EERBETOON.
Ruim zeven jaar mocht ik ervaren hoe de ouders van "VLINDER", J.(Judith) Leenders en R.J.C. (Ron) Nienhuis in het openbaar stevig weerwerk bleven leveren tegen het jatten van hun negenjarige ABN dochter 2 augustus 2006 met medewerking van Scouting Nederland vanaf Nawaka Waterkamp met als grondslag het verzonnen verhaal "crisisuithuisplaatsing". Van een crisis was bewijsbaar geen sprake, het meisje zeilde immers met leeftijdsgenoten tijdens dit evenement. Zou daarna met haar ouders op rondreis naar ScandinaviŽ gaan. Iedere (kinder)rechter die ik vervolgens tegenkwam keek nergens naar. Weigerden allemaal stelselmatig aan waarheidsvinding te doen. Kinderrechters waren alleen maar bezig met het legaliseren van kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen en het in stand houden van de daarbij behorende geldstromen richting de jeugdzorg en haar onderaannemers. Minstens 175+ personen gingen zich vervolgens met deze zaak bemoeien! Na zes jaar ernstig falende zogenaamde Gelderland jeugdzorg eindigde het meisje vanaf een kamertje van een paar vierkante meter zonder raam in een kindergevangenis en belandde vervolgens als zwerver zonder onderwijs op straat als praktijkvoorbeeld wat door voor de jeugdzorgindustrie en door de koningin benoemde ernstig partijdige INTEELT kinderrechters bij kinderen en hun ouders wordt aangericht. Meermalig bewijsbaar in onderonsjes al geregeld buiten de hoorzittingen om. Kinderrechters in de zaak Nienhuis/Leenders zie ik dan ook rustig voor de ingang van een gaskamer staan om zeepjes en handdoekjes uit te delen aan familie om zich te gaan douchen. Kinderrechters zijn pathologische leugenaars die als papegaaien de jeugdzorg en RvdK blijven napraten wat er ook gebeurd en ook al eindigt een kind na zes jaar jeugdzorg en rechtbank bemoeienis als zwerver op straat. Ik KOTS van de kinderrechters in de zaak Nienhuis/Leenders en hun weerzinwekkende partijdigheid voor de jeugdzorg. Hoeveel kinderen en hun ouders zijn de afgelopen decennia met opzet door deze weerzinwekkende INTEELT beroepsgroep genaaid met beschikkingen die voor de hoorzitting al bekend zijn? De rechtspraak bij kinderbeschermingsmaatregelen in Nederland is een grote schijnvertoning en doorgestoken kaart. Advies: Ouders doe in heel Nederland vooral mee met de verkiezingen gemeenteraad 2014. Jan Hop 21 april 2013.

Mama, laatst toen je naar me zwaaide in de rechtbank moest ik toch wel een paar tranen wegpinken, want ergens ben ik ontzettend trots op jullie op jullie dat jullie zoveel doorzettingsvermogen hebben en blijven doorvechten. Dat doorzettingsvermogen heb ik in ieder geval van jullie. Jullie dochter die toch zielsveel van jullie houdt ondanks alles. "VLINDER" 30 december 2011.

(804) Jeugdzorg onderonsjes buiten de hoorzittingen om toe te schrijven naar de gewenste jeugdzorg conclusie.

(811) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg kinderrechter met jeugdzorg over adequaat verweer tegen Hop"

Dankzegging aan Omroep Gelderland voor de perfecte uitzending over wraking en ernstige partijdigheid van door de Koningin benoemde rechters. Uitnodiging bekijk uitzending Omroep Gelderland, start afspelen op 09:28 - Interview Journaal Omroep Gelderland met Jan Hop over plakoorlog bij verkiezingen. Bekijk ook deze uitstekende uitzending van Omroep Gelderland http://rtvgelderlandarchief.nl/playlist.php?id=47196 start afspelen op 04:10.

(1000) Politicus en onderzoeker Jan Hop opent discussie 11 september 2011:
"Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is fraude!
Ontvangen jeugdzorg gelden afkomstig uit dit soort fraude dient als heling te worden aangemerkt!"
In uitnodiging hoorzitting rechtbank MOET VERPLICHT naam behandeld rechter staan t.b.v. onderzoek! (574) (184) (581)

Censuur in Nederland ©
Groep Hop ©

 

 

Je kind in de cel (12) is een hel!

Openbare "jeugdzorg training" voor ouders van kinderen, bestuurders en ambtenaren van alle gemeentes en provincies

Onderzoek zelf hoe de uithuisplaatsing van de dochter van Nienhuis/Leenders is gerealiseerd door "jeugdzorg" aan de hand van het contactjournaal gezinsvoogd!

Zoek het contactjournaal gezinsvoogd in de pleitnotitie?

Wanneer werd de eerste OTS uitgesproken?

Wat was de reden voor OTS die de RvdK heeft opgegeven? Hoe lang moest de OTS duren volgens de RvdK?

Wanneer nam de "jeugdzorg" het besluit UHP voor Vlinder?

Wanneer was het eerste gesprek gezinsvoogd met ouders?

Wanneer was het eerste gesprek gezinsvoogd met kind?

Hoe beoordeelde de gezinsvoogd haar eerste gesprek met kind Vlinder een meisje van 9?

Analyseer zelf de gronden voor uithuisplaatsing van een kind in Nederland aan de hand van dit contactjournaal gezinsvoogd?

Wanneer en op welke wijze werd Vlinder bij haar ouders weggehaald?

Wie was de kinderrechter bij die "SPOED UHP" 2 augustus 2006? Antwoord KIR Sutorius-Joekes!

Wie was de kinderrechter op de hoorzitting van 24 juni 2008 om 13:55 uur? Antwoord KIR Sutorius-Joekes!

Was die kinderrechter Sutorius-Joekes op de hoorzitting van 24 juni 2008 om 13.55 uur onafhankelijk?

 

 

 

Bron: Contactjournaal gezinsvoogd Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland n.a.v. hoorzitting van 24 juni 2008 om 13.55 uur

De niet onafhankelijkheid van de kinderrechter wordt middels dit stukje uit het contactjournaal gezinsvoogd toch echt weergegeven. Een KIR die adequaat op verweer van Dhr. Hop moet reageren terwijl dit de taak is van Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland

datum contact   25-06-2008

medewerker       VOPO2

wijze contact      .KR Sutorius Joekes (telefoon)

tijdstip contact   11:16 uur

duur contact      0 minuten

contact met       geen opgave

KR gesproken n.a.v. de vraag overleggen van contactjournaals.

Het is niet geheel duidelijk welke periode de KR graag zou zien.

Mevr. geeft aan dat ze de stukken wil lezen zodat ze adequaat op verweer van dhr Hop kan reageren.

Ze heeft de relevante contactjournaals nodig waar Dhr Hop in zijn verweer aan refereert.

Zal deze naar de KR faxen.

