Dankzegging aan Omroep Gelderland voor de perfecte uitzending met Judith Leenders, Ron Nienhuis over hun dochter, wraking en ernstige partijdigheid van door de Koningin benoemde rechters. Uitnodiging bekijk uitzending Omroep Gelderland, start afspelen op 09:28 - Interview Journaal Omroep Gelderland met Jan Hop over plakoorlog bij verkiezingen. Bekijk ook deze uitstekende uitzending van Omroep Gelderland http://rtvgelderlandarchief.nl/playlist.php?id=47196 start afspelen op 04:10.

(1000) Politicus Jan Hop opent discussie 11 september 2011:
"Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is fraude!
Ontvangen jeugdzorg gelden afkomstig uit dit soort fraude dient als heling te worden aangemerkt!"
In uitnodiging hoorzitting rechtbank MOET VERPLICHT naam behandeld rechter staan t.b.v. onderzoek! (574) (184) (581)

ACTIE! Boycot Koninklijke Shell. Help mee met de bevrijding van "Vlinder" uit rancuneuze jeugdzorg!
(802) Met de ABN dochter van Ron en Judith was niets aan de hand. Rapportages worden met (verzonnen verhalen) toegeschreven naar de gewenste jeugdzorg conclusies en hun dochter eindigt na zes jaar gesubsidieerde jeugdzorg bemoeienis in de kindergevangenis van Rentray Eefde met toestemming van door de Koningin benoemde kinderrechters. ACTIE! Rij Koninklijke Shell voorbij en tank ergens anders. Help mee aan de bevrijding van "Vlinder" uit rancuneuze jeugdzorg!

Censuur in Nederland ©
Groep Hop ©

 

 

Op H.J. Piekschool Wageningen gaat het uitstekend met A. dus wordt A. door de jeugdzorg in Gelderland gelijk naar een andere school in Doetinchem overgeplaatst omdat het beeld dat de directeur over het meisje A. heeft niet past in de conclusie van de jeugdzorg

Op 9 februari 2007 stuurt de directeur van de H.J.Piekschool Wageningen een mailtje naar de ouders dat A. kindgedrag laat zien dat past bij haar leeftijd. (De gezinsvoogd M.G. van SBJG beweert immers dat zij na UHP nog steeds gepest wordt op haar nieuwe school en in het kindertehuis en zij daarom nog steeds hulpverlening nodig heeft.)  

----- Original Message -----
From: Hans Kersten
To: raketron
Sent: Friday, February 09, 2007 12:52 PM
Subject: Re: Fw: modelverzoek

Geachte mevr. Leenders, dhr. Nienhuis

ik mocht vandaag uw brief ontvangen, waarin u vraagt om de foto's waar A. op staat van onze website te verwijderen. Natuurlijk zullen wij hier gehoor aan geven. Ik heb onze ict coŲrdinator opdracht gegeven ze te verwijderen.

Ik maak u hierbij tevens attent op het feit dat wij als school ons sterk maken dat onze leerlingen zich thuis voelen op de H.J.Piekschool en dat pesten uit den boze is. Ik kan u dan ook met zekerheid mededelen dat A. niet MISHANDELD wordt en dat wij trachten preventief om te gaan met pesten. In de groep van A. gaan kinderen op een prettige manier met elkaar om en A. laat een kindgedrag zien dat past bij haar leeftijd.

met vriendelijke groet,

Hans Kersten. 

 

Bij de Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland zijn ze niet zo blij met dit emailbericht van deze directeur en de minderjarige A. wordt dus van dit kindertehuis in Wageningen zo snel mogelijk naar een kindertehuis in de gemeente Doetinchem geslingerd waar ze nu zit opgesloten in een kamertje van enkele vierkante meters zonder raam om maar zoveel mogelijk kinderen in dit kindertehuis op te kunnen bergen en alle daarbij behorende geldstromen in handen te kunnen krijgen.

 

 

Reactie van de kinderrechter Arnhem op deze voor de ouders en minderjarige A. positieve verklaring van een schooldirecteur op de hoorzitting

De gezinsvoogd zegt op deze hoorzitting dat de minderjarige A. op de HJ Piekschool WEL GEPEST WORDT en ik geloof WEL de gezinsvoogd en NIET de directeur, deze verklaring van de directeur is onvoldoende als representatief voorbeeld van ernstige partijdigheid van door de koningin benoemde Arnhemse INTEELT kinderrechters voor gezinsvoogden van Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland.

