STEM WIJZER! STEM GROEP HOP IN 2022 ©

Inwoners van Tilburg en andere gemeenten in Noord-Brabant waarschuwen voor de huidige jeugdzorgwerkwijze.

Groep Hop vindt een voedselbank abnormaal.

Falende scholen waar kinderen gepest worden sluiten.

Groep Hop Tilburg zoekt sponsors en netwerken in andere Brabantse gemeenten om SAMEN mee te kunnen doen aan de Provinciale verkiezingen en verkiezingen gemeenteraad 2022 in Noord-Brabant.

 

Contact met Groep Hop in Noord-Brabant

Lees verder

 

 

"Gefabriceerd bewijs, verzonnen verhalen en succesvolle tegenwerking" na politiegeweld in Eindhoven door Jeugdbescherming Brabant, Raad voor de Kinderbescherming en rechtbanken

Door J. Hop

Wanneer ouders te maken krijgen met de jeugdzorgindustrie dan hebben die ouders een flink probleem simpelweg omdat de rechtspraak in Nederland bij kinderbeschermingsmaatregelen al decennia niet meer functioneert en rechters meestal zo partijdig zijn als de pest voor de overheid bijvoorbeeld jeugdzorg, kinderbescherming, gemeenten en Openbaar Ministerie. De meeste hoorzittingen zijn schijnvertoningen en beschikkingen zitten al in de computer want in onderonsjes tussen rechters, jeugdzorg, kinderbescherming en OM buiten de hoorzittingen om is het zaakje al beklonken. Het spreekt vanzelf dat kinderrechters vervolgens niet naar het verweer van de ouder(s) willen kijken want dat past niet in het toeschrijven naar de gewenste conclusie.

Als u een verzoekschrift bij de kinderrechter heeft ingediend dat niet past in het toeschrijven naar gewenste jeugdzorg conclusies dan blijft dat verzoekschrift van u maandenlang liggen bij de rechtbank eea afgesproken in hun onderonsjes buiten de hoorzitting om met als doel uw stevig procedureel weerwerk onderuit te halen. Als u in hoger beroep gaat dan zal de jeugdzorgindustrie alles in het werk stellen om dat hoger beroep te frustreren waarbij vanzelfsprekend het Gerechtshof ook in onderonsjes met de jeugdzorg buiten de hoorzittingen om afspreekt om uw hoger beroep maanden te laten liggen. De rechtspraak bij kinderbeschermingsmaatregel DEUGT niet en is totaal verrot en kan beter helemaal worden afgeschaft want dan weten ouders gelijk waar ze aan toe zijn namelijk hun kinderen worden gejat met SUCCESVOLLE TEGENWERKING van de jeugdzorgindustrie en ongelijke doorlooptijden ingediende procedures door BJZ/kinderbescherming tov een ouder.

Van belang is dat ouders die met de jeugdzorgindustrie te maken krijgen ervan uitgaan dat ze worden tegengewerkt en dat de bejegening van ouders door de jeugdzorgindustrie dan ook alleen maar contraproductief zal werken met het oogmerk steeds meer geld aan kinderbeschermingsmaatregelen te kunnen verdienen en de werkgelegenheid in deze industrie in stand te houden en waar maar mogelijk is steeds uit te breiden. Het is slimmer om je goed te realiseren dat je kinderen zijn gejat en dat je je kinderen door "de beesten" die werken voor rechtbanken ook niet meer zal terugkrijgen.

Denk gewoon eens na.

Een OTS betekent veel geld. Een gezinsvoogdij-instelling zal er in beginsel dan ook van alles aan doen om die geldstroom in stand te houden en waar mogelijk met uithuisplaatsing van kinderen uit te breiden. De jeugdzorgindustrie heeft een financieel belang bij zoveel mogelijk OTS en UHP en hun personeel hebben natuurlijk financieel belang bij hun eindejaarstoeslagen.

Als er fouten worden gemaakt zal de beroepsgroep liever kinderen naar de klote helpen en gezinnen vernietigen maar in geen geval gemaakte fouten toegeven. Je ziet dan ook steeds hetzelfde patroon in zulke zaken. Ouders worden waar dat maar mogelijk is SUCCESVOL TEGENGEWERKT.

Als een zaakje niet deugt dan zie je dat gelijk na het indienen van allerlei informatieverzoeken. Er wordt zoveel mogelijk gerekt, getreitert en tegengewerkt om gevraagde informatie niet te geven. Immers als er niets aan de hand kan gelijk afschrift van alle gevraagde stukken verkregen worden.

Als een zaakje niet deugt dan zie je dat ook gelijk als kinderen door de beroepsgroep als wapen worden ingezet tegen de ouders. Als je klachten tegen het bestuursorgaan Raad voor de Kinderbescherming durft in te dienen of een kinderrechter hebt gewraakt dan moet je niet vreemd opkijken dat als repressaillemaatregel in een geheim onderonsje tussen kinderbescherming en rechter je kind in het geheim uithuis wordt geplaatst of met spoed (V)OTS krijgt.

Het is natuurlijk in het belang van de jeugdzorgindustrie om zaakjes mbt kinderbeschermingsmaatregelen achter gesloten deuren te houden zonder controle van buitenaf. Ongelijke doorlooptijden zijn de normaalste zaak van de wereld bij rechtbanken waarbij de zaakjes van jeugdzorg en kinderbescherming direct worden behandeld en de verzoeken van ouders maanden blijven liggen en als ondertussen de jeugdzorg een verzoek indient wordt dat verzoek eerst behandeld om de zaak ingediend door ouders die er dan al maanden ligt helemaal niet meer te behandelen. Klachten tegen de griffie worden niet behandeld of in de prullenbak gegooid.

Ook een mooie methode voor contraproductieve jeugdzorg is het benoemen van twee gezinsvoogden voor twee kinderen uit hetzelfde gezin. De ouder worden stapelgek gemaakt met allerlei afspraken met twee verschillende gezinsvoogden. U begrijpt het al onze geweldige onafhankelijke kinderrechters zijn het natuurlijk helemaal eens met dit soort contraproductieve jeugdzorg in strijd met iedere huis-, tuin en keukenlogica want ook de griffie moet aan het vreten gehouden worden.

Het wraken van kinderrechters is niet alleen een prima manier om een partijdige kinderrechter aan te pakken maar ook een fantastische manier om vervolgens inzicht te krijgen hoe met liegen en bedriegen door de wrakingskamer in de wrakingsbeschikking wordt toegeschreven naar de conclusie wraking ongegrond of wraking niet-ontvankelijk om de rechtercollega van dezelfde rechtbank kost wat kost de hand boven het hoofd te houden en de jeugdzorgindustrie tegen kritiek van buitenaf te beschermen.

