EERBETOON.
Ruim zeven jaar mocht ik ervaren hoe de ouders van "VLINDER", J.(Judith) Leenders en R.J.C. (Ron) Nienhuis in het openbaar stevig weerwerk bleven leveren tegen het jatten van hun negenjarige Algemeen Beschaafd Nederlands (ABN) sprekende dochter 2 augustus 2006 waarbij op een weerzinwekkende wijze Scouting Nederland Nawaka Waterkamp meewerkte aan het jatten van hun kind met als als grondslag het verzonnen verhaal "crisisuithuisplaatsing". Van een crisis was bewijsbaar geen sprake! Het meisje zeilde immers met leeftijdsgenoten tijdens Scouting Nederland Nawaka Waterkamp. Zou daarna met haar ouders op rondreis naar ScandinaviŽ gaan. Bijna iedere (kinder)rechter die ik, als procesvertegenwoordiger ouders, vervolgens tegenkwam keek nergens naar. Bij Scouting Nederland werkten geen mensen maar beesten die kinderen die het leuk hadden op het Nawaka Waterkamp uitleverden aan Gelderse jeugdzorg onder het voorwendsel van een crisisuithuisplaatsing terwijl dit meisje gezellig aan het zeilen was met haar leeftijdsgenoten. Wat voor beesten werkten er voor Scouting Nederland, jeugdzorg? en rechtspraak? dat een kind dat gezellig met haar leeftijdsgenoten vakantie aan het vieren was bij Scouting Nederland vervolgens uitgeleverd werd aan Gelderse jeugdzorg met als "verzonnen verhaal" crisisuithuisplaatsing.

Kinderrechters kijken nergens naar! Weigerden allemaal stelselmatig aan waarheidsvinding te doen. Kinderrechters waren alleen maar bezig met het legaliseren van kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen, hetgeen naar mijn mening regelrechte fraude is. Door de jeugdzorg ontvangen gelden in de zaak Nienhuis/Leenders dienen naar mijn mening als heling te worden aangemerkt. Het in stand houden van de daarbij behorende geldstromen richting Gelderse jeugdzorg en haar onderaannemers waarmee vervolgens tenminste 175+ personen zich mee gingen bemoeien. Bewezen is dat kinderrechters, buiten de hoorzittingen om, contact opnamen met de jeugdzorg hoe op verweer van de ouders, met Hop als procesvertegenwoordiger, moest worden gereageerd. Hoezo onafhankelijke rechtspraak? Buiten de hoorzittingen om worden de zaakjes tussen rechters en overheid beklonken en uitspraken staan voor de hoorzittingen al in de computer. (804)(811) Begrijpend gelezen beste lezers van mijn websites? Dit (ABN) kind vierde gezellig vakantie bij Scouting Nederland en zij werd gejat met het verzonnen verhaal er is sprake van een crisisuithuisplaatsing en eindigde na 6 jaar Gelderse jeugdzorg in een kindergevangenis en als zwerver op straat! "Daarbij laat hij zich zeer kritisch uit over deze instanties" stond in Openbaar Ministerie memo's over Hop. Hoe zou dat nou komen?(J. Hop Ermelo.)

En jullie weten het allemaal! Met spoed werd (jeugdzorgklacht)wetgeving aangepast om succesvol klagen (met Hop) tegen jeugdzorg te onderdrukken! En jullie weten het allemaal! Kritiek op "jeugdzorg" wordt "met verzonnen verhalen" en met "onderonsjes met rechters buiten de hoorzittingen om" onderdruktHoeveel kinderen worden er jaarlijks mishandeld in de jeugdzorg? Je zal maar het kind zijn dat gejat wordt op een Scouting Nederland Waterkamp met het verzonnen verhaal crisisuithuisplaatsing en na zes jaar jeugdzorg via een kamertje van een paar vierkante meter zonder raam na zes jaar "jeugdzorg" eindigen in een kindergevangenis en als zwerver op straat zonder onderwijs. Diepe minachting voor het togatuig dat achter de jeugdzorg blijft aanhollen, met overleg tussen kinderrechter en jeugdzorg buiten de hoorzitting om hoe op weerwerk van ouders, met Hop als hun procesvertegenwoordiger, weer moet worden beslist. Ook al eindigt een kind na zes jaar jeugdzorg in een kindergevangenis en als zwerver zonder onderwijs op straat.

Mama, laatst toen je naar me zwaaide in de rechtbank moest ik toch wel een paar tranen wegpinken, want ergens ben ik ontzettend trots op jullie dat jullie zoveel doorzettingsvermogen hebben en blijven doorvechten. Dat doorzettingsvermogen heb ik in ieder geval van jullie. Jullie dochter die toch zielsveel van jullie houdt ondanks alles. "VLINDER" 30 december 2011. Dankzegging aan Omroep Gelderland voor de perfecte uitzending over wraking en walgelijke partijdigheid van door de Koningin benoemde rechters voor de jeugdzorg. Uitnodiging bekijk uitzending Omroep Gelderland, start afspelen op 09:28

Wat helpt niet? Klagen is zinloos! Wij, met zeven jaar+ praktijkervaring, adviseren burgers die met de RvdK, jeugdzorg, politie, gemeente, scholen, ziekenhuizen, rechters te maken krijgen nimmer klachten in te dienen. Doe aangifte) met als leidraad kenmerken van organisatiecriminaliteit. (1000) Nienhuis/Leenders.