Is het niet weerzinwekkend dat een verklaring van een schooldirecteur dat "Vlinder" Nienhuis kindgedrag laat zien dat past bij haar leeftijd kritiekloos door zo'n kinderrechter aan de kant geschoven wordt.

Je kunt er VERGIF OP INNEMEN dat als het negatieve verklaring zou zijn geweest over "Vlinder" Nienhuis die past in de conclusie OTS en UHP dan zou die verklaring in ieder rapport en verzoek van SBJG terugkomen en zo'n weerzinwekkend partijdige door de koningin benoemde INTEELT kinderrechter zou er in de beschikking dolgraag naar verwijzen want zo werkt dat in de organisatiecriminaliteit in de jeugdzorg.

 

 

(666) ACTIE! Boycot Koninklijke Shell en tank ergens anders om de benzineprijs te laten dalen
Mijd ook andere Koninklijke organisaties probeer uw aankopen steeds ergens anders te doen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_organisaties_met_het_predicaat_Koninklijk
Ahold is bijvoorbeeld Albert Heijn, ga dus lekker boodschappen doen bij andere supermarkten en mijd Albert Heijn
Als steeds meer burgers meedoen gaan prijzen dalen neemt en uw koopkracht toe! Tankt u nu ergens anders?
(800) Judith Leenders, Ron Nienhuis over de ernstige partijdigheid van door de Koningin benoemde rechters
(801) Rancuneuze gezinsvoogd van Stichting Bureau Jeugdzorg Gelderland grondslag voor crisisuithuisplaatsing:
"Hoe verliep de eerste kennismaking tussen ABN meisje VLINDER en de rancuneuze SBJG gezinsvoogd?"
(802) Reden crisisuithuisplaatsing: "VLINDER genoot van haar vakantie op Nawaka waterkamp
(803) Verklaring directeur Piekschool na uithuisplaatsing: "Met VLINDER is niets aan de hand!"
(804) Verzonnen verhalen: "Gedragswetenschapper Zwartjes wil gaan toeschrijven naar een jeugdzorgconclusie"
(805) ACTIE! Boycot Scouting Nederland deze organisatie werkt mee aan uitlevering van kinderen aan jeugdzorg
(806) ACTIE! Boycot Basisschool De Vlinder in Dieren gemeente Rheden
(807) ACTIE! Boycot Raad voor de Kinderbescherming, raadsrapport niet sterk en overtuigend
(808) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg voor UHP VLINDER"
(809) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over omgangsregeling VLINDER en haar ouders"
(810) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over verlenging UHP VLINDER"
(811) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over adequaat verweer tegen Hop"
(812) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over schorsing ouders gezag"
(813) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over opsluiting VLINDER in kindergevangenis"
(814) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over verlenging opsluiting VLINDER in kindergevangenis"
(815) Raad van State: "Hoger beroep ouder tegen niet-ontvankelijk Wob-verzoek gegrond!
(816) Centrale Raad van Beroep: "Ouders mogen geen bezwaar maken tegen hulpverleningsplan bij CRvB
(817) Centrale Raad van Beroep: "Ouders mogen geen bezwaar maken tegen indicatiebesluiten jeugdzorg bij CRvB
(818) Openbaar Ministerie: "Jeugdige daders die VLINDER mishandelen worden niet vervolgd
(819) Basisschool De Vlinder Dieren beschuldigd ouders ten onrechte van kindermishandeling in geheim overleg
(820) Basisschool De Vlinder Dieren weigert ouders afschrift compleet schooldossier
(821) Basisschool De Vlinder Dieren, ouders ontdekken Arnhemse rechter zit in het Delta schoolbestuur
(822) SBJG gezinsvoogd geeft zich ten onrechte uit voor voogd/wettelijke vertegenwoordiger van VLINDER
(823) Geheim overleg tussen jeugdzorg en Gelderse Roos over onderzoek VLINDER
(824) Rancune jeugdzorg! Ouders worden uit gezag gezet na vervallen verklaarde SA-tjes
(825) Rancune jeugdzorg! Ouders worden uit gezag gezet na winnen procedure over briefadres
(826) Rancune jeugdzorg! Ouders worden uit gezag gezet omdat ze procederen tegen de jeugdzorg
(827) Geheim overleg Radboud Ziekenhuis Nijmegen met Gelderse jeugdzorg over VLINDER
(828) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politiegeweld wordt ingezet bij jatten van kinderen
