Verkiezingen gemeenteraad 2018

De politieke groepering Groep Hop doet in 2018 weer mee aan de verkiezingen gemeenteraad in Ermelo, Oldambten  Purmerend. Kent u iemand in Ermelo, Oldambt of Purmerend vraag of hij/zij in 2018 Groep Hop wil stemmen om een frisse wind door deze gemeentehuizen te laten waaien.

 

730 Verbod voor Hop van gemeente Ermelo om horeca overleg in gemeentehuis bij te wonen

College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Ermelo, Dhr. A.M. Weststrate (secretaris) Dhr. A.L. Klappe (PE) Dhr. J. van Eijsden (ChristenUnie) Dhr. mr. J. van den Bosch (CDA) Mw. E. Heutink-Wenderich (CDA) Dhr. A.A.J. Baars (CDA)

Raadhuisplein 2, 3851 NL Ermelo.

Ermelo, 22 februari 2018.

Goede middag,

Betreft: VERBOD GEMEENTE ERMELO voor J. Hop (Groep Hop) om horeca overleg 22 februari 2018 om 14:00 uur als toehoorder bij te mogen wonen.

Ik was bij de balie om bezwaarschrift 22 februari 2018 in te leveren mbt VERBOD op plaatsing verkiezingsborden zes weken voor het Sleepwet referendum en verkiezingen gemeenteraad 2018.

Ik zag horeca overleg om 14:00 uur en vroeg of dit openbaar was en ik dit als toehoorder bij zou mogen wonen. De receptiemevrouw overlegde met CEES VERSLUIS op de trap en vervolgens iemand anders mij niet bekend aan de telefoon. Ik kreeg een VERBOD OM HORECA OVERLEG in Ermelo als toehoorder bij te wonen.

Hierbij verzoek ik om een kopie van het verslag van het horecaoverleg in het gemeentehuis van Ermelo 22 februari 2018 om 14:00 uur.

Hierbij verzoek ik u om een schriftelijk besluit inzake het VERBOD voor J. Hop (Groep Hop) om het horeca overleg van 22 februari 2018 om 14:00 uur als toehoorder bij te mogen wonen.

Ik verzoek om de naam van de persoon die na overleg met CEES VERSLUIS op de trap Hop vervolgens een VERBOD heeft gegeven om dit horecaoverleg - in verkiezingstijd - bij te wonen als toehoorder.

Hierbij verzoek ik u om toestemming om horeca overleg in de gemeente Ermelo vanaf 23 februari 2018 als toehoorder bij te mogen wonen.

Hoogachtend,

J. Hop

Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo E-mail: stemgroephopermelo@gmail.com

cc BSC Ermelo productie 48 bezwaarschrift 22 februari 2018 Hop tegen Ermelo.

 

 

 

Praktijkvoorbeelden van gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking gericht tegen Hop

Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk Coördinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Hop: "Doen bekennen?" Ik beken geen letter, wanneer gaan jullie die kinderrechter van die geantidateerde beschikking oppakken, wanneer gaan jullie die jeugdzorg medewerkers en politieagenten oppakken die een kind jatten zonder rechterlijke beschikking? Doen bekennen? Pak die kinderrechter op en trap haar de rechtspraak uit met haar geantidateerde beschikking op verzoek van jeugdzorg tuig.


Stem Wijzer         Gefabriceerd bewijs            Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       In memoriam
Stem Groep Hop   Succesvolle tegenwerking   Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       Denk eens na?
Denk eens na?      Denk eens na?                   Denk eens na?                       Denk eens na?                       Denk eens na?

Aandachtsvestiging/disclaimer. Uitsluitend de websites www.burojeugdzorg.nl/com/net/org en www.bureaujeugdzorg.nl/com/net/org zijn van J. Hop Ermelo. Met andere websites heeft hij niets te maken! J. Hop Ermelo is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voorkomt uit het gebruik van deze site, dan wel uit fouten of ontbrekende functionaliteiten op deze sites. Copyright © 2017 J. Hop Ermelo. Alle rechten voorbehouden.