Wat helpt wel? Eerst moet je zelf goed inzicht krijgen in je eigen zaak! Dat is de basis en het vertrekpunt in iedere zaak. Iedere zaak begint met het uitvoeren van het gratis advies op website (7). Deze overzichten heeft u steeds opnieuw nodig. U maakt hiermee niet alleen bij iedereen een goede indruk dat u in een voor u emotioneel moeilijke en lastige situatie in staat bent procedureel en systematisch te werken, de belangrijkste kernpunten en kenmerken van organisatiecriminaliteit zelf in uw eigen zaak kan analyseren. Wordt ook politiek actief in uw eigen gemeente o.a. om uw eigen zaak waar dat mogelijk is onder de aandacht te brengen en/of om uw in de praktijk opgedane kennis in informatie (met een helikopterview) voor andere burgers om te zetten. U kunt informatie over bepaalde "jeugdbeschermers" verkregen uit uw eigen zaak uitwisselen met andere kandidaten om door samen te werken niet bonafide "jeugdbeschermers" strafrechtelijk steeds effectiever met steeds meer aangiften tegen bepaalde jeugdbeschermers aan te pakken. U krijgt vanzelf steeds meer ervaring door stevig weerwerk tegen personen die werken voor bestuursorganen die met "succesvol tegenwerken" proberen uw kind(eren) te jatten met verzonnen verhalen tbv meer werkgelegenheid en hun eindejaarstoeslagen. Interview Journaal Omroep Gelderland over een plakoorlog bij verkiezingen. Bekijk ook deze uitstekende uitzending van Omroep Gelderland http://rtvgelderlandarchief.nl/playlist.php?id=47196 start afspelen op 04:10. Nienhuis/Leenders.

Wie moet je nooit vertrouwen? Personeel van een school! De school is de belangrijkste leverancier van kinderen aan de jeugdzorgindustrie! In Dieren hebben wij zeer slechte ervaringen met basisschool De Vlinder. Ons kind werd daar gepest en zwaar mishandeld door medeleerlingen. De daders werden door school, politie, OM, jeugdzorg, RvdK en kinderrechters beschermd! (818) (819) (820) (821) Wat ABNORMAAL is wordt door deze beroepsgroepen NORMAAL gevonden om steeds meer kinderen met verzonnen verhalen te kunnen jatten. Nienhuis/Leenders.

Censuur in Nederland ©
Groep Hop ©

 

 

Besparingen in de rechtspraak kunnen gelijk doorgevoerd worden door kinderrechters in zittingzalen te vervangen door papegaaien. Die papegaaien hoeven immers alleen maar OTS, UHP en VOVO uit te kunnen spreken en de jeugdzorg na te praten

Gefeliciteerd alle ernstig partijdige INTEELT kinderrechters in Arnhem met het opsluiten van VLINDER in de kindergevangenis Eefde!
Jullie door de Koningin benoemde inteelt kinderrechters zijn verantwoordelijk voor zes jaar falende rancuneuze jeugdzorg!
Wat een prachtig resultaat van zes jaar als een papegaai de rancuneuze jeugdzorg in Gelderland kost wat kost blijven napraten!
Besparingen in de rechtspraak kunnen gelijk doorgevoerd worden door kinderrechters in zittingzalen te vervangen door papegaaien.
Die papegaaien hoeven immers alleen maar OTS, UHP en VOVO uit te kunnen spreken.

 

 

100406-040706 Zicht op weerzinwekkende werkwijze van een falende gezinsvoogd van de Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland! Geen rapport/HVP binnen 3 maanden na OTS maar in het geheim volop bezig met uithuisplaatsing van een gezond meisje van negen, dat precies is en algemeen beschaafd Nederlands spreekt maar die falende gezinsvoogd heeft al die tijd nog niet met dat meisje van negen jaar oud gesproken!

Gefeliciteerd alle ernstig partijdige rechters in Arnhem met het opsluiten van VLINDER in de kindergevangenis Eefde!
Jullie door de Koningin benoemde inteelt kinderrechters zijn verantwoordelijk voor zes jaar falende rancuneuze jeugdzorg!
Wat een prachtig resultaat van zes jaar als een papegaai de rancuneuze jeugdzorg in Gelderland kost wat kost blijven napraten!
Besparingen in de rechtspraak kunnen gelijk doorgevoerd worden door kinderrechters in zittingzalen te vervangen door papegaaien.
Die papegaaien hoeven immers alleen maar OTS, UHP en VOVO uit te kunnen spreken.
Klik (hier) voor een van de spotprenten van Hop over rechtspraak in Nederland bij kinderbeschermingsmaatregelen.

Datum contact 28-06-2006 
medewerker VOPO2 (gezinsvoogd)
wijze contact Jolanda Schepers school De Vlinder (telefoon) 
contact met geen opgave 


Contact opgenomen met jolanda doorgegeven nog geen keuze te hebben gemaakt UHP. Dit stelt haar wel teleur, Ze maakt zich zorgen over 6 wkn zomervakantie. Daar naast er in wat toevalligheden gemeld. mdr heeft met de directeur staan praten op het schoolplein en gezegd dat ze lekker naar de camping gaan als vrijdag
staat vader om l2-00 uur klaar met de camper op school. De kans bestaat dat ze in de gaten hebben er een mogelijke UHP aan staat te komen. heeft een docent haar gezien met een boekje over een pleeggezin uit de bieb. School geeft aan het niet prettig te vinden dat er een,UHP via school aankomt, ivm veiligheid andere kk. 


