Dankzegging aan Omroep Gelderland voor de perfecte uitzending met Judith Leenders, Ron Nienhuis over hun dochter, wraking en ernstige partijdigheid van door de Koningin benoemde rechters. Uitnodiging bekijk uitzending Omroep Gelderland, start afspelen op 09:28 - Interview Journaal Omroep Gelderland met Jan Hop over plakoorlog bij verkiezingen. Bekijk ook deze uitstekende uitzending van Omroep Gelderland http://rtvgelderlandarchief.nl/playlist.php?id=47196 start afspelen op 04:10.

(1000) Politicus Jan Hop opent discussie 11 september 2011:
"Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is fraude!
Ontvangen jeugdzorg gelden afkomstig uit dit soort fraude dient als heling te worden aangemerkt!"
In uitnodiging hoorzitting rechtbank MOET VERPLICHT naam behandeld rechter staan t.b.v. onderzoek! (574) (184) (581)

ACTIE! Boycot Koninklijke Shell. Help mee met de bevrijding van Anne-Marie uit rancuneuze jeugdzorg!
(802) Met de ABN dochter van Ron en Judith was niets aan de hand. Rapportages worden met (verzonnen verhalen) toegeschreven naar de gewenste jeugdzorg conclusies en hun dochter eindigt na zes jaar gesubsidieerde jeugdzorg bemoeienis in de kindergevangenis van Rentray Eefde met toestemming van door de Koningin benoemde kinderrechters. ACTIE! Rij Koninklijke Shell voorbij en tank ergens anders. Help mee aan de bevrijding van Anne-Marie uit rancuneuze jeugdzorg!

Censuur in Nederland ©
Groep Hop ©

 

 

Zaakgegevens: 191534 / FA RK 09-12675 VOPO Verweerschrift schorsing gezag en voorlopige voogdij Zitting 29 oktober 2009: "Als A. niet uithuis was geplaatst na valse aanklachten VERWAARLOZING/MISHANDELING tegen de ouders dan had A. op 14 oktober 2009 NIET in het ziekenhuis gelegen!

 

 

 

Zaakgegevens:   191534 / FA RK 09-12675  

Verweerschrift schorsing gezag en voorlopige voogdij

Zitting 29 oktober 2009  

Als A. niet uithuis was geplaatst na valse aanklachten VERWAARLOZING/MISHANDELING tegen de ouders dan had A. op 14 oktober 2009 NIET in het ziekenhuis gelegen!

De beschikking is NIETIG en/of NIET GELDIG i.v.m. rechtspraak in strijd met de WET
 
De beschikking is NIET in het openbaar uitgesproken in TEGENWOORDIGHEID VAN DE GRIFFIER
1. De griffier was er NIET bij want haar/zijn naam, titel en initialen staat NIET op de beschikking.
2. Het ondertekeningblok van de beschikking DEUGT NIET!
3. Er staat een krabbeltje op de beschikking i.p.v. de handtekening van de griffier.
4. Leenders/Nienhuis willen de GRIFFIER die TEGENWOORDIG was bij de uitspraak oproepen voor de hoorzitting 29 oktober 2009 en onder AMBTSEED/EDE horen.
5. Leenders/Nienhuis willen afschrift van het BESLUIT waarbij de GRIFFIER uit de onderhavige beschikking als GRIFFIER is benoemd.

Met betrekking tot het uitspreken van een schorsing van het gezag en het toewijzen van de voorlopige voogdij aan SBJG geven ouders het volgende te kennen.

Ouders hebben na een summiere mededeling van SBJG te horen gekregen dat hun dochter betrokken was geraakt bij een ongeval en opgenomen was in het ziekenhuis. De politie, SBJG en het ziekenhuis wilde de ouders geen informatie geven en verwezen ouders door naar de voogd van de minderjarige, terwijl er geen sprake is van VOOGDIJ. Nadat ouders de betrokken instanties hierop hadden aangesproken en hun politieke standpunt hadden medegedeeld dat de instanties ouders behoren te informeren ontvingen zij een telefoontje van de Raad die mededeelde dat er een verzoek tot schorsing van het gezag en voorlopige voogdij ingediend zou worden.

De toegewezen schorsing van het gezag en toewijzing van de voorlopige voogdij is in strijd met de wet genomen nu de kinderrechter de uitspraak heeft gedaan terwijl er nog geen verzoekschrift was ingediend door de Raad voor de Kinderbescherming.

