Slavernij in Nederland en het ondermijnen van de democratie door de overheid zelf ©

Netwerk Rheden

 

 

STIEKEM OVERLEG gedragsdeskundigen Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland met gedragsdeskundige Lindenhout om toe te schrijven naar gewenste jeugdzorg conclusie OTS en UHP

In Nederland wordt door de jeugdzorg TOEGESCHREVEN NAAR DE CONCLUSIE om maar steeds meer kinderbeschermingsmaatregelen te kunnen blijven verkopen zoals ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen. Een mooi voorbeeld hiervan is een passage  uit het contactjournaal gezinsvoogd in de zaak "Codenaam 367" Er is geen enkele grond voor ondertoezichtstelling maar ze blijven doorgaan. Bron: Contactjournaal gezinsvoogd SBJG

datum contact                        17-07-2007

medewerker                          J.Z.

wijze contact                          reactie op observatieverslag (brief/email/fax verzonden)

tijdstip contact                      08:50 uur

duur contact                          0 minuten

contact met                            geen opgave

Hoi Lonneke,

Het doel contacten met familie zijn naar tevredenheid kan, wanneer je het er zo uitlicht, voor velerlei uitleg

vatbaar zijn. Wiens tevredenheid betreft het ? Van Bureau Jeugdzorg ? Van Lindenhout ? De Ouders ?

In feite is er natuurlijk maar één criterium en dat is 'tevredenheid ten aanzien van het ontwikkelingsbelang

van A.'.

Nu komt het over alsof A. samen met haar ouders in een laboratorium situatie is geobserveerd, er

zijn geen verontrustende signalen geconstateerd. Er wordt geen conclusie aan verbonden. 'Contacten met

familie zijn naar tevredenheid' is dat doel nu wel of niet behaald ?

Wanneer we een aanvullend doel formuleren: hier zijn voldoende argumenten om een onbegeleide

omgangsregeling te rechtvaardigen, dit dient het ontwikkelingsbelang van A. zou een dergelijk

doel dan op basis van jullie bevindingen nu al als behaald beschouwd kunnen worden ?

zonder jullie observaties in de context van de onder toezicht stelling te plaatsen kunnen die (observaties)

makkelijk gebruikt worden om aan te tonen dat er geen gronden meer zijn voor een verlenging van de OTS.

Uit ons overleg van 28 juni heb ik niet de indruk gekregen dat het ook jullie conclusie is. Door jullie

bevindingen niet terug in de context te plaatsen wordt mijns inziens voorbij gegaan aan het

ontwikkelingsbelang van A..

Graag zouden wij dan ook het hierboven al genoemde aanvullende doel aan jullie willen voorleggen;

'Er zijn voldoende argumenten om een onbegeleide omgangsregeling te recht vaardigen, dit dient het

ontwikkelingsbelang van A.. Met daarbij het dringende verzoek de belangrijkste argumenten ook

op schrift te stellen of, wanneer dit doel niet wordt behaald, aan te geven wat liet behalen van dat doel dan in

de weg slaat.

Vriendelijke groet, JZ.

 

 

Inleiding voorbeeld brieven

Succesvol weerwerk tegen jeugdzorg bemoeienis begint met zicht krijgen op de denk- en werkwijze van jeugdzorg personeel
(732) RT. PROACTIEF systematisch leren denken en werken. Dien een Wob verzoek in.
(10) Weerbaar worden tegen Raad voor de Kinderbescherming is weten hoe een raadsrapport wordt geschreven
(11) Weerbaar worden tegen Raad voor de Kinderbescherming is weten dat wanneer een raadsrapport niet deugt, "kinderbeschermers" toch blijven doorgaan
(137) Weerbaar worden tegen "jeugdzorg" is weten hoe beslissingen in de jeugdzorg in achterkamertjes genomen worden
(50) Weerbaar worden tegen "jeugdzorg" is eerbetoon voor ouders die in een emotioneel vaak moeilijke en lastige situatie meededen aan de strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd
(80) Weerbaar worden tegen "jeugdzorg" is weten dat rechters meestal partijdig zijn voor overheidsdienaren
(338) Laura Dekker zeilt -na contact met "jeugdzorg"- de wereld rond en veel Nederlanders wensen haar veel succes toe
(804) Voorbeeld geheim overleg om toe te kunnen blijven schrijven naar steeds meer omzet in de jeugdzorgindustrie
(521) Aapjes kijken in een jeugdzorgkooi om toe te kunnen schrijven naar de door jeugdzorg gewenste conclusie
 

