SLAVERNIJ IN NEDERLAND ©


(216) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de CDA/CDA-PR en Communicatie
(90) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Buurtvereniging Speuld en Omstreken
(215) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de ErmeloNieuws.nl
(103) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Ermelose Jongerenraad
(75) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Ermelo's Weekblad
(199) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Christelijk College Groevenbeek
(128) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Bedrijvenkring Ermelo (BKE)

 

 

Kent u iemand in Ermelo? Vraag of hij/zij Groep Hop wil stemmen...

Contact: lees verder

 

 

 

ACTIVITEITEN GROEP HOP ERMELO TIJDENS VERKIEZINGEN GEMEENTERAAD Ermelo 2014

13-01-2014 20:30 uur speeddaten jongeren van de Ermelose Jongerenraad met J. Hop, De Dialoog zaal 9

 

 

13-01-2014 20:30 uur speeddaten jongeren van de Ermelose Jongerenraad met J. Hop, De Dialoog zaal 9

Speeddaten in Ermelo. De jongeren probeerden één op één, in een drie minuten durend gesprekje, de politici te polsen over hun standpunten. De jongeren hadden zich goed voorbereid en vragenlijstjes bij zich. Daarom konden veel vragen gesteld en de antwoorden gegeven worden in vrij korte tijd.

Hop trok het onderwerp breder. Hij wil het wonen in recreatiewoningen voor jongeren legaliseren. Daarmee spaart de gemeente een hoop geld uit aan rechtszaken en controleurs. Geld dat bijvoorbeeld kan worden besteed aan een buitenbad voor zwembad Calluna."

Het was een leuke avond bij de Ermelose Jongerenraad nadat Hop op een prettige manier was uitgenodigd door de secretaris van de Ermelose jongerenraad (EJR). Daar kunnen bij de CDA PR commissie nog wat van leren denk ik dan maar want die snappen nog steeds niet hoe je iemand op een prettige manier moet uitnodigen voor een debat.

De strijd om de stemmen begon al bij de introductie van de lijsttrekker binnen een minuut. CDA wethouder Jan van den Bosch probeerde jongeren te lokken voor het CDA met zijn plan om burgers te huisvesten in leegstanden winkelpanden in de Stationstraat en zijn partij het CDA had twee jongeren bij de eerste zes op plaats 2 en 6 staan.

Even daarna was het mijn beurt. Ik ben Hop van Groep Hop, wij doen mee met NEGEN kandidaten met DRIE jongeren op de EERSTE VIER plaatsen op de kandidatenlijst. Hop trok het onderwerp breder. Hij wil het wonen in recreatiewoningen voor jongeren legaliseren. Daarmee spaart de gemeente een hoop geld uit aan rechtszaken en controleurs. Geld dat bijvoorbeeld kan worden besteed aan een buitenbad voor zwembad Calluna." Dat viel die avond zelfs de voor Groep Hop doorgaans vrij onzichtbare verslaggeefster Grietje Akke de Haas op maar daar was natuurlijk niets over terug te vinden in het lokale Ermelose napraatkrantje voor het kliekje in het gemeentehuis.

Han was er ook van de nieuwe partij Burgerbelangen, hij is kennelijk niet bij belangrijke bijeenkomsten van de Ermelose gemeenteraad geweest want hij vertelde de jongeren van de Ermelose jongerenraad tijdens zijn introductie dat zijn partij "vanaf het begin tegen het plan De Verbinding" was geweest en dat er nu veel leegstand was in dat plan. Dankbaar maakte ik hier gebruik van tijdens mijn speeddaten om de jongeren er fijntjes op te wijzen dat ook Burgerbelangen VOOR BIJNA 1 MILJOEN extra voor de projectontwikkelaar had gestemd met Jan van den Bosch als CDA wethouder. Dat alleen dhr. Snoek van het SGP had TEGEN gestemd.

Verkiezingen 19 maart 2014.
Voor het eerst SPEEDDATEN was best een leuke ervaring met de Ermelose Jongerenraad. Ik stelde daarom voor aan het einde van de avond om zo iets vaker te doen en niet een keer per vier jaar vlak voor de verkiezingen. Op mijn idee op dit vaker te doen werd positief gereageerd.

 

Nieuwe Bestuurders Ermelose Jongerenraad na de verkiezingen gemeenteraad Ermelo 2014

CDA-er Jan van den Bosch zat sip om zich heen te kijken en dacht kennelijk in zich zelf waarom is het CDA op zoiets simpels niet veel eerder gekomen. Nou ja jammer voor Hop dat gaat niet gebeuren want wij van het CDA zullen er wel voor zorgen dat dit prima idee van Hop wederom wordt doodgezwegen.