Datum hoorzitting op begin beschikking is NIET 29 oktober 2009 maar 19 oktober 2009

Het er de schijn van heeft dat ouders vanwege hun politieke activiteiten en stellingen geschorst zijn in het gezag en de voorlopige voogdij om die reden is toegewezen aan SBJG, die door toedoen van de gedragswetenschapper J. Zwartjes alles in het werk heeft gesteld om de ontbrekende redenen van de OTS/UHP voor de minderjarige te verhullen voor de rechterlijke macht door opdracht te geven rapporten aan te passen waaruit bleek dat er geen redenen voor een OTS/UHP voor betrokken minderjarige aanwezig waren.

Met betrekking tot de onderbouwing van het verzoek van de raad het volgende.

Ouders achtten dat er geen sprake is van "misbruiken van hulpverlening door ouders” indien ouders na een ernstig verkeersongeval van hun kind, schedelbasisfractuur (bron RVDK), TWEE keer bellen met het ziekenhuis waar hun kind naartoe is gebracht.

Ouders achtten dat er geen sprake is van "frustreren van hulpverlening door ouders” indien ouders na een ernstig verkeersongeval van hun kind, schedelbasisfractuur (bron RVDK), TWEE keer bellen met het ziekenhuis waar hun kind naartoe is gebracht.

Conclusie: Het feit dat ouders na de mededeling dat hun kind een ernstig ongeval heeft gehad TWEE keer bellen met het ziekenhuis is geen reden om het gezag te schorsen en de voorlopige voogdij aan SBJG toe te wijzen. 

Ouders achtten dat er geen sprake is van "misbruiken van hulpverlening" door ouders als er bij OTS geen HVP Zorgverlener is en die ouders tegen het ontbreken van een HVP Zorgverlener procederen bij de rechtbank.

Ouders achtten dat er geen sprake is van "frustreren van hulpverlening" door ouders als er bij OTS geen HVP Zorgverlener is en die ouders tegen het ontbreken van een HVP Zorgverlener procederen bij de rechtbank.  

Ouders achtten dat er geen sprake is van "misbruiken van hulpverlening" door ouders als er bij OTS geen Plan van Aanpak is en die ouders tegen het ontbreken van een Plan van Aanpak procederen bij de rechtbank.

Ouders achtten dat er geen sprake is van "frustreren van hulpverlening" door ouders als er bij OTS geen Plan van Aanpak is en die ouders tegen het ontbreken van een Plan van Aanpak procederen bij de rechtbank.  

Conclusie: Het feit dat ouders procederen omdat er door de instanties keer op keer in strijd met de politiek goedgekeurde procesreglementen bij een verzoekschrift voor een verlenging van een OTS/UHP geen plan van aanpak maken terwijl de procesreglementen dit voorschrijven is geen reden om het gezag te schorsen en de voorlopige voogdij aan SBJG toe te wijzen.

Ouders achtten dat er geen sprake is van "misbruiken van hulpverlening" door ouders indien ouders na een ernstig verkeersongeval van hun kind, schedelbasisfractuur (bron RVDK), als die ouders tijdens de ZIEKENHUISOPNAME van hun kind NIET in het ziekenhuis zijn geweest.

Ouders achtten dat er geen sprake is van "frustreren van hulpverlening" door ouders indien ouders na een ernstig verkeersongeval van hun kind, schedelbasisfractuur (bron RVDK), als die ouders tijdens de ZIEKENHUISOPNAME van hun kind NIET in het ziekenhuis zijn geweest.

Conclusie: Het feit dat ouders NIET in het ziekenhuis zijn geweest omdat zij zich houden aan de gegeven schriftelijke aanwijzing en SBJG in dit geval hierover nog geen besluit had genomen kan niet worden opgevat als het misbuiken en frustreren van de hulpverlening en dus geen reden om het gezag te schorsen en de voorlopige voogdij aan SBJG toe te wijzen.

 Ouders achtten dat er geen sprake is van "misbruiken van hulpverlening" door ouders BELAST MET HET GEZAG indien die ouders na een ernstig verkeersongeval van hun kind, schedelbasisfractuur (bron RVDK) informatie vragen aan de ZIEKENHUISARTS over de toestand van hun kind omdat die ouders zelf NIET naar het ziekenhuis mogen komen.