 

U begint met procedureel en systematisch leren denken en werken

(7) U begint met ieder document systematisch en chronologisch in een word document vast te leggen
(134) POM Leer de omschrijving van een verdachte zoals in de wet omschreven uit uw hoofd
(367) U zorgt dat u eerst over complete dossiers beschikt. U bestudeert "De Velpse Verhoormethode"
(123) Kinderbeschermingsmaatregelen na gefabriceerd bewijs en verzonnen verhalen is fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt
(276) U begrijpt hoe u als burger kan worden genaaid door een rechter die ook advocaat is
(815) Hoger beroep met Hop tegen beschikking rechtbank Arnhem inzake niet-ontvankelijk Wob-verzoek gegrond
(50) Hop moet bloeden schrijft een CHRISTELIJKE jeugdzorg advocaat met bijbaantjes bij kerk en school na strijd om afgifte contactjournaal
(1000) Netwerken in Nederland om informatie in kennis en kennis in informatie om te zetten
 

 

Voorbeeld brieven

(465) Voorbeeld brief 465 school inzake afschrift complete dossiers
(464) Voorbeeld brief 464 school inzake welzijn en ontwikkeling minderjarige
(173) Voorbeeld brief 173 school na jeugdzorg bemoeienis met de minderjarige

(206) Voorbeeld brief 206 verzoek aan politie om afschrift alle dossiers
(343) Voorbeeld brief 343 verzoek aan Openbaar Ministerie om afschrift dossier door verdachte
(548) Voorbeeld 548 brief verzoek aan rechtbank om afschrift/inzage dossier voor de hoorzitting door verdachte

(102) Voorbeeld brief verzoek afschrift compleet dossier jeugdzorg
(110) Voorbeeld brief verzoek afschrift compleet dossier gemeente
(575) Voorbeeld brief verzoek afschrift compleet dossier Voorziening voor Pleegzorg
 

 

Zicht op de exploitatie van kinderen door de jeugdzorg industrie

Lees verder.........

 

 

Na contact met politie of Openbaar Ministerie als verdachte begint u gelijk met procedureel en systematisch leren denken en werken

Praktijkvoorbeelden van gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking gericht tegen Hop

Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk Coördinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Hop: "Doen bekennen?" Ik beken geen letter, wanneer gaan jullie die kinderrechter van die geantidateerde beschikking oppakken, wanneer gaan jullie die jeugdzorg medewerkers en politieagenten oppakken die een kind jatten zonder rechterlijke beschikking? Doen bekennen? Pak die kinderrechter op en trap haar de rechtspraak uit met haar geantidateerde beschikking op verzoek van jeugdzorg tuig.

(367) POM Vrijspraak Nienhuis! Bestudeer de zaak Nienhuis wanneer u onverhoopt met politie of OM in aanraking komt!
(206) POM Voorbeeld brief 206 verzoek aan politie om afschrift alle dossiers
(134) POM Leer de omschrijving van een verdachte zoals in de wet omschreven uit uw hoofd
(690) POM Na contact met politie of Openbaar Ministerie als verdachte begint u gelijk PROACTIEF met procedureel en systematisch leren denken en werken
(343) POM Voorbeeld brief verzoek aan Openbaar Ministerie om afschrift dossier door verdachte
(548) POM Voorbeeld brief verzoek aan rechtbank om afschrift/inzage dossier voor de hoorzitting door verdachte
(609) POM & Wob & RT. PROACTIEF leren denken en werken. U verzoekt om alle namen van de 800+ Officieren van Justitie die werken voor het Openbaar Ministerie
(566) POM & Wob & RT. PROACTIEF leren denken en werken. U verzoekt om naam, titel, initialen, afschrift Koninklijk Besluit en nevenfuncties van de Officier van Justitie in uw zaak
(732) RT. PROACTIEF systematisch leren denken en werken. Dien een Wob verzoek in.

 


www.bureaujeugdzorg.nl
www.burojeugdzorg.nl
Referenties
Disclaimer
Contact
Copyright © 2018 J. Hop. Alle rechten voorbehouden.