Voorzitter Erik de Greef
Louise Hoeve secretaris
Esther van Winkoop penningmeester
Bestuurders Ermelose Jongerenraad tijdens de verkiezingen gemeenteraad Ermelo 2014
Tamara Hamstra
Jan Kous
Lars Klappe

 

 

2010 Gemeente Ermelo aan Hop: "Juiste ontvangstbevestingen hebben onze aandacht" lachwekkend in 2012, 2013 nadat Hop achttien keer een verkeerde ontvangstbevestiging ontving in twee maanden te weten december 2009 en januari 2010

(648) Jan Hop: "Burgers zijn geen klanten!"

22 januari 2010. De norm! Gemeente Ermelo over Jan Hop citaat: "De datering van de ontvangstbevestigingen heeft onze aandacht. Wij zullen uw commentaar ter harte nemen. Wij danken u voor het meedenken in deze zaak. Het College van burgemeester en wethouders van Ermelo.

Het gevaar! VOOR 22 januari 2010. In de maanden december 2009 en januari 2010 ontving J. Hop tenminste 18 keer een verkeerde ontvangstbevestiging van de gemeente Ermelo. De datum dat een brief van J. Hop door de gemeente was ontvangen klopte niet en/of i.p.v. J. Hop werd een andere afzender op de ontvangstbevestiging vermeld.

De vriendelijke aanpak. J. Hop reageerde hierop door de eerste keer netjes naar de receptiebalie te gaan met het verzoek de onjuiste ontvangstbevestiging ter plaatse te vervangen door een correcte ontvangstbevestiging. Er was een "communicatie gesprekje" voor nodig en het duurde even maar Hop ging toch weg met een correcte ontvangstbevestiging.

De systematische en procedurele aanpak. Een vriendelijk communicatie gesprekje hielp natuurlijk niet want "ze" want de ambtenaren van Ermelo die gezag moeten uitoefenen over burgers en bestuurders bleven hardleers bij de gemeente Ermelo simpelweg omdat de mentaliteit en bejening van burgers door ambtenaren in Ermelo niet deugt.

Hop reageerde vervolgens door GELIJK BEZWAAR te maken tegen IEDERE verkeerde ontvangstbevestiging en noemde die een "Oerlemans met een volgnummer". Dhr. Oerlemans is het hoofd van de afdeling communicatie van de gemeente Ermelo. Er waren vervolgens nog 17 "Oerlemansjes" nodig om door "het verkeerde systeem" en door de "verkeerde mentaliteit" bij de gemeente Ermelo heen te breken. Op 22 januari 2010 drong dit probleem zelfs door bij het College van de gemeente Ermelo en kreeg Hop een brief met het volgende citaat: "De datering van de ontvangstbevestigingen heeft onze aandacht. Wij zullen uw commentaar ter harte nemen. Wij danken u voor het meedenken in deze zaak. Het College van burgemeester en wethouders van Ermelo.

En natuurlijk hielp ook dat niet. De gemeente Ermelo bleef de jaren erna tot en met 2013 gewoon verkeerde ontvangstbevestigingen en/of helemaal geen ontvangstbevestigingen meer sturen.

Wat gaat misschien wel helpen. Als nu maar voldoende burgers Groep Hop stemmen in Ermelo en kandidaten van Groep Hop worden gekozen in de Ermelose gemeenteraad dan kunnen we onderzoek gaan doen hoe dat nu komt dat ondanks de aandacht van het College er nog steeds verkeerde ontvangstbevestigingen blijven komen. Misschien is het verstandig Dhr. Oerlemans de klachtcoordinator te vervangen door iemand die net van school komt om klachten van burgers over verkeerde ontvangstbevestigingen serieus te gaan nemen om vervolgens ambtenaren die op niet punt na drie keer falen nog steeds niet functioneren een maandje met een bezem de straten van Ermelo te laten vegen zodat die persoon een maand de tijd heeft om na te denken over zijn/haar falende werkwijze jegens burgers en als dat nog niet helpt zo.n ambtenaar wegens desfunctioneren voor outplacement voor te dragen om de mentaliteit die heerst bij Ermelose ambtenaren jegens burgers met verkeerde ontvangtsbevestigingen adequaat aan te pakken.