Ouders achtten dat er geen sprake is van "misbruiken van hulpverlening" door ouders BELAST MET HET GEZAG indien een ZIEKENHUISARTS ZELF BELT naar ouders na een ernstig verkeersongeval van hun kind, schedelbasisfractuur (bron RVDK) om informatie te geven over hun kind omdat die ouders zelf NIET naar het ziekenhuis mogen komen.

Conclusie: Het feit dat de ziekenhuisarts zelf naar ouders belt om summiere informatie te verstrekken omdat zij door een schriftelijke aanwijzing van SBJG niet naar het ziekenhuis mogen komen kan niet worden opgevat als misbruik van hulpverlening en is dus geen reden om het gezag te schorsen en de voorlopige voogdij aan SBJG toe te wijzen

Met betrekking tot het feit dat A. stelt dat zij niemand van haar eigen familieleden wil zien alsmede de mededeling dat zij wil dat ouders zo snel als mogelijk uit het gezag moeten worden gezet alsmede dat zij vind dat alles via de medewerker van een stichting moet verlopen die ook het bezorgde verjaardagscadeau van ouders zelf in gebruik heeft geven ouders te kennen dat uit deze opmerkingen alsmede uit alle signalen van A. die de ouders hebben vernomen van de instanties blijkt dat er aan alle kenmerken wordt voldaan van het Stockholm syndroom.

Om bovengenoemde redenen kan de schorsing van het gezag en de toewijzing van de voorlopige voogdij aan SBJG geen stand houden.

Hoogachtend,

 

Hr R.J.C Nienhuis en Mw J.Leenders

Spoorstraat 31 6953 BW Dieren

 

 

 

De ouders vragen DE GRIFFIER om een correcte oproep omdat de verzonden versie niet deugt omdat de datum woensdag 29 oktober2009 niet bestaat.

ZAAKGEGEVENS 191534/FA RK 09-12675

 

Hoorzitting 29 oktober 2009 om 10.30 uur  

Aan de Rechtbank Arnhem t.a.v. DE GRIFFIER

Inzake het vandaag, maandag 26 oktober 2009 bij de  informatiebalie ingeleverde en afgestempelde verweerschrift Nienhuis–Leenders zijn per abuis twee passages weggevallen BOVEN Alinea 5 pagina 2:  

Ouders achtten dat er geen sprake is van "misbruiken van hulpverlening" door ouders als er bij OTS geen Plan van Aanpak is en die ouders tegen het ontbreken van een Plan van Aanpak procederen bij de rechtbank.

Ouders achtten dat er geen sprake is van "frustreren van hulpverlening" door ouders als er bij OTS geen Plan van Aanpak is en die ouders tegen het ontbreken van een Plan van Aanpak procederen bij de rechtbank.

Aanvulling op verweerschrift

Er is sprake van een oneerlijk rechtsproces in strijd met HVRM en BUPO- verdrag

1.De ouders beschikken NIET over alle en complete ziekenhuisdossiers.
2. De ouders beschikken NIET over alle en complete politiedossiers.
3. De ouders beschikken NIET over alle en complete SBJG dossiers.
4. De ouders beschikken NIET over alle en complete Lindenhout dossiers.
5. De ouders beschikken NIET over alle Stichting BLANCO dossiers.
6. De ouders beschikken NIET over alle en complete RVDK dossiers.
7. De ouders beschikken NIET over alle en complete dossiers bij verzekeringsmaatschappijen.
8. De ouders beschikken NIET over alle en complete PGB dossiers.
In strijd met 6 EVRM beschikken de ouders NIET over tijd en de benodigde faciliteiten voor verdediging tegen de Staat/RVDK.

De ouders vragen DE GRIFFIER om een correcte oproep omdat de verzonden versie niet deugt omdat de datum woensdag 29 oktober2009 niet bestaat.

