Dankzegging aan Omroep Gelderland voor de perfecte uitzending met Judith Leenders, Ron Nienhuis over hun dochter, wraking en ernstige partijdigheid van door de Koningin benoemde rechters. Uitnodiging bekijk uitzending Omroep Gelderland, start afspelen op 09:28 - Interview Journaal Omroep Gelderland met Jan Hop over plakoorlog bij verkiezingen. Bekijk ook deze uitstekende uitzending van Omroep Gelderland http://rtvgelderlandarchief.nl/playlist.php?id=47196 start afspelen op 04:10.

(1000) Politicus Jan Hop opent discussie 11 september 2011:
"Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is fraude!
Ontvangen jeugdzorg gelden afkomstig uit dit soort fraude dient als heling te worden aangemerkt!"
In uitnodiging hoorzitting rechtbank MOET VERPLICHT naam behandeld rechter staan t.b.v. onderzoek! (574) (184) (581)

ACTIE! Boycot Koninklijke Shell. Help mee met de bevrijding van Anne-Marie uit rancuneuze jeugdzorg!
(802) Met de ABN dochter van Ron en Judith was niets aan de hand. Rapportages worden met (verzonnen verhalen) toegeschreven naar de gewenste jeugdzorg conclusies en hun dochter eindigt na zes jaar gesubsidieerde jeugdzorg bemoeienis in de kindergevangenis van Rentray Eefde met toestemming van door de Koningin benoemde kinderrechters. ACTIE! Rij Koninklijke Shell voorbij en tank ergens anders. Help mee aan de bevrijding van Anne-Marie uit rancuneuze jeugdzorg!

Censuur in Nederland ©
Groep Hop ©

 

 

Proloog een rechter moet rechtspreken conform de wet zonder onderonsjes buiten de hoorzittingen om!

Bron wetgeving:(135)

1 augustus 2006: Stiekem overleg praktijkleider verdachte 1 van SBJG met het hoofdkwartier rechtersleger Arnhem over uithuisplaatsing Anne-Marie Nienhuis
Tring Tring
Sutorius-Joekes: "Met kinderrechter Sutorius-Joekes"
Mw. verdachte 1 praktijkleider SBJG: "Hoi, met Ekster van SBJG"
"We hebben een CRISIS op het kantoor van Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland"
Sutorius-Joekes: Dat is niet best Ekster, wat is er aan de hand
Mw. verdachte 1 praktijkleider SBJG: "We hebben een lege plek in een PLEEGGEZIN, de PLEEGOUDERS willen met SPOED geld verdienen aan een extra SBJG kind"
Sutorius-Joekes: "Dat is niet best Ekster, zometeen is die plek door een andere stichting met een zetel buiten Gelderland ingepikt en komt mijn promotie naar het Gerechtshof in gevaar.
Sutorius-Joekes: "Heb je al een kind getraceerd om die lege plek gelijk in te nemen?"
Mw. verdachte 1 praktijkleider SBJG: "Ja maar we moeten snel zijn, ze zit nu nog op het Scouting Nederland Nawaka Waterkamp
en vertrekt over een paar dagen voor een rondreis door ScandinaviŽ met een camper met haar ouders
Sutorius-Joekes: Heb je al een afspraak gemaakt met Scouting Nederland om het kind daar op te pikken
Mw. VOPO1 praktijkleider SBJG: Ja ja, Scouting Nederland daar hebben we een "samenwerkingsovereenkomst" mee om kinderen daar snel op te pikken
Sutorius-Joekes: Fax je het verzoek nog even?
Mw. VOPO1 praktijkleider SBJG: Ja ja, dank je wel dat is dan weer snel geregeld.
Sutorius-Joekes: Doe er GEEN bijlagen bij, anders kun je niet toeschrijven naar de SPOEDUHP conclusie en ik moet ook nog naar de kapper?
Mw. VOPO1 praktijkleider SBJG: "Welnee ik maak er weer een mooi verhaaltje van en ik lieg en bedrieg er flink op los in het spoedverzoek UHP. Daar kunnen ze ons toch nooit op pakken want ik geef het contactjournaal gezinsvoogd NOOIT aan ouders. Je weet toch hoe het gaat hier in Gelderland, liegen en bedriegen is het motto van SBJG om dit kind te jatten. Je hoeft als KIR gelukkig nog steeds niet aan waarheidsvinding te doen bijvoorbeeld door de inhoud van het contactjournaal gezinsvoogd naast het spoedverzoek UHP te leggen. Gegevens uit contactjournaal gezinsvoogd met gegevens spoedverzoek UHP met elkaar te vergelijken.
Sutorius-Joekes: Hoeveel moet je er nog hebben voor je eindejaarsuitkering met een vast deel van 5,15% en je resultaatafhankelijk deel van 3,15%
Mw. VOPO1 praktijkleider SBJG: Het loopt allemaal prima na Savannah en komen personeel tekort, we gaan starten met een nieuw project "speeddates"
Mw. VOPO1 praktijkleider SBJG: Wat zullen de PLEEGOUDERS weer blij zijn met uw machtiging verblijf PLEEGOUDERS 24 uur. Ik zal ze gelijk even bellen.