Als je te maken krijgt met de Raad voor de Kinderbescherming is mijn advies altijd. Hou ze buiten de deur en ga niet met ze in gesprek, geef geen toestemming om informanten te benaderen en geef geen toestemming om met je kinderen te spreken. In de praktijk heeft dit beruchte bestuursorgaan overal maling aan en praten ze met kinderen op school en/of praten ze met informanten. Het enorme voordeel voor ouders om NIET met personeel van de Raad voor de Kinderbescherming te praten is dat er vanzelf een CONCEPT rapport komt en daar kun je eventueel met een klachtenprocedure op gaan reageren. Je hoeft niet bang te zijn voor repressie want kinderrechters praten bijna altijd als papegaaien de kinderbescherming na en ook al is er NIETS AAN DE HAND MET UW KIND DAN NOG ZAL DE KINDERRECHTER ALTIJD EEN VOTS OF OTS UITSPREKEN want uw gezin moet worden onderzocht door een leger aan allerlei hulpverleners om de werkgelegenheid in de jeugdzorgindustrie in stand te houden. In een zaak had een moeder wel 17 "hulpverleners" en die was de hele week bezig met hulpverleners en toch haar kinderen kwijt met "kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen" en het legertje hulpverleners wordt op het volgende slachtoffer afgestuurd want de kindertehuizen moeten vol zitten en pleegouders kunnen hun hypotheek betalen met steeds meer pleegkinderen. Het zal geen verrassing zijn dat na contraproductieve bemoeienis van kinderbescherming en/of jeugdzorg met een gezin er weer een gezin is vernietigd, kinderen uithuis zijn geplaatst en ouders kunnen eindigen in een gesloten inrichting of schuldsanering want kost wat kost probeert de jeugdzorgindustrie met SUCCESVOLLE TEGENWERKING jou kapot te maken.

Lachwekkend is ondertussen ook het vaste toespraakje van de kinderrechter: "U ALS OUDER MOET SAMENWERKEN MET DE GEZINSVOOGD!" Dit soort rechters valt gelijk door de mand wegens hun partijdigheid voor een gezinsvoogd, want die gezinsvoogd hoeft van diezelfde kinderrechter immers niet met ouders samen te werken. Die heeft daar ook geen enkel (financieel) belang bij. Vervolgens zie je dan ook alleen maar SUCCESVOLLE TEGENWERKING gezinsvoogd bij kinderbeschermingsmaatregelen en de zaak explodeert. De kinderen zie je na jaren "jeugdzorg" eindigen als zwervers op straat uitgekotst door de jeugdzorg want die beroepsgroep heeft het nog drukker met de volgende lading kinderen ook al weer in hun macht gekregen door kritiekloze en ernstig falende (kinder)rechters.

Na bijna 20 jaar praktijkervaring vind ik (kinder)rechters de weerzinwekkenste beroepsgroep van Nederland. Ze kijken nergens naar, schrijven toe naar de door de jeugdzorg gewenste conclusie door zaken die ouders aanvoeren met opzet weg te laten of te verdraaien. Je kunt niet winnen ze zijn vrijwel altijd partijdig voor de Staat en haar bestuursorganen. Kinderrechters vinden mij (Hop) ook niet zo aardig want ik heb heel veel praktijkervaring met hoorzittingen achter gesloten deuren.  Als een kinderrechter de zaak opent en zegt "er is sprake van een crisisuithuisplaatsing" omdat de jeugdzorg dat in een onderonsje al heeft gezegd reageer ik gelijk citaat: "Hoe komt u daar nu bij u bent zo partijdig als de pest en heeft uw voor de jeugdzorg partijdige mening al weer klaar". Zoiets vinden ze niet zo leuk.

 

De rechtspraak in Nederland deugt niet!

Referentie 1: Bron Memo Openbaar Ministerie Team Gevoelige Zaken over Hop 4 juni 2012 Daphne van der Kolk aan Ron Tenge Citaat: De heer Hop is een kinderbeschermingdeskundige die veel families en ouders bijstaat wanneer zij te maken krijgen met de Raad voor de Kinderbescherming en andere jeugdzorg instanties. Hij is van huis uit geen jurist of hulpverlener maar heeft in de loop der tijd veel ervaring opgedaan met dergelijke zaken. Daarbij laat hij zich zeer kritisch uit over deze instanties. Tevens is hij oprichter van de (gemeentelijke) politieke partij Groep Hop. Zie ter info de site www.burojeugdzorg.nl, geen website van BJZ, maar een domeinnaam geclaimd en ingevuld door de heer Hop.

Referentie 2: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

De rechtspraak in Nederland DEUGT NIET en het wordt alleen maar erger. Ik was december 2013 bij de rechtbank in Assen (Bovengenoemd OM zaakje tegen Hop). Vroeg in welke zaal wordt de zaak gehouden? De bode een arrogante klootzaak weigerde mij dat meermalig te vertellen. Hij vroeg mij waarom wilt u dat weten. Ik zei dat gaat u niets aan en dat vertel ik de rechter wel. (Memo Hop voor de lezer: "Altijd checken bij de zittingzaal wie er hoe lang al binnen zit voor overleg achter gesloten deuren!) Vervolgens vroeg ik wie zijn er nog meer belanghebbenden in deze zaak en wie is de rechter? Deze arrogante klootzaak weigerde ook dat te vertellen. Ik vroeg om een kopietje van de rollijst en die kreeg ik ook niet want ik wilde ook weten hoeveel tijd er was ingepland voor de zaak. Kreeg ik ook niet. Vervolgens vroeg ik om een A4-tje om een klacht tegen hem in te dienen want deze arrogante klootzaak een bode bij de rechtbank Assen wilde ook zijn naam niet zeggen en ik kreeg een klein geel plakbriefje om mijn klacht op te schrijven en in te leveren. Op de voorkant de klacht geschreven en op de achterkant mijn adres. Deze smeerlap gooide mijn klacht, na inlevering, vervolgens gelijk in de prullenbak achter de informatiebalie en ik moest vervolgens nog wat extra zinnen schrijven op mijn pleitnotitie.

De politie bij de rechtbank Assen is verrot en zo partijdig als de pest voor rechtbank personeel. In Assen werd een klachtzaak ingediend tegen een bode bij de informatiebalie. Die bode gooide de tegen hem ingediende klachtzaak van de klagende burger gelijk in de prullenbak.

Van die bode die een klachtzaak van een burger in de prullenbak gooide en zijn naam niet wilde zeggen werd een foto gemaakt. Een advocaat zag dat en snelde naar de informatiebalie om te klikken dat er van die bode een foto was gemaakt. Die bode - een arrogante klootzak- snelde naar die persoon en eiste zijn mobiel op en die foto van hem moest gewist worden. Dat werd geweigerd en met veel machtsvertoon werd de politie erbij gehaald. De burger vertelde dat hij een foto van die bode had gemaakt als bewijs dat het die persoon was die een klachtzaak van een burger tegen diezelfde in de prullenbak gooide. Dat hoort niet kon de politie nog wel uitbrengen. De fotograaf werd opgepakt en na herhaalde weigering om de foto van die "foute bode" te wissen -omdat het bewijsmateriaal was tegen een medewerker rechtbank Assen die een tegen hem ingediende klachtzaak in de prullenbak gooide, hij ook zijn naam niet wilde zeggen- de rechtbank uitgezet.

De "foute bode" mocht van de politie aan het werk blijven in de rechtbank als weer een praktijkvoorbeeld hoe partijdig de politie voor overheidspersoneel is.

De rechtspraak in Nederland is ondertussen al zo verrot dat zelfs een bode een tegen hem ingediende klachtzaak rustig gelijk in de prullenbak gooide als voorbeeld van de schijnvertoning klachtregeling bestuur rechtbank Assen en bewijs van totale minachting van de rechtspraak jegens de gewone burger. Je maakt nog wat mee als je procedureel met stevig weerwerk tegen (kinder)rechters wilt procederen.