 Handtekening:  

 Hr. R.J.C Nienhuis en Mw. J Leenders

 Spoorstraat 31

 6953 BW Dieren

 Het verweer van de ouders van A. is gepubliceerd op de website www.burojeugdzorg.nl/812.htm(Correctie redacteur 180 naar nieuwe indeling 812)

 

 

(666) ACTIE! Boycot Koninklijke Shell. Help mee aan de bevrijding van Anne-Marie uit rancuneuze jeugdzorg!
Mijd andere Koninklijke organisaties probeer uw aankopen steeds ergens anders te doen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_organisaties_met_het_predicaat_Koninklijk
Ahold is bijvoorbeeld Albert Heijn, ga dus lekker boodschappen doen bij andere supermarkten en mijd Albert Heijn
Als steeds meer burgers meedoen gaan prijzen ook dalen neemt uw koopkracht toe! Tankt u nu ergens anders?
(003) Judith Leenders en Ron Nienhuis tegen Staat der Nederlanden krijgt vervolg bij Europees Hof
(800) Judith Leenders, Ron Nienhuis over de ernstige partijdigheid van door de Koningin benoemde rechters
(801) Rancuneuze gezinsvoogd van Stichting Bureau Jeugdzorg Gelderland grondslag voor crisisuithuisplaatsing:
"Hoe verliep de eerste kennismaking tussen ABN meisje Anne-Marie en de rancuneuze SBJG gezinsvoogd?"
(802) Reden crisisuithuisplaatsing: "Anne-Marie genoot van haar vakantie op Nawaka waterkamp
(803) Verklaring directeur Piekschool na uithuisplaatsing: "Met Anne-Marie is niets aan de hand!"
(804) Verzonnen verhalen: "Gedragswetenschapper Zwartjes wil gaan toeschrijven naar een jeugdzorgconclusie"
(805) ACTIE! Boycot Scouting Nederland deze organisatie werkt mee aan uitlevering van kinderen aan jeugdzorg
(806) ACTIE! Boycot Basisschool De Vlinder in Dieren gemeente Rheden
(807) ACTIE! Boycot Raad voor de Kinderbescherming, raadsrapport niet sterk en overtuigend
(808) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg voor UHP Anne-Marie"
(809) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over omgangsregeling Anne-Marie en haar ouders"
(810) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over verlenging UHP Anne-Marie"
(811) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over adequaat verweer tegen Hop"
(812) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over schorsing ouders gezag"
(813) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over opsluiting Anne-Marie in kindergevangenis"
(814) Onderonsjes buiten de hoorzittingen om: "Geheim overleg over verlenging opsluiting Anne-Marie in kindergevangenis"
(815) Raad van State: "Hoger beroep ouder tegen niet-ontvankelijk Wob-verzoek gegrond!
(816) Centrale Raad van Beroep: "Ouders mogen geen bezwaar maken tegen hulpverleningsplan bij CRvB
(817) Centrale Raad van Beroep: "Ouders mogen geen bezwaar maken tegen indicatiebesluiten jeugdzorg bij CRvB
(818) Openbaar Ministerie: "Jeugdige daders die Anne-Marie mishandelen worden niet vervolgd
(819) Basisschool De Vlinder Dieren beschuldigd ouders ten onrechte van kindermishandeling in geheim overleg
(820) Basisschool De Vlinder Dieren weigert ouders afschrift compleet schooldossier
(821) Basisschool De Vlinder Dieren, ouders ontdekken Arnhemse rechter zit in het Delta schoolbestuur
(822) SBJG gezinsvoogd geeft zich ten onrechte uit voor voogd/wettelijke vertegenwoordiger van Anne-Marie
(823) Geheim overleg tussen jeugdzorg en Gelderse Roos over onderzoek Anne-Marie
(824) Rancune jeugdzorg! Ouders worden uit gezag gezet na vervallen verklaarde SA-tjes
(825) Rancune jeugdzorg! Ouders worden uit gezag gezet na winnen procedure over briefadres
(826) Rancune jeugdzorg! Ouders worden uit gezag gezet omdat ze procederen tegen de jeugdzorg
(827) Geheim overleg Radboud Ziekenhuis Nijmegen met Gelderse jeugdzorg over Anne-Marie
(828) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politiegeweld wordt ingezet bij jatten van kinderen
(829) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politie Dieren weigert aangifte van ouders op te nemen!
(830) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politie weigert ouders informatie over ongeval kind!
(831) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politie achtervolgd ouders bij verkiezingsposters plakken!
(832) Politie niet dienstbaar aan ouders! Huiszoeking bij Nienhuis Leenders met acht man politie!