Datum contact 28-06-2006 
medewerker VOPO2 (gezinsvoogd)
wijze contact Dhr Ruud Suren directeur de Vlinder (telefoon) 
contact met geen opgave 

Dhr Suren geeft aan zich zorgen te maken. En zorgen v BJZ te kennen. Hij is op de hoogte van de mogelijke
UHP. Hij geeft aan nog niet eerder een UHP via school gehad te hebben en zich hier zorgen over te maken.

Onder andere de veiligheid v andere leerkrachten, hungezinnen en de leerlingen op hun laatste schooldag. Hij begrijpt 
ons stand punt, we moeten dit in ieder geval goed voorbereiden en doorspreken. Vrijdag morgen gaan de kk, naar een
speeltuin en om l2uur staat vader op school te wachten


datum contact 28-06-2006 
medewerker VOPO2 (gezinsvoogd)
wijze contact Huisarts(telefoon) 
contact met geen opgave 

Huisarts benaderd,hij zou terug bellen. Ass. Belt dat het erg druk is met spoedjes ,hij krijgt het niet voor elkaar om de ochtend te bellen. Geef hem mijn privenr. Hij belt me terug. 


Datum contact 
medewerker VOPO2 (gezinsvoogd)
wijze contact pleegzorg,Minke Miller (telefoon) 
contact met geen opgave 

Er is geen plek,misschien in augustus. 
Minke wijst me door naar cliŽnt logistiek Lindenhout, Rachel oosterlaak. 
Ze heeft dienst in Ede. 

datum contact 28-06-2006 
medewerker VOPO2 (gezinsvoogd)
wijze contact cliŽnt logistiek lindenhout (telefoon) 
contact met geen opgave 

Rachel Oosterlaak heeft dienst Client Logestiek v Lindenhout. 
Er is geen plek. 

Ze heeft al gebeld vandaag met verschillende instanties. Heeft vandaag nog contact met Dunamis en zal vragen naar demogelijkheden, deze zijn er waarschijnlijk niet. Plaatsing bij Pactum kunnen we vergeten en Lindenhout zit helemaal vol. 

-Jeane Hesen, regiokantoor Arnhem heeft donderdagdienst. 
-evt. voor noodbed gaan,bel daar vanmiddag over terug. Ook een plaatsing in de zomervakantie bij een crisispleeggezin is max. voor twee weken ter overbrugging. 
 

 

Datum contact 28-06-2006 
medewerker VOPO2 (gezinsvoogd)
wijze contact Huisarts(telefoon) 
contact met geen opgave 

Huisarts gebeld, 
Hij heeft A. vorig jaar een paar keer gezien,met o.a. een schaaf wond. De huisarts heeft weinig contact met dit Gezin en geeft aan niet op de hoogte te zijn vd thuis situatie. Hij is er al lang niet meer geweest. 

De huisarts is niet op de hoogte yan de ots v A. en het onderzoek door de raad vd Kinderbescherming. Hij geeft aan MIJN ZORGEN ernstig te noemen maar hiervan geen signalen gezien te hebben, om dat er weinig contact met hen is. Over de psychische gesteldheid van moeder geeft hij aan alleen over oude info te kunnen spreken, deze is niet meer relevant. Over vader heeft de huisarts geen informatie. 

De huisarts geeft nogmaals aan weinig relevante informatie te hebben, niet op de hoogte is van de actuele situatie thuis. 

 Datum contact 28-06-2006 
medewerker M. K. (gezinsvoogd)
wijze contact Peter Bosma lindenhout(telefoon)
contact met geen opgave 

Peter Bosma heeft gebeld ik bel terug en spreek voicemail in, hij wil meer info over de vraag voorplek voor A. 
Peter belt mij snel terug hij vervangt in deze ruud van kuijfhoven van de regio dieren

Ik heb de situatie geschetst en dat we morgen een definitief besluit nemen ook dat wij afhankelijk zijn van een plek van lindenhout of een andere plek in een crisis pleeggezin op een geheimadres. 

Peter begrijpt de situatie. Morgen blijven ze kijken of er een plek is,maar zo als het er nu naar uit ziet is er helemaal niets en ook niets te verwachten in afzienbare termiin Als wij besluiten dat A. er direct uit moet kan dat alleen als er een plek is, mogelijk moet deze dan ver weg gezocht worden of dat alle plekken goed zijn. We hebben het dan over Noodbedden een zeer tijdelijke oplossing Noodbed was op dit ook niet voorradig. Hun blijven zoeken naar crisis pleeg gezin wij nemen morgen besluit hoe hoog wij het risico inschatten en wat wij direct nodig vinden wij brengen Ruud morgen op de hoogte van ons besluit en Lindenhout blijft voor nu zoeken naar een plek in een crisispleeggezin voor een langere periode.

 Datum contact 30-96-2006 
medewerker M. K. (gezinsvoogd)
wijze contact dhr Kluivenhoven(telefoon) 
contact met geen opgave 

Dhr Kluivenhoven gebeld aangegeven dat BJZ een beslissing heeft gemaakt op grond van huidige situatie en dat er geen plek was. Nu dit veranderd is wil ik eerst ff overleggen met gedragsdeskundige. Neem later deze middag nog even contact met hem op. 