(829) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politie Dieren weigert aangifte van ouders op te nemen!
(830) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politie weigert ouders informatie over ongeval kind!
(831) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politie achtervolgd ouders bij verkiezingsposters plakken!
(832) Politie niet dienstbaar aan ouders! Huiszoeking bij Nienhuis Leenders met acht man politie!
(833) Politie en OM weigeren ouders afschrift Justitieel Documentatie Register
(834) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politie weigert aangifte van ontvoering VLINDER op te nemen
(835) Zinloos klagen bij Medisch Tuchtcollege in Zwolle met rechters in dit College
(836) Zinloos klagen bij Medisch Tuchtcollege in Den Haag met rechters in dit College
(837) Onderonsjes rechtspraak: Namenlijst rechters wrakingskamer die over hun collega beslissen
(470) Klacht GEGROND Nienhuis/Leenders tegen rechtbank Arnhem
(838) Lachwekkend! Wraken kinderrechter kansloos in Arnhem ouders VLINDER met Hop 1
(839) Lachwekkend! Wraken kinderrechter kansloos in Arnhem ouders VLINDER met Hop 2
(840) Lachwekkend! Wraken kinderrechter kansloos in Arnhem ouders VLINDER met Hop 3
(841) Lachwekkend! Wraken kinderrechter kansloos in Arnhem ouders VLINDER met Hop 4
(842) Lachwekkend! Wraken kinderrechter kansloos in Arnhem ouders VLINDER met Hop 5
(843) Lachwekkend! Wraken kinderrechter kansloos in Arnhem ouders VLINDER met Hop 6
(844) Ongelijke doorlooptijden voor ouders regel bij kinderrechters
(845) Klagen tegen griffie rechtbank Arnhem is zinloos
(846) Klagen tegen de jeugdzorg Gelderland is zinloos
(847) Raad van State: "Ouders mogen geen bezwaar maken tegen besluiten RvdK"
(634) Rechtbank Arnhem zorgt voor een maatje alweer een rechter in bestuur scholengroep IJsselhof
(848) Onderaannemers in de jeugdzorg in de zaak Nienhuis/Leenders
(849) Honderden "hulpverleners" bemoeiden zich met VLINDER! Resultaat: Kindergevangenis!
(850) Gedragsgestoorde kinderrechter: "Slachtoffer loverboys wordt opgesloten daders gaan vrijuit!"
(851) VOORVRAAG: Bij oproep hoorzitting vraag naam kinderrechter met afschrift benoeming Koninklijk Besluit
(852) VOORVRAAG: Bij oproep hoorzitting vraag altijd om een openbare hoorzitting met voldoende toeschouwers
(853) VOORVRAAG: Bij oproep hoorzitting vraag altijd of je beeld en geluidsopnamen mag maken
(854) VOORVRAAG: Is bezwaar gemaakt tegen indicatiebesluit?
(855) VOORVRAAG: Is bezwaar gemaakt tegen plan van aanpak?
(856) VOORVRAAG: Is bezwaar gemaakt tegen hulpverleningsplan?
(586) Stiekem overleg buiten de hoorzittingen om over indicatiebesluiten die al jaren niet deugen
(857) VOORVRAAG: Bezwaarschrift tegen indicatiebesluit als verzoek door naar kinderrechter als verzet SA
(858) VOORVRAAG: Bezwaarschrift tegen plan van aanpak als verzoek door naar kinderrechter als verzet SA
(859) VOORVRAAG: Bezwaarschrift tegen hulpverleningsplan als verzoek door naar kinderrechter als verzet SA
(860) VOORVRAAG: Heeft u een compleet contactjournaal ontvangen?
(861) VOORVRAAG: Heeft u iedere 14 dagen om afschrift compleet contactjournaal gevraagd?
(862) Wraking kinderrechter direct nadat geweigerd wordt op een VOORVRAAG te beslissen!
(863) De gedragsgestoorde inteelt kinderrechter weigert u afschrift compleet dossier!
(864) De gedragsgestoorde inteelt kinderrechter: "Met alleen procederen is geen vooruitgang mogelijk!"
(865) Stockholmsyndroom: "Kinderen worden door jeugdzorg als boodschapper berichten voor ouders gebruikt"
(866) Stockholmsyndroom: "Kinderen worden door jeugdzorg tegen hun ouders opgezet"
(867) Stockholmsyndroom: "Kinderen worden opgesloten in kamertje paar vierkante meter zonder raam
(868) Stockholmsyndroom: Voor jeugdzorg onderzoek kind wordt omgangsregeling met ouders gefrustreerd!
(869) Stockholmsyndroom: Gezinshuisouders worden als pleegouders aangemerkt in procedures
(870) Stockholmsyndroom: De gezinsvoogd noemt zich ten onrechte voogd en wettelijk vertegenwoordiger kind