 

2 augustus 2006: AKTIE! "Vangploeg A. naar Scouting Nederland Nawaka Waterkamp"
Klop klop
Politie: "Hier spreekt de politie! We zijn hier met "SBJG jeugdzorg" en komen een meisje van 9 A. ophalen"
SBJG: "Hier spreekt de SBJG Jeugdzorg, we hebben een BEVEL van S-J om een meisje van 9 A. op te halen"
SBJG: "Dus jij bent dat bijdehandje A die onze gezinsvoogd begin juli 2006 steeds corrigeerde"
SBJG: "Dat zullen we jou gelijk eens afleren, jij houdt verder je BEK en werkt mee want we gaan je in een KINDERTEHUIS opsluiten!
SBJG: "Die domme kinderrechter S-J denkt dat je naar PLEEGOUDERS gaat maar wij weten wel beter!
SBJG: "Kinderen van 9 die een gezinsvoogd steeds corrigeren gaan naar een KINDERTEHUIS voor 'HEROPVOEDING"
SBJG: "A. jij bent staatsgevaarlijk! We controleren alles. We noteren alle kentekens van auto's die in de buurt van het
kindertehuis/school komen. Op het bord in de lerarenkamer van school hangt een aanplakbiljet dat iedereen jou continu in de gaten moet
houden. Jij wordt naar school gebracht en gehaald. Er er rijden wagens met SBJG gezinsvoogden erin om de route van kindertehuis
school steeds te controleren op de aanwezigheid van ouders van wie wij hun kinderen hebben ingepikt. Ook je computer wordt
in de gaten gehouden en iedere toets die je aantikt wordt gelijk geregistreerd. Alle telefoongesprekken worden opgenomen.
Je vader en moeder krijg je tot eind maart 2007 NIET te zien want dan moet OTS en UHP weer verlengd worden.
Heb je dat allemaal goed begrepen "bijdehandje"? En je houdt verder je BEK in dat kindertehuis over je zeer goede schoolresultaten
want dat gedonder over "pesten op school" waar een rechter van de rechtbank Arnhem een baantje heeft moet afgelopen zijn.
SBJG:O ja, dat vergeet ik nog
IEDEREEN KRIJGT VAN SBJG TE HOREN DAT JE OUDERS "UIT HET GEZAG OVER JOU ZIJN GEZET"
Dus als jij bij "onze Gelderse Roos psycholoog komt" dat vertel je gewoon dat het personeel van het kindertehuis jouw PLEEGOUDERS zijn!
Dus als jij bij de kinderrechter komt dan vertel je de kinderrechter dat je apart van je ouders gehoord wil worden maar wel
WEL met je PLEEGOUDERS erbij
Je ouders komen daar toch nooit achter want alle dossiers worden geschoond en alle contactjournalen gecensureerd.
BIJ DE RECHTBANK ARNHEM WORDEN ONZE LIJSTEN MET BELANGHEBBENDEN EN BIJZONDERHEDEN er stelselmatig uitgepikt
door de griffiemedewerkers om te voorkomen dat deze lijsten in handen van ouders vallen. Ouders hebben NOOIT een compleet dossier!
Kinderrechters rechtbank Arnhem komen daar toch nooit achter want die TOETSEN NIET,
gaan ervan uit dat alles wat SBJG inlevert altijd klopt
.