De toon was gezet het is een bende in de rechtspraak en het is in die industrie STRUCTUREEL ERNSTIG MIS! De partijdigheid van "rechters" voor de overheid is ronduit walgelijk. De bode verdween in de zittingzaal en ik keek gelijk naar de begintijd. Langer dan zes minuten bleef hij weg voor overleg met de rechter. Ik hield de deur van de zittingzaal goed in de gaten. Het overleg tussen bode, Officier van Justitie die kennelijk al in de zittingzaal zat, en de betrokken rechter duurde dus zes minuten. Ze wisten alle drie dat ik de naam van de rechter, de naam van de OvJ, de naam van de zittingzaal had gevraagd aan de balie en ze kenden mijn reputatie en wisten alle drie dat ik gelijk de rechter zou wraken als die met de Officier van Justitie achter gesloten deuren door mij zou worden aangetroffen. Het overleg over de zaak voor de zitting duurde immers zes minuten. Kennelijk werd achter gesloten deuren besloten dat de betrokken OvJ VIA DE ACHTERDEUR VAN DE ZITTINGZAAL ZOU GAAN VERLATEN. FEIT: Er was geen OvJ in de zittingzaal in de zaak Openbaar Ministerie tegen Hop toen Hop de zittingzaal binnenkwam. 

Aan de roodoplopende kop van de rechter kon je al zien dat de uitspraak voor de hoorzitting al bekend was. Ik vroeg haar of ik ervan uit mocht gaan dat zij als rechter niet in Stasi Oost-Duitsland had gewerkt en ze bevestigde dat. Ik deelde haar mede dat ik wel in de DDR had gewerkt en van mening was dat er sprake was van Stasi praktijken en een politiek proces tegen Hop in de onderhavige zaak en dat ik het taalgebruik "Stasi praktijken" daarom mocht gebruiken want ik had immers in die periode in "Stasi Oost-Duitsland gewerkt.

Ze weigerde een openbare hoorzitting, ze wilde immers geen pottenkijkers.

Ze weigerde ook uitstel van de zaak om onderzoek te doen naar de rechter. Bij de informatiebalie weigerde de bode de naam van de rechter 457 en weigerde de bode de naam van de andere belanghebbenden te vertellen.

Ze onderbrak mij meerdere malen bij het precies voorlezen tot en met pagina twee van de pleitnotities. Ik wraakte haar vervolgens gelijk en ik moest eerst nog even bakkeleien met haar over de inhoud van het PV, zij wilde belangrijke uitspraken van mij niet opnemen en mijn toelichting op de wraking wegens objectieve partijdigheid. Ze hadden kennelijk haast daar in Assen om dit zaakje er even snel door heen te jagen. Zo haastig dat die stommelingen zelf niet eens in de gaten hadden dat het PV knip en plakwerk was met passages uit een andere zaak. Hoe stom moet je zijn vraag ik me af om in de rechtspraak te werken om zulke blunders te maken terwijl je weet dat er een procedureel zeer geduchte tegenstander tegenover je zit die veel ervaring heeft opgedaan.

 

 

De hoorzitting in de wrakingskamer bewees gelijk het door Hop steeds aangeklaagde KNIPPEN EN PLAKKEN. De PV van de hoorzitting met Hop was ook weer knippen en plakken met een deel uit een andere zaak. Ik kreeg dus geen goed PV zonder knippen en plakken maar gewoon met het gedeelte uit een andere zaak het bleef gewoon in het PV staan. Ik kreeg ook geen PV hoorzitting wrakingskamer.

De wrakingskamer vertelde ik gelijk dat ik niet meer terugkwam als de wraking ongegrond verklaard werd en ik mijn pleitnotitie niet mocht voorlezen. Want zo gaat dat in Nederland. De overheid mag dikke dossiers met verzonnen verhalen inleveren en als burger mag je je pleitnotitie met VOORVRAGEN niet eens voorlezen. Vanzelfsprekend was ook deze wraking ongegrond en toegeschreven naar de gewenste conclusie. De schijnvertoning partijdige rechtspraak druipt er tegenwoordig vanaf en ik vind dan ook dat je dit soort rechtspraak ook beter kan afschaffen.

Ik had het al gezegd bij de wrakingskamer.

Ik Hop kom niet meer terug als de wraking ongegrond wordt verklaard en jullie zoeken het maar uit met dit zooitje.

De rechtspraak in Nederland is totaal verrot en vrijwel altijd zo partijdig als de pest voor de overheid. De Officier van Justitie die mocht alles inleveren wat hij wilde. Op geen letter had deze voor de OvJ superpartijdige rechter commentaar.

DE TEGENSTELLING EN BEWIJS WEERZINWEKKENDE PARTIJDIGHEID BETROKKEN RECHTER.

Hop had van tevoren helemaal niets ingeleverd en wilde met zijn pleitnotitie stevig verweer ter zittingvoeren en de OvJ zat niet (meer) in de zittingzaal dus het OM kon geen verweer tegen de pleitnotities van Hop voeren. Het OM/De OvJ zat immers niet meer in de zittingzaal. Hop voerde alleen stevig verweer op de hoorzitting met zijn met zorg opgestelde pleitnotitie. Maar die paar pagina's pleitnotities mocht Hop dus niet voorlezen want zo verrot is de rechtspraak inmiddels als het gaat om rechtspraak TEGEN DE BURGER en partijdig voor de overheid. De OvJ mag alles, de burgers niets. Als de OvJ niet meer in de zittingzaal zit mag de burger zijn pleitnotities niet voorlezen van een paar pagina's.

De partijdigheid ligt het duimendik op. De wrakingskamer vond dat Hop voor de hoorzitting de naam van de rechter had moeten vragen. Hop had dit ook gedaan maar kreeg die naam niet en had daarover een klacht ingediend. Het partijdige zootje van de wrakingskamer vandezelfde rechtbank weigerde om naar de klachtzaak van Hop te kijken als bewijs dat de naam van de rechter aan Hop geweigerd was. Zoals gebruikelijk in de verrotte Nederlandse rechtspraak wordt wat rechters niet past in hun voor de overheid partijdige rechtspraak gewoon weggelaten. De naam van de betrokken rechter werd Hop geweigerd bewijsbaar met kopie ingediende klachtzaak ingeleverd bij de wrakingskamer. De wrakingkamer oordeelde dat Hop voor de hoorzitting de naam van de rechter maar moest opvragen.

Nou ja, peperdure universitaire opleiding van dit zooite bij de rechtbank Noord Nederland is gewoon weggegooid geld. De OvJ mag alles inleveren en zeggen wat die wil. Hop had niets ingeleverd maar voerde verweer op de hoorzitting en moest bij pagina 2 van zijn pleitnotitie zijn mond houden en mocht geen pleitnotitie van een paar pagina's niet conform voorlezen. Ik moest de naam van de rechter voor de hoorzitting maar opvragen maar dat had ik gedaan en die naam was me geweigerd.

De Officier van Justitie in de onderhavige zaak klaagde ook al over Hop citaat: "Daarbij laat hij zich zeer kritisch uit over deze instanties".

Hoe zou dat nou komen...................

Ik ben niet meer naar (schijnvertoning) Assen toegegaan en wens de OvJ c.s. heel veel plezier met de voor het OM bij voorbaat gewonnen zaakje tegen Hop. De partijdigheid van de rechtspraak voor de OvJ droop er bij voorbaat weer vanaf.

Kansloos voor Hop en de uitspraak in deze zaak was voor de hoorzitting al bekend. Een grote schijnvertoning..........................

 

 

De gevaren van de rechtspraak. Samenvatting en conclusie.

1. Hop ontving memo's over intern overleg bij OM citaat: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

2. 2013 De Officier van Justitie mag alles inleveren wat die wil op geen letter had de rechter commentaar.

3. 00-12-2013 Hop leverde NIETS in en wilde stevig verweer voeren op de hoorzitting met een pleitnotitie van een paar pagina's met wat VOORVRAGEN

4. 00-12-2013 De bode bij de informatiebalie weigerde Hop de naam van de rechter te vertellen.

5. 00-12-2013 De bode bij de informatiebalie weigerde Hop de naam van de OvJ te vertellen.