 Datum contact 30-06-2006 
medewerker M. K. (gezinsvoogd)
wijze contact dhr kluivenhoven(telefoon) 
contact met geen opgave 

Er is een plek voor A. N. in het Kompas in Ommeren. 

Wil je svp contact opnemen met mevrouw Corie. 
Indien je vragen hebt mag je de heer Kuivenhoven 

 Datum contact 30-06-2006
medewerker M. K. (gezinsvoogd)
wijze contact Triade (anders) 
contact met geen opgave 

R. van B. en M. K. hebben gister samen overleg gehad over UHP v A. omdat er geen plek was en de ZORGEN al langer bestaan is er een inschatting gemaakt en besloten dat A. er vandaag niet met spoed uit gaat Helaas ben ik er niet bij aanwezig geweest(VOTS) vandaar niet helemaal op de hoogte van wat er besproken is, later vandaag bij gepraat. 

 Datum contact 30-06-2006 
medewerker M. K. (gezinsvoogd)
wijze contact school(telefoon) 
contact met geen opgave 

School gebeld en aangewezenen dat de UHP op korte termijn niet doorgaat wel maken we ons zorgen maar willen geen overhaaste beslissing nemen en hebben geen plek

Vanmiddag was om 12:00 uur de school uit om 13.00 uur waren alle ouders weg en werden de docenten bedankt met bloemetjes etc voor de goede zorgen. A. was nog niet opgehaald en had ook niets voor de docenten bij zich. Ze stond er heel alleen bij. Om 13.30 uur heeft een collega gebeld naar moeder. Deze was zeer verbaast dat A. al vroeg uit school was. De juf geeft aan dat ze onverzorgd er uitzag, ze heeft lange nagels deze zijn niet schoon en ruikt niet fris. Met dit warme weer een beetje deo of schoon shirt doet wonderen, aldus de school 

 

 

Datum contact t3-07-2006 
medewerker M. K. (gezinsvoogd)
wijze contact Triade(anders) 
contact met geen opgave 

Overleg M.,  P. D.,  I. gedragsdeskundige en Gelderse Roos. 
We besluiten dat A. niet v crisis naar crisis gaat maar wel naar een crisispleeggezin. We hebben met ouders strakke afspraken gemaakt mbt de vakantie periode om deze zoveel mogelijk overzichtelijk en veilig mogelijk te houden. 

- politie wordt gevraagd een oogje in het zeil te houden, Harie Jansen, wijkagent Dieren zal dit tot zijn vaknatie doen en dan overdragen aan een collega 
- lndicatie 24 uurs pleegzorg geschreven 
- SEC op de hoogte stellen v mogelijk actie in weekend/ s avonds

807

 

 

Een door de Koningin benoemde gedragsgestoorde inteelt kinderrechter kan ieder kind in Nederland onder toezicht stellen "om zicht te krijgen op de ontwikkeling van een kind"

Aanleiding ondertoezichtstelling "VLINDER".

27 februari 2006. Aanleiding ondertoezichtstelling. Citaat rapport Raad voor de Kinderbescherming nummer 124128-s1 d.d. 270206 pagina 13: "De Raad vindt het daarom raadzaam om "VLINDER" onder toezicht te stellen zodat de gezinsvoogd meer zicht kan krijgen op haar ontwikkeling. Indien blijkt dat "VLINDER" op een "normale" manier ontwikkelt kan de ondertoezichtstelling na een jaar opgeheven worden." Contactjournaal gezinsvoogd 15 maart 2006 Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland Raadsrapport is niet zeer sterk en overtuigend. M. van den B.

 

Onze dochter "VLINDER" kreeg te maken met een ernstig gedragsgestoorde rancuneuze SBJG gezinsvoogd. Zij irriteerde zich mateloos tijdens haar eerste gesprek met "VLINDER" en schreef ook totaal gefrustreerd

Citaat uit haar contactjournaal "VLINDER" is een speciaal kind ze ziet er ouder uit dan haar werkelijke leeftijd, ze is een pietje precies en bij de hand. DWZ ze is goed op de hoogte en corrigeert me steeds, bijna op het vervelend af. Zo van ik heb vorige week al kennis gemaakt met je ouders. Nee, hoor dat was 21 juni dat is twee weken geleden. Verder ziet ze er gezond uit, haar kleding verraad dat ze jonger is. Ze spreekt keurig abn en spreekt met moeilijke woorden. Ook haar zinnen zijn een kopie van ouders.

 

 

Ouders BOYCOT het beruchte bestuursorgaan Raad voor de Kinderbescherming

Een boycot is, in de oorspronkelijke zin, het verbreken van (handels)relaties met een land, een bedrijf of een individu. In de brede zin is het ook een verzaking om iets te doen, bijvoorbeeld een verkiezing boycotten om een statement te maken. De redenen van een boycot kunnen van politieke aard zijn of dienen om een vorm van wraak uit te oefenen of iemand te isoleren. Het woord ontstond in Ierland, waar de hardvochtige Engelse rentmeester Charles Cunningham Boycott (1832–1897) zo door zijn pachters werd gehaat, dat zij hem in 1879 volledig isoleerden.

