
(201) Stemfraude? Knippen en plakken in Ermelose verkiezingsformulieren mag wel van de Ermelose CDA burgemeester
(98)   Stemfraude? Nieuwsbrief 4 verkiezingen, Ministerie van Binnenlandse Zaken roept gemeenten op fraude te plegen in vastgestelde verkiezingsformulieren
(340) CDA medewerkers vernielen overal in Gelderland de verkiezingsposters van Groep Hop
(362) Alleen Groep Hop weigerde losgeld te betalen aan CDA-PRcommissie voor debat
(379) CDA kan alleen Groep Hop niet controleren. Hop weigert betaling losgeld aan CDA PR-commissie
(425) "Groep Hop wil agrarisch landschap behouden". CDA vernield overal de Groep Hop verkiezingsposters
(638) Bedrijvenkring Ermelo doet ook mee aan doodzwijgen Hop. Het bedrijf Navobi valt hierbij zeer negatief op
(544) Ermelo. Beslissing op "bedenkingen" Hop tegen nieuwe milieuvergunning voor witvleeskalveren levert meer "bedenkingen" op
(375) Welke familie(s) en bedrijven beheersen met hoeveel subsidies de markt rondom vleeskalveren in Nederland?
(781) Bedenkingen na speeddaten met Ermelose Jongerenraad. Voorstel Hop om vaker te speeddaten wordt door CDA-ers doodgezwegen
(342) Ermelo. Vragen Hop over verkeersforum levert meer bedenkingen op
(511) Een sfeerverslag uit Ermelo. Ermelo Weekblad heeft geen ruimte om correct over milieu Project 31 van Hop te berichten
(541) Doodzwijgen Groep Hop op de Veluwe IV, Verkiezingsposters Groep Hop worden overal vernield en overplakt
(452) CDA-ers betrapt op vernielen van Groep Hop verkiezingsposters
(561) "Groep Hop wil de jeugdzorg echt aanpakken". Verkiezingsposters worden overal vernield of overplakt door CDA
(646) Groep Hop deed in alle 55 gemeenten mee aan provinciale verkiezingen Gelderland 2007
(459) Kent u de geschiedenis nog van de omroepbijdrage?
(218) Als je een gesubsidieerde leugen maar vaak genoeg herhaald gaat iedereen dat vanzelf als de waarheid beschouwen
(601) Ermelo CDA "In de raadsvergadering is er geen mogelijkheid tot inspreken van burgers en andere betrokkenen"
(729) Felle succesvolle campagnes tegen vernietiging natuur door CDA-ers leverde Hop de bijnaam natuurterrorist op
(718) Stemfraude? Ermelo bezwaarschrift Hop tegen uitslag verkiezingen in Ermelo waarbij Hop verkiezingsfraude in stemlokaal bewijst
(894) Ermelo CDA burgemeester: "Meneer Hop moet zijn mond houden".

(3) De norm! De zes wetten van Hop, uitgangspunt burgers in iedere procedure tegen de overheid
(742) Ermelo Alleen Groep Hop wil kwaliteitshandvest voor ambtenarij gemeente Ermelo invoeren
(623) Akten burgerlijke stand worden elektronisch opgeslagen dus kan eenvoudig een "dubbel" worden verstuurd
(145) Ermelo. Een lawine aan onjuiste ontvangstbevestigingen gemeente Ermelo richting Hop
(470) Modelbrief Klacht GEGROND n.a.v. modelklacht geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen
(664) Modelbrief klacht geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen
(20) Ermelo. WOB werkt niet. Macht is recht! Wie meer macht heeft heeft meer rechten!
(615) Ermelo Hop voorspelt: "Wet dwangsom wordt uitgehold om burgers te naaien en uit te zuigen"
(504) Klacht tegen gemeente Ermelo is bekend bij de Europese Commissie
CBS Ermelo. Commissie bezwaarschriften Ermelo weigert nevenfuncties openbaar te maken
(687) Heeft u namen en nevenfuncties leden en secretarissen commissie bezwaarschriften CBS)ontvangen?
(520) Werkt de secretaris BSC bij de gemeente? Behandeld zij ook het onderhavige dossier voor de gemeente?
(506) Ermelose commissie bezwaarschriften gaat gewoon door na wraking Hop van weerzinwekkend partijdige BSC
(86) Publicatie namen medewerkers werkzaam bij de overheid met hun telefoonnummer bij de overheid is niet in strijd met de privacy
(358) Een sfeerverslag van Hop na bijwonen hoorzitting bezwaarschriftencommissie. Welke boom is hier ziek?
(424) Een sfeerverslag van Hop na bijwonen hoorzitting bezwaarschriftencommissie. Christelijke (CDA) terreur tegen bewoners recreatiewoningen
(698) Modelbrief bezwaarschrift tegen WOZ beschikking gemeente Ermelo
DIS Ermelo CDA burgemeester discrimineerd Nederlanders tov buitenlanders
(576) Ermelo Wob van Hop mbt convenanten gemeente Ermelo met Uwoon
(125) Modelbrief Verzoek 125 aan de gemeente om uw kind weer in te schrijven in het GBA
Gemeentesecretaris Ermelo Verzet VNG in strijd Hop om afgifte bijbaantjes gemeentesecretaris
Griffier Ermelo Verzet VNG in strijd Hop om afgifte bijbaantjes griffier
Suwinet Modelbrief Heeft u al een kopietje van Suwinet Inkijk over u ontvangen?
(91) Bezwaar maken tegen de afname vingerafdrukken en opslag in digitale overheidsdatabank.
Stem Wijzer! Stem Groep Hop! Landelijk Verkiezingsprogrammapolitieke groepering Groep Hop

Hop analyseert kenmerken van CDA-ers: "Geen zelflerend vermogen, fouten wegredeneren, elkaar leuke baantjes geven, werken met gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking van andere burgers en politieke tegenstanders doodzwijgen.lees verder

 

 

 

 

Praktijkvoorbeelden van gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking gericht tegen Hop

Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Hop: "Doen bekennen?" Ik beken geen letter, wanneer gaan jullie die kinderrechter van die geantidateerde beschikking oppakken, wanneer gaan jullie die jeugdzorg medewerkers en politieagenten oppakken die een kind jatten zonder rechterlijke beschikking? Doen bekennen? Pak die kinderrechter op en trap haar de rechtspraak uit met haar geantidateerde beschikking op verzoek van jeugdzorg tuig.


Stem Wijzer         Gefabriceerd bewijs            Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       In memoriam
Stem Groep Hop   Succesvolle tegenwerking   Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       Denk eens na?
Denk eens na?      Denk eens na?                   Denk eens na?                       Denk eens na?                       Denk eens na?

Aandachtsvestiging/disclaimer. Uitsluitend de websites www.burojeugdzorg.nl/com/net/org en www.bureaujeugdzorg.nl/com/net/org zijn van J. Hop Ermelo. Met andere websites heeft hij niets te maken! J. Hop Ermelo is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voorkomt uit het gebruik van deze site, dan wel uit fouten of ontbrekende functionaliteiten op deze sites. Copyright © 2017 J. Hop Ermelo. Alle rechten voorbehouden.