6. 00-12-2013 De bode bij de informatiebalie weigerde Hop de naam te vertellen van de zittingzaal waar de zaak gehouden werd.

7. 00-12-2013 De bode bij de informatiebalie weigerde Hop te vertellen wie er meer meer opgeroepen waren.

8. 00-12-2013 De bode bij de informatiebalie weigerde Hop te vertellen hoeveel tijd voor de zaak uitgetrokken was.

9. 00-12-2013 De bode bij de informatiebalie weigerde Hop een A4tje om een klacht tegen hem op te schrijven met gaf Hop een klein geel post-it memo papiertje. Hop schreef daar de klacht op en de bode gooide de klacht van Hop in de prullenbak.

10. 00-12-2013 De burger die bij Hop was werd de rechtbank uitgezet omdat die een foto had gemaakt van de bode die de klachtzaak van Hop in de prullenbak had gegooid.

11. 00-12-2013 Overleg buiten de hoorzitting om in de zittingzaal achter gesloten deuren tussen bode, kennelijk OvJ en rechter.

12. 00-12-2013 Bij binnenkomst zat de rechter met een vuurrode kop kennelijk van ingehouden woede over Hop.

13. 00-12-2013 De OvJ kad de zitingzaal kennelijk via de achterdeur verlaten om een groot schandaal te voorkomen over de onderonsjes tussen rechter en OvJ buiten de hoorzitting om zoals dat vroeger ook bij de kinderbescherming gebeurde door Hop succesvol aangeklaagd.

14. 00-12-2013 Er zat geen Officier van Justitie, de eiser, in de zittingzaal in dit zaakje met opzienbarende interne memo's.

15. 00-12-2013 De Officier van Justitie zat NIET in de zittingzaal er was dus niemand van het OM die kon reageren op de pleitnotities van Hop tijdens deze hoorzitting.

16. 00-12-2013 Oplossing. Dus had de rechter in deze zaak TWEE PETTEN OP rechter en OvJ om Hop toch aan te kunnen pakken.

17. De rechter wilde dit smerige zaakje tegen Hop alleen achter gesloten deuren houden.

18. 00-12-2013 De rechter wilde geen uitstel van de zaak om onderzoek te kunnen doen naar de rechter.

19. 00-12-2013 De rechter wilde Hop niet zijn pleitnotities precies laten voorlezen. Er was voldoende tijd. De OvJ was er immers niet (meer).

20. 00-12-2013 Gebakkelei over het PV tbv de wrakingskamer, de rechter wilde belangrijke info van de hoorzitting niet opnemen.

21. 00-12-2013 Hop moest in de rechtbank blijven, de wraking zou gelijk worden behandeld.

22. 00-12-2013 Hop ontdekt dat het PV van de hoorzitting niet klopt KNIPPEN EN PLAKKEN met passages uit een andere zaak.

23. 00-12-2013 Hop verteld de wrakingskamer gelijk dat hij NIET MEER TERUGKOMT als de wraking ongegrond wordt verklaard en hij zijn met zorg opgestelde pleitnotities met VOORVRAGEN, in strijd met 6 EVRM en Bupoarrest, niet mag voorlezen.

24. 00-12-2013 De klachtzaak van Hop tegen (gebeurtenissen) bij de griffie wordt door de wrakingskamer ter zijde geschoven.

25. 00-12-2013 Dat het OM alles mag inleveren op geen letter van het OM hadden de rechters van deze rechtbank commentaar.

26. 00-12-2013 Dat Hop geen zorgvuldig opgestelde pleitnotities van een paar pagina's voor stevig weerwerk ter hoorzitting terwijl de eiser de OvJ er niet (meer) was. Er was dus alle tijd voor het voorlezen van die paar pagina's.

27. 00-12-2013 Geen gelijk uitspraak van de wrakingskamer, terwijl ze met spoed bijeenkwamen.

28. 2013-2014 Vermoedelijk overleg tussen bestuur rechtbank, wrakingskamer en OM hoe op verweer met pleitnotities ter hoorzitting zonder van tevoren (voor de hoorzitting) stukken in te leveren en de wraking van Hop gereageerd moet gaan worden. Ik heb bewijs van dit overleg buiten de hoorzitting wrakingskamer te weten een procedureel schrijven of de rechtbank in deze zaak nu wel of niet bevoegd was. (Memo Hop: Het is de gewoonte bij de rechtspraak dat rechters in zaken met Hop met de overheid overleggen buiten de hoorzittingen om hoe op verweer van Hop gereageerd moet gaan worden. (Bijv. Nienhuis/Leenders Arnhem.)

29. 2013-2014 Het duurde een paar weken en toen kwam de uitspraak: Wraking ongegrond. Hop mag zijn pleitnotities NIET voorlezen maw Hop mag geen stevig weerwerk voeren op de hoorzitting van een paar pagina's terwijl de OvJ wel van alles mocht inleveren.

30. 00-04-2014 Hop ontvangt maanden later nog wel een brief van deze rechtbank dat de bevoegdheid van de rechtbank ter discussie staat. Hop reageert niet (meer). Hij mocht immers zijn pleitnotities ter plekke voor stevig weerwerk te plekke in de zittingzaak niet voorlezen.

31. 2012-2013-2014 Het OM mocht van alles inleveren bij de rechtbank op geen letter van het OM was commentaar. Hop had voor de hoorzitting GEEN STUKKEN ingeleverd en wilde alleen (stevig procedureel) verweer voeren op de hoorzitting met een paar pagina's pleitnotities EN DAT MOCHT NIET.
De problemen over de weerzinwekkende partijdigheid van de rechtspark voor de overheid OM, jeugdzorg, kinderbescherming, gemeente zijn STRUCTUREEL EN WALGELIJK. Met deze verrotte mentaliteit in de rechtspraak worden burgers ten onrechte veroordeeld, uitgezogen en uitgemolken en verdiend dit zooitje veel geld aan wanprestatie. Ze hebben dus financieel belang bij wanprestaties van rechters want dan verdienen ze heel veel geld. Als in de luchtvaartindustrie werd gewerkt zoals in de Nederlandse rechtspraak dan vlogen er geen vliegtuigen meer want die zijn allemaal al lang uit de lucht gedonderd.

2014 En burgers jullie weten het, als het OM de OvJ voor de hoorzitting (achter gesloten deuren) al gezellig binnen bij de rechter zit voor onderonsjes buiten de hoorzitting om dan weten jullie KANSLOOS IK WORDT HIER NET ALS HOP VANTEVOREN GENAAID. Heb jullie een peperdure advocaat bij je, waarom durft die daar niets over te zeggen, geen bezwaar tegen te maken?

De klachtzaak van Hop hoort niet in de vuilnisbak maar het vuilnis in de zittingzaal met TWEE PETTEN OP RECHTER EN OVJ.

Met de allervriendelijkste groeten aan de persafdelingen van landelijk parket, ressortsparketten, arrondissementsparketten onder verwijzing naar OM geheime memo's over Hop. Jullie mochten alles inleveren op geen letter had de rechtspraak commentaar. Hop leverde niets in maar voerde alleen maar stevig procedureel weerwerk op de hoorzitting met een pleitnotitie van een paar pagina's. De OvJ was er NIET (meer) maar Hop mocht die paar pagina's pleitnotities met voorvragen niet nauwgezet voorlezen. Want zo gaat dat in Nederland. HET IS STRUCTUREEL MIS IN DE NEDERLANDSE RECHTSPRAAK! En wanneer is dat partijdige gedonder bij jullie OM een keer afgelopen dat de OVJ buiten de hoorzitting om al gezellig bij de rechter zit achter gesloten deuren. In mijn zaak vluchtte de OvJ kennelijk via de achterdeur de zittingzaal uit en hij was er dus niet meer in die zaakje tegen Hop met fantastisch memo's citaat: "Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen

Nou ik beken niets geen letter en ik mocht mijn pleitnotities tbv stevig procedureel weerwerk ter hoorzitting zonder Officier van Justitie (de eiser) NIET voorlezen.