(871) Stockholmsyndroom: De gezinsvoogd noemt zich ten onrechte jeugdbeschermer
(872) Doelen SBJG indicatiebesluiten VLINDER 2006 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(873) Doelen SBJG indicatiebesluiten VLINDER 2007 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(874) Doelen SBJG indicatiebesluiten VLINDER 2008 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(875) Doelen SBJG indicatiebesluiten VLINDER 2009 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(876) Doelen SBJG indicatiebesluiten VLINDER 2010 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(877) Doelen SBJG indicatiebesluiten VLINDER 2011 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(878) Doelen SBJG indicatiebesluiten VLINDER 2012 in haar kindergevangenis Rentray Eefde gemeente Lochem
(879) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak VLINDER 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 op weg naar kindergevangenis
(880) Judith Leenders en Ron Nienhuis tegen Staat der Nederlanden ook niet-ontvankelijk bij Europees Hof
(881) VERWACHT
(882) VERWACHT
(883) VERWACHT
(884) U kunt een informatieverzoek kindermishandeling en organisatiecriminaliteit jeugdzorg indienen
(885) Doelen SBJG "behandelplan" VLINDER 2012 in haar kindergevangenis Rentray Eefde gemeente Lochem
(886) Jeugdzorg in Nederland is knippen en plakken en het geld blijft ongecontroleerd binnenstromen!
(887) Volg het geld in de jeugdzorg: "Hoeveel kost de cursus een verkeersboete betalen?"
(888) Volg het geld in de jeugdzorg: "Jeugdzorg in Nederland is niet kindgericht maar gericht op schaalvergroting!"
(889) Volg het geld in de jeugdzorg: "Ieder jaar zijn steeds meer UHP kinderen nodig om targets begroting te halen!"
(890) Volg het geld in de jeugdzorg: "Ieder jaar zijn steeds meer UHP kinderen nodig om jeugdzorgbonussen te halen!"
(891) Een gestolen generatie, Aboriginal kinderen op grote schaal gejat voor staatsopvoeding in AustraliŽ
(892) Alweer een gestolen generatie, kinderen in Nederland op grote schaal gejat tbv staatsopvoeding/onroerend goed
(893) Alweer een gestolen generatie, kinderen in Nederland op grote schaal gejat tbv onderzoek medicijngebruik
(894) Alweer een gestolen generatie, ouders worden op steeds grotere schaal uit gezag gezet om controles te voorkomen
(895) Kinderrechters worden door de Koningin benoemd, zij is verantwoordelijk voor jatten van uw kind
(896) In de zittingzaal hangt een portret van de Koningin, zij is verantwoordelijk voor jatten van uw kind
(897) Bij de gratie Gods bij wetgeving en benoeming staatshoofd waaruit blijkt die gratie Gods?
(898) Politicus Jan Hop opent discussie 11 september 2011:
"Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is fraude!
Ontvangen jeugdzorg gelden afkomstig uit dit soort fraude dient als heling te worden aangemerkt!"
(899) Politieke discussie: Koningshuis afschaffen! (Leken)rechters benoemen door Parlement!
Burgers zelf hun staatshoofd=President laten kiezen!
(666) ACTIE! Boycot Koninklijke Shell voer actie tegen kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen
(1000) Politicus Jan Hop opent discussie 11 september 2011:
"Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is fraude!
Ontvangen jeugdzorg gelden afkomstig uit dit soort fraude dient als heling te worden aangemerkt!"
In uitnodiging hoorzitting rechtbank MOET VERPLICHT naam behandeld rechter staan t.b.v. onderzoek! (574) (184) (581)

 

top
Censuur in Nederland ©
Stem Groep Hop in 2014
Politicus/redacteur/auteur: J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo. Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: J. Hop Ermelo.
Op alle websites Censuur in Nederland en Groep Hop is een "2012 disclaimer" van toepassing.
Procedures inzake belemmering vrijheid van meningsuiting tegen politicus/redacteur/auteur J. Hop Ermelo uitsluitend via rechtbank Zutphen
met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op internet en/of andere media.