 

 

Het 3e kindertehuis van A. heeft 12 cellen in de ene vleugel en 12 cellen in de andere vleugel
Hoe is is mogelijk dat A. zelfstandig internet op haar computer heeft geÔnstalleerd tijdens bouw van ons kindertehuis en als
kind nog eerder internet in het kindertehuis had dan de leiders van het kindertehuis omdat internet kindertehuis nog niet was aangesloten?

Hoe is het mogelijk dat de rekensom ca. 3000 euro salaris plus alle (nacht)toeslagen + 12 x 500 euro per kind = ca. 9000,-- per maand
x 2 voor beide vleugels met 24 "CELLEN" = ca. 18.000,-- per maand voor 24 kamertjes voor Lindenhout personeel kindertehuis
bij de ouders van A. is terechtgekomen. Wie heeft ons in onze handen zien wrijven tijdens gesprekken over de bouw van dit 3e kindertehuis?

4 medewerkers x 9000 = 36.000,-- zonder (nacht)(feestdag)(weekeind) en andere toeslagen, of is het ca. 18.000,-- zonder toeslagen?

Wat is het totaalbedrag eigenlijk dat de tweeŽnhalf jaar UHP van het "bijdehandje" A. ondertussen heeft gekost.................

En wat komt daar nog bovenop de komende jaren.........................

Wie zitten er achter dit kindertehuis met welke bijbaantjes en wie zijn de eigenaren van dit kindertehuis?

Wie heeft per 1 januari 2009 een bijbaantje bij de school van A. gekregen, heeft zij vroeger bij de RvdK gewerkt met een rechterbijbaan?

Is er sprake van een franchiseformule bij het runnen van dit kindertehuis van A. met BTW-plicht?

Volg het geld naar de kindertehuizen in Nederland

 

 

Scouting Nederland is een jeugdzorg handlanger en werkt actief mee om een meisje uit hun "kamp" weg te kunnen halen

Hoe heten de medewerkers van Scouting Nederland die als handlanger van de jeugdzorg actief hebben meegewerkt aan het weghalen van meisje A. uit het waterkamp NAWAKA in 2006 terwijl dit meisje gezellig aan het zeilen was onder het mom van jeugdzorg dat het kind in onmiddellijk en ernstig gevaar verkeerde met een SPOED UHP per fax naar de kinderrechter.

Wat voor tuig werkt er eigenlijk bij Scouting Nederland dat deze organisatie wil meewerken aan het weghalen van een meisje bij haar ouders terwijl dat meisje gezellig aan het zeilen is.

Ik nodig iedereen uit hun kinderen bij Scouting Nederland weg te halen simpelweg omdat Scouting Nederland een onveilige plaats voor kinderen is zolang daar tuig werkt dat meehelpt om kinderen tijdens een gezellig NAWAKA kamp door de jeugdzorg weg te laten halen.

Snapt dat tuig dat bij Scouting Nederland werkt nu echt niet dat dit meisje haar leven lang nooit meer zal vergeten dat zij verraden is door Scouting Nederland omdat zij tijdens een gezellig waterkamp met alle medewerking en in een gezellig onderonsje met de jeugdzorg gezinsvoogd (welke gezinsvoogd in strijd met wetgeving vanaf 10 april 2006 tot 2 augustus 2006 geen hulpverleningsplan heeft gemaakt omdat deze gezinsvoogd vanaf het begin van de OTS al van plan is geweest dit kind bij haar ouders weg te halen, is weggehaald.

Hoeveel kinderen worden er jaarlijks eigenlijk weggehaald bij hun ouders met Scouting Nederland als handlanger van de jeugdzorg

Rancuneuze gezinsvoogd irriteert zich aan meisje van negen dat haar steeds corrigeert en gaat een geheime uithuisplaatsing in gang te zetten

De SBJG gezinsvoogd irriteert zich enorm aan het meisje A. van 9 jaar dat in 1-ste gesprek met gezinsvoogd de gezinsvoogd steeds corrigeert:

A. is een speciaal kind ze ziet er ouder uit dan haar werkelijke leeftijd, ze is een pietje precies en bij de hand. DWZ ze is goed op de hoogte en corrigeert me steeds, bijna op het vervelend af. Zo van ik heb vorige week al kennis Gemaakt met je ouders. Nee, hoor dat was 2l juni dat is twee weken geleden. Verder ziet ze er gezond uit, haar kleding verraad dat ze jonger is. Ze spreekt keurig abn en spreekt met moeilijke woorden. Ook haar zinnen zijn een kopie van ouders.