Veel leesplezier beste burgers van Nederland, jullie weten nu op welke gevaren in de rechtspraak je zou kunnen letten.

Hop weet niet wat het OM vanaf 00-12-2013 nog heeft ingeleverd. Weet ook niet hoe het OM (de OvJ was de rechtszaal kennelijk via de achterdeur uitgevlucht om gelijk wraking rechter door Hop te voorkomen) op de pleitnotities van Hop heeft gereageerd mondeling of schriftelijk...... Verder geen info meer ontvangen in dit zaakje anders dan een brief over de competentie van de rechtbank april 2014 waar ik niet op gereageerd heb. Naar hoorzitting(en) ga ik niet meer want ik mag toch mijn pleitnotities niet voorlezen. Ze zoeken het verder maar uit met dat zooitje daar in Assen.

"Gefabriceerd bewijs" na politiegeweld in Eindhoven.

De succesvolle tegenwerking van ouders door jeugdzorg, rechtbank en kinderbescherming bij kinderbeschermingsmaatregelen

Tot uw dienst. J. Hop

 

 

 

Opstand Openbaar Ministerie tegen de rechtstaat! De moord op Pim kost Nederlanders veel vrijheid (van meningsuiting) en een Fortuyn

1. Pim Fortuyn over Openbaar Ministerie: "Ik zal mij na 15 mei 2002 zeker ook inspannen om het OM een halt toe te roepen en zo mogelijk op de terugweg te dwingen"

2. Ministerie van Justitie: Toch wist justitie zo ongeveer een uur na de moord al te melden, dat Folkert van der G. in zijn eentje opereerde.

3. Openbaar Ministerie: Politie en de voormalige Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) hebben een zeer vergevorderd onderzoek naar links-radicale dierenactivisten moeten staken omdat het openbaar ministerie de geldkraan vorig jaar pardoes dichtdraaide.

332 POM & Fortuyn Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"
193 POM & Fortuyn Toeschrijven naar conclusie bekende truc overheid om de aandacht af te leiden van zaken waar het werkelijk om gaat
482 POM & Fortuyn Confrontatie LPF met CDA Minister van Justitie Donner over norm voor meenemen of wepmeppen van winkeldief
487 POM & Fortuyn Hans Smolders: "Als je er zelf inzit dan zie je pas hoe de mensen door Den Haag belazerd worden"
183 POM & Fortuyn Democratie in Nederland is een illusie III, Vetorecht CDA/VVD over LPF'ers
182 POM & Fortuyn Democratie in Nederland is een illusie II, Lijst Pim Fortuyn razendsnel ingepolderd
288 POM & Fortuyn Democratie in Nederland is een illusie I, waarschuwing voor kamerleden/onderhandelaars LPF
178 POM & Fortuyn De kunst van het liegen, tevens waarschuwing voor Hoekstra in onderzoekscommissie Haak 
281 POM & Fortuyn Hetze en taalgebruik tegen Fortuyn. Partij van de Arbeid krijgt pak slaag van kiezers
280 POM & Fortuyn Informatie over de commissie en het (overheid)onderzoek naar de beveiliging rond Pim Fortuyn
282 POM & Fortuyn Westbroek: …ťn mistdruppel voel je niet, maar komt het van alle kanten dan zorgt dat voor een ander politiek klimaat 
275 POM & Fortuyn Demmink zou LPF-minister Nawijn hebben gewaarschuwd geen lijsttrekker te worden omdat LPF uit criminelen zou bestaan
485 POM & Fortuyn Rene Diekstra op zoek waarom gevestigde politiek geen afdoende antwoord had op Fortuyn
486 POM & Fortuyn Pim Fortuyn van Nederlandse Le Pen tot Kennedy 
286 POM & Fortuyn Volkert leek vooral berekenend. Klacht Milieu-Offensief bij Raad voor de Journalistiek ongegrond
391 POM & Fortuyn Openbaar Ministerie: "Van der G. is een calculerende dader" 
105 POM & Fortuyn Toelichting officier ter terechtzitting Amsterdam in strafzaak verdachte moord Fortuyn
483 POM & Fortuyn Schending ambtsgeheim ex art. 272.1 Sr door loco-burgemeester op de avond van de moordaanslag op Pim Fortuyn

 

 

 

Eerbetoon aan openbare kritiek op de rechtspraak in Nederland van Moszkowics advocaten
285 Mr. Moszkowicz: Hijheeft als enige mij correct behandeld en was naar eigen zeggen niet thuis in het gezondheidsrecht
160 Mr. Moszkowicz: Geen omgang tussen kind en vader omdat er geen sprake is van incest
212 Mr. Moszkowicz: Valse aanklacht tegen vader gegrond maar ook dit kind blijft in handen van de gesubsidieerde voogdij
089 Mr. Moszkowicz: "Onbegrijpelijk dat zoveel advocaten dubbelfunctie rechter-plaatsvervanger vervullen
332 Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"

 

 

 

Regeerakkoord 2017 VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen van Nederland een afluisterstaat maken!