J. Hop.

 

 

 

 

894 Ermelo CDA burgemeester: "Meneer Hop moet zijn mond houden!"
(665) Ermelose CDA bestuurders laten Hop met buurtonderzoeken in de gaten houden!
(686) Honden van Dutroux kregen meer te vreten dan Ermelose 70+ mevrouw na weerzinwekkende CDA (bestuurders) terreur
(599) Ermeloer George Elsing: Ik begrijp het (CDA)niet zo goed..........
(303) Ermelo Krijgt u dezelfde kilometervergoeding als ambtenaren van de CDA gemeente Ermelo?
(PAR) Ermelo Hop tegen chefje gemeente Ermelo: Ga jij maar lekker klagen bij je CDA burgemeester"
(CHR) Ermelo Hop mag van CDA niet meedoen aan politiek debat Christelijk College Groevenbeek
mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen"
Stemwijzer Groep Hop deed niet mee aan de Stemwijzer provinciale verkiezingen Gelderland omdat het belangrijkste verschil Groep Hop met alle andere partijen -Groep Hop wil de provincie Gelderland opheffen- niet in de Stemwijzer werd opgenomen. Het niet opnemen van programma verschillen is een stemwijzer truc t.b.v. CDA en andere gevestigde politieke partijen als opdrachtgever van die stemwijzer.
(175) Hop tegen Ermelo: Hop ontdekt dat de Ermelose gemeente ambtenaar een natuurlijk gezag moet kunnen uitoefenen over burgers en bestuurders
(265) Hop tegen Ermelo. Competentie ambtenaar die GEZAG over Hop wilde uitoefenen in de gemeente Ermelo
(512) Stemfraude? Dubbelfunctie lid stembureau en kandidaat raadslid bij Ermelose verkiezingen mag wel van CDA burgemeester
(648) Stemfraude? Strijd Hop met Ermelose ambtenaren levert bewijs op dat alleen originele formulieren ingeleverd mogen worden
(201) Stemfraude? Knippen en plakken in Ermelose verkiezingsformulieren mag wel van de Ermelose CDA burgemeester
(98)   Stemfraude? Nieuwsbrief 4 verkiezingen, Ministerie van Binnenlandse Zaken roept gemeenten op fraude te plegen in vastgestelde verkiezingsformulieren
(340) CDA medewerkers vernielen overal in Gelderland de verkiezingsposters van Groep Hop
(362) Alleen Groep Hop weigerde losgeld te betalen aan CDA-PRcommissie voor debat
(379) CDA kan alleen Groep Hop niet controleren. Hop weigert betaling losgeld aan CDA PR-commissie
(425) "Groep Hop wil agrarisch landschap behouden". CDA vernield overal de Groep Hop verkiezingsposters
(638) Bedrijvenkring Ermelo doet ook mee aan doodzwijgen Hop. Het bedrijf Navobi valt hierbij zeer negatief op
(544) Ermelo. Beslissing op "bedenkingen" Hop tegen nieuwe milieuvergunning voor witvleeskalveren levert meer "bedenkingen" op
(375) Welke familie(s) en bedrijven beheersen met hoeveel subsidies de markt rondom vleeskalveren in Nederland?
(781) Bedenkingen na speeddaten met Ermelose Jongerenraad. Voorstel Hop om vaker te speeddaten wordt door CDA-ers doodgezwegen
(342) Ermelo. Vragen Hop over verkeersforum levert meer bedenkingen op
(511) Een sfeerverslag uit Ermelo. Ermelo Weekblad heeft geen ruimte om correct over milieu Project 31 van Hop te berichten
(541) Doodzwijgen Groep Hop op de Veluwe IV, Verkiezingsposters Groep Hop worden overal vernield en overplakt
(452) CDA-ers betrapt op vernielen van Groep Hop verkiezingsposters
(561) "Groep Hop wil de jeugdzorg echt aanpakken". Verkiezingsposters worden overal vernield of overplakt door CDA
(646) Groep Hop deed in alle 55 gemeenten mee aan provinciale verkiezingen Gelderland 2007
(459) Kent u de geschiedenis nog van de omroepbijdrage?
(218) Als je een gesubsidieerde leugen maar vaak genoeg herhaald gaat iedereen dat vanzelf als de waarheid beschouwen
(601) Ermelo CDA "In de raadsvergadering is er geen mogelijkheid tot inspreken van burgers en andere betrokkenen"
(729) Felle succesvolle campagnes tegen vernietiging natuur door CDA-ers leverde Hop de bijnaam natuurterrorist op
(718) Stemfraude? Ermelo bezwaarschrift Hop tegen uitslag verkiezingen in Ermelo waarbij Hop verkiezingsfraude in stemlokaal bewijst
(894) Ermelo CDA burgemeester: "Meneer Hop moet zijn mond houden".