 

 

 

OPENBARE PLEITNOTITIE
24 juni 2008 om 13.55 uur Rechtbank Arnhem Nienhuis/Leenders tegen Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland

Procesvertegenwoordiging J. Hop

Pleitnotities hoorzitting 24 juni 2008 om 13:55 uur Nienhuis/Leenders tegen SBJG Zaaknr 166078 ingediend 30 januari 2008 betreft het verzoekschrift omgangsregeling bij ondertoezichtstelling. Zaaknr 166077 ingediend 30 januari 2008 betreft het verzoekschrift opheffing O.T.S gedateerd 26 januari 2008. Zaaknr 170623  ingediend 2 juni 2008 betreft  OR EN-US">VERZOEKSCHRIFT 658 PER KIND ingediend bij kinderrechter tegen GEEN BESLUIT binnen 14 dagen SBJG op OR verzoek

Aan de Kinder(bestuurs)rechter te Arnhem

Arnhem, 24 juni 2008, hoorzitting 13:55 uur

Edelachtbare Heer/Vrouwe,

Inleiding. Wie is Vlinder, een meisje van negen jaar bij UHP dat in staat is gebleken de SBJG gezinsvoogd flink te irriteren door de gezinsvoogd steeds op fouten te corrigeren tijdens het eerste gesprek kind met SBJG gezinsvoogd.

Bron: Contactjournaal SBJG gezinsvoogd! 

Datum contact 04-07-2006
medewerker VOPO2 (gezinsvoogd)
wijze contact Moeder en Vlinder (huisbezoekouders en/of jeugdige) 

Ben op huisbezoek geweest. Moeder en Vlinder zijn wel thuis als ik langs kom. Ze zitten in de voordeur in t zonnetje, bij mijn aankomst gaan ze snel naar binnen. Wanneer ik voor de deur sta, staat deze open, klop aan en ik en loop doornaar binnen. Moeder kijkt weg, wanneer ik haar een hand wil geven maakt ze een beweging alsof ik niet besta. Geef Vlinder die naast haar zit wel een hand. Moeder maakt tijdens het gesprek een aantal keren een norse opmerking,en met name het eerste kwartier/halfuur hangt er een gespannen sfeer. Ik doe mijn best om het luchtig te houden en te vragen hoe het gaat. Rechtstreekse vragen naar Vlinder kapt moeder met enige regelmaat af. 

Vlinder heeft duidelijke instructies opgevangen vooraf. Ze mag niet met me mee, ze mag niet vertellen waar ze op school zit, de reden dat ze van school gaat en alle ellende is de schuld van haar ex-vriendin, met de nadruk op ex. Het kost moeite om het gesprek op gang te houden, moeder geeft wel aan wanneer ik teveel wil weten en laat me duidelijk weten dat ik niet alles mag vragen. (middels haar houding, norse en kortaf reactie) Vlinder wordt wat losser en verteld over haar rapport, de school. Ze verteld niet over vriendinnen mag daar ook niet naar vragen. Wanneer het gesprek over school gaat/ ex-vriendin geeft Vlinder het woord aan moeder. Moeder geeft aan een stuk aan dat het de schuld is van die ex-vriendin, door haar is er leed ontstaan etc. etc. 

Vlinder zit op scouting, zeeverkenners in dieren. Ze heeft het naar haar zin en is enthousiast over haar roei insigne. ZE gaat mee op NAWAKA, nationaal waterkamp van de scouting. Dit is van 24 juli t/m 3 augustus. 

Vlinder is een speciaal kind ze ziet er ouder uit dan haar werkelijke leeftijd, ze is een pietje precies en bij de hand. DWZ ze is goed op de hoogte en corrigeert me steeds, bijna op het vervelend af. Zo van ik heb vorige week al kennis Gemaakt met je ouders. Nee, hoor dat was 2l juni dat is twee weken geleden. 

Verder ziet ze er gezond uit, haar kleding verraad dat ze jonger is. Ze spreekt keurig abn en spreekt met moeilijke woorden. Ook haar zinnen zijn een kopie van ouders.   

 

 

Pagina 2 pleitnotities

1. Gewijzigde omstandigheden per 28 mei 2008

2. De ouders hebben hieronder de Tielse Checklist Risicofactoren ingevuld welke checklist met een Wob-verzoek 102 is verkregen in de zaak Nienhuis/Leenders (3) met een besluit van de Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland op 28 mei 2008. Deze checklist is op 2 juni 2008 voor het eerst openbaar is gemaakt en op internet is gezet door de heer J. Hop, procesvertegenwoordiger in de zaak Nienhuis/Leenders om pleitnotities, verzoek en verweerschriften en de communicatie tussen ouders en bestuursorgaan te verbeteren waardoor het bestuursorgaan snel en gemakkelijk een beslissing kan nemen om een einde te maken aan de situatie van kinderen die ten onrechte uithuis zijn geplaatst omdat deze checklist door een gezinsvoogd die niet aan de kwaliteitseisen voldoet niet en/of foutief is ingevuld.

3. In de Tielse Checklist RisicoFactoren is/wordt ten onrechte geen rekening gehouden met een gezinsvoogd, welke gezinsvoogd niet aan de kwaliteitseisen gezinsvoogd voldoet.

4. In de Tielse Checklist RisicoFactoren is/wordt ten onrechte geen rekening gehouden met een problematisch voorgeschiedenis waarbij de jeugdzorg/jeugdhulpverlening ernstig heeft gefaald.

Tielse Checklist RisicoFactoren

Datum : Zie datum pleitnotities 24 juni 2008.

Naam cliŽnt : Vlinder

Naam invullers : De ouders van Vlinder

Bron: Tielse Checklis RisicoFactoren, BJzG Rivierenland, December 2006

Aard van de problematiek

X NEE, er is geen sprake van Psychiatrische problematiek (ontwikkelingsstoornissen, gedragsstoornissen, depressies, verslavingen, kortom DSM-IV classificaties)

X NEE, er is geen sprake van Traumatische ervaringen (scheiding,verlieservaringen, misbruik, mishandeling,levensbedreigende situaties)

X NEE, er is geen sprake van Extreme faseproblematiek(huilbaby's, koppigheid in de peuterfase, zich buitensporig afzetten in de puberteit) intellectuele beperktheid

X NEE, er is geen sprake van een Verstoorde sexuele ontwikkeling (sexueel misbruik (slachtoffer/ dader), loverboy problematiek)

X NEE, er is geen sprake van School(werk)verzuim

X NEE, er is geen sprake van Hoge lijdensdruk (veel hinder ervaren van de problematiek / situatie) Ernst van de problematiek

X NEE, er is geen sprake van Uitgebreidheid van de problematiek (betreft meerdere ontwikkelingsgebieden; in ťn externaliserende gedragsproblematiek)

X NEE, er is geen sprake van Langdurig bestaande problematiek

X NEE, er is geen sprake van Het voorkomen van school, buurt (de problematiek in meerdere situaties (thuis),

X NEE, er is geen sprake van Ontoegankelijkheid van ouders/verzorgers voor hulpverlening

X NEE, er is geen sprake van Aanwezigheid van psychiatrische / psychische problematiek bij de ouder(s) (persoonlijkheidsstoornis depressie, impulscontrole -en verslavingsproblematiek, 