PAR POM Met groot materieel en politie wordt op 19 maart 2014 in Ermelo uitgerukt om een paar Groep Hop verkiezingsborden weg te halen
(562) POM Regeerakkoord 2017 VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen van Nederland een afluisterstaat maken!
(224) POM Groep Hop is tegen De Sleepwet om iedere burger ongecontroleerd af te kunnen luisteren
(114) POM De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak is de beroepsvereniging van rechters en officieren van Justitie in Nederland
(293) POM Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak: "Het dwangmiddel tot afname van DNA-materiaal kan blijkens het wetsvoorstel worden toegepast zonder dat er een concreet delict in het vooruitzicht is gesteld, met andere woorden er hoeft geen verdenking te zijn"
(389) POM Hop eist al vanaf 1997 een VERBOD op de dubbelfunctie Officier van Justitie en gelijktijdig Rechter-plaatsvervanger om een einde te maken aan de infiltratie van het Openbaar Ministerie in het rechtersleger
(305) POM Hoofdofficier van Justitie van Gend weigert strafvervolging in te stellen tegen het feit dat 200 rechters van de rechtbank Den Haag nevenfuncties niet hebben opgegeven
(306) POM Op 27 januari 1998 stelt Hop de vraag in een persbericht: Is er een complot van het Openbaar Ministerie en Rechterlijke Macht tegen de democratische rechtsstaat?
(323) POM Bolkenstein: "Het ziet er echter naar uit dat het OM, gesteund door de rechters, verenigd in de belangenvereniging NVvR (Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak), zich en bloc tegen de minister en de Tweede Kamer keren"
(307) POM Persverklaring College van Procureurs-generaal: Reorganisatie Openbaar Ministerie is een onomkeerbaar proces dat hoe langer hoe meer op de parketten gestalte krijgt
(188) POM Opslaan internetsporen 'erger dan de Stasi, Met EU richtlijn om op grote schaal verkeersgegevens op te slaan is Europa een grote politiestaat geworden
(273) POM Mobiele telefoon. Wetsvoorstel en besluit vorderen gegevens telecommunicatie
(292) POM Iemand die 'foute' denkbeelden of activiteiten heeft of 'foute' mensen kent, loopt de grootste kans om door de overheid afgeluisterd te worden. Afhankelijk van de overheid kan 'fout' crimineel, te sociaal, te kritisch, te nieuwsgierig, buitenlands of simpelweg 'politiek anders georiŽnteerd' betekenen,
(334) POM Misbruik van bevoegdheden door de overheid en Justitie is van alle tijden. Wie zich niet coŲperatief opstelt, kan door een overheid als geestesziek worden aangemerkt
(370) POM Het Openbaar Ministerie, de politie en de veiligheidsdiensten willen wetten aanpassen en oprekken om het opslaan en uitwisselen van gegevens, die op geen enkele manier op onjuistheid getoetst zullen worden, over niet-verdachte burgers mogelijk te maken
(414) POM Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden 27 mei 1997 geeft inzicht in werkwijze openbaar ministerie en politie en het opslaan van gegevens over burgers in allerlei geheime dossiers
(431) POM IP-adres=IP-nummer & DATA MINING! Wettelijke bevoegdheid voor opsporingsinstanties om te vorderen dat de houder van gegevens deze ten behoeve van de opsporing bewerkt (data mining of register vergelijking)
(475) POM Politie en camera's: Verkeerscamera's kunnen ook mooi gebruikt worden om te bepalen welke voertuigen zich waar in het land bevinden
(508) POM & Sleepwet VVD en PvdA willen in 2015 nog meer bevoegdheden om burgers af te luisteren en in de gaten te houden en politie en Openbaar Ministerie mogen inbreken, aftappen en observeren op servers en computers van burgers
(622) POM VVD en PvdA willen in 2015 nog meer bevoegdheden om burgers af te luisteren en in de gaten te houden en politie en Openbaar Ministerie mogen inbreken, aftappen en observeren op servers en computers van burgers
(623) POM Van alle elektronische akten burgerlijke stand kan direct een dubbel worden gestuurd naar JustitiŽle Informatiedienst (JustID) Almelo
(624) POM & CDA Donner/CDA rechter en CDA Minister van Justitie wil de vrijheid om het doen en laten van de hele bevolking vast te leggen"
(626) POM & CDA Donner/CDA rechter en CDA Minister van Justitie wil dat de politie gegevens opslaat over alle burgers ook die niet worden verdacht worden van strafbaar feit
(627) POM Nederlanders worden massaal afgeluisterd met keur aan middelen voor politie en Justitie om mobiele telefoons af te tappen
(628) POM De 'geheime' internet tapkamer van de overheid. Hoe weet je als burger dat je internetverkeer afgetapt wordt?
(629) POM Verdrag Draft Convention on Cybercrime voor betere wetgeving vooral goed voor politie en justitie maar niet voor de industrie en de samenleving
(630) POM Nieuwe ontwikkelingen in Amerika tonen aan hoe burgers nog verder in de gaten gehouden gaan worden door overheden
(631) POM Echelon, Amerika luistert mee ook met de meest geheime bedrijfseconomische informatie.
(688) POM Hop: Koopkracht burgers daalt opnieuw bij invoering kilometerheffing voor vrachtverkeer! De Staat wil burgers nog beter dan in de DDR in de gaten kunnen houden door invoering van kilometerheffing
(239) POM De staat mag complete woonwijk afluisteren, communicatie gegevens van alle bewoners opslaan en uitwisselen met buitenlandse veiligheidsdiensten.
(203) POM Politie wil identificatieplicht op anoniem communiceren De politie wil dat anoniem internetten en het anoniem kopen van prepaid telefoonkaarten verboden wordt
(609) POM Transparant Openbaar Ministerie: "In Nederland zijn meer dan achthonderd officieren van justitie werkzaam" Bron programma De Aanklagers
(332) POM Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"

 

 

 

 

De zevende WET van Hop: Rechtersleger en POM-ambtenaren zijn partijdig voor personeel van de overheid en deinzen niet terug voor fraude

POM 1. Overheid tegen de burger:
Inleiding met wat "sfeerverslagen" hoe de rechtspraak werkt in Nederland.

(1) Kinderbescherming & "rechtbank" tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting rechtbank Zutphen met kinderrechter tevens President Soroptemistenclub
(137) De complete Nederlandse jeugdzorg tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting jeugdzorg klachtencommissie, klachten Hop gegrond maar dat hielp natuurlijk niet!
(300) Hop moet bloeden schrijft vervolgens de jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school: Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen" Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X overheid op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.
(80) POM & "jeugdzorg" & "rechtbank" tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting rechtbank Assen met een "onpartijdige rechter".