 

 

Datum contact 04-07-2006 
medewerker VOPO2
wijze contact Moeder en A. (huisbezoekouders en/of jeugdige) 
contact met geen opgave 

Ben op huisbezoek geweest. Moeder en A. zijn wel thuis als ik langs kom. Ze zitten in de voordeur in t zonnetje, bij mijn aankomst gaan ze snel naar binnen. Wanneer ik voor de deur sta, staat deze open, klop aan en ik en loop doornaar binnen. Moeder kijkt weg, wanneer ik haar een hand wil geven maakt ze een beweging alsof ik niet besta. Geef A. die naast haar zit wel een hand. Moeder maakt tijdens het gesprek een aantal keren een norse opmerking,en met name het eerste kwartier/halfuur hangt er een gespannen sfeer. Ik doe mijn best om het luchtig te houden en te vragen hoe het gaat. Rechtstreekse vragen naar A. kapt moeder met enige regelmaat af.

A. heeft duidelijke instructies opgevangen vooraf. Ze mag niet met me mee, ze mag niet vertellen waar ze op school zit, de reden dat ze van school gaat en alle ellende is de schuld van haar ex-vriendin, met de nadruk op ex. Het kost moeite om het gesprek op gang te houden, moeder geeft wel aan wanneer ik teveel wil weten en laat me duidelijk weten dat ik niet alles mag vragen. (middels haar houding, norse en kortaf reactie) A. wordt wat losser en verteld over haar rapport, de school. Ze verteld niet over vriendinnen mag daar ook niet naar vragen. Wanneer het gesprek over school gaat/ ex-vriendin geeft A. het woord aan moeder. Moeder geeft aan een stuk aan dat het de schuld is van die ex-vriendin, door haar is er leed ontstaan etc. etc. 

A. zit op scouting, zeeverkenners in dieren. Ze heeft het naar haar zin en is enthousiast over haar roei insigne. ZE gaat mee op NAWAKA, nationaal waterkamp van de scouting. Dit is van 24 juli t/m 3 augustus. 

A. is een speciaal kind ze ziet er ouder uit dan haar werkelijke leeftijd, ze is een pietje precies en bij de hand. 

DWZ ze is goed op de hoogte en corrigeert me steeds, bijna op het vervelend af. Zo van ik heb vorige week al kennis Gemaakt met je ouders. Nee, hoor dat was 2l juni dat is twee weken geleden. 

Verder ziet ze er gezond uit, haar kleding verraad dat ze jonger is. Ze spreekt keurig abn en spreekt met moeilijke woorden. Ook haar zinnen zijn een kopie van ouders. 

Wanneer ik uitleg hoe ons contact de komende tijd zal zijn, namelijk voor mijn vakantie wil ik haar graag nog een maal zien en een gesprek met ouders. Daarna zal ik een 3mnd rapport schrijven en dit met ouders bespreken. Als ze dat willen mogen ouders dit met A. bespreken. Ook uitgelegd dat de ots voor een jaar is en dat er dat verder gekeken wordt. Moeder wordt boos ze wil nog een boekje over mij open doen mbt de school. Ik heb al voor het gesprek met ouders contact gehad met de school. Ik zou mij niet aan de afspraken hebben gehouden. Aangegeven dat ik verantwoordelijk ben en als ouders geen akkoord verklaring willen ondertekenen dat ik toch de plicht heb om dan zonder toestemming contact op te nemen met instanties die belangrijk zijn.

Omdat ik grote zorgen heb over de ontwikkeling van A. en niet alleen ik ook de Raad de rechtbank de politie en de school.

 

 

Nawoord redacteur Hop. Ouders geef nooit toestemming aan jeugdzorg en RvdK om informanten te benaderen! Ze doen het toch wel ook zonder uw toestemming en het vragen van toestemming is een schijnvertoning. Bij OTS hebben ouders nog steeds gezag en aan commentaar van ouders en kinderen hebben GEDRAGSGESTOORDE GEZINSVOOGDEN een bloedhekel en dat blijkt alweer uit het bovenstaande verhaal. Sowieso kunnen ouders informatie opvragen en dat aan een gezinsvoogd geven als die daar om vraagt. Het is een rancuneuze beroepsgroep die bovendien berucht is inzake gesjoemel met informatenverklaringen. Dus nooit toestemming geven. Informanten kunnen al hun informatie aan de ouders geven en die kunnen dat eventueel aan een gezinsvoogd geven.