X NEE, er is geen sprake van (belast verleden) resulterend in onvoldoende (emotionele) beschikbaarheid voor het kind)

X NEE, er is geen sprake van Het niet beschikken over adequate kennis over de opvoeding van kinderen en over pedagogische vaardigheden

X NEE, er is geen sprake van Het ontbreken van zicht op eigen handelen en op de consequenties hiervan voor het kind

X NEE, er is geen sprake van Bij ouders ontbreekt het zicht op het kind (bijv. door intellectuele beperktheid)

X NEE, er is geen sprake van Problemen in de interactie tussen de gezinsleden (partners,ouder/kind, kinderen onderling)

X NEE, er is geen sprake van Aanwezigheid van belastende gezinsomstandigheden (ziekte/ overlijden; echtscheiding financiŽle problemen; werkloosheid)

X NEE, er is geen sprake van Afwezigheid van voldoende sociale steun vanuit de omgeving (onvoldoende sociaal netwerk en/of niet de mogelijkheid dit te organiseren)

X NEE, er is geen sprake van Aanwezigheid van geweld in het gezin (verbaal, fysiek, psychisch) Instabiliteit van de gezinssituatie (bijv. wisselende relaties/woonplaatsen)

X NEE, er is geen sprake van Verstoorde draagkracht/draaglastverhouding

X NEE, er is geen sprake van Aanwezigheid van complicerende culturele invloeden ( onvoldoende integratie,extreem religieuze opvattingen)

X Gelet op de bovenstaande risicofactoren die met NEE zijn aangekruist is er geen sprake van een HOOG RISICO!

X Gelet op de bovenstaande risicofactoren die met NEE zijn aangekruist is er geen sprake van een GEMIDDELD RISICO!

X Gelet op de bovenstaande risicofactoren die met NEE zijn aangekruist is er geen sprake van een LAAG RISICO!

X Gelet op de bovenstaande risicofactoren die met NEE zijn aangekruist is er geen sprake van RISICO

 

BEWIJSLAST!

Uit de weigering van de SBJG om onverwijld een COMPLEET DOSSIER aan de ouders te verstrekken en de weigering van SBJG om onverwijld inzicht te geven op verzoek van verzoeker (Wob verzoek 102) inzake normen en gevaren en hoe de vergelijkingsmethode tot stand is gekomen is er kennelijk sprake van VERONDERSTELLINGEN VAN SBJG met het oogmerk om een of beide ouders op een ernstige wijze te diskwalificeren.

Productie 418 Jurisprudentie: Vervang parkeerbedrijf door SBJG. SBJG, managers en gezinsvoogden hebben een commercieel belang bij OTS en UHP van kinderen.

Gewezen wordt op de salarissen van jeugdzorg managers die 30.000 euro per maand verdienen en de enorme salarissen die gezinsvoogden verdienen met alle extra’s.

De bewijslast ligt dus bij SBJG, waarbij er natuurlijk sprake zou zijn van zeer ernstige partijdigheid van de kinderrechter voor SBJG als de bewijslast door de kinderrechter omgedraaid zou worden en dat de ouders moeten gaan bewijzen dat de VERONDERSTELLINGEN SBJG onjuist zijn.  

X Het bovenstaande brengt met zich mee dat hiermee voldoende aannemelijk geworden is dat er GEEN sprake is van Tielse Risicosignalen

1. Gewijzigde omstandigheden na verlening OTS

De UHP van de minderjarige Vlinder wordt steeds schadelijker voor de minderjarige!

1. Zij is sociaal aangepast gedrag gaan vertonen!

2. Zij heeft slaap problemen!

3. Vlinder verzet zich zichtbaar tegen de UHP in het kindertehuis doordat zij A4-tjes op haar kamer ophangt met CEL NR 12!

3. Gewijzigde omstandigheden per 23 juni 2008

De ouders van Vlinder hebben bij SBJG een BEZWAARSCHRIFT ingediend tegen het SBJG BESLUIT d.d 19 juni 2008 dat SBJG heeft genomen t.a.v. de ouders van Vlinder citaat: “Echter is steeds gebleken dat het niet mogelijk is om op een constructieve wijze met u te communiceren” 

Kort samengevat zijn de ouders van mening dat de SBJG gezinsvoogd niet aan de kwaliteitseisen gezinsvoogd voldoet en het de SBJG gezinsvoogd ontbreekt aan communicatieve vaardigheden om met ouders van kinderen te communiceren.

Onderbouwing met feiten.

X Constructieve wijze betekent dat SBJG gaat er ten onrechte vanuit dat de ouders dienen mee te werken aan de door SBJG gewenste oplossing waarbij SBJG er ten onrechte vanuit gaat dat de onderliggende BEZWAREN van de ouders niet van invloed mogen zijn op de door SBJG gewenste oplossing waarbij de ouders zich tegen SBJG verweren met procedureel en systematisch weerwerk.

X Constructieve wijze betekent dat SBJG gaat er ten onrechte vanuit dat de ouders dienen mee te werken aan de door SBJG gewenste oplossing waarbij SBJG er ten onrechte vanuit gaat dat de minder leuke aspecten voor SBJG  niet van invloed te laten op de door SBJG gewenste oplossing.

X De ouders zijn van mening dat de situatie waarin de minderjarige Vlinder verkeert veroorzaakt is door een SBJG gezinsvoogd die niet aan de kwaliteitseisen gezinsvoogd voldoet. De ouders zijn dus van mening dat een gewenste oplossing gezocht moet worden bij de veroorzaker in casu de gezinsvoogd die niet aan de kwaliteitseisen gezinsvoogd voldoet.

X De ouders zijn van mening dat SBJG zich ten onrechte afreageert op kritische ouders waar de gezinsvoogd geen gezag over kan uitoefenen.

X De ouders zijn van mening dat de gezinsvoogd zich ten onrechte afreageert op een kind waar de gezinsvoogd geen gezag over kan uitoefenen omdat dit kind de gezinsvoogd steeds verbeterde in het eerste kennismakingsgesprek.

X SBJG en haar falende gezinsvoogd zijn zich er kennelijk nog steeds niet vol van bewust dat de Stichting en haar gezinsvoogd op een zeer ernstige wijze en compleet hebben gefaald in een fatsoenlijke communicatie met ouders en kind na het opleggen van OTS met uiterst pijnlijke en vervelende resultaten voor SBJG en haar gezinsvoogd.

X SBJG en haar falende gezinsvoogd zijn zich er kennelijk nog steeds niet vol van bewust dat de Stichting en haar gezinsvoogd op een zeer ernstige wijze en compleet hebben gefaald in een fatsoenlijke communicatie met ouders en kind na het opleggen van OTS en het is SBJG en haar gezinsvoogd nog niet gelukt te veranderen. Het beeld dat SBJG en haar gezinsvoogd zelf over zich hebben afgeroepen wordt hiermee alleen maar versterkt.