Aanhouding:
(584) POM/rechtersleger/advocaat/zwijgrecht. Openbaar Ministerie en rechterleger irriteren zich aan het gebruik maken van zwijgrecht (Bandidos) in ieder geval zolang er geen bijstand van een advocaat is.
(513) ZWIJGRECHT! Aangifte tegen politie medewerkers wegens bedreigen en intimideren van burgers die van het ZWIJGRECHT gebruik willen maken
(550) POM Onschuldig geboren maar jouw gegevens worden door de gemeente gelijk naar het Justitieel Documentatiecentrum gestuurd
(134) POM Zorg dat u de omschrijving van een VERDACHTE uit uw hoofd kent
(409) Voorbeeld verzoek burger bij aanhouding en/of na een staande houding
(597) POM Waarom werd de witte Iphone van Weber in beslag genomen voor NFI onderzoek omdat Weber het politieoptreden gelijk filmde?
(431) POM IP-adres=IP-nummer & DATA MINING! Wettelijke bevoegdheid voor opsporingsinstanties om te vorderen dat de houder van gegevens deze ten behoeve van de opsporing bewerkt (data mining of register vergelijking)
Verhoor:
(420) POM Openbare meningsvorming inzake "natuurlijk persoon"
(263) POM Hop klachten over onvolledig PV horen verdachte/hoorzitting rechter voorkomen door zelf opnames te maken
(347) POM Videoconferentie heeft ten opzichte van een directe confrontatie een geringere communicatiewaarde!
(367) POM/verhoor/zwijgrecht De Velpse verhoormethode! Respectloze behandeling van een burger door de politie
(289) POM & verhoor De Gelderse Verhoormethode! Een vader mocht een minderjarige niet bijstaan bij verhoor door de politie
PV:
(747) POM & PV Klacht tegen politie Lelystad inzake opmaken proces-verbaal
(241) POM & PV Waarom mocht Weber het door de politie Lelystad opgemaakte PV niet lezen?
(284) POM & PV Waarom weigerde de politie Lelystad Weber afschrift kopie PV met zaaknummer?
(225) POM & verhoor Politie Lelystad tegen Weber Lelystad inzake identificatieplicht
Aangifte POM & dossier Politie weigert Hop dossier! Aangifte tegen Hop na publicatie over "succesvolle tegenwerking" Groep Hop Lelystad
(596) POM Hoeveel personen zijn inmiddels betrokken bij een eenvoudig zaak dat escaleert door politiegeweld uit de polder?
(435) POM & PV Indien je als opsporingsambtenaar een strafbaar feit vaststelt, moet je een proces-verbaal opmaken
DNA:
(293) POM Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak: "Het dwangmiddel tot afname van DNA-materiaal kan blijkens het wetsvoorstel worden toegepast zonder dat er een concreet delict in het vooruitzicht is gesteld, met andere woorden er hoeft geen verdenking te zijn"
(560) POM Het Openbaar Ministerie probeert, na de sleepwet, ook van iedere burger DNA te verzamelen met een sponsje
Aangifte tegen ambtenaren overheid:
(746) POM Voorbeeld aangifte 746 tegen politie, inzake ontbreken van grondslag voor identificatieplicht
(743) POM Voorbeeld aangifte 743 tegen politie, geen vermelding beroepsmogelijkheden onder beslissing afpoeieren van uw aangifte
Voorbeeldbrieven dossiers
(112) POM Het complot! Een vader heeft geen recht op inzage dossier van zijn kinderen bij de politie
(206) POM & dossier politie. Voorbeeldbrief verzoek aan politie om afschrift dossier door verdachte
(690) Voorbeeld bezwaarschrift 690 tegen brief politie inzake Wet politiegegevens (wpg) Artikel 26 kopie Id kaart met onleesbaar gemaakt BSN-nummer is geen deuglijke vaststelling identiteit van een burger
(343) POM & dossier OM. Voorbeeldbrief verzoek aan Openbaar Ministerie om afschrift dossier door verdachte
Hoorzitting rechtbank
(205) POM Verweer Weber tegen termijnoverschrijding Openbaar Ministerie wordt genegeerd door de "onafhankelijke rechter"
(548) POM & dossier rechtbank. Voorbeeldbrief verzoek aan rechtbank om afschrift/inzage dossier voor de hoorzitting door verdachte
(510) POM & dossier Wet openbaarheid van bestuur Betreft een verzoek van een burger om overlegging van stukken welk verzoek door de Officier van Justitie is afgewezen
Vrijheid ontneming
(115) POM Vormverzuim onrechtmatige vrijheid ontneming verdachte door Openbaar Ministerie Rechtbank & Rechtbank dossier:
(242) POM Bij voortzetting van het vooronderzoek na het betekenen van de dagvaarding in eerste aanleg en na schorsing van het onderzoek ter terechtzitting, ook in geval van onderzoek onder leiding van de officier van justitie, aan de verdediging, in het belang van het onderzoek, kennisneming van processtukken kan worden onthouden.
(294) POM Openbaar ministerie niet-ontvankelijk wegens overschrijding van de redelijke termijn ex artikel 6 EVRM.
Partijdigheid rechters voor ambtenaren overheid:
(210) Verwijs steeds naar jurisprudentie over "procederen" om nevenfuncties m.b.t. rechtspraak te verkrijgen!
(341) POM Voorstellen RECHTERSLEGER om tot verbetering strafproces tegen burgers in het voordeel van de Staat te komen
(179) POM & rechtersleger "Rechters deinzen er tegenwoordig niet terug voor fraude om de staat, als deze partij is in een proces, aan het langste eind te laten trekken"
partijdigheid POM Politie gelijk partijdig voor CDA gemeente Ermelo tijdens Ermelose verkiezingen gemeenteraad!
(267) POM CDA Minister van Justitie: Een druppel is niet gevaarlijk maar een stroom holt de steen uit
(246) POM & jeugdzorg maatje CDA-er Donner: "Het is misplaatst en onverantwoord te zoeken naar de schuldigen in de zaak Savannah. We moeten ons verzetten tegen negatieve beeldvorming over de gezinsvoogdij!"
(229) POM & Jeugdzorg Korpschef Nationale politie niet goed genoeg voor de politie en wordt daarom directeur bij de jeugdzorg
(557) POM De Pikmeerarresten voorbeeld van politiek gekonkel en handjeklap rechtersleger met gemeente
(417) POM Waarom worden/kunnen, onder verwijzing naar de Pikmeerarresten, het gemeentebestuur en ambtenaren (autoriteiten) kunnen niet strafrechtelijk worden vervolgd.
(558) POM Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk in zijn vervolging van de verdachte ter zake van het primair telastegelegde bewezenverklaard in die zin dat is aangenomen dat de verdachte, als hoofd van de afdeling nieuwe werken van de gemeente Boarnsterhim feitelijke leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging van die gemeente.
(201) POM Stemfraude? Knippen en plakken in Ermelose verkiezingsformulieren mag wel van Ermelose CDA burgemeester
(104) POM College van procureurs-generaal (hierna: het College) geweigerd appellant inzage te verstrekken in het rapport van de Rijksrecherche
(105) POM & Fortuyn, moord op Pim kost burger veel vrijheid van meningsuiting en een Fortuyn
(109) POM Criminoloog Cyrille Fijnaut onderzocht de georganiseerde misdaad voor Van Traa
(129) POM Veroordeling journalist Undercover in Nederland
(194) POM en afhandeling strafzaken tegen CDA elite "achter gesloten deuren"..... Fotomodel tegen CDA-er Eurlings. Welke bijbaantjes met VOG heeft deze Eurlings?
(515) POM Rechtbank Den Haag: "Geen straf voor bevoorrading coffeeshop met drugs in Nederland
(309) POM Geheime brief vuurwerkramp kraakt bewijs, Mogelijk geknoei Tolteam
(278) POM IRT klokkenluiders van Belzen en Limmen tegen Justitie Haarlem
(296) POM Eindrapport Commissie Traa HOOFDSTUK 4 OBSERVATIE
(449) POM Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking kenmerk werkwijze Openbaar Ministerie in de zaak Nienke Kleiss
(260) POM & Novacap tulpenfraude 1
(274) POM & Novacap tulpenfraude 2
(221) POM & Novacap tulpenfraude 3
(223) POM & Novacap tulpenfraude 4
(314) POM & Novacap tulpenfraude 5
(402) POM & Novacap tulpenfraude 6
(421) POM & Novacap tulpenfraude 7

 

 

 

POM 2. Burger tegen overheid:
Inleiding met wat "sfeerverslagen" hoe de rechtspraak werkt in Nederland.

(1) Kinderbescherming & "rechtbank" tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting rechtbank Zutphen met kinderrechter tevens President Soroptemistenclub
(137) De complete Nederlandse jeugdzorg tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting jeugdzorg klachtencommissie, klachten Hop gegrond maar dat helpt natuurlijk niet!
(300) Hop moet bloeden schrijft vervolgens de jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school: Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen" Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X overheid op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.<
(80) POM & "jeugdzorg" & "rechtbank" tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting rechtbank Assen met een "onpartijdige rechter".