 

 

(666) ACTIE! Boycot Koninklijke Shell. Help mee aan de bevrijding van Anne-Marie uit rancuneuze jeugdzorg!
Mijd andere Koninklijke organisaties probeer uw aankopen steeds ergens anders te doen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_organisaties_met_het_predicaat_Koninklijk
Ahold is bijvoorbeeld Albert Heijn, ga dus lekker boodschappen doen bij andere supermarkten en mijd Albert Heijn
Als steeds meer burgers meedoen gaan prijzen ook dalen neemt uw koopkracht toe! Tankt u nu ergens anders?
(003) Judith Leenders en Ron Nienhuis tegen Staat der Nederlanden krijgt vervolg bij Europees Hof
(800) Judith Leenders, Ron Nienhuis over de ernstige partijdigheid van door de Koningin benoemde rechters
(801) Rancuneuze gezinsvoogd van Stichting Bureau Jeugdzorg Gelderland grondslag voor crisisuithuisplaatsing:
"Hoe verliep de eerste kennismaking tussen ABN meisje Anne-Marie en de rancuneuze SBJG gezinsvoogd?"
(802) Reden crisisuithuisplaatsing: "Anne-Marie genoot van haar vakantie op Nawaka waterkamp
(803) Verklaring directeur Piekschool na uithuisplaatsing: "Met Anne-Marie is niets aan de hand!"
(804) Verzonnen verhalen: "Gedragswetenschapper Zwartjes wil gaan toeschrijven naar een jeugdzorgconclusie"
(805) ACTIE! Boycot Scouting Nederland deze organisatie werkt mee aan uitlevering van kinderen aan jeugdzorg
(806) ACTIE! Boycot Basisschool De Vlinder in Dieren gemeente Rheden
(807) ACTIE! Boycot Raad voor de Kinderbescherming, raadsrapport niet sterk en overtuigend
(808) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg voor UHP Anne-Marie"
(809) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over omgangsregeling Anne-Marie en haar ouders"
(810) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over verlenging UHP Anne-Marie"
(811) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over adequaat verweer tegen Hop"
(812) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over schorsing ouders gezag"
(813) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over opsluiting Anne-Marie in kindergevangenis"
(814) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over verlenging opsluiting Anne-Marie in kindergevangenis"
(815) Raad van State: "Hoger beroep ouder tegen niet-ontvankelijk Wob-verzoek gegrond!
(816) Centrale Raad van Beroep: "Ouders mogen geen bezwaar maken tegen hulpverleningsplan bij CRvB
(817) Centrale Raad van Beroep: "Ouders mogen geen bezwaar maken tegen indicatiebesluiten jeugdzorg bij CRvB
(818) Openbaar Ministerie: "Jeugdige daders die Anne-Marie mishandelen worden niet vervolgd
(819) Basisschool De Vlinder Dieren beschuldigd ouders ten onrechte van kindermishandeling in geheim overleg
(820) Basisschool De Vlinder Dieren weigert ouders afschrift compleet schooldossier
(821) Basisschool De Vlinder Dieren, ouders ontdekken Arnhemse rechter zit in het Delta schoolbestuur
(822) SBJG gezinsvoogd geeft zich ten onrechte uit voor voogd/wettelijke vertegenwoordiger van Anne-Marie
(823) Geheim overleg tussen jeugdzorg en Gelderse Roos over onderzoek Anne-Marie
(824) Rancune jeugdzorg! Ouders worden uit gezag gezet na vervallen verklaarde SA-tjes
(825) Rancune jeugdzorg! Ouders worden uit gezag gezet na winnen procedure over briefadres
(826) Rancune jeugdzorg! Ouders worden uit gezag gezet omdat ze procederen tegen de jeugdzorg
(827) Geheim overleg Radboud Ziekenhuis Nijmegen met Gelderse jeugdzorg over Anne-Marie
(828) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politiegeweld wordt ingezet bij jatten van kinderen
(829) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politie Dieren weigert aangifte van ouders op te nemen!
(830) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politie weigert ouders informatie over ongeval kind!
(831) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politie achtervolgd ouders bij verkiezingsposters plakken!
(832) Politie niet dienstbaar aan ouders! Huiszoeking bij Nienhuis Leenders met acht man politie!
(833) Politie en OM weigeren ouders afschrift Justitieel Documentatie Register
(834) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politie weigert aangifte van ontvoering Anne-Marie op te nemen