Bekende (oproepen tot) boycots in de geschiedenis zijn o.a.
- de oproep van de Indiase leider Mahatma Gandhi om geen Engelse producten te kopen.
- de Montgomery-busboycot die begon in 1955 en leidde tot het einde van de rassenscheiding in bussen.
- de olieboycot van OPEC-landen tegen westerse landen die IsraŽl hadden bijgestaan in de Jom Kippoeroorlog, wat in 1973 leidde tot de oliecrisis,
- en de boycot van Zuid-Afrikaanse producten ten tijde van de apartheidspolitiek.
- de boycot van joodse winkels in Duitsland en Oostenrijk, tijdens en in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog.
- Olympische Spelen 1956 in Melbourne vanwege de rol van de Sovjet-Unie in de Hongaarse opstand.
- de eerste aanleiding boycot van de Raad voor de kinderbescherming in Nederland na onderonsjes (buiten de hoorzittingen om) met SBJG/RVDK/o.a. BARRAU om Leenders/Nienhuis in geheim overleg eerst te schorsen in gezag ZONDER BESCHIKKING NA HOORZITTING en vervolgens uit het gezag te zetten ALLEEN OMDAT DEZE OUDERS STEVIG PROCEDEREN tegen SBJG, RvdK en rechters.
- de tweede aanleiding (onderbouwing eerste) boycot van de Raad voor de Kinderbescherming in Nederland na onderonsjes met Gemeente Ermelo/SBJNB/RVDK/meerdere rechters om Jan Hop in geheim overleg voorlopig
te schorsen in gezag na knoeien met het GBA in de gemeente Ermelo, verzonnen verhalen, een rechter die weigerde naar verweer van Hop te kijken om Hop vervolgens te ontzetten uit gezag ALLEEN MAAR OMDAT HIJ STEVIG PROCEDEERDE tegen SBJNB, RVDK (Hop kreeg 15 klachten GEGROND tegen de RVDK bij klachtencommissie RVDK, een nieuw Nederlands record, maar dat hielp natuurlijk niet) en rechters dat een moeder met haar (na verzonnen verhalen gejatte) twee kinderen bij hem in Ermelo konden komen wonen.
In Nederland rekent de jeugdzorg op medeplichtigheid van de RvdK om ouders met kritiek op de werkwijze van de jeugdzorg
in hun zaak zo snel mogelijk uit het gezag te zetten om kritiek van ouders op de jeugdzorg met deze werkwijze te onderdrukken.
Het beruchte bestuursorgaan Raad voor de Kinderbescherming heeft dan ook volkomen terecht in de volksmond de bijnamen
Raad voor de Leugenbescherming, Raad voor de Oudermishandeling en Raad voor de Kindermishandeling opgelopen.
Groep Hop eist per ouder tien miljoen euro schadevergoeding voor iedere ouder die procedeert tegen jeugdzorg
om vervolgens door RvdK en kinderrechters uit het gezag te worden gezet en een beroepsverbod voor de betrokken medewerkers van
jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming en kinderrechters op welke zaken door een volksjury dient te worden beslist.

 

 

 

 

829

 

 

 

 

Politie Dieren weigerde aangifte mishandeling "VLINDER" op te nemen door jeugdige daders omdat die aangifte niet past in de gewenste jeugdzorgconclusie

De politie is NOOIT uw beste vriend als u met jeugdzorg en RvdK te maken krijgt! Politie Eindhoven (E) Rheden (R), Doetinchem (D), Bronckhorst (B) Politiekorpsen en politieagenten zijn zonder uitzondering handlangers/ondernemers van de jeugdzorg en dienen ten alle tijde als gevaarlijk voor uw gezin/kind te worden aangemerkt. Politie is ondanks mooie PR-praatjes nimmer te vertrouwen! (818)(828) (829)(830)(831)(832)(833)(834) Praktijkvoorbeeld werkwijze politie http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2012/03/video_jeugdzorg_en_politie_hou.html voor de jeugdzorg.

 

 

 

Judith Leenders en Ron Nienhuis worden vals beschuldigd van kindermishandeling tijdens geheim jeugdzorg overleg en hun dochter wordt uithuis geplaatst. De werkelijke jeugdige daders van mishandeling van "VLINDER" worden NIET vervolgd omdat zij de leeftijd van 12 jaar nog niet hadden bereikt!"  

Politie Dieren weigerde aangifte MISHANDELING van A. op te nemen omdat deze aangifte niet paste in uithuisplaatsing conclusie van Stichting Bureau Jeugdzorg Gelderland. Pas na een langdurige klachtafhandeling via de burgemeester van Rheden Petra Wingerden-de Boer en de burgemeester van Arnhem Pauline Krikke kwam het tot het opnemen van de aangifte met vervolgens de weigering van de Officier van Justitie om de daders te vervolgen.

Napratende jeugdzorg papegaai wijkagent Harry Jansen wilde bij de tweede poging ook geen aangifte inzake mishandeling A. opnemen omdat volgens deze agent de "VOOGD" het gezag had. Hij eerst met die "VOOGD" moest overleggen of er wel aangifte gedaan kon worden! 

In het Netwerk 12 overleg gemeente Dieren staat ten onrechte dat er sprake is van een "VOOGD"! Het NAPRATENDE JEUGDZORG PAPEGAAIENCIRCUIT gaat vervolgens ten onrechte uit van een"VOOGD"! Ook het Gelderse Roos De Gelderse Roos (848)(565)(003)(387)(829)(835)(836) dossier staat ten onrechte dat de ouders van A. alleen de biologische ouders zijn en NIET het gezag over A. hebben als representatief voorbeeld van een JEUGDZORG NAPRATENDE De Gelderse Roos (848)(565)(003)(387)(829)(835)(836) psycholoog die ten onrechte uitgaat van een"VOOGD"!