(134) POM Zorg dat u de omschrijving van een VERDACHTE uit uw hoofd kent
(746) POM Voorbeeld aangifte 746 tegen politie inzake ontbreken van grondslag voor identificatieplicht
(743) POM Voorbeeld aangifte 743 tegen politie na geen vermelding beroepsmogelijkheden onder beslissing afpoeieren aangifte
(354) POM U kunt bij de politie alleen nog maar met DigiD aangifte doen via internet en inloggen op Mijn Politie.
(625) POM Checklist voor gewone Nederlander om aangifte te doen tegen personeel van de overheid
(381) POM Voorbeeldbrief klacht 381 tegen politie bij een weigering om een aangifte van een gewone Nederlander op te nemen met een verzoek om rechtsbescherming bij de burgemeester met een dwangsom van 1000 Euro per dag
(609) POM "In Nederland zijn meer dan achthonderd officieren van justitie werkzaam" Bron programma De Aanklagers
(377) POM De mr. T.K. Hoogslag-norm (28) inzake de pseudo-Officier van Justitie
(389) POM Hop eist al vanaf 1997 een VERBOD op de dubbelfunctie Officier van Justitie en gelijktijdig Rechter-plaatsvervanger om een einde te maken aan de infiltratie van het Openbaar Ministerie in het rechtersleger
(74) POM & jeugdzorg Hop adviseert niet klagen tegen kinderbescherming! Bezwaar en beroep wordt toch onderdrukt. Dus aangifte doen!
(270) Jeugdzorgmentaliteit: Klager moet hetzelfde klachttraject overnieuw doen als de jeugdzorg niets heeft gedaan met gegrond verklaarde klachten. Dus aangifte doen!
(380) POM Wijziging van het Wetboek van Strafrecht strekkende tot het strafrechtelijk vervolgbaar maken van het opdracht geven tot en het feitelijke leiding geven aan verboden gedragingen van overheidsorganen
Informanten:
Aangifte POM Aangifte tegen Hop na publicatie over "succesvolle tegenwerking" Groep Hop Lelystad
(269) POM & jeugdzorg De moeder van zeilmeisje Laura Dekker heeft de jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming in het Algemeen Dagblad criminele organisaties genoemd
Na GBA fraude gemeente Ermelo wordt Hop met "gefabriceerd bewijs", "succesvolle tegenwerking" en "geheim overleg" aangepakt.
(818) POM & jeugdzorg Jeugdige daders die "Vlinder" zeer ernstig met lichamelijk letsel mishandelden worden niet vervolgd omdat die vervolging niet past in de Gelderland jeugdzorg conclusies
(111) POM Waar de overheid de enkeling niet beschermt in zijn vrijheid tegen de meerderheid of die juist zelf aantast zien we dictatuur
(559) Actie vaders tegen kinderbescherming in Zutphen! Medewerkers kinderbescherming onderworpen aan "verhoor" door vaders. Politie greep niet in!
Beroepschriften verkeersboetes:
(308) POM Commercieel belang bij verkeersboetes Een politiebeambte moet boeten voor te weinig bonnen!
(681) POM Agent mag bezwaar tegen zichzelf beoordelen en beslissen
(418) POM Productie 418 Jurisprudentie: Vervang parkeerbedrijf door de jeugdzorg of kinderbescherming waar u mee te maken heeft!
(232) Voorbeeldbrief bezwaar naheffingsaanslag parkeerbelasting
(191) POM Voorbeeld beroepschrift 191 tegen verkeersboete inzake "bestemmingsverkeer"
(235) POM Voorbeeld beroepschrift 235 verkeersboete inzake APK-boete inzake de overtreding voor het motorrijtuig zijn geldigheid heeft verloren
(330) POM Voorbeeld beroepschrift 330 verkeersboete inzake "gesimuleerde wegsituaties"
(331) POM Voorbeeld beroepschrift 331 tegen verkeersboete inzake "overschrijding maximum snelheid"
(364) POM Voorbeeld beroepschrift 364 verkeersboete inzake "verkeersboete voetganger (voornemens) op voetgangersoversteekplaats (over te steken) niet voor laten gaan, feitcode R482
(372) POM Voorbeeld beroepschrift 372 tegen een opgelegde administratieve sanctie (boete) onder overlegging van aantoonbare feiten dat ik niet op die plaats geweest ben
(373) POM Voorbeeld beroepschrift 373 tegen een opgelegde administratieve sanctie (boete) voor een verkeersovertreding inzake handmatig bellen met een mobiele telefoon
(412) POM Voorbeeld beroepschrift 412 verkeersboete inzake "identificatieplicht"
(423) POM Openbaar Ministerie blijft gebruikers van lasershield of laserecho – indien de meting daadwerkelijk wordt verstoord – vervolgen voor “het belemmeren van een opsporingshandeling”
(240) POM Strafbaarstelling van het rijden onder invloed van bepaalde drugs en geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen verminderen
(342) Ermelo. Vragen Hop over verkeersforum gemeente Ermelo levert nog meer bedenkingen op


Voorbeeld aangiften:
(441) Voorbeeld aangifte tegen jeugdzorg medewerkers inzake een jeugdzorgrapportage
(442) Voorbeeld aangifte tegen psycholoog jeugdzorg inzake psychologenrapportage
(513) Voorbeeld aangifte tegen politiemedewerkers inzake politie-PV
(462) Voorbeeld aangifte tegen medewerker kinderbescherming inzake kinderbeschermingrapportage
(516) Voorbeeld aangifte tegen griffier rechtbank inzake rechtbankgriffier-PV
(555) Voorbeeld aangifte tegen gerechtsdeurwaarder
(561) Voorbeeld aangifte tegen POM medewerkers, indien vervolging medewerkers overheden daadwerkelijk wordt verstoord, vervolgen voor belemmeren van een opsporingshandeling

 

 

Inleiding voorbeeld brieven

Succesvol weerwerk tegen bemoeienis Jeugdbescherming Brabant begint met zicht op de denk- en werkwijze van medewerkers in de jeugdzorg
(10) Weerbaar worden tegen Raad voor de Kinderbescherming is weten hoe een raadsrapport wordt geschreven
(11) Weerbaar worden tegen Raad voor de Kinderbescherming is weten dat wanneer een raadsrapport niet deugt, "kinderbeschermers" toch blijven doorgaan
(137) Weerbaar worden tegen Jeugdbescherming Brabant is weten hoe beslissingen in de jeugdzorg genomen worden
(50) Weerbaar worden tegen Jeugdbescherming Brabant is eerbetoon voor ouders die in een emotioneel vaak moeilijke en lastige situatie meededen aan de strijd om de contactjournalen gezinsvoogd
(80) Weerbaar worden tegen "jeugdzorg" is weten dat een rechter meestal partijdig is voor de overheid
(338) Laura Dekker zeilt -na contact met "jeugdzorg"- de wereld rond en Hop wenst haar heel veel succes toe
(Tilburg) Terug naar startpagina Groep Hop Tilburg & Jeugdbescherming Brabant

 

 

U begint met procedureel en systematisch denken en werken


(7) U begint met ieder document systematisch en chronologisch in een word document vast te leggen
(367) U zorgt dat u eerst over complete dossiers beschikt. U bestudeert "De Velpse Verhoormethode"
(123) Kinderbeschermingsmaatregelen na gefabriceerd bewijs en verzonnen verhalen is fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt
(Tilburg) Terug naar startpagina Groep Hop Tilburg & Jeugdbescherming Brabant

 

 

Voorbeeld brieven


464 Model informatieverzoek school m.b.t. welzijn en ontwikkeling minderjarige
465 Model informatieverzoek school m.b.t. afschrift complete dossiers
173 14-daags informatieverzoek school bij kinderbeschermingsmaatregelen
(Tilburg) Terug naar startpagina Groep Hop Tilburg & Jeugdbescherming Brabant

 

 

Praktijkvoorbeelden van gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking gericht tegen Hop

Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Hop: "Doen bekennen?" Ik beken geen letter, wanneer gaan jullie die kinderrechter van die geantidateerde beschikking oppakken, wanneer gaan jullie die jeugdzorg medewerkers en politieagenten oppakken die een kind jatten zonder rechterlijke beschikking? Doen bekennen? Pak die kinderrechter op en trap haar de rechtspraak uit met haar geantidateerde beschikking op verzoek van jeugdzorg tuig.


Stem Wijzer         Gefabriceerd bewijs            Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       In memoriam
Stem Groep Hop   Succesvolle tegenwerking   Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       Denk eens na?
Denk eens na?      Denk eens na?                   Denk eens na?                       Denk eens na?                       Denk eens na?

Aandachtsvestiging/disclaimer. Uitsluitend de websites www.burojeugdzorg.nl/com/net/org en www.bureaujeugdzorg.nl/com/net/org zijn van J. Hop Ermelo. Met andere websites heeft hij niets te maken! J. Hop Ermelo is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voorkomt uit het gebruik van deze site, dan wel uit fouten of ontbrekende functionaliteiten op deze sites. Copyright © 2018 J. Hop Ermelo. Alle rechten voorbehouden.