(835) Zinloos klagen bij Medisch Tuchtcollege in Zwolle met rechters in dit College
(836) Zinloos klagen bij Medisch Tuchtcollege in Den Haag met rechters in dit College
(837) Onderonsjes rechtspraak: Namenlijst rechters wrakingskamer die over hun collega beslissen
(838) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem met Hop 1
(839) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem met Hop 2
(840) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem met Hop 3
(841) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem met Hop 4
(842) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem met Hop 5
(843) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem
(844) Ongelijke doorlooptijden voor ouders regel bij kinderrechters
(845) Klagen tegen griffie rechtbank Arnhem is zinloos
(846) Klagen tegen de jeugdzorg Gelderland is zinloos
(847) Raad van State: "Ouders mogen geen bezwaar maken tegen besluiten RvdK"
(848) Onderaannemers in de jeugdzorg in de zaak Nienhuis/Leenders
(849) Honderden "hulpverleners" bemoeiden zich met Anne-Marie! Resultaat: Kindergevangenis!
(850) Gedragsgestoorde kinderrechter: "Slachtoffer loverboys wordt opgesloten daders gaan vrijuit!"
(851) VOORVRAAG: Bij oproep hoorzitting vraag naam kinderrechter met afschrift benoeming Koninklijk Besluit
(852) VOORVRAAG: Bij oproep hoorzitting vraag altijd om een openbare hoorzitting met voldoende toeschouwers
(853) VOORVRAAG: Bij oproep hoorzitting vraag altijd of je beeld en geluidsopnamen mag maken
(854) VOORVRAAG: Is bezwaar gemaakt tegen indicatiebesluit?
(855) VOORVRAAG: Is bezwaar gemaakt tegen plan van aanpak?
(856) VOORVRAAG: Is bezwaar gemaakt tegen hulpverleningsplan?
(857) VOORVRAAG: Bezwaarschrift tegen indicatiebesluit als verzoek door naar kinderrechter als verzet SA
(858) VOORVRAAG: Bezwaarschrift tegen plan van aanpak als verzoek door naar kinderrechter als verzet SA
(859) VOORVRAAG: Bezwaarschrift tegen hulpverleningsplan als verzoek door naar kinderrechter als verzet SA
(860) VOORVRAAG: Heeft u een compleet contactjournaal ontvangen?
(861) VOORVRAAG: Heeft u iedere 14 dagen om afschrift compleet contactjournaal gevraagd?
(862) Wraking kinderrechter direct nadat geweigerd wordt op een VOORVRAAG te beslissen!
(863) De gedragsgestoorde inteelt kinderrechter weigert u afschrift compleet dossier!
(864) De gedragsgestoorde inteelt kinderrechter: "Met alleen procederen is geen vooruitgang mogelijk!"
(865) Stockholmsyndroom: "Kinderen worden door jeugdzorg als boodschapper berichten voor ouders gebruikt"
(866) Stockholmsyndroom: "Kinderen worden door jeugdzorg tegen hun ouders opgezet"
(867) Stockholmsyndroom: "Kinderen worden opgesloten in kamertje paar vierkante meter zonder raam
(868) Stockholmsyndroom: Voor jeugdzorg onderzoek kind wordt omgangsregeling met ouders gefrustreerd!
(869) Stockholmsyndroom: Gezinshuisouders worden als pleegouders aangemerkt in procedures
(870) Stockholmsyndroom: De gezinsvoogd noemt zich ten onrechte voogd en wettelijk vertegenwoordiger kind
(871) Stockholmsyndroom: De gezinsvoogd noemt zich ten onrechte jeugdbeschermer
(872) Doelen SBJG indicatiebesluiten Anne-Marie 2006 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(873) Doelen SBJG indicatiebesluiten Anne-Marie 2007 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(874) Doelen SBJG indicatiebesluiten Anne-Marie 2008 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(875) Doelen SBJG indicatiebesluiten Anne-Marie 2009 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(876) Doelen SBJG indicatiebesluiten Anne-Marie 2010 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(877) Doelen SBJG indicatiebesluiten Anne-Marie 2011 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(878) Doelen SBJG indicatiebesluiten Anne-Marie 2012 in haar kindergevangenis Rentray Eefde gemeente Lochem