Nienhuis/Leenders adviseren ouders direct aangifte te doen tegen gezinsvoogden die zich ten onrechte voor VOOGD uitgeven.

 

 

 

Brief 1: Politie Gelderland Midden weigert verdachten ernstige mishandeling schoolkind te vervolgen!

Regiopolitie Gelderland-Midden AVZ Unit IJsselwaarden Postbus 30071 6803 AB Arnhem

Aan

R.J.C. Nienhuis Spoorstraat 31 6953 BW DIEREN

Ons kenmerk : 06-081251 (e/064)

Datum : 7 januari 2 0 08

Onderwerp      : voortgangsbericht aangifte

Geachte heer Nienhuis,

U heeft op 17 oktober 2007 bij de politie Gelderland-Midden aangifte

gedaan van geweld met letsel zonder wapen

Dit incident is gepleegd in Dieren aan de Spoorstraat.

Uw aangiftenummer is 06-081251.

Mijn collega kon u niet telefonisch bereiken om u persoonlijk te informeren over het resultaat van ons onderzoek. Ik wil dat dan ook graag via deze brief doen.

Uw aangifte was voor mij aanleiding om een onderzoek te starten

naar de dader(s).

In overleg met de Officier van Justitie is besloten uw zaak te seponeren. Dit

betekent dat ik de verdachte(n) in uw zaak niet voor de rechter breng.

Er zijn verschillende redenen om (een) verdachte(n) niet te vervolgen.

Het kan zijn dat er onvoldoende bewijs is voor een veroordeling of dat

een verdachte inmiddels een schadevergoeding betaalde. In ieder geval

geven wij op dit moment voorrang aan verdachten waartegen wel voldoende

bewijs is. De reden om in uw zaak de verdachte(n) niet te vervolgen is

dader niet strafbaar in verband met de leeftijd van verdachte (destijds elf

jaar oud), oud en gering feit.

Als u het niet eens bent met deze beslissing, moet u hierover een brief schrijven aan de Officier van Justitie, postbus 9032, 6800 EP Arnhem. Wilt u daarbij het kenmerk dat bovenaan in deze brief staat vermelden?

Voor verdere vragen kunt u bellen met het Centraal Informatiepunt Slachtoffers (CIS). De telefonische informatie van het CIS is vertrouwelijk. Als u het CIS belt, vraagt de medewerker daarom naar uw naam, adres en het proces-verbaalnummer (aangiftenummer) van uw zaak. Het CIS is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoon≠nummer is (026) 359 37 77. Het CIS kan u eventueel ook in contact brengen met de behandelaar van uw aangifte.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

 

 

Brief 2: Hulpofficier van Justitie G.J. de Man weigert verdachten ernstige mishandeling schoolkind te vervolgen!

Politie District Arnhem Veluwezoom Unit IJsselwaarden

Beekstraat 3 9

6811 DW Arnhem

AVZ Unit IJsselwaarden

Dhr./Mevr. R.J.C. NIENHUIS Spoorstraat 31

6953-BW Dieren

Onderwerp : politiesepot Behandeld door: G.H. de Man

Velp, 7 januari 2 008

Geachte Heer/Mevrouw

Op 17 oktober 2007 deed u aangifte van geweld met letsel zonder wapen.

Onder nr. 06-081251 werd daarvan proces-verbaal opgemaakt.

Op grond van bestaande richtlijnen is na overleg met de officier van justitie te Arnhem besloten om aan deze aangifte geen verder vervolg te geven.

De reden van deze beslissing is:

dader niet strafbaar (leeftijd onder 12 jaar), gering en oud feit.

Indien u zich met deze gang van zaken niet kunt verenigen, kunt

u dat kenbaar maken door u bij de Officier van Justitie te Arnhem,

Postbus 9030, 6800 EM te Arnhem schriftelijk te beklagen over deze

beslissing.

Deze zal dan de beslissing op haar juistheid beoordelen.

Indien de Officier van oordeel is dat strafvervolging wel had moeten

plaatsvinden, kan deze bevelen dat daartoe alsnog moet worden overgegaan.

U dient in uw brief het proces-verbaalnummer te vermelden (PL0700/06-081251).

De hulpofficier van Justitie,

G.H. de Man

 

 

Brief 3: J.H.P. Klein Kranenbarg parketsecretaris "Niemand kan strafrechtelijk worden vervolgd wegens een feit, begaan voordat hij de leeftijd van twaalf jaren heeft bereikt."

Openbaar Ministerie

Arrondissementsparket Arnhem

Postadres Postbus 9032, 6800 EP Arnhem

Aan R.J.C. Nienhuis en J.Leenders Spoorstraat 31 6953 BW DIEREN

Bezoekadres

Eusebiusbinnensingel

28

6811 BX Arnhem

Tel. C026) 8884000

Fax C026) 8884756

Contactpersoon

Doorkiesnummer

Datum

Uw kenmerk

Ons kenmerk

Onderwerp

M. van Schadewijk 026 - 888 4637 13 maart 2009 PL0700/06-081251 KL479/591-09/MvS beklag

Bij beantwoording de datum en ons kenmerk vermelden.