X SBJG en haar falende gezinsvoogd voelen iedere dag de last van hun gemaakte blunders en verkeerde interpretaties inzake de valse aanklacht VERWAARLOZING tegen de ouders terwijl onomstotelijk vast staat dat de verwondingen in het gezicht van de minderjarige niet door VERWAARLOZING van het kind door de ouders zijn ontstaan maar door mishandeling van klasgenoten.

X SBJG en haar falende gezinsvoogd voordat met de ouders was gesproken na opleggen van eerste OTS al het besluit verzoek UHP hadden genomen en dit in het eerste gesprek aan de ouders gelijk meedeelden.

X SBJG en haar falende gezinsvoogd voordat met de minderjarige Vlinder was gesproken na opleggen van eerste OTS al het besluit verzoek UHP hadden genomen voor het eerste gesprek met de minderjarige waarbij de gezinsvoogd zich ergerde aan deze minderjarige omdat een meisje van negen de gezinsvoogd steeds corrigeerde.

Onderbouwing met feiten op basis van chronologisch overzicht gebeurtenissen.

De school beschuldigd de ouders ervan de minderjarige te mishandelen in het 12-overleg met de gemeente 

De wonden in het gezicht van Vlinder zijn veroorzaakt door leerling L. die Vlinder heeft mishandeld en van welke mishandeling de politie in Dieren heeft geweigerd de aangifte op te nemen omdat die aangifte niet past in het toeschrijven naar de conclusie

Bron de Vlinderschool (groot) overleg 23 mei en 26 juni 2006 signalen van verwaarlozing: Plekken in gezicht - korstjes die ze open krabt zag er niet best uit diepe wond, 

 

Basisschool De Vlinder neemt wraak op meisje Vlinder en haar ouders na aanmelding bij andere school door bij SBJG om UHP van Vlinder aan te dringen door de ouders van kindermishandeling te weten VERWAARLOZING te beschuldigen

Bron de Vlinderschool (groot) overleg 23 mei en 26 juni 2006 signalen van verwaarlozing: Geen lunch mee naar school, geen kleding gepast op weer / haren kammen door juf, Plekken in gezicht - korstjes die ze open krabt zag er niet best uit diepe wond, na schooltijd veel alleen thuis, geen toezicht veel verantwoordelijkheid niet passend bij leeftijd. Vlinder moet zelf brood smeren s morgens, dit lukt niet en neemt koekjes mee naar school. Hiermee koopt ze vriendinnen om.

 

 

Bron: Contactjournaal gezinsvoogd.  

datumcontact 23-05-2006

medewerker VOPO2 (gezinsvoogd)

wijze contact Jolanda (telefoon)

contact met geen opgave  

Zorgplatform van school Vlinder belt.  

Heb haar juf Jolanda aan de telefoon. Gezinssituatie even in het kort, ik ben namelijk nog niet op de hoogte.  

Op school zien ze veel van de situatie thuis in het gedrag van Vlinder signalen van huiselijk geweld, ruzies etc. Vlinder komt met bericht dat ze van school gaat na de zomervakantie. School maakt zich hierom veel zorgen, ze vermoeden dat ze te dicht bij gekomen zijn en dat ouders daarom een andere school willen voor hun dochter. Moeder is vanmorgen op school geweest om het bericht te bevestigen, moeder was niet te bereiken of te stimuleren om op de huidige school te blijven. Ze hebben hun besluit genomen en dat staat vast, Vlinder gaat na de zomervakantie naar de Emma school in dieren.

 

 

Datum contact 21-06-2006

medewerker VOPO2 (gezinsvoogd)

wijze contact ouders (huisbezoekouders en/of jeugdige)

contact met geen opgave  

Op huisbezoek geweest. Ouders hebben het netjes opgeruimd, het is schoon en georganiseerd in huis. Vader is veel aan het woord" moeder zegt alleen iets als ik er naar vraag. Moeder geeft antwoorden met ja/nee. Moeder verteld erg weinig stemt niet toe info af te geven. Op mijn verzoek contact met school op te nemen zegt moeder dat ze geen toestemming geeft. Vader wel. Wanneer ik een akkoord verklaring pak wil vader hem tekenen. Moeder trekt hem uit de hand en verscheurd hem op een theatrale wijze. 

 

datumcontact 26-06-2006

medewerker VOPO2 (gezinsvoogd)

wijze contact school(telefoon)

contact met geen opgave  

School gebeld, dat de afspraak niet door kan gaan, dit omdat ouders geen toestemming geven. School heeft in een grootoverleg de casus Vlinder  besproken. R. Tiggelhoven, coŲrdinator was daarbij aanwezig hij geeft aan dat BJZ contact op moet nemen i.v.m lijst van meldingen bij hen beschikbaar zijn. Tijdens het overleg kwamen zij haast onvermijdelijk overeen UHP. 

Moeder geeft aan in gesprek op school dat ze mij niets mag vertellen. Dit is wel opvallend, temeer omdat moeder vindt dat het goed gaat er zijn volgens haar geen problemen. School valt op dat er geen zelfinzicht is, ontkennen en zien geen zorgen en problemen Kunnen geen punt noemen dat moet. Ouders/moeder heeft juf verboden acties te ondernemen m.b.t. L.  Ouders hebben gezinsvoogd verteld dat de school niets aan de problemen met Vlinder en L. doet. De Emma-school heeft Vlinder af gewezen gezien de huidige problemen, de Boomgaard is nu nog in overleg.  

Signalen van verwaarlozing, geen lunch mee naar school, geen kleding gepast op weer / haren kammen door juf, Plekken in gezicht - korstjes die ze open krabt zag er niet best uit diepe wond, na schooltijd veel alleen thuis, geen toezicht veel verantwoordelijkheid niet passend bij leeftijd. Vlinder moet zelf brood smeren s morgens, dit lukt niet en neemt koekjes mee naar school. Hiermee koopt ze vriendinnen om.

 

 

Datum contact 27-06-2006

medewerker VOPO2 (gezinsvoogd)

wijze contact werkbegeleiding(anders)

contact met geen opgave  

Overleg over Vlinder  R. en E. kunnen niet aanwezig zijn'

Met M. de zaak bekeken, duidelijk is dat er grote zorgen van verwaarlozing zijn. Er zijn duidelijke signalen, vader doet zijn best om zo goed en kwaad mogelijk voor zijn dochter te zorgen, maar als zijn vrouw tegen gas geeft lijkt hij het op te geven. De belangen van Vlinder worden hierdoor niet behartigd. Vlinder is veel alleen, moet veel zelfstandig doen aankleding, brood smeren voor school, verzorging dit merkt school. Vlinder heeft kleding aan die niet afgestemd is op het weer, koekjes bij i.p.v. brood is na school veel alleen, wordt gepest door L.  echter ouders treden niet voldoende adequaat hiertegen op.   

