CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

Turkse regering komt wel op voor Turkse pleegkinderen en wil Turkse kinderen in (Nederlandse) christelijke pleeggezinnen volkomen terecht gaan terughalen

In de NEDERLANDSE WET staat dat pleegkinderen ondergebracht dienen te worden in gezinnen met dezelfde geloofsovertuiging. In Nederland hebben kinderrechters, jeugdzorg, en Raad voor de Kinderbescherming maling aan wetgeving en doen gewoon wat ze willen. De INTEELT kinderrechters van Nederland kijken sowieso nergens naar. Het is dan ook volkomen terecht dat de Turkse overheid plannen maakt om tegen de Nederlandse jeugdzorg industrie te gaan procederen en Turkse kinderen ook wil gaan terughalen. Het is gewoon prachtig om te lezen hoe de Turkse overheid de Nederlandse jeugdzorg een lesje gaat geven en ik ben benieuwd hoe dit gaat aflopen. Andere landen zouden ook veel meer interesse moeten tonen in pleegkinderen met hun nationaliteit en de gang van zaken in de Nederlandse jeugdzorgindustrie. Commentaar van de jeugdzorg dat het in het belang van een Turks kind is om op te groeien in een christelijk pleeggezin moet je gelijk onderdrukken door naar de relevante wetgeving te wijzen. Ik wens de Turkse premier en de Turkse overheid heel veel succes met het terughalen van Turkse kinderen uit christelijke pleeggezinnen en daarmee lezen de Turken ook de Nederlandse Parlementsleden de les. Waarom hebben de Nederlandse op dit onderdeel falende volksvertegenwoordigers hier nooit eerder vragen over willen stellen?

Wat geweldig dat de Turkse overheid ook problemen maken over het gevaar van het "opzettelijk uit huis" halen van kinderen en het niet Turks mogen praten tijdens bezoekuren met hun ouders. In Turkije beginnen wellicht wel te snappen wat er allemaal mis is hier in Nederland met de jeugdzorg, kinderrechters die nergens naar kijken en een jeugdzorg die denkt boven wetgeving te kunnen staan.

Met respect

Jan Hop

 

De Turkse regering overweegt de Turkse kinderen die in Europa bij christelijke en homoseksuele pleeggezinnen zijn ondergracht desnoods terug te halen naar Turkije. Dit zegt Ayhan Ustun, voorzitter van de Turkse parlementaire onderzoekscommissie voor de mensenrechten. Bij deze 'allerlaatste' stap zou Turkije een beroep kunnen doen op de Haagse Conventie uit 1961, die onder andere de regelgeving rond internationale pleegzorg regelt. "We willen dit probleem het liefst in goed overleg met onze Europese vrienden uit de wereld helpen", vertelt Ustun. "Maar mochten onze inspanningen niets opleveren, dan zullen we niet aarzelen om de Haagse Conventie te laten gelden." De Turken hebben grote bezwaren tegen het pleeggezinnenbeleid voor Turkse kinderen in landen als Nederland, Duitsland en BelgiŽ. De Turkse mensenrechtencommissie schat dat er tussen de vijf- en negenduizend kinderen van Europese Turkse ouders in pleeggezinnen zitten. De Turken zijn er vooral ontstemd over dat veel kinderen in christelijke en homoseksuele gezinnen zijn geplaatst en niet in gezinnen die dichtbij de Turkse cultuur staan. Voordat Turkije overgaat tot het terugeisen van de kinderen gaat Ankara eerst een aantal andere stappen zetten, laat de Turkse parlementariŽr weten. Het verlenen van financiŽle hulp aan de biologische ouders die rechtszaken willen beginnen om de kinderen terug te krijgen, is er een van. Ustun: "Als eerste gaan we de ouders van Yunus in Nederland begeleiden. Deze jongen zit bij een Nederlands lesbisch stel. We helpen met het geld omdat veel Turkse ouders door te hoge kosten geen gerechtelijke stappen kunnen zetten." Ondertussen heeft de Turkse regering de ambassades in Europese landen met een Turkse populatie ook bij deze kwestie betrokken. De ambassades hebben een brief van de regering gekregen over de ontwikkelingen. Ze hebben de opdracht gekregen om aandacht te schenken aan de kwestie van de pleegzorg. Inmiddels hangt aan de muur van de Turkse ambassade in Zweden een tekst waarin de Turkse bezoekers worden gewaarschuwd voor het gevaar van het 'opzettelijk uit huis zetten van Turkse kinderen'. "In sommige gevallen in Duitsland mogen de kinderen tijdens de bezoekuren geen Turks praten met hun echte ouders", zegt Ustun opgewonden. "Zelfs in gevangenissen bestaan tegenwoordig dat soort beperkingen niet. Er moet een eind komen aan deze nonsens."

 

 

 

 

 

 

top
Censuur in Nederland ©
Stem Groep Hop in 2014
Politicus/redacteur/auteur: J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo. Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: J. Hop Ermelo.
Disclaimer 2012 en vrijwaring. Op alle websites Censuur in Nederland en Groep Hop is een "2012 disclaimer" van toepassing. Procedures inzake belemmering vrijheid van meningsuiting tegen politicus/redacteur/auteur J. Hop Ermelo uitsluitend via rechtbank Zutphen met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op internet en/of andere media. Door mijn website te raadplegen accepteert u mijn vrijwaring. J. Hop streeft ernaar dat alle informatie op deze website correct is. J. Hop verleent ten aanzien van die informatie echter geen enkele garantie, noch kan J. Hop worden geacht een dergelijke garantie stilzwijgend te hebben verleend. J. Hop zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, waaronder directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of betreden van deze website.