(833) Politie en OM weigeren ouders afschrift Justitieel Documentatie Register
(834) Politie niet dienstbaar aan ouders! Politie weigert aangifte van ontvoering Anne-Marie op te nemen
(835) Zinloos klagen bij Medisch Tuchtcollege in Zwolle met rechters in dit College
(836) Zinloos klagen bij Medisch Tuchtcollege in Den Haag met rechters in dit College
(837) Onderonsjes rechtspraak: Namenlijst rechters wrakingskamer die over hun collega beslissen
(838) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem met Hop 1
(839) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem met Hop 2
(840) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem met Hop 3
(841) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem met Hop 4
(842) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem met Hop 5
(843) Wraken kinderrechter kansloos voor ouders in Arnhem
(844) Ongelijke doorlooptijden voor ouders regel bij kinderrechters
(845) Klagen tegen griffie rechtbank Arnhem is zinloos
(846) Klagen tegen de jeugdzorg Gelderland is zinloos
(847) Raad van State: "Ouders mogen geen bezwaar maken tegen besluiten RvdK"
(848) Onderaannemers in de jeugdzorg in de zaak Nienhuis/Leenders
(849) Honderden "hulpverleners" bemoeiden zich met Anne-Marie! Resultaat: Kindergevangenis!
(850) Gedragsgestoorde kinderrechter: "Slachtoffer loverboys wordt opgesloten daders gaan vrijuit!"
(851) VOORVRAAG: Bij oproep hoorzitting vraag naam kinderrechter met afschrift benoeming Koninklijk Besluit
(852) VOORVRAAG: Bij oproep hoorzitting vraag altijd om een openbare hoorzitting met voldoende toeschouwers
(853) VOORVRAAG: Bij oproep hoorzitting vraag altijd of je beeld en geluidsopnamen mag maken
(854) VOORVRAAG: Is bezwaar gemaakt tegen indicatiebesluit?
(855) VOORVRAAG: Is bezwaar gemaakt tegen plan van aanpak?
(856) VOORVRAAG: Is bezwaar gemaakt tegen hulpverleningsplan?
(857) VOORVRAAG: Bezwaarschrift tegen indicatiebesluit als verzoek door naar kinderrechter als verzet SA
(858) VOORVRAAG: Bezwaarschrift tegen plan van aanpak als verzoek door naar kinderrechter als verzet SA
(859) VOORVRAAG: Bezwaarschrift tegen hulpverleningsplan als verzoek door naar kinderrechter als verzet SA
(860) VOORVRAAG: Heeft u een compleet contactjournaal ontvangen?
(861) VOORVRAAG: Heeft u iedere 14 dagen om afschrift compleet contactjournaal gevraagd?
(862) Wraking kinderrechter direct nadat geweigerd wordt op een VOORVRAAG te beslissen!
(863) De gedragsgestoorde inteelt kinderrechter weigert u afschrift compleet dossier!
(864) De gedragsgestoorde inteelt kinderrechter: "Met alleen procederen is geen vooruitgang mogelijk!"
(865) Stockholmsyndroom: "Kinderen worden door jeugdzorg als boodschapper berichten voor ouders gebruikt"
(866) Stockholmsyndroom: "Kinderen worden door jeugdzorg tegen hun ouders opgezet"
(867) Stockholmsyndroom: "Kinderen worden opgesloten in kamertje paar vierkante meter zonder raam
(868) Stockholmsyndroom: Voor jeugdzorg onderzoek kind wordt omgangsregeling met ouders gefrustreerd!
(869) Stockholmsyndroom: Gezinshuisouders worden als pleegouders aangemerkt in procedures
(870) Stockholmsyndroom: De gezinsvoogd noemt zich ten onrechte voogd en wettelijk vertegenwoordiger kind
(871) Stockholmsyndroom: De gezinsvoogd noemt zich ten onrechte jeugdbeschermer
(872) Doelen SBJG indicatiebesluiten Anne-Marie 2006 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(873) Doelen SBJG indicatiebesluiten Anne-Marie 2007 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(874) Doelen SBJG indicatiebesluiten Anne-Marie 2008 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(875) Doelen SBJG indicatiebesluiten Anne-Marie 2009 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(876) Doelen SBJG indicatiebesluiten Anne-Marie 2010 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(877) Doelen SBJG indicatiebesluiten Anne-Marie 2011 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(878) Doelen SBJG indicatiebesluiten Anne-Marie 2012 in haar kindergevangenis Rentray Eefde gemeente Lochem