Conclusie: Vlinder haar thuissituatie is niet veilig je kunt spreken over verwaarlozing. Echter de vraag is waarom hebben Kairos, de Raad, school, de huisarts etc niet eerder Vlinder UHP? Hoe noodzakelijk is het dat dit nu abrupt gebeurt? We hebben besloten deze keuze niet met zijn tweeŽn te maken, deze situatie bestaat al langere tijd. We plannen een nieuwe triade en als we een UHP beslissen kunnen we dat ook vanuit de thuissituatie doen. We willen het goed voor kunnen bereiden. Ook reist de vraag wat kunnen we van vader verwachten, hij is mogelijk een Vlinder Hij kan verwoorden voor Vlinder te zorgen, maar kan hij dit ook werkelijk? Is hij opgewassen tegen moeder en kunnen we hem verantwoordelijk maken voor Vlinder Wat heeft dit voor invloed op relatie ouders en mogelijk huiselijk geweld. Welke inschatting moeten we voor moeder maken, ze geeft aan NIETS te willen. Hoe gevaarlijk is moeder? Kortom info in winnen bij Kairos, huisarts en school en as donderdag triade plannen.

100406-040706 Zicht op weerzinwekkende werkwijze van een falende gezinsvoogd van de Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland! Geen rapport/HVP binnen 3 maanden na OTS maar in het geheim volop bezig met uithuisplaatsing van een gezond meisje van negen, dat precies is en algemeen beschaafd Nederlands spreekt maar die falende gezinsvoogd heeft al die tijd nog niet met dat meisje van negen jaar oud gesproken!

 

Datum contact 28-06-2006 
medewerker VOPO2 (gezinsvoogd)
wijze contact Jolanda Schepers school De Vlinder (telefoon) 
contact met geen opgave 


Contact opgenomen met jolanda doorgegeven nog geen keuze te hebben gemaakt UHP. Dit stelt haar wel teleur, Ze maakt zich zorgen over 6 wkn zomervakantie. Daar naast er in wat toevalligheden gemeld. mdr heeft met de directeur staan praten op het schoolplein en gezegd dat ze lekker naar de camping gaan als vrijdag
staat vader om l2-00 uur klaar met de camper op school. De kans bestaat dat ze in de gaten hebben er een mogelijke UHP aan staat te komen. heeft een docent haar gezien met een boekje over een pleeggezin uit de bieb. School geeft aan het niet prettig te vinden dat er een,UHP via school aankomt, ivm veiligheid andere kk. 


Datum contact 28-06-2006 
medewerker VOPO2 (gezinsvoogd)
wijze contact Dhr Ruud Suren directeur de Vlinder (telefoon) 
contact met geen opgave 

Dhr Suren geeft aan zich zorgen te maken. En zorgen v BJZ te kennen. Hij is op de hoogte van de mogelijke
UHP. Hij geeft aan nog niet eerder een UHP via school gehad te hebben en zich hier zorgen over te maken.

Onder andere de veiligheid v andere leerkrachten, hungezinnen en de leerlingen op hun laatste schooldag. Hij begrijpt 
ons stand punt, we moeten dit in ieder geval goed voorbereiden en doorspreken. Vrijdag morgen gaan de kk, naar een
speeltuin en om l2uur staat vader op school te wachten


datum contact 28-06-2006 
medewerker VOPO2 (gezinsvoogd)
wijze contact Huisarts(telefoon) 
contact met geen opgave 

Huisarts benaderd,hij zou terug bellen. Ass. Belt dat het erg druk is met spoedjes ,hij krijgt het niet voor elkaar om de ochtend te bellen. Geef hem mijn privenr. Hij belt me terug. 


Datum contact 
medewerker VOPO2 (gezinsvoogd)
wijze contact pleegzorg,Minke Miller (telefoon) 
contact met geen opgave 

Er is geen plek,misschien in augustus. 
Minke wijst me door naar cliŽnt logistiek Lindenhout, Rachel oosterlaak. 
Ze heeft dienst in Ede. 

datum contact 28-06-2006 
medewerker VOPO2 (gezinsvoogd)
wijze contact cliŽnt logistiek lindenhout (telefoon) 
contact met geen opgave 

Rachel Oosterlaak heeft dienst Client Logestiek v Lindenhout. 
Er is geen plek. 

Ze heeft al gebeld vandaag met verschillende instanties. Heeft vandaag nog contact met Dunamis en zal vragen naar demogelijkheden, deze zijn er waarschijnlijk niet. Plaatsing bij Pactum kunnen we vergeten en Lindenhout zit helemaal vol. 

-Jeane Hesen, regiokantoor Arnhem heeft donderdagdienst. 
-evt. voor noodbed gaan,bel daar vanmiddag over terug. Ook een plaatsing in de zomervakantie bij een crisispleeggezin is max. voor twee weken ter overbrugging. 

 

Datum contact 28-06-2006 
medewerker VOPO2 (gezinsvoogd)
wijze contact Huisarts(telefoon) 
contact met geen opgave 

Huisarts gebeld, 
Hij heeft Vlinder vorig jaar een paar keer gezien,met o.a. een schaaf wond. De huisarts heeft weinig contact met dit Gezin en geeft aan niet op de hoogte te zijn vd thuis situatie. Hij is er al lang niet meer geweest. 

De huisarts is niet op de hoogte yan de ots v Vlinder en het onderzoek door de raad vd Kinderbescherming. Hij geeft aan MIJN ZORGEN ernstig te noemen maar hiervan geen signalen gezien te hebben, om dat er weinig contact met hen is. Over de psychische gesteldheid van moeder geeft hij aan alleen over oude info te kunnen spreken, deze is niet meer relevant. Over vader heeft de huisarts geen informatie. 

De huisarts geeft nogmaals aan weinig relevante informatie te hebben, niet op de hoogte is van de actuele situatie thuis. 

 Datum contact 28-06-2006 
medewerker M. K. (gezinsvoogd)
wijze contact Peter Bosma lindenhout(telefoon)
contact met geen opgave 

Peter Bosma heeft gebeld ik bel terug en spreek voicemail in, hij wil meer info over de vraag voorplek voor Vlinder 
Peter belt mij snel terug hij vervangt in deze ruud van kuijfhoven van de regio dieren

Ik heb de situatie geschetst en dat we morgen een definitief besluit nemen ook dat wij afhankelijk zijn van een plek van lindenhout of een andere plek in een crisis pleeggezin op een geheimadres. 

Peter begrijpt de situatie. Morgen blijven ze kijken of er een plek is,maar zo als het er nu naar uit ziet is er helemaal niets en ook niets te verwachten in afzienbare termiin Als wij besluiten dat Vlinder er direct uit moet kan dat alleen als er een plek is, mogelijk moet deze dan ver weg gezocht worden of dat alle plekken goed zijn. We hebben het dan over Noodbedden een zeer tijdelijke oplossing Noodbed was op dit ook niet voorradig. Hun blijven zoeken naar crisis pleeg gezin wij nemen morgen besluit hoe hoog wij het risico inschatten en wat wij direct nodig vinden wij brengen Ruud morgen op de hoogte van ons besluit en Lindenhout blijft voor nu zoeken naar een plek in een crisispleeggezin voor een langere periode.
Datum contact 30-06-2006 
medewerker M. K. (gezinsvoogd)
wijze contact dhr Kluivenhoven(telefoon) 
contact met geen opgave 

Dhr Kluivenhoven gebeld aangegeven dat BJZ een beslissing heeft gemaakt op grond van huidige situatie en dat er geen plek was. Nu dit veranderd is wil ik eerst ff overleggen met gedragsdeskundige. Neem later deze middag nog even contact met hem op. Datum contact 30-06-2006 
medewerker M. K. (gezinsvoogd)
wijze contact dhr kluivenhoven(telefoon) 
contact met geen opgave 

Er is een plek voor Vlinder N. in het Kompas in Ommeren. 