Wilt u slechts ťťn zaak in uw brief behandelen.  

Geachte heer Nienhuis, mevrouw Leenders,

Op 17 oktober 2007 deed u, namens A., aangifte van mishandeling. Deze mishandelingen werden gepleegd in de periode van 23 april 2006 tot en met 2 augustus 2006. Bij brief van 7 januari 2008 werd u medegedeeld dat er tegen de verdachte in deze zaak geen vervolging werd ingesteld. Eerst op 28 november 2008 beklaagt u zich bij mij over deze beslissing.  

U stelt in uw beklag dat de kwalificatie "gering en oud feit" geheel buiten proportioneel is. De stelselmatige pesterijen van A. en de impact die dat heeft gehad op haar en uw gezin, kunnen naar mijn mening inderdaad niet worden afgedaan als een "gering feit". Ik kan me uw onvrede over deze kwalificatie goed voorstellen.  

Echter, uit het vooronderzoek wat de politie heeft verricht is gebleken dat de verdachte in deze zaak, ten tijde van de feiten waarvan u aangifte deed, nog geen twaalf jaar oud was. U zegt hierover dat de leeftijd van de daders voor de wetgever geen rol van betekenis meer speelt. Dit is echter een politieke discussie die nog geen concrete wetgeving heeft opgeleverd. Op dit moment is artikel 486 van het Wetboek van Strafvordering dus nog steeds van toepassing. In dit artikel staat, ik citeer:  

"Niemand kan strafrechtelijk worden vervolgd wegens een feit, begaan voordat hij de leeftijd van twaalf jaren heeft bereikt."  

Om die reden is de beslissing van de politie, om niet tot vervolging over te gaan, juist. Ik zal hier dan ook niet van afwijken.  

Indien u het niet eens bent met deze beslissing kunt u op grond van artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering schriftelijk beklag indienen bij het Gerechtshof te Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM te Arnhem.  

De officier van justitie namens deze,  

J.H.P. Klein Kranenbarg parketsecretaris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

890

Omgangsregeling ouders met UHP kind geannuleerd omdat door de jeugdzorg aan UHP kind teveel kalmeringsmiddelen waren toegediend

Nienhuis/Leenders klaagden erover dat hun dochter "VLINDER" bij hun laatste bezoek een verdoofde indruk maakte. Het leek erop dat "VLINDER" afwezig was en ze keek als een zombie. De ouders zagen een verdoofd kind pas aan het einde van het bezoek leek het erop of toegediende kalmeringsmiddelen begonnen uit te werken en werd het bezoek ook gelijk afgebroken.

Na uithuisplaatsing krijgen kinderen in Nederland op grote schaal kalmeringsmiddelen en worden kinderen als proefkonijnen misbruikt voor de medicijnindustrie. Vanzelfsprekend acteren artsen hier als handlanger en worden gebruikte kalmeringsmiddelen niet in de normale dossiers vermeld maar worden er aparte geheime dossiers over bijgehouden zodat niemand snel achter deze praktijken kan komen.

Daarvoor was een omgangsregeling als een uur voor aanvang geannuleerd onder het mom dat "VLINDER" last had van stress en had volgens de jeugdzorg onmiddellijk psychologische hulp nodig en kon de omgang tussen kind en ouders niet doorgaan.

 

 

Is het verkeersongeluk met "VLINDER" gebeurd omdat "VLINDER" van de jeugdzorg weer een keer veel te veel kalmeringsmiddelen kreeg en moest dit in de doofpot worden gehouden en werden de ouders daarom met spoed uit het gezag gezet?

Aan de ouders Nienhuis/Leenders is altijd afschrift van medische dossiers geweigerd en dit soort weerzinwekkende jeugdzorg praktijken werd nog veel erger toen de dochter een verkeersongeluk kreeg werden de ouders met spoed in het gezg geschorst met bals GORE HANDLANGER het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen met een vuile smeerlap als medewerker bij het ziekenhuis maar natuurlijk ook nog een leuk jeugdzorgbaantje erbij in klachtencommissie voor meerdere jeugdzorg instellingen.

Het Radboud Ziekenhuis Nijmegen is gewoon een GORE HANDLANGER van de jeugdzorg en een uitermate gevaarlijke plaats voor uw kind.
Niets is smeriger dan de gore praktijken van de bestuurders van het Radboud Ziekenhuis Nijmegen om ouders uit het gezag te laten zetten nadat hun kind een verkeersongeluk kreeg welk ongeluk natuurlijk nooit gebeurd zou zijn als hun dochter "VLINDER" niet met verzonnen verhaaltjes zou zijn gejat.

Radboud Ziekenhuis Nijmegen weigerde stelselmatig afschrift dossier! Radboud Ziekenhuis Nijmegen wil dossier achter De Deur houden om in gezellig onderonsje met SBJG en RVDK met een VOPO-verzoekschrift de ouders van A. Leenders/Nienhuis UIT HET GEZAG te zetten. Nienhuis/Leenders zijn NIMMER IN HET ZIEKENHUIS geweest! Welke "smerige streken" van dit Radboud Ziekenhuis Nijmegen moeten kost wat kost achter gesloten deuren blijven dat hiervoor OUDERS MET SPOED UIT HET GEZAG WORDEN GEZET?