(879) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak Anne-Marie 2006 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(880) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak Anne-Marie 2007 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(881) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak Anne-Marie 2008 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(882) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak Anne-Marie 2009 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(883) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak Anne-Marie 2010 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(884) Doelen SBJG hulpverleningsplan/plan van aanpak Anne-Marie 2011 op weg naar kindergevangenis 2011/2012
(885) Doelen SBJG "behandelplan" Anne-Marie 2012 in haar kindergevangenis Rentray Eefde gemeente Lochem
(886) Jeugdzorg in Nederland is knippen en plakken en het geld blijft ongecontroleerd binnenstromen!
(887) Volg het geld in de jeugdzorg: "Hoeveel kost de cursus een verkeersboete betalen?"
(888) Volg het geld in de jeugdzorg: "Jeugdzorg in Nederland is niet kindgericht maar gericht op schaalvergroting!"
(889) Volg het geld in de jeugdzorg: "Ieder jaar zijn steeds meer UHP kinderen nodig om targets begroting te halen!"
(890) Volg het geld in de jeugdzorg: "Ieder jaar zijn steeds meer UHP kinderen nodig om jeugdzorgbonussen te halen!"
(891) Een gestolen generatie, Aboriginal kinderen op grote schaal gejat voor staatsopvoeding in Australië
(892) Alweer een gestolen generatie, kinderen in Nederland op grote schaal gejat tbv staatsopvoeding/onroerend goed
(893) Alweer een gestolen generatie, kinderen in Nederland op grote schaal gejat tbv onderzoek medicijngebruik
(894) Alweer een gestolen generatie, ouders worden op steeds grotere schaal uit gezag gezet om controles te voorkomen
(895) Kinderrechters worden door de Koningin benoemd, zij is verantwoordelijk voor jatten van uw kind
(896) In de zittingzaal hangt een portret van de Koningin, zij is verantwoordelijk voor jatten van uw kind
(897) Bij de gratie Gods bij wetgeving en benoeming staatshoofd waaruit blijkt die gratie Gods?
(898) Politicus Jan Hop opent discussie 11 september 2011:
"Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is fraude!
Ontvangen jeugdzorg gelden afkomstig uit dit soort fraude dient als heling te worden aangemerkt!"
(899) Politieke discussie: Koningshuis afschaffen! (Leken)rechters benoemen door Parlement!
Burgers zelf hun staatshoofd=President laten kiezen!
(666) ACTIE! Boycot Koninklijke Shell. Help mee aan de bevrijding van Anne-Marie uit rancuneuze jeugdzorg!
Mijd andere Koninklijke organisaties probeer uw aankopen steeds ergens anders te doen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_organisaties_met_het_predicaat_Koninklijk
Ahold is bijvoorbeeld Albert Heijn, ga dus lekker boodschappen doen bij andere supermarkten en mijd Albert Heijn
Als steeds meer burgers meedoen gaan prijzen ook dalen neemt uw koopkracht toe! Tankt u nu ergens anders?

 

Moderne media worden nu ook ingezet om Anne-Marie te bevrijden uit de jeugdzorg
(Twitter met Ron en Judith)
(Hyves site Ron en Judith)
(Facebook Ron en Judith)
(Stem Groep Hop Rheden) Vraag iedereen die u kent om op Ron en Judith (Groep Hop) te stemmen mbt verkiezingen gemeenteraad Rheden
Vraag iedereen die u kent of zij ondersteuningsverklaringen willen tekenen die in Rheden nodig zijn om mee te mogen doen met verkiezingen gemeenteraad
Kloppen nevenfuncties bestuurders BSC gemeenten A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P&Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
Waarom werden tot 2012 nergens bijbaantjes in het Centraal Stembureau en alle andere stembureaus opgegeven?
 

top
Censuur in Nederland ©
Stem Groep Hop in 2014
Politicus/redacteur/auteur: J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo. Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: J. Hop Ermelo.
Op alle websites Censuur in Nederland en Groep Hop is een "2012 disclaimer" van toepassing.
Procedures inzake belemmering vrijheid van meningsuiting tegen politicus/redacteur/auteur J. Hop Ermelo uitsluitend via rechtbank Zutphen
met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op internet en/of andere media.