Wil je svp contact opnemen met mevrouw Corie. 
Indien je vragen hebt mag je de heer Kuivenhoven 

 Datum contact 30-06-2006
medewerker M. K. (gezinsvoogd)
wijze contact Triade (anders) 
contact met geen opgave 

R. van B. en M. K. hebben gister samen overleg gehad over UHP v Vlinder omdat er geen plek was en de ZORGEN al langer bestaan is er een inschatting gemaakt en besloten dat Vlinder er vandaag niet met spoed uit gaat Helaas ben ik er niet bij aanwezig geweest(VOTS) vandaar niet helemaal op de hoogte van wat er besproken is, later vandaag bij gepraat. 

 Datum contact 30-06-2006 
medewerker M. K. (gezinsvoogd)
wijze contact school(telefoon) 
contact met geen opgave 

School gebeld en aangewezenen dat de UHP op korte termijn niet doorgaat wel maken we ons zorgen maar willen geen overhaaste beslissing nemen en hebben geen plek

Vanmiddag was om 12:00 uur de school uit om 13.00 uur waren alle ouders weg en werden de docenten bedankt met bloemetjes etc voor de goede zorgen. Vlinder was nog niet opgehaald en had ook niets voor de docenten bij zich. Ze stond er heel alleen bij. Om 13.30 uur heeft een collega gebeld naar moeder. Deze was zeer verbaast dat Vlinder al vroeg uit school was. De juf geeft aan dat ze onverzorgd er uitzag, ze heeft lange nagels deze zijn niet schoon en ruikt niet fris. Met dit warme weer een beetje deo of schoon shirt doet wonderen, aldus de school 

 

 

Datum contact t3-07-2006 
medewerker M. K. (gezinsvoogd)
wijze contact Triade(anders) 
contact met geen opgave 

Overleg M.,  P. D.,  I. gedragsdeskundige en Gelderse Roos. 
We besluiten dat Vlinder niet v crisis naar crisis gaat maar wel naar een crisispleeggezin. We hebben met ouders strakke afspraken gemaakt mbt de vakantie periode om deze zoveel mogelijk overzichtelijk en veilig mogelijk te houden. 

- politie wordt gevraagd een oogje in het zeil te houden, Harie Jansen, wijkagent Dieren zal dit tot zijn vaknatie doen en dan overdragen aan een collega 
- lndicatie 24 uurs pleegzorg geschreven 
- SEC op de hoogte stellen v mogelijk actie in weekend/ s avonds

De ouders zijn van mening dat Vlinder wordt mishandeld door SBJG omdat:

1. Het BESLUIT UHP Vlinder was door SBJG al genomen voordat de gezinsvoogd met de ouders van het meisje had gesproken en dit BESLUIT UHP Vlinder in door de gezinsvoogd in het eerste gesprek ouders/gezinsvoogd aan de ouders meegedeeld met als grondslag voor UHP de valse aanklacht VERWAARLOZING met als informant de Vlinderschool Dieren. Bron en onderbouwing chronologisch overzicht contactjournaal gezinsvoogd

2. Het BESLUIT UHP Vlinder was door SBJG al genomen voordat de gezinsvoogd met Vlinder zelf had gesproken met als grondslag voor UHP de valse aanklacht VERWAARLOZING met als informant de Vlinderschool Dieren. Bron en onderbouwing chronologisch overzicht contactjournaal gezinsvoogd

3. Onomstotelijk en met keiharde feiten is bewezen dat de school de ouders TEN ONRECHTE beschuldigd van VERWAARLOZING. De school beschuldigd de ouders ervan de minderjarige te mishandelen in het 12-overleg met de gemeente 

De wonden in het gezicht van Vlinder zijn veroorzaakt door leerling L. die Vlinder heeft mishandeld en van welke mishandeling de politie in Dieren heeft geweigerd de aangifte op te nemen omdat die aangifte niet past in het toeschrijven naar de conclusie

Bron de Vlinderschool (groot) overleg 23 mei en 26 juni 2006 signalen van verwaarlozing: Plekken in gezicht - korstjes die ze open krabt zag er niet best uit diepe wond, 

4. Onomstotelijk en met keiharde feiten is bewezen dat de SBJG gezinsvoogd VOPO2 de ouders TEN ONRECHTE beschuldigd van VERWAARLOZING

Vlinder is veel alleen, moet veel zelfstandig doen aankleding, brood smeren voor school, verzorging dit merkt school. Vlinder heeft kleding aan die niet afgestemd is op het weer, koekjes bij i.p.v. brood is na school veel alleen, wordt gepest door L.  echter ouders treden niet voldoende adequaat hiertegen op.   

Onomstotelijk kan hiermee worden vastgesteld dat de SBJG gezinsvoogd VOPO2 niet aan de kwaliteitseisen gezinsvoogd voldoet omdat onomstotelijk vast staat dat de ouders:

1. Zelf en andere school voor hun dochter gevonden hebben om een einde aan het pesten van hun dochter te maken.

2. De ouders hun dochter niet betrokken hebben in hun conflict met school/gezinsvoogd om een einde aan het pesten te maken door Vlinder naar een andere school te laten gaan waar ze het ook leuk vond.

3. Onomstotelijk staat ook vast dat de Vlinderschool Dieren alle dossiers heeft geschoond inzake de valse aanklacht kindermishandeling in casu VERWAARLOZING.

4. Onomstotelijk staat ook vast dat de SBJG gezinsvoogd VOPO2 niet aan de kwaliteitseisen gezinsvoogd voldoet wanneer je als gezinsvoogd vast stelt dat er sprake is van kindermishandeling in casu VERWAARLOZING indien een slim meisje van 9 zich zelf moet aankleden en zelf haar brood moet smeren en het meisje van 9 zulke lekkere ontbijtkoek meekrijgt dan haar vriendinnen daar ook wel van willen mee-eten.

5. Gewijzigde omstandigheden na verlening OTS

De UHP van de minderjarige Vlinder wordt steeds schadelijker voor de minderjarige!

1. Zij is sociaal aangepast gedrag gaan vertonen!

2. Zij heeft slaap problemen!

3. Vlinder verzet zich zichtbaar tegen de UHP in het kindertehuis doordat zij A4-tjes op haar kamer ophangt met CEL NR 12!