 


(800) Judith Leenders, Ron Nienhuis over de ernstige partijdigheid van door de Koningin benoemde rechters
(801) Rancuneuze gezinsvoogd van Stichting Bureau Jeugdzorg Gelderland grondslag voor crisisuithuisplaatsing:
"Hoe verliep de eerste kennismaking tussen ABN meisje VLINDER en de rancuneuze SBJG gezinsvoogd?"
(802) Reden crisisuithuisplaatsing: "VLINDER genoot van haar vakantie op Nawaka waterkamp
(803) Verklaring directeur Piekschool na uithuisplaatsing: "Met VLINDER is niets aan de hand!"
(804) Verzonnen verhalen: "Gedragswetenschapper Zwartjes wil gaan toeschrijven naar een jeugdzorgconclusie"
(805) ACTIE! Boycot Scouting Nederland deze organisatie werkt mee aan uitlevering van kinderen aan jeugdzorg
(806) ACTIE! Boycot Basisschool De Vlinder in Dieren gemeente Rheden
(808) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg voor UHP VLINDER"
(810) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over verlenging UHP VLINDER"
(811) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over adequaat verweer tegen Hop"
(812) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over schorsing ouders gezag"
(815) Raad van State: "Hoger beroep ouder tegen niet-ontvankelijk Wob-verzoek gegrond!
(816) Centrale Raad van Beroep: "Ouders mogen geen bezwaar maken tegen hulpverleningsplan bij CRvB
(817) Centrale Raad van Beroep: "Ouders mogen geen bezwaar maken tegen indicatiebesluiten jeugdzorg bij CRvB
(818) Openbaar Ministerie: "Jeugdige daders die VLINDER mishandelen worden niet vervolgd
(819) Basisschool De Vlinder Dieren beschuldigd ouders ten onrechte van kindermishandeling in geheim overleg
(820) Basisschool De Vlinder Dieren weigert ouders afschrift compleet schooldossier
(822) SBJG gezinsvoogd geeft zich ten onrechte uit voor voogd/wettelijke vertegenwoordiger van VLINDER
(827) Geheim overleg Radboud Ziekenhuis Nijmegen met Gelderse jeugdzorg over VLINDER
(831) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politie achtervolgd ouders bij verkiezingsposters plakken!
(470) Klacht GEGROND Nienhuis/Leenders tegen rechtbank Arnhem
(838) Lachwekkend! Wraken kinderrechter kansloos in Arnhem ouders VLINDER met Hop 1
(839) Lachwekkend! Wraken kinderrechter kansloos in Arnhem ouders VLINDER met Hop 2
(840) Lachwekkend! Wraken kinderrechter kansloos in Arnhem ouders VLINDER met Hop 3
(841) Lachwekkend! Wraken kinderrechter kansloos in Arnhem ouders VLINDER met Hop 4
(842) Lachwekkend! Wraken kinderrechter kansloos in Arnhem ouders VLINDER met Hop 5
(843) Lachwekkend! Wraken kinderrechter kansloos in Arnhem ouders VLINDER met Hop 6
(844) Ongelijke doorlooptijden voor ouders regel bij kinderrechters
(845) Klagen tegen griffie rechtbank Arnhem is zinloos
(846) Klagen tegen de jeugdzorg Gelderland is zinloos
(634) Rechtbank Arnhem zorgt voor een maatje alweer een rechter in bestuur scholengroep IJsselhof
(848) Onderaannemers in de jeugdzorg in de zaak Nienhuis/Leenders
(849) Honderden "hulpverleners" bemoeiden zich met VLINDER! Resultaat: Kindergevangenis!
(852) VOORVRAAG: Bij oproep hoorzitting vraag altijd om een openbare hoorzitting met voldoende toeschouwers
(854) VOORVRAAG: Is bezwaar gemaakt tegen indicatiebesluit?
(855) VOORVRAAG: Is bezwaar gemaakt tegen plan van aanpak?
(856) VOORVRAAG: Is bezwaar gemaakt tegen hulpverleningsplan?
(586) Stiekem overleg buiten de hoorzittingen om over indicatiebesluiten die al jaren niet deugen
(864) De gedragsgestoorde inteelt kinderrechter: "Met alleen procederen is geen vooruitgang mogelijk!"
(865) Stockholmsyndroom: "Kinderen worden door jeugdzorg als boodschapper berichten voor ouders gebruikt"
(878) Doelen SBJG indicatiebesluiten VLINDER 2012 in haar kindergevangenis Rentray Eefde gemeente Lochem
(879) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak VLINDER 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 op weg naar kindergevangenis
(880) Judith Leenders en Ron Nienhuis tegen Staat der Nederlanden ook niet-ontvankelijk bij Europees Hof
(882) VERWACHT
(884) U kunt een informatieverzoek kindermishandeling en organisatiecriminaliteit jeugdzorg indienen
(886) Jeugdzorg in Nederland is knippen en plakken en het geld blijft ongecontroleerd binnenstromen!
(888) Volg het geld in de jeugdzorg: "Jeugdzorg in Nederland is niet kindgericht maar gericht op schaalvergroting!"
(1000) Politicus Jan Hop opent discussie 11 september 2011:
"Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is fraude!
Ontvangen jeugdzorg gelden afkomstig uit dit soort fraude dient als heling te worden aangemerkt!"
In uitnodiging hoorzitting rechtbank MOET VERPLICHT naam behandeld rechter staan t.b.v. onderzoek! (574) (184) (581)