(3) De norm! De zes wetten van Hop, uitgangspunt burgers in iedere procedure tegen de overheid
(742) Ermelo Alleen Groep Hop wil kwaliteitshandvest voor ambtenarij gemeente Ermelo invoeren
(623) Akten burgerlijke stand worden elektronisch opgeslagen dus kan eenvoudig een "dubbel" worden verstuurd
(145) Ermelo. Een lawine aan onjuiste ontvangstbevestigingen gemeente Ermelo richting Hop
(470) Modelbrief Klacht GEGROND n.a.v. modelklacht geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen
(664) Modelbrief klacht geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen
(20) Ermelo. WOB werkt niet. Macht is recht! Wie meer macht heeft heeft meer rechten!
(615) Ermelo Hop voorspelt: "Wet dwangsom wordt uitgehold om burgers te naaien en uit te zuigen"
(504) Klacht tegen gemeente Ermelo is bekend bij de Europese Commissie
CBS Ermelo. Commissie bezwaarschriften Ermelo weigert nevenfuncties openbaar te maken
(687) Heeft u namen en nevenfuncties leden en secretarissen commissie bezwaarschriften CBS)ontvangen?
(520) Werkt de secretaris BSC bij de gemeente? Behandeld zij ook het onderhavige dossier voor de gemeente?
(506) Ermelose commissie bezwaarschriften gaat gewoon door na wraking Hop van weerzinwekkend partijdige BSC
(86) Publicatie namen medewerkers werkzaam bij de overheid met hun telefoonnummer bij de overheid is niet in strijd met de privacy
(358) Een sfeerverslag van Hop na bijwonen hoorzitting bezwaarschriftencommissie. Welke boom is hier ziek?
(424) Een sfeerverslag van Hop na bijwonen hoorzitting bezwaarschriftencommissie. Christelijke (CDA) terreur tegen bewoners recreatiewoningen
(698) Modelbrief bezwaarschrift tegen WOZ beschikking gemeente Ermelo
DIS Ermelo CDA burgemeester discrimineerd Nederlanders tov buitenlanders
(576) Ermelo Wob van Hop mbt convenanten gemeente Ermelo met Uwoon
(125) Modelbrief Verzoek 125 aan de gemeente om uw kind weer in te schrijven in het GBA
Gemeentesecretaris Ermelo Verzet VNG in strijd Hop om afgifte bijbaantjes gemeentesecretaris
Griffier Ermelo Verzet VNG in strijd Hop om afgifte bijbaantjes griffier
Suwinet Modelbrief Heeft u al een kopietje van Suwinet Inkijk over u ontvangen?
(91) Bezwaar maken tegen de afname vingerafdrukken en opslag in digitale overheidsdatabank.
Stem Wijzer! Stem Groep Hop! Landelijk Verkiezingsprogrammapolitieke groepering Groep Hop

Hop analyseert kenmerken van CDA-ers: "Geen zelflerend vermogen, fouten wegredeneren, elkaar leuke baantjes geven, werken met gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking van andere burgers en politieke tegenstanders doodzwijgen.lees verder

 

 

 

 

Praktijkvoorbeelden van gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking gericht tegen Hop

Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk Coördinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Hop: "Doen bekennen?" Ik beken geen letter, wanneer gaan jullie die kinderrechter van die geantidateerde beschikking oppakken, wanneer gaan jullie die jeugdzorg medewerkers en politieagenten oppakken die een kind jatten zonder rechterlijke beschikking? Doen bekennen? Pak die kinderrechter op en trap haar de rechtspraak uit met haar geantidateerde beschikking op verzoek van jeugdzorg tuig.


Stem Wijzer         Gefabriceerd bewijs            Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       In memoriam
Stem Groep Hop   Succesvolle tegenwerking   Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       Denk eens na?
Denk eens na?      Denk eens na?                   Denk eens na?                       Denk eens na?                       Denk eens na?

Aandachtsvestiging/disclaimer. Uitsluitend de websites www.burojeugdzorg.nl/com/net/org en www.bureaujeugdzorg.nl/com/net/org zijn van J. Hop Ermelo. Met andere websites heeft hij niets te maken! J. Hop Ermelo is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voorkomt uit het gebruik van deze site, dan wel uit fouten of ontbrekende functionaliteiten op deze sites. Copyright © 2017 J. Hop Ermelo. Alle rechten voorbehouden.