Machtiging procesvertegenwoordiging. Ondergetekenden machtigen de heer J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo om haar/hem te vertegenwoordigen bij het instellen en verder behandelen van verzoekschriften, verweerschriften, bezwaarschriften, beroepschriften, aanvraag voorlopige voorzieningen en verzoek wraking kinderrechter zulks met het recht van vervanging.

Primair. Verzocht wordt de ondertoezichtstelling onverwijld op te heffen om een einde te maken aan de mishandeling van Vlinder door SBJG managers en gezinsvoogden door haar ten onrechte met een valse aanklacht tegen de ouders VERWAARLOZING uithuis te plaatsen.

Is het immers niet vreemd dat de informatie die de gezinsvoogd over Vlinder in hun eerste gesprek, zie pagina 1 pleitnotitie, in geen enkel SBJG verzoekschrift, indicatiebesluit, HVP of Plan van Aanpak is terug te vinden?

Secundair. De gevraagde omgangsregeling onverwijld op te leggen in het belang van de minderjarige zodat de minderjarige steeds minder in haar kindertehuis hoeft te verblijven. 

Handtekening :                                

J. LEENDERS, de moeder belast met het gezag

R.J.C. NIENHUIS, de vader belast met het gezag

wonende Spoorstraat 31, 6953 BW Dieren, gemeente Rheden

 