(879) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak Anne-Marie 2006 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(880) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak Anne-Marie 2007 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(881) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak Anne-Marie 2008 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(882) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak Anne-Marie 2009 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(883) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak Anne-Marie 2010 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(884) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak Anne-Marie 2011 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(885) Doelen SBJG "behandelplan" Anne-Marie 2012 in haar kindergevangenis Rentray Eefde gemeente Lochem
(886) Jeugdzorg in Nederland is knippen en plakken en het geld blijft ongecontroleerd binnenstromen!
(887) Volg het geld in de jeugdzorg: "Hoeveel kost de cursus een verkeersboete betalen?"
(888) Volg het geld in de jeugdzorg: "Jeugdzorg in Nederland is niet kindgericht maar gericht op schaalvergroting!"
(889) Volg het geld in de jeugdzorg: "Ieder jaar zijn steeds meer UHP kinderen nodig om targets begroting te halen!"
(890) Volg het geld in de jeugdzorg: "Ieder jaar zijn steeds meer UHP kinderen nodig om jeugdzorgbonussen te halen!"
(891) Een gestolen generatie, Aboriginal kinderen op grote schaal gejat voor staatsopvoeding in AustraliŽ
(892) Alweer een gestolen generatie, kinderen in Nederland op grote schaal gejat tbv staatsopvoeding/onroerend goed
(893) Alweer een gestolen generatie, kinderen in Nederland op grote schaal gejat tbv onderzoek medicijngebruik
(894) Alweer een gestolen generatie, ouders worden op steeds grotere schaal uit gezag gezet om controles te voorkomen
(895) Kinderrechters worden door de Koningin benoemd, zij is verantwoordelijk voor jatten van uw kind
(896) In de zittingzaal hangt een portret van de Koningin, zij is verantwoordelijk voor jatten van uw kind
(897) Bij de gratie Gods bij wetgeving en benoeming staatshoofd waaruit blijkt die gratie Gods?
(898) Politicus Jan Hop opent discussie 11 september 2011:
"Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is fraude!
Ontvangen jeugdzorg gelden afkomstig uit dit soort fraude dient als heling te worden aangemerkt!"
(899) Politieke discussie: Koningshuis afschaffen! (Leken)rechters benoemen door Parlement!
Burgers zelf hun staatshoofd=President laten kiezen!
(666) ACTIE! Boycot Koninklijke Shell. Help mee aan de bevrijding van Anne-Marie uit rancuneuze jeugdzorg!
Mijd andere Koninklijke organisaties probeer uw aankopen steeds ergens anders te doen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_organisaties_met_het_predicaat_Koninklijk
Ahold is bijvoorbeeld Albert Heijn, ga dus lekker boodschappen doen bij andere supermarkten en mijd Albert Heijn
Als steeds meer burgers meedoen gaan prijzen ook dalen neemt uw koopkracht toe! Tankt u nu ergens anders?

 

Moderne media worden nu ook ingezet om Anne-Marie te bevrijden uit de jeugdzorg
(Twitter met Ron en Judith)
(Hyves site Ron en Judith)
(Facebook Ron en Judith)
(Stem Groep Hop Rheden) Vraag iedereen die u kent om op Ron en Judith (Groep Hop) te stemmen mbt verkiezingen gemeenteraad Rheden
Vraag iedereen die u kent of zij ondersteuningsverklaringen willen tekenen die in Rheden nodig zijn om mee te mogen doen met verkiezingen gemeenteraad
Kloppen nevenfuncties bestuurders BSC gemeenten A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P&Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
Waarom werden tot 2012 nergens bijbaantjes in het Centraal Stembureau en alle andere stembureaus opgegeven?
 

top
Censuur in Nederland ©
Stem Groep Hop in 2014
Politicus/redacteur/auteur: J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo. Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: J. Hop Ermelo.
Op alle websites Censuur in Nederland en Groep Hop is een "2012 disclaimer" van toepassing.
Procedures inzake belemmering vrijheid van meningsuiting tegen politicus/redacteur/auteur J. Hop Ermelo uitsluitend via rechtbank Zutphen
met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op internet en/of andere media.