GROEP HOP LELYSTAD

(124) Wraking Kamer van Toezicht Notarissen Zwolle in zaak Weber Lelystad GEGROND!
Handelt de notaris in het belang van de burger of in belang van de belastingdienst?
Waarom zitten er vertegenwoordigers van de belastingdienst in de Kamers van Toezicht notarissen?
Testament/erfenis: Belasting vrijstelling voor een kind is ruim 48000 euro
Testament/erfenis: Belasting vrijstelling voor een pleegkind minder dan 5 jaar in het gezin is 2000 euro
Testament/erfenis: Waarom wordt in de praktijksituatie een pleegkind langer dan 5 jaar in het gezin niet als kind aangemerkt?
Testament/erfenis: Hoe wordt de juridische situatie van UHP kinderen met criteria en welke termijnen aangemerkt?
Testament/erfenis: Hoe wordt de juridische situatie van kinderen aangemerkt als ouders uit het gezag zijn gezet?
Testament/erfenis: Hebben kinderen recht op (kinds)deel erfenis als hun ouders uit het gezag zijn gezet?
Waarom mag een "Koninklijke" notaris een akte van verdeling opmaken in strijd met een testament om van kind een erfenis af te pakken?

 

Wilt u zelf meedoen aan de verkiezingen gemeenteraad in uw gemeente Lelystad

Contact: lees verder

 

 

Hebzucht notarissen asociaal bij executieveilingen gedwongen verkoop woningen particuliere huizenbezitters

Mensen die hun huis gedwongen moeten verkopen moeten te hoge notariskosten en blijven vervolgens onnodig met een restschuld zitten. Informant: Vereniging Eigen Huis (VEH) eigen onderzoek. Volgens de organisatie worden de totale veilingkosten bij elke woning afzonderlijk in rekening gebracht. Als er 20 woningen worden geveild, berekent de notaris per woning de volledige zaalhuur, de kosten voor een advertentie in een krant en de veilingmeester. Ook het honorarium voor de notaris, die zelf zijn vergoeding mag bepalen, is soms fors, aldus VEH. Opbrengen. Volgens de vereniging brengt een woning mede daardoor tot 40 procent minder op dan bij een normale verkoop. Bij een executieveiling kan een koper niet zelf zijn notaris kiezen. VEH roept de notarissen op redelijke tarieven te hanteren en vindt dat een toezichthouder die kosten en de bijkomende kosten van executieveilingen in de gaten moet houden.

Garant.
Het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), dat garant staat voor woningaankopen via de Nationale Hypotheek Garantie (NHG), uitte ook kritiek op de executieveilingen. Directeur Karel Schiffer sprak van een ''achterhaald, asociaal systeem'', omdat de opbrengsten van de woningen te laag zijn en het te grote schade geeft voor het waarborgfonds en voor consumenten.

 

 

"De aanklagers anders bekeken" J. Hop

Het Openbaar Ministerie beschermd overheidspersoneel in "foute" zaakjes. Burgers -slachtoffers in zulke zaakjes- worden door het OM aangepakt met "gefabriceerd bewijs"en "succesvolle tegenwerking".
1. Waarom werd Weber de rechtbank Assen uitgezet na het maken van een foto van een "foute" bode? Waarom werd die bode de rechtbank niet uitgezet nadat die bode een tegen hem ingediende klachtzaak in een OM-zaak weggooide?
Lees verder lees verder
2. Waarom werd Weber opgesloten omdat hij -volgens politie Lelystad- zijn naam niet had willen geven maar stond zijn naam op wel op het detentiezakje met geboortedatum en handtekening?
Lees verder lees verder
3. Waarom mag een "Koninklijke" notaris een akte van verdeling opmaken in strijd met een testament om van kind een erfenis af te pakken?
Lees verder lees verder
4. Wraking Kamer van Toezicht Notarissen GEGROND! Waarom stond er vervolgens politie in de zaal bij afhandeling van een klacht tegen bovengenoemde notaris en werd filmen verboden?
Lees verder lees verder
5. Waarom werd er niet opgetreden tegen ambtenaren gemeente Lelystad na belemmering politieke activiteiten mbt verkrijgen stempels op ondersteuningsverklaringen?
Lees verder lees verder


aangifte Weber bewijst improductieve ambtelijke bureaucratie na belemmering politieke activiteiten door ambtenaren in Lelystad
((44)) Observaties Hop: Voorzitter Kamer van Toezicht Koninklijke notarissen Zwolle werd steeds agressiever na wraking op 41 onderdelen
(124) Geert Weber wraking Kamer van Toezicht notarissen Zwolle met Hop op de hoorzitting GEGROND
(80) Waarom werd Weber de rechtbank Assen uitgezet na het maken van een foto van een "foute" bode?
(300) Jeugdzorg Flevoland stuurt christelijke advocaat met bijbaantjes bij kerk en school op Weber af
(NOT) Handelt de notaris in het belang van belastingdienst of in belang van de burger?
((741) Zicht op hebzucht notarissen bij gedwongen verkoop woningen
((258) De onverenigbaarheid van de dubbelfunctie rechter/notaris
((356) Schijn van partijdigheid bij tuchtrechtsysteem notaris ligt er duimendik op
((359) Alle namen en nevenfuncties leden Kamer van Toezicht notarissen niet snel te bekijken op internet
((466) Kamer van Toezicht notarissen Breda geen probleem met publicatie nevenfuncties voor 1 januari 2013

top
Stem wijzer! Stem Groep Hop
Lelystad 2018
Lelystad 2014
Activiteiten