(Ondersteuningsverklaringen) Gezocht mensen in Rheden die in januari 2014 ons willen helpen met ondersteuningsverklaringen
(Stem Groep Hop Rheden) Kent u iemand in de gemeente Rheden, u kunt die persoon vragen Groep Hop te stemmen in 2014
(1000) Iedere zaak begint met controles op kenmerken organisatiecriminaliteit (KOC)
(999) Na constatering kenmerken organisatiecriminaliteit dient u geen klacht in maar u doet aangifte
en u verwijst daarbij naar het verkiezingsprogramma van de politieke groepering Groep Hop
(800) Judith Leenders, Ron Nienhuis over de ernstige partijdigheid van door de Koningin benoemde rechters
(801) Rancuneuze gezinsvoogd van Stichting Bureau Jeugdzorg Gelderland grondslag voor crisisuithuisplaatsing:
"Hoe verliep de eerste kennismaking tussen ABN meisje VLINDER en de rancuneuze SBJG gezinsvoogd?"
(802) Reden crisisuithuisplaatsing: "VLINDER genoot van haar vakantie op Nawaka waterkamp
(803) Verklaring directeur Piekschool na uithuisplaatsing: "Met VLINDER is niets aan de hand!"
(804) Verzonnen verhalen: "Gedragswetenschapper Zwartjes wil gaan toeschrijven naar een jeugdzorgconclusie"
(805) ACTIE! Boycot Scouting Nederland deze organisatie werkt mee aan uitlevering van kinderen aan jeugdzorg
(806) ACTIE! Boycot Basisschool De Vlinder in Dieren gemeente Rheden
(807) ACTIE! Boycot Raad voor de Kinderbescherming, raadsrapport niet sterk en overtuigend
(808) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg voor UHP VLINDER"
(809) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over omgangsregeling VLINDER en haar ouders"
(810) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over verlenging UHP VLINDER"
(811) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over adequaat verweer tegen Hop"
(812) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over schorsing ouders gezag"
(813) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over opsluiting VLINDER in kindergevangenis"
(814) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over verlenging opsluiting VLINDER in kindergevangenis"
(815) Raad van State: "Hoger beroep ouder tegen niet-ontvankelijk Wob-verzoek gegrond!
(816) Centrale Raad van Beroep: "Ouders mogen geen bezwaar maken tegen hulpverleningsplan bij CRvB
(817) Centrale Raad van Beroep: "Ouders mogen geen bezwaar maken tegen indicatiebesluiten jeugdzorg bij CRvB
(818) Openbaar Ministerie: "Jeugdige daders die VLINDER mishandelen worden niet vervolgd
(819) Basisschool De Vlinder Dieren beschuldigd ouders ten onrechte van kindermishandeling in geheim overleg
(820) Basisschool De Vlinder Dieren weigert ouders afschrift compleet schooldossier
(821) Basisschool De Vlinder Dieren, ouders ontdekken Arnhemse rechter zit in het Delta schoolbestuur
(822) SBJG gezinsvoogd geeft zich ten onrechte uit voor voogd/wettelijke vertegenwoordiger van VLINDER
(823) Geheim overleg tussen jeugdzorg en Gelderse Roos over onderzoek VLINDER
(824) Rancune jeugdzorg! Ouders worden uit gezag gezet na vervallen verklaarde SA-tjes
(825) Rancune jeugdzorg! Ouders worden uit gezag gezet na winnen procedure over briefadres
(826) Rancune jeugdzorg! Ouders worden uit gezag gezet omdat ze procederen tegen de jeugdzorg
(827) Geheim overleg Radboud Ziekenhuis Nijmegen met Gelderse jeugdzorg over VLINDER
(828) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politiegeweld wordt ingezet bij jatten van kinderen
(829) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politie Dieren weigert aangifte van ouders op te nemen!
(830) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politie weigert ouders informatie over ongeval kind!
(831) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politie achtervolgd ouders bij verkiezingsposters plakken!
(832) Politie niet dienstbaar aan ouders! Huiszoeking bij Nienhuis Leenders met acht man politie!
(833) Politie en OM weigeren ouders afschrift Justitieel Documentatie Register
(834) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politie weigert aangifte van ontvoering VLINDER op te nemen
(835) Zinloos klagen bij Medisch Tuchtcollege in Zwolle met rechters in dit College
(836) Zinloos klagen bij Medisch Tuchtcollege in Den Haag met rechters in dit College
(837) Onderonsjes rechtspraak: Namenlijst rechters wrakingskamer die over hun collega beslissen
(470) Klacht GEGROND Nienhuis/Leenders tegen rechtbank Arnhem
(838) Lachwekkend! Wraken kinderrechter kansloos in Arnhem ouders VLINDER met Hop 1
(839) Lachwekkend! Wraken kinderrechter kansloos in Arnhem ouders VLINDER met Hop 2
(840) Lachwekkend! Wraken kinderrechter kansloos in Arnhem ouders VLINDER met Hop 3
(841) Lachwekkend! Wraken kinderrechter kansloos in Arnhem ouders VLINDER met Hop 4
(842) Lachwekkend! Wraken kinderrechter kansloos in Arnhem ouders VLINDER met Hop 5
(843) Lachwekkend! Wraken kinderrechter kansloos in Arnhem ouders VLINDER met Hop 6
(844) Ongelijke doorlooptijden voor ouders regel bij kinderrechters
(845) Klagen tegen griffie rechtbank Arnhem is zinloos
(846) Klagen tegen de jeugdzorg Gelderland is zinloos
(847) Raad van State: "Ouders mogen geen bezwaar maken tegen besluiten RvdK"
(634) Rechtbank Arnhem zorgt voor een maatje alweer een rechter in bestuur scholengroep IJsselhof
(848) Onderaannemers in de jeugdzorg in de zaak Nienhuis/Leenders
(849) Honderden "hulpverleners" bemoeiden zich met VLINDER! Resultaat: Kindergevangenis!
(850) Gedragsgestoorde kinderrechter: "Slachtoffer loverboys wordt opgesloten daders gaan vrijuit!"
(851) VOORVRAAG: Bij oproep hoorzitting vraag naam kinderrechter met afschrift benoeming Koninklijk Besluit
(852) VOORVRAAG: Bij oproep hoorzitting vraag altijd om een openbare hoorzitting met voldoende toeschouwers
(853) VOORVRAAG: Bij oproep hoorzitting vraag altijd of je beeld en geluidsopnamen mag maken
(854) VOORVRAAG: Is bezwaar gemaakt tegen indicatiebesluit?
(855) VOORVRAAG: Is bezwaar gemaakt tegen plan van aanpak?
(856) VOORVRAAG: Is bezwaar gemaakt tegen hulpverleningsplan?
(586) Stiekem overleg buiten de hoorzittingen om over indicatiebesluiten die al jaren niet deugen
(857) VOORVRAAG: Bezwaarschrift tegen indicatiebesluit als verzoek door naar kinderrechter als verzet SA
(858) VOORVRAAG: Bezwaarschrift tegen plan van aanpak als verzoek door naar kinderrechter als verzet SA
(859) VOORVRAAG: Bezwaarschrift tegen hulpverleningsplan als verzoek door naar kinderrechter als verzet SA
(860) VOORVRAAG: Heeft u een compleet contactjournaal ontvangen?
(861) VOORVRAAG: Heeft u iedere 14 dagen om afschrift compleet contactjournaal gevraagd?
(862) Wraking kinderrechter direct nadat geweigerd wordt op een VOORVRAAG te beslissen!
(863) De gedragsgestoorde inteelt kinderrechter weigert u afschrift compleet dossier!
(864) De gedragsgestoorde inteelt kinderrechter: "Met alleen procederen is geen vooruitgang mogelijk!"
(865) Stockholmsyndroom: "Kinderen worden door jeugdzorg als boodschapper berichten voor ouders gebruikt"
(866) Stockholmsyndroom: "Kinderen worden door jeugdzorg tegen hun ouders opgezet"
(867) Stockholmsyndroom: "Kinderen worden opgesloten in kamertje paar vierkante meter zonder raam
(868) Stockholmsyndroom: Voor jeugdzorg onderzoek kind wordt omgangsregeling met ouders gefrustreerd!
(869) Stockholmsyndroom: Gezinshuisouders worden als pleegouders aangemerkt in procedures
(870) Stockholmsyndroom: De gezinsvoogd noemt zich ten onrechte voogd en wettelijk vertegenwoordiger kind
(871) Stockholmsyndroom: De gezinsvoogd noemt zich ten onrechte jeugdbeschermer
(872) Doelen SBJG indicatiebesluiten VLINDER 2006 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(873) Doelen SBJG indicatiebesluiten VLINDER 2007 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(874) Doelen SBJG indicatiebesluiten VLINDER 2008 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(875) Doelen SBJG indicatiebesluiten VLINDER 2009 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(876) Doelen SBJG indicatiebesluiten VLINDER 2010 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(877) Doelen SBJG indicatiebesluiten VLINDER 2011 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(878) Doelen SBJG indicatiebesluiten VLINDER 2012 in haar kindergevangenis Rentray Eefde gemeente Lochem
(879) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak VLINDER 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 op weg naar kindergevangenis
(880) Judith Leenders en Ron Nienhuis tegen Staat der Nederlanden ook niet-ontvankelijk bij Europees Hof
(881) Wob verzoek, onderwijs & leerplicht, procederen met Judith Leenders
(882) Wob verzoek, wonen, jeugdzorg, verhuur en onderhuur, contracten, procederen met Ron Nienhuis
(883) Wob verzoek, jeugdzorg en de aankoop van onroerend goed, procederen met Jan Hop
(884) U kunt een informatieverzoek kindermishandeling en organisatiecriminaliteit jeugdzorg indienen
(885) Doelen SBJG "behandelplan" VLINDER 2012 in haar kindergevangenis Rentray Eefde gemeente Lochem
(886) Jeugdzorg in Nederland is knippen en plakken en het geld blijft ongecontroleerd binnenstromen!
(887) Volg het geld in de jeugdzorg: "Hoeveel kost de cursus een verkeersboete betalen?"
(888) Volg het geld in de jeugdzorg: "Jeugdzorg in Nederland is niet kindgericht maar gericht op schaalvergroting!"
(889) Volg het geld in de jeugdzorg: "Ieder jaar zijn steeds meer UHP kinderen nodig om targets begroting te halen!"
(890) Volg het geld in de jeugdzorg: "Ieder jaar zijn steeds meer UHP kinderen nodig om jeugdzorgbonussen te halen!"
(891) Een gestolen generatie, Aboriginal kinderen op grote schaal gejat voor staatsopvoeding in AustraliŽ
(892) Alweer een gestolen generatie, kinderen in Nederland op grote schaal gejat tbv staatsopvoeding/onroerend goed
(893) Alweer een gestolen generatie, kinderen in Nederland op grote schaal gejat tbv onderzoek medicijngebruik
(894) Alweer een gestolen generatie, ouders worden op steeds grotere schaal uit gezag gezet om controles te voorkomen
(895) Kinderrechters worden door de Koningin benoemd, zij is verantwoordelijk voor jatten van uw kind
(896) In de zittingzaal hangt een portret van de Koningin, zij is verantwoordelijk voor jatten van uw kind
(897) Bij de gratie Gods bij wetgeving en benoeming staatshoofd waaruit blijkt die gratie Gods?
(898) Politicus Jan Hop opent discussie 11 september 2011:
"Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is fraude!
Ontvangen jeugdzorg gelden afkomstig uit dit soort fraude dient als heling te worden aangemerkt!"
(899) Politieke discussie: Koningshuis afschaffen! (Leken)rechters benoemen door Parlement!
Burgers zelf hun staatshoofd=President laten kiezen!
(666) ACTIE! Boycot Koninklijke Shell en tank ergens anders om de benzineprijs te laten dalen
Mijd ook andere Koninklijke organisaties probeer uw aankopen steeds ergens anders te doen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_organisaties_met_het_predicaat_Koninklijk
Ahold is bijvoorbeeld Albert Heijn, ga dus lekker boodschappen doen bij andere supermarkten en mijd Albert Heijn
Als steeds meer burgers meedoen gaan prijzen dalen neemt en uw koopkracht toe! Tankt u nu ergens anders?
 

top
Censuur in Nederland ©
Stem Groep Hop in 2014
Politicus/redacteur/auteur: J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo. Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: J. Hop Ermelo.
Op alle websites Censuur in Nederland en Groep Hop is een "2012 disclaimer" van toepassing.
Procedures inzake belemmering vrijheid van meningsuiting tegen politicus/redacteur/auteur J. Hop Ermelo uitsluitend via rechtbank Zutphen
met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